Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"О*" намери 3758 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: “Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, водоем за с. Оряховец, Община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните”
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 614952
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Баните, област Смолян
Община Баните, област Смолян
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 809 281 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 809 281 лв./BGN
Изплатени / Payed: 170 770 лв./BGN
Проект: "Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І-5 /Обретеник - Бяла/ - граница /Община Борово - Община Две Могили/ - Батишница - Бъзовец - RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ - 5001 /Две Могили - Острица/ - Широково - Чилнов - Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, в община Две Могили, обл. Русе" виж доставчиците
Община -Две могили,обл.Русе

ЕИК ID: 000530529
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 182270
... АНГЕЛОВ AFB34A150B7A[..](ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954(ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ ... ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A[..](ДФЗ|ТР)
АКЦЕНТ ...
Община -Две могили,обл.Русе АПИАРИЯ ТРЕЙД АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.ЗГОРИГРАД 68 4 АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД ТОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ 48682370C904073977E6A733189439023429CF83F70B4DB00649DE44FE1820D4 ПЕТЪР ДЕНЕВ СТОИЛОВ 552CA963948273A273435EDFF4DE2259F84E75083FF1A297F3FF65C024EE5E36 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0AF7030BE494722F196E50B3A83D5E32D17C375A895A9A88C4E1ACA7D82F3AA2 АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ДОЙРАН 17 АНАТОЛИ РОСЕНОВ ИВАНОВ C00102485DF67BCFB51BC2D36E766F4FD369596332DB753F9C627EE443BBC30A АПИАРИЯ ТРЕЙД APIARIYA TREYD 117672833 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Борово 7174 ул. ХРИСТО БОТЕВ 4 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО ЦАНЕВ ТОНЕВ B4B76C8D8D30C108E3A14A78CD5DCFA52620A6971F15589E7C94150728121413 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ KONSULTANT PROEKT 202910927 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 АКЦЕНТ Р АКЦЕНТ Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул.ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30B01405EF3E62A8BEAAAB47FFAFFB8D61802E7D6AEDCEDFCC4EB9 ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A1A9E55F5390FC6560C8ABD16F935E08A85EFA044BBCFCC790F38 АКЦЕНТ Р AKTSENT R 117672046
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 189 656 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 189 656 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 028 676 лв./BGN
Проект: Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинската пътна инфраструктура. виж доставчиците
Община Омуртаг, закон за МСМА

ЕИК ID: 000875817
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392398
... 119 13-14 Б БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС ООД Светлана Михайлова Пейчева 7CEF5C6B83EA[..](ДФЗ|ТР)
Евтим Георгиев Пейчев ... КЮСТЕНДЖА 79 Б СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД ДИАНА СТОЯНОВА МИХОВА 017EAB0DE525[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ВАСИЛЕВ МИХОВ 67DCDF212B4D[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Омуртаг, закон за МСМА РУТЕКС РУТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 12 РУТЕКС ООД ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ C77DA447F3B5A12D93878713060AF121FD8753A4C82B9E720F34000A48F47D2F ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 5AC61F3A8081D1F40521540725A0F65263619FCC81D35CFB197A707E2CF0E531 Теодор Петров Стефанов FD744FCE8BB24DCF88DB18B18C720F4BFFABD872274F66106850C407D994C0C5 РУТЕКС RUTEKS 831204083 АНТОРА АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. КРЕСНА 22 АНТОРА ЕАД ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ 0B3DCABC4E504C2E734BA251ACF9505AB39905A0FEFCB4F86CED5FDB9DC7E189 ИЛИЯ ИВОВ БОРИСЛАВОВ 14BA013803A8068FA6A095D58FA93766F6A50C8AE606AF554E2F1D9A159043BB БОРИСЛАВ ИВОВ БОРИСЛАВОВ CE5F318773AF9874DD6DE3B91FDE25366015C3AF574619B6F2F573B6F31979A8 АНТОРА 116023674 АНТОРА 200421243 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 17 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 31 В АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 128 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 Н.Й.ВАПЦАРОВ 17 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 Рафаил Попов 20 АНТОРА ЕАД 200421243 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560 АНТОРА ANTORA 200421243 НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. РУСИ ПОПОВ 2 А НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ ЕТ НИКОЛА ЛИЛОВ НИКОЛОВ 7280E445324D682C860CCD3E77C541232A3863D198B028E5C58E2AC0666E34A0 НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ NIKO-L-NIKOLA LILOV 125013120 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Зона Б-19 Димитър Петков 119 13-14 Б БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС ООД Светлана Михайлова Пейчева 7CEF5C6B83EA705F53316EC5EA96DD4C1F10FE30F13C43074EC2E16E7EE6EBFE Евтим Георгиев Пейчев 5AF0E6C9588E79928F2B4799073378AFCEA4628676D85911C60952B8F2811266 БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС BIZNES SOLYUSHANS BOKS 175371472 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КОНСУЛТАЦИИ БГ КОНСУЛТАЦИИ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 82 КОНСУЛТАЦИИ БГ ООД ПАВЛИН ВЕСЕЛИНОВ ГРИГОРОВ 2BF63C849F63A6AD8E5A014333860E72005C00F759AA3F1CF0B85CDF85D2D9A6 ДИМАНА ВЕЛИКОВА ТОНЕВА 1C49376B1F4A2BF3E66F57B62CAAAB95EC6C83FF71E690F93907D6D1FB635DB1 ЦВЕТОМИР ЙОРДАНОВ КОВЧАЗОВ A48B68EC49B7A2C1D41FC1AA7DB44CC36257C739D57A31E134E80D1469BF45BA ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ БГ ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Цветан Зангов 33А ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ БГ ЕООД ЙОАНА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА 9B1EC436D76356F9F88038C180D7BD139D98B4F9D03DB978B4B8259DD2A43B83 КОНСУЛТАЦИИ БГ KONSULTATSII BG 202470762 ЯНКУЛА АРХ ЯНКУЛА АРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛЮЛИН-VІ 613 Д ЯНКУЛА АРХ ЕООД МЛАДЕН ЖЕЧКОВ ЯНКУЛОВ 74AFEB3D39297E7DD037CAC20D1BD63075A417A07BF3C20AA48FEA9B4EABB2AF МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНКУЛОВА 335BB086A1C2B485AE2253DE675B0174276BB2997F7BFA3F91EFC4A3F4A84BB4 ЯНКУЛА АРХ YANKULA ARH 200365816 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. КЮСТЕНДЖА 79 Б СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД ДИАНА СТОЯНОВА МИХОВА 017EAB0DE525FFCD4FE17BE35B13178BB8F071EEE4BEDE16B6AEEC9708F433FF СТОЯН ВАСИЛЕВ МИХОВ 67DCDF212B4D544663561A0B06F396CAAC6D67E183940BDAF0C80B50A9B7AC1A ВЕСЕЛИНКА НЕЙЧЕВА МИХАЙЛОВА 28C4A115420AEE9670A7D54317DDA4829F98BECA329087218404CEFF62D44875 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 65 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 15 ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ ТОНЕВ 85DCDE3A1FCA462D42AB2FF17458B1357403882BAFB45907175F2A7D567789BA СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ SI VI EM-KONSULT 125548258
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 133 084 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 133 084 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 971 140 лв./BGN
Проект: СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МЕД, УПИ ХІ-38, КВ.3, с.РАВНО ПОЛЕ, общ. ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ виж доставчиците
"ОБЕРОН - Х" ООД
ОБЕРОН - Х ООД
ЕИК ID: 832040572
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID: 345834
"ОБЕРОН - Х" ООД ОБЕРОН - Х ООД ОБЕРОН - Х ОБЕРОН - Х ООД БЪЛГАРИЯ с. Равно поле 2129 ОБЕРОН - Х ООД НИКОЛАЙ СТАНКОВ ЗАШЕВ 128320900528[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 7A8D3B84A9A6[..](ДФЗ|ТР)
САШО БЕРОВ ...
"ОБЕРОН - Х" ООД ОБЕРОН - Х ООД ОБЕРОН - Х ОБЕРОН - Х ООД БЪЛГАРИЯ с. Равно поле 2129 ОБЕРОН - Х ООД НИКОЛАЙ СТАНКОВ ЗАШЕВ 128320900528B8B150DD0DE12F5203967992D49E91BE2DDD1B3486F8FB721875 ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 7A8D3B84A9A6CD23E08EEF72ABC604310DE46392D19E51E028B10DB836A98A53 САШО БЕРОВ ШУНЕВ 94558046D0B93855571F68E8E53685E102002A822B5D2CE73826FDCBB4B5B139 ПЕТКО АТАНАСОВ КАРАТАНЧЕВ 37D072A0E9D90BBB7213D35619B55EC0ED88D1B857D31380C1BFA910C614CA2D ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 ОБЕРОН - Х OBERON - H 832040572
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 047 089 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 523 545 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 261 772 лв./BGN
Проект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ виж доставчиците
Община -Две могили,обл.Русе

ЕИК ID: 530529
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 182270
... АНГЕЛОВ AFB34A150B7A[..](ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954(ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ ... ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A[..](ДФЗ|ТР)
АКЦЕНТ ...
Община -Две могили,обл.Русе АПИАРИЯ ТРЕЙД АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.ЗГОРИГРАД 68 4 АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД ТОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ 48682370C904073977E6A733189439023429CF83F70B4DB00649DE44FE1820D4 ПЕТЪР ДЕНЕВ СТОИЛОВ 552CA963948273A273435EDFF4DE2259F84E75083FF1A297F3FF65C024EE5E36 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0AF7030BE494722F196E50B3A83D5E32D17C375A895A9A88C4E1ACA7D82F3AA2 АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ДОЙРАН 17 АНАТОЛИ РОСЕНОВ ИВАНОВ C00102485DF67BCFB51BC2D36E766F4FD369596332DB753F9C627EE443BBC30A АПИАРИЯ ТРЕЙД APIARIYA TREYD 117672833 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Борово 7174 ул. ХРИСТО БОТЕВ 4 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО ЦАНЕВ ТОНЕВ B4B76C8D8D30C108E3A14A78CD5DCFA52620A6971F15589E7C94150728121413 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ KONSULTANT PROEKT 202910927 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 АКЦЕНТ Р АКЦЕНТ Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул.ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30B01405EF3E62A8BEAAAB47FFAFFB8D61802E7D6AEDCEDFCC4EB9 ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A1A9E55F5390FC6560C8ABD16F935E08A85EFA044BBCFCC790F38 АКЦЕНТ Р AKTSENT R 117672046
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 642 512 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 642 512 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 320 049 лв./BGN
Проект: Реконструкция на път TGV2101(IV20232) с. Крепча - с. Г.Градище - Участъци от км. 1+610 до 7+400 и от км. 8+300 до км 10+296 виж доставчиците
Община Опака

ЕИК ID: 000875824
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 417280
... 9 ет.3 ап.12 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ООД ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВ 402EB0AE7397[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ИВАНОВ СЕВЕРОВ ... E2E2AD0EC620[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА 9F5419501E5F[..](ДФЗ|ТР)
ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - ...
Община Опака ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД 33А А ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БОЖИДАР ТОДОРОВ БОЖАНОВ 94380B0767B894A572E7499A770DEDD387AFD875ED304E6D4C0505BDAC3A5F85 СТЕФКА ДЕНЧЕВА БОЖАНОВА 6A00C4EF71F5239A8674B253F03A990493EB0D4B20B25A40E22F5B7832DF67C0 СТЕФКО ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ B63E177B1FEF568438E0CD03555E498712FBE60874DBBF9ECB6DA29AC0C7B077 ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ TEHNO FINANS INZHENERING 175137334 РЕНИ ЕКО - Д РЕНИ ЕКО - Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Силистра 4 2 РЕНИ ЕКО - Д ООД РЕНЕТА ВАЛЕРИЕВА ВОЙНОВА 5A42607C5CFB141B75C46E416C83C0433CE24AB94A8638E9F394C94841CB246C СТАНКЕ ВОЙНОВ ДЕСПОДОВ ADDC79A5CC271232E88DE25AFE3C5A1FB9915B8AB58456BAD380429FE87FEFA8 РЕНИ ЕКО - Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. МАДАРА 28 1 РЕНИ ЕКО - Д RENI EKO - D 203094793 ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. КАЗАШКА 16 ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ЕТ ИВАНКА ГАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА 3BDEF7DA31F398E877A56BE740DE2E602EBA0873852F7CB96DD4DD0342C47F99 ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА TONI - 76 - IVANKA NEDELCHEVA 835019872 НИКА - НИНА ХРИСТОВА НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул.ТЪРГОВСКА 123 Б НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ НИНА ВЪЧКОВА ХРИСТОВА 184CD34DAE12EEC6131114DECFBEA0F35DECF9F07CB80973D309BC51F09459BB НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 30 НИКА - НИНА ХРИСТОВА NIKA - NINA HRISTOVA 041069982 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 НАУМ 13 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД ЛОРА ТОДОРОВА ДЕНЕВА E2E2AD0EC6203898F5FD2FAF3F35B8F12048B18B2578B7030AED6CB90EC6A31D МАНУЕЛА ВЕЛЧЕВА ГАЧЕВА FBE9DD6844A66E1AA235ADD9209F6D32CBF8F452C67241C5F93D5ABF9A22C40D РАЙНА ДИМИТРОВА КАЧАМАКОВА 1126CBF4658CF34D91EDAE5E34FB26A84F44E1086930A7C5BC9F0BC017B2F4CA САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 11 ЕЛЕНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА 9F5419501E5FBCCB17CEC0311DB88EF7240497C4C2E49051562D7B480DE1CA32 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 11 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕНЕВ E9497958173AEE3142ACCAF5E2C07C83E9125C28F09E728140BA91560BA8D484 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ SAUP - PETKOVA I SIE 117575152 БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. РОДОПИ 28 БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ ООД БЕХЧЕТ ИБРАХИМ КЕРИМ EB088E150F6AB67B2AD1C4D240F8527EFEE5A2F205925A4A22B3B0F27E92D049 СЕМА МУСОВА БУТРЕВА A588F1DFC7627CCF64F07F4F76298CA86255620B5E08631B8FBDD76D794C9335 МУСА МУСТАФА РОХЛЕВ 47425D36626E7ADED401E807E5BE27C81EC3EC4012E5A803167F234D675DC49A БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 28 1 БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ BI END SI KONSULT 125568780 РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул.РОДОПИ 28 РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ ЕТ МУСА МУСТАФА РОХЛЕВ 47425D36626E7ADED401E807E5BE27C81EC3EC4012E5A803167F234D675DC49A РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ ROHLEV-99 - MUSA ROHLEV 125045919 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ЛАЙОШ КОШУТ 9 ет.3 ап.12 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ООД ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВ 402EB0AE7397859E58C4CDFDB02B36CCB50E9C366FCBCB4712F71C529ACAD044 МАРТИН ИВАНОВ СЕВЕРОВ E65E6096040C8D317A37C49FD31E00D9A2C35C6546A3F56C0EA52CD7EF5A357C МАРКО ДИМИТРОВ МАРКОВ EBAD3B753F5044386C2FD515499320865B9657A665C5905DC8DC3BA25148701D ВАСЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА E51BC5E25D06F2ACD27E014E94CBB2C9B5C2EE2F96408F269405D0105738F89C ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 EKSPERT KONSULT 5 130924057 ПРО КОНСУЛТ-ЛД ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 13 ет.4 ап.12 ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕНЕВ E9497958173AEE3142ACCAF5E2C07C83E9125C28F09E728140BA91560BA8D484 ЛОРА ТОДОРОВА ДЕНЕВА E2E2AD0EC6203898F5FD2FAF3F35B8F12048B18B2578B7030AED6CB90EC6A31D ЕЛЕНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА 9F5419501E5FBCCB17CEC0311DB88EF7240497C4C2E49051562D7B480DE1CA32 ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 11 - - ПРО КОНСУЛТ-ЛД PRO KONSULT-LD 117651543
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 427 856 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 427 856 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 408 430 лв./BGN
Проект: Подобряване на " Дневен център за стари хора" чрез реконструкция и ремонт (Обект 1) и Рехабилитация на IV - общински пътища за с. Остров Път IV - 11035 (Пристанище с. Остров - Път II-11) от км. 0+000 до км. 2+963.90 и Път IV-11033 (Път II-11/при с.Галово/ Пристанище с. Остров) от км. 0+000 до км.5+537.80 (Обект 2) виж доставчиците
Община Оряхово

ЕИК ID: 000193414
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 383794
... И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВРАЦА 000193115(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА БОРОВАН 000193065(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА РОМАН 000193460(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282(ДФЗ|ТР)
...
Община Оряхово К и Н КОНСУЛТ К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО БЕЛЧЕВ 20 К и Н КОНСУЛТ ЕООД КРАСИМИРА МИХОВА НЕНОВА D627D65CBEB49105C62383D1A01AD0B1271AC7F3EDD86B202E9C4E2622508362 К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 кв. Подуяне Яребична планина 4 0 0 К и Н КОНСУЛТ K i N KONSULT 131438414 ЛИРЕКС БГ ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 9, партер ЛИРЕКС БГ ООД ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 0BFF503CB6F71AC4E8D525048215BE67C1CDA8DF0940C0F7AD115DE4635B6781 МАНОЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ 01DDD6DA88456695075BAB24E3388BF336A4E3C3E631F2D8F4B9DACA0202154E ТОПИКА-ЕКСПЕРТ ООД 121627181 РАЛИЦА МАНОЛОВА ИЛИЕВА CD223AF683756A55603CFC735C5C36905673446A9E539892FFDA748839E3309B ЯНКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ 10DD20B34EF61E2E571AC842AA5227907B8060EE0BE3884B6BA97986F2EA72E5 ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 54А 1, партер ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 306 2 ЛИРЕКС БГ LIREKS BG 121057952 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 НИЕНА НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ОХРИД 2 НИЕНА ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Оборище 39-А А Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 НИЕНА NIENA 130012212 Г И Д КОНСУЛТ Г И Д КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1362 СУХОДОЛ ул. БАНСКА БИСТРИЦА 4 Г И Д КОНСУЛТ ООД ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА E3CAA3126FFF8922D8ACBB5B13588CF7F467C25064BFF777B96A2393F4058C6C ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕНОВА 3868534E052330EA25491940D6928E3F205F13D3286CA2D0A3BC21920F1C5FD0 НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ 24A68E95B7560E6A8BE11A44D6B31FCEA4AA6DF17799914E0EA1B5425FD057EB КЕРКА МИТЕВА ГЕШЕВА-БОРИСОВА 67D6F044B6D2A9E072B3616BA797F878C432CCA7DC29D86F63FC310341B51A3C Г И Д КОНСУЛТ G I D KONSULT 175397200 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8FDB402BDD48F38CC05749A17972FC8E314C576109613228D36BA8 ОБЩИНА ВРАЦА 000193115 ОБЩИНА БОРОВАН 000193065 ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371 ОБЩИНА РОМАН 000193460 ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414 ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282 ДЪРЖАВАТА МРРБ 831661388 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 000193058 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 816090199 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТПК МАКСИ ЦЕНТЪР ТРЕТИ МАРТ 1 - - ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА 898546B138A8606AB0EB30EC3BF13DD3F040B8C767F0954B639D9C1668F33882 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД EM SI PROPARTI LIMITID 202254711 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. ХИМИК бл. 30 ет.4 ап.14 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЗОРНИЦА РУМЕНОВА ГУЗЕЛСКА-ЧАНЕВА 62E3014ECB74DC867AE0BA8AC48F1DFB3999883EFC895455ECAE2319976D0DC7 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1395 ЛЮЛИН 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДУНАВСКА 8 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ MEGA - STROY - INZHENERING 105560880 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 ГЕЛАК ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЧЕРКОВНА 75 ГЕЛАК ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ 4D0B9CF946C382B0DBF4D69C1909A186D35C7F5BA3CC0B43659D7C7344B29FC8 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 238B860527412CD2C484A71BA38AB64DC542C9956E7375750011C27CE6F280B7 АНТОН СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 85DB43139A3E62FE3A5D376546C9D934B035B6A78E2A6294F128E5FD2F2EF427 Стефан Георгиев Гелов FB22B1474B5F116A6CDD2311E9DEF6BF7703DB5582CDD22BC030445A9669169F ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. „Люба Величкова 24 ГЕЛАК GELAK 121002176 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 кв. НАДЕЖДА, ул. ХРИСТО СИЛЯНОВ бл. 315 вх.Г ет.2 ап.58 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 610Б Б АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 01117E2CB64AF008737C8960CD9AE9738396948286FB488D53E308069980BCC5 НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СТОЯНОВ 36766ECF2C6CD000B373FA22656A00317CAE9AEC67F8121AE2828E2872137592 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА ХР СИЛЯНОВ 315 5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА - 3 315 Г ПАВЛИНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА C8A46F73C3167BB305DEB0A4D9C142AB3C4A7A9F1FB6BBDF7A720BB1C938D1B5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ AL I IV FOREST KONSULT 175410377 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F27EFBF71AE1298EACDA8 КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C08B3F443D2B0E86D378B1 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055D291FA0FA92F8F21BA5E АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB887E6491B004DCEFBD52 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77CA1B6469CFF44229C01C СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A4DE261646B425343A420 КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242EB72A23A620D18388200D АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E39C21AF6ADA4E7175CD9 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля 2 232 А КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД Красимир Цветанов Кръстев 665BBAD75DB4F692BC8EB55A3256E4B22EC5241CBB7F6C295EB5F6708F8BE575 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ KEY PRO SARVISIZ 201871407 АР ДЖИ БИ АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 р-н Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ул. ТОДОР СТОЯНОВ 13 бл. 218 ап.35 АР ДЖИ БИ ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ПАКТИАВАЛ 313E86112AEDD35DEE1AB7539C0CEF68E6A728EDF02285B2752D9F79717089FF ВИОЛЕТА СПАСОВА ТУПОВИЧАРСКА EACD360AB3BE5214489B7FA128FD2273AD2EDB6D97903EA2D2C4A773802FE62D АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София р-н Изток, ул. Незабравка № 1, вх.А, ап.17 АР ДЖИ БИ AR DZHI BI 175046596 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4679 ул. ИВАН ХРИСЧЕВ 13 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 7D840694E67F80F2B59CD8A991737BE5D683FB6D014FFE4D4374B954E4638FAE ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 873ED44983F368C39658A5BF758A3A643FA6EB65548F98AC049B67790B2D4439 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ BRATYA PASHKULEVI 112069083 ВИАГРУП ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХЕМУС 24 ВИАГРУП ЕООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ 4CCFDB7E2B9C069D6793E4CE81AD64FAD88C28D269E15F43EA16C73CFD67E7C9 ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 55 ВИАГРУП VIAGRUP 114684488 ЕМПИКО ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ ТИНТЯВА 27 ЕМПИКО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОЦОВА 1D86DC1745F7A16287D46C96D46AF5649A88B83182D79D276FEF4D85C0B5068D ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА BC82783F6B7381C67B09C47353416970FC5B9ADEB7029CFB236A1678DB601A84 ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Борово 52 Г ЕМПИКО EMPIKO 202704222 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 ул. ЗОРНИЦА 48 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 2D10ED83B5A489B15F8503611A4E9507D1C38833AF0FDD19F0BF52F387DFB568 ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 7DDCDC7A27362F9601E24B2BE7F340256CFAFC947376232871B0198FF701FDDE ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ DEAL-INZHENERING 175274322 НИНА ПАПАЗОВА - 61 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Иван Асен ІІ 69 0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД НИНА ГАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 58C408D19CFB05C66026B71AB6A73F3BB5A2A29FAD5E511FF88A5518F74105F0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 NINA PAPAZOVA - 61 123746202 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71A50DAE5F651318C37AFD5FD02B54655F3EA67BC66D131E34E850 ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD123FF618939786AB276C0F4AA413E2BCFA89D5A46D1D4B1DFFE25 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092302166C7E3624474CD8EB3C4D1DD31544111C3528C122E25CE32 ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 161 562 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 161 562 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 037 471 лв./BGN
Проект: Изграждане на силозно стопанство с 6 бр. силози за зърно към съществуващ цех за белене на семки в п.и 41143.503.2., в землището на с. Калипетрово, общ. Силистра виж доставчиците
"Органик Ленд Корпорейшън"ООД
ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД
ЕИК ID: 131460760
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 259219
... Органик Ленд Корпорейшън"ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 ул.РАШКО БЛЪСКОВ 210 ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД ... Киан Сенг Коу D403B3FAC01E[..](ДФЗ|ТР)
ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б.В. 473A9478E54F[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕК ИНК. 0EEF17A9FE1F[..](ДФЗ|ТР)
Сенад Сейфияй A69F7A38040A[..](ДФЗ|ТР)
...
"Органик Ленд Корпорейшън"ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 ул.РАШКО БЛЪСКОВ 210 ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД АНТОН ГАВРИЛОВ ПОПОВ CF7584E751F9578845318A4765FEF50D5DFD6C09E4A14B25D8266E5326C70185 ХЕРРИТ МАРТИНУС ЯН ТЕРМЕЕР 3CB37CC02F313201030828A1CB5FB3BC БОЛКАН ФУДС ЕООД 130255260 ХЕРРИТ МАРТИНУС ЯН ТЕРМЕЕР 60D0FA800ABF519EA4033A7A430D8101 ОДЕК ИНК 9628FC47977480283720D60922B80C46 ХЕРРИТ МАРТИНУС ЯН ТЕРМЕЕР 8FD55F2A97A54F59BE532B17C815F0D6 Георги Димитров Рачев 6209CB17B8B4C44FFA9444240AB7AA970F845C60C5BE4EB5EF7F1B3F0A3A489A ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН 131460760 СИЛИСТРА ЛЕНД 202212872 Глобул Брокеридж Сървисиз ЛТД 4355647EC43179F28EC42424F9FEA211 Киан Сенг Коу D403B3FAC01ECBAF672A231F9F56AF0E Джерардус Джоузеф Мария Верстеег 816B6CDE9EF47211BA46DDF16994C0CF ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б. В. 029957FB390A5ACA3FDEECE3BCE93F7B ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ORGANIK LEND KORPOREYSHAN 131460760 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД КРУМ ХРИСТОВ ХРИСТОВ D76DC876D650FC631F5B155F178EC37A39D2C14BB1B10FBEC5D80FEB0515E53E БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН EVROMARKET KANSTRAKSHAN 131433890 20 ВЕКА 20 ВЕКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 73 вх.Е ет.7 ап.133 20 ВЕКА ООД ЕМИЛ СПАСОВ ЙОТОВ 2AFF06C433F9617DC2798997EBE85D6DC7F9D4B81B87EF8485CF58D3C9DBB00D ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ BA6BC07FF42F94755291FE85D7E296E43473CC7832F18AF304E2BDE182705FEE КАЛОЯН ЕМИЛОВ ЙОТОВ 12A8B676351FB47CA5079F5DFC22D57FA8BE9EA85322712BFC7201042D242117 20 ВЕКА 20 VEKA 131161743 АУТО ФРАНС 3000 АУТО ФРАНС 3000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 АУТО ФРАНС 3000 ЕООД ПЕТЯ ЦОЧЕВА КОНДОВА C400D336E3E1F5EF18FA2BE79587F94A6C35F45C303BE5320EA1B18AF419247F ВХО ХОЛДИНГ ГМБХ, АВСТРИЯ CF6DA5E2F400A1D6F0F4808BF7B0E4D8 ХРИСТО ИВАНОВ ДУКОВ E1332A591161A6861CD16C85FA0D1851FB6E06467558A4C7A01C2B451828E034 АУТО ФРАНС 3000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС 39 ДИМЧО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ A9C362D30610C6FC46EA1C63EABA962D4077CDBE19FA112E2A52928183225722 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 ВХО Холдинг ГмбХ 09CCF3096E37FBADA45DE7D5A0112363 АУТО ФРАНС 3000 AUTO FRANS 3000 131179602 ЗАВЪР ЗАВЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9101 ул.АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ 29Б ЗАВЪР ЕООД РОСИЦА АНГЕЛОВА МАЛИНОВА E04FCE9A23EA41F9A1382AB6AE6EBAA1F7C56681A3DE02884817D86D0FDAD420 ЗАВЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ 6 Б-1 ЗАВЪР ZAVAR 103851797 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ДОБРИЧ 35 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД ДИМИТРА ДИМОВА ЖЕЛЕВА 442480B36B46AC2FDA0C4E0D62CFFCDF5F27C589DA4748FF29377679B8A596C7 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 DOMREMONTSTROY-99 118044539 МЕТКОН МЕТКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.СИМЕОН ВЕЛИКИ 42 МЕТКОН ЕООД ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ САВЯНОВ 9E5F8C5BF143E62A0239E6AC78B755BE4DF9119D16A4254C7B7A2F10034F7B61 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 3D5B120F3C9A60312B7825A7DDC8E45366EC5F3562EC9717486F6F2FBE2C8FE8 МЕТКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 КОМ 10 ИВЕЛИН ДИМИТРОВ БЕНОВ CC84325AD88CFDB12579116B75B49A12C5C4EB4D2B5D04B0BA1665DB0CA7C448 МЕТКОН METKON 118572006 ГЕС КОМПЛЕКС ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 р-н Триадица; ул. Добри Христов 5 ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД ЕЛЕНА СТОЯНОВА ГАЙДАРОВА A6EB8755C2343B4733B5C2C165EB1643E886FE0C5493354ED42E644DDDFAC16B ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ценово 7139 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 66 ВИКТОР МИХАЛЕВ АНАСТАСОВ AFD5B46643969CFCDD9749BA4AA6BAE7B7767962B4E91F832BC4ADCBD9AD95AA ЮГЛАНС ЕООД ЕООД 117665297 ЮГЛАНС 117665297 БАХАР ТАСИН РАСИМ FBB4878C9730886874A38F9427277CA4A20A7099154793A8FE03C5E2498794D0 ЮГЛАНС ООД 117665297 ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ХРИСТО БОТЕВ 3 ГЕС КОМПЛЕКС GES KOMPLEKS 131122252 Полимеринжект Полимеринжект ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бистрица 1444 Гъбешница 2 Полимеринжект ЕООД Емил Ангелов Станчев 672B32F34BBA6F1148F7B8C2B16C26FB162954FEF0DBE4C1966316966D156C27 Полимеринжект ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лозен 1151 Съединение 222 Полимеринжект Polimerinzhekt 131158490 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ-1 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЯНЕВ 310665EA00B9C91D817785D87809A00D32EDD40E84B523773D16867A2E68583A ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ D4D0115EFB8E4517E87B222F9E330A7F9254BE9BB5C5D465894F995B52B2B3F6 НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ FAA8279B8451E88E8FB807475B605AD1C76560DFE0483DD893CE0B5CBE9CA4F8 НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР FAA8279B8451E88E8FB807475B605AD1C76560DFE0483DD893CE0B5CBE9CA4F8 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ТАТЯНА МАРИНОВА БЕЧЕВА C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D ЕВРОМАРКЕТ КАРИ EVROMARKET KARI 131111964 СЪНПРО СЪНПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ РОСА 12 СЪНПРО ЕООД ДЕСИСЛАВА ЕВТИМОВА ТОДОРОВА 6C85D65563D0030930EE9A3F50C26A1289665365CEE74F472062FAE71C3F2139 ЕРИК ДИРК ЯН ТЕРМЕЕР A9A99F4BF49A8F1FB5C5E752532447DE Ерик Дирк Ян Термеер 385CBD55964A4366D06A0CEC2C662E49 Джерардус Джоузеф Мария Верстеег 816B6CDE9EF47211BA46DDF16994C0CF Киан Сенг Коу D403B3FAC01ECBAF672A231F9F56AF0E ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б.В. 473A9478E54F8AE5CE549FFEBE0F7924 ОДЕК ИНК. 0EEF17A9FE1F6D7F9FAA2EB0E80D638D Сенад Сейфияй A69F7A38040A4E4D04B835AB6B27D3BA СЪНПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ул. Христо Ботев 3 СЪНПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Ген. Едуард И.Тотлебен 2 Г СЪНПРО SANPRO 200485300
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 137 956 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 068 978 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 030 364 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на предприятие за белене на слънчогледови семки виж доставчиците
"Органик Ленд Корпорейшън"ООД
ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД
ЕИК ID: 131460760
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 259219
... Органик Ленд Корпорейшън"ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 ул.РАШКО БЛЪСКОВ 210 ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД ... Киан Сенг Коу D403B3FAC01E[..](ДФЗ|ТР)
ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б.В. 473A9478E54F[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕК ИНК. 0EEF17A9FE1F[..](ДФЗ|ТР)
Сенад Сейфияй A69F7A38040A[..](ДФЗ|ТР)
...
"Органик Ленд Корпорейшън"ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 ул.РАШКО БЛЪСКОВ 210 ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ООД АНТОН ГАВРИЛОВ ПОПОВ CF7584E751F9578845318A4765FEF50D5DFD6C09E4A14B25D8266E5326C70185 ХЕРРИТ МАРТИНУС ЯН ТЕРМЕЕР 3CB37CC02F313201030828A1CB5FB3BC БОЛКАН ФУДС ЕООД 130255260 ХЕРРИТ МАРТИНУС ЯН ТЕРМЕЕР 60D0FA800ABF519EA4033A7A430D8101 ОДЕК ИНК 9628FC47977480283720D60922B80C46 ХЕРРИТ МАРТИНУС ЯН ТЕРМЕЕР 8FD55F2A97A54F59BE532B17C815F0D6 Георги Димитров Рачев 6209CB17B8B4C44FFA9444240AB7AA970F845C60C5BE4EB5EF7F1B3F0A3A489A ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН 131460760 СИЛИСТРА ЛЕНД 202212872 Глобул Брокеридж Сървисиз ЛТД 4355647EC43179F28EC42424F9FEA211 Киан Сенг Коу D403B3FAC01ECBAF672A231F9F56AF0E Джерардус Джоузеф Мария Верстеег 816B6CDE9EF47211BA46DDF16994C0CF ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б. В. 029957FB390A5ACA3FDEECE3BCE93F7B ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН ORGANIK LEND KORPOREYSHAN 131460760 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД КРУМ ХРИСТОВ ХРИСТОВ D76DC876D650FC631F5B155F178EC37A39D2C14BB1B10FBEC5D80FEB0515E53E БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН EVROMARKET KANSTRAKSHAN 131433890 20 ВЕКА 20 ВЕКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 73 вх.Е ет.7 ап.133 20 ВЕКА ООД ЕМИЛ СПАСОВ ЙОТОВ 2AFF06C433F9617DC2798997EBE85D6DC7F9D4B81B87EF8485CF58D3C9DBB00D ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ BA6BC07FF42F94755291FE85D7E296E43473CC7832F18AF304E2BDE182705FEE КАЛОЯН ЕМИЛОВ ЙОТОВ 12A8B676351FB47CA5079F5DFC22D57FA8BE9EA85322712BFC7201042D242117 20 ВЕКА 20 VEKA 131161743 АУТО ФРАНС 3000 АУТО ФРАНС 3000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 АУТО ФРАНС 3000 ЕООД ПЕТЯ ЦОЧЕВА КОНДОВА C400D336E3E1F5EF18FA2BE79587F94A6C35F45C303BE5320EA1B18AF419247F ВХО ХОЛДИНГ ГМБХ, АВСТРИЯ CF6DA5E2F400A1D6F0F4808BF7B0E4D8 ХРИСТО ИВАНОВ ДУКОВ E1332A591161A6861CD16C85FA0D1851FB6E06467558A4C7A01C2B451828E034 АУТО ФРАНС 3000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС 39 ДИМЧО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ A9C362D30610C6FC46EA1C63EABA962D4077CDBE19FA112E2A52928183225722 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 ВХО Холдинг ГмбХ 09CCF3096E37FBADA45DE7D5A0112363 АУТО ФРАНС 3000 AUTO FRANS 3000 131179602 ЗАВЪР ЗАВЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9101 ул.АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ 29Б ЗАВЪР ЕООД РОСИЦА АНГЕЛОВА МАЛИНОВА E04FCE9A23EA41F9A1382AB6AE6EBAA1F7C56681A3DE02884817D86D0FDAD420 ЗАВЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ 6 Б-1 ЗАВЪР ZAVAR 103851797 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ДОБРИЧ 35 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД ДИМИТРА ДИМОВА ЖЕЛЕВА 442480B36B46AC2FDA0C4E0D62CFFCDF5F27C589DA4748FF29377679B8A596C7 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 DOMREMONTSTROY-99 118044539 МЕТКОН МЕТКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.СИМЕОН ВЕЛИКИ 42 МЕТКОН ЕООД ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ САВЯНОВ 9E5F8C5BF143E62A0239E6AC78B755BE4DF9119D16A4254C7B7A2F10034F7B61 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 3D5B120F3C9A60312B7825A7DDC8E45366EC5F3562EC9717486F6F2FBE2C8FE8 МЕТКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 КОМ 10 ИВЕЛИН ДИМИТРОВ БЕНОВ CC84325AD88CFDB12579116B75B49A12C5C4EB4D2B5D04B0BA1665DB0CA7C448 МЕТКОН METKON 118572006 ГЕС КОМПЛЕКС ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 р-н Триадица; ул. Добри Христов 5 ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД ЕЛЕНА СТОЯНОВА ГАЙДАРОВА A6EB8755C2343B4733B5C2C165EB1643E886FE0C5493354ED42E644DDDFAC16B ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ценово 7139 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 66 ВИКТОР МИХАЛЕВ АНАСТАСОВ AFD5B46643969CFCDD9749BA4AA6BAE7B7767962B4E91F832BC4ADCBD9AD95AA ЮГЛАНС ЕООД ЕООД 117665297 ЮГЛАНС 117665297 БАХАР ТАСИН РАСИМ FBB4878C9730886874A38F9427277CA4A20A7099154793A8FE03C5E2498794D0 ЮГЛАНС ООД 117665297 ГЕС КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ХРИСТО БОТЕВ 3 ГЕС КОМПЛЕКС GES KOMPLEKS 131122252 Полимеринжект Полимеринжект ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бистрица 1444 Гъбешница 2 Полимеринжект ЕООД Емил Ангелов Станчев 672B32F34BBA6F1148F7B8C2B16C26FB162954FEF0DBE4C1966316966D156C27 Полимеринжект ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лозен 1151 Съединение 222 Полимеринжект Polimerinzhekt 131158490 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ-1 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЯНЕВ 310665EA00B9C91D817785D87809A00D32EDD40E84B523773D16867A2E68583A ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ D4D0115EFB8E4517E87B222F9E330A7F9254BE9BB5C5D465894F995B52B2B3F6 НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ FAA8279B8451E88E8FB807475B605AD1C76560DFE0483DD893CE0B5CBE9CA4F8 НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР FAA8279B8451E88E8FB807475B605AD1C76560DFE0483DD893CE0B5CBE9CA4F8 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ТАТЯНА МАРИНОВА БЕЧЕВА C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D ЕВРОМАРКЕТ КАРИ EVROMARKET KARI 131111964 СЪНПРО СЪНПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ РОСА 12 СЪНПРО ЕООД ДЕСИСЛАВА ЕВТИМОВА ТОДОРОВА 6C85D65563D0030930EE9A3F50C26A1289665365CEE74F472062FAE71C3F2139 ЕРИК ДИРК ЯН ТЕРМЕЕР A9A99F4BF49A8F1FB5C5E752532447DE Ерик Дирк Ян Термеер 385CBD55964A4366D06A0CEC2C662E49 Джерардус Джоузеф Мария Верстеег 816B6CDE9EF47211BA46DDF16994C0CF Киан Сенг Коу D403B3FAC01ECBAF672A231F9F56AF0E ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б.В. 473A9478E54F8AE5CE549FFEBE0F7924 ОДЕК ИНК. 0EEF17A9FE1F6D7F9FAA2EB0E80D638D Сенад Сейфияй A69F7A38040A4E4D04B835AB6B27D3BA СЪНПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ул. Христо Ботев 3 СЪНПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Ген. Едуард И.Тотлебен 2 Г СЪНПРО SANPRO 200485300
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 578 396 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 789 198 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 625 221 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на път ІV50304 Опан-Тракия и път ІV50303 Опан-Кравино виж доставчиците
Община Опан

