Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Ц*" намери 829 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Закупуване на земеделска техника за трайни насаждения, линия за сортиране на ябълки, изграждане на система против градушки, СМР на стопанска сграда без система за климатизация и инвентар
Цветан Цеков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Цветан Цеков
Цветан Цеков
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 226 076 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 558 253 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане на конструкция против градушка за 230 дка овощна градина и закупуване на специализирана земеделска техника.
Цветан Цеков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Цветан Цеков
Цветан Цеков
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 580 416 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 027 270 лв./BGN
Изплатени / Payed: 864 091 лв./BGN
Проект: ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО - ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ
Цветан Цеков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Цветан Цеков
Цветан Цеков
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 578 038 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 789 019 лв./BGN
Изплатени / Payed: 788 519 лв./BGN
Проект: Църква при Храм "Св.Св. Кирил и Методий" виж доставчиците
Църква при Храм "Св.Св. Кирил и Методий"

ЕИК ID: 176111470
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581644
... Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9F[..](ДФЗ|ТР)
СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска 3а СТИВО ...
Църква при Храм "Св.Св. Кирил и Методий" СТИВО Х СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЕВСКИ В 24 А СТИВО Х ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ 536E837D9A9FE8044873CC7866C103ABD38E9B3FDA8A0B1FA60B208264055C5A СТИВО Х ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Медникарска 3а СТИВО Х STIVO H 130530646 УНИ СТУДИОС ЕООД УНИ СТУДИОС ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Неофит Бозвели 3 УНИ СТУДИОС ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9025 ж.к.Възраждане 37 3 УНИ СТУДИОС ЕООД ЕООД Георги Димитров Вълков 5086E736558CE9F9ABF9895A0B25ECFB5D877F7C46BC3255D396FD811BC8276D ПАУЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА A57F2D994A286F6D49444A68F4D651F3712A78684E4457FF439380134C7EA32F УНИ СТУДИОС ЕООД UNI STUDIOS EOOD 148131067 СК Консултинг СК Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Буная 8 1 СК Консултинг ЕООД Снежана Спасова Коцева-Ковачева 6D2E441E1A936C1F3E9C1599710C3135A1FF36B81E00117E101DD7BCCED3316B САВИН ВЕСЕЛИНОВ КОВАЧЕВ 8AFDC0C680CE700FFA63D3E0389A69BB32A2A7EA11B9319CB2E72685E55AB5C7 СК Консултинг SK Konsulting 202047050 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Топола 14А РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Неофит Бозвели 3 3 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА РАЙНОВА 18710928B19B8246421798236BBA40ABB62F55706AFAAC700AB2E0989E7A51CA СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА РАЙНОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ RAYNOVA KONSULTING 103939400 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877
Одобрени разходи / Approved expenses: 962 620 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 962 620 лв./BGN
Изплатени / Payed: 939 000 лв./BGN
Проект: РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА СГРАДАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦЪРКВА "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" с. Белопопци виж доставчиците
Църква "Св. пророк Илия" - с. Белопопци, Софийска епархия

ЕИК ID: 176474895
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608948
Църква "Св. пророк Илия" - с. Белопопци, Софийска епархия АДМ СТУДИО АДМ СТУДИО ...
Църква "Св. пророк Илия" - с. Белопопци, Софийска епархия АДМ СТУДИО АДМ СТУДИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ДИМИТЪР ДИМОВ 2 ет.1 ап.3 АДМ СТУДИО ООД МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ РУСЕВ 3925EAC1460072053F420588C95A1AFA0E834E3FE32FC54D25809B4DAD14D777 ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ B1645635AA1FC1D97B160EABE8146A50A3269BD3068A310FD46695D850CA3EDB АГЛИКА ОГНЯНОВА ВЕЛИНОВА 0D14460CE041FB26C274B809B4402DC0BAE2718E398168CB4E0DFF36DAA2A0E7 АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ БАКЪРДЖИЕВ 49E19743F96D427476C68A5F7A29C6AFDEA8F5E7D90C0B912C1BF8881886B5C1 МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ B4B9D2B7F0180F1B392A9179281F70268BDCB0577675268B4B20C9376D56CBF5 АДМ СТУДИО ADM STUDIO 131444043 Б.И.С. - ИНЖЕНЕРИНГ Б.И.С. - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София район ОБОРИЩЕ, ул.ЧЕРКОВНА 52 Б.И.С. - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОРЯНА ИВАНОВА СЛАВОВА C905435C53BF6D3C360F43D0F13F564E113B6EF9CFFBE6AFE2E5F0CA18AEA7E0 ИВАН ПЕТРОВ КОПАРАНОВ 972CCF3696BEA930EF0D8401A3D384674BF2BF20736A192FFA83C0665467AD3B Б.И.С. - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул.ОБОРИЩЕ 80 Б.И.С. - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Будапеща 20 Б.И.С. - ИНЖЕНЕРИНГ B.I.S. - INZHENERING 130140030 БиПарт Консултинг БиПарт Консултинг ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. Клокотница 35-37 В БиПарт Консултинг ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Клокотница 35-37 В БиПарт Консултинг ООД Петър Виолинов Илиев 0F716962224C04FBAF410EB14DE7CD2914073B9C8F214DEA6D0710FB3970B1D5 Богомил Славчев Николов 9DFE2A3657903F33119C157036BC07B3848210914B1722706BA8D2410A4EB2DF НОБИЛЕ-5 131442156 БН КОНСУЛТ 175416519 БиПарт Консултинг BiPart Konsulting 202276800
Одобрени разходи / Approved expenses: 927 666 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 927 666 лв./BGN
Изплатени / Payed: 921 082 лв./BGN
Проект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХРАМ ПРИ ЦЪРКВА"СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ" - С. ГОРНА БРЕЗНИЦА" виж доставчиците
Църква"Свети Атанасий Велики"

ЕИК ID: 176261648
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608982
Църква"Свети Атанасий Велики" АДЕЛИНА СТИЛ-99 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД ...
Църква"Свети Атанасий Велики" АДЕЛИНА СТИЛ-99 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДОЙРАН 17 ет.1 ап.1 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА C916758B645F608F0FE84B7501C60E16BE4D8C47018919D5AD324EEA9E55A32C АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Градешница 2843 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА 5 МЕТИКС ООД 101041079 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ADELINA STIL-99 101763334 ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.Марица 18 ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ЛАЧОВ 1FE9CB61530F161E6F2781BEF4ED0A8E95F5DED5D78C1F4A459710D64469F3E0 ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ LACHOV STROY KONSULT 101735253 ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 647 А ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ ТАРАТАРЕВ A9972454F6632DF1FF22B59CAA622D7469AEF9A68FFE93BA202AA48A24967200 АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТУРЛАКОВА CD73A60DB17FDA490EEE3EA76725ECEBBE004FD8C55C9CC1B2E6372F25107407 ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗАРТЕВА 84679DA7ADA6E405D5EA6972997EC2BACC1710AD62A8F1F1D96C9677CB2006EA СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C22664D59B22DBA9A5D6AA4F6EF4483230694913A82BEC1F0660B ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА 84679DA7ADA6E405D5EA6972997EC2BACC1710AD62A8F1F1D96C9677CB2006EA ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово 59 59 РУМЕН ВЕЛЕВ ХРИСТОВ 16FF1782E69B168789B66933756E002295861A5562BCF5A5395D512516211C88 ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА - СТАТЕВА 84679DA7ADA6E405D5EA6972997EC2BACC1710AD62A8F1F1D96C9677CB2006EA ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 51В С ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ЗОРТЕВ 9FB651EDB0BFBA14848DBA5FFCE873E97FCDD38E6265614889731DD0FC62870B РУМЕН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ 323F41A6E5ABD9AD702DF671D2DFB4720B0974A63A56D84F7F2F6F539C4D791A ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС LIAN KONSULT SARVISIS 200411352 ЙОГРЕ ЙОГРЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 12 ЙОГРЕ ЕООД ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ МИЛКОВ 44DEF2165525F58D9230A7B4552B4F7ED65FFFC301BBCB9CA3CCF09FE8A4B598 ЙОГРЕ YOGRE 101735228 АЛФА АДВАЙС АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 77 АЛФА АДВАЙС ЕООД Бойка Любенова Иванова 9FBC1A107DA46DC478F40D11F6DEBBE1AF6344E7956A2F1B9A6015A1ED948D3E АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 С Бойко Йорданов Иванов 554C4D0EB8FED48D755034963F5D8D8222C35B586C9AACDFE8E6309BCAD120F4 АЛФА АДВАЙС ALFA ADVAYS 202561265
Одобрени разходи / Approved expenses: 883 505 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 883 505 лв./BGN
Изплатени / Payed: 876 705 лв./BGN
Проект: Реконструкция на църква "Св. вмчк Георги Победоносец" виж доставчиците
Църква "Св. Георги Победоносец"

