Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Г*" намери 3078 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И СИЛОЗНО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО в УПИ III, кв.36, c. Хайредин, общ. Хайредин
"Глобъл Агро Север" ЕООД
Глобъл Агро Север ООД
ЕИК ID: 203241072
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"Глобъл Агро Север" ЕООД Глобъл Агро Север ООД Глобъл Агро Север Глобъл Агро Север ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 „Шипченски проход” 65 Глобъл Агро Север ООД Емануил ...
"Глобъл Агро Север" ЕООД Глобъл Агро Север ООД Глобъл Агро Север Глобъл Агро Север ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 „Шипченски проход” 65 Глобъл Агро Север ООД Емануил Пенев Сънтев 28632E06BFD96299142BA1D1FDA425ACA857572582038F9A1B16A23962AB372D Тодор Стефанов Тодоров F1797B77228A2CF38D9F4485BC3681E38B559501B04A0B590ED7BC6A600AA893 Глобъл Агро Север Global Agro Sever 203241072
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 209 741 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 604 870 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ИНДУСТРИАЛЕН ОБЕКТ, НА БАЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, ОТ СКЛАД, В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Грийн Хаус България
ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ООД
ЕИК ID: 202611992
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
Грийн Хаус България ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ООД ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Никола Мандушев 2 ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ООД ИВАН ОГНЯНОВ СТОИЛКОВ ...
Грийн Хаус България ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ООД ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Никола Мандушев 2 ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ ООД ИВАН ОГНЯНОВ СТОИЛКОВ F881352C382893760D8F5695F3788FDBC7076E67CCC3A98BAF1EEF2344472990 ИВАНКА АНГЕЛОВА СТОИЛКОВА B2E9E125DA0E0DE9C3F23E06E0C6859C61BA5AE01B2C74909B341755DD52C5B8 ГРИЙН ХАУС БЪЛГАРИЯ GRIYN HAUS BALGARIYA 202611992
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 426 670 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 713 335 лв./BGN
Изплатени / Payed: 856 757 лв./BGN
Проект: Създаване на биологична орехова градина с разстояние 7.15 х 9 със засаждане на междуредово разстояние с лешници 3,55 Х 4,5 с обща площ 1 345,348 дка и закупуване на специализирана земеделска техника за обработка на 1 484 дка биологични комбинирани орехови и лешникови насаждения и изграждане на ограда на 1 484 дка биологични комбинирани орехови и лешникови насаждения
ГАМА 2015 ЕООД
ГАМА 2015 ЕООД
ЕИК ID: 203349176
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ГАМА 2015 ГАМА 2015 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 Васил Априлов 6 ГАМА 2015 ЕООД АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КАРАЧОЛЕВ 733F7F2B1F37[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИНА 88 104669484(ДФЗ|ТР)
ГАМА 2015 203349176(ДФЗ|ТР)
ГАМА ...
ГАМА 2015 ЕООД ГАМА 2015 ЕООД ГАМА 2015 ГАМА 2015 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 Васил Априлов 6 ГАМА 2015 ЕООД АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КАРАЧОЛЕВ 733F7F2B1F37D5674B6B66026F6C9DA8A0D40CC9FD3261DAADC96AD88032EA11 ЦВЕТЕЛИНА 88 104669484 ГАМА 2015 203349176 ГАМА 2015 GAMA 2015 203349176
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 210 433 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 326 260 лв./BGN
Изплатени / Payed: 562 245 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАЙНО НАСЪЖДЕНИЕ НА ГРИЙН УЪРЛД
"ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ" ЕООД
ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД
ЕИК ID: 203999989
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Пенчо Постомпиров 11 Б ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД Здравка Христова Атанасова 15AA402D4C0D[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ...
"ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ" ЕООД ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Пенчо Постомпиров 11 Б ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД Здравка Христова Атанасова 15AA402D4C0DE7C5CFECE20C549F4F08CD534A04DC87E962AFCC41C85C8563DD ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ GRIYN UARLD SASAYATI 203999989
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 955 541 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 173 325 лв./BGN
Изплатени / Payed: 586 662 лв./BGN
Проект: „Оранжерия на геотермално отопление – село Зелендол, общ. Благоевград”
"Грийн Хаус Груп" ЕООД
ГРИЙН ХАУС ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 203838377
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Грийн Хаус Груп" ЕООД ГРИЙН ХАУС ГРУП ЕООД ГРИЙН ХАУС ГРУП ГРИЙН ХАУС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зелендол 2745 ГРИЙН ХАУС ГРУП ЕООД ГЕНЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ A8AF176EA854[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ХАУС ГРУП GRIYN HAUS GRUP 203838377(ДФЗ|ТР)
"Грийн Хаус Груп" ЕООД ГРИЙН ХАУС ГРУП ЕООД ГРИЙН ХАУС ГРУП ГРИЙН ХАУС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зелендол 2745 ГРИЙН ХАУС ГРУП ЕООД ГЕНЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ A8AF176EA854BE5E907B8B4C35FECDAF1A1752A709B7A172A48C78CEA00C84EF ГРИЙН ХАУС ГРУП GRIYN HAUS GRUP 203838377
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 955 047 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 173 028 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ ОТ ЛАВАНДУЛА
ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД
ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД
ЕИК ID: 204000035
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ДЖЕЙ ЕООД ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Пройновска 18 ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ... ЕООД Марин Веселинов Йосифов 90D7B86F5430[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ...
ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Пройновска 18 ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ ЕООД Марин Веселинов Йосифов 90D7B86F54305D70A4FDB83AE98FEE3713D5DFAE704E131681AABEA12C7A91BD ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ GRIYN TREYD EM DZHEY 204000035
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 954 952 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 172 971 лв./BGN
Изплатени / Payed: 586 485 лв./BGN
Проект: Изграждане на козеферма за 1000 кози майки и техните приплоди, гр. Белово, общ. Белово,кв. Малко Белово
ГОЛД БАРН ЕООД
ГОЛД БАРН ЕООД
ЕИК ID: 204243820
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ГОЛД БАРН ЕООД ГОЛД БАРН ЕООД ГОЛД БАРН ГОЛД БАРН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол ДРАВА 10 ГОЛД БАРН ЕООД ЛИЛЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТЕВА 5970B7D0F32C[..](ДФЗ|ТР)
ГОЛД БАРН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ГОЛД БАРН ЕООД ГОЛД БАРН ЕООД ГОЛД БАРН ГОЛД БАРН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол ДРАВА 10 ГОЛД БАРН ЕООД ЛИЛЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТЕВА 5970B7D0F32CE1DCB45E2B99C89A870CBE7DDCBBD54AA7B3C4BB1CC173DF37D0 ГОЛД БАРН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 ПРОФ. СТЕФАН ДИМИТРОВ 2 А ВЕРИЦА ГЬОРГИЕВА C6667580369C089D9A2C534C20D66433443BCEAEBE7ED3213CC6916728770F51 ГОЛД БАРН GOLD BARN 204243820
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 951 345 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 170 807 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Оранжериен комплекс за отглеждане на домати и краставици в ПИ 78639.6.8 в м. "Зюмбюлията" в землище с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич
"ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010" EООД
ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД
ЕИК ID: 201357968
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ЕООД ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 2 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД ТИНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ C25DDE685619[..](ДФЗ|ТР)
...
"ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010" EООД ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 2 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД ТИНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ C25DDE6856191794824940EE3ABDD331426F38554ED326145C6170DDFE9CC844 СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ СИВКОВ ED3B072482989B56976F2A16D30A1D3852BEDE028C0883922578865655E257D4 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.СТАРА ПЛАНИНА 64 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 20 ЕВГЕНИ ТИНКОВ ГЕОРГИЕВ E4F64A271FFCD0E143080C9564B1A9D79F3FA25B5A403303E3D4458F492F80F0 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД Венцислав Игнатов Тодоров 13A4A3BB65315C5A2254ADA502E84A31B8A4C512E9F3322809C82CD8C0039F12 ДЕСИСЛАВ КОЛЕВ ГАТЕВ CA8644C8402D2CD565A60695213C6EFB6DDAB3204850A4AC9D454CEC34A8B7F9 ИЛИЯ ДИМОВ ДИМОВ A2B79BDDA8ABC7B0F79EDBC122EFD068FDC037221E69CEB772883051717F9776 ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД БЪЛГАРИЯ с. Църква 1 Професор Калчев 12 МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ ГАНЕВ FE3E07C88380E9B1E306DAFC54A6B05ACC8129ED62B1237BCE65860F8B87D88B ЯНИТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 9FE974511C3BA3694A7475637B56C188D563C1F7434253157EC76E1B0F03654D ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 68 В ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. Чаталджа 14Б А-партер ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 GRIYN PARK - INVEST 2010 201357968
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 949 166 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 974 583 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „ПОЛИЕТИЛЕНОВ БЛОК”
ГРИЙН ФУДС
ГРИЙН ФУДС ЕООД
ЕИК ID: 203390543
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ГРИЙН ФУДС ГРИЙН ФУДС ЕООД ГРИЙН ФУДС ГРИЙН ФУДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул. Двадесет и втори септември 8 ГРИЙН ФУДС ЕООД Петя Николова Зайчева EB0B30688291[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ФУДС GRIYN FUDS 203390543(ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ФУДС ГРИЙН ФУДС ЕООД ГРИЙН ФУДС ГРИЙН ФУДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул. Двадесет и втори септември 8 ГРИЙН ФУДС ЕООД Петя Николова Зайчева EB0B30688291F4F365069467980B20E55D4FA7F3A7FBBDF02D9C29B7C67266C7 ГРИЙН ФУДС GRIYN FUDS 203390543
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 914 144 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 148 487 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Инсталация за добив и рафиниране на растителни масла" виж доставчиците
"ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ" ЕООД
ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД
ЕИК ID: 201917139
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580806
... ИНДЪСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 87 ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 7746958B4808[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ - ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 128038612(ДФЗ|ТР)
ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ...
"ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ" ЕООД ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 87 ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 7746958B4808366FBC2D2BB78A3D798B62C3C3A3CB0C6BBF4AD286C2C105748C ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ - ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 128038612 ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ 201917139 ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ 1D313403CCEDDB6DA5FC16962020F878622B2A4BC3B5279B3ECF63F8AD88A1FA СЛЪНЧО 99ЕООД 128051101 ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ GMV GRUP - FUUD END POLIMERS INDASTRI 201917139 КАЛИНА - КЛЕНСКИ КАЛИНА - КЛЕНСКИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 63 КАЛИНА - КЛЕНСКИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 Подполковник Калитин 63 КАЛИНА - КЛЕНСКИ ООД Стойчо Колев Кленски A77C2D991E4884FE1F81B0A4C5C06D8F60A0E3F4C23264CAB3CBF22DA0ABA641 Калина Манова Кленска AF12C8E50E2D419D62AD6D10751FF6AA1F4001B04B1232B37C4E24FC39DB9920 Милен Стойчев Кленски 6997D7EFD2B9162369C1C69602EAF831A6C39071D7E9AC99DFF77308C4156D2B КАЛИНА - КЛЕНСКИ KALINA - KLENSKI 123681306 МАРВЕЛ МАРВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 22 Г МАРВЕЛ ООД ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ МИЛИНКОВ 0A2EC194E5F5FD494BE89B74B6DAF1129C3C292AEDF531F0C039280222FAF518 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАМУКОВА D6FEEDD48DA9C40AD6C8740849941DCAFF641BB65B7363D52F7C7595A0B51BA6 СТАНКА ИВАНОВА МИЛИНКОВА B5C79677633C893E236AB4351D362BF7F1BD7A14E044DEC91D108102A18A2A63 МАРВЕЛ MARVEL 119535822 ФАУСТИНА ГРУП ФАУСТИНА ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул.ДЕМОКРАЦИЯ 15 вх.А ап.3 ФАУСТИНА ГРУП ООД КРАСИМИР ЛАЗАРОВ ДРЕНЧЕВ 9045ABAC1BC30B35C074602ACC8329CA3FBF7F3EAFE76BC4C19AF2D163C9B51D РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА 6974621A8FF4AF4A81BE0DC61A9A1C0E7C7EF3EE44C802CF6A4DBF4D5AF9E127 БОРИС КРАСИМИРОВ ЛАЗАРОВ 6266379EF3055428F99B7D7B23A0291F7ADA4125AB71179B59A825FFD46907E8 ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул.ДЕМОКРАЦИЯ 15 вх.А ап.3 ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Проф.Г.Брадистилов 3 Б ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Проф. Г. Брадистилов 3 Б ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. Баба Илийца 8 ЕТ Фаустина - Красимир Дренчев 040064014 Българо-американска кредитна банка АД 121246419 ФАУСТИНА ГРУП ЕООД Фаустина груп ЕООД 106622177 Био инвест енерджи АД 201853252 Илиян Ценов Влаховски 51FBB363CD98D47B59FEDD3C96F21303AF894AE5396D60A7A73EC007FDAD766F ФАУСТИНА ГРУП FAUSTINA GRUP 106622177 ПЛАН 2Д ПЛАН 2Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. Васил Априлов 4а ПЛАН 2Д ООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ НЕНЧЕВ 791BCD0E7BC17C65F14D34F8824178A36FECB363F14A353A65A9CEB637634201 ДИМЧО СТОЯНОВ НЕНЧЕВ 14FF5E70542F35B43F8A172568BE5A479F084A07DFA9A33373AA05F2E230AC29 ПЛАН 2Д PLAN 2D 128628987 ЕКО ЗОРА ЕКО ЗОРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Вълчи дол 9280 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55 ЕКО ЗОРА ООД СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 345AF6BD92C67C9BC7ACE46F28A1C8E8B26273E9E93FE377B4196D3EEB78C20B ЦВЕТАНКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА DB04BA66CACDC4907398609928DFB83D938C9582CD1201620464954C5AE37B62 ЕКО ЗОРА EKO ZORA 103086137 БИЛДИНГ-ТД БИЛДИНГ-ТД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 8 БИЛДИНГ-ТД ЕООД ТОДОР СТОЯНОВ ДЕЧЕВ 396C1BF777B7E11DB03E1BB4A3106DB574FFE14C2EF24F4E262571075BD494D9 БИЛДИНГ-ТД BILDING-TD 119509973 РОДИНА - ХАСКОВО РОДИНА - ХАСКОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. ИЛИНДЕН РОДИНА - ХАСКОВО АД ДИМЧО СТОЙЧЕВ МИЧЕВ 0B70FADF7F367966EF97BB050E3872F7CE4FF3C26331F0D72D4B95A1E7C28E2A СТОЮ ТАШЕВ СТОЕВ B89BE1336E350A60F8C38CC453B6EBC335D55C7C2F3249BA4A3D7D1914445825 АРТО НУБАР ХОДИКЯН 6A2256442E51D63299F43BFF4FEF2F8EC3F02CA26DE62CBED91E4D920C15E0D2 ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ 67D3AFD5D6448D7927685E526AEA030703F7EDF91FE2AD7A5822D104374F7EDD СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ 45589EA7C82EDA3677AC7C72E4EC50B443793CE159FF7E6CC42C4BABBB8FCF12 РОДИНА - ХАСКОВО RODINA - HASKOVO 126039399 КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 Надежда 3 319 И КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД Босилка Кънел Кесин 086830191C266DDEE478C7DB86C92168DC0543CC247FF8924176F8A1B6C403DA ЮКСЕЛ АХМЕТ КЕСИН 4582B69356E1AB72ED99ACC798FBAFC71D1D24E9C166448BD3F97E329A2FF1AB МАРИЯ ИВАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА CB061899CC6FC78DCBC49F55E611E8B733F310B9C1068048DFA785F9EF4045A3 ЮКСЕЛ АХМЕД КЕСИН 4582B69356E1AB72ED99ACC798FBAFC71D1D24E9C166448BD3F97E329A2FF1AB КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ KESIN ENERGIYNI TEHNOLOGII 201567532 БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 7-МИ КМ ЗИТ-КОРПУС 1 БИМКО ЕООД ГЕОРГИ ТОМОВ БУЧКОВ 439737942972FF46DAE3CFC89D79DB6F4541CE697DE766F91616590B0AA8788F БИМКО BIMKO 010700030
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 875 704 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 937 852 лв./BGN
Изплатени / Payed: 937 852 лв./BGN
Проект: Изграждане оранжерийни блокове и разсадник в община Велинград виж доставчиците
"Голден Груп" ООД
ГОЛДЕН ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 112656472
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 526423
"Голден Груп" ООД ГОЛДЕН ГРУП ЕООД ГОЛДЕН ГРУП ГОЛДЕН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. СТРАЖА 4 ГОЛДЕН ГРУП ЕООД ИВАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТАНОВ 03AC30FE8DED[..](ДФЗ|ТР)
ГОЛДЕН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. СТРАЖА 4 Атанас Златков ...
"Голден Груп" ООД ГОЛДЕН ГРУП ЕООД ГОЛДЕН ГРУП ГОЛДЕН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. СТРАЖА 4 ГОЛДЕН ГРУП ЕООД ИВАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТАНОВ 03AC30FE8DED0ECEA8E2DC6A94187CA3C281A1084EBA9D92F19DC24AD7509113 ГОЛДЕН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. СТРАЖА 4 Атанас Златков Златанов 9D61CEEBB5C0A020356CF14B5EB491C2E302972F43B88DD2D19387727E2F8BD2 ГОЛДЕН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 бул. Съединение 236 ГОЛД ООД 112593094 ФАТМЕ 112593004 ГОЛД 112593094 ГОЛДЕН ГРУП GOLDEN GRUP 112656472 ФИДУС ФИДУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул.ТОШО КЪТЕВ 8 ФИДУС ООД НЕЛИ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА EFB08A324192AF80E8E59C459B67F3E198CDEF467F7E98AE50EF52437BBFC79A ИЛИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ 3E3D39B98B5C0D6666B4B07E0582134ED9EEC9A5854B43463148E146FA3E219F ФИДУС FIDUS 200268255 ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. БЪЛГАРИЯ 125 ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД ИВАН СТОЯНОВ МИШИНКОВ 6CE2FFD4DA0EEA8E117C92B802501403D650C430BA72FB7CDD5FCED2E96F2551 ХРИСТО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ B321C148A28C47FE093FE051E4EE4012C79684187C7335BA29414B30EF71FBB3 ИВА ИВАНОВА ШИШКОВА 8E89ED98D026DF7BB37C0C226596B473CB7F655DAD38782C666AC1060514F846 ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 125 ИВА ИВАНОВА ШИШКОВА - КРЕМЕСТИ 8E89ED98D026DF7BB37C0C226596B473CB7F655DAD38782C666AC1060514F846 ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ PALDIN TRANS SERVIZ 115568401 ЕЛИТ КОНСУЛТ-67 ЕЛИТ КОНСУЛТ-67 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ЦАР ИВАН АСЕН ІІ 14 ЕЛИТ КОНСУЛТ-67 ЕООД ИЛКО БЛАГОВ ОВЧАРОВ 4A9267FF8DBB0BD9F2525AACDE83C99DCF4D1EFAEAB857E0B5C5A9570E590812 ЕЛИТ КОНСУЛТ-67 ELIT KONSULT-67 112659073 ЕВРОКОНСУЛТ - 69 ЕВРОКОНСУЛТ - 69 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СВЕТИ НАУМ 15 ЕВРОКОНСУЛТ - 69 ООД ВИШИНА ТОДОРОВА МИТЕВА C4779B9EA9B2B26A0E33326D2892F07E66E4E7911C4856690E73DECBDDBB8115 МАНУЕЛ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ A2842A529391E6DAF3C88F52888492DF8274F49CD6A5E0E602E3D6B79E54572F ЕВРОКОНСУЛТ - 69 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СВЕТИ НАУМ 15 АНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА DEC768A958150BAC1ED91796022273DF55D938A9F3E68FBB56BBCA3601B187A1 ЕВРОКОНСУЛТ - 69 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 165 ИЛИЯ ХРИСТЕВ КАВРЪКОВ 115E99C250C537F1BC4C2BD46E8EBF7FEE5AA5C6B75307BE6AB89466B2969A0F ДАРКО СТОЙЧЕСКИ 1B2BD1F37A21D4C67C957A829B9325F3 ЕВРОКОНСУЛТ - 69 EVROKONSULT - 69 115803177 АГРОТУР ИНВЕСТ АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Маноле 4137 22-РА 1 АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ДАМЕ ГРУЕВ 4 АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД ТАНЯ ТОДОРОВА ЧЕРКЕЗОВА 00AE0804EAC812D2C8FE0D342F96B05E2857E38AB7E1BE04146412905F986AF0 ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Мария Йосифова Коева 793145E9D271E67B649844981405DFFF42456C19B1B98C17B4406AAD8D67A8C2 Йосиф Серафимов Делгянски 3F91FABDDD45F312B800905AA4E7C2FCE4FDCD444CC0BAB855E8FC9F85E7E851 ТАЙГЪР АГРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Кукленско шосе 3 Венелин Йосифов Делгянски D240168E84892DD8E019F61239E4F3567520C4BA118FBA63C679E29CDBBAAADD ТАЙГЪР АГРИ ТАЙГЪР АГРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 Даме Груев 4 АГРОТУР ИНВЕСТ AGROTUR INVEST 200834110 МЕТАЛИКА СТРОЙ МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. Д.ГРЪНЧАРОВ 3 МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД РОСЕН АТАНАСОВ ЛАГАДИНСКИ 7382D6C1430FBC66F5F44CCEB831ACD65455CF918FE3399727BA0A67FFFD5759 АТАНАС ДИМИТРОВ БАНГОВ 93B620ACD858BCDB4FA75B63D3B64940BBD015206A097D16470ED3416CDA155C ПЕТЪР ВЕНКОВ ВЕСЕЛИНОВ 7376621553E3DF7E4A2A90384B3B40379536818A85B1CF5216EE121BB2E21C38 ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЛАГАДИНСКА 8E9893F113EA8FBD5255863A22352B247F7FE03E1C47298248EFA2E23F2D282A МЕТАЛИКА СТРОЙ METALIKA STROY 200125671
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 621 121 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 813 259 лв./BGN
Изплатени / Payed: 813 257 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Грийн Индъстри"ЕООД
ГРИЙН ИНДЪСТРИ ООД
ЕИК ID: 115785077
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180112
... ГРИЙН ИНДЪСТРИ ООД ГРИЙН ИНДЪСТРИ ГРИЙН ИНДЪСТРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Георги Измирлиев 61 ГРИЙН ИНДЪСТРИ ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ EADAD1B139B3[..](ДФЗ|ТР)
АДЕМ АХМЕДОВ ИСЛЯМОВ DEF01ED178BF[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ...