ЕИК ID: 000817917
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 385914
... ул. ДЖОВАНИ ГОРИНИ 2 ет.1 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТКОВ 3CAF342302F5[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ... АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив БУЛ.ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ №37,ПАЛАТА 6,ОФИС 7 на Международен панаир Пловдив ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ...
Община Опан АКВАКОНСУЛТ АКВАКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 8 А АКВАКОНСУЛТ ЕООД БИСЕР АСЕНОВ ХАРАЛАМПИЕВ BAB6EB04C85B217E9771A67D1BC5F1871B02ADAD7F2B5E0323AF725B6FA07131 АЛБЕНА БИСЕРОВА ХАРАЛАМПИЕВА - КАШКИНА 4B5A96EA236A426767408F891A8D0D5E4D7CC69DE2AC78449DB2259B6DB97F47 ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА A0CF0624BDEF02AEF102E1AF567820706F2961B6D0210C5E947D4AFEFCF3E763 МИЛЕНА БИСЕРОВА ХАРАЛАМПИЕВА 3386C2F565B522437C9EC12B8A65DC6FBFE1788810620840ADBEA826290784B7 АЛБЕНА БИСЕРОВА ХАРАЛАМПИЕВА-КАШКИНА 4B5A96EA236A426767408F891A8D0D5E4D7CC69DE2AC78449DB2259B6DB97F47 АКВАКОНСУЛТ AKVAKONSULT 109600435 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДЖОВАНИ ГОРИНИ 2 ет.1 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТКОВ 3CAF342302F5F5CDCB347EA9A4AEB05DD92EF164E982AB2A2FF418D5A6570607 КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023B52D6720890F85940AA6AA663E04F470EBE0790F1B729ACE8A4D ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД 131216367 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Свиленица 15 ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА A0910B3BFC83C9E23D50591C61036E214F9FC3822DFAD0EE73DA1422254FB9FE АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76А АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ AR EL KEY KONSULTING 175063026 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАН ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 50 ИВАН ВАСИЛЕВ ЕТ ИВАН МАНЕВ ВАСИЛЕВ C80DCCD3598E77F348A67110886A149565E6D5434477A1BAF9BC0C958C134F6E ФИЛИП ИВАНОВ ПОПЧЕВ 89F8C0B5E61B9445012590D10032AE3852059AB7EB71556650C62569D5B0C399 ИВАН ВАСИЛЕВ IVAN VASILEV 833023968 ДЕОМИД ДЕОМИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КЪНЕВ 11 вх.А ет.2 ап.11 ДЕОМИД ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 48E5B63B4FC6B7C667149F06ECDBFF21 ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 82D249DDF7FD1487D02BDEF91E1DFB1CBFC4EB550A8779C3A2D79B57BB4EB21F ДЕОМИД DEOMID 103842150 ПИ ЕС АЙ ПИ ЕС АЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 190 ПИ ЕС АЙ АД НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ F5EB881DDB7F362D6D28E4A30980634D5C89EC5635AE83464C8653DD2E6522D2 ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ 6D304DB5A2C0B5ECFE6DDD569DA4776B285B5AF710E5421ABB84E930872C9DDE ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ A2F6F3D260CCE2E4C5E9F1DECBDA8EF8908FAADA9838C17C64CCD797A3D7D54F АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ A251BFAFB2A66836EE05CB94087A081A9BFBE9BF06C4C8FC635653415743DCDE ПИ ЕС АЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив БУЛ.ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ №37,ПАЛАТА 6,ОФИС 7 на Международен панаир Пловдив ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ 61ED2D7CFE3BBC0726D9297B3479FFDF09D4E3089F1514895EA78048CCFFF50A ПИ ЕС АЙ 833175762 ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ 6AE80D000BCFA770F9288C3C94829FCAF1B9D826693CF93AC23380C7AB53CBEB МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАТЕРОВА A91AD16FB1EDB25584BF0C17B3B0752173FBFF000340F93CF383F20FB7125B11 ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ 907BBE5D74D03BB85BA9B8FEDB68B0BF64646E2AB75C40F28ED80B3C734BBC44 ДИМИТЪР ТРИФОНОВ АТАНАСОВ E1E0D0B9901F3E0AE6AF5F5D1964FC935C3694220C840A7F494D0BEA3E7E96A8 СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ КАЗАНЛЪК 123535664 ЛАТЬО МАНАХИЛОВ ЛАТЕВ 02848205BBE1F6119621C37F9E068322ED02F350A7C52719225B67EA88C52FDF РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА DF1ACFCF387716017397B776BA461331D95B458311E9CE09B33338B4CFB7B286 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ D112E40ADEAD5A1E7B644F3C36EE8C23ECB815486B6C89C9539A2E663E58AEEA ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ 200619620 МИЛЕНА СЛАВОВА ГЮЗЛЕВА 2DA41AF602902AADFF34DE279DFD8BC0CA99C2B30563C7224B5B15A6824FEC56 ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ C30B64EF7F970C7E43E20CFE63A3FDB5E8051F5DEBADDE0752DCE5B92DA773BA АННА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА A9CFD59159B934634AD5ADB7FD58849A689D4B6EE546B9B90930F29FE4C48435 ЦВЕТЕЛИНА ТОШЕВА АНГЕЛОВА F6AA5406E100FBDAB9C1D5D623C68B63C832ADDBFA9878EA47EC56AB524F81C5 МАНОЛ ТАНЕВ КАВРЪКОВ 410803E6AEEFBBDD1D327E29F87BD98ED5A76ABF5267DC69B9FC3917EC04FAA2 ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ”Джеймс Баучер” 71 ГАЛИН СЛАВОМИРОВ ЙОНЕВ 08C90AA4BE58BD243D363E022ACDD5D9425CDD31C31E48608007CC4ED4E24265 ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D00098D8AFBF7B24E667C4072BCFD3E18DEC1381C17E612E604DEE31543454DC ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО 833175762 РОДОПА ТРЕЙС 203126472 ИНФРАСТРОЙ 204312832 ТРЕЙС - БУРГАС 200627706 ПИ ЕС АЙ PI ES AY 833175762
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 226 886 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 226 886 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 161 739 лв./BGN
Проект: Разширение на силозна база - 6 бр. силози, изграждане на авторазтоварище, 1 бр. бункер за отсевки, командна зала и зърночистачна кула в землището на гр. Попово - ЕТАП ВТОРИ виж доставчиците
"Ойропак” ООД
ОЙРОПАК ООД
ЕИК ID: 121517062
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 509380
"ОйропакООД ОЙРОПАК ООД ОЙРОПАК ОЙРОПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1641 кв. ВЛАДАЯ ул. ПЛИСКА 8 ОЙРОПАК ООД Райчо Георгиев Ангелов E404305F5F1E[..](ДФЗ|ТР)
Васил Михайлов Василев DF3E169FC4EF[..](ДФЗ|ТР)
Васил Михайлов Василве DF3E169FC4EF[..](ДФЗ|ТР)
ОЙРОПАК ООД БЪЛГАРИЯ ...
"Ойропак” ООД ОЙРОПАК ООД ОЙРОПАК ОЙРОПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1641 кв. ВЛАДАЯ ул. ПЛИСКА 8 ОЙРОПАК ООД Райчо Георгиев Ангелов E404305F5F1E4BC51593207A9A0A837AE509C8EB7DFF598F2DFBB645F28430B3 Васил Михайлов Василев DF3E169FC4EF15FB12AAF5FC46A4A994162D22B28816EC8D836B7FFF70FF031A Васил Михайлов Василве DF3E169FC4EF15FB12AAF5FC46A4A994162D22B28816EC8D836B7FFF70FF031A ОЙРОПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Златен рог 22 ОЙРОПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЗЛАТЕН РОГ 22 Сън Инвестмънтс Лимитид 3F8D9B4FDCE5043410141311A8A9C7C1 ОЙРОПАК OYROPAK 121517062 МОНТАЖИ-ВАРНА МОНТАЖИ-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 8 МОНТАЖИ-ВАРНА АД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХЕКИМОВ D7CEA76BC8CB922789E7EB4024EFA26DEEB5A9BD4C89EE05792568C5BA89F824 ВЕНЕЛИН АРХАНГЕЛОВ СТОЙНОВ 35FB687B78498415CE65BD7368AD1887C4939FB4B05130E0E5DA009D43C44C7F ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ CBB393DD94060D39580AA9C0B5F876FB5D7F4A9641EBACFE455E104D2D090F46 МОНТАЖИ-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 район ОДЕСОС, ул.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 59 МОНТАЖИ-ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 59 ГАЛИН СВЕТОСЛАВОВ НЕДЕВ 5BA0133D65EC4045745DE1498C5B68E31ED6EC266D094B03054A5F34772260F9 МОНТАЖИ-ВАРНА MONTAZHI-VARNA 030033682 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 АНТОЛА АНТОЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ТРАКИЯ 24 АНТОЛА АД НИКОЛИНКА НЕДЕЛЧЕВА КОЛЕВА 947656A1755DDFB6DD0225FD082A6D47405C209FF702F030460B4C52F65A287E НЕДКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА 6DDA4596F96AA792466652A45DCD688ECFAFEB56571701D5741C94FD5CCBBBD1 РУМЯНА КРЪСТЕВА РАДЕВА B4C080407A8F7DE605ADBA88832687BF531DFB9AF0EED3AFA96C08CCF008C94F НИКОЛИНКА НЕДЕЛЧЕВА КОЛЕВА 947656A1755DDFB6DD0225FD082A6D47405C209FF702F030460B4C52F65A287E АНТОЛА ANTOLA 835014619 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. КЮСТЕНДЖА 79 Б СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД ДИАНА СТОЯНОВА МИХОВА 017EAB0DE525FFCD4FE17BE35B13178BB8F071EEE4BEDE16B6AEEC9708F433FF СТОЯН ВАСИЛЕВ МИХОВ 67DCDF212B4D544663561A0B06F396CAAC6D67E183940BDAF0C80B50A9B7AC1A ВЕСЕЛИНКА НЕЙЧЕВА МИХАЙЛОВА 28C4A115420AEE9670A7D54317DDA4829F98BECA329087218404CEFF62D44875 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 65 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 15 ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ ТОНЕВ 85DCDE3A1FCA462D42AB2FF17458B1357403882BAFB45907175F2A7D567789BA СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ SI VI EM-KONSULT 125548258
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 085 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 542 618 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 542 618 лв./BGN
Проект: Оранжериен комплекс на геотермално отопление в село Долна Диканя, община Радомир
"Оранжерия Долна Диканя" ООД
ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ООД
ЕИК ID: 203490134
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Оранжерия Долна Диканя" ООД ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ООД ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Диканя 2420 сгр. Кметство ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ООД АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ БАЛАКЧИЕВ 522B608E1F4C[..](ДФЗ|ТР)
ПЕПИ ...
"Оранжерия Долна Диканя" ООД ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ООД ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Диканя 2420 сгр. Кметство ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ООД АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ БАЛАКЧИЕВ 522B608E1F4CB795A6BC436FE6D27DEE6191EC484B621F080906F6EC56651CE1 ПЕПИ ПЕТРОВ ТРАЙЧЕВ 8B55261165DA73A6928160477842076E50BD42914DE7BD32D576777010D26675 КИРИЛ ЛЮБЕНОВ МЪРЗЕВ 92DCBC432C3630C84F0A3183CE121A0BAF19ECADE10BA5A3ADBC1271043E6010 ОРАНЖЕРИЯ ДОЛНА ДИКАНЯ ORANZHERIYA DOLNA DIKANYA 203490134
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 819 434 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 691 661 лв./BGN
Изплатени / Payed: 845 830 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област Русе виж доставчиците
Община -Две могили,обл.Русе

ЕИК ID: 000530529
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 182270
... АНГЕЛОВ AFB34A150B7A[..](ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954(ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ ... ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A[..](ДФЗ|ТР)
АКЦЕНТ ...
Община -Две могили,обл.Русе АПИАРИЯ ТРЕЙД АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.ЗГОРИГРАД 68 4 АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД ТОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ 48682370C904073977E6A733189439023429CF83F70B4DB00649DE44FE1820D4 ПЕТЪР ДЕНЕВ СТОИЛОВ 552CA963948273A273435EDFF4DE2259F84E75083FF1A297F3FF65C024EE5E36 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0AF7030BE494722F196E50B3A83D5E32D17C375A895A9A88C4E1ACA7D82F3AA2 АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ДОЙРАН 17 АНАТОЛИ РОСЕНОВ ИВАНОВ C00102485DF67BCFB51BC2D36E766F4FD369596332DB753F9C627EE443BBC30A АПИАРИЯ ТРЕЙД APIARIYA TREYD 117672833 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Борово 7174 ул. ХРИСТО БОТЕВ 4 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО ЦАНЕВ ТОНЕВ B4B76C8D8D30C108E3A14A78CD5DCFA52620A6971F15589E7C94150728121413 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ KONSULTANT PROEKT 202910927 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 АКЦЕНТ Р АКЦЕНТ Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул.ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30B01405EF3E62A8BEAAAB47FFAFFB8D61802E7D6AEDCEDFCC4EB9 ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A1A9E55F5390FC6560C8ABD16F935E08A85EFA044BBCFCC790F38 АКЦЕНТ Р AKTSENT R 117672046
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 855 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 855 821 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 842 606 лв./BGN
Проект: Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда и внедряване на когенераторна инсталация. виж доставчиците
"Оранжерии - Петров дол" ООД
ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД
ЕИК ID: 813208144
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184172
... ООД ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Петров дол 9225 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД ЖЕЛЮ РАЙКОВ ЖЕЛЕВ 045D857A93AE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА ЦОНКОВА ПАМУКЧИЕВА 04D2FC1C488F[..](ДФЗ|ТР)
ОРАНЖЕРИИ 2000 ООД 103508282(ДФЗ|ТР)
ОРАНЖЕРИИ ...
"Оранжерии - Петров дол" ООД ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Петров дол 9225 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД ЖЕЛЮ РАЙКОВ ЖЕЛЕВ 045D857A93AE7603FD3154C8B0FA19FF68D8C08479234CBA59FAE258DF5491C0 ЛЮДМИЛА ЦОНКОВА ПАМУКЧИЕВА 04D2FC1C488FD2119EB6A9FBAB40B3ABDC22C97ECA145A4C4BBE672CF8FE094F ОРАНЖЕРИИ 2000 ООД 103508282 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД 813208144 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ОРАНЖЕРИИ 2000 103508282 ОРАНЖЕРИИ 2000ООД 103508282 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ORANZHERII-PETROV DOL 813208144 ЕКОСИСТ ЕКОСИСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул.ФРИТЬОФ НАНСЕН 33 ЕКОСИСТ ООД МАРИЯ ЗАХОВА-ЙОСТ 78E4C856F48C8C40AE1A5BCA67B2412A АЛБЕРТ ЙОСТ 4B3AC444A7AB3C31D530BE1CD707D5AC ВЕЛИНОВ ДИМИТР ГРИГОРОВ 0DB894EC6B1DC497F2CEB22A99C976D85E40697B74E7820716DC4D29443D504D ВЕЛЧО СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ DD476B3A6A555160A00DE510659FD68438BD38C8D00008FE5BAAAB1FE35C7916 АЛБЕР ЙОСТ 4A9E61863DDB2B6F83308C4C2A132FAA ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ВЕЛИНОВ 0DB894EC6B1DC497F2CEB22A99C976D85E40697B74E7820716DC4D29443D504D МАРИЯ ЗАХОВА-ЙОСТ 32D07A31B7A1FE50DF826854665C3D2A Мария Захова - Йост AFD037EEAAF7511BFE9468939DAE8D83 Алберт Йост 5C0F42EE01F1255027E7DDAA9DC473F6 ЕКОСИСТ EKOSIST 130868270 ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ТЪРГОВИЩКО ШОСЕ 1 ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР АД КУНИ ЛАМБЕВ КУНЕВ E4DA9CB35B3DC20075B70655AE220F6B843368FC023802591A7ACD7234ED2C5D КОЛЮ КИРАНОВ БАБОВ 1041EE876D88E895E3AFD720F527B7EFBC9659F3D0ACF9E25D01C305C0A1C203 ДИМИТЪР ДУШКОВ ДУШЕВ 078B601BEF85B674AE55ECF0688EBF75D22BB66847F62FA17241B81D05A990EC БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПУРИЕВ 69A694ABCAB54D800B9BD059CCA397723E29AFA544284BD9B37F1A11992DF059 ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР ENERGOMONTAZH-RR 116006059 АМГ ПРОЕКТ АМГ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КАПИТАН РАЙЧО 87 АМГ ПРОЕКТ ЕООД МИРОСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 65A671C535D102235A44F88FAB68906159FA051E671FA34CAE4E01F20CB4BDBD АМГ ПРОЕКТ AMG PROEKT 200222483 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красно село; ул.Бузлуджа 29,офис2 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AEDE25083D56549C7A520B3C208845BC4CC0E11B87B6771F096DD4 КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3D7A8F5F9A68FB338CBE2652959A57C0D63358DC92FA5AB8CBB81 ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД 131524330 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Бузлуджа 29 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Бузлуджа 29 Интер консулт Нова” ЕООД 131524330 Любена Каменова Димитрова 5F37CC3388A3DED68A0F993ECBE78899F85D210D34E7DBC9557B901F43F80D03 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП INTER KONSULT GRUP 175281886
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 773 984 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 709 593 лв./BGN
Изплатени / Payed: 700 906 лв./BGN
Проект: Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес виж доставчиците
"ОЛИМЕКС" ООД
ОЛИМЕКС ООД
ЕИК ID: 815145899
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 414506
"ОЛИМЕКС" ООД ОЛИМЕКС ООД ОЛИМЕКС ОЛИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ПРЕСПА 11 ОЛИМЕКС ООД АНДРИЯН ЛИНКОВ АЛЕКСАНДРОВ A72B773C05F9[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ ЛИЯНА-ТОДОРКА МИКОВА -91- ... ТОДОРКА МИКОВА - 91 - АНДРИЯН АЛЕКСАНДРОВ 815111498(ДФЗ|ТР)
МИГЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА АЛЕКСАНДРОВА CB81A96E7152[..](ДФЗ|ТР)
ОЛИМЕКС OLIMEKS 815145899(ДФЗ|ТР)
"ОЛИМЕКС" ООД ОЛИМЕКС ООД ОЛИМЕКС ОЛИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ПРЕСПА 11 ОЛИМЕКС ООД АНДРИЯН ЛИНКОВ АЛЕКСАНДРОВ A72B773C05F99061E8317995956DC95607113B86B5E02A175A4ED73AEB2E1164 ЕТ ЛИЯНА-ТОДОРКА МИКОВА -91- АНДРИЯН АЛЕКСАНДРОВ 815111498 ТОДОРКА МИКОВА АЛЕКСАНДРОВА FB43E1DDFD69975AA899256DE42D63DD2CA17553100D00BE07FA6920A2BFE382 ЛИЯНА - ТОДОРКА МИКОВА - 91 - АНДРИЯН АЛЕКСАНДРОВ 815111498 ЕТ ЛИЯНА - ТОДОРКА МИКОВА - 91 - АНДРИЯН АЛЕКСАНДРОВ 815111498 МИГЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА АЛЕКСАНДРОВА CB81A96E7152B1EF40F043539E221797905D328C1A595317BD9AF72F491490A2 ОЛИМЕКС OLIMEKS 815145899
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 766 242 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 883 121 лв./BGN
Изплатени / Payed: 729 598 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на улица в гр. Омуртаг
Община Омуртаг, закон за МСМА

ЕИК ID: 875817
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Омуртаг, закон за МСМА
Община Омуртаг, закон за МСМА
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 546 574 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 546 574 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление на улица "Възход" виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 336 178 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 336 178 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 317 159 лв./BGN
Проект: "Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Оряхово." виж доставчиците
Община Оряхово

