Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"П*" намери 3537 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: „Изграждане и оборудване на база за съхранение на слънчоглед към съществуващо предприятие” виж доставчиците
"Перла-Оил" ЕООД
ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД
ЕИК ID: 104605720
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 413906
"Перла-Оил" ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Никюп Стопански двор І (първи) ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ 9AD0C2F4025D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА-ОИЛ PERLA-OIL 104605720(ДФЗ|ТР)
"Перла-Оил" ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Никюп Стопански двор І (първи) ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ 9AD0C2F4025DB71786E111170A7A7BC9913AD2B49E009EF1B378D202A7088A35 ПЕРЛА-ОИЛ PERLA-OIL 104605720
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 977 075 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 763 299 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 762 762 лв./BGN
Проект: Дооборудване на млечна кравеферма, строителство на торохранилища, силажохранилища и навес за сено и закупуване на техника за животновъдна ферма виж доставчиците
"ПРО-АГРО" ЕООД
ПРО-АГРО ЕООД
ЕИК ID: 106578631
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183971
... 175127945(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЛАДОВ СТОИМЕНОВ E16814EC6EF1[..](ДФЗ|ТР)
ПРОАГРО ПЛЮС 200036137(ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 106578631(ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО PRO-AGRO 106578631(ДФЗ|ТР)
... ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ...
"ПРО-АГРО" ЕООД ПРО-АГРО ЕООД ПРО-АГРО ПРО-АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Хайредин 3357 ЗЪРНОБАЗА ХАЙРЕДИН ПРО-АГРО ЕООД МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ 574DB65C0FDCEC5D6B2512E5705B93F83AE4CF99142A4E8B30ECB4F834EE1958 ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД 175127945 НИКОЛАЙ ВЛАДОВ СТОИМЕНОВ E16814EC6EF1E132E5E40B0E232202B4812981E3743DC731B3C4D6CCDD11D0F1 ПРОАГРО ПЛЮС 200036137 ПРО-АГРО 106578631 ПРО-АГРО PRO-AGRO 106578631 АГРОЕКОН АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ 5 0 АГРОЕКОН ООД ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 8119D20B7D7DA2AD526E0E15DEA525DEA65272257F3738BC6D5D72F620C73A83 СТЕФАН МАРИНОВ СТАНЕВ F91680DF6F4966C6CD7D0E36EFB0DDF1C09C404B068B790B461B4C5C27AB5109 АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Милин камък 23 АГРОЕКОН AGROEKON 123657942 АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 ТРИЯДА ТРИЯДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ЦАР ИВАН ШИШМАН 53 ТРИЯДА ЕООД СТАНИМИР ДИМИТРОВ ТЕНЕВ 0380616E2024B40947E8C40F5EE610C68DC458A0988053FDE599344A28C3EEF2 ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ A8777C3393F80BCFE5071887FB8AB18D7784D2A1B65EE4B5C12D5D1E8E27F588 ТРИЯДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Х.Д. АСЕНОВ 59 Б ТРИЯДА TRIYADA 123675680 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 51Б ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ЕООД МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ 051709C7FC9ABBF08282A6F0F79B5FE568379E27763E8F66D48E967B36794230 ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 831372469 ИВАНКА АНГЕЛОВА РАДОНОВА B2C35EE85BE0BEC0C122FEB78A6720C1E4A3D08DF77263E44F57F0EB0DB2A7F7 ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС FEARPLEY KANSTRAKSHANS 131553288 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 22А РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 МАРИО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 237AB04438484E9F2BEF1EF0944A3EDF754563AC4F54DE3B8798DBA7EAFAB776 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул. ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 Стартек Оъвърсийз Инк АД, 8 Коптхол, Розо Вали, 00152 на №:14960 на Рег:.м.т. д-ва C3AA552B7403B5B2B9AAC378B94B8A36 САВА АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 1E27CB67F044E5BB19D840A2F93421A514208B519E44261009F7279AB82AFE76 ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГАНОВ E311D2DE834C4D2BAF1156EFDAF360CC436C9801A675E8CA608501FA6E413EB7 РОСИЦА ПЕТРОВА МИНЧЕВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B Николай Бориславов Ценов 1348EB691CECC9B8841199E97ABA280CFAA4B8F7FA678CE5543C740834508681 Цветан Тодоров Горнишки EF269D64D0286E124B3987ABA5BBC7D2B0E39A3D447A5242A63CD8808B4AF8E5 Любомир Сашов Викторов 43BD3475C22BCDDF37E0EB9E3AF1AAEDD4F6FDD719E8F51578711FC026A15F5A Иван Тодоров Киримски 16CC6649C76188F3F9BEEC131FC915DDD94F5ED0AEEB94CFB62721D45179786F РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ RIMEKS 1 - HOLDING 106578923 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 255 302 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 812 338 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 808 780 лв./BGN
Проект: „Предприятие за преработка на бяло и червено месо”, гр. Смолян виж доставчиците
"Партнерс"ООД
ПАРТНЕРС ООД
ЕИК ID: 120523468
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510442
... МИНЧЕВА 44CF3323F3C0[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ F84BEA538A3F[..](ДФЗ|ТР)
МИНЧЕВ - 64 120000655(ДФЗ|ТР)
ПАРТНЕРС 120523468(ДФЗ|ТР)
ПАРТНЕРС PARTNERS 120523468(ДФЗ|ТР)
СТИК СТИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Партнерс"ООД ПАРТНЕРС ООД ПАРТНЕРС ПАРТНЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Тракия 2 ПАРТНЕРС ООД ВИЖДАНКА ЗАХАРИЕВА МИНЧЕВА 44CF3323F3C00997E2AC057B6B1688004E67A88B8A96F335825C5E654F4C5503 АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ F84BEA538A3F1E4AF903BA748E1C9A90D95C420A68E23A6527AF8A5AF62CFA02 МИНЧЕВ - 64 120000655 ПАРТНЕРС 120523468 ПАРТНЕРС PARTNERS 120523468 СТИК СТИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ГЕО МИЛЕВ 12 СТИК ЕООД НИКОЛА БЛАГОЕВ МИХАЛЕВСКИ 191800269F6A840C81F16D524860E1F20E9345C814F21C8646C788449B8411BC СТИК STIK 120558889 ИВЕСТ - 99 ИВЕСТ - 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 53 ИВЕСТ - 99 ООД ВЕСКА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА 77BD1424899007F4CE0542ABF68E8EF605F8302B06B5F741C9CB13C245B2D613 ЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА 96B35D18F414C1650C19986BEF1E8D33D4ABFBB7038F1132F2C7B67769CE3CC6 ИВЕСТ - 99 IVEST - 99 115799753 ОФИС ЛИНИЯ ОФИС ЛИНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 49 ОФИС ЛИНИЯ ООД ВАСИЛ БЛАГОЕВ УЗУНОВ EB3C2C6AAFD02A33BB304770EA5A1AEF3DFD56EB1183F78CC47B39A7DE2B49B0 НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ УЗУНОВ 9E465A3EFAB9724E75D5A53FE23796A2DECD12D2016B9773363558455DC22B83 КОМПЮТЪР 2000-БЪЛГАРИЯ 831816173 ОФИС ЛИНИЯ OFIS LINIYA 120562859 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 ул.АЛЕИ ВЪЗРАЖДАНЕ 128 4 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХОВ 7510015CE3F4493FB323C6BBB523B6D75136E90E849B09B11ED20633C856A9C9 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7006 Шипка 74 ХРИСТО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ E2DA0C47BCD611EF5BB8F92AA85E1013585EDCD13BA8B2CB11C66099EACB78F1 ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 117630563 ЛОГИСТИКА - СД ЛОГИСТИКА - СД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКА 46 ЛОГИСТИКА - СД ЕООД СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДАНАДЖИКОВ 36D93D1E4BEA3781E2AD09A3266020C9EABA328174E0788686921DB1E867ED6B ЛОГИСТИКА - СД LOGISTIKA - SD 115821776 ТАЛАНТ - М ТАЛАНТ - М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.Миньорска 14 ТАЛАНТ - М ЕООД МИЛКО МИНЧЕВ ЮРУКОВ 8EC7ECB633AF8521235B6B88CD7D3F484BEEC9513FE18F1DC4A3B443F97FD27E МИНЧО ЮРУКОВ 830133345 ТАЛАНТ - М 200169162 ТАЛАНТ - М TALANT - M 200169162 ИНВЕНТ ИНВЕНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 кв. ОВЧА КУПЕЛ 1 бл. 503 ИНВЕНТ ЕООД МАРКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 3B0CEAF83ACDF58F16C7158B1CEDE77734C1F1671027E911FC3EEB9F302D7E16 ИНВЕНТ INVENT 831185170 АКИЛ ИНДУСТРИ АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ГЕОРГИ БЕНЕВ 7 АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ D1299C55A24BA15F2FC637033962DC23A850C62A6A0EAF1F4B2320C653A7E01D АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Соколица 4367 ул. 18 -та 1А ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ АЛЕКОВ B4E56EFEEBB21144A010B38A4BF8A0F48C4775F3B0AAFADE0B4ED22FAA28C4D8 ПИРИН ТУРС 2002 ЕООД 102817258 НЕЛИ ЕВЛОГИЕВА ИВАНОВА B530AC00AA6F90125EE09EDD74439B977E93ADA022C0C495D7DF1286F8829B47 АКИЛ ИНДУСТРИ AKIL INDUSTRI 160000874
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 095 284 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 047 642 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 003 554 лв./BGN
Проект: Реконструкция на помещения за отглеждане на патици-мюлари, строителство на халета за съхранение на слама, закупуване на технологично оборудване и техника виж доставчиците
"ПРО АГРО 2000"
ПРО АГРО 2000 ЕООД
ЕИК ID: 130462161
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 182037
... ПРО АГРО 2000 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A[..](ДФЗ|ТР)
ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Институтска 8 ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧЕЛЕБИЕВ 4C3F399A2A26[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ... 4C4B53C62741[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ ...
"ПРО АГРО 2000" ПРО АГРО 2000 ЕООД ПРО АГРО 2000 ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 02/8568591 ул. ИНСТИТУТСКА 8 ПРО АГРО 2000 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A530F4480260A0AD9A13F21ADC39E6F6F4575C78EB1E8B3402EA7 ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Институтска 8 ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧЕЛЕБИЕВ 4C3F399A2A26FCD12890D7A2FC7F91512DC04B39F4FA2C38289BE3A724744FF9 ПРО АГРО 2000 PRO AGRO 2000 130462161 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Жълти бряг 6368 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ EB2B0ABA5E2FD74D3A389DFCFA032D53AC67CF645CAA50662935231F7559C93D МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Васил Левски 2а МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ MARCHELA-90-ZLATKO MARCHEV 040016239 ЛИА ЛИА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА 4 ЛИА ООД ЛЕНА ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА 4C4B53C62741B8EDFAB6459F028544236AE3BADA9BA35A39FBD1BFD3CAAFB84D ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ 9ED77F3A1CE1409629B9DA7173AF1EE485C4E5214370D599F0C5C014F261B29C Николай Иванов Ванчев ADA6AF62FC5B1FA9FE9B20D8E156756F9EE9434B773259524B524F5E35DF9C89 Ваня Николаева Кедикова FFF4C1D054E8C463AC1475AD2D91FE48823AF899EF0A434AD1C37936CFD84B19 ЛИА ЕООД ЛИА LIA 126504058 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД СТАЙКО ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ 90568943531BC21FD10E5831BC808C2734088A2A5D314AB77131AD803A5502B1 ДИНКО СЛАВОВ СЛАВОВ 20E1E0CB2D5E65755080817DE6DE71C914F59E2A277B2659A4C3F4144A267236 ЮЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА BD7DA8045FCCF33428AE02BBEB3F664D7AF1E363C9EBFB3FCA3B463C7EDCCBDF ЕКО АКВА КОНСУЛТ EKO AKVA KONSULT 112608328 ИЛКОНСУЛТ ИЛКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 жк НАДЕЖДА 1 115 Г ИЛКОНСУЛТ ЕООД СТОЯН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ 275E32F458B0377E91548DC2176D0F39341BBEB40FF7F3E9A6BE3DF8A6387BB1 КИРИЛ СТОЯНОВ ИЛИЕВ D05C02A694F2B4A4887C952E82B131F4F962E06E878157455E9672D981BE2701 ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА 71E952D39D6A7E8B252A79177E8F4CD0723DF0F0661EF4ED083227C33C7F036A ИЛКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев ул. Христо Чернопеев 146 В ИЛКОНСУЛТ ILKONSULT 130373718 СКАЙ МОНТ СКАЙ МОНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ 1, Битов комбинат /до бл.67/, ет.2, помещение 10 СКАЙ МОНТ ЕООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ F0E802A70B4A4FEECCE47FC673DC48A2027243FC82CACBFB7C4E5E255844E6F6 СКАЙ МОНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Местност Изгрев 99 СКАЙ МОНТ SKAY MONT 131167443
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 955 800 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 977 900 лв./BGN
Изплатени / Payed: 911 682 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на складове и оборудване към предприятие за производство и рафиниране на растителни масла". виж доставчиците
"Перла-Оил" ЕООД
ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД
ЕИК ID: 104605720
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 413906
"Перла-Оил" ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Никюп Стопански двор І (първи) ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ 9AD0C2F4025D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА-ОИЛ PERLA-OIL 104605720(ДФЗ|ТР)
"Перла-Оил" ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ПЕРЛА-ОИЛ ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Никюп Стопански двор І (първи) ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ 9AD0C2F4025DB71786E111170A7A7BC9913AD2B49E009EF1B378D202A7088A35 ПЕРЛА-ОИЛ PERLA-OIL 104605720
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 789 966 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 894 983 лв./BGN
Изплатени / Payed: 774 340 лв./BGN
Проект: Изграждане на пречиствателна станция за промишлени отпадни води към съществуваща ферма за отглеждане и угояване на патици - мюлари виж доставчиците
"ПРО АГРО 2000"
ПРО АГРО 2000 ЕООД
ЕИК ID: 130462161
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182037
... ПРО АГРО 2000 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A[..](ДФЗ|ТР)
ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Институтска 8 ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧЕЛЕБИЕВ 4C3F399A2A26[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ... 4C4B53C62741[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ ...
