Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Е*" намери 4856 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: ''Реконструкция и оборудване на предприятие за замразяване на плодове и зеленчуци'' виж доставчиците
"ЕКОВИТА"
ЕКОВИТА ООД
ЕИК ID: 112537984
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 442894
... БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 034/445393 ул. СИНИТЕВСКА 3 ЕКОВИТА ООД ИЛИЯ СТАЙКОВ НЕМСКИ 80A115E073D3[..](ДФЗ|ТР)
ДЖУЗЕПЕ ДЕ ФРАНЧЕСКО 6576F19BDF9A[..](ДФЗ|ТР)
НЕДКА ... РИГОНИ 294C3871EC15[..](ДФЗ|ТР)
ФИНЕСТ АД EB72AA68F952[..](ДФЗ|ТР)
РИГОНИ ДИ АЗИАГО АД 367C1AC33BD6[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОВИТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.Синитевска 3 РИГОНИ ДИ АЗИАГО ...
"ЕКОВИТА" ЕКОВИТА ООД ЕКОВИТА ЕКОВИТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 034/445393 ул. СИНИТЕВСКА 3 ЕКОВИТА ООД ИЛИЯ СТАЙКОВ НЕМСКИ 80A115E073D3D8BD77FCFB7BE511C6BD ДЖУЗЕПЕ ДЕ ФРАНЧЕСКО 6576F19BDF9A37F8340BE6E8B6F09106 НЕДКА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА 17962C95BCB450A3238A4044ADF2BD7B32576AECEB8C0E29412F62A535366E7C РИГОНИ ДИ АЗИАГО АД, ИТАЛИЯ 10E9C124B0644243CCBD33D4F24B1025 АНДРЕА РИГОНИ 294C3871EC153D8A75821E3F9DE618A6 ФИНЕСТ АД EB72AA68F952235E544C673A3E5C07D1 РИГОНИ ДИ АЗИАГО АД 367C1AC33BD6CCE40B7F9B379A8F8DEB ЕКОВИТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.Синитевска 3 РИГОНИ ДИ АЗИАГО ООД 1B92D09BCDB4666A4B4830BBE7F6F19F ДОМЕНИКО САНКРИКА 00379B1DB6C03E7065226A360AA1B89B РИГОНИ ДИ АЗИАГО ООД 750E0B24778CDC7DE59D9847DB7A3871 ЕКОВИТА EKOVITA 112537984
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 219 426 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 109 713 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 912 145 лв./BGN
Проект: Цех за сортиране, пакетиране, замразяване и съхранение на биопродукти“ в УПИ II-586, производствена и складова дейност, кв. 50А по плана на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив
"ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД
ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК ID: 115537427
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Граф Игнатиево 4198 ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД ВАНЬО ВИДОЛОВ САПОВ D3806275D731[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД 115537427(ДФЗ|ТР)
... ЦВЕТКОВ БРАТОЙЧЕВ 7F2DFAE63BD6[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ТЮТЮКОВА DB6448C9750D[..](ДФЗ|ТР)
...
"ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Граф Игнатиево 4198 ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД ВАНЬО ВИДОЛОВ САПОВ D3806275D7316AF55D7D187584E8B36001ECC0E4726B3BFBD1781B2DBED679BA ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД 115537427 ТБ МКБ ЮНИОНБАНК АД 831596033 ГАЛЯ КОСТАДИНОВА ТОНЧЕВА 5D774994DBBD205A628849466093BDAE4399F6F752F6AB6308C8F84EECAF105A ИНФОКОМ АД 130932876 ОГНЯН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ 7941C9E856FDC84013B496733381BA27D4043A7EEB0B2D772F54875AE06D29C8 АНТОНИ АСЕНОВ ЗАПРЯНОВ 1253005E163E4808896CF57C068CB3283E2F1D44861806552CE97F9D6352D601 ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ БРАТОЙЧЕВ 7F2DFAE63BD665459A42CBE410D6BAB8E8000BEC8AF0CD9DF9C437A2FD8434F3 ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ТЮТЮКОВА DB6448C9750DEFFA1885B9AFB3665814AAFB7F43BE3AF5B5EEB4331110317768 ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ПАЛАШЕВ 02E109FF9B82570EE2B414BCB78D0DD716D7A41EF2E5221063AABC9D68D86DBF ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА КОДЖЕЙКОВА 65E96A02AB40CBE08A24DB5B3E07C208FA8709A26AEDFD8B98BBAAFCF3BD74FA МИНЧО СИМЕОНОВ ШИШКОВ 02CD20AC85945571A67245A01A319E24A9E1DAF10D4E19E6A2D5FD43F424EBB3 ЕКО ЕНЕРДЖИ EKO ENERDZHI 115537427
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 341 748 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 170 874 лв./BGN
Изплатени / Payed: 588 473 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и оборудване за ферма виж доставчиците
"Елит 95" ООД
ЕЛИТ - 95 ООД
ЕИК ID: 115206021
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180401
... 1463 ул. ШАНДОР ПЕТЬОФИ 65 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД ВАСИЛ ДОНЧЕВ ПОПОВ A48D399DB7EB[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСТФАЛИЯ ЛАНДТЕХНИК АУСТРИЯ ГМБХ, АВСТРИЯ ... Оля Николова Вачкова 9B1830A8F5D8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕА Аустриа ГмбХ 93E8DA321A5B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕА ЕЕС България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 бул. Цариградско шосе 40 ...
"Елит 95" ООД ЕЛИТ - 95 ООД ЕЛИТ - 95 ЕЛИТ - 95 ООД БЪЛГАРИЯ с. Дълбок извор 4280 ЕЛИТ - 95 ООД НИКОЛА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ C2CDB339B7FC77EC3BF5B49081B749442941E747EA86D6253255F32E8429B8D9 ЯНКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 1C5B25AACD803D87405C519D943EE011174A1EA83C60CDCAC295C6D33BCB86F6 ЕЛИТ - 95 ELIT - 95 115206021 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ШАНДОР ПЕТЬОФИ 65 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД ВАСИЛ ДОНЧЕВ ПОПОВ A48D399DB7EB93F67C2626D0DEADA83FF15359F43D02379F8360EE3DFAB13AC9 ВЕСТФАЛИЯ ЛАНДТЕХНИК АУСТРИЯ ГМБХ, АВСТРИЯ 9E485ACC695007771357B3F2CDE2E719 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г. С. РАКОВСКИ 99 ГЕА ФАРМ ТЕКНОЛОДЖИС АУСТРИЯ ООД 3FB01A335C1F220462748F89CFAEBE0C ИВАН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ E12F686ADACFEEBC11D9647DE3AE3EF92193D067B12D6C0F5F7122BB96EB5870 Томас Чута 9AFCD298E7ED27703C87AC1017780836 ГЕА Аустриа ГмбХ 47EC1CEEA1CFF1BEAEE9008440BEDED2 Оля Николова Вачкова 9B1830A8F5D8B6B7E3418677901882A3DEA13D6E298AE19F0C121BDD469C5275 ГЕА Аустриа ГмбХ 93E8DA321A5BB7252A2A440E15D138C1 ГЕА ЕЕС България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 бул. Цариградско шосе 40 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ GEA VESTFALIYA SARDZH BALGARIYA 121716776 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 22А РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 МАРИО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 237AB04438484E9F2BEF1EF0944A3EDF754563AC4F54DE3B8798DBA7EAFAB776 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул. ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 Стартек Оъвърсийз Инк АД, 8 Коптхол, Розо Вали, 00152 на №:14960 на Рег:.м.т. д-ва C3AA552B7403B5B2B9AAC378B94B8A36 САВА АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 1E27CB67F044E5BB19D840A2F93421A514208B519E44261009F7279AB82AFE76 ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГАНОВ E311D2DE834C4D2BAF1156EFDAF360CC436C9801A675E8CA608501FA6E413EB7 РОСИЦА ПЕТРОВА МИНЧЕВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B Николай Бориславов Ценов 1348EB691CECC9B8841199E97ABA280CFAA4B8F7FA678CE5543C740834508681 Цветан Тодоров Горнишки EF269D64D0286E124B3987ABA5BBC7D2B0E39A3D447A5242A63CD8808B4AF8E5 Любомир Сашов Викторов 43BD3475C22BCDDF37E0EB9E3AF1AAEDD4F6FDD719E8F51578711FC026A15F5A Иван Тодоров Киримски 16CC6649C76188F3F9BEEC131FC915DDD94F5ED0AEEB94CFB62721D45179786F РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ RIMEKS 1 - HOLDING 106578923 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ДОБРУДЖА №25 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 НЕДЯЛКО СТАНИМИРОВ СТАТЕВ 15CEB2D3C772FF86DF5605759A22740A04747918158EE224C7B3F236448BE8DB ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ FOGEL I NOOT BALGARIYA 124715971 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 816 186 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 433 608 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 433 608 лв./BGN
Проект: Цялостна технологична модернизация и реконструкция на кравеферма. виж доставчиците
ЕТ "ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА"
ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕТ
ЕИК ID: 201632364
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 546640
... 76 вх.А ет.5 ап.13 АЛФА МИКС ЕООД ВАСИЛ НИКОЛОВ ТАСЕВ CE00430786E2[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИРА ЕООД 109574524(ДФЗ|ТР)
Банка ДСК ЕАД 121830616(ДФЗ|ТР)
АЛФА МИКС ЕООД 131228145(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ... 1000 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 19 АЛФА МИКС ЕООД, ЕИК 131228145(ДФЗ|ТР)
- кредитополучател, ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - ...
ЕТ "ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА" ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕТ ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 ОБЕЛЯ 2 239 Б ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕТ ЗОЯ СТЕФАНОВА ДЖАНКОВА 3496FC61299CCC9719DBCBB8E29F0F85EF1809C76AA804DAB7CD7459EFA4DA58 ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ 175037405 ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА 201632364 ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. ОБЕЛСКО ШОСЕ 7 ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БРАТЯ БЪКСТОН 40 ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Чавдар 2084 ХРИСТО БОТЕВ 34 ЕКО Зора-17 204531071 ЕКО - СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ЗОЯ ДЖАНКОВА EKO - STOYAN GEORGIEV - ZOYA DZHANKOVA 201632364 МЕТАЛУРГ-ИНЖЕНЕРИНГ МЕТАЛУРГ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул.ТРАЯНОВИ ВРАТА 101 Б МЕТАЛУРГ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НИКОЛА ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ AEF7AE80E5DCFF0314CEA95DCB57ED604A36D223B5153BD7575AB507D94FAA29 МЕТАЛУРГ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 район ВИТОША, ул.Пирин 81 2 3 МЕТАЛУРГ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 МЛАДОСТ 1 28 4 РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГОГИН FA34A2FC46B7FD3F85DC3302E8189A7AED094B8722A6B3E8A364DF493C3CCFC8 МЕТАЛУРГ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади-запад Пирин 81 2 3, офис 1 Микс ДМ ЕООД 202669593 МЕТАЛУРГ-ИНЖЕНЕРИНГ METALURG-INZHENERING 121328599 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639 АЛФА МИКС АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III бл. 74-76 вх.А ет.5 ап.13 АЛФА МИКС ЕООД ВАСИЛ НИКОЛОВ ТАСЕВ CE00430786E2536F7DEA11FBA0154350FE4C09133DC191D6BB1910B72D932F8C ЕМИРА ЕООД 109574524 Банка ДСК ЕАД 121830616 АЛФА МИКС ЕООД 131228145 АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ПАЛЧЕВ 81ED5EB818C681CF122B40F9829111F40114387A4F4E68528673929DC9F0B785 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София СЕРДИКА 26 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 САМОКОВСКО ШОСЕ 30 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 19 АЛФА МИКС ЕООД, ЕИК 131228145 - кредитополучател, ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник, АЛФА МИКС ЕООД- кредитополучател 131228145 ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник, АЛФА МИКС ЕООД- кредитополучател, 131228145 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Иван Вазов 16 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 Иван Вазов 16 Радко Стефанов Палчев 480D0867BD4CFC45A0F4B89411ADBF25EFA728F5326C1D2299A7FB9237E6177C Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD13C335B15967F5AA87C7 АЛФА МИКС ALFA MIKS 131228145 БИЛДОМ-ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЕНТ БИЛДОМ-ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЕНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ПОП БОГОМИЛ 36 БИЛДОМ-ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЕНТ ООД ЯВОР МИХАЙЛОВ ВУЛОВ AE1C1CA322183C9BB9313DA61B16C372B35B4DBAD6503FAE66BBD60C06E4897A ПЛАМЕН МАРИНОВ ВЪЛКОВ A7CA3EFF7968E4491112CF5E4EDCD32AA056C42BB3B80BCE436720B22B265587 БИЛДОМ-ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЕНТ BILDOM-PRODZHEKT MENIDZHMENT 175239912 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красно село; ул.Бузлуджа 29,офис2 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AEDE25083D56549C7A520B3C208845BC4CC0E11B87B6771F096DD4 КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3D7A8F5F9A68FB338CBE2652959A57C0D63358DC92FA5AB8CBB81 ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД 131524330 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Бузлуджа 29 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Бузлуджа 29 Интер консулт Нова” ЕООД 131524330 Любена Каменова Димитрова 5F37CC3388A3DED68A0F993ECBE78899F85D210D34E7DBC9557B901F43F80D03 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП INTER KONSULT GRUP 175281886 БУЛКОН РИАЛ ИСТЕЙТ БУЛКОН РИАЛ ИСТЕЙТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД 25 1 БУЛКОН РИАЛ ИСТЕЙТ ООД ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА A795673A06FDCFE2986C5B6F9A9F449C781C0F04C71641FFFFCA5CFCA9F1B30C ХРИСТО ДАМЯНОВ ХРИСТОВ C5498EDB1C6226515485DA316D763483E041BFEE151641F4F46EE19F74C147E8 БУЛКОН РИАЛ ИСТЕЙТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЯВОРОВ 73 МАРТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 639028849AED41A8A92599C12A524AD943ACB7D56DC38AE6BC27D3C9CB4CD039 ДАМЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 0B4E8AE1219D3BCCE362D78A7906C7C631AD9F09339D92F6D93D465E5028CA52 БУЛКОН РИАЛ ИСТЕЙТ BULKON RIAL ISTEYT 131481958
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 247 764 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 573 435 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 552 078 лв./BGN
Проект: „Изграждане на птицеферма и закупуване на технологично оборудване за отглеждане на кокошки-носачки в с. Панаретовци, обл. Сливен“ виж доставчиците
Еко Фарм - 2005" ЕООД
ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД
ЕИК ID: 119634934
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 378198
Еко Фарм - 2005" ЕООД ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД ЕКО ФАРМ - 2005 ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 1 вх.А ет.2 ап.3 ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД СТОЯН ТОДОРОВ ...
Еко Фарм - 2005" ЕООД ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД ЕКО ФАРМ - 2005 ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 1 вх.А ет.2 ап.3 ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ 0F5EE9D3AD74D695A771213ADE1A20E72D0428C7CC9D7B378AFFA98F9920C803 ЕКО ФАРМ - 2005 119634934 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ЕКО ФАРМ - 2005 ЕООД 119634934 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЕКО ФАРМ - 2005 EKO FARM - 2005 119634934 МАНОВА - МАРУСЯ МАНОВА МАНОВА - МАРУСЯ МАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 25-В-2 МАНОВА - МАРУСЯ МАНОВА ЕТ МАРУСЯ ЦАНКОВА МАНОВА EEE7169DB38ADF809A42A0572C82AF65B059F59855A3DD65FB76BF9C12A2328D МАНОВА - МАРУСЯ МАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 6 МАНОВА - МАРУСЯ МАНОВА MANOVA - MARUSYA MANOVA 829062926 БИЛДИНГС 07 БИЛДИНГС 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ИВАЙЛО 70 1 БИЛДИНГС 07 ЕООД ЖИВКО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ DACB1D6C499E9317E62C2EB166D611085917B3032FDB291CB8D5E1DCB71DD064 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД 131206120 БИЛДИНГС 07 BILDINGS 07 147199649 ДУНЧЕВА 52 ДУНЧЕВА 52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 2 е ДУНЧЕВА 52 ЕООД МЛАДЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 6DA9224470DC63824C04646730F52657D70AD63E3594B157ED359F32C65B11E4 ГОСПОДИН ПЕТКОВ ДУНЧЕВ 6C4954258CF0F4D260A40C8DC9C067A8E9D492C5E278ACDDF97CB03127AFDBCC ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДУНЧЕВА 55AD7E546FA1089D9210BBE0DC530153FD51C2F36BB7C27E1BA30A498872C953 ДУНЧЕВА 52 DUNCHEVA 52 119667642 ЕСИТ ЕСИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 34 ЕСИТ ООД СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ЗИКОВСКА E274DD7189AA3BB804FDE05DBC1805FEA25A78E4F8BEBA46C1EB474A1E49EDDB ЕСИТ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМЛЕР ИМАЛЯТ ВЕ ТИДЖАРЕТ ООД, Република Турция 17B54E2B5792B56AF5F139C50C210DFB ЕСИТ ESIT 102271040 М И М - ПРОЕКТОСТРОЙ М И М - ПРОЕКТОСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 80 М И М - ПРОЕКТОСТРОЙ ЕООД МАРИЯ СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА 11383C912F0E49FF50F9FF5F2F85DD9A37C0C37FD92635E0827A815F850E07A7 М И М - ПРОЕКТОСТРОЙ M I M - PROEKTOSTROY 119664991 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 221 407 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 903 084 лв./BGN
Изплатени / Payed: 903 084 лв./BGN
Проект: Изграждане на свинеферма за затворено боксово отглеждане и угояване на 999 животни в ПИ 47980.2.1 в с.Мечкарево, община Сливен, област Сливен виж доставчиците
"Еко Асорти - 05" ЕООД
ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД
ЕИК ID: 119635438
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 365235
"Еко Асорти - 05" ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мечкарево 8868 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ПЕТЪР КИРИЛОВ БАЙЧЕВ E77335FAD798[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО АСОРТИ - 05 EKO ASORTI ...
"Еко Асорти - 05" ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мечкарево 8868 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ПЕТЪР КИРИЛОВ БАЙЧЕВ E77335FAD7983AF8E95C795D6BE9316225AD9A02BA423341E192329B5FD21368 ЕКО АСОРТИ - 05 EKO ASORTI - 05 119635438 ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. РОДОПА 1-А ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД МАРИАН ЛУКОВ МОМЧЕВ E53BC13E9CEEC2F80997FC5ADE72A65589D7C5A983EEE542E0E0B6CAAE739FD6 ИВАН ЛУКОВ МОМЧЕВ 7A2D2A5E669E9D2B3B3679A848FB1FE253780C3CE842BB4788BCC879F8EF532C ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ГОСПОДИНОВ 4A4A2A95E43B7C211901C38BA59866B6F14629AC098F70233CED3B167C2BE96D ЛУКА ИВАНОВ МОМЧЕВ 534365B4D70D8C2C758B4FEBCEA1B82F86E08EADA756F409D78BE19FA24400E9 ДИМО ПЕТРОВ МАНЧЕВ 2C351B15C69787E45C57F21EA1C433CAC3979EAE4233A67A742E20780B4E4C7B ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ TARGOVSKO DRUZHESTVO MOMCHEVI I SIE 119080659 ДУНЧЕВА 52 ДУНЧЕВА 52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 2 е ДУНЧЕВА 52 ЕООД МЛАДЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 6DA9224470DC63824C04646730F52657D70AD63E3594B157ED359F32C65B11E4 ГОСПОДИН ПЕТКОВ ДУНЧЕВ 6C4954258CF0F4D260A40C8DC9C067A8E9D492C5E278ACDDF97CB03127AFDBCC ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДУНЧЕВА 55AD7E546FA1089D9210BBE0DC530153FD51C2F36BB7C27E1BA30A498872C953 ДУНЧЕВА 52 DUNCHEVA 52 119667642 КОЙНОВИ КОЙНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 КОЙНОВИ ООД ГЕОРГИ СТОЕВ КОЙНОВ 184EF66C6AD8F8FD3A44C0C2B97ED49590C5E67C7A98EDBA9DD6538CA75380D5 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЙНОВ 6AE5A9177FE634AA7FA798A3D71B9A284324E757B4649ABDB2588DB25B849D41 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КОЙНОВА D3F0557F931E9B866124125E937317EFCAF607843CC9272C9A254D3DE11F07B8 МАРТИН ГЕОРГИЕВ КОЙНОВ BEFA489C0C7CEB9C82E66B80342D1930DFCA3A188E58A11FF91F6ED32245947D КОЙНОВИ KOYNOVI 119679107 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 179 597 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 940 708 лв./BGN
Изплатени / Payed: 937 607 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на ПТИЦЕФЕРМА за 38 400 бр. БРОЙЛЕРИ в ПИ 163005, в землището на гр. Ветово, община Ветово, област Русе
ЕТ " Ем Би Чикън -Емре Узунов"
ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕТ
ЕИК ID: 203993705
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ЕТ " Ем Би Чикън -Емре Узунов" ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕТ ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ветово 7080 МАРИЦА 9 ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕТ ЕМРЕ РИБАИ УЗУНОВ 696BEA3AC651[..](ДФЗ|ТР)
ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ...
ЕТ " Ем Би Чикън -Емре Узунов" ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕТ ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ветово 7080 МАРИЦА 9 ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ЕТ ЕМРЕ РИБАИ УЗУНОВ 696BEA3AC6516B45F47EEF5938A06374904869DD04F5B2DFE68595B06B2C2368 ЕНГИН КАМБЕРОВ - ЕМРЕ УЗУНОВ ENGIN KAMBEROV - EMRE UZUNOV 203993705
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 668 358 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 001 015 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на птицевъдна сграда с капацитет 39 900 броя места в град Цар Калоян, Област Разград
"ЕДЖИ ЕМ" ЕООД
ЕДЖИ ЕМ ЕООД
ЕИК ID: 203306253
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ЕДЖИ ЕМ" ЕООД ЕДЖИ ЕМ ЕООД ЕДЖИ ЕМ ЕДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ветово 7080 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 35 ЕДЖИ ЕМ ЕООД ЕРХАН НЕВЗАТОВ КАРААХМЕДОВ 172A6E184AE8[..](ДФЗ|ТР)
ЕДЖИ ЕМ EDZHI EM 203306253(ДФЗ|ТР)
"ЕДЖИ ЕМ" ЕООД ЕДЖИ ЕМ ЕООД ЕДЖИ ЕМ ЕДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ветово 7080 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 35 ЕДЖИ ЕМ ЕООД ЕРХАН НЕВЗАТОВ КАРААХМЕДОВ 172A6E184AE8FAFF52A2D8D8C3C89C69183B977B4B68D740AC13A7EFBDDC4C5E ЕДЖИ ЕМ EDZHI EM 203306253
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 531 698 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 919 019 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на технологично оборудване за ферма за бройлери виж доставчиците
ЕЛ Джи 15 ЕООД
ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД
ЕИК ID: 201089979
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 589192
ЕЛ Джи 15 ЕООД ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД ЕЛ ДЖИ 15 ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. ВОРИНО 40 ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД ЕЛИЦА АЛБЕНОВА ГАЛЕВА 04DF6B8AC137[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ ДЖИ ... 15 ЕООД ...
ЕЛ Джи 15 ЕООД ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД ЕЛ ДЖИ 15 ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. ВОРИНО 40 ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД ЕЛИЦА АЛБЕНОВА ГАЛЕВА 04DF6B8AC137689B476807AE540260FDAE1EE0A1D2848BFCC518B46774C9D093 ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КНЯЗ БОРИС І 69А ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ АРШИНКОВ 1E9B2E97A8ABDA0AD5D4E72A1CC6A44FA0BE60EBCDA7031913B4A157E313EE2B Димитър Тодоров Чорбаджиев BA65E6D94CB835E24CE630B2B53911A7C34FB9B9367CB1B2A4C6AB6CECAF99E6 ЕЛ ДЖИ 15 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Жил.група Южен парк 113 Б МАЛИН НАЧОВ БЕЛЬОВСКИ 273122D0AE09145EB0730D2DC2D273DFA29C9260304D6900DCA8F82EA8536622 ЕЛ ДЖИ 15 EL DZHI 15 201089979 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 ЕЛМАР ЕЛМАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.МАРИЯ КЮРИ 15 ЕЛМАР ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МАРЕВ 8893D6D30F308A29680960205149836E9BEE9966FCE97B5FCBCCACE4B2EA62B7 ЕЛМАР ELMAR 160132406
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 473 814 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 612 623 лв./BGN
Изплатени / Payed: 612 623 лв./BGN
Проект: „Изграждане на птицеферма за кокошки - носачки, за производство, съхранение и дистрибуция на яйца, на едро и дребно”, в Имот № 777007, с. Сусам, общ. Мин. бани, обл. Хасково
ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК ID: 202630996
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Гняздово 6675 ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД МЕХМЕТ КАРАКУШ B5139D9E28FC[..](ДФЗ|ТР)
ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Перперек 6673 Яйцеферма ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ООД МУРАТ КАРАКУШ ...
ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Гняздово 6675 ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД МЕХМЕТ КАРАКУШ B5139D9E28FC8E11EE1F4FFC5A3BCCB1 ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Перперек 6673 Яйцеферма ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ООД МУРАТ КАРАКУШ 5890246182286CCA5B2F6CC3D8158825 ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ EM END EYCH BALGARIYA 202630996
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 430 207 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 858 124 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска технида виж доставчиците
ЕТ"БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ"
БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ
ЕИК ID: 115844522
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180378
ЕТ"БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ" БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 ОСВОБОЖДЕНИЕ 71 БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ НАЧЕВ ХАДЖИЕВ 59F211BBBA9D[..](ДФЗ|ТР)
БЛЕНД-ЕВГЕНИ ... В ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЛИНДА ЕМИЛОВА ДАВЧЕВА 396925BC36C7[..](ДФЗ|ТР)
ЛД ИВЕНТ ...