"Грийн Индъстри"ЕООД ГРИЙН ИНДЪСТРИ ООД ГРИЙН ИНДЪСТРИ ГРИЙН ИНДЪСТРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Георги Измирлиев 61 ГРИЙН ИНДЪСТРИ ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ EADAD1B139B3F9FCC8A375FBEA7FA292B4FB02F1CC23A65E1B5876BCA544B53B АДЕМ АХМЕДОВ ИСЛЯМОВ DEF01ED178BF4D26590800060EF7E2FFFFCF875667E08BBEFCE5554878D2341D ГРИЙН ИНДЪСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Цар Борис III Обединител 128 СЕМЕНАРСКА КЪЩА - САДОВО 115646857 СЕМЕНАРСКА КЪЩА - САДОВО ООД 115646857 ТОДОР ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ 2F38710ADD419638645822F1E87774D1E4E19845BBD255261BDAFD15A9D06AF6 ГРИЙН ИНДЪСТРИ GRIYN INDASTRI 115785077 МИРТАБ МИРТАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ИВАН РИЛСКИ 58 МИРТАБ ЕООД МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПРАМАТАРОВ E3DAB9A2E53466BCA07D2F2528845F1EFCB4BC6DBA1B4E0D4CE7DF15FB6B8F27 МИРТАБ MIRTAB 115823784 АГРОНИКА АГРОНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра ул.ДОБРУДЖА 15 22 АГРОНИКА ЕООД НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ 39BDB3BDE28CD04EF04510EE5E35FE2307D73A17E3FAED985726959B0394B483 АГРОНИКА AGRONIKA 118541758 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Черна 26 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД ТЕМУРАЯК ЯЛЧЪН D912A3E9C05F5EB8CA3BF802B3BAB9EF09EB0D3D2660F9673EA26EFA811274D6 МЕХМАД ЕМИН ОЗАЛП 63C218C56DFB5FAB609E7C835243B4A0 МЕХМЕД ЕМИН ОЗАЛП AC1AD21CC42D1E383CE7EEB1FF31E2AA АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ALPLER BALGARIYA 116541229 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 515 492 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 757 746 лв./BGN
Изплатени / Payed: 757 746 лв./BGN
Проект: "Изграждане на склад за съхранение на зърнени храни и навес за селскостопански инвентар. Закупуване на телескопичен товарач за обслужване на склада." виж доставчиците
Генадий Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 222165
... МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6[..](ДФЗ|ТР)
МАДАРА - СФК ООД 104100230(ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09[..](ДФЗ|ТР)
ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F[..](ДФЗ|ТР)
... MADARA 837067008(ДФЗ|ТР)
ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. МАРИЦА 20 ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН ...
Генадий Григоров НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481EE239B4109B4719214AB8E70E439D5284AD151F4E67045D4C854 РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87BFFB33A13B715279C4BBFAE074C3EF46B088C37198724D6026FD8 ОСТЕРФИН 831357474 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E8C08471F5713C135C5E7 НИК NIK 831591046 Обитех Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Лев Толстой 57 З Обитех ЕООД Светослав Борисов Анастасов 2BA9149AE33EBD2E6F065A6C1A9A7F676BD03899AC851757AF43C9B3F0A41A39 Звезделина Стефанова Анастасова 8878AD2C3DAE665ED86A883E9237684AC662724F6D82AF69756F7D7FC03D2FAD Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 110Б, офис 1-2 Обитех 130989820 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 Обитех Трейдинг ЕООД 200529272 Обитех Obiteh 130989820 ЕЛПРОЕКТ - КМ ЕЛПРОЕКТ - КМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 109 ЕЛПРОЕКТ - КМ ЕООД КИНЧО ПЕТКОВ МАРИНОВ F2BBBC68385E80062BEADDCAD517D749A110A435098D53C8F7E47838158CED0E ЕЛПРОЕКТ - КМ ELPROEKT - KM 127627252 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ДОБРУДЖА №25 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 НЕДЯЛКО СТАНИМИРОВ СТАТЕВ 15CEB2D3C772FF86DF5605759A22740A04747918158EE224C7B3F236448BE8DB ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ FOGEL I NOOT BALGARIYA 124715971 АГРО СТАРС АГРО СТАРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Добротица 45 А АГРО СТАРС ООД Теодор Патлеев Йорданов 469D6F696E35BB8871F03BA56A5D078D48BF46169EE69F46C3E44607E523D542 Тодор Георгиев Василев 37A4EDD9D0628C0BA6E020091321FBC304EEB68413A86E7B2EE0CE2CF6B5B321 АГРО СТАРС AGRO STARS 124696001 АГРОТРИА АГРОТРИА ООД БЪЛГАРИЯ с. Гецово 7219 ул. ИВАЙЛО 2 АГРОТРИА ООД МАРАЛ ХАРУН 9F936ACEA01CD8B3E7848C3FF90D6366 ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТОМОВ 0DCFA5260D5E841F4D56836D0957EF31DA59E4384CBE97347D2ABD223CFC9EE5 АХМЕТ УФУК КУСЧУ 3810CADEFD1CB86FF4995D44216FE1F0 ИСМАИЛ ЕРГЮНЕЛ 136C2E49F27755800B8B16C2DD824F36 МАРАЛ ХАРУН, ; ИСМАИЛ ЕРГЮНЕЛ 78FF26B92CB27ABB19FD0E0A9F915AD7 АГРОТРИА AGROTRIA 200082864 МАДАРА МАДАРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН БУЛ. МАДАРА 1 МАДАРА АД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ - Прокурист EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ЕМИЛ СЛАВЕВ МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6B5D013F722B05EEE81E2DD9D9B069840C84755F7AD9192616434 МАДАРА - СФК ООД 104100230 ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F6AAD1765ABA9907B5C565A2A7FE965D45EB20F4F17AAF11EFC51 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC87FAC9F36C740CCD2074274DD9E18EB434D44CB6E59B0B8EEF222 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МЛАДЕН ХРИСТОВ ГЛУШКОВ 55614581DBE3DCCF69FDF9381A832C4EF32E0F0065B787549B9D8F168297A5E5 ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 ЖАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА 0D5D79A28DF06B24C3418C5029660D03CD948F23AC4DCAC40CB50250A0D805F9 МИЛЕН ЖЕЧКОВ ЧОЛАКОВ 3C14EA339B2E7BC97741BB39B513E7F44BFBCD3D071F69B37D2D0688AA76F78A МАДАРА-СФК ООД 104100230 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ТОДОР ИВАНОВ ДОБРЕВ F7735BE9FC0940D54360FCAEB0285440B14EC4A04518F2CB5810C39D57D41610 СФК-ТРАК ООД 175356641 МАДАРА MADARA 837067008 ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. МАРИЦА 20 ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН ЕООД ПЕТЪР ПАВЛОВ ПЕКАРЕК 0FCA2E98A6D6C621085241386BFBAB2E74C823CA407770D4FD28790F5BD05782 АНДРИЯНА АТАНАСОВА МАРИНОВА 66E709344A65F4FCA922E3CEFF03539369C6FFF087B64456BFBF774D32953BB7 ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН GEODEZIYA - SHUMEN 127629246 ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 4 ул. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 409 427 В ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЛИНДА ЕМИЛОВА ДАВЧЕВА 396925BC36C7A555D1D96D170BF5826ECDBA5C03B0F0590EEDBAFCB598F3DEBA ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ LD IVENT MENIDZHMANT 175389399 МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE9772EE0321F9B37A676E15DC816AC4094339A985B6C5D0021ABF4E НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0C827E852B690B0A2C18D2851ACE9E4265B97C7A5475FE351A4DF ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30E4083A633D73D702722C868A87248BAED9FBB0210862D8BF5179 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 1842C706850A67FD9AB6274B73003C42F329C782E80716C5619D746877493962 Еврометал ООД 834025139 Огнян Василев Василев 570775E2A49C40A1217184C60631A8508E042541C1308891FC3AC29EDE24E8F9 МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 43Б Г ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА-КИРОВА 0002E299423E5393869ED74A1301EA795E74BFBEFD4D218BF8A38D6E7EFB166C Николинка Николова Крумова 82CD89F7CD1FF2423693AAE0A76F09EDF78E041C2319CB6FF53D713BD4030A58 ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади запад ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО 7 ЕВРО ИН КОНСУЛТ 200043516 ЕВРО ИН КОНСУЛТ 204910840 ЕВРО ИН КОНСУЛТ EVRO IN KONSULT 200043516 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 СПЕКТЪР СПЕКТЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 81 ап.28 СПЕКТЪР ООД СТЕФАН АТАНАСОВ ПЕЛТЕКОВ 4FAC887AF7573CB3C5F5E3640DA6B6C638546752E39D8424BF87F9FCAC5BF23B ЗАХАРИ НИКОЛОВ МУРДЖЕВ 2860B5EDE6303059FDA389F75FE9D736F8B1CD8DAD9248499644ABF26704F5B6 СПЕКТЪР SPEKTAR 120524278 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 СТРОНГ СТРОЙ СТРОНГ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ГЕНЕРАЛ РАДЕЦКИ 55 2 СТРОНГ СТРОЙ ООД НИЯЗИ АХМЕД АХМЕД 932BCFF1A695A908ED770F1FA4E6487817524128E3267DEB4F6BA24C32326291 МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА ВЪЛЧАНОВА EEA28370CE890EF5F3755BF542CD4B83343EFFC9738145CFC647C5A94BDB7518 ИСА АХМЕД АХМЕД A7FA07074AA07AC80ADEFABDE29EE7140D02CC3DB5603B85AC154D65EDE5A103 СТРОНГ СТРОЙ STRONG STROY 127612001
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 474 205 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 737 103 лв./BGN
Изплатени / Payed: 737 102 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от смокини и черен касис и закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата
"Грийн Дрийм" ЕООД
ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД
ЕИК ID: 201413961
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Грийн Дрийм" ЕООД ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД ГРИЙН ДРИЙМ ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Церовище 7922 ул. ГЕО МИЛЕВ 9 ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД АЙШЕ МЮЛЯЗИМ ИСМАИЛ 323489D7646F[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"Грийн Дрийм" ЕООД ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД ГРИЙН ДРИЙМ ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Церовище 7922 ул. ГЕО МИЛЕВ 9 ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД АЙШЕ МЮЛЯЗИМ ИСМАИЛ 323489D7646FC6A790136FDAFB49B7B1DCEA02E775B20331B7E51C80DD4C7E68 ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ТРАПЕЗИЦА 50 БЕЙХАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ BDAAE75F6F54233DC318A3CA121F28717F705D72DCAD6C7DCE062AD696801DB3 ХАЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ХАДЖИЙСКА 77F92E7397359CD5732087F5DC2CEFD2AD4515A805F6F677DE97DB0CC3709954 ЕКО ПАУЪР 2009 200567561 ЕКО ПАУЪР 2009 ЕООД 200567561 ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША УЛ. ПЪСТЪР СВЯТ 11 А ГРИЙН ДРИЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ. БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ХАЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ШАН 77F92E7397359CD5732087F5DC2CEFD2AD4515A805F6F677DE97DB0CC3709954 ГРИЙН ДРИЙМ GRIYN DRIYM 201413961
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 404 586 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 842 752 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: " Закупуване на специализирана земеделска техника" виж доставчиците
"Грийн фийлдс"EOOД
ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД
ЕИК ID: 123654095
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180536
... Грийн фийлдс"EOOД ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД ГРИЙН ФИЙЛДС ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КОЛЬО ГАНЧЕВ АГРОЦЕНТЪР ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЕЛОСЛАВА ПЕТРОВА КОСМЕВА 4A0074507D46[..](ДФЗ|ТР)
ГРЕЙН ГРУП ... Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, ...
"Грийн фийлдс"EOOД ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД ГРИЙН ФИЙЛДС ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КОЛЬО ГАНЧЕВ АГРОЦЕНТЪР ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЕЛОСЛАВА ПЕТРОВА КОСМЕВА 4A0074507D4687E41C79A4A2C60C6B7C7208A93565C18091B705201DC8A0382E ГРЕЙН ГРУП ЕООД 123641752 ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА 6E517F1A8A4525F87A39CD89103B67844B30056BF86FEB6BB2C74FDEA6C20F68 ЙЕС ЛЕВ ТАЛ ЛИМИТЕД 9ADA233200BBB837434CE9027BA1E20B ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 100 ПЛАТИНИУМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР 175142954 ПЛАТИНИУМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕООД 175142954 ГРИЙН ФИЙЛДС GRIYN FIYLDS 123654095 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 075 380 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 537 690 лв./BGN
Изплатени / Payed: 537 690 лв./BGN
Проект: Изграждане на Склад за съхранение на селскостопанска продукция, модулна оранжерия – тунелен тип, ограда, водовземно съоръжение и закупуване на оборудване за обработка
"ГОЛД ЛЕНД" ООД
ГОЛД ЛЕНД ООД
ЕИК ID: 203663325
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ГОЛД ЛЕНД" ООД ГОЛД ЛЕНД ООД ГОЛД ЛЕНД ГОЛД ЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДРУЖБА 56 Б ГОЛД ЛЕНД ООД РАДИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ BF797A00CD37[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ ...