ЕИК ID: 000193414
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 383794
... И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВРАЦА 000193115(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА БОРОВАН 000193065(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА РОМАН 000193460(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282(ДФЗ|ТР)
...
Община Оряхово К и Н КОНСУЛТ К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО БЕЛЧЕВ 20 К и Н КОНСУЛТ ЕООД КРАСИМИРА МИХОВА НЕНОВА D627D65CBEB49105C62383D1A01AD0B1271AC7F3EDD86B202E9C4E2622508362 К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 кв. Подуяне Яребична планина 4 0 0 К и Н КОНСУЛТ K i N KONSULT 131438414 ЛИРЕКС БГ ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 9, партер ЛИРЕКС БГ ООД ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 0BFF503CB6F71AC4E8D525048215BE67C1CDA8DF0940C0F7AD115DE4635B6781 МАНОЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ 01DDD6DA88456695075BAB24E3388BF336A4E3C3E631F2D8F4B9DACA0202154E ТОПИКА-ЕКСПЕРТ ООД 121627181 РАЛИЦА МАНОЛОВА ИЛИЕВА CD223AF683756A55603CFC735C5C36905673446A9E539892FFDA748839E3309B ЯНКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ 10DD20B34EF61E2E571AC842AA5227907B8060EE0BE3884B6BA97986F2EA72E5 ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 54А 1, партер ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 306 2 ЛИРЕКС БГ LIREKS BG 121057952 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 НИЕНА НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ОХРИД 2 НИЕНА ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Оборище 39-А А Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 НИЕНА NIENA 130012212 Г И Д КОНСУЛТ Г И Д КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1362 СУХОДОЛ ул. БАНСКА БИСТРИЦА 4 Г И Д КОНСУЛТ ООД ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА E3CAA3126FFF8922D8ACBB5B13588CF7F467C25064BFF777B96A2393F4058C6C ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕНОВА 3868534E052330EA25491940D6928E3F205F13D3286CA2D0A3BC21920F1C5FD0 НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ 24A68E95B7560E6A8BE11A44D6B31FCEA4AA6DF17799914E0EA1B5425FD057EB КЕРКА МИТЕВА ГЕШЕВА-БОРИСОВА 67D6F044B6D2A9E072B3616BA797F878C432CCA7DC29D86F63FC310341B51A3C Г И Д КОНСУЛТ G I D KONSULT 175397200 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8FDB402BDD48F38CC05749A17972FC8E314C576109613228D36BA8 ОБЩИНА ВРАЦА 000193115 ОБЩИНА БОРОВАН 000193065 ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371 ОБЩИНА РОМАН 000193460 ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414 ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282 ДЪРЖАВАТА МРРБ 831661388 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 000193058 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 816090199 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТПК МАКСИ ЦЕНТЪР ТРЕТИ МАРТ 1 - - ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА 898546B138A8606AB0EB30EC3BF13DD3F040B8C767F0954B639D9C1668F33882 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД EM SI PROPARTI LIMITID 202254711 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. ХИМИК бл. 30 ет.4 ап.14 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЗОРНИЦА РУМЕНОВА ГУЗЕЛСКА-ЧАНЕВА 62E3014ECB74DC867AE0BA8AC48F1DFB3999883EFC895455ECAE2319976D0DC7 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1395 ЛЮЛИН 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДУНАВСКА 8 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ MEGA - STROY - INZHENERING 105560880 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 ГЕЛАК ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЧЕРКОВНА 75 ГЕЛАК ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ 4D0B9CF946C382B0DBF4D69C1909A186D35C7F5BA3CC0B43659D7C7344B29FC8 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 238B860527412CD2C484A71BA38AB64DC542C9956E7375750011C27CE6F280B7 АНТОН СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 85DB43139A3E62FE3A5D376546C9D934B035B6A78E2A6294F128E5FD2F2EF427 Стефан Георгиев Гелов FB22B1474B5F116A6CDD2311E9DEF6BF7703DB5582CDD22BC030445A9669169F ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. „Люба Величкова 24 ГЕЛАК GELAK 121002176 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 кв. НАДЕЖДА, ул. ХРИСТО СИЛЯНОВ бл. 315 вх.Г ет.2 ап.58 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 610Б Б АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 01117E2CB64AF008737C8960CD9AE9738396948286FB488D53E308069980BCC5 НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СТОЯНОВ 36766ECF2C6CD000B373FA22656A00317CAE9AEC67F8121AE2828E2872137592 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА ХР СИЛЯНОВ 315 5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА - 3 315 Г ПАВЛИНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА C8A46F73C3167BB305DEB0A4D9C142AB3C4A7A9F1FB6BBDF7A720BB1C938D1B5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ AL I IV FOREST KONSULT 175410377 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F27EFBF71AE1298EACDA8 КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C08B3F443D2B0E86D378B1 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055D291FA0FA92F8F21BA5E АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB887E6491B004DCEFBD52 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77CA1B6469CFF44229C01C СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A4DE261646B425343A420 КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242EB72A23A620D18388200D АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E39C21AF6ADA4E7175CD9 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля 2 232 А КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД Красимир Цветанов Кръстев 665BBAD75DB4F692BC8EB55A3256E4B22EC5241CBB7F6C295EB5F6708F8BE575 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ KEY PRO SARVISIZ 201871407 АР ДЖИ БИ АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 р-н Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ул. ТОДОР СТОЯНОВ 13 бл. 218 ап.35 АР ДЖИ БИ ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ПАКТИАВАЛ 313E86112AEDD35DEE1AB7539C0CEF68E6A728EDF02285B2752D9F79717089FF ВИОЛЕТА СПАСОВА ТУПОВИЧАРСКА EACD360AB3BE5214489B7FA128FD2273AD2EDB6D97903EA2D2C4A773802FE62D АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София р-н Изток, ул. Незабравка № 1, вх.А, ап.17 АР ДЖИ БИ AR DZHI BI 175046596 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4679 ул. ИВАН ХРИСЧЕВ 13 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 7D840694E67F80F2B59CD8A991737BE5D683FB6D014FFE4D4374B954E4638FAE ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 873ED44983F368C39658A5BF758A3A643FA6EB65548F98AC049B67790B2D4439 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ BRATYA PASHKULEVI 112069083 ВИАГРУП ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХЕМУС 24 ВИАГРУП ЕООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ 4CCFDB7E2B9C069D6793E4CE81AD64FAD88C28D269E15F43EA16C73CFD67E7C9 ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 55 ВИАГРУП VIAGRUP 114684488 ЕМПИКО ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ ТИНТЯВА 27 ЕМПИКО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОЦОВА 1D86DC1745F7A16287D46C96D46AF5649A88B83182D79D276FEF4D85C0B5068D ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА BC82783F6B7381C67B09C47353416970FC5B9ADEB7029CFB236A1678DB601A84 ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Борово 52 Г ЕМПИКО EMPIKO 202704222 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 ул. ЗОРНИЦА 48 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 2D10ED83B5A489B15F8503611A4E9507D1C38833AF0FDD19F0BF52F387DFB568 ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 7DDCDC7A27362F9601E24B2BE7F340256CFAFC947376232871B0198FF701FDDE ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ DEAL-INZHENERING 175274322 НИНА ПАПАЗОВА - 61 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Иван Асен ІІ 69 0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД НИНА ГАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 58C408D19CFB05C66026B71AB6A73F3BB5A2A29FAD5E511FF88A5518F74105F0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 NINA PAPAZOVA - 61 123746202 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71A50DAE5F651318C37AFD5FD02B54655F3EA67BC66D131E34E850 ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD123FF618939786AB276C0F4AA413E2BCFA89D5A46D1D4B1DFFE25 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092302166C7E3624474CD8EB3C4D1DD31544111C3528C122E25CE32 ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 299 174 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 299 174 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 298 814 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Брезово, с. Борец, с. Чоба и с. Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област”
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 471123
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 173 145 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 173 145 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 614952
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Баните, област Смолян
Община Баните, област Смолян
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 172 143 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 172 143 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улици в Община Две могили виж доставчиците
Община -Две могили,обл.Русе

ЕИК ID: 530529
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 182270
... АНГЕЛОВ AFB34A150B7A[..](ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954(ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ ... ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A[..](ДФЗ|ТР)
АКЦЕНТ ...
Община -Две могили,обл.Русе АПИАРИЯ ТРЕЙД АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.ЗГОРИГРАД 68 4 АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД ТОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ 48682370C904073977E6A733189439023429CF83F70B4DB00649DE44FE1820D4 ПЕТЪР ДЕНЕВ СТОИЛОВ 552CA963948273A273435EDFF4DE2259F84E75083FF1A297F3FF65C024EE5E36 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0AF7030BE494722F196E50B3A83D5E32D17C375A895A9A88C4E1ACA7D82F3AA2 АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ДОЙРАН 17 АНАТОЛИ РОСЕНОВ ИВАНОВ C00102485DF67BCFB51BC2D36E766F4FD369596332DB753F9C627EE443BBC30A АПИАРИЯ ТРЕЙД APIARIYA TREYD 117672833 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Борово 7174 ул. ХРИСТО БОТЕВ 4 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО ЦАНЕВ ТОНЕВ B4B76C8D8D30C108E3A14A78CD5DCFA52620A6971F15589E7C94150728121413 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ KONSULTANT PROEKT 202910927 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 АКЦЕНТ Р АКЦЕНТ Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул.ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30B01405EF3E62A8BEAAAB47FFAFFB8D61802E7D6AEDCEDFCC4EB9 ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A1A9E55F5390FC6560C8ABD16F935E08A85EFA044BBCFCC790F38 АКЦЕНТ Р AKTSENT R 117672046
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 172 101 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 172 101 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово виж доставчиците
Община Оряхово

ЕИК ID: 193414
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 383794
... И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВРАЦА 000193115(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА БОРОВАН 000193065(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА РОМАН 000193460(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282(ДФЗ|ТР)
...
Община Оряхово К и Н КОНСУЛТ К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО БЕЛЧЕВ 20 К и Н КОНСУЛТ ЕООД КРАСИМИРА МИХОВА НЕНОВА D627D65CBEB49105C62383D1A01AD0B1271AC7F3EDD86B202E9C4E2622508362 К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 кв. Подуяне Яребична планина 4 0 0 К и Н КОНСУЛТ K i N KONSULT 131438414 ЛИРЕКС БГ ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 9, партер ЛИРЕКС БГ ООД ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 0BFF503CB6F71AC4E8D525048215BE67C1CDA8DF0940C0F7AD115DE4635B6781 МАНОЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ 01DDD6DA88456695075BAB24E3388BF336A4E3C3E631F2D8F4B9DACA0202154E ТОПИКА-ЕКСПЕРТ ООД 121627181 РАЛИЦА МАНОЛОВА ИЛИЕВА CD223AF683756A55603CFC735C5C36905673446A9E539892FFDA748839E3309B ЯНКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ 10DD20B34EF61E2E571AC842AA5227907B8060EE0BE3884B6BA97986F2EA72E5 ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 54А 1, партер ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 306 2 ЛИРЕКС БГ LIREKS BG 121057952 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 НИЕНА НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ОХРИД 2 НИЕНА ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Оборище 39-А А Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 НИЕНА NIENA 130012212 Г И Д КОНСУЛТ Г И Д КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1362 СУХОДОЛ ул. БАНСКА БИСТРИЦА 4 Г И Д КОНСУЛТ ООД ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА E3CAA3126FFF8922D8ACBB5B13588CF7F467C25064BFF777B96A2393F4058C6C ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕНОВА 3868534E052330EA25491940D6928E3F205F13D3286CA2D0A3BC21920F1C5FD0 НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ 24A68E95B7560E6A8BE11A44D6B31FCEA4AA6DF17799914E0EA1B5425FD057EB КЕРКА МИТЕВА ГЕШЕВА-БОРИСОВА 67D6F044B6D2A9E072B3616BA797F878C432CCA7DC29D86F63FC310341B51A3C Г И Д КОНСУЛТ G I D KONSULT 175397200 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8FDB402BDD48F38CC05749A17972FC8E314C576109613228D36BA8 ОБЩИНА ВРАЦА 000193115 ОБЩИНА БОРОВАН 000193065 ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371 ОБЩИНА РОМАН 000193460 ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414 ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282 ДЪРЖАВАТА МРРБ 831661388 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 000193058 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 816090199 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТПК МАКСИ ЦЕНТЪР ТРЕТИ МАРТ 1 - - ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА 898546B138A8606AB0EB30EC3BF13DD3F040B8C767F0954B639D9C1668F33882 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД EM SI PROPARTI LIMITID 202254711 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. ХИМИК бл. 30 ет.4 ап.14 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЗОРНИЦА РУМЕНОВА ГУЗЕЛСКА-ЧАНЕВА 62E3014ECB74DC867AE0BA8AC48F1DFB3999883EFC895455ECAE2319976D0DC7 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1395 ЛЮЛИН 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДУНАВСКА 8 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ MEGA - STROY - INZHENERING 105560880 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 ГЕЛАК ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЧЕРКОВНА 75 ГЕЛАК ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ 4D0B9CF946C382B0DBF4D69C1909A186D35C7F5BA3CC0B43659D7C7344B29FC8 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 238B860527412CD2C484A71BA38AB64DC542C9956E7375750011C27CE6F280B7 АНТОН СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 85DB43139A3E62FE3A5D376546C9D934B035B6A78E2A6294F128E5FD2F2EF427 Стефан Георгиев Гелов FB22B1474B5F116A6CDD2311E9DEF6BF7703DB5582CDD22BC030445A9669169F ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. „Люба Величкова 24 ГЕЛАК GELAK 121002176 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 кв. НАДЕЖДА, ул. ХРИСТО СИЛЯНОВ бл. 315 вх.Г ет.2 ап.58 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 610Б Б АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 01117E2CB64AF008737C8960CD9AE9738396948286FB488D53E308069980BCC5 НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СТОЯНОВ 36766ECF2C6CD000B373FA22656A00317CAE9AEC67F8121AE2828E2872137592 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА ХР СИЛЯНОВ 315 5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА - 3 315 Г ПАВЛИНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА C8A46F73C3167BB305DEB0A4D9C142AB3C4A7A9F1FB6BBDF7A720BB1C938D1B5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ AL I IV FOREST KONSULT 175410377 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F27EFBF71AE1298EACDA8 КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C08B3F443D2B0E86D378B1 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055D291FA0FA92F8F21BA5E АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB887E6491B004DCEFBD52 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77CA1B6469CFF44229C01C СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A4DE261646B425343A420 КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242EB72A23A620D18388200D АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E39C21AF6ADA4E7175CD9 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля 2 232 А КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД Красимир Цветанов Кръстев 665BBAD75DB4F692BC8EB55A3256E4B22EC5241CBB7F6C295EB5F6708F8BE575 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ KEY PRO SARVISIZ 201871407 АР ДЖИ БИ АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 р-н Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ул. ТОДОР СТОЯНОВ 13 бл. 218 ап.35 АР ДЖИ БИ ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ПАКТИАВАЛ 313E86112AEDD35DEE1AB7539C0CEF68E6A728EDF02285B2752D9F79717089FF ВИОЛЕТА СПАСОВА ТУПОВИЧАРСКА EACD360AB3BE5214489B7FA128FD2273AD2EDB6D97903EA2D2C4A773802FE62D АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София р-н Изток, ул. Незабравка № 1, вх.А, ап.17 АР ДЖИ БИ AR DZHI BI 175046596 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4679 ул. ИВАН ХРИСЧЕВ 13 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 7D840694E67F80F2B59CD8A991737BE5D683FB6D014FFE4D4374B954E4638FAE ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 873ED44983F368C39658A5BF758A3A643FA6EB65548F98AC049B67790B2D4439 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ BRATYA PASHKULEVI 112069083 ВИАГРУП ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХЕМУС 24 ВИАГРУП ЕООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ 4CCFDB7E2B9C069D6793E4CE81AD64FAD88C28D269E15F43EA16C73CFD67E7C9 ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 55 ВИАГРУП VIAGRUP 114684488 ЕМПИКО ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ ТИНТЯВА 27 ЕМПИКО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОЦОВА 1D86DC1745F7A16287D46C96D46AF5649A88B83182D79D276FEF4D85C0B5068D ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА BC82783F6B7381C67B09C47353416970FC5B9ADEB7029CFB236A1678DB601A84 ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Борово 52 Г ЕМПИКО EMPIKO 202704222 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 ул. ЗОРНИЦА 48 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 2D10ED83B5A489B15F8503611A4E9507D1C38833AF0FDD19F0BF52F387DFB568 ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 7DDCDC7A27362F9601E24B2BE7F340256CFAFC947376232871B0198FF701FDDE ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ DEAL-INZHENERING 175274322 НИНА ПАПАЗОВА - 61 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Иван Асен ІІ 69 0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД НИНА ГАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 58C408D19CFB05C66026B71AB6A73F3BB5A2A29FAD5E511FF88A5518F74105F0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 NINA PAPAZOVA - 61 123746202 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71A50DAE5F651318C37AFD5FD02B54655F3EA67BC66D131E34E850 ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD123FF618939786AB276C0F4AA413E2BCFA89D5A46D1D4B1DFFE25 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092302166C7E3624474CD8EB3C4D1DD31544111C3528C122E25CE32 ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 135 941 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 135 941 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежности към тях на територията на община Опака
Община Опака

ЕИК ID: 875824
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Опака
Община Опака
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 093 110 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 093 110 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Подобряване средата на живот в община Брезово чрез обновяване на населените места виж доставчиците
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 000471123
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 401096
... ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325[..](ДФЗ|ТР)
НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76B[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E7[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ 115328801(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ...
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801 ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A715183507E70C63836474BCDCC1CC706FC946D068A9D91B3E0AE66F6594 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4913951033F0F8AD4108AC3ECCCE10C4F02896B068599B27D442D НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73BDC3CE89FCF8AACD42AB189FC0EA9BB182E5CEB81C2B0580D137C ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF7A06AE70825B7A6BF6037D642C08088EF466CF4EA2893161D536 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272E41FF868E192F02CCA36CEB9ACA7CECA6465C78302B0A48C430C ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC5CAE54E4AFAF6C85667489DBF753805FE452DE6D2756781870DD ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ B0F0EC967B7A0E29CA5B22D53EA547F705D16996E0234DC1408B6896883C8DED ИВАНКА ИВАНОВА МИЛЕВА B42FB207B2F2BEA50ED04EBA01792C18739B352604CCA11E3AC9936D0CB1BDB5 НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ СОТИРОВ B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ ТОМОВ DD4648E56739AD61B007E7BF0F16E7528EA7443BC32ED113B863AA97626C5B65 ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ЖЕЧКА ПЕТРОВА ТОМОВА AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА 86C6CB3E522B2ED38650C3413A85ABEC268F62EB7A9474023FEE70E28AD7D98E Петя Игнатова Найденова 9DDF7C9A3EF8560CEA05B9F23077A968D0559E1E3103B66338815D70CDADA4DA Илиян Любомиров Христов 9887C307CCD821CF512DA098A708F93A12F394ED7240881AB835336CE0F679CF Красимир Пламенов Янкулов 9F3CC333586FFA774744930D2C23550D35A01983A081FBFC65D9742F32DEB7A9 Иван Атанасов Кацаров F9A953221211C32DD4558574087B446CFFD6596A5268B1D67DB4DE7CF8E48A9A Георги Николаев Сотиров CB45E9DDB9CAB4DF85F0B60711115B0DD56ED0133CAEB563306E1EF2CCECBCC4 ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ТОМОВА 24DB62D85F07EA6E52B43D02F4B29FE640AF238050196EE869BC8B68B59C369D ТРАНСКОНСУЛТ-21 130474902 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ TRANSKONSULT-BG 121389659 САВЕКО САВЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 КОЮ КОЕВ 30 САВЕКО ЕООД СТОЯН РАДЕВ УЗУНОВ 972FEC1D2D3DEA04C50B8ED88D42B3DA5AB1039B380198D078CEF5678E6726D6 ВИДКА ПЕНЕВА УЗУНОВА D6D76DBE249B8662C17F269751572B5A66C51D13472F43D1E4407BA8DFDC5DD0 САВЕКО SAVEKO 115573163 ТРАКИЯ ГАРАНТ ТРАКИЯ ГАРАНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ДОНДУКОВ 1 ТРАКИЯ ГАРАНТ АД СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ 827C4E689AE6A34A915FFEA5B701017567194DB2CD4118A733F939ECCC714E65 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ BB6D1026F23B90FE6FE329F5D816FA404390AAB2C010C2386AC4CDCB138A48FC САВА АТАНАСОВ ДРИЕВ 8F97E16D1EBDFD2D3EDB2C378B4715CB6E8BD4BD6E1C9AF1653AFCA910EBDB10 НАЙДЕН ИЛИЕВ ДРУМЕВ 7156A6FCAD0737815A7C33BF695D93FDFBC17798DE93CD1B44B8193F96D97579 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE5FAE4635CB2C74E7882BE6BE41DDC7547FC0FB3939CD048CABC2 ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА BD91A2AA476339CD88627EE7861EFDD9DA6EAB6C7E92ECEA784891C0753F4C63 ИВАН БОГДАНОВ СУЛТАНОВ EEC9E78D8CE9706F0A296643BAA1CEC2040E98DDAC51CEEC349166D89BC32779 СЕРГЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 4D1D93EBEB0C91C1F810F0E9F130DA44EE28C164F425DD5C388998F3BE5F7838 СОНЯ ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА-ПОПОВА 5EAC249A3D64C5E10494F4F33418355E53080F255A2D6F39F1BFB537CFD9B330 ТРАКИЯ ГАРАНТ TRAKIYA GARANT 115500069 КАРАТ - ПЕРФЕКТ КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 05F84131DB836B546EEB6559BF4E734B72C39DDABB87A0453A1BE86F96CED355 КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 29 КАРАТ - ПЕРФЕКТ KARAT - PERFEKT 115600497 ХАНИКАН ХАНИКАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Гурко 27 ХАНИКАН ООД Белослав Николаев Николов EABB261B082849B2972D4B47E85478CA8DD0F73B9BCD70A25B0D6EE201596016 Георги Борисов Хаджийски 77E8CD12C1E84FC3D095ED64125E6D97 Георги Борисов Хаджийски 32964F62CE531E45DC2E24F43627BD12 ХАНИКАН HANIKAN 202253545 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Ж.Ж.ТРАКИЯ 13 Б ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ 7A622B3EA99A57894E91EA698B987EA1309015DBBC74831E9196C03246F678C9 БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ 573E40C2B0B0DEAC1E52D6A9E47C38024520E33C4CFDEE8A45149722375FF833 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ GEOPROEKTSTROY 115939162 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Яврово 4258 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД СТОЯНКА НИКОЛОВА КЕРИНА 4762901ACB4D955D357CD08E6A2B066EEFF63C8B8B6A2CBA48DA3DAE755BAA3A СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА БАНКОВА F2DDB115D6F13B074DBD3A6678B36804C342BE916D00AACCF4541085E1A0B8C6 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул.ВОЛГА 47 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БАНКОВА D64912BB7288F02223302B35464868FA5B2B180DF6C41D84009121055D71E0DB БОЯН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ DABE3D83E777B544EB23E420784587EC3A37597AE418E2D5D01F84822EBF0103 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 47 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 2419BD1D18EBB69C9DBC2B7511205CFFA46668099D66AC1C1548D47556A91F3D ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул. ВОЛГА 47 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 EVROKONSULT 2005 200509635 КОРИНЕР КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР ул.УОШБЪРН 57 КОРИНЕР ЕООД АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 7DCA9EDE262C28137627EDDF7A6E216C2FBCC7B3FBCB5E5E66EE0264E1D58E0A КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 БАСАРИМ 33 КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАЧЕВА 909FAC03B5732786E30656EC55CECCF60FF4B59F0FF1FDFAE6CFBB55583847D2 КОРИНЕР KORINER 202532937 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД КОЛЬО ИВАНОВ КОСЕВ 81288BEB89091F3C3F3A5CA0E31BEDC4631191851D3EBD1AD350D0CB04457EE0 ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ 9E9DF760752BA8BEB1A72CDC1161BC7EC67B152F6F9FE1C847276AB223A3998F СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ 2000 АД 123567217 ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОСЕВА B56012096D8F3AC1086BB0071DFCB07524B558E43A5AF183BDB20B1696F2D97B СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 Захари Зограф 2 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ STROITELSTVO I MONTAZH 833066574
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 067 301 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 067 301 лв./BGN
Изплатени / Payed: 954 914 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на общински път - SML 2004- III-8611 с. Давидково - с. Стърница от км.0 +000 до км. 4 + 622.61 виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 025 282 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 025 282 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 025 282 лв./BGN
Проект: "Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина "Веселин Маринов" в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец , община Баните, област Смолян".
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 614952
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Баните, област Смолян
Община Баните, област Смолян
Одобрени разходи / Approved expenses: 963 666 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 963 666 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ в село Оряховец, община Баните” виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 958 825 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 958 825 лв./BGN
Изплатени / Payed: 957 379 лв./BGN
Проект: Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, училище "Христо Ботев" с.Опан
Община Опан

ЕИК ID: 817917
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Опан
Община Опан
Одобрени разходи / Approved expenses: 908 316 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 908 316 лв./BGN
Изплатени / Payed: 454 158 лв./BGN
Проект: Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация виж доставчиците
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 000471123
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 401096
... ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325[..](ДФЗ|ТР)
НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76B[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E7[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ 115328801(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ...
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801 ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A715183507E70C63836474BCDCC1CC706FC946D068A9D91B3E0AE66F6594 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4913951033F0F8AD4108AC3ECCCE10C4F02896B068599B27D442D НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73BDC3CE89FCF8AACD42AB189FC0EA9BB182E5CEB81C2B0580D137C ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF7A06AE70825B7A6BF6037D642C08088EF466CF4EA2893161D536 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272E41FF868E192F02CCA36CEB9ACA7CECA6465C78302B0A48C430C ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC5CAE54E4AFAF6C85667489DBF753805FE452DE6D2756781870DD ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ B0F0EC967B7A0E29CA5B22D53EA547F705D16996E0234DC1408B6896883C8DED ИВАНКА ИВАНОВА МИЛЕВА B42FB207B2F2BEA50ED04EBA01792C18739B352604CCA11E3AC9936D0CB1BDB5 НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ СОТИРОВ B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ ТОМОВ DD4648E56739AD61B007E7BF0F16E7528EA7443BC32ED113B863AA97626C5B65 ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ЖЕЧКА ПЕТРОВА ТОМОВА AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА 86C6CB3E522B2ED38650C3413A85ABEC268F62EB7A9474023FEE70E28AD7D98E Петя Игнатова Найденова 9DDF7C9A3EF8560CEA05B9F23077A968D0559E1E3103B66338815D70CDADA4DA Илиян Любомиров Христов 9887C307CCD821CF512DA098A708F93A12F394ED7240881AB835336CE0F679CF Красимир Пламенов Янкулов 9F3CC333586FFA774744930D2C23550D35A01983A081FBFC65D9742F32DEB7A9 Иван Атанасов Кацаров F9A953221211C32DD4558574087B446CFFD6596A5268B1D67DB4DE7CF8E48A9A Георги Николаев Сотиров CB45E9DDB9CAB4DF85F0B60711115B0DD56ED0133CAEB563306E1EF2CCECBCC4 ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ТОМОВА 24DB62D85F07EA6E52B43D02F4B29FE640AF238050196EE869BC8B68B59C369D ТРАНСКОНСУЛТ-21 130474902 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ TRANSKONSULT-BG 121389659 САВЕКО САВЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 КОЮ КОЕВ 30 САВЕКО ЕООД СТОЯН РАДЕВ УЗУНОВ 972FEC1D2D3DEA04C50B8ED88D42B3DA5AB1039B380198D078CEF5678E6726D6 ВИДКА ПЕНЕВА УЗУНОВА D6D76DBE249B8662C17F269751572B5A66C51D13472F43D1E4407BA8DFDC5DD0 САВЕКО SAVEKO 115573163 ТРАКИЯ ГАРАНТ ТРАКИЯ ГАРАНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ДОНДУКОВ 1 ТРАКИЯ ГАРАНТ АД СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ 827C4E689AE6A34A915FFEA5B701017567194DB2CD4118A733F939ECCC714E65 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ BB6D1026F23B90FE6FE329F5D816FA404390AAB2C010C2386AC4CDCB138A48FC САВА АТАНАСОВ ДРИЕВ 8F97E16D1EBDFD2D3EDB2C378B4715CB6E8BD4BD6E1C9AF1653AFCA910EBDB10 НАЙДЕН ИЛИЕВ ДРУМЕВ 7156A6FCAD0737815A7C33BF695D93FDFBC17798DE93CD1B44B8193F96D97579 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE5FAE4635CB2C74E7882BE6BE41DDC7547FC0FB3939CD048CABC2 ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА BD91A2AA476339CD88627EE7861EFDD9DA6EAB6C7E92ECEA784891C0753F4C63 ИВАН БОГДАНОВ СУЛТАНОВ EEC9E78D8CE9706F0A296643BAA1CEC2040E98DDAC51CEEC349166D89BC32779 СЕРГЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 4D1D93EBEB0C91C1F810F0E9F130DA44EE28C164F425DD5C388998F3BE5F7838 СОНЯ ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА-ПОПОВА 5EAC249A3D64C5E10494F4F33418355E53080F255A2D6F39F1BFB537CFD9B330 ТРАКИЯ ГАРАНТ TRAKIYA GARANT 115500069 КАРАТ - ПЕРФЕКТ КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 05F84131DB836B546EEB6559BF4E734B72C39DDABB87A0453A1BE86F96CED355 КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 29 КАРАТ - ПЕРФЕКТ KARAT - PERFEKT 115600497 ХАНИКАН ХАНИКАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Гурко 27 ХАНИКАН ООД Белослав Николаев Николов EABB261B082849B2972D4B47E85478CA8DD0F73B9BCD70A25B0D6EE201596016 Георги Борисов Хаджийски 77E8CD12C1E84FC3D095ED64125E6D97 Георги Борисов Хаджийски 32964F62CE531E45DC2E24F43627BD12 ХАНИКАН HANIKAN 202253545 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Ж.Ж.ТРАКИЯ 13 Б ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ 7A622B3EA99A57894E91EA698B987EA1309015DBBC74831E9196C03246F678C9 БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ 573E40C2B0B0DEAC1E52D6A9E47C38024520E33C4CFDEE8A45149722375FF833 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ GEOPROEKTSTROY 115939162 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Яврово 4258 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД СТОЯНКА НИКОЛОВА КЕРИНА 4762901ACB4D955D357CD08E6A2B066EEFF63C8B8B6A2CBA48DA3DAE755BAA3A СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА БАНКОВА F2DDB115D6F13B074DBD3A6678B36804C342BE916D00AACCF4541085E1A0B8C6 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул.ВОЛГА 47 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БАНКОВА D64912BB7288F02223302B35464868FA5B2B180DF6C41D84009121055D71E0DB БОЯН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ DABE3D83E777B544EB23E420784587EC3A37597AE418E2D5D01F84822EBF0103 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 47 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 2419BD1D18EBB69C9DBC2B7511205CFFA46668099D66AC1C1548D47556A91F3D ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул. ВОЛГА 47 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 EVROKONSULT 2005 200509635 КОРИНЕР КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР ул.УОШБЪРН 57 КОРИНЕР ЕООД АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 7DCA9EDE262C28137627EDDF7A6E216C2FBCC7B3FBCB5E5E66EE0264E1D58E0A КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 БАСАРИМ 33 КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАЧЕВА 909FAC03B5732786E30656EC55CECCF60FF4B59F0FF1FDFAE6CFBB55583847D2 КОРИНЕР KORINER 202532937 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД КОЛЬО ИВАНОВ КОСЕВ 81288BEB89091F3C3F3A5CA0E31BEDC4631191851D3EBD1AD350D0CB04457EE0 ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ 9E9DF760752BA8BEB1A72CDC1161BC7EC67B152F6F9FE1C847276AB223A3998F СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ 2000 АД 123567217 ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОСЕВА B56012096D8F3AC1086BB0071DFCB07524B558E43A5AF183BDB20B1696F2D97B СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 Захари Зограф 2 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ STROITELSTVO I MONTAZH 833066574
Одобрени разходи / Approved expenses: 835 554 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 835 554 лв./BGN
Изплатени / Payed: 827 466 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на 3 бр. обществени зелени площи в общ. Омуртаг, обл. Търговище, както следва: „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк, местността „Парка” гр. Омуртаг, общ. Омуртаг”, „Рехабилитация на обществени зелени площи – УПИ I, кв. 124, по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг” и „Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ VIII и IX, кв. 31, по плана на село Камбурово, общ. Омуртаг” виж доставчиците
Община Омуртаг, закон за МСМА

ЕИК ID: 000875817
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392398
... 119 13-14 Б БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС ООД Светлана Михайлова Пейчева 7CEF5C6B83EA[..](ДФЗ|ТР)
Евтим Георгиев Пейчев ... КЮСТЕНДЖА 79 Б СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД ДИАНА СТОЯНОВА МИХОВА 017EAB0DE525[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ВАСИЛЕВ МИХОВ 67DCDF212B4D[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Омуртаг, закон за МСМА РУТЕКС РУТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 12 РУТЕКС ООД ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ C77DA447F3B5A12D93878713060AF121FD8753A4C82B9E720F34000A48F47D2F ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 5AC61F3A8081D1F40521540725A0F65263619FCC81D35CFB197A707E2CF0E531 Теодор Петров Стефанов FD744FCE8BB24DCF88DB18B18C720F4BFFABD872274F66106850C407D994C0C5 РУТЕКС RUTEKS 831204083 АНТОРА АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. КРЕСНА 22 АНТОРА ЕАД ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ 0B3DCABC4E504C2E734BA251ACF9505AB39905A0FEFCB4F86CED5FDB9DC7E189 ИЛИЯ ИВОВ БОРИСЛАВОВ 14BA013803A8068FA6A095D58FA93766F6A50C8AE606AF554E2F1D9A159043BB БОРИСЛАВ ИВОВ БОРИСЛАВОВ CE5F318773AF9874DD6DE3B91FDE25366015C3AF574619B6F2F573B6F31979A8 АНТОРА 116023674 АНТОРА 200421243 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 17 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 31 В АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 128 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 Н.Й.ВАПЦАРОВ 17 АНТОРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 Рафаил Попов 20 АНТОРА ЕАД 200421243 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560 АНТОРА ANTORA 200421243 НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. РУСИ ПОПОВ 2 А НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ ЕТ НИКОЛА ЛИЛОВ НИКОЛОВ 7280E445324D682C860CCD3E77C541232A3863D198B028E5C58E2AC0666E34A0 НИКО-Л-НИКОЛА ЛИЛОВ NIKO-L-NIKOLA LILOV 125013120 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Зона Б-19 Димитър Петков 119 13-14 Б БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС ООД Светлана Михайлова Пейчева 7CEF5C6B83EA705F53316EC5EA96DD4C1F10FE30F13C43074EC2E16E7EE6EBFE Евтим Георгиев Пейчев 5AF0E6C9588E79928F2B4799073378AFCEA4628676D85911C60952B8F2811266 БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС BIZNES SOLYUSHANS BOKS 175371472 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КОНСУЛТАЦИИ БГ КОНСУЛТАЦИИ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 82 КОНСУЛТАЦИИ БГ ООД ПАВЛИН ВЕСЕЛИНОВ ГРИГОРОВ 2BF63C849F63A6AD8E5A014333860E72005C00F759AA3F1CF0B85CDF85D2D9A6 ДИМАНА ВЕЛИКОВА ТОНЕВА 1C49376B1F4A2BF3E66F57B62CAAAB95EC6C83FF71E690F93907D6D1FB635DB1 ЦВЕТОМИР ЙОРДАНОВ КОВЧАЗОВ A48B68EC49B7A2C1D41FC1AA7DB44CC36257C739D57A31E134E80D1469BF45BA ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ БГ ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Цветан Зангов 33А ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ БГ ЕООД ЙОАНА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА 9B1EC436D76356F9F88038C180D7BD139D98B4F9D03DB978B4B8259DD2A43B83 КОНСУЛТАЦИИ БГ KONSULTATSII BG 202470762 ЯНКУЛА АРХ ЯНКУЛА АРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛЮЛИН-VІ 613 Д ЯНКУЛА АРХ ЕООД МЛАДЕН ЖЕЧКОВ ЯНКУЛОВ 74AFEB3D39297E7DD037CAC20D1BD63075A417A07BF3C20AA48FEA9B4EABB2AF МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНКУЛОВА 335BB086A1C2B485AE2253DE675B0174276BB2997F7BFA3F91EFC4A3F4A84BB4 ЯНКУЛА АРХ YANKULA ARH 200365816 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. КЮСТЕНДЖА 79 Б СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД ДИАНА СТОЯНОВА МИХОВА 017EAB0DE525FFCD4FE17BE35B13178BB8F071EEE4BEDE16B6AEEC9708F433FF СТОЯН ВАСИЛЕВ МИХОВ 67DCDF212B4D544663561A0B06F396CAAC6D67E183940BDAF0C80B50A9B7AC1A ВЕСЕЛИНКА НЕЙЧЕВА МИХАЙЛОВА 28C4A115420AEE9670A7D54317DDA4829F98BECA329087218404CEFF62D44875 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 65 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 15 ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ ТОНЕВ 85DCDE3A1FCA462D42AB2FF17458B1357403882BAFB45907175F2A7D567789BA СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ SI VI EM-KONSULT 125548258
Одобрени разходи / Approved expenses: 813 551 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 813 551 лв./BGN
Изплатени / Payed: 779 603 лв./BGN
Проект: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово“ виж доставчиците
Община Оряхово