ЕТ"БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ" БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 ОСВОБОЖДЕНИЕ 71 БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ НАЧЕВ ХАДЖИЕВ 59F211BBBA9D840867E1A3757658BA3E036C083D60BC32823DF6647079A348B1 БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ BLEND-EVGENI HADZHIEV 115844522 ТЕХАГРО ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО ООД ЖИВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 306EC6087F9D07D538EEE3267262572401F9A34A1E69F762994CB4095FA520B2 ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ ПРАНДЖЕВ D42109066A2986F113357A251F573DA70A294023C8CAABFF53C6C8CB02A99592 РАНГЕЛ АНГЕЛИЕВ АНГЕЛИЕВ 7CC7B9AB32284DA37C94D05DE87881BDD3EDA366C267DB11D681F67CA74682BE ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО TEHAGRO 160135085 ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 4 ул. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 409 427 В ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЛИНДА ЕМИЛОВА ДАВЧЕВА 396925BC36C7A555D1D96D170BF5826ECDBA5C03B0F0590EEDBAFCB598F3DEBA ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ LD IVENT MENIDZHMANT 175389399 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 309 124 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 720 018 лв./BGN
Изплатени / Payed: 720 018 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Еко - Агро Инвест " ЕООД
ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 114637467
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 179995
"Еко - Агро Инвест " ЕООД ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ОПЪЛЧЕНСКА 50 ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД ВАНЯ МАРИНОВА БОНОВСКА 9C3B59C51958[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
"Еко - Агро Инвест " ЕООД ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ОПЪЛЧЕНСКА 50 ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД ВАНЯ МАРИНОВА БОНОВСКА 9C3B59C51958660E53B0016A79749D7AD552F85B1BA75C162F47D4CA3DEBE3B3 ХРИСТО ЙОРДАНОВ БЕЛИЧОВСКИ 26F5D198767918CF4396F7A7AC3A5A581A867121E13F173E0E979C3E8B9A03D6 ЕКО-АГРО ИНВЕСТ EKO-AGRO INVEST 114637467 КАПИТАЛ ИНВЕСТ КАПИТАЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6011 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 15 А КАПИТАЛ ИНВЕСТ ООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ DB975F6D25D156E1FEA1D8FC0F9212010FA3CCB78C498766C2D08557659D9730 ВЕНА ТЕНЕВА РАДЕВА ED2164952EDA01DD9758A194BE74100349E3C851D900A9685C73B73DDE52034D КАПИТАЛ ИНВЕСТ KAPITAL INVEST 123757631 РАДИАЛ-2000 РАДИАЛ-2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул.ЦАР ИВАН АСЕН II 2 РАДИАЛ-2000 ООД АТАНАС ВАСИЛЕВ ДАМОВ 0BA75DE25D85C92C467C5F717414B7331E9503246F8B004226CBCEDAC1BDED26 ХРИСТО ПЕТЕВ ХРИСТОВ 3478AAC94971A85C6B16DDC10691F64C0C574E45177F65D4ECAB601771040BD4 Диана Богданова Личева CE9F3298F7CE1A7AC105B87C3264EF52 ТИ БИ АЙ КРЕДИТ 121554961 ПроКредит Банк (България) АД 130598160 Обединена българска банка АД 000694959 РАДИАЛ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Ж.ДИМИТЪР МЕДНИКАРСКА 1 РАДИАЛ-2000 RADIAL-2000 112505538 БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ТИНТЯВА 84 БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ ООД РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ИВАНОВ 602617A93E559B29543FD63BA90918E338483ED76B1D6012AAF888DED6675B69 БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА 2C9E8D612D183922777AB0085A066A57233A59808C9F3160E27C2F5D1157230A ВЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА BDE60D911007128C09E08EEE40453069E548BD79CA88FEE4DA577074BDB9B6DE СЛАВКА АНДРЕЕВА ШЕГУНОВА BEF1E9BFCB8F3ECEA058F2CE4CF1F0DC75548DA3C6AEFEF1A008E7851485BD90 ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ ЦОНЕВ 0635EEFD9CB827BE60256823AAE985EC317FF3CF1BEB19893203E91DEB0287A6 БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ ЕООД МАЯ АТАНАСОВА ЦОНЕВА D159431444E7741D42965A853054260C58988FA51809F311D2C69A2BF40416C0 БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ BIGO ENTERTEYNMANT 175262206 ПРЕСЛАВ ГАЙДАРСКИ И СИН ПРЕСЛАВ ГАЙДАРСКИ И СИН ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.САМУИЛ 45 А ПРЕСЛАВ ГАЙДАРСКИ И СИН ЕТ ПРЕСЛАВ ТРИЛКОВ ГАЙДАРСКИ 313707C3E12C7D9AB853D73E1D01961E8A137502EAD5CDB876B59F59848B8E50 ПРЕСЛАВ ГАЙДАРСКИ И СИН 114681862 КК - ГАЙДАРСКИ И СИН 200460552 ПРЕСЛАВ ГАЙДАРСКИ И СИН PRESLAV GAYDARSKI I SIN 114681862 ФТПРОЕКТ ФТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 РЕДУТА ДИМИТЪР СОФИЯНЕЦ 4 ФТПРОЕКТ ЕООД ФИЛИП ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ 2211B3637D6BA1224A5924680BAACFFE93DB206F2220B024B59CF1316A1150DB ФТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър ул. Васил Петлешков 5 ФТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър ул. Васил Петлешков 5А ФТПРОЕКТ FTPROEKT 131391943 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 246 954 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 623 477 лв./BGN
Изплатени / Payed: 623 477 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР виж доставчиците
"ЕКО АГРО" ЕООД
ЕКО АГРО ЕООД
ЕИК ID: 111586131
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 353593
"ЕКО АГРО" ЕООД ЕКО АГРО ЕООД ЕКО АГРО ЕКО АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 44 Б ЕКО АГРО ЕООД БОРИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ БОРИСОВ 572972518FEA[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО АГРО EKO AGRO 111586131(ДФЗ|ТР)
...
"ЕКО АГРО" ЕООД ЕКО АГРО ЕООД ЕКО АГРО ЕКО АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 44 Б ЕКО АГРО ЕООД БОРИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ БОРИСОВ 572972518FEAF8F1355F461BAF3064CAF86D1F32598C4392D3BFFC353C43B7B7 ЕКО АГРО EKO AGRO 111586131 НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481EE239B4109B4719214AB8E70E439D5284AD151F4E67045D4C854 РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87BFFB33A13B715279C4BBFAE074C3EF46B088C37198724D6026FD8 ОСТЕРФИН 831357474 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E8C08471F5713C135C5E7 НИК NIK 831591046 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014 РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB07BED372FFBBDEC641351FE39CF7AC598C5E7D690E211E5D369FE ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924A4AF8B5724B6DA3CE3812F982E67DA458A57771F32FCCC644405 ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2BF4DE8C35AC66F557DE60FF6F410C085C7E16D1FBB9C8C8BB824 РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C94654759891EEEA01E3B3B65AAE068FFB675CB866A8511E741F58F15E4 ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E161768BE31340A81145A17EA3D45F9D2A6A137BC2D988633F88C РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 178 868 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 589 434 лв./BGN
Изплатени / Payed: 589 434 лв./BGN
Проект: Реконструкция, модернизация и изграждане на сгради и закупуване на оборудване за отглеждане на кокошки носачки виж доставчиците
"ЕКО ИНВЕСТ-2008"ЕООД
ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД
ЕИК ID: 200006496
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 583839
... ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 КВ. ТРЕНДАФИЛ 2 ул. МАРКО ИВАНОВ 17 Б ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕТ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ 8627B98BB92D[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ EVGENIY NIKOLOV 107002567(ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ ЕЛИТ ...
"ЕКО ИНВЕСТ-2008"ЕООД ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД ЕКО ИНВЕСТ-2008 ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 МОГИЛЬОВ 59 ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД ПОЛЯ ЙОРДАНОВА КОСТОВА E90C70671155D68C438B73F7483C1A085F1941AC01EE9F4FF305BBA7BD13824A ГАБРИЕЛА МЛАДЕНОВА МИЛКОВА 5214FC9F37638BD40E5136E5C4BB7D69D22B546D1D9B30E18A68A50CF630B170 ПАВЕЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ 464BE76B5E904F8EE391B263C3548C08742892F329BEF010765EAF2626D22A24 ЕКО ИНВЕСТ-2008 EKO INVEST-2008 200006496 УНИВЕРСАЛ-МФМ УНИВЕРСАЛ-МФМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ 6 РОДИНА В УНИВЕРСАЛ-МФМ ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ 55A54BE1578A08B66B0C077B3F7B091E047E9A884E8D277146B0AF2BE2FA3883 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 258A6C9460AF514FE7083A996CB270293480E54E7C44F7917401838AE9D829D6 БОРИС НЕНОВ БОРИСОВ 99A753261DE77D4BA39E2DE0B84F3D88F1379CA71E2B72DE8C8A50B55522838F АЛЕКСАНДРИНА КРАСИМИРОВА ТРЕНДАФИЛОВА 90B0CEEBEAC62C45BBC222E91683314F7B1D42A22A907E9111440C94025C21DA ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА B91F192DFD5E9219A93BE4BC9F77805F835A08F39ACA1EAB35B3C9B97DBE7186 ЙОРДАН ИВАНОВ БУРМОВ 3418BD2CEC1C5BC4F5262BD241060FC34F7BCE62A56AFE4F5210876370A206E7 ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ 7B14807FAF5C54F83005EC5D37BC4E4001D084015FF1D384C061586955A5DF17 НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ СТАТЕВ 7AEF7B6C41964528D1A73FB499FC368858F01CAE553DCF17228B5C36FF08CCAD СТОИЛ ПАНАЙОТОВ НЕДЕЛЧЕВ B2F4F4D11C6CE2E1A8D5DDC79160DC7254C26A7648673EF55BEA77A958CB3199 СНЕЖАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА BFB2CDDA95F9934BD9A7D233D051852474BDA77C53E61CE7FA38DA6436DA03B9 ПЕТКО БЕЛЧЕВ ПЕТКОВ 2E99CDF720E3A2E225A0210ED1A12F3B0C11D69D698367F34F5E88CBA0F19EAA УНИВЕРСАЛ-МФМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 КОЛЕДНИЦА 9 СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА C4A48908F14A250014EA3DEF0624962773BA775E16CC1FA8A49498472643B34F УНИВЕРСАЛ-МФМ UNIVERSAL-MFM 117676201 ЕСКЕЙП-ГРУП ЕСКЕЙП-ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СКОПИЕ 19 Г ЕСКЕЙП-ГРУП ООД ЕРХАН ФИКРЕТОВ ИДИРИЗОВ 4E5CEBC98924033161F0B5297565ADB8097D326EC804665F3F8A056CE359997F ТАНЕР ИСУФОВ АЛИЕВ 667304F53A2B264DB75CDDBF098A076094DB90673C0EEAF7732A2148134E2FCA ИВО ХРИСТОВ БОЯНОВ 9588B1E26D9AAE76E952904F3276844FCBA68D1E9C15CBBAF47831FF7153F013 ЕСКЕЙП-ГРУП ESKEYP-GRUP 125551126 ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 КВ. ТРЕНДАФИЛ 2 ул. МАРКО ИВАНОВ 17 Б ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕТ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ 8627B98BB92D270A598CDC28729FAF539F2FBC2202218F359DD91A5C8DEF5671 ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ EVGENIY NIKOLOV 107002567 ЕЛИТ ЕЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен ул. ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ 1 ЕЛИТ ООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ 593E554CD51C272F81DFCC170F11EFBF3026B33BB83D1B34ED99CC0E11EAE1A5 МАРИЯН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ 9DDA8A325088DE2C9736D0D63B7B5E6C46B65AC511E2A49D9E42693D4418A0F6 КУРТИ КОЛЕВ КУРТЕВ 2598C676E16A4AEED023598B99507118DA8E2F456CEBAB41A777AA27F6309D11 СЛАВ СТОЯНОВ НИКОЛОВ 6BF18D17739B1673A91CA849EF5FC75E25BD0E2BCD6745E128776E9B0581CD50 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ B2EBECB66DC0D0888A04463B62AD73472A39CF28872F0E6E4838255F8B2157D1 КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 131463734 ЕЛИТ ELIT 829116306
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 055 097 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 423 467 лв./BGN
Изплатени / Payed: 236 467 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и модернизация на фабрика за преработка и пакетаж на ядки" виж доставчиците
"ЕЛИТ-П" ЕООД
ЕЛИТ - П ЕООД
ЕИК ID: 115810744
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510092
"ЕЛИТ-П" ЕООД ЕЛИТ - П ЕООД ЕЛИТ - П ЕЛИТ - П ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДИЛЯНКА 2А ЕЛИТ - П ЕООД СПИРИДОН КОСТОВ ПАНАЙОТОВ 2F0CB6EC04B7[..](ДФЗ|ТР)
Коста Янков Лолов 9D85BD4E6C2E[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНЕЛОПА ГРУП ЕООД 102686798(ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ - П ELIT - P 115810744(ДФЗ|ТР)
КАСИ ...
"ЕЛИТ-П" ЕООД ЕЛИТ - П ЕООД ЕЛИТ - П ЕЛИТ - П ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДИЛЯНКА 2А ЕЛИТ - П ЕООД СПИРИДОН КОСТОВ ПАНАЙОТОВ 2F0CB6EC04B7A4FFA5B82EDDE7BC4DBD5176285A585935480F05E8C5C8C53083 Коста Янков Лолов 9D85BD4E6C2EF84EC7F975448DA8C22096096D159EEB9A9FE147270BE048C9FE ПЕНЕЛОПА ГРУП ЕООД 102686798 ЕЛИТ - П ELIT - P 115810744 КАСИ ТЕМПРА ПАК КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 2 КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ 6154E1BE09AAD8CC795D7A115095AC46737454B66205B1DAAD0241C7F61AAFA1 КРАСИМИРА ЦОНЕВА КОЦЕВА 84384DDBA3A20D1A54EBC92724E2F5F814E73949E5FEA26C04577AFDE616755B ВАСИЛ ХРИСТОВ МАНЕВ 1981B09C15F9BF1F98E966789AF58AF0FCC9BC987CF01470F88BEF2B2B944EF9 КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ, , КРАСИМИРА ЦОНЕВА КОЦЕВА 84384DDBA3A20D1A54EBC92724E2F5F814E73949E5FEA26C04577AFDE616755B КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ВЛАДАЯ 19 КАСИ ТЕМПРА ПАК KASI TEMPRA PAK 104581664
Одобрени разходи / Approved expenses: 886 852 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 443 426 лв./BGN
Изплатени / Payed: 439 800 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕТ"БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ"
БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ
ЕИК ID: 115844522
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180378
ЕТ"БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ" БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 ОСВОБОЖДЕНИЕ 71 БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ НАЧЕВ ХАДЖИЕВ 59F211BBBA9D[..](ДФЗ|ТР)
БЛЕНД-ЕВГЕНИ ... В ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЛИНДА ЕМИЛОВА ДАВЧЕВА 396925BC36C7[..](ДФЗ|ТР)
ЛД ИВЕНТ ...
ЕТ"БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ" БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 ОСВОБОЖДЕНИЕ 71 БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ НАЧЕВ ХАДЖИЕВ 59F211BBBA9D840867E1A3757658BA3E036C083D60BC32823DF6647079A348B1 БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ BLEND-EVGENI HADZHIEV 115844522 ТЕХАГРО ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО ООД ЖИВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 306EC6087F9D07D538EEE3267262572401F9A34A1E69F762994CB4095FA520B2 ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ ПРАНДЖЕВ D42109066A2986F113357A251F573DA70A294023C8CAABFF53C6C8CB02A99592 РАНГЕЛ АНГЕЛИЕВ АНГЕЛИЕВ 7CC7B9AB32284DA37C94D05DE87881BDD3EDA366C267DB11D681F67CA74682BE ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО TEHAGRO 160135085 ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 4 ул. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 409 427 В ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЛИНДА ЕМИЛОВА ДАВЧЕВА 396925BC36C7A555D1D96D170BF5826ECDBA5C03B0F0590EEDBAFCB598F3DEBA ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ LD IVENT MENIDZHMANT 175389399 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443
Одобрени разходи / Approved expenses: 844 631 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 422 315 лв./BGN
Изплатени / Payed: 422 315 лв./BGN
Проект: Фотоволтаична електрическа централа с (ФВЕЦ) с мощност 202,400 kWp виж доставчиците
"Еко Енерджи" ЕООД
ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД
ЕИК ID: 147030608
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448337
"Еко Енерджи" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЛЕВСКИ 48 ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ AE85D85D309B[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул.Д.Благоев 7 Б ЕКО ЕНЕРДЖИ EKO ENERDZHI 147030608(ДФЗ|ТР)
"Еко Енерджи" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЛЕВСКИ 48 ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ AE85D85D309B467F15D5D0C57317E44FC5469D46B9015EAA279588C856D4E09E ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул.Д.Благоев 7 Б ЕКО ЕНЕРДЖИ EKO ENERDZHI 147030608
Одобрени разходи / Approved expenses: 726 386 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 387 069 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Еко Асорти - 05" ЕООД
ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД
ЕИК ID: 119635438
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 365235
"Еко Асорти - 05" ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мечкарево 8868 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ПЕТЪР КИРИЛОВ БАЙЧЕВ E77335FAD798[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО АСОРТИ - 05 EKO ASORTI ...
"Еко Асорти - 05" ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ЕКО АСОРТИ - 05 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мечкарево 8868 ЕКО АСОРТИ - 05 ЕООД ПЕТЪР КИРИЛОВ БАЙЧЕВ E77335FAD7983AF8E95C795D6BE9316225AD9A02BA423341E192329B5FD21368 ЕКО АСОРТИ - 05 EKO ASORTI - 05 119635438 ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. РОДОПА 1-А ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД МАРИАН ЛУКОВ МОМЧЕВ E53BC13E9CEEC2F80997FC5ADE72A65589D7C5A983EEE542E0E0B6CAAE739FD6 ИВАН ЛУКОВ МОМЧЕВ 7A2D2A5E669E9D2B3B3679A848FB1FE253780C3CE842BB4788BCC879F8EF532C ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ГОСПОДИНОВ 4A4A2A95E43B7C211901C38BA59866B6F14629AC098F70233CED3B167C2BE96D ЛУКА ИВАНОВ МОМЧЕВ 534365B4D70D8C2C758B4FEBCEA1B82F86E08EADA756F409D78BE19FA24400E9 ДИМО ПЕТРОВ МАНЧЕВ 2C351B15C69787E45C57F21EA1C433CAC3979EAE4233A67A742E20780B4E4C7B ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ TARGOVSKO DRUZHESTVO MOMCHEVI I SIE 119080659 ДУНЧЕВА 52 ДУНЧЕВА 52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 2 е ДУНЧЕВА 52 ЕООД МЛАДЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 6DA9224470DC63824C04646730F52657D70AD63E3594B157ED359F32C65B11E4 ГОСПОДИН ПЕТКОВ ДУНЧЕВ 6C4954258CF0F4D260A40C8DC9C067A8E9D492C5E278ACDDF97CB03127AFDBCC ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДУНЧЕВА 55AD7E546FA1089D9210BBE0DC530153FD51C2F36BB7C27E1BA30A498872C953 ДУНЧЕВА 52 DUNCHEVA 52 119667642 КОЙНОВИ КОЙНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 КОЙНОВИ ООД ГЕОРГИ СТОЕВ КОЙНОВ 184EF66C6AD8F8FD3A44C0C2B97ED49590C5E67C7A98EDBA9DD6538CA75380D5 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЙНОВ 6AE5A9177FE634AA7FA798A3D71B9A284324E757B4649ABDB2588DB25B849D41 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КОЙНОВА D3F0557F931E9B866124125E937317EFCAF607843CC9272C9A254D3DE11F07B8 МАРТИН ГЕОРГИЕВ КОЙНОВ BEFA489C0C7CEB9C82E66B80342D1930DFCA3A188E58A11FF91F6ED32245947D КОЙНОВИ KOYNOVI 119679107 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 717 702 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 287 081 лв./BGN
Изплатени / Payed: 287 081 лв./BGN
Проект: Закупуване на технологично оборудване за раздробяване на дървен материал за производство на енергийни трески, гр.Батак, община Батак, област Пазарджик виж доставчиците
"ЕЛИТ 2006" ЕООД
ЕЛИТ 2006 ЕООД
ЕИК ID: 160074216
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547772
"ЕЛИТ 2006" ЕООД ЕЛИТ 2006 ЕООД ЕЛИТ 2006 ЕЛИТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 63 ЕЛИТ 2006 ЕООД РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ИЛИЕВ 7C8285E84E3C[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Батак 4580 ...
"ЕЛИТ 2006" ЕООД ЕЛИТ 2006 ЕООД ЕЛИТ 2006 ЕЛИТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 63 ЕЛИТ 2006 ЕООД РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ИЛИЕВ 7C8285E84E3C0219098E02E88FD6321141B83AB2816A197562D8699A4A3A36AC ЕЛИТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Батак 4580 ул. Априлци 14 ЕЛИТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ул. Нестор Абаджиев 37 ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ 91503C940C644D1AD33886020EA27A10028464A1FAAA7961F8AD47A7216FE281 ЕЛИТ 2006 ELIT 2006 160074216 СТОРМ С СТОРМ С ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ С ЕАД АНДРЕЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ САВЧЕВ 5E05907B3BF6A35E0D1A7341FFC7B4353A2601CA19131179AC8CF0F55F2526DA ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА F98055230A4DA5E5004C768A38A0CB33DA3F7D3FC4E87A1E0A2E87C1D82A0F26 ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ 11A3C28759EDD184AFF48FBFDB3FC77F0F96B902E7D77CC08017CA1D1921FF1A ИВАН РУСЕВ ЧАКАЛОВ 179B8FB727D2FF98A7D85DC21D011241C4E02887DB975C396D4D60F09E2D4762 САВЧЕВ И СИН 175311128 СТОРМ С 201180681 СТОРМ С АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 201180681 СТОРМ С STORM S 201180681
Одобрени разходи / Approved expenses: 716 184 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 358 092 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ виж доставчиците
Екобилд Енерджи ООД
ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК ID: 200282975
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 411496
Екобилд Енерджи ООД ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 19 ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД КРАСИМИР АТАНАСОВ ... ГЕОРГИЕВ ЦОКОВ 3D816B7710E3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРГИНИЯ БЕНЕДИТОВА ЛИНОВА 69EBB90FC536[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 Добруджа 6 ...
Екобилд Енерджи ООД ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 19 ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД КРАСИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ CCE7ABDB1BCB2F1CD75175024520D929A81873077194B2DA289991F9D884A09A ЦЕНКО ГЕОРГИЕВ ЦОКОВ 3D816B7710E3354347FA2B42538A2D91993199CA8F4D6E8E6C0FBAEB4AA257B0 ВЕРГИНИЯ БЕНЕДИТОВА ЛИНОВА 69EBB90FC536624472F041B12C48ECB46B98C0D006697FF4C8F682771ACF55DB ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 Добруджа 6 Надежда Александрова Лоринкова 2583CF33717367109A876F97DD9B964085DC17DDFFD739DA7790DD6FB1339716 ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ EKOBILD ENERDZHI 200282975 ХИМРЕМОНТСТРОЙ ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 БУЛ.ГЕН.ТОТЛЕБЕН 71-73 ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД ИЛИЯН ИВАНОВ НАЧЕВСКИ E7B9C615A02267E7D60FD385810F6A503E90501712395535A77F558ACDDDFE4E ПЕТЪР ИВАНОВ СТАНЧЕВ A13292F3A073F8ECF8DF8408CF96DF2D5BEF6A70945A8AB7F4DD25313084DFA8 СТАМЕН СТАНОЕВ ТАСЕВ AE1A6D8664CD2E6F5F61C33AF2FDD91E2F90B58BB8CCC20ED2466DA348623ECF МИЛАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ D82C9385D5B4C7EDD30CF005016885D1376DEF54E3E5E1D481F82EF78BDA0D82 ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ВЕЛИЗАР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ E814C14467B3386D393194599E2E054CF21339301CA698510B96571534F41D0C ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ВУТОВ F49B0F79E0DF31640616F91777BEC694C9D18E13903FC69A61F9F33CFF23AE94 ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ИЗТОЧНА ПРОМ.ЗОНА ЦВЕТАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ 5EA92BD74C12BA6349BB090B921DBFA65C5516890C0908189726762083D299AF ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас Лукойл НефтохимАД ВАЛЕРИ ДУЧКОВ ДУЧЕВ A5E550AA46B0D9DEA744E6F65C9C73EA19696A34DEADD300848A292D1A833822 МАРТИН ДАНАИЛОВ ТАФРОВ B2FCFE109C4F10571586C6D3DFC77E58E4960A730DD6919D66ACC04D9073FB61 ЖЕЧКО ТОДОРОВ ПЕТРОВ 6E7185354CC8C66707E5BF30EE6C32EEC21459DC6A9965070E776C6C0B71F4A3 МИГЛЕНА МАНОЛОВА ПЕЕВА 8C81413EE2D248AD94ED1DE8CCB3494217685656458DE6358626A690F595928C КИРИЛ ИВАНОВ БУРАНОВСКИ B2CFB3EC85F439A243DCFD8C0489867B72D094061FE9C991D06367972504F89B СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 0101CD12F1EF1920DABB1441F3CA200E1C792530967841B9FA14A65C3D25DDFC ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 район ВЪЗРАЖДАНЕ, ул.ГЕОРГ ВАШИНГТОН 41 ФЕРДИНАНД ТАНЬОВ МИРЧЕВ F5F6E8672C89D417B46E77119575C6D6FE6FFB10595647DDCB7A53535E896313 ЯВОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2C2F2B32F971CF0309F1F1C50B55B727F1CE8CFEDC7BC3B70BCEF4F3989E1043 ПЛАМЕН ИСКЪРОВ ГОЛАНЧЕВ CF1239886782C5D2693AE65F85C61750B2F20C1C1C38F8E2C886E079BABAB5F7 ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 1B653445714D0972B9770D7BC86311C20BBAC08786917E511E2CBDAA7890125D ЙОРДАН СТАНОЕВ СТОЯНОВ 4C6FDD621D091D5873675FEEF4498B8B59945FE761F42806ACC4EC5D2C7E271A ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ЯНУЦЕВ 5E3B32DCC7C096D2FA57379E725BF244D07C355C556D9769254540E70D53DE8F ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ГЕОРГ ВАШИНГТОН 41 ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МЪНЕВ A0736CC9A182234819D45F44AE46CABAB4668F260FD7750728D6DE4AF10B7E51 ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ F235BF019BD92818A09897FE0FB23A9FB8EA4D471539E2E42D8E604A406446E3 Филип Савов Савов 7801BB9BBCCCEE62B7B454012D8014121EBE46E9F8B17A424BCFEBA5E6529EBE Велин Йорданов Дракалиев CA6F0A89FF1536AB9D71E8966DBF65C3B9A0B6543626C8B77412D30E4777F6E4 Рангел Огнемиров Димитров 5EDCC3DEF3FB00DB7728C872A48405F89046A450DE1053EC96879B316821BA82 ХИМРЕМОНТСТРОЙ HIMREMONTSTROY 816089204
Одобрени разходи / Approved expenses: 708 646 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 058 лв./BGN
Проект: Модернизиране на овцеферма в с. Якимово, общ. Якимово.
Емил Емилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Емил Емилов
Емил Емилов
Одобрени разходи / Approved expenses: 698 312 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 418 987 лв./BGN
Изплатени / Payed: 418 986 лв./BGN
Проект: Преработка на проект на жилищна сграда в апартаментен хотел, УПИ VIII-5028, кв. 42а, гр. Хисаря, обл. Пловдивска виж доставчиците
ЕТ "ДЖИ ЕС-ХОТЕЛС-ГЕРГАНА СИМОВА"
Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова ЕТ
ЕИК ID: 202561728
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 602363
ЕТ "ДЖИ ЕС-ХОТЕЛС-ГЕРГАНА СИМОВА" Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова ЕТ Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хисаря 4180 ул ... . Радецки 1 Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова ЕТ ГЕРГАНА ...
ЕТ "ДЖИ ЕС-ХОТЕЛС-ГЕРГАНА СИМОВА" Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова ЕТ Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хисаря 4180 ул. Радецки 1 Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова ЕТ ГЕРГАНА ТОДОРОВА СИМОВА EF9434E9F7DC8857C7E2DCE52A66B7E17F826F955B6C73128C82201134D0C81C Джи Ес-Хотелс – Гергана Симова Dzhi Es-Hotels – Gergana Simova 202561728 Т-СТРОЙ Т-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул.АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 59 217 Б Т-СТРОЙ ЕООД ТАНО ИВАНОВ ПРОШЕНСКИ ED413519D1BF2032DD8EEB07844CE5A4B0E5AB3E920172E068F67EAB11135483 ЕЛИЦА ТОДОРОВА ПРОШЕНСКА 717DBDBBAE9062E30702BB5FD4D55F8BEC0B9468A0752575F0F7A63AE3CC259B Т-СТРОЙ T-STROY 131406701
Одобрени разходи / Approved expenses: 664 600 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: "Къща за настаняване на гости със зона за спорт с. Гайтаниново" виж доставчиците
ЕТ"Елена Тошева-80"
ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ
ЕИК ID: 202467143
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 602294
ЕТ"Елена Тошева-80" ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Гайтаниново 2924 . . ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Борово 2904 . . ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОШЕВА 0D73E93961CA[..](ДФЗ|ТР)
...