"ГОЛД ЛЕНД" ООД ГОЛД ЛЕНД ООД ГОЛД ЛЕНД ГОЛД ЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДРУЖБА 56 Б ГОЛД ЛЕНД ООД РАДИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ BF797A00CD37B6B022FFC4AAC574C1A1032C1C4F1FAAA81AC9D5F5DEA9ABB2EE ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ E1811AD8D9E534CEC7B0E541FD5E72A0D6BAEAF87409C46B03FB8C86A0DAE0C0 СВЕТОЗАР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 1AFDED07FB7CE25B129EA8270A0C562B2E1405A86458A4CC9A08155D66FDA67D ГОЛД ЛЕНД GOLD LEND 203663325
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 057 641 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 528 821 лв./BGN
Изплатени / Payed: 331 813 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за ферма и съоражения за оборски тор виж доставчиците
Габриела Грънчарова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 328947
... Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, ... C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ...
Габриела Грънчарова МИЛКОМ МИЛКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Дианабад 5 Г МИЛКОМ ООД ИВАН МИЛЕВ ИВАНОВ C5942557880056877C8144D106A74225A78F3EFA64618C3B80CF563928F16652 ПЛАМЕН ИВАНОВ МИЛЕВ 2716F0555AC831ECBCBF1E43EA5D0995D5E6733CD8AFCC9591EFD924597C617F ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 МИЛКОМ MILKOM 831927419 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 897 224 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 681 858 лв./BGN
Изплатени / Payed: 667 710 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника и извършване на строителни и ремонтни дейности"
Генадий Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Генадий Григоров
Генадий Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 896 702 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 493 186 лв./BGN
Изплатени / Payed: 492 682 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения. виж доставчиците
ГОЧО ГОЧЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 207408
... VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 224ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЗАПАД ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД ЛЮБОМИР ... ВЪРБЕВ 9DA8EA9563EC[..](ДФЗ|ТР)
ДЕТЕЛИНА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА 878AB0CBE33E[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 П.К. 224 ул. ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 32 ЕЛИКА- ...
ГОЧО ГОЧЕВ ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443 ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 224ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЗАПАД ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ FFB9E1F035B84D90B80FE728142B6851403371A1828117A7471C7A28D0093D24 ЙОРДАН ИВАНОВ РАДУЛОВ FB5E77681FC3FD3F480356BC9338771484EAC7A3849AEFF4CDD4734484CB1D24 ЗДРАВКО АТАНАСОВ ВЪРБЕВ 9DA8EA9563ECA4965B7497CCE577096E9DB0C933F8CDD2E8ABBC1E005C426759 ДЕТЕЛИНА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА 878AB0CBE33E2ACAF333320349115B6F4F87EADE79E634010902EF0BCF5DCEB8 ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 П.К. 224 ул. ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 32 ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ELIKA-ELEVATOR 118582178
Одобрени разходи / Approved expenses: 875 902 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 437 951 лв./BGN
Изплатени / Payed: 432 341 лв./BGN
Проект: Изграждане на доилен център и зелена линия за сено виж доставчиците
Габриела Грънчарова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 328947
... Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, ... C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ...
Габриела Грънчарова МИЛКОМ МИЛКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Дианабад 5 Г МИЛКОМ ООД ИВАН МИЛЕВ ИВАНОВ C5942557880056877C8144D106A74225A78F3EFA64618C3B80CF563928F16652 ПЛАМЕН ИВАНОВ МИЛЕВ 2716F0555AC831ECBCBF1E43EA5D0995D5E6733CD8AFCC9591EFD924597C617F ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 МИЛКОМ MILKOM 831927419 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 820 397 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 486 397 лв./BGN
Изплатени / Payed: 484 124 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Глобал трейдинг" ООД
ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ООД
ЕИК ID: 127506051
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180239
... , ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ...
"Глобал трейдинг" ООД ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ООД ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ул. БУЛАИР 1А ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ A83FC9E76C6EA010F003B8EEB4902AB4F7471D2022530977623FE6B7A78D3826 СУАТ ЙОЗТЮРК 40B9ACDAFDF0FBA9938903AA5971A4DF ЙОЗАЙ ЙОЗТЮРК A7BBCA15CA960F04B9ABA07F1F6BB18D ИБРАХИМ ЙОЗТЮРК 9382BDB6A99E0CC1BB9ADA2C3540E295 НИХАТ ЙОЗТЮРК 70EDACA35154A6BFF33D5818D92628A7 ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ул. БУЛАИР 1 А НИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 1FBCF98972B984D0BA8DBE32BBCCC4618FEC783E7F64E29CFF0A67AD709A3E23 БЮЛЕНТ КУШАКСЪЗОГЛУ 7BE0114B8DE1C5BD77F1FA69986CBD37 СОФКА ТОДОРОВА ИВАНОВА 987B388CCEED39E68C907C57EE152669EFCBFFCE833DF1056148132FD7C329B4 ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ GLOBAL TREYDING 127506051 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 747 430 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 373 715 лв./BGN
Изплатени / Payed: 373 715 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
"Голд Кроун" ЕООД
ГОЛД КРОУН ЕООД
ЕИК ID: 118011489
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184589
... Голд Кроун" ЕООД ГОЛД КРОУН ЕООД ГОЛД КРОУН ГОЛД КРОУН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тутракан 7600 ул. БЕЛМЕКЕН 23 ГОЛД КРОУН ЕООД МАРИАН АНГЕЛОВ ГАНЕВ A5406035AF6C[..](ДФЗ|ТР)
ГОЛД ... ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА ...
"Голд Кроун" ЕООД ГОЛД КРОУН ЕООД ГОЛД КРОУН ГОЛД КРОУН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тутракан 7600 ул. БЕЛМЕКЕН 23 ГОЛД КРОУН ЕООД МАРИАН АНГЕЛОВ ГАНЕВ A5406035AF6CB2FD5A2A59804F58FE34E06D9785F9D5D7E9C6056A0F27301677 ГОЛД КРОУН GOLD KROUN 118011489 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 725 774 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 362 887 лв./BGN
Изплатени / Payed: 362 887 лв./BGN
Проект: Изграждане на две къщи за гости за развитие на интегриран селски туризъм в с. Селце, общ. Мъглиж виж доставчиците
"Грийн Холидей" ООД
ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ООД
ЕИК ID: 131127723
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 414562
... 6184 ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕЙКОВ 86F406FF4938[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Сава Силов ... ЯНКА ДИМИТРОВА НАДЕЖДА - ЯНКА ДИМИТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ТРИ ЧУЧУРА 19 НАДЕЖДА ... ДИМИТРОВА A2157765D115[..](ДФЗ|ТР)
НАДЕЖДА - ЯНКА ДИМИТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДИМЧО СТАЕВ 42 ...
"Грийн Холидей" ООД ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ООД ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2042 ВИЛИ КОСТЕНЕЦ, 18-ТА ВИЛА ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ООД ПЕНКА МАРГАРИТОВА МИЛЕВА 516C4E5A94BA555EF12CA3B3A15421DDA5DA7288104C4900D2F5896FD166F2FC ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Селце 6184 ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕЙКОВ 86F406FF4938776139223063D66E37499803A104505FD53FFD738206B7DB5382 ГРИЙН ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Сава Силов 104 МИЛЕН ДОШЕВ МИЛЕВ 09493C8DDF44E0705715F7B7BBAF671C54CDB6B9118F05606C1D55FDD17B90DD ГРИЙН ХОЛИДЕЙ GRIYN HOLIDEY 131127723 НАДЕЖДА - ЯНКА ДИМИТРОВА НАДЕЖДА - ЯНКА ДИМИТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ТРИ ЧУЧУРА 19 НАДЕЖДА - ЯНКА ДИМИТРОВА ЕТ ЯНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА A2157765D115FA8ECA446B9B3CB44F5DE300952EDC3BE67F98743ECEA28C1150 НАДЕЖДА - ЯНКА ДИМИТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДИМЧО СТАЕВ 42 Б НАДЕЖДА - ЯНКА ДИМИТРОВА NADEZHDA - YANKA DIMITROVA 123108744
Одобрени разходи / Approved expenses: 721 134 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Изграждане на цех за PVC тръби, офис и склад за готова продукция виж доставчиците
Грийн Сел Енерджи-Янка Иванова
ГРИЙН СЕЛ ЕНЕРДЖИ-ЯНКА ИВАНОВА ЕТ
ЕИК ID: 201570336
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 602455
... IVANOVA 201570336(ДФЗ|ТР)
АДЕЛИНА СТИЛ-99 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДОЙРАН 17 ет.1 ап.1 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ... ЕООД ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА C916758B645F[..](ДФЗ|ТР)
АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Градешница 2843 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА 5 МЕТИКС ООД 101041079(ДФЗ|ТР)
...
Грийн Сел Енерджи-Янка Иванова ГРИЙН СЕЛ ЕНЕРДЖИ-ЯНКА ИВАНОВА ЕТ ГРИЙН СЕЛ ЕНЕРДЖИ-ЯНКА ИВАНОВА ГРИЙН СЕЛ ЕНЕРДЖИ-ЯНКА ИВАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кресна 2840 РИЛА 12 ГРИЙН СЕЛ ЕНЕРДЖИ-ЯНКА ИВАНОВА ЕТ ЯНКА СПАСОВА ИВАНОВА 2C7139BFBD62B7A936F6BBC41091F564BF4ED9CCAB0D78DDAA68AAD3F2134F77 ГРИЙН СЕЛ ЕНЕРДЖИ-ЯНКА ИВАНОВА GRIYN SEL ENERDZHI-YANKA IVANOVA 201570336 АДЕЛИНА СТИЛ-99 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДОЙРАН 17 ет.1 ап.1 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА C916758B645F608F0FE84B7501C60E16BE4D8C47018919D5AD324EEA9E55A32C АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Градешница 2843 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА 5 МЕТИКС ООД 101041079 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ADELINA STIL-99 101763334
Одобрени разходи / Approved expenses: 585 371 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Довършителни дейности на Дом за възрастни хора "ЕМОНА" виж доставчиците
"Глобал Билд 96"
ГЛОБАЛ БИЛД 96 ЕООД
ЕИК ID: 102859392
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448234
... ЦВЕТИ НАЙДЕНОВ ЦВЕТКОВ 9BF74F2EF128[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ХРАНКОВ DFEB7B849380[..](ДФЗ|ТР)
ГЛОБАЛ БИЛД 96 GLOBAL BILD 96 102859392(ДФЗ|ТР)
ЕКО ... КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ДЕРКОЗЛИЕВА 7077EE2677FA[..](ДФЗ|ТР)
МОРАТО МЕБЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 м. 9-ти километър МОРАТО СТИЛ ...
