Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Л*" намери 984 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: ФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНИ ГОВЕДА - РЕКОСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ДОСТРОЯВАНЕ НА НОВА,ТОРИЩЕ,ТОРОВИ ПЪТЕКИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
"ЛАНД ЛЕС" ЕООД
ЛАНД ЛЕС ЕООД
ЕИК ID: 201900652
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ЛАНД ЛЕС" ЕООД ЛАНД ЛЕС ЕООД ЛАНД ЛЕС ЛАНД ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 ул. Елаша 25 ЛАНД ЛЕС ЕООД Илия Манчев Илиев 095927F441A8[..](ДФЗ|ТР)
ЛАНД ЛЕС LAND LES 201900652(ДФЗ|ТР)
"ЛАНД ЛЕС" ЕООД ЛАНД ЛЕС ЕООД ЛАНД ЛЕС ЛАНД ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 ул. Елаша 25 ЛАНД ЛЕС ЕООД Илия Манчев Илиев 095927F441A8DF68474205D2A347B195E249E0FF62A30ABB6DB26F3F0D66FD55 ЛАНД ЛЕС LAND LES 201900652
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 893 094 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 135 856 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане климатизирано помещение за съхранение и подготовка за пазара на продукция от плодове виж доставчиците
"ЛЕС АГРА" ЕООД
ЛЕС АГРА ЕООД
ЕИК ID: 112664259
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 373307
"ЛЕС АГРА" ЕООД ЛЕС АГРА ЕООД ЛЕС АГРА ЛЕС АГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лесичово 4463 ул. АТАНАС ЦВЕТАНСКИ 21 ЛЕС АГРА ЕООД ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА ... БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП ООД ...
"ЛЕС АГРА" ЕООД ЛЕС АГРА ЕООД ЛЕС АГРА ЛЕС АГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лесичово 4463 ул. АТАНАС ЦВЕТАНСКИ 21 ЛЕС АГРА ЕООД ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА 79F028FD60101FC175D4F4658265FAD48E3DFC025AFC9FB123EA7F19E41596F4 СТОВИ РЕИТ ЕООД 160054352 ЛЕС АГРА LES AGRA 112664259 БУЛСЕРВИЗ БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Александър Фон Хумболт 29 БУЛСЕРВИЗ ООД Красимир Христов Стефанов AD3BE0EA1F826A165FEDF9FD5E1A1C61206E50EA34980F6960DC0A50D329A05D Недка Йорданова Йорданова 138A3B29B12E3B40E69D44018871DCC058CAFEA75218D56B316A4F183F0168C8 Пламен Димитров Цонев A1B1C3404C47187F3E3C8E03BC9736AF50E44F2070BFF59F633E6E9461AF8D2B БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 2 БУЛСЕРВИЗ BULSERVIZ 831176310 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 БОБСОН БОБСОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Кл. Охридски 20 БОБСОН ЕООД Петя Димова Лалева 1AF9986943A3A52D20580D5977992315F4B12B8D6E0C5EE9EE67F8B4A3D55A7B БОБСОН BOBSON 112046348 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 КРЕДИ - ФИН КРЕДИ - ФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул.СРЕДЕЦ 9 КРЕДИ - ФИН ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЧОЧКОВ 0A39DE423C6947925A6D2976FFA451C6357089FDCBFF5D9F27182B91D93F8CBE КРЕДИ - ФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. Ангел Войвода 4 Анастас Богданов Червенков AD86C9E8F83C0B0172BD44B74EDF1D3DA2BA2EFE36F64F251FF3E2D8BAC76126 КРЕДИ - ФИН KREDI - FIN 160052084 КНН КНН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 11 КНН ООД КРЪСТЬО НЕШЕВ НЕШЕВ 228AE591B1173F82E121F818758714364EE3863B02B86791D0A0FAB3B807283F НЕНКА ИВАНОВА НЕШЕВА 778ED4838A4BA3239262EDF76F3E736D6D07BB2AA4299FB8BFF2FED6B4F7ABEE ИВАН ИЛИЕВ ЦАРСКИ 700ADFA77885FBFA97A97B69843AD0DD73528C143A851648B238FEC84454043C КНН KNN 112625683
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 256 462 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 753 877 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насайдения от вишни,сливи,изграждане система за капково напояване на насаждение сливи, изграждане селскостопанска постройка за първична обработка на земеделкса продукция-плодове, и за прибиране на земеделска техника, покупка на трактор и земеделска техника виж доставчиците
"ЛЕС АГРА" ЕООД
ЛЕС АГРА ЕООД
ЕИК ID: 112664259
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 373307
"ЛЕС АГРА" ЕООД ЛЕС АГРА ЕООД ЛЕС АГРА ЛЕС АГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лесичово 4463 ул. АТАНАС ЦВЕТАНСКИ 21 ЛЕС АГРА ЕООД ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА ... БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП ООД ...