ЕТ"Елена Тошева-80" ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Гайтаниново 2924 . . ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Борово 2904 . . ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ЕТ ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОШЕВА 0D73E93961CA958CE9BD6E904971119A4F157867D90F89E524408DF5BD9EE8DE ЕЛЕНА ТОШЕВА-80 ELENA TOSHEVA-80 202467143
Одобрени разходи / Approved expenses: 628 578 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 382 440 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини за месопреработка" за ПРОЕКТ: „Технологична модернизация на предприятие за месопреработка”, с. Граф Игнатиево
"ЕВРОМЕС"
ЕВРОМЕС ООД
ЕИК ID: 160115339
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"ЕВРОМЕС" ЕВРОМЕС ООД ЕВРОМЕС ЕВРОМЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 НИКОЛА КАРАДЖОВ 5 ЕВРОМЕС ООД ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ БАЛЕВ 231CA4DFDE87[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА БАЛЕВА 46568AA6E6FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОМЕС ООД БЪЛГАРИЯ с. Граф Игнатиево ...
"ЕВРОМЕС" ЕВРОМЕС ООД ЕВРОМЕС ЕВРОМЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 НИКОЛА КАРАДЖОВ 5 ЕВРОМЕС ООД ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ БАЛЕВ 231CA4DFDE873ACCD1CAAF6865BD60E85A621C304BAC761ACA8CE645A8525126 МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА БАЛЕВА 46568AA6E6FB806C85C91848B719C36236D8928A5808F1755A31BDD411B21F93 ЕВРОМЕС ООД БЪЛГАРИЯ с. Граф Игнатиево 4198 Независимост 17 ЕВРОМЕС EVROMES 160115339
Одобрени разходи / Approved expenses: 599 698 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 299 849 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане на торище за съхранение на твърд оборски тор, закупуване на специализирано оборудване и техника виж доставчиците
"ЕКО МИЙТ" ЕООД
ЕКО МИЙТ ЕООД
ЕИК ID: 201126274
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 495703
... ЕКО МИЙТ" ЕООД ЕКО МИЙТ ЕООД ЕКО МИЙТ ЕКО МИЙТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДАМЕ ГРУЕВ 14 Б ЕКО МИЙТ ЕООД КРАСЕН ГЕНЧЕВ ИВАНОВ 8ACF13463C40[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ... НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул ... СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C52[..](ДФЗ|ТР)
СТАТЕВ ...
"ЕКО МИЙТ" ЕООД ЕКО МИЙТ ЕООД ЕКО МИЙТ ЕКО МИЙТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДАМЕ ГРУЕВ 14 Б ЕКО МИЙТ ЕООД КРАСЕН ГЕНЧЕВ ИВАНОВ 8ACF13463C40356D2EF51B964DD37D3E1995FCD7878B0D7C180B9354BD399CBE ЕКО МИЙТ EKO MIYT 201126274 ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. РОДОПА 1-А ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД МАРИАН ЛУКОВ МОМЧЕВ E53BC13E9CEEC2F80997FC5ADE72A65589D7C5A983EEE542E0E0B6CAAE739FD6 ИВАН ЛУКОВ МОМЧЕВ 7A2D2A5E669E9D2B3B3679A848FB1FE253780C3CE842BB4788BCC879F8EF532C ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ГОСПОДИНОВ 4A4A2A95E43B7C211901C38BA59866B6F14629AC098F70233CED3B167C2BE96D ЛУКА ИВАНОВ МОМЧЕВ 534365B4D70D8C2C758B4FEBCEA1B82F86E08EADA756F409D78BE19FA24400E9 ДИМО ПЕТРОВ МАНЧЕВ 2C351B15C69787E45C57F21EA1C433CAC3979EAE4233A67A742E20780B4E4C7B ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ TARGOVSKO DRUZHESTVO MOMCHEVI I SIE 119080659 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ДОБРУДЖА №25 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 НЕДЯЛКО СТАНИМИРОВ СТАТЕВ 15CEB2D3C772FF86DF5605759A22740A04747918158EE224C7B3F236448BE8DB ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ FOGEL I NOOT BALGARIYA 124715971 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 593 307 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 296 653 лв./BGN
Изплатени / Payed: 296 653 лв./BGN
Проект: Изграждане на фотоволтаична централа виж доставчиците
ЕН ЕЙ Солар ЕООД
ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД
ЕИК ID: 200820915
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448378
ЕН ЕЙ Солар ЕООД ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД ЕН ЕЙ СОЛАР ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Светослав 6378 ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ ... ЗЛАТЕВА 83B29CB8A813[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ КОЛЧЕВ 1B6BBEB4D164[..](ДФЗ|ТР)
ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД 200820915(ДФЗ|ТР)
ТОКУДА БАНК АД 813155318(ДФЗ|ТР)
Финанс ...
ЕН ЕЙ Солар ЕООД ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД ЕН ЕЙ СОЛАР ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Светослав 6378 ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F98666437DDA10143E30E020ED0407FA7BE5B1FD65B10B5B3BEAA ДИЛЯНА ДИМОВА ЯНКОВА-АНТОНОВА E7160CC7A61212231B190C0EFFF07F7E9C8DB67C028AC0C43D36F39F5191B0A4 ЗЛАТЕНА МИХАЙЛОВА ЗЛАТЕВА 83B29CB8A813A0A397189F4BF640E093F872F482F9A5B468D66E39A00364B5F0 АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ КОЛЧЕВ 1B6BBEB4D1646BC33DAB4C59DDE1BEB5F41BBB52E8D58EDCA47FE8EAC819F0DD ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД 200820915 ТОКУДА БАНК АД 813155318 Финанс Директ АД 201343299 ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕРГИНОВ 66D0680B8E536240F4449B4825B7868D87C6A042DFCDD2B45F57103676B9B3F8 ЕН ЕЙ СОЛАР EN EY SOLAR 200820915 ТИМБИЛД ТИМБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ж.к. ДРУЖБА бл. 255 вх.А ап.12 ТИМБИЛД ЕООД ЦВЕТАН ГАНЧЕВ МИХОВ 9E78625D21C41E1B48B5BEEB985119BF7DB82898DD3759E2091AF955A822A405 ТИМБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ЦАР САМУИЛ 124 Б ТИМБИЛД TIMBILD 175036723
Одобрени разходи / Approved expenses: 582 598 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 382 517 лв./BGN
Проект: Модернизация на кравеферма виж доставчиците
Евро мийт енд милк ЕООД
ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД
ЕИК ID: 101658372
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 269428
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ ...
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ 762356FD394BAD26820F53B75AF0D1FB0E7E9D9EEF63544A6793CE8CAA85431F ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК EVRO MIYT END MILK 101658372 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.Тодор Каблешков 14 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МИЛЕНКОВ 27F8A40AEFB5A8510E3FAB67D280CA0DDD8AFEBFA4379C581632D6F2941AA6F1 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ TEHNOPLAST - NBZ 175290440 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ТРЕТИ МАРТ, п.к. 16 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД ГЕОРГИ ЕНЧЕВ КОВАЧЕВ B2C91813EAF557979945690101E4C75CDE647C0DB841F064FBE8EEA2AC514EB2 ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ 1B2A4BDF25516BC08A1AE5B3C5EDEB725ABDBCBE2B8D2AC56F682202AD0CCE7F АутоБохемия АД 117019045 КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 831642320 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 бул. Трети Март, п.к. 16 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ 303457B52949CF190233DFEB71B8E18DC56BA08C7EF480764791F5F03AB3AA83 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА PROMISHLENA ENERGETIKA-VARNA 813095223 СТОРАКТ БГ СТОРАКТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС 3-ТИ 126 ет.9 126 СТОРАКТ БГ ООД Христо Любенов Урумов D635A3421452CB5F7A9E230968908E9A5A50742DD2EF7B1EDEB2408426F4B373 ЛЕХ ГРУП ЕООД 131102602 ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 570A2E921B4FA671A8E503DFE35D507E ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 8A29581484A394785A3C7DF9DAF31914 ЛЮБЕН ХРИСТОВ УРУМОВ F4C8B29B17BAEBD11A27CA1ABE33DD085B574267C919531E0CAC94702919696C СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 126 НАДЕЖДА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА C4237061922E5B347255E6784A33884208AC0F17C1FB3173CBC5D6F287B78D44 СТАМ ГмбХ 9E11617323C758C8E2AA321B545D4E45 ЛЕХ ГРУП 131102602 СТАМ ЛТД ООД СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Панорамен път 38 СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Панорамен път 38 СТОРАКТ БГ STORAKT BG 130322346 СТОРМ С СТОРМ С ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ С ЕАД АНДРЕЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ САВЧЕВ 5E05907B3BF6A35E0D1A7341FFC7B4353A2601CA19131179AC8CF0F55F2526DA ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА F98055230A4DA5E5004C768A38A0CB33DA3F7D3FC4E87A1E0A2E87C1D82A0F26 ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ 11A3C28759EDD184AFF48FBFDB3FC77F0F96B902E7D77CC08017CA1D1921FF1A ИВАН РУСЕВ ЧАКАЛОВ 179B8FB727D2FF98A7D85DC21D011241C4E02887DB975C396D4D60F09E2D4762 САВЧЕВ И СИН 175311128 СТОРМ С 201180681 СТОРМ С АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 201180681 СТОРМ С STORM S 201180681 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 89 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА E89C5EBD9405A77CF575D6E3B71735E4EB91CE4993CFAEBBF2EFCBA67D27F074 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ABBCB8C5E758FBA3C7029613527C0AE8 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис ІІІ-ти 89 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ООД, Холандия 6D496D30DCC6DDE734B051BF6829EDAF ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ C6F68683E7C52000565077138E8562A6 ХЕЛПМАН-СОФИЯ HELPMAN-SOFIYA 831629248 ПАНАКОМ ЛИМИТИД ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 26 3 Б ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД ВЛАДИМИР НАЧЕВ ПЕТКОВ 33B4A0511E6BA4C77C098EF3417CB82D2996711D32B9D15AAB55C25BDDC10E32 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА A0464468083D84781074655300D4041278FF72872DA466237BAFD109E9FF8B6D ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА DCB3E8965237AC91BCE8580AC54C2CDA6BC4A09B7D6F25C082F5DC77230FBB43 НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ 5808801C48B0BE65C4A7F6EB2B6F266AAF3923842F50943D39E5F1CEC35211B9 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 2000 лева; НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ, , размер на придобитото дялово участие 500 лева; ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 500 лева ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1729 МЛАДОСТ 1А 505А 2 ПАНАКОМ ЛИМИТИД PANAKOM LIMITID 831757290
Одобрени разходи / Approved expenses: 582 560 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 291 280 лв./BGN
Изплатени / Payed: 291 280 лв./BGN
Проект: "КЪЩИ ЗА ГОСТИ В ПИ 06662.359.15, с. Бръчковци" виж доставчиците
"Елена - Ел" ЕООД
ЕЛЕНА-ЕЛ ЕООД
ЕИК ID: 200574125
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 401375
"Елена - Ел" ЕООД ЕЛЕНА-ЕЛ ЕООД ЕЛЕНА-ЕЛ ЕЛЕНА-ЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 0000 СТАРА ПЛАНИНА 27 ЕЛЕНА-ЕЛ ЕООД СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА 0B14DF1A5DC5[..](ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ИЛИЕВА 2010 201209542(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА-ЕЛ 200574125(ДФЗ|ТР)
ИНЖЕНЕРИНГ-7 104699260(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА-ЕЛ ELENA-EL 200574125(ДФЗ|ТР)
"Елена - Ел" ЕООД ЕЛЕНА-ЕЛ ЕООД ЕЛЕНА-ЕЛ ЕЛЕНА-ЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 0000 СТАРА ПЛАНИНА 27 ЕЛЕНА-ЕЛ ЕООД СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА 0B14DF1A5DC5C9DB284389487BCBC6AB713C6FCB82004181D8A37F851D396906 РАЛИЦА ИЛИЕВА 2010 201209542 ЕЛЕНА-ЕЛ 200574125 ИНЖЕНЕРИНГ-7 104699260 ЕЛЕНА-ЕЛ ELENA-EL 200574125
Одобрени разходи / Approved expenses: 569 828 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 166 лв./BGN
Изплатени / Payed: 342 497 лв./BGN
Проект: Смесена многофункционална сграда-стаи за настаняване, офис за счетоводни и консултантски услуги, минимаркет, заведение /бистро/ и басейн виж доставчиците
"ЕР ИНВЕСТ 2011" ЕООД
ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД
ЕИК ID: 201696705
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 550248
"ЕР ИНВЕСТ 2011" ЕООД ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Джерово 6872 ул. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 4 ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД РУСИ РУМЕНОВ ЧАКЪРОВ F17AC391FF70[..](ДФЗ|ТР)
...
"ЕР ИНВЕСТ 2011" ЕООД ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Джерово 6872 ул. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 4 ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД РУСИ РУМЕНОВ ЧАКЪРОВ F17AC391FF70F47E702D517294878E471311484392FB472ED86EAB11E2EEF218 ЕР ИНВЕСТ 2011 ER INVEST 2011 201696705 ДАРИС-ЕЛ ДАРИС-ЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Чакаларово 6870 ДАРИС-ЕЛ ООД ЮЛИЯН МАРТИНОВ АЛАДЖОВ 253D480EB9E54344285205D96561A3CF8083A22371C365B861E7F9404A2E5F9F ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХОДЖЕВ A424844E6F4ECD314815EC83CEBFBA591B0CD233D8A11EDFEB0036FBD5FBDD7A ИСМЕТ МЕХМЕДОВ ХОДЖЕВ 1986C3ABE1E6D21D53171E1C185087463853312572D3BAA3550AEABD351FD65B НИХАТ МЕХМЕДОВ ХОДЖЕВ 6179083574EABD8E7BC7928E576B17C6BBB7069E54CEE92F8DB2B8DEE0A4B0E4 АХМЕД МЕХМЕД ХОДЖЕВ 00F5BA5E876A5D815BCC509ADD8A311499E6A3F4BC747113B6B54857A3D7E1AF ДАРИС-ЕЛ DARIS-EL 201050503 ТН ТН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ бл. 20 вх.А ет.6 ап.24 ТН ООД НЕДА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 8B255E4CA44067DD33EF91CB1036172FE82874333B1771AB3AD1774ECD71CBF6 АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА AFB127CED53CDE28D3548CBCFAB88455FE6252C45E5B88F6B91CD567C6B8C8C0 КРЪСТИН СТЕФАНОВ ЗАПРЯНОВ 9481A31D4E9BC4B0F698B9CF788731A3D404AAF76F101480F22F795DAC51B06A Гергана Венциславова Славчева 543597715AB36EF7290D1C6805FDC8C23D2C3C4204E0E9E32B6B4B785E246D17 ТН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 - Александър Стамболийски 186 50 1 ТН TN 131205919 АРКОС - 91 АРКОС - 91 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Джерово 6872 ул. К-н ПЕТКО ВОЙВОДА 4 АРКОС - 91 ЕООД РУМЕН РАФАИЛОВ ЧАКЪРОВ B10819C630896E9777FDB6895709498E6CC0DDF2B12A6E4F46CF86C21E36B321 АРКОС-91 - РУМЕН ЧАКЪРОВ 108060705 АРКОС - 91 201678917 АРКОС - 91 ARKOS - 91 201678917 БАЛНЕА БАЛНЕА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 МАНАСТИРСКА 42-48 БАЛНЕА ООД ИВАН ИВАНОВ ТАНЕВ 6938DD5C09C5C6518FC2BF68BD802AAC8DF085C5DE84BD492D27E788996521D3 НИКОЛАЙ БОНЕВ АНГЕЛОВ E28C35D7548614600911D366629B828A96B68CC5C1E5A35FF0C3A15CA72FE463 СТОЯН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ AFE31AB32E2C8BFA079817C502B613EA7104381F4E4D19C8D7917183FA8BF119 ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТАНЕВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕШАКОВ 14C9C2E769EE4ED7F9FE76751979342AF6E2EB5A65D8776E41036F2D6F2D5D77 НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА СТОЙНОВА 182B3E72F2C70B75115281E982300E3907EB622F8A06C8EEFF00083A3A26674D НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТЕВ CFFD8783A4DE90C9FEBE4ECD1B2E4A8F19CE6FD529788330A1B4BBE33D5DD76E ВАСКА ВАРАДИНЧОВА АТАНАСОВА 3BA1F8E10274D9A169396D2A5F1F07880FDE4DBA443A18807D4D3D3092F41C0D ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТАНЕВА;НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА СТОЙНОВА, ;ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕШАКОВ, ;ВАСКА ВАРАДИНЧОВА АТАНАСОВА, ;НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТЕВ, ;СТОЯН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ, ;НИКОЛАЙ БОНЕВ АНГЕЛОВ, ;ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТАНЕВА, A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 БАЛНЕА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БАЛНЕА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 73 БАЛНЕА BALNEA 131321603
Одобрени разходи / Approved expenses: 566 614 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости за селски туризъм виж доставчиците
ЕТ "Странджа Еко - Йоанна Атанасова"
СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА ЕТ
ЕИК ID: 202525714
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 606511
ЕТ "Странджа Еко - Йоанна Атанасова" СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА ЕТ СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Заберново 8367 СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА ЕТ ... Милчева Лозанова 3E2F0CAF497D[..](ДФЗ|ТР)
ВиК ViK 819364762(ДФЗ|ТР)
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ ...
ЕТ "Странджа Еко - Йоанна Атанасова" СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА ЕТ СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Заберново 8367 СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА ЕТ ЙОАННА БОРИСОВА АТАНАСОВА 41C0A7DD58E98F14328EF13D1397C84969DDB8E91C740D2214FB6BBDBB2F2AC6 СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА 202525714 СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА - ХРИСТО АТАНАСОВ 204349777 СТРАНДЖА ЕКО - ЙОАННА АТАНАСОВА STRANDZHA EKO - YOANNA ATANASOVA 202525714 СИ-СТРОЙ СИ-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9022 ул. СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 11 СИ-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БАБА ТОНКА 75 СИ-СТРОЙ ООД СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОИЧКОВ FFB5704DECE0F2A0E13BCEB68EEB58949BB716FD50515E8E16EA6F27ADAF456A АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ЩЕРЕВ 2846C22C2C78FAA1979BCDA61F50BC80F3FBD7F662014C79D82816284749EAA8 СИ-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ЗДРАВЕЦ 326 ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ АНДОНОВ F392D87BFA9BA83733DFB89AD6A203F36D3E8EBE7FF967E0B808168382958B8C СИ-СТРОЙ SI-STROY 148030285 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 9 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ СТЕФАН АСЕНОВ ВЪЛЧЕВ FFFBE95A6F8874C4F3EF92D1AB27B59E5FB57C544FC3DC7CAF3F0403B9DE86CC СТЕФАН ВЪЛЧЕВ 102662410 ЕВРОАНС 202859799 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ STEFAN VALCHEV 102662410 САИД САИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 12 САИД ООД СЪБИН НИКОЛОВ ПОПОВ FA8C00284F25C9CF6D084AA847BF1B8E9B0B41D4A3F12CE3B6945C283E4B8E13 ДИМИТЪР ИВАНОВ ШАРЕНКОВ 4ECB688797A37FDC9B5538527907A9B67A6CA1AEBA6F5D63E101CB053708787D ЙОРДАН МИНЧЕВ СТОЯНОВ F6819D4C60F560A3F993EC2683C067584A52FC64BBABD3161B2CF98744D00E83 САИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Хиподрума Нишава 1-3 ДИМИТЪР ИВАНОВ ШАРЕНКОВ 4ECB688797A37FDC9B5538527907A9B67A6CA1AEBA6F5D63E101CB053708787D САИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 152 САИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 152 САИД SAID 102879893 ВиК ВиК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.Цар Освободител 15 ВиК ООД ТОДОР АСЕНОВ СТОИМЕНОВ DDC7B68D68EA37A59FBDC0057397875E5605DA7431A8C6B94D53D5885DFB02DC ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 000261517 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 831661388 ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 000261363 ОБЩИНА БОБОШЕВО 000261370 ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО 000261655 ОБЩИНА РИЛА 000261598 ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 000261491 ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ EB21B7098AC97D47D2213137490B7FD308215612B614A7678FA532E1182EC44D МИЛЧО АТАНАСОВ ХРИСТОВ CF3A2B84E50CE00F3931D82E025FEF8E2EE2CF6DB29525506E3C9F2FCAD53E05 Людмила Милчева Лозанова 3E2F0CAF497D9AEF6126F21DEDD341E9801BA9EF865271C5C16B8DF777C8433D ВиК ViK 819364762 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. ХРИСТО Г. ДАНОВ 37 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД ГЮНТЕР БРАМБЬОК 7E33C47E6D7929B5377A6340339D40AF СТЕФАН МЛАДЕНОВ ЗАМАНОВ 2705EB1FAAA123546BCD5852074810C412D2D97EC92DFD9BB33FD67716179C48 КЛАУС КОЛХУБЕР D5AA69D5A3B23024E10BDB6EA17F3351 ГЮНТЕР БРАМБЬОК 0D5F59265D55C9911EFE0B0EA7ED30E9 ГЮННУР МУСТАФОВА ДЖУМАЛИЕВА A398176EBB73F0A205F06BA4416F5296230BE0F67F468D1CFD905CF67A0DCF53 ПЕТЕР ЛАЙР 153E92C47A1E4DB00F1C55F541B2D989 МИХАЕЛ ЛЕНГЛЕ 8A8DFDC92BAA7F3643F38D4D9B380C06 ВЕРНЕР КАСАГРАНДЕ F84E404CF165F296F5D0E46E69496F51 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЛБАНТОВ 4AB58759CB6589C06722B90A27BA80236D49472964965161741BE619BC6C2A23 КРИСТИАН РАЙТЕР E6F73DCBC2E4018B14FD4606A554649D ГЕОРГ РАЙТЕР 673FF32A1928EBA70368696C7853DABE ЩЕФАН ШИШКОВИЦ ADDD8A0D8A8D2348A03A62F198DBB5DE ДИАНА АТАНАСОВА ЧОБАНОВА-ИВАНОВА DE55B33A09ABD0341F1519667D461938B6A0054F0BCD0D7C9054DE7668349356 МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА-ДЬОРФЛЕР 2CBDE11488FAAEA9A862AA4DF9620AA23F8A35D06080CF02E514105DFA5120BA ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР 6BA31ED792593A11BC4423B24B13F003 Стефана Николова Цекова 0097728AC58D587200779F138228DCFFA3A43B63CAB852ADFA7C14ACA91C1F5F ЕВН АГ F08C7CBEED09E5EF9AFD8227838D7C2A ЖАНЕТ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА 1E2BE0D77A2E67B5661011FC1FB71F943DC8CCC0D6EB8A5B1916FB45A2C0ECD0 ЕВН България ЕАД 131329518 Йорг Золфелнер (дата на раждане 18.03.1974), Жанет Петкова Стойчева () и Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер (), като представителството се осъществява от всеки двама от тях заедно 79419C490655FA2F3236903812F3BD3E ЕВН България Бетаилигунгс- унд Мениджмънтхолдинг 20 ГмбХ 0308D104070DC8CC2AA34B9F095479D6 ЕВН България Щромфертрииб Холдинг ГмбХ BE0707BC1D7AAD9B92CD0BD4FF7A4B3A ЕВН България Щромфертрииб Холдинг ГмбХ 4CFDAFE67EA09AD16B65951489E29BE9 Йорг Золфелнер 66A8905C95F68993D29ACA4E57111030 Петър Филипов Янков DCDCCAAA1A0CB9E06847A577DAC6C97FAEFA2142483E0F4C99902549027A9367 Робърт Дик 1125CEABE443CA83A6942A670CB0C8E0 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE 123526430 ВРОМОС.КОМ ВРОМОС.КОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ОДИН 15 ВРОМОС.КОМ ООД БОРИС СТЕФАНОВ ЧЕРВЕНКОВ B8D33F2688CF5A728F0C66990AECD1A49B66A64A6B7D9894846313EDE173B304 ЯВОР ВИКТОРОВ АТАНАСОВ F0B0D355C4E9832A2480043CEF865DABD07AADBF72E9460421B92F42B3BF444B ВРОМОС.КОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 800 ул. Одрин 15 ВРОМОС.КОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 800 Софроний 11 КИРИЛ МИНКОВ ЛАСТАРДЖИЕВ 0D0B002132462C0A83261A68BE4DCE301CDFD744844D49EEB5AC570AEC8808D6 ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС АД 202275335 ВРОМОС.КОМ VROMOS.KOM 147056524
Одобрени разходи / Approved expenses: 558 989 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 388 915 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕНЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
"ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ" ООД
ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД
ЕИК ID: 202181537
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ" ООД ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 кв. Козарево Стара планина 6 ЕС ЕНД ... БИ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Бурел 56 ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД СТАНИСЛАВ ... ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ 784CF560E653[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ES END BI TREYDING 202181537(ДФЗ|ТР)
"ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ" ООД ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 кв. Козарево Стара планина 6 ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Бурел 56 ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД СТАНИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 34471DBFF8B324D00D03F171F2A03E489C6EDF210A5A7DDCD089D4772C7BCF0C ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ F26A807DAAEB0D2C02CB9AFC521809512BFBBE3A1D0799A61152667C1DD9BD2C ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ 784CF560E6538642C62DF341DDBA27728DB3F147B68414AF541C4C36FCC54E18 ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ES END BI TREYDING 202181537
Одобрени разходи / Approved expenses: 558 861 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 202 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 202 лв./BGN
Проект: "Екоселище "Натура" - УПИ VI - 76, кв.17, с.Чифлик, община Белоградчик" виж доставчиците
ЕКОЛОГИКА 2
ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД
ЕИК ID: 200835372
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 602337
ЕКОЛОГИКА 2 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД ЕКОЛОГИКА 2 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХР.СМИРНЕНСКИ 33А ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 п.к.28 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МАРИНОВ 5C1EA39233BD[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Чифлик 3912 26 64 ...