"Глобал Билд 96" ГЛОБАЛ БИЛД 96 ЕООД ГЛОБАЛ БИЛД 96 ГЛОБАЛ БИЛД 96 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул.ЕДЕЛВАЙС, базар ЛЪКИ ГЛОБАЛ БИЛД 96 ЕООД СВЕТЛА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА BD4C8E49DBCB58A209708C291C19F360D0BB41FB8A4433BE15EE6CBF12F996FE ЦВЕТИ НАЙДЕНОВ ЦВЕТКОВ 9BF74F2EF128BD03E462D331453FCAFE605146C3B29209BBA227F04FA5B94C15 ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ХРАНКОВ DFEB7B849380648D499370974CD5030A313707606721F7A4F81ABE3BD26349D1 ГЛОБАЛ БИЛД 96 GLOBAL BILD 96 102859392 ЕКО КЛИМА 11 ЕКО КЛИМА 11 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ФЕРДИНАНДОВА 20 ЕКО КЛИМА 11 ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ 8AC48EB8C9B2CCE1E6151FD0D1E06DBB09B382D0543B76246637675F3F4B0691 ИВЕЛИНА ПЕТКОВА ПАПАРИНОВА ABE6C7831D306416228970F76BD30CD458ED9D61234ACE22B84CDE52BB169361 ЕКО КЛИМА 11 EKO KLIMA 11 102205791 БУТО БУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 УЛ. ТОДОР СТОЯНОВ 3 Б БУТО ЕООД ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ 94F8163F7DCB04BEC935C5B527CE263AB3946CEEFD56FBEE0D4E7A022A3DF23E БУТО BUTO 130233214 АСПЕКТ АСПЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. СПОРТНА 2 АСПЕКТ ЕООД КАЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 5B1BBA7A1549023E02858AA61E72EE5938C354A3B9D08733F2B5A67C7D8FACF0 АСПЕКТ ASPEKT 120021202 ВЕЛОКС СИСТЕМС ВЕЛОКС СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 55 Е ВЕЛОКС СИСТЕМС ЕООД САБРИ СЮЛЕЙМАНОВ ИСМАИЛОВ 1EE034D5C76BA31A0C3B7F6D1F2445F26B93765CCDC09103789BD02465F38048 ВЕЛОКС СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 103 ВЕЛОКС СИСТЕМС VELOKS SISTEMS 108685557 МОРАТО МЕБЕЛ МОРАТО МЕБЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 59 2 МОРАТО МЕБЕЛ ООД МАРИН НИКОЛОВ ДЕРКОЗЛИЕВ E5805E0D9B30ED5B020DDA1872A2DA0B85AB926D94512BDDAC1D839BD3DC6FAF КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ДЕРКОЗЛИЕВА 7077EE2677FA4FABC682C90916FB4D6915E5903F97CDE9295E1B0BEADD43A7E1 МОРАТО МЕБЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 м. 9-ти километър МОРАТО СТИЛ ЕООД 203364000 МЕБЕЛИ МОРАТО 203364000 МОРАТО МЕБЕЛ MORATO MEBEL 147055887 МОВЕ СТРОЙ МОВЕ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Скалак 8575 БЯЛА РЕКА 29 МОВЕ СТРОЙ ЕООД МОМЧИЛ МИТКОВ ПАРАПАНОВ 5C48FF17A43882A94CE92B3A0D91E6C4AB75D06413038328D79F79D20E2059F9 МОВЕ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Г. ШАГУНОВ 16 ПЕЮ ИВАНОВ ПЕЕВ 22CFFC4776A2516E0FD0C46BF73C558929E81950D7291FF06D830D28E4B50F44 МОВЕ СТРОЙ MOVE STROY 147109541 ИНКО ИНКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Петлешев /сега Младост/ 139 3 ИНКО ООД ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ 05888E9EF839D7DABB14412FF3AB965DA534179E824C92A8E098CEB33527C49C КАЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ 0602643CABD12A736BD028146AC34A036BD8AB99152730DCAD6F386D6A07049C ИНКО INKO 103139006
Одобрени разходи / Approved expenses: 584 120 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 156 лв./BGN
Изплатени / Payed: 383 076 лв./BGN
Проект: Изграждане на почивен дом за селски туризъм в с. Дружево, община Своге, област София виж доставчиците
ГАРВАНЕЦ
ГАРВАНЕЦ ООД
ЕИК ID: 200611118
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448341
... КАМЪК ИНКОМС-ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА-МИЛИН КАМЪК АД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. МИТО ОРОЗОВ 18 ИНКОМС-ЕЛЕКТРОННА ... MILIN KAMAK 106014456(ДФЗ|ТР)
БЕСТРОЙ БГ БЕСТРОЙ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. ХРИСТО БОТЕВ 115 БЕСТРОЙ ... БГ ЕООД БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ CB1123AD4BE9[..](ДФЗ|ТР)
БЕСТРОЙ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. ЦАРИБРОДСКА 85 ...
ГАРВАНЕЦ ГАРВАНЕЦ ООД ГАРВАНЕЦ ГАРВАНЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Дружево ГАРВАНЕЦ ООД БРАНИМИР МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ 37B9219E2F6FE94026A330B0A08BB6E53C45145ED6D8AA38F9663867BEAEFE92 СТОЯН ИВАНОВ ДОКОВ 36DA48BF5A992F2FA27EEE36BDF4B624B486D75F6986F4BE2248C745276113B4 ЗАРЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 8E0826A0DDEEF9DE9499C6D358936CF823FDEB68ABA5DFE37AD625B082AEEE3D МЕТОДИ СИМЕОНОВ ПЕШЕВ AAA24934D1231928F896CC5CC43AEC03E83A86AAF3202D736DBBAAAB63FD355C МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА ДОКОВА 2FB9F11114752137063E0D0AF65DB11968D65D458830885470E0CB98DF220F6F ГАРВАНЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Дружево 2281 ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА КОЦЕВА 2C90022D9DE23C8844088703B4F740BCF50B82E36D4609E58D5B2E30DC0B7FA2 ГАРВАНЕЦ GARVANETS 200611118 ИНКОМС-ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА-МИЛИН КАМЪК ИНКОМС-ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА-МИЛИН КАМЪК АД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. МИТО ОРОЗОВ 18 ИНКОМС-ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА-МИЛИН КАМЪК АД ВОЛОДИЙ ГЕОРГИЕВ ПЕКОВ 1B1231439D6776176DCF6B6F1FDB13AD5095EA4AFB79048ED8B19EF9124BDAEF СТЕФАН РУЕН ПЕЙЧЕВ B87E763213936232ACB30E4EDDF1E3EFD39AFE4F389F7AAE3374C37DC8F5FD45 БЕНЧО ГЕОРГИЕВ БЕНЧЕВ 79B2189E4E036F3558882FDE6311B17967A1BFD61D09A3A7524ED59E74AFCE4A ИНКОМС-ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА-МИЛИН КАМЪК INKOMS-ELEKTRONNA I SAOBSHTITELNA TEHNIKA-MILIN KAMAK 106014456 БЕСТРОЙ БГ БЕСТРОЙ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. ХРИСТО БОТЕВ 115 БЕСТРОЙ БГ ЕООД БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ CB1123AD4BE9DC2242F74A6A717378498A8A2A878DFD8578072B147FFD76DA59 БЕСТРОЙ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. ЦАРИБРОДСКА 85 БЕСТРОЙ БГ BESTROY BG 131022693
Одобрени разходи / Approved expenses: 572 116 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 150 лв./BGN
Изплатени / Payed: 382 843 лв./BGN
Проект: Изграждане на многофункционално закрито спортно съоръжение "ГОЛД СПОРТ" ООД виж доставчиците
"ГОЛД СПОРТ" ООД
ГОЛД СПОРТ ООД
ЕИК ID: 201009851
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 510104
"ГОЛД СПОРТ" ООД ГОЛД СПОРТ ООД ГОЛД СПОРТ ГОЛД СПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул.”Бела река” 16 ГОЛД СПОРТ ООД БОЖАНА МИЛЧОВА МИЦИНА ... ЙОРДАНОВА ДАНЕВА AC7BDD69E371[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА ИВАНОВА ЙЕНСЕН 79FEF982657D[..](ДФЗ|ТР)
ПРОВИДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ВЕСЕЛЕЦ 52 В АСЕН РОСЕНОВ ТЕРЗИЕВ, , ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ...
"ГОЛД СПОРТ" ООД ГОЛД СПОРТ ООД ГОЛД СПОРТ ГОЛД СПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул.”Бела река” 16 ГОЛД СПОРТ ООД БОЖАНА МИЛЧОВА МИЦИНА 51B49C63326C2D94F06B6EA89D07067DF92A27C14974C9311E7BD68E6AB8AE94 ЙОРДАН ИВАНОВ МИЦИН 638A3B9B47981BBBFD2438DD3594F0B17FD247928F60AA91CA6A6CBEAA6668E9 СЛАВЧО МИЛЧОВ ДЖОЛЕВ 5807C3F1508E8A26155871ED813D5DEECF9265A4532D928450FD937C438A6E9B ГОЛД СПОРТ ООД 201009851 ИНВЕСТБАНК АД 831663282 ГОЛД СПОРТ GOLD SPORT 201009851 ПРОВИДА ПРОВИДА ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодина 4835 ПРОВИДА ООД ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ АСЕНОВ 71E730563C2FE46430606FA86582D124967EF24140172B5454772E164070BFE2 АСЕН РОСЕНОВ ТЕРЗИЕВ A770064B45B0574002D91252B2F459614A6DCEC11FE05838E63EA55901F190E5 ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА AC7BDD69E371CFE3D701502969520218E77974748A5BE0FCA91815C24FE0B43B ДИАНА ИВАНОВА ЙЕНСЕН 79FEF982657D9A4648AF8FE99FD838C57D25801DD61851C06CF1CD0AD05C7E13 ПРОВИДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ВЕСЕЛЕЦ 52 В АСЕН РОСЕНОВ ТЕРЗИЕВ, , ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ АСЕНОВ 71E730563C2FE46430606FA86582D124967EF24140172B5454772E164070BFE2 ПРОВИДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ВЕСЛЕЦ 52 В ПРОВИДА PROVIDA 120595916 АГРОМАХ АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3 АГРОМАХ ЕООД ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ A69189DA61F643236AA0377903367F21FDD81621FCC6857399D4514D5BEDD26D СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ CDCAA3D45EC87D5F2AFDF803C7B92900FA1A739DBDAF3BA3A0DAFBBC270CD74F АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бело поле 2709 Производствена база на Агромах ЕООД ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 91E60B1D582946B0890B6ABFCACBE5DA0D0EE8F03BD326C31FCC348CCAB90F5B АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София .... БУДАПЕЩА 33 ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 00C63B3393083D9035507F5EB67E6ED1 АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Дунав 76 АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 18 КОНСТАНТИН ЗДРАВКОВ АЙКОВ 85E7B0A126314F0B00BF532F8D79AC72AE69B5CC50542CD96548D26495CD2DC4 АГРОМАХ AGROMAH 101611650
Одобрени разходи / Approved expenses: 563 532 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 156 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 156 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Грийн фийлдс"EOOД
ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД
ЕИК ID: 123654095
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180536
... Грийн фийлдс"EOOД ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД ГРИЙН ФИЙЛДС ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КОЛЬО ГАНЧЕВ АГРОЦЕНТЪР ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЕЛОСЛАВА ПЕТРОВА КОСМЕВА 4A0074507D46[..](ДФЗ|ТР)
ГРЕЙН ГРУП ... Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, ...
"Грийн фийлдс"EOOД ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД ГРИЙН ФИЙЛДС ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КОЛЬО ГАНЧЕВ АГРОЦЕНТЪР ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЕЛОСЛАВА ПЕТРОВА КОСМЕВА 4A0074507D4687E41C79A4A2C60C6B7C7208A93565C18091B705201DC8A0382E ГРЕЙН ГРУП ЕООД 123641752 ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА 6E517F1A8A4525F87A39CD89103B67844B30056BF86FEB6BB2C74FDEA6C20F68 ЙЕС ЛЕВ ТАЛ ЛИМИТЕД 9ADA233200BBB837434CE9027BA1E20B ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 100 ПЛАТИНИУМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР 175142954 ПЛАТИНИУМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕООД 175142954 ГРИЙН ФИЙЛДС GRIYN FIYLDS 123654095 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785
Одобрени разходи / Approved expenses: 535 064 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 214 026 лв./BGN
Изплатени / Payed: 214 026 лв./BGN
Проект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ФЕЦ) В УПИ 004028, МЕСТНОСТ "ЧЕРВЕНАТА ЧЕШМА", В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОПРИВЛЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО виж доставчиците
ГАМА СОЛАР
ГАМА СОЛАР ЕООД
ЕИК ID: 200821262
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 550064
ГАМА СОЛАР ГАМА СОЛАР ЕООД ГАМА СОЛАР ГАМА СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Копривлен 2921 ул. ДРАМА 8 ГАМА СОЛАР ЕООД ГАЛЯ ВАСИЛЕВА КУРТОВА 517471334318[..](ДФЗ|ТР)
ГАМА ... ХОЛДИНГ“ АД 130110044(ДФЗ|ТР)
Георги Стефанов Пулев E265D331D1E3[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА ... 93 - КРАСИМИР БЕЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 51 ...
