Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Х*" намери 1553 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Птицеферма за клетъчно отглеждане на кокошки-носачки
ХАСАН ХАСАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ХАСАН ХАСАНОВ
ХАСАН ХАСАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 945 343 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 167 206 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „ПРОИЗВОДСТВО НА ОРАНЖЕРИЙНИ КРАСТАВИЦИ И ДОМАТИ
ХАРГРЕЙП
ХАРГРЕЙП ЕООД
ЕИК ID: 203388962
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ХАРГРЕЙП ХАРГРЕЙП ЕООД ХАРГРЕЙП ХАРГРЕЙП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 Бенковски 39 ХАРГРЕЙП ЕООД Калина Иванова Янкова 0A355B0B00E2[..](ДФЗ|ТР)
ХАРГРЕЙП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул. Двадесет и втори септември 8 Габриела ...
ХАРГРЕЙП ХАРГРЕЙП ЕООД ХАРГРЕЙП ХАРГРЕЙП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 Бенковски 39 ХАРГРЕЙП ЕООД Калина Иванова Янкова 0A355B0B00E293740B8C7BE97D055827AFAFFE3950B4BEF009D092C5E24A631F ХАРГРЕЙП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул. Двадесет и втори септември 8 Габриела Валентинова Георгиева F8FF0E202336084E7FC194DF2DEC60D04D7A050104AF81DFF3D9F2A1DD266496 ХАРГРЕЙП HARGREYP 203388962
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 914 315 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 148 589 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на нова земеделска техника за модернизация на съществуваща зеленчукова градина на Хаджиев 87 ЕООД
"Хаджиев 87" ЕООД
Хаджиев 87 ЕООД
ЕИК ID: 204315650
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Хаджиев 87" ЕООД Хаджиев 87 ЕООД Хаджиев 87 Хаджиев 87 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Илинденци 2833 Вихрен 7 Хаджиев 87 ЕООД НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ХАДЖИЕВ 325B971EF4CF[..](ДФЗ|ТР)
Хаджиев 87 Hadzhiev 87 204315650(ДФЗ|ТР)
"Хаджиев 87" ЕООД Хаджиев 87 ЕООД Хаджиев 87 Хаджиев 87 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Илинденци 2833 Вихрен 7 Хаджиев 87 ЕООД НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ХАДЖИЕВ 325B971EF4CF0CFA7129C3DB47269D51713C3B6B6FE7B0FD881EB04D9435CF58 Хаджиев 87 Hadzhiev 87 204315650
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 780 851 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 068 511 лв./BGN
Изплатени / Payed: 207 189 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА В УПИ II - 03791, КВ. 37 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. САЛАШ, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ
"ХЕМУС АГРО 2015" ЕООД
ХЕМУС АГРО 2015 ЕООД
ЕИК ID: 203809308
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ХЕМУС АГРО 2015" ЕООД ХЕМУС АГРО 2015 ЕООД ХЕМУС АГРО 2015 ХЕМУС АГРО 2015 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ШИРОКА 99 ХЕМУС АГРО 2015 ЕООД ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ГЕНОВ 0C9C8B950A40[..](ДФЗ|ТР)
ХЕМУС АГРО 2015 HEMUS AGRO 2015 203809308(ДФЗ|ТР)
"ХЕМУС АГРО 2015" ЕООД ХЕМУС АГРО 2015 ЕООД ХЕМУС АГРО 2015 ХЕМУС АГРО 2015 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ШИРОКА 99 ХЕМУС АГРО 2015 ЕООД ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ГЕНОВ 0C9C8B950A40E5AB724C37F348505871A3CF670649A741FF180D0A7957FE12EC ХЕМУС АГРО 2015 HEMUS AGRO 2015 203809308
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 586 454 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 951 872 лв./BGN
Изплатени / Payed: 475 936 лв./BGN
Проект: Реконструкция и обновяване на православен храм "Света Параскева", с. Одърне виж доставчиците
Храм "Света Параскева"

ЕИК ID: 175939779
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514132
Храм "Света Параскева" БЕНСТАР БЕНСТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ... ЕООД ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ 8B6E498D369A[..](ДФЗ|ТР)
АКАВВА ЕООД 131060854(ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА 6B509D19EC29[..](ДФЗ|ТР)
Анета Владимирова Велева 96D5FB3D00D5[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОРЕСТ 2002 EVROREST 2002 ...
Храм "Света Параскева" БЕНСТАР БЕНСТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 13 БЕНСТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СВОБОДА 24 БЕНСТАР ООД ЕМИЛ САРКИС ИНДЖИЯН F0F6FC3E0EC0B933307BA2CDFD1B410CF94CF60193CDDA7E24B9D5FB0858042B КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИНДЖИЯН 9612B043222EEA9F4D8E04F285654C07B8236D7C2B023C893718A312DDF17B68 ТОНКА ИВАНОВА ДИШЕВА F1BFC0B67A904D081A104673E03B64989CB8AA8B96651604A9DC6EA8BB3D5E54 БЕНСТАР BENSTAR 114600294 ЕВРОРЕСТ 2002 ЕВРОРЕСТ 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЕРОВЕТЕ 9 ЕВРОРЕСТ 2002 ЕООД ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ 8B6E498D369AE95E133F89A0346246C604F176EBB38CEDABE941F2C40AB160EB АКАВВА ЕООД 131060854 КАМЕЛИЯ ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА 6B509D19EC291E48DF186AC5E531B12C2359EDED96DD88B4F4EDEE72E429BB1F Анета Владимирова Велева 96D5FB3D00D525D205145EC82FB0F5F50568753CC7054793C748F67DD1DCFE3B ЕВРОРЕСТ 2002 EVROREST 2002 130895748 АРМИН КОНСУЛТ АРМИН КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ОБОРИЩЕ 103 Б АРМИН КОНСУЛТ ООД МАРИЯ АСЕНОВА МЕТИН CDDAE395B3C7E5006DE4DFD0B5F9F9B8660CC69AA802FCB2BEC01046B822099D АЛБЕНА МИЛОТИНОВА БОНЕВА-ЛЮЦКАНОВА 40740789E046D2667C343BAD59D0F3E6E417665AE125EF40EF86EB48C33D1449 АРМИН КОНСУЛТ ARMIN KONSULT 201991666 ТРИПОД ТРИПОД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ОБЕЛЯ 1 101 В ТРИПОД ЕООД РУМЕН ЯНЧОВ АПОСТОЛОВ 8BA1A287BE2190E70C619B01845B6FAF06DA787C9D2EFFA1F2A9DA3827010B8C ТРИПОД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПОЗИТАНО 9 2 А НАДЕЖДА РАДКОВА АТАНАСОВА BDCC694EF85882311D824DCE1C078EF74D113F67CF89A2D25A9441DCE2C84E0F АМДИ МУСОВ ИБРАИМОВ 5FCD16A72860FB47B2A7C2E7CC58B066B66BB620FA454F9FEED51F4E8BB15AA3 ТРИПОД TRIPOD 200218244 ИНТЕРКОНСУЛТ ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЛЮЛИН 706 Г ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БОРИС ЦВЕТАНОВ ДИМОВ 159058B38D98B2738330101EFEC7B15AD6F5665D5526310EE157A64E5181946C Доника Юлиянова Георгиева B11C2358173FDF28D81A40742C80D5EB ИНТЕРКОНСУЛТ INTERKONSULT 130567947
Одобрени разходи / Approved expenses: 976 166 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 976 166 лв./BGN
Изплатени / Payed: 928 999 лв./BGN
Проект: " Основен ремонт и реконструкция на Храм "Св.Рождество Богородично", село Белоградец, обина Ветрино." виж доставчиците
Храм "Св.Рождество Богородично"

ЕИК ID: 176260101
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581469
Храм "Св.Рождество Богородично" МД ПРОДЖЕКТ 08 МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД ... СТИВО Х СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9F[..](ДФЗ|ТР)
СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска ...
Храм "Св.Рождество Богородично" МД ПРОДЖЕКТ 08 МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. КАРАМФИЛ 13 А МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ДИМОВ 5DE063FEBAB8A1C959B14D45396ADF838B229BEB8C88D119D54AB3B395265066 МД ПРОДЖЕКТ 08 MD PRODZHEKT 08 200311900 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Топола 14А РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Неофит Бозвели 3 3 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА РАЙНОВА 18710928B19B8246421798236BBA40ABB62F55706AFAAC700AB2E0989E7A51CA СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА РАЙНОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ RAYNOVA KONSULTING 103939400 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 109 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ НИНА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА A2DC1324B2BDFDE794CFAFB63E1ACD15E371B8D8BF9BAC4B61E034313D1AC96F СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА STROY KONSULT - NINA NIKOLOVA 127586147 СТИВО Х СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9FE8044873CC7866C103ABD38E9B3FDA8A0B1FA60B208264055C5A СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска 3а СТИВО Х STIVO H 130530646 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 СОФТ КОНСУЛТ СОФТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 33 Б СОФТ КОНСУЛТ ЕООД НАТАЛИЯ ЛЮБЕНОВА МАРИНОВА 213F17DBE19F9CD1AF9BF9B448D8C0F254BE6BE505A4B11E05A8DC16EAD981CC НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ 365948C1166863A9DB626D6428887F51D84429A9822F59654330B9496FD9A9F6 СОФТ КОНСУЛТ SOFT KONSULT 131283825
Одобрени разходи / Approved expenses: 891 353 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 891 353 лв./BGN
Изплатени / Payed: 869 341 лв./BGN
Проект: Основен ремонт и реконструкцияна Църква "Св. Възнесение Господне" виж доставчиците
Храм ''Свети Възнесение Господне'' - Гр. Суворово

ЕИК ID: 176513049
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608992
Храм ''Свети Възнесение Господне'' - Гр. Суворово ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ...
Храм ''Свети Възнесение Господне'' - Гр. Суворово ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9101 ул. ”Иван Калчев” 2 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ЕООД ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ИНДЖОВ 904688FD752609D1909E8684B19D86F57095CFE8821B3E2871A3E81D04E093AE ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ILIOS INZHENERING KONSULTING 203298543 САГА-К САГА-К ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЦАР АСЕН 41 САГА-К ООД КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДАЯНОВА 32137E2EFFF78AE9863B5259EA0ABF000D2AB2DF80E4F74233F1A028EFF96BE9 ПЛАМЕН БОГДАНОВ КЮЧУКОВ A1969A24FEE6767D223E232D55D2FBB4ABC35A2773CCF392CA7D77D66B1DB9B8 ЙОАНА НАСКОВА МИХАЙЛОВА F708250FF01A2BF8D0713A8EDE1B6C8B04D3983A8F8141A4DCCDA3410D08241F САГА-К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МЛАДОСТ 30 А 1 МИЛЕН СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ F0B072954D7C680B0F08B25981439B99BDC038E0A4F019AA9F0989C9ABE03AD3 САГА-К SAGA-K 148088865 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 28 ет.3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 83BE8DD7727A9FB9C1CB6B12101ECFC889958731A5D25A07A9678F18A6AB4334 ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0B6E4361507D0D75F654A275DD5F29480B405D63D54D09E63216E8C9B838B96E РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА ДАСКАЛОВ 8 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 8D210AF98A55BB332537CF61FF3013EF0A1A973955BAC40EDA838D8F9C391D6D РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 REKLAMEN PARTNYOR G 3 103601402 ДРАФТ ДИЗАЙН ДРАФТ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АЛЕКСАНДЪР РАЧИНСКИ 20 ДРАФТ ДИЗАЙН ЕООД ВЕНЕЛИН НАЙДЕМИРОВ БЕКЯРОВ F19B59152B01D9D323B9234EB37817A357A0ADC7B8D0E7D391C1640EA1AEA0C2 ДРАФТ ДИЗАЙН DRAFT DIZAYN 200051281 БИЛД КОНТРОЛ БИЛД КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 Р-н Приморски; ул. ВАСИЛ ДРУМЕВ 3 БИЛД КОНТРОЛ ЕООД ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КАТЕЛИЕВА C51F339309DEB815BF989D21F112DD94A6CCD610FE84974E5C2170888FCCCF0E БИЛД КОНТРОЛ BILD KONTROL 103869247
Одобрени разходи / Approved expenses: 867 271 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 867 271 лв./BGN
Изплатени / Payed: 863 535 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и ремонт на църква "Света Петка" в ПИ 628, кв.60, гр.Трън, област Перник виж доставчиците
ХРАМ " СВЕТА ПЕТКА"

ЕИК ID: 176479216
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 609002
ХРАМ " СВЕТА ПЕТКА" ОПТИМА ЛЕКС ОПТИМА ЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ... 121120573(ДФЗ|ТР)
ПРО АРМ ПРО АРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ бл. 47А ет.3 ап.11 ПРО АРМ ЕООД МИХАИЛ ...
ХРАМ " СВЕТА ПЕТКА" ОПТИМА ЛЕКС ОПТИМА ЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ТУНДЖА 12А ОПТИМА ЛЕКС ЕООД КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА D2A157EF639002A1D291C97A96A074B7E8F7EFEF84932F351C8F0CF4C066C040 ЕВАРД ООД 831024975 ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА АНТОНОВА AB3800ECAB266EB5711636B5AC06662A249212D8CA5F10A1A694EA7AD1D033B1 Елисавета Димитрова Мичева D773CBA2D643D9E18F771FC6C03FFCE295756F58F3554084BF860855CB9440B5 Анастасия Евгениева Янкова F51D89634422FB890EBCCEA14167BDCCE838F3AF919A4AED31870C0796592F89 ОПТИМА ЛЕКС OPTIMA LEKS 121519152 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ЙОРДАН ТРИФОНОВ 11 Б АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД ГЕРГАНА ИЛИЕВА САВОВА BDC8E136B23EC0B31A681BDD3D81B1DC314771289D5A6031FA87D2859A2CED90 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ALFA SOLYUSHANS 7 201882243 БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО ИВАН ЙОНЧЕВ 6 БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ 3DC88B3E08D78DBBDA1F0F1099535689826D8406719616C0E8A5EB295CB478C7 БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ BILDING INVEST KONSULT 200241195 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. БОЙЧО ВОЙВОДА 3 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА 1758FAC68E9E770C419B9CCFD9E2A9605340993EC2D0AB09E763546514BD71A6 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ. ПАПРАТ 17А ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ ПАПРАТ 17А ВЕНИ ДИЗАЙН 97 VENI DIZAYN 97 131235798 ДЕКРА-АРТ ДЕКРА-АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ЯНТРА 25 ДЕКРА-АРТ ЕООД ДИАНА ПЕТРОВА КРЪНДЕВА 5913E3232DCF9051021A2FEDE6611641AEE4712AF7B0C7F31884D112315AC584 НЕДА - АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.ДУНАВ 42 ДЕКРА-АРТ DEKRA-ART 121120573 ПРО АРМ ПРО АРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ бл. 47А ет.3 ап.11 ПРО АРМ ЕООД МИХАИЛ ИВАНОВ ГЕНОВ 4A0387EE6C4B6CBD9F3AC8B9E9E27D28B6D3F1826A11BDCC46AE209DD1FA3849 ПРО АРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 50 Виолета Николаева Стоянова DDD7A1A098F5AC20CF22A1511DA87830DA41B6392D085C6A17D929C3AE02D843 Емил Чанков Мерджанов C68584D64CDFD0D66C948C2F81E921BF2EE7A746F699900856D7893CD8AE3076 ПРО АРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Църноок 7 ПРО АРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул.История Славянобългарска 6 ПРО АРМ PRO ARM 131453327
Одобрени разходи / Approved expenses: 863 596 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 863 596 лв./BGN
Изплатени / Payed: 858 985 лв./BGN
Проект: „Основен ремонт и реконструкция на Храм ”Св. Възнесение Господне” село Михалич, Община Вълчи Дол” виж доставчиците
ХРАМ "СВ.ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