"ПРО АГРО 2000" ПРО АГРО 2000 ЕООД ПРО АГРО 2000 ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 02/8568591 ул. ИНСТИТУТСКА 8 ПРО АГРО 2000 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A530F4480260A0AD9A13F21ADC39E6F6F4575C78EB1E8B3402EA7 ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Институтска 8 ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧЕЛЕБИЕВ 4C3F399A2A26FCD12890D7A2FC7F91512DC04B39F4FA2C38289BE3A724744FF9 ПРО АГРО 2000 PRO AGRO 2000 130462161 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Жълти бряг 6368 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ EB2B0ABA5E2FD74D3A389DFCFA032D53AC67CF645CAA50662935231F7559C93D МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Васил Левски 2а МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ MARCHELA-90-ZLATKO MARCHEV 040016239 ЛИА ЛИА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА 4 ЛИА ООД ЛЕНА ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА 4C4B53C62741B8EDFAB6459F028544236AE3BADA9BA35A39FBD1BFD3CAAFB84D ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ 9ED77F3A1CE1409629B9DA7173AF1EE485C4E5214370D599F0C5C014F261B29C Николай Иванов Ванчев ADA6AF62FC5B1FA9FE9B20D8E156756F9EE9434B773259524B524F5E35DF9C89 Ваня Николаева Кедикова FFF4C1D054E8C463AC1475AD2D91FE48823AF899EF0A434AD1C37936CFD84B19 ЛИА ЕООД ЛИА LIA 126504058 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД СТАЙКО ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ 90568943531BC21FD10E5831BC808C2734088A2A5D314AB77131AD803A5502B1 ДИНКО СЛАВОВ СЛАВОВ 20E1E0CB2D5E65755080817DE6DE71C914F59E2A277B2659A4C3F4144A267236 ЮЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА BD7DA8045FCCF33428AE02BBEB3F664D7AF1E363C9EBFB3FCA3B463C7EDCCBDF ЕКО АКВА КОНСУЛТ EKO AKVA KONSULT 112608328 ИЛКОНСУЛТ ИЛКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 жк НАДЕЖДА 1 115 Г ИЛКОНСУЛТ ЕООД СТОЯН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ 275E32F458B0377E91548DC2176D0F39341BBEB40FF7F3E9A6BE3DF8A6387BB1 КИРИЛ СТОЯНОВ ИЛИЕВ D05C02A694F2B4A4887C952E82B131F4F962E06E878157455E9672D981BE2701 ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА 71E952D39D6A7E8B252A79177E8F4CD0723DF0F0661EF4ED083227C33C7F036A ИЛКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев ул. Христо Чернопеев 146 В ИЛКОНСУЛТ ILKONSULT 130373718 СКАЙ МОНТ СКАЙ МОНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ 1, Битов комбинат /до бл.67/, ет.2, помещение 10 СКАЙ МОНТ ЕООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ F0E802A70B4A4FEECCE47FC673DC48A2027243FC82CACBFB7C4E5E255844E6F6 СКАЙ МОНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Местност Изгрев 99 СКАЙ МОНТ SKAY MONT 131167443
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 350 710 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 675 355 лв./BGN
Изплатени / Payed: 648 552 лв./BGN
Проект: Създаване на 54,5 дка трайни насаждения от Пауловния за производство на биомаса. Изграждане на ограда и система за капково напояване. Доставка на контейнери за стопански нужди и специализирана стопанска техника в ПИ 508.080 в землището на с. Долна Бела Речка, община Вършец, област Монтана
Пейчо Пейчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Пейчо Пейчев
Пейчо Пейчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 336 922 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 935 846 лв./BGN
Изплатени / Payed: 933 298 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за животновъдна ферма виж доставчиците
"ПРО-АГРО" ЕООД
ПРО-АГРО ЕООД
ЕИК ID: 106578631
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 183971
... 175127945(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЛАДОВ СТОИМЕНОВ E16814EC6EF1[..](ДФЗ|ТР)
ПРОАГРО ПЛЮС 200036137(ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 106578631(ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО PRO-AGRO 106578631(ДФЗ|ТР)
... ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ...
"ПРО-АГРО" ЕООД ПРО-АГРО ЕООД ПРО-АГРО ПРО-АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Хайредин 3357 ЗЪРНОБАЗА ХАЙРЕДИН ПРО-АГРО ЕООД МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ 574DB65C0FDCEC5D6B2512E5705B93F83AE4CF99142A4E8B30ECB4F834EE1958 ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД 175127945 НИКОЛАЙ ВЛАДОВ СТОИМЕНОВ E16814EC6EF1E132E5E40B0E232202B4812981E3743DC731B3C4D6CCDD11D0F1 ПРОАГРО ПЛЮС 200036137 ПРО-АГРО 106578631 ПРО-АГРО PRO-AGRO 106578631 АГРОЕКОН АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ 5 0 АГРОЕКОН ООД ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 8119D20B7D7DA2AD526E0E15DEA525DEA65272257F3738BC6D5D72F620C73A83 СТЕФАН МАРИНОВ СТАНЕВ F91680DF6F4966C6CD7D0E36EFB0DDF1C09C404B068B790B461B4C5C27AB5109 АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Милин камък 23 АГРОЕКОН AGROEKON 123657942 АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 ТРИЯДА ТРИЯДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ЦАР ИВАН ШИШМАН 53 ТРИЯДА ЕООД СТАНИМИР ДИМИТРОВ ТЕНЕВ 0380616E2024B40947E8C40F5EE610C68DC458A0988053FDE599344A28C3EEF2 ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ A8777C3393F80BCFE5071887FB8AB18D7784D2A1B65EE4B5C12D5D1E8E27F588 ТРИЯДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Х.Д. АСЕНОВ 59 Б ТРИЯДА TRIYADA 123675680 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 51Б ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ЕООД МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ 051709C7FC9ABBF08282A6F0F79B5FE568379E27763E8F66D48E967B36794230 ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 831372469 ИВАНКА АНГЕЛОВА РАДОНОВА B2C35EE85BE0BEC0C122FEB78A6720C1E4A3D08DF77263E44F57F0EB0DB2A7F7 ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС FEARPLEY KANSTRAKSHANS 131553288 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 22А РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 МАРИО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 237AB04438484E9F2BEF1EF0944A3EDF754563AC4F54DE3B8798DBA7EAFAB776 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул. ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 Стартек Оъвърсийз Инк АД, 8 Коптхол, Розо Вали, 00152 на №:14960 на Рег:.м.т. д-ва C3AA552B7403B5B2B9AAC378B94B8A36 САВА АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 1E27CB67F044E5BB19D840A2F93421A514208B519E44261009F7279AB82AFE76 ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГАНОВ E311D2DE834C4D2BAF1156EFDAF360CC436C9801A675E8CA608501FA6E413EB7 РОСИЦА ПЕТРОВА МИНЧЕВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B Николай Бориславов Ценов 1348EB691CECC9B8841199E97ABA280CFAA4B8F7FA678CE5543C740834508681 Цветан Тодоров Горнишки EF269D64D0286E124B3987ABA5BBC7D2B0E39A3D447A5242A63CD8808B4AF8E5 Любомир Сашов Викторов 43BD3475C22BCDDF37E0EB9E3AF1AAEDD4F6FDD719E8F51578711FC026A15F5A Иван Тодоров Киримски 16CC6649C76188F3F9BEEC131FC915DDD94F5ED0AEEB94CFB62721D45179786F РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ RIMEKS 1 - HOLDING 106578923 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 951 916 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 475 958 лв./BGN
Изплатени / Payed: 475 958 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА БИО ОВОЩНО НАСАЖДЕНИЕ НА ПЛОЩ 326,9 ДКА И 10.0 ДКА БИО МАСЛОДАЙНО НАСАЖДЕНИЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОЛЯНА, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА, ОГРАДА, ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНОТО НАСАЖДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СОБСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ » виж доставчиците
Поляна ПГ
ПОЛЯНА ПГ ЕООД
ЕИК ID: 200187089
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 498762
Поляна ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛЯНА ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ 59 ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГАНЕВА FCB969CA3381[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Поляна 8654 Био Ферма Поляна ПОЛЯНА ПГ ... ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ ...
Поляна ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛЯНА ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ 59 ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГАНЕВА FCB969CA338186EC4F129B7D35874D80AD923C18CBB960AAC19477CAB7579C9C ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Поляна 8654 Био Ферма Поляна ПОЛЯНА ПГ POLYANA PG 200187089 ССТ 2000 ССТ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДРАГОВИЦА 15 2 ССТ 2000 ООД ПЕТЪР МИХАЙЛОВ БУЮКЛИЕВ 12B2386473B2976D1494707A52D44D4782B0A4D543B7E0910AAD04810CB811BC МИХАИЛ ПЕТРОВ БУЮКЛИЕВ D82105256EA5EBF254CD895FEB84EC8AA2D89908FC2D140233464C091BF7B0C1 СОФИЙСКА ВОДА АД 130175000 ССТ 2000 SST 2000 121856187 БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 - - - - - БИМКО ЕООД ДЖЕМАЛ ИБРАХИМ ХЮСЕИН 1DCE69DD42F76796361FF25EBB8F13C23E38BD7BD6B7294274E079A2E7328099 БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 БИМКО BIMKO 101715841 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 ТЕРА БИЛД ТЕРА БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 10А ТЕРА БИЛД ЕООД ЖИВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 306EC6087F9D07D538EEE3267262572401F9A34A1E69F762994CB4095FA520B2 ТЕРА БИЛД TERA BILD 128618758 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 21-В МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ 2907F4BB02B50E99A076726B8000256B52314F95E8FF38E78E1A2B94FCA1BDDE МУЛТИВАК ЕКСПОРТ АГ - ШВЕЙЦАРСКО ДРУЖЕСТВО F4BCD47727A40717176AD93F2F801929 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 4 Околовръстен път 251 МУЛТИВАК ЕКСПОРТ АГ - ШВЕЙЦАРСКО ДРУЖЕСТВО 7069C81BDDA78480ACDD85F65F58ED63 ТРИФОН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ 81CA4AB401A932546E1D23A95C6E941B4305B513E70FD6282B613757A6FCBE0A МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ 200344163 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН 203747835 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ MULTIVAK BALGARIYA 200344163 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 ТЕХАГРО ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО ООД ЖИВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 306EC6087F9D07D538EEE3267262572401F9A34A1E69F762994CB4095FA520B2 ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ ПРАНДЖЕВ D42109066A2986F113357A251F573DA70A294023C8CAABFF53C6C8CB02A99592 РАНГЕЛ АНГЕЛИЕВ АНГЕЛИЕВ 7CC7B9AB32284DA37C94D05DE87881BDD3EDA366C267DB11D681F67CA74682BE ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО TEHAGRO 160135085 ЮГЛАНС РЕГИА БГ ЮГЛАНС РЕГИА БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул.СТАНЦИОННА 68 ЮГЛАНС РЕГИА БГ ООД КЪНЧО НЕДКОВ КЪНЕВ FA1926E7321667318349D0AF55B95B5D07AC59D94E420E9CC456B5DACE9392AE НЕДКО КЪНЧЕВ НЕДКОВ 815234814173E3866B22315FEFD41C5BA203494A7DDB1514708301EC305027E1 ЮГЛАНС РЕГИА БГ YUGLANS REGIA BG 200258114 КАНИНА ЛМП КАНИНА ЛМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. Цар Иван Шишман 4 КАНИНА ЛМП ЕООД ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ ПРАНДЖЕВ D42109066A2986F113357A251F573DA70A294023C8CAABFF53C6C8CB02A99592 КАНИНА ЛМП KANINA LMP 202855466
Одобрени разходи / Approved expenses: 854 167 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 341 667 лв./BGN
Изплатени / Payed: 341 667 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване и съоръжения необходими за транспортиране, съхранение оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за опазване на водите/водоизточницитеот замърсяване с нитрати от земеделски източници и за подобряване на наличните материални активи. виж доставчиците
"Производствена потребителна кооперация-НАДЕЖДА-Ряхово"
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО К
ЕИК ID: 117029395
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183577
"Производствена потребителна кооперация-НАДЕЖДА-Ряхово" ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО К ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО К БЪЛГАРИЯ с. Ряхово 7070 ул.ИСКЪР 1 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО К ОГНЯН ...