ЕИК ID: 175936911
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514110
Църква "Св. Георги Победоносец" МАРКЕТ КОНСУЛТ МАРКЕТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Църква "Св. Георги Победоносец" МАРКЕТ КОНСУЛТ МАРКЕТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Генерал Драгомиров 56 1 МАРКЕТ КОНСУЛТ ЕООД ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ МИНЧЕВ CEB064FAE1A2FDE20A364C93135ED9813C8715111445137151FCA8CB90ED2076 МАРКЕТ КОНСУЛТ MARKET KONSULT 127629095 КСТРОЙ КСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. НИШАВА 119 ет.6 ап.10 КСТРОЙ ЕООД Кирил Крумов Стоев D4FC5BBFE174809AF42D52D062FD496D8E1726C62D08DB1B936A7DE5660D1C4B едноличен собственик на капитала D4FC5BBFE174809AF42D52D062FD496D8E1726C62D08DB1B936A7DE5660D1C4B КСТРОЙ KSTROY 131403865
Одобрени разходи / Approved expenses: 841 996 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 841 996 лв./BGN
Изплатени / Payed: 838 912 лв./BGN
Проект: Реконструкция на Църква"Света Злата Мъгленска" виж доставчиците
Църква"Света Злата Мъгленска

ЕИК ID: 176575499
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608981
Църква"Света Злата Мъгленска АДЕЛИНА СТИЛ-99 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД ...
Църква"Света Злата Мъгленска АДЕЛИНА СТИЛ-99 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДОЙРАН 17 ет.1 ап.1 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА C916758B645F608F0FE84B7501C60E16BE4D8C47018919D5AD324EEA9E55A32C АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Градешница 2843 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА 5 МЕТИКС ООД 101041079 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ADELINA STIL-99 101763334 АЛФА АДВАЙС АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 77 АЛФА АДВАЙС ЕООД Бойка Любенова Иванова 9FBC1A107DA46DC478F40D11F6DEBBE1AF6344E7956A2F1B9A6015A1ED948D3E АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 С Бойко Йорданов Иванов 554C4D0EB8FED48D755034963F5D8D8222C35B586C9AACDFE8E6309BCAD120F4 АЛФА АДВАЙС ALFA ADVAYS 202561265 ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 647 А ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ ТАРАТАРЕВ A9972454F6632DF1FF22B59CAA622D7469AEF9A68FFE93BA202AA48A24967200 АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТУРЛАКОВА CD73A60DB17FDA490EEE3EA76725ECEBBE004FD8C55C9CC1B2E6372F25107407 ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗАРТЕВА 84679DA7ADA6E405D5EA6972997EC2BACC1710AD62A8F1F1D96C9677CB2006EA СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C22664D59B22DBA9A5D6AA4F6EF4483230694913A82BEC1F0660B ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА 84679DA7ADA6E405D5EA6972997EC2BACC1710AD62A8F1F1D96C9677CB2006EA ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово 59 59 РУМЕН ВЕЛЕВ ХРИСТОВ 16FF1782E69B168789B66933756E002295861A5562BCF5A5395D512516211C88 ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА - СТАТЕВА 84679DA7ADA6E405D5EA6972997EC2BACC1710AD62A8F1F1D96C9677CB2006EA ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 51В С ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ЗОРТЕВ 9FB651EDB0BFBA14848DBA5FFCE873E97FCDD38E6265614889731DD0FC62870B РУМЕН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ 323F41A6E5ABD9AD702DF671D2DFB4720B0974A63A56D84F7F2F6F539C4D791A ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС LIAN KONSULT SARVISIS 200411352 ЙОГРЕ ЙОГРЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 12 ЙОГРЕ ЕООД ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ МИЛКОВ 44DEF2165525F58D9230A7B4552B4F7ED65FFFC301BBCB9CA3CCF09FE8A4B598 ЙОГРЕ YOGRE 101735228 ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.Марица 18 ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ЛАЧОВ 1FE9CB61530F161E6F2781BEF4ED0A8E95F5DED5D78C1F4A459710D64469F3E0 ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ LACHOV STROY KONSULT 101735253
Одобрени разходи / Approved expenses: 809 097 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 809 097 лв./BGN
Изплатени / Payed: 802 297 лв./BGN
Проект: Църква при храм "Св. Вмчк. Димитър" виж доставчиците
Църква при храм "Св. Вмчк. Димитър"

ЕИК ID: 127547443
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608971
... АД 201378777(ДФЗ|ТР)
ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново ... Божидар Величков Димитров 223D1F428DAC[..](ДФЗ|ТР)
Веселин Александров Мавродиев 636C00F0EC94[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ...
Църква при храм "Св. Вмчк. Димитър" ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Военна рампа ул. ЛОКОМОТИВ 1 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАВРОДИЕВ 7AFC75A0A86928043AEF8D1BD6E9AB94A02DF3F538BF3CD3B51348F5F53FF0E6 ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ F6DA1CA8A9F7168213F4ECEFCB170BCAE8AED79DC79EAE8F735E6C8E5711BC98 СЛАВКА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА-ШОПОВА 47DCA52A0CF4B29DCAB673BF0D9DEFB061B5B3F9514CD51FAFF95ECE6D425A88 ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ 9EBF3E689F48DEC482F577FC314BE434EB6E73F2683237CA64026B7E5D0C2C4E ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ 770F93BC687674A2D7AF9750784007984CDEA48244366C5626C9A26F7BAEFD1B СИМЕОН КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ 35FC27FDE4AA15D87516C1D6149AE83D018D7BBF3C5C1D183AEEE8E03B7151A2 САНКО МАКСИМОВ ПЕШЕВ 672A6110E61166D18FB8E6415FA67A71A20DB7235F91A8A10D21A1A2C69B2C9D ДИБЕЛ 831184588 ДИБЕЛ АД 201378777 ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F8954ED9CC4A52671526FA423D5DC070F33FC2B7DF142663616B8 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново 2074 Валентин Стойчев Сурков C3BA7149921605EEAB733E1A822EF32C2A1EBE6DE94D6A93CB207644C8E22D13 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3702 Западна промищлена зона (Бивша ремонтна работилница КОС) Красимир Колев Колев 50050259DE60494B10A7EAEC88CF2A0984BF98F65E8D9D0EE3157F28B3B3919D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. „Реньос” 1 Божидар Величков Димитров 223D1F428DAC697D43D910A1D2FFC8D7A4924CC63644534FA2C8F66795A00F88 Веселин Александров Мавродиев 636C00F0EC943A16DB611B1444CAABCD90873017BE014074572920A1A3063C6D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. „Съединение” 117 Б Владимир Василев Димитров 99995424987FB299F382446009582AB93E2103AFCBFB0EE0EC1A0B0B9F74937D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. „2-ри Юни” 19 Петър Ваймилов Пановски 91C3C6E02F03631C4DA238A6A1D33CA4F94BA58DA494A33C3DC2C29EF9ECB4C2 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД ТАНЬО КАЛЧЕВ ТАНЕВ EAA62A6540D93E1C37663CD8C0CF813D71874F95E45B76C62BD74498B048324E ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА TSENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA 831914037 ГЕОИНГ ПРОЕКТ ГЕОИНГ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково ул. Марциана № 5 ГЕОИНГ ПРОЕКТ ЕООД МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ЧАНКОВ C517969A89725224BC674494BE19E4A413089605608EC8E96B7C29428C0F7D7A ГЕОИНГ ПРОЕКТ GEOING PROEKT 202426787 АРКА КОНСУЛТ АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 226 А АРКА КОНСУЛТ ЕООД ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ 791BAB6B9D4BC40E60B450913311B676FA523C252530CB7781D0BC4B5A13B028 АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 А АРКА КОНСУЛТ ARKA KONSULT 131317505 РЕЗОНИНВЕСТ 12 РЕЗОНИНВЕСТ 12 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ОРЕЛ 3 Г РЕЗОНИНВЕСТ 12 ЕООД МАРИ ГАРАБЕД СТЕПАНЯН-СПАСОВА 2B4E383369D54C8976AE231375BB58B32C5EF253458F71C245A73AEF9C939985 РЕЗОНИНВЕСТ 12 REZONINVEST 12 201954988 Пи Ес Спорт Пи Ес Спорт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 255 В Пи Ес Спорт ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA4860ECFDEB0987D5A27F07BBD5D2E52EAB9780F56966D2A097DBE1 Павлин Йорданов Банков 988DDF7153D19E7D950934D74C1EDE418B5F632E4DD3260936758273CEA39BB8 НЮ АЙЛЪНД НЮ АЙЛЪНД ЕООД Пи Ес Спорт Pi Es Sport 201519690 АРХИТЕКТУРНО БЮРО ИНЕКС АРХИТЕКТУРНО БЮРО ИНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 175 2 АРХИТЕКТУРНО БЮРО ИНЕКС ООД ИСКРА СЛАВЕЙКОВА ДЖАХОВА КАДИНОВА 68F5346E96751045FCC2BADFF9EEE0F60A4F500496C66403C6CF6021C84E04EB МАРИАНА ЧАВДАРОВА КАДИНОВА 7B0915A42F2AAA45F6D9F3CA0904528A91EFF6B209E8A8027997EEB855119461 АРХИТЕКТУРНО БЮРО ИНЕКС ARHITEKTURNO BYURO INEKS 200302666
Одобрени разходи / Approved expenses: 734 498 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 734 498 лв./BGN
Изплатени / Payed: 711 454 лв./BGN
Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И НА ХРАМА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА ЗА ЦЪРКОВНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ И ЦЪРКОВНИ ТЪРЖЕСТВА ПРИ ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. КОВАЧЕВЕЦ, общ. Попово“
църква "Св. Архангел Михаил"

