Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Ф*" намери 617 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: ЧУКОВА МЕЛНИЦА И СИЛОЗНО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО в УПИ XXII, кв. 161, гр. Нови Пазар
ФAР
ФАР АД
ЕИК ID: 102225858
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
ФAР ФАР АД ФАР ФАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.БУЛАИР 9 ФАР АД ВЕЛИНА ИВАНОВА ВЕЛКОВА 2EF2EF0ADC20[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ... Елена Руменова Спасова D821EA071695[..](ДФЗ|ТР)
Теодора Димитрова Гогова 581CC04D2ADE[..](ДФЗ|ТР)
ФАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ ...
ФAР ФАР АД ФАР ФАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.БУЛАИР 9 ФАР АД ВЕЛИНА ИВАНОВА ВЕЛКОВА 2EF2EF0ADC20FF86DEEDFB0BAAF60675F54DFD16D91002DF205DA303D7B0B0BF ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ CAF89721E98B1DD35B22F474B888563131BC813B42F26BC8D28B867A78D4374E СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 1ABB5FEB2CA113C679C5273F64EA10A581CAC82F06F9D895162A558E449ED205 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 0727AB0D91FFF2D7AC75129857BAE459642DA8DD6BEE0B0ED91AFD832B9D91B7 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ C750BB0A0E7C571831E640E849B82C0C700D74065F38252DAA8361C7E2C74CF0 Красимир Николаев Дочев 9D906D7F41D6888ABBD0D845ED8402A08CD0007257DC05B18327A94C90B7D890 Елена Руменова Спасова D821EA0716957CE0A2538B6AD2C599219FF18176FCC9A64069018A9883DC2C4A Теодора Димитрова Гогова 581CC04D2ADECAFE67B4B72B48123C1892A17DBC2D4E87967E63678C01A729F1 ФАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ 2 ФАР FAR 102225858
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 650 423 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 825 212 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 412 606 лв./BGN
Проект: „Изграждане на селскостопански сгради, реконструкция и оборудване на животновъдна ферма за отглеждане на млечни крави и техните приплоди в с. Горна Росица, общ. Севлиево и закупуване на специализирана земеделска техника за обслужване на кравефермата“
"Ферма Горна Росица" ЕООД
ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА ЕООД
ЕИК ID: 203531944
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... РОСИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Росица 5448 ул. Иван Кичев 59 ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА ЕООД Паулина Йорданчева Батюва 0A36AD274050[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА ...
"Ферма Горна Росица" ЕООД ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА ЕООД ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Росица 5448 ул. Иван Кичев 59 ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА ЕООД Паулина Йорданчева Батюва 0A36AD274050876A2E5B2D33984D2414532F9C32E003D645D559300226415DAE ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 831447150 ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА 203531944 ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА FERMA GORNA ROSITSA 203531944
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 925 987 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 048 191 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 048 191 лв./BGN
Проект: Създаване на Винарска изба в с. Горно Ботево, общ. Стара Загора виж доставчиците
"Фоур Френдс"ООД
ФОУР ФРЕНДС ООД
ЕИК ID: 126721485
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 404835
... Фоур Френдс"ООД ФОУР ФРЕНДС ООД ФОУР ФРЕНДС ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Младиново 6531 ФОУР ФРЕНДС ООД ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ D3333E156C3D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКОВ 019D36B4E757[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ A6AD706B760F[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ФАМА ... ФОУР ФРЕНДС ...
"Фоур Френдс"ООД ФОУР ФРЕНДС ООД ФОУР ФРЕНДС ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Младиново 6531 ФОУР ФРЕНДС ООД ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ D3333E156C3D60C567F44E3659585AFD7547FFBE5C0ADAC9FE698DB77B8F0950 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКОВ 019D36B4E7577D0EAEA3C1B51885DFA070884E99B710951D7BAFD8841ED74115 ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ A6AD706B760F9A31CF0C6B8B71AD4EFD21ABE1E66A1DC4457526B754470FC7D1 АГРО ФАМА ЕООД 131557767 АНДОН ЛЮБОМИРОВ ТУШЕВ 638AFC17E4BC8EFDCEEA61AF246AA691AD34C439FC10B5CB376C06CA00FAA5EA ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Г. М. ДИМИТРОВ 75 ХОТЕЛ ВЕГА ОРИОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 201114261 АГРОЕКО ПРОПЪРТИС ЕООД 131557767 ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Г. М. ДИМИТРОВ 75, хотел Вега ГЕРМАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА BF783E50F06F158D7EABB0D6B5D979D1F52E6E380552F2F84197213BBE345467 МЕГЛЕНА АНТОНОВА ТУШЕВА 113C442A5C4B5FDCA80DC25490A0594F63BFD6272FD7641E498AD8385B0A8F60 ИВАНКА СЛАВЧЕВА ЦЕНКОВА BA11A3432BB1033D6D0410719AB5973B80DF7C1B4E3F667658BDBED18E840085 ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Горно Ботево 6053 Винарска изба Зитара УАЙН БОКС” ООД 202687029 Уайн бокс ООД 202687029 ИВАЙЛО ДРАГОМИРОВ ДРУМЕВ AF7AEB95B32F05C5EEC8C98FE660551CD1C54EEDC680675A4D4B9E44A52C4699 ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ 8806809414BA1ED2F91B0C0C7F73E44FEACD3FD8C319A1C2D81F15F7271E176C ФОУР ФРЕНДС FOUR FRENDS 126721485 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 ПИМ ПИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 64 ПИМ ООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДРАЛЕВ D9457D36DC7BDD79B8F29442E275047C104E7810D194D924DE0C10AE558B30A0 ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ КАРАБОЙЧЕВ 25019B8391BA20B3E544708059B7726BBDC7EFC20145A1F22950C51FCE269942 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Захари Стоянов 7 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 74 ПИМ PIM 112118317 МИРАТ ГРУП МИРАТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. БРАТЯ БЪКСТОН 86 МИРАТ ГРУП ЕООД МИТКО АЛЕКСАНДРОВ АНЖЕРОВ 57F4BA79FE75362017AD07843DFBB82AD5F6A75AEEAC6994FB30AA6C2EB4D549 ТЕТПРОЕКТ - РАДКА СТЕФАНОВА 110041854 МИРАТ ГРУП 200463559 МИРАТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 КОМПЛЕКС ЦАРИГРАДСКИ 282 Е, ПАРТЕР, Магазин 20 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ АНДЖЕРОВ C06417C0406DF4815E79DC4D7A7FCE12C4249C77C3F66E46B70EB725B09CB4C3 МИРАТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 КОМПЛЕКС ЦАРИГРАДСКИ 282 Г МИРАТ ГРУП MIRAT GRUP 200463559 АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Йоан Екзарх 11 АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД АЛБЕРТО МОКИУТИ B7ECB8421BD6785EEF69363B000B3552 ФЕДЕРИКО ДЗАМАРО 8BD01A40ED46D99B93789A6127F11FA5 САН МАУРО ООД 6D44C331C091AF26439CB4EC67DE1B06 МАРЧЕЛ - СОРИН ПАВЕЛ МАРИЯ АЙОАНЕЙ 3A7BE96C73CFD6CDC9CE38E5FBB760D6 АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Славянска 22 Сан Мауро ООД 4A97E2FA912B7210011A2E17CD4EF305 Марчел - Сорин Павел Мария Айоаней 9D9EF9328DAF2DD45566C18947A01F69 Емме Зета Холдинг ООД 91A1DD309EC7B38ECD67005915AA4B4F Марчел-Сорин Павел Мария-Айояней 79019ED57F67F94DD72303062AACA79A АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ AGRITEH INTERNESHANAL 200292275 АДИГ АГРО АДИГ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.КОСТАНТИН СТОИЛОВ 11 АДИГ АГРО ЕООД ИВАН ХРИСТОВ СТОЕВ 510B95A945DA7A87CDFA4A532418421AC33EFE5C948740FF5529E1CE3C7210C0 АДИГ АГРО ADIG AGRO 115851068
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 632 916 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 316 458 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 304 700 лв./BGN
Проект: Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на млечни кози и техните приплоди в ПИ № 195011, 195013,195016,195017 в землището на с. Горна Росица, общ. Севлиево
"Ферма Ловико" ЕООД
ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД
ЕИК ID: 204110880
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ЕООД ИВАН ВЪТОВ ИВАНОВ 2FB50FA344A5[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ЛОВИКО ЕООД 203545278(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Росица 5448 ул. ИВАН ГИЧЕВ 85 ... РОСИЦА ЖЕЛЕЗОВА ГЕРДЖИКОВА C404E026A0B0[..](ДФЗ|ТР)
РОС ГРЕЙН ЕООД 204073834(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД 204110880(ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 831447150(ДФЗ|ТР)
БУЛ ГРЕЙН ...
"Ферма Ловико" ЕООД ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД ФЕРМА ЛОВИКО ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Росица 5448 ул. ИВАН КИЧЕВ 59 ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД ИВАН ВЪТОВ ИВАНОВ 2FB50FA344A5907A53366A01952BE0394243B6BC55128C9260DFE72FFD2E09DF АГРО ЛОВИКО ЕООД 203545278 ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Росица 5448 ул. ИВАН ГИЧЕВ 85 РОСИЦА ЖЕЛЕЗОВА ГЕРДЖИКОВА C404E026A0B0F30596117175EA9124830165ECDE5B57CE7A76A80DE65A9C67D1 РОС ГРЕЙН ЕООД 204073834 ФЕРМА ЛОВИКО ЕООД 204110880 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 831447150 БУЛ ГРЕЙН ТРЕЙД 124502628 ФЕРМА ЛОВИКО 204110880 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 831447150 ФЕРМА ЛОВИКО FERMA LOVIKO 204110880
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 955 655 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 173 393 лв./BGN
Изплатени / Payed: 586 696 лв./BGN
Проект: Изграждане на кравеферма в ПИ 021034, м."Дерето - Белишка река", землище на с.Борово, община Лъки, област Пловдив
ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД
ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД
ЕИК ID: 204290970
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД ФАРМ ЛЪКИ 91 ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Лъки 4241 РЕЧНА 7 17 Б ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА 050F63B3B506[..](ДФЗ|ТР)
ФАРМ ЛЪКИ 91 FARM LAKI 91 204290970(ДФЗ|ТР)
ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД ФАРМ ЛЪКИ 91 ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Лъки 4241 РЕЧНА 7 17 Б ФАРМ ЛЪКИ 91 ЕООД АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА 050F63B3B5060222E741F207218A7425F7EC4052472A5B271F89310BC40C9BE7 ФАРМ ЛЪКИ 91 FARM LAKI 91 204290970
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 955 136 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 173 082 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане на козеферма за 1000 кози майки и техните приплоди, гр. Белово, общ. Белово,кв. Малко Белово
ФАРМ ИМПЕКС ЕООД
ФАРМ ИМПЕКС ЕООД
ЕИК ID: 204247516
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ФАРМ ИМПЕКС ЕООД ФАРМ ИМПЕКС ЕООД ФАРМ ИМПЕКС ФАРМ ИМПЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 13 1 ФАРМ ИМПЕКС ЕООД ВЕЛИЗАР ТРИФОНОВ МАРКОВ 9CA25359F9AF[..](ДФЗ|ТР)
ФАРМ ИМПЕКС FARM IMPEKS 204247516(ДФЗ|ТР)
ФАРМ ИМПЕКС ЕООД ФАРМ ИМПЕКС ЕООД ФАРМ ИМПЕКС ФАРМ ИМПЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 13 1 ФАРМ ИМПЕКС ЕООД ВЕЛИЗАР ТРИФОНОВ МАРКОВ 9CA25359F9AF041404562DB1609A2D55D9A00AD3DDF1F5DA08ACF0597A00CB1D ФАРМ ИМПЕКС FARM IMPEKS 204247516
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 953 603 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 172 162 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ ЗА ДОЙНИ КРАВИ В С.ЯРЛОВО
"ФЕРМА ЯРЛОВО"
ФЕРМА ЯРЛОВО ЕООД
ЕИК ID: 203585358
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ФЕРМА ЯРЛОВО" ФЕРМА ЯРЛОВО ЕООД ФЕРМА ЯРЛОВО ФЕРМА ЯРЛОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. Г.С. РАКОВСКИ 145 Б ФЕРМА ЯРЛОВО ЕООД БИЛЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА 332CF43D334A[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ЯРЛОВО FERMA YARLOVO 203585358(ДФЗ|ТР)
"ФЕРМА ЯРЛОВО" ФЕРМА ЯРЛОВО ЕООД ФЕРМА ЯРЛОВО ФЕРМА ЯРЛОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. Г.С. РАКОВСКИ 145 Б ФЕРМА ЯРЛОВО ЕООД БИЛЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА 332CF43D334A621E68545188AFE3933116FCE7CC6199C744058FBABC7CF65274 ФЕРМА ЯРЛОВО FERMA YARLOVO 203585358
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 903 087 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 141 852 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника, прикачен инвентар и оборудване за земеделското стопанство на "ФЕРМЕР 2005" ООД
"ФЕРМЕР 2005" ООД
ФЕРМЕР 2005 ООД
ЕИК ID: 131561616
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ГЕО МИЛЕВ 4 4 А ФЕРМЕР 2005 ООД ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ 3E54AA36F602[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ШАКАЛОВ 869695676416[..](ДФЗ|ТР)
...
"ФЕРМЕР 2005" ООД ФЕРМЕР 2005 ООД ФЕРМЕР 2005 ФЕРМЕР 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ГЕО МИЛЕВ 4 4 А ФЕРМЕР 2005 ООД ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ 3E54AA36F602BA970C3E39878F5FF1AB63F5ED059E13625A7D3F1B8E73EB5226 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ШАКАЛОВ 869695676416DED6261F1393D0704F2E22300B8AF9F17E91F3E5770ECAFBB2CE ТЕОДОР ВАСИЛЕВ ШАКАЛОВ A4CE384C78F81449F064247E4B85E1CA00598A79995C9CEFF90B3CE20938EE51 ФЕРМЕР 2005 FERMER 2005 131561616
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 304 216 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 782 529 лв./BGN
Изплатени / Payed: 432 418 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лешници и шипки и закупуване на земеделска техника
"ФЕРМА" ЕООД
СОЛАРЕН - ДРАГОМАН ЕООД
ЕИК ID: 201810895
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ФЕРМА" ЕООД СОЛАРЕН - ДРАГОМАН ЕООД СОЛАРЕН - ДРАГОМАН СОЛАРЕН - ДРАГОМАН ЕООД БЪЛГАРИЯ ... Николов 436E35B4BF7E[..](ДФЗ|ТР)
Димитрина Димитрова Захаринова 62654883B8F5[..](ДФЗ|ТР)
Зет корпорейшън ООД 101652138(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ЕООД СОЛАРЕН - ДРАГОМАН SOLAREN - DRAGOMAN 201810895(ДФЗ|ТР)
"ФЕРМА" ЕООД СОЛАРЕН - ДРАГОМАН ЕООД СОЛАРЕН - ДРАГОМАН СОЛАРЕН - ДРАГОМАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 157 СОЛАРЕН - ДРАГОМАН ЕООД МАРИО ВОЛОДИЕВ ЗАХАРИНОВ 7752E5F41DD64EB7AE223FDC1A9EE9F75E752FD32AE114ACA2C3CA2D47BF3C40 ДАЯ-ТУРС 101652138 ЗЕТ КОРПОРЕЙШЪН 101652138 Николай Страхилов Николов 436E35B4BF7EAC7EC836B6D3280ACA042940331B9323FA21A87BC1D7BD8326E0 Димитрина Димитрова Захаринова 62654883B8F5E514504CB03195E6802BD67FEBE2B0439A810D07FB4A979BB86D Зет корпорейшън ООД 101652138 ФЕРМА ЕООД СОЛАРЕН - ДРАГОМАН SOLAREN - DRAGOMAN 201810895
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 235 175 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 741 105 лв./BGN
Изплатени / Payed: 143 197 лв./BGN
Проект: РАЗШИРЕНИЕ НА МАНДРА в УПИ ІІ - 657 " за мандра и производство на млечни продукти, търговия и услуги" местност " ЛОЧКИТЕ " гр. СЪРНИЦА, община СЪРНИЦА
ФИК - Фатме Караджова
ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ
ЕИК ID: 112589924
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
ФИК - Фатме Караджова ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул.Доспатска 26 ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФАТМЕ ШУКРИЕВА КАРАДЖОВА 0CE15A5EE7F8[..](ДФЗ|ТР)
ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА FIK - FATME ...
ФИК - Фатме Караджова ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул.Доспатска 26 ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФАТМЕ ШУКРИЕВА КАРАДЖОВА 0CE15A5EE7F83E80342D2C1CABF0203346F03134942EA1CFC7FE112C8C400439 ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА FIK - FATME KARADZHOVA 112589924
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 128 636 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 564 318 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Създаване на Кравеферма за 150 животни
ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД
ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД
ЕИК ID: 203507765
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... гр. Гоце Делчев 2900 Промишлена зона, местността „Мочура” ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД МЕХМЕД МЕХМЕД КАПАНЪК CF9622CE4185[..](ДФЗ|ТР)
ШАБАН ЮСУФОВ ХАДЖУЛИЕВ ... САИД КАПАНЪК 18A33D45F1AF[..](ДФЗ|ТР)
САИД МЕХМЕД КАПАНЪК 560A60C097C8[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМА МЕРКЕЗ FERMA MERKEZ 203507765(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД ФЕРМА МЕРКЕЗ ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Промишлена зона, местността „Мочура” ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД МЕХМЕД МЕХМЕД КАПАНЪК CF9622CE4185571F4AE97996D003E7E223A6BE10C2B9E176CD8F2CF2D1E06B7F ШАБАН ЮСУФОВ ХАДЖУЛИЕВ 8599083322A2D14FA98F1F8ED40FB4633FD30C1D821BED8423F4BCAC0A41699D МЕХМЕД САИД КАПАНЪК 18A33D45F1AF6A02F9A0A9743F0A6DBD95870DC4C126A8A5DE3CBE4214941AEC САИД МЕХМЕД КАПАНЪК 560A60C097C81DBF06769630672D288742CE852295A1C82E45DFE58D1991A2B3 ФЕРМА МЕРКЕЗ FERMA MERKEZ 203507765
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 083 304 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 649 982 лв./BGN
Изплатени / Payed: 649 919 лв./BGN
Проект: Модернизация на кравеферма за угояване на телета чрез изграждане на фуражен цех и закупуване на модерно оборудване за производство на фураж за собствени нужди на „Ферма Меркез“ ООД
ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД
ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД
ЕИК ID: 203507765
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... гр. Гоце Делчев 2900 Промишлена зона, местността „Мочура” ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД МЕХМЕД МЕХМЕД КАПАНЪК CF9622CE4185[..](ДФЗ|ТР)
ШАБАН ЮСУФОВ ХАДЖУЛИЕВ ... САИД КАПАНЪК 18A33D45F1AF[..](ДФЗ|ТР)
САИД МЕХМЕД КАПАНЪК 560A60C097C8[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМА МЕРКЕЗ FERMA MERKEZ 203507765(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД ФЕРМА МЕРКЕЗ ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Промишлена зона, местността „Мочура” ФЕРМА МЕРКЕЗ ООД МЕХМЕД МЕХМЕД КАПАНЪК CF9622CE4185571F4AE97996D003E7E223A6BE10C2B9E176CD8F2CF2D1E06B7F ШАБАН ЮСУФОВ ХАДЖУЛИЕВ 8599083322A2D14FA98F1F8ED40FB4633FD30C1D821BED8423F4BCAC0A41699D МЕХМЕД САИД КАПАНЪК 18A33D45F1AF6A02F9A0A9743F0A6DBD95870DC4C126A8A5DE3CBE4214941AEC САИД МЕХМЕД КАПАНЪК 560A60C097C81DBF06769630672D288742CE852295A1C82E45DFE58D1991A2B3 ФЕРМА МЕРКЕЗ FERMA MERKEZ 203507765
Одобрени разходи / Approved expenses: 872 496 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 523 498 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Подобряване на спортната инфраструктура в Община Белене". Забележка: Поради липсата на позиции в частта "Място на извършване на инвестицията" не са въведени останалите три населени места, които също участват в проекта - с.Кулина вода, с.Петокладенци и с.Татари. виж доставчиците
Футболен клуб "Гигант"