"Производствена потребителна кооперация-НАДЕЖДА-Ряхово" ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО К ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО К БЪЛГАРИЯ с. Ряхово 7070 ул.ИСКЪР 1 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО К ОГНЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ E05F623310C0BACC1B0BF0FBAF627EA1FFF67876C63F6902AC445214A6AA89FE ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПАСЕВ 375F39B51F8778862D0E6BC74FF56241A3EC8F7645DF30FFC8D8B505AB94112A ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ E05D38B9BC515453C1A79A849099F4C6BC8EFDC95BD2CE99F51CFE663E57F77A АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ 9E18D282D4F5BF9693E2D7F1E4F38CA2677F7101E7290D1363DA2F27E056FBB6 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА AB594D9B1C89983544CBE3A5D9B5308C39D800B187AB56A617056BF8E13D1CD9 ГРОЗДАН ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ E8B49AD7A30D7DD0D16D125E7F41C6911E3178B22BC3DFA1BE3206714C7AA1C9 ЙОРДАН ГРИГОРОВ ЙОРДАНОВ 87FFC2E3C6E66F75C0E1919CBC576E1A3AFF7F93DFF25E33D993A8052AF0896B ТОДОР ИВАНОВ ТРИФОНОВ F58B3FA642EE6440B9B98724B871521506B2D04520580785B284B97D8653D731 ГЕОРГИ СТОИЛОВ ДИМИТРОВ 0F308DD8858BD3B9FC8192719E3FAFE72F510E2FB551B391283C86CDBD13F015 КРАСИМИР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ BB5A80752672A7D65EC9F131F1BEC53C5B3A107420FE6C178BC8A7464C17217B МИЛКО ПЕТРОВ ТОНЕВ 3CFF122599DF97B40013B7850251D59266B22BBDAF03A787F0F07E13F201FC6C ПЕТКО БЛАГОЕВ ПЕТКОВ 46B2E842B19BF1DC3F8035A90A242ADEAB721629CA76EEE034601685EB76CC12 ПАВЛИНА МАРИНОВА КУЛЕВА 5334BA1C408E7F0AB0C41DB57104AAB4427EADF71DE1CB2124E022219F212A68 МИТКО ПЕТРОВ БОЯНОВ 21F2E6720D4EDAA8891509DA495F4D48534FA89FF1482716F7B513577ADD1949 АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 78A4F7E0D92232909757C35445D60FF607EE0BA2598BDBFA264A5F79D9F0A55A ВЕСЕЛИН ПАУНОВ ТОДОРОВ 5E8CFE655C647E94344835F0996ED0B1801F67EC8CC2CD4B35031E0536D427A0 САШО ГОЧЕВ ГРОЗДАНОВ 46261FE4253C92A35AF9C9CA1317C5BE90C6AE3CD17B5F108F3488D642EB5F5E НЕНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА F2A26E694968C3D3E07CD1DC54EF4FBCC3F2F506D7A4CBD2613E325D752C13E5 ПЕТЪР НИКОЛОВ ДРУМЕВ 425058CB0DDD73F9A3DA4F3BDF886C1C031654CFC7B8C6AE7B5297E02ED0BE5D СТЕФАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ 74405170C5420629F068AD9C74BD1F174B9B79E7498C72BFCDBA4F7FAC1CCB7B ИЛИЯ ТОДОРОВ СТОЯНОВ 7B246EB33FAC9F4933E1E95736FF43234EF237282CEFA83D9687490A057795EF ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 36B6184C8519AA29175333B227FD0514E1DE54795B1CB1D8576175A5FD969393 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА-РЯХОВО PROIZVODSTVENO POTREBITELNA KOOPERATSIYA NADEZHDA-RYAHOVO 117029395 МАДАРА МАДАРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН БУЛ. МАДАРА 1 МАДАРА АД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ - Прокурист EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ЕМИЛ СЛАВЕВ МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6B5D013F722B05EEE81E2DD9D9B069840C84755F7AD9192616434 МАДАРА - СФК ООД 104100230 ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F6AAD1765ABA9907B5C565A2A7FE965D45EB20F4F17AAF11EFC51 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC87FAC9F36C740CCD2074274DD9E18EB434D44CB6E59B0B8EEF222 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МЛАДЕН ХРИСТОВ ГЛУШКОВ 55614581DBE3DCCF69FDF9381A832C4EF32E0F0065B787549B9D8F168297A5E5 ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 ЖАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА 0D5D79A28DF06B24C3418C5029660D03CD948F23AC4DCAC40CB50250A0D805F9 МИЛЕН ЖЕЧКОВ ЧОЛАКОВ 3C14EA339B2E7BC97741BB39B513E7F44BFBCD3D071F69B37D2D0688AA76F78A МАДАРА-СФК ООД 104100230 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ТОДОР ИВАНОВ ДОБРЕВ F7735BE9FC0940D54360FCAEB0285440B14EC4A04518F2CB5810C39D57D41610 СФК-ТРАК ООД 175356641 МАДАРА MADARA 837067008 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД КРУМ ХРИСТОВ ХРИСТОВ D76DC876D650FC631F5B155F178EC37A39D2C14BB1B10FBEC5D80FEB0515E53E БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН EVROMARKET KANSTRAKSHAN 131433890 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117
Одобрени разходи / Approved expenses: 713 812 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 603 561 лв./BGN
Изплатени / Payed: 603 561 лв./BGN
Проект: Покупка на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Производствено потребителна кооперация с.Коиловци
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К
ЕИК ID: 824039770
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180318
Производствено потребителна кооперация с.Коиловци ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К БЪЛГАРИЯ с. Коиловци 5842 Ул. ЛЕНИН 1 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К ЕМИЛ ИЛИЕВ ПЕТКОВ 8C22FC63FB59[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВАСИЛЕВ ...
Производствено потребителна кооперация с.Коиловци ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К БЪЛГАРИЯ с. Коиловци 5842 Ул. ЛЕНИН 1 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К ЕМИЛ ИЛИЕВ ПЕТКОВ 8C22FC63FB591C95D5613B93B87D6CA7BDF69E6F16CA878A81A7AE7364DF1BCD ИВАН ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ 491CAFC811719C63BC834BD16886D8291FFE8551E922453E89305120BF696247 ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ 96A57D3410EEFDC1C4D9C2732C8F0C3C523FB0EA0CB720BF62174122BF943413 ВЕСКО КОСТАДИНОВ КИРИЛОВ 07174CD94F1CA980F96E340C21DFC203796A2753078B013C193E7C1C91A9E45F СИМЕОН КРУМОВ СИМЕОНОВ ABEB8E565C5E58E2138BC8C65D43C9E0AC97CF3B6C8CBF28C3689430B6521D15 МИТЬО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 8F76FF6EF56161CFA22C1025EE487790534331D3B2BE05DA50FB9D6BAB983261 ЕЛЕНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА 1A22309DD072C6C0C1C4EFCB2B90C61EE20A59021C5BE4D71208AA30FF1E506F ВЕНЕЛИН КИРИЛОВ СИМЕОНОВ 31214E13A4624E3D1553BF957041052074DE3467DB773C6AC5D7DFE579917615 ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ РУСКОВ A3E8D366AF0AF685223DC7C090DABA7CD588DC892FEED2115AA6C2A13A8C74C7 НЕНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА A0B1975F910C185A2A3DCA43ADC1E3DC15C4F94FA054D75A90B6A93D4B3F59FF ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ F09CDAC0542A1349741FC8744CE5B781CC19DB8667EB843A7FCB4FCB6DE4F374 БОЙКО ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ 22620D86990B4EC43DE950EDA697854FE87329D2D2BEEB9E11E66D6E76EF00F6 КРУМ АСЕНОВ РУСЕВ A4C658D1522182C0E9FC63A356D4F278FB29B42E5786757629E2C726B693556E ГОРКА АСЕНОВА МИЛАДИНОВА E43AE61EED823924F9EAA071111C772AE369436B9A6FF43706C42E8FDFF4B759 АНТИМ ПЕТКОВ ПЕТКОВ EE53C88E8019ADD2C31B5A8E8E943FC320C3950EDB56BA54EBA20481AD16BE9E ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ АСЕНОВ EDB13E4CEEC6FC14419E8AFC7B25A124FBDEB06077AA65D8D496459482A28CBF ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ К БЪЛГАРИЯ с. Коиловци 5842 ЛЕНИН 1 ЕВГЕНИЙ ЙОРДАНОВ АСЕНОВ EDB13E4CEEC6FC14419E8AFC7B25A124FBDEB06077AA65D8D496459482A28CBF БОРИСЛАВ МИТКОВ ТОДОРОВ CEECF28DC65FD14D655299E6EEDAFF82270E7A5802C653C2AFB99E0C777F7209 ЛАЗАРИЙКА КАЛОЯНОВА АНГЕЛОВА 4E1C734EF276E839818D36692FAA2D0ADA36445027D1C82743D10DC0FA24E858 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - КОИЛОВЦИ PROIZVODSTVENO POTREBITELNA KOOPERATSIYA - KOILOVTSI 824039770 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252
Одобрени разходи / Approved expenses: 698 978 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 349 489 лв./BGN
Изплатени / Payed: 349 489 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости, УПИ I- 57, с.Поляна, общ. Стралджа виж доставчиците
Поляна ПГ
ПОЛЯНА ПГ ЕООД
ЕИК ID: 200187089
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 498762
Поляна ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛЯНА ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ 59 ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГАНЕВА FCB969CA3381[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Поляна 8654 Био Ферма Поляна ПОЛЯНА ПГ ... ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ ...
Поляна ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛЯНА ПГ ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ 59 ПОЛЯНА ПГ ЕООД ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГАНЕВА FCB969CA338186EC4F129B7D35874D80AD923C18CBB960AAC19477CAB7579C9C ПОЛЯНА ПГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Поляна 8654 Био Ферма Поляна ПОЛЯНА ПГ POLYANA PG 200187089 ССТ 2000 ССТ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДРАГОВИЦА 15 2 ССТ 2000 ООД ПЕТЪР МИХАЙЛОВ БУЮКЛИЕВ 12B2386473B2976D1494707A52D44D4782B0A4D543B7E0910AAD04810CB811BC МИХАИЛ ПЕТРОВ БУЮКЛИЕВ D82105256EA5EBF254CD895FEB84EC8AA2D89908FC2D140233464C091BF7B0C1 СОФИЙСКА ВОДА АД 130175000 ССТ 2000 SST 2000 121856187 БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 - - - - - БИМКО ЕООД ДЖЕМАЛ ИБРАХИМ ХЮСЕИН 1DCE69DD42F76796361FF25EBB8F13C23E38BD7BD6B7294274E079A2E7328099 БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 БИМКО BIMKO 101715841 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 ТЕРА БИЛД ТЕРА БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 10А ТЕРА БИЛД ЕООД ЖИВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 306EC6087F9D07D538EEE3267262572401F9A34A1E69F762994CB4095FA520B2 ТЕРА БИЛД TERA BILD 128618758 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 21-В МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ 2907F4BB02B50E99A076726B8000256B52314F95E8FF38E78E1A2B94FCA1BDDE МУЛТИВАК ЕКСПОРТ АГ - ШВЕЙЦАРСКО ДРУЖЕСТВО F4BCD47727A40717176AD93F2F801929 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 4 Околовръстен път 251 МУЛТИВАК ЕКСПОРТ АГ - ШВЕЙЦАРСКО ДРУЖЕСТВО 7069C81BDDA78480ACDD85F65F58ED63 ТРИФОН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ 81CA4AB401A932546E1D23A95C6E941B4305B513E70FD6282B613757A6FCBE0A МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ 200344163 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН 203747835 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ MULTIVAK BALGARIYA 200344163 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 ТЕХАГРО ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО ООД ЖИВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 306EC6087F9D07D538EEE3267262572401F9A34A1E69F762994CB4095FA520B2 ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ ПРАНДЖЕВ D42109066A2986F113357A251F573DA70A294023C8CAABFF53C6C8CB02A99592 РАНГЕЛ АНГЕЛИЕВ АНГЕЛИЕВ 7CC7B9AB32284DA37C94D05DE87881BDD3EDA366C267DB11D681F67CA74682BE ТЕХАГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99 В ТЕХАГРО TEHAGRO 160135085 ЮГЛАНС РЕГИА БГ ЮГЛАНС РЕГИА БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул.СТАНЦИОННА 68 ЮГЛАНС РЕГИА БГ ООД КЪНЧО НЕДКОВ КЪНЕВ FA1926E7321667318349D0AF55B95B5D07AC59D94E420E9CC456B5DACE9392AE НЕДКО КЪНЧЕВ НЕДКОВ 815234814173E3866B22315FEFD41C5BA203494A7DDB1514708301EC305027E1 ЮГЛАНС РЕГИА БГ YUGLANS REGIA BG 200258114 КАНИНА ЛМП КАНИНА ЛМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. Цар Иван Шишман 4 КАНИНА ЛМП ЕООД ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ ПРАНДЖЕВ D42109066A2986F113357A251F573DA70A294023C8CAABFF53C6C8CB02A99592 КАНИНА ЛМП KANINA LMP 202855466
Одобрени разходи / Approved expenses: 634 186 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: "Разширение и реконструкция на млекопреработвателно предприятие" виж доставчиците
"Пашов-ЯР" ЕООД
ПАШОВ - ЯР ЕООД
ЕИК ID: 200712964
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 511284
... Б УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД АТАНАС ИВАНОВ ХРИСТЕВ 5DC6DB214BF2[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 6B76A88B4149[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО ТОДОРОВ ПАСКАЛЕВ 9105253EA191[..](ДФЗ|ТР)
УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали ...
