Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Й*" намери 693 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Закупуване на нови машини,оборудване и съоръжения,необходими за подобряване на земеделското производство и въвеждане на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001 виж доставчиците
"Йоана - КР" ЕООД
ЙОАНА-КР ЕООД
ЕИК ID: 123665729
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180679
"Йоана - КР" ЕООД ЙОАНА-КР ЕООД ЙОАНА-КР ЙОАНА-КР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 7 ЙОАНА-КР ЕООД КАНЬО ИВАНОВ РАДЕВ C04FF26DBE29[..](ДФЗ|ТР)
ЙОАНА-КР ...
"Йоана - КР" ЕООД ЙОАНА-КР ЕООД ЙОАНА-КР ЙОАНА-КР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 7 ЙОАНА-КР ЕООД КАНЬО ИВАНОВ РАДЕВ C04FF26DBE29BC2AA0970BE37C9339422112EF8382CF53BA4BF2DEDACED4B17C ЙОАНА-КР YOANA-KR 123665729 БИОЕКСИМ БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ТОЛСТОЙ 57 3 БИОЕКСИМ ООД ИВЕЛИН ИВАНОВ ЧАНОВ 8C4D9C91553AA35024B3D9B24BD448195060078E8004A62C8D1EB1B394746D22 ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЧАНОВА 7FDB68F3BE1905BFEF9DDC62C32FA31C0D5C8357A006AED423F98D13CB494088 БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 В БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 - В БИОЕКСИМ BIOEKSIM 131178653 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 Евро Агро Консултинг Евро Агро Консултинг ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади, к-с Бокар 35 1 Евро Агро Консултинг ООД Магдалена Панайотова Везирева – Драгнева 1C8C50ACCCC98975B069D256B795A70C1B0E7F41E031248E730FE8FC201A7673 Георги Славянов Марков 1AC2067AA31E97EB698E46C05D60F1F09CB98FE0B551FE0EF6D23E98919D4311 „Евробизнес Инвестмънт” ЕООД 128565782 „Тера Агро Консултинг” ЕООД 203085381 Евро Агро Консултинг Evro Agro Konsulting 203111260
Одобрени разходи / Approved expenses: 801 230 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 400 615 лв./BGN
Изплатени / Payed: 400 586 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника
Йорданка Хвърчилкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Йорданка Хвърчилкова
Йорданка Хвърчилкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 423 912 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 211 956 лв./BGN
Изплатени / Payed: 211 956 лв./BGN
Проект: Ремонтно-възстановителни работи за овцевъдна фирма - регионален развъден и селекционен център за Общини Правец и Ябланица
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 384 341 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 192 170 лв./BGN
Изплатени / Payed: 188 282 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
"Йоана - КР" ЕООД
ЙОАНА-КР ЕООД
ЕИК ID: 123665729
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180679
"Йоана - КР" ЕООД ЙОАНА-КР ЕООД ЙОАНА-КР ЙОАНА-КР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 7 ЙОАНА-КР ЕООД КАНЬО ИВАНОВ РАДЕВ C04FF26DBE29[..](ДФЗ|ТР)
ЙОАНА-КР ...
"Йоана - КР" ЕООД ЙОАНА-КР ЕООД ЙОАНА-КР ЙОАНА-КР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 7 ЙОАНА-КР ЕООД КАНЬО ИВАНОВ РАДЕВ C04FF26DBE29BC2AA0970BE37C9339422112EF8382CF53BA4BF2DEDACED4B17C ЙОАНА-КР YOANA-KR 123665729 БИОЕКСИМ БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ТОЛСТОЙ 57 3 БИОЕКСИМ ООД ИВЕЛИН ИВАНОВ ЧАНОВ 8C4D9C91553AA35024B3D9B24BD448195060078E8004A62C8D1EB1B394746D22 ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЧАНОВА 7FDB68F3BE1905BFEF9DDC62C32FA31C0D5C8357A006AED423F98D13CB494088 БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 В БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 - В БИОЕКСИМ BIOEKSIM 131178653 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 Евро Агро Консултинг Евро Агро Консултинг ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади, к-с Бокар 35 1 Евро Агро Консултинг ООД Магдалена Панайотова Везирева – Драгнева 1C8C50ACCCC98975B069D256B795A70C1B0E7F41E031248E730FE8FC201A7673 Георги Славянов Марков 1AC2067AA31E97EB698E46C05D60F1F09CB98FE0B551FE0EF6D23E98919D4311 „Евробизнес Инвестмънт” ЕООД 128565782 „Тера Агро Консултинг” ЕООД 203085381 Евро Агро Консултинг Evro Agro Konsulting 203111260
Одобрени разходи / Approved expenses: 377 615 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 151 046 лв./BGN
Изплатени / Payed: 151 046 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскоктопански източници
ЙОРДАНКА АНЧЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
ЙОРДАНКА АНЧЕВА
ЙОРДАНКА АНЧЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 374 560 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 318 376 лв./BGN
Изплатени / Payed: 318 376 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника виж доставчиците
Йордан Йоргов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 408081
Йордан Йоргов ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ...
Йордан Йоргов ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 СЕЗОНИ СЕЗОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 17 СЕЗОНИ ООД ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРИФОНЧОВСКИ 5840DF8153F22C9CBA6627449C6E66C4A71171408102AEB1497B9239C3DA11AA АРИ ВАЛЕРИО 0DBEDD6BF2C7050B58E8B9502DBCE607 СЕЗОНИ SEZONI 106069755
Одобрени разходи / Approved expenses: 334 734 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 167 367 лв./BGN
Изплатени / Payed: 167 367 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за производство на пчелен мед виж доставчиците
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 401496
Йордан Йорданов НИКОМ-РУСЕ НИКОМ-РУСЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул. ...
Йордан Йорданов НИКОМ-РУСЕ НИКОМ-РУСЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ХИПОДРУМА, АВТОПОЛИГОН НИКОМ-РУСЕ ООД НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ ПЕТРОВ FB613071051F477A7E9D01A2A45CB11A12C081308A0B71CAABA5B4D49D924780 ДАНИЕЛА ИГНАТОВА ПЕТРОВА E9E31EF93DFD49EF6915395085037FB881046BA4718B9C3C470F71DB7B826F8B НИКОМ-РУСЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 1 НИКОМ-РУСЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 1 НИКОМ-РУСЕ NIKOM-RUSE 117635158 БИЛАЙН КОНСУЛТ БИЛАЙН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОБЕДА 9 БИЛАЙН КОНСУЛТ ЕООД ДЕНИЦА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА 97A9821BA74490CB99D6AD4CE949E1CBB0A049F87482F12CA0CF716F8822CBB5 Пламен Илиев Атанасов 46FBF1FFD95F73015E93EBE548951BDCCEF83FA12709E365A394937790DFAFD2 Женя Колева Иванова BD5F3A7ECF35C0C12F2E7E7D3DDB2ED72A15BE53FD399641132F62D2B2F56C46 АПИ ИНВЕСТ АД 202178509 БИЛАЙН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1335 Петър Дертлиев 3 В Стефан Иванов Курдов 3423DDD0BC6A7CF1F2FE24220C01A1743C45DB8D2DE4BB91EFCEEB9C5764A9A8 БИЛАЙН КОНСУЛТ BILAYN KONSULT 200924771 ДЕРВЕНТА-СОТ ДЕРВЕНТА-СОТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.РЕПУБЛИКА 12 ДЕРВЕНТА-СОТ ЕООД РОСЕН ДУШАНОВ ЛЮБЕНОВ B2FA550D755A7D99F509665481D0ED156625AF846E3C0DFF2524B9F0737AFB4D ИЛИЯНА ДИМИТРОВА СРЕБРОВА E4FB11F3B32E9573B8B82B9DBB80DE71B7785FE6EC2491AE77954F479A763284 ДЕРВЕНТА-СОТ DERVENTA-SOT 125548201
Одобрени разходи / Approved expenses: 285 747 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 142 874 лв./BGN
Изплатени / Payed: 142 874 лв./BGN
Проект: Модернизиране на млечна говедовъдна ферма
Йорданка Терзиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Йорданка Терзиева
Йорданка Терзиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 269 754 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 183 233 лв./BGN
Изплатени / Payed: 151 359 лв./BGN
Проект: Създаване на 90 дка трайни насаждения с лешници, изграждане на огради и закупуване на трактор Kubota М7040N, шредер Zanon TFG 2000, активна отклоняваща секция за шредер Zanon IT/TFG, био шредер Zanon BIO 8-T, прикачен комбайн FACMA S.R.L. C200T, вентилатор за събаряне и сортиране FACMA S.R.L. VA2 PLUS/RV и навесна вентилаторна пръскачка ММ АТР 600
Йорданка Кирова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Йорданка Кирова
Йорданка Кирова
Одобрени разходи / Approved expenses: 208 086 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 104 043 лв./BGN
Изплатени / Payed: 103 830 лв./BGN
Проект: Модернизация на овощна градина - с. Злати войвода, общ.Сливен.
Йорданка Русева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Йорданка Русева
Йорданка Русева
Одобрени разходи / Approved expenses: 197 128 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 851 лв./BGN
Изплатени / Payed: 75 697 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ ОТ МАТОЧИНА И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 138 181 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 96 727 лв./BGN
Изплатени / Payed: 80 606 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 105 620 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 52 810 лв./BGN
Изплатени / Payed: 42 034 лв./BGN
Проект:
Йоана Ненова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Ненова
Йоана Ненова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Сталева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Сталева
Йорданка Сталева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Илчова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Илчова
Йорданка Илчова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Спасова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Спасова
Йорданка Спасова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Йорданка Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Тодорова
Йорданка Тодорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЙОРДАНКА ИВАНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЙОРДАНКА ИВАНОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йорданка Русева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Русева
Йорданка Русева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Желязкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Желязкова
Йорданка Желязкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йоана Траянова-Донкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йоана Траянова-Донкова
Йоана Траянова-Донкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Жекова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Жекова
Йорданка Жекова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Златева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Златева
Йорданка Златева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йоана Александрова - Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Александрова - Петрова
Йоана Александрова - Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йорданка Добрикова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Добрикова
Йорданка Добрикова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Стойчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Стойчева
Йорданка Стойчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ЙОРДАНКА БАЙРЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЙОРДАНКА БАЙРЕВА
ЙОРДАНКА БАЙРЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ЙОАНА ИВАНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЙОАНА ИВАНОВА
ЙОАНА ИВАНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 920 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Казепова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Казепова
Йорданка Казепова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йосиф Йосков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йосиф Йосков
Йосиф Йосков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 468 лв./BGN
Проект:
Йоана Пройкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йоана Пройкова
Йоана Пройкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йоана Ненова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Ненова
Йоана Ненова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йорданка Маринска