ЕИК ID: 175972220
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581532
ХРАМ "СВ.ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. ... СТИВО Х СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9F[..](ДФЗ|ТР)
СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска ...
ХРАМ "СВ.ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 СТИВО Х СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9FE8044873CC7866C103ABD38E9B3FDA8A0B1FA60B208264055C5A СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска 3а СТИВО Х STIVO H 130530646 СК Консултинг СК Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Буная 8 1 СК Консултинг ЕООД Снежана Спасова Коцева-Ковачева 6D2E441E1A936C1F3E9C1599710C3135A1FF36B81E00117E101DD7BCCED3316B САВИН ВЕСЕЛИНОВ КОВАЧЕВ 8AFDC0C680CE700FFA63D3E0389A69BB32A2A7EA11B9319CB2E72685E55AB5C7 СК Консултинг SK Konsulting 202047050 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 109 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ НИНА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА A2DC1324B2BDFDE794CFAFB63E1ACD15E371B8D8BF9BAC4B61E034313D1AC96F СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА STROY KONSULT - NINA NIKOLOVA 127586147 МД ПРОДЖЕКТ 08 МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. КАРАМФИЛ 13 А МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ДИМОВ 5DE063FEBAB8A1C959B14D45396ADF838B229BEB8C88D119D54AB3B395265066 МД ПРОДЖЕКТ 08 MD PRODZHEKT 08 200311900
Одобрени разходи / Approved expenses: 859 123 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 859 123 лв./BGN
Изплатени / Payed: 831 629 лв./BGN
Проект: "Основен ремонт и реконструкция на Храм "Света Параскева" село Добротич, община Вълчи дол" виж доставчиците
Храм "Света Параскева"

ЕИК ID: 175972252
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581544
... АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАВРОДИЕВ 7AFC75A0A869[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ F6DA1CA8A9F7[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВКА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА-ШОПОВА 47DCA52A0CF4[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ 9EBF3E689F48[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ ...
Храм "Света Параскева" СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 109 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ НИНА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА A2DC1324B2BDFDE794CFAFB63E1ACD15E371B8D8BF9BAC4B61E034313D1AC96F СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА STROY KONSULT - NINA NIKOLOVA 127586147 СК Консултинг СК Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Буная 8 1 СК Консултинг ЕООД Снежана Спасова Коцева-Ковачева 6D2E441E1A936C1F3E9C1599710C3135A1FF36B81E00117E101DD7BCCED3316B САВИН ВЕСЕЛИНОВ КОВАЧЕВ 8AFDC0C680CE700FFA63D3E0389A69BB32A2A7EA11B9319CB2E72685E55AB5C7 СК Консултинг SK Konsulting 202047050 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Военна рампа ул. ЛОКОМОТИВ 1 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАВРОДИЕВ 7AFC75A0A86928043AEF8D1BD6E9AB94A02DF3F538BF3CD3B51348F5F53FF0E6 ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ F6DA1CA8A9F7168213F4ECEFCB170BCAE8AED79DC79EAE8F735E6C8E5711BC98 СЛАВКА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА-ШОПОВА 47DCA52A0CF4B29DCAB673BF0D9DEFB061B5B3F9514CD51FAFF95ECE6D425A88 ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ 9EBF3E689F48DEC482F577FC314BE434EB6E73F2683237CA64026B7E5D0C2C4E ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ 770F93BC687674A2D7AF9750784007984CDEA48244366C5626C9A26F7BAEFD1B СИМЕОН КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ 35FC27FDE4AA15D87516C1D6149AE83D018D7BBF3C5C1D183AEEE8E03B7151A2 САНКО МАКСИМОВ ПЕШЕВ 672A6110E61166D18FB8E6415FA67A71A20DB7235F91A8A10D21A1A2C69B2C9D ДИБЕЛ 831184588 ДИБЕЛ АД 201378777 ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F8954ED9CC4A52671526FA423D5DC070F33FC2B7DF142663616B8 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново 2074 Валентин Стойчев Сурков C3BA7149921605EEAB733E1A822EF32C2A1EBE6DE94D6A93CB207644C8E22D13 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3702 Западна промищлена зона (Бивша ремонтна работилница КОС) Красимир Колев Колев 50050259DE60494B10A7EAEC88CF2A0984BF98F65E8D9D0EE3157F28B3B3919D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. „Реньос” 1 Божидар Величков Димитров 223D1F428DAC697D43D910A1D2FFC8D7A4924CC63644534FA2C8F66795A00F88 Веселин Александров Мавродиев 636C00F0EC943A16DB611B1444CAABCD90873017BE014074572920A1A3063C6D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. „Съединение” 117 Б Владимир Василев Димитров 99995424987FB299F382446009582AB93E2103AFCBFB0EE0EC1A0B0B9F74937D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. „2-ри Юни” 19 Петър Ваймилов Пановски 91C3C6E02F03631C4DA238A6A1D33CA4F94BA58DA494A33C3DC2C29EF9ECB4C2 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД ТАНЬО КАЛЧЕВ ТАНЕВ EAA62A6540D93E1C37663CD8C0CF813D71874F95E45B76C62BD74498B048324E ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА TSENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA 831914037 Пи Ес Спорт Пи Ес Спорт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 255 В Пи Ес Спорт ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA4860ECFDEB0987D5A27F07BBD5D2E52EAB9780F56966D2A097DBE1 Павлин Йорданов Банков 988DDF7153D19E7D950934D74C1EDE418B5F632E4DD3260936758273CEA39BB8 НЮ АЙЛЪНД НЮ АЙЛЪНД ЕООД Пи Ес Спорт Pi Es Sport 201519690 АРКА КОНСУЛТ АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 226 А АРКА КОНСУЛТ ЕООД ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ 791BAB6B9D4BC40E60B450913311B676FA523C252530CB7781D0BC4B5A13B028 АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 А АРКА КОНСУЛТ ARKA KONSULT 131317505
Одобрени разходи / Approved expenses: 810 307 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 810 307 лв./BGN
Изплатени / Payed: 778 749 лв./BGN
Проект: “Възстановяване и реставрация на православен храм „ Св. Троица“ и подобряване на прилежащото пространство, ПИ № 558, ул. „Изворска“
храм "Света Троица", гр.Котел

ЕИК ID: 119632100
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
храм "Света Троица", гр.Котел
храм "Света Троица", гр.Котел
Одобрени разходи / Approved expenses: 765 865 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 765 865 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт на Храм „св.Великомъчевик Димитър Солунски“ с.Ярловци
Храм"св.Великомъченик Димитър Солунски"с.Ярловци

ЕИК ID: 177027267
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Храм"св.Великомъченик Димитър Солунски"с.Ярловци
Храм"св.Великомъченик Димитър Солунски"с.Ярловци
Одобрени разходи / Approved expenses: 719 003 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 719 003 лв./BGN
Изплатени / Payed: 363 368 лв./BGN
Проект: Реконструкция и ремонт на църква "Св. Николай Мирликийски"в гр. Трън, община Трън виж доставчиците
ХРАМ" СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ"

ЕИК ID: 176479209
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608966
ХРАМ" СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ" БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРНИ ВРЪХ 25А, Бизнес център Хемус ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА 411894896EAD[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ХРАМ" СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ" БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО ИВАН ЙОНЧЕВ 6 БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ 3DC88B3E08D78DBBDA1F0F1099535689826D8406719616C0E8A5EB295CB478C7 БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ BILDING INVEST KONSULT 200241195 МВ-ИНЖЕНЕРИНГ МВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба І 159 А МВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВАСИЛ АТАНАСОВ БОЧУКОВ E673DE8AACB7F50606050318467E1D4C76B2678D0CD31003FDC67B1C4954CDF1 МАГДАЛЕНА СЛАВОВА БОЧУКОВА 7A38AFE8E880BF6A419AC7E673964D15114415E47C98293BAE9F70B990C2D471 МВ-ИНЖЕНЕРИНГ MV-INZHENERING 131178411 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ЙОРДАН ТРИФОНОВ 11 Б АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД ГЕРГАНА ИЛИЕВА САВОВА BDC8E136B23EC0B31A681BDD3D81B1DC314771289D5A6031FA87D2859A2CED90 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ALFA SOLYUSHANS 7 201882243 КАПИТОЛ ГРУП КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 вх.3 ет.3 ап.7 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ 79E14F521A19423CB6F920FD5C6042336B1A962D78E5755AD3E8569FDAFA0E30 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРНИ ВРЪХ 25А, Бизнес център Хемус ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА 411894896EAD76A8EA812741FFCEDF67EEBDA404A851F3F6BD07008C9E56FEE6 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 14 КАПИТОЛ ГРУП KAPITOL GRUP 131112176 Ятрейд 2010 Ятрейд 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Топли дол 2А 1 Ятрейд 2010 ЕООД Янчо Тодоров Василев D88837EB87E42CF0CCCB9D2ECB8B041F8E1AA704B72AC05A5AFF2476894926D2 Ятрейд 2010 201251783 ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ 200814385 Ятрейд 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Кратово 8 Венцислав Колев Савов F8EF2EBC8CD4E65608C1EB168C4E1A07760CE885AE303ECE9512202755F614D6 Ятрейд 2010 YAtreyd 2010 201251783
Одобрени разходи / Approved expenses: 694 026 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 694 026 лв./BGN
Изплатени / Payed: 682 416 лв./BGN
Проект: „Основен ремонт и реконструкция на Храм ”Св. Св. Равноапостолни Константин и Елена” село Ягнило, Община Ветрино” виж доставчиците
Храм ”Св. Св. Равноапостолни Константин и Елена”

ЕИК ID: 176260076
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581457
Храм ”Св. Св. Равноапостолни Константин и Елена” МД ПРОДЖЕКТ 08 МД ПРОДЖЕКТ ... СТИВО Х СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9F[..](ДФЗ|ТР)
СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска ...
Храм ”Св. Св. Равноапостолни Константин и Елена” МД ПРОДЖЕКТ 08 МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. КАРАМФИЛ 13 А МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ДИМОВ 5DE063FEBAB8A1C959B14D45396ADF838B229BEB8C88D119D54AB3B395265066 МД ПРОДЖЕКТ 08 MD PRODZHEKT 08 200311900 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Топола 14А РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Неофит Бозвели 3 3 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА РАЙНОВА 18710928B19B8246421798236BBA40ABB62F55706AFAAC700AB2E0989E7A51CA СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА РАЙНОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ RAYNOVA KONSULTING 103939400 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 109 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ НИНА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА A2DC1324B2BDFDE794CFAFB63E1ACD15E371B8D8BF9BAC4B61E034313D1AC96F СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА STROY KONSULT - NINA NIKOLOVA 127586147 СТИВО Х СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9FE8044873CC7866C103ABD38E9B3FDA8A0B1FA60B208264055C5A СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска 3а СТИВО Х STIVO H 130530646 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 СОФТ КОНСУЛТ СОФТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 33 Б СОФТ КОНСУЛТ ЕООД НАТАЛИЯ ЛЮБЕНОВА МАРИНОВА 213F17DBE19F9CD1AF9BF9B448D8C0F254BE6BE505A4B11E05A8DC16EAD981CC НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ 365948C1166863A9DB626D6428887F51D84429A9822F59654330B9496FD9A9F6 СОФТ КОНСУЛТ SOFT KONSULT 131283825
Одобрени разходи / Approved expenses: 665 608 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 665 608 лв./BGN
Изплатени / Payed: 634 936 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ В СТОПАНСТВОТО
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 507 778 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 304 667 лв./BGN
Изплатени / Payed: 304 667 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
"ХАДЖИЕВ-2005"ЕООД
ХАДЖИЕВ-2005 ЕООД
ЕИК ID: 101677796
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 536203
"ХАДЖИЕВ-2005"ЕООД ХАДЖИЕВ-2005 ЕООД ХАДЖИЕВ-2005 ХАДЖИЕВ-2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Илинденци 2833 ул. ШЕСТНАДЕСЕТА 1 ХАДЖИЕВ-2005 ЕООД ЕВГЕНИ ИЛИЕВ ХАДЖИЕВ 05CE32B9A834[..](ДФЗ|ТР)
ХАДЖИЕВ-2005 HADZHIEV-2005 101677796(ДФЗ|ТР)
...
"ХАДЖИЕВ-2005"ЕООД ХАДЖИЕВ-2005 ЕООД ХАДЖИЕВ-2005 ХАДЖИЕВ-2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Илинденци 2833 ул. ШЕСТНАДЕСЕТА 1 ХАДЖИЕВ-2005 ЕООД ЕВГЕНИ ИЛИЕВ ХАДЖИЕВ 05CE32B9A83453AA070AC8E17463CFDE06FF954453AF6E694BF16E7AABE89C1D ХАДЖИЕВ-2005 HADZHIEV-2005 101677796 УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C4590B398CCDFE1CF8C6DA30E31644A2DEBA1B47B4CEAE749A321 НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856BC2F31AB529B1C321ACA587DB04BA52CE7B9D89E9083F5F17E7D УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925 ФИН-СПРЕД ФИН-СПРЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г ФИН-СПРЕД ООД ЙОРДАН ЛЮБЧОВ МЕТОДИЕВ BFFAD7AEFF1C1883A59C9B11BA77BBE6D0D0FAE73B10617D8AB890F0D304005F ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА 49ECA325DAA4F47C20A30D4B15B26AA851FBCB29FE157E3813E8A4B40F4AC9C1 ФИН-СПРЕД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 17 ФИН-СПРЕД FIN-SPRED 175177631 ТРАКТОР ИНВЕСТ ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ТЕОФАН РАЙНОВ 43 ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД РОСИЦА АТАНАСОВА ПЕТРОВА 29A573A38A6B1081C1108B875B6F67A5B16C43B82329B7F39702B49AD59F7936 ТРАКТОР ИНВЕСТ TRAKTOR INVEST 160034549 ДЕЙТА ДЕЙТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 РУСКИ 45 ДЕЙТА ЕООД АНГЕЛ ДИНЕВ АНГЕЛОВ 47620E8220B4B8DA300E6DC6C7ED39463D394D5FDDDEA058F9EBE345A5248D15 ДЕЙТА DEYTA 123748598 МАЗОТИ БЪЛГАРИЯ МАЗОТИ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ШАР ПЛАНИНА 50 МАЗОТИ БЪЛГАРИЯ ООД ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 ИМТРЕЙДИНГ ССООД 202541095 СОРС ООД 201655167 ЛЮДМИЛА НЕДЕВА ВЪЛЧЕВА B3FCA9858ABC578B88B34D7D128B372F8C61865A421EFA8E93FD8A58FDD916E2 ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕТРОВ C0CD7B1A6A56A424208ED5A5BA487AFD47D0EB2D818D799FD64C09B24FEBE984 ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ 202317122 ТЕХНОПИМ ООД МАЗОТИ БЪЛГАРИЯ MAZOTI BALGARIYA 202641156 ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828
Одобрени разходи / Approved expenses: 463 443 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 231 722 лв./BGN
Изплатени / Payed: 132 361 лв./BGN
Проект: Реставрация и подобряване на прилежащото на храм "Успение на Пресвета Богородица" , гр.Долна баня виж доставчиците
Храм "Успение на Пресвета Богородица", гр.Долна Баня