"Пашов-ЯР" ЕООД ПАШОВ - ЯР ЕООД ПАШОВ - ЯР ПАШОВ - ЯР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 МЛАДОСТ 9 ПАШОВ - ЯР ЕООД РАДКО ЯНКОВ ПАШОВ EDD2CD7BA5B56783ED31C3CC39877C807262036B3758AC587EFC435464B3AB9B ПАШОВ - ЯР PASHOV - YAR 200712964 БОВИС-М БОВИС-М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 ул. ЙЪЛДЪРЪМ 31 БОВИС-М ЕООД СЪБИН ВЕЛИЗАРОВ ЗАФИРОВ 863FA469B70BA7413694A160F306C97887BC0644FB353B6890BC986809BE62A8 БОВИС-М BOVIS-M 201010533 ДАНКО - ЙОРДАН МАНОЛОВ ДАНКО - ЙОРДАН МАНОЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. ОСМИ МАРТ 15 ДАНКО - ЙОРДАН МАНОЛОВ ЕТ ЙОРДАН КРЪСТЕВ МАНОЛОВ 6B29754AB149ED24ED1016104A55EDE85C265817D3E6868C91CD5C98A7A26924 ДАНКО - ЙОРДАН МАНОЛОВ DANKO - YORDAN MANOLOV 818032091 АЛМЕР АЛМЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 332 4 АЛМЕР ООД МИРОСЛАВ МАРИНОВ ХАРАЛАМПИЕВ 96A73644EC5EEA84E1E3235EA9521C10A9C22A0740FCE0C7505D85FBAFCAE17D НЕЖДА ОСМАНОВА ХАСАНОВА 189F4B43E8D2569321EB6F8F7AAED5201925D34EB710A108F7C0C783BB70DDAB АЛМЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ул.ПОРУЧИК ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ 10 АЛМЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. ТРИАДИЦА 5 Б АЛМЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПОЗИТАНО 9 Б АЛМЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 Ферма Левски №75 АЛМЕР ALMER 131142597 ЛУКОВ ДИЗАЙН 2 ЛУКОВ ДИЗАЙН 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. ОМУРТАГ 3, ателие 4 ЛУКОВ ДИЗАЙН 2 ЕООД СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ЛУКОВ 5561856CF08F0D596D1F3B550ABC35C2E325876F393FAEC55499373A95775283 ЛУКОВ ДИЗАЙН 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 27 ЛУКОВ ДИЗАЙН 2 LUKOV DIZAYN 2 108518800 ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E09725B2F7D39E2F9A0D86420E0FDF3FCF5A74822DBF76182296FA ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE5593D27D52EC00BB88004CE ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB0FE5973254A19F13D639 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB2342200AB2D6ADB0BC6D52336 Интрама Протек ЕООД 124613308 ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174 Интрама Зюдпак ООД 834053103 Уникредит Булбанк АД 831919536 ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174 ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 56 ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 69 ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ ТАНЯ СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА 51A4222D71EE0598E905D76C0167BA91BB67F8B22D2ABC2880282939C47A8F2F ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА TIMS - TANYA MLADENOVA 833012377 РОДОПСТРОЙ - 97 РОДОПСТРОЙ - 97 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. МАКАЗА 2А РОДОПСТРОЙ - 97 ООД ТОШКО МИНЧЕВ БОЮКЛИЕВ 764849267386B8A2493D8731E498BA9BB146FE399FC9806449E13DADC464C19C АНДРЕЙ МИНЧЕВ БОЮКЛИЕВ FB3C93C9F9FDA279D9C71F7CF36823D4A1E56A67BC2772BF746FC95D7A60FA7F АСЕН РУМЕНОВ ДЕЛЧЕВ 177A4CBBCAFCB4C7CDE2A7730EB524061A14BCC0782096E6AB13BD9F50CC7265 КРАСИМИР ТОШКОВ БОЮКЛИЕВ 84881746CCE7DC43381E4CB787F7C07D23003AAD7E103977EC87DDC7FBFBDB2A РОДОПСТРОЙ - 97 RODOPSTROY - 97 108034169 АЛИС - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ АЛИС - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Дружинци 6885 извън регулация 3 АЛИС - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ЕТ ДИМИТЪР МИЛКОВ ЧАВДАРОВ 901D070910F6F570F71F3D2F4FEA31EA196BA3589D4EE69299EF496BCA5EB46F АЛИС - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ALIS - DIMITAR CHAVDAROV 818036823 ДИ АЙ ЛОДЖИК ДИ АЙ ЛОДЖИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 33 А ДИ АЙ ЛОДЖИК ООД ИВАН ВАНГЕЛОВ КУТЕЛОВ 8C4AD0E9FEA4AFEC79369A7EB6C3E22FFA81E4C73B99D879DAD70829E0A8CDF9 ДИМИТЪР СТОИЛОВ СЮЛЮКЧИЕВ 94569A6E2BFDB7D7DB7B465118B5C6E1E400B484BBB369598FACF3E5405EFBD2 ДИ АЙ ЛОДЖИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ ДИ АЙ ЛОДЖИК DI AY LODZHIK 108682511 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 23 Б УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД АТАНАС ИВАНОВ ХРИСТЕВ 5DC6DB214BF2F271BE35CC4AE53ECC376985C661F2AC124B132570A01630C6A1 ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 6B76A88B4149EE51EEECBE1F79549AC9E39E4CFDDDE318C8DFA7ABB3E5992430 БОЙКО ТОДОРОВ ПАСКАЛЕВ 9105253EA191C08476355F8ECC5B824D5D01A3C7A8F35AE067B5B57BB73324F3 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 п.к.187 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Четвърта индустриална 5 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ UNITEH - HRISTEV I SIE 040176305 ЕЛПЛАМ ЕЛПЛАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Христо Белчев 2 ЕЛПЛАМ ЕООД ПЛАМЕН МАНЧЕВ ИВАНОВ 006CC9B0A1272818092AC20EF6359106440AD44F970FB60FAF36BFD74C63E529 ЕЛПЛАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН - ЦЕНТЪР ДОБРИ НЕМИРОВ 5 ЕЛПЛАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 СВЕТИ КИПРИЯН 290 ЕЛПЛАМ ELPLAM 131237443
Одобрени разходи / Approved expenses: 554 520 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 332 712 лв./BGN
Изплатени / Payed: 330 586 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за животновъдна ферма виж доставчиците
"ПРО-АГРО" ЕООД
ПРО-АГРО ЕООД
ЕИК ID: 106578631
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183971
... 175127945(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЛАДОВ СТОИМЕНОВ E16814EC6EF1[..](ДФЗ|ТР)
ПРОАГРО ПЛЮС 200036137(ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 106578631(ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО PRO-AGRO 106578631(ДФЗ|ТР)
... ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ...
"ПРО-АГРО" ЕООД ПРО-АГРО ЕООД ПРО-АГРО ПРО-АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Хайредин 3357 ЗЪРНОБАЗА ХАЙРЕДИН ПРО-АГРО ЕООД МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ 574DB65C0FDCEC5D6B2512E5705B93F83AE4CF99142A4E8B30ECB4F834EE1958 ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД 175127945 НИКОЛАЙ ВЛАДОВ СТОИМЕНОВ E16814EC6EF1E132E5E40B0E232202B4812981E3743DC731B3C4D6CCDD11D0F1 ПРОАГРО ПЛЮС 200036137 ПРО-АГРО 106578631 ПРО-АГРО PRO-AGRO 106578631 АГРОЕКОН АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ 5 0 АГРОЕКОН ООД ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 8119D20B7D7DA2AD526E0E15DEA525DEA65272257F3738BC6D5D72F620C73A83 СТЕФАН МАРИНОВ СТАНЕВ F91680DF6F4966C6CD7D0E36EFB0DDF1C09C404B068B790B461B4C5C27AB5109 АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Милин камък 23 АГРОЕКОН AGROEKON 123657942 АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 ТРИЯДА ТРИЯДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ЦАР ИВАН ШИШМАН 53 ТРИЯДА ЕООД СТАНИМИР ДИМИТРОВ ТЕНЕВ 0380616E2024B40947E8C40F5EE610C68DC458A0988053FDE599344A28C3EEF2 ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ A8777C3393F80BCFE5071887FB8AB18D7784D2A1B65EE4B5C12D5D1E8E27F588 ТРИЯДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Х.Д. АСЕНОВ 59 Б ТРИЯДА TRIYADA 123675680 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 51Б ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС ЕООД МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ 051709C7FC9ABBF08282A6F0F79B5FE568379E27763E8F66D48E967B36794230 ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 831372469 ИВАНКА АНГЕЛОВА РАДОНОВА B2C35EE85BE0BEC0C122FEB78A6720C1E4A3D08DF77263E44F57F0EB0DB2A7F7 ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС FEARPLEY KANSTRAKSHANS 131553288 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 22А РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 МАРИО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 237AB04438484E9F2BEF1EF0944A3EDF754563AC4F54DE3B8798DBA7EAFAB776 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул. ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 Стартек Оъвърсийз Инк АД, 8 Коптхол, Розо Вали, 00152 на №:14960 на Рег:.м.т. д-ва C3AA552B7403B5B2B9AAC378B94B8A36 САВА АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 1E27CB67F044E5BB19D840A2F93421A514208B519E44261009F7279AB82AFE76 ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГАНОВ E311D2DE834C4D2BAF1156EFDAF360CC436C9801A675E8CA608501FA6E413EB7 РОСИЦА ПЕТРОВА МИНЧЕВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B Николай Бориславов Ценов 1348EB691CECC9B8841199E97ABA280CFAA4B8F7FA678CE5543C740834508681 Цветан Тодоров Горнишки EF269D64D0286E124B3987ABA5BBC7D2B0E39A3D447A5242A63CD8808B4AF8E5 Любомир Сашов Викторов 43BD3475C22BCDDF37E0EB9E3AF1AAEDD4F6FDD719E8F51578711FC026A15F5A Иван Тодоров Киримски 16CC6649C76188F3F9BEEC131FC915DDD94F5ED0AEEB94CFB62721D45179786F РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ RIMEKS 1 - HOLDING 106578923 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 523 098 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 261 549 лв./BGN
Изплатени / Payed: 261 549 лв./BGN
Проект: Подмяна на 400 бр. клетки за угояване на патици и охлаждащи панели. виж доставчиците
"ПРО АГРО 2000"
ПРО АГРО 2000 ЕООД
ЕИК ID: 130462161
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182037
... ПРО АГРО 2000 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A[..](ДФЗ|ТР)
ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Институтска 8 ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧЕЛЕБИЕВ 4C3F399A2A26[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ... 4C4B53C62741[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ ...