ГАМА СОЛАР ГАМА СОЛАР ЕООД ГАМА СОЛАР ГАМА СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Копривлен 2921 ул. ДРАМА 8 ГАМА СОЛАР ЕООД ГАЛЯ ВАСИЛЕВА КУРТОВА 51747133431833211E05E7C77E2976AB6DC6A5A074F41C57C5E2C160FD156C4A ГАМА СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Копривлен ул.ДРАМА 8 МАРИАН ИЛИЕВ НИКОЛОВ EB26A2EF6CDF699D427D2EE706F427F625F8653F5BA813791A1D04F926EAB8BB ГАМА СОЛАР GAMA SOLAR 200821262 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Константин Василев Ненов 330C868A133D83D58FF5719B9ABC806BC41A4530C56500C882EB1258A88F0A18 Николай Димитров Беров 5061CE9395B10CA68F06D863E610B9F0B20DA205C824996B6314E59C500CC05C Румяна Петрова Георгиева AD6AC8FE8713E7503F5A134D2F4F773155F7221BC88B567B76C2AFB941B047DE Хюбърт Джоузеф Жерардс 7BBB918EB0E98B40C03872970BBE8BEB Борислав Иванов Моянов CC904AB226520F63F6FFAC75E666F8C4C3E23994DA8E505541BFE1A92131E172 Фридрих Георгиев Катцер E76BC1DBC30A20785710E99E8E174F1E9A15F8E8AAB448AED56103D6986895DC Нели Илиева Салтирова 14B74488A6F95BDBC88444268237EFB816891274AF101A356C74DCF905E2BB89 Митко Тенев Митев FE3444B8FED76A1A8C1E6DF9375ED6FA18398EB236F3AB6C05E25BE82B94C90A Юри Богомилов Катанов 8D860F5E2B745108689F8AB08FAB38B4A9FE950A7ED8CA04AEC22B2A93E8F314 „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД 130110044 Георги Стефанов Пулев E265D331D1E3C5F93A67E6F240B98D9028BAE312A7777E2E521DC7CFF939047D ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА E3696379E6CA2A78737D28E27C62377CF9A33B8B1F82C2AE8BC68EBA0E6194E3 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Кракра 18 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 София парк Търговска зона 16 Е КРАСЕН ПЕТРОВ МАТЕЕВ 892E5CA9DBF4D6DF9D68A589FB7751DFE52B19CD07A73626ADE638468920D2F2 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ SOLARPRO HOLDING 200969916 СоларЕнтърпрайз СоларЕнтърпрайз ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Твърдишки проход №15, офис №2 СоларЕнтърпрайз ООД МИРОСЛАВ ИВАНОВ ТОШКИН E7215B25584DBC4ACBE7E5D2007E400C20D43970A872E2D7C8EC84DB70D8815E ДЕЛЯН НЕЙЧЕВ ДОЙЧЕВ CE35015D6CC3400EFC700E9E2212AB4162DBD0094E86DFD135FB3E9EFD9F18F2 ЕМДИ Ентърпрайз ООД 201213398 СоларЕнтърпрайз SolarEntarprayz 203978062 БЕЙКОВ - 93 - КРАСИМИР БЕЙКОВ БЕЙКОВ - 93 - КРАСИМИР БЕЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 51 БЕЙКОВ - 93 - КРАСИМИР БЕЙКОВ ЕТ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЕЙКОВ DB66163AD0BEEE675966BFB7597A6F91D1AC3139D193912D14624C0E2532C341 БЕЙКОВ - 93 - КРАСИМИР БЕЙКОВ BEYKOV - 93 - KRASIMIR BEYKOV 811129552
Одобрени разходи / Approved expenses: 493 790 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Проект за закупуване на земеделскa техника виж доставчиците
ГЕОРГИ ГАНЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 206807
... Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип ... ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА ...
ГЕОРГИ ГАНЕВ ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД КРУМ ХРИСТОВ ХРИСТОВ D76DC876D650FC631F5B155F178EC37A39D2C14BB1B10FBEC5D80FEB0515E53E БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН EVROMARKET KANSTRAKSHAN 131433890 НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481EE239B4109B4719214AB8E70E439D5284AD151F4E67045D4C854 РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87BFFB33A13B715279C4BBFAE074C3EF46B088C37198724D6026FD8 ОСТЕРФИН 831357474 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E8C08471F5713C135C5E7 НИК NIK 831591046 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6DD5AA1A487A6F38808AAFC59E7729858D2C9A5F0B2957CA1CB74A СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E68ED89ABC91760DFB1F8C6AD3FF542C74BC772944A4D2F332E9C0 ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E41B144044F0C239F1C68A3F979E446B4B7FAFA9A12F463B1D74A КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C165CB9911B3140EF3AAAFF11903B588ED9DA6FE2E24CC333B0606 ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079945D4CBB20FFC6F6EE9BF90E04EDB390BD9223FB54E15F6C1885 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639 МЕТАРЕМ МЕТАРЕМ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул. ИЛИЯ ЗЛАТЕВ 40 МЕТАРЕМ ЕАД ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ACC809247D6D7220EE8C39AFDF036FFCE83ECD9E29EC0ADBC0048667BB120A58 ДОНЧО ПЕНЧЕВ ДОНЧЕВ B01D1D0B2F202283D574648A29ADFA4A8957FE26B9EC5E0EB2445C7FD0C8DAF4 РУМЕН МАРИНОВ РАЧЕВ 3F6C6ABC6878D81DCBF7AF51C11E8765D0B7B951E1E0B212ABD60CDCF92F57BC ДИМИТЪР ИВАНОВ АНТОНОВ 6A132435C8D0321B46A312C95E457E66EB131D92DFD8C5F8C9D750D9056C00EF БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИЧЕВ 71061778CF824453AF90C4418E1EA54EE86BD120171310D3617FD3098DC9664A МЕТАРЕМ - 98 104067727 ИВАНКА ПЕТРОВА ИЛАРИОНОВА 7B69E60FBA86A416989D21AD42D3866676F337EE628230B9E2080C8E6A9DFA41 МЕТАРЕМ METAREM 104013940 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Добротица 25 Г СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 SADRUZHIE STOYCHEVI 57 - 65 030172493 ЕВРО - ФИНАНСИ ЕВРО - ФИНАНСИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.АРМЕЙСКА 38 ЕВРО - ФИНАНСИ ЕООД ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ГРОЗДЕВ D6859A05F5EE866657405BD7FD96B3C133BCF2CAB2F8939BE2DA998145FF5E2A ЕВРО - ФИНАНСИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бранище 9361 МАСИВНА СГРАДА - МУЗЕЙ КРАВЕКОМПЛЕКС ЕВРО - ФИНАНСИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДУНАВ 22 Г БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСИЕВА 0BD780F0D6284192D0E7FB946AC914D0AA5E965043491927A27E42BDCA671828 Инвестбанк АД 831663282 ЕВРО - ФИНАНСИ EVRO - FINANSI 124614004 БЪЛГАРИЯ ЕКО ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕКО ПРОДЖЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.АРМЕЙСКА 38А БЪЛГАРИЯ ЕКО ПРОДЖЕКТ ЕООД ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ГРОЗДЕВ D6859A05F5EE866657405BD7FD96B3C133BCF2CAB2F8939BE2DA998145FF5E2A БЪЛГАРИЯ ЕКО ПРОДЖЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ул.Боряна 6 БЪЛГАРИЯ ЕКО ПРОДЖЕКТ BALGARIYA EKO PRODZHEKT 124685186 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 466 556 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 233 278 лв./BGN
Изплатени / Payed: 233 278 лв./BGN
Проект: Закупуване на комбайн и прикачна техника
Генадий Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Генадий Григоров
Генадий Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 428 124 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 235 468 лв./BGN
Изплатени / Payed: 235 468 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНО СЕНО
ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ ООД
Грийн ленд форест ООД
ЕИК ID: 202463981
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... форест ООД БЪЛГАРИЯ с. Врачеш 2151 ул. Цар Освободител 39 Грийн ленд форест ООД Християн Цветанов Николов 881EC45E7F0F[..](ДФЗ|ТР)
Николай Димитров Кашинов ...
ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ ООД Грийн ленд форест ООД Грийн ленд форест Грийн ленд форест ООД БЪЛГАРИЯ с. Врачеш 2151 ул. Цар Освободител 39 Грийн ленд форест ООД Християн Цветанов Николов 881EC45E7F0F99ADE7A63FBD851F858AE2213700EF77AA7EC0F868224793C7FA Николай Димитров Кашинов 54BB72295CF7B8C6F264B9FA7ECFFFA0723079CA319E7552B81B6D959501829E Грийн ленд форест Griyn lend forest 202463981
Одобрени разходи / Approved expenses: 417 920 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 292 544 лв./BGN
Изплатени / Payed: 292 544 лв./BGN
Проект: Закупуване на технологично оборудване за производство на дървесен чипс виж доставчиците
"Гор Груп" ЕООД
ГОР ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 201341420
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580842
"Гор Груп" ЕООД ГОР ГРУП ЕООД ГОР ГРУП ГОР ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 БРАТЯ ШКОРПИЛ 12 1102 В ГОР ГРУП ЕООД ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ D3D393C88897[..](ДФЗ|ТР)
ГОР ГРУП GOR GRUP 201341420(ДФЗ|ТР)
ЛИФТА ЛИФТА ЕООД ...
"Гор Груп" ЕООД ГОР ГРУП ЕООД ГОР ГРУП ГОР ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 БРАТЯ ШКОРПИЛ 12 1102 В ГОР ГРУП ЕООД ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ D3D393C8889721461E50D17E1BB3107581E9FE314EA1E45E13E210813E996BE1 ГОР ГРУП GOR GRUP 201341420 ЛИФТА ЛИФТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Никола Вапцаров 38 ЛИФТА ЕООД ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ E6D7146F7FFEC12F1892C488C430EBDF20ADA2C103E7132A2736929F12EF3B91 УниКредит Булбанк АД 831919536 ЛИФТА LIFTA 200464533
Одобрени разходи / Approved expenses: 367 372 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 183 686 лв./BGN
Изплатени / Payed: 174 939 лв./BGN
Проект: Ремонт и преустройство на жилищна сграда в къща за гости с бистро в ПИ 03928,506,426, гр. Берковица виж доставчиците
"Грийн Хил Билдинг" ЕООД
Грийн Хил Билдинг ООД
ЕИК ID: 202161367
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 602407
... ARHITEKTURNO STUDIO VLADIMIROVA 175053320(ДФЗ|ТР)
ПРОФИДЕЛ ПРОФИДЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 103 ПРОФИДЕЛ ЕООД ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ПАТАРОЗЛИЕВА 080F8BEA4163[..](ДФЗ|ТР)
... 8617EECC51B9[..](ДФЗ|ТР)
ПРОФИДЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Гоце Делчев 103 ПРОФИДЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 бул. Гоце Делчев 105 Калин ...