ЕИК ID: 176840677
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
църква "Св. Архангел Михаил"
църква "Св. Архангел Михаил"
Одобрени разходи / Approved expenses: 732 277 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 732 277 лв./BGN
Изплатени / Payed: 732 270 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на Църква "Св. Вмчк. Георги", гр. Вършец”
ЦЪРКВА "СВЕТИ ВМЧК. ГЕОРГИ"

ЕИК ID: 175876827
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВЕТИ ВМЧК. ГЕОРГИ"
ЦЪРКВА "СВЕТИ ВМЧК. ГЕОРГИ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 723 030 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 723 030 лв./BGN
Изплатени / Payed: 708 105 лв./BGN
Проект: Ремонт, реставрация,подобряване на околното пространство и вертикална планировка на църква ""Рождество Богородично"" , УПИ II за църква, кв.25, гр. Елена
Църква "Рождество Богородично" - гр. Елена

ЕИК ID: 177001831
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Рождество Богородично" - гр. Елена
Църква "Рождество Богородично" - гр. Елена
Одобрени разходи / Approved expenses: 719 031 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 719 031 лв./BGN
Изплатени / Payed: 326 943 лв./BGN
Проект: Реконструиране на храма и възстановяване на сградата за църковно-просветна дейност и църковни тържества и подобряване на прилежащите пространства при църква "Св. Троица", с. Кардам, общ. Попово, кв.36 УПИ-192 по плана на с. Кардам
ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"

ЕИК ID: 176812795
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"
ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 698 577 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 698 577 лв./BGN
Изплатени / Payed: 266 398 лв./BGN
Проект: ОСНОВЕН РЕМОНТ,РЕКОНСТРУКЦИЯ,РЕСТАВРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЪРКВА"СВЕТА ТРОИЦА"И КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ
Църква "Света Троица"

ЕИК ID: 176305728
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Света Троица"
Църква "Света Троица"
Одобрени разходи / Approved expenses: 688 757 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 688 757 лв./BGN
Изплатени / Payed: 688 726 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и конструктивно укрепване на храма и реконструкция на сградата за провеждане на църковни тържества и църковно просветна дейност при църква "Св. Иван Рилски" и подобряване на прилежащите пространства, с. Славяново, УПИ XII-540, кв.23, обл. Търговище
Църква "Св.Иван Рилски"

ЕИК ID: 176840691
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св.Иван Рилски"
Църква "Св.Иван Рилски"
Одобрени разходи / Approved expenses: 673 819 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 673 819 лв./BGN
Изплатени / Payed: 371 562 лв./BGN
Проект: Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка на Църква "Успение Богородично" УПИ-III - за църква, кв.40, гр. Елена
Църква "Успение Богородично"

ЕИК ID: 176320462
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Успение Богородично"
Църква "Успение Богородично"
Одобрени разходи / Approved expenses: 648 553 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 648 553 лв./BGN
Изплатени / Payed: 294 968 лв./BGN
Проект: Основен ремонт и укрепване на Църква "Св. Димитър", с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца
Църква " Свети Димитър "

ЕИК ID: 177023361
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква " Свети Димитър "
Църква " Свети Димитър "
Одобрени разходи / Approved expenses: 638 878 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 638 878 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: РЕМАНТ,РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЦЪРКВА"СВЕТИ ДИМИТЪР",СГРАДИТЕ И ОГРАДИТЕ КЪМ НЕЯ, УПИ VІІ, кв.78
Църква "Свети Димитър"

ЕИК ID: 177001824
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свети Димитър"
Църква "Свети Димитър"
Одобрени разходи / Approved expenses: 632 149 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 632 149 лв./BGN
Изплатени / Payed: 631 390 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и ремонт на сградата и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка на църква „Свети Великомъченик Георги“ в гр. Етрополе, община Етрополе“
Църковно настоятелство при Църква "Свети Великомъченик Георги"

ЕИК ID: 176970180
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църковно настоятелство при Църква "Свети Великомъченик Георги"
Църковно настоятелство при Църква "Свети Великомъченик Георги"
Одобрени разходи / Approved expenses: 628 325 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 628 325 лв./BGN
Изплатени / Payed: 314 162 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на църква „Св.Архангел Михаил” село Голям Поровец, п.и.№ 15953.65.324, кв. 65“
Църква " Св. Архангел Михаил"

ЕИК ID: 176478025
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква " Св. Архангел Михаил"
Църква " Св. Архангел Михаил"
Одобрени разходи / Approved expenses: 573 593 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 573 593 лв./BGN
Изплатени / Payed: 265 282 лв./BGN
Проект: „Реконструкция на храм "Успение Богородично" и подобряване прилежащите пространства – с. Зафирово, УПИ VII – 334 Църква, кв.25, по плана на с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра”
Църква "Успение Богородично"

ЕИК ID: 118545984
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Успение Богородично"
Църква "Успение Богородично"
Одобрени разходи / Approved expenses: 550 525 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 550 525 лв./BGN
Изплатени / Payed: 245 012 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реконструкция и консервация на храм и реконструкция на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветан дейност при храм „Св. Георги", ПИ 579 - Църква, кв. 46, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“
Църква "Свети Георги" гр. Бяла

ЕИК ID: 175973436
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свети Георги" гр. Бяла
Църква "Свети Георги" гр. Бяла
Одобрени разходи / Approved expenses: 536 170 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 536 170 лв./BGN
Изплатени / Payed: 268 727 лв./BGN
Проект: Възстановяване на църква „Св. Николай“, гр. Карлово
Църква "Свети Николай"

ЕИК ID: 175911420
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свети Николай"
Църква "Свети Николай"
Одобрени разходи / Approved expenses: 525 107 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 525 107 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт, реставрация и вертикална планировка на Църква "Св. Пророк Илия", с. Тича, общ. Котел
Църква "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" с. ТИЧА

ЕИК ID: 176234220
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" с. ТИЧА
Църква "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" с. ТИЧА
Одобрени разходи / Approved expenses: 520 342 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 520 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт, реставрация и вертикална планировка на Църква "Св. Пророк Илия", с. Градец, общ. Котел
Църква "Св.Пророк Илия" с.Градец

ЕИК ID: 176237921
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св.Пророк Илия" с.Градец
Църква "Св.Пророк Илия" с.Градец
Одобрени разходи / Approved expenses: 517 035 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 517 035 лв./BGN
Изплатени / Payed: 517 035 лв./BGN
Проект: РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЦЪРКВА "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" С. Куделин
Църква "Свето Възнесение Господне" с.Куделин

ЕИК ID: 105590171
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свето Възнесение Господне" с.Куделин
Църква "Свето Възнесение Господне" с.Куделин
Одобрени разходи / Approved expenses: 475 809 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 475 809 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ЦЪРКВА „СВ. ВМЧК ГЕОРГИ” И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ, с. ЛЕСИДРЕН, ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” виж доставчиците
Църква "Свети Вмчк. Георги"

ЕИК ID: 175821567
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID: 514008
Църква "Свети Вмчк. Георги" ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ...
Църква "Свети Вмчк. Георги" ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стара планина 21 А ТЕРАБО ЕООД Анастасия Димитрова Янкова-Хъртарска AA315341E97093C26CA361C869260BFEB2EDB693FC611237506E10954788131E ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стара планина 21 А Борис Януш Хъртарски 1170518A2814D84617BC482E9D0A34073B426CC4E2DBC9202A52D180D13318DB ТЕРАБО TERABO 201049358 АРХСЕТ АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 1 135 АРХСЕТ ЕООД МАРТИН НАСКОВ ДИМИТРОВ 0681F86A7358D35F146DEBB3A0252F71832D5272EA07271F80FE3D3779808804 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D1B516FED0D0EA6A5ACB2AF7873C2864BFCDF64497AC7FBF9BBDC АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317
Одобрени разходи / Approved expenses: 466 675 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 466 675 лв./BGN
Изплатени / Payed: 233 337 лв./BGN
Проект: „Реконструкция на храм „Света Троица”, УПИ ІV-църква, кв.80, с.Брестовене, община Завет’’
ЦЪРКВА "СВ. ТРОИЦА" - село Брестовене