"ПРО АГРО 2000" ПРО АГРО 2000 ЕООД ПРО АГРО 2000 ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 02/8568591 ул. ИНСТИТУТСКА 8 ПРО АГРО 2000 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A530F4480260A0AD9A13F21ADC39E6F6F4575C78EB1E8B3402EA7 ПРО АГРО 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Институтска 8 ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧЕЛЕБИЕВ 4C3F399A2A26FCD12890D7A2FC7F91512DC04B39F4FA2C38289BE3A724744FF9 ПРО АГРО 2000 PRO AGRO 2000 130462161 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Жълти бряг 6368 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ EB2B0ABA5E2FD74D3A389DFCFA032D53AC67CF645CAA50662935231F7559C93D МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Васил Левски 2а МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ MARCHELA-90-ZLATKO MARCHEV 040016239 ЛИА ЛИА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА 4 ЛИА ООД ЛЕНА ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА 4C4B53C62741B8EDFAB6459F028544236AE3BADA9BA35A39FBD1BFD3CAAFB84D ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ 9ED77F3A1CE1409629B9DA7173AF1EE485C4E5214370D599F0C5C014F261B29C Николай Иванов Ванчев ADA6AF62FC5B1FA9FE9B20D8E156756F9EE9434B773259524B524F5E35DF9C89 Ваня Николаева Кедикова FFF4C1D054E8C463AC1475AD2D91FE48823AF899EF0A434AD1C37936CFD84B19 ЛИА ЕООД ЛИА LIA 126504058 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД СТАЙКО ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ 90568943531BC21FD10E5831BC808C2734088A2A5D314AB77131AD803A5502B1 ДИНКО СЛАВОВ СЛАВОВ 20E1E0CB2D5E65755080817DE6DE71C914F59E2A277B2659A4C3F4144A267236 ЮЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА BD7DA8045FCCF33428AE02BBEB3F664D7AF1E363C9EBFB3FCA3B463C7EDCCBDF ЕКО АКВА КОНСУЛТ EKO AKVA KONSULT 112608328 ИЛКОНСУЛТ ИЛКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 жк НАДЕЖДА 1 115 Г ИЛКОНСУЛТ ЕООД СТОЯН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ 275E32F458B0377E91548DC2176D0F39341BBEB40FF7F3E9A6BE3DF8A6387BB1 КИРИЛ СТОЯНОВ ИЛИЕВ D05C02A694F2B4A4887C952E82B131F4F962E06E878157455E9672D981BE2701 ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА 71E952D39D6A7E8B252A79177E8F4CD0723DF0F0661EF4ED083227C33C7F036A ИЛКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев ул. Христо Чернопеев 146 В ИЛКОНСУЛТ ILKONSULT 130373718 СКАЙ МОНТ СКАЙ МОНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ 1, Битов комбинат /до бл.67/, ет.2, помещение 10 СКАЙ МОНТ ЕООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ F0E802A70B4A4FEECCE47FC673DC48A2027243FC82CACBFB7C4E5E255844E6F6 СКАЙ МОНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Местност Изгрев 99 СКАЙ МОНТ SKAY MONT 131167443
Одобрени разходи / Approved expenses: 412 988 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 165 195 лв./BGN
Изплатени / Payed: 165 195 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана земеделска техника за почистване на оборски тор за кравеферма" виж доставчиците
Панайот Панайотов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 230367
Панайот Панайотов АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 ...
Панайот Панайотов АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 319 512 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 156 783 лв./BGN
Изплатени / Payed: 156 783 лв./BGN
Проект: Изграждане на инсталация за производство на пелети от дърво с капацитет 500 кг/час виж доставчиците
ПЕЛЕТА
ПЕЛЕТА ООД
ЕИК ID: 202034925
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580380
ПЕЛЕТА ПЕЛЕТА ООД ПЕЛЕТА ПЕЛЕТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1 ПЕЛЕТА ООД КИРИЛ ВЕЛЧОВ ГЪРКОВ 658CCB980CBF[..](ДФЗ|ТР)
АХИНОРА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА-ГАЛЕВА AAC78369B863[..](ДФЗ|ТР)
...
ПЕЛЕТА ПЕЛЕТА ООД ПЕЛЕТА ПЕЛЕТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1 ПЕЛЕТА ООД КИРИЛ ВЕЛЧОВ ГЪРКОВ 658CCB980CBFA9800D8C5193A4AD6B1D38D434E443CB6CC9B3E97B2041F8A20F АХИНОРА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА-ГАЛЕВА AAC78369B863D23FE6D6487DFBE19987D8440CFB59E513DEE4AEC9D4951C607C РОМИНА ЦАНКОВА ДИМИТРОВА 149298E269C580DA68BFFE77A9637004571EDC13E9BCA2B5DEBAC722F62E2F61 ПЕЛЕТА PELETA 202034925
Одобрени разходи / Approved expenses: 306 426 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 153 213 лв./BGN
Изплатени / Payed: 153 213 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ППЗК "Тополовски проход"
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД К
ЕИК ID: 825238184
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180262
ППЗК "Тополовски проход" ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД К ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД К БЪЛГАРИЯ с. Тополово 4260 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД К ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ ...
ППЗК "Тополовски проход" ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД К ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД К БЪЛГАРИЯ с. Тополово 4260 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД К ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ EF9C600C6DE72E6E37DCB7774945EF1B72878506BA22EFE586A4773FF854F6E5 ГЕОРГИ ИВАНОВ РАНДЖЕВ EF983CCC09EFC4FCEA6B755ED60B2D630652FD74A3C571E369B5769054F5B167 ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКАНОВ D9E4357E37CF0A33B696D40C70255219798E012B88119E5D019602BF35A9C6A9 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДРАГНЕВ C2B915F82110045FC62CCBEFBE47C73B7F0F8B150CB3CCED564B11B7364563EF ХРИСТО БОРИСОВ БОЯДЖИЕВ 87EE0BF614EBD913C651643B881A6174BF9CBF5573828FACFD12782B288A0EB0 ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ E61A94E5F14551BFD642F55B5A21BE6DB3FC1898FF1883D7359A8EC1E45EA9FF ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ 29C2F41E04DE759C49E84577056C70A31C3C3846469212F278F904CD99455913 ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ КОЛЕНЦОВ 8A65AA6561C819649A4279639DF381D853F6A617FB0B98C6424E811DD99B2D51 НИКОЛА ЯНКОВ ВЪЛКАНОВ 26A7147F708186A52915C8D164F6FD7EB77094C9AF319108FBB6C18937DDCAD4 АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ BDF431B83A7E8B61F1D1F8CAA55B92741786213308508D7B7BBFD60CC812D137 АНГЕЛ ЛЕШЕВ МИТКОВ CCB24DB1D80C12490C7E602757C0626F3453E4FAFF3C7382DE80F1204A621807 ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ 5E71FEAC92657DF88ECC3BD32104AC72C29008D59ACBEFC089A11F75C1BC1E94 АТАНАС НИКОЛОВ ТАШЕВ D0985F4A13820B942DF225CE613F44EB2973FF8F70AAD42FBD1F694DCD340415 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 5E491D9B095D6D2F83B41F5F74B0699D11085A22887907375A1FABBAA4AE221F АНГЕЛ КОСТАДИНОВ МЪТАРОВ D1E587D4C1242E38DFFE2DA62512BEAE4E65689E51A8A437F3D07918AF9A951A ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ 87ED18818AEDB7E1DDEB781CAD8DE36A0C42B0B6A790A26B73C6D72EC758321D АНГЕЛ БОРИСОВ ИВАНОВ CE39A4F16DE4E0ADC477DF4ABAAE753AFAB4100128BFB6A010F51758B5679D08 АНГЕЛ ИВАНОВ ДАСКАЛОВ 7654ED448ED5B1C6024AC0EF803187E5B9C1BF03D2D77BC909F947235C35C274 ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 1797FCC9D158C57CE1DB3D94231EE1ADA4589CF72ED070DBE8BE1C734D1B4061 ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 9DFBE4060566F7B7D11BD2E3FC69C636AD608A5D480E9D95F0C6FFEB5405ED2C ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЪЛКАНОВ 53EEBEF69A3F039D312B5FBCFDDCD8B8339852DA30A8AE7C7CA59665819A03E5 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ D68ECAD8EAEA9781DF15AEEF520BEE403A614D63B7068B28954EF2FF818500DF АТАНАС СИМЕОНОВ МЪТАРОВ EC9CE806962170C425D96E3D5D0FCC81D6C2B0F96888A2C8F167BE4C7D91DE00 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАРИТЕВ 44DAC7A5D2F98F8D9CDC1B0AD7AA86E35129F1783D3965FDC682E190799060D0 ИВАН ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ F0B60105F21B511B6AE0CBA9AFBA28DAFF4AFB8AA67E7AACB0915F7AD720BDE8 ГЕОРГИ АСЕНОВ ПАЧАЛИЕВ 5C97CF8AB389B069DAAE7E875AE85C0F7375EBEE95C2BC5617A84D8F5ACF4F92 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ A1CB2C775D53516A4A1A8A781D2B7727D5412C10EC8878803308AD8BB8431DAA ПЕТЪР ИВАНОВ АРГИРОВ 97151A9219176F18B94A6E389780CC1CB6743179ED3791C97C3D2A4B23AD8958 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД PROIZVODSTVENO POTREBITELNA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA TOPOLOVSKI PROHOD 825238184 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252
Одобрени разходи / Approved expenses: 270 224 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 162 134 лв./BGN
Изплатени / Payed: 162 134 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
Пейчо Пеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 405195
Пейчо Пеев АГРО ПЪТ 2011 АГРО ПЪТ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Ясна поляна 2 Б АГРО ПЪТ 2011 ООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ B0CA18FB94E8[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЛИН НЕНКОВ ПАСЕВ 98F5B0BF4151[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА СТОЯНОВА ПАСЕВА 5FD529A03805[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ...
Пейчо Пеев АГРО ПЪТ 2011 АГРО ПЪТ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Ясна поляна 2 Б АГРО ПЪТ 2011 ООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ B0CA18FB94E893A1ACF97FF58F87D0436E0399C110C27FD1A53A849BFD32DA32 ПАВЛИН НЕНКОВ ПАСЕВ 98F5B0BF4151CF0B69FCE0DAD94139928140843CFCEDCC9E05077E84F558B5D4 СВЕТЛА СТОЯНОВА ПАСЕВА 5FD529A0380551A72D7D5A03B7E862D8D25FC61196F57B0675F0D5159962AFCD АГРО ПЪТ 2011 AGRO PAT 2011 201509536 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE9772EE0321F9B37A676E15DC816AC4094339A985B6C5D0021ABF4E НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0C827E852B690B0A2C18D2851ACE9E4265B97C7A5475FE351A4DF ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30E4083A633D73D702722C868A87248BAED9FBB0210862D8BF5179 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 1842C706850A67FD9AB6274B73003C42F329C782E80716C5619D746877493962 Еврометал ООД 834025139 Огнян Василев Василев 570775E2A49C40A1217184C60631A8508E042541C1308891FC3AC29EDE24E8F9 МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 205 270 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 102 635 лв./BGN
Изплатени / Payed: 102 635 лв./BGN
Проект: "Семеен хотел с бистро-преустройство на съществуващи стоматологични кабинети" виж доставчиците
" ПОПОВО ИНН " ЕООД
Попово Инн ЕООД
ЕИК ID: 202320766
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 590942
" ПОПОВО ИНН " ЕООД Попово Инн ЕООД Попово Инн Попово Инн ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 6 Попово Инн ЕООД ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА C08699AF2615[..](ДФЗ|ТР)
Попово Инн Popovo Inn 202320766(ДФЗ|ТР)
" ПОПОВО ИНН " ЕООД Попово Инн ЕООД Попово Инн Попово Инн ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 6 Попово Инн ЕООД ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА C08699AF261530D7D90BB02863F0876F4798FEF25EEFD797A2FFFCA246B04388 Попово Инн Popovo Inn 202320766
Одобрени разходи / Approved expenses: 203 132 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 141 136 лв./BGN
Изплатени / Payed: 138 266 лв./BGN
Проект: Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на земеделския производствен процес виж доставчиците
ПК "Съгласие - Камен"
ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К
ЕИК ID: 104000956
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184952
... ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 04F986BF603D[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ 9915CE82DFE0[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ... МИЛКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ FDEF232A1F37[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ПАСКАЛЕВ ПЕТРОВ FEE277AFF103[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН ...