ЕИК ID: 114139089
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 583848
Футболен клуб "Гигант" МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ ...
Футболен клуб "Гигант" МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576 ЛАЗАРОВИ - 2002 ЛАЗАРОВИ - 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДРУЖБА 228 Д ЛАЗАРОВИ - 2002 ООД МАРИЯ ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА DDCF708C5D0FCFCC8EB20BA430B1BD568F983660A56C7C62C8234E5367571F4C ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА A1DE915C49FD3C9C68465E47C457C8B1620585B629D679698CC0E656384BB2CB Ефтим Кирилов Лазаров C9734F20FB39D87AF10A9C77727100B093F0D18553C12A10ED786ED07A83FCD5 ЛАЗАРОВИ - 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.Брацигово 27 ЛАЗАРОВИ - 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Брацигово 27 Николай Йончев Ненов AA07AF2F1343CD3682C5A351080BB93C7D5A526E711CBD7154F5217D88146942 ЛАЗАРОВИ - 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 БРАЦИТОВО 27 ЛАЗАРОВИ - 2002 LAZAROVI - 2002 114578969 КАВАНГАРД КАВАНГАРД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. БЪКСТОН 31 Б КАВАНГАРД ЕООД КРАЙНА ЦАНКОВА КИРИЛОВА BD64AC79287B004E8385AA253D0995DB7143D9E63AF56583443A992451B3177F КАВАНГАРД KAVANGARD 131253426 КРЕДО-ЗМ КРЕДО-ЗМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 0000 МЛАДОСТ 1 БУРЯ КРЕДО-ЗМ ООД ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ КРЪСТЕВ 2C9107792A893D2BAF01D5808EC83D7CBA8381CC62A4E2D4EB10C12C34340D43 ГЕОРГИ РУСЕВ МАТЕВ BA50B3E8572459068241C43A7A75219C167FE10EF19213F91B0AFC2C0007736F КРАСИМИР ПАНТИЛЕЕВ КАЛЧЕВ 59B29E78C24DE38C1CB6BCD8A1248AAE4DEA237B64C818D094238C7A3825272B НМГ-ПРОПЪРТИ ООД 201456037 НМГ ПРОПЪРТИ ООД 201456037 КРЕДО-ЗМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 26 КРЕДО-ЗМ KREDO-ZM 200079989 ГЕРГАНОВ - ПРОЕКТ ГЕРГАНОВ - ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 17 Б ГЕРГАНОВ - ПРОЕКТ ЕООД СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ГЕРГАНОВ E7D04E5E696BDB3F9258C89A90A05D563877203978927D8C7CBB67156C27F765 ЕТ ГЕРГАНОВ - СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ 114066335 ГЕРГАНОВ - ПРОЕКТ ЕООД 114681976 ГЕРГАНОВ - ПРОЕКТ GERGANOV - PROEKT 114681976
Одобрени разходи / Approved expenses: 811 810 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 811 810 лв./BGN
Изплатени / Payed: 796 738 лв./BGN
Проект: " Цех за първична обработка на дървесина - разбичване " в гр.Смолян виж доставчиците
"Форест-Бул" ЕООД
ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД
ЕИК ID: 120552936
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547680
"Форест-Бул" ЕООД ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД ФОРЕСТ - БУЛ ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Виево 4748 ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД БОЙКО ЕМИЛОВ УЗУНСКИ C06D727F5C5B[..](ДФЗ|ТР)
ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян ... 4700 ул. Пейо К. Яворов 12 ФОРЕСТ - БУЛ FOREST - BUL 120552936(ДФЗ|ТР)
ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ...
"Форест-Бул" ЕООД ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД ФОРЕСТ - БУЛ ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Виево 4748 ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД БОЙКО ЕМИЛОВ УЗУНСКИ C06D727F5C5B52E858C8E3C7BBA35559833DAAA3C3A562E6F85C11F429ECAC02 ФОРЕСТ - БУЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Пейо К. Яворов 12 ФОРЕСТ - БУЛ FOREST - BUL 120552936 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 ул.АЛЕИ ВЪЗРАЖДАНЕ 128 4 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХОВ 7510015CE3F4493FB323C6BBB523B6D75136E90E849B09B11ED20633C856A9C9 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7006 Шипка 74 ХРИСТО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ E2DA0C47BCD611EF5BB8F92AA85E1013585EDCD13BA8B2CB11C66099EACB78F1 ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 117630563 СИДИ СИДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 бул. Васил Левски 3 СИДИ ООД НИКОЛА ХРИСТЕВ ВЕНЕВ EDDE26EF6DD6D86AF01D492F6DD27BFE638358D3E4B8C5ADFCDB8214B04C059D ХРИСТО НИКОЛОВ ВЕНЕВ 4B36DBF5DAD783475F2AFA73138EFE6845FAAE000DB45E3428F8B2A20268550A СИДИ SIDI 115046759 МЕБЕЛ МЕБЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Саморанска 5 МЕБЕЛ ООД ИВАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ AAF94922BEFE5E0C055109BE334BA729018AE27AA142FD49463F5E3A865D2592 МЕБЕЛ - ИНВЕСТ АД 109025155 ИВАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ; ЮЛКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА; ВЕРКА ЙОРДАНОВА КЛИСАРСКА; МАРГАРИТА ИВАНОВА ПАУНОВА; ИЗАБЕЛА КИРИЛОВА РАДКОВА; МЕБЕЛ ИНВЕСТ АД 109025155 ИВАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ; ЮЛКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА; ВЕРКА ЙОРДАНОВА КЛИСАРСКА; МАРГАРИТА ИВАНОВА ПАУНОВА; ИЗАБЕЛА КИРИЛОВА РАДКОВА AA653A50DCAB80A5A30D7A1A2821AC39C2D87AF7ADFBE67D7C669F12513C1C6C АЛФА БАНК-КЛОН БЪЛГАРИЯ 831694000 МЕБЕЛ ИНВЕСТ АД 109025155 Христина Тодорова Митева 0FE0FE3D4E322FAADDC1BC15479AB7866CAFEBB390B2BB9F07755AF2A335DF7E Иван Кирилов Петров с , Юлка Алексиева Христова с , Верка Йорданова Клисарска с , Маргарита Иванова Паунова с и Изабела Кирилова Радкова с при равни права AAF94922BEFE5E0C055109BE334BA729018AE27AA142FD49463F5E3A865D2592 Христина Тодорова Митева с при квота 6 688/10 000 идеални части, а при равни права за Иван Кирилов Петров с , Юлка Алексиева Христова с , Верка Йорданова Клисарска с , Маргарита Иванова Паунова с и Изабела Кирилова Радкова с при квота 3 312/10 000 идеа 0FE0FE3D4E322FAADDC1BC15479AB7866CAFEBB390B2BB9F07755AF2A335DF7E Мебел инвест 109025155 МЕБЕЛ MEBEL 819363817
Одобрени разходи / Approved expenses: 780 166 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 390 083 лв./BGN
Изплатени / Payed: 390 083 лв./BGN
Проект: Изграждане на овощна градина с 236 дка сливи и 98 дка вишни и закупуване на земеделска техника
"Ферма Искра" ЕООД
ФЕРМА ИСКРА ЕООД
ЕИК ID: 204185751
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Ферма Искра" ЕООД ФЕРМА ИСКРА ЕООД ФЕРМА ИСКРА ФЕРМА ИСКРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. Акация 7 ФЕРМА ИСКРА ЕООД Мариян Георгиев Георгиев 89DAB9B04924[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ИСКРА FERMA ISKRA 204185751(ДФЗ|ТР)
"Ферма Искра" ЕООД ФЕРМА ИСКРА ЕООД ФЕРМА ИСКРА ФЕРМА ИСКРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. Акация 7 ФЕРМА ИСКРА ЕООД Мариян Георгиев Георгиев 89DAB9B04924EC3E507AD2232A4DCF961C550A1E4FD60435A16F4F1EC4F7AA5C ФЕРМА ИСКРА FERMA ISKRA 204185751
Одобрени разходи / Approved expenses: 749 231 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 449 538 лв./BGN
Изплатени / Payed: 241 839 лв./BGN
Проект: С.С.Т - Фин Груп ООД виж доставчиците
Фин-груп ООД
ФИН - ГРУП ООД
ЕИК ID: 111557304
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182943
... с. Трайково 3645 ул. ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА 22 ФИН - ГРУП ООД ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РАДЕВСКА 724CF52A9412[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН ... КРУМОВ РАДЕВСКИ BA606F7CAD08[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФЧО КИРИЛОВ ПЕТРОВ 323D1602AF00[..](ДФЗ|ТР)
ФИН - ГРУП FIN - GRUP 111557304(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ...
Фин-груп ООД ФИН - ГРУП ООД ФИН - ГРУП ФИН - ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ с. Трайково 3645 ул. ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА 22 ФИН - ГРУП ООД ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РАДЕВСКА 724CF52A94128D66E497B48745CFA467AD36B0F6E47CD352DAE743388E048415 РУМЕН КРУМОВ РАДЕВСКИ BA606F7CAD08D2C073C6F6C9B4A545D1A4BA7C224AC8558FFE6CEB1400F3721E СТЕФЧО КИРИЛОВ ПЕТРОВ 323D1602AF00430EF7925216341E839D94591E43ED283518B7899FC764822A8E ФИН - ГРУП FIN - GRUP 111557304 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3FA30121F229CC3C3235BE9C00D881387475071F37710119DBD14 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB3422161FEEF9ECE575129E129DED412E758EA1E8397453DCCE1F42532B КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F98666437DDA10143E30E020ED0407FA7BE5B1FD65B10B5B3BEAA ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A1346739B09ABC2943B369216BFA050565487E7272A56531ADA0DECFA9 Стоян Атанасов Недев D87EE3E436007284C070654B0E8F439BEE69501F5CCA1D23B18EB144F7B8F550 Ива Симеонова Александрова D5224914558807E9A6B2194C09F11312B13CDF4128FE0CF07181C017B72F6CB7 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433
Одобрени разходи / Approved expenses: 686 818 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 343 409 лв./BGN
Изплатени / Payed: 343 409 лв./BGN
Проект: Изграждане на център за предоставяне на информационни и комуникационни услуги "Културно-историческо наследство- община Оряхово виж доставчиците
Фондация "Родова памет"