ЕИК ID: 131216011
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514121
Храм "Успение на Пресвета Богородица", гр.Долна Баня ГАМЕРОН ГРУП ГАМЕРОН ...
Храм "Успение на Пресвета Богородица", гр.Долна Баня ГАМЕРОН ГРУП ГАМЕРОН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.ПИРИНСКИ ПРОХОД 26 ГАМЕРОН ГРУП ЕООД МАРИН НИКОЛОВ МЕРЕКЬОВ 936ADBD65C4B18DBDCE48480940DA730FD429CF1B7F654E7DA789E47FBC6AD84 ГАМЕРОН ГРУП GAMERON GRUP 201042919 Студио Даел Студио Даел ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Пирински проход 26 Студио Даел ООД Марин Николов Мерекьов 936ADBD65C4B18DBDCE48480940DA730FD429CF1B7F654E7DA789E47FBC6AD84 Мирослава Николова Мерекьова 34048C564286A3BE0BE56FF353D4A8838EAE2D20EFA65DA1FECABDBDCE187399 Юлияна Александрова Мерекьова E8AC97115E5983FD689CBAB253FA702A6FE252FEF9670080C60DC5F31143D7F6 Студио Даел Studio Dael 131516980 БУЛПЛАН ИНВЕСТ БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.КРУМ ЗАРЕВ 47 БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД НИКОЛАЙ АНТОНОВ ЙОСИФОВ 484EE7A916BE394B73DE3BACD7CD55BC8F60993BDC9109F6F23113E16A9C86AF АНТОН ЙОСИФОВ СТОЯНОВ C0EAEAD77EC9F6F2B01FD8E6894A8CEC3201AEE728A9930F89359C3EEED67308 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕЛИЙСКИ C127B2646BD8B7AC9912CF8E841887D15013A1A884C56ED43475B91FFDB0BC8E БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 51А ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД 130997190 БУЛПЛАН ИНВЕСТ BULPLAN INVEST 200010904
Одобрени разходи / Approved expenses: 435 602 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 435 602 лв./BGN
Изплатени / Payed: 479 302 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и ремонт на храм "Св.Рождество Христово" и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка" виж доставчиците
ХРАМ"СВ.РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО"

ЕИК ID: 176306207
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581651
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Хенрих Ибсен 15 СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - ... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Хенрик Ибсен 15 СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ ... ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ F6DA1CA8A9F7[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВКА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА-ШОПОВА 47DCA52A0CF4[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОР РОСЕНОВ ...
ХРАМ"СВ.РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО" СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛЕГЕ 5 СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ ООД ТИХОМИР ИВАНОВ КАЗАКОВ D49C4B5401C08E0B274EE560BB40F2D012B2EF6C84DE682F8A3707F2E83654EC ДЕЙВИД ДЖОРДЖ ТЕЙЛЪР CE717C417226DDEAF900F20C0AD4C48B АЛЕКСАНДЪР ДЖОН ДОУ F01493F7C8A7739037FF872791B5586B Александър Джон Доу 4DC3843CACAA693E2CADF215697A4EAB Казаков и Доу ООД 201485957 СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Съборна 11А СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Хенрих Ибсен 15 СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Хенрик Ибсен 15 СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ STIVAN DZHORDZH INTERNESHANAL - BALGARIYA 201485989 АРКА КОНСУЛТ АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 226 А АРКА КОНСУЛТ ЕООД ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ 791BAB6B9D4BC40E60B450913311B676FA523C252530CB7781D0BC4B5A13B028 АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 А АРКА КОНСУЛТ ARKA KONSULT 131317505 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Военна рампа ул. ЛОКОМОТИВ 1 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАВРОДИЕВ 7AFC75A0A86928043AEF8D1BD6E9AB94A02DF3F538BF3CD3B51348F5F53FF0E6 ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ F6DA1CA8A9F7168213F4ECEFCB170BCAE8AED79DC79EAE8F735E6C8E5711BC98 СЛАВКА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА-ШОПОВА 47DCA52A0CF4B29DCAB673BF0D9DEFB061B5B3F9514CD51FAFF95ECE6D425A88 ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ 9EBF3E689F48DEC482F577FC314BE434EB6E73F2683237CA64026B7E5D0C2C4E ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ 770F93BC687674A2D7AF9750784007984CDEA48244366C5626C9A26F7BAEFD1B СИМЕОН КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ 35FC27FDE4AA15D87516C1D6149AE83D018D7BBF3C5C1D183AEEE8E03B7151A2 САНКО МАКСИМОВ ПЕШЕВ 672A6110E61166D18FB8E6415FA67A71A20DB7235F91A8A10D21A1A2C69B2C9D ДИБЕЛ 831184588 ДИБЕЛ АД 201378777 ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F8954ED9CC4A52671526FA423D5DC070F33FC2B7DF142663616B8 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново 2074 Валентин Стойчев Сурков C3BA7149921605EEAB733E1A822EF32C2A1EBE6DE94D6A93CB207644C8E22D13 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3702 Западна промищлена зона (Бивша ремонтна работилница КОС) Красимир Колев Колев 50050259DE60494B10A7EAEC88CF2A0984BF98F65E8D9D0EE3157F28B3B3919D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. „Реньос” 1 Божидар Величков Димитров 223D1F428DAC697D43D910A1D2FFC8D7A4924CC63644534FA2C8F66795A00F88 Веселин Александров Мавродиев 636C00F0EC943A16DB611B1444CAABCD90873017BE014074572920A1A3063C6D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. „Съединение” 117 Б Владимир Василев Димитров 99995424987FB299F382446009582AB93E2103AFCBFB0EE0EC1A0B0B9F74937D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. „2-ри Юни” 19 Петър Ваймилов Пановски 91C3C6E02F03631C4DA238A6A1D33CA4F94BA58DA494A33C3DC2C29EF9ECB4C2 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД ТАНЬО КАЛЧЕВ ТАНЕВ EAA62A6540D93E1C37663CD8C0CF813D71874F95E45B76C62BD74498B048324E ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА TSENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA 831914037 Пи Ес Спорт Пи Ес Спорт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 255 В Пи Ес Спорт ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA4860ECFDEB0987D5A27F07BBD5D2E52EAB9780F56966D2A097DBE1 Павлин Йорданов Банков 988DDF7153D19E7D950934D74C1EDE418B5F632E4DD3260936758273CEA39BB8 НЮ АЙЛЪНД НЮ АЙЛЪНД ЕООД Пи Ес Спорт Pi Es Sport 201519690 АКТИВА КОНСУЛТИНГ АКТИВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 255 В АКТИВА КОНСУЛТИНГ ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA4860ECFDEB0987D5A27F07BBD5D2E52EAB9780F56966D2A097DBE1 АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ ПЕТРЕНКО D082C622510EC2AA42874773EC596C337FC91B3EB80DD3F7559CC81F3C73084D БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД 130697606 АКТИВА КОНСУЛТИНГ AKTIVA KONSULTING 201672622
Одобрени разходи / Approved expenses: 427 919 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 427 919 лв./BGN
Изплатени / Payed: 416 728 лв./BGN
Проект: Закупуване на зърнокомбайн Claas Lexion 520 виж доставчиците
Хюсеин Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 202789
Хюсеин Хюсеин АЙ ВИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ АЙ ВИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ ... 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая ...
Хюсеин Хюсеин АЙ ВИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ АЙ ВИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 РИЛА 8 АЙ ВИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ ЕООД ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ B241DAC2682A721404416D6864D8969C6567DC52B8E3D968DCD335C9A64CD889 АЙ ВИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ AY VI END VI KONSULT 200104595 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907 ОРУДИЦА 2000 ОРУДИЦА 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 169 ОРУДИЦА 2000 ООД ГАЛИН СТАНЧЕВ НИКОВ 9E061530F200DE411D659D429B3DCDB9ABAE5DF59933D84A0E6A35950294D528 ЗДРАВКО АПОСТОЛОВ СТАНЕВ 7CA4C339378BBE15276EE5665030527C22682E8965719E7AF00FA59DFEC56B22 АТАНАС КРЪСТЕВ ПЕТРОВ 45AC036112870F902D82B625EBC016DCD6A7F6842F6FE3471C86D178382BB623 ГАЛИН СТАНЧЕВ НИКОВ, АТАНАС КРЪСТЕВ ПЕТЛОВ 45AC036112870F902D82B625EBC016DCD6A7F6842F6FE3471C86D178382BB623 АНТОН ЗДРАВКОВ СТАНЕВ 3DF13D1E14156B8BA30CB3180CB5B9F41506A67897BD2A9F0C117C5CCC703D57 ТИ АЙ СЕКЮРИТИ 103605226 ОРУДИЦА 2000 ORUDITSA 2000 128053593 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 394 910 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 197 455 лв./BGN
Изплатени / Payed: 197 455 лв./BGN
Проект: "Дейностипо ремонта и реконструкцията на Храм "Св.Вмчк. Теодор Тирон" гр. Летница" виж доставчиците
Храм "Св. Вмчк.Теодор Тирон"

ЕИК ID: 175937358
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514133
... ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ E8FF48D148C5[..](ДФЗ|ТР)
СКАТ - ХОЛДИНГ АД 834072780(ДФЗ|ТР)
ТЕРИН ЕООД 124686587(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО ... ЕООД ТАТЯНА ФИЛЕВА БОРИСОВА A6C6D5841BC0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ B4A7873C5743[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН ИГНАТ 64A78C8511C7[..](ДФЗ|ТР)
СИЯНА ТЕС ...
Храм "Св. Вмчк.Теодор Тирон" ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 15 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО 42F217BC02314389FCB908AE81211249B90ED41793F2EB1DEF2CC6F48D25A6F2 ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ E8FF48D148C5328DE12AE4A0AA989A1676A5050566382A4B546E193559AAFEAD СКАТ - ХОЛДИНГ АД 834072780 ТЕРИН ЕООД 124686587 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Полковник Дрангов 9 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО PATNO STROITELSTVO 124000579 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317 ИНЕКС ИНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА 24 ИНЕКС ООД ИВАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА 142A610FDCBDB0783660DC4B315261832D92CDBFEC9B998C470A9157434504FE НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ D70B6AF73F24A5E8034C065E6470DB295F1B72978CA0DFFE788E56E8BC763D1C ИНЕКС INEKS 117033575 СИЯНА ТЕС СИЯНА ТЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Трявна 5350 Кънчо Скорчев 8 СИЯНА ТЕС ЕООД ТАТЯНА ФИЛЕВА БОРИСОВА A6C6D5841BC0002ED4F247C7B936589DE6A9E0C8774C0287AD3F39BAA00CBE36 ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ B4A7873C5743273282E4D07A95C3BF81969337A21BA5FEC8B5C71D5710C022D8 МАРИН ИГНАТ 64A78C8511C78871865640F4DCA79492 СИЯНА ТЕС SIYANA TES 201946546 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 КОНТРОЛ 21 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН 8 817 Б КОНТРОЛ 21 ООД СЕНКО ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ F94DDFFA9117C71FE47D699167EB9CF66671CD4420D8C8F3473F2005EF65A84C АНА СЕНКОВА ГЕОРГИЕВА 554E84BB5FF58182FD4EFD0A1312B25E793FA9538657E30508978EA4C04CFEAC КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1342 ЛЮЛИН 8 817 Б АНА СЕНКОВА АСЕНОВА 554E84BB5FF58182FD4EFD0A1312B25E793FA9538657E30508978EA4C04CFEAC ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ DD06AEB2000D0DC4E26DDB86E9EB28EFCA1E2ABC2AA4201CE4C5CBE3073B42B5 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 34 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Цанко Церковски 34 КОНТРОЛ 21 KONTROL 21 130064337
Одобрени разходи / Approved expenses: 384 304 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 384 304 лв./BGN
Изплатени / Payed: 382 734 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и обновяване на храм "Св. Великомъченик Димитър" в с. Джурово, община Правец". виж доставчиците
Храм "Свети Великомъченик Димитър", с. Джурово