ПК "Съгласие - Камен" ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К БЪЛГАРИЯ с. Камен 5160 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К РАЙКА ЙОРДАНОВА МИШЕВА BA5847ED3547BF9534DFA65799D869E404D41F09FC4C6210CA6A11D463F53CCF ИЛИЯ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ 6BAF3EE6FCD9BAF9CDAE4007025073F7BEC42CDFB233B1675F55C10C3F75F782 АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ DABC121FEAD11D94810AF3C217A9E9807CA131AA7F8136F2F2891574B5ED67E1 ИВАНЧО МИРЧЕВ ДОНЕВ AA520174B7CE5792B63FC4E1F22C4ED693B710CA7814492B5E506F7DC1499409 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЕНЕВ 92AD9F0980B855F129A30F618B8A634EE421A3568B19913E75FF288E933C13A0 ЕЛЕНКА СТАНЕВА ИЛИЕВА 94801C9F512A0D547CE8472C53B974FBB97A2AAA2627EE75715636852181073E СТОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ FA88443E94903EF7E72E4E56DB33600B2410CDB5DEB3516B492FBD18E1E8D897 ДИМИТЪР ЦЕНКОВ МИХАЙЛОВ F4265A2091069B448FDC9EAFD050793DF3B03FAE1C445B5A8AF4D1F7463AB1A8 СТЕФКА ИВАНОВА ЧОТОКЛИЕВА 6C6143C2DCD9420E433D20202236398CE98BFD22563545E342DED826F19DC070 ЙОРДАНКА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА 01C5B0F839A7726F228C8482D0397DEAC16A4F0C254DD2F1AC8C75EF25BA152A ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 78ABCF854CA52B24950FCC7DFEF80FB7307A775CAE01CA12D32409923B2D4B8B ДИМИТЪР ПАРУШЕВ НИКОЛОВ 4C14E83B4AEF5EB789860607700D087664D4AB800B12325C89FA9D0C40FF6855 СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ КОВАЧЕВ DE6D31235012F9B226362182F57E99F6FB23212D06854C8F7666826D196701A7 СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 04F986BF603DB1B3BB23E818773DFBE59F47332DFB3190F36DE3EBE594594E36 ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ 9915CE82DFE09550CA3BAE5EBC0AE596545E722B54726725297CE1646A519FC3 КРАСИМИРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА D6397ED5888AE8588AE1047A2BC49156EF73D4722F655D6E0B28D794A6296D1A МАРИЯ БОРИСОВА КАРАСТОЯНОВА 0C23023DEF60638951C9252B2DEE8840970684EF6EAA4A64AA4511E74636595F МИЛКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ FDEF232A1F377CB733B7062310B54DFA783EB433D8D2AF10214EB16CF5602595 ПЕТЪР ПАСКАЛЕВ ПЕТРОВ FEE277AFF103B89C5B748094DE2A835840A87FADC078E2FCE42E8949149C7696 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН PROIZVODSTVENA KOOPERATSIYA SAGLASIE - KAMEN 104000956
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 575 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 230 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 230 лв./BGN
Проект: Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти виж доставчиците
"Пенев Кар" ЕООД
ПЕНЕВ КАР ЕООД
ЕИК ID: 200251741
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 609386
... 9450 ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3 В ПЕНЕВ КАР ЕООД ПЕНКО СТОЯНОВ ПЕНЕВ ADF6AF3FAFAA[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ МОНИ - ПЕНКО ПЕНЕВ 124051495(ДФЗ|ТР)
ПЕНЕВ КАР ЕООД 200251741(ДФЗ|ТР)
ПЕНЕВ КАР PENEV KAR 200251741(ДФЗ|ТР)
"Пенев Кар" ЕООД ПЕНЕВ КАР ЕООД ПЕНЕВ КАР ПЕНЕВ КАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3 В ПЕНЕВ КАР ЕООД ПЕНКО СТОЯНОВ ПЕНЕВ ADF6AF3FAFAAFD53763089653B1B3008FD783C1465C22F24A696E5B07855F30D ЕТ МОНИ - ПЕНКО ПЕНЕВ 124051495 ПЕНЕВ КАР ЕООД 200251741 ПЕНЕВ КАР PENEV KAR 200251741
Одобрени разходи / Approved expenses: 159 954 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 111 650 лв./BGN
Изплатени / Payed: 111 594 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от 33дка сливи и 24.361дка палметно насаждение от ябълки, изграждане на капкова поливна система, покупка на техника и прикачен инвентар" виж доставчиците
"ПРО-АГРО 93" ООД
ПРО-АГРО 93 ООД
ЕИК ID: 147000855
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184771
... 656800105EA0[..](ДФЗ|ТР)
ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ ... - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7[..](ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО SAVEL - ...
"ПРО-АГРО 93" ООД ПРО-АГРО 93 ООД ПРО-АГРО 93 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ПРОБУДА 57 ПРО-АГРО 93 ООД ГЕОРГИ КОСТОВ СЛИВОВСКИ 39FF637FB0574F89FBBF0E6BBEDCFC172615D2A594FCF55C0CFE56D6CBABA583 НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ НИКОВ DD9DE53092F47D505489F24CA2CD8414C005ABAD03FB8995FFF32FF1DA147141 ДИЯН ГЕОРГИЕВ СЛИВОВСКИ 6151FB95572EA0F8EFECDC3836DAF145B2D58341805D107CD48BAB0C0A14B871 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ ул. Пробуда 57 СОФИЯ ВАСИЛЕВА БУДЖЕВА-НИКОВА D8370DF53A9B7DF19E000E946F3B292E52E02A4BAB4F99F4B7C8748B96BADAE8 ПРО-АГРО 93 147000855 ОМДЕНТ 202281021 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Пробуда 57 ПРО-АГРО 93 PRO-AGRO 93 147000855 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ 34 ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ЕТ ИВАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ 61AA9DA5230481D611AF04A2CF3AC20A675F908874108E26A2D47ACAF37E1F1D ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ VIAN - IVAN ZLATEV 102888853 ЦАНЕВ ЦАНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кубрат 7300 ул. ОБОРИЩЕ 10, ЖСК. СТРОИТЕЛ ЦАНЕВ ЕООД ЦВЕТАЛИН ХРИСТОВ ЦАНЕВ B17F53D8A92F6CD7D6468D8EE8C5B5C4AFFB6F73407411C2CCCD6C4EC198887D ЦАНЕВ TSANEV 116582934 РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FAD1F514E7278BA255665E49DDA91FE3EAC50E16F30F07C46287C5 СИГМА - 5 ООД 102669090 Иван Георгиев Балев 586123BD23B9D9502AD0AEFA2196EB9AFACAA3AF4732B2BF895003A4D769F7B7 РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650 КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ВЪЗРАЖДАНЕ 64 А КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ ЕТ КРАСИМИР ПЕТРОВ НЕДЕВ 076EF6A783D158CA97CF5F80E366F04F63E915BC7B4818006834572FB7AA0219 КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ KRASI - KRASIMIR NEDEV 128563984 ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 АГРОКОНСУЛТ 2000 АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к.ИЗГРЕВ 34 7 АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД ЕМИЛ ИВАНОВ СТОЕВ 829E5D017C11356337BB4D77B6621AA8BCF8559011AF59AE1007DFB92C6D7A7C АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 кв.Ветрен, ул. Александър Стамболийски 11 АГРОКОНСУЛТ 2000 AGROKONSULT 2000 102614489 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 ТЕЯ-БУРГАС ТЕЯ-БУРГАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ДЕБЕЛТ 54 ТЕЯ-БУРГАС ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ CA589C7804FD26DE6ADDD04C8743A6D856FE1A9D647E2EBE34F7705E3C52292D АПОСТОЛ ЧАНЕВ ЧАНЕВ 7BAB05E0EBFDAC5F08815B3739E12BE02197DC2B90A6668C91ACC3DE863028A0 ТЕЯ-БУРГАС TEYA-BURGAS 102001874 ЛЮБЧЕВ ЛЮБЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 70 3 ЛЮБЧЕВ ЕООД ГЕОРГИ ЛЮБЧЕВ ГЕОРГИЕВ 5C71F071683D3B6028DC8173DF52A02758569B0DD57EA148A087149FC2990F3C ЛЮБЧЕВ LYUBCHEV 102893640
Одобрени разходи / Approved expenses: 137 286 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 643 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 948 лв./BGN
Проект: Модерна техника-ефективен агробизнес виж доставчиците
Петър Пешев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 352603
Петър Пешев СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - ... ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C1[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079[..](ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI ...
Петър Пешев СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6DD5AA1A487A6F38808AAFC59E7729858D2C9A5F0B2957CA1CB74A СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E68ED89ABC91760DFB1F8C6AD3FF542C74BC772944A4D2F332E9C0 ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E41B144044F0C239F1C68A3F979E446B4B7FAFA9A12F463B1D74A КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C165CB9911B3140EF3AAAFF11903B588ED9DA6FE2E24CC333B0606 ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079945D4CBB20FFC6F6EE9BF90E04EDB390BD9223FB54E15F6C1885 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 897 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 948 лв./BGN
Изплатени / Payed: 62 948 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника - Трактор и сеялка"
Пейо Пеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Пейо Пеев
Пейо Пеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 100 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 640 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 640 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопански инвентар
Пейо Пеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Пейо Пеев
Пейо Пеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 107 000 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 42 800 лв./BGN
Изплатени / Payed: 42 800 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
ПК "Враненска долина"
ПК ВРАНЕНСКА ДОЛИНА К
ЕИК ID: 837080678
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181149
... 84FF685E7A27[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛИЯН ГЕРЧЕВ ДОБРЕВ 3A1E146D85EF[..](ДФЗ|ТР)
ПК ВРАНЕНСКА ДОЛИНА PK VRANENSKA DOLINA ... І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН ...
ПК "Враненска долина" ПК ВРАНЕНСКА ДОЛИНА К ПК ВРАНЕНСКА ДОЛИНА ПК ВРАНЕНСКА ДОЛИНА К БЪЛГАРИЯ с. Кочово 9862 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1 ПК ВРАНЕНСКА ДОЛИНА К ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ 4AEDFD39548F1A69E0C32A745CAAAC0BE6859EFAFAC1A5919DB298BE1B8907CD АЛЕКСАНДЪР РАДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2464E6974FAE8BD781A7E33868BA49D7F8BCFCECFC5265C254BF710F7B670AA1 ИЛИЯ БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ 0BA0DD5EA0D658FE785A7646AD9D2B7C89EE8F76A69646A2C114F45A3B93F096 РАДИ ДРУМЕВ РАДЕВ 89B6A3B9E65AD8FF5FB7B61EEB226DFC084676BD3E87E7A88049471FE5709A9E СТОЯН ГАНЧЕВ ГЕРОВ 6A82471E44576C3883A87BA9172B0AEE4B41B2D1D2A62C85FFE43D4DEFDCA98B АНГЕЛ ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ 3964142DFE7A8D1F2CC55C7E425E8DCE244366147A1FA7164DE6E0E99E4A8E86 ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА 94C4C8D2F261EFE5B49B9EDB35EC8EE2C00A0BF3B0DCB98133A4DA742EAAAA6C ДРУМИ ДОБРЕВ ДРУМЕВ B993E4CF2A788755852E6E36A021119E752CF90FDC0C9DC08044E82AF7342EDB КЕЗМИЯ ИСУФ ХЮСЕИН 0B8F4AFF2B2742EB173D4546DEECAD8A327A0645EA62DD6AF8EA63A9ABC51925 ДИМО ДИМИТРОВ КЪНЕВ 873743E7D0D18B67B5DA0C862CD38D758437C317C472E5F267F9CF2BB5D62348 БОГОМИЛ ВИЧЕВ МАРИНОВ D4907907C9D4F0F92F8ED87E4039E347624C0E875BE535EF4B1810A6BE94197F ИСМЕТ ХАСАНОВ АХМЕДОВ C0781848C40F9493383372B66C5AAF74787B3DB45D48CB0A73EB3EE3F1E7E393 МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 7AEF407354CFBB092F159F5940349EBD282FD26ABF1E550EACAB008355F40A09 ВИЧКО ВЪЛЧЕВ ТОДОРОВ 300CCE1D0DCAC65C55E550DDD74C0A6CF873D465AA9189A7AD0FE7FDC7D16875 СИМЕОН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 78CEA49E17A62D799E8A9A5EF1DA905300ACF36B04F0727CB543DE3E35107FD3 ИСМАИЛ ХЮСЕИН ТОМАШ F838AEE82EA256607A47197EED5EF9229E17884DC80F6C2FEDF6900F9746E0E5 ГЕНЧО СТЕФАНОВ ГЕНЕВ 56FADAD1A155CCDEEED1B3721B1F80DA23EAE9D01F7C4B50A02825986D195790 ЖИВКО НИКОЛОВ СТЕФАНОВ 4B757451E2BB8B96A15E076B3A393F7A30388E2459CAC84F363A98A24FA8E194 МАРИН ВИЧЕВ ТОДОРОВ 7124FFD2FC3E3C621B795C2DA24001857C0D01B09ACECED77AF627B03C5C7905 ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ 84FF685E7A27B493DFE971EB151AF4DB43B1C1A3959A62B9FAEB4D9297AF978B СТИЛИЯН ГЕРЧЕВ ДОБРЕВ 3A1E146D85EFF14CA303C411C4427C71951B0CF6CB30563FCDC3C6FF96217801 ПК ВРАНЕНСКА ДОЛИНА PK VRANENSKA DOLINA 837080678 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316
Одобрени разходи / Approved expenses: 100 564 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 50 282 лв./BGN
Изплатени / Payed: 50 282 лв./BGN
Проект: Дизайн и прототипиране с 3D принтер и 3D скенер виж доставчиците
"Попово Солар" ЕООД
ПОПОВО СОЛАР ЕООД
ЕИК ID: 200431091
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 616278
"Попово Солар" ЕООД ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПОПОВО СОЛАР ПОПОВО СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 БАЧО КИРО 14 ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ A1C2F19BF1F4[..](ДФЗ|ТР)
ПОПОВО СОЛАР ЕООД ...