"ЛЕС АГРА" ЕООД ЛЕС АГРА ЕООД ЛЕС АГРА ЛЕС АГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лесичово 4463 ул. АТАНАС ЦВЕТАНСКИ 21 ЛЕС АГРА ЕООД ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА 79F028FD60101FC175D4F4658265FAD48E3DFC025AFC9FB123EA7F19E41596F4 СТОВИ РЕИТ ЕООД 160054352 ЛЕС АГРА LES AGRA 112664259 БУЛСЕРВИЗ БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Александър Фон Хумболт 29 БУЛСЕРВИЗ ООД Красимир Христов Стефанов AD3BE0EA1F826A165FEDF9FD5E1A1C61206E50EA34980F6960DC0A50D329A05D Недка Йорданова Йорданова 138A3B29B12E3B40E69D44018871DCC058CAFEA75218D56B316A4F183F0168C8 Пламен Димитров Цонев A1B1C3404C47187F3E3C8E03BC9736AF50E44F2070BFF59F633E6E9461AF8D2B БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 2 БУЛСЕРВИЗ BULSERVIZ 831176310 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 БОБСОН БОБСОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Кл. Охридски 20 БОБСОН ЕООД Петя Димова Лалева 1AF9986943A3A52D20580D5977992315F4B12B8D6E0C5EE9EE67F8B4A3D55A7B БОБСОН BOBSON 112046348 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 КРЕДИ - ФИН КРЕДИ - ФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул.СРЕДЕЦ 9 КРЕДИ - ФИН ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЧОЧКОВ 0A39DE423C6947925A6D2976FFA451C6357089FDCBFF5D9F27182B91D93F8CBE КРЕДИ - ФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. Ангел Войвода 4 Анастас Богданов Червенков AD86C9E8F83C0B0172BD44B74EDF1D3DA2BA2EFE36F64F251FF3E2D8BAC76126 КРЕДИ - ФИН KREDI - FIN 160052084 КНН КНН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 11 КНН ООД КРЪСТЬО НЕШЕВ НЕШЕВ 228AE591B1173F82E121F818758714364EE3863B02B86791D0A0FAB3B807283F НЕНКА ИВАНОВА НЕШЕВА 778ED4838A4BA3239262EDF76F3E736D6D07BB2AA4299FB8BFF2FED6B4F7ABEE ИВАН ИЛИЕВ ЦАРСКИ 700ADFA77885FBFA97A97B69843AD0DD73528C143A851648B238FEC84454043C КНН KNN 112625683
Одобрени разходи / Approved expenses: 975 134 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 491 271 лв./BGN
Изплатени / Payed: 491 271 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
"ЛИНИДА-М"
ЛИНИДА-М ООД
ЕИК ID: 201780587
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 594860
... ЛИНИДА-М" ЛИНИДА-М ООД ЛИНИДАЛИНИДА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 22 ЛИНИДА-М ООД НЕДЕЛЧО ИГНАТОВ ЧЕНЧЕВ 94298E2723E4[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЧЕНЧЕВА A1531493F8B2[..](ДФЗ|ТР)
ЛИНИДА ... МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА ...