ЕИК ID: 175977884
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581567
... 18 ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ООД ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D88344E06F8A[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ ДОНЧЕВ 07D98BDE0FC3[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРФЕКТА ПРИНТ ... гр. Бургас 8000 Зорница 2 а ВИКСТРОЙ ЕООД АДЕМ ХЮСЕИН ОСМАН 36DAE43FE54B[..](ДФЗ|ТР)
ВИКСТРОЙ VIKSTROY 147154515(ДФЗ|ТР)
АЛФА СОЛЮШЪНС 7 АЛФА ...
Храм "Свети Великомъченик Димитър", с. Джурово ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ул. ЛЮЛИН 18 ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ООД ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D88344E06F8A046F5338CDB1C217A61B0649C21F2AF27BC5DFE18AA92DB26F9B АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ ДОНЧЕВ 07D98BDE0FC3A51AA9123D8A413C617AECD69461D4B9BF47EF60508ADDE50F3C ПЕРФЕКТА ПРИНТ ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ PERFEKTA PRINT ATS 175088563 ВИКСТРОЙ ВИКСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Зорница 2 а ВИКСТРОЙ ЕООД АДЕМ ХЮСЕИН ОСМАН 36DAE43FE54B03F0E35883D7371DFB438D3FCB2386A23B58E7769D817F848ACB ВИКСТРОЙ VIKSTROY 147154515 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ЙОРДАН ТРИФОНОВ 11 Б АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД ГЕРГАНА ИЛИЕВА САВОВА BDC8E136B23EC0B31A681BDD3D81B1DC314771289D5A6031FA87D2859A2CED90 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ALFA SOLYUSHANS 7 201882243 АРХСЕТ АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 1 135 АРХСЕТ ЕООД МАРТИН НАСКОВ ДИМИТРОВ 0681F86A7358D35F146DEBB3A0252F71832D5272EA07271F80FE3D3779808804 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D1B516FED0D0EA6A5ACB2AF7873C2864BFCDF64497AC7FBF9BBDC АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317
Одобрени разходи / Approved expenses: 375 811 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 375 811 лв./BGN
Изплатени / Payed: 363 620 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на храм "Св.Троица", с.Генерал Колево виж доставчиците
Храм "Св.Троица" с.Генерал Колево

ЕИК ID: 176268646
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581465
Храм "Св.Троица" с.Генерал Колево ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ...
Храм "Св.Троица" с.Генерал Колево ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9101 ул. ”Иван Калчев” 2 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ЕООД ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ИНДЖОВ 904688FD752609D1909E8684B19D86F57095CFE8821B3E2871A3E81D04E093AE ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ ILIOS INZHENERING KONSULTING 203298543 БРЪНЧЕВ БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ОБОРИЩЕ 46 ет.7 ап.75 БРЪНЧЕВ ЕООД ОГНЯН СТЕФАНОВ БРЪНЧЕВ 43B52CBDD29955E611AF82181C85605CCEC26E9A6B3E0B0584C1F87372503CB6 БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 52 БРЪНЧЕВ BRANCHEV 103613529 КАЛЕКСА КАЛЕКСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ЦАР АСЕН 43 КАЛЕКСА ООД ПЛАМЕН БОГДАНОВ КЮЧУКОВ A1969A24FEE6767D223E232D55D2FBB4ABC35A2773CCF392CA7D77D66B1DB9B8 МИЛЕН СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ F0B072954D7C680B0F08B25981439B99BDC038E0A4F019AA9F0989C9ABE03AD3 ЙОАНА НАСКОВА МИХАЙЛОВА F708250FF01A2BF8D0713A8EDE1B6C8B04D3983A8F8141A4DCCDA3410D08241F КАЛЕКСА KALEKSA 131306882 БИЛД КОНТРОЛ БИЛД КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 Р-н Приморски; ул. ВАСИЛ ДРУМЕВ 3 БИЛД КОНТРОЛ ЕООД ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КАТЕЛИЕВА C51F339309DEB815BF989D21F112DD94A6CCD610FE84974E5C2170888FCCCF0E БИЛД КОНТРОЛ BILD KONTROL 103869247
Одобрени разходи / Approved expenses: 375 223 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 375 223 лв./BGN
Изплатени / Payed: 371 628 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и обновяване на храм "Свети Атанасий Велики" в гр. Правец, община Правец виж доставчиците
Храм "Свети Атанасий Велики"

ЕИК ID: 176317011
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581585
... ВЛАДИМИТОВ - ЖИТЕНСКИ 2FDA50838260[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР СПАСОВ ЛОЗАНОВ 9CDAD8D5CA32[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ХОЛД АД 131115959(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ... ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D[..](ДФЗ|ТР)
АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455(ДФЗ|ТР)
Храм "Свети Атанасий Велики" ДЖИ ПИ ГРУП ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Черни връх 92 ДЖИ ПИ ГРУП ООД ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИТОВ - ЖИТЕНСКИ 2FDA50838260BEAC561D3CA4D671383FD04F397F1BEA0471AC63B5D439AF80F3 ВЛАДИМИР СПАСОВ ЛОЗАНОВ 9CDAD8D5CA32D0BF72571730997E70265CC1130AE8730CB844DDC0A2204C954B ДЖИ ПИ ХОЛД АД 131115959 ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 92 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ - ЖИТЕНСКИ 2FDA50838260BEAC561D3CA4D671383FD04F397F1BEA0471AC63B5D439AF80F3 СТЕФАН ФИЛИПОВ ТОТЕВ A1A07CD2BD56BDAC9D85359FBDE59D6FD88F8E9892DAF3038DA0158F49F947A9 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 121D5B1DB7C1B47EA04EA5B16856693635682EA3D2582AF9A851E26A08C88247 Владимир Георгиев Владимиров-Житенски 2FDA50838260BEAC561D3CA4D671383FD04F397F1BEA0471AC63B5D439AF80F3 ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 59 А ДЖИ ПИ ГРУП 131124561 ДЖИ ПИ ГРУП 204257528 ДЖИ ПИ ГРУП DZHI PI GRUP 131124561 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ЙОРДАН ТРИФОНОВ 11 Б АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД ГЕРГАНА ИЛИЕВА САВОВА BDC8E136B23EC0B31A681BDD3D81B1DC314771289D5A6031FA87D2859A2CED90 АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ALFA SOLYUSHANS 7 201882243 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317 АРХСЕТ АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 1 135 АРХСЕТ ЕООД МАРТИН НАСКОВ ДИМИТРОВ 0681F86A7358D35F146DEBB3A0252F71832D5272EA07271F80FE3D3779808804 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D1B516FED0D0EA6A5ACB2AF7873C2864BFCDF64497AC7FBF9BBDC АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455
Одобрени разходи / Approved expenses: 373 754 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 373 754 лв./BGN
Изплатени / Payed: 300 464 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на храм " Св. вмчк. Димитър"- с.Брестак виж доставчиците
Храм "Св.ВМЧК.Димитър"

ЕИК ID: 176248704
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581480
Храм "Св.ВМЧК.Димитър" БРЪНЧЕВ БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ...
Храм "Св.ВМЧК.Димитър" БРЪНЧЕВ БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ОБОРИЩЕ 46 ет.7 ап.75 БРЪНЧЕВ ЕООД ОГНЯН СТЕФАНОВ БРЪНЧЕВ 43B52CBDD29955E611AF82181C85605CCEC26E9A6B3E0B0584C1F87372503CB6 БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 52 БРЪНЧЕВ BRANCHEV 103613529 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 28 ет.3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 83BE8DD7727A9FB9C1CB6B12101ECFC889958731A5D25A07A9678F18A6AB4334 ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0B6E4361507D0D75F654A275DD5F29480B405D63D54D09E63216E8C9B838B96E РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА ДАСКАЛОВ 8 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 8D210AF98A55BB332537CF61FF3013EF0A1A973955BAC40EDA838D8F9C391D6D РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 REKLAMEN PARTNYOR G 3 103601402 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 22 Б ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЯСЕНКА ФИЛЧЕВА МОЛЛОВА-ИНДЖОВА 75B9328A9430553A968DF8A455DA011D7AB2741FBDB0D60E35B94AB0CB51491D АТАНАС ФИЛЧЕВ МОЛЛОВ 3443AFD9191E64C5A3CE0BF75ED1773245462F49884C8454579BA6931EBB11DE ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ILIOS INZHENERING 200137054 СГРАДОСТРОЕНЕ-ВАРНА ГРУП СГРАДОСТРОЕНЕ-ВАРНА ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ПЕТКО СТАЙНОВ 12 7 СГРАДОСТРОЕНЕ-ВАРНА ГРУП ООД ИВАЙЛО АНГЕЛОВ БОЕВ 5D9C0531AFDFB9FDEDF93E657AEEF25F776F706958E3BD13FE5F5C9F3C9DC2D3 ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМБОВ BEF3A7D7443BDF30782CBF976B127AD75C69E8A29FC4AE1DFAAE74227941B71E СГРАДОСТРОЕНЕ-ВАРНА ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ВАРДАР 30 Е ДИЯНА СТОИЛОВА БАРЪМОВА 2A51CF34EADA48E4A5AECB6BE22E7290F9FBD94359A0723D4C7742B10FF47730 СГРАДОСТРОЕНЕ-ВАРНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Ген.Киселов 3 СГРАДОСТРОЕНЕ-ВАРНА ГРУП SGRADOSTROENE-VARNA GRUP 200474089
Одобрени разходи / Approved expenses: 373 114 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 373 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 373 070 лв./BGN
Проект: Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение- Храм " Св. Йоан Рилски " виж доставчиците
Храм " Св. Йоан Рилски " с. Дъскот

ЕИК ID: 175948536
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514062
Храм " Св. Йоан Рилски " с. Дъскот ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ ... БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ИЗТОК 51 АВАНГАРД А 07 ЕООД НАДКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 67D681E79354[..](ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия ...
Храм " Св. Йоан Рилски " с. Дъскот ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 99 Б А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDBDB7C9D863EBE5E285FC3F69702E24F0CFCC7F80C550F4ECE7703 ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F210CBF6B57D61192B9E55E9DA7DFF4C762EDCA3CD33559BD9DC6 ИВЕТА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА DBC57A911C1BD63F53B9CE065C6045D45918B43E9D43A9447C91EBC43D373BA9 ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ CEC34B895A13ECD0E2FE8BBED04B4D5EF06D44657A2B02770E15F4C053FDA88B ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 0000 ул. М. ДРУМЕВ 10 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 15 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 25 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Симеоновско шосе 85-З А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST 814254696 ИВЕСТ - 99 ИВЕСТ - 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ВОЛГА 53 ИВЕСТ - 99 ООД ВЕСКА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА 77BD1424899007F4CE0542ABF68E8EF605F8302B06B5F741C9CB13C245B2D613 ЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА 96B35D18F414C1650C19986BEF1E8D33D4ABFBB7038F1132F2C7B67769CE3CC6 ИВЕСТ - 99 IVEST - 99 115799753 СТРОЙКОМЕРС 86 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ЕЛИН ПЕЛИН 20 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД ЗЛАТКО НИКОЛОВ ЗЛАТКОВ 891F594CC0BB3CF6B9E216C8EE313B3177E5B303B3C7CD279EE6E5EDC07656A5 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.Димитър Димов 30 КИРИЛ МЕТОДИЕВ КРУМОВ C23B7A3817CA13CCC07839523C8D39B7B4E3806B0D1254F6B12BDDF72D7B6891 СТРОЙКОМЕРС 86 STROYKOMERS 86 202109721 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 АВИС - ДИЗАЙН АВИС - ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 41 ет.4 АВИС - ДИЗАЙН ООД ЗДРАВКО СПАСОВ СПАСОВ CE8A0453411485CCF5C1B66E4718771F6AA3E3992B8CF6DACEAD5E8E816B784E ИВАНКА АНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА 14E61D753578232138864547F9655D3D7847131C28393ED5496C515579B57470 АВИС - ДИЗАЙН AVIS - DIZAYN 112057889 АВАНГАРД А 07 АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ИЗТОК 51 АВАНГАРД А 07 ЕООД НАДКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 67D681E7935427FD4A545B5605790B4C969998FE5136160DB3084AC4B3785E2B АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия бул. Освобождение 81 АВАНГАРД А 07 AVANGARD A 07 160101268
Одобрени разходи / Approved expenses: 372 810 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 372 810 лв./BGN
Изплатени / Payed: 370 083 лв./BGN
Проект: Ремонт на Храм „св.Димитър“
ХРАМ "СВ.ДИМИТЪР"

ЕИК ID: 177015642
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ХРАМ "СВ.ДИМИТЪР"
ХРАМ "СВ.ДИМИТЪР"
Одобрени разходи / Approved expenses: 360 411 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 360 411 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Възстановяване и реконструкция на Храм "Успение Богородично" виж доставчиците
Храм "Успение Богородично"

ЕИК ID: 175887460
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514010
Храм "Успение Богородично" ТОРЕК ТОРЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 ...
Храм "Успение Богородично" ТОРЕК ТОРЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 59 Г ТОРЕК ООД ТОДОР АНДОНОВ КОВАЧЕВ 38C513F6731D1F4FD82201431D29BD16F1B17FD59CFBF24461BBEA46C75A8E0E РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД 130678342 РАЙНА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА E019D4EA4B294D84421E16CAC62700F4F1DB8DA74AFB0CF35E06B7DB42E89980 МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131030149 МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ 131030149 МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД 131030149 ТОРЕК TOREK 130726997
Одобрени разходи / Approved expenses: 359 214 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 359 214 лв./BGN
Изплатени / Payed: 351 666 лв./BGN
Проект: Обновяване на храм "Света Параскева" - с.Изгрев виж доставчиците
Храм "Света Параскева- Петка"