ЕИК ID: 176352457
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 583161
Фондация "Родова памет" МОБИЛКОМП МОБИЛКОМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДОЙРАН ...
Фондация "Родова памет" МОБИЛКОМП МОБИЛКОМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДОЙРАН 148 МОБИЛКОМП ЕООД ИВАЙЛО СТРАХИЛОВ ЯНЧЕВ 98A86FACCBAF4477048F8036EC7C0CAF01AE8A57776286FEC968EAA104411E25 МОБИЛКОМП MOBILKOMP 200725805 ОРХИДЕЯ-МЕБЕЛ - ТАТЯНА ПЪШЕВА ОРХИДЕЯ-МЕБЕЛ - ТАТЯНА ПЪШЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 30 ОРХИДЕЯ-МЕБЕЛ - ТАТЯНА ПЪШЕВА ЕТ ТАТЯНА ПЕТКОВА ПЪШЕВА EE3E919B42A641DF970074974F19A44BEDCF03B2C467B5EBB7D1F9B7963E0944 ОРХИДЕЯ-МЕБЕЛ - ТАТЯНА ПЪШЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.МАРИ КЮРИ 20 ОРХИДЕЯ-МЕБЕЛ - ТАТЯНА ПЪШЕВА ORHIDEYA-MEBEL - TATYANA PASHEVA 824088066 ШТРАК ШТРАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ПРОФ.Г.ЗЛАТАРСКИ 9 ШТРАК ООД ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ B1DDED0FF93784BD3D32335CAFA0F788DC495B8EFDAE04FDD4ECEEEB24803745 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИНАРСКИ BB5589067E88B5723AB99D265B664A542A4C87DCC2A535BAE23A7894F4FA248A КАЛИН АТАНАСОВ ЧЕРНЕВ 40A1490428017E341E5F4E17EBED80A28BF7D3B5F356CDDCB7C4106D5C5264F1 ШТРАК SHTRAK 201288536 ЕВРО АКТУМ ЕВРО АКТУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 СУХА РЕКА МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕД 10 ЕВРО АКТУМ ЕООД ДОБРИНКА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВСКА 64CEECE0E82DF2E79742B4E5D1E60F4C851AB68E8D99817F7666A81EE999703A ЕВРО АКТУМ EVRO AKTUM 201724631 ВЕРДЕ СБМ ВЕРДЕ СБМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Парашкев Цветков 5 Б ВЕРДЕ СБМ ЕООД СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА БОСЕВА- МИНКОВСКА 7293FB790C9B2C7961DB4D564A34A24D37C6B15158F47F60ACCA2649C2F53741 ВЕРДЕ СБМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Трите бора 15 ВЕРДЕ СБМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.Трите бора 15 Йордан Георгиев Георгиев 350ECF634CDF1D4576B6E57D94848B52709F542AAA6FB91918EE76284A9D0249 ХАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ИВАН СУСАНИН 60А Б ХАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН СУСАНИН 60А Б ХАК БЪЛГАРИЯ ЕООД ХАК БЪЛГАРИЯ РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ 60350ED4B64548BCA3EE7114C174201C78E0D9C25FA2F3ECDE4F86ECAD0C79C8 ИВАЙЛО ТЕОДОРОВ БЪЧВАРОВ EA1C75004FDF8E4A232FFEEAF85A7B50DA47617F5CAB928559F8D998730DFEB7 ХАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул.ИВАН СУСАНИН 60А Б „Хак Груп“ ООД 204116164 ВЕРДЕ СБМ VERDE SBM 201968703 УНИТЕЛКОМ УНИТЕЛКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 11 Д УНИТЕЛКОМ ЕООД ЕМИЛ КОЦЕВ КОЦЕВ 282DAE3AC57842339EEFB52D7211973C16141E45B87DF35EAE156BD322045A8F УНИТЕЛКОМ UNITELKOM 200125851
Одобрени разходи / Approved expenses: 389 688 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 272 782 лв./BGN
Изплатени / Payed: 272 782 лв./BGN
Проект: Изграждане на Център за предоставяне на информационни и комуникационни услуги "ЗДРАВЕН АЛМАНАХ - ОБЩИНА ЛЕВСКИ"
Фондация Свети Иван Рилски - клон Левски

ЕИК ID: 1762418730010
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID:
Фондация Свети Иван Рилски - клон Левски
Фондация Свети Иван Рилски - клон Левски
Одобрени разходи / Approved expenses: 374 770 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 374 770 лв./BGN
Изплатени / Payed: 374 608 лв./BGN
Проект: Реконструкция на стадион "23 септември"гр.Златарица виж доставчиците
Футболен клуб"Ботев-1921"гр.Златарица