"ЛИНИДА-М" ЛИНИДА-М ООД ЛИНИДА-М ЛИНИДА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 22 ЛИНИДА-М ООД НЕДЕЛЧО ИГНАТОВ ЧЕНЧЕВ 94298E2723E413A2D9EF3870741A4748F77F74E0424263ABC50F2E27036EFA62 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЧЕНЧЕВА A1531493F8B278ADEEA027FF177A5FEA6E93F78E97E95EED7128BA62EA6AA232 ЛИНИДА-М LINIDA-M 201780587 ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828
Одобрени разходи / Approved expenses: 612 943 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 245 177 лв./BGN
Изплатени / Payed: 245 177 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"ЛАЗАРОВ - 6 " - ООД
ЛАЗАРОВ-6 ООД
ЕИК ID: 835028647
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183573
... ООД ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАРОВ-6 ЛАЗАРОВ-6 ООД БЪЛГАРИЯ с. Червен 7084 ул. БАБА ТОНКА 23 ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА FC95EEE76734[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА, ; ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3[..](ДФЗ|ТР)
ЛАЗАРОВ ...
"ЛАЗАРОВ - 6 " - ООД ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАРОВ-6 ЛАЗАРОВ-6 ООД БЪЛГАРИЯ с. Червен 7084 ул. БАБА ТОНКА 23 ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3232E33B77058D57718ADD8C65C1FA5B3CB01F58B85E991DEAC90 ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА FC95EEE7673488E100F781B8A26D4C6871DDE43B9254934F2C22CE7BF8E2A595 ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА, ; ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3232E33B77058D57718ADD8C65C1FA5B3CB01F58B85E991DEAC90 ЛАЗАРОВ-6 LAZAROV-6 835028647 ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117
Одобрени разходи / Approved expenses: 600 898 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 240 359 лв./BGN
Изплатени / Payed: 240 359 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини за раздаване на храна, товарене и извозване на оборски тор виж доставчиците
Людмил Филипов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 317038
Людмил Филипов АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. ... 9A4E8B5D1609[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095(ДФЗ|ТР)
Людмил Филипов АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 380 593 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 190 297 лв./BGN
Изплатени / Payed: 190 297 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за растениевъдство
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 278 024 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 139 012 лв./BGN
Изплатени / Payed: 139 012 лв./BGN
Проект: "Развлекателни туристически полети с парапланер" с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив виж доставчиците
ЛЕРО1
ЛЕРО1 ЕООД
ЕИК ID: 202862304
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 616360
ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Отец Кирилово 4163 ул. Първа 6 ЛЕРО1 ЕООД ОРЛИН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ 3A5CF6FE2856[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Петрова нива 57 ЛЕРО1 LERO1 202862304(ДФЗ|ТР)
ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Отец Кирилово 4163 ул. Първа 6 ЛЕРО1 ЕООД ОРЛИН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ 3A5CF6FE28560A030D58818EED0E98B5AC16C3E0D44C99C62799C1D919CA17CD ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Петрова нива 57 ЛЕРО1 LERO1 202862304
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 850 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 159 495 лв./BGN
Изплатени / Payed: 159 495 лв./BGN
Проект: Модернизиране на системите за напояване и дъждуване на маслодайни рози виж доставчиците
ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 238835
... ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ ... 32BE46437B09[..](ДФЗ|ТР)
ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC8[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ...
ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ АКВАТЕХ Р АКВАТЕХ Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 21 АКВАТЕХ Р ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ДЕВЕДЖИЕВ 8980DF5410D5AAC9EFC8AD58D8FEF998E6F675C934DE1F535D85B4BDDAB63329 СТЕФАН ИВАНОВ ПОПОВ 3A710863DBFA4E98D678631FFBB89DCE47162AB343355BED17575E831312031F АКВАТЕХ Р AKVATEH R 115942678 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 МАДАРА МАДАРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН БУЛ. МАДАРА 1 МАДАРА АД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ - Прокурист EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ЕМИЛ СЛАВЕВ МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6B5D013F722B05EEE81E2DD9D9B069840C84755F7AD9192616434 МАДАРА - СФК ООД 104100230 ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F6AAD1765ABA9907B5C565A2A7FE965D45EB20F4F17AAF11EFC51 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC87FAC9F36C740CCD2074274DD9E18EB434D44CB6E59B0B8EEF222 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МЛАДЕН ХРИСТОВ ГЛУШКОВ 55614581DBE3DCCF69FDF9381A832C4EF32E0F0065B787549B9D8F168297A5E5 ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 ЖАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА 0D5D79A28DF06B24C3418C5029660D03CD948F23AC4DCAC40CB50250A0D805F9 МИЛЕН ЖЕЧКОВ ЧОЛАКОВ 3C14EA339B2E7BC97741BB39B513E7F44BFBCD3D071F69B37D2D0688AA76F78A МАДАРА-СФК ООД 104100230 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ТОДОР ИВАНОВ ДОБРЕВ F7735BE9FC0940D54360FCAEB0285440B14EC4A04518F2CB5810C39D57D41610 СФК-ТРАК ООД 175356641 МАДАРА MADARA 837067008
Одобрени разходи / Approved expenses: 189 278 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 90 959 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 959 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"ЛАЗАРОВ - 6 " - ООД
ЛАЗАРОВ-6 ООД
ЕИК ID: 835028647
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183573
... ООД ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАРОВ-6 ЛАЗАРОВ-6 ООД БЪЛГАРИЯ с. Червен 7084 ул. БАБА ТОНКА 23 ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА FC95EEE76734[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА, ; ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3[..](ДФЗ|ТР)
ЛАЗАРОВ ...