ЕИК ID: 175951219
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВ. ТРОИЦА" - село Брестовене
ЦЪРКВА "СВ. ТРОИЦА" - село Брестовене
Одобрени разходи / Approved expenses: 457 442 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 457 442 лв./BGN
Изплатени / Payed: 202 048 лв./BGN
Проект: Инвестиции за поддържане и възстановяване на Църква "Успение Богородично", гр. Лом
Църква "Успение Богородично"

ЕИК ID: 176071809
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Успение Богородично"
Църква "Успение Богородично"
Одобрени разходи / Approved expenses: 451 395 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 451 395 лв./BGN
Изплатени / Payed: 431 129 лв./BGN
Проект: Възстановяване на църква „Св. Богородица“, гр. Калофер
Църква"Св. Богородица" гр. Калофер

ЕИК ID: 175987044
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква"Св. Богородица" гр. Калофер
Църква"Св. Богородица" гр. Калофер
Одобрени разходи / Approved expenses: 442 126 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 442 126 лв./BGN
Изплатени / Payed: 421 291 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на църква "Света Анна" виж доставчиците
Църква"Света Анна"

ЕИК ID: 175936836
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581572
Църква"Света Анна" ФАРА КОНСУЛТ ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
Църква"Света Анна" ФАРА КОНСУЛТ ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 5800 КРАСНО СЕЛО ДАМЯН ГРУЕВ 46 ФАРА КОНСУЛТ ООД МАРИЯ КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА 508945DA1226447731BDBB9C906A493977D2F6BC759052A01DDE3FDEB11F0698 НОРТАН ЕООД 200032167 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 831184677 ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УИЛЯМ ГЛАДСТОН 11 ФАРА КОНСУЛТ FARA KONSULT 200102270 ОПТИМА ЛЕКС ОПТИМА ЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ТУНДЖА 12А ОПТИМА ЛЕКС ЕООД КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА D2A157EF639002A1D291C97A96A074B7E8F7EFEF84932F351C8F0CF4C066C040 ЕВАРД ООД 831024975 ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА АНТОНОВА AB3800ECAB266EB5711636B5AC06662A249212D8CA5F10A1A694EA7AD1D033B1 Елисавета Димитрова Мичева D773CBA2D643D9E18F771FC6C03FFCE295756F58F3554084BF860855CB9440B5 Анастасия Евгениева Янкова F51D89634422FB890EBCCEA14167BDCCE838F3AF919A4AED31870C0796592F89 ОПТИМА ЛЕКС OPTIMA LEKS 121519152 КИПЛАМИ КИПЛАМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ГЕБЕДЖЕ 10 КИПЛАМИ ЕООД ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ 95643BB74463D9E88E31EA06F9FA2E8BA22421486B9E4BFCC0EDF4D4D64DD9C1 КИПЛАМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 514 Д ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ C55285E5B827083C51161E949F0B38794B578B789D84F947009DC64EB17B0E86 ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ДОЙЧИНОВ 76632900ABEF42EE3A3BADBCA52C8E65C7CB2A641D055620A8C755D90F2F47CB Георги Спиров Дончев F0BC26F63005501A03FC7735F9247085A12937D27D21103F3E3A93F337F14202 ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ГЮРОВА 609C80470074340D0DC876D5745C9A46091040D9502C8D04BC303EF3171C0977 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПРОДАНОВА 12CEC154E6100C13DE821DD1F99D72EA422C9C2191FC4AAD889A289354B43325 КИПЛАМИ KIPLAMI 130139430 КСТРОЙ КСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. НИШАВА 119 ет.6 ап.10 КСТРОЙ ЕООД Кирил Крумов Стоев D4FC5BBFE174809AF42D52D062FD496D8E1726C62D08DB1B936A7DE5660D1C4B едноличен собственик на капитала D4FC5BBFE174809AF42D52D062FD496D8E1726C62D08DB1B936A7DE5660D1C4B КСТРОЙ KSTROY 131403865
Одобрени разходи / Approved expenses: 419 927 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 419 927 лв./BGN
Изплатени / Payed: 416 940 лв./BGN
Проект: "Основен ремонт и реконструкция на Храм"Св. Рождество Богородично"село Бял бряг,община Смядово" виж доставчиците
Църква при Храм "Св.Рождество Богородично"

ЕИК ID: 176111506
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581649
... Държавна агенция 131063188(ДФЗ|ТР)
РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ RAYNOVA KONSULTING 103939400(ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Военна ... ДИБЕЛ 831184588(ДФЗ|ТР)
ДИБЕЛ АД 201378777(ДФЗ|ТР)
ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново 2074 Валентин Стойчев ...
Църква при Храм "Св.Рождество Богородично" УНИ СТУДИОС ЕООД УНИ СТУДИОС ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Неофит Бозвели 3 УНИ СТУДИОС ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9025 ж.к.Възраждане 37 3 УНИ СТУДИОС ЕООД ЕООД Георги Димитров Вълков 5086E736558CE9F9ABF9895A0B25ECFB5D877F7C46BC3255D396FD811BC8276D ПАУЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА A57F2D994A286F6D49444A68F4D651F3712A78684E4457FF439380134C7EA32F УНИ СТУДИОС ЕООД UNI STUDIOS EOOD 148131067 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Топола 14А РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. Неофит Бозвели 3 3 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА РАЙНОВА 18710928B19B8246421798236BBA40ABB62F55706AFAAC700AB2E0989E7A51CA СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА РАЙНОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА 0E621ACB00AEA412EB17B5AEE6D6D33900A40F80001620CC719C3B282C0BEB04 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ RAYNOVA KONSULTING 103939400 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Военна рампа ул. ЛОКОМОТИВ 1 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАВРОДИЕВ 7AFC75A0A86928043AEF8D1BD6E9AB94A02DF3F538BF3CD3B51348F5F53FF0E6 ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ F6DA1CA8A9F7168213F4ECEFCB170BCAE8AED79DC79EAE8F735E6C8E5711BC98 СЛАВКА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА-ШОПОВА 47DCA52A0CF4B29DCAB673BF0D9DEFB061B5B3F9514CD51FAFF95ECE6D425A88 ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ 9EBF3E689F48DEC482F577FC314BE434EB6E73F2683237CA64026B7E5D0C2C4E ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ 770F93BC687674A2D7AF9750784007984CDEA48244366C5626C9A26F7BAEFD1B СИМЕОН КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ 35FC27FDE4AA15D87516C1D6149AE83D018D7BBF3C5C1D183AEEE8E03B7151A2 САНКО МАКСИМОВ ПЕШЕВ 672A6110E61166D18FB8E6415FA67A71A20DB7235F91A8A10D21A1A2C69B2C9D ДИБЕЛ 831184588 ДИБЕЛ АД 201378777 ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F8954ED9CC4A52671526FA423D5DC070F33FC2B7DF142663616B8 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново 2074 Валентин Стойчев Сурков C3BA7149921605EEAB733E1A822EF32C2A1EBE6DE94D6A93CB207644C8E22D13 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3702 Западна промищлена зона (Бивша ремонтна работилница КОС) Красимир Колев Колев 50050259DE60494B10A7EAEC88CF2A0984BF98F65E8D9D0EE3157F28B3B3919D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. „Реньос” 1 Божидар Величков Димитров 223D1F428DAC697D43D910A1D2FFC8D7A4924CC63644534FA2C8F66795A00F88 Веселин Александров Мавродиев 636C00F0EC943A16DB611B1444CAABCD90873017BE014074572920A1A3063C6D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. „Съединение” 117 Б Владимир Василев Димитров 99995424987FB299F382446009582AB93E2103AFCBFB0EE0EC1A0B0B9F74937D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. „2-ри Юни” 19 Петър Ваймилов Пановски 91C3C6E02F03631C4DA238A6A1D33CA4F94BA58DA494A33C3DC2C29EF9ECB4C2 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД ТАНЬО КАЛЧЕВ ТАНЕВ EAA62A6540D93E1C37663CD8C0CF813D71874F95E45B76C62BD74498B048324E ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА TSENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA 831914037 Пи Ес Спорт Пи Ес Спорт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 255 В Пи Ес Спорт ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA4860ECFDEB0987D5A27F07BBD5D2E52EAB9780F56966D2A097DBE1 Павлин Йорданов Банков 988DDF7153D19E7D950934D74C1EDE418B5F632E4DD3260936758273CEA39BB8 НЮ АЙЛЪНД НЮ АЙЛЪНД ЕООД Пи Ес Спорт Pi Es Sport 201519690 АРКА КОНСУЛТ АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 226 А АРКА КОНСУЛТ ЕООД ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ 791BAB6B9D4BC40E60B450913311B676FA523C252530CB7781D0BC4B5A13B028 АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 А АРКА КОНСУЛТ ARKA KONSULT 131317505
Одобрени разходи / Approved expenses: 419 842 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 419 842 лв./BGN
Изплатени / Payed: 412 794 лв./BGN
Проект: Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на Църква „Св. Троица” виж доставчиците
Църква "Света Троица"