"Грийн Хил Билдинг" ЕООД Грийн Хил Билдинг ООД Грийн Хил Билдинг Грийн Хил Билдинг ООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 Добруджа 15 Грийн Хил Билдинг ООД ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА B7AA83F99593E8D60657C0404F7F1A6FDE37C0D98644A767817B3C5984497ED5 ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ DF9E04812A1208D83A957E85700CB527DD843DEE664BF74B872FF337CF1CA597 Грийн Хил Билдинг ООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 Николаевска 91 ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 1BE4636CBD4B3E1800D0A6B2510F3D82526CCA9DFB048DA5BACED013DAB1FA15 ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 86D72B4EDC42C79018EEC76B06EA0F55 Грийн Хил Билдинг Griyn Hil Bilding 202161367 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ВЛАДИМИРОВА АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ВЛАДИМИРОВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 Б АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ВЛАДИМИРОВА ЕООД АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА-АНДРЕЕВА 01BD2753B717E9ECC6BEA62CBF108D6C357016618E1A2BD3032E028032C38809 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ВЛАДИМИРОВА ARHITEKTURNO STUDIO VLADIMIROVA 175053320 ПРОФИДЕЛ ПРОФИДЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 103 ПРОФИДЕЛ ЕООД ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ПАТАРОЗЛИЕВА 080F8BEA416320A72E8B56B6757633C0BBC0188AB70D70C054C7101CF198A1DB ВИКТОР БОРИСОВ ПЕТРОВ 017432DC169CA9AD31A8208F09B253DD3077B9D455DAEC6D30366E2339C659A2 ПРОФИДЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Коста Перчево 3833 Стопански двор ПРОФИДЕЛ ООД ЕЛЕНА СТОЯНОВА ГАЙДАРОВА A6EB8755C2343B4733B5C2C165EB1643E886FE0C5493354ED42E644DDDFAC16B ЮЛКА ИСКЪРОВА МЕТОДИЕВА 8617EECC51B9E1931B9467D9857A9B4075D07880C2911F3007AEA4E2D0FAB59D ПРОФИДЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Гоце Делчев 103 ПРОФИДЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 бул. Гоце Делчев 105 Калин Красимиров Статков 06684F078EDFD8E3B7DD741E0A958A7F4477638CD926C885288CA5C8223E8F26 ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ B1F0CE31CF09834DAC8B30FA2443B94701BE6AAD88A721AC47A974EA51C3F79A ПЕРСА ТОДОРОВИЧ EA22D507778D1EE5021350AC9973E27F ПРОФИДЕЛ 200169956 ПРОФИДЕЛ ИНВЕСТ 204184375 ПРОФИДЕЛ PROFIDEL 200169956
Одобрени разходи / Approved expenses: 360 588 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 252 412 лв./BGN
Изплатени / Payed: 248 098 лв./BGN
Проект: Създаване на 180 дка насаждение от лавандула, 30 дка насаждение от орехи и закупуване на земеделска техника
Галина Бъкова - Григорова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Галина Бъкова - Григорова
Галина Бъкова - Григорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 323 717 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 194 230 лв./BGN
Изплатени / Payed: 194 230 лв./BGN
Проект: "Закупуване на доилна инсталация,оборудване и земеделска техника за кравеферма в с.Козаревец"
Господин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Господин Господинов
Господин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 272 402 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 201 339 лв./BGN
Изплатени / Payed: 201 339 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника
Генчо Генчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Генчо Генчев
Генчо Генчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 248 524 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 99 410 лв./BGN
Изплатени / Payed: 99 410 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
"Грийн Планет" ЕООД
ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД
ЕИК ID: 201490598
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 564142
"Грийн Планет" ЕООД ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД ГРИЙН ПЛАНЕТ ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МАРИЯ ЛУИЗА 24 Б ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД СВЕТОСЛАВ ... PLANET 201490598(ДФЗ|ТР)
СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР ...
"Грийн Планет" ЕООД ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД ГРИЙН ПЛАНЕТ ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МАРИЯ ЛУИЗА 24 Б ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД СВЕТОСЛАВ АНДОНОВ ДИМИТРОВ 8FD62E622BB694454C4EA9BC7FB820120C07B3A3E3EAF9751064F4AB30A36D54 ТАТЯНА ЕНЧЕВА-КОМЕРС 124137040 ГРИЙН ПЛАНЕТ 201490598 НАП D96E135EA4840C75551E6544C141DD54 Банка ДСК 121830616 ГРИЙН ПЛАНЕТ GRIYN PLANET 201490598 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 244 608 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 843 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 843 лв./BGN
Проект: Модернизация на земеделското стопанство чрез закупуване на нови машини и оборудване
Господин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Господин Господинов
Господин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 312 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 656 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 656 лв./BGN
Проект: Изграждане на поливна система и закупуване на оборудване, за овощни насаждения виж доставчиците
"ГРАДИНА-2000 " ООД
ГРАДИНА-2000 ООД
ЕИК ID: 103564726
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 181238
... 3EC913F4C988[..](ДФЗ|ТР)
ВИЛИЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ 30009B8EB10A[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4E5C26DC98EC[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ЩИЛЯНОВ ХРИСТОВ 465291090BC9[..](ДФЗ|ТР)
ГРАДИНА-2000 GRADINA-2000 103564726(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън ...
"ГРАДИНА-2000 " ООД ГРАДИНА-2000 ООД ГРАДИНА-2000 ГРАДИНА-2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни чифлик 9120 ул. РУСЕ 11 ГРАДИНА-2000 ООД ДИМИТЪР МИХАЛЕВ АЛЕКСИЕВ FD2AFA25AC862CCDF6519F89728F384BEE3871C0D8F8831D4427597B94E7C128 ЩИЛЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ 3EC913F4C988BC3196FFA914609EC00CCA42D8AC74827B91D0C2B46AADB23C6A ВИЛИЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ 30009B8EB10A7F65011A5F821AC64EE252C8B97A66E9BBF91987C7FE15DF969F СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4E5C26DC98EC2F065905EB56310530366D6C6DD87AFDC3B3717E94CBCF816BF3 ГЕОРГИ ЩИЛЯНОВ ХРИСТОВ 465291090BC9E291D69637C222D140301ABB0B0C05BE42589DD07B9A465BB345 ГРАДИНА-2000 GRADINA-2000 103564726 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 194 762 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 381 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 381 лв./BGN
Проект: Модернизация на земеделското стопанство чрез закупуване на нови машини и оборудване
Господин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Господин Господинов
Господин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 180 282 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 90 141 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 141 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини и оборудване за почистване на тор и изграждане на на торохранилище
Георги Ганев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Георги Ганев
Георги Ганев
Одобрени разходи / Approved expenses: 175 316 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 87 658 лв./BGN
Изплатени / Payed: 87 599 лв./BGN
Проект: Проект "Модернизиране" Проект за закупуване на земеделски инвентар и товароразтоварна техника.
ГЕОРГИ ГАНЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
ГЕОРГИ ГАНЕВ
ГЕОРГИ ГАНЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 168 630 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 92 747 лв./BGN
Изплатени / Payed: 92 747 лв./BGN
Проект: КОНСУЛТАНТСКИ, ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН И ДИАГНОСТИЧЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР виж доставчиците
Грийн Инвестмънт България ООД
ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК ID: 201509988
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 612028
Грийн Инвестмънт България ООД ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Криводол 3060 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 19 ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ... СТОЯН ХРИСТОВ НИКОЛОВ 4A5219768537[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 44 14 Е ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ GRIYN INVESTMANT ...
Грийн Инвестмънт България ООД ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Криводол 3060 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 19 ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТЕОДОРА ХРИСТОВА РАТАЙСКА 9220431FCC0E8694B1B2147D539773F413AD62D58A07620F06ACB08EE35D37A6 ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Храбрино 4111 ВИЛНА ЗОНА 1 КРАСИМИР ПЕТРОС КОЧОС 323C09200626FBB3450E600CE9DE6ABAF47AD2837DB8ACE9C84683E1D42269EF СТОЯН ХРИСТОВ НИКОЛОВ 4A5219768537C75B3B8044E69DC3FBAB2D63B49D1CBD4C912DFC1F90297E13E2 ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 44 14 Е ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ GRIYN INVESTMANT BALGARIYA 201509988
Одобрени разходи / Approved expenses: 154 666 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 92 800 лв./BGN
Изплатени / Payed: 92 050 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за производство на люцерна по биологичен метод виж доставчиците
"ГЕО 7"
ГЕО 7 ЕООД
ЕИК ID: 201460879
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 520140
... ГЕО 7" ГЕО 7 ЕООД ГЕО 7 ГЕО 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 16 А ГЕО 7 ЕООД ДОБРИ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ 6ABDBB232C9E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕО 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Даскал-Атанасово 6261 МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ A26D053459BA[..](ДФЗ|ТР)
ГЕО ... СЪРВИСИС КОРПОРЕЙШЪН 7C340EEE6B83[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ ...
"ГЕО 7" ГЕО 7 ЕООД ГЕО 7 ГЕО 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 16 А ГЕО 7 ЕООД ДОБРИ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ 6ABDBB232C9EEB4BC1EDF85FDB836E64CF8EB938ED8F4B5769C6C3929A3283C4 ГЕО 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Даскал-Атанасово 6261 МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ A26D053459BA628AB2FEE4379AC4C67CD9E85CF26B3E5BB92522C412A1B0F3E2 ГЕО 7 GEO 7 201460879 АГРОЛА АГРОЛА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ПАНАЙОТ ВОЛОВ 57 А АГРОЛА ЕООД ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ДАНОВ 2E13BD5C75A936ED6614E971A3C4E5E8FD57236BB0FFC11FB7AE9CC5351CB8B4 ПЛАМЕН ИВАНОВ КУНЧЕВ 55625397AE49878127674322A852253FBA09BE8E790F3CB1E6183890EEB21EB3 АГРОЛА AGROLA 114685177 АГРОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ АГРОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ТЪРГОВСКА 167 АГРОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД ГЕОРГИ ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ 4F49E81A2CB30C076E7DCE6BEB89F2828D6F6C8E994BE88F13460034580518FB БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 103003321 МИХАИЛ ЮРИЕВ МАНОЛОВ 1EEB30B0EDCB6D1DF1C5A2996AEF2CB71FC9DB6788CA9D3B347A0B7EE39064AE МЕЙБЪЛ СЪРВИСИС КОРПОРЕЙШЪН 7C340EEE6B836D068436600C6426C232 ГАЛИН ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ 33F741F3B978246D1E2A309808C57F6DD1B5537F97BCC1F80905C698B1D330B7 АВТОТРАНСПОРТ - 93 АД 114038019 МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД 119076059 ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ 114038019 ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ АД 114038019 ИВАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 84D05A52A397191538F6B538CE001C55DCBB0EC2ED9CA3E0C0BF19651D21513F Технолоджи ИнвестАД 114038019 АГРОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ AGROTREYD BALGARIYA 201777146 БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бояново 8934 Козлодуй 10 БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД Атанас Янков Обрешков 7A7BB3854BB92EEDCD9B4181BD6B8ECF8554A39F4C7BE6A53680E041344138F2 БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ BIO INVEST KONSULT 201756077
Одобрени разходи / Approved expenses: 145 658 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 263 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 263 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ ОТ МАТОЧИНА И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
ГРИЙН АГРО ЕМ
ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД
ЕИК ID: 202890507
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ПЕТРОВА ПЕТРОВА AD2D9C800E3B[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ЖЕРАВИ 3, партер ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ДЪБНИКА 9 А ГРИЙН АГРО ЕМ ...