ЕКОЛОГИКА 2 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД ЕКОЛОГИКА 2 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХР.СМИРНЕНСКИ 33А ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 п.к.28 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МАРИНОВ 5C1EA39233BD3FB4DB6512766D7DBEF4E88D25918809809931F0FD3FA310353D ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Чифлик 3912 26 64 ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ 6253E495EF46710DE8A24CBC5928ABC62EF1E8A195AE46C2B50576188A0BFE23 ЕКОЛОГИКА 2 ООД БЪЛГАРИЯ с. Чифлик 3912 ул. 26 46 ЕКОЛОГИКА 2 ООД БЪЛГАРИЯ с. Чифлик 3912 26 46 КАЛИНА МАРИНОВА МАРКОВА 9F55D2921E6AE202390A2B82FEE63D23BEAC0BE488529852981C9FB0BF0A59B6 КАЛИНА МАРИНОВА МАРКОВА 9F55D2921E6AE202390A2B82FEE63D23BEAC0BE488529852981C9FB0BF0A59B6 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Хиподрума ул. Найден Геров 6 ПЕТЯ ЕВТИМОВА ИВАНОВА 261740347B6282C58978290CE514C17B9E694A3086420C2F7E08557D7279E326 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД 200835372 СЪНГРАУНД ЕООД 200903663 ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Бояна Маринковица 2Б ЮЛИ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ 7FF2D157B134D9C6A1B396A8D1DBEF137DC5E7B09C0F5B8CD71A3AB48C307070 ЕКОЛОГИКА 2 EKOLOGIKA 2 200835372 СЪНГРАУНД СЪНГРАУНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ФОНДОВИ ЖИЛИЩА 210 Г СЪНГРАУНД ЕООД АННА БОРИСОВА СТОЯНОВА E232F4429358433D689791C9D8981DABA7E90C0E3425866F4C1081CAF3825A35 ПАВЛИН ЛЮБЕНОВ СТОЯНОВ 783F6FB3C0D309B92A6CF718C7703E54E3C8BBCEBF9DD68CFE6E1DC6648C8A9E СЪНГРАУНД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Алдомировци 2222 ул.41 10 . . СЪНГРАУНД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Алдомировци 2222 ул. 41 10 СЪНГРАУНД SANGRAUND 200903663
Одобрени разходи / Approved expenses: 558 701 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 091 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 091 лв./BGN
Проект: Инсталиране на фотоволтаична система за производство на ел. енергия от слънчевата радиация виж доставчиците
Ел Би Енерджи ЕООД
ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД
ЕИК ID: 200049540
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 446095
... Енерджи ЕООД ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 28 2 ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД ЛЮБЕН НЕДЯЛКОВ ПОПОВ 83D2FCBB1845[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ МИЛЕНОВ ГЕРАСИМОВ 1169C59C5E57[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД ...
Ел Би Енерджи ЕООД ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 28 2 ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД ЛЮБЕН НЕДЯЛКОВ ПОПОВ 83D2FCBB18454C8AB063B0170075685F4F36A505C51F71CAFA4E5357A5305953 БОРИСЛАВ МИЛЕНОВ ГЕРАСИМОВ 1169C59C5E57EBAF0EF22E24A69A3C1E2FE4FFC99EF8A55980CA1F94EE098A40 ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Черешово 7066 УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2 ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ EL BI ENERDZHI 200049540
Одобрени разходи / Approved expenses: 558 620 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 166 лв./BGN
Изплатени / Payed: 383 182 лв./BGN
Проект: "Изграждане на къща за гости, находяща се в УПИ VII-132, кв.19, с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград за развитие на интегриран селски туризъм" виж доставчиците
ЕТ "ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА"
ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ
ЕИК ID: 202381954
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 602488
ЕТ "ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА" ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Марчево 2949 ЕР ... АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ ... ФЕРЕВ 58B710C4B902[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сирищник 2450 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
ЕТ "ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА" ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Марчево 2949 ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 281а Б ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ЕТ ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА-БАЛИНОВА 0A90DCE21B2F5A09CA423B8D63323582A705E180BE00CB92DCED5D3196CA58D6 ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА ER AY DZHI - GERGANA POPOVA 202381954 ШЕРБЕТОВ - М ШЕРБЕТОВ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 22 A ШЕРБЕТОВ - М ООД Ангел Георгиев Шербетов 3466C570E579CB180894A144A7A3E66CC613B3B4EB64BE8CCA4378AC1708D446 Георги Ангелов Милчев DBADACE254E0BA7119BC80D0F84582CB8183D6341931CE6590D000C987152DAA ШЕРБЕТОВ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Радецки 3 ШЕРБЕТОВ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Пейо Яворов 1Б ШЕРБЕТОВ - М SHERBETOV - M 811184189 МЕЯ МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 43 МЕЯ ЕООД АНГЕЛ КОЛЕВ САРАНДИЕВ 18B19057169446549BCCBB43198F684F89C9142A279D452833D4BC19A6493CEF Нели Ценкова Петрова B5990ECB5D9A6310C491C1960CDF88FCA2E201F7A0C15952FECFB5B517DF76C6 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кочан 2955 Димитър Благоев 41 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ул.ТОДОР ШОПОВ 93 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ТОДОР ШОПОВ 93 РАДОСЛАВА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА D5B94996273697C7A1B1B15A2617DC6B91192DD018DADBA3E41E170D94D691A7 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 СИНАНИШКО ЕЗЕРО 29 РАДОСЛАВА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА D5B94996273697C7A1B1B15A2617DC6B91192DD018DADBA3E41E170D94D691A7 АРИФ САМИ АГУШ 0C7DBFFFF0397BDFFEC9B443A7A484DD39B641AAC87D2B3067451FE5749EEDB3 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горно Краище 2783 МУСА МУСТАФА ПЕРУШИНСКИ 15BE8BD1492437E1FC32267A039C444E78A1A880D1306ED0F41BBA79AD3A1744 РАХИМ МЕХМЕДОВ ФЕРЕВ 58B710C4B90299ABC3D9D8377187426D6FC4F594F62280A72E3418253D6AEC29 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сирищник 2450 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. Цар Иван Асен II 75 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Равно поле 2129 Индустриална зона Верила ТЕРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. Цар Иван Асен II 75 ТЕРОЛ ЕООД МЕЯ MEYA 121452974
Одобрени разходи / Approved expenses: 553 716 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 387 601 лв./BGN
Изплатени / Payed: 387 600 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 83,52 КWP виж доставчиците
"Ес Енерджи Про" ЕООД
ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД
ЕИК ID: 200652435
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 447177
"Ес Енерджи Про" ЕООД ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Капитан дядо Никола 28А ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД СИМЕОН ИВАНОВ ЦАЧЕВ 67C478A0F5BA[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
"Ес Енерджи Про" ЕООД ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Капитан дядо Никола 28А ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД СИМЕОН ИВАНОВ ЦАЧЕВ 67C478A0F5BAE05FC9AEF965C43C0F5E587D6DC304263FBBD8496554F8C6C1E2 ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дряново 5370 УЛ.ДИМИТЪР КРУСЕВ 5 „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО” ЕООД 200652435 „СОЛАРПРО” ЕАД 175413899 АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ 831694000 „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА - ЗАПАД” ЕООД 103827878 ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО 200652435 КОРНЕЛИЯ ИВАНОВА ДАСКАЛОВА 8DA416856356C58F5955B1E3B9D3F71F9FBA8CAB8AD0FDFABF3E62B2057B2C47 ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ES ENERDZHI PRO 200652435 СОЛАРПРО СОЛАРПРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО 52 2 Г СОЛАРПРО АД НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЕРОВ 5061CE9395B10CA68F06D863E610B9F0B20DA205C824996B6314E59C500CC05C КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 330C868A133D83D58FF5719B9ABC806BC41A4530C56500C882EB1258A88F0A18 ИВАН ВЪЛЕВ СЛИВОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ C26A7474A9D8C9424169832895712EE22922EBE573FFD68460D14C6713F51627 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЕРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 5061CE9395B10CA68F06D863E610B9F0B20DA205C824996B6314E59C500CC05C СОЛАРПРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. БОРОВО 52 2 Г Николай Димитров Беров - изп. директор 5061CE9395B10CA68F06D863E610B9F0B20DA205C824996B6314E59C500CC05C Иван Вълев Сливов - зам.председател C26A7474A9D8C9424169832895712EE22922EBE573FFD68460D14C6713F51627 КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ 330C868A133D83D58FF5719B9ABC806BC41A4530C56500C882EB1258A88F0A18 ИВАН ВЪЛЕВ СЛИВОВ C26A7474A9D8C9424169832895712EE22922EBE573FFD68460D14C6713F51627 СОЛАРПРО АД 175413899 УниКредит Булбанк АД 831919536 СОЛАРПРО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ ЕАД 200969916 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД 200969916 ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВ КАТЦЕР E76BC1DBC30A20785710E99E8E174F1E9A15F8E8AAB448AED56103D6986895DC ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА E3696379E6CA2A78737D28E27C62377CF9A33B8B1F82C2AE8BC68EBA0E6194E3 „ДЖЕРМИН ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГС“ ЛИМИТИД 3F7BF7D7BCC8BD0B36FC7B3B3EA618F9 ДЖЕРМИН БЪЛГАРИЯ ДЖЕРМИН БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ТОТЛЕБЕН 53-55 Георги Димитров Плугаров 35D6811F04E2BFD71C13326BF15C24245B017DDC309DC95CFE13E10FE01AB477 Таня Владимирова Гецова F506774BACF32B2EDD8D4A13F06E9010E6ACB7ABC09AB976766A50ADFA6304CD „ДЖЕРМИН ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГС“ ЛИМИТИД 932A2EC3F05CB1935C5A8D910F70ED5C Валентин Славов Станчев 070425CC9397F70A92EB3492330C89BFC0EF960F86603701D67DF07C94FEE5C4 СОЛАРПРО SOLARPRO 175413899 СИБОЛА ЕНЕРДЖИ СИБОЛА ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 46А СИБОЛА ЕНЕРДЖИ ООД ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ C8E478CC8B1D344238B14CA388888CA1D96158601DC390C80A93C60A27323DDA СИБОЛА 2000 ООД 130227325 БРАНИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА F2EB1ADB34873163B238B2FD113D42C02910CF2115BBC299E59D7F2BE8863938 ВИХЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 8FBA10A835A673FC93FFAEF447094382121A4C6A528C8426935302B02EC51610 СИБОЛА 2000 ООД, 1000ЛВ 130227325 СИБОЛА ЕНЕРДЖИ SIBOLA ENERDZHI 175121013
Одобрени разходи / Approved expenses: 546 778 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 166 лв./BGN
Изплатени / Payed: 390 974 лв./BGN
Проект: Доставка и монтаж на оборудване на за фотоволтаична система с обща мощност от 70.2 kWp виж доставчиците
Екостар-С
ЕКОСТАР - С ЕООД
ЕИК ID: 200375536
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 445895
ЕкостарЕКОСТАР - С ЕООД ЕКОСТАР - С ЕКОСТАР - С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Годеч 2240 ПАНДЖИНА МАХАЛА 6 СЕПТЕМВРИ ЕКОСТАР - С ЕООД САБИНА ПЕТРОВА ИГНАТОВА FE2BD5ABA36D[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТАР - С ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пъстрен 6067 ЕКОСТАР - С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДУНАВ 36 ...
Екостар-С ЕКОСТАР - С ЕООД ЕКОСТАР - С ЕКОСТАР - С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Годеч 2240 ПАНДЖИНА МАХАЛА 6 СЕПТЕМВРИ ЕКОСТАР - С ЕООД САБИНА ПЕТРОВА ИГНАТОВА FE2BD5ABA36D96CA6A4EEBBEF7BCB39A73F75B1B05DE6F51937877B73276AF4F ЕКОСТАР - С ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пъстрен 6067 ЕКОСТАР - С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДУНАВ 36 САБИНА ПЕТРОВА ГЬОШЕВА FE2BD5ABA36D96CA6A4EEBBEF7BCB39A73F75B1B05DE6F51937877B73276AF4F ЕКОСТАР - С EKOSTAR - S 200375536 ЕМ БГ ЕМ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Яворец 4 ЕМ БГ ООД ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА БУМБАРОВА 808A51B295CD5FC58825F996E8B146E02374FABE7B98B106BDDB98988B950DCE ДЕКС ЛАБ ЕООД C9C8B8FD59BDF3962880EB76BFB772B4 ЕУРОИНГ ГЬОРГЕ-ГР.ГЕВГЕЛИЯ,Р МАКЕДОНИЯ D5B2C36EAAA2EFBA2371E482CFC0B32F ЕМ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Дунав 36 ЕМ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Миджур 29 ДЕКС ЛАБ ЕООД 131379357 ЕМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Хаджи Димитър ул. Проф.Иван Шишманов 150 ЖЕСМИН НЕНКОВ НЕНКОВ 069BB2443E1B7606A0598B4F1AAA5B0133B7D9C9C8C5488050FF8A7FE37DA2B9 ЕМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР КАЛОЯН 6 ЕМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Калоян 6, офис 417 ЕМ БГ ЕООД Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD13C335B15967F5AA87C7 ЕМ БГ EM BG 175082375 СИНОБУЛ СИНОБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 32 СИНОБУЛ ООД МИТКО ВАСИЛЕВ ГЬОШЕВ 317D0C7FC4E9B75C81BB07AF6D8B13232111E4FE1752077FB10B9825CF964C48 НЮ ФУЦЕНГ, Китай 5448E063597D0E9EDB1B3233AADDD530 ТИЯНДЖИН ДИКУАНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙД КО - Р. КИТАЙ 871F48AD2B4CFA381FFE075A2214387F ВАСИЛ МИТКОВ ГЬОШЕВ B7C62FFD74CBCBAE3D1B810A79405DA09C41C186B6B36894B2368EF1DA5B5198 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 831642181 СИНОБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЧЕРНИ ВРЪХ 32 СИНОБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ДУНАВ 36 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ТД - София 131063188 СИНОБУЛ SINOBUL 130678246
Одобрени разходи / Approved expenses: 535 974 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 166 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 164 лв./BGN
Проект: Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с капацитет 102.96 kWp в землището на с. Могилино, обл. Русе. виж доставчиците
"Еко енерджи - Суворово" ЕООД
ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД
ЕИК ID: 200854248
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 512306
"Еко енерджи - Суворово" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Суворово 9170 УЛ.ПЕРУЩИЦА 47 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД ХРИСТО ВАСИЛЕВ МАРТИНОВ 42ADC677520A[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилино 7165 ул ...
"Еко енерджи - Суворово" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Суворово 9170 УЛ.ПЕРУЩИЦА 47 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД ХРИСТО ВАСИЛЕВ МАРТИНОВ 42ADC677520AA4E85F53A5EE8D679294D961CBC6598A1745EF07A696B62497CA ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилино 7165 ул.Малчика 15 АТАНАС ДОБРЕВ ЖЕЛЕВ 17E047B380BD224074E11AB51DE3882CE3295F14B4C55D54CF89949EC2938194 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилино УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 62 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ОБОРИЩЕ 7 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилино 7165 ул.МАЛЧИКА 15/парцел12/19 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ОБОРИЩЕ 7 ЕЙЧ ВИ БИ ЛИЗИНГ ООД 131128312 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ 7165 МАЛЧИКА 15/парцел12/19 ЕКО ЕНЕРДЖИ - СУВОРОВО EKO ENERDZHI - SUVOROVO 200854248 ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801
Одобрени разходи / Approved expenses: 535 442 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 390 019 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С КАПАЦИТЕТ 102.96кWp В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. МОГИЛИНО,ОБЛ. РУСЕ виж доставчиците
"ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО" ЕООД
ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД
ЕИК ID: 200854230
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 512340
"ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилино 7165 ул. Възраждане 62 ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА 4CC74C6D5B47[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девня СЪЕДИНЕНИЕ 134 ...
"ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО" ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилино 7165 ул. Възраждане 62 ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА 4CC74C6D5B478F3850658548AD610AD270586ED5FB131F0395B0AB60E6D6612F ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девня СЪЕДИНЕНИЕ 134, офис 3 ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Оборище 7 ДОБРОМИР АТАНАСОВ ДОБРЕВ B9A2A94929467D8E7513B943900920F3B30EB2508BA941F0C14AEABD8CB3A741 ЧЕК ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ ЕООД 3D2229CDABE1AE33253101E8E5B97C7D ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО EKO ENERDZHI-MOGILINO 200854230 ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801
Одобрени разходи / Approved expenses: 525 172 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 127 лв./BGN
Проект: "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С ОБЩА МОЩНОСТ ОТ 72,6 KWP виж доставчиците
"ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1" ЕООД
ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД
ЕИК ID: 200328796
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 445955
"ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1" ЕООД ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Надежда 1 118 1 ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ 2740549FE626[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Снежина 9244 ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 EKO ENERGETIK 1 200328796(ДФЗ|ТР)
ЕМ БГ ЕМ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр ...
"ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1" ЕООД ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Надежда 1 118 1 ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ 2740549FE62648256F15D93DF1CA3B33AC56823D519416CA0CC3FE0921854C68 ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Снежина 9244 ЕКО ЕНЕРГЕТИК 1 EKO ENERGETIK 1 200328796 ЕМ БГ ЕМ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Яворец 4 ЕМ БГ ООД ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА БУМБАРОВА 808A51B295CD5FC58825F996E8B146E02374FABE7B98B106BDDB98988B950DCE ДЕКС ЛАБ ЕООД C9C8B8FD59BDF3962880EB76BFB772B4 ЕУРОИНГ ГЬОРГЕ-ГР.ГЕВГЕЛИЯ,Р МАКЕДОНИЯ D5B2C36EAAA2EFBA2371E482CFC0B32F ЕМ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Дунав 36 ЕМ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Миджур 29 ДЕКС ЛАБ ЕООД 131379357 ЕМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Хаджи Димитър ул. Проф.Иван Шишманов 150 ЖЕСМИН НЕНКОВ НЕНКОВ 069BB2443E1B7606A0598B4F1AAA5B0133B7D9C9C8C5488050FF8A7FE37DA2B9 ЕМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР КАЛОЯН 6 ЕМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Калоян 6, офис 417 ЕМ БГ ЕООД Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD13C335B15967F5AA87C7 ЕМ БГ EM BG 175082375 СИНОБУЛ СИНОБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 32 СИНОБУЛ ООД МИТКО ВАСИЛЕВ ГЬОШЕВ 317D0C7FC4E9B75C81BB07AF6D8B13232111E4FE1752077FB10B9825CF964C48 НЮ ФУЦЕНГ, Китай 5448E063597D0E9EDB1B3233AADDD530 ТИЯНДЖИН ДИКУАНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙД КО - Р. КИТАЙ 871F48AD2B4CFA381FFE075A2214387F ВАСИЛ МИТКОВ ГЬОШЕВ B7C62FFD74CBCBAE3D1B810A79405DA09C41C186B6B36894B2368EF1DA5B5198 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 831642181 СИНОБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЧЕРНИ ВРЪХ 32 СИНОБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ДУНАВ 36 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ТД - София 131063188 СИНОБУЛ SINOBUL 130678246
Одобрени разходи / Approved expenses: 522 548 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 111 лв./BGN
Изплатени / Payed: 390 378 лв./BGN
Проект: ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ виж доставчиците
"ЕЛ ЕН ДИ 2009" ЕООД
ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕООД
ЕИК ID: 200572487
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448617
"ЕЛ ЕН ДИ 2009" ЕООД ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕООД ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Маленово 8689 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26 ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕООД ЛЮБЕН НИКОЛОВ ДЖУБРИЛОВ ... ФРАНСИСКО-ХУАН КАУДЕТ РОКА 5D5442336138[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА НИКОЛОВА МЕШИНСКА 00062AD92565[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ ЕН ДИ 2009 EL EN DI 2009 200572487(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ ФИЛКАБ ...
"ЕЛ ЕН ДИ 2009" ЕООД ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕООД ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Маленово 8689 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26 ЕЛ ЕН ДИ 2009 ЕООД ЛЮБЕН НИКОЛОВ ДЖУБРИЛОВ 36F999224EF51DA5E668F7353FF37D2F38F7AF5B8E79A31B5580B809F96BDFA2 ЗДРАВКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ 74CE57211B7DE232DA05D76C089B92AEDDCE0F82679B79A43D5716B263528AF0 ИВАЙЛО ВИДЕВ ВИДЕВ B5ECC4008E354D44E298CDD38D92A64575D7AB032D5EBE700021F70C8EF4B83D КАМЕЛИЯ ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА B6CE161C08185E9661270FF1D3A49AD8A8CA689B9878C449DD9CBDD57DD18900 ФРАНСИСКО-ХУАН КАУДЕТ РОКА 5D5442336138E54F552D883075C416CD МАРИАНА НИКОЛОВА МЕШИНСКА 00062AD925658050EA93B1BBF2111662D49AB24729CEE8739638CD4AC178CCD0 ЕЛ ЕН ДИ 2009 EL EN DI 2009 200572487 ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801
Одобрени разходи / Approved expenses: 519 868 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: СМР за обект: "Къщи за гости" петно"А" и петно"Б" виж доставчиците
ЕТ "ЕМИЛИЯ ЛУКОВА"
ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕТ
ЕИК ID: 202537182
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 603410
ЕТ "ЕМИЛИЯ ЛУКОВА" ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕТ ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Лещен 2962 ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕТ ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЛУКОВА 7FE4474C35BA[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ ЛУКОВА EMILIYA LUKOVA 202537182(ДФЗ|ТР)
БМ - 3 ИНВЕСТ БМ - 3 ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Слащен ...
ЕТ "ЕМИЛИЯ ЛУКОВА" ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕТ ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Лещен 2962 ЕМИЛИЯ ЛУКОВА ЕТ ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЛУКОВА 7FE4474C35BA4ADAC9254FDFC698645951269200A08BE40CB4B7CD1860436C16 ЕМИЛИЯ ЛУКОВА EMILIYA LUKOVA 202537182 БМ - 3 ИНВЕСТ БМ - 3 ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Слащен 2937 ул. ЗДРАВЕЦ 18 БМ - 3 ИНВЕСТ ЕООД АСЕН АЛЕКСАНДРОВ МАНОВ A4DF0582C1393E6B2D1C7BE24367FEAF388A7BC0D26F3366F346FA1825B4CDD9 МУСТАФА ИДРИЗОВ ИСЛЯМОВ A4DF0582C1393E6B2D1C7BE24367FEAF388A7BC0D26F3366F346FA1825B4CDD9 Андрей Александров Манов FAEF8C96186A7747BBB4AFBA80EA7255948E889CC9A568F2C0619FE270DED7AC БМ - 3 ИНВЕСТ BM - 3 INVEST 200302470 ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ЮГ 8 Б ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК ЕООД МАРТИН СТЕФАНОВ КОСТЕНАРОВ FDAD5F905767BCA9FF920D5E9903164A3B4A5A36743FB067CAA9C1B5DC4063C0 СТОЯН АСПАРУХОВ СТОЯНОВ 98082D4DEEC139565274854451A312B5FEA18BC28EBB8D52C184FCFCBFE25663 ДЕСИСЛАВА МАКСИМОВА КОЦЕВА FB80C10BFB87A8713B7DDE0ABF953E5D554E07509644AB9D0D9F141B18817B4C ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК EVRO INZHENERING GRUP MK 200042460
Одобрени разходи / Approved expenses: 512 744 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 358 921 лв./BGN
Изплатени / Payed: 354 991 лв./BGN
Проект: Изграждане на група дървени къщи за гости. виж доставчиците
ЕТ "Пирин Еко - Деница Чобанова"
ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ЕТ
ЕИК ID: 202529367
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 602575
ЕТ "Пирин Еко - Деница Чобанова" ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ЕТ ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. „Тодор Александров” 4 ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ... ЧОБАНОВА ЕТ Деница ...
ЕТ "Пирин Еко - Деница Чобанова" ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ЕТ ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. „Тодор Александров” 4 ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА ЕТ Деница Милчева Чобанова 61E982B904023E67D57F9D3CFC60E437550B893B8D2EAD13C8F74C3373C4F985 ПИРИН ЕКО - ДЕНИЦА ЧОБАНОВА PIRIN EKO - DENITSA CHOBANOVA 202529367 ВИКСТРОЙ ВИКСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Зорница 2 а ВИКСТРОЙ ЕООД АДЕМ ХЮСЕИН ОСМАН 36DAE43FE54B03F0E35883D7371DFB438D3FCB2386A23B58E7769D817F848ACB ВИКСТРОЙ VIKSTROY 147154515
Одобрени разходи / Approved expenses: 512 361 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 358 653 лв./BGN
Изплатени / Payed: 358 653 лв./BGN
Проект: "Покупка на машини за обработка на кожи" виж доставчиците
ЕТ"ЕМКА-Емилия Благоева"
ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕТ
ЕИК ID: 101002464
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448578
ЕТ"ЕМКА-Емилия Благоева" ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕТ ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР №4 вх.А ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕТ ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ТУРНОВА 1B442A7E61D8[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА 101002464(ДФЗ|ТР)
СИБАНК АД 831686320(ДФЗ|ТР)
...
ЕТ"ЕМКА-Емилия Благоева" ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕТ ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР №4 вх.А ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ЕТ ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ТУРНОВА 1B442A7E61D8C10013CEA889CCF31A36B36623FC366A650773EBABBE95648A20 ЕТ ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА 101002464 СИБАНК АД 831686320 ЕМКА-ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА EMKA-EMILIYA BLAGOEVA 101002464 ЧОЧО-ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЧОЧО-ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. Христо Силянов 36 ЧОЧО-ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД Димитър Петров Чочев 2FB5E7EAA75B405D7EE41CAC9D7580A36C056040DE58CC5F9C4720DD85E2BD0F НИКИ-0707 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул.Раковски 11 НИКИ-0707 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Раковски 11 Васил Иванов Шущарков B53DB574B28C82FF387E41E9CFE1538FBDA9285CE72F8CD58F0BCBDD94E1002B ЧОЧО-ИНТЕРНЕШАНЪЛ CHOCHO-INTERNESHANAL 202527715
Одобрени разходи / Approved expenses: 504 710 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 353 297 лв./BGN
Изплатени / Payed: 140 800 лв./BGN
Проект: "Закупуване на техника и специализирано оборудване за услуги по енергийна ефективност" виж доставчиците
ЕТ"Прима Ел- Вероника Парашканска"
ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ЕТ
ЕИК ID: 202277667
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 602333
ЕТ"Прима Ел- Вероника Парашканска" ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ЕТ ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 34 ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ... ПАРАШКАНСКА ЕТ ВЕРОНИКА ...
ЕТ"Прима Ел- Вероника Парашканска" ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ЕТ ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 34 ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА ЕТ ВЕРОНИКА ЛЮБЕНОВА ПАРАШКАНСКА 6C22FEC199558EE6A5DE24E16645CFC29A27FA37CDDA447DE696144DFB6B7922 ПРИМА-ЕЛ-ВЕРОНИКА ПАРАШКАНСКА PRIMA-EL-VERONIKA PARASHKANSKA 202277667 АСМ АСМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. СИМЕОН РАДЕВ 87 АСМ ООД АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ СТАДНИЦКИЙ 0CE81479BA83644847EB28EBECF1392DD2B112777EEACED4392B3B6D53DBB5C1 СВЕТЛАНА ФЛЕРИЯНОВНА СТАДНИЦКАЯ 8695A0A78B66C026F48B9A8FA99191C2294409BDA60171E6A25A9DCD76DAF6DE АСМ ASM 121192658
Одобрени разходи / Approved expenses: 499 809 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 349 866 лв./BGN
Изплатени / Payed: 349 866 лв./BGN
Проект: Изграждане на фотоволтаична централа виж доставчиците
"ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85"
ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД
ЕИК ID: 200684810
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 509763
"ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85" ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 10 ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА БАЛУЛОВА 8AD29EDA1EC4[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица ...
"ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85" ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 10 ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА БАЛУЛОВА 8AD29EDA1EC4BF03DB9BBDE69EB84A00FEB6079F0A163467BB7844B035A5FB99 ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица ул. СЕПТЕМВРИ 3 РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ПЕНКОВА 8AD29EDA1EC4BF03DB9BBDE69EB84A00FEB6079F0A163467BB7844B035A5FB99 ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 254 ИЛИЯ ВАСИЛЕВ БУДЕВ 0128B4ACCD4248A7CF773FEA6EFB7078823B03894EAD220863B0C3F76FCDCE94 ЕКО-ЕНЕРДЖИ 85 EKO-ENERDZHI 85 200684810 МЕГАСТРОЙ 77 МЕГАСТРОЙ 77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 6-ти Септември 254 МЕГАСТРОЙ 77 ЕООД Кристина Георгиева Радулова EE6C1C0509A6438005DC9024ACC7CA9779D008AC5330C2B93D729B226AA8A9FE МЕГАСТРОЙ 77 MEGASTROY 77 202107638
Одобрени разходи / Approved expenses: 493 050 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 382 247 лв./BGN
Проект: Туристически Етно - културен комплекс за настаняване "Торлашка среща" виж доставчиците
"Ес Би Ем БулТурКонсулт
Ес Би Ем Бултурконсулт ООД
ЕИК ID: 201716150
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 550831
"Ес Би Ем БулТурКонсулт Ес Би Ем Бултурконсулт ООД Ес Би Ем Бултурконсулт Ес Би Ем Бултурконсулт ООД БЪЛГАРИЯ с. Чупрене 3950 Първа 2 Ес Би Ем Бултурконсулт ООД Мария Цецкова ... Станислав Георгиев Георгиев 806C764D3E7D[..](ДФЗ|ТР)
Ес Би Ем Бултурконсулт ООД БЪЛГАРИЯ с. Върбово 3951 Първа 117 Ес Би Ем Бултурконсулт Es Bi Em ...
"Ес Би Ем БулТурКонсулт Ес Би Ем Бултурконсулт ООД Ес Би Ем Бултурконсулт Ес Би Ем Бултурконсулт ООД БЪЛГАРИЯ с. Чупрене 3950 Първа 2 Ес Би Ем Бултурконсулт ООД Мария Цецкова Тодорова 7A851E41F778FCC562EE8C89DF9A2817F2B6CF6692331E588BD535A7ECEE0762 Божидар Петров Цветков D828FDEE398AF9CDE3FDA8A220BEF8DFBAA71762F0F029BE05A3A83E42DA5B07 Станислав Георгиев Георгиев 806C764D3E7DBA6C2C813700EA635E1A5AB4A4D94E6F0B80891DE64AD3590381 Ес Би Ем Бултурконсулт ООД БЪЛГАРИЯ с. Върбово 3951 Първа 117 Ес Би Ем Бултурконсулт Es Bi Em Bulturkonsult 201716150 ЕКО-ХИДРО-90 ЕКО-ХИДРО-90 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. АСЕН ЗЛАТАРЕВ 12 ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ D514AD5DA744D4F9C59BAA5E2C3079C598CE4C01E9AD8B5811D90E86A94CA4FE ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДЕЛЧЕВ 65231E540EB4F4CDB2447509E9DFC4B2FDADC23E86DE2B3016FB7DFF39DC857D ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ 44C6AB058DFB913B71ADEA1A27FB14C7ED7854F5F1A8599A923B1750F55739E4 ЕКО-ХИДРО-90 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ул. ТЕОФАН РАЙНОВ 10 30А Б ЕКО-ХИДРО-90 EKO-HIDRO-90 112580619 ВЕНТО ТЕХНИК ВЕНТО ТЕХНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ТРИЪГЪЛНИКА бул.СТЕФАНСОН 28-30 ВЕНТО ТЕХНИК ООД ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ C6008F38BF309E32B7C25C18F0FB7A3226CFEF484D725D0CC0DB756560252900 АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ СТРАЖАКОВ 5F51F1AEF33EA5F292DE0FE5054E31C0EFA1679C8D3404E79C7479F4D49C73BB ВЕНТО ТЕХНИК VENTO TEHNIK 200392069 СЛЪНЦЕ-С СЛЪНЦЕ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. РАКОВСКИ 8 Б СЛЪНЦЕ-С ООД ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА 3510C56C19047CF5A91F66D97FFB42DD10E3BAEDBFF4B977D5360191F9C774CE СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ 2A544F92E3B17E4224449608891451AFA12C313C54F80F394F546D42DAF8A45C НИКОЛА ХРИСТОВ СИМЕОНОВ 6F4E93782671E45A8FC1ECCDD52B6AE6E2F1EA260C187BA720D24A047B5BD1DA БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ 0D09B67AB300CE76089499E0E5EF4A72FC639A37C9A0A2A24AE278CFAC287D0C СЛЪНЦЕ-С SLANTSE-S 111017176 МЕВИТЕРМ МЕВИТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 24 В МЕВИТЕРМ ЕООД ИСКРЕН МЛАДЕНОВ ЙОТОВ 5AFA98FD6904F4732DBA36A66E137BF6323980E045A5A1D8DC7601B0B3C108EA МЕВИТЕРМ MEVITERM 201443132 ФОРМА ПЛЮС ФОРМА ПЛЮС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 22 Г ФОРМА ПЛЮС ООД ХРИСТИЯН ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ 32A98EA0EAB2A096B2238C8E996DCE05F3F57C782DCB5E8B8B59E61CFF6C237C ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТОНЕВА BC3B361F7AB13DBE6AE5FE7F00586668F3128EA76629F887F399BC333FCE2572 ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЧИЛИНГИРОВА-САВЧЕВА 34BDB68A45DE877312555BAFF12A90EFB34096F6AAB3BD6B7AE45CE94BD9C350 ФОРМА ПЛЮС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ПОРТО ЛАГОС 7 Б ФОРМА ПЛЮС FORMA PLYUS 200269604 АГУА 3 АГУА 3 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. АНТИМ I-ви 97 АГУА 3 ЕООД НАДЕЖДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА F5D459D33011EC96935F31C9D2CC10C29424C81680ECFE247A7F3D7E4416CADC АГУА 3 AGUA 3 175089601 РЕГИОПЛАН РЕГИОПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 ул.АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ 88 Б РЕГИОПЛАН ЕООД КОСЬО ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ B96708C2DBCAFB23311C95491455017251E0F2A3B07691E3FC837BF2C2C213FE РЕГИОПЛАН REGIOPLAN 200658502 СТАБЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ СТАБЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ - Г 22-Б Б СТАБЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАМПИЕВ 2A96A628317ED5F430C7B4C506B116A1D15CEBC528D4DDE20774FEBF9E1285EE КРИСТИЯН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ 091F6E205AB310E9B6E05A31C9EA1904B4D1DCC594991E9C7F01899FE2996E64 СТАБЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНЬОВО БЪРДО 7 ТАТЯНА ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА 4C53C71150C3966F0CA14FB9B7E435881C4417125B8F6BA06BE69159DEF47737 СТАБЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ STABEKS-INZHENERING 831819094
Одобрени разходи / Approved expenses: 477 301 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 334 111 лв./BGN
Изплатени / Payed: 332 323 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за отглеждане и прибиране на зърнени и маслодайни култури виж доставчиците
"ЕН-ПРОПЪРТИС" ЕООД
ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД
ЕИК ID: 201254548
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 534804
"ЕН-ПРОПЪРТИС" ЕООД ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД ЕН-ПРОПЪРТИС ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 ул.Васил Левски 5 А ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД НЕЖДЕТ НЕДЖАТ МАКАК AF5C2EBC2B5B[..](ДФЗ|ТР)
НЕШО-М ТАБАК ... - ФАТМЕ МАКАК 106622889(ДФЗ|ТР)
ЕН-ПРОПЪРТИС 201254548(ДФЗ|ТР)
ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 бл. Искър Б ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина ...
"ЕН-ПРОПЪРТИС" ЕООД ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД ЕН-ПРОПЪРТИС ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 ул.Васил Левски 5 А ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД НЕЖДЕТ НЕДЖАТ МАКАК AF5C2EBC2B5B83C136D20E3237DC913A3209F7AF2D6DABF5912A655143A29B19 НЕШО-М ТАБАК - ФАТМЕ МАКАК 106622889 ЕН-ПРОПЪРТИС 201254548 ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 бл. Искър Б ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 ул. Васил Левски 5 А ЕН-ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ИСКЪР Б ЕН-ПРОПЪРТИС EN-PROPARTIS 201254548 ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828
Одобрени разходи / Approved expenses: 460 770 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 184 308 лв./BGN
Изплатени / Payed: 184 308 лв./BGN
Проект: Фотоволтанична електроцентрала в имот II-403 с.Недялско,общ.Стралджа, обл.Ямбол виж доставчиците
" Еко ЕЛ СД " ЕООД
ЕКО ЕЛ СД ЕООД
ЕИК ID: 200366868
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 399055
" Еко ЕЛ СД " ЕООД ЕКО ЕЛ СД ЕООД ЕКО ЕЛ СД ЕКО ЕЛ СД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Недялско ул. Д.Полянов 14 ЕКО ЕЛ СД ЕООД СТОИЛ ДИНЕВ СТОИЛОВ BED2C117FF95[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА СТОИЛОВА ДИНЕВА B7EB8595487A[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЕЛ СД EKO EL ...
" Еко ЕЛ СД " ЕООД ЕКО ЕЛ СД ЕООД ЕКО ЕЛ СД ЕКО ЕЛ СД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Недялско ул. Д.Полянов 14 ЕКО ЕЛ СД ЕООД СТОИЛ ДИНЕВ СТОИЛОВ BED2C117FF958721B2DAAB2B3F55868902F82A7EBFA6CB31FAEE6EB9B0CC207E ДИАНА СТОИЛОВА ДИНЕВА B7EB8595487A76F5BECD20546D00760CA9064A7AFC917F7463223A8A3F20370B ЕКО ЕЛ СД EKO EL SD 200366868 ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.ТЪРГОВСКА 56 Б ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ САШО БОЖИЛОВ ТРИФОНОВ 4C6872E406F384DB45EC9E3AA13B76124FED165D623FE4DA964763CE3904727D ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ EKSPERTSTROY - SASHO TRIFONOV 128510693 СЪНПАУЪР БЪЛГАРИЯ СЪНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 РЕЧИЦА ул. ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ 10 СЪНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ C05FD2927BAE5195A6A759C63BF8CA74C9F30B727B10287D243FF091891B1A98 ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ЧОЛАКОВ 9FCC5D378CF34889CB50371C81D628D3A36FEA8E57B0BB0EAC726EE601FF993A ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛКОВ BDDCAEB491480B407C9217EAB86831C952E5DC53A723A5A0A387753CC685FA4E ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ЧОЛАКОВ, - 85 ДЯЛА НА СТОЙНОСТ 850 лв.; КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ, - 85 ДЯЛА НА СТОЙНОСТ 850 лв. ЕКОЕНЕРГИЯ - ИВАН ИВАНОВ 200790831 СЪНПАУЪР БЪЛГАРИЯ 119672002 ЗИКО-ЗЛАТАН ЗЛАТЕВ 119054956 СЪНПАУЪР БЪЛГАРИЯ SANPAUAR BALGARIYA 119672002 МАКСГЕО - ИНЖЕНЕРИНГ МАКСГЕО - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 СТОЯН ЗАИМОВ 82 А МАКСГЕО - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ DE6E2AA9CD3D15D30BA210F92B49E23504384A8120E6AADD4703438476C3751D ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ 1DE22A657D11AD9460BD7839DC2AF030686640B58EB711821F9F19FF2B8BE023 МАКСГЕО - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. СЛАВЯНСКА 8А МАКСГЕО - ИНЖЕНЕРИНГ MAKSGEO - INZHENERING 119649943
Одобрени разходи / Approved expenses: 457 804 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 320 463 лв./BGN
Изплатени / Payed: 320 463 лв./BGN
Проект: Фотоволтаична електрическа централа (ФВЕЦ) с мощност 125.84 kwp виж доставчиците
"ЕН ЕС КЪМПАНИ" ЕООД
ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕООД
ЕИК ID: 200116836
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448298
"ЕН ЕС КЪМПАНИ" ЕООД ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕООД ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул. Димитър Благоев 7 Б ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕООД СВЕТЛА ПЕТКОВА КОНСТАНТИНОВА 4CA84D6D9CE0[..](ДФЗ|ТР)
ЕН ЕС КЪМПАНИ EN ES KAMPANI 200116836(ДФЗ|ТР)
...
"ЕН ЕС КЪМПАНИ" ЕООД ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕООД ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул. Димитър Благоев 7 Б ЕН ЕС КЪМПАНИ ЕООД СВЕТЛА ПЕТКОВА КОНСТАНТИНОВА 4CA84D6D9CE0473235EB47B45584141126009540F13C2EC5EA46AFADD5582E15 ЕН ЕС КЪМПАНИ EN ES KAMPANI 200116836
Одобрени разходи / Approved expenses: 456 994 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 365 594 лв./BGN
Изплатени / Payed: 365 469 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
ЕТ "Транс експрес-Мирослав Гешев"
ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ЕТ
ЕИК ID: 114507438
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 179960
ЕТ "Транс експрес-Мирослав Гешев" ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ЕТ ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 ул.РАЙКО ДАСКАЛОВ 44 ... ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ЕТ ...
ЕТ "Транс експрес-Мирослав Гешев" ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ЕТ ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 ул.РАЙКО ДАСКАЛОВ 44 ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ ЕТ МИРОСЛАВ МИТКОВ ГЕШЕВ CD98ED25511A9FE797BC11D84444D8211F7FE28BD442347727E79D40B262261A ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ 114507438 ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ - НИНА ГЕШЕВА 204083650 ТРАНС ЕКСПРЕС - МИРОСЛАВ ГЕШЕВ TRANS EKSPRES - MIROSLAV GESHEV 114507438 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443
Одобрени разходи / Approved expenses: 446 434 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 245 539 лв./BGN
Изплатени / Payed: 245 539 лв./BGN
Проект: Реконструкция на планинска хижа/къща за гости/в ПИ 002019,местност "Калето",в землището на с.Устрен,ЕКАТТЕ 75201,община Джебел,област Кърджали виж доставчиците
ЕТ"ЕКО ТУР-РОСИЦА МИТЕВА"
ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕТ
ЕИК ID: 202571277
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 607195
ЕТ"ЕКО ТУР-РОСИЦА МИТЕВА" ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕТ ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Припек 6858 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18 ЕКО ТУР - РОСИЦА ... 22 АЛАНЦ ALANTS 108689228(ДФЗ|ТР)
ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 ул. Д-Р ЕМАНУИЛ РАНГЕЛОВ 10 ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Джебел ...
ЕТ"ЕКО ТУР-РОСИЦА МИТЕВА" ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕТ ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Припек 6858 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18 ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА ЕТ РОСИЦА НИКОЛОВА МИТЕВА BB71D77CC0E102A8D77A1E924E7668C30240E5FACC99425563F3D01CD586BD39 ЕКО ТУР - РОСИЦА МИТЕВА EKO TUR - ROSITSA MITEVA 202571277 ХИТБИЛДИНГ ХИТБИЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Припек 6858 ул. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 38 ХИТБИЛДИНГ ЕООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХИТОВ 56CEC9FBB25FD8FDFD7A3068119B600865B7895B72DF7F2DFCF03F82290AEF99 ХИТБИЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120-Д Мартин Стоянов Янев B27C56FB60352C5BBBA0228FBDC518780617367A45F9AB2928BE6F9DB56E6F22 ХИТБИЛДИНГ HITBILDING 200931146 ВАЛЕНСИЯ ДИЗАЙН ВАЛЕНСИЯ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нови Искър 1281 ул. СМАГОВО 19 ВАЛЕНСИЯ ДИЗАЙН ЕООД АЙШЕ МУЗАФЕРОВА ДРЯНОВА 36F941570313CDE6AAD9D292D8B88701CE8BB48748122B4723D253F078875C6C ВАЛЕНТИНА СЛАВЧЕВА МАРИНСКА-ДИМИТРОВА F36E18FD594C0CCE3C79A34DBD845C190A8C101E80FB09F2AA6E49710C6040F9 ПроКредит Банк (България) ЕАД 130598160 УниКредит Булбанк 831919536 ВАЛЕНСИЯ ДИЗАЙН VALENSIYA DIZAYN 201109191 ЛИНК ЛИНК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ПРИМОРСКИ 119 ЛИНК ООД ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА BAF737280258DAFB09FCE4FCE5A0346565CC0FC48DA77939EE34F165251ED9D5 ЕМИЛИЯ СТАНКОВА ДАВИДОВА EA58A6D5D380545FDACB823BD1A641965AA0AEB34DA548BD694F10375BBC46E9 ЛИНК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 пл.Екзарх Йосиф 7 ЛИНК LINK 103555613 СВЕТЛИНА 87 - ГЮЛАЙ МЕХМЕДАЛИ СВЕТЛИНА 87 - ГЮЛАЙ МЕХМЕДАЛИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6800 ул. ИВАН ВАЗОВ 9 СВЕТЛИНА 87 - ГЮЛАЙ МЕХМЕДАЛИ ЕТ ГЮЛАЙ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ 1C4BBC8493B2C9400C9CE376D4CABDF2688A7D95B662B642CF15F1278662A7D0 СВЕТЛИНА 87 - ГЮЛАЙ МЕХМЕДАЛИ SVETLINA 87 - GYULAY MEHMEDALI 200485462 ПОЛЮС - ТМ ПОЛЮС - ТМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 11 ПОЛЮС - ТМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЦЕНТРАЛНА ПОЩА П.К. 1148 ПОЛЮС - ТМ ЕООД АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ FD4202179402D5A15FBC119A52BFFCF9D2A5376EE8602876095F46CE49983CA4 ПОЛЮС - ТМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ул. СТРОИТЕЛ 10 ПОЛЮС - ТМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ЗАПАДНА СТРОИТЕЛНА ЗОНА, ул.. СТРОИТЕЛ 10 ПОЛЮС - ТМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН ул. 329 6 ПОЛЮС - ТМ POLYUS - TM 114038567 АЛАНЦ АЛАНЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 49 АЛАНЦ ООД ПЕЙО ГОГОВ НЕДЯЛКОВ F31FC7914B1EBF8BAA20CAAFE7E2A1ED4E7FDEF34B233F1454F3FE4D6596054D ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЧИЛИНГИРОВА BD8B7626E4C63B9DCCDF188DC1B43478743C434AC119997A1BF9F0477316A705 АЛАНЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. МАКЕДОНИЯ 7 АЛАНЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул.САН СТЕФАНО 22 АЛАНЦ ALANTS 108689228 ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 ул. Д-Р ЕМАНУИЛ РАНГЕЛОВ 10 ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 ул. В. ЛЕВСКИ 3 ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ЕТ АЙНУР ШАКИР РЕДЖЕБ 7847486F93C08A66998D35F6EADA60D111C24F279C0FAFB0519C9728C7870A21 ЕЛИМА - АЙНУР РЕДЖЕБ ELIMA - AYNUR REDZHEB 108568276 НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ШИПКА 26 А НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ШИПКА 15 А НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ ЕООД ИВАЙЛО ИВАНОВ КЪЛЕВ DA577CE79B5378CA5852DCBB438CE527BF0A13DF519512BEC3F4E6CC69C0A4A6 Даяна Антонова Георгиева BC6755E3646D0F1CEEF698D8629872BE02847F922E2BDD9B94B8D1705BDF93B2 НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ NATSIONALNA INZHENERINGOVA KOMPANIYA 202045416 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 409 089 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 286 362 лв./BGN
Изплатени / Payed: 229 340 лв./BGN
Проект: Фотоволтаична електроцентрала 97.20 kWp виж доставчиците
"Ес Ел Солар" ООД
ЕС ЕЛ СОЛАР ООД
ЕИК ID: 200654968
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 507202
"Ес Ел Солар" ООД ЕС ЕЛ СОЛАР ООД ЕС ЕЛ СОЛАР ЕС ЕЛ СОЛАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 бул. БЪЛГАРИЯ 2 Б ЕС ЕЛ СОЛАР ООД ... агенция, ТП - гр. Варнау офис Русе 131063188(ДФЗ|ТР)
ЕС ЕЛ СОЛАР ES EL SOLAR 200654968(ДФЗ|ТР)
СТС СОЛАР СТС СОЛАР ... БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 АЛЕЯ МОМИНА СЪЛЗА 2 вх.2 ет.4 2 2 ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД РОСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ A19A6A5B0CDC[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ...
"Ес Ел Солар" ООД ЕС ЕЛ СОЛАР ООД ЕС ЕЛ СОЛАР ЕС ЕЛ СОЛАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 бул. БЪЛГАРИЯ 2 Б ЕС ЕЛ СОЛАР ООД МИЛЕНА ТОДОРОВА ЦАНЕВА B949F0DB9C50B61D2DF9FFA5173AC5683A8312D94BA62F222C83B7E1D1E3D2AA ДЕЛЯН МАРИНОВ ХРИСТОВ 393EA78C5C084E341C25A52D4D4C6B9ACEAAA842774C8DA6039C776DFF8E8E3D ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ 19315B66547549902F5223427010F025F4ABA036BE71DD9DEB195790BB8CAAA6 ПЛАМЕНКА ЗЛАТЕВА ХРИСТОВА D710CBBC4ABE2A9332EDD31E1D558F7542CFD8DD11FF3EB42BF091741FC4EC6E СОФИЯ-ГАЗ - ООД ООД 117514548 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция, ТП - гр. Варнау офис Русе 131063188 ЕС ЕЛ СОЛАР ES EL SOLAR 200654968 СТС СОЛАР СТС СОЛАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. СТАНЦИОННА 14 СТС СОЛАР АД РОСИМИР СТАНЧЕВ МАТЕЕВ CEC83D7AE980C75D4D211EDF89CD9774F4D16E8BB7EDD9D54D8045746DF37B27 ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ 172CFB828B27617BF1F3F8511237C293701CD9D8FE40855B8B2D72ABECF489E5 СТАНИМИР ИВАНОВ ШАНОВ 56EE9AFDA1AE43C4B9FB54CD97902AB86F5EE5382E4700CD87E8F551F66E64A8 МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ 6F449121FF2B78752C80A355E22F6DD3E0A43F6A5D9C340AA45DC6DD76039DBA СТС СОЛАР STS SOLAR 107593771 ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 АЛЕЯ МОМИНА СЪЛЗА 2 вх.2 ет.4 2 2 ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД РОСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ A19A6A5B0CDC3AB5EB0E23E58C94C922A961355656138555A0127B7B8FF0730A АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ CDF55404CEA8ED20CA7E82D2991BFFE09578A9EC8B2A553B2350C0848D30C8D4 РОСЕН МАНОЛОВ ЦОНЕВ 730B1A4F815848489FA9A9AC0EC8E437BCF9B659B93FBF3D70009680552AA3C3 РОСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ, , АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ CDF55404CEA8ED20CA7E82D2991BFFE09578A9EC8B2A553B2350C0848D30C8D4 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ и РОСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ CDF55404CEA8ED20CA7E82D2991BFFE09578A9EC8B2A553B2350C0848D30C8D4 ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул.Липник 123 Бизнес Парк Русе, Сектор А ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 кв. Западна промишлена зона ул.Св. Димитър Басарбовски 13 ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 кв. Западна промишлена зона ул. Св. Димитър Басарбовски 13 ТСР ИНЖЕНЕРИНГ TSR INZHENERING 117687308
Одобрени разходи / Approved expenses: 394 026 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 315 221 лв./BGN
Изплатени / Payed: 315 221 лв./BGN
Проект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за производство на пелети от биомаса. виж доставчиците
"Евро Еко Хийтинг" ООД
ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД
ЕИК ID: 201633092
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547743
"Евро Еко Хийтинг" ООД ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Генерал Колев 90 ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД ПЕТКО ... ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC0[..](ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ EVRO EKO HIYTING 201633092(ДФЗ|ТР)
СМАРАГД-Н СМАРАГД-Н ООД ...
"Евро Еко Хийтинг" ООД ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Генерал Колев 90 ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД ПЕТКО ДЕЛЕВ СТОЯНОВ 41FAA9513033848D0DD226EA10346B86E003049EF0AD779B3034275AC35E596C ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560 ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ EVRO EKO HIYTING 201633092 СМАРАГД-Н СМАРАГД-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Неофит Рилски 2 СМАРАГД-Н ООД МАРИАНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА 987E9D200F8CC7D349B861C9A27EF48E2A3AC00CBF6F2F8DC8B247C36E48EC6C САШО АНГЕЛОВ СПАСОВ F27FCC2312F8F2FA975E2B108C6E6D196C24A6F7BCDBCDF2E3C88142D6D78D6A СМАРАГД-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МАДЕМОВА 8FBB8BFA41546C0673D74B79D088C839328C56EC13EDA281CCA68D827EAD6B6A ТИХОМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ FE997B4536CBD84148B2A56040120E0AD1C855C1C239DC0C0EC6A1278D2E8B5D СМАРАГД-Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 бул.БОЙКАТА 100 СМАРАГД-Н SMARAGD-N 107563714
Одобрени разходи / Approved expenses: 391 832 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 235 099 лв./BGN
Изплатени / Payed: 232 099 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на земеделското стопанство на "Единство 2006" ООД, чрез инвестиции в закупуване на модерна земеделска техника и оборудване" виж доставчиците
"ЕДИНСТВО 2006" ООД
ЕДИНСТВО 2006 ООД
ЕИК ID: 124684643
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182832
... КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ F2881086F65D[..](ДФЗ|ТР)
СТЕНИ -56 ЕООД 124542398(ДФЗ|ТР)
СТЕНИ-56 ЕООД 124542398(ДФЗ|ТР)
ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ 055B07D86F1B[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ 38A788C22595[..](ДФЗ|ТР)
ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич ...
"ЕДИНСТВО 2006" ООД ЕДИНСТВО 2006 ООД ЕДИНСТВО 2006 ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Бойчо Огнянов 6 ЕДИНСТВО 2006 ООД ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ 198D289CB7DB9DC9030636665BEF40450D0B496AC1FE45C2E119A2ECAF9CFA44 БОЙКА ЯНКОВА ПЕТКОВА 351262359D87AD4FDEFEDB24FC47BE4DEDC0FDC506360E1EF82D78F0B16991B1 ДИАН КОЛЕВ ДОНЕВ 31617F618D5D02A4CD0AC7E1B792A3F1E2EE4E2C10B05090B89AEA27EE93F5B5 КРИСТИЯН ДИМОВ ПЕТКОВ 87F3BA2B5E736B174B83EDC869539B343524D6491BCBD74E272C7B216E7C2561 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ООД 130902044 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 831447150 ЕДИНСТВО 2006 124684643 ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 БУЛ. ТРЕТИ МАРТ 47 ЕРДЖАН КЕРИМ ШАБАН 4CFFA66F1D42E9578BB52C66F3EEF1187FDD20BB242758E4559AB5D4B23B2AC2 ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ F2881086F65D2C4DBF6FB648CBB4B716DCF2DB75C97BC12E6F09851264C6D6CE СТЕНИ -56 ЕООД 124542398 СТЕНИ-56 ЕООД 124542398 ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ 055B07D86F1BE564450EAF1F0E06D2F3C2450CFF46CBE966FF169D93800E8546 НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ 38A788C22595604978E927C10C91BBCFBA1A3D41166A17FC7AC0F61D34F21022 ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. България 1 БЛАГОВЕЦ ЕООД 203123775 СТЕНИ - 56 124542398 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 831447150 ЕДИНСТВО 2006 EDINSTVO 2006 124684643 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 389 990 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 155 996 лв./BGN
Изплатени / Payed: 155 996 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника за прибиране на реколта от селскостопански култури виж доставчиците
"ЕДИНСТВО 2006" ООД
ЕДИНСТВО 2006 ООД
ЕИК ID: 124684643
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182832
... КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ F2881086F65D[..](ДФЗ|ТР)
СТЕНИ -56 ЕООД 124542398(ДФЗ|ТР)
СТЕНИ-56 ЕООД 124542398(ДФЗ|ТР)
ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ 055B07D86F1B[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ 38A788C22595[..](ДФЗ|ТР)
ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич ...