"ЛАЗАРОВ - 6 " - ООД ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАРОВ-6 ЛАЗАРОВ-6 ООД БЪЛГАРИЯ с. Червен 7084 ул. БАБА ТОНКА 23 ЛАЗАРОВ-6 ООД ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3232E33B77058D57718ADD8C65C1FA5B3CB01F58B85E991DEAC90 ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА FC95EEE7673488E100F781B8A26D4C6871DDE43B9254934F2C22CE7BF8E2A595 ДЕНКА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА, ; ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 6EB86CDE61F3232E33B77058D57718ADD8C65C1FA5B3CB01F58B85E991DEAC90 ЛАЗАРОВ-6 LAZAROV-6 835028647 ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117
Одобрени разходи / Approved expenses: 169 598 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 84 799 лв./BGN
Изплатени / Payed: 84 799 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за отглеждане на етерично-маслени култури
ЛЮДМИЛ ШАРАЛИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ЛЮДМИЛ ШАРАЛИЕВ
ЛЮДМИЛ ШАРАЛИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 117 647 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 82 353 лв./BGN
Изплатени / Payed: 82 353 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за растениевъдството виж доставчиците
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 214385
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ ...
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE9772EE0321F9B37A676E15DC816AC4094339A985B6C5D0021ABF4E НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0C827E852B690B0A2C18D2851ACE9E4265B97C7A5475FE351A4DF ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30E4083A633D73D702722C868A87248BAED9FBB0210862D8BF5179 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 1842C706850A67FD9AB6274B73003C42F329C782E80716C5619D746877493962 Еврометал ООД 834025139 Огнян Василев Василев 570775E2A49C40A1217184C60631A8508E042541C1308891FC3AC29EDE24E8F9 МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 23 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ AGROTRON-M - MELIHA ISMAIL 125535855 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3FA30121F229CC3C3235BE9C00D881387475071F37710119DBD14 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB3422161FEEF9ECE575129E129DED412E758EA1E8397453DCCE1F42532B КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F98666437DDA10143E30E020ED0407FA7BE5B1FD65B10B5B3BEAA ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A1346739B09ABC2943B369216BFA050565487E7272A56531ADA0DECFA9 Стоян Атанасов Недев D87EE3E436007284C070654B0E8F439BEE69501F5CCA1D23B18EB144F7B8F550 Ива Симеонова Александрова D5224914558807E9A6B2194C09F11312B13CDF4128FE0CF07181C017B72F6CB7 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D736E8E95074CA6BDE220B4A1BDE4C7CADD35E00A1D94CD7768C7B0 КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1BC4BCEA46E979C2CBD4F7D66CE486C7888EEEA4933D73825C19AC ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC85B82F5A09AEA0070916FD165459A1F70005970BE43E26FD478C АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402 РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FAD1F514E7278BA255665E49DDA91FE3EAC50E16F30F07C46287C5 СИГМА - 5 ООД 102669090 Иван Георгиев Балев 586123BD23B9D9502AD0AEFA2196EB9AFACAA3AF4732B2BF895003A4D769F7B7 РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650
Одобрени разходи / Approved expenses: 114 300 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 150 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 150 лв./BGN
Проект: Подобряване достъпа до автосервизни услуги на населението от територията на МИГ-КНЕЖА чрез модернизиране на автосервиз в гр. Кнежа виж доставчиците
"Лилия Транс-99"ЕООД
ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЕООД
ЕИК ID: 202609849
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 612006
"Лилия Транс-99"ЕООД ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЕООД ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. ПИРИН 70 ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЕООД ... КОСТАДИН ЙОРДАНОВ АРНАУДОВ F04111410AD4[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ ТРАНС-99 LILIYA TRANS-99 202609849(ДФЗ|ТР)
"Лилия Транс-99"ЕООД ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЕООД ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. ПИРИН 70 ЛИЛИЯ ТРАНС-99 ЕООД КОСТАДИН ЙОРДАНОВ АРНАУДОВ F04111410AD46CC0C63E35A53C54665E353371039FF965F8A9670E370CCAFEBC ЛИЛИЯ ТРАНС-99 LILIYA TRANS-99 202609849
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 811 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 868 лв./BGN
Изплатени / Payed: 69 868 лв./BGN
Проект: "Закупуване на техника за модернизиране на животновъдното стопанство" виж доставчиците
Людмил Лавчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 231193
Людмил Лавчев СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич ...