ЕИК ID: 103232040
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514025
... ЛЪКИ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Хан Крум 29 ЛЪКИ 2006 ООД АНТОНИ КРЪСТЕВ ИВАНОВ ... D770221CBD20[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН ИВАНОВ ХАДЖИЕВ 3F19CF9E7F07[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ГРИГОРОВ НИКОЛОВ 45D1FEB7206E[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪКИ 2006 LAKI ...
Храм "Света Параскева- Петка" АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛ. ВАРНЕНЧИК 30 1 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД ИВАН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ AA1694820F1C0BA662247F483AE62350CE2E57C1AA3F212743CD293F1CE4C662 МАРИАННА ГЕОРГИЕВА ДОБРИЧКОВА FE3E2A0FB76DA1AB27C505DE8460F16E51322657AB8A10178CFEF8CA30CCE1E3 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Народен юмрук 6 1 А ЦВЕТАНА ЮЛИАНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE ЦВЕТАНА ЮЛИЯНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ AYEMDI KONSULTING 201165544 ЛЪКИ 2006 ЛЪКИ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Хан Крум 29 ЛЪКИ 2006 ООД АНТОНИ КРЪСТЕВ ИВАНОВ D770221CBD208E33D0B75E339B5E7A22A8C87FC28799432A962B14DA1E273449 РОСЕН ИВАНОВ ХАДЖИЕВ 3F19CF9E7F0728626562A8CFB95EB0A664C704EB524DF6AA2346169227D5FA2E ПЕТЪР ГРИГОРОВ НИКОЛОВ 45D1FEB7206E841B7231C99572431021FAA32F085F2809A71163C45A5DEFF94C ЛЪКИ 2006 LAKI 2006 147031128 БРЪНЧЕВ БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ОБОРИЩЕ 46 ет.7 ап.75 БРЪНЧЕВ ЕООД ОГНЯН СТЕФАНОВ БРЪНЧЕВ 43B52CBDD29955E611AF82181C85605CCEC26E9A6B3E0B0584C1F87372503CB6 БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 52 БРЪНЧЕВ BRANCHEV 103613529
Одобрени разходи / Approved expenses: 357 182 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 357 182 лв./BGN
Изплатени / Payed: 121 872 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на Храм "Св. Параскева", гр. Вълчедръм виж доставчиците
Храм "Света Параскева"

ЕИК ID: 175877199
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514066
Храм "Света Параскева" ДЕМА ДЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. Д-Р ...
Храм "Света Параскева" ДЕМА ДЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. Д-Р ГОЛОВИНА 17 ДЕМА ЕООД МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ B18CDBC5C2EF0063680B69753EF6A1384DE4FE2A9D51E3BB1498E366D7582DDF ДЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 188 МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ 103331113 ДЕМА 103760963 ДЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Партений Зографски 32 ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА F1812C4585BF4073D4451A396B3015E6870F26C7C3091982652484F1279FE286 ДЕМА DEMA 103760963 КУТУЛОВА КОНСУЛТ КУТУЛОВА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1278 БЕНКОВСКИ ул. УСПЕХ 7 КУТУЛОВА КОНСУЛТ ЕООД ЛИДИЯ КИРИЛОВА ТРАЙКОВА-КУТУЛОВА 7FFB0F423DA6B7A02D6898D0B46EB812C9ADE5A62E77DFFFE05EE986E92E00D0 КУТУЛОВА КОНСУЛТ KUTULOVA KONSULT 175143287 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 Ареа - Юлия Райчева Ареа - Юлия Райчева ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 Тракия 40 Ареа - Юлия Райчева ЕТ Юлия Герхард Райчева 3C083118B16A281F5F278AFCD6C63275D8192344CC8639739F25529EFF3D91B0 Ареа - Юлия Райчева Area - YUliya Raycheva 831503566 ЗСК - ДЕВНЯ ЗСК - ДЕВНЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 Девненски промишлен комплекс ЗСК - ДЕВНЯ АД КРАСИМИР ГОШЕВ ГРИГОРОВ 4ED3E44E7FC0D1FA830B27C03D543417CF7C3140F22311C60F6DDF37BEAA5D00 МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ 9D601027336691D7023B66D84DDAC72D36C2FCB37D1F31A5E0D90045B003846E ГРИГОРОВА ЕЛЕНА FADD2C43D2610EAC0E932194BD297CD9901B1549CCB5535F1BA9499B6F0E2F91 ЗСК - ДЕВНЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Западна промишлена зона, ул. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО 62 ЗСК - ДЕВНЯ ZSK - DEVNYA 103148230
Одобрени разходи / Approved expenses: 341 776 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 341 776 лв./BGN
Изплатени / Payed: 338 850 лв./BGN
Проект: Дейности по възстановяване на Храм " Св. Архангел Михаил " с. Недан, общ. Павликени виж доставчиците
Храм " Св. Архангел Михаил " с. Недан

ЕИК ID: 175948493
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514068
Храм " Св. Архангел Михаил " с. Недан ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ ... БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ИЗТОК 51 АВАНГАРД А 07 ЕООД НАДКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 67D681E79354[..](ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия ...
Храм " Св. Архангел Михаил " с. Недан ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 99 Б А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDBDB7C9D863EBE5E285FC3F69702E24F0CFCC7F80C550F4ECE7703 ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F210CBF6B57D61192B9E55E9DA7DFF4C762EDCA3CD33559BD9DC6 ИВЕТА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА DBC57A911C1BD63F53B9CE065C6045D45918B43E9D43A9447C91EBC43D373BA9 ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ CEC34B895A13ECD0E2FE8BBED04B4D5EF06D44657A2B02770E15F4C053FDA88B ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 0000 ул. М. ДРУМЕВ 10 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 15 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 25 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Симеоновско шосе 85-З А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST 814254696 АВАНГАРД А 07 АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ИЗТОК 51 АВАНГАРД А 07 ЕООД НАДКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 67D681E7935427FD4A545B5605790B4C969998FE5136160DB3084AC4B3785E2B АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия бул. Освобождение 81 АВАНГАРД А 07 AVANGARD A 07 160101268 СТРОЙКОМЕРС 86 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ЕЛИН ПЕЛИН 20 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД ЗЛАТКО НИКОЛОВ ЗЛАТКОВ 891F594CC0BB3CF6B9E216C8EE313B3177E5B303B3C7CD279EE6E5EDC07656A5 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.Димитър Димов 30 КИРИЛ МЕТОДИЕВ КРУМОВ C23B7A3817CA13CCC07839523C8D39B7B4E3806B0D1254F6B12BDDF72D7B6891 СТРОЙКОМЕРС 86 STROYKOMERS 86 202109721 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 Инвест 99 Инвест 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град 34А Инвест 99 ООД Васил Панайотов Атанасов DE75E3D3A23E8DBC4B1E31FFE9FED89F434A94BE61F99CF1652A1739E013025D Станислав Нойков Вълчев C68B61BFE24FA4FF873B9F5EAD9F971B6DFE446D70F997D133673354EC1B6C92 Инвест 99 Invest 99 202479843 АВИ - Дизайн АВИ - Дизайн ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Вела Благоева 15 АВИ - Дизайн ООД АТАНАС ДИМИТРОВ ДРУМЕВ 3D31CE269D06235012A550A56A929B44657C76F070A90A5E5CE89166AA2E7530 ИЛИЯН ПЕЙЧЕВ БЕЛЧЕВ 3CD179D1D1F0A4EAA57A3509E6E71C19E29F8EE3E854687C753676A1217D63EE АВИ - Дизайн AVI - Dizayn 814220142
Одобрени разходи / Approved expenses: 336 872 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 336 872 лв./BGN
Изплатени / Payed: 329 639 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на храм " Св.Иван Рилски", гр.Дългопол виж доставчиците
Храм "Св. Иван Рилски"

ЕИК ID: 148058313
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581334
... АД 000694749(ДФЗ|ТР)
ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ILIOS INZHENERING 200137054(ДФЗ|ТР)
ХАЯХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Никола ... 3D950F9812B1[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ВУЦОВА 2C23CB815288[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЙКА МАРИНОВА СТАНЕВА 1E2BB1FDE00E[..](ДФЗ|ТР)
ХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст Свети ...
Храм "Св. Иван Рилски" НБС - ИНЖЕНЕРИНГ НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРИЛЕП бл. 2 вх.9 ап.2 НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЛАГА ПЕТРОВА ПЕЕВА E4B0CC9439BEAB9CF5413F49A5B31B4CEDE417B1CE082DAEB794A2D677E11FA7 СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 744E5F004C64A17B375E4F979F7261F3A4058B18ECEE3C4910DF991A93302A89 НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Кирил Шиваров 1 А, партер НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕЕВ 1D7F95AC6AC4AC918E89DD4993697F089F65008A6D00B2546B10068C4025D304 НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул.Кирил Шиваров 1 А НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул.Кирил Шиваров 1 A НБС - ИНЖЕНЕРИНГ NBS - INZHENERING 103331490 ПРОФИЛЕКС ПРОФИЛЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 15 Д ПРОФИЛЕКС ООД СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ГОЧЕВ A5332ABBAA549F195255D4C54AF0A99FF2DEC9F0E6A2D23A5D6EEEFE00639CB5 НИКОЛАЙ СВЕТЛОЗАРОВ ГОЧЕВ EC16610B9CE6CB0BA56EDF8D34B0609BB13B243577E4FD4939D36FB1446E9AFF ИВАНКА ЙОРДАНОВА КАРАДЖОВА-ГОЧЕВА B52135B1826B1640C42685F21CF301C8C7C63E9BD74D3776A42EBB363AE90808 ПРОФИЛЕКС PROFILEKS 103123183 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 22 Б ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЯСЕНКА ФИЛЧЕВА МОЛЛОВА-ИНДЖОВА 75B9328A9430553A968DF8A455DA011D7AB2741FBDB0D60E35B94AB0CB51491D АТАНАС ФИЛЧЕВ МОЛЛОВ 3443AFD9191E64C5A3CE0BF75ED1773245462F49884C8454579BA6931EBB11DE ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ILIOS INZHENERING 200137054 ХАЯ-С ХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Никола Михайловски 13 ХАЯ-С ООД ЮЛКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА 35D034D1FCE1B2B46BD1ABF20C4483BEFB465F6634343ACDF29B130D1EB1E34D СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 3D950F9812B145BEEE953FE4CE4473DCA5190B417571019C0FB41CF06480E42D СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ВУЦОВА 2C23CB815288592AACF6F91ED017EEA6B166BF2B236FAEE6D9544538AABE596E МАРИЙКА МАРИНОВА СТАНЕВА 1E2BB1FDE00EB5A90BDD232C6FFE2FB6948D0C3973818D8ACD80EF4FAD385209 ХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст Свети Никола ул. Д-р Параскева Казаски 5 СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 2C23CB815288592AACF6F91ED017EEA6B166BF2B236FAEE6D9544538AABE596E СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТАНЕВА 2C23CB815288592AACF6F91ED017EEA6B166BF2B236FAEE6D9544538AABE596E ХАЯ-С HAYA-S 201198811 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 28 ет.3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 83BE8DD7727A9FB9C1CB6B12101ECFC889958731A5D25A07A9678F18A6AB4334 ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0B6E4361507D0D75F654A275DD5F29480B405D63D54D09E63216E8C9B838B96E РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА ДАСКАЛОВ 8 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 8D210AF98A55BB332537CF61FF3013EF0A1A973955BAC40EDA838D8F9C391D6D РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 REKLAMEN PARTNYOR G 3 103601402 МАНИКОС МАНИКОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9101 УЛ. ЩЕРЬОН ПЕВТИЧЕВ 3 МАНИКОС ЕООД МАРИЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА 034E51619D460530EC54210585FB8417BA685E0ED19BC6E1908BD32D9EA86E9C ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ 66E53A945EDE28A2B064442074116CFB2A394BDA39854B2B37B9622EDCD2F6B4 МАНИКОС MANIKOS 200869168
Одобрени разходи / Approved expenses: 335 201 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 335 201 лв./BGN
Изплатени / Payed: 333 865 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на Храм "Св. Вмчк. Георги" виж доставчиците
Храм "Св.Вмчк.Георги"

ЕИК ID: 105511601
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513906
... ООД ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ КИСЬОВ 2A3853693EA2[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО РУМЕНОВ КИСЬОВ 51299E8C3D53[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЯНКОВ ЯНКОВ ... Николай Здравков Кръстев 0D4B56CF5545[..](ДФЗ|ТР)
Славчо Христов Славов E849E3749C88[..](ДФЗ|ТР)
КИК-ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ ...
Храм "Св.Вмчк.Георги" АРКА КОНСУЛТ АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 226 А АРКА КОНСУЛТ ЕООД ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ 791BAB6B9D4BC40E60B450913311B676FA523C252530CB7781D0BC4B5A13B028 АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 А АРКА КОНСУЛТ ARKA KONSULT 131317505 КИК-ДИЗАЙН КИК-ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 район СРЕДЕЦ, ул.МИЗИЯ 11 КИК-ДИЗАЙН ООД ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ КИСЬОВ 2A3853693EA23D656758E8F9517105AE77D1B5A3C690022D46D1444CFFBB216B ХРИСТО РУМЕНОВ КИСЬОВ 51299E8C3D532FE5144DFEFEB422E9C8400BDD24B38414C0B1FFB775BF8DD857 ИВАН ЯНКОВ ЯНКОВ C0143333B2446A18D351B9D0509346D09FC3AAA91EDABCBED051C2C5FB87FC85 КИК-ДИЗАЙН 131298581 НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД E2BE323F7D641B56DCDADEB07787BC18 КИК-ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.ВИТОША 63 КИК-ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Ами Буе 8 КИК-ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул.ЦАР БОРИС III 159 КИК-ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС III 159 Трайчо Димитров Борисов A55B63F3194EB4B93E7A3A709A255B163D1B2A1F3848EB0CF479D5A6469217FC Николай Здравков Кръстев 0D4B56CF55459C3AF0E8933B75ADDE1ADC9A10B10825EF5C36AFF70FF16B1FA3 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 КИК-ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Братя Бъкстон 40 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ 79E92E5E9CBFF87E3FA0FD1358227E68 ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ООД 200775199 Ванко Петров Митев 059CA50B92417A83FC819B64EC1D608F КИК-ДИЗАЙН KIK-DIZAYN 131298581 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 Пи Ес Спорт Пи Ес Спорт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 255 В Пи Ес Спорт ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA4860ECFDEB0987D5A27F07BBD5D2E52EAB9780F56966D2A097DBE1 Павлин Йорданов Банков 988DDF7153D19E7D950934D74C1EDE418B5F632E4DD3260936758273CEA39BB8 НЮ АЙЛЪНД НЮ АЙЛЪНД ЕООД Пи Ес Спорт Pi Es Sport 201519690 ЕКСА АРТ ЕКСА АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 51 51 ЕКСА АРТ ЕООД КОНСТАНТИН НЕДКОВ ПЕЕВ EAA19359D049AD4C02F583DA1B0D53969BBE69C8573BCDBDC93E07F962BC8D10 ЕКСА АРТ EKSA ART 130557013 АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Белоградчик 3900 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3 АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ СД АЛЕКСЕЙ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ FA95ADFF9DAFDD29619520320AB9E2FDB76EE73B5C1822AE90F0A013B9CA5F1A ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ D67A19AC64653D6701BD0F97ABFB0903954DEEC1C5ECEDBE600F1A9B5D43F33E АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ ARTSTROY - NIKOLOV, SINOVE I S-IE 815106063
Одобрени разходи / Approved expenses: 330 788 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 330 788 лв./BGN
Изплатени / Payed: 330 015 лв./BGN
Проект: Обновяване на Храм "Св.Атанасий" - с.Николаевка виж доставчиците
Храм "Св. Атанасий" - с. Николаевка