ЕИК ID: 104623782
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 583817
Футболен клуб"Ботев-1921"гр.Златарица ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД ... - - ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 - Георги Бенковски 6 - - ЮРИЙ ФРШТЕНДИК 3D85D0B71345[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Лозенска ...
Футболен клуб"Ботев-1921"гр.Златарица ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА 17 ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ МИЛУШЕВ 7C83026AD895CF5750373C0C51402A2802EA34ED034DCCB26A328B6B5D87E7EE ПЕТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ F056261436F660A370181EE9CCB66EEE8B4A32FD838C9166D2AA83323D0BC776 ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕАД 175195113 ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА 17 - - ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 - Георги Бенковски 6 - - ЮРИЙ ФРШТЕНДИК 3D85D0B7134517B3AD2373F7E8725C12 ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Лозенска планина 17-19 ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги Бенковски 6 ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади ул. Ралевица 98А - - ЛЪЧЕЗАР РАЧЕВ ЛАЛОВ 35C09DA780A5124A85BEC7325BBE51B88A8FC77E906EC34DAB6FA0B1AA75FE43 ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ 9EB80C477B64583941D4936503B5C8F4A57F859F81C303144FA0AAA8C9BF78ED „АЙ БИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД 175362270 АЙ БИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ 175362270 ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН POLITREYD KANSTRAKSHAN 121625981 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 34 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 ООД ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ЙОВКОВ 377758F3906B1D8C6BABC08C762A15369A1804AD24A1BD1B23E7B03612C244DD СТЕФЧО БОЯНОВ СТОЙНЕВ 0C492BE4D7B21802ED9F431F57FF52D8172BC818DFED9CB4F29B6FAC5CAF2BDB АНТОНИО ВУТОВ ЛАКОВ 32B95882197E34ABCBFD0BE9317CE2ED47A5F001A6C68B3A55CF9694CBD80F19 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 STROYINVEST - VT 1 200228098 АСТЕДИ АСТЕДИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 51 АСТЕДИ ЕООД АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМОВА E38BEAB5844ABA37D3E730CD8D79CBB74F47834071ED26D0CF3AF1D435EAFFCD НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДИМОВ 43A94E3A3F03FE4E2B1C9A33C70F510DD8680F6721939CF42013DD14BA7739A7 АСТЕДИ ASTEDI 104693581 ЛанМакс Нет ЛанМакс Нет ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златарица 5090 СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ 8 ЛанМакс Нет ООД СТОЯН ТОДОРОВ ЕВТИМОВ 9D30F0C94BDC405C3543977EBE316E38068F3755EB855B2689A4BD3BB27743A2 АНЕТА ЙОРДАНОВА ЕВТИМОВА 0F8E63D270C88D0127F36FB6FD83F9E6E6A9728410C21AF362DE505DD54D8F33 ЛанМакс Нет LanMaks Net 201476132 АЛЪРКОВ КОНСУЛТ АЛЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 АЛЕН МАК 13 В АЛЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД ИВАН ТОДОРОВ АЛЪРКОВ 8DF8D61B3A5AD3EC65F9CDEAE819642C824FB48553641C92450EAEC0363A7E9E АЛЪРКОВ КОНСУЛТ ALARKOV KONSULT 200052910
Одобрени разходи / Approved expenses: 374 392 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 374 392 лв./BGN
Изплатени / Payed: 374 375 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 358 478 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 358 478 лв./BGN
Изплатени / Payed: 348 717 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Феди Фердинандов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Феди Фердинандов
Феди Фердинандов
Одобрени разходи / Approved expenses: 356 832 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 178 416 лв./BGN
Изплатени / Payed: 178 416 лв./BGN
Проект: Изграждане на развлекателен басейн виж доставчиците
"Финеко"
ФИНЕКО ООД
ЕИК ID: 200266939
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 423197
"Финеко" ФИНЕКО ООД ФИНЕКО ФИНЕКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул.Любен Каравелов 1 А ФИНЕКО ООД ТИХОМИРА ЛЕОНИДОВА ЛАЗАРОВА 0621D96E3C4B[..](ДФЗ|ТР)
АКСЕНИЯ СТЕФАНОВА КРИНОВА 20B1B9400D5F[..](ДФЗ|ТР)
ФИНЕКО FINEKO 200266939(ДФЗ|ТР)
АМО ...
"Финеко" ФИНЕКО ООД ФИНЕКО ФИНЕКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул.Любен Каравелов 1 А ФИНЕКО ООД ТИХОМИРА ЛЕОНИДОВА ЛАЗАРОВА 0621D96E3C4B5BB327C35FC6501F5DDA52589AAFF42FB361BA4A7D6744263810 АКСЕНИЯ СТЕФАНОВА КРИНОВА 20B1B9400D5FB0A2DE56E183348C53DDF08DBD0D3A5B35C72BA6B0EEA1CC98D0 ФИНЕКО FINEKO 200266939 АМО АМО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 ул.АЛЕЯ ЕЛА 8 1 АМО ЕООД СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ПОПОВА 3FAF8D1D8CB37740693DF4A1E7FA2DFB85A3E32851DCEA642196D0F1620BED69 АМО AMO 117654258 СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ВЛАДАЙСКА 23, партер СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД СТОЯН КИРИЛОВ ДИМОВ 38470091A783477FC60E46BB8445BFE18EC9DA358B0AAB83FC68511BB365F82C ГЕОАКТИВ ООД 175390907 ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ ЕООД 123686367 СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ВЛАДАЙСКА 23 Пшемислав Адам Пихнор 5DA0061ECFB6DFA5B0CBADAE73015405 ГЕОАКТИВООД 175390907 ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГЕООД 123686367 СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПШЕМИСЛАВ АДАМ ПИХНОР 4655986AED5C6304FBAA89C50517AEB8 СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ SLANCHEVI ENERGIYNI SISTEMI BALGARIYA 200706413 НОЛА-7 НОЛА-7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Попова шапка 23-25 НОЛА-7 ООД ИВАН ИВАНОВ ТАНЕВ 6938DD5C09C5C6518FC2BF68BD802AAC8DF085C5DE84BD492D27E788996521D3 ЛЮБОМИР ТОМОВ ПОПОВ C114080D9BB6E322018BDEE7C3B401FB44C2E9FEE0602FF524F37DAA74C4B383 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕШАКОВ 14C9C2E769EE4ED7F9FE76751979342AF6E2EB5A65D8776E41036F2D6F2D5D77 ВАСКА ВАРАДИНЧОВА АТАНАСОВА 3BA1F8E10274D9A169396D2A5F1F07880FDE4DBA443A18807D4D3D3092F41C0D НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТЕВ CFFD8783A4DE90C9FEBE4ECD1B2E4A8F19CE6FD529788330A1B4BBE33D5DD76E ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТАНЕВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 СТОЯН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ AFE31AB32E2C8BFA079817C502B613EA7104381F4E4D19C8D7917183FA8BF119 НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА СТОЙНОВА 182B3E72F2C70B75115281E982300E3907EB622F8A06C8EEFF00083A3A26674D НИКОЛАЙ БОНЕВ АНГЕЛОВ E28C35D7548614600911D366629B828A96B68CC5C1E5A35FF0C3A15CA72FE463 НОЛА 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 73 ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТОДОРОВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 НОЛА-7 NOLA-7 831239547 БУЛДЕНИ БУЛДЕНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1626 ж.к. ОБЕЛЯ 2 227 Б БУЛДЕНИ ООД ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ B8B60D7A4D48FE167262078614A59BB091D2B3EC7473416EC8977208914B4775 ЕМИЛ АНТОНОВ ГОЦЕВ 5DA6F04E0A0BC90589D2317DC5F6B44AD0FFA989258A5E04289E93E7F44B5028 БУЛДЕНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. БОЯНСКИ ВОДОПАД 103 БУЛДЕНИ BULDENI 831222131
Одобрени разходи / Approved expenses: 355 812 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 249 068 лв./BGN
Изплатени / Payed: 249 068 лв./BGN
Проект: "Къща за селски туризъм, с. Доспей, общ. Самоков" виж доставчиците
"Форест стар 2008" ООД
ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД
ЕИК ID: 200140602
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 410934
... гр. София 1799 Младост 221 А ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПОПОВ ... 194D99220F21[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА БАЛТАДЖИЕВА-ПОПОВА 43C63A1746D7[..](ДФЗ|ТР)
ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков ... 2000 ул.СОФИЙСКО ШОСЕ 26 ФОРЕСТ СТАР 2008 FOREST STAR 2008 200140602(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОМЕРС ...
"Форест стар 2008" ООД ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД ФОРЕСТ СТАР 2008 ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 Младост 221 А ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПОПОВ 194D99220F215AC52A33D574A4C514C09A793086B6347D5B11CB63A753BAA4F6 ДАНИЕЛА НИКОЛОВА БАЛТАДЖИЕВА-ПОПОВА 43C63A1746D7926632FF3149E85FDC3CD12E34037E5AA2A2E4F49B0B1C2328F9 ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.СОФИЙСКО ШОСЕ 26 ФОРЕСТ СТАР 2008 FOREST STAR 2008 200140602 СТРОЙКОМЕРС 2001 СТРОЙКОМЕРС 2001 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ОВЧА КУПЕЛ 26 Д СТРОЙКОМЕРС 2001 ООД БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ B2CCB614A2F69BD194F2C1CE25AF9FA6BAD9EA8C06BDCA5C313C0B925966535E ЛЮДМИЛА СЛАВЕЙКОВА ЕФТИМОВА EFE4BF5EA7D1BBCA0AE44AE1F1B98B266F561BAFD2B0DB2A16413A0846A4633C ТИМКО 831577036 Светлана Иванова Бояджиева BDF06D7D302AA4A3F2EEDE129A194BE879A042E015302815864411A8EEC566BB СТРОЙКОМЕРС 2001 STROYKOMERS 2001 130490116 НОВИТА БГ НОВИТА БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1387 Обеля - 1 121 Д НОВИТА БГ ЕООД ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 5C9BA4B01746F2CACB4FC8749945DFA6F1485B98A770B45D9A06963F58DB649E НОВИТА БГ NOVITA BG 175207882 АТА-ТАНДЕМ АТА-ТАНДЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. Климент Охридски 65 АТА-ТАНДЕМ ООД Атанас Трендафилов Динков 16455BF5D9DE994A01B7EB0BB202EA7530CD42CCF1FFC955EBB1D883F61FA31D Атанас Василев Кавръков 58914FF8706CFDCB591839498124AC38B55A367B094ED8387C2304F4D99D971C АТА-ТАНДЕМ ATA-TANDEM 831710305 НЮ ГАРДЕН НЮ ГАРДЕН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 27 Б НЮ ГАРДЕН ООД ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНСКА 3FF9B27619B22FBF3FB64C24FE1CD18A0D4EA8FE3F1277BCB59960B6C4F8532B НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ 8C592B56F031571B98E1F6CEBA0BC757595242A1518EF87D03E41739D7636069 НЮ ГАРДЕН NYU GARDEN 131375316
Одобрени разходи / Approved expenses: 272 850 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 190 995 лв./BGN
Изплатени / Payed: 175 759 лв./BGN
Проект: Реконструкция и строителство на овцеферма, закупуване на техника и оборудване виж доставчиците
"Ферма Овис" ООД
ФЕРМА ОВИС ООД
ЕИК ID: 201796144
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 563545
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ОСОГОВО 30 ФЕРМА ОВИС ООД ДОБРОМИР ГАНЧЕВ ФИЛИПОВ 16870827C755[..](ДФЗ|ТР)
ДИНЧО ГЕНЧЕВ ТОТКОВ CE5AB6D0A297[..](ДФЗ|ТР)
МОМЧИЛ МИЛЧЕВ ... СИНЕРГИКА ООД 200744143(ДФЗ|ТР)
СИНЕРГИКА 200744143(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 МЕСТНОСТ ДЪБРАВАТА ФЕРМА ОВИС FERMA OVIS 201796144(ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ...
"Ферма Овис" ООД ФЕРМА ОВИС ООД ФЕРМА ОВИС ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ИВАН СИМЕОНОВ 2 ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ОСОГОВО 30 ФЕРМА ОВИС ООД ДОБРОМИР ГАНЧЕВ ФИЛИПОВ 16870827C75554B2F47C2C4A4EC71F66FD4C6CCF227E5DB414D5FE50F66D6ADA ДИНЧО ГЕНЧЕВ ТОТКОВ CE5AB6D0A2979731DCCBC97738E0941CED532B4D1C0D5088BB2E0A74EF6AB4D9 МОМЧИЛ МИЛЧЕВ СИМЕОНОВ A6F4E2AB0E352C6CDFBAEC376C122DAE5109AB7624B0DD2EC2ADA6821111FDF5 ГЕНЧО ДИНЧЕВ ТОТКОВ 723D66762BD50EC0906B246E70914B2FA2AD1A60FA1F90ACAFC0C05BA6D7E4D7 КУНА НИКОЛОВА ТОТКОВА C1687E520C4798D7031A20EE44B42834F9CECB5409EE7D1C944C6DBAD1F3789F СИНЕРГИКА ООД 200744143 СИНЕРГИКА 200744143 ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 МЕСТНОСТ ДЪБРАВАТА ФЕРМА ОВИС FERMA OVIS 201796144 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА FB521105C396B86FFB397E570942DED6A0EE5C0806255B8D99C02D57DCD3F07B НЕЙКО ТОТЕВ НЕЙКОВ B7126CC653947B4334E805A5CB30C5B148E61E9DB6BEA87EC9C8541099CBD3FD ЙОРДАН ВЛАДЕВ МАНЕВ 56F9DAE8B5130ABC5F16949AF107AEA4D2147712551F1217ABA55A5A37A153AF ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 пл. СЪЕДИНЕНИЕ 3 ТОДОР СТОИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ 15300C33B1CB5D1013E831B798B14C4EC308A5CBA07D0D4DF49ADBFCEAE19A54 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ VODOKANALPROEKT 115753670 АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316 ИМПЕРИАЛ-С ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Славище 13 А ИМПЕРИАЛ-С ЕООД СТАНИСЛАВ МАРИНОВ КОЛЕВ 5170CEA8B69847B78D13EAD6BCA9F89D10A96BF6731F5D9D139C9A483EDD0034 ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. БОРОВО 57-59 Б ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. Подуево 10 А ИМПЕРИАЛ-С IMPERIAL-S 175236072 АГРОКЪЩА МиТ АГРОКЪЩА МиТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Арда 1 А АГРОКЪЩА МиТ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТОМОВ 0DCFA5260D5E841F4D56836D0957EF31DA59E4384CBE97347D2ABD223CFC9EE5 ЯНКО МИХОВ МИХОВ A92FA222931353151432FB615A2A1E744B53341C61591D4EC94060862DE8FD32 ХРИСТИНА МАРИНОВА ПАНЧЕВА F19673AC466F2FCC9AF7F7046B4B159C02EFD194399766A7EFB39BE863F8C58A АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 15 В АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АРДА 1 А ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 АГРОКЪЩА МиТ ЕООД АГРОКЪЩА МиТ AGROKASHTA MiT 200427470
Одобрени разходи / Approved expenses: 271 553 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 135 777 лв./BGN
Изплатени / Payed: 135 777 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
Фин-груп ООД
ФИН - ГРУП ООД
ЕИК ID: 111557304
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182943
... с. Трайково 3645 ул. ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА 22 ФИН - ГРУП ООД ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РАДЕВСКА 724CF52A9412[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН ... КРУМОВ РАДЕВСКИ BA606F7CAD08[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФЧО КИРИЛОВ ПЕТРОВ 323D1602AF00[..](ДФЗ|ТР)
ФИН - ГРУП FIN - GRUP 111557304(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ...
Фин-груп ООД ФИН - ГРУП ООД ФИН - ГРУП ФИН - ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ с. Трайково 3645 ул. ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА 22 ФИН - ГРУП ООД ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РАДЕВСКА 724CF52A94128D66E497B48745CFA467AD36B0F6E47CD352DAE743388E048415 РУМЕН КРУМОВ РАДЕВСКИ BA606F7CAD08D2C073C6F6C9B4A545D1A4BA7C224AC8558FFE6CEB1400F3721E СТЕФЧО КИРИЛОВ ПЕТРОВ 323D1602AF00430EF7925216341E839D94591E43ED283518B7899FC764822A8E ФИН - ГРУП FIN - GRUP 111557304 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3FA30121F229CC3C3235BE9C00D881387475071F37710119DBD14 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB3422161FEEF9ECE575129E129DED412E758EA1E8397453DCCE1F42532B КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F98666437DDA10143E30E020ED0407FA7BE5B1FD65B10B5B3BEAA ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A1346739B09ABC2943B369216BFA050565487E7272A56531ADA0DECFA9 Стоян Атанасов Недев D87EE3E436007284C070654B0E8F439BEE69501F5CCA1D23B18EB144F7B8F550 Ива Симеонова Александрова D5224914558807E9A6B2194C09F11312B13CDF4128FE0CF07181C017B72F6CB7 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433
Одобрени разходи / Approved expenses: 235 598 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 239 лв./BGN
Изплатени / Payed: 94 239 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника за оптимизиране на процеса на производство в съществуваща овцеферма виж доставчиците
"Фурнари-ФА" ЕООД
ФУРНАРИ-ФА ЕООД
ЕИК ID: 117632183
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 262940
"Фурнари-ФА" ЕООД ФУРНАРИ-ФА ЕООД ФУРНАРИ-ФА ФУРНАРИ-ФА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 1 3 ФУРНАРИ-ФА ЕООД ФИЛИПО АНТОНИО ФУРНАРИ D59AC6BF3466[..](ДФЗ|ТР)
ЛАМ СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кубрат ... 831558413(ДФЗ|ТР)
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 831558413(ДФЗ|ТР)
Банка ДСК 121830616(ДФЗ|ТР)
ФУРНАРИ-ФА FURNARI-FA 117632183(ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"Фурнари-ФА" ЕООД ФУРНАРИ-ФА ЕООД ФУРНАРИ-ФА ФУРНАРИ-ФА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 1 3 ФУРНАРИ-ФА ЕООД ФИЛИПО АНТОНИО ФУРНАРИ D59AC6BF346672D68CBF95F53C9265968C02505AC352196E13366A583C60E5BA ЛАМ СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кубрат 7300 ул.Цар Борис I 47 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 831558413 Банка ДСК 121830616 ФУРНАРИ-ФА FURNARI-FA 117632183 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 АЙ БИ ЕС АЙ БИ ЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дряново 5370 Максим Райкович 13 АЙ БИ ЕС ЕООД Стефка Колева Минчева 3872D5B36D72338C67AA9B68511E97963C05D3D7AC1F2A7ABEA68BFDE5E30E47 АЙ БИ ЕС AY BI ES 107589310
Одобрени разходи / Approved expenses: 234 500 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 117 250 лв./BGN
Изплатени / Payed: 117 250 лв./BGN
Проект: Странджанско хоро се вие на мегдана виж доставчиците
Фолклорно и културно богатство на Странджа