Людмил Лавчев СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6DD5AA1A487A6F38808AAFC59E7729858D2C9A5F0B2957CA1CB74A СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E68ED89ABC91760DFB1F8C6AD3FF542C74BC772944A4D2F332E9C0 ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E41B144044F0C239F1C68A3F979E446B4B7FAFA9A12F463B1D74A КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C165CB9911B3140EF3AAAFF11903B588ED9DA6FE2E24CC333B0606 ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079945D4CBB20FFC6F6EE9BF90E04EDB390BD9223FB54E15F6C1885 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791
Одобрени разходи / Approved expenses: 93 934 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 37 574 лв./BGN
Изплатени / Payed: 37 574 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана земеделска техника" виж доставчиците
Лилия Стоимирова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 359684
... ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД ... БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
...
Лилия Стоимирова ПЕРЛА ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ИНДУСТРИАЛЕН ПЕРЛА АД БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД 121531884 ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ B4EF532BD4A8D2A72B6ED9CE00E0A20426A3611799050D230357C228F8CE3DFD КОТРОН ЕООД 121468494 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ 8BFE72A152A81A6A506F4DFD4DAAE18B9AF7310AF9A2BB2A44B1815656D91C81 ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД 119076422 ВИ-ВЕСТА ИНВЕСТ АД 831461633 ВЕСТ ТВ /ВТВ/ ЕАД 200674467 ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН ВЕСТ ТВ /ВТВ/ АД 200674467 „СЪНЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД 201240961 ПЕРЛА PERLA 119029248 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Митрополия 5869 ул.Георги Димитров 67 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД ГЕРГИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 82652CBA7FF6D425DAFA17BC4532CA5AD032D1B9815514CD1F8EE58CAD9B98B7 СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ B55BAA2663113E9104BE65A09AA3E9A39C6A169F9B000E2CEB9E2AB23208A4B0 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ PLEVEN AGRO KONSULT 200158963
Одобрени разходи / Approved expenses: 87 504 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 52 502 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 084 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирано транспортно средство, оборудване и инвентар за овощарско земеделско стопанство виж доставчиците
ЛЮДМИЛ ЯНКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 518166
ЛЮДМИЛ ЯНКОВ МОТО-ПФОЕ МОТО-ПФОЕ ЕООД ... CEC7B0231B2C[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E3448[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9D[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971[..](ДФЗ|ТР)
ЕНИГМА - 2 131175073(ДФЗ|ТР)
ЕНИГМА - 2 ...