"Попово Солар" ЕООД ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПОПОВО СОЛАР ПОПОВО СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 БАЧО КИРО 14 ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ A1C2F19BF1F4009099850FFE759BD04373697D6102D63F1C02DE87F7CEE4A55B ПОПОВО СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Яким Груево 7443 ул.ВИХРЕН 16 МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА D12D1AFC57070D565F6B0FD3D8104CDD45B9C2955A294B648B650BAA0B31B4D8 Михаела Георгиева Атанасова D12D1AFC57070D565F6B0FD3D8104CDD45B9C2955A294B648B650BAA0B31B4D8 ПОПОВО СОЛАР POPOVO SOLAR 200431091
Одобрени разходи / Approved expenses: 93 930 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 751 лв./BGN
Изплатени / Payed: 54 793 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев"
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ
ЕИК ID: 816011732
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514400
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ... ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EB[..](ДФЗ|ТР)
...
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EBEEA557182294B032C6196FEA2027C34314F4672365B8037D7849 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ DESI-VESI - MITKO VASILEV 816011732
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 379 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 91 379 лв./BGN
Изплатени / Payed: 87 155 лв./BGN
Проект: Курсове "Растениевъдството-традиции и иновации" 150ч;"Трайни насаждения"-150ч:"Устойчиво управление на зем.земя"-30ч; виж доставчиците
Професионална гимназия по селско стопанство

ЕИК ID: 000803999
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 184010
Професионална гимназия по селско стопанство
Професионална гимназия по селско стопанство
Одобрени разходи / Approved expenses: 81 779 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 81 779 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 902 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ПЧЗК
ПЪРВА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ К
ЕИК ID: 838109684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180961
... РАДКО ГАНЕВ РАДЕВ BEBB6A3A3F77[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ АТАНАСОВА ВЕЛЧЕВА FD89EB90F56F[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНЬО АНГЕЛОВ ПЕНЕВ DF84A6D3A44D[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ 42FC7F507664[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ЕДРЕВ ГЕОРГИЕВ ...
ПЧЗК ПЪРВА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ К ПЪРВА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПЪРВА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ К БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 пл. ДЕМОКРАЦИЯ 1 ПЪРВА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ К АТАНАС ДИМОВ СТОЙКОВ C80E59A7867EDE1AAB2DB975671EB7295FDF37BB7117551BC4634EC310FEB771 ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ CF51B22C81485419F27BCE18E668E632939F7A147EA3D2811284CA48C86E17CC ГЕОРГИ ВИЧЕВ КАРАВИЧЕВ 6AF6C0102C757BEDD8AA3EDBA387495BFC37473517DDC1F5881885D55F1CC6D7 РАДКО ГАНЕВ РАДЕВ BEBB6A3A3F77F354B64DEF5F7C007666270C930956934A0E6EC1F8A1E8FFD873 ТАНЯ АТАНАСОВА ВЕЛЧЕВА FD89EB90F56FB47A4380422B07DBA6EEE20BD6F1472EE4437FD214A1D4D99EE4 ПЕНЬО АНГЕЛОВ ПЕНЕВ DF84A6D3A44D463AFD8337A523A4658FC1FB9E74DADE422579D356A4403C66AE ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ 42FC7F5076647933004868A9E13F2037EFDCBB74CB698F5A6B0CA6E04DDF814B ГЕОРГИ ЕДРЕВ ГЕОРГИЕВ F95947B32F2F4069A26FE3CED7EB51857568800B57652607840987B996D0C29F АТАНАС ТОДОРОВ АНДОНОВ 07077C5003E55724CA176CC788AF874E9176A06253A6A45F9E1D472739F38786 ИВАН ЙОРДАНОВ БАЛЪКЧИЕВ 05DFF6C39302A38E6497DFEF2762932B46795A728DADBABA7250E1871AD85525 ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАГИЕВ 1CB390419B800D9A72C9324F68EED0ABD57AE90F36D85F0F9AB128DC0EE4B11D ЙОРДАН ВИЧЕВ ЙОРДАНОВ 372292E02053BA2D46CF2E734284A8290102B9B7FEC1DD971F1F244EB35022B0 ПЪРВА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ PARVA CHASTNA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA 838109684 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907
Одобрени разходи / Approved expenses: 80 800 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 40 400 лв./BGN
Изплатени / Payed: 40 400 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Производително-потребителна кооперация "Балкан"
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН К
ЕИК ID: 837058023
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180918
Производително-потребителна кооперация "Балкан" ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН К ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН К БЪЛГАРИЯ с. Градище 9803 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН К ПЕТЪР КРУМОВ ПЕЙЧЕВ 77C473A20E94[..](ДФЗ|ТР)
ДАНЧО САВОВ ЙОРДАНОВ ...
Производително-потребителна кооперация "Балкан" ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН К ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН К БЪЛГАРИЯ с. Градище 9803 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН К ПЕТЪР КРУМОВ ПЕЙЧЕВ 77C473A20E94E9BF85F02E38F186563C1090AA32134DDADDA4F92BAA18DBC2F8 ДАНЧО САВОВ ЙОРДАНОВ DCFEA403CF571AE8259D73E31034CB7CDE19B13E1DD12B4DE753CA994EAB77B7 ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ХАЛИДОВА 8C68F408D96953C93E1F42C26DD34C9AD32CA4EF2FF9D46C6D741E660B141B2D МЕХМЕД БЕКИРОВ СЕЛИМОВ 77688C86835CF4FC468E93B08689C7058871DF1C4BA84D61C52EA683A3339176 ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 82F8A5021004485B3BD344FD6E6A8CC71414CFC259DA1A0B44C3FFD4C3BA98C7 РУВЕЙДЕ БАКИ ХЮСЕИН 75975D15193A42EB4695E32356C4E237802F2EC0B5B0CC2DACAB58A0D66CA7FC ИГНАТ ДИМИТРОВ ИГНАТОВ C7081891AE374C0A76A3623D72DFB53007FEE5C549276606D247873CE11D545A КИРО МИХОВ ТОТЕВ 331EAA42F01AD8D18A7F526D56ED2BF3F3154CBB9A9705D3B3DE82C11F94843B ХРИСТО ЦВЕТКОВ ПЕНЧЕВ 6CFB757F5CC23A6C2304CFFEDAE191DBD1D281A7C6A3FEA7F52B72961B129FBE СЕХЯР СКЕНДЕР ХАККЪ 3B69E4E660189157678902C12F3948BC611AFC4665953C91C518ACC67A8DC1DA НЕДКА СТОЯНОВА ТОТЕВА 56B4E4A66054C2D72DDFCCA312BCCFB5386B22B72CA5841A1C0BB7E428F8F379 КЕРАНКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА AF70DEA5780BA944119A62ABB5656ADFFCB49AF1D0B164805F78654E70EF661A МЕХМЕД ИБРЯМОВ ХЮСЕИНОВ 47DDF57FAD3C24A4AA2294401A005942F90BC382736F9C12EB2638C56C60C766 КЕРИМ ХАЛИД МЕХМЕД 27DADA7749861BDF7E1B8A803A559B5530A170EED4A12E896B646C6EED6704A6 КИРИЛ ЛАЗАРОВ СПИРДОНОВ 03790584842AE17095D92E708BB59998D023A0620F1C9CBA9E7E531A2ED6C7D4 ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ 172E968697EA9FE5F5F7A9A39BF73BF8A685C436A51A472DC614C1F2C3D9500C ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДАЙЧЕВА 2B0A199272B4656B0852906D9B0E4BBF943ECED2EE86278D0ED5618BC2BF7E40 ИДАЕТ СЕЙФУЛА ХАСАН 29B0C7169C81B4F19A647AD8E6F47036CD6C5EEFCAC66149D0065AD71D4F02E9 ТЕФИК ШЕФКЪ АХМЕД F69A92E09C21E1BBD35C3BFCE78BFA9756116DF6C78671BAFFD01BFFBA9970FD БОЙКА МИНКОВА АНДОНОВА FA793E2075CC30C83C1A0C2C631D1681109D98DE68B5B1C9501D4911E617F0B9 ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ КРЪСТЕВ FF4A0274AA6918C2A06D079748F973A6D90A4FF2E8A43C00A3C663B0E719FF4B ЯФЕС РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ F6406B1F6A2A24B0B6C01CAC031FD50F33C1D0FA9836CDB51474A93055032B2B ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН PROIZVODSTVENO-POTREBITELNA KOOPERATSIYA BALKAN 837058023 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907
Одобрени разходи / Approved expenses: 80 794 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 40 397 лв./BGN
Изплатени / Payed: 40 397 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Трапезица"
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА К
ЕИК ID: 817055176
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184340
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Трапезица" ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА К ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА К БЪЛГАРИЯ с. Градище 5435 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА К ЖИВКО РАЧЕВ АТАНАСОВ F6A61FEA6840[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ПЕТРОВ ... ПОПОВ ...
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Трапезица" ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА К ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА К БЪЛГАРИЯ с. Градище 5435 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА К ЖИВКО РАЧЕВ АТАНАСОВ F6A61FEA6840D00760C17A3D783015A91290095CE6CAF4D0EEF89E5FF22E68AE ЙОРДАН ПЕТРОВ АТАНАСОВ 752C396F6B07EA41CFBCE97FD43241CF218F204EDD29A7CA10B4F5855CB521CA ГРИГОР ИВАНОВ МИНКОВ A7226FEB90370382CF1A2720D880DFDA98FC5517FF49C8C5FFFFCC4CC2893511 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ 1C45147721E1F10659A3129073F00E04FF4A27645D1C94D42447C3844C4E4A0B БОРИС ИВАНОВ КОНОВ 63DA0C7445B0B7B9B7A4375E00C98E61361CE360AD82FFFDD6C1AB35A4E04995 ХРИСТОФОР МОНЕВ СЯРОВ 199F4E4984ED9B3DA1859CB27A831864912FD21DAB92649935754C6F5C3F67E5 ИВАН ДАЦОВ ИВАНОВ D0B45889402FF1C31E50D11682C412872B4A1D65365EAB96A521782FB70DAF87 НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ DC4028C3F9EEE57857A1C504EFE6F20A85C01946094A99198F0F29D75D8F46C3 ИВАН ХРИСТОВ ГАНЕВ E9BFAEAEA03791AB653B333E2D86F4A496805796714EE4A63B3344BEAA7AA097 ГОРАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА ACA40C80FCA45778772B8C485F87D8A8F862826C168F969C1BB6BAD597A22A40 СТАМЕН ИВАНОВ ПЕНЕВ 96AFA7FE9EC7E804CFA316E8AF883CD570F95E548B53F00BF4278953364EF21C СЕВДАЛИН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ 01F5592DADC06B9B3242F83102261105098568D4E22BD7B37350F87F3D50DAAE СТЕФАН МИНКОВ СТОЯНОВ 50B97BAA02802284C4606780A2353DFF805BD875E2CAB4F36F3CE0BEDC58F623 БОГДАН ХРИСТОВ ГАНЕВ EEADB263204B8B0311B9FA6E77C250D6506F0E33CEEBE5CF4ADCD37FA63D629A ЦВЕТАН РУСАНОВ ЦОНЕВ 3A2B6DF51E56016D555BC732F8BD18BA5C106CA66C8C01E6719BF32643DBE185 ГАНЧО МИНКОВ МИНЕВ 34ACE9AE9F114103452A759D636DF9F912B3802969899E57A55494289F686714 ГУНКА МИТЕВА ИВАНОВА 007EEB201BEDAFE3E920BCE1F52485C08B3AA4A666FFC2B382F698D9A2C9C005 ВЕСЕЛИНКА ЦВЯТКОВА ХРИСТОВА 23ADB542F8DA471B9003196F74D9B7206BD011744E8B0CF58BCD62DD39E9EDC2 ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ 14871F02ADB0F0A396FDA1AD4088C1BE3E54729A7BA2959B029AC0CBBC56DC9D БОРИС ПЕТРОВ СТОЙКОВ 25390E6D01AA6201E2B46C814ED26BCB0FD810636A0CDB5ED804150EAA7748C4 ДИЯНА ЦОНЕВА ИВАНОВА 4BCAB58137FA827E98BE0D7951DEEA434F4439C4897C2C421784B2BAE8251318 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРАПЕЗИЦА PROIZVODSTVENO-POTREBITELNA KOOPERATSIYA TRAPEZITSA 817055176 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252
Одобрени разходи / Approved expenses: 77 972 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 783 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 783 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев"
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ
ЕИК ID: 816011732
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514400
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ... ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EB[..](ДФЗ|ТР)
...