ЕИК ID: 176575570
Период Period: 2013
Мярка Measure: M313
УРН UID: 609545
Фолклорно и културно богатство на Странджа БО-БАРС БО-БАРС ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
Фолклорно и културно богатство на Странджа БО-БАРС БО-БАРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ИЛИНДЕН 2 А БО-БАРС ЕООД БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ DCBA207F724F9D4F3D9F6EC3D7469361FA0ECA83B8A7C27A906544F6FE52BBB5 БО-БАРС BO-BARS 201280009 НЕО ВИЗИЯ НЕО ВИЗИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА 11 Б НЕО ВИЗИЯ ЕООД ДЕЯН МИХАЙЛОВ САЗДОВ 70834E32B3ABF53662BB7BB486A713E158FA7243FBB599DCDDD9EF96634B79B0 НЕО ВИЗИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 64 НЕО ВИЗИЯ NEO VIZIYA 131277740 НЮМАРК НЮМАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9020 ВЪЗРАЖДАНЕ 34 2 НЮМАРК ЕООД ЯНИСЛАВ СТОЯНОВ ТАНКОВ F0830329ADA0776FBED54B3851E7EEE5792669E955DD18B0417D51A6262C42F0 НЮМАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9020 ВЪЗРАЖДАНЕ 34 2 МИЛЕНА ДИМОВА ТАНКОВА 637D45C54DA446D8B0A0C9FA728766417BC2FE30286CFC7259BAC451655D6E2E НЮМАРК NYUMARK 200634309 ПРЕСТИЖ 2006 ПРЕСТИЖ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Зорница 2 Б ПРЕСТИЖ 2006 ЕООД МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНЛИЕВА 28C7F88648993E9245D0FD1B28529402487AC9CFEBB4C0A2BF2EFF0D06C0612C Банка ДСК ЕАД 121830616 ПРЕСТИЖ 2006 PRESTIZH 2006 147110903
Одобрени разходи / Approved expenses: 209 514 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 209 514 лв./BGN
Изплатени / Payed: 209 514 лв./BGN
Проект: "Закупуване на технологично оборудване за предприятие за преработка на мляко" виж доставчиците
"Ферма Овис" ООД
ФЕРМА ОВИС ООД
ЕИК ID: 201796144
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М123
УРН UID: 563545
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ОСОГОВО 30 ФЕРМА ОВИС ООД ДОБРОМИР ГАНЧЕВ ФИЛИПОВ 16870827C755[..](ДФЗ|ТР)
ДИНЧО ГЕНЧЕВ ТОТКОВ CE5AB6D0A297[..](ДФЗ|ТР)
МОМЧИЛ МИЛЧЕВ ... СИНЕРГИКА ООД 200744143(ДФЗ|ТР)
СИНЕРГИКА 200744143(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 МЕСТНОСТ ДЪБРАВАТА ФЕРМА ОВИС FERMA OVIS 201796144(ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ...
"Ферма Овис" ООД ФЕРМА ОВИС ООД ФЕРМА ОВИС ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ИВАН СИМЕОНОВ 2 ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ОСОГОВО 30 ФЕРМА ОВИС ООД ДОБРОМИР ГАНЧЕВ ФИЛИПОВ 16870827C75554B2F47C2C4A4EC71F66FD4C6CCF227E5DB414D5FE50F66D6ADA ДИНЧО ГЕНЧЕВ ТОТКОВ CE5AB6D0A2979731DCCBC97738E0941CED532B4D1C0D5088BB2E0A74EF6AB4D9 МОМЧИЛ МИЛЧЕВ СИМЕОНОВ A6F4E2AB0E352C6CDFBAEC376C122DAE5109AB7624B0DD2EC2ADA6821111FDF5 ГЕНЧО ДИНЧЕВ ТОТКОВ 723D66762BD50EC0906B246E70914B2FA2AD1A60FA1F90ACAFC0C05BA6D7E4D7 КУНА НИКОЛОВА ТОТКОВА C1687E520C4798D7031A20EE44B42834F9CECB5409EE7D1C944C6DBAD1F3789F СИНЕРГИКА ООД 200744143 СИНЕРГИКА 200744143 ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 МЕСТНОСТ ДЪБРАВАТА ФЕРМА ОВИС FERMA OVIS 201796144 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА FB521105C396B86FFB397E570942DED6A0EE5C0806255B8D99C02D57DCD3F07B НЕЙКО ТОТЕВ НЕЙКОВ B7126CC653947B4334E805A5CB30C5B148E61E9DB6BEA87EC9C8541099CBD3FD ЙОРДАН ВЛАДЕВ МАНЕВ 56F9DAE8B5130ABC5F16949AF107AEA4D2147712551F1217ABA55A5A37A153AF ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 пл. СЪЕДИНЕНИЕ 3 ТОДОР СТОИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ 15300C33B1CB5D1013E831B798B14C4EC308A5CBA07D0D4DF49ADBFCEAE19A54 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ VODOKANALPROEKT 115753670 АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316 ИМПЕРИАЛ-С ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Славище 13 А ИМПЕРИАЛ-С ЕООД СТАНИСЛАВ МАРИНОВ КОЛЕВ 5170CEA8B69847B78D13EAD6BCA9F89D10A96BF6731F5D9D139C9A483EDD0034 ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. БОРОВО 57-59 Б ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. Подуево 10 А ИМПЕРИАЛ-С IMPERIAL-S 175236072 АГРОКЪЩА МиТ АГРОКЪЩА МиТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Арда 1 А АГРОКЪЩА МиТ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТОМОВ 0DCFA5260D5E841F4D56836D0957EF31DA59E4384CBE97347D2ABD223CFC9EE5 ЯНКО МИХОВ МИХОВ A92FA222931353151432FB615A2A1E744B53341C61591D4EC94060862DE8FD32 ХРИСТИНА МАРИНОВА ПАНЧЕВА F19673AC466F2FCC9AF7F7046B4B159C02EFD194399766A7EFB39BE863F8C58A АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 15 В АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АРДА 1 А ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 АГРОКЪЩА МиТ ЕООД АГРОКЪЩА МиТ AGROKASHTA MiT 200427470
Одобрени разходи / Approved expenses: 198 072 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 118 843 лв./BGN
Изплатени / Payed: 118 843 лв./BGN
Проект: Модернизиране на овцъвъдна ферма виж доставчиците
Ферма Странджа
ФЕРМА СТРАНДЖА ООД
ЕИК ID: 201395812
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 580784
Ферма Странджа ФЕРМА СТРАНДЖА ООД ФЕРМА СТРАНДЖА ФЕРМА СТРАНДЖА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 17 3 ФЕРМА СТРАНДЖА ООД СТАНКА ИВАНОВА ДИМОВА ... ДИМО СТОЙКОВ ДИМОВ 34C6C4F0A942[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМА СТРАНДЖА ООД БЪЛГАРИЯ с. Стефан Караджово 8725 Иван Вазов 8 ФЕРМА СТРАНДЖА FERMA STRANDZHA 201395812(ДФЗ|ТР)
...
Ферма Странджа ФЕРМА СТРАНДЖА ООД ФЕРМА СТРАНДЖА ФЕРМА СТРАНДЖА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 17 3 ФЕРМА СТРАНДЖА ООД СТАНКА ИВАНОВА ДИМОВА 18C6283FAAC08F4C583247C25B3B86F0A1539CCF3787532699DF6C6619427EF2 ДИМО СТОЙКОВ ДИМОВ 34C6C4F0A9421F8E771464975379CAD45B0C8DF6920B98DD47BC65580310F09A ФЕРМА СТРАНДЖА ООД БЪЛГАРИЯ с. Стефан Караджово 8725 Иван Вазов 8 ФЕРМА СТРАНДЖА FERMA STRANDZHA 201395812 НЕКСТ АГРИ НЕКСТ АГРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 МОДЕРНА МАХАЛА 69 Б НЕКСТ АГРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ДУБРОВНИК 36 НЕКСТ АГРИ ООД СТАНИСЛАВ ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ 7DD4F9375EDC9C00909E91B6788FE84FBCAF9B1E7BF66E3E33D2031DF0340818 НЕДЯЛКО СТАНИМИРОВ СТАТЕВ 15CEB2D3C772FF86DF5605759A22740A04747918158EE224C7B3F236448BE8DB ЕЛИНА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА FD84251BF55EAD65FF1277998BA5D83E5DC2411A2521C8A73D56D7FC07EDC43D НЕКСТ АГРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 КОМПЛЕКС ВИСТА-М ул.ДИМИТЪР ПЕТКОВ 4 НЕКСТ АГРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 БАЛИК 69 Б НЕКСТ АГРИ NEKST AGRI 202150470
Одобрени разходи / Approved expenses: 196 301 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 98 150 лв./BGN
Изплатени / Payed: 98 150 лв./BGN
Проект: Закупуване, мон таж и пускане в експлоатация на технологично оборудване за производство на пелети от дървесина виж доставчиците
"ФОРТИМ" ООД
ФОРТИМ ООД
ЕИК ID: 201461810
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М123
УРН UID: 608502
"ФОРТИМ" ООД ФОРТИМ ООД ФОРТИМ ФОРТИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Генерал Дендевил 14 ФОРТИМ ООД Огнян Йорданов Младенов D8BC7ED96823[..](ДФЗ|ТР)
Мария Иванова Табакова 45C843ED68CD[..](ДФЗ|ТР)
ФОРТИМ FORTIM 201461810(ДФЗ|ТР)
...
"ФОРТИМ" ООД ФОРТИМ ООД ФОРТИМ ФОРТИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Генерал Дендевил 14 ФОРТИМ ООД Огнян Йорданов Младенов D8BC7ED96823A448AA95EF483DC4969509EE3FA7B0E5BB9F231EBEA0CE90A9A2 Мария Иванова Табакова 45C843ED68CD613A5F6C4A68DE28F1EBBAA16FF337EBACA18AEC9537EC8EA5F4 ФОРТИМ FORTIM 201461810
Одобрени разходи / Approved expenses: 194 670 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 335 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 335 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА
ФИЛИП ИВАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ФИЛИП ИВАНОВ
ФИЛИП ИВАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 191 225 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 114 735 лв./BGN
Изплатени / Payed: 114 735 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
Филип Якимов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Филип Якимов
Филип Якимов
Одобрени разходи / Approved expenses: 185 803 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 111 482 лв./BGN
Изплатени / Payed: 106 634 лв./BGN
Проект: "Инвестиции за технологично оборудване и стратиране на мандра в УПИ І - 656 в землището на гр. Сърница, община Велинград"
ФИК - Фатме Караджова
ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ
ЕИК ID: 112589924
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М123
УРН UID:
ФИК - Фатме Караджова ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул.Доспатска 26 ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФАТМЕ ШУКРИЕВА КАРАДЖОВА 0CE15A5EE7F8[..](ДФЗ|ТР)
ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА FIK - FATME ...
ФИК - Фатме Караджова ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул.Доспатска 26 ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ ФАТМЕ ШУКРИЕВА КАРАДЖОВА 0CE15A5EE7F83E80342D2C1CABF0203346F03134942EA1CFC7FE112C8C400439 ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА FIK - FATME KARADZHOVA 112589924
Одобрени разходи / Approved expenses: 185 402 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 111 241 лв./BGN
Изплатени / Payed: 110 344 лв./BGN
Проект: "Изграждане на къщи за гости" виж доставчиците
"Форест Хаусис"
ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД
ЕИК ID: 202233521
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 591204
"Форест Хаусис" ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД ФОРЕСТ ХАУСИС ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Годеч 2240 ул. Русе 35 ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД СТРАХИЛ МЛАДЕНОВ СИМОВ F85B274E3DD7[..](ДФЗ|ТР)
ФОРЕСТ ХАУСИС FOREST HAUSIS 202233521(ДФЗ|ТР)
"Форест Хаусис" ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД ФОРЕСТ ХАУСИС ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Годеч 2240 ул. Русе 35 ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД СТРАХИЛ МЛАДЕНОВ СИМОВ F85B274E3DD7F9A4EB3F49669D337267936D2D590626D47C5FCA8EF6F4EBF939 ФОРЕСТ ХАУСИС FOREST HAUSIS 202233521
Одобрени разходи / Approved expenses: 181 419 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 126 993 лв./BGN
Изплатени / Payed: 126 200 лв./BGN
Проект: Линия за производство на дървени въглища виж доставчиците
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 200567554
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М123
УРН UID: 591662
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул.СТАЙКО СТАЙКОВ 5 ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИВАНОВ ЧЕНЧЕВ 4059615F68E6[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП ИНВЕСТ FILIP INVEST 200567554(ДФЗ|ТР)
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул.СТАЙКО СТАЙКОВ 5 ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИВАНОВ ЧЕНЧЕВ 4059615F68E6A05B1D69ED42D6B1497EA7D6B6834BEA8B8FCD8BB4A4B21D848D ФИЛИП ИНВЕСТ FILIP INVEST 200567554
Одобрени разходи / Approved expenses: 169 181 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 84 590 лв./BGN
Изплатени / Payed: 69 717 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника"
Феди Фердинандов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Феди Фердинандов
Феди Фердинандов
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 240 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 882 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 882 лв./BGN
Проект: Реконструкция, надстройка и модернизация на съществуваща кравеферма за 30 бр. крави за мляко І етап в нерегулиран ПИ в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали
Фахри Каймакам