ЕИК ID: 103232058
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514042
Храм "Св. Атанасий" - с. Николаевка АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Храм "Св. Атанасий" - с. Николаевка АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛ. ВАРНЕНЧИК 30 1 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД ИВАН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ AA1694820F1C0BA662247F483AE62350CE2E57C1AA3F212743CD293F1CE4C662 МАРИАННА ГЕОРГИЕВА ДОБРИЧКОВА FE3E2A0FB76DA1AB27C505DE8460F16E51322657AB8A10178CFEF8CA30CCE1E3 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Народен юмрук 6 1 А ЦВЕТАНА ЮЛИАНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE ЦВЕТАНА ЮЛИЯНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ AYEMDI KONSULTING 201165544 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206
Одобрени разходи / Approved expenses: 327 811 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 327 811 лв./BGN
Изплатени / Payed: 317 791 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на Храм "Св.Св.Кирил и Методий" виж доставчиците
Храм"Св.Св. Кирил и Методий"

ЕИК ID: 176209078
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581371
... АД 000694749(ДФЗ|ТР)
ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ILIOS INZHENERING 200137054(ДФЗ|ТР)
ХАЯХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Никола ... 3D950F9812B1[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ВУЦОВА 2C23CB815288[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЙКА МАРИНОВА СТАНЕВА 1E2BB1FDE00E[..](ДФЗ|ТР)
ХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст Свети ...
Храм"Св.Св. Кирил и Методий" ПРОФИЛЕКС ПРОФИЛЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 15 Д ПРОФИЛЕКС ООД СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ГОЧЕВ A5332ABBAA549F195255D4C54AF0A99FF2DEC9F0E6A2D23A5D6EEEFE00639CB5 НИКОЛАЙ СВЕТЛОЗАРОВ ГОЧЕВ EC16610B9CE6CB0BA56EDF8D34B0609BB13B243577E4FD4939D36FB1446E9AFF ИВАНКА ЙОРДАНОВА КАРАДЖОВА-ГОЧЕВА B52135B1826B1640C42685F21CF301C8C7C63E9BD74D3776A42EBB363AE90808 ПРОФИЛЕКС PROFILEKS 103123183 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 28 ет.3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 83BE8DD7727A9FB9C1CB6B12101ECFC889958731A5D25A07A9678F18A6AB4334 ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0B6E4361507D0D75F654A275DD5F29480B405D63D54D09E63216E8C9B838B96E РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА ДАСКАЛОВ 8 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 8D210AF98A55BB332537CF61FF3013EF0A1A973955BAC40EDA838D8F9C391D6D РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 REKLAMEN PARTNYOR G 3 103601402 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 22 Б ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЯСЕНКА ФИЛЧЕВА МОЛЛОВА-ИНДЖОВА 75B9328A9430553A968DF8A455DA011D7AB2741FBDB0D60E35B94AB0CB51491D АТАНАС ФИЛЧЕВ МОЛЛОВ 3443AFD9191E64C5A3CE0BF75ED1773245462F49884C8454579BA6931EBB11DE ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ILIOS INZHENERING 200137054 ХАЯ-С ХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Никола Михайловски 13 ХАЯ-С ООД ЮЛКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА 35D034D1FCE1B2B46BD1ABF20C4483BEFB465F6634343ACDF29B130D1EB1E34D СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 3D950F9812B145BEEE953FE4CE4473DCA5190B417571019C0FB41CF06480E42D СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ВУЦОВА 2C23CB815288592AACF6F91ED017EEA6B166BF2B236FAEE6D9544538AABE596E МАРИЙКА МАРИНОВА СТАНЕВА 1E2BB1FDE00EB5A90BDD232C6FFE2FB6948D0C3973818D8ACD80EF4FAD385209 ХАЯ-С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст Свети Никола ул. Д-р Параскева Казаски 5 СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 2C23CB815288592AACF6F91ED017EEA6B166BF2B236FAEE6D9544538AABE596E СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТАНЕВА 2C23CB815288592AACF6F91ED017EEA6B166BF2B236FAEE6D9544538AABE596E ХАЯ-С HAYA-S 201198811
Одобрени разходи / Approved expenses: 318 347 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 318 347 лв./BGN
Изплатени / Payed: 315 650 лв./BGN
Проект: Реконструкция и възстановяване на Храм "Св. Николай", гр. Златарица виж доставчиците
Храм "Св. Николай" гр. Златарица

ЕИК ID: 175948600
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514033
Храм "Св. Николай" гр. Златарица ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ ...
Храм "Св. Николай" гр. Златарица ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 99 Б А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDBDB7C9D863EBE5E285FC3F69702E24F0CFCC7F80C550F4ECE7703 ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F210CBF6B57D61192B9E55E9DA7DFF4C762EDCA3CD33559BD9DC6 ИВЕТА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА DBC57A911C1BD63F53B9CE065C6045D45918B43E9D43A9447C91EBC43D373BA9 ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ CEC34B895A13ECD0E2FE8BBED04B4D5EF06D44657A2B02770E15F4C053FDA88B ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 0000 ул. М. ДРУМЕВ 10 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 15 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 25 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Симеоновско шосе 85-З А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST 814254696 КАЛИ КАЛИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Синеморец КАЛИ ООД ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА F408529A6C8D020CF41936460F3033C3D96BDA680B691F2B07DF4369BBEC439F ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ДОНКОВ DCBC9321992E6748946BB460ABFE0BD9BBFB21875FCAC9AC59FE47542EF50E13 КАЛИ KALI 102856250 СТРОЙКОМЕРС 86 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ЕЛИН ПЕЛИН 20 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД ЗЛАТКО НИКОЛОВ ЗЛАТКОВ 891F594CC0BB3CF6B9E216C8EE313B3177E5B303B3C7CD279EE6E5EDC07656A5 СТРОЙКОМЕРС 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.Димитър Димов 30 КИРИЛ МЕТОДИЕВ КРУМОВ C23B7A3817CA13CCC07839523C8D39B7B4E3806B0D1254F6B12BDDF72D7B6891 СТРОЙКОМЕРС 86 STROYKOMERS 86 202109721 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 КУТУЛОВА КОНСУЛТ КУТУЛОВА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1278 БЕНКОВСКИ ул. УСПЕХ 7 КУТУЛОВА КОНСУЛТ ЕООД ЛИДИЯ КИРИЛОВА ТРАЙКОВА-КУТУЛОВА 7FFB0F423DA6B7A02D6898D0B46EB812C9ADE5A62E77DFFFE05EE986E92E00D0 КУТУЛОВА КОНСУЛТ KUTULOVA KONSULT 175143287 АВИС - ДИЗАЙН АВИС - ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 41 ет.4 АВИС - ДИЗАЙН ООД ЗДРАВКО СПАСОВ СПАСОВ CE8A0453411485CCF5C1B66E4718771F6AA3E3992B8CF6DACEAD5E8E816B784E ИВАНКА АНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА 14E61D753578232138864547F9655D3D7847131C28393ED5496C515579B57470 АВИС - ДИЗАЙН AVIS - DIZAYN 112057889
Одобрени разходи / Approved expenses: 310 047 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 310 047 лв./BGN
Изплатени / Payed: 306 041 лв./BGN
Проект: Ремонт на Храм"Св.Св.Петър и Павел" и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
Храм "Св.Св. Петър и Павел"

ЕИК ID: 175951518
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513985
... . София 1000 Стара планина 21 А ТЕРАБО ЕООД Анастасия Димитрова Янкова-Хъртарска AA315341E970[..](ДФЗ|ТР)
ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стара планина ... РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8[..](ДФЗ|ТР)
...
Храм "Св.Св. Петър и Павел" ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стара планина 21 А ТЕРАБО ЕООД Анастасия Димитрова Янкова-Хъртарска AA315341E97093C26CA361C869260BFEB2EDB693FC611237506E10954788131E ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стара планина 21 А Борис Януш Хъртарски 1170518A2814D84617BC482E9D0A34073B426CC4E2DBC9202A52D180D13318DB ТЕРАБО TERABO 201049358 АРХСЕТ АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 1 135 АРХСЕТ ЕООД МАРТИН НАСКОВ ДИМИТРОВ 0681F86A7358D35F146DEBB3A0252F71832D5272EA07271F80FE3D3779808804 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D1B516FED0D0EA6A5ACB2AF7873C2864BFCDF64497AC7FBF9BBDC АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317
Одобрени разходи / Approved expenses: 309 735 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 309 735 лв./BGN
Изплатени / Payed: 267 713 лв./BGN
Проект: Обновяване на Храм "Св.Св. Кирил и Методий" - с.Калиманци виж доставчиците
Храм "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Калиманци

ЕИК ID: 175957503
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514090
Храм "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Калиманци АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД ... F164100757C2[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪКИ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 УЛ. ЯН ХУНИЯДИ 37 ИВАН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕЗОВ 40E5780981E7[..](ДФЗ|ТР)
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
...
Храм "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Калиманци АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛ. ВАРНЕНЧИК 30 1 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД ИВАН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ AA1694820F1C0BA662247F483AE62350CE2E57C1AA3F212743CD293F1CE4C662 МАРИАННА ГЕОРГИЕВА ДОБРИЧКОВА FE3E2A0FB76DA1AB27C505DE8460F16E51322657AB8A10178CFEF8CA30CCE1E3 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Народен юмрук 6 1 А ЦВЕТАНА ЮЛИАНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE ЦВЕТАНА ЮЛИЯНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ AYEMDI KONSULTING 201165544 БРЪНЧЕВ БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ОБОРИЩЕ 46 ет.7 ап.75 БРЪНЧЕВ ЕООД ОГНЯН СТЕФАНОВ БРЪНЧЕВ 43B52CBDD29955E611AF82181C85605CCEC26E9A6B3E0B0584C1F87372503CB6 БРЪНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 52 БРЪНЧЕВ BRANCHEV 103613529 ЛЪКИ 2006 ЛЪКИ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ДОБРИ ВОЙНИКОВ 35 партер ЛЪКИ 2006 ООД КРАСИМИР ЖИВКОВ ДАСКАЛОВ CD71A2C4D21A82259CA7BF1C10C7FEEC4E3B50F9DF9C7EDDD626FA32CA219D55 ИВАН НАЧЕВ АНДОНОВ 9656D4CB1F471E514E8963BB931C29F2D8A5851F30179315A703FA4ADB63D9EE АТАНАС ПЕТРОВ АРНАУДОВ F164100757C22E06A5E9452446598143282C6A1A3D45EC84299DC1BD5C5952CE ЛЪКИ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 УЛ. ЯН ХУНИЯДИ 37 ИВАН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕЗОВ 40E5780981E70A2A722935983A74BFC0E09D98AF5D2670478B4A2135749DD3AD БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691 ЛЪКИ 2006 ЕООД ЛЪКИ 2006 LAKI 2006 148023668
Одобрени разходи / Approved expenses: 298 230 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 298 230 лв./BGN
Изплатени / Payed: 297 944 лв./BGN
Проект: “Ремонт и реконструкция на храм “Св.Атанасий”, с. Червенци виж доставчиците
Храм "Св.Атанасий"

ЕИК ID: 175972302
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581464
... КИРЧЕВ EBD291079A96[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧИТАРЛИЕВ 549819E73DE6[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ДЕМИРЕВ 6F5467663D87[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ДЕМИРЕВ,ГЕОРГИ ПАСКОВ ТАШКОВ,ХРИСТО ДИМИТРОВ КИРЧЕВ EBD291079A96[..](ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ-99 ООД ...
Храм "Св.Атанасий" ПРОФИЛЕКС ПРОФИЛЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 15 Д ПРОФИЛЕКС ООД СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ГОЧЕВ A5332ABBAA549F195255D4C54AF0A99FF2DEC9F0E6A2D23A5D6EEEFE00639CB5 НИКОЛАЙ СВЕТЛОЗАРОВ ГОЧЕВ EC16610B9CE6CB0BA56EDF8D34B0609BB13B243577E4FD4939D36FB1446E9AFF ИВАНКА ЙОРДАНОВА КАРАДЖОВА-ГОЧЕВА B52135B1826B1640C42685F21CF301C8C7C63E9BD74D3776A42EBB363AE90808 ПРОФИЛЕКС PROFILEKS 103123183 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 28 ет.3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 83BE8DD7727A9FB9C1CB6B12101ECFC889958731A5D25A07A9678F18A6AB4334 ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0B6E4361507D0D75F654A275DD5F29480B405D63D54D09E63216E8C9B838B96E РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА ДАСКАЛОВ 8 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 8D210AF98A55BB332537CF61FF3013EF0A1A973955BAC40EDA838D8F9C391D6D РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 REKLAMEN PARTNYOR G 3 103601402 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 22 Б ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЯСЕНКА ФИЛЧЕВА МОЛЛОВА-ИНДЖОВА 75B9328A9430553A968DF8A455DA011D7AB2741FBDB0D60E35B94AB0CB51491D АТАНАС ФИЛЧЕВ МОЛЛОВ 3443AFD9191E64C5A3CE0BF75ED1773245462F49884C8454579BA6931EBB11DE ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ ILIOS INZHENERING 200137054 ММ-13 ММ-13 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Сливница 147 ММ-13 ЕООД Милчо Неделчев Милков D3FBFF46F3260755910F41358A7852DF6B5DEB66377A52B05619565105ADC464 МИРОСЛАВА ХРИСТОВА МИЛКОВА 5E3A72995AC41BE541F873F56E14C02620C23FDBCFFD1FA4F07A3E3B2BA76172 ММ-13 MM-13 103779515 КОРЕКТ-99 КОРЕКТ-99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 45 КОРЕКТ-99 ООД ПАСКО ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ CF977CE8E364F75E4DBD1661D37A04D2AFEECC9B32791A6A460325330EC59C61 ГЕОРГИ ПАСКОВ ТАШКОВ 91CB7074CFF92FDD6608404D9902B0ADFBE8C3204E2A091D55FBE263A27AD77A ХРИСТО ДИМИТРОВ КИРЧЕВ EBD291079A96DBFCE01D5848A4C8A32570A6BE73516C15F85BC61BA253ACC901 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧИТАРЛИЕВ 549819E73DE6A1E162E4524B2DA3B76F88EBE4FF819102B0A8292D94B1D4585E ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ДЕМИРЕВ 6F5467663D87734BB599DCEE962F44C873F77FCD1CFCD47CFEBD6AC7776389F8 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ДЕМИРЕВ,ГЕОРГИ ПАСКОВ ТАШКОВ,ХРИСТО ДИМИТРОВ КИРЧЕВ EBD291079A96DBFCE01D5848A4C8A32570A6BE73516C15F85BC61BA253ACC901 КОРЕКТ-99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. БАЧО КИРО, ОФИС VIII-3 1 НЕЛИ ПАСКОВА ТАШКОВА 6599CFC3F1AE9149433094B61D4E57FC30C5EBE66D5A68D832C9AA966507CFAB КОРЕКТ-99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.БАЧО КИРО 1 СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛЧЕВА 3075B704FDA017E0DD0A8EC65296CE1C19613259DBEB861B1AF3110EBF65EE1C КОРЕКТ-99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 ЧАЙКА 192 Б КОРЕКТ-99 KOREKT-99 130075141
Одобрени разходи / Approved expenses: 293 266 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 293 266 лв./BGN
Изплатени / Payed: 271 276 лв./BGN
Проект: "Ремонт и реконструкция на Храм "Св. Параскева" в с. Страхилово и подобряване на прилежящите му пространства" виж доставчиците
Храм "Света Параскева"