ЕИК ID: 193414
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 383794
... И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВРАЦА 000193115(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА БОРОВАН 000193065(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА РОМАН 000193460(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282(ДФЗ|ТР)
...
Община Оряхово К и Н КОНСУЛТ К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО БЕЛЧЕВ 20 К и Н КОНСУЛТ ЕООД КРАСИМИРА МИХОВА НЕНОВА D627D65CBEB49105C62383D1A01AD0B1271AC7F3EDD86B202E9C4E2622508362 К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 кв. Подуяне Яребична планина 4 0 0 К и Н КОНСУЛТ K i N KONSULT 131438414 ЛИРЕКС БГ ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 9, партер ЛИРЕКС БГ ООД ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 0BFF503CB6F71AC4E8D525048215BE67C1CDA8DF0940C0F7AD115DE4635B6781 МАНОЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ 01DDD6DA88456695075BAB24E3388BF336A4E3C3E631F2D8F4B9DACA0202154E ТОПИКА-ЕКСПЕРТ ООД 121627181 РАЛИЦА МАНОЛОВА ИЛИЕВА CD223AF683756A55603CFC735C5C36905673446A9E539892FFDA748839E3309B ЯНКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ 10DD20B34EF61E2E571AC842AA5227907B8060EE0BE3884B6BA97986F2EA72E5 ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 54А 1, партер ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 306 2 ЛИРЕКС БГ LIREKS BG 121057952 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 НИЕНА НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ОХРИД 2 НИЕНА ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Оборище 39-А А Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 НИЕНА NIENA 130012212 Г И Д КОНСУЛТ Г И Д КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1362 СУХОДОЛ ул. БАНСКА БИСТРИЦА 4 Г И Д КОНСУЛТ ООД ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА E3CAA3126FFF8922D8ACBB5B13588CF7F467C25064BFF777B96A2393F4058C6C ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕНОВА 3868534E052330EA25491940D6928E3F205F13D3286CA2D0A3BC21920F1C5FD0 НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ 24A68E95B7560E6A8BE11A44D6B31FCEA4AA6DF17799914E0EA1B5425FD057EB КЕРКА МИТЕВА ГЕШЕВА-БОРИСОВА 67D6F044B6D2A9E072B3616BA797F878C432CCA7DC29D86F63FC310341B51A3C Г И Д КОНСУЛТ G I D KONSULT 175397200 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8FDB402BDD48F38CC05749A17972FC8E314C576109613228D36BA8 ОБЩИНА ВРАЦА 000193115 ОБЩИНА БОРОВАН 000193065 ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371 ОБЩИНА РОМАН 000193460 ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414 ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282 ДЪРЖАВАТА МРРБ 831661388 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 000193058 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 816090199 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТПК МАКСИ ЦЕНТЪР ТРЕТИ МАРТ 1 - - ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА 898546B138A8606AB0EB30EC3BF13DD3F040B8C767F0954B639D9C1668F33882 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД EM SI PROPARTI LIMITID 202254711 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. ХИМИК бл. 30 ет.4 ап.14 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЗОРНИЦА РУМЕНОВА ГУЗЕЛСКА-ЧАНЕВА 62E3014ECB74DC867AE0BA8AC48F1DFB3999883EFC895455ECAE2319976D0DC7 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1395 ЛЮЛИН 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДУНАВСКА 8 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ MEGA - STROY - INZHENERING 105560880 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 ГЕЛАК ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЧЕРКОВНА 75 ГЕЛАК ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ 4D0B9CF946C382B0DBF4D69C1909A186D35C7F5BA3CC0B43659D7C7344B29FC8 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 238B860527412CD2C484A71BA38AB64DC542C9956E7375750011C27CE6F280B7 АНТОН СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 85DB43139A3E62FE3A5D376546C9D934B035B6A78E2A6294F128E5FD2F2EF427 Стефан Георгиев Гелов FB22B1474B5F116A6CDD2311E9DEF6BF7703DB5582CDD22BC030445A9669169F ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. „Люба Величкова 24 ГЕЛАК GELAK 121002176 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 кв. НАДЕЖДА, ул. ХРИСТО СИЛЯНОВ бл. 315 вх.Г ет.2 ап.58 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 610Б Б АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 01117E2CB64AF008737C8960CD9AE9738396948286FB488D53E308069980BCC5 НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СТОЯНОВ 36766ECF2C6CD000B373FA22656A00317CAE9AEC67F8121AE2828E2872137592 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА ХР СИЛЯНОВ 315 5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА - 3 315 Г ПАВЛИНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА C8A46F73C3167BB305DEB0A4D9C142AB3C4A7A9F1FB6BBDF7A720BB1C938D1B5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ AL I IV FOREST KONSULT 175410377 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F27EFBF71AE1298EACDA8 КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C08B3F443D2B0E86D378B1 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055D291FA0FA92F8F21BA5E АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB887E6491B004DCEFBD52 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77CA1B6469CFF44229C01C СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A4DE261646B425343A420 КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242EB72A23A620D18388200D АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E39C21AF6ADA4E7175CD9 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля 2 232 А КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД Красимир Цветанов Кръстев 665BBAD75DB4F692BC8EB55A3256E4B22EC5241CBB7F6C295EB5F6708F8BE575 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ KEY PRO SARVISIZ 201871407 АР ДЖИ БИ АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 р-н Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ул. ТОДОР СТОЯНОВ 13 бл. 218 ап.35 АР ДЖИ БИ ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ПАКТИАВАЛ 313E86112AEDD35DEE1AB7539C0CEF68E6A728EDF02285B2752D9F79717089FF ВИОЛЕТА СПАСОВА ТУПОВИЧАРСКА EACD360AB3BE5214489B7FA128FD2273AD2EDB6D97903EA2D2C4A773802FE62D АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София р-н Изток, ул. Незабравка № 1, вх.А, ап.17 АР ДЖИ БИ AR DZHI BI 175046596 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4679 ул. ИВАН ХРИСЧЕВ 13 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 7D840694E67F80F2B59CD8A991737BE5D683FB6D014FFE4D4374B954E4638FAE ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 873ED44983F368C39658A5BF758A3A643FA6EB65548F98AC049B67790B2D4439 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ BRATYA PASHKULEVI 112069083 ВИАГРУП ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХЕМУС 24 ВИАГРУП ЕООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ 4CCFDB7E2B9C069D6793E4CE81AD64FAD88C28D269E15F43EA16C73CFD67E7C9 ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 55 ВИАГРУП VIAGRUP 114684488 ЕМПИКО ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ ТИНТЯВА 27 ЕМПИКО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОЦОВА 1D86DC1745F7A16287D46C96D46AF5649A88B83182D79D276FEF4D85C0B5068D ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА BC82783F6B7381C67B09C47353416970FC5B9ADEB7029CFB236A1678DB601A84 ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Борово 52 Г ЕМПИКО EMPIKO 202704222 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 ул. ЗОРНИЦА 48 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 2D10ED83B5A489B15F8503611A4E9507D1C38833AF0FDD19F0BF52F387DFB568 ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 7DDCDC7A27362F9601E24B2BE7F340256CFAFC947376232871B0198FF701FDDE ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ DEAL-INZHENERING 175274322 НИНА ПАПАЗОВА - 61 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Иван Асен ІІ 69 0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД НИНА ГАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 58C408D19CFB05C66026B71AB6A73F3BB5A2A29FAD5E511FF88A5518F74105F0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 NINA PAPAZOVA - 61 123746202 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71A50DAE5F651318C37AFD5FD02B54655F3EA67BC66D131E34E850 ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD123FF618939786AB276C0F4AA413E2BCFA89D5A46D1D4B1DFFE25 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092302166C7E3624474CD8EB3C4D1DD31544111C3528C122E25CE32 ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718
Одобрени разходи / Approved expenses: 774 806 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 774 806 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на зърнопроизводството. виж доставчиците
"Овеч Агро" ООД
ОВЕЧ АГРО ЕООД
ЕИК ID: 103826858
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184170
... . Провадия 9200 ул. ДУНАВ 39 СТАЯ 413 ОВЕЧ АГРО ЕООД ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 46E8385DE7A8[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ИЛИЕВ ... ЖЕЛЯЗКОВ 1F92F9ED0BA3[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ - ООД 103071039(ДФЗ|ТР)
ОВЕЧ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ...
"Овеч Агро" ООД ОВЕЧ АГРО ЕООД ОВЕЧ АГРО ОВЕЧ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. ДУНАВ 39 СТАЯ 413 ОВЕЧ АГРО ЕООД ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 46E8385DE7A8701F33917F34BB4DDD93FCE84775AC9CC428185C64B01704D2F0 СТЕФАН ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 1F92F9ED0BA381C6D63AC764336F3FF14E8268CDA4469B5E0758F6222A230FD1 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ - ООД 103071039 ОВЕЧ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПИСКЮЛИЕВ 1 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ 103071039 ОВЕЧ АГРО OVECH AGRO 103826858 АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ВЛАДАЙСКА 29 АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ ЕООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ТЕОДОРА СТРАТЕВА ТОТЕВА 557189DA3748CA77299EE5C0A080491F3224EA78D334128DF962E2A5FC1EB1F0 Агро бългериан къмпани АД 202208817 Агро бългериан къмпани 202208817 КАСТРАКЛИ 120558362 АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ AZPB KOMERSIAL KONSULT 175321804 АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Добротица 25 Г СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 SADRUZHIE STOYCHEVI 57 - 65 030172493 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515
Одобрени разходи / Approved expenses: 764 374 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 382 187 лв./BGN
Изплатени / Payed: 382 187 лв./BGN
Проект: Къщи за гости-комплекс''Аелеа''-гр.Земен виж доставчиците
''ОМД'' ООД
ОМД ООД
ЕИК ID: 113567642
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 447355
''ОМД'' ООД ОМД ООД ОМД ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. НАЙЧО ЦАНОВ бл. 26 вх.А ОМД ООД ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ 405E5450FCD1[..](ДФЗ|ТР)
ОЛЕГ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ 77641EBF6C27[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ДИМИТРОВ ЖИВКОВ 0F191A2772A0[..](ДФЗ|ТР)
...
''ОМД'' ООД ОМД ООД ОМД ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. НАЙЧО ЦАНОВ бл. 26 вх.А ОМД ООД ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ 405E5450FCD159D3538AFBF6AA330F2B108B536FE82C27B93E31B7D8BCDD2471 ОЛЕГ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ 77641EBF6C273EBC5E0D1B0EB8A4188CD6BF921C03DAB2A18EAAE2DDDDED9FB4 МАРТИН ДИМИТРОВ ЖИВКОВ 0F191A2772A0C5D0B92C2953AF240AED906CC267439E4920EA4E7DA77C96C81B ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 17 ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 НАЙЧО ЦАНОВ 26 А ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 7 ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 22 ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 РАЙКО ДАСКАЛОВ №1 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ОМД OMD 113567642 ЮНИС ЮНИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 ул. НАЙЧО ЦАНОВ 26 Б ЮНИС ООД КИРИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 690AB26852DBC712E9BF56FD11B178EC1080B15D633C80C0D65E8E1859F961F1 ЮЛИАН КИРИЛОВ ИВАНОВ 566145E5006E1294462B18D6E70C6CBB505CDFE1719CF029744A473EE8FA61C3 ЮЛИАН ИВАНОВ - ДЕЛТА С 113052293 ЮНИС 113032821 ЮНИС YUNIS 113032821
Одобрени разходи / Approved expenses: 729 084 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 166 лв./BGN
Изплатени / Payed: 383 822 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Гълабово,община Баните" виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 717 944 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 717 944 лв./BGN
Изплатени / Payed: 715 670 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Овеч Агро" ООД
ОВЕЧ АГРО ЕООД
ЕИК ID: 103826858
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184170
... . Провадия 9200 ул. ДУНАВ 39 СТАЯ 413 ОВЕЧ АГРО ЕООД ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 46E8385DE7A8[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ИЛИЕВ ... ЖЕЛЯЗКОВ 1F92F9ED0BA3[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ - ООД 103071039(ДФЗ|ТР)
ОВЕЧ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ...
"Овеч Агро" ООД ОВЕЧ АГРО ЕООД ОВЕЧ АГРО ОВЕЧ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. ДУНАВ 39 СТАЯ 413 ОВЕЧ АГРО ЕООД ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 46E8385DE7A8701F33917F34BB4DDD93FCE84775AC9CC428185C64B01704D2F0 СТЕФАН ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 1F92F9ED0BA381C6D63AC764336F3FF14E8268CDA4469B5E0758F6222A230FD1 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ - ООД 103071039 ОВЕЧ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПИСКЮЛИЕВ 1 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ 103071039 ОВЕЧ АГРО OVECH AGRO 103826858 АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ВЛАДАЙСКА 29 АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ ЕООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ТЕОДОРА СТРАТЕВА ТОТЕВА 557189DA3748CA77299EE5C0A080491F3224EA78D334128DF962E2A5FC1EB1F0 Агро бългериан къмпани АД 202208817 Агро бългериан къмпани 202208817 КАСТРАКЛИ 120558362 АЗПБ КОМЕРСИАЛ КОНСУЛТ AZPB KOMERSIAL KONSULT 175321804 АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Добротица 25 Г СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 SADRUZHIE STOYCHEVI 57 - 65 030172493 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515
Одобрени разходи / Approved expenses: 666 820 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 333 410 лв./BGN
Изплатени / Payed: 333 410 лв./BGN
Проект: ремонт на улица от о.т. 61, о.т. 63, о.т. 64, о.т. 65, о.т. 66, о.т. 68 до о.т. 70 в с. Опан, общ. Опан виж доставчиците
Община Опан

ЕИК ID: 000817917
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 385914
... ул. ДЖОВАНИ ГОРИНИ 2 ет.1 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТКОВ 3CAF342302F5[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ... АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив БУЛ.ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ №37,ПАЛАТА 6,ОФИС 7 на Международен панаир Пловдив ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ...
Община Опан АКВАКОНСУЛТ АКВАКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 8 А АКВАКОНСУЛТ ЕООД БИСЕР АСЕНОВ ХАРАЛАМПИЕВ BAB6EB04C85B217E9771A67D1BC5F1871B02ADAD7F2B5E0323AF725B6FA07131 АЛБЕНА БИСЕРОВА ХАРАЛАМПИЕВА - КАШКИНА 4B5A96EA236A426767408F891A8D0D5E4D7CC69DE2AC78449DB2259B6DB97F47 ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА A0CF0624BDEF02AEF102E1AF567820706F2961B6D0210C5E947D4AFEFCF3E763 МИЛЕНА БИСЕРОВА ХАРАЛАМПИЕВА 3386C2F565B522437C9EC12B8A65DC6FBFE1788810620840ADBEA826290784B7 АЛБЕНА БИСЕРОВА ХАРАЛАМПИЕВА-КАШКИНА 4B5A96EA236A426767408F891A8D0D5E4D7CC69DE2AC78449DB2259B6DB97F47 АКВАКОНСУЛТ AKVAKONSULT 109600435 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДЖОВАНИ ГОРИНИ 2 ет.1 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТКОВ 3CAF342302F5F5CDCB347EA9A4AEB05DD92EF164E982AB2A2FF418D5A6570607 КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023B52D6720890F85940AA6AA663E04F470EBE0790F1B729ACE8A4D ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД 131216367 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Свиленица 15 ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА A0910B3BFC83C9E23D50591C61036E214F9FC3822DFAD0EE73DA1422254FB9FE АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76А АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ AR EL KEY KONSULTING 175063026 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАН ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 50 ИВАН ВАСИЛЕВ ЕТ ИВАН МАНЕВ ВАСИЛЕВ C80DCCD3598E77F348A67110886A149565E6D5434477A1BAF9BC0C958C134F6E ФИЛИП ИВАНОВ ПОПЧЕВ 89F8C0B5E61B9445012590D10032AE3852059AB7EB71556650C62569D5B0C399 ИВАН ВАСИЛЕВ IVAN VASILEV 833023968 ДЕОМИД ДЕОМИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КЪНЕВ 11 вх.А ет.2 ап.11 ДЕОМИД ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 48E5B63B4FC6B7C667149F06ECDBFF21 ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 82D249DDF7FD1487D02BDEF91E1DFB1CBFC4EB550A8779C3A2D79B57BB4EB21F ДЕОМИД DEOMID 103842150 ПИ ЕС АЙ ПИ ЕС АЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 190 ПИ ЕС АЙ АД НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ F5EB881DDB7F362D6D28E4A30980634D5C89EC5635AE83464C8653DD2E6522D2 ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ 6D304DB5A2C0B5ECFE6DDD569DA4776B285B5AF710E5421ABB84E930872C9DDE ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ A2F6F3D260CCE2E4C5E9F1DECBDA8EF8908FAADA9838C17C64CCD797A3D7D54F АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ A251BFAFB2A66836EE05CB94087A081A9BFBE9BF06C4C8FC635653415743DCDE ПИ ЕС АЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив БУЛ.ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ №37,ПАЛАТА 6,ОФИС 7 на Международен панаир Пловдив ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ 61ED2D7CFE3BBC0726D9297B3479FFDF09D4E3089F1514895EA78048CCFFF50A ПИ ЕС АЙ 833175762 ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ 6AE80D000BCFA770F9288C3C94829FCAF1B9D826693CF93AC23380C7AB53CBEB МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАТЕРОВА A91AD16FB1EDB25584BF0C17B3B0752173FBFF000340F93CF383F20FB7125B11 ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ 907BBE5D74D03BB85BA9B8FEDB68B0BF64646E2AB75C40F28ED80B3C734BBC44 ДИМИТЪР ТРИФОНОВ АТАНАСОВ E1E0D0B9901F3E0AE6AF5F5D1964FC935C3694220C840A7F494D0BEA3E7E96A8 СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ КАЗАНЛЪК 123535664 ЛАТЬО МАНАХИЛОВ ЛАТЕВ 02848205BBE1F6119621C37F9E068322ED02F350A7C52719225B67EA88C52FDF РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА DF1ACFCF387716017397B776BA461331D95B458311E9CE09B33338B4CFB7B286 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ D112E40ADEAD5A1E7B644F3C36EE8C23ECB815486B6C89C9539A2E663E58AEEA ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ 200619620 МИЛЕНА СЛАВОВА ГЮЗЛЕВА 2DA41AF602902AADFF34DE279DFD8BC0CA99C2B30563C7224B5B15A6824FEC56 ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ C30B64EF7F970C7E43E20CFE63A3FDB5E8051F5DEBADDE0752DCE5B92DA773BA АННА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА A9CFD59159B934634AD5ADB7FD58849A689D4B6EE546B9B90930F29FE4C48435 ЦВЕТЕЛИНА ТОШЕВА АНГЕЛОВА F6AA5406E100FBDAB9C1D5D623C68B63C832ADDBFA9878EA47EC56AB524F81C5 МАНОЛ ТАНЕВ КАВРЪКОВ 410803E6AEEFBBDD1D327E29F87BD98ED5A76ABF5267DC69B9FC3917EC04FAA2 ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ”Джеймс Баучер” 71 ГАЛИН СЛАВОМИРОВ ЙОНЕВ 08C90AA4BE58BD243D363E022ACDD5D9425CDD31C31E48608007CC4ED4E24265 ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D00098D8AFBF7B24E667C4072BCFD3E18DEC1381C17E612E604DEE31543454DC ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО 833175762 РОДОПА ТРЕЙС 203126472 ИНФРАСТРОЙ 204312832 ТРЕЙС - БУРГАС 200627706 ПИ ЕС АЙ PI ES AY 833175762
Одобрени разходи / Approved expenses: 631 492 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 631 492 лв./BGN
Изплатени / Payed: 624 168 лв./BGN
Проект: "Доизграждане на главен събирателен канализационен колектор в с. Оряховец, община Баните" виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 622 436 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 622 436 лв./BGN
Изплатени / Payed: 618 911 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И СЪЗДАВАНЕ НА 400 ДКА НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЛАВАНДУЛА
"ОРГАНИКАЛ" ООД
ОРГАНИКАЛ ЕООД
ЕИК ID: 203506446
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ОРГАНИКАЛ" ООД ОРГАНИКАЛ ЕООД ОРГАНИКАЛ ОРГАНИКАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 153 1 ОРГАНИКАЛ ЕООД НЕВЕНА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА 6E541F77DB50[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА BFC133BB11A8[..](ДФЗ|ТР)
Агроалексиeвинвест ...
"ОРГАНИКАЛ" ООД ОРГАНИКАЛ ЕООД ОРГАНИКАЛ ОРГАНИКАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 153 1 ОРГАНИКАЛ ЕООД НЕВЕНА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА 6E541F77DB50775BE5325C9CB2FE9963BD95E1655E76F3B6C5E2C7133281B8E5 МАРИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА BFC133BB11A84A1B5D59E2A70F261200085E9B58A17AF93D497AFAB0218B2451 Агроалексиeвинвест ЕООД 203858255 Деница Пламенова Цветанова 0EBEC9D465C93F6726EB4F28BAE1468AC3D2426DB1B087D2914C72FEA5979D6E ОРГАНИКАЛ ORGANIKAL 203506446
Одобрени разходи / Approved expenses: 605 946 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 363 567 лв./BGN
Изплатени / Payed: 151 964 лв./BGN
Проект: " ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА АЛТЕРНАТИВЕН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ- С.ОСЕНОВО, ОБЩ.АКСАКОВО" виж доставчиците
"ОСЕНОВО СИЙ ВЮ" ООД
ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД
ЕИК ID: 200691363
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 445994
"ОСЕНОВО СИЙ ВЮ" ООД ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД БЪЛГАРИЯ с. Осеново 9155 КЪЩА 24 ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. МАДАРА 27 ... Б ОСЕНОВО СИЙ ...
"ОСЕНОВО СИЙ ВЮ" ООД ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД БЪЛГАРИЯ с. Осеново 9155 КЪЩА 24 ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. МАДАРА 27 Б ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ООД ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ РУСЕВ 8F7B1DF1BF214D2A1AE86BA81C9E186832FF2C309CA86E310F8E46E49D0D1F66 ПЛАМЕН ПЕЙЧЕВ ХРИСТОВ CF927B78647524E9F230B8F783D948702B327D58DA4BB242D2A6CD163F2DE9B3 ИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ РУСЕВ 7C75823F315A64A38AB6FC8B5B0EF0ECDE046919D70581FC263A83023DAAE397 АНИ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА 2D799468FAE5045028C45D0E71F25E91906A5661E29BC54ACBD7643CFBEC1F57 ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Гложене 5740 „Георги Пискулев” 37 ОСЕНОВО СИЙ ВЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. МАДАРА 27 Б ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ DD30611992109D5910AF6ABB4ECDEB7239D422898FD3D34817A37D079BAB8B97 ОСЕНОВО СИЙ ВЮ OSENOVO SIY VYU 200691363 АРХПРО АРХПРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ТОДОР ИКОНОМОВ 22 АРХПРО ООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА РАШЕВА E0690A7367D09A22F0F4CA3D7F8B6475CC833867615C2B4D93F705B213E5F0AC РАДОСЛАВ ТОДОРОВ РАШЕВ 0786DDEF784BC1D5F18A85C009786E5A4FC1629B3F862C6502B1D70E8C719544 ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 34855735D8D793BDB9F5D37B9FB1A6F4FA69946C5E0B02C713D5F3ED1A2C1AAA АРХПРО ARHPRO 103108644 ВЕТО ВЕТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. БИТОЛЯ 6 ВЕТО ООД ВЕНЕЛИН МАРИНОВ МИХОВ 4CB858285B83E7487A17CF0F5D6D6D09E099DE9B2A92D0013D03B991DE8D7100 ТОНИ КОЛЕВ ТАНЕВ 4CD916093C9379BD024546FFB2529DD1EC6A13A4AD9FB56A614CF07E13212BD1 ВЕТО VETO 103100448 СТЕКАР СТЕКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ВЛ. ВАРНЕНЧИК 201 5 СТЕКАР ЕООД СТЕФАН ТОДОРОВ КАРАГЕОРГИЕВ 535A1CEAA456C5261CD2141344387528611C134A84583CF140BCDE8A84038E63 СТЕКАР STEKAR 103654305 БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ 51 БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ПЛАМЕН ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ 5289470CF8AA485F369E8B1856D73167180C590D64F4D98B031A7C8EBEAFC91C БОРИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ХРИСТОВ BA00C0F7A4E6EE9D4FF26411FE0A4ECE3B137597CDA9678AD5B39ACB3739ABF5 ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ D76B41FAA32FD2122B3CA2EC58AFEB8C1EBC61786C9864C38F0058A6C7FDE32C БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 БУЛ. ВЛ. ВАРНЕНЧИК 19 БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРИЛЕП 173, офис 16 БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ BULGAZ INZHENERING 103927889 МАСТЕР ГРУП МАСТЕР ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. БРАТАН ШУКЕРОВ 22 вх.А ет.2 ап.6 МАСТЕР ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Устово ул.Братан Шукеров 22 А МАСТЕР ГРУП ЕООД РАФАЕЛ МАНУКЯН 54BC27365C0745E63F2854777341B7BD3A9681708A9441E6E9C281F0B7F16414 МАСТЕР ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ТРАКИЯ 86А МАСТЕР ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Устово ул.ТРАКИЯ 86А МАСТЕР ГРУП MASTER GRUP 120561757 АВТОКОМ АВТОКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.ПАИСИЙ 6 АВТОКОМ ООД ТРАЙКО НИКОЛОВ ТРАЙКОВ 37EFCAFEB6B8E9725F65D10CF285306C38C292CF9A87D0C8932891F6EDB8352E МИЛЧО ИВАНОВ МИЛКОВ DF481CEE43179F7FD3FB823D5767F3E0F974F162C6D701B9E4E2BEBF2563980D АВТОКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.Кюстенджа ЮКЯ АВТОКОМ AVTOKOM 125510179 ДЕКОРАТИ ДЕКОРАТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 4 ДЕКОРАТИ ЕООД РУМЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 1353FA2332C11F09CA1F18BC340A408DE5A6C8D38B5A04BAD054484F56EC4ACE ДЕКОРАТИ DEKORATI 116550153 ЕСТЕ СТРОЙ ЕСТЕ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. МАДАРА 27 Б 4 ЕСТЕ СТРОЙ ООД АНИ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА 2D799468FAE5045028C45D0E71F25E91906A5661E29BC54ACBD7643CFBEC1F57 КЕМАЛ МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ C78D46C18374E1917C8E64BAF23FB2C0AC6BBCD60DB88F15D3773E57105CF8C6 МОТО-ПФОЕ ЕООД 000646811 ЕСТЕ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Гложене 5740 „Георги Пискулев” 37 ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ DD30611992109D5910AF6ABB4ECDEB7239D422898FD3D34817A37D079BAB8B97 ЕСТЕ СТРОЙ ESTE STROY 103976854 ГЕОСМАРТ ГЕОСМАРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.СТРАНДЖА 18 ГЕОСМАРТ ЕООД БЛАГОЙ ВИКТОРОВ ПОПОВСКИ E712F930B751F641FC9A733ED01293C1A991695C057BD9A42E8DD8C7E53D2FA7 ГЕОСМАРТ GEOSMART 200064344 МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 МЛАДОСТ 1 МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР АД ВАСИЛКА МАРИНОВА БАХНЕВА 8996AE45997EB9C3B100E12A767BC0704C7197E8394DC6E4E81D7D0E08D93CA4 ГЕОРГИ СЛАВОВ ТАТАРОВ 7FEE67286634730342A532D5E71E77BC98A775B582720C6EF01D6FDE1B4CD0AA ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА F8A2F2954038923EEE1C65D7CC022AB91948DA9A63F4F4C2D49F5903A8F99945 МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР MEBELNA KASHTA LAZUR 103280312 ЕЛИС ПУУЛС ЕЛИС ПУУЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. Д-Р ГОЛОВИНА 7 ЕЛИС ПУУЛС ЕООД ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ 26489E531A2013B946C15170EF30B29264D035D579D715C9FD8C8F376E92F9C2 ЕЛИС ПУУЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ЯН ХУНЯДИ 37, офис-сграда Лъки ЕЛИС ПУУЛС ELIS PUULS 103909670 РЕСТАВРАТОР РЕСТАВРАТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 3 РЕСТАВРАТОР ЕООД СТЕПАН КИРКОРОВ ШАХИНЯН 04F16D86B4350BC354FE9C7B460690AC5D21D3ECAB4511CB0BEE6C9644E0F8F0 ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ РУСЕВ 8F7B1DF1BF214D2A1AE86BA81C9E186832FF2C309CA86E310F8E46E49D0D1F66 ИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ РУСЕВ 7C75823F315A64A38AB6FC8B5B0EF0ECDE046919D70581FC263A83023DAAE397 ГЕОРГИ СОФРОНИЕВ ПАНАЙОТОВ 9D95CFD7225A552E36DF00531DDDB2ED6DE0F37582BB873F6DBB83B5E59E36DD РЕСТАВРАТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ГЕОРГИ ПИЯЧЕВИЧ 33 ТОДОР ДИМИТРОВ КОСТОВ BA5039F7F11248701A344F321B84D1FE9E3CB3244BF01E6DF7160C26DE0A5B24 РЕСТАВРАТОР RESTAVRATOR 200816105 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост Околовръстен път, Хипермаркет Технополис ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД Сашо Иванов Ганчев 8497C7226C56EAD22C3C284D20EC1A5C92AF37C5524698E90B48E31B2359EB1A Божидар Кънчев Колев 05442617362E17505A10A02DBC62CA0C456D8E77DE8BC61D52BFC99D6F31A3B7 Тодор Иванов Белчев BBFF521E2AE18007C438EF7777A377E2CA74F23AB603E02C210007D6EC73F1EF Видеолукс Холдинг АД 131099217 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ TEHNOPOLIS BALGARIYA 130858590 ДИ ЕМ КОНСУЛТ ДИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ЦАР ПЕТЪР 2 ДИ ЕМ КОНСУЛТ ООД ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ МАНОЛОВ CC1962A3C0B1AEA898034EEA1A7A9003B919E6A05A3BDF541F0544A8B6F1FB32 ДИЯНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА 57CED34C8A6B03C46ECD3751FD42697B92DC74252A456C447844AC0DAA9954E7 ДИ ЕМ КОНСУЛТ ЕООД ДИ ЕМ КОНСУЛТ DI EM KONSULT 124521692 Е.ОН БЪЛГАРИЯ Е.ОН БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 2, сградата на ЦУМ Е.ОН БЪЛГАРИЯ ЕАД МАНФРЕД МИХАЕЛ ПААШ 7144B03DFC3084D4A139F7BD1127C060 РАЙНХАРД ЕРНСТ АШЕНДОРФ 54871AD540064141EBC4AB71246EABCF РАЛФ ТОМАС ПЕШ 64DF5F798A03D0C81E67C53CA965BDA4 ДИРК ЩАЙНХАЙДЕР EF41DA749CAA880A28E8156211C54BC8 ДИТРИХ МАКС ФАЙ 8D791DBC30BA84C61DE059BB923372FE ХАЙНЦ ВАЛТЕР ХОЛЕФЕЛДЕР 083291D96EFAB2992B830A4A5E701A6D КРИСТОФ ШУЛТЕ F27E252C7C68D7E20AE32D74EE43D539 ЯН НИКОЛАУС МАСМАН D9F214549C2AC42DA754D7CD0C51AC71 АНДРЕАС РАЙМАР ФРИКЕ 6BFD2A20BB2635D4F83478FC6FFC6219 КАРЛ-МИХАЕЛ ФУР 17629D0050F1E07D3A21080F41F2FA99 Е.ОН ЕНЕРГИ АГ, ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН 80 333, БРИНЕР ЩРАСЕ 40 1F102582F2A8F31B4BD81640CB9EB8B2 МАРКУС КАУНЕ CE03635BD959F5BDDB755D2F1149A4DE БЕРНД ХАНС-ЙОАХИМ РОМАЙКЕ 37D6F09D88927F84631A2FABCD8D0ED4 ЛАРС ШМИД 7ADD40B8682E428AA62F75EE38245E7F БОЙКО ДИМИТРОВ ДИМИТРАЧКОВ 375192377294068925BD32228BE641025487326E9FA0C97BCF93F77A5D12CDB0 МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС C24FCE757F9E5387F90041032C14D729 АНТОНИЯ КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА 41C9ABCC39F3A6F9966C48D9B54664F8AA8F25F33A44B764D726A1ED6EC865E4 ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ B2E3E35B76CB6DC0B2F4CD92CB8CBCA3 ДИРК ПАСКЕРТ D549880AF0B1C028C6578F800489BA86 НАТАША ТОТЕВА ЦВЕТКОВА EB8E6BAFA7BBFA6005F46728B2D615A419962FFEAA91E17F6D92950D8D545137 ЕГОН ЛЕО ВЕСТФАЛ 9CF8013FECBC349C31D923C9FF50E360 КОНРАД ЙОЗЕФ КРОЙЦЕР D26C80DDFD9D3036E8A4F57389D2F194 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА 11181C6CD1AF524C45E1FF545E58F7A4411E1017E64CDDEC50DA3ED400F8939E Иржи Крушина 0E61575874C38FB040B327E1F83D6D63 Яромир Тесарж 68F9B5E7D4FFB03A6DE1A285ED355A1A Михал Янски 3C5B00631E7B2E5080C4F43E23E58094 Йорданка Михайлова Иванова 9C461456DCCF4068CF0E9E3F1864310948C6EF7C24710264981A8F636DDCA5B7 Рада Иванова Пеева 92BDADEB2D0DF4D9D051343EB7E9EB43CC39A103C9ADB019EB8A575CEFE7CAB9 ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕООД 202104220 Стефан Тодоров Абаджиев 444CBEC49F6CC1A10354B14A1C8EBCD647510CFE8332F1545810B7C6B42B1F04 ЕНЕРГО-ПРО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул.Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс кула Г ЕНЕРГО-ПРО ЕАД 131366301 Е.ОН БЪЛГАРИЯ E.ON BALGARIYA 131366301
Одобрени разходи / Approved expenses: 528 592 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 370 014 лв./BGN
Изплатени / Payed: 367 469 лв./BGN
Проект: Реконструкция и ремонт на "Музей", пл. №652, кв.31, ул.Васил Левски №14, по плана на град Оряхово. виж доставчиците
Община Оряхово