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Фахри Каймакам
Фахри Каймакам
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 783 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 913 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 913 лв./BGN
Проект: Смяна на предназначението на приземен етаж от жилищна сграда и пристройка към нея в работилница за пакетиране, етикетиране на готови хранителни продукти в УПИ VI - 342 от кв. 19 в с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали и закупуване на машини. виж доставчиците
"Фоур Лайънс" ЕООД
Фоур Лайънс ЕООД
ЕИК ID: 202452547
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 608707
"Фоур Лайънс" ЕООД Фоур Лайънс ЕООД Фоур Лайънс Фоур Лайънс ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Срънско 6775 6 Фоур Лайънс ЕООД АХМЕД АХМЕД МЕМИШ B4AB40711CE9[..](ДФЗ|ТР)
Фоур Лайънс Four Layans 202452547(ДФЗ|ТР)
"Фоур Лайънс" ЕООД Фоур Лайънс ЕООД Фоур Лайънс Фоур Лайънс ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Срънско 6775 6 Фоур Лайънс ЕООД АХМЕД АХМЕД МЕМИШ B4AB40711CE92C38AA65AA38F601EEB019459AAB2FE14160BB083D8C7712551B Фоур Лайънс Four Layans 202452547
Одобрени разходи / Approved expenses: 89 656 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 759 лв./BGN
Изплатени / Payed: 62 759 лв./BGN
Проект: Закупуване на мини челен товарач за стартиране на нова дейност и предоставяне на услуги" виж доставчиците
"Ферона строй" ЕООД
ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД
ЕИК ID: 203172046
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 632732
"Ферона строй" ЕООД ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД ФЕРОНА СТРОЙ ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Девети септември 13 ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД Петко Тодоров Атанасов 744B5F97387B[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРОНА СТРОЙ FERONA STROY 203172046(ДФЗ|ТР)
"Ферона строй" ЕООД ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД ФЕРОНА СТРОЙ ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Девети септември 13 ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД Петко Тодоров Атанасов 744B5F97387B8070232D9CC03661BE653D8D3195A667C738B5D78C72ED09DC8D ФЕРОНА СТРОЙ FERONA STROY 203172046
Одобрени разходи / Approved expenses: 88 515 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 61 961 лв./BGN
Изплатени / Payed: 61 961 лв./BGN
Проект: Модернизация,оборудване и въвеждане на дейности по интегриран туризъм в "Къща за гости" в УПИ VIII-537, кв.9 по плана на с. Турия, общ. Павел Баня виж доставчиците
ФЛОРЕС ГРУП ЦС ЕООД
ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ЕООД
ЕИК ID: 202471330
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 606866
ФЛОРЕС ГРУП ЦС ЕООД ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ЕООД ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Турия 6157 ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ЕООД РАДКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА ... 310CF9C3D713[..](ДФЗ|ТР)
ФЛОРЕС ГРУП ...
ФЛОРЕС ГРУП ЦС ЕООД ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ЕООД ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Турия 6157 ФЛОРЕС ГРУП - ЦС ЕООД РАДКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА 310CF9C3D7130734945BB68DCEEBFCA298D917EB7FF4B3A157F54FD39B64ED7D ФЛОРЕС ГРУП - ЦС FLORES GRUP - TSS 202471330 ДИСМИ 56 ДИСМИ 56 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ул. ХАН КРУМ 9 ДИСМИ 56 ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ МИРЛЕВ 66F58CAF78B1E2B1A0341DAD517397E5BB58C4303462A52CF2C7BE3AF63C3A8F ИВАНКА СТОЯНОВА МИРЛЕВА DE079AF6F9B80297E2CB1F3122191D0E71861621CED59F58930E79761EA5F540 ДИСМИ 56 DISMI 56 123747005 РЕАЛТИ РЕАЛТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.РИЛСКА 1 РЕАЛТИ ЕООД МАРИЕЛА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА C50256BC39F6B93D2ED090449177751B580A613877DE9CE9EDE036DA841E8ABD АНКОРА ЛТД A13D470C88E38D40F29B54870EE76916 ЕМАНУЕЛА ЕМАНУИЛОВА БОЕВА F2CA475E2FE6B2B869792386EE8F92246AA7D32A5491D2DAEF89E7F1207DEC8A НОБЛЕКС 102016463 НОБЛЕКС ООД 102016463 МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА ДИМИТРОВА BA1262E2C994EA4B27708B318CAC93DA555431E5338C9D5421131AE15FA88826 РЕАЛТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Христо Ботев 92Г „НАЙС ГРУП“ ООД 115560080 РУМЯНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА 12FEFA7E2346EC70E1509FFECFE70713E3AF149ECDB3193F5F2C4282336A946A РЕАЛ ТРЕЙД МЕДИА ЕООД РЕАЛ ТРЕЙД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Христо Ботев 92В, секция Б ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ХАЙГЪРОВА 082BA2A43E71C596FC368E4BD84A62461A8610E236D0B78183441DAF0ACBAD8E РЕАЛ ТРЕЙД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Константин Величков 2, Рилон център А РЕАЛ ТРЕЙД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Александър Батенберг I 43 „РЕАЛ ТРЕЙД МЕДИА” ЕООД 147037234 РЕЛИКА АД 200775555 РЕАЛ ТРЕЙД МЕДИА РЕАЛ ТРЕЙД МЕДИА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Княз Александър I 43 ИЛИЯ НИКОЛОВ ХАЙГЪРОВ 03EDBA9D279351BB440828F5137EC7A1A8292305FCCF404EFB182123D69C9947 РЕАЛТИ REALTI 147037234 КАТЕРИНА БОГДАНОВА КАТЕРИНА БОГДАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Хаджи Димитър 3 А КАТЕРИНА БОГДАНОВА ЕТ Катерина Димитрова Богданова 4F9121FDA20701B5D16DE8BAF42DB1FC523C1911E5C53EF0A993E32E7219BC74 КАТЕРИНА БОГДАНОВА KATERINA BOGDANOVA 123657376 Бойчо Стоев - РАЗЦВЕТ-СТОЕВ Бойчо Стоев - РАЗЦВЕТ-СТОЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв.ЗОРА, Оранжерия за цветя Бойчо Стоев - РАЗЦВЕТ-СТОЕВ ЕТ БОЙЧО ГЕНОВ СТОЕВ 34517EF49DA489BA95196496C20FF3FFEE0840491FD9F1246AA8FF8E02ED14AB Бойчо Стоев - РАЗЦВЕТ-СТОЕВ Boycho Stoev - RAZTSVET-STOEV 020815813 МИТЕВ-В - ВЕЛИН МИТЕВ МИТЕВ-В - ВЕЛИН МИТЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул.КНЯЗ ДОНДУКОВ 34 В МИТЕВ-В - ВЕЛИН МИТЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1133 ЛЮЛИН 030 Г МИТЕВ-В - ВЕЛИН МИТЕВ ЕТ ВЕЛИН БОРИСОВ МИТЕВ 2FFD5B7204636380D223279EBEFBB6020D034623DF04029E5E7E31152DDCFE24 МИТЕВ-В - ВЕЛИН МИТЕВ MITEV-V - VELIN MITEV 131045119 БРАТЯ ДИМИТРОВИ БРАТЯ ДИМИТРОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 УЛ. БАЛАТОН 6 БРАТЯ ДИМИТРОВИ ООД СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 6B5233130C9289328D89DA481FDDB2FBC98DA06B9B50CF801AB58345A3E7378A ЛЕНКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 5E6E9574331F3086BD6328F769BDC56F229A4C3F3B2FE06B37446548BD1D181E БРАТЯ ДИМИТРОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. „Никола Петков” 67 БРАТЯ ДИМИТРОВИ BRATYA DIMITROVI 123734602 МИТЕВ СТРОЙ МИТЕВ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 23 А МИТЕВ СТРОЙ ЕООД ДАНИЕЛ СТОЯНОВ МИТЕВ D87108BDCDA9C72A6BBFB5FA464CEDB40A2568EA9F34AF915656AFFA24A52268 МИТЕВ СТРОЙ MITEV STROY 123761414 МЕГАДОМ МЕГАДОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър Макгахан 66 МЕГАДОМ ООД Любен Константинов Милчев 329F526F1322213E3A315B598B42DC2F1E0E887381A63518CFBF23250BA0AB81 Даниела Кирилова Хаджиева AC271B8E8AA4A6B54648CA0FB225E3B768AC595C53B8E89B386E4956F5026024 ДАНИЕЛА КИРИЛОВА МИЛЧЕВА AC271B8E8AA4A6B54648CA0FB225E3B768AC595C53B8E89B386E4956F5026024 МЕГАДОМ MEGADOM 130105570 АЛУСТИЛ АЛУСТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ул. ТРАКИЯ 19 АЛУСТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Тракия 19 АЛУСТИЛ ООД Христофор Тошков Дончев 1A008714616CE044BA410BF68B0733F4FFB14451E713FFB2E6AADFB8D15AE88F Добрин Димитров Добрев 99BB210B999DDE0D05914D28A4FBC3F1C01DBCB1F60105902895B219BAD6F92E АЛУСТИЛ ALUSTIL 123684170
Одобрени разходи / Approved expenses: 75 468 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 52 828 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 825 лв./BGN
Проект: Oпазване и съхранение на българския фолклор в Северозападна България чрез подпомагане дейността на фолклорна група "Златица" от с. Гаганица виж доставчиците
Фондация Център за развитие на Северозападна България