ЕИК ID: 176456064
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608984
Църква "Света Троица" УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ ... ROBOKS 010526130(ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ КОРЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ЦАР САМУИЛ 11 КОРЕКТ ЕООД СВЕТЛА ТОНЕВА АНДРЕЕВА 6B63497D130E[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ ...
Църква "Света Троица" УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. РАДЕЦКИ 23 В УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД ПАНЧО МАНАСИЕВ ТАСЕВ 5AEB2ADD4A3CFB5A99335C0217FA8C0A48156CD5E3E11C2EFF84BDE33D3F4B75 ПЛАМЕНА СТАНЧЕВА ТАСЕВА 9BD6D40D26B42314DC415F849C1128E4843BF72AB0075CA1635C54402F31F4AD УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. Христо Ботев 9 УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 Христо Ботев 9 СИМЕОН ИВАНОВ ТАСЕВ D2740426CA50AC385BB538A6AF89E1A1407AA8E97FB801FDA907F59E1758E1AC УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ UNIVERSAL-IPP - TASEVI I S-IE 020155727 РОБОКС РОБОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. КЮСТЕНДЖА 75 РОБОКС ЕООД РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ РУСИНОВ AD59642A6939B9D53B231C03175AF3C1FB862BC653CC3E02D657F17BCB0B4497 ИСКРА РОСЕНОВА РУСИНОВА 618D16D54C8FB5C209E2C2CD150294562770BAD22FE74D6622F0B0BB77CB3CAE РОБОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 КВ. ЗАПАД 3 79 РОБОКС ROBOKS 010526130 КОРЕКТ КОРЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ЦАР САМУИЛ 11 КОРЕКТ ЕООД СВЕТЛА ТОНЕВА АНДРЕЕВА 6B63497D130E1F510DA1D7903FA9A1CB5D78D42465DF21451B1703A35CC39F8C ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ 50431F004C4681ED0E5F4E0ED904D59729678278118CDF5C4B7F7D8D4198A393 КОРЕКТ KOREKT 118035796 ЮНИОН КОНТРОЛ ЮНИОН КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 р-н Средец; ул.Стефан Караджа 18 Б ЮНИОН КОНТРОЛ ООД СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ МУРДЖЕВ 09A5AD4E6A5ABCB2E59C2B8DF86EB703A11522AB6161CF94225A87E6D6BD8202 МАРИН ПАСКОВ БАКАЛОВ E426E73413B4CE5F23ADB2D132713E0F2EDD09D46FDDC90CEBF84AC023AEA060 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗЕГОВ 399A1167FBF8A7510433DF9C78B9C510393F931816381F8C6494E34B2615039E СТОЯН ХРИСТОВ ТАНЕВ 15E1AF40CCEDB2AFBC1210E4585028F111D0886886E3947A018FB3C7F2223E4D ДОБРИН ДЕНЕВ ДЕНЕВ EDD2920356A0F094C6BC64A73508CA0EFEEB8ED56EE562FDD8F792BECDF4F50D ТОДОР КОЛЕВ БАРАКОВ 7FE716F839EEB38BE3864B9AE9204AD26A53A98CE6146E1D8638D07A806D26B0 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЗЪРСКИ 5572C96F6F7E99122893674ED14B4405A69D55839A6C003203E8B418A750F85A ВЕЛИН КРУМОВ НИКОЛОВ 7D59C001E1897E3F273AD53B893BCBDB3C24D7E3CDB0A79BA4BC842B4D12BEC2 ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ТОДОРОВ EDA9BC9313B522106A5637AB192593F03E4E1C3007E1BBCFA8D2F355669D117B ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ 9E0FE50D8E127AF8F3DF3F1D32BA3EB2660DC51D5F8ACC2AC18DD6AF99D51954 ЮНИОН КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 18 - Б РУСАЛИНА ВЕЛИНОВА КОТОВА A59885F25D79B977918BC101B7B3A002B163935F002755F3622C636CBC516DED ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЗЕГОВ 17D7392C86C1C0CAB22F7278E18E043537BDB770B40C263DE861502A1A6090D1 ЮНИОН КОНТРОЛ YUNION KONTROL 130029400 ВИВА - ЛОГИСТИК ВИВА - ЛОГИСТИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ТИМОК 7 А ВИВА - ЛОГИСТИК ООД ПЛАМЕН ОГНЯНОВ БОНЕВ AC7F12D3E48D6C1D287FB1B5317C6E31F236AC2E62B6449E9A064959A2D9E41A ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ БОНЕВ D3C4AFF15BDFF10F09ACD5CBAFF07112832169CF46C8439D65B248450E739A6D ВИВА - ИНЖЕНЕРИНГ - ПМ МИЛКА ПЕНЕВА БОНЕВА 370A50F93A024C62260C880C555C11CB0B3D1DF2F62FB8D9498A07B7A463382E ВИВА - ЛОГИСТИК VIVA - LOGISTIK 200266088 АФРОДИТА АФРОДИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 ВОДЕН Б АФРОДИТА ЕООД ЕВГЕНИЙ МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ 8A58A8CEA2AEAD5F13AF1973F5B1AA94A8ADB8A264636DCC07A230333BB5D596 АФРОДИТА AFRODITA 117011002
Одобрени разходи / Approved expenses: 396 968 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 396 968 лв./BGN
Изплатени / Payed: 396 967 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на Църква “Св. Петка”, гр. Своге”
Църква "Св.Петка" гр.Своге

ЕИК ID: 176991177
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св.Петка" гр.Своге
Църква "Св.Петка" гр.Своге
Одобрени разходи / Approved expenses: 396 461 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 396 461 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на църква"Възнесение Господне" в УПИ ІІ, кв.25, с.Извор, община Димово, област Видин виж доставчиците
ЦЪРКВА"ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

ЕИК ID: 176071200
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 580779
ЦЪРКВА"ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" АРХ АРТ АРХ АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ЦЪРКВА"ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" АРХ АРТ АРХ АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ КРУМ ПОПОВ 28А АРХ АРТ ООД ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ КУБАДИНСКИ 6AFAA912E4C415B18B4B9226D647D0D21D654D4ABB4ED7EC1F8053C1CB30754D МИХАИЛ БОГОМИЛОВ МИХАЙЛОВ F3507CD9787C8CDCC52306FA8190D780EC054C852C15853ABFE7F0657F06EBF4 АРХ АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Велико Търново 1 АРХ АРТ ARH ART 200467835 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. БОЙЧО ВОЙВОДА 3 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА 1758FAC68E9E770C419B9CCFD9E2A9605340993EC2D0AB09E763546514BD71A6 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ. ПАПРАТ 17А ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ ПАПРАТ 17А ВЕНИ ДИЗАЙН 97 VENI DIZAYN 97 131235798 МЕРИ МЕКС МЕРИ МЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРЧЕВИЧ 55 МЕРИ МЕКС ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА D62EDB3F59B31C445DE77CC57A3B37B7A81DADB502015A49631D16D28B551DCE СВЕТЛА СЛАВКОВА КЕНДЕВА 1083F5E5C435A42DACBF765F404C2FB4188B2293ECC4FEBE9972BDA1A01448D0 МЕРИ МЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 6 Б, офис 1 МЕРИ МЕКС MERI MEKS 131133996 БОРЯНА КОНСУЛТ БОРЯНА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. ПОДУЕВО 8 2 БОРЯНА КОНСУЛТ ЕООД БОРЯНА ВАСИЛЕВА МАНОВА 87D0DCE7F4E623A0D5C8BEE46F6A3D2F6E404B8FD1D9C979B195C6A425812EF8 БОРЯНА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Лелинска чука 2 2 офис 1 БОРЯНА КОНСУЛТ BORYANA KONSULT 175149308
Одобрени разходи / Approved expenses: 378 542 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 378 542 лв./BGN
Изплатени / Payed: 378 542 лв./BGN
Проект: Ремонт на храм "Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР"