ЕИК ID: 000193414
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 383794
... И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВРАЦА 000193115(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА БОРОВАН 000193065(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА РОМАН 000193460(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282(ДФЗ|ТР)
...
Община Оряхово К и Н КОНСУЛТ К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО БЕЛЧЕВ 20 К и Н КОНСУЛТ ЕООД КРАСИМИРА МИХОВА НЕНОВА D627D65CBEB49105C62383D1A01AD0B1271AC7F3EDD86B202E9C4E2622508362 К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 кв. Подуяне Яребична планина 4 0 0 К и Н КОНСУЛТ K i N KONSULT 131438414 ЛИРЕКС БГ ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 9, партер ЛИРЕКС БГ ООД ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 0BFF503CB6F71AC4E8D525048215BE67C1CDA8DF0940C0F7AD115DE4635B6781 МАНОЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ 01DDD6DA88456695075BAB24E3388BF336A4E3C3E631F2D8F4B9DACA0202154E ТОПИКА-ЕКСПЕРТ ООД 121627181 РАЛИЦА МАНОЛОВА ИЛИЕВА CD223AF683756A55603CFC735C5C36905673446A9E539892FFDA748839E3309B ЯНКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ 10DD20B34EF61E2E571AC842AA5227907B8060EE0BE3884B6BA97986F2EA72E5 ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 54А 1, партер ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 306 2 ЛИРЕКС БГ LIREKS BG 121057952 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 НИЕНА НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ОХРИД 2 НИЕНА ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Оборище 39-А А Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 НИЕНА NIENA 130012212 Г И Д КОНСУЛТ Г И Д КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1362 СУХОДОЛ ул. БАНСКА БИСТРИЦА 4 Г И Д КОНСУЛТ ООД ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА E3CAA3126FFF8922D8ACBB5B13588CF7F467C25064BFF777B96A2393F4058C6C ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕНОВА 3868534E052330EA25491940D6928E3F205F13D3286CA2D0A3BC21920F1C5FD0 НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ 24A68E95B7560E6A8BE11A44D6B31FCEA4AA6DF17799914E0EA1B5425FD057EB КЕРКА МИТЕВА ГЕШЕВА-БОРИСОВА 67D6F044B6D2A9E072B3616BA797F878C432CCA7DC29D86F63FC310341B51A3C Г И Д КОНСУЛТ G I D KONSULT 175397200 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8FDB402BDD48F38CC05749A17972FC8E314C576109613228D36BA8 ОБЩИНА ВРАЦА 000193115 ОБЩИНА БОРОВАН 000193065 ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371 ОБЩИНА РОМАН 000193460 ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414 ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282 ДЪРЖАВАТА МРРБ 831661388 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 000193058 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 816090199 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТПК МАКСИ ЦЕНТЪР ТРЕТИ МАРТ 1 - - ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА 898546B138A8606AB0EB30EC3BF13DD3F040B8C767F0954B639D9C1668F33882 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД EM SI PROPARTI LIMITID 202254711 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. ХИМИК бл. 30 ет.4 ап.14 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЗОРНИЦА РУМЕНОВА ГУЗЕЛСКА-ЧАНЕВА 62E3014ECB74DC867AE0BA8AC48F1DFB3999883EFC895455ECAE2319976D0DC7 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1395 ЛЮЛИН 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДУНАВСКА 8 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ MEGA - STROY - INZHENERING 105560880 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 ГЕЛАК ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЧЕРКОВНА 75 ГЕЛАК ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ 4D0B9CF946C382B0DBF4D69C1909A186D35C7F5BA3CC0B43659D7C7344B29FC8 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 238B860527412CD2C484A71BA38AB64DC542C9956E7375750011C27CE6F280B7 АНТОН СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 85DB43139A3E62FE3A5D376546C9D934B035B6A78E2A6294F128E5FD2F2EF427 Стефан Георгиев Гелов FB22B1474B5F116A6CDD2311E9DEF6BF7703DB5582CDD22BC030445A9669169F ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. „Люба Величкова 24 ГЕЛАК GELAK 121002176 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 кв. НАДЕЖДА, ул. ХРИСТО СИЛЯНОВ бл. 315 вх.Г ет.2 ап.58 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 610Б Б АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 01117E2CB64AF008737C8960CD9AE9738396948286FB488D53E308069980BCC5 НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СТОЯНОВ 36766ECF2C6CD000B373FA22656A00317CAE9AEC67F8121AE2828E2872137592 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА ХР СИЛЯНОВ 315 5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА - 3 315 Г ПАВЛИНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА C8A46F73C3167BB305DEB0A4D9C142AB3C4A7A9F1FB6BBDF7A720BB1C938D1B5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ AL I IV FOREST KONSULT 175410377 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F27EFBF71AE1298EACDA8 КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C08B3F443D2B0E86D378B1 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055D291FA0FA92F8F21BA5E АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB887E6491B004DCEFBD52 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77CA1B6469CFF44229C01C СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A4DE261646B425343A420 КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242EB72A23A620D18388200D АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E39C21AF6ADA4E7175CD9 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля 2 232 А КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД Красимир Цветанов Кръстев 665BBAD75DB4F692BC8EB55A3256E4B22EC5241CBB7F6C295EB5F6708F8BE575 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ KEY PRO SARVISIZ 201871407 АР ДЖИ БИ АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 р-н Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ул. ТОДОР СТОЯНОВ 13 бл. 218 ап.35 АР ДЖИ БИ ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ПАКТИАВАЛ 313E86112AEDD35DEE1AB7539C0CEF68E6A728EDF02285B2752D9F79717089FF ВИОЛЕТА СПАСОВА ТУПОВИЧАРСКА EACD360AB3BE5214489B7FA128FD2273AD2EDB6D97903EA2D2C4A773802FE62D АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София р-н Изток, ул. Незабравка № 1, вх.А, ап.17 АР ДЖИ БИ AR DZHI BI 175046596 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4679 ул. ИВАН ХРИСЧЕВ 13 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 7D840694E67F80F2B59CD8A991737BE5D683FB6D014FFE4D4374B954E4638FAE ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 873ED44983F368C39658A5BF758A3A643FA6EB65548F98AC049B67790B2D4439 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ BRATYA PASHKULEVI 112069083 ВИАГРУП ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХЕМУС 24 ВИАГРУП ЕООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ 4CCFDB7E2B9C069D6793E4CE81AD64FAD88C28D269E15F43EA16C73CFD67E7C9 ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 55 ВИАГРУП VIAGRUP 114684488 ЕМПИКО ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ ТИНТЯВА 27 ЕМПИКО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОЦОВА 1D86DC1745F7A16287D46C96D46AF5649A88B83182D79D276FEF4D85C0B5068D ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА BC82783F6B7381C67B09C47353416970FC5B9ADEB7029CFB236A1678DB601A84 ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Борово 52 Г ЕМПИКО EMPIKO 202704222 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 ул. ЗОРНИЦА 48 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 2D10ED83B5A489B15F8503611A4E9507D1C38833AF0FDD19F0BF52F387DFB568 ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 7DDCDC7A27362F9601E24B2BE7F340256CFAFC947376232871B0198FF701FDDE ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ DEAL-INZHENERING 175274322 НИНА ПАПАЗОВА - 61 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Иван Асен ІІ 69 0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД НИНА ГАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 58C408D19CFB05C66026B71AB6A73F3BB5A2A29FAD5E511FF88A5518F74105F0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 NINA PAPAZOVA - 61 123746202 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71A50DAE5F651318C37AFD5FD02B54655F3EA67BC66D131E34E850 ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD123FF618939786AB276C0F4AA413E2BCFA89D5A46D1D4B1DFFE25 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092302166C7E3624474CD8EB3C4D1DD31544111C3528C122E25CE32 ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718
Одобрени разходи / Approved expenses: 500 226 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 500 226 лв./BGN
Изплатени / Payed: 494 867 лв./BGN
Проект: Модернизация на оранжерия, чрез закупуване на оборудване и извършване на основен ремонт на част нея. виж доставчиците
"Оранжерии - Петров дол" ООД
ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД
ЕИК ID: 813208144
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 184172
... ООД ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Петров дол 9225 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД ЖЕЛЮ РАЙКОВ ЖЕЛЕВ 045D857A93AE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА ЦОНКОВА ПАМУКЧИЕВА 04D2FC1C488F[..](ДФЗ|ТР)
ОРАНЖЕРИИ 2000 ООД 103508282(ДФЗ|ТР)
ОРАНЖЕРИИ ...
"Оранжерии - Петров дол" ООД ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Петров дол 9225 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД ЖЕЛЮ РАЙКОВ ЖЕЛЕВ 045D857A93AE7603FD3154C8B0FA19FF68D8C08479234CBA59FAE258DF5491C0 ЛЮДМИЛА ЦОНКОВА ПАМУКЧИЕВА 04D2FC1C488FD2119EB6A9FBAB40B3ABDC22C97ECA145A4C4BBE672CF8FE094F ОРАНЖЕРИИ 2000 ООД 103508282 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД 813208144 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ОРАНЖЕРИИ 2000 103508282 ОРАНЖЕРИИ 2000ООД 103508282 ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ORANZHERII-PETROV DOL 813208144 ЕКОСИСТ ЕКОСИСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул.ФРИТЬОФ НАНСЕН 33 ЕКОСИСТ ООД МАРИЯ ЗАХОВА-ЙОСТ 78E4C856F48C8C40AE1A5BCA67B2412A АЛБЕРТ ЙОСТ 4B3AC444A7AB3C31D530BE1CD707D5AC ВЕЛИНОВ ДИМИТР ГРИГОРОВ 0DB894EC6B1DC497F2CEB22A99C976D85E40697B74E7820716DC4D29443D504D ВЕЛЧО СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ DD476B3A6A555160A00DE510659FD68438BD38C8D00008FE5BAAAB1FE35C7916 АЛБЕР ЙОСТ 4A9E61863DDB2B6F83308C4C2A132FAA ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ВЕЛИНОВ 0DB894EC6B1DC497F2CEB22A99C976D85E40697B74E7820716DC4D29443D504D МАРИЯ ЗАХОВА-ЙОСТ 32D07A31B7A1FE50DF826854665C3D2A Мария Захова - Йост AFD037EEAAF7511BFE9468939DAE8D83 Алберт Йост 5C0F42EE01F1255027E7DDAA9DC473F6 ЕКОСИСТ EKOSIST 130868270 ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ТЪРГОВИЩКО ШОСЕ 1 ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР АД КУНИ ЛАМБЕВ КУНЕВ E4DA9CB35B3DC20075B70655AE220F6B843368FC023802591A7ACD7234ED2C5D КОЛЮ КИРАНОВ БАБОВ 1041EE876D88E895E3AFD720F527B7EFBC9659F3D0ACF9E25D01C305C0A1C203 ДИМИТЪР ДУШКОВ ДУШЕВ 078B601BEF85B674AE55ECF0688EBF75D22BB66847F62FA17241B81D05A990EC БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПУРИЕВ 69A694ABCAB54D800B9BD059CCA397723E29AFA544284BD9B37F1A11992DF059 ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР ENERGOMONTAZH-RR 116006059 АМГ ПРОЕКТ АМГ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КАПИТАН РАЙЧО 87 АМГ ПРОЕКТ ЕООД МИРОСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 65A671C535D102235A44F88FAB68906159FA051E671FA34CAE4E01F20CB4BDBD АМГ ПРОЕКТ AMG PROEKT 200222483 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красно село; ул.Бузлуджа 29,офис2 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AEDE25083D56549C7A520B3C208845BC4CC0E11B87B6771F096DD4 КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3D7A8F5F9A68FB338CBE2652959A57C0D63358DC92FA5AB8CBB81 ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД 131524330 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Бузлуджа 29 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Бузлуджа 29 Интер консулт Нова” ЕООД 131524330 Любена Каменова Димитрова 5F37CC3388A3DED68A0F993ECBE78899F85D210D34E7DBC9557B901F43F80D03 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП INTER KONSULT GRUP 175281886
Одобрени разходи / Approved expenses: 432 003 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 216 002 лв./BGN
Изплатени / Payed: 125 458 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника
"ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ" ООД
ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД
ЕИК ID: 123655165
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
"ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ" ООД ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 12 ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД КРАСИМИР АВРАМОВ АВРАМОВ 702EFF5EE375[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТЕФАНОВ ЗЛАТЕВ ...
"ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ" ООД ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 12 ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД КРАСИМИР АВРАМОВ АВРАМОВ 702EFF5EE375B98D14971476728FD38F7E1A5649F2596448130376ABEA7629EC ИВАН СТЕФАНОВ ЗЛАТЕВ 0D6CA5B4CDA57DA8BC86309BC7380DF8DF2DCC13B414B6F4DB51DCB49862226F ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Патриарх Евтимий 120 ОСТРОВСКИ ВЪЛНИ OSTROVSKI VALNI 123655165
Одобрени разходи / Approved expenses: 425 472 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 212 736 лв./BGN
Изплатени / Payed: 212 736 лв./BGN
Проект: Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Оряхово. виж доставчиците
Община Оряхово

ЕИК ID: 000193414
Период Period: 2013
Мярка Measure: M223
УРН UID: 383794
... И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВРАЦА 000193115(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА БОРОВАН 000193065(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА РОМАН 000193460(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282(ДФЗ|ТР)
...
Община Оряхово К и Н КОНСУЛТ К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО БЕЛЧЕВ 20 К и Н КОНСУЛТ ЕООД КРАСИМИРА МИХОВА НЕНОВА D627D65CBEB49105C62383D1A01AD0B1271AC7F3EDD86B202E9C4E2622508362 К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 кв. Подуяне Яребична планина 4 0 0 К и Н КОНСУЛТ K i N KONSULT 131438414 ЛИРЕКС БГ ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 9, партер ЛИРЕКС БГ ООД ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 0BFF503CB6F71AC4E8D525048215BE67C1CDA8DF0940C0F7AD115DE4635B6781 МАНОЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ 01DDD6DA88456695075BAB24E3388BF336A4E3C3E631F2D8F4B9DACA0202154E ТОПИКА-ЕКСПЕРТ ООД 121627181 РАЛИЦА МАНОЛОВА ИЛИЕВА CD223AF683756A55603CFC735C5C36905673446A9E539892FFDA748839E3309B ЯНКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ 10DD20B34EF61E2E571AC842AA5227907B8060EE0BE3884B6BA97986F2EA72E5 ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 54А 1, партер ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 306 2 ЛИРЕКС БГ LIREKS BG 121057952 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 НИЕНА НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ОХРИД 2 НИЕНА ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Оборище 39-А А Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 НИЕНА NIENA 130012212 Г И Д КОНСУЛТ Г И Д КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1362 СУХОДОЛ ул. БАНСКА БИСТРИЦА 4 Г И Д КОНСУЛТ ООД ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА E3CAA3126FFF8922D8ACBB5B13588CF7F467C25064BFF777B96A2393F4058C6C ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕНОВА 3868534E052330EA25491940D6928E3F205F13D3286CA2D0A3BC21920F1C5FD0 НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ 24A68E95B7560E6A8BE11A44D6B31FCEA4AA6DF17799914E0EA1B5425FD057EB КЕРКА МИТЕВА ГЕШЕВА-БОРИСОВА 67D6F044B6D2A9E072B3616BA797F878C432CCA7DC29D86F63FC310341B51A3C Г И Д КОНСУЛТ G I D KONSULT 175397200 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8FDB402BDD48F38CC05749A17972FC8E314C576109613228D36BA8 ОБЩИНА ВРАЦА 000193115 ОБЩИНА БОРОВАН 000193065 ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371 ОБЩИНА РОМАН 000193460 ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414 ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282 ДЪРЖАВАТА МРРБ 831661388 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 000193058 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 816090199 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТПК МАКСИ ЦЕНТЪР ТРЕТИ МАРТ 1 - - ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА 898546B138A8606AB0EB30EC3BF13DD3F040B8C767F0954B639D9C1668F33882 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД EM SI PROPARTI LIMITID 202254711 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. ХИМИК бл. 30 ет.4 ап.14 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЗОРНИЦА РУМЕНОВА ГУЗЕЛСКА-ЧАНЕВА 62E3014ECB74DC867AE0BA8AC48F1DFB3999883EFC895455ECAE2319976D0DC7 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1395 ЛЮЛИН 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДУНАВСКА 8 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ MEGA - STROY - INZHENERING 105560880 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 ГЕЛАК ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЧЕРКОВНА 75 ГЕЛАК ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ 4D0B9CF946C382B0DBF4D69C1909A186D35C7F5BA3CC0B43659D7C7344B29FC8 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 238B860527412CD2C484A71BA38AB64DC542C9956E7375750011C27CE6F280B7 АНТОН СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 85DB43139A3E62FE3A5D376546C9D934B035B6A78E2A6294F128E5FD2F2EF427 Стефан Георгиев Гелов FB22B1474B5F116A6CDD2311E9DEF6BF7703DB5582CDD22BC030445A9669169F ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. „Люба Величкова 24 ГЕЛАК GELAK 121002176 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 кв. НАДЕЖДА, ул. ХРИСТО СИЛЯНОВ бл. 315 вх.Г ет.2 ап.58 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 610Б Б АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 01117E2CB64AF008737C8960CD9AE9738396948286FB488D53E308069980BCC5 НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СТОЯНОВ 36766ECF2C6CD000B373FA22656A00317CAE9AEC67F8121AE2828E2872137592 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА ХР СИЛЯНОВ 315 5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА - 3 315 Г ПАВЛИНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА C8A46F73C3167BB305DEB0A4D9C142AB3C4A7A9F1FB6BBDF7A720BB1C938D1B5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ AL I IV FOREST KONSULT 175410377 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F27EFBF71AE1298EACDA8 КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C08B3F443D2B0E86D378B1 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055D291FA0FA92F8F21BA5E АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB887E6491B004DCEFBD52 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77CA1B6469CFF44229C01C СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A4DE261646B425343A420 КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242EB72A23A620D18388200D АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E39C21AF6ADA4E7175CD9 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля 2 232 А КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД Красимир Цветанов Кръстев 665BBAD75DB4F692BC8EB55A3256E4B22EC5241CBB7F6C295EB5F6708F8BE575 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ KEY PRO SARVISIZ 201871407 АР ДЖИ БИ АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 р-н Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ул. ТОДОР СТОЯНОВ 13 бл. 218 ап.35 АР ДЖИ БИ ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ПАКТИАВАЛ 313E86112AEDD35DEE1AB7539C0CEF68E6A728EDF02285B2752D9F79717089FF ВИОЛЕТА СПАСОВА ТУПОВИЧАРСКА EACD360AB3BE5214489B7FA128FD2273AD2EDB6D97903EA2D2C4A773802FE62D АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София р-н Изток, ул. Незабравка № 1, вх.А, ап.17 АР ДЖИ БИ AR DZHI BI 175046596 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4679 ул. ИВАН ХРИСЧЕВ 13 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 7D840694E67F80F2B59CD8A991737BE5D683FB6D014FFE4D4374B954E4638FAE ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 873ED44983F368C39658A5BF758A3A643FA6EB65548F98AC049B67790B2D4439 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ BRATYA PASHKULEVI 112069083 ВИАГРУП ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХЕМУС 24 ВИАГРУП ЕООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ 4CCFDB7E2B9C069D6793E4CE81AD64FAD88C28D269E15F43EA16C73CFD67E7C9 ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 55 ВИАГРУП VIAGRUP 114684488 ЕМПИКО ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ ТИНТЯВА 27 ЕМПИКО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОЦОВА 1D86DC1745F7A16287D46C96D46AF5649A88B83182D79D276FEF4D85C0B5068D ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА BC82783F6B7381C67B09C47353416970FC5B9ADEB7029CFB236A1678DB601A84 ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Борово 52 Г ЕМПИКО EMPIKO 202704222 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 ул. ЗОРНИЦА 48 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 2D10ED83B5A489B15F8503611A4E9507D1C38833AF0FDD19F0BF52F387DFB568 ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 7DDCDC7A27362F9601E24B2BE7F340256CFAFC947376232871B0198FF701FDDE ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ DEAL-INZHENERING 175274322 НИНА ПАПАЗОВА - 61 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Иван Асен ІІ 69 0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД НИНА ГАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 58C408D19CFB05C66026B71AB6A73F3BB5A2A29FAD5E511FF88A5518F74105F0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 NINA PAPAZOVA - 61 123746202 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71A50DAE5F651318C37AFD5FD02B54655F3EA67BC66D131E34E850 ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD123FF618939786AB276C0F4AA413E2BCFA89D5A46D1D4B1DFFE25 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092302166C7E3624474CD8EB3C4D1DD31544111C3528C122E25CE32 ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718
Одобрени разходи / Approved expenses: 370 220 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 370 220 лв./BGN
Изплатени / Payed: 332 826 лв./BGN
Проект: Изграждане на две еднофамилни къщи за настаняване гости "Острова" виж доставчиците
Осъм Инвест Консулт ООД
ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД
ЕИК ID: 110570107
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 404635
Осъм Инвест Консулт ООД ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 БУКОВЕЦ 2 Б ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ 9A0DEB674E35[..](ДФЗ|ТР)
ТОНИ ... САМУИЛ 79 ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул. Л. КАРАВЕЛОВ 73 ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бели Осъм 5662 ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ OSAM ...
Осъм Инвест Консулт ООД ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 БУКОВЕЦ 2 Б ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ 9A0DEB674E35521DB86BD44CAB4CB3C5533E91AD88B2AE3845C5072F40831AD2 ТОНИ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ 28A2499A3F8F3BA9078DE9B8155B19B0F7DBB52F028CAFD954921285FADBBEBB КИРИЛ БОРИСЛАВОВ АРНАУДОВ 50B0FDE6FF6FEF741200113F580C745D65205AE4FFF7FEF7547F0B0E0A84E8BB ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Борово Пирински проход 47 Г ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бели Осъм 5662 Балкан 8 МЛАДЕН ПЕТКОВ МОНДЕШКИ 17961415D7DA289BC8B3F95A153B7061226CCB03AF845174D2DBAC217F9DD197 ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. ЦАР САМУИЛ 79 ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул. Л. КАРАВЕЛОВ 73 ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бели Осъм 5662 ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ OSAM INVEST KONSULT 110570107 ВИА АРТ ВИА АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 жк.ЛЪГЪТ 4 Б ВИА АРТ ЕООД ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ 358BCBDACE93DC8A5EEF9F3379C8061E81C07593B0A45AFF820297A960B835AB ВИА АРТ VIA ART 110557707 СТРОИТЕЛ - ТРОЯН СТРОИТЕЛ - ТРОЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 пл.РАКОВСКИ 1 СТРОИТЕЛ - ТРОЯН ЕООД ЛИЛИЯ ЦАНКОВА СИМЕОНОВА 02CB53B068F15DC916AC9A97DF7B26FB11B5C6B0C4923572AC4D4283B30A598E СТРОИТЕЛ - ТРОЯН STROITEL - TROYAN 110562608
Одобрени разходи / Approved expenses: 367 188 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 257 032 лв./BGN
Изплатени / Payed: 213 902 лв./BGN
Проект: Реконструкция на тротоари с.Баните – с.Оряховец виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 357 918 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 357 918 лв./BGN
Изплатени / Payed: 304 792 лв./BGN
Проект: „Създаване на посетителски център за представяне на природното и културното наследство на община Баните” виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M313
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 352 953 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 352 953 лв./BGN
Изплатени / Payed: 352 953 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника
Осман Османов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Осман Османов
Осман Османов
Одобрени разходи / Approved expenses: 313 612 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 156 806 лв./BGN
Изплатени / Payed: 156 806 лв./BGN
Проект: "Паркоустройство на зони за рекреация в община Оряхово" виж доставчиците
Община Оряхово