ЛЮДМИЛ ЯНКОВ МОТО-ПФОЕ МОТО-ПФОЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 бул. СЛИВНИЦА 444 МОТО-ПФОЕ ЕООД АТАНАС ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ D8AF71F6D38DD03B7E3877E7B446DC9575D521E1F1720413D6664580E5D08487 ДИМЧО СЛАВОВ НИКОЛОВ FA04DE0D5A1DFBA9ADFCC5EA2597C9EA8D93D585EA2551707811DFB08ECFAFF3 ФИЛИП МАЙКЪЛ ПФОЕ 4A65F231B0079871CDBEFFC082210FF9 КАРЛ-ХАЙНЦ ХАНС ХУГО ВАЛТЕР ПФОЕ E90A115B4A2BC9D14F72A7CEFCA1130D ХУГО-ПФОЕ ООД,ГЕРМАНИЯ,ХАМБУРГ 7E83B53FD3BCA6618C29F97BA9153BF8 ФИЛИП МАЙКЪЛ ПФОЕ 16F555BA9EFBF8B8140075474C38D257 ПФОЕ АУТО 121892386 МОТО-ПФОЕ 000646811 ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ 200507800 Сумитомо Корпорейшън 0FFD2206EFA59E6ADBA8C08C3A6202DD Томохиро Йонеяма E2CA6EC465D76EAC2A0AC492D6CB9C13 МОТО-ПФОЕ MOTO-PFOE 000646811 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907 ПАО КОМЕРС ПАО КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 5 ПАО КОМЕРС ЕООД ЦОНЬО ПЕНЕВ ЦОНЕВ DDE78D26610616F41A09EC8AA2E3630531976001481576E28F3AEA904DF3DA7A ПАО - ЦОНЬО ЦОНЕВ 832040135 ПАО КОМЕРС 200601711 ПАО КОМЕРС PAO KOMERS 200601711
Одобрени разходи / Approved expenses: 84 270 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 33 708 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 708 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирани транспортни средства и оборудване, необходимо за биологично производство на мед
Любомир Любомиров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Любомир Любомиров
Любомир Любомиров
Одобрени разходи / Approved expenses: 59 507 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 41 655 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 655 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника за отглеждане на череши"
Лъчезар Гергов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Лъчезар Гергов
Лъчезар Гергов
Одобрени разходи / Approved expenses: 56 974 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 37 033 лв./BGN
Изплатени / Payed: 37 033 лв./BGN
Проект: Създаване на 25,397 декара дюлево насаждение в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Доставка и монтаж на мрежа против гризачи. Закупуване на специализирана земеделска техника и оборудване за нуждите на земеделското стопанство.
Лъчезар Станиславов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Лъчезар Станиславов
Лъчезар Станиславов
Одобрени разходи / Approved expenses: 54 198 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 809 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 809 лв./BGN
Проект: Покупка на Тороразпръсквачка и Пръскачка - щангова виж доставчиците
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 556083
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ. ...
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049
Одобрени разходи / Approved expenses: 28 216 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 108 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 108 лв./BGN
Проект: "Създаване на овощна градина - сливи и закупуване на прикачен инвентар"
Лъчезар Станиславов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Лъчезар Станиславов
Лъчезар Станиславов
Одобрени разходи / Approved expenses: 25 387 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 155 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 294 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника за модернизиране на замеделското стопанство" виж доставчиците
Лъчезар Ризов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 407704
Лъчезар Ризов ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Лъчезар Ризов ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ДОБРУДЖА №25 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 НЕДЯЛКО СТАНИМИРОВ СТАТЕВ 15CEB2D3C772FF86DF5605759A22740A04747918158EE224C7B3F236448BE8DB ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ FOGEL I NOOT BALGARIYA 124715971
Одобрени разходи / Approved expenses: 12 240 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 6 120 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 080 лв./BGN
Проект:
Лилия Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Георгиева
Лилия Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Боев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Боев
Лъчезар Боев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Людмил Земеделски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Людмил Земеделски
Людмил Земеделски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Ризов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Ризов
Лъчезар Ризов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Людмил Любенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Людмил Любенов
Людмил Любенов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лилия Стоимирова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Стоимирова
Лилия Стоимирова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Лилия Стоименова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Стоименова
Лилия Стоименова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лилия Бончева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Бончева
Лилия Бончева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Любомир Лалев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Любомир Лалев
Любомир Лалев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЛЪЧЕЗАР КАСАПОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЛЪЧЕЗАР КАСАПОВ
ЛЪЧЕЗАР КАСАПОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лазар Лазаров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лазар Лазаров
Лазар Лазаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Лилия Мирчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Мирчева
Лилия Мирчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Лазаров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Лазаров
Лъчезар Лазаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Людмил Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Людмил Иванов
Людмил Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Людмил Богданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Людмил Богданов
Людмил Богданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Любомир Любенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Любомир Любенов
Любомир Любенов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Борисов
Лъчезар Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Людмил Ковачев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Людмил Ковачев
Людмил Ковачев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лъчезар Георгиев
Лъчезар Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Лилия Порова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Порова
Лилия Порова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Людмил Ангелов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Людмил Ангелов
Людмил Ангелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Людмил Бабачев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Людмил Бабачев
Людмил Бабачев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Лилия Джамджиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Джамджиева
Лилия Джамджиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Марянски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лъчезар Марянски
Лъчезар Марянски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лилия Конева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Конева