ГРИЙН АГРО ЕМ ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД ГРИЙН АГРО ЕМ ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ЛУКАШОВ 8 Б ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА AD2D9C800E3B50995107BFBF5BE473AE3C035843CF47095DC2B24511C090BD56 ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ЖЕРАВИ 3, партер ГРИЙН АГРО ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ДЪБНИКА 9 А ГРИЙН АГРО ЕМ GRIYN AGRO EM 202890507
Одобрени разходи / Approved expenses: 127 922 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 76 753 лв./BGN
Изплатени / Payed: 76 753 лв./BGN
Проект: Създаване на стопанство с трайни насаждения на ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД
"ГРИЙН ФАРМИНГ" ЕООД
ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД
ЕИК ID: 203047263
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ГРИЙН ФАРМИНГ" ЕООД ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД ГРИЙН ФАРМИНГ ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 Стрелец 43 ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД Красимир Иванов Стоянов 5F6D2B629CB6[..](ДФЗ|ТР)
ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"ГРИЙН ФАРМИНГ" ЕООД ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД ГРИЙН ФАРМИНГ ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 Стрелец 43 ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД Красимир Иванов Стоянов 5F6D2B629CB6E5FCE925080BF6E48F43093AA58426C2505A19A22EF65161BA53 ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 УЛ. ГАНЧО БОНЧЕВ 1 ГРИЙН ФАРМИНГ GRIYN FARMING 203047263
Одобрени разходи / Approved expenses: 120 153 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 84 107 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор, фреза и пръскачка за съществуващи черешови градини в с.Венелин и с. Селиминово с обща площ 308 дка. виж доставчиците
"ГРАДИНА-2000 " ООД
ГРАДИНА-2000 ООД
ЕИК ID: 103564726
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181238
... 3EC913F4C988[..](ДФЗ|ТР)
ВИЛИЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ 30009B8EB10A[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4E5C26DC98EC[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ЩИЛЯНОВ ХРИСТОВ 465291090BC9[..](ДФЗ|ТР)
ГРАДИНА-2000 GRADINA-2000 103564726(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън ...
"ГРАДИНА-2000 " ООД ГРАДИНА-2000 ООД ГРАДИНА-2000 ГРАДИНА-2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни чифлик 9120 ул. РУСЕ 11 ГРАДИНА-2000 ООД ДИМИТЪР МИХАЛЕВ АЛЕКСИЕВ FD2AFA25AC862CCDF6519F89728F384BEE3871C0D8F8831D4427597B94E7C128 ЩИЛЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ 3EC913F4C988BC3196FFA914609EC00CCA42D8AC74827B91D0C2B46AADB23C6A ВИЛИЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ 30009B8EB10A7F65011A5F821AC64EE252C8B97A66E9BBF91987C7FE15DF969F СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4E5C26DC98EC2F065905EB56310530366D6C6DD87AFDC3B3717E94CBCF816BF3 ГЕОРГИ ЩИЛЯНОВ ХРИСТОВ 465291090BC9E291D69637C222D140301ABB0B0C05BE42589DD07B9A465BB345 ГРАДИНА-2000 GRADINA-2000 103564726 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 114 440 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 776 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 776 лв./BGN
Проект: "Закупуване на модерно селскостопанско оборудване и машини за нуждите на "ГЛОБАЛ БИО ХЪРБС БЪЛГЕРИАН" ЕООД с. Плевун, общ. Ивайловград, обл. Хасково" виж доставчиците
"ГЛОБАЛ БИО ХЪРБС БЪЛГЕРИА" ЕООД
Глобал Био Хърбс Бългериа ЕООД
ЕИК ID: 201612397
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 550334
... Гудуил Консултинг Гудуил Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Акад. Константин Петканов 25 А В Гудуил Консултинг ЕООД Томаш Будаи 6615171587AB[..](ДФЗ|ТР)
Габор Харшаньи 78C43D8767EC[..](ДФЗ|ТР)
Гудуил Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ... Борис Лилов Тошев 34015F572998[..](ДФЗ|ТР)
Гудуил Консултинг Guduil Konsulting ...
"ГЛОБАЛ БИО ХЪРБС БЪЛГЕРИА" ЕООД Глобал Био Хърбс Бългериа ЕООД Глобал Био Хърбс Бългериа Глобал Био Хърбс Бългериа ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Плевун 6593 ул. Христо Ботев 5 Глобал Био Хърбс Бългериа ЕООД ТОДОР ИВАНОВ МИТКОВ EB334417A2D26E6DAD6BFDC9B2FB306266E8CD3F630592F4ACC46ECDDDF1CCF4 Глобал Био Хърбс Бългериа Global Bio Harbs Balgeria 201612397 КББГ КББГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.ЧЕРВЕНА СТЕНА 46 КББГ ЕООД СЛАВЕ НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ 5DCE7BE5CC36F2E2EB249ECA15CA2173591AF5FB6DD99FA2DAC448DDE07D6E30 МАРИЯ СЛАВЕВА ПРОХАСКА 247D339DA723DB58EDD6ED21320D5D57BAF22AF3B76BB0E08F1BC1D00DA57FAB КББГ KBBG 202044759 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ООД БЪЛГАРИЯ с. Мъдрино 8444 УПИ Х-102, КВ.24 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Слав мерджанов 18 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ МОШКОВ 250232991D780DFD3F93B89A5BB995295230688211DBD37E71A2331E2E0F766C НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНЕВ E81EBCD50A6DC503149568C0C1E6F154F145254FA04645606AAC408DD10D549A РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Слав Мерджанов 18 Банка ДСК 121830616 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Опълченец УПИ ІІ, ІІІ 124, кв. 30 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 117 ММ ЕНЕРДЖИ-2011 ЕООД ММ ЕНЕРДЖИ-2011 MM ENERDZHI-2011 201634760 Гудуил Консултинг Гудуил Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Акад. Константин Петканов 25 А В Гудуил Консултинг ЕООД Томаш Будаи 6615171587ABC2863194BAB207F2CFCE38D1B8740DE3B6C6340BBB40CAE050D4 Габор Харшаньи 78C43D8767ECC31AA70F3236D99A891E Гудуил Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Изток Димчо Дебелянов 8А - - Андрей Иванов Манев 52271E44FFC1B50FC84A260CE75A9A3676AA0A9D555C373603690A588DF4A47B Борис Лилов Тошев 34015F57299814BE519786BA0B5469FAD13CAD527BF0E22E8B0D8FAA2CFCB8E0 Гудуил Консултинг Guduil Konsulting 201346683 Лена агромашини Лена агромашини ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА 63 Лена агромашини ЕООД ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА B932FDBD3EDF2893A166197729181FC149F82DFAE19F447F98C4FC53EEB3FC92 Лена агромашини ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ.ЦАР СИМЕОН 57 Лена агромашини Lena agromashini 201384680 АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 87 A АЛФА - МИКС ЕООД БАНКО ВЪЛЧАНОВ БАНЕВ 81CF0A1A67859866B0EFB9F65652C1FF023A365EBAB628467829DE5693BD5A29 АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 133-135 АЛФА - МИКС ALFA - MIKS 123623609
Одобрени разходи / Approved expenses: 109 870 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 54 935 лв./BGN
Изплатени / Payed: 54 935 лв./BGN
Проект: Покупка на трактор и земеделска техника за нуждите на стопанството виж доставчиците
"ГТ - Винярд" ЕООД
ГТ – ВИНЯРД ЕООД
ЕИК ID: 202259200
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 588595
"ГТ - Винярд" ЕООД ГТ – ВИНЯРД ЕООД ГТ – ВИНЯРД ГТ – ВИНЯРД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 Солна 74 ГТ – ВИНЯРД ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРУХЧЕВ 508C1092EB24[..](ДФЗ|ТР)
ГТ – ВИНЯРД GT – VINYARD 202259200(ДФЗ|ТР)
...
"ГТ - Винярд" ЕООД ГТ – ВИНЯРД ЕООД ГТ – ВИНЯРД ГТ – ВИНЯРД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 Солна 74 ГТ – ВИНЯРД ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРУХЧЕВ 508C1092EB24643C598BC8983C25075CF740F33C95713AD659931E52753635F5 ГТ – ВИНЯРД GT – VINYARD 202259200 БУЛСЕРВИЗ БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Александър Фон Хумболт 29 БУЛСЕРВИЗ ООД Красимир Христов Стефанов AD3BE0EA1F826A165FEDF9FD5E1A1C61206E50EA34980F6960DC0A50D329A05D Недка Йорданова Йорданова 138A3B29B12E3B40E69D44018871DCC058CAFEA75218D56B316A4F183F0168C8 Пламен Димитров Цонев A1B1C3404C47187F3E3C8E03BC9736AF50E44F2070BFF59F633E6E9461AF8D2B БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 2 БУЛСЕРВИЗ BULSERVIZ 831176310
Одобрени разходи / Approved expenses: 92 369 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 36 948 лв./BGN
Изплатени / Payed: 36 948 лв./BGN
Проект: Закупуване на земедлска техника
Господин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Господин Господинов
Господин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 50 200 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 25 100 лв./BGN
Изплатени / Payed: 25 100 лв./BGN
Проект:
Галина Господинова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галина Господинова
Галина Господинова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Галина Генова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Галина Генова
Галина Генова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ГЕОРГИ ГЕНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ГЕОРГИ ГЕНОВ
ГЕОРГИ ГЕНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Галин Горанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Галин Горанов
Галин Горанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Галина Грудева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галина Грудева
Галина Грудева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Генка Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Генка Георгиева
Генка Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Галя Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галя Георгиева
Галя Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Габриела Ганчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Габриела Ганчева
Габриела Ганчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Ганчо Ганчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ганчо Ганчев
Ганчо Ганчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Господин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Господин Господинов
Господин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Галина Генадиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галина Генадиева
Галина Генадиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Господин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Господин Господинов
Господин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Георги Генов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Георги Генов
Георги Генов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Галин Ганев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галин Ганев
Галин Ганев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Галина Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галина Георгиева
Галина Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Галин Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галин Георгиев
Галин Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Галина Грозева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галина Грозева
Галина Грозева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Галин Генчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Галин Генчев
Галин Генчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Георги Ганев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Ганев
Георги Ганев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 316 лв./BGN
Проект:
Гриша Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Гриша Григоров
Гриша Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Генчо Генчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Генчо Генчев
Генчо Генчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Георги Горанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Георги Горанов
Георги Горанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Григор Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Григор Григоров
Григор Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Галин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Галин Господинов
Галин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Георги Гочев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Гочев
Георги Гочев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Галин Генов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Галин Генов
Галин Генов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Генади Генов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Генади Генов
Генади Генов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Генчо Генчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Генчо Генчев
Генчо Генчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Галин Ганчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Галин Ганчев
Галин Ганчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Григор Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Григор Григоров
Григор Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Галин Гинков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галин Гинков
Галин Гинков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Габриела Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Габриела Георгиева
Габриела Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Георги Гочев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Гочев
Георги Гочев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Господин Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Господин Господинов
Господин Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
Галин Ганчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Галин Ганчев
Галин Ганчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ГАЛИНА ГУЖЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ГАЛИНА ГУЖЕВА
ГАЛИНА ГУЖЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Гено Генов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Гено Генов
Гено Генов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Господин Ганев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Господин Ганев
Господин Ганев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
ГАЛИН ГОРАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ГАЛИН ГОРАНОВ
ГАЛИН ГОРАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Галина Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галина Георгиева
Галина Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Грийн Ливинг Фарм ЕООД
ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД
ЕИК ID: 203525703
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
... ЕООД ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Златуша 2225 ул. Буковец 10 ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ... 1202 ул. Пордим 7 ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД ЦАНКО СИМЕОНОВ ЗАНОВ ...
Грийн Ливинг Фарм ЕООД ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Златуша 2225 ул. Буковец 10 ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. Пордим 7 ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ ЕООД ЦАНКО СИМЕОНОВ ЗАНОВ AFE80821E5E25EC7C9126069AB790B3387B4741C8314A51C39972DD53E753C86 ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ GRIYN LIVING FARM 203525703
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Галин Ганев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Галин Ганев
Галин Ганев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Георги Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Георги Григоров
Георги Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Галин Генчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Галин Генчев
Галин Генчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Ганчо Ганчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Ганчо Ганчев
Ганчо Ганчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Галя Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Галя Георгиева
Галя Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Габриела Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Габриела Георгиева
Габриела Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 267 369 033 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 464 830 582BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020