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EBEEA557182294B032C6196FEA2027C34314F4672365B8037D7849 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ DESI-VESI - MITKO VASILEV 816011732
Одобрени разходи / Approved expenses: 59 418 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 418 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 900 лв./BGN
Проект: Модернизиране на кравеферма в с.Болярино чрез закупуване на оборудване на отглеждане на животни
Пенка Милиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Пенка Милиева
Пенка Милиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 57 418 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 709 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 709 лв./BGN
Проект: "Повишаване капацитета на "ПРО БУЛ -2006" ООД чрез автоматизиране на процесите по преработка на дърва за огрев" виж доставчиците
"ПРО БУЛ-2006" ООД
ПРО БУЛ-2006 ООД
ЕИК ID: 106615777
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 423510
... ПРО БУЛ-2006 ООД ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ 22282156AFA3[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО РУМЕНОВ КРЪСТЕВ 13BF783182A7[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ AD3496B6125C[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ -2250 ; РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ-250 AD3496B6125C[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ...
"ПРО БУЛ-2006" ООД ПРО БУЛ-2006 ООД ПРО БУЛ-2006 ПРО БУЛ-2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 кв.БИСТРЕЦ ул.РУЛА 4 ПРО БУЛ-2006 ООД ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ 22282156AFA38A8210BE89DE60FAE273C24B87A11D82FDA662E0F844DEDFD5DB БОЙКО РУМЕНОВ КРЪСТЕВ 13BF783182A76729916E678EF459578CE124D90897072D6E73402F4CE2FCCA39 РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ AD3496B6125CDDE644B7AE53C20FC9B97730504B54FF96E7A84950F1D70D1E33 ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ -2250 ; РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ-250 AD3496B6125CDDE644B7AE53C20FC9B97730504B54FF96E7A84950F1D70D1E33 ПРО БУЛ-2006 PRO BUL-2006 106615777
Одобрени разходи / Approved expenses: 51 080 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 25 540 лв./BGN
Изплатени / Payed: 25 540 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"

ЕИК ID: 000183295
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180002
Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"
Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"
Одобрени разходи / Approved expenses: 49 820 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 53 974 лв./BGN
Изплатени / Payed: 32 864 лв./BGN
Проект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на сушилня за производство на висококачествен дървен материал за мебелната, строителната и дървена индустрия виж доставчиците
"ПЕРУН ЛЕС" ООД
ПЕРУН ЛЕС ООД
ЕИК ID: 101681500
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580709
... ПЕРУН ЛЕС ООД АНГЕЛИНА СТИЛЯНОВА ПАНЧЕВА FF659BD42946[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ СТОЯНОВ ПАНЧЕВ A1930D081573[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИЦА СТОЯНОВА ПАНЧЕВА B6A186DA0CFD[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРУН ... 10B5CBA4CBDB[..](ДФЗ|ТР)
Елвира Василева Панкова 5AD64BCA800C[..](ДФЗ|ТР)
КЛИМАТЕТ KLIMATET ...
"ПЕРУН ЛЕС" ООД ПЕРУН ЛЕС ООД ПЕРУН ЛЕС ПЕРУН ЛЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 5 ПЕРУН ЛЕС ООД АНГЕЛИНА СТИЛЯНОВА ПАНЧЕВА FF659BD42946BCB5C9E00D8C4A7AA698DD690D3B32B170C7E63840D5D4B9AF50 КИРИЛ СТОЯНОВ ПАНЧЕВ A1930D0815732DC3924A8926521AC9FD6A747584CEAFB2B3E36299868EBA9C83 ЕЛИЦА СТОЯНОВА ПАНЧЕВА B6A186DA0CFD7C211463626B2AA6B9A47F81A0BB98B84624F8737E8A8B5E299B ПЕРУН ЛЕС PERUN LES 101681500 КЛИМАТЕТ КЛИМАТЕТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Мокрище 4408 ул. ПЕТА 9 КЛИМАТЕТ ООД НАСКО СТАМОВ КАЦАРСКИ C90613792E7971E77FB4160133CA94A5DC9626A9C47B0BED64DBA6AEB1EF0088 СТАНИМИР НАСКОВ КАЦАРСКИ E7F206784D738FF0422CC92802F8726D56A75A69D601D0A50362534890B19D46 ИЛИЯН НАСКОВ КАЦАРСКИ 2DBAF5D0574D7BD884306183C34EBDF39D52FF30A8F5F8EA36293D3B089A8657 КЛИМАТЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ГЕНЕРАЛ ГУРКО 6 КЛИМАТЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО No 8, ет. 2, ап. 7 КЛИМАТЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 6 КЛИМАТЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Анри Барбюс 24 ГЕРГИНА ДИНЕВА КАЦАРСКА 87FC36EAB3C7D1A7C6923C8BE384E4A27B6085B039944CC128895C8D58322DB4 ЕЛЕНА ТОДОРОВА МУСТАКОВА BF100796FBBB02F38150E20D5C7B07A68E810F112E2950DD97018F1603105FAE ХРИСТИНА КИРИЛОВА УЗУНОВА 10B5CBA4CBDB8441F9E38360B57FD2CE Елвира Василева Панкова 5AD64BCA800C66DD87E331F7ED60D192 КЛИМАТЕТ KLIMATET 112644961 ДЖИДЖИ ХОЛИДЕЙЗ ДЖИДЖИ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 УЛ.СВОБОДА 31 ДЖИДЖИ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД МАРИЯ ИВАНОВА ДИМОВА 338B7CE75C96414F87A033475B1F7B079EBCEE55205182A5E067474EF94A024A ДЖИДЖИ ХОЛИДЕЙЗ DZHIDZHI HOLIDEYZ 101656300
Одобрени разходи / Approved expenses: 41 475 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 738 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 738 лв./BGN
Проект:
Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"

ЕИК ID: 000499254
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID:
Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"
Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"
Одобрени разходи / Approved expenses: 39 196 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 928 лв./BGN
Изплатени / Payed: 30 637 лв./BGN
Проект: Повишаване производителността и подобряване външния вид на изделията на фирма "Пет плюс" ООД чрез закупуване на опаковъчна машина виж доставчиците
"ПЕТ ПЛЮС" ООД
ПЕТ ПЛЮС ООД
ЕИК ID: 121420834
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 600222
"ПЕТ ПЛЮС" ООД ПЕТ ПЛЮС ООД ПЕТ ПЛЮС ПЕТ ПЛЮС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ябланица 5750 ул. РИЛА 17 ПЕТ ПЛЮС ООД ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА 33C2ACCC6D57[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ C18FA3AC588B[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ...
"ПЕТ ПЛЮС" ООД ПЕТ ПЛЮС ООД ПЕТ ПЛЮС ПЕТ ПЛЮС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ябланица 5750 ул. РИЛА 17 ПЕТ ПЛЮС ООД ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА 33C2ACCC6D575AD18534B0C3B635B48CABED06E8A6FC6E3185CC307AA9AF2280 СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ C18FA3AC588BD43B6C6759FBC2B204541CE8040D3B3515F2A2DF28C710BED4D4 ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 7F8895965486824386DFB6612C1A60DC8D58EE6E6B6327EC782910807D67DB87 ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ C34735771061655257A719D146DA4DDEA6053C39D523F0DBDAAC4FEFB90BE030 ПЕТ ПЛЮС PET PLYUS 121420834
Одобрени разходи / Approved expenses: 32 076 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 453 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 453 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини за изработване на автомобилни и секретни ключове виж доставчиците
"ПРО-КЕЙ" ООД
ПРО-КЕЙ ООД
ЕИК ID: 200803702
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 609189
"ПРО-КЕЙ" ООД ПРО-КЕЙ ООД ПРО-КЕЙ ПРО-КЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 54 ПРО-КЕЙ ООД СЛАВЧО СТОЯНОВ ЧАНЕВ ... 57376316701B[..](ДФЗ|ТР)
СЕВДАЛИН СЛАВЧЕВ ЧАНЕВ FB737FAD0894[..](ДФЗ|ТР)
ПРО-КЕЙ PRO-KEY 200803702(ДФЗ|ТР)
"ПРО-КЕЙ" ООД ПРО-КЕЙ ООД ПРО-КЕЙ ПРО-КЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 54 ПРО-КЕЙ ООД СЛАВЧО СТОЯНОВ ЧАНЕВ 57376316701BE6E1A97A1F705F2E7B941033757EE3BCC175A7BD4DB37DD8498F СЕВДАЛИН СЛАВЧЕВ ЧАНЕВ FB737FAD08945CB39CC54D0FA40955B24D556AF5AAE0D3A59D654B8A6730B900 ПРО-КЕЙ PRO-KEY 200803702
Одобрени разходи / Approved expenses: 28 587 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 011 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 011 лв./BGN
Проект: Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му
Павел Павлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Павел Павлов
Павел Павлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 21 420 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 710 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 710 лв./BGN
Проект: Провеждане на Курс: Агромениджърски умения в земеделието. Принципи на механизирано обработване на почвата. виж доставчиците
Професионална гимназия по селско стопанство-Белозем

ЕИК ID: 115009942
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 180428
Професионална гимназия по селско стопанство-Белозем
Професионална гимназия по селско стопанство-Белозем
Одобрени разходи / Approved expenses: 18 803 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 18 803 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 026 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство

ЕИК ID: 000842774
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387275
Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство
Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство
Одобрени разходи / Approved expenses: 17 924 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 924 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 090 лв./BGN
Проект:
Петко Паунов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петко Паунов
Петко Паунов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Петя Петкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петя Петкова
Петя Петкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Панайот Панайотов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Панайот Панайотов
Панайот Панайотов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Пенка Белчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенка Белчева
Пенка Белчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ПАВЛИНА ПЕТРОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПАВЛИНА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пенчо Пиронски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенчо Пиронски
Пенчо Пиронски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Панайот Панайотов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Панайот Панайотов
Панайот Панайотов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Павел Павлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Павел Павлов
Павел Павлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Пейчо Пеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пейчо Пеев
Пейчо Пеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Петър Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Петров
Петър Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 778 лв./BGN
Проект:
Петър Пешев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Пешев
Петър Пешев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Петър Пешев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Пешев
Петър Пешев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Петър Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Петров
Петър Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ПЛАМЕН ПАСКАЛЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ПЛАМЕН ПАСКАЛЕВ
ПЛАМЕН ПАСКАЛЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Петко Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петко Петков
Петко Петков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
ПАНАЙОТ КАНАРИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПАНАЙОТ КАНАРИЕВ
ПАНАЙОТ КАНАРИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Павел Дренчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Дренчев
Павел Дренчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пенка Йорданова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенка Йорданова
Пенка Йорданова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ
ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Павел Маринов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Маринов
Павел Маринов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Петър Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M114
УРН UID:
Петър Петров
Петър Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 240 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 440 лв./BGN
Проект:
Петя Панева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Петя Панева
Петя Панева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ПЛАМЕН ПЕТРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПЛАМЕН ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Паулина Пенева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Паулина Пенева
Паулина Пенева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ПАВЕЛ КОСЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПАВЕЛ КОСЕВ
ПАВЕЛ КОСЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Павел Китанчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Китанчев
Павел Китанчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Павел Атанасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Атанасов
Павел Атанасов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Петко Пашалиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петко Пашалиев
Петко Пашалиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пролетка Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пролетка Петрова
Пролетка Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пенка Борисова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенка Борисова
Пенка Борисова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Пенка Стойчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенка Стойчева
Пенка Стойчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Павел Павлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Павел Павлов
Павел Павлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Павел Овчаров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Овчаров
Павел Овчаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 446 лв./BGN
Проект:
Пенчо Добрев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенчо Добрев
Пенчо Добрев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Павел Кехайов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Кехайов
Павел Кехайов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 43 238 лв./BGN
Проект:
Петър Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Петров
Петър Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Пламен Пенчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Пламен Пенчев
Пламен Пенчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Петър Пеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Пеев
Петър Пеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пламен Пеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Пламен Пеев
Пламен Пеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Павел Павлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Павлов
Павел Павлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пламен Пелов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пламен Пелов
Пламен Пелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пенко Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенко Петров
Пенко Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пенка Илиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенка Илиева
Пенка Илиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Павел Дамянов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Павел Дамянов
Павел Дамянов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ПЕТЪР ПЕТРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПЕТЪР ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 24 446 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПЕТЯ ПЕТРОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Пенчо Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенчо Иванов
Пенчо Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пламен Панайотов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пламен Панайотов
Пламен Панайотов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пенчо Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенчо Петков
Пенчо Петков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ПЕНКА АНГЕЛОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПЕНКА АНГЕЛОВА
ПЕНКА АНГЕЛОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пенка Димитрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенка Димитрова
Пенка Димитрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Пламен Пенчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Пламен Пенчев
Пламен Пенчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект:
ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ
ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Петьо Пешев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Петьо Пешев
Петьо Пешев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Пламен Пенчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Пламен Пенчев
Пламен Пенчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ПАНАЙОТ ПОПОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ПАНАЙОТ ПОПОВ
ПАНАЙОТ ПОПОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 312 345 605 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 551 044 975BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020