"ЕДИНСТВО 2006" ООД ЕДИНСТВО 2006 ООД ЕДИНСТВО 2006 ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Бойчо Огнянов 6 ЕДИНСТВО 2006 ООД ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ 198D289CB7DB9DC9030636665BEF40450D0B496AC1FE45C2E119A2ECAF9CFA44 БОЙКА ЯНКОВА ПЕТКОВА 351262359D87AD4FDEFEDB24FC47BE4DEDC0FDC506360E1EF82D78F0B16991B1 ДИАН КОЛЕВ ДОНЕВ 31617F618D5D02A4CD0AC7E1B792A3F1E2EE4E2C10B05090B89AEA27EE93F5B5 КРИСТИЯН ДИМОВ ПЕТКОВ 87F3BA2B5E736B174B83EDC869539B343524D6491BCBD74E272C7B216E7C2561 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ООД 130902044 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 831447150 ЕДИНСТВО 2006 124684643 ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 БУЛ. ТРЕТИ МАРТ 47 ЕРДЖАН КЕРИМ ШАБАН 4CFFA66F1D42E9578BB52C66F3EEF1187FDD20BB242758E4559AB5D4B23B2AC2 ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ F2881086F65D2C4DBF6FB648CBB4B716DCF2DB75C97BC12E6F09851264C6D6CE СТЕНИ -56 ЕООД 124542398 СТЕНИ-56 ЕООД 124542398 ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ 055B07D86F1BE564450EAF1F0E06D2F3C2450CFF46CBE966FF169D93800E8546 НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ 38A788C22595604978E927C10C91BBCFBA1A3D41166A17FC7AC0F61D34F21022 ЕДИНСТВО 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. България 1 БЛАГОВЕЦ ЕООД 203123775 СТЕНИ - 56 124542398 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 831447150 ЕДИНСТВО 2006 EDINSTVO 2006 124684643 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 388 476 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 194 238 лв./BGN
Изплатени / Payed: 194 238 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за оползотворяване на оборска тор и подобряване хранителния режим във фермата. виж доставчиците
"ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК ID: 201445749
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 537182
... ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. БРАТЯ КАНАЗИРЕВИ 50 ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ... НИКОЛАЕВ БОТЕВ 80DFF115FF41[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНИНА ЛЮБОМИРОВА КОЦАКОВА 4BE96BD4CD43[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ EKO FERMA BALGARIYA 201445749(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ...
"ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. БРАТЯ КАНАЗИРЕВИ 50 ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ВЕРА ПЕТРОВА БОНКОВА 312B4A5AF05945D2ABF36261FEC40F53CFB354BB4306A74362BBFD8B7AAD1CC7 ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК ООД 201317607 ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК ООД 201317607 ИВАН НИКОЛАЕВ БОТЕВ 80DFF115FF4174A8275ABEDBED9E28DD3C0520BA829A08E12330774618071A2E ИВАНИНА ЛЮБОМИРОВА КОЦАКОВА 4BE96BD4CD4373516BF65575F3E7B4648D9F0C73241123A35CB0AB09575BF83A ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ EKO FERMA BALGARIYA 201445749 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красно село; ул.Бузлуджа 29,офис2 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AEDE25083D56549C7A520B3C208845BC4CC0E11B87B6771F096DD4 КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3D7A8F5F9A68FB338CBE2652959A57C0D63358DC92FA5AB8CBB81 ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД 131524330 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Бузлуджа 29 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Бузлуджа 29 Интер консулт Нова” ЕООД 131524330 Любена Каменова Димитрова 5F37CC3388A3DED68A0F993ECBE78899F85D210D34E7DBC9557B901F43F80D03 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП INTER KONSULT GRUP 175281886
Одобрени разходи / Approved expenses: 378 210 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 216 185 лв./BGN
Изплатени / Payed: 216 185 лв./BGN
Проект: ET ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ виж доставчиците
ЕТ "Евгени Ананиев - Агроинвест"
ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ
ЕИК ID: 823070040
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181102
ЕТ "Евгени Ананиев - Агроинвест" ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Радомир 2400 ул. ЛЮЛЯКОВА 70 ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ ХРИСТОВ АНАНИЕВ A1F204032FA2[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ АНАНИЕВ ...
ЕТ "Евгени Ананиев - Агроинвест" ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Радомир 2400 ул. ЛЮЛЯКОВА 70 ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ ХРИСТОВ АНАНИЕВ A1F204032FA2771F3EDC35B979B6C5A40FABE93ECC9A8632233AC33C03ED3F7E ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ EVGENI ANANIEV - AGROINVEST 823070040
Одобрени разходи / Approved expenses: 370 338 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 148 135 лв./BGN
Изплатени / Payed: 148 135 лв./BGN
Проект: "ВЕИ-фотоволтаичен парк-Златица" виж доставчиците
ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД
ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД
ЕИК ID: 200464935
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 511189
ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Златица 2080 вилна зонаЧерешака вилен имот 18-19 ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД ИВО БОРИСОВ ДИМКОВ 4BEE94F61784[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД 200464935(ДФЗ|ТР)
...
ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Златица 2080 вилна зонаЧерешака вилен имот 18-19 ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД ИВО БОРИСОВ ДИМКОВ 4BEE94F6178492852B8076D21F7961DB7EF69D2DF8ACED6A8BBB6CE8C864D155 ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД 200464935 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЕКО ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ EKO ENERDZHI KAMPANI 200464935 ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ИЛИНДЕН 71 Д ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД ВЛАДИМИР САВОВ ТОМОВ 1F20E6F313A0F9F8FC30DE5CC989515EE3A11FE28D203DA39B09DD482EA1F65B ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ КОСТОВ CD1CF93519B4549D5D4BA493196AD83286F291F3B6FF2E9AAB0132D26E771353 ИЛИЯН МЛАДЕНОВ БОГДАНОВ 17E9B6EC504AA44DC60BF2FF7F119092E2D49FBC5B4CC364969C3BFE9AA54735 ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Василовци 2205 ул. 20 3 ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Ж.К. СВЕТА ТРОИЦА 347Б ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Света Троица 347 Б ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ELEKTRO-SOLARNI SISTEMI 175387313 МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 2 249 А МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ C6089917ED1053664F88D343C4715BADCC399FC0BC7457CD25C8BCDEB85CDF7C МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ГЕО МИЛЕВ ул. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 21 Б МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО MONOLITNO STROITELSTVO 130879167
Одобрени разходи / Approved expenses: 354 482 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 283 586 лв./BGN
Изплатени / Payed: 283 586 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване и съоръжения за съхранение и извозване на оборски тор виж доставчиците
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев"
ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ
ЕИК ID: 102868224
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183490
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ ДОРАДО ...
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957233A9548E775E310BEAA4003451DDF19C9653758FA6243257D53 ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ EL DORADO 3 - TANCHO ENEV 102868224 ВАСИЛИКО ВАСИЛИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДОСТОЕВСКИ 4А ВАСИЛИКО ЕООД ВАСЯ МИХАЙЛОВА ТУРБИНОВА 150F71E34038492603007C5B03B494C487AE2902FE93311AF2344EAC2FF9BBC4 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ВАСИЛИКО VASILIKO 160091742 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 26 А ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023B52D6720890F85940AA6AA663E04F470EBE0790F1B729ACE8A4D ВАНЯ МАРИНОВА БОЖИЛОВА 58EA409FB8237AEB4212EEA30C76EB5970FE6480899A0661788862EF63079E06 ДЕСИСЛАВА ГРУДОВА ПОПОВА B5819D91C5FB30D68801915B44C35E1A92B2EB3CA47D251E09C3D30CB128EF16 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади 134 Б ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 1EF76C5CB005158F3D3526AA7574E05A9DA26ED7CF98031632C2938A736D2817 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС EY EF ES PARTNARS 131216367 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 336 789 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 168 394 лв./BGN
Изплатени / Payed: 168 355 лв./BGN
Проект: Закупуване на доилна зала, оборудване за ферма и ремарке за оборски тор виж доставчиците
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев"
ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ
ЕИК ID: 102868224
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183490
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ ДОРАДО ...
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957233A9548E775E310BEAA4003451DDF19C9653758FA6243257D53 ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ EL DORADO 3 - TANCHO ENEV 102868224 ВАСИЛИКО ВАСИЛИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДОСТОЕВСКИ 4А ВАСИЛИКО ЕООД ВАСЯ МИХАЙЛОВА ТУРБИНОВА 150F71E34038492603007C5B03B494C487AE2902FE93311AF2344EAC2FF9BBC4 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ВАСИЛИКО VASILIKO 160091742 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 26 А ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023B52D6720890F85940AA6AA663E04F470EBE0790F1B729ACE8A4D ВАНЯ МАРИНОВА БОЖИЛОВА 58EA409FB8237AEB4212EEA30C76EB5970FE6480899A0661788862EF63079E06 ДЕСИСЛАВА ГРУДОВА ПОПОВА B5819D91C5FB30D68801915B44C35E1A92B2EB3CA47D251E09C3D30CB128EF16 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади 134 Б ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 1EF76C5CB005158F3D3526AA7574E05A9DA26ED7CF98031632C2938A736D2817 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС EY EF ES PARTNARS 131216367 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 302 098 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 193 651 лв./BGN
Изплатени / Payed: 193 651 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за месопреработвателно предприятие виж доставчиците
Евро мийт енд милк ЕООД
ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД
ЕИК ID: 101658372
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID: 269428
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ ...
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ 762356FD394BAD26820F53B75AF0D1FB0E7E9D9EEF63544A6793CE8CAA85431F ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК EVRO MIYT END MILK 101658372 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.Тодор Каблешков 14 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МИЛЕНКОВ 27F8A40AEFB5A8510E3FAB67D280CA0DDD8AFEBFA4379C581632D6F2941AA6F1 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ TEHNOPLAST - NBZ 175290440 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ТРЕТИ МАРТ, п.к. 16 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД ГЕОРГИ ЕНЧЕВ КОВАЧЕВ B2C91813EAF557979945690101E4C75CDE647C0DB841F064FBE8EEA2AC514EB2 ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ 1B2A4BDF25516BC08A1AE5B3C5EDEB725ABDBCBE2B8D2AC56F682202AD0CCE7F АутоБохемия АД 117019045 КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 831642320 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 бул. Трети Март, п.к. 16 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ 303457B52949CF190233DFEB71B8E18DC56BA08C7EF480764791F5F03AB3AA83 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА PROMISHLENA ENERGETIKA-VARNA 813095223 СТОРАКТ БГ СТОРАКТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС 3-ТИ 126 ет.9 126 СТОРАКТ БГ ООД Христо Любенов Урумов D635A3421452CB5F7A9E230968908E9A5A50742DD2EF7B1EDEB2408426F4B373 ЛЕХ ГРУП ЕООД 131102602 ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 570A2E921B4FA671A8E503DFE35D507E ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 8A29581484A394785A3C7DF9DAF31914 ЛЮБЕН ХРИСТОВ УРУМОВ F4C8B29B17BAEBD11A27CA1ABE33DD085B574267C919531E0CAC94702919696C СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 126 НАДЕЖДА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА C4237061922E5B347255E6784A33884208AC0F17C1FB3173CBC5D6F287B78D44 СТАМ ГмбХ 9E11617323C758C8E2AA321B545D4E45 ЛЕХ ГРУП 131102602 СТАМ ЛТД ООД СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Панорамен път 38 СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Панорамен път 38 СТОРАКТ БГ STORAKT BG 130322346 СТОРМ С СТОРМ С ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ С ЕАД АНДРЕЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ САВЧЕВ 5E05907B3BF6A35E0D1A7341FFC7B4353A2601CA19131179AC8CF0F55F2526DA ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА F98055230A4DA5E5004C768A38A0CB33DA3F7D3FC4E87A1E0A2E87C1D82A0F26 ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ 11A3C28759EDD184AFF48FBFDB3FC77F0F96B902E7D77CC08017CA1D1921FF1A ИВАН РУСЕВ ЧАКАЛОВ 179B8FB727D2FF98A7D85DC21D011241C4E02887DB975C396D4D60F09E2D4762 САВЧЕВ И СИН 175311128 СТОРМ С 201180681 СТОРМ С АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 201180681 СТОРМ С STORM S 201180681 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 89 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА E89C5EBD9405A77CF575D6E3B71735E4EB91CE4993CFAEBBF2EFCBA67D27F074 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ABBCB8C5E758FBA3C7029613527C0AE8 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис ІІІ-ти 89 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ООД, Холандия 6D496D30DCC6DDE734B051BF6829EDAF ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ C6F68683E7C52000565077138E8562A6 ХЕЛПМАН-СОФИЯ HELPMAN-SOFIYA 831629248 ПАНАКОМ ЛИМИТИД ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 26 3 Б ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД ВЛАДИМИР НАЧЕВ ПЕТКОВ 33B4A0511E6BA4C77C098EF3417CB82D2996711D32B9D15AAB55C25BDDC10E32 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА A0464468083D84781074655300D4041278FF72872DA466237BAFD109E9FF8B6D ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА DCB3E8965237AC91BCE8580AC54C2CDA6BC4A09B7D6F25C082F5DC77230FBB43 НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ 5808801C48B0BE65C4A7F6EB2B6F266AAF3923842F50943D39E5F1CEC35211B9 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 2000 лева; НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ, , размер на придобитото дялово участие 500 лева; ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 500 лева ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1729 МЛАДОСТ 1А 505А 2 ПАНАКОМ ЛИМИТИД PANAKOM LIMITID 831757290
Одобрени разходи / Approved expenses: 296 541 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 148 270 лв./BGN
Изплатени / Payed: 74 135 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника и инвентар. виж доставчиците
"Еко Хербс" ЕАД
Еко Хербс АД
ЕИК ID: 204522624
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 534870
"Еко Хербс" ЕАД Еко Хербс АД Еко Хербс Еко Хербс АД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 Лилия 4 А Еко Хербс АД ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАРИНОВ 944EAB1BF8D3[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА ... ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА 34A5314E176E[..](ДФЗ|ТР)
АгриМел Трейд 203850212(ДФЗ|ТР)
ЕКО ХЕРБС 201259805(ДФЗ|ТР)
ЕКО ХЕРБС 204522624(ДФЗ|ТР)
Еко Хербс Eko Herbs 204522624(ДФЗ|ТР)
"Еко Хербс" ЕАД Еко Хербс АД Еко Хербс Еко Хербс АД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 Лилия 4 А Еко Хербс АД ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАРИНОВ 944EAB1BF8D3600BBF8BBBFDA40BDC07EFD68B95630F1BDB847DA92936B749C6 ЯНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА 34A5314E176EC9BFB0D4E016ED13B4A27BF3DC8787992EA1EDE90BEBCF34D20A АгриМел Трейд 203850212 ЕКО ХЕРБС 201259805 ЕКО ХЕРБС 204522624 Еко Хербс Eko Herbs 204522624
Одобрени разходи / Approved expenses: 285 167 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 142 584 лв./BGN
Изплатени / Payed: 142 584 лв./BGN
Проект: "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 42.84 к WP в УПИ ІІ - 123, кв. 20 на с. Ръжево,общ. Калояново, обл. Пловдив виж доставчиците
"ЕМ ДЖИ ЕС" ООД
ЕМ ДЖИ ЕС ООД
ЕИК ID: 160130647
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 446234
"ЕМ ДЖИ ЕС" ООД ЕМ ДЖИ ЕС ООД ЕМ ДЖИ ЕС ЕМ ДЖИ ЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 4 ЕМ ДЖИ ЕС ООД ЕВГЕНИЯ ЯНКОВА ГРОЗЕВА-КУНЧЕВА 8021CF883CEE[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ...
"ЕМ ДЖИ ЕС" ООД ЕМ ДЖИ ЕС ООД ЕМ ДЖИ ЕС ЕМ ДЖИ ЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 4 ЕМ ДЖИ ЕС ООД ЕВГЕНИЯ ЯНКОВА ГРОЗЕВА-КУНЧЕВА 8021CF883CEEB196E35C903D13738B32D3CEF11699682386C6F77DEB8BB5DBC5 МАРГАРИТ СТЕФАНОВ КУНЧЕВ E072D790ED115E9945680A74DE5C867A75CE2C0B615D36353149236E2729F052 ЕМ ДЖИ ЕС ООД БЪЛГАРИЯ с. Ръжево 4169 ул. 9-та 13 ЕМ ДЖИ ЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Батак 4580 ул.ХРИСТО БОТЕВ 43 ЕМ ДЖИ ЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Скопие 14 Славемир Йовчев Йовчев, D8D45D0268B9CB5D13B708283878C3BB7D0C46D65A5734D1936829F9FA9B06A3 Славемир Йовчев Йовчев D8D45D0268B9CB5D13B708283878C3BB7D0C46D65A5734D1936829F9FA9B06A3 Донна Цвяткова Йовчева 8417A7BAC52E55DD929535EA94AA467889D0EAB310C02760B6D31CE4A9920E51 ЕМ ДЖИ ЕС EM DZHI ES 160130647 ВАНГ ВАНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ИВАН РИЛСКИ 19 ВАНГ ЕООД ВЕСЕЛИН КОЛЕВ ШАРЛОПОВ F046BE995F5B83D9ADF7DCF82D19FD855FB041076EFE53BD1BA33C72A5EA42AA ВАНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас Славейков 126 А ВАНГ VANG 102937300 КАРУЕЛ КАРУЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 25 КАРУЕЛ ООД МИРОСЛАВ СТОИЛОВ ДИМИТРОВ 6AEE52F3CC5B6C2F7665A3FED67B3E9CCAF642E7235FD0600CA7A69704E45627 ЕЛЕНА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА 262401C0EACE7BA34C0AECF3A773BC9B4DC37A24519CE137DDFE59233928F6C9 КАРУЕЛ KARUEL 160060896 СТС СОЛАР СТС СОЛАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. СТАНЦИОННА 14 СТС СОЛАР АД РОСИМИР СТАНЧЕВ МАТЕЕВ CEC83D7AE980C75D4D211EDF89CD9774F4D16E8BB7EDD9D54D8045746DF37B27 ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ 172CFB828B27617BF1F3F8511237C293701CD9D8FE40855B8B2D72ABECF489E5 СТАНИМИР ИВАНОВ ШАНОВ 56EE9AFDA1AE43C4B9FB54CD97902AB86F5EE5382E4700CD87E8F551F66E64A8 МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ 6F449121FF2B78752C80A355E22F6DD3E0A43F6A5D9C340AA45DC6DD76039DBA СТС СОЛАР STS SOLAR 107593771 КОЛХИДА 2008 КОЛХИДА 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ТРЕПЕТЛИКА 23 9 А КОЛХИДА 2008 ЕООД ПАУЛИНА НИКОЛОВА ГАТЕВА 79E51B64463C7CEA09D5CEB0A89AEEA63AA2FA4F05297B2CF19C8F6B3CD57945 КОЛХИДА 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ГОЛАШ 17 КОЛХИДА 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ТРЕПЕТЛИКА 23 9 А КОЛХИДА 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, No 6 В МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F КОЛХИДА 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище Червена роза 35Б КОЛХИДА 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Суха Река 4 В КОЛХИДА 2008 KOLHIDA 2008 200435378
Одобрени разходи / Approved expenses: 282 296 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 225 837 лв./BGN
Изплатени / Payed: 200 930 лв./BGN
Проект: Изграждане, обзавеждане и оборудване на къща за гости за селски туризъм виж доставчиците
ЕТ "Ес Пропъртис - Светослав Симеонов"
Ес Пропъртис – Светослав Симеонов ЕТ
ЕИК ID: 202548104
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 606728
ЕТ "Ес Пропъртис - Светослав Симеонов" Ес Пропъртис – Светослав Симеонов ЕТ Ес Пропъртис – Светослав Симеонов Ес Пропъртис – Светослав Симеонов ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Павел баня 6155 ул. Тунджа 1 Ес Пропъртис – Светослав ...
ЕТ "Ес Пропъртис - Светослав Симеонов" Ес Пропъртис – Светослав Симеонов ЕТ Ес Пропъртис – Светослав Симеонов Ес Пропъртис – Светослав Симеонов ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Павел баня 6155 ул. Тунджа 1 Ес Пропъртис – Светослав Симеонов ЕТ СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 2BB78ADD8CFF11F8EFC99B2BF763014B8D7AB12D8DDAB92C19D80204F04FF060 Ес Пропъртис – Светослав Симеонов Es Propartis – Svetoslav Simeonov 202548104
Одобрени разходи / Approved expenses: 272 210 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 190 547 лв./BGN
Изплатени / Payed: 183 632 лв./BGN
Проект: "Закупуване на оборудване за месопреработвателно предприятие". виж доставчиците
Евро мийт енд милк ЕООД
ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД
ЕИК ID: 101658372
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 269428
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ ...
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ 762356FD394BAD26820F53B75AF0D1FB0E7E9D9EEF63544A6793CE8CAA85431F ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК EVRO MIYT END MILK 101658372 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.Тодор Каблешков 14 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МИЛЕНКОВ 27F8A40AEFB5A8510E3FAB67D280CA0DDD8AFEBFA4379C581632D6F2941AA6F1 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ TEHNOPLAST - NBZ 175290440 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ТРЕТИ МАРТ, п.к. 16 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД ГЕОРГИ ЕНЧЕВ КОВАЧЕВ B2C91813EAF557979945690101E4C75CDE647C0DB841F064FBE8EEA2AC514EB2 ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ 1B2A4BDF25516BC08A1AE5B3C5EDEB725ABDBCBE2B8D2AC56F682202AD0CCE7F АутоБохемия АД 117019045 КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 831642320 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 бул. Трети Март, п.к. 16 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ 303457B52949CF190233DFEB71B8E18DC56BA08C7EF480764791F5F03AB3AA83 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА PROMISHLENA ENERGETIKA-VARNA 813095223 СТОРАКТ БГ СТОРАКТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС 3-ТИ 126 ет.9 126 СТОРАКТ БГ ООД Христо Любенов Урумов D635A3421452CB5F7A9E230968908E9A5A50742DD2EF7B1EDEB2408426F4B373 ЛЕХ ГРУП ЕООД 131102602 ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 570A2E921B4FA671A8E503DFE35D507E ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 8A29581484A394785A3C7DF9DAF31914 ЛЮБЕН ХРИСТОВ УРУМОВ F4C8B29B17BAEBD11A27CA1ABE33DD085B574267C919531E0CAC94702919696C СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 126 НАДЕЖДА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА C4237061922E5B347255E6784A33884208AC0F17C1FB3173CBC5D6F287B78D44 СТАМ ГмбХ 9E11617323C758C8E2AA321B545D4E45 ЛЕХ ГРУП 131102602 СТАМ ЛТД ООД СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Панорамен път 38 СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Панорамен път 38 СТОРАКТ БГ STORAKT BG 130322346 СТОРМ С СТОРМ С ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ С ЕАД АНДРЕЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ САВЧЕВ 5E05907B3BF6A35E0D1A7341FFC7B4353A2601CA19131179AC8CF0F55F2526DA ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА F98055230A4DA5E5004C768A38A0CB33DA3F7D3FC4E87A1E0A2E87C1D82A0F26 ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ 11A3C28759EDD184AFF48FBFDB3FC77F0F96B902E7D77CC08017CA1D1921FF1A ИВАН РУСЕВ ЧАКАЛОВ 179B8FB727D2FF98A7D85DC21D011241C4E02887DB975C396D4D60F09E2D4762 САВЧЕВ И СИН 175311128 СТОРМ С 201180681 СТОРМ С АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 201180681 СТОРМ С STORM S 201180681 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 89 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА E89C5EBD9405A77CF575D6E3B71735E4EB91CE4993CFAEBBF2EFCBA67D27F074 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ABBCB8C5E758FBA3C7029613527C0AE8 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис ІІІ-ти 89 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ООД, Холандия 6D496D30DCC6DDE734B051BF6829EDAF ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ C6F68683E7C52000565077138E8562A6 ХЕЛПМАН-СОФИЯ HELPMAN-SOFIYA 831629248 ПАНАКОМ ЛИМИТИД ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 26 3 Б ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД ВЛАДИМИР НАЧЕВ ПЕТКОВ 33B4A0511E6BA4C77C098EF3417CB82D2996711D32B9D15AAB55C25BDDC10E32 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА A0464468083D84781074655300D4041278FF72872DA466237BAFD109E9FF8B6D ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА DCB3E8965237AC91BCE8580AC54C2CDA6BC4A09B7D6F25C082F5DC77230FBB43 НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ 5808801C48B0BE65C4A7F6EB2B6F266AAF3923842F50943D39E5F1CEC35211B9 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 2000 лева; НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ, , размер на придобитото дялово участие 500 лева; ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 500 лева ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1729 МЛАДОСТ 1А 505А 2 ПАНАКОМ ЛИМИТИД PANAKOM LIMITID 831757290
Одобрени разходи / Approved expenses: 271 722 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 135 861 лв./BGN
Изплатени / Payed: 135 861 лв./BGN
Проект: КЪЩА ЗА ГОСТИ "МАРГАРИТА" виж доставчиците
ЕТ"Елена Сотирова"
ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ
ЕИК ID: 201445208
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 550422
ЕТ"Елена Сотирова" ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Конска 2379 ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Западен парк 131 Д ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ Елена Кръстева Сотирова 14ACC027389A[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ ...
ЕТ"Елена Сотирова" ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Конска 2379 ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Западен парк 131 Д ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ Елена Кръстева Сотирова 14ACC027389AEC028EE681016857230A12A55D71C63798EA4897864EC4E3E80E ЕЛЕНА СОТИРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. Мадрид 7 - - ЕЛЕНА СОТИРОВА ELENA SOTIROVA 201445208 ФАБЕР ИНВЕСТ ФАБЕР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Красна поляна I част 15 Б ФАБЕР ИНВЕСТ ЕООД ВАСИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ 65D3AC3E1128472F625B3690ADD5591DBE19E25DF3AC0776F8655500CE192EF1 КАЛИНКА ИВАНОВА СЕКУЛОВА E5CC0FA3D657AEFC61FF19B1C303C1DC1BE8879FD32A569068E124167098536B ФАБЕР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1641 ЧЕЛАДИНКА 13 ФАБЕР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Владая ул.ЧЕЛАДИНКА 13 ФАБЕР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1323 ЛЮЛИН 963 ПЕНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА 52B1C3795C6F8F3FC8EFC18A9E99B0542B6FE4B5F85009CECE718CA3FE51D29B АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД 203670940 ФАБЕР ИНВЕСТ FABER INVEST 202782790 АРСТИП АРСТИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ЦВЕТАН МИНКОВ 9 АРСТИП ООД ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЦАКОВ D39EE900C8712EB720D931CE5690040FC003461B165DB849E06CDDD739CDD5FE ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ПАВЛОВ E5DF7C92E0F8B7309B73CB66FD2D9AD3D7A4B3B34A160B5B481A10D52F4EE346 АРСТИП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ФИЛИПОВЦИ ул. ТРЕТИ МАРТ 24 АРСТИП ЕООД ВАСИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ 65D3AC3E1128472F625B3690ADD5591DBE19E25DF3AC0776F8655500CE192EF1 АРСТИП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Красна поляна І част 15 Б АРСТИП ARSTIP 121752377 ТН ТН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ бл. 20 вх.А ет.6 ап.24 ТН ООД НЕДА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 8B255E4CA44067DD33EF91CB1036172FE82874333B1771AB3AD1774ECD71CBF6 АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА AFB127CED53CDE28D3548CBCFAB88455FE6252C45E5B88F6B91CD567C6B8C8C0 КРЪСТИН СТЕФАНОВ ЗАПРЯНОВ 9481A31D4E9BC4B0F698B9CF788731A3D404AAF76F101480F22F795DAC51B06A Гергана Венциславова Славчева 543597715AB36EF7290D1C6805FDC8C23D2C3C4204E0E9E32B6B4B785E246D17 ТН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 - Александър Стамболийски 186 50 1 ТН TN 131205919
Одобрени разходи / Approved expenses: 242 675 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 169 873 лв./BGN
Изплатени / Payed: 164 543 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за поддръжка и стопанисване на пасища и естествени ливади
"ЕКОСТРОЙ К2" ЕООД
ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД
ЕИК ID: 147094258
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ЕКОСТРОЙ К2" ЕООД ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД ЕКОСТРОЙ К2 ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8180 ул. Зорница 4 ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ 91EAA9733585[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8180 ул ...