ЕИК ID: 176081340
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581641
ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР" ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 ЕВРОСТРОЙ - БГ ... БГ 2008 EVROSTROY - BG 2008 200030077(ДФЗ|ТР)
РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител 24 РЕЗОН - ... РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ РУМЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 6A6043FC2882[..](ДФЗ|ТР)
РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ REZON - RUMEN TSANKOV 815112301(ДФЗ|ТР)
РЕГТЕХ РЕГТЕХ ...
ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР" ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул.ДЖЕРМАН 22 ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 ООД АЛЕКСАНДЪР ТРАЙЧОВ ГЕОРГИЕВ 7224F0C45444E50B6E9ADF487BE85E1F2AED1F6E32FCEB412F3A96CA28436A39 ЕВГЕНИ ВЕЛИНЧОВ МИТЕВ 2BCD34D06B760CD10FAF876F2BBFDB5C7915BC693B1F4BF93B3B2D50F88CCFC0 ЕТ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ - ЖЕНЯ 109545939 ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 ООД 200030077 ЕВГЕНИ ВЕЛИНЧОВ МИТОВ 2BCD34D06B760CD10FAF876F2BBFDB5C7915BC693B1F4BF93B3B2D50F88CCFC0 СТЕФАН БЛАГОЕВ МАНОВ 7D53B54788B991442DA61CB9BD2143FDB141CE1203F22F4525E12CE4887F5354 КИРИЛ СТЕФЧОВ НИКОЛОВ D7ACDC6611982D052595FF0344067890E0D4AB1551A3C6A127D9389B77080B12 ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 EVROSTROY - BG 2008 200030077 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител 24 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ РУМЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 6A6043FC288233654E6801D15D5F9105E82B245A58FBECD2CB502C6EC1A92B15 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ REZON - RUMEN TSANKOV 815112301 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 КЗР КЗР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 р-н Красно село, бул. ГОРНОБАНСКИ 114 КЗР ООД ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА B755C3E94151CB8CEBBC9C4EF80C0F453A04E6E83BA50A0175CA02096428F72B ДИМИТЪР СТОИЛОВ ТОНЕВ 8D7A9C16997F29B5DE5628420478B489ECD1F0EABAE79404C99C47F7D1E64B06 КЗР KZR 831761011 Б АРХИТЕКТИ Б АРХИТЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. САНКТ ПЕТЕРБУРГ 1 Б АРХИТЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 УЛ.ЯНТРА 1А Б АРХИТЕКТИ ЕООД БЕЛЯН НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ 2CD1F62ED758BCAADA8052F711DB61829C113D0ED4E92D66197DDBDC3E4725AC Б АРХИТЕКТИ B ARHITEKTI 115875966
Одобрени разходи / Approved expenses: 374 502 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 374 502 лв./BGN
Изплатени / Payed: 324 118 лв./BGN
Проект: " Дейности по ремонт и реконструкция на храм " Св. Димитър" с. Бутово, общ. Павликени виж доставчиците
Църква " Св. Димитър " с. Бутово

ЕИК ID: 175948543
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514029
Църква " Св. Димитър " с. Бутово АВИС - ДИЗАЙН АВИС - ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. ... КАПАРАКОС 0A758B235544[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE3[..](ДФЗ|ТР)
ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A272[..](ДФЗ|ТР)
ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС ...
Църква " Св. Димитър " с. Бутово АВИС - ДИЗАЙН АВИС - ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 41 ет.4 АВИС - ДИЗАЙН ООД ЗДРАВКО СПАСОВ СПАСОВ CE8A0453411485CCF5C1B66E4718771F6AA3E3992B8CF6DACEAD5E8E816B784E ИВАНКА АНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА 14E61D753578232138864547F9655D3D7847131C28393ED5496C515579B57470 АВИС - ДИЗАЙН AVIS - DIZAYN 112057889 АВАНГАРД А 07 АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ИЗТОК 51 АВАНГАРД А 07 ЕООД НАДКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 67D681E7935427FD4A545B5605790B4C969998FE5136160DB3084AC4B3785E2B АВАНГАРД А 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия бул. Освобождение 81 АВАНГАРД А 07 AVANGARD A 07 160101268 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 99 Б А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDBDB7C9D863EBE5E285FC3F69702E24F0CFCC7F80C550F4ECE7703 ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F210CBF6B57D61192B9E55E9DA7DFF4C762EDCA3CD33559BD9DC6 ИВЕТА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА DBC57A911C1BD63F53B9CE065C6045D45918B43E9D43A9447C91EBC43D373BA9 ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ CEC34B895A13ECD0E2FE8BBED04B4D5EF06D44657A2B02770E15F4C053FDA88B ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 0000 ул. М. ДРУМЕВ 10 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 15 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 25 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Симеоновско шосе 85-З А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST 814254696
Одобрени разходи / Approved expenses: 373 196 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 373 196 лв./BGN
Изплатени / Payed: 368 369 лв./BGN
Проект: Основен ремонт, реконструкция и подобряване на Църква "Свети ВМЧК Георги" и прилежащите и пространства - с.Баня , общ.Разлог, обл.Благоевград виж доставчиците
Църква "СВЕТИ ВМЧК ГЕОРГИ"

ЕИК ID: 176262013
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581549
... ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ASSOC ... ПЕНКА МАРИНОВА МОЛЛОВА-СМОЛЕНОВА 10A4D6C1817F[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР СТАЙКОВ ЗАРЕВ 95E18603C299[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО TSENTAR ZA ...
Църква "СВЕТИ ВМЧК ГЕОРГИ" ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР НП 175 А ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ 8548EA6A9365ACB617426D9B81CAF54D85038A8FE8578B9B174C6B9F5ABD57F8 ПЕНКА МАРИНОВА МОЛЛОВА-СМОЛЕНОВА 10A4D6C1817FEDF5393991F56AEFFC2C09F701024A5C955F24357E3B9775C6E8 ПЕТЪР СТАЙКОВ ЗАРЕВ 95E18603C29901474F27A8D7116EDC500AB781BB8CD9E1275924EA27A0ED0F9D ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО TSENTAR ZA INFORMATSIYA I PODPOMAGANE RAZVITIETO NA OBSHTESTVOTO 131133156 МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. САН СТЕФАНО 9 Б МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ ЕТ ИВАН ПЕТРУНОВ КОСТАДИНОВ 91197F983F1FAE76EDDE581CEF73F0414D93D77B90A60C8B9C5A1A24521E31AE МАРГАРИТА-П-ПЕТРУН КОСТАДИНОВ 811061076 МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ 203472353 МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ MARGARITA-P-IVAN KOSTADINOV 203472353 МНД - ИЛЧЕВИ МНД - ИЛЧЕВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. КНЯЗ БОРИС I 33 МНД - ИЛЧЕВИ ЕООД МАГДАЛЕНА МИТКОВА ИЛЧЕВА 67EE713AA6446358AFB176680BB161334389DC445320193001963029D56CE62A ДИМИТЪР КОЛЕВ ИЛЧЕВ 8D35EA66BDA7EA2C3A289CEC148E2459DEF05CCAB4AA7ADB9427D4C86216E5D4 МНД - ИЛЧЕВИ MND - ILCHEVI 200324602 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 9 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД ЮЛИЯНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 8C985C6F8E5153E9AD6898565E4AB89DFC070836EF9F7FC33F69D6B0A624909A КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. ПРОФ. ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ 6 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ KONSULT INZHENERING BG 131334718
Одобрени разходи / Approved expenses: 363 498 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 363 498 лв./BGN
Изплатени / Payed: 362 264 лв./BGN
Проект: Възстановяване на църква „Св. Богородица“, гр. Карлово
Църква "Св. Богородица", гр. Карлово

ЕИК ID: 175911370
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св. Богородица", гр. Карлово
Църква "Св. Богородица", гр. Карлово
Одобрени разходи / Approved expenses: 357 475 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 357 475 лв./BGN
Изплатени / Payed: 354 928 лв./BGN
Проект: "Основен ремонт,реконструкция и подобряване на прилежащите пространства на Църква "Свети Великомъченик Георги",гр.Белица,община Белица,област Благоевград". виж доставчиците
Църква"Свети Великомъченик Георги"

ЕИК ID: 176261819
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581550
Църква"Свети Великомъченик Георги" ЕЛЕМЕНТИ ГРУП ЕЛЕМЕНТИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Църква"Свети Великомъченик Георги" ЕЛЕМЕНТИ ГРУП ЕЛЕМЕНТИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ж.к. ДЪРВЕНИЦА бл. 70 вх.В ет.3 ап.70 ЕЛЕМЕНТИ ГРУП ООД Чудомир Николов Николов 16C74FA8349A0FA5F78681A7D2FEFEB994398A14E269C64C7DCE4365C7EAA3BC Рени Димитрова Николова 93EC225F37BB62A5C3A91901A3C150C641E710A42921C5F09D1B3B7383A9964F ЕЛЕМЕНТИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА 16 В НЕО АРТ 118534799 Нео Арт ООД 118534799 ЕЛЕМЕНТИ ГРУП ELEMENTI GRUP 131383786 МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. САН СТЕФАНО 9 Б МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ ЕТ ИВАН ПЕТРУНОВ КОСТАДИНОВ 91197F983F1FAE76EDDE581CEF73F0414D93D77B90A60C8B9C5A1A24521E31AE МАРГАРИТА-П-ПЕТРУН КОСТАДИНОВ 811061076 МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ 203472353 МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ MARGARITA-P-IVAN KOSTADINOV 203472353 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 9 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД ЮЛИЯНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 8C985C6F8E5153E9AD6898565E4AB89DFC070836EF9F7FC33F69D6B0A624909A КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. ПРОФ. ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ 6 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ KONSULT INZHENERING BG 131334718 РОСТОС РОСТОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ДРАМА 4 РОСТОС ЕООД РОСЕН ИЛИЕВ ТОСКОВ 46592C91E0D06E340C1D269016808A871D7252D116AD5D72206B87C4C7FE0581 РОСТОС ROSTOS 101661742
Одобрени разходи / Approved expenses: 355 065 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 355 065 лв./BGN
Изплатени / Payed: 350 479 лв./BGN
Проект: Реконструкция, основен ремонт и възстановяване на църква "Света Параскева" и прилежащия терен в ПИ -341, кв.18, с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин
ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА"