ЕИК ID: 000193414
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 383794
... И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВРАЦА 000193115(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА БОРОВАН 000193065(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА РОМАН 000193460(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282(ДФЗ|ТР)
...
Община Оряхово К и Н КОНСУЛТ К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО БЕЛЧЕВ 20 К и Н КОНСУЛТ ЕООД КРАСИМИРА МИХОВА НЕНОВА D627D65CBEB49105C62383D1A01AD0B1271AC7F3EDD86B202E9C4E2622508362 К и Н КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 кв. Подуяне Яребична планина 4 0 0 К и Н КОНСУЛТ K i N KONSULT 131438414 ЛИРЕКС БГ ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 9, партер ЛИРЕКС БГ ООД ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 0BFF503CB6F71AC4E8D525048215BE67C1CDA8DF0940C0F7AD115DE4635B6781 МАНОЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ 01DDD6DA88456695075BAB24E3388BF336A4E3C3E631F2D8F4B9DACA0202154E ТОПИКА-ЕКСПЕРТ ООД 121627181 РАЛИЦА МАНОЛОВА ИЛИЕВА CD223AF683756A55603CFC735C5C36905673446A9E539892FFDA748839E3309B ЯНКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ 10DD20B34EF61E2E571AC842AA5227907B8060EE0BE3884B6BA97986F2EA72E5 ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 54А 1, партер ЛИРЕКС БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 306 2 ЛИРЕКС БГ LIREKS BG 121057952 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 НИЕНА НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ОХРИД 2 НИЕНА ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 НИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Оборище 39-А А Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 НИЕНА NIENA 130012212 Г И Д КОНСУЛТ Г И Д КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1362 СУХОДОЛ ул. БАНСКА БИСТРИЦА 4 Г И Д КОНСУЛТ ООД ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА E3CAA3126FFF8922D8ACBB5B13588CF7F467C25064BFF777B96A2393F4058C6C ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕНОВА 3868534E052330EA25491940D6928E3F205F13D3286CA2D0A3BC21920F1C5FD0 НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ 24A68E95B7560E6A8BE11A44D6B31FCEA4AA6DF17799914E0EA1B5425FD057EB КЕРКА МИТЕВА ГЕШЕВА-БОРИСОВА 67D6F044B6D2A9E072B3616BA797F878C432CCA7DC29D86F63FC310341B51A3C Г И Д КОНСУЛТ G I D KONSULT 175397200 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ 01FB97915F8FDB402BDD48F38CC05749A17972FC8E314C576109613228D36BA8 ОБЩИНА ВРАЦА 000193115 ОБЩИНА БОРОВАН 000193065 ОБЩИНА МЕЗДРА 000193371 ОБЩИНА РОМАН 000193460 ОБЩИНА ОРЯХОВО 000193414 ОБЩИНА МИЗИЯ 000193088 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 000193551 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 000193282 ДЪРЖАВАТА МРРБ 831661388 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 000193058 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 816090199 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТПК МАКСИ ЦЕНТЪР ТРЕТИ МАРТ 1 - - ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА 898546B138A8606AB0EB30EC3BF13DD3F040B8C767F0954B639D9C1668F33882 ЕМ СИ ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД EM SI PROPARTI LIMITID 202254711 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. ХИМИК бл. 30 ет.4 ап.14 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЗОРНИЦА РУМЕНОВА ГУЗЕЛСКА-ЧАНЕВА 62E3014ECB74DC867AE0BA8AC48F1DFB3999883EFC895455ECAE2319976D0DC7 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1395 ЛЮЛИН 5 540 Б МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДУНАВСКА 8 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ MEGA - STROY - INZHENERING 105560880 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 ГЕЛАК ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЧЕРКОВНА 75 ГЕЛАК ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ 4D0B9CF946C382B0DBF4D69C1909A186D35C7F5BA3CC0B43659D7C7344B29FC8 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 238B860527412CD2C484A71BA38AB64DC542C9956E7375750011C27CE6F280B7 АНТОН СТЕФАНОВ ГЕЛОВ 85DB43139A3E62FE3A5D376546C9D934B035B6A78E2A6294F128E5FD2F2EF427 Стефан Георгиев Гелов FB22B1474B5F116A6CDD2311E9DEF6BF7703DB5582CDD22BC030445A9669169F ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА 24 ГЕЛАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. „Люба Величкова 24 ГЕЛАК GELAK 121002176 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 кв. НАДЕЖДА, ул. ХРИСТО СИЛЯНОВ бл. 315 вх.Г ет.2 ап.58 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 610Б Б АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 01117E2CB64AF008737C8960CD9AE9738396948286FB488D53E308069980BCC5 НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СТОЯНОВ 36766ECF2C6CD000B373FA22656A00317CAE9AEC67F8121AE2828E2872137592 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА ХР СИЛЯНОВ 315 5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА - 3 315 Г ПАВЛИНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА C8A46F73C3167BB305DEB0A4D9C142AB3C4A7A9F1FB6BBDF7A720BB1C938D1B5 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ AL I IV FOREST KONSULT 175410377 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F27EFBF71AE1298EACDA8 КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C08B3F443D2B0E86D378B1 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055D291FA0FA92F8F21BA5E АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB887E6491B004DCEFBD52 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77CA1B6469CFF44229C01C СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A4DE261646B425343A420 КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242EB72A23A620D18388200D АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E39C21AF6ADA4E7175CD9 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля 2 232 А КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ ЕООД Красимир Цветанов Кръстев 665BBAD75DB4F692BC8EB55A3256E4B22EC5241CBB7F6C295EB5F6708F8BE575 КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ KEY PRO SARVISIZ 201871407 АР ДЖИ БИ АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 р-н Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ул. ТОДОР СТОЯНОВ 13 бл. 218 ап.35 АР ДЖИ БИ ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ПАКТИАВАЛ 313E86112AEDD35DEE1AB7539C0CEF68E6A728EDF02285B2752D9F79717089FF ВИОЛЕТА СПАСОВА ТУПОВИЧАРСКА EACD360AB3BE5214489B7FA128FD2273AD2EDB6D97903EA2D2C4A773802FE62D АР ДЖИ БИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София р-н Изток, ул. Незабравка № 1, вх.А, ап.17 АР ДЖИ БИ AR DZHI BI 175046596 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4679 ул. ИВАН ХРИСЧЕВ 13 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 7D840694E67F80F2B59CD8A991737BE5D683FB6D014FFE4D4374B954E4638FAE ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ 873ED44983F368C39658A5BF758A3A643FA6EB65548F98AC049B67790B2D4439 БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ BRATYA PASHKULEVI 112069083 ВИАГРУП ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХЕМУС 24 ВИАГРУП ЕООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ 4CCFDB7E2B9C069D6793E4CE81AD64FAD88C28D269E15F43EA16C73CFD67E7C9 ВИАГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 55 ВИАГРУП VIAGRUP 114684488 ЕМПИКО ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ ТИНТЯВА 27 ЕМПИКО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОЦОВА 1D86DC1745F7A16287D46C96D46AF5649A88B83182D79D276FEF4D85C0B5068D ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА BC82783F6B7381C67B09C47353416970FC5B9ADEB7029CFB236A1678DB601A84 ЕМПИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Борово 52 Г ЕМПИКО EMPIKO 202704222 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 ул. ЗОРНИЦА 48 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 2D10ED83B5A489B15F8503611A4E9507D1C38833AF0FDD19F0BF52F387DFB568 ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ 7DDCDC7A27362F9601E24B2BE7F340256CFAFC947376232871B0198FF701FDDE ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ DEAL-INZHENERING 175274322 НИНА ПАПАЗОВА - 61 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Иван Асен ІІ 69 0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 ЕООД НИНА ГАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 58C408D19CFB05C66026B71AB6A73F3BB5A2A29FAD5E511FF88A5518F74105F0 НИНА ПАПАЗОВА - 61 NINA PAPAZOVA - 61 123746202 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71A50DAE5F651318C37AFD5FD02B54655F3EA67BC66D131E34E850 ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD123FF618939786AB276C0F4AA413E2BCFA89D5A46D1D4B1DFFE25 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092302166C7E3624474CD8EB3C4D1DD31544111C3528C122E25CE32 ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718
Одобрени разходи / Approved expenses: 279 762 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 279 762 лв./BGN
Изплатени / Payed: 279 232 лв./BGN
Проект: Реконструкция площад гр. Опака виж доставчиците
Община Опака

ЕИК ID: 000875824
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 417280
... 9 ет.3 ап.12 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ООД ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВ 402EB0AE7397[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ИВАНОВ СЕВЕРОВ ... E2E2AD0EC620[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА 9F5419501E5F[..](ДФЗ|ТР)
ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - ...
Община Опака ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД 33А А ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БОЖИДАР ТОДОРОВ БОЖАНОВ 94380B0767B894A572E7499A770DEDD387AFD875ED304E6D4C0505BDAC3A5F85 СТЕФКА ДЕНЧЕВА БОЖАНОВА 6A00C4EF71F5239A8674B253F03A990493EB0D4B20B25A40E22F5B7832DF67C0 СТЕФКО ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ B63E177B1FEF568438E0CD03555E498712FBE60874DBBF9ECB6DA29AC0C7B077 ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ TEHNO FINANS INZHENERING 175137334 РЕНИ ЕКО - Д РЕНИ ЕКО - Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Силистра 4 2 РЕНИ ЕКО - Д ООД РЕНЕТА ВАЛЕРИЕВА ВОЙНОВА 5A42607C5CFB141B75C46E416C83C0433CE24AB94A8638E9F394C94841CB246C СТАНКЕ ВОЙНОВ ДЕСПОДОВ ADDC79A5CC271232E88DE25AFE3C5A1FB9915B8AB58456BAD380429FE87FEFA8 РЕНИ ЕКО - Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. МАДАРА 28 1 РЕНИ ЕКО - Д RENI EKO - D 203094793 ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. КАЗАШКА 16 ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ЕТ ИВАНКА ГАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА 3BDEF7DA31F398E877A56BE740DE2E602EBA0873852F7CB96DD4DD0342C47F99 ТОНИ - 76 - ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА TONI - 76 - IVANKA NEDELCHEVA 835019872 НИКА - НИНА ХРИСТОВА НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул.ТЪРГОВСКА 123 Б НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ НИНА ВЪЧКОВА ХРИСТОВА 184CD34DAE12EEC6131114DECFBEA0F35DECF9F07CB80973D309BC51F09459BB НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 30 НИКА - НИНА ХРИСТОВА NIKA - NINA HRISTOVA 041069982 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 НАУМ 13 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД ЛОРА ТОДОРОВА ДЕНЕВА E2E2AD0EC6203898F5FD2FAF3F35B8F12048B18B2578B7030AED6CB90EC6A31D МАНУЕЛА ВЕЛЧЕВА ГАЧЕВА FBE9DD6844A66E1AA235ADD9209F6D32CBF8F452C67241C5F93D5ABF9A22C40D РАЙНА ДИМИТРОВА КАЧАМАКОВА 1126CBF4658CF34D91EDAE5E34FB26A84F44E1086930A7C5BC9F0BC017B2F4CA САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 11 ЕЛЕНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА 9F5419501E5FBCCB17CEC0311DB88EF7240497C4C2E49051562D7B480DE1CA32 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 11 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕНЕВ E9497958173AEE3142ACCAF5E2C07C83E9125C28F09E728140BA91560BA8D484 САУП - ПЕТКОВА И СИЕ SAUP - PETKOVA I SIE 117575152 БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. РОДОПИ 28 БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ ООД БЕХЧЕТ ИБРАХИМ КЕРИМ EB088E150F6AB67B2AD1C4D240F8527EFEE5A2F205925A4A22B3B0F27E92D049 СЕМА МУСОВА БУТРЕВА A588F1DFC7627CCF64F07F4F76298CA86255620B5E08631B8FBDD76D794C9335 МУСА МУСТАФА РОХЛЕВ 47425D36626E7ADED401E807E5BE27C81EC3EC4012E5A803167F234D675DC49A БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 28 1 БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ BI END SI KONSULT 125568780 РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул.РОДОПИ 28 РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ ЕТ МУСА МУСТАФА РОХЛЕВ 47425D36626E7ADED401E807E5BE27C81EC3EC4012E5A803167F234D675DC49A РОХЛЕВ-99 - МУСА РОХЛЕВ ROHLEV-99 - MUSA ROHLEV 125045919 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ЛАЙОШ КОШУТ 9 ет.3 ап.12 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 ООД ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВ 402EB0AE7397859E58C4CDFDB02B36CCB50E9C366FCBCB4712F71C529ACAD044 МАРТИН ИВАНОВ СЕВЕРОВ E65E6096040C8D317A37C49FD31E00D9A2C35C6546A3F56C0EA52CD7EF5A357C МАРКО ДИМИТРОВ МАРКОВ EBAD3B753F5044386C2FD515499320865B9657A665C5905DC8DC3BA25148701D ВАСЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА E51BC5E25D06F2ACD27E014E94CBB2C9B5C2EE2F96408F269405D0105738F89C ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ 5 EKSPERT KONSULT 5 130924057 ПРО КОНСУЛТ-ЛД ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 13 ет.4 ап.12 ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕНЕВ E9497958173AEE3142ACCAF5E2C07C83E9125C28F09E728140BA91560BA8D484 ЛОРА ТОДОРОВА ДЕНЕВА E2E2AD0EC6203898F5FD2FAF3F35B8F12048B18B2578B7030AED6CB90EC6A31D ЕЛЕНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА 9F5419501E5FBCCB17CEC0311DB88EF7240497C4C2E49051562D7B480DE1CA32 ПРО КОНСУЛТ-ЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 11 - - ПРО КОНСУЛТ-ЛД PRO KONSULT-LD 117651543
Одобрени разходи / Approved expenses: 243 754 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 243 754 лв./BGN
Изплатени / Payed: 220 700 лв./BGN
Проект: Закупуване на доилна инсталация за кравеферма и техника за отглеждане на зърнени култури за изхранване на животните виж доставчиците
Осман Муйсин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 191525
... Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов ... Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - ...
Осман Муйсин НЕПЕТ ЧЕРНЕВ НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 22 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД ХРИСТО ЧЕРНЕВ СЛАВОВ 5F665CFCE814C476FD56E705F0C52D731221B20C32F607D2D3D824FDFC871997 ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕРНЕВ 2094B7DC65268EF3694176267AE9975715A231BC25167C99521386F8B3A5286A НЕПЕТ ЧЕРНЕВ NEPET CHERNEV 200449221 АФРОДИТА АФРОДИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 ВОДЕН Б АФРОДИТА ЕООД ЕВГЕНИЙ МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ 8A58A8CEA2AEAD5F13AF1973F5B1AA94A8ADB8A264636DCC07A230333BB5D596 АФРОДИТА AFRODITA 117011002 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316
Одобрени разходи / Approved expenses: 234 549 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 93 820 лв./BGN
Изплатени / Payed: 93 820 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и миксер - вагон за изхранване на животните в стопанството виж доставчиците
Осман Муйсин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 191525
... Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов ... Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - ...
Осман Муйсин НЕПЕТ ЧЕРНЕВ НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 22 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД ХРИСТО ЧЕРНЕВ СЛАВОВ 5F665CFCE814C476FD56E705F0C52D731221B20C32F607D2D3D824FDFC871997 ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕРНЕВ 2094B7DC65268EF3694176267AE9975715A231BC25167C99521386F8B3A5286A НЕПЕТ ЧЕРНЕВ NEPET CHERNEV 200449221 АФРОДИТА АФРОДИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 ВОДЕН Б АФРОДИТА ЕООД ЕВГЕНИЙ МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ 8A58A8CEA2AEAD5F13AF1973F5B1AA94A8ADB8A264636DCC07A230333BB5D596 АФРОДИТА AFRODITA 117011002 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316
Одобрени разходи / Approved expenses: 213 585 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 102 474 лв./BGN
Изплатени / Payed: 102 474 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улична мрежа и тротоари на улица "Иван Вазов" и улица "Бреза" в с. Баните виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 213 526 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 213 526 лв./BGN
Изплатени / Payed: 207 587 лв./BGN
Проект: Пречиствателно съоръжение за питейни води – автоматичен самопречистващ се филтър – с.Стърница, община Баните виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 198 425 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 198 425 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Спортна площадка и съблекални в УПИ II - общесствено обслужване в кв.50 по ПУП на с.Баните-Оряховец виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 188 906 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 188 906 лв./BGN
Изплатени / Payed: 187 991 лв./BGN
Проект: Модернизация и повишаване на конкурентоспособността на кравеферма на ЗП Огнян Цветков Илиев
Огнян Илиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Огнян Илиев
Огнян Илиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 162 813 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 688 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 688 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ОРЕХОВА ГРАДИНА В РАЗМЕР НА 47 ДКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО й.
ОМУРТАГ АГРО ООД
ОМУРТАГ АГРО ООД
ЕИК ID: 203030221
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ОМУРТАГ АГРО ООД ОМУРТАГ АГРО ООД ОМУРТАГ АГРО ОМУРТАГ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С.Раковски 145 Б ОМУРТАГ АГРО ООД СПИРО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ 663AF9F7E6A5[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН СТОЯНОВ КАРАДАШКИ B2E3AA02FDEB[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН ...
ОМУРТАГ АГРО ООД ОМУРТАГ АГРО ООД ОМУРТАГ АГРО ОМУРТАГ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С.Раковски 145 Б ОМУРТАГ АГРО ООД СПИРО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ 663AF9F7E6A5DBF7006C231B35119FA6C57618002930389B6C5089EB88927B70 РОСЕН СТОЯНОВ КАРАДАШКИ B2E3AA02FDEB676376838E6C9B54EF2C2C232756C3F97D0841C01B40A94B594C АСЕН ВАСИЛЕВ МАРКОВ 3C6C9769C05BFB8CA37EBABAD69AC452BE935395517D3E85E05C7FBF2AC598AC СТОЯН АТАНАСОВ РАДУЛОВ 0E39BB9B06633FB87B4E42198DEDE23959E324164D4E82EEF52449D92F04D99E ОМУРТАГ АГРО OMURTAG AGRO 203030221
Одобрени разходи / Approved expenses: 158 904 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 95 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана техника за почистване, транспортиране и разхвърляне на оборски тор от ферма за производство на краве мляко и месо" виж доставчиците
Осман Муйсин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 191525
... Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов ... Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - ...
Осман Муйсин НЕПЕТ ЧЕРНЕВ НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 22 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД ХРИСТО ЧЕРНЕВ СЛАВОВ 5F665CFCE814C476FD56E705F0C52D731221B20C32F607D2D3D824FDFC871997 ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕРНЕВ 2094B7DC65268EF3694176267AE9975715A231BC25167C99521386F8B3A5286A НЕПЕТ ЧЕРНЕВ NEPET CHERNEV 200449221 АФРОДИТА АФРОДИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 ВОДЕН Б АФРОДИТА ЕООД ЕВГЕНИЙ МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ 8A58A8CEA2AEAD5F13AF1973F5B1AA94A8ADB8A264636DCC07A230333BB5D596 АФРОДИТА AFRODITA 117011002 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316
Одобрени разходи / Approved expenses: 157 592 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 555 лв./BGN
Изплатени / Payed: 94 555 лв./BGN
Проект: Модернизация на цех за производство на рафинирано слънчогледово масло-гр.Тетевен виж доставчиците
"Олина 2000"ООД
ОЛИНА 2000 ООД
ЕИК ID: 130188121
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 181881
"Олина 2000"ООД ОЛИНА 2000 ООД ОЛИНА 2000 ОЛИНА 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 ГОРНА БАНЯ ул.ЕДЕЛВАЙС 1А 3 А ОЛИНА 2000 ООД ЗЛАТКО КРУМОВ ЦОЛОВ ... D85E3E1AB99E[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ЦОЛОВ F9283680CE0A[..](ДФЗ|ТР)
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413(ДФЗ|ТР)
ОЛИНА 2000 OLINA 2000 130188121(ДФЗ|ТР)
НИКО-04 НИКО-04 ЕООД ...
"Олина 2000"ООД ОЛИНА 2000 ООД ОЛИНА 2000 ОЛИНА 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 ГОРНА БАНЯ ул.ЕДЕЛВАЙС 1А 3 А ОЛИНА 2000 ООД ЗЛАТКО КРУМОВ ЦОЛОВ D85E3E1AB99ECA0563959B1235E9B80E5B65C3474930BC9848D5EC2E10763547 АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ЦОЛОВ F9283680CE0AEA77769A0B2E7DF7FE042EBA44C5F26D7865D3D5EC178BE2586E РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 ОЛИНА 2000 OLINA 2000 130188121 НИКО-04 НИКО-04 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СЕРДИКА 21 НИКО-04 ЕООД КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ КОСТОВ 23F0D4DECDF9E72D2561913F57E04A54445D46620C85EFD8C7A52DB2AA7033DA НИКОЛАЙ БОРИСОВ КОНЯРОВ 27630B8EAE263322132B897221EC341BF046C1A92EA8CECE25DDDCD150D182FA АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КОНЯРОВ , ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОНЯРОВ и СОФИЙКА СТОИЧКОВА КОНЯРОВА НИКО-04 NIKO-04 131260716 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ОБОРИЩЕ 39А вх.А ет.3 ап.9 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ГАЙДАРСКА 1941AC9619EFD6DE1E6CDD358BD33FE0EA4821A6BFA3A5B8B7E73996A7014C62 Христо Крумов Търпенов 0B1BF413A38E1A866C3637807955AD6F85AF505D90B96366A0450DC3EA8A82F6 Моника Димитрова Пещенска C7D34E96054FF3DA7EC75C8349548C5E2822C2A41B8F2A2473769747A5F8C1C2 Весела Николова Стоянова 9EBE900D41D418AD5DE0627EF3B8DA4F078F828A6E12554C0251ACEF1EB76236 ДЖУЛИАН КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76-А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФЕРДИНАНДОВ 9C2CBF7EA0A1495D2826DB705284F4E8E91EB284F91F077F0FCF9DF121142E9B ДЖУЛИАН КОНТРОЛ DZHULIAN KONTROL 131287211 АТОС - 979 АТОС - 979 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Главиница 4409 СТОПАНСКИ ДВОР АТОС - 979 ЕООД ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ 63FF49F0EEDE1AA02C348C48464176FC09EDEAFF90916D216D3E63DF636D06E6 МАРИЙКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА 66B72D1AC491828AB4EE70D05C8EAF0406D709BD0C49694FA8958E14BA5A444E АТОС - 979 ATOS - 979 200004958 КВАРЦЛАЙН КВАРЦЛАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ОВЧА КУПЕЛ 47 КВАРЦЛАЙН ООД АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ МИШЕВ 12D975D094940CF7FC4B324C2CD61306A8D9EDF77970761F585A904F65A94730 И.Ц.КАПТЕЙН ХОЛДИНГ Б.В. ООД ХОЛАНДИЯ E8618DFEC00439B4D13256279B0D8295 НИКОЛАЙ БОТЕВ ШАРАНКОВ D00D2BCEE47C0550BF11F9ACD6811791C938E48D13DA4E5CDEBBEB0D755CB788 СТРААЛБЕДРЕЙФ ВАН ХОМПЕЛ Б.В. ООД ХОЛАНДИЯ 745D08821AC5F9B43CC167B6AA661C50 ГЕРИТ КОРНЕЛИС ВАН ВИЙНГАРДЕН ХОЛАНДИЯ 065305AD3676CB05237242A9B49369DA ГЕРИТ КОРНЕЛИС ВАН ВИЙНГАРДЕН ХОЛАНДИЯ, НБ5147173 E4F073BF80BFDF63D49D0206032992CF ГЕРИТ КОРНЕЛИС ВАН ВИЙНГАРДЕН, НБ5147173 8735CE8F1E7A337D1B926610294DB864 ЗОРНИЦА ЛЮБЕНОВА МИШЕВА 385F6DC0C92BF3623F73934E48034AA23DEA08BC58C82705B262C5533EB80F84 ЗОРНИЦА ЛЮБЕНОВА ШАРАНКОВ 385F6DC0C92BF3623F73934E48034AA23DEA08BC58C82705B262C5533EB80F84 КВАРЦЛАЙН KVARTSLAYN 131026357 КАНДЕКС КАНДЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. БРЕГАЛНИЦА 1 ет.5 ап.6 КАНДЕКС ЕООД АНАТОЛИ МИТКОВ ДЕКОВ 8ACA8EB7FDFC1EEC8B62D3C33BF63077D166F68CAB59A5359A803C4929B87C9C КАНДЕКС KANDEKS 103979284 БЕТЕЛГИУС БЕТЕЛГИУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. ВРАНЯ 57-59 БЕТЕЛГИУС ООД СТАНИМИР ГОСПОДИНОВ СТАЙКОВ 22FA60417468187D1B4EF80DFA16FF522E0F24EC3AB4E00C2D9A929CBD799F65 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ 6D5047423BE3097CE0E901DE1141420DC007820E931D703832B3A1C6B23510D1 БЕТЕЛГИУС BETELGIUS 831617445 ФРИГОПАН ФРИГОПАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЦАРЕВЕЦ 51 ФРИГОПАН ООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНГЕЛЧЕВ 780335B2A5B3D7A19AEBBE3F8C91AE16A2AF444D9E9732A4D7E5C0C36D5839F6 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛЧЕВ 9BD695753DA914360FB378ED99CE842886CABFEE672CDB209FD879423F053F2B ФРИГОПАН ООД БЪЛГАРИЯ с. Царацово 4204 Гагарин /извън регулация/ 1а ФРИГОПАН FRIGOPAN 115625336 ФЛУИДА ФЛУИДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 246 ФЛУИДА ООД СОНЯ ПЕТРОВА МИЦОВА F6E8B8959893965A0B129EFA6E0976621DA8F633AADC82D67F3ACC4278829AFF ЕМИЛ ТОДОРОВ МИЦОВ 20B17414211DB8E18953ADAAB782D13FE6E1DC031C1A4F0EC3C4B7B520F63CD4 ФЛУИДА FLUIDA 813140241 КИРОВ КОМПРЕСОРИ КИРОВ КОМПРЕСОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 бул. ЦАРИЦА ЙОАНА 49 КИРОВ КОМПРЕСОРИ ЕООД КИРО СТОЯНОВ КИРОВ BD60E55AAA3713C4222A80C9F6150644A4580BB961C68216EB5F124063A11489 ХРИСТО ИЛИЕВ ЦАЛОВСКИ 2D3ACF084E8C93B92DB7D2119D2040FA0FC1935269D5D874184DA487D97DFB37 КИРОВ АД 831057181 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 831558413 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД 131206120 КИРОВ КОМПРЕСОРИ KIROV KOMPRESORI 131050707
Одобрени разходи / Approved expenses: 146 344 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 73 172 лв./BGN
Изплатени / Payed: 73 172 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на тротоари с. Давидково, община Баните" виж доставчиците
Община Баните, област Смолян

ЕИК ID: 000614952
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 384334
... НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C217647[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144(ДФЗ|ТР)
Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD84366203[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Баните, област Смолян БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 СПЕКТЪР М И Л СПЕКТЪР М И Л ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ДЕДЕАГАЧ 7 СПЕКТЪР М И Л ООД МЛАДЕН ИЛИЕВ САВОВ FEF4F71807FB0F38C36AD5F8177625CF93B56DF0A5994A62F593A0F98A12EEB9 ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ 4A84E9566EEA1968CCA36EF605FBBAC74D452099B5F5011B8CB9E51D57F0676C СПЕКТЪР М И Л SPEKTAR M I L 108002837 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D695060E71DBA0E62B107F234E702506DDDF6C880F82F2396B827C ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE4FBB6B48045AC4C8A93EC9951E0D5B365E7FBC600B5A6AAFB498 ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF94613D2EEB8DB1D41B7CE21E7FB09C89D1F33F472D75112CBB1BD912 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42194576C6036FAC9C7EA0406150ED05A2D4A83EB1E134661BD1B5 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D85104D7275FDC5039F405EB26F5C950CED10C176533CCC8CF6A4D АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B5294EF1852B6638C532C9327C9DC18F9E77FAF7460FF9DFCDBB49DB МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEEDAE6C8057B3F3DFED7BBE0CF345A969DFBE9C483789A8FDBB714 НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649AD0C8A9607695D98712789C55D3A0B16EADB9012C522093E6D277 ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47FCE38D41B8F1A8CD792D5BC64495E0A2BE0C118A1B7210B5DF02 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Г. ИЗМИРЛИЕВ 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРИСЛАВ МАРИНОВ РАЙЧЕВ EDE5F08ABC69DC47B6D5C50595AA3C7E2B33ADEE92E7DDE32362DD4CBD6B9272 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 104543699 ИМОТЕП ИМОТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 жк ЧАЙКА бл. 7 вх.Б ет.5 ап.53 ИМОТЕП ЕООД ГЕРТ Л.Х.М .ЯКОБ 2335C70D3271148B86ABD53ABF21EB64 ИМОТЕП IMOTEP 103831240 РИПОРТ.БГ РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-КМ,ЗИТ, КОРПУС 2 РИПОРТ.БГ АД ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ 324BEB798603DCEB704208E2AD4B878E662CDBED0A999AA73B7AC7EB51C05B79 ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС 25B811433E33807B0830E20967BCACD6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИТОПУЛУ 290862FDA270ABC8E53DD78B1AAD640B6450838ADAE01D7E4ED7423B75FD0001 РИПОРТ.БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Рачо Петков Казанджията 8 МАРИАНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА 846D2F2EF39C2F896387E910D3B66AF8AA3903855D1916B2F7C9475BCA4E67D5 РИПОРТ.БГ 175301723 РИПОРТ.БГ 202928327 РИПОРТ.БГ RIPORT.BG 175301723 АРДАСТРОЙ АРДАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 УЛ.МЕТАЛУРГ 16 АРДАСТРОЙ ООД АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ A0AFCB0374F51EA93A7EB941B2B35C401D85477C0C0F9FA1A2E0E949C81294DF НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 ТАНЕР САДЪК ЕМИН 4A32836A360F5AB2AE19108D79340347D68200E04BD6A0B231AF6C66FF72F054 АРДАСТРОЙ ARDASTROY 040712646 ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E88900CAA72384A6D833C8642E0DFEE12395ADA1DF6D700939B4A ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076 БОЗОВ СТИЛ БОЗОВ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Трети март 6 БОЗОВ СТИЛ ООД РУСИ ИЛИЕВ БОЗОВ 576AF597B3B8884F68D017A9CE0A5D0FDDF79424317B77B277BDEBFB58C14A36 ИЛИЯ РУСЕВ БОЗОВ 03F56671F05734231E914CD5D0406B1BB791C90E257E64547329379384B68124 БОЗОВ СТИЛ BOZOV STIL 200381029 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 АБРИС АБРИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОДОПИ 117 АБРИС ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АРХАНГЕЛОВ D1A3B60EF752E2BF98AC72896125C817F3F7CE5E10E40F7D30ED5D216EE9B3F6 ХРИСТИАН КРЪСТЕВ ТРАЙКОВ 1167C7E4C368F583FE463274BB382820ED7FE51D3CF43DEF903D6AE59E533275 АБРИС ABRIS 115635750 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 79 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЮДЖИЕВ 2BD44F9F85F7C07E24982AF33A3F58310D42944F89663B86CE54F04DE2DC9871 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 23D11C2176470A5624BB0E6798199ABCD1544FC722913876964B7D6DBC30F085 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД ЕИК 115016144 Представлявано от СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 02DD8436620355ACC1D3D2B0D5F976F9D4F5B96C44D6CCD9209923EB9D4D3A2E ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ФИНАНС ИНВЕСТ ООД 115016144 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B МАРИЙ ЗЛАТКОВ МАТУШЕВ 957AB00DD43CFB7EB7A7A10A47542B457609E7FDF96D1944BD684129B1DE00B0 Николина Христова Туечка 835AEE958BA922091A18C6D0A435F64F12416CDCEFA5C4762FBC7E2987EAB86F Петър Стефанов Пешев C08FDAC76F72A032F0607FEC214695DEACED35551FF481F2AA834B1303907C5F Валерия Павлова Вълева 6777F06DBA15627E3F17C81DFA47A9382D644FEB8C832DBE297B37010ECD2CA7 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград спирка Джебел - ТСИ ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ с. Груево 6809 спирка Джебел - ТСИ Гинка Маринова Маринова 0973F5B472564C4D974F85E205DFE92806314FCD953505E8A64EDB1B59E668A2 Стефан Петров Пешев B09B700CEB655D9CA70560F07EC23F2CB6189686422E3E8F1AC95B9277750701 Борислав Кузманов Марков 85C5EE2D8620A7156C137CAC7F1CDBE72D8F39A14C215694103A7E8EC7452382 Георги Ангелов Йорданов E1741C62B508C422E191B880249B6E48641AABBB985F190B3B8016BA10C95EF4 Бисер Михайлов Дъбев 460D95B5939997B78631C81BE3437A89CD348A9F053B80FAE5F707ABD0B43FAF Емил Димитров Илиев C525D0DD5C62FBA0F0A658988B333B1CB72FADA92C37233774D74E4513068D76 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PATSTROYINZHENERING 108001767 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1711E73FB9947F5467501A5E843C0AC844331FBB4290D1BF75B3B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C2769E41D8672E2CC97D7622A567EA60AB6636F77775F6F12C1AB ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9FA934F1BC381E5986684979398FF425E7BE568ED147685FAD70AE ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1DE1E390637E6BB35E02A9E27DD5D03DAFE60A79E66D19E1D5F7A ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ГЕОС ГЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Кирил и Методий 40 ГЕОС ООД Георги Павлов Георгиев 4E223F32A09ADBDE647CB3249AD928DE9F528BB8A38090A9D928D9E3948F54D9 Асен Радков Анастасов CE633D19F88B66CCC25147ABD73B6EFEE7E6DFA908784A9C80913B9C281A1022 Димитър Живков Димитров 56D1B4BD14C96560CD42E1B21EE87924E8AD6EDDD8E3B03D5B5A622DF07F6ECE Петя Пламенова Цанкова 0285166F801A4A1D3ABD9CF1E1445EC4F7EC09445F96DE33E70DA8A2F0A02A98 ГЕОС GEOS 103818669 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ДИ-2М ДИ-2М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 26 ДИ-2М ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ 29658E54176FE10EB97298C9FF1C700C94487F1C8E61A8D9861B2C345CB4B341 ДИ-2М DI-2M 120606558 СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 37 СТАНИЛОВ ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ E8A851CC2A75949E19F28E64CD96A3605C701DB8C84EE710F1D814757042C454 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 10 СТАНИЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади Майстор Алекси Рилец 10 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА 33AE63CDEF7BBBDC5B00A90F5005FD81C7FA7BFAE3A9A72B31BEF87D1D819B64 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНИЛОВ DD3D16011C94C41C3C6C86BC81A15A42C8339FA28C189B473380994859F03674 СТАНИЛОВ STANILOV 831769677 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ЮРИСТА ГРУП ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 АМИ БУЕ 17-23 Б ЮРИСТА ГРУП ЕООД ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ 01E62B536CCAA3DD4B21C7662BFD005BCBFCA9DC73AB3D19E261DA0BA5FA3D6D ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 2237 ул. Ами Буе 17-23 Б, партер, офис 1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШУТОВ D601F604432AB542E391D37EC14DE0CB9C916156B98CF5AC1E980DAB2724D9A5 ЮРИСТА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 27 ИЛИЯ МИНЧЕВ ВИЧЕВ F03D74C01E2E9F8BFE3F2D145FAC6BA3D5C9E1742E52D38ED961CACE3399E3EB ЮРИСТА ГРУП YURISTA GRUP 201626621 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Кольо Фичето 4 9 А МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН ЕООД АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕБИРОВА B27E5D191B85998BC51C51891203973478B2013F434ED94C2611B9124E9C4315 МЕДИЯ ВИЖЪН - СМОЛЯН MEDIYA VIZHAN - SMOLYAN 200796528 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079
Одобрени разходи / Approved expenses: 139 001 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 139 001 лв./BGN
Изплатени / Payed: 131 623 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника
Осман Сютлю