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Маринска
Йорданка Маринска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йоана Дилова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Дилова
Йоана Дилова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Йорданка Стойнова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Стойнова
Йорданка Стойнова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йордан Йовев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йордан Йовев
Йордан Йовев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Николова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Николова
Йорданка Николова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 223 лв./BGN
Проект:
Йорданка Димова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Димова
Йорданка Димова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йоана Методиева - Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Методиева - Петрова
Йоана Методиева - Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йовко Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йовко Йорданов
Йовко Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 433 лв./BGN
Проект:
Йорданка Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Иванова
Йорданка Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Димитрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Димитрова
Йорданка Димитрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Йорданка Йорданова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Йорданова
Йорданка Йорданова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Николова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Николова
Йорданка Николова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йонко Йонков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йонко Йонков
Йонко Йонков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йонко Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йонко Йорданов
Йонко Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Петрова
Йорданка Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Терзиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Терзиева
Йорданка Терзиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Укева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Укева
Йорданка Укева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
ЙОРДАНКА ВЪЛКОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЙОРДАНКА ВЪЛКОВА
ЙОРДАНКА ВЪЛКОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Стоянова
Йорданка Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Василева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Василева
Йорданка Василева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йоана Павлова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Павлова
Йоана Павлова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Танева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Танева
Йорданка Танева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Стоянова
Йорданка Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йонко Йончев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йонко Йончев
Йонко Йончев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЙОРДАНКА КЕХАЙОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЙОРДАНКА КЕХАЙОВА
ЙОРДАНКА КЕХАЙОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Йоана Цанкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Цанкова
Йоана Цанкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Янкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Янкова
Йорданка Янкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Стоянова
Йорданка Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йоана Козарова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Козарова
Йоана Козарова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Стефанова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Стефанова
Йорданка Стефанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Сауло