"ЕКОСТРОЙ К2" ЕООД ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД ЕКОСТРОЙ К2 ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8180 ул. Зорница 4 ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ 91EAA973358567D69CE047408AE178C1449E9E2C0A445F114C776BED43552BCD ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8180 ул. Чавдар 1 ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. „Тодор Александров” 42 от към ул. „Антим 1” Нина Иванова Борисова 1592CEAAB38E553687534F5B367CC04085F2A70B780E9831BEDBDF2EE0CA9B56 ЕКОСТРОЙ К2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Белоградчик 3900 ул. „Дядо Божин” 23 ЕКОСТРОЙ К2 EKOSTROY K2 147094258
Одобрени разходи / Approved expenses: 237 323 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 142 394 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕКОСТРОЙ ООД
ЕКОСТРОЙ ООД
ЕИК ID: 120603252
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387494
ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. МИНЬОРСКА 13 ЕКОСТРОЙ ООД ЕМИЛ СТОЙКОВ ЛЮБОМИРОВ 405C411D42F9[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. ... 4980 ул.СТ.Стамболов 1 СУЗАНА ИВОВА ГОЛЕМИЛОВА 5D24F8F827B7[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 Стефан Стамболов 1 САША ...
ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. МИНЬОРСКА 13 ЕКОСТРОЙ ООД ЕМИЛ СТОЙКОВ ЛЮБОМИРОВ 405C411D42F91CA00654B9A2CBAED2E849C41E9A7A51E04F75F1CC6B9E7DB11E ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул.СТ.Стамболов 1 СУЗАНА ИВОВА ГОЛЕМИЛОВА 5D24F8F827B7335199D65AC76A97A2DF8351A799C773EA35C291C917E77A23EA ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 Стефан Стамболов 1 САША ДОЙЧИНОВА ДАЙЛИЕВА EBCA283329040FCDAE3BB19CD263965D38BA4C81FB3D227E49F6C527F33FAA8A САШКА ДОЙЧИНОВА ДАЙЛИЕВА EBCA283329040FCDAE3BB19CD263965D38BA4C81FB3D227E49F6C527F33FAA8A Маргарита Емилова Любомирова D7F86F632F2D79C9C842FB3F78975D2C8FA4727CAC97D4C1F559A288FA0E6C7A Емилия Христова Любомирова BC57BBB2801047642B2434E54FE7F7CBCF5B9FD3B0D059518533FDAF5B43BB3E Десислава Емилова Тодорова 01DF154790F3905DCA93A6494CC84CEC423974ADA69928A449088A00E90E42A0 ЕКОСТРОЙ EKOSTROY 120603252
Одобрени разходи / Approved expenses: 236 616 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 236 616 лв./BGN
Изплатени / Payed: 191 252 лв./BGN
Проект: "Фотоволтаична електроцентрала с.Елховец , общ . Рудозем с мощност 151,2 kW- етап І ФЕЦ с мощност 75,6 kW" виж доставчиците
"Ей Ем Джи - Енерджи" ООД
ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК ID: 200363156
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 413374
"Ей Ем Джи - Енерджи" ООД ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО БОТЕВ 92 В ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ГУНЧЕВ 2E0F7679D38A[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ...
"Ей Ем Джи - Енерджи" ООД ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО БОТЕВ 92 В ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ГУНЧЕВ 2E0F7679D38A07E34C7F91EE251E2D1B613A396645D75DBA215434DA6091386A МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЯЗОВ BE4FBDA3C42CCD6E22918C1BD36CA57CE007B535E46A0FB930A26DA8CBF70E2B ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Рудозем 4960 бул. БЪЛГАРИЯ 9 ТОДОР АТАНАСОВ ЧАНКОВ BD296ABA1969C12AF8C5E6B689482DBF6CA3F6AF409F91A6DB581F8A47C0B479 ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. БОРОВА ГОРА 40 ИВАН СВЕТОСЛАВОВ РАДЕВ 2497758BFFEF8A4E87C7CAB3C8A11CADA58BB24EA6FB98E1E36462802E01CE6C РАДОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ РАДЕВ 1941C238BB18BAEBF26FAC3B5D8956BCB338BAFFE71FCF8193ED12ED6CF15631 ЕЙ ЕМ ДЖИ - ЕНЕРДЖИ EY EM DZHI - ENERDZHI 200363156 ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ИЛИНДЕН 71 Д ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД ВЛАДИМИР САВОВ ТОМОВ 1F20E6F313A0F9F8FC30DE5CC989515EE3A11FE28D203DA39B09DD482EA1F65B ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ КОСТОВ CD1CF93519B4549D5D4BA493196AD83286F291F3B6FF2E9AAB0132D26E771353 ИЛИЯН МЛАДЕНОВ БОГДАНОВ 17E9B6EC504AA44DC60BF2FF7F119092E2D49FBC5B4CC364969C3BFE9AA54735 ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Василовци 2205 ул. 20 3 ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Ж.К. СВЕТА ТРОИЦА 347Б ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Света Троица 347 Б ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ELEKTRO-SOLARNI SISTEMI 175387313 ТОП ХАУС ТОП ХАУС ООД БЪЛГАРИЯ с. Глушник 8879 ТОП ХАУС ООД ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ 146CF5489739756BB1372DFE3CE0BAEA30E4025482AD206C7FAA3792471FB4AF ИЛИЯ ДИМИТРОВ МОЛДУВАНОВ 498E81EE6850545D73E0E8D4F755A023AD5CF65887770504584413C74B28BFB3 ПЛАМЕН КОЛЕВ МАРКОВ 6DF2AD27B453CD688652E2D4E293291C ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТАМАТОВ 08C5AA6073431AC05E32B39109A0F481175E7E8365706C68C8D01C4B265A8625 ТОП ХАУС TOP HAUS 119668737
Одобрени разходи / Approved expenses: 234 808 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 164 366 лв./BGN
Изплатени / Payed: 164 366 лв./BGN
Проект: "Основен ремонт на вилна сграда за настаняване на туристи" виж доставчиците
ЕТ" Елена Дречева-Владимирова"
Елена Дречева-Владимирова ЕТ
ЕИК ID: 202527067
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 606760
ЕТ" Елена Дречева-Владимирова" Елена Дречева-Владимирова ЕТ Елена Дречева-Владимирова Елена Дречева-Владимирова ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Марчево 2949 Огняновски бани Симеоновско шосе 79 Елена Дречева-Владимирова ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Марчево 2949 ...
ЕТ" Елена Дречева-Владимирова" Елена Дречева-Владимирова ЕТ Елена Дречева-Владимирова Елена Дречева-Владимирова ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Марчево 2949 Огняновски бани Симеоновско шосе 79 Елена Дречева-Владимирова ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Марчево 2949 Огняновски бани Канина Елена Дречева-Владимирова ЕТ ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДРЕЧЕВА-ВЛАДИМИРОВА 89018E74130267E60B5CA86DD4C49CF9ED5AA38CB96E82DA5263A74933DD7AB1 Елена Дречева-Владимирова Elena Drecheva-Vladimirova 202527067 РЕКЛАМА И ДИЗАЙН РЕКЛАМА И ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 МАРИЦА 8 РЕКЛАМА И ДИЗАЙН ЕООД ВАСИЛ АНГЕЛОВ ЧИЛЕВ DC941F25819DD33743A9B248A1A91E61929BFFED4371E9236BE5A352017C846D РЕКЛАМА И ДИЗАЙН REKLAMA I DIZAYN 200607130 СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ 26 Б СОФКЪМПАНИ ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ 6564C59970BA5DCD5D6BC99BCFC0F8B69F872596E6EA5C68756AD20788AC1A5A ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА НАНЕВА 320649080569166E512E3228A0C49F2AF820C2E74C1D088FD0A4D57C437910E7 ЕСТ 130524198 РОСИЦА НИКОЛОВА МАХОНИ 55433708D0E2DF72F8C7A10A3DA1ED6F9013793845E991AED1743243FD8BCD63 СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци ул. Околовръстен път 64 - - СОФКЪМПАНИ SOFKAMPANI 121158200 ПЕТКАНИН ПЕТКАНИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Огняново 2947 ПЕТКАНИН ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТКАНИН 0EDA677A94F8FDB2D3C2768C7F786F3E52886EE4388B08DE32378EE9E3F4F903 ПЕТКАНИН PETKANIN 101626296 ПРИНЦЕС ПРИНЦЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Солун 23 ПРИНЦЕС ООД Иван Георгиев Моралиев 67D0D820ED133F37D7D1D52693A3A86A285FB6A9E59C084F0D48CF5CF9CD02C8 Елия Георгиева Хаджиева DD1C18E6D4C5FFEE1EABC2338D00281F56A0825BCAFAA5188502013D6E6EAC09 ПРИНЦЕС PRINTSES 101551064 А и А-ЕВРОГРУП А и А-ЕВРОГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Стара планина 66 А А и А-ЕВРОГРУП ЕООД ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ГУЛЕВ BC7B3935BB0EB7AB3A199780CFFFC6008B1E314034ED9DD6C9B1804B4289970C А и А-ЕВРОГРУП A i A-EVROGRUP 201540446
Одобрени разходи / Approved expenses: 228 479 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 159 935 лв./BGN
Изплатени / Payed: 159 761 лв./BGN
Проект: Линия за преработка на орехи
ЕТ"ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА"
ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ
ЕИК ID: 201270495
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
ЕТ"ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА" ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Смирненски 7074 ул. Г.С.РАКОВСКИ 17 ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕМЕЛ ИБРИЯМОВА АХМЕДОВА 3361A1F0AA66[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ...
ЕТ"ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА" ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Смирненски 7074 ул. Г.С.РАКОВСКИ 17 ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕМЕЛ ИБРИЯМОВА АХМЕДОВА 3361A1F0AA66A30FA3D7873B5091D206939E34EAC84506E0149194013A4A43AA ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА EKO POYNT-EMEL AHMEDOVA 201270495
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 208 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 113 604 лв./BGN
Изплатени / Payed: 112 404 лв./BGN
Проект: Модернизиране на животновъдна ферма в с.Дълбок дол, общ.Троян виж доставчиците
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ"
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ
ЕИК ID: 110519304
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 269442
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ" ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Дълбок дол 5668 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ 7AEF490D4A60[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ... 9B1830A8F5D8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕА Аустриа ГмбХ 93E8DA321A5B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕА ЕЕС България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 бул. ...
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ" ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Дълбок дол 5668 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ 7AEF490D4A606CF91FB323935040C45CF8B06E3440597E2E20EFD6FC2A364785 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ EVGENI GEORGIEV 110519304 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ШАНДОР ПЕТЬОФИ 65 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД ВАСИЛ ДОНЧЕВ ПОПОВ A48D399DB7EB93F67C2626D0DEADA83FF15359F43D02379F8360EE3DFAB13AC9 ВЕСТФАЛИЯ ЛАНДТЕХНИК АУСТРИЯ ГМБХ, АВСТРИЯ 9E485ACC695007771357B3F2CDE2E719 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г. С. РАКОВСКИ 99 ГЕА ФАРМ ТЕКНОЛОДЖИС АУСТРИЯ ООД 3FB01A335C1F220462748F89CFAEBE0C ИВАН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ E12F686ADACFEEBC11D9647DE3AE3EF92193D067B12D6C0F5F7122BB96EB5870 Томас Чута 9AFCD298E7ED27703C87AC1017780836 ГЕА Аустриа ГмбХ 47EC1CEEA1CFF1BEAEE9008440BEDED2 Оля Николова Вачкова 9B1830A8F5D8B6B7E3418677901882A3DEA13D6E298AE19F0C121BDD469C5275 ГЕА Аустриа ГмбХ 93E8DA321A5BB7252A2A440E15D138C1 ГЕА ЕЕС България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 бул. Цариградско шосе 40 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ GEA VESTFALIYA SARDZH BALGARIYA 121716776 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 225 969 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 133 965 лв./BGN
Изплатени / Payed: 133 965 лв./BGN
Проект: "Закупуване на колесен трактор и прикачен инвентар" виж доставчиците
"ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД КОНСУЛТ" ООД
Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД
ЕИК ID: 103931211
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 572509
"ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД КОНСУЛТ" ООД Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД Ем Енд Ес Трейд Консулт Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 Сливница 187 Интернационал Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД ... БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Еделвайс 24 Ем Енд Ес ...
"ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД КОНСУЛТ" ООД Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД Ем Енд Ес Трейд Консулт Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 Сливница 187 Интернационал Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Еделвайс 24 Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД Светлозар Стоянов Златев 26187099730009EE4C9BBC310103A743DBB8D1225C3B09458FC33A3BE12AD839 Славка Костадинова Янакиева 86CC27C131682F8AB18EA69495BFADD4662177FF4943510F1041FB310E9DF684 Ем Енд Ес Трейд Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 Асен Златаров 45 ВЕСЕЛА ПЕШКОВА ПЕТРОВА 00BE41C93798F34B1DE6E9EEDE30B8ECCEA29DEA2061D738FE8E463208A2AC92 Ем Енд Ес Трейд Консулт Em End Es Treyd Konsult 103931211
Одобрени разходи / Approved expenses: 210 000 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 84 000 лв./BGN
Изплатени / Payed: 84 000 лв./BGN
Проект: "Реконструкция,преустройство,надстройка и пристройка на съществуваща сграда в къща за гости,върху собствен поземлен имот в с.Сухаче" виж доставчиците
ЕТ"ЕКИ-ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА"
ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ
ЕИК ID: 201359307
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 526845
ЕТ"ЕКИ-ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА" ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сухаче 5988 БАБА ТОНКА 1 ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА C4696EADDE4A[..](ДФЗ|ТР)
ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА 201359307(ДФЗ|ТР)
ЕКИ 8889 204714375(ДФЗ|ТР)
ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА EKI - EMILIYA KOSTADINOVA ...
ЕТ"ЕКИ-ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА" ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сухаче 5988 БАБА ТОНКА 1 ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА C4696EADDE4A7EB3ED7AAB8BA9A996EE6927D337EEF8BDDAA884D369B45D772C ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА 201359307 ЕКИ 8889 204714375 ЕКИ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА EKI - EMILIYA KOSTADINOVA 201359307 ВЕЛОЦЕНТЪР - 08 ВЕЛОЦЕНТЪР - 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул.БЯЛО МОРЕ 1 ВЕЛОЦЕНТЪР - 08 ЕООД ИСКРА ХРИСТОВА ТОДОРОВА 4BBA3BCEB8FD7A3EB12511212FD53159C91A58016795DF5EBDFB3A5C356E4462 ЕТ МАРГАРИТА МИТОВА - 2000 110514531 ВЕЛОЦЕНТЪР - 08 ЕООД 200304507 ВЕЛОЦЕНТЪР - 08 VELOTSENTAR - 08 200304507 ШАНС 65 ШАНС 65 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. ЦАР КРУМ 17 ШАНС 65 ЕООД НИКОЛАЙ ХИНОВ МАРКОВ 09A411CA42A6BFF18B3C7C007A457A175BBC4EA7912105D711DE272A3BE46711 ШАНС 65 SHANS 65 114613676 КРЕАТИВ МАУС КРЕАТИВ МАУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 бул ДАНАИЛ ПОПОВ 3 А КРЕАТИВ МАУС ЕООД ГЕОРГИ СТОИЧКОВ ТАЧОВ B76332EF8DA66EFE18B573C020B0ADBF907DAB98A09636EBC9CE7A0B84781B47 КРЕАТИВ МАУС KREATIV MAUS 200712900 ЗДРАВКОМЕРС - 04 ЗДРАВКОМЕРС - 04 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 23 ЗДРАВКОМЕРС - 04 ООД ЗДРАВКО БЛАЖЕВ КИТЕВ 452B7A22E4EC6BF8D8A9126C209BDE7F92A7EFD7CB80F722A167668A6DD5C1B6 ГЕОРГИ БЛАЖЕВ КИТЕВ 0A30D284F109BDA5508C117019B78310518F39F1AB81B36E581BB8659EA7857A ЗДРАВКОМЕРС - 04 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГРЕНАДЕРСКА 4 ЗДРАВКОМЕРС - 04 ZDRAVKOMERS - 04 114626168 НИКО 94 ЛГ НИКО 94 ЛГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 ул.КАЛОЯН 4 15 Б НИКО 94 ЛГ ООД ЛЕНКО НИКОЛОВ ИВАНОВ D0BA16931E9A5DC6C5B229F008479CA1D1027C246EDDEBEB535F2680012CE4BC ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ 6A78852BCF74D5C4D69ED9A960B35D454080A0A88E28B680052820CFF6B6AF9E ЛЕНКО НИКОЛОВ - НИКО-94 114040543 НИКО 94 ЛГ 200404938 НИКО 94 ЛГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 ПОБЕДА 16 А ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ 48C451B012A3873ABA422AA2181598746363B6A948D509CA978F824682127373 НИКО 94 ЛГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сухаче 5988 ВЕШКА ДАНОВА 6 НИКОЛАЙ ИВАНОВ СИМЕОНОВ D4B886CC8EBBD108BEB06B4C6FC5CE9C0265257011F9289571028EFEFF68222D НИКО 94 ЛГ NIKO 94 LG 200404938
Одобрени разходи / Approved expenses: 190 538 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 133 377 лв./BGN
Изплатени / Payed: 133 079 лв./BGN
Проект: КЪЩА ЗА ГОСТИ В С. ЛЪГА виж доставчиците
"ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ" ЕООД
УНИК СОЛАР ООД
ЕИК ID: 200717445
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 550771
... BEDAC492CB04[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лъга 2182 ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 46А ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД ... УНИК СОЛАР UNIK SOLAR 200717445(ДФЗ|ТР)
ДИАЗ ДИАЗ ЕООД ...
"ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ" ЕООД УНИК СОЛАР ООД УНИК СОЛАР УНИК СОЛАР ООД БЪЛГАРИЯ с. Знаменосец 6272 УНИК СОЛАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВЕГЕТАРИАНСКА 20 УНИК СОЛАР ООД ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ A56D2113EFAC183E6F580C3A46DD4EE3095649F4B5FF053806001C18D126F6A9 ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ BEDAC492CB047DE07ABC8CB48A397BD5835E8966D33671141C72D6AB0107B1A2 ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лъга 2182 ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 46А ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД УНИК СОЛАР UNIK SOLAR 200717445 ДИАЗ ДИАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Д-Р ВЛАДО 14 ДИАЗ ЕООД ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ D5255FF0AB810A104ECD05ADA1180854B5E7F3EF71536DFEA8F6475773001C15 ДИАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 Източна индустриална зона, ул.Дамян Балабанов, №6, офис сграда Краго РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 ДИАЗ DIAZ 115888369 МПД 07 МПД 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ПРОГРЕС 19 МПД 07 ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 4C6635548919CA907D6CCDA6AD6F0E31EE6CB608F9EB131C40032928B93906A5 Банка ДСКЕАД 121830616 МПД 07 MPD 07 200928481 КРОТАЛ СИСТЕМС КРОТАЛ СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 155 Г КРОТАЛ СИСТЕМС ЕООД МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ 0962CC88676E3DF7504751EC249BBACF2727A7A417EB91EA65337F5C1D892324 КРОТАЛ СИСТЕМС KROTAL SISTEMS 160058571
Одобрени разходи / Approved expenses: 177 876 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 124 513 лв./BGN
Изплатени / Payed: 123 743 лв./BGN
Проект: Релакс сред природата виж доставчиците
ЕКО- РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД
ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД
ЕИК ID: 202358884
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 614629
ЕКО- РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 17 ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ... ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 7 ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ЖИВКОВА 50EEDCB41D97[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
ЕКО- РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 17 ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 7 ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ЖИВКОВА 50EEDCB41D9781FEC3D5901E95CD0644284D1D8305105237FEBEDC7FB7614E41 ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ул. Пещерско шосе 23 ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. Райко Даскалов, Бизнес център Перник, офис 17 ЕКО-РЕЛАКС АЕЛЕА EKO-RELAKS AELEA 202358884
Одобрени разходи / Approved expenses: 175 908 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 123 136 лв./BGN
Изплатени / Payed: 122 683 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника, система за капково напояване и мрежа за ограда виж доставчиците
ЕТ"Елкос-Елена Делибозова"
ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕТ
ЕИК ID: 126126690
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183839
ЕТ"Елкос-Елена Делибозова" ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕТ ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ГРАНИЧАР 222 А ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕТ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИБОЗОВА 53686E701EAF[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ELKOS-ELENA DELIBOZOVA ET 126126690(ДФЗ|ТР)
НЕДЕВ ...
ЕТ"Елкос-Елена Делибозова" ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕТ ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ГРАНИЧАР 222 А ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ЕТ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИБОЗОВА 53686E701EAFF99C2D69B602339B7E45D5FC58DD9434B9D50C99ED6253BA6DF4 ЕЛКОС-ЕЛЕНА ДЕЛИБОЗОВА ЕТ ELKOS-ELENA DELIBOZOVA ET 126126690 НЕДЕВ НЕДЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.СЛИВНИЦА 32 НЕДЕВ ЕООД ЖЕЛЯЗКА ВЕЛИКОВА КИРЕВА 9360C3F0748A3312A3E56E2A12D46040614E7F4A9B00E51550E8BDB071F180EA НЕДЕВ NEDEV 126005176 ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 165 132 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 82 566 лв./BGN
Изплатени / Payed: 82 566 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
ЕТ "Ни- Ем-Н-Горанова-Е.Горанов"
НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ ЕТ
ЕИК ID: 821179048
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181796
ЕТ "Ни- Ем-Н-Горанова-Е.Горанов" НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ ЕТ НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИЗВОРА ... 27 вх.А ет.1 ап.2 НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ ЕТ ЕМИЛ ...
ЕТ "Ни- Ем-Н-Горанова-Е.Горанов" НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ ЕТ НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИЗВОРА 27 вх.А ет.1 ап.2 НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ ЕТ ЕМИЛ ВЕЛКОВ ГОРАНОВ 20CF4A05CE1421D49FA338402993B8905626CACB124BA4A18259B28EADB95019 НИ-ЕМ-НАДЯ ГОРАНОВА - ЕМИЛ ГОРАНОВ NI-EM-NADYA GORANOVA - EMIL GORANOV 821179048 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРОМАШИНА - СОФИЯ АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНАИМПЕКС АД 831640426 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА - СОФИЯ AGROMASHINA - SOFIYA 131309501
Одобрени разходи / Approved expenses: 155 208 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 77 604 лв./BGN
Изплатени / Payed: 77 604 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство на ООД "Елит С2" чрез закупуване на земеделска техника виж доставчиците
,,ЕЛИТ С2" ООД
ЕЛИТ С2 ООД
ЕИК ID: 201423215
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 531836
,,ЕЛИТ С2" ООД ЕЛИТ С2 ООД ЕЛИТ С2 ЕЛИТ С2 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ЗЕМЕДЕЛСКА 70 ЕЛИТ С2 ООД БОРИС ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ EC425C428E5F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ...
,,ЕЛИТ С2" ООД ЕЛИТ С2 ООД ЕЛИТ С2 ЕЛИТ С2 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ЗЕМЕДЕЛСКА 70 ЕЛИТ С2 ООД БОРИС ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ EC425C428E5F161788AF766AD78B2D087ED5FBA90C144D928A7F0E7DBCC3520C ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТЕФАНОВ 570BE2992C0AD1AC91E228BE1E1EE27B84DCBA5D218A03606D91F228F402FC27 ЕЛИТ С2 ELIT S2 201423215
Одобрени разходи / Approved expenses: 143 139 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 255 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 255 лв./BGN
Проект: Закупуване на замеделска техника виж доставчиците
"ЕЛ - ГРУП" ЕООД
ЕЛ - ГРУП ООД
ЕИК ID: 113550645
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 555423
... КИРИЛОВ E638BEBEC75E[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИО ВИКТОРОВ МАТЕЕВ 7E6B3E2D4279[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ - ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 106 Б ЕЛ - ГРУП ЕООД ЕЛ - ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бабица 2365 ЕЛ - ГРУП EL ...
"ЕЛ - ГРУП" ЕООД ЕЛ - ГРУП ООД ЕЛ - ГРУП ЕЛ - ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ТЪРГОВСКА 46 ет.1 ЕЛ - ГРУП ООД ВИКТОР КИРИЛОВ СОТИРОВ DC71468E70CF9C5D78E2D0AD50B37E7FB7DAA59B57F57201BA31A2D75A7DC3A2 ЕМИЛИЯ СТОИЛОВА МАКСИМОВА B96AD94B35DACF12DC4C9B501034CA2B7B5065E191BD43910939C4557B29A17C ЕЛ - ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1 ВИКТОР ПЕТРОВ МАТЕЕВ 5997116C5B84003C93DE0B8FA03D3F5FA41D4E6B2633571F5D902160173B33F4 РУМЕН МАКСИМОВ КИРИЛОВ E638BEBEC75EE320140788399580B95662A041CC07815515CD843DCA1E4CB595 ЕМИЛИО ВИКТОРОВ МАТЕЕВ 7E6B3E2D42797A6109FEEAFE1F313457FAA5F347C6DF5C539B7691B1BADDE1D3 ЕЛ - ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 106 Б ЕЛ - ГРУП ЕООД ЕЛ - ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бабица 2365 ЕЛ - ГРУП EL - GRUP 113550645 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049
Одобрени разходи / Approved expenses: 138 653 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 326 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 640 лв./BGN
Проект: Популяризиране на местния туристически потенциал в общините Брезник и Трън. виж доставчиците
ЕТ"Александра Методиева - Солар Енерджи"
АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ
ЕИК ID: 202314247
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 632837
... 1000 СУХАТА РЕКА 15 Г АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА МЕТОДИЕВА 612FFA389985[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Брест 5971 ОРФЕЙ 14 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА ...