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Осман Сютлю
Осман Сютлю
Одобрени разходи / Approved expenses: 131 072 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 536 лв./BGN
Изплатени / Payed: 65 536 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ОППК "Бъдеще-Долна Оряховица"
ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА К
ЕИК ID: 814164601
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184878
ОППК "Бъдеще-Долна Оряховица" ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА К ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА К БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ...
ОППК "Бъдеще-Долна Оряховица" ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА К ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА К БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 11 ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА К АНДРЕЙ БЕЧЕВ АНДРЕЕВ E86870407035C46E133C2D52D7EAC977048F21B856F95CACC7CB39EF7244DC61 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КАТРЕВ 783EF611F0CD532A54126D4921E159FFD49F7ED7469EF6CA572166CC96FFCC58 ИРИНКА ХРИСТОВА МУСЕВА 25E41C91C6677F4ACD0CC3841584249E5EAFE54F93212F7B2CF2A750C6F80CA5 НИКОЛАЙ КОСТОВ ДЪЛГИЧЕВ A252C024B43D2AD5381556C2100A4EBCF089A2AB5624EA8A4381D92F8FEBB5D2 ГЕОРГИ АТАНАСОВ РИЗОВ 8AA5EDF757D4AFE019EF6701D749A4E5EDA4EBE9B0CA9AD72505F665821D415F МАТЮ ЦОНЕВ КЮЧУКОВ D46974DABCABB13EB4BACBF9B6570698A6C778DE296D994C8E2782F73F33C0DB СТАМО СТЕФАНОВ СТАМОВ 1CB018797B810004753E5D12E987E8BF1A0F28D396BEB2FEE390404DC1D53ED1 МАРИН МАРИНОВ ПАПАЗОВ CC593DBED835F9407DD253ED4B19BBC2F958B481885134001C1BF6F210AD3F57 ПЕНКА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА 921AA5258EB6650930F7AC76C2248116F38A3C1B3241311A74A0FFEA7C599169 ИЛИАНА ПЕТРОВА ПЕНОВА 6F275C1BC42C84235A560B5688B130294F7356BA979E2263C0B6A1820F93BF42 ДИЧКА ДИМИТРОВА ПАШЕВА 6B49841D82AE527111D83349360E48D0900790D9380C797D87F0CD12DEDB75F0 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СТОЕВА A0F0FFF5A1F8C4A5868EFFE369DE209B87CD844E53142F9F50A4665990B68687 МАРИЙКА БОРИСОВА ПАШЕВА 08FF568499812703F36472F988CCEA1CDA86556796680B0B193BB3D0EF56254D КИРИЛ МАРИНОВ НЕДЕВ D856C2CC7B1A5CEC4F7F3523FFAF9158CE7900E3A4E8E65E821A8DD993190A5C ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРКИШЕВ A83B2288A0D95E9C504A167CEBF49125515613949FF8D47756C0759FA4A54521 ХРИСТО ИВАНОВ МАНЪКОВ 375AEA0C50889172DA54DE5B8860D9A3F5075D02FF241C647B191B0730D9337B КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ ИРИБАДЖАКОВ 197FA43B4F9CEF4FDD8BBA0741896577BD733FEA3945DEC44BE5579282BD45E0 ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА МАТРОВА BECEA95CED05C4A6FFC819FD32A0F41E01C414B08267496A41A89FE0ABC5FBCC НИКОЛИНКА ИВАНОВА ПЕЕВА 4962DEABF4A920B13214183B9A15A7C00FC6C3F7885D3FDF05F0B91B75E5F125 НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ПРУСОРОВ 741823658E05EAEF408246775093B419706EDD20C8CDFB9C73607A0A129D8D8F МИТКО ПЕТРОВ БРАТОВАНОВ 017F88FDE16769BE4601D0267BCA4169ECE9CBC955B7768DCCF3450E5CAFE774 ИЛИЯ ТОДОРОВ МАЗНЕВ EC421E6B82C6096108D38A526B2BB9837C96DC145CE272AD171B3851ED3389BE ИВАН РАДОСЛАВОВ СЛАВЧЕВ 03FD6B2A84E87384911685CCE7A362E1CF05A9B6A9AF82C040D441D4811612B1 МИХАИЛ ИЛИЕВ ПАПАЗОВ 9E96D3D1930F560FC2BC5228AB0CC5F5FF95E25295BB104C26C0669BA3D3E894 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДРАГОСТИНОВ 1D8417E25A20FE4A35BBD5105D8BFEA5DA17BE66A7F500661CEEFFE8B34F573E АНТОН СТАМАТОВ ГАСЕРОВ 73901C2449C196610DCBE476749B6F0AC3CF363197A90836345E445AAAB4970A МИХАИЛ ХРИСТОВ КАТРЕВ BC2668C3539B43F2C8B234093989DCF6DD9FFED693B4124870745FF83024979C АНТОН ТОДОРОВ ГАСЕРОВ D656F290018B45E1A377E9A47D5D5E86A34D2F119864CEE2607468754A44BB95 ДОЧКА НИКОЛОВА КАТРЕВА 11851ADBB0AB6A72532572B45F9BA4DC0C7D60AD141F3FC788C7F7E02F63C0DF АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ДЕЧЕВА 4E16F31D1C3D222F5122C2D73F79B3672E4B0E20429C1C1015372720D1861DCF ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ СПАСОВ 06B7FC2EE17B3485EF0F5CBAFB6F12104FB11615AC3F99418504585D9BF66416 ДАНИЕЛ САШЕВ ПУЛОВ 4EF3DEB54A146A1DA073E4380DF474C416670260E208ECAF0A93634B92CA7799 ЙОРДАН МАРИНОВ ПЕНЕВ 23B4140FEDAD05AFD449A1E03E0F2362E400E5A363E1C52EB0E02161AD21D0AD КРЪСТЮ ГЕОРИЕВ ИРИБАДЖАКОВ 197FA43B4F9CEF4FDD8BBA0741896577BD733FEA3945DEC44BE5579282BD45E0 МАРГАРИТА ПЕТРОВА КОРЧЕВА B7DEFAF7A33FB6B1B8D7FD0074C992DB2ECA43870D90C441568663D2C9F58352 ДАРИНКА ИВАНОВА СТАЙКОВА 6921B6B12556412FA95B0D2171D63C0A88EB957A7D7167F2C51797EADE5901B1 ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ-ДОЛНА ОРЯХОВИЦА OBSLUZHVASHTA PROIZVODSTVENO-POTREBITELNA KOOPERATSIYA BADESHTE-DOLNA ORYAHOVITSA 814164601 ГОЛЕМАН ГОЛЕМАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул. ГЕОРГИ БОЗАДЖИЕВ 14 ГОЛЕМАН ЕООД ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ВРАГОВ 06E56FA527CC16FF79796085AB917960EE2C357D5119737DDCB203BFA9FE959D МАРИНА НИКОЛОВА БАЛАБАНОВА AF1D3395D6D77657AC332E2040B2DC2B3A158699F0C905D871C63395349A03B6 БОРЯНА ПЕТКОВА БОТЕВА E65B192B9C29C90D18A2417B431ADF80A52E7BC38B2C9B3402A4E6C6FCC22AD5 ГОЛЕМАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Георги Бозаджиев 14 ГОЛЕМАН GOLEMAN 112669772 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 АГРОМАШИНА - СОФИЯ АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНАИМПЕКС АД 831640426 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА - СОФИЯ AGROMASHINA - SOFIYA 131309501
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 746 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 873 лв./BGN
Изплатени / Payed: 62 873 лв./BGN
Проект: Закупуване на лабораторно оборудване в предприятие за преработка на пчелен мед в с. Равно Поле, Индустриално-промишлена зона №1 виж доставчиците
"ОБЕРОН - Х" ООД
ОБЕРОН - Х ООД
ЕИК ID: 832040572
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 345834
"ОБЕРОН - Х" ООД ОБЕРОН - Х ООД ОБЕРОН - Х ОБЕРОН - Х ООД БЪЛГАРИЯ с. Равно поле 2129 ОБЕРОН - Х ООД НИКОЛАЙ СТАНКОВ ЗАШЕВ 128320900528[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 7A8D3B84A9A6[..](ДФЗ|ТР)
САШО БЕРОВ ...
"ОБЕРОН - Х" ООД ОБЕРОН - Х ООД ОБЕРОН - Х ОБЕРОН - Х ООД БЪЛГАРИЯ с. Равно поле 2129 ОБЕРОН - Х ООД НИКОЛАЙ СТАНКОВ ЗАШЕВ 128320900528B8B150DD0DE12F5203967992D49E91BE2DDD1B3486F8FB721875 ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 7A8D3B84A9A6CD23E08EEF72ABC604310DE46392D19E51E028B10DB836A98A53 САШО БЕРОВ ШУНЕВ 94558046D0B93855571F68E8E53685E102002A822B5D2CE73826FDCBB4B5B139 ПЕТКО АТАНАСОВ КАРАТАНЧЕВ 37D072A0E9D90BBB7213D35619B55EC0ED88D1B857D31380C1BFA910C614CA2D ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 ОБЕРОН - Х OBERON - H 832040572
Одобрени разходи / Approved expenses: 123 900 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 61 950 лв./BGN
Изплатени / Payed: 61 081 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника, специализиран транспорт и специализирано оборудване за нуждите на стопанството виж доставчиците
"ОПАЛ ЗИ" - ООД
ОПАЛ ЗИ ООД
ЕИК ID: 115580663
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180139
"ОПАЛ ЗИ" - ООД ОПАЛ ЗИ ООД ОПАЛ ЗИ ОПАЛ ЗИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.ЧЕРНИШЕВСКИ 25 ОПАЛ ЗИ ООД ЗАХАРИ ПЕТРОВ ТОШЕВ ... ЗАПРЯНОВ ТОШЕВ E124EC03A835[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ТОШЕВА 76DE795FCAB4[..](ДФЗ|ТР)
ОПАЛ ЗИ OPAL ZI 115580663(ДФЗ|ТР)
ТЕХСЕЛ ТЕХСЕЛ АД БЪЛГАРИЯ ...
"ОПАЛ ЗИ" - ООД ОПАЛ ЗИ ООД ОПАЛ ЗИ ОПАЛ ЗИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.ЧЕРНИШЕВСКИ 25 ОПАЛ ЗИ ООД ЗАХАРИ ПЕТРОВ ТОШЕВ 15B373C5616D0FDD9FFECFADF6BDD6F20CECB236DC624837D7C0CBAEDDA5657A ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ТОШЕВ E124EC03A835EAD2A2123E7BE46141264B3A3461C7D4B0F49B7D2F37D29AAF6B ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ТОШЕВА 76DE795FCAB47349E9C32AC92F56677273FB3D66FDCEB13EFFD4CA62D152D39F ОПАЛ ЗИ OPAL ZI 115580663 ТЕХСЕЛ ТЕХСЕЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 80 ТЕХСЕЛ АД НЕЛИ ТОДОРОВА ХАДЖИДИМИТРОВА 7D828B144FF14B268EDA3E7CDF0FCC1DA6EB082D7DFE2EC4A2972FE6CCB2E316 ЯНКА МИХАЙЛОВА БАНЧЕВА 6BACE10BCF5DAB52EDDA5926F2DC457FA90D0B09A238F8D23D47EF1D613AB2BD ДИМИТЪР КУЗМАНОВ ИВАНОВ 0A140C9F74C25A89064178FA3FC47B68E095A4340D75EB48F91D89A985ED5DB8 КРАСИМИР КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ F7DAEC69A602EFF9B709D2CC0F84BC5617535E2C85D11A2D041DE074EF810DEA СТЕФАН ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ F0D43DBFD36F90C52B764D825E82E54EA48C64DCB05060473A4671190348378A РОСЕН ЛЮБЕНОВ ГАЙДАРОВ D54FF75345413DA3B1968408DEFB0EEA14BD6F9DD17142266860817157E7CF26 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ РАЧЕВ 79AD451E71ED2DC348FAFD1B4F085E32C95D42BB6A87F77DA954EC23B794BF3C ТЕХСЕЛ TEHSEL 114054767 ХААС - 60 ХААС - 60 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 121 ХААС - 60 ЕООД МИСАК БЕРДЖ ЕНИДЖЕЛЯН E32639F4DB15684778EBF2615A1F9F33A64724B6F3202CB959A3F013A6E0647E ХААС - 60 HAAS - 60 115030769 КБГ КБГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Възкресение 1 КБГ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА-СОФИЯ ЕООД 131309501 КБГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F КБГ KBG 200012773
Одобрени разходи / Approved expenses: 117 516 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 758 лв./BGN
Изплатени / Payed: 55 908 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРОТОАРИ В ГР. БРЕЗОВО, С.СТРЕЛЦИ, С.ДРАНГОВО И С.ОТЕЦ КИРИЛОВО, ОБЩИНА БРЕЗОВО виж доставчиците
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 000471123
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 401096
... ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325[..](ДФЗ|ТР)
НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76B[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E7[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ 115328801(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ...
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801 ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A715183507E70C63836474BCDCC1CC706FC946D068A9D91B3E0AE66F6594 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4913951033F0F8AD4108AC3ECCCE10C4F02896B068599B27D442D НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73BDC3CE89FCF8AACD42AB189FC0EA9BB182E5CEB81C2B0580D137C ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF7A06AE70825B7A6BF6037D642C08088EF466CF4EA2893161D536 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272E41FF868E192F02CCA36CEB9ACA7CECA6465C78302B0A48C430C ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC5CAE54E4AFAF6C85667489DBF753805FE452DE6D2756781870DD ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ B0F0EC967B7A0E29CA5B22D53EA547F705D16996E0234DC1408B6896883C8DED ИВАНКА ИВАНОВА МИЛЕВА B42FB207B2F2BEA50ED04EBA01792C18739B352604CCA11E3AC9936D0CB1BDB5 НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ СОТИРОВ B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ ТОМОВ DD4648E56739AD61B007E7BF0F16E7528EA7443BC32ED113B863AA97626C5B65 ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ЖЕЧКА ПЕТРОВА ТОМОВА AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА 86C6CB3E522B2ED38650C3413A85ABEC268F62EB7A9474023FEE70E28AD7D98E Петя Игнатова Найденова 9DDF7C9A3EF8560CEA05B9F23077A968D0559E1E3103B66338815D70CDADA4DA Илиян Любомиров Христов 9887C307CCD821CF512DA098A708F93A12F394ED7240881AB835336CE0F679CF Красимир Пламенов Янкулов 9F3CC333586FFA774744930D2C23550D35A01983A081FBFC65D9742F32DEB7A9 Иван Атанасов Кацаров F9A953221211C32DD4558574087B446CFFD6596A5268B1D67DB4DE7CF8E48A9A Георги Николаев Сотиров CB45E9DDB9CAB4DF85F0B60711115B0DD56ED0133CAEB563306E1EF2CCECBCC4 ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ТОМОВА 24DB62D85F07EA6E52B43D02F4B29FE640AF238050196EE869BC8B68B59C369D ТРАНСКОНСУЛТ-21 130474902 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ TRANSKONSULT-BG 121389659 САВЕКО САВЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 КОЮ КОЕВ 30 САВЕКО ЕООД СТОЯН РАДЕВ УЗУНОВ 972FEC1D2D3DEA04C50B8ED88D42B3DA5AB1039B380198D078CEF5678E6726D6 ВИДКА ПЕНЕВА УЗУНОВА D6D76DBE249B8662C17F269751572B5A66C51D13472F43D1E4407BA8DFDC5DD0 САВЕКО SAVEKO 115573163 ТРАКИЯ ГАРАНТ ТРАКИЯ ГАРАНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ДОНДУКОВ 1 ТРАКИЯ ГАРАНТ АД СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ 827C4E689AE6A34A915FFEA5B701017567194DB2CD4118A733F939ECCC714E65 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ BB6D1026F23B90FE6FE329F5D816FA404390AAB2C010C2386AC4CDCB138A48FC САВА АТАНАСОВ ДРИЕВ 8F97E16D1EBDFD2D3EDB2C378B4715CB6E8BD4BD6E1C9AF1653AFCA910EBDB10 НАЙДЕН ИЛИЕВ ДРУМЕВ 7156A6FCAD0737815A7C33BF695D93FDFBC17798DE93CD1B44B8193F96D97579 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE5FAE4635CB2C74E7882BE6BE41DDC7547FC0FB3939CD048CABC2 ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА BD91A2AA476339CD88627EE7861EFDD9DA6EAB6C7E92ECEA784891C0753F4C63 ИВАН БОГДАНОВ СУЛТАНОВ EEC9E78D8CE9706F0A296643BAA1CEC2040E98DDAC51CEEC349166D89BC32779 СЕРГЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 4D1D93EBEB0C91C1F810F0E9F130DA44EE28C164F425DD5C388998F3BE5F7838 СОНЯ ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА-ПОПОВА 5EAC249A3D64C5E10494F4F33418355E53080F255A2D6F39F1BFB537CFD9B330 ТРАКИЯ ГАРАНТ TRAKIYA GARANT 115500069 КАРАТ - ПЕРФЕКТ КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 05F84131DB836B546EEB6559BF4E734B72C39DDABB87A0453A1BE86F96CED355 КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 29 КАРАТ - ПЕРФЕКТ KARAT - PERFEKT 115600497 ХАНИКАН ХАНИКАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Гурко 27 ХАНИКАН ООД Белослав Николаев Николов EABB261B082849B2972D4B47E85478CA8DD0F73B9BCD70A25B0D6EE201596016 Георги Борисов Хаджийски 77E8CD12C1E84FC3D095ED64125E6D97 Георги Борисов Хаджийски 32964F62CE531E45DC2E24F43627BD12 ХАНИКАН HANIKAN 202253545 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Ж.Ж.ТРАКИЯ 13 Б ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ 7A622B3EA99A57894E91EA698B987EA1309015DBBC74831E9196C03246F678C9 БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ 573E40C2B0B0DEAC1E52D6A9E47C38024520E33C4CFDEE8A45149722375FF833 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ GEOPROEKTSTROY 115939162 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Яврово 4258 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД СТОЯНКА НИКОЛОВА КЕРИНА 4762901ACB4D955D357CD08E6A2B066EEFF63C8B8B6A2CBA48DA3DAE755BAA3A СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА БАНКОВА F2DDB115D6F13B074DBD3A6678B36804C342BE916D00AACCF4541085E1A0B8C6 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул.ВОЛГА 47 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БАНКОВА D64912BB7288F02223302B35464868FA5B2B180DF6C41D84009121055D71E0DB БОЯН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ DABE3D83E777B544EB23E420784587EC3A37597AE418E2D5D01F84822EBF0103 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 47 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 2419BD1D18EBB69C9DBC2B7511205CFFA46668099D66AC1C1548D47556A91F3D ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул. ВОЛГА 47 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 EVROKONSULT 2005 200509635 КОРИНЕР КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР ул.УОШБЪРН 57 КОРИНЕР ЕООД АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 7DCA9EDE262C28137627EDDF7A6E216C2FBCC7B3FBCB5E5E66EE0264E1D58E0A КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 БАСАРИМ 33 КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАЧЕВА 909FAC03B5732786E30656EC55CECCF60FF4B59F0FF1FDFAE6CFBB55583847D2 КОРИНЕР KORINER 202532937 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД КОЛЬО ИВАНОВ КОСЕВ 81288BEB89091F3C3F3A5CA0E31BEDC4631191851D3EBD1AD350D0CB04457EE0 ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ 9E9DF760752BA8BEB1A72CDC1161BC7EC67B152F6F9FE1C847276AB223A3998F СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ 2000 АД 123567217 ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОСЕВА B56012096D8F3AC1086BB0071DFCB07524B558E43A5AF183BDB20B1696F2D97B СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 Захари Зограф 2 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ STROITELSTVO I MONTAZH 833066574
Одобрени разходи / Approved expenses: 106 176 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 106 176 лв./BGN
Изплатени / Payed: 94 428 лв./BGN
Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА Спортна площадка на открито в УПИ I, кв.132, гр.Омуртаг“
Община Омуртаг, закон за МСМА

ЕИК ID: 875817
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Омуртаг, закон за МСМА
Община Омуртаг, закон за МСМА
Одобрени разходи / Approved expenses: 97 747 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 747 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Монтаж на съоръжения и закупуване на лабораторно оборудване виж доставчиците
"ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК" ООД
ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД
ЕИК ID: 130751609
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 347217
"ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК" ООД ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 3 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ЕВРОВ 271DF8472FD2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ... Дивелъпмънт Корпорейшън D1714806A7AB[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ПОА БЪЛГАРИЯ ООД 119636718(ДФЗ|ТР)
АСЕТС ГРУП 102059429(ДФЗ|ТР)
ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ 119636718(ДФЗ|ТР)
...
"ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК" ООД ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 3 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ЕВРОВ 271DF8472FD2B7C9CBB2C14BD5A3E7A28C69576E196FF34DA5CEA0DDC97C864E ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ F43751F23DA346FC03124CCA69103FDD265DF8A99DE56FEF854C844E270317FF БОЖАНКА ВАСИЛЕВА ЛИЧЕВА 4F282D13D03B7AE33DB1D6616172414BD721EE1BB8819A889FB5C60BEB9ECCD9 ИВАН СТОИЛОВ ГЕНОВ 769CB72731A39CB7736EBDFA08718FD5002522C4D79041B08D86425C298ABE0D КРАСИМИРА ПЕНЕВА ГЕНОВА, ; СТОИЛ ИВАНОВ ГЕНОВ, ; ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕНОВ A0D7B50540BD81999A8B0D1592383DD8E84D5AB2F56F5152745C1922ED3BB823 Ийстърн Трейдинг Дивелъпмънт Корпсрейшън CB7D5C60AE18D1F834F3B4A3BD2D0B6D Ийстърн Трейдинг Дивелъпмънт Корпорейшън D1714806A7ABD47A085DBD0AF94D3B3C АГРО ПОА БЪЛГАРИЯ ООД 119636718 АСЕТС ГРУП 102059429 ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ 119636718 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ORIZARNA PAZARDZHIK 130751609
Одобрени разходи / Approved expenses: 94 448 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 224 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 224 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за изпълнение изискванията на нитратната директива и хуманното отношение към животните в стопанството виж доставчиците
Олга