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Сауло
Йорданка Сауло
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Манолова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Манолова
Йорданка Манолова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Мицева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Мицева
Йорданка Мицева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Йорданка Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Георгиева
Йорданка Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Каменова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Каменова
Йорданка Каменова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йорданка Андонова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Андонова
Йорданка Андонова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йоана

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана
Йоана
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йорданка Димитрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Димитрова
Йорданка Димитрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йорданка Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Иванова
Йорданка Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Йоана Узунова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Узунова
Йоана Узунова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Керкенезова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Керкенезова
Йорданка Керкенезова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йоана Симеонова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йоана Симеонова
Йоана Симеонова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЙОАНА ИЛАРИОНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЙОАНА ИЛАРИОНОВА
ЙОАНА ИЛАРИОНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Войновска

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Войновска
Йорданка Войновска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Копривленска

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Копривленска
Йорданка Копривленска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Стефанова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Стефанова
Йорданка Стефанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йорданка Тушанска

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Тушанска
Йорданка Тушанска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Йорданка Никова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йорданка Никова
Йорданка Никова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Йоана Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Тодорова
Йоана Тодорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ЙОРДАНКА БОРИСОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЙОРДАНКА БОРИСОВА
ЙОРДАНКА БОРИСОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йорданка Радивоева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Радивоева
Йорданка Радивоева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Йонко Йовчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Йонко Йовчев
Йонко Йовчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Йорданка Пантазиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Йорданка Пантазиева
Йорданка Пантазиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Йорданка Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Йорданка Георгиева
Йорданка Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Йоана Желязкова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Йоана Желязкова
Йоана Желязкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Йоана Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Йоана Тодорова
Йоана Тодорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Йоана Василева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Йоана Василева
Йоана Василева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Йорданка Апостолова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Йорданка Апостолова
Йорданка Апостолова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Йото Йотов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Йото Йотов
Йото Йотов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 54 185 235 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 92 944 530BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.