ЕИК ID: 175757844
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М313
УРН UID: 609865
Фондация Център за развитие на Северозападна България
Фондация Център за развитие на Северозападна България
Одобрени разходи / Approved expenses: 70 688 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 688 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 474 лв./BGN
Проект: Подобряване на качеството на обслужване в хотел "Варненци" и разнообразяване на туристическите услуги в с. Борино, общ. Лъки виж доставчиците
"Фори 69 с. Борово" ЕООД
ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД
ЕИК ID: 200422092
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 590302
... " ЕООД ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД ФОРИ 69 С. БОРОВО ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борово 4243 ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД ХРИСТОФОР СТАНЧЕВ ХРИСТОВ 7F862D246D3A[..](ДФЗ|ТР)
ФОРИ 69 ... С. БОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛАДИСЛАВОВО 401 18 ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борово 4243 УПИ ІІ - 61 Станислав Христофоров ...
"Фори 69 с. Борово" ЕООД ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД ФОРИ 69 С. БОРОВО ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борово 4243 ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД ХРИСТОФОР СТАНЧЕВ ХРИСТОВ 7F862D246D3A6B13D319A7DC78D13DFC36B28B3A11C534092B76EC4A23D93B3D ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛАДИСЛАВОВО 401 18 ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борово 4243 УПИ ІІ - 61 Станислав Христофоров Христов 9A0B7BD4C89423896B173D3DF3688EDBA06FCF95BB010B6A369CF63490CAB453 ФОРИ 69 С. БОРОВО FORI 69 S. BOROVO 200422092
Одобрени разходи / Approved expenses: 69 233 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 464 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 283 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 58 382 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 382 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 401 лв./BGN
Проект: Обект:"Обновяване на спортен терен за развитие на футбола в с.Хаджи Димитрово" в УПИ ІІ за спортен терен, кв.5, с.Хаджи Димитрово виж доставчиците
Футболен клуб "Хаджи Димитър"

ЕИК ID: 175929991
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 591222
Футболен клуб "Хаджи Димитър"
Футболен клуб "Хаджи Димитър"
Одобрени разходи / Approved expenses: 57 063 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 063 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 063 лв./BGN
Проект: "Технологична модернизация на ФЕРМА ОВИС ООД" виж доставчиците
"Ферма Овис" ООД
ФЕРМА ОВИС ООД
ЕИК ID: 201796144
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 563545
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ОСОГОВО 30 ФЕРМА ОВИС ООД ДОБРОМИР ГАНЧЕВ ФИЛИПОВ 16870827C755[..](ДФЗ|ТР)
ДИНЧО ГЕНЧЕВ ТОТКОВ CE5AB6D0A297[..](ДФЗ|ТР)
МОМЧИЛ МИЛЧЕВ ... СИНЕРГИКА ООД 200744143(ДФЗ|ТР)
СИНЕРГИКА 200744143(ДФЗ|ТР)
ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 МЕСТНОСТ ДЪБРАВАТА ФЕРМА ОВИС FERMA OVIS 201796144(ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ...
"Ферма Овис" ООД ФЕРМА ОВИС ООД ФЕРМА ОВИС ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ИВАН СИМЕОНОВ 2 ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ОСОГОВО 30 ФЕРМА ОВИС ООД ДОБРОМИР ГАНЧЕВ ФИЛИПОВ 16870827C75554B2F47C2C4A4EC71F66FD4C6CCF227E5DB414D5FE50F66D6ADA ДИНЧО ГЕНЧЕВ ТОТКОВ CE5AB6D0A2979731DCCBC97738E0941CED532B4D1C0D5088BB2E0A74EF6AB4D9 МОМЧИЛ МИЛЧЕВ СИМЕОНОВ A6F4E2AB0E352C6CDFBAEC376C122DAE5109AB7624B0DD2EC2ADA6821111FDF5 ГЕНЧО ДИНЧЕВ ТОТКОВ 723D66762BD50EC0906B246E70914B2FA2AD1A60FA1F90ACAFC0C05BA6D7E4D7 КУНА НИКОЛОВА ТОТКОВА C1687E520C4798D7031A20EE44B42834F9CECB5409EE7D1C944C6DBAD1F3789F СИНЕРГИКА ООД 200744143 СИНЕРГИКА 200744143 ФЕРМА ОВИС ООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 МЕСТНОСТ ДЪБРАВАТА ФЕРМА ОВИС FERMA OVIS 201796144 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА FB521105C396B86FFB397E570942DED6A0EE5C0806255B8D99C02D57DCD3F07B НЕЙКО ТОТЕВ НЕЙКОВ B7126CC653947B4334E805A5CB30C5B148E61E9DB6BEA87EC9C8541099CBD3FD ЙОРДАН ВЛАДЕВ МАНЕВ 56F9DAE8B5130ABC5F16949AF107AEA4D2147712551F1217ABA55A5A37A153AF ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 пл. СЪЕДИНЕНИЕ 3 ТОДОР СТОИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ 15300C33B1CB5D1013E831B798B14C4EC308A5CBA07D0D4DF49ADBFCEAE19A54 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ VODOKANALPROEKT 115753670 АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316 ИМПЕРИАЛ-С ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Славище 13 А ИМПЕРИАЛ-С ЕООД СТАНИСЛАВ МАРИНОВ КОЛЕВ 5170CEA8B69847B78D13EAD6BCA9F89D10A96BF6731F5D9D139C9A483EDD0034 ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. БОРОВО 57-59 Б ИМПЕРИАЛ-С ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. Подуево 10 А ИМПЕРИАЛ-С IMPERIAL-S 175236072 АГРОКЪЩА МиТ АГРОКЪЩА МиТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Арда 1 А АГРОКЪЩА МиТ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТОМОВ 0DCFA5260D5E841F4D56836D0957EF31DA59E4384CBE97347D2ABD223CFC9EE5 ЯНКО МИХОВ МИХОВ A92FA222931353151432FB615A2A1E744B53341C61591D4EC94060862DE8FD32 ХРИСТИНА МАРИНОВА ПАНЧЕВА F19673AC466F2FCC9AF7F7046B4B159C02EFD194399766A7EFB39BE863F8C58A АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 15 В АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АРДА 1 А ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 АГРОКЪЩА МиТ ЕООД АГРОКЪЩА МиТ AGROKASHTA MiT 200427470
Одобрени разходи / Approved expenses: 55 949 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 27 974 лв./BGN
Изплатени / Payed: 27 974 лв./BGN
Проект: „Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на открито гр. Попово” виж доставчиците
Фондация "Детско царство"

ЕИК ID: 176289163
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М313
УРН UID: 586703
Фондация "Детско царство"
Фондация "Детско царство"
Одобрени разходи / Approved expenses: 55 880 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 116 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 116 лв./BGN
Проект: "ФАНИ 2012" ЕООД виж доставчиците
"Фани 2012" ЕООД
ФАНИ 2012 ЕООД
ЕИК ID: 202226765
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 589571
"Фани 2012" ЕООД ФАНИ 2012 ЕООД ФАНИ 2012 ФАНИ 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 1 ФАНИ 2012 ЕООД ФАТМЕГЮЛ УРУЧ РАСИМ 64E79E50ADD3[..](ДФЗ|ТР)
ФАНИ 2012 FANI 2012 202226765(ДФЗ|ТР)
"Фани 2012" ЕООД ФАНИ 2012 ЕООД ФАНИ 2012 ФАНИ 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 1 ФАНИ 2012 ЕООД ФАТМЕГЮЛ УРУЧ РАСИМ 64E79E50ADD34162E4C29466CEF68A48528DC43B7D985733DA873769B3941A02 ФАНИ 2012 FANI 2012 202226765
Одобрени разходи / Approved expenses: 49 255 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 34 479 лв./BGN
Изплатени / Payed: 34 479 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване и софтуер за виртуален офис за извършване на консултантска дейност виж доставчиците
ФЕЪР
ФЕЪР ЕООД
ЕИК ID: 202709397
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 609905
ФЕЪР ФЕЪР ЕООД ФЕЪР ФЕЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Свобода ул. Кокиче 3 ФЕЪР ЕООД МАЯ ДЕНЕВА ИВАНОВА F1A8FF1529B7[..](ДФЗ|ТР)
Здравко Живков Иванов 52B30209C226[..](ДФЗ|ТР)
ФЕЪР FEAR 202709397(ДФЗ|ТР)
ФЕЪР ФЕЪР ЕООД ФЕЪР ФЕЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Свобода ул. Кокиче 3 ФЕЪР ЕООД МАЯ ДЕНЕВА ИВАНОВА F1A8FF1529B703A69F9019E0D7C561A1BDE3B593C6BC20A0EBC58C0ADEC0A333 Здравко Живков Иванов 52B30209C226B9CA208BAAB82DE996CED2060F3BCE212DC9636317D268DB2173 ФЕЪР FEAR 202709397
Одобрени разходи / Approved expenses: 42 459 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 722 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 030 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земедлска техника за лозови масиви" виж доставчиците
"Фоур Френдс"ООД
ФОУР ФРЕНДС ООД
ЕИК ID: 126721485
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 404835
... Фоур Френдс"ООД ФОУР ФРЕНДС ООД ФОУР ФРЕНДС ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Младиново 6531 ФОУР ФРЕНДС ООД ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ D3333E156C3D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКОВ 019D36B4E757[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ A6AD706B760F[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ФАМА ... ФОУР ФРЕНДС ...
"Фоур Френдс"ООД ФОУР ФРЕНДС ООД ФОУР ФРЕНДС ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Младиново 6531 ФОУР ФРЕНДС ООД ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ D3333E156C3D60C567F44E3659585AFD7547FFBE5C0ADAC9FE698DB77B8F0950 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКОВ 019D36B4E7577D0EAEA3C1B51885DFA070884E99B710951D7BAFD8841ED74115 ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ A6AD706B760F9A31CF0C6B8B71AD4EFD21ABE1E66A1DC4457526B754470FC7D1 АГРО ФАМА ЕООД 131557767 АНДОН ЛЮБОМИРОВ ТУШЕВ 638AFC17E4BC8EFDCEEA61AF246AA691AD34C439FC10B5CB376C06CA00FAA5EA ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Г. М. ДИМИТРОВ 75 ХОТЕЛ ВЕГА ОРИОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 201114261 АГРОЕКО ПРОПЪРТИС ЕООД 131557767 ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Г. М. ДИМИТРОВ 75, хотел Вега ГЕРМАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА BF783E50F06F158D7EABB0D6B5D979D1F52E6E380552F2F84197213BBE345467 МЕГЛЕНА АНТОНОВА ТУШЕВА 113C442A5C4B5FDCA80DC25490A0594F63BFD6272FD7641E498AD8385B0A8F60 ИВАНКА СЛАВЧЕВА ЦЕНКОВА BA11A3432BB1033D6D0410719AB5973B80DF7C1B4E3F667658BDBED18E840085 ФОУР ФРЕНДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Горно Ботево 6053 Винарска изба Зитара УАЙН БОКС” ООД 202687029 Уайн бокс ООД 202687029 ИВАЙЛО ДРАГОМИРОВ ДРУМЕВ AF7AEB95B32F05C5EEC8C98FE660551CD1C54EEDC680675A4D4B9E44A52C4699 ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ 8806809414BA1ED2F91B0C0C7F73E44FEACD3FD8C319A1C2D81F15F7271E176C ФОУР ФРЕНДС FOUR FRENDS 126721485 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 ПИМ ПИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 64 ПИМ ООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДРАЛЕВ D9457D36DC7BDD79B8F29442E275047C104E7810D194D924DE0C10AE558B30A0 ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ КАРАБОЙЧЕВ 25019B8391BA20B3E544708059B7726BBDC7EFC20145A1F22950C51FCE269942 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Захари Стоянов 7 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 74 ПИМ PIM 112118317 МИРАТ ГРУП МИРАТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. БРАТЯ БЪКСТОН 86 МИРАТ ГРУП ЕООД МИТКО АЛЕКСАНДРОВ АНЖЕРОВ 57F4BA79FE75362017AD07843DFBB82AD5F6A75AEEAC6994FB30AA6C2EB4D549 ТЕТПРОЕКТ - РАДКА СТЕФАНОВА 110041854 МИРАТ ГРУП 200463559 МИРАТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 КОМПЛЕКС ЦАРИГРАДСКИ 282 Е, ПАРТЕР, Магазин 20 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ АНДЖЕРОВ C06417C0406DF4815E79DC4D7A7FCE12C4249C77C3F66E46B70EB725B09CB4C3 МИРАТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 КОМПЛЕКС ЦАРИГРАДСКИ 282 Г МИРАТ ГРУП MIRAT GRUP 200463559 АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Йоан Екзарх 11 АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД АЛБЕРТО МОКИУТИ B7ECB8421BD6785EEF69363B000B3552 ФЕДЕРИКО ДЗАМАРО 8BD01A40ED46D99B93789A6127F11FA5 САН МАУРО ООД 6D44C331C091AF26439CB4EC67DE1B06 МАРЧЕЛ - СОРИН ПАВЕЛ МАРИЯ АЙОАНЕЙ 3A7BE96C73CFD6CDC9CE38E5FBB760D6 АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Славянска 22 Сан Мауро ООД 4A97E2FA912B7210011A2E17CD4EF305 Марчел - Сорин Павел Мария Айоаней 9D9EF9328DAF2DD45566C18947A01F69 Емме Зета Холдинг ООД 91A1DD309EC7B38ECD67005915AA4B4F Марчел-Сорин Павел Мария-Айояней 79019ED57F67F94DD72303062AACA79A АГРИТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ AGRITEH INTERNESHANAL 200292275 АДИГ АГРО АДИГ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.КОСТАНТИН СТОИЛОВ 11 АДИГ АГРО ЕООД ИВАН ХРИСТОВ СТОЕВ 510B95A945DA7A87CDFA4A532418421AC33EFE5C948740FF5529E1CE3C7210C0 АДИГ АГРО ADIG AGRO 115851068
Одобрени разходи / Approved expenses: 32 817 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 13 127 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 127 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване на сервиз заа обслужване на селскостопанска техника виж доставчиците
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 200567554
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 591662
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул.СТАЙКО СТАЙКОВ 5 ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИВАНОВ ЧЕНЧЕВ 4059615F68E6[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП ИНВЕСТ FILIP INVEST 200567554(ДФЗ|ТР)
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИНВЕСТ ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул.СТАЙКО СТАЙКОВ 5 ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД ФИЛИП ИВАНОВ ЧЕНЧЕВ 4059615F68E6A05B1D69ED42D6B1497EA7D6B6834BEA8B8FCD8BB4A4B21D848D ФИЛИП ИНВЕСТ FILIP INVEST 200567554
Одобрени разходи / Approved expenses: 30 797 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 558 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 558 лв./BGN
Проект: Оборудване на фризьорски салон и соларно студио виж доставчиците
"ФАНТАСТИКО ТОЙС"ООД
ФАНТАСТИКО ТОИС ООД
ЕИК ID: 202019040
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 608424
"ФАНТАСТИКО ТОЙС"ООД ФАНТАСТИКО ТОИС ООД ФАНТАСТИКО ТОИС ФАНТАСТИКО ТОИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 Хаджи Димитър 8 ФАНТАСТИКО ТОИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 България 34 ... ФАНТАСТИКО ТОИС ООД Веселка Димитрова Одринска 1D49A752E6CA[..](ДФЗ|ТР)
...
"ФАНТАСТИКО ТОЙС"ООД ФАНТАСТИКО ТОИС ООД ФАНТАСТИКО ТОИС ФАНТАСТИКО ТОИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 Хаджи Димитър 8 ФАНТАСТИКО ТОИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 България 34 ФАНТАСТИКО ТОИС ООД Веселка Димитрова Одринска 1D49A752E6CAE9B1E560C13138FA3EDEA3345BF99AFDDDD6316DB56B8E358D11 Сашо Николов Одрински 76F20C593EC3C40806C523F5944577EC80FF64DDB8D4AD6971D84E54562B7293 Доника Сашева Николова 83C3750F123F90F5F7A2210B974333B821E0A59B6D2094A7B7BCE757B25458E2 ФАНТАСТИКО ТОИС FANTASTIKO TOIS 202019040
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 995 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 997 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 996 лв./BGN
Проект: Експониране на местното етнографско, културно - историческо и природно наследство на община Крушари. виж доставчиците
Фондация"КРУГА"