ЕТ"Александра Методиева - Солар Енерджи" АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Горни Дъбник 5880 ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 10 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СУХАТА РЕКА 15 Г АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА МЕТОДИЕВА 612FFA389985D7D247FB23BF177E4F4AB2CB3D4AB64E52397E378D608AACAFF6 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Брест 5971 ОРФЕЙ 14 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ХИБРИД А АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Трън 2460 СТЕФАН КАРАДЖА 1 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ALEKSANDRA METODIEVA - SOLAR ENERDZHI 202314247
Одобрени разходи / Approved expenses: 132 122 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 92 485 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 018 лв./BGN
Проект: Реконструкция на складово помещение и изграждане на фитнес зала и спа-център за нуждите на посетители на къща за гости "Елит" в гр. Неделино. Закупуване на оборудване и микрубус за разнообразяване на предлаганата туристическа услуга виж доставчиците
ЕТ "Елит - Емил Костов"
ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕТ
ЕИК ID: 120521104
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448755
ЕТ "Елит - Емил Костов" ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕТ ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул. КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ 5 ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕТ ЕМИЛ СТЕФАНОВ КОСТОВ 1497723F79C4[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ELIT - EMIL KOSTOV 120521104(ДФЗ|ТР)
ДЖЕЙ ...
ЕТ "Елит - Емил Костов" ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕТ ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул. КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ 5 ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ЕТ ЕМИЛ СТЕФАНОВ КОСТОВ 1497723F79C49478AD1BAEE248FBB12BD1AB04D44C0EFC82584B4DC0379C8AA1 ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ ELIT - EMIL KOSTOV 120521104 ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ОКОВРЪСТЕН ПЪТ 191 ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС ЕООД ЮЛИАН БОГДАНОВ КАРАБИБЕРОВ 144271DFDC11282CC705A49FFE15D9921320E9FF88BDA169D1B8C96FA1B5F13E ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС DZHEY KEY FITNES 131393428 СТАЛ СТАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Меден Рудник 100 5 СТАЛ ЕООД СТОЯН СТОЕВ ВЪЛЧЕВ 04114ADE3FB66AE6469300B6DCBDB2188AAD080960869F99D8A12DD309365224 СТАЛ STAL 147105280 НОЛА-7 НОЛА-7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Попова шапка 23-25 НОЛА-7 ООД ИВАН ИВАНОВ ТАНЕВ 6938DD5C09C5C6518FC2BF68BD802AAC8DF085C5DE84BD492D27E788996521D3 ЛЮБОМИР ТОМОВ ПОПОВ C114080D9BB6E322018BDEE7C3B401FB44C2E9FEE0602FF524F37DAA74C4B383 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕШАКОВ 14C9C2E769EE4ED7F9FE76751979342AF6E2EB5A65D8776E41036F2D6F2D5D77 ВАСКА ВАРАДИНЧОВА АТАНАСОВА 3BA1F8E10274D9A169396D2A5F1F07880FDE4DBA443A18807D4D3D3092F41C0D НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТЕВ CFFD8783A4DE90C9FEBE4ECD1B2E4A8F19CE6FD529788330A1B4BBE33D5DD76E ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТАНЕВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 СТОЯН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ AFE31AB32E2C8BFA079817C502B613EA7104381F4E4D19C8D7917183FA8BF119 НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА СТОЙНОВА 182B3E72F2C70B75115281E982300E3907EB622F8A06C8EEFF00083A3A26674D НИКОЛАЙ БОНЕВ АНГЕЛОВ E28C35D7548614600911D366629B828A96B68CC5C1E5A35FF0C3A15CA72FE463 НОЛА 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 73 ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТОДОРОВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 НОЛА-7 NOLA-7 831239547 СТРОЙКОМ СТРОЙКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДОБРОТИЦА 24 Ж СТРОЙКОМ ЕООД ЖЕНЯ МАЛЕВА НИКОЛОВА 09A96C48D4DA4E4D38A6365F755204BEB7CF3FD51FF88BE929473855DF7B4861 СТРОЙКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ж.к. ДОБРОТИЦА 24, вх. Ж, ет. 4, ап. 8 МАЛЮ ЖЕЛЯЗКОВ ШОПОВ 7D2D903239009DD2FCC70F6D4BE74D5900A2921DA4496B99DB4B64969D7CA845 ЖЕНЯ МАЛЕВА ШОПОВА 09A96C48D4DA4E4D38A6365F755204BEB7CF3FD51FF88BE929473855DF7B4861 СТРОЙКОМ STROYKOM 124671184 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 6 СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ ЕООД СЕВДАЛИН СИЛКОВ КАДЕВ D7563CA2F77FEBBF27AF22E1DB05320DE6B0A99ECBDE32A9C9D04F34A7EAABE0 СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ SVOBODNA ENERGIYA 120602182 ЕЛПЛАМ ЕЛПЛАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Христо Белчев 2 ЕЛПЛАМ ЕООД ПЛАМЕН МАНЧЕВ ИВАНОВ 006CC9B0A1272818092AC20EF6359106440AD44F970FB60FAF36BFD74C63E529 ЕЛПЛАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН - ЦЕНТЪР ДОБРИ НЕМИРОВ 5 ЕЛПЛАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 СВЕТИ КИПРИЯН 290 ЕЛПЛАМ ELPLAM 131237443
Одобрени разходи / Approved expenses: 128 358 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 851 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 808 лв./BGN
Проект: Система за управление на стадо ALPRO за 130 крави и електронно измерване на млякото за доилна зала DeLaval HB 2x5/50 виж доставчиците
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев"
ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ
ЕИК ID: 102868224
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183490
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ ДОРАДО ...
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957233A9548E775E310BEAA4003451DDF19C9653758FA6243257D53 ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ EL DORADO 3 - TANCHO ENEV 102868224 ВАСИЛИКО ВАСИЛИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДОСТОЕВСКИ 4А ВАСИЛИКО ЕООД ВАСЯ МИХАЙЛОВА ТУРБИНОВА 150F71E34038492603007C5B03B494C487AE2902FE93311AF2344EAC2FF9BBC4 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ВАСИЛИКО VASILIKO 160091742 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 26 А ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023B52D6720890F85940AA6AA663E04F470EBE0790F1B729ACE8A4D ВАНЯ МАРИНОВА БОЖИЛОВА 58EA409FB8237AEB4212EEA30C76EB5970FE6480899A0661788862EF63079E06 ДЕСИСЛАВА ГРУДОВА ПОПОВА B5819D91C5FB30D68801915B44C35E1A92B2EB3CA47D251E09C3D30CB128EF16 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади 134 Б ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 1EF76C5CB005158F3D3526AA7574E05A9DA26ED7CF98031632C2938A736D2817 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС EY EF ES PARTNARS 131216367 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 845 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 922 лв./BGN
Изплатени / Payed: 62 922 лв./BGN
Проект: Изграждане на овощни насаждения от череши и интензивни ябълки в землището на с. Еремия, общ. Невестино
ЕКОФЕРМИ
ЕКОФЕРМИ ЕООД
ЕИК ID: 203385902
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ЕКОФЕРМИ ЕКОФЕРМИ ЕООД ЕКОФЕРМИ ЕКОФЕРМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Еремия 2585 ЕКОФЕРМИ ЕООД Димитър Стоев Димитров 9CDFD7809A0B[..](ДФЗ|ТР)
Светослав Тихомиров Алайков E59E453FD682[..](ДФЗ|ТР)
Владимир Емилов Иванов 3DE3CE7A2348[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОФЕРМИ EKOFERMI 203385902(ДФЗ|ТР)
ЕКОФЕРМИ ЕКОФЕРМИ ЕООД ЕКОФЕРМИ ЕКОФЕРМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Еремия 2585 ЕКОФЕРМИ ЕООД Димитър Стоев Димитров 9CDFD7809A0BEE1028148AA2FBDED801823DC21F728D5D409FFC3304AAF0B757 Светослав Тихомиров Алайков E59E453FD6825E79A804376420ADA06C4E711522DF38F95A20ADB494D297D71B Владимир Емилов Иванов 3DE3CE7A234810E355C60F223B9ECB5C3678E91C62A9A9F623D5FB165D7CEDA6 ЕКОФЕРМИ EKOFERMI 203385902
Одобрени разходи / Approved expenses: 124 603 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 74 762 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
ЕТ " М ЕНД Б - Янко Митев "
М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ ЕТ
ЕИК ID: 128014811
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181437
ЕТ " М ЕНД Б - Янко Митев " М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ ЕТ М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. АНТИМ 1 24А М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ ЕТ ЯНКО ГОСПОДИНОВ МИТЕВ B0F787C16A58[..](ДФЗ|ТР)
...
ЕТ " М ЕНД Б - Янко Митев " М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ ЕТ М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. АНТИМ 1 24А М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ ЕТ ЯНКО ГОСПОДИНОВ МИТЕВ B0F787C16A585D8CD5971A987C295940113D8A73832118B942832EC882DE3B34 М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ M END B - YANKO MITEV 128014811 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 668 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 99 154 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 330 лв./BGN
Проект: Мобилен консултативен център по енергийна и производствена ефективност виж доставчиците
ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД
ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД
ЕИК ID: 203200314
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 632833
ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Брестник 4107 ул. НЕЗАВИСИМОСТ 18 ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД ОРНЕЛЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА E2D26CFEF70F[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО КОНСУЛТ ...
ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Брестник 4107 ул. НЕЗАВИСИМОСТ 18 ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД ОРНЕЛЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА E2D26CFEF70FF7770CA561693338231BC25CB8D3CBD435E960A76108C4626B02 ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Княгиня Мария Луиза 68 ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА E8643F77183B73DDC8AEF0E58BED4EB6802D99A8029F19FA479A370382EBE3FC НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ EKO KONSULT PROEKT 203200314
Одобрени разходи / Approved expenses: 118 933 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 72 581 лв./BGN
Изплатени / Payed: 72 581 лв./BGN
Проект: ЕТ " ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА ИВАНОВА" - "Изграждане на къща за гости с лятна кухня" виж доставчиците
ЕТ " ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА ИВАНОВА"
ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕТ
ЕИК ID: 160071202
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 614665
ЕТ " ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА ИВАНОВА" ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕТ ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. ИЗТОЧЕН 22 ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА ...
ЕТ " ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА ИВАНОВА" ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕТ ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. ИЗТОЧЕН 22 ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА ЕТ ПЕНКА ПЕЕВА МАРАЗОВА 3E0B676F38C5AAE416131D98E3D53F1D2C89809FAA8E3E449CEC3A1B3F2293B4 ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА ИВАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кукорево 8673 ПЕНКА ПЕЕВА ИВАНОВА 3E0B676F38C5AAE416131D98E3D53F1D2C89809FAA8E3E449CEC3A1B3F2293B4 МАРИЯ КОЛЕВА МАРАЗОВА 6B2FDA9E6D8F312AC2DF67AF4B822E3353DBA9E5AF64C1186585C30B2B51C5E9 ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА МАРАЗОВА EVRO STIL - PENKA MARAZOVA 160071202
Одобрени разходи / Approved expenses: 117 308 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 82 116 лв./BGN
Изплатени / Payed: 82 116 лв./BGN
Проект: "Закупуване на товарен автомобил и повишаване конкурентноспособността на фирма "Ес Пи Груп" ЕООД" виж доставчиците
"Ес Пи Груп" ЕООД
ЕС ПИ ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 200295951
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 582361
... " ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пчеларово 6664 ВТОРА 19 ЕС ПИ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕНОВ 5ED7235E8DD5[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"Ес Пи Груп" ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пчеларово 6664 ВТОРА 19 ЕС ПИ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕНОВ 5ED7235E8DD59BBAA61C036D0B0E7CF330D41406413B5C51872024426F76B9DB ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 П.СЛАВЕЙКОВ 30 ЕС ПИ ГРУП ES PI GRUP 200295951
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 950 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 965 лв./BGN
Изплатени / Payed: 66 467 лв./BGN
Проект: "Повишаване на икономическия капацитет и заетостта във фирма "ЕС ПИ ГРУП" ЕООД чрез закупуване на колесен многофункционален багер с челен товарач виж доставчиците
"Ес Пи Груп" ЕООД
ЕС ПИ ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 200295951
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 582361
... " ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пчеларово 6664 ВТОРА 19 ЕС ПИ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕНОВ 5ED7235E8DD5[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"Ес Пи Груп" ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕООД ЕС ПИ ГРУП ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пчеларово 6664 ВТОРА 19 ЕС ПИ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕНОВ 5ED7235E8DD59BBAA61C036D0B0E7CF330D41406413B5C51872024426F76B9DB ЕС ПИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 П.СЛАВЕЙКОВ 30 ЕС ПИ ГРУП ES PI GRUP 200295951
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 825 лв./BGN
Изплатени / Payed: 69 825 лв./BGN
Проект: "Закупуване на оборудване за месопреработвателно предприятие" виж доставчиците
Евро мийт енд милк ЕООД
ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД
ЕИК ID: 101658372
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 269428
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ ...
Евро мийт енд милк ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 28 ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД БОРИС КИРИЛОВ КИРОЙЧЕВ 762356FD394BAD26820F53B75AF0D1FB0E7E9D9EEF63544A6793CE8CAA85431F ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК EVRO MIYT END MILK 101658372 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.Тодор Каблешков 14 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ ЕООД НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МИЛЕНКОВ 27F8A40AEFB5A8510E3FAB67D280CA0DDD8AFEBFA4379C581632D6F2941AA6F1 ТЕХНОПЛАСТ - НБЗ TEHNOPLAST - NBZ 175290440 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ТРЕТИ МАРТ, п.к. 16 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД ГЕОРГИ ЕНЧЕВ КОВАЧЕВ B2C91813EAF557979945690101E4C75CDE647C0DB841F064FBE8EEA2AC514EB2 ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ 1B2A4BDF25516BC08A1AE5B3C5EDEB725ABDBCBE2B8D2AC56F682202AD0CCE7F АутоБохемия АД 117019045 КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 831642320 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 бул. Трети Март, п.к. 16 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ 303457B52949CF190233DFEB71B8E18DC56BA08C7EF480764791F5F03AB3AA83 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА PROMISHLENA ENERGETIKA-VARNA 813095223 СТОРАКТ БГ СТОРАКТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС 3-ТИ 126 ет.9 126 СТОРАКТ БГ ООД Христо Любенов Урумов D635A3421452CB5F7A9E230968908E9A5A50742DD2EF7B1EDEB2408426F4B373 ЛЕХ ГРУП ЕООД 131102602 ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 570A2E921B4FA671A8E503DFE35D507E ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 8A29581484A394785A3C7DF9DAF31914 ЛЮБЕН ХРИСТОВ УРУМОВ F4C8B29B17BAEBD11A27CA1ABE33DD085B574267C919531E0CAC94702919696C СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 126 НАДЕЖДА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА C4237061922E5B347255E6784A33884208AC0F17C1FB3173CBC5D6F287B78D44 СТАМ ГмбХ 9E11617323C758C8E2AA321B545D4E45 ЛЕХ ГРУП 131102602 СТАМ ЛТД ООД СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Панорамен път 38 СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Панорамен път 38 СТОРАКТ БГ STORAKT BG 130322346 СТОРМ С СТОРМ С ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ С ЕАД АНДРЕЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ САВЧЕВ 5E05907B3BF6A35E0D1A7341FFC7B4353A2601CA19131179AC8CF0F55F2526DA ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА F98055230A4DA5E5004C768A38A0CB33DA3F7D3FC4E87A1E0A2E87C1D82A0F26 ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ 11A3C28759EDD184AFF48FBFDB3FC77F0F96B902E7D77CC08017CA1D1921FF1A ИВАН РУСЕВ ЧАКАЛОВ 179B8FB727D2FF98A7D85DC21D011241C4E02887DB975C396D4D60F09E2D4762 САВЧЕВ И СИН 175311128 СТОРМ С 201180681 СТОРМ С АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 201180681 СТОРМ С STORM S 201180681 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 89 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА E89C5EBD9405A77CF575D6E3B71735E4EB91CE4993CFAEBBF2EFCBA67D27F074 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ABBCB8C5E758FBA3C7029613527C0AE8 ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис ІІІ-ти 89 ХЕЛПМАН ХОЛДИНГ БИ ВИ ООД, Холандия 6D496D30DCC6DDE734B051BF6829EDAF ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ C6F68683E7C52000565077138E8562A6 ХЕЛПМАН-СОФИЯ HELPMAN-SOFIYA 831629248 ПАНАКОМ ЛИМИТИД ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 26 3 Б ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД ВЛАДИМИР НАЧЕВ ПЕТКОВ 33B4A0511E6BA4C77C098EF3417CB82D2996711D32B9D15AAB55C25BDDC10E32 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА A0464468083D84781074655300D4041278FF72872DA466237BAFD109E9FF8B6D ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА DCB3E8965237AC91BCE8580AC54C2CDA6BC4A09B7D6F25C082F5DC77230FBB43 НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ 5808801C48B0BE65C4A7F6EB2B6F266AAF3923842F50943D39E5F1CEC35211B9 СИЛВИЯ НАЧЕВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 2000 лева; НАЧО НИНОВ ПЕТКОВ, , размер на придобитото дялово участие 500 лева; ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА, , размер на придобитото дялово участие 500 лева ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1729 МЛАДОСТ 1А 505А 2 ПАНАКОМ ЛИМИТИД PANAKOM LIMITID 831757290
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 254 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 627 лв./BGN
Изплатени / Payed: 49 627 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОБОРСКИ ТОР ОТ КРАВЕФЕРМА виж доставчиците
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ"
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ
ЕИК ID: 110519304
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 269442
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ" ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Дълбок дол 5668 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ 7AEF490D4A60[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ... 9B1830A8F5D8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕА Аустриа ГмбХ 93E8DA321A5B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕА ЕЕС България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 бул. ...
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ" ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Дълбок дол 5668 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ 7AEF490D4A606CF91FB323935040C45CF8B06E3440597E2E20EFD6FC2A364785 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ EVGENI GEORGIEV 110519304 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ШАНДОР ПЕТЬОФИ 65 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД ВАСИЛ ДОНЧЕВ ПОПОВ A48D399DB7EB93F67C2626D0DEADA83FF15359F43D02379F8360EE3DFAB13AC9 ВЕСТФАЛИЯ ЛАНДТЕХНИК АУСТРИЯ ГМБХ, АВСТРИЯ 9E485ACC695007771357B3F2CDE2E719 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г. С. РАКОВСКИ 99 ГЕА ФАРМ ТЕКНОЛОДЖИС АУСТРИЯ ООД 3FB01A335C1F220462748F89CFAEBE0C ИВАН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ E12F686ADACFEEBC11D9647DE3AE3EF92193D067B12D6C0F5F7122BB96EB5870 Томас Чута 9AFCD298E7ED27703C87AC1017780836 ГЕА Аустриа ГмбХ 47EC1CEEA1CFF1BEAEE9008440BEDED2 Оля Николова Вачкова 9B1830A8F5D8B6B7E3418677901882A3DEA13D6E298AE19F0C121BDD469C5275 ГЕА Аустриа ГмбХ 93E8DA321A5BB7252A2A440E15D138C1 ГЕА ЕЕС България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 бул. Цариградско шосе 40 ГЕА ВЕСТФАЛИЯ СЪРДЖ БЪЛГАРИЯ GEA VESTFALIYA SARDZH BALGARIYA 121716776 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 94 644 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 56 786 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 786 лв./BGN
Проект: "ИНВЕСТИЦИИ В БИО ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ЕЛИТ КОМЕРС-95 ООД - С. ТУРИЯ, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ" виж доставчиците
"Елит Комерс 95 "ООД
ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД
ЕИК ID: 123679740
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183813
... ДАНИЕЛ БОНЧЕВ ДАМЯНОВ F18916E329C4[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПОРОВ 0E40C5F93B23[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ КОМЕРС 95 ELIT KOMERS 95 123679740(ДФЗ|ТР)
ФЕНС ... Симеон Велики 117 Б ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД Иван Колев Манев 392C9A60BEB7[..](ДФЗ|ТР)
ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Средец 6066 УПИ VII ...
"Елит Комерс 95 "ООД ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ЕЛИТ КОМЕРС 95 ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ИЗТОК 28 Г ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ДАНИЕЛ БОНЧЕВ ДАМЯНОВ F18916E329C4ABC087764F2CF7BF056845B43244D9F200646460760E5A443787 КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПОРОВ 0E40C5F93B23B2B8A1575A665FC202FE571D522FF6B0DA5C37DB65687C5CE67D ЕЛИТ КОМЕРС 95 ELIT KOMERS 95 123679740 ФЕНС КОНСТРУКТ ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 117 Б ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД Иван Колев Манев 392C9A60BEB7EDC8F4F798DC0E181CF80DBFBEED43F5C9210BAB94C9F349B2EC ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Средец 6066 УПИ VII-313, кв.61 ФЕНС КОНСТРУКТ FENS KONSTRUKT 203617069
Одобрени разходи / Approved expenses: 93 185 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 593 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 593 лв./BGN
Проект: МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ДО 30 КВТ. ВЪРХУ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИСОЧИНА ДО 10М виж доставчиците
"ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012"ЕООД
ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД
ЕИК ID: 202001074
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 583061
... "ЕООД ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 281 Б ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД ПЕНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА 1292B000B71B[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕРДЖИ ...
"ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012"ЕООД ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 281 Б ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД ПЕНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА 1292B000B71B7A5C691FE6EED325C6A648BEB05D1C3E4DA8BBB52CCE8F3D1B87 ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ООД БЪЛГАРИЯ с. Орешак 5630 ул. ЕДЕЛВАЙС 5 ПЕТЯ МАРИНОВА МЕТОДИЕВА 321B6234C2A91051FB6F71107708ABD8ABA2C653C9693E569A92D1AE5CDE37E8 ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ENERDZHI INVEST 2012 202001074
Одобрени разходи / Approved expenses: 76 899 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 53 829 лв./BGN
Изплатени / Payed: 53 829 лв./BGN
Проект: Извършване на строително монтажни и довършителни работи на къща за гости в гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград виж доставчиците
ЕТ"Елиас - Елена Тонкова"
ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ
ЕИК ID: 202220844
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 590966
ЕТ"Елиас - Елена Тонкова" ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 МЛАДОСТ 11 ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОНКОВА D9E117096181[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ELIAS-ELENA TONKOVA 202220844(ДФЗ|ТР)
ЕТ"Елиас - Елена Тонкова" ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 МЛАДОСТ 11 ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОНКОВА D9E1170961810CDAB94AD305E2C1670D033E357FC663A64BAA32F2C51553CC59 ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ELIAS-ELENA TONKOVA 202220844
Одобрени разходи / Approved expenses: 74 200 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 940 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 624 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за управление на съдържание с цел създаване и поддържане на портални интернет страници виж доставчиците
Ел Джи Пи Уебсайтс ЕООД
ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕООД
ЕИК ID: 202486600
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 608083
Ел Джи Пи Уебсайтс ЕООД ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕООД ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. Родопи 13 ЕЛ ДЖИ ПИ ... УЕБСАЙТС ЕООД ...
Ел Джи Пи Уебсайтс ЕООД ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕООД ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. Родопи 13 ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС ЕООД ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ FF73145335A6182AED4692927B5C9E482C1555DA61FD4C58BC7CBB80B85DFB3E ЕЛ ДЖИ ПИ УЕБСАЙТС EL DZHI PI UEBSAYTS 202486600
Одобрени разходи / Approved expenses: 64 150 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 905 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 905 лв./BGN
Проект: Закупуване на охладителен танк за съхранение на мляко. виж доставчиците
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев"
ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ
ЕИК ID: 102868224
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183490
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛ ДОРАДО ...
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев" ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.САКАР ПЛАНИНА 33 2 Б ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ ЕТ ТАНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ 86FD83F67957233A9548E775E310BEAA4003451DDF19C9653758FA6243257D53 ЕЛ ДОРАДО 3 - ТАНЧО ЕНЕВ EL DORADO 3 - TANCHO ENEV 102868224 ВАСИЛИКО ВАСИЛИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДОСТОЕВСКИ 4А ВАСИЛИКО ЕООД ВАСЯ МИХАЙЛОВА ТУРБИНОВА 150F71E34038492603007C5B03B494C487AE2902FE93311AF2344EAC2FF9BBC4 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ВАСИЛИКО VASILIKO 160091742 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 26 А ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023B52D6720890F85940AA6AA663E04F470EBE0790F1B729ACE8A4D ВАНЯ МАРИНОВА БОЖИЛОВА 58EA409FB8237AEB4212EEA30C76EB5970FE6480899A0661788862EF63079E06 ДЕСИСЛАВА ГРУДОВА ПОПОВА B5819D91C5FB30D68801915B44C35E1A92B2EB3CA47D251E09C3D30CB128EF16 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади 134 Б ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 1EF76C5CB005158F3D3526AA7574E05A9DA26ED7CF98031632C2938A736D2817 ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС EY EF ES PARTNARS 131216367 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 62 431 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 215 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 215 лв./BGN
Проект: "Закупуване на каяци, велосипеди, екипировка и техника за организиране на туристически програми на открито" виж доставчиците
Екстрийм Адвенчър Джи енд ПИ ООД
ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД
ЕИК ID: 200611125
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 610143
Екстрийм Адвенчър Джи енд ПИ ООД ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 Ж.ПЕТКОВ 46 ЕКСТРИИМ ... АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ... ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ EKSTRIIM ...
Екстрийм Адвенчър Джи енд ПИ ООД ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 Ж.ПЕТКОВ 46 ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 081925C93F6B4CF8BBBC6FF55098F0A134C389059764D5D7AC5CDBD5BA20A611 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 550D80C2F054EBB7BCA923BBECB4E260A4BAD6AC5E2111AC9B3F3E496A5C5C9B ЯНА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА 105D4FBC85D1E705B5A4AD99483A8B6940217A4A44BA47210B34AB440DEC32A8 ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ EKSTRIIM ADVENCHAR DZHI END PI 200611125
Одобрени разходи / Approved expenses: 24 359 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 051 лв./BGN
Изплатени / Payed: 17 051 лв./BGN
Проект: "Закупуване на оборудване за педиатричен кабинет" виж доставчиците
ЕТ "ИПСИМП Педиатричен кабинет - д-р Екатерина Андреева"
Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЕТ
ЕИК ID: 102834987
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 613562
... за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Братя Миладинови 5 15 ... за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЕТ ЕКАТЕРИНА ДЯНКОВА АНДРЕЕВА EB01C174474B[..](ДФЗ|ТР)
Индивидуална практика за специализирана извънболнична ...
ЕТ "ИПСИМП Педиатричен кабинет - д-р Екатерина Андреева" Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЕТ Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Братя Миладинови 5 15 Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 5 15 Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЕТ ЕКАТЕРИНА ДЯНКОВА АНДРЕЕВА EB01C174474BB48174070D364DA7A4F9E97A00307162812FD3245C80CF012A17 Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ - Д-р ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА Individualna praktika za spetsializirana izvanbolnichna meditsinska pomosht PEDIATRICHEN KABINET - D-r EKATERINA ANDREEVA 102834987
Одобрени разходи / Approved expenses: 15 006 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 504 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 504 лв./BGN
Проект:
ЕТ"ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА"
ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ
ЕИК ID: 201270495
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЕТ"ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА" ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Смирненски 7074 ул. Г.С.РАКОВСКИ 17 ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕМЕЛ ИБРИЯМОВА АХМЕДОВА 3361A1F0AA66[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ...
ЕТ"ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА" ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Смирненски 7074 ул. Г.С.РАКОВСКИ 17 ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА ЕТ ЕМЕЛ ИБРИЯМОВА АХМЕДОВА 3361A1F0AA66A30FA3D7873B5091D206939E34EAC84506E0149194013A4A43AA ЕКО ПОЙНТ-ЕМЕЛ АХМЕДОВА EKO POYNT-EMEL AHMEDOVA 201270495
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Евгени Евгениев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Евгени Евгениев
Евгени Евгениев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 381 554 219 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 776 268 046BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.