ЕИК ID: 175948597
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514023
Храм "Света Параскева" АВИ - Дизайн АВИ - Дизайн ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико ...
Храм "Света Параскева" АВИ - Дизайн АВИ - Дизайн ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Вела Благоева 15 АВИ - Дизайн ООД АТАНАС ДИМИТРОВ ДРУМЕВ 3D31CE269D06235012A550A56A929B44657C76F070A90A5E5CE89166AA2E7530 ИЛИЯН ПЕЙЧЕВ БЕЛЧЕВ 3CD179D1D1F0A4EAA57A3509E6E71C19E29F8EE3E854687C753676A1217D63EE АВИ - Дизайн AVI - Dizayn 814220142 ЕМВИЗИЯ ЕМВИЗИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Милин Камък 22 ЕМВИЗИЯ ООД Магдалена Николаева Бошнакова 5C0A058C5AF24AC2092C1F9C5993ACF98FCB458B44E4D02847091710805655FF Георги Веселинов Бошнаков 17C6AEA23E179C81DBA603849937BF1609A1CD9E698EDFD113EA4397FBEEDFBE ЕМВИЗИЯ EMVIZIYA 175130165 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 99 Б А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDBDB7C9D863EBE5E285FC3F69702E24F0CFCC7F80C550F4ECE7703 ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F210CBF6B57D61192B9E55E9DA7DFF4C762EDCA3CD33559BD9DC6 ИВЕТА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА DBC57A911C1BD63F53B9CE065C6045D45918B43E9D43A9447C91EBC43D373BA9 ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ CEC34B895A13ECD0E2FE8BBED04B4D5EF06D44657A2B02770E15F4C053FDA88B ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 0000 ул. М. ДРУМЕВ 10 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 15 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 25 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Симеоновско шосе 85-З А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST 814254696
Одобрени разходи / Approved expenses: 287 970 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 287 970 лв./BGN
Изплатени / Payed: 275 301 лв./BGN
Проект: Основен ремонт и реконструкция на храм "Св. ап. Петър и Павел виж доставчиците
ХРАМ "СВ. АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ" - с. Несла

ЕИК ID: 176290589
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581542
... МАРИЯ РУСИНОВА ТОДОРОВА 7764A2940D27[..](ДФЗ|ТР)
НАКОДА NAKODA 200232901(ДФЗ|ТР)
ХУФУ ХУФУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. АКАД ... ПАСКОВ 11059CB372A5[..](ДФЗ|ТР)
Асмодей Корпорейшън Лимитид 5809ED0035F7[..](ДФЗ|ТР)
ХУФУ ИНЖЕНЕРИНГ 175317407(ДФЗ|ТР)
ХУФУ HUFU 130008146(ДФЗ|ТР)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ...
ХРАМ "СВ. АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ" - с. Несла ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. РАВНЕЦ 9 ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ ЕООД КЛИМЕНТ МИНЕВ НАЙДЕНОВ 22D9CEF4D1C8CB185E1CDDDCC6F1795B9EA5EAA5B40CFB78728851A0F6328E56 ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ GEOKONSULT- BALGARIYA 200319174 КЕЙ СИ ЕЙ КЕЙ СИ ЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул.АКАДЕМИК ИВАН ГЕШОВ 46 КЕЙ СИ ЕЙ ЕООД КОНСТАНТИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 354ECBCDAE3D977CBC99670235B3F5F98C029F5E5B667864900FB534048A576D КЕЙ СИ ЕЙ KEY SI EY 131487450 НАКОДА НАКОДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Илинден 3 НАКОДА ООД КРАСИМИР ТИХОМИРОВ ЛАКОВСКИ B733B050C2B4C8F6817FBE41B76165325BE0B51787E18F783D8385C14254575C МАРИЯ РУСИНОВА ТОДОРОВА 7764A2940D276BDEBB13300D7EFE8F75BAABAD190D78DD92074D92771A059EF2 НАКОДА NAKODA 200232901 ХУФУ ХУФУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. АКАД. ИВАН ГЕШОВ 46 Б ХУФУ ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ АТАНАСОВ 9D9EFB2C4A84CCCF2245F53EAD649716181F9B27ABA04A05F73F7539A7252715 ХУФУ ИНЖЕНЕРИНГ АД 175317407 ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЕТОВ 5C0F88DB79EED0A6FFCBE19F339D224F6FA45CCA65669E97B5AA7CC927F7F465 ХУФУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул.Ген. Едуард Тотлебен 63 ЦВЕТЕЛИН ПАРАСКЕВОВ ПАСКОВ 11059CB372A5D6A592934A9907E863CFEA7865965476CD879F50EA13F10834D5 Асмодей Корпорейшън Лимитид 5809ED0035F7C09D938AEBADB5FAC75A ХУФУ ИНЖЕНЕРИНГ 175317407 ХУФУ HUFU 130008146 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г. РАКОВСКИ 108 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ХРИСТО ДИМИТРОВ БАЗЕЛКОВ AD3CC59437D00796F8DA888F1B32FC3A223538BE2F157D59BC4B038E4F11ADCD НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 130462768 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЗАХАРНА ФАБРИКА 18 Б СТОЙКО ЛЮБОМИРОВ ЗАХАРИЕВ 9FE70145DC0B2FBE3CF51664583185CF80201444F6384F391C7657EB2CC57888 ТК БИЛД ЕООД 131267170 СДРУЖЕНИЕ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ 130462768 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЗАХАРНА ФАБРИКА 18 Б ИВАН ГЕОРГИЕВ НИНОВ CA66A25F54BD6D74EE076FCB5954D213ADE4E7A6CFF4BFEE07321CFDCD4B6750 МАРИАНА АТАНАСОВА ПАНЧЕВА ADEBDA34FFF21471CB215C519AE05B28997F9DE0BDAFE302B0D5C6821CCDB628 ГЕОРГИ АСПАРУХОВ САМАРДЖИЕВ 3FB6E7D981BB0709A51CB97A12369C371E9A595340A18C9F449C293200719F64 НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ (НТСС -Консултинженеринг ) ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН 33 А НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ NAUCHNO-TEHNICHESKI SAYUZ PO STROITELSTVOTO-KONSULTINZHENERING 131065424
Одобрени разходи / Approved expenses: 287 490 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 287 490 лв./BGN
Изплатени / Payed: 287 490 лв./BGN
Проект: Обновяване на Храм "Св.Св.Апостоли Петър и Павел" с.Асеновци виж доставчиците
Храм"Св.Св.Апостоли Петър и Павел"

ЕИК ID: 175938606
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514142
... АД ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО 42F217BC0231[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ E8FF48D148C5[..](ДФЗ|ТР)
СКАТ - ХОЛДИНГ АД 834072780(ДФЗ|ТР)
ТЕРИН ЕООД 124686587(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр ...
Храм"Св.Св.Апостоли Петър и Павел" ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 15 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО 42F217BC02314389FCB908AE81211249B90ED41793F2EB1DEF2CC6F48D25A6F2 ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ E8FF48D148C5328DE12AE4A0AA989A1676A5050566382A4B546E193559AAFEAD СКАТ - ХОЛДИНГ АД 834072780 ТЕРИН ЕООД 124686587 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Полковник Дрангов 9 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО PATNO STROITELSTVO 124000579 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317 ДИЗАЙН ЦЕНТЪР 05 ДИЗАЙН ЦЕНТЪР 05 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ 1 Б ДИЗАЙН ЦЕНТЪР 05 ООД АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ХРИСТОЗОВ 0F10CBE0DCAC4C66236E841E89FD36259A3A4A2E2EEF9DA8EA52B2BAD016F7B2 ЮЛИЯ СИМЕОНОВА НИКОЛОВА 11105BDB4485C2F19B87FDDEF4967EA715EEE7C3CFA0940B1F01AC3167A32FF7 ДИМИТРИЙКА КРУМОВА ХРИСТОЗОВА F1FAF9742EF4C8B8FF54C8F400A2E139C73B175395569F5D45E7565634A236A5 ДИЗАЙН ЦЕНТЪР 05 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД ВАСИЛ КАЛЧЕВ 43 8 ДИЗАЙН ЦЕНТЪР 05 DIZAYN TSENTAR 05 131451301 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 РЕНОВАЦИО РЕНОВАЦИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 БУЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 36 А РЕНОВАЦИО ООД СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ МЕРДЖАНОВ 2D0CC709C0A0184D2E9B571B0CE16EC0D39413C101286C595CA04EA1A084E6A6 СВИЛЕН ЛЮБОМИРОВ САВОВ-МЕРДЖАНОВ 2A30EC482C6ACA7F22B583CBC834EB881F541B8768836D16684E85D554E66D6A РЕНОВАЦИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Димитър Икономов 36 А ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ МЕРДЖАНОВ E9E7FB27076D87967B3017FCB499246B64B640C4CB49AE9066DB0CA8C4B824DB СВИЛЕН ЛЮБОМИРОВ САВОВ - МЕРДЖАНОВ 2A30EC482C6ACA7F22B583CBC834EB881F541B8768836D16684E85D554E66D6A РЕНОВАЦИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Скобелевска 30 А РЕНОВАЦИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Алекси Димов 3 СИМЕОН СИМЕОНОВ МАРИНОВ D415440EC2A18AAEEE2544EF839C1A89DDB6584820D075972CE338EABB1E3D3A РЕНОВАЦИО RENOVATSIO 201167723 КОНТРОЛ 21 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН 8 817 Б КОНТРОЛ 21 ООД СЕНКО ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ F94DDFFA9117C71FE47D699167EB9CF66671CD4420D8C8F3473F2005EF65A84C АНА СЕНКОВА ГЕОРГИЕВА 554E84BB5FF58182FD4EFD0A1312B25E793FA9538657E30508978EA4C04CFEAC КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1342 ЛЮЛИН 8 817 Б АНА СЕНКОВА АСЕНОВА 554E84BB5FF58182FD4EFD0A1312B25E793FA9538657E30508978EA4C04CFEAC ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ DD06AEB2000D0DC4E26DDB86E9EB28EFCA1E2ABC2AA4201CE4C5CBE3073B42B5 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 34 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Цанко Церковски 34 КОНТРОЛ 21 KONTROL 21 130064337
Одобрени разходи / Approved expenses: 282 684 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 282 684 лв./BGN
Изплатени / Payed: 276 913 лв./BGN
Проект: "Закупуване на трактор,челна товарачна уредба,ремарке за разхвърляне на оборска тор,транспортно ремарке и специализирана фадрома за кравеферма" виж доставчиците
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 232292
... .ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ... бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316(ДФЗ|ТР)
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 263 102 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 184 172 лв./BGN
Изплатени / Payed: 184 172 лв./BGN
Проект: Ремонт,реконструкция и възстановяване на Храм "Възнесение Господне" - с.Новачене, Община Никопол виж доставчиците
Храм"Възнесение Господне"

ЕИК ID: 175960378
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514032
... D952C87ED314[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936(ДФЗ|ТР)
ХАРП ХАРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 Спортна ... БЪЛГАРИЯ 65/67 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ХАРАЛАМПИ ДИМИТРОВ ХАРАЛАНОВ 4BE4D27141EA[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ DE3584723F52[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ...
Храм"Възнесение Господне" ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ХАРП ХАРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 Спортна зала в сградата на 27 СОУ Георги Караславов ХАРП ЕООД КАЛОЯН ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 75001AB6C616CDA98410987F910506FA81D6989D0F7905AF7FD5776E608F3DF1 РОБЕРТ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ DA061DB3112758907FA27142EE81FD232636A259A775245E477317D494314BA0 ХАРП HARP 131288669 САРИУС САРИУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ПРОФ. Ч. МУТАФОВ 67 Б САРИУС ЕООД СВЕТОЗАР БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ 9F8E62351FAE5E901D6226057DFBFB8CB4622A679527C2019D377F0932669A03 САРИУС SARIUS 200784636 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул. БЪЛГАРИЯ 65/67 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ХАРАЛАМПИ ДИМИТРОВ ХАРАЛАНОВ 4BE4D27141EA383C16C896D3E3BC22602212C1D200C9ECCE37A1BDA391781893 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ DE3584723F523C7DCD6C39C90A58D07E5F6F5C07153C7ACADCC8029DAA4B315D АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ 2E829ECAE03DD4B1689751B2C8FBCCC589743D11E0F20762D367F2E30E9E4F59 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. СТОИЛ ВОЙВОДА 2 Б ЦВЕТАНА ФРАНЧЕШКОВА ТЕРЗИЕВА 236B301EA42EF3C989AA8DE35365D755A7F26933A9601F3916FDA0457923445F ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ENERGOSTROYMONTAZH-INZHENERING 114116076
Одобрени разходи / Approved expenses: 241 463 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 241 463 лв./BGN
Изплатени / Payed: 237 413 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за оползотворяване на оборски тор виж доставчиците
Хафизе Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 331300
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА ...
Хафизе Хюсеин ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 240 402 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 120 201 лв./BGN
Изплатени / Payed: 120 201 лв./BGN
Проект: Създаване на трайно насаждение от киви и закупуване на земеделска техника
Хака Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Хака Хасан
Хака Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 868 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 113 934 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт,реконструкция и възстановяване на храм "Св.Параскева" с.Татари ,община Белене виж доставчиците
Храм"Света Параскева"