Лилия Конева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лилия Коларова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Коларова
Лилия Коларова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Попиванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лъчезар Попиванов
Лъчезар Попиванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лъчезар Василев
Лъчезар Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Горанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Горанов
Лъчезар Горанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Людмил Стоев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Людмил Стоев
Людмил Стоев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Любомир Лозанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Любомир Лозанов
Любомир Лозанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Людмил Стойчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Людмил Стойчев
Людмил Стойчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Любомир Лилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Любомир Лилов
Любомир Лилов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Лилия Карагеоргиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Карагеоргиева
Лилия Карагеоргиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Луканов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Луканов
Лъчезар Луканов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Лилия Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Петрова
Лилия Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Станиславов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лъчезар Станиславов
Лъчезар Станиславов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Людмил Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Людмил Георгиев
Людмил Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 783 лв./BGN
Проект:
Лилия Софрониева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Софрониева
Лилия Софрониева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Любомир Личков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Любомир Личков
Любомир Личков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Людмил Евгениев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Людмил Евгениев
Людмил Евгениев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Людмила Любенова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Людмила Любенова
Людмила Любенова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лилия Цветкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Цветкова
Лилия Цветкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Лалко Лазаров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лалко Лазаров
Лалко Лазаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Симеонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лъчезар Симеонов
Лъчезар Симеонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Любомир Лесев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Любомир Лесев
Любомир Лесев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лилия Николова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лилия Николова
Лилия Николова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Лилия Маринова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Маринова
Лилия Маринова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Атанасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лъчезар Атанасов
Лъчезар Атанасов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Даракчиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Даракчиев
Лъчезар Даракчиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Кръстев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Кръстев
Лъчезар Кръстев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Любомир Любенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Любомир Любенов
Любомир Любенов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Цветанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Цветанов
Лъчезар Цветанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лилия Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Иванова
Лилия Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Лилия Лападжова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Лилия Лападжова
Лилия Лападжова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Любомир Любомиров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Любомир Любомиров
Любомир Любомиров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Натов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лъчезар Натов
Лъчезар Натов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ЛЪЧЕЗАР РОЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЛЪЧЕЗАР РОЕВ
ЛЪЧЕЗАР РОЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Лора Лазарова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Лора Лазарова
Лора Лазарова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЛЮДМИЛ МАНДИЧЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЛЮДМИЛ МАНДИЧЕВ
ЛЮДМИЛ МАНДИЧЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Лилия Цветанова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лилия Цветанова
Лилия Цветанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Лазар Лазаров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Лазар Лазаров
Лазар Лазаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Лилия Котупова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Лилия Котупова
Лилия Котупова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Пепечков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Лъчезар Пепечков
Лъчезар Пепечков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Лазар Лазаров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лазар Лазаров
Лазар Лазаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Людмил Николаев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Людмил Николаев
Людмил Николаев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ЛЪЧЕЗАР СТОЙНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЛЪЧЕЗАР СТОЙНОВ
ЛЪЧЕЗАР СТОЙНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Марков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лъчезар Марков
Лъчезар Марков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Людмил Каравелов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Людмил Каравелов
Людмил Каравелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Лилия Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лилия Стоянова
Лилия Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Кръстев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лъчезар Кръстев
Лъчезар Кръстев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ЛЪЧЕЗАР МАНОЛЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЛЪЧЕЗАР МАНОЛЕВ
ЛЪЧЕЗАР МАНОЛЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Енчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лъчезар Енчев
Лъчезар Енчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Лилия Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лилия Георгиева
Лилия Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Лъчезар Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лъчезар Иванов
Лъчезар Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 187 825 305 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 341 339 978BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.