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 584217
Олга АЛФА МИКС АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ...
Олга АЛФА МИКС АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III бл. 74-76 вх.А ет.5 ап.13 АЛФА МИКС ЕООД ВАСИЛ НИКОЛОВ ТАСЕВ CE00430786E2536F7DEA11FBA0154350FE4C09133DC191D6BB1910B72D932F8C ЕМИРА ЕООД 109574524 Банка ДСК ЕАД 121830616 АЛФА МИКС ЕООД 131228145 АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ПАЛЧЕВ 81ED5EB818C681CF122B40F9829111F40114387A4F4E68528673929DC9F0B785 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София СЕРДИКА 26 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 САМОКОВСКО ШОСЕ 30 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 19 АЛФА МИКС ЕООД, ЕИК 131228145 - кредитополучател, ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник, АЛФА МИКС ЕООД- кредитополучател 131228145 ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник, АЛФА МИКС ЕООД- кредитополучател, 131228145 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Иван Вазов 16 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 Иван Вазов 16 Радко Стефанов Палчев 480D0867BD4CFC45A0F4B89411ADBF25EFA728F5326C1D2299A7FB9237E6177C Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD13C335B15967F5AA87C7 АЛФА МИКС ALFA MIKS 131228145 АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 265 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 53 741 лв./BGN
Изплатени / Payed: 53 741 лв./BGN
Проект: "Насърчаване на туристическите дейности в община Брезово, чрез закупуване на преместваем туристически информационен център, закупуване на мобилна сцена и оборудване за провеждане на туристически мероприятия, представящи традиционното местно културно наследство" виж доставчиците
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 000471123
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М313
УРН UID: 401096
... ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325[..](ДФЗ|ТР)
НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76B[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E7[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ 115328801(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ...
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801 ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A715183507E70C63836474BCDCC1CC706FC946D068A9D91B3E0AE66F6594 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4913951033F0F8AD4108AC3ECCCE10C4F02896B068599B27D442D НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73BDC3CE89FCF8AACD42AB189FC0EA9BB182E5CEB81C2B0580D137C ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF7A06AE70825B7A6BF6037D642C08088EF466CF4EA2893161D536 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272E41FF868E192F02CCA36CEB9ACA7CECA6465C78302B0A48C430C ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC5CAE54E4AFAF6C85667489DBF753805FE452DE6D2756781870DD ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ B0F0EC967B7A0E29CA5B22D53EA547F705D16996E0234DC1408B6896883C8DED ИВАНКА ИВАНОВА МИЛЕВА B42FB207B2F2BEA50ED04EBA01792C18739B352604CCA11E3AC9936D0CB1BDB5 НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ СОТИРОВ B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ ТОМОВ DD4648E56739AD61B007E7BF0F16E7528EA7443BC32ED113B863AA97626C5B65 ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ЖЕЧКА ПЕТРОВА ТОМОВА AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА 86C6CB3E522B2ED38650C3413A85ABEC268F62EB7A9474023FEE70E28AD7D98E Петя Игнатова Найденова 9DDF7C9A3EF8560CEA05B9F23077A968D0559E1E3103B66338815D70CDADA4DA Илиян Любомиров Христов 9887C307CCD821CF512DA098A708F93A12F394ED7240881AB835336CE0F679CF Красимир Пламенов Янкулов 9F3CC333586FFA774744930D2C23550D35A01983A081FBFC65D9742F32DEB7A9 Иван Атанасов Кацаров F9A953221211C32DD4558574087B446CFFD6596A5268B1D67DB4DE7CF8E48A9A Георги Николаев Сотиров CB45E9DDB9CAB4DF85F0B60711115B0DD56ED0133CAEB563306E1EF2CCECBCC4 ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ТОМОВА 24DB62D85F07EA6E52B43D02F4B29FE640AF238050196EE869BC8B68B59C369D ТРАНСКОНСУЛТ-21 130474902 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ TRANSKONSULT-BG 121389659 САВЕКО САВЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 КОЮ КОЕВ 30 САВЕКО ЕООД СТОЯН РАДЕВ УЗУНОВ 972FEC1D2D3DEA04C50B8ED88D42B3DA5AB1039B380198D078CEF5678E6726D6 ВИДКА ПЕНЕВА УЗУНОВА D6D76DBE249B8662C17F269751572B5A66C51D13472F43D1E4407BA8DFDC5DD0 САВЕКО SAVEKO 115573163 ТРАКИЯ ГАРАНТ ТРАКИЯ ГАРАНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ДОНДУКОВ 1 ТРАКИЯ ГАРАНТ АД СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ 827C4E689AE6A34A915FFEA5B701017567194DB2CD4118A733F939ECCC714E65 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ BB6D1026F23B90FE6FE329F5D816FA404390AAB2C010C2386AC4CDCB138A48FC САВА АТАНАСОВ ДРИЕВ 8F97E16D1EBDFD2D3EDB2C378B4715CB6E8BD4BD6E1C9AF1653AFCA910EBDB10 НАЙДЕН ИЛИЕВ ДРУМЕВ 7156A6FCAD0737815A7C33BF695D93FDFBC17798DE93CD1B44B8193F96D97579 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE5FAE4635CB2C74E7882BE6BE41DDC7547FC0FB3939CD048CABC2 ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА BD91A2AA476339CD88627EE7861EFDD9DA6EAB6C7E92ECEA784891C0753F4C63 ИВАН БОГДАНОВ СУЛТАНОВ EEC9E78D8CE9706F0A296643BAA1CEC2040E98DDAC51CEEC349166D89BC32779 СЕРГЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 4D1D93EBEB0C91C1F810F0E9F130DA44EE28C164F425DD5C388998F3BE5F7838 СОНЯ ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА-ПОПОВА 5EAC249A3D64C5E10494F4F33418355E53080F255A2D6F39F1BFB537CFD9B330 ТРАКИЯ ГАРАНТ TRAKIYA GARANT 115500069 КАРАТ - ПЕРФЕКТ КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 05F84131DB836B546EEB6559BF4E734B72C39DDABB87A0453A1BE86F96CED355 КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 29 КАРАТ - ПЕРФЕКТ KARAT - PERFEKT 115600497 ХАНИКАН ХАНИКАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Гурко 27 ХАНИКАН ООД Белослав Николаев Николов EABB261B082849B2972D4B47E85478CA8DD0F73B9BCD70A25B0D6EE201596016 Георги Борисов Хаджийски 77E8CD12C1E84FC3D095ED64125E6D97 Георги Борисов Хаджийски 32964F62CE531E45DC2E24F43627BD12 ХАНИКАН HANIKAN 202253545 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Ж.Ж.ТРАКИЯ 13 Б ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ 7A622B3EA99A57894E91EA698B987EA1309015DBBC74831E9196C03246F678C9 БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ 573E40C2B0B0DEAC1E52D6A9E47C38024520E33C4CFDEE8A45149722375FF833 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ GEOPROEKTSTROY 115939162 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Яврово 4258 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД СТОЯНКА НИКОЛОВА КЕРИНА 4762901ACB4D955D357CD08E6A2B066EEFF63C8B8B6A2CBA48DA3DAE755BAA3A СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА БАНКОВА F2DDB115D6F13B074DBD3A6678B36804C342BE916D00AACCF4541085E1A0B8C6 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул.ВОЛГА 47 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БАНКОВА D64912BB7288F02223302B35464868FA5B2B180DF6C41D84009121055D71E0DB БОЯН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ DABE3D83E777B544EB23E420784587EC3A37597AE418E2D5D01F84822EBF0103 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 47 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 2419BD1D18EBB69C9DBC2B7511205CFFA46668099D66AC1C1548D47556A91F3D ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул. ВОЛГА 47 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 EVROKONSULT 2005 200509635 КОРИНЕР КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР ул.УОШБЪРН 57 КОРИНЕР ЕООД АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 7DCA9EDE262C28137627EDDF7A6E216C2FBCC7B3FBCB5E5E66EE0264E1D58E0A КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 БАСАРИМ 33 КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАЧЕВА 909FAC03B5732786E30656EC55CECCF60FF4B59F0FF1FDFAE6CFBB55583847D2 КОРИНЕР KORINER 202532937 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД КОЛЬО ИВАНОВ КОСЕВ 81288BEB89091F3C3F3A5CA0E31BEDC4631191851D3EBD1AD350D0CB04457EE0 ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ 9E9DF760752BA8BEB1A72CDC1161BC7EC67B152F6F9FE1C847276AB223A3998F СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ 2000 АД 123567217 ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОСЕВА B56012096D8F3AC1086BB0071DFCB07524B558E43A5AF183BDB20B1696F2D97B СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 Захари Зограф 2 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ STROITELSTVO I MONTAZH 833066574
Одобрени разходи / Approved expenses: 61 355 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 61 355 лв./BGN
Изплатени / Payed: 61 355 лв./BGN
Проект: Доставка на три нови автомобила за нуждите на социален патронаж - гр. Брезово виж доставчиците
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 000471123
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 401096
... ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325[..](ДФЗ|ТР)
НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76B[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E7[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ 115328801(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ...
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801 ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A715183507E70C63836474BCDCC1CC706FC946D068A9D91B3E0AE66F6594 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4913951033F0F8AD4108AC3ECCCE10C4F02896B068599B27D442D НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73BDC3CE89FCF8AACD42AB189FC0EA9BB182E5CEB81C2B0580D137C ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF7A06AE70825B7A6BF6037D642C08088EF466CF4EA2893161D536 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272E41FF868E192F02CCA36CEB9ACA7CECA6465C78302B0A48C430C ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC5CAE54E4AFAF6C85667489DBF753805FE452DE6D2756781870DD ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ B0F0EC967B7A0E29CA5B22D53EA547F705D16996E0234DC1408B6896883C8DED ИВАНКА ИВАНОВА МИЛЕВА B42FB207B2F2BEA50ED04EBA01792C18739B352604CCA11E3AC9936D0CB1BDB5 НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ СОТИРОВ B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ ТОМОВ DD4648E56739AD61B007E7BF0F16E7528EA7443BC32ED113B863AA97626C5B65 ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ЖЕЧКА ПЕТРОВА ТОМОВА AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА 86C6CB3E522B2ED38650C3413A85ABEC268F62EB7A9474023FEE70E28AD7D98E Петя Игнатова Найденова 9DDF7C9A3EF8560CEA05B9F23077A968D0559E1E3103B66338815D70CDADA4DA Илиян Любомиров Христов 9887C307CCD821CF512DA098A708F93A12F394ED7240881AB835336CE0F679CF Красимир Пламенов Янкулов 9F3CC333586FFA774744930D2C23550D35A01983A081FBFC65D9742F32DEB7A9 Иван Атанасов Кацаров F9A953221211C32DD4558574087B446CFFD6596A5268B1D67DB4DE7CF8E48A9A Георги Николаев Сотиров CB45E9DDB9CAB4DF85F0B60711115B0DD56ED0133CAEB563306E1EF2CCECBCC4 ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ТОМОВА 24DB62D85F07EA6E52B43D02F4B29FE640AF238050196EE869BC8B68B59C369D ТРАНСКОНСУЛТ-21 130474902 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ TRANSKONSULT-BG 121389659 САВЕКО САВЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 КОЮ КОЕВ 30 САВЕКО ЕООД СТОЯН РАДЕВ УЗУНОВ 972FEC1D2D3DEA04C50B8ED88D42B3DA5AB1039B380198D078CEF5678E6726D6 ВИДКА ПЕНЕВА УЗУНОВА D6D76DBE249B8662C17F269751572B5A66C51D13472F43D1E4407BA8DFDC5DD0 САВЕКО SAVEKO 115573163 ТРАКИЯ ГАРАНТ ТРАКИЯ ГАРАНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ДОНДУКОВ 1 ТРАКИЯ ГАРАНТ АД СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ 827C4E689AE6A34A915FFEA5B701017567194DB2CD4118A733F939ECCC714E65 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ BB6D1026F23B90FE6FE329F5D816FA404390AAB2C010C2386AC4CDCB138A48FC САВА АТАНАСОВ ДРИЕВ 8F97E16D1EBDFD2D3EDB2C378B4715CB6E8BD4BD6E1C9AF1653AFCA910EBDB10 НАЙДЕН ИЛИЕВ ДРУМЕВ 7156A6FCAD0737815A7C33BF695D93FDFBC17798DE93CD1B44B8193F96D97579 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE5FAE4635CB2C74E7882BE6BE41DDC7547FC0FB3939CD048CABC2 ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА BD91A2AA476339CD88627EE7861EFDD9DA6EAB6C7E92ECEA784891C0753F4C63 ИВАН БОГДАНОВ СУЛТАНОВ EEC9E78D8CE9706F0A296643BAA1CEC2040E98DDAC51CEEC349166D89BC32779 СЕРГЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 4D1D93EBEB0C91C1F810F0E9F130DA44EE28C164F425DD5C388998F3BE5F7838 СОНЯ ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА-ПОПОВА 5EAC249A3D64C5E10494F4F33418355E53080F255A2D6F39F1BFB537CFD9B330 ТРАКИЯ ГАРАНТ TRAKIYA GARANT 115500069 КАРАТ - ПЕРФЕКТ КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 05F84131DB836B546EEB6559BF4E734B72C39DDABB87A0453A1BE86F96CED355 КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 29 КАРАТ - ПЕРФЕКТ KARAT - PERFEKT 115600497 ХАНИКАН ХАНИКАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Гурко 27 ХАНИКАН ООД Белослав Николаев Николов EABB261B082849B2972D4B47E85478CA8DD0F73B9BCD70A25B0D6EE201596016 Георги Борисов Хаджийски 77E8CD12C1E84FC3D095ED64125E6D97 Георги Борисов Хаджийски 32964F62CE531E45DC2E24F43627BD12 ХАНИКАН HANIKAN 202253545 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Ж.Ж.ТРАКИЯ 13 Б ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ 7A622B3EA99A57894E91EA698B987EA1309015DBBC74831E9196C03246F678C9 БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ 573E40C2B0B0DEAC1E52D6A9E47C38024520E33C4CFDEE8A45149722375FF833 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ GEOPROEKTSTROY 115939162 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Яврово 4258 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД СТОЯНКА НИКОЛОВА КЕРИНА 4762901ACB4D955D357CD08E6A2B066EEFF63C8B8B6A2CBA48DA3DAE755BAA3A СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА БАНКОВА F2DDB115D6F13B074DBD3A6678B36804C342BE916D00AACCF4541085E1A0B8C6 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул.ВОЛГА 47 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БАНКОВА D64912BB7288F02223302B35464868FA5B2B180DF6C41D84009121055D71E0DB БОЯН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ DABE3D83E777B544EB23E420784587EC3A37597AE418E2D5D01F84822EBF0103 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 47 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 2419BD1D18EBB69C9DBC2B7511205CFFA46668099D66AC1C1548D47556A91F3D ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул. ВОЛГА 47 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 EVROKONSULT 2005 200509635 КОРИНЕР КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР ул.УОШБЪРН 57 КОРИНЕР ЕООД АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 7DCA9EDE262C28137627EDDF7A6E216C2FBCC7B3FBCB5E5E66EE0264E1D58E0A КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 БАСАРИМ 33 КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАЧЕВА 909FAC03B5732786E30656EC55CECCF60FF4B59F0FF1FDFAE6CFBB55583847D2 КОРИНЕР KORINER 202532937 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД КОЛЬО ИВАНОВ КОСЕВ 81288BEB89091F3C3F3A5CA0E31BEDC4631191851D3EBD1AD350D0CB04457EE0 ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ 9E9DF760752BA8BEB1A72CDC1161BC7EC67B152F6F9FE1C847276AB223A3998F СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ 2000 АД 123567217 ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОСЕВА B56012096D8F3AC1086BB0071DFCB07524B558E43A5AF183BDB20B1696F2D97B СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 Захари Зограф 2 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ STROITELSTVO I MONTAZH 833066574
Одобрени разходи / Approved expenses: 51 162 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 162 лв./BGN
Изплатени / Payed: 51 162 лв./BGN
Проект: "Подобряване на дистрибуцията и логистиката на производител на месни продукти" виж доставчиците
"ОРБИТА"
ОРБИТА ООД
ЕИК ID: 106578040
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580520
... ОРБИТА" ОРБИТА ООД ОРБИТА ОРБИТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 УЛ. ИВАНИЦА ДАНЧОВ 7 ОРБИТА ООД ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА 9B4033C22412[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН АВРАМОВ ПЕТРОВ 336F99048B9A[..](ДФЗ|ТР)
ОРБИТА ORBITA 106578040(ДФЗ|ТР)
БПС БПС ООД ... ап.26 БПС ООД ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАНЧЕВА ...
"ОРБИТА" ОРБИТА ООД ОРБИТА ОРБИТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 УЛ. ИВАНИЦА ДАНЧОВ 7 ОРБИТА ООД ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА 9B4033C224124A80D29FB67104F820EA595FCDA649315FA4B382C804D7C88813 ЦВЕТАН АВРАМОВ ПЕТРОВ 336F99048B9AB795B458219B5FE66FA1207ECD63186E43E216610E0957D3B9D0 ОРБИТА ORBITA 106578040 БПС БПС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. БРАТЯ ЖЕКОВИ 31 вх.А ет.4 ап.26 БПС ООД ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАНЧЕВА 98659A6871F706FB01219F1D6B40E613354C7782BEBB3F41A871B2AE957A13F1 ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ БАНЧЕВ A8A012858EA9B0CBB2DDC2970AB41E935D1467F88F4FCF9BBBAF5D75AFF5E336 ЛЮБОМИР ИЛИЯНОВ ПИПЕРОВ 3009726AE7B31AB9EBF77B772807B0552463384877F31CDB32B4F1A5FB096920 БПС BPS 123045759 ТИТ ТИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково ул. КАП.АНГЕЛ ТОДОРОВ 4 ТИТ ООД ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА B69D2871BC2C90596E0DBD184734B5F40D16DE40B182C7F38EDD3A7B315C1EEC ЯНКО ВАНГЕЛОВ ЯНКОВ 1AC90036CCD9779365F1346B4947A1B82EBC6799F62C1EDA69903B787502AFCE Пламен Атанасов Атанасов 7CC08BD2C84EBC02059BA0A3A4E20AE0 Динко Маринов Стоев CF08B312395D48F62EFC77CF9BCF021F ТИТ TIT 126067523
Одобрени разходи / Approved expenses: 47 115 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 23 558 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 558 лв./BGN
Проект: Доставка на специализирано оборудване за кухненския блок към Общинска служба за социални услуги – община Брезово виж доставчиците
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 000471123
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 401096
... ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325[..](ДФЗ|ТР)
НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76B[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E7[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ 115328801(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ...
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801 ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A715183507E70C63836474BCDCC1CC706FC946D068A9D91B3E0AE66F6594 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4913951033F0F8AD4108AC3ECCCE10C4F02896B068599B27D442D НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73BDC3CE89FCF8AACD42AB189FC0EA9BB182E5CEB81C2B0580D137C ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF7A06AE70825B7A6BF6037D642C08088EF466CF4EA2893161D536 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272E41FF868E192F02CCA36CEB9ACA7CECA6465C78302B0A48C430C ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC5CAE54E4AFAF6C85667489DBF753805FE452DE6D2756781870DD ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ B0F0EC967B7A0E29CA5B22D53EA547F705D16996E0234DC1408B6896883C8DED ИВАНКА ИВАНОВА МИЛЕВА B42FB207B2F2BEA50ED04EBA01792C18739B352604CCA11E3AC9936D0CB1BDB5 НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ СОТИРОВ B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ ТОМОВ DD4648E56739AD61B007E7BF0F16E7528EA7443BC32ED113B863AA97626C5B65 ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ЖЕЧКА ПЕТРОВА ТОМОВА AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА 86C6CB3E522B2ED38650C3413A85ABEC268F62EB7A9474023FEE70E28AD7D98E Петя Игнатова Найденова 9DDF7C9A3EF8560CEA05B9F23077A968D0559E1E3103B66338815D70CDADA4DA Илиян Любомиров Христов 9887C307CCD821CF512DA098A708F93A12F394ED7240881AB835336CE0F679CF Красимир Пламенов Янкулов 9F3CC333586FFA774744930D2C23550D35A01983A081FBFC65D9742F32DEB7A9 Иван Атанасов Кацаров F9A953221211C32DD4558574087B446CFFD6596A5268B1D67DB4DE7CF8E48A9A Георги Николаев Сотиров CB45E9DDB9CAB4DF85F0B60711115B0DD56ED0133CAEB563306E1EF2CCECBCC4 ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ТОМОВА 24DB62D85F07EA6E52B43D02F4B29FE640AF238050196EE869BC8B68B59C369D ТРАНСКОНСУЛТ-21 130474902 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ TRANSKONSULT-BG 121389659 САВЕКО САВЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 КОЮ КОЕВ 30 САВЕКО ЕООД СТОЯН РАДЕВ УЗУНОВ 972FEC1D2D3DEA04C50B8ED88D42B3DA5AB1039B380198D078CEF5678E6726D6 ВИДКА ПЕНЕВА УЗУНОВА D6D76DBE249B8662C17F269751572B5A66C51D13472F43D1E4407BA8DFDC5DD0 САВЕКО SAVEKO 115573163 ТРАКИЯ ГАРАНТ ТРАКИЯ ГАРАНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ДОНДУКОВ 1 ТРАКИЯ ГАРАНТ АД СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ 827C4E689AE6A34A915FFEA5B701017567194DB2CD4118A733F939ECCC714E65 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ BB6D1026F23B90FE6FE329F5D816FA404390AAB2C010C2386AC4CDCB138A48FC САВА АТАНАСОВ ДРИЕВ 8F97E16D1EBDFD2D3EDB2C378B4715CB6E8BD4BD6E1C9AF1653AFCA910EBDB10 НАЙДЕН ИЛИЕВ ДРУМЕВ 7156A6FCAD0737815A7C33BF695D93FDFBC17798DE93CD1B44B8193F96D97579 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE5FAE4635CB2C74E7882BE6BE41DDC7547FC0FB3939CD048CABC2 ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА BD91A2AA476339CD88627EE7861EFDD9DA6EAB6C7E92ECEA784891C0753F4C63 ИВАН БОГДАНОВ СУЛТАНОВ EEC9E78D8CE9706F0A296643BAA1CEC2040E98DDAC51CEEC349166D89BC32779 СЕРГЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 4D1D93EBEB0C91C1F810F0E9F130DA44EE28C164F425DD5C388998F3BE5F7838 СОНЯ ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА-ПОПОВА 5EAC249A3D64C5E10494F4F33418355E53080F255A2D6F39F1BFB537CFD9B330 ТРАКИЯ ГАРАНТ TRAKIYA GARANT 115500069 КАРАТ - ПЕРФЕКТ КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 05F84131DB836B546EEB6559BF4E734B72C39DDABB87A0453A1BE86F96CED355 КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 29 КАРАТ - ПЕРФЕКТ KARAT - PERFEKT 115600497 ХАНИКАН ХАНИКАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Гурко 27 ХАНИКАН ООД Белослав Николаев Николов EABB261B082849B2972D4B47E85478CA8DD0F73B9BCD70A25B0D6EE201596016 Георги Борисов Хаджийски 77E8CD12C1E84FC3D095ED64125E6D97 Георги Борисов Хаджийски 32964F62CE531E45DC2E24F43627BD12 ХАНИКАН HANIKAN 202253545 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Ж.Ж.ТРАКИЯ 13 Б ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ 7A622B3EA99A57894E91EA698B987EA1309015DBBC74831E9196C03246F678C9 БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ 573E40C2B0B0DEAC1E52D6A9E47C38024520E33C4CFDEE8A45149722375FF833 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ GEOPROEKTSTROY 115939162 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Яврово 4258 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД СТОЯНКА НИКОЛОВА КЕРИНА 4762901ACB4D955D357CD08E6A2B066EEFF63C8B8B6A2CBA48DA3DAE755BAA3A СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА БАНКОВА F2DDB115D6F13B074DBD3A6678B36804C342BE916D00AACCF4541085E1A0B8C6 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул.ВОЛГА 47 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БАНКОВА D64912BB7288F02223302B35464868FA5B2B180DF6C41D84009121055D71E0DB БОЯН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ DABE3D83E777B544EB23E420784587EC3A37597AE418E2D5D01F84822EBF0103 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 47 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 2419BD1D18EBB69C9DBC2B7511205CFFA46668099D66AC1C1548D47556A91F3D ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул. ВОЛГА 47 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 EVROKONSULT 2005 200509635 КОРИНЕР КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР ул.УОШБЪРН 57 КОРИНЕР ЕООД АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 7DCA9EDE262C28137627EDDF7A6E216C2FBCC7B3FBCB5E5E66EE0264E1D58E0A КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 БАСАРИМ 33 КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАЧЕВА 909FAC03B5732786E30656EC55CECCF60FF4B59F0FF1FDFAE6CFBB55583847D2 КОРИНЕР KORINER 202532937 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД КОЛЬО ИВАНОВ КОСЕВ 81288BEB89091F3C3F3A5CA0E31BEDC4631191851D3EBD1AD350D0CB04457EE0 ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ 9E9DF760752BA8BEB1A72CDC1161BC7EC67B152F6F9FE1C847276AB223A3998F СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ 2000 АД 123567217 ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОСЕВА B56012096D8F3AC1086BB0071DFCB07524B558E43A5AF183BDB20B1696F2D97B СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 Захари Зограф 2 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ STROITELSTVO I MONTAZH 833066574
Одобрени разходи / Approved expenses: 45 331 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 331 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 327 лв./BGN
Проект: "Подобряване средата на живот в община Брезово чрез обновяване облика на населените места фаза I" виж доставчиците
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив

ЕИК ID: 000471123
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 401096
... ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325[..](ДФЗ|ТР)
НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76B[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E7[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770(ДФЗ|ТР)
ФИЛКАБ 115328801(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ...
община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив ФИЛКАБ ФИЛКАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92 ФИЛКАБ АД ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ B001CBC860DF16A417711987CCCD00E4DF839E864EAB0B09B7786DC56449A940 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ B2AF49606A73CB7239CD9D246920F4505E15B9F7A6F0954E06012CDA2E00569F ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ EC040B151F2F6BCC728614A926F0F2F16C69DA4A2094CAF38025C97459AC6833 НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ B3F22EC64FBCE50CBE293DD67A1EE50A98A3D48B30CD532A6965003B31756A35 РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ FEE302CF871D946810548CFE320753290EDA75C8E5ECE8D2498DA385A3557C1A МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 6E64B6FE01AB52E98BA1848F1BC852E3F87373584FA381B12A6E427D644D6DF6 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ 6D9781C24325D5D55D5EE71F6A6F3585DF4C400680E171495C36D0C8046BCCD5 НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА 409C8B0DC76BF78109CC36AFE263329E10AF34FD2A1723221A2F1CA7408C4BCA ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ 5B81772A93E78133C1BB74565DA4000BE535C44322BACD441DA898A5CD5509EC ФИЛКАБ - СЛИВЕН 119601770 ФИЛКАБ 115328801 АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ E4B6D83E9CBC648D8E0617C2FDE6FAAAF384AED19F52EBE4C93ED8AA78CB1F05 ФИЛКАБ FILKAB 115328801 ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A715183507E70C63836474BCDCC1CC706FC946D068A9D91B3E0AE66F6594 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4913951033F0F8AD4108AC3ECCCE10C4F02896B068599B27D442D НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73BDC3CE89FCF8AACD42AB189FC0EA9BB182E5CEB81C2B0580D137C ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF7A06AE70825B7A6BF6037D642C08088EF466CF4EA2893161D536 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272E41FF868E192F02CCA36CEB9ACA7CECA6465C78302B0A48C430C ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC5CAE54E4AFAF6C85667489DBF753805FE452DE6D2756781870DD ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ B0F0EC967B7A0E29CA5B22D53EA547F705D16996E0234DC1408B6896883C8DED ИВАНКА ИВАНОВА МИЛЕВА B42FB207B2F2BEA50ED04EBA01792C18739B352604CCA11E3AC9936D0CB1BDB5 НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ СОТИРОВ B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ ТОМОВ DD4648E56739AD61B007E7BF0F16E7528EA7443BC32ED113B863AA97626C5B65 ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB3EF570461D4FDC6D9838ED2623CF40F4D8D5C4751E005F9833AC ЖЕЧКА ПЕТРОВА ТОМОВА AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА 86C6CB3E522B2ED38650C3413A85ABEC268F62EB7A9474023FEE70E28AD7D98E Петя Игнатова Найденова 9DDF7C9A3EF8560CEA05B9F23077A968D0559E1E3103B66338815D70CDADA4DA Илиян Любомиров Христов 9887C307CCD821CF512DA098A708F93A12F394ED7240881AB835336CE0F679CF Красимир Пламенов Янкулов 9F3CC333586FFA774744930D2C23550D35A01983A081FBFC65D9742F32DEB7A9 Иван Атанасов Кацаров F9A953221211C32DD4558574087B446CFFD6596A5268B1D67DB4DE7CF8E48A9A Георги Николаев Сотиров CB45E9DDB9CAB4DF85F0B60711115B0DD56ED0133CAEB563306E1EF2CCECBCC4 ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ТОМОВА 24DB62D85F07EA6E52B43D02F4B29FE640AF238050196EE869BC8B68B59C369D ТРАНСКОНСУЛТ-21 130474902 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ TRANSKONSULT-BG 121389659 САВЕКО САВЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 КОЮ КОЕВ 30 САВЕКО ЕООД СТОЯН РАДЕВ УЗУНОВ 972FEC1D2D3DEA04C50B8ED88D42B3DA5AB1039B380198D078CEF5678E6726D6 ВИДКА ПЕНЕВА УЗУНОВА D6D76DBE249B8662C17F269751572B5A66C51D13472F43D1E4407BA8DFDC5DD0 САВЕКО SAVEKO 115573163 ТРАКИЯ ГАРАНТ ТРАКИЯ ГАРАНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ДОНДУКОВ 1 ТРАКИЯ ГАРАНТ АД СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ 827C4E689AE6A34A915FFEA5B701017567194DB2CD4118A733F939ECCC714E65 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ BB6D1026F23B90FE6FE329F5D816FA404390AAB2C010C2386AC4CDCB138A48FC САВА АТАНАСОВ ДРИЕВ 8F97E16D1EBDFD2D3EDB2C378B4715CB6E8BD4BD6E1C9AF1653AFCA910EBDB10 НАЙДЕН ИЛИЕВ ДРУМЕВ 7156A6FCAD0737815A7C33BF695D93FDFBC17798DE93CD1B44B8193F96D97579 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE5FAE4635CB2C74E7882BE6BE41DDC7547FC0FB3939CD048CABC2 ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА BD91A2AA476339CD88627EE7861EFDD9DA6EAB6C7E92ECEA784891C0753F4C63 ИВАН БОГДАНОВ СУЛТАНОВ EEC9E78D8CE9706F0A296643BAA1CEC2040E98DDAC51CEEC349166D89BC32779 СЕРГЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 4D1D93EBEB0C91C1F810F0E9F130DA44EE28C164F425DD5C388998F3BE5F7838 СОНЯ ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА-ПОПОВА 5EAC249A3D64C5E10494F4F33418355E53080F255A2D6F39F1BFB537CFD9B330 ТРАКИЯ ГАРАНТ TRAKIYA GARANT 115500069 КАРАТ - ПЕРФЕКТ КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 05F84131DB836B546EEB6559BF4E734B72C39DDABB87A0453A1BE86F96CED355 КАРАТ - ПЕРФЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ИЛЬО ВОЙВОДА 29 КАРАТ - ПЕРФЕКТ KARAT - PERFEKT 115600497 ХАНИКАН ХАНИКАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Гурко 27 ХАНИКАН ООД Белослав Николаев Николов EABB261B082849B2972D4B47E85478CA8DD0F73B9BCD70A25B0D6EE201596016 Георги Борисов Хаджийски 77E8CD12C1E84FC3D095ED64125E6D97 Георги Борисов Хаджийски 32964F62CE531E45DC2E24F43627BD12 ХАНИКАН HANIKAN 202253545 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Ж.Ж.ТРАКИЯ 13 Б ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ 7A622B3EA99A57894E91EA698B987EA1309015DBBC74831E9196C03246F678C9 БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ 573E40C2B0B0DEAC1E52D6A9E47C38024520E33C4CFDEE8A45149722375FF833 ГЕОПРОЕКТСТРОЙ GEOPROEKTSTROY 115939162 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Яврово 4258 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД СТОЯНКА НИКОЛОВА КЕРИНА 4762901ACB4D955D357CD08E6A2B066EEFF63C8B8B6A2CBA48DA3DAE755BAA3A СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА БАНКОВА F2DDB115D6F13B074DBD3A6678B36804C342BE916D00AACCF4541085E1A0B8C6 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул.ВОЛГА 47 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БАНКОВА D64912BB7288F02223302B35464868FA5B2B180DF6C41D84009121055D71E0DB БОЯН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ DABE3D83E777B544EB23E420784587EC3A37597AE418E2D5D01F84822EBF0103 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 47 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ 2419BD1D18EBB69C9DBC2B7511205CFFA46668099D66AC1C1548D47556A91F3D ЕВРОКОНСУЛТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4020 ул. ВОЛГА 47 ЕВРОКОНСУЛТ 2005 EVROKONSULT 2005 200509635 КОРИНЕР КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР ул.УОШБЪРН 57 КОРИНЕР ЕООД АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 7DCA9EDE262C28137627EDDF7A6E216C2FBCC7B3FBCB5E5E66EE0264E1D58E0A КОРИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 БАСАРИМ 33 КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАЧЕВА 909FAC03B5732786E30656EC55CECCF60FF4B59F0FF1FDFAE6CFBB55583847D2 КОРИНЕР KORINER 202532937 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД КОЛЬО ИВАНОВ КОСЕВ 81288BEB89091F3C3F3A5CA0E31BEDC4631191851D3EBD1AD350D0CB04457EE0 ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ 9E9DF760752BA8BEB1A72CDC1161BC7EC67B152F6F9FE1C847276AB223A3998F СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ 2000 АД 123567217 ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОСЕВА B56012096D8F3AC1086BB0071DFCB07524B558E43A5AF183BDB20B1696F2D97B СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 Захари Зограф 2 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ STROITELSTVO I MONTAZH 833066574
Одобрени разходи / Approved expenses: 35 714 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 714 лв./BGN
Изплатени / Payed: 32 253 лв./BGN
Проект: Закупуване на пчелни семейства, кошери и пчеларски инвентар за първична обработка на мед
ОТ ПИТА МЕД ЕООД
ОТ ПИТА МЕД ЕООД
ЕИК ID: 203526527
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ОТ ПИТА МЕД ЕООД ОТ ПИТА МЕД ЕООД ОТ ПИТА МЕД ОТ ПИТА МЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Филип Кутев 137 ОТ ПИТА МЕД ЕООД СТЕФАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 1270ABB5FBC9[..](ДФЗ|ТР)
ОТ ПИТА МЕД OT PITA MED 203526527(ДФЗ|ТР)
ОТ ПИТА МЕД ЕООД ОТ ПИТА МЕД ЕООД ОТ ПИТА МЕД ОТ ПИТА МЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Филип Кутев 137 ОТ ПИТА МЕД ЕООД СТЕФАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 1270ABB5FBC91E042FA48CBC6DD24DDB624986BADB35648893E42B026FB275FC ОТ ПИТА МЕД OT PITA MED 203526527
Одобрени разходи / Approved expenses: 34 207 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 23 945 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 945 лв./BGN
Проект: "Закупуване на оборудване за противопожарни депа гр. Две Могили, с. Баниска, с. Кацелово, общ. Две Могили" виж доставчиците
Община -Две могили,обл.Русе

ЕИК ID: 000530529
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 182270
... АНГЕЛОВ AFB34A150B7A[..](ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954(ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ ... ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A[..](ДФЗ|ТР)
АКЦЕНТ ...
Община -Две могили,обл.Русе АПИАРИЯ ТРЕЙД АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.ЗГОРИГРАД 68 4 АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД ТОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ 48682370C904073977E6A733189439023429CF83F70B4DB00649DE44FE1820D4 ПЕТЪР ДЕНЕВ СТОИЛОВ 552CA963948273A273435EDFF4DE2259F84E75083FF1A297F3FF65C024EE5E36 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0AF7030BE494722F196E50B3A83D5E32D17C375A895A9A88C4E1ACA7D82F3AA2 АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ДОЙРАН 17 АНАТОЛИ РОСЕНОВ ИВАНОВ C00102485DF67BCFB51BC2D36E766F4FD369596332DB753F9C627EE443BBC30A АПИАРИЯ ТРЕЙД APIARIYA TREYD 117672833 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Борово 7174 ул. ХРИСТО БОТЕВ 4 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО ЦАНЕВ ТОНЕВ B4B76C8D8D30C108E3A14A78CD5DCFA52620A6971F15589E7C94150728121413 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ KONSULTANT PROEKT 202910927 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 АКЦЕНТ Р АКЦЕНТ Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул.ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30B01405EF3E62A8BEAAAB47FFAFFB8D61802E7D6AEDCEDFCC4EB9 ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A1A9E55F5390FC6560C8ABD16F935E08A85EFA044BBCFCC790F38 АКЦЕНТ Р AKTSENT R 117672046
Одобрени разходи / Approved expenses: 17 160 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 17 160 лв./BGN
Проект:
ОСМАН РАШИД

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ОСМАН РАШИД
ОСМАН РАШИД
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ОСМАН ХЮЛМИ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ОСМАН ХЮЛМИ
ОСМАН ХЮЛМИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Осман Юсмен

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Осман Юсмен
Осман Юсмен
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ОСМАН ОСМАН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ОСМАН ОСМАН
ОСМАН ОСМАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Осман Осман

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Осман Осман
Осман Осман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Осман Мемиш

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Осман Мемиш
Осман Мемиш
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Огнян Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Огнян Димитров
Огнян Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Осман Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Осман Али
Осман Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Осман Зимрудов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Осман Зимрудов
Осман Зимрудов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Олга

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Олга
Олга
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Осман Мехмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Осман Мехмед
Осман Мехмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Олег Орфеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Олег Орфеев
Олег Орфеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ОСМАН ОСМАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ОСМАН ОСМАНОВ
ОСМАН ОСМАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Олга

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Олга
Олга
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ОСМАН ХАСАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ОСМАН ХАСАНОВ
ОСМАН ХАСАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
Осман Куцeв

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Осман Куцeв
Осман Куцeв
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Осман Шукриев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Осман Шукриев
Осман Шукриев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Олга Кьосева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Олга Кьосева
Олга Кьосева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Огнян Теодосиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Огнян Теодосиев
Огнян Теодосиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 444 лв./BGN
Проект:
Осман Мурадов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Осман Мурадов
Осман Мурадов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Осман Мехмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Осман Мехмед
Осман Мехмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ОКТАЙ ОСМАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ОКТАЙ ОСМАНОВ
ОКТАЙ ОСМАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Осман Демир

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Осман Демир
Осман Демир
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
„ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС” ООД
ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ООД
ЕИК ID: 205063323
Период Period: 2020
Мярка Measure: М9
УРН UID:
ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС” ООД ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ООД ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ХАДЖИ ДИМИТЪР 11 ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ООД КРАСЕН ... БИЙ ГОЛД 200683815(ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ВЕНЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ C65844E0294D[..](ДФЗ|ТР)
ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ORGANIK BIY PRODUKTS 205063323(ДФЗ|ТР)
„ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС” ООД ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ООД ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ХАДЖИ ДИМИТЪР 11 ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ООД КРАСЕН МАРИЯНОВ ТОПАЛОВ 8B55A1AD39D9F023C983FD179C0AD9E9605763EE4652BF1B51E242621590D8B0 МАРИЯН КИРИЛОВ ТОПАЛОВ 322499D1BC0572DF2BCAE5D5066BCEA95AEF4012481DCD2A67F1515735AA8C7D ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА 12D3220C3B90A35C5C45CFD5670766673BA9CE8A7C5F2C80B7FBC7F4F08E5152 МАРИАН БОРИСОВ ИГНАТОВ 1400AC4450679C0CE4EFC43584FF046B1BB41203C9DCFA3C57238B3517A97A51 БИЙ ГОЛД 200683815 ЙОРДАН ВЕНЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ C65844E0294D9CDC410E39FB3E535BC380434C14B1885316D6C3076F2900B2D4 ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС ORGANIK BIY PRODUKTS 205063323
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 457 560 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Осман Осман

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Осман Осман
Осман Осман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ОСМАН ОСМАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ОСМАН ОСМАНОВ
ОСМАН ОСМАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 2 003 941 718 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 2 935 619 937BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.