ЕИК ID: 176953995
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА"
ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 352 077 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 352 077 лв./BGN
Изплатени / Payed: 176 039 лв./BGN
Проект: Възстановяване на Църква "Св. Йоан Предтеча"
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"

ЕИК ID: 175976329
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 347 237 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 347 237 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на Църква "Св. Пророк Илия" виж доставчиците
Църква " Св. Пророк Илия "

ЕИК ID: 176269771
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608985
Църква " Св. Пророк Илия " УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С- ... ROBOKS 010526130(ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ КОРЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ЦАР САМУИЛ 11 КОРЕКТ ЕООД СВЕТЛА ТОНЕВА АНДРЕЕВА 6B63497D130E[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ ...
Църква " Св. Пророк Илия " УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. РАДЕЦКИ 23 В УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД ПАНЧО МАНАСИЕВ ТАСЕВ 5AEB2ADD4A3CFB5A99335C0217FA8C0A48156CD5E3E11C2EFF84BDE33D3F4B75 ПЛАМЕНА СТАНЧЕВА ТАСЕВА 9BD6D40D26B42314DC415F849C1128E4843BF72AB0075CA1635C54402F31F4AD УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. Христо Ботев 9 УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 Христо Ботев 9 СИМЕОН ИВАНОВ ТАСЕВ D2740426CA50AC385BB538A6AF89E1A1407AA8E97FB801FDA907F59E1758E1AC УНИВЕРСАЛ-ИПП - ТАСЕВИ И С-ИЕ UNIVERSAL-IPP - TASEVI I S-IE 020155727 РОБОКС РОБОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. КЮСТЕНДЖА 75 РОБОКС ЕООД РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ РУСИНОВ AD59642A6939B9D53B231C03175AF3C1FB862BC653CC3E02D657F17BCB0B4497 ИСКРА РОСЕНОВА РУСИНОВА 618D16D54C8FB5C209E2C2CD150294562770BAD22FE74D6622F0B0BB77CB3CAE РОБОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 КВ. ЗАПАД 3 79 РОБОКС ROBOKS 010526130 КОРЕКТ КОРЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ЦАР САМУИЛ 11 КОРЕКТ ЕООД СВЕТЛА ТОНЕВА АНДРЕЕВА 6B63497D130E1F510DA1D7903FA9A1CB5D78D42465DF21451B1703A35CC39F8C ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ 50431F004C4681ED0E5F4E0ED904D59729678278118CDF5C4B7F7D8D4198A393 КОРЕКТ KOREKT 118035796 ЮНИОН КОНТРОЛ ЮНИОН КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 р-н Средец; ул.Стефан Караджа 18 Б ЮНИОН КОНТРОЛ ООД СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ МУРДЖЕВ 09A5AD4E6A5ABCB2E59C2B8DF86EB703A11522AB6161CF94225A87E6D6BD8202 МАРИН ПАСКОВ БАКАЛОВ E426E73413B4CE5F23ADB2D132713E0F2EDD09D46FDDC90CEBF84AC023AEA060 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗЕГОВ 399A1167FBF8A7510433DF9C78B9C510393F931816381F8C6494E34B2615039E СТОЯН ХРИСТОВ ТАНЕВ 15E1AF40CCEDB2AFBC1210E4585028F111D0886886E3947A018FB3C7F2223E4D ДОБРИН ДЕНЕВ ДЕНЕВ EDD2920356A0F094C6BC64A73508CA0EFEEB8ED56EE562FDD8F792BECDF4F50D ТОДОР КОЛЕВ БАРАКОВ 7FE716F839EEB38BE3864B9AE9204AD26A53A98CE6146E1D8638D07A806D26B0 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЗЪРСКИ 5572C96F6F7E99122893674ED14B4405A69D55839A6C003203E8B418A750F85A ВЕЛИН КРУМОВ НИКОЛОВ 7D59C001E1897E3F273AD53B893BCBDB3C24D7E3CDB0A79BA4BC842B4D12BEC2 ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ТОДОРОВ EDA9BC9313B522106A5637AB192593F03E4E1C3007E1BBCFA8D2F355669D117B ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ 9E0FE50D8E127AF8F3DF3F1D32BA3EB2660DC51D5F8ACC2AC18DD6AF99D51954 ЮНИОН КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 18 - Б РУСАЛИНА ВЕЛИНОВА КОТОВА A59885F25D79B977918BC101B7B3A002B163935F002755F3622C636CBC516DED ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЗЕГОВ 17D7392C86C1C0CAB22F7278E18E043537BDB770B40C263DE861502A1A6090D1 ЮНИОН КОНТРОЛ YUNION KONTROL 130029400 ВИВА - ЛОГИСТИК ВИВА - ЛОГИСТИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ТИМОК 7 А ВИВА - ЛОГИСТИК ООД ПЛАМЕН ОГНЯНОВ БОНЕВ AC7F12D3E48D6C1D287FB1B5317C6E31F236AC2E62B6449E9A064959A2D9E41A ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ БОНЕВ D3C4AFF15BDFF10F09ACD5CBAFF07112832169CF46C8439D65B248450E739A6D ВИВА - ИНЖЕНЕРИНГ - ПМ МИЛКА ПЕНЕВА БОНЕВА 370A50F93A024C62260C880C555C11CB0B3D1DF2F62FB8D9498A07B7A463382E ВИВА - ЛОГИСТИК VIVA - LOGISTIK 200266088 АФРОДИТА АФРОДИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 ВОДЕН Б АФРОДИТА ЕООД ЕВГЕНИЙ МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ 8A58A8CEA2AEAD5F13AF1973F5B1AA94A8ADB8A264636DCC07A230333BB5D596 АФРОДИТА AFRODITA 117011002
Одобрени разходи / Approved expenses: 346 149 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 346 149 лв./BGN
Изплатени / Payed: 327 343 лв./BGN
Проект: Ремонт, реконструкция и подобряване на прилежащото пространство около църква "Света Параскева" в ПИ 881, с.Обединение, общ. Полски Тръмбеш виж доставчиците
Църква "Св. Параскева" с. Обединение

ЕИК ID: 176301548
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581626
... СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА ... РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B0[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E[..](ДФЗ|ТР)
...
Църква "Св. Параскева" с. Обединение ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ВИЗАРХ НГ ВИЗАРХ НГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЦАР ТЕОДОР СВЕТОСЛАВ 59 ВИЗАРХ НГ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ EEC96906A4917614DBA814B5061C7FF5687EB06221F6862173166BCF6162E6E7 ВИЗАРХ НГ VIZARH NG 104689379 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 СТИМА СТИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 П.К.Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE6693F597FDA855B26E94263961A3C22838702BC106F62B91788B СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A44952647260F5636755501C9CD946ED6118C4A08455F03570266057EFEB278 РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B01836A87DE5CE55D05BBF9A4EEEB35FD5C6D9FD5CD0CD9AE4C2C3 ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8781E46F5B574E801001C59BB6F81329FB883EA4F8CFFD852FA59 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E74494EB3F5AB42C4FC53EBBB1D5A18C18214ADBB92FF5E2890DD СТИМА STIMA 104035947 ТРАНС ОЙЛ - В ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БОРИС БОГДАНОВ 7 ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ 83DF68660BABA8F984EFA9C274E7DBAF78D9ECE45915FA09FC06FBBA7C49BF12 ТРАНС ОЙЛ - В TRANS OYL - V 104615061
Одобрени разходи / Approved expenses: 344 520 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 344 520 лв./BGN
Изплатени / Payed: 330 545 лв./BGN
Проект: ДЕЙНОСТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ХРАМ СВЕТИ НИКОЛАЙ, СЕЛО ЦАРСКИ ИЗВОР виж доставчиците
Църква "СВ.НИКОЛА" с. Царски Извор