ЕИК ID: 175950918
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514108
... D952C87ED314[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936(ДФЗ|ТР)
ХАРП ХАРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 Спортна ... БЪЛГАРИЯ 65/67 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ХАРАЛАМПИ ДИМИТРОВ ХАРАЛАНОВ 4BE4D27141EA[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ DE3584723F52[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ...
Храм"Света Параскева" ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ХАРП ХАРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 Спортна зала в сградата на 27 СОУ Георги Караславов ХАРП ЕООД КАЛОЯН ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 75001AB6C616CDA98410987F910506FA81D6989D0F7905AF7FD5776E608F3DF1 РОБЕРТ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ DA061DB3112758907FA27142EE81FD232636A259A775245E477317D494314BA0 ХАРП HARP 131288669 САРИУС САРИУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ПРОФ. Ч. МУТАФОВ 67 Б САРИУС ЕООД СВЕТОЗАР БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ 9F8E62351FAE5E901D6226057DFBFB8CB4622A679527C2019D377F0932669A03 САРИУС SARIUS 200784636 СРЕБРЕВА АРХИТЕКТИ СРЕБРЕВА АРХИТЕКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ул.ВЕДРИНА 8, партер СРЕБРЕВА АРХИТЕКТИ ООД МАРИЯ НЕДЯЛКОВА СРЕБРЕВА-АЛЕКСАНДРОВА CBAECD91FA9516F62D066478A9FC70DCC20C054DD31AB73B18E20DFE49EED9BF ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ 53B2BC0CD02D19484F766B2FC8BB1D2312EE7D91D85E0C82F92F3E8BC5E7526A Мария Недялкова Сребрева - Александрова CBAECD91FA9516F62D066478A9FC70DCC20C054DD31AB73B18E20DFE49EED9BF СРЕБРЕВА АРХИТЕКТИ SREBREVA ARHITEKTI 175318782 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул. БЪЛГАРИЯ 65/67 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ХАРАЛАМПИ ДИМИТРОВ ХАРАЛАНОВ 4BE4D27141EA383C16C896D3E3BC22602212C1D200C9ECCE37A1BDA391781893 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ DE3584723F523C7DCD6C39C90A58D07E5F6F5C07153C7ACADCC8029DAA4B315D АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ 2E829ECAE03DD4B1689751B2C8FBCCC589743D11E0F20762D367F2E30E9E4F59 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. СТОИЛ ВОЙВОДА 2 Б ЦВЕТАНА ФРАНЧЕШКОВА ТЕРЗИЕВА 236B301EA42EF3C989AA8DE35365D755A7F26933A9601F3916FDA0457923445F ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ENERGOSTROYMONTAZH-INZHENERING 114116076
Одобрени разходи / Approved expenses: 203 382 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 203 382 лв./BGN
Изплатени / Payed: 188 069 лв./BGN
Проект: Създаване на 62 дка насаждение от лавандула, 48 дка насаждение от орехи и закупуване на земеделска техника. виж доставчиците
Хрипсиме

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 596038
... СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
...
Хрипсиме АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 КИШЕВ И КО КИШЕВ И КО ООД БЪЛГАРИЯ с. Черногорово 4455 ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 8 КИШЕВ И КО ООД ИЛИЯ ЙОВКОВ КИШЕВ 3377F2CB295C7979B3149B2FED6275C4243746A79A9A05D5615A0FFB09A03EAD НИКОДИМ ИЛИЕВ КИШЕВ 6A39AB8EE3CFC9ADA40AB91AAAB207DCDF15201DD61BFDCB4465B7CB8425163E КИШЕВ И КО KISHEV I KO 201416128
Одобрени разходи / Approved expenses: 191 676 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 95 838 лв./BGN
Изплатени / Payed: 95 838 лв./BGN
Проект: Реконструкция, основен ремонт и вертикална планировка на църква "Св. Иван Рилски", с. Гърло виж доставчиците
Храм "Св. Иван Рилски"

ЕИК ID: 176345990
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 597815
Храм "Св. Иван Рилски"
Храм "Св. Иван Рилски"
Одобрени разходи / Approved expenses: 158 393 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 158 393 лв./BGN
Изплатени / Payed: 157 241 лв./BGN
Проект: Довършителни строителни дейности, обзавеждане и изграждане на басейн в комплекс за интегриран селски туризъм в село Радевци, общ. Трявна виж доставчиците
"Хаджи Христовата къща" ЕООД
Хаджи Христовата къща ЕООД
ЕИК ID: 201809124
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 550618
"Хаджи Христовата къща" ЕООД Хаджи Христовата къща ЕООД Хаджи Христовата къща Хаджи Христовата къща ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радевци 5362 Хаджи Христовата къща ЕООД Жулиета Тодорова Дякова A21588B19131[..](ДФЗ|ТР)
Хаджи Христовата къща Hadzhi Hristovata kashta 201809124(ДФЗ|ТР)
...
"Хаджи Христовата къща" ЕООД Хаджи Христовата къща ЕООД Хаджи Христовата къща Хаджи Христовата къща ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радевци 5362 Хаджи Христовата къща ЕООД Жулиета Тодорова Дякова A21588B1913139940F5E75DE64D082D649A9F8FA006DD3C13D5240909CA59642 Хаджи Христовата къща Hadzhi Hristovata kashta 201809124 ГРАНИТ-91 ГРАНИТ-91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. СТРАНДЖА 5 ГРАНИТ-91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КНЯЗ БАТЕНБЕРГ 14 ГРАНИТ-91 ООД МАРИН СТОЯНОВ УЗУНОВ D12EF7FF992AF45E628B5BAB71C4CB2EE25213838B8DC7BF7B0F35605FCDAC9D ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА 26B6E77A3C1BE9F1363AA0242256E9F7F808C3E9E5BD7BF14DDD1423EA90D075 ГРАНИТ-91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 УЛ. Д-Р СТОЙЧО ЙОРДАНОВ 10 ГРАНИТ-91 GRANIT-91 010089289 БИЛДИНГ СЕРВИЗ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 Васил Кънчев 4 БИЛДИНГ СЕРВИЗ ООД СТАНИМИР ЧАВДАРОВ БУРНАЗОВ 457B780971E141F4B55E6EDA692FF25F78983769A9805ABDBE0C438ACF5920BA НИКОЛА МИШЕЛ ДЮНСЛАГЕР C90654C7CAA1B705673808E94904C3E4 ЯНКА ДИМИТРОВА БУРНАЗОВА A64230ECE249D21C148CDC4BFE447DC904B038142C844D9B72A03427A3622306 БИЛДИНГ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 Повеляново Украйна 4 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ 51664212149A9FF847017F74D0406C0249E5B4587A242E224931C9DDB4C491EB БИЛДИНГ СЕРВИЗ BILDING SERVIZ 201414497
Одобрени разходи / Approved expenses: 148 192 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 103 734 лв./BGN
Изплатени / Payed: 102 879 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реставрация и консервация на храм „Света Анна“, село Смоличано, община Невестино”
Храм "Света Анна"

ЕИК ID: 176701001
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Храм "Света Анна"
Храм "Света Анна"
Одобрени разходи / Approved expenses: 132 275 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 132 275 лв./BGN
Изплатени / Payed: 112 954 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника
Хюсеин Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Хюсеин Хюсеин
Хюсеин Хюсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 128 220 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 64 110 лв./BGN
Изплатени / Payed: 54 810 лв./BGN
Проект: Основен ремонт на храм "Св. Георги Победоносец", гр. Костенец виж доставчиците
ХРАМ "СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ"

ЕИК ID: 130469481
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 612635
ХРАМ "СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ"
ХРАМ "СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 89 477 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 477 лв./BGN
Изплатени / Payed: 89 477 лв./BGN
Проект: Ремонт на Църковен храм "Свети Георги" с.Долни Луковит , община Искър виж доставчиците
Храм "Свети Георги"

ЕИК ID: 175981205
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514130
... СЕЛО 15 В ЧОБАНСКИ ЕООД ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЧОБАНСКИ CB276D4F14CB[..](ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ 175096193(ДФЗ|ТР)
ЧОБАНСКИ CHOBANSKI 131212333(ДФЗ|ТР)
ЕВРОСТАРТ ... 63 ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ХЕМУС 51 Г ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ... Гео Милев ул.Хемус 51 Г ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео ...
Храм "Свети Георги" ЧОБАНСКИ ЧОБАНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 КРАСНО СЕЛО 15 В ЧОБАНСКИ ЕООД ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЧОБАНСКИ CB276D4F14CB7F6A1256D360D8E704027AF3ACF7BD1211A321D902436ACE101D ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ 175096193 ЧОБАНСКИ CHOBANSKI 131212333 ЕВРОСТАРТ 2008 ЕВРОСТАРТ 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул.ЖИТНИЦА 1 Б ЕВРОСТАРТ 2008 ЕООД ПЛАМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 4FFA46FA3A1A6AC91553A9DFA578866094CE5A1909EA7AC4882D66CE918DC340 ЕВРОСТАРТ 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов ул.Димитър Манов 21 -- -- Велислава Георгиева Димитрова 796FD4266312B4DB076AA14393945A39969D85C38CDD4058D3C11734C87C8CB6 ЕВРОСТАРТ 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов ул.Димитър Манов 21 ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 796FD4266312B4DB076AA14393945A39969D85C38CDD4058D3C11734C87C8CB6 КРАСИМИР ГАВРИЛОВ БИЛЕВ 5ECF61460734DD3B68B80947C12FB628EB61BB89187B8949895143EA4C6AF751 ЕВРОСТАРТ 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. Димитър Манов 33 ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА БИЛЕВА BDB7404AC65E38F1B47D26D778896520B35948AED4920C5923270E7B544D8558 ЕВРОСТАРТ 2008 EVROSTART 2008 200260808 КРАСИМИР ИВАНОВ КРАСИМИР ИВАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 94 А КРАСИМИР ИВАНОВ ЕТ КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ 21A5FF11C2A64E3FE5060AE199BD927902CF4F4B30F84D0467240D1DE512FCCB КРАСИМИР ИВАНОВ KRASIMIR IVANOV 114138763 ИВЕЛИНСТРОЙ ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ 63 ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД МАРТИН АШЕР ЛЕВИ 73C21A59DB3D1E35DBDAC0EF2498A5A6DFD4B210A6952AB0596FFBCF0912B70E ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ 63 ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ 63 ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ХЕМУС 51 Г ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул.Хемус 51 Г ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул.ПОСТОЯНСТВО 67Б 1 ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 Сливница 181 ИВЕЛИНСТРОЙ IVELINSTROY 200388512
Одобрени разходи / Approved expenses: 80 739 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 80 739 лв./BGN
Изплатени / Payed: 80 739 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника
Хасан Хасанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Хасан Хасанов
Хасан Хасанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 40 614 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 338 лв./BGN
Изплатени / Payed: 12 659 лв./BGN
Проект:
Хасан Ходжа

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хасан Ходжа
Хасан Ходжа
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ХАТЧЕ ХАЛИЛ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ХАТЧЕ ХАЛИЛ
ХАТЧЕ ХАЛИЛ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Хатидже Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хатидже Хасан
Хатидже Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хюсеин Хюсеинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Хюсеин Хюсеинов
Хюсеин Хюсеинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ХАСАН ХАЛИЛ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ХАСАН ХАЛИЛ
ХАСАН ХАЛИЛ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Халил Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Халил Хасан
Халил Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Христина Братванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Братванова
Христина Братванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хасан Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Хасан Хюсеин
Хасан Хюсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Христина Тасева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Тасева
Христина Тасева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хасан Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хасан Хасан
Хасан Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христина Станчева-Григорова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Станчева-Григорова
Христина Станчева-Григорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Хасан Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хасан Хасан
Хасан Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хюсеин Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хюсеин Хюсеин
Хюсеин Хюсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хюсмен Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хюсмен Хюсеин
Хюсмен Хюсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Христина Митова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Митова
Христина Митова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христо Христев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христо Христев
Христо Христев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Христина Боримечева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Боримечева
Христина Боримечева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христина Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Иванова
Христина Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Халил Билял

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Халил Билял
Халил Билял
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ХАСАН ХАСАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ХАСАН ХАСАНОВ
ХАСАН ХАСАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Христина Бакрачева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Бакрачева
Христина Бакрачева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 677 лв./BGN
Проект:
Християн Христов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Християн Христов
Християн Христов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христина Чанкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Чанкова
Христина Чанкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христина Златанова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Златанова
Христина Златанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христина Митовичина

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Митовичина
Христина Митовичина
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христофор Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христофор Иванов
Христофор Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Христина Гуглева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Гуглева
Христина Гуглева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Христина Радославова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Радославова
Христина Радославова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хасан Хасанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Хасан Хасанов
Хасан Хасанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Христина Костадинова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Костадинова
Христина Костадинова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ХАСАН ХЮСЕИН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ХАСАН ХЮСЕИН
ХАСАН ХЮСЕИН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хюсеин Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хюсеин Хасан
Хюсеин Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Христина Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Георгиева
Христина Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Халил Халил

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Халил Халил
Халил Халил
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Христина Христова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Христова
Христина Христова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Христина Йорданова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христина Йорданова
Христина Йорданова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Хюсеин Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Хюсеин Хюсеин
Хюсеин Хюсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ХАСАН ХАСАН

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ХАСАН ХАСАН
ХАСАН ХАСАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Хюсеин Хамид

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Хюсеин Хамид
Хюсеин Хамид
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Хасан Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Хасан Хасан
Хасан Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Хадиме Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Хадиме Хасан
Хадиме Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Хабибе Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Хабибе Хасан
Хабибе Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Хикмет Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Хикмет Хюсеин
Хикмет Хюсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Хасан Хасанов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Хасан Хасанов
Хасан Хасанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ХАКИМЕ ХАСАН

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ХАКИМЕ ХАСАН
ХАКИМЕ ХАСАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 207 195 310 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 371 597 750BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.