ЕИК ID: 176587010
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М313
УРН UID: 610282
Фондация"КРУГА"
Фондация"КРУГА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 281 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 281 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 281 лв./BGN
Проект: Детска площадка виж доставчиците
Фондация "Европейски перспективи и регионално развитие ФОПД"

ЕИК ID: 105579716
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 609367
... и регионално развитие ФОПД" СТРОЙНАДЗОР-НСН СТРОЙНАДЗОР-НСН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Сердика 9 ...
Фондация "Европейски перспективи и регионално развитие ФОПД" СТРОЙНАДЗОР-НСН СТРОЙНАДЗОР-НСН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Сердика 9 СТРОЙНАДЗОР-НСН ООД Веселин Петров Дремсизов 6C1F1CF78074DEE8A81F24738018632AD800E784C1012D87165A631F3D8EB41B Людмил Иванов Асенов 311DD29B149C76B6EBBE99FEB87CB360706D917F59962FFFB6C21024106095D4 СТРОЙНАДЗОР-НСН STROYNADZOR-NSN 130111737 ГАРАНТ 2007 ГАРАНТ 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Княз Борис І 44 ГАРАНТ 2007 ЕООД ГАЛИНА НАЙДЕНОВА АНТОВА-БОРИСОВА C8671F270D455551C8CD338C47B6309EB20C9726E651EB0F651ECDDCC98C0A9D БОРИСЛАВ РАШКОВ БОРИСОВ 988F399224C34D2CCF49B90926C73A6745A356E0F80C683AD42F81D5C70B2F14 ГАРАНТ 2007 GARANT 2007 105583611 ЕВРОПАВИМЕНТИ ЕВРОПАВИМЕНТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 60 ЕВРОПАВИМЕНТИ ООД ЦВЕТОСЛАВ ЕВТИМОВ ЦВЕТКОВ D375AEA29CF53250CF4D81225A644F1EE4A7848301CB29A2B7F479DB94790D6B ЛЮБОМИР ДАМЯНОВ ТРАЙКОВ 4250A65BB9475E17856B059882A7FA20F3B199BDA31A3F07B6E176AA34BD2D75 ЕВРОПАВИМЕНТИ EVROPAVIMENTI 201808296 КАДАСТЪР И ГЕОДЕЗИЯ КАДАСТЪР И ГЕОДЕЗИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ХРИСТО БОТЕВ 16 КАДАСТЪР И ГЕОДЕЗИЯ ООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИОНИСИЕВ 64456FE65C9151F186A2EC18EC6D3289B9150CA98757E366C6A80118CA15FEB7 БРАНИМИРА ЙОРДАНОВА ГЕШЕВА 20F3B3A4C08FF8D6BF87EB821155EF58734149ADE731E35CBFCFB66693592920 ПАВЛИНКА НЕДЕЛЧЕВА БИЗЕРАНОВА ADF29C144D904040C2A4525F7D1049DCFE584705347ED802F42A3CCFF1000BB0 ТОНИ ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ 7809C1ACEB7239C0C138FB485465C24D2A45A1A3883869774EBA3D42644CEE5C ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 187C5C6319A34C5F1B0C94A2905107AAE701044F9560B0B6B8A6FDB06F585287 ВАНЯ РАЙЧЕВА НИКОЛОВА 3BC3B85A9123B36E9222F75A7811C115EA20D4F46C1C3540414757FC310BE007 ПЛАМЕН НИКОЛОВ СТОЯНОВ 0C43B366C9659C4FAE587E791B502FD139F8F476FD27E223DE108BC5A9B2E99E МАРИЯНА ЦЕНОВА СТОЯНОВА FFF57B3B0F1B67735EBEDB2BD4F9D99FD64937E144CB06D9EBBACF62818D96BA ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИНОСИЕВ 64456FE65C9151F186A2EC18EC6D3289B9150CA98757E366C6A80118CA15FEB7 КАДАСТЪР И ГЕОДЕЗИЯ KADASTAR I GEODEZIYA 105553575 Солимар Европа Солимар Европа ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 54 Б Солимар Европа ООД Милена Стефанова Николова-Костова D6C8FBB79B09C555A8EF1491E1A78ED127A03356AD81D8C0E35616EFDF121A19 Солимар Интернешънъл Инк. 22A1390C54FB883A646BAE20D781B9DD МИЛЕНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА D6C8FBB79B09C555A8EF1491E1A78ED127A03356AD81D8C0E35616EFDF121A19 Солимар Интернешънъл Инк, Идентификация ДС20009 AFE3FF8FD68F4BC3FB38AC6CE01AF0ED Солимар Европа Solimar Evropa 175449273
Одобрени разходи / Approved expenses: 28 582 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 582 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 137 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Фондация за Околна среда и земеделие

ЕИК ID: 114609578
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387257
Фондация за Околна среда и земеделие
Фондация за Околна среда и земеделие
Одобрени разходи / Approved expenses: 27 260 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 27 260 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 363 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за повишаване конкурентноспособността на Фото Каприз ЕООД виж доставчиците
"ФОТО-КАПРИЗ" ЕООД
ФОТО - КАПРИЗ ЕООД
ЕИК ID: 124109404
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 615790
"ФОТО-КАПРИЗ" ЕООД ФОТО - КАПРИЗ ЕООД ФОТО - КАПРИЗ ФОТО - КАПРИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3 ФОТО - КАПРИЗ ЕООД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БАХЛОВ ... DA99128BEC77[..](ДФЗ|ТР)
ФОТО ...
"ФОТО-КАПРИЗ" ЕООД ФОТО - КАПРИЗ ЕООД ФОТО - КАПРИЗ ФОТО - КАПРИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3 ФОТО - КАПРИЗ ЕООД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БАХЛОВ DA99128BEC775ABC06F62E77186AE1E486A6AC8B68F03446C6DA5520818D0CA3 ФОТО - КАПРИЗ FOTO - KAPRIZ 124109404
Одобрени разходи / Approved expenses: 26 493 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 18 545 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 537 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 21 078 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 078 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 705 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 19 318 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 19 318 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 844 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 19 206 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 19 206 лв./BGN
Изплатени / Payed: 15 740 лв./BGN
Проект: Повишаване капацитета на агро-екологичните дейности и опазване на оклоната среда в МИГ "Радомир-Ковачевци-Земен" виж доставчиците
Фондация "ГИС-Трансфер Център"

ЕИК ID: 130534477
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 609322
Фондация "ГИС-Трансфер Център"
Фондация "ГИС-Трансфер Център"
Одобрени разходи / Approved expenses: 17 114 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 521 лв./BGN
Проект: 331 "Професионално обучение и предоставяне на информация за икономически субекти, опериращи в обхвата на приоритетна Ос 3" виж доставчиците
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

ЕИК ID: 175083281
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 632816
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 686 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 6 686 лв./BGN
Изплатени / Payed: 6 197 лв./BGN
Проект:
Фатме Шабан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатме Шабан
Фатме Шабан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фатме Салиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатме Салиева
Фатме Салиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Филип Минков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Филип Минков
Филип Минков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Ферад Ферад

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ферад Ферад
Ферад Ферад
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Фатма Туджар

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатма Туджар
Фатма Туджар
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фатме Мустафова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатме Мустафова
Фатме Мустафова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Филип Соленков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Филип Соленков
Филип Соленков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Филип Митев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Филип Митев
Филип Митев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фильо Филев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Фильо Филев
Фильо Филев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Филип Ковачки

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Филип Ковачки
Филип Ковачки
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Фатиме Ахмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатиме Ахмед
Фатиме Ахмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фатме Пашалова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатме Пашалова
Фатме Пашалова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фатме Мехмедова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатме Мехмедова
Фатме Мехмедова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фатима Вакльова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатима Вакльова
Фатима Вакльова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
Фиданка Кючук

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фиданка Кючук
Фиданка Кючук
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 874 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Филип Велев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Филип Велев
Филип Велев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Фетие Чаушева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фетие Чаушева
Фетие Чаушева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Филип Башулков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Филип Башулков
Филип Башулков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Филип Максимов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Филип Максимов
Филип Максимов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Филип Кабаков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Филип Кабаков
Филип Кабаков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Филип Митов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Филип Митов
Филип Митов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Филиз Ферад

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Филиз Ферад
Филиз Ферад
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Фейзуллах Фейзулов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Фейзуллах Фейзулов
Фейзуллах Фейзулов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Фикрие Муткова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фикрие Муткова
Фикрие Муткова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Филип Филипов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Филип Филипов
Филип Филипов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Филип Хаджиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Филип Хаджиев
Филип Хаджиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Фатме Абдурахман

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фатме Абдурахман
Фатме Абдурахман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
Фани Басмаджиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фани Басмаджиева
Фани Басмаджиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фиген Фейзи

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фиген Фейзи
Фиген Фейзи
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ФИЛИЗ АЛИБАШЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ФИЛИЗ АЛИБАШЕВА
ФИЛИЗ АЛИБАШЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Фикрие Юсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фикрие Юсеин
Фикрие Юсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ФАНКА ФАСУЛДЖИЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ФАНКА ФАСУЛДЖИЕВА
ФАНКА ФАСУЛДЖИЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Фани Максимова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фани Максимова
Фани Максимова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Филип Кръстев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Филип Кръстев
Филип Кръстев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фани Арсова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фани Арсова
Фани Арсова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Фарие Агуш

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Фарие Агуш
Фарие Агуш
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Филип Чучков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Филип Чучков
Филип Чучков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Фейзула Фейзула

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Фейзула Фейзула
Фейзула Фейзула
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ФИКРЕТ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ФИКРЕТ
ФИКРЕТ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Фаик Фаик

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Фаик Фаик
Фаик Фаик
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 107 581 578 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 282 445 863BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020