ЕИК ID: 175948568
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514076
Църква "СВ.НИКОЛА" с. Царски Извор АВИ - Дизайн АВИ - Дизайн ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново ... КАПАРАКОС 0A758B235544[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE3[..](ДФЗ|ТР)
ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A272[..](ДФЗ|ТР)
ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС ...
Църква "СВ.НИКОЛА" с. Царски Извор АВИ - Дизайн АВИ - Дизайн ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Вела Благоева 15 АВИ - Дизайн ООД АТАНАС ДИМИТРОВ ДРУМЕВ 3D31CE269D06235012A550A56A929B44657C76F070A90A5E5CE89166AA2E7530 ИЛИЯН ПЕЙЧЕВ БЕЛЧЕВ 3CD179D1D1F0A4EAA57A3509E6E71C19E29F8EE3E854687C753676A1217D63EE АВИ - Дизайн AVI - Dizayn 814220142 КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БОРОВО 5 А КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ DF3060E3F8B03F66E3A11CD761AB29BC75B94E9ECE38C67E2536BF99B29751DC КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО 5 А КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Миджур 49-51 КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ KONSTRUKTIVNO PROEKTIRANE 130166000 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503
Одобрени разходи / Approved expenses: 341 042 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 341 042 лв./BGN
Изплатени / Payed: 330 579 лв./BGN
Проект: Ремонт на храм " Успение Богородично " и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
Църква " Успение Богородично "

ЕИК ID: 175891715
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513943
... " ИНВЕСТПРОЕКТ ИНВЕСТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ДРАГАН ЦАНКОВ 18 2 ИНВЕСТПРОЕКТ ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ 33A6D3B9D8CA[..](ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
Църква " Успение Богородично " ИНВЕСТПРОЕКТ ИНВЕСТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ДРАГАН ЦАНКОВ 18 2 ИНВЕСТПРОЕКТ ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ 33A6D3B9D8CA011B206A5961623B4139CEB5E84CB8A600AA150EFB3D6894189B ИНВЕСТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. НИКОЛАЕВСКА 40А, офис 25 ИНВЕСТПРОЕКТ INVESTPROEKT 117621607 ПРОФИЛ М ПРОФИЛ М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ДЖОН АТАНАСОВ 8 ПРОФИЛ М ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ EE88EB97F859B808776A74EB01075F80505754CDC04A26586C3C179C738E9545 ГЕОРГИ ПЕНЕВ КОМИТОВ 3AAE45825295BCAEC372E0BAF9D81BF37CC1DFCA0900B6355D1BBDEE42D72108 ПРОФИЛ М 128026500 ВИРГО ООД 128595715 ПРОФИЛ М PROFIL M 128026500 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 АЛМЕКС АЛМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. СИНИТЕВСКА 35 АЛМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ПЕТЪР БОНЕВ 61 АЛМЕКС ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЕВ 91031C39C8BD4DC2D6E48226D6E964A3A8AF8629263B5972E95B5ECA63F1E2A8 ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ ED4B6E1D5E4AF5B230D9BDA08AE1D9B1F235F5A2A688E47F40713105B6369F82 АЛМЕКС ALMEKS 112659739 ДИДЕКС КОНСУЛТ ДИДЕКС КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул.Александър Стамболийски 64 ДИДЕКС КОНСУЛТ ООД ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЗАГОРОВ 554A2F10B3133D74C5747708173525F2C5666BA71759763BDB775AA272C349AD ДЕСИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАГОРОВ 1AEEB590283FB1F0D9380B93DAD311D3736743FFD9001B7D2946C26E5D5E54A8 ДИДЕКС КОНСУЛТ DIDEKS KONSULT 200267400
Одобрени разходи / Approved expenses: 340 494 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 340 494 лв./BGN
Изплатени / Payed: 340 235 лв./BGN
Проект: "Ремонт, подобряване на прилежащите пространства и реконструкция на съществуващ навес на Църква"Свети Свети апостоли Петър и Павел" гр. Добринище, общ. Банско" виж доставчиците
Църква"Свети Свети Апостоли Петър и Павел"

ЕИК ID: 101553834
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513584
... ПЕНКА МАРИНОВА МОЛЛОВА-СМОЛЕНОВА 10A4D6C1817F[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР СТАЙКОВ ЗАРЕВ 95E18603C299[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО TSENTAR ZA ... 101614504(ДФЗ|ТР)
Агроводинвест Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Цар Борис ІІІ 136 Агроводинвест ЕАД Сабахтин Юсуф Юсуф ...
Църква"Свети Свети Апостоли Петър и Павел" ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР НП 175 А ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ 8548EA6A9365ACB617426D9B81CAF54D85038A8FE8578B9B174C6B9F5ABD57F8 ПЕНКА МАРИНОВА МОЛЛОВА-СМОЛЕНОВА 10A4D6C1817FEDF5393991F56AEFFC2C09F701024A5C955F24357E3B9775C6E8 ПЕТЪР СТАЙКОВ ЗАРЕВ 95E18603C29901474F27A8D7116EDC500AB781BB8CD9E1275924EA27A0ED0F9D ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО TSENTAR ZA INFORMATSIYA I PODPOMAGANE RAZVITIETO NA OBSHTESTVOTO 131133156 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. БОЙЧО ВОЙВОДА 3 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА 1758FAC68E9E770C419B9CCFD9E2A9605340993EC2D0AB09E763546514BD71A6 ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ. ПАПРАТ 17А ВЕНИ ДИЗАЙН 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ ПАПРАТ 17А ВЕНИ ДИЗАЙН 97 VENI DIZAYN 97 131235798 САКАРЕВ САКАРЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добринище 2777 ул. ГЕОРГИ ТЕМЕЛКОВ 51 САКАРЕВ ЕООД МАРИН ЦВЕТКОВ САКАРЕВ B3D9C5A46FF1BB80C9ED87E3C86283FF3C21FD4C970CBCD7000596B7602D7C78 САКАРЕВ SAKAREV 101739225 ГРАДИТЕЛ ГРАДИТЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добринище 2777 ул. ДЕСИЛИЦА 12 А ГРАДИТЕЛ ЕООД КИРИЛ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ 4F4F680FE27725608B7C8ABE7FEDCD9D5B0D92648DC93B91A63B0691F0017F93 ДИМИТЪР КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ 2642B61D88AA37B66C2157A6076E5BF263898954A316B493502229493C605FE6 ГРАДИТЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог пл.ПРЕОБРАЖЕНИЕ 1 МИЛАНКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА B2EA7A72BD69EA0BE043EE5EFFCD11DE86E06B334C47721BE358EF9C08ECD3C1 ГРАДИТЕЛ GRADITEL 101614504 Агроводинвест Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Цар Борис ІІІ 136 Агроводинвест ЕАД Сабахтин Юсуф Юсуф 940072811B830DC7E340F828CECBB55184BD095B2631FA67F4F4C340E228EFF6 Метин Шабан Кьоюмер - Председател DC5E6CB2A590FAD5A24996D100B74A453065563D5DA20343114019909293B220 Министерство на земеделието и храните 831909905 Метин Шабан Кьорюмер DC5E6CB2A590FAD5A24996D100B74A453065563D5DA20343114019909293B220 Петя Петрова Симова D65FC9377A32E68985DA145034D4190F09D180C3D23315CC892A2D01D2161D1E СЛАВИ АНГЕЛОВ БОЖИНОВ 5DE3603E664A81A99B53ABCA54D99CB91C4A754809E101A03004512F26E19F71 ИВАН ДРАГОМИРОВ ЧОРБАДЖИЕВ 7948181F1E1898EAD60762B80C6660FFD2DF988792B5BA09817896F9490E099C ДЕСИСЛАВА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА-АТАНАСОВА 9BBE00F24FA90D88A67341C44901D93848DC89BDF28E936B00AE564427ED666D Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен ул.ДОЙРАН 136 ИВАН ВЪЛОВ ХРИСТОВ 992F434D5D04D5E7AE5629AD2E709BA9DA35FBBC0D00073B0BF66DFC0615C516 Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. Ген.Столетов 1 ПЕТЪР СЕРАФИМОВ ТОДОРОВ D47EB5C9AE9852B6145ABBB5341C445D118C96C7CC3B530AC5509F3EA3EE600C Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ФЕРДИНАНДОВА 5 РАЙНА ДИМОВА ДЖАМБАЗОВА 8BEE0EABBC6CD17608FF9BC1B7BBE6F4676CD13DCB57AB354085C6C2475F55D7 Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. РАКОВСКИ 1 ТИНКА КОСТАДИНОВА КИРОВА A159BDE7EECC2700AB2D707F4D128F37A421387F01308F6F386BFEB5FC0B24D2 ТОДОР ИЛИЕВ ГИКИНСКИ EF31C936DE8CCD35B6875538FC645CAEF8A94EC8066354E0B0AD908D744FA16A НИНА ПАВЛОВА ПОСТОЛОВА 4992C931DAF1DBA3385D6AAADCC0D01282B37111B92292E4B0415DBF0F172204 Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. МАРИЦА 129 ВАСИЛ ДОЙЧИНОВ СТАВРЕВ 7A58138403347884B9F6EF40AD0D7D11834E7A2A7651644652CD67725F0E4575 Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 10 ГАНЧО ДОБРЕВ ГАНЧЕВ 3BCFA3ECCAE4E97716AE7E8EDB6AE948748802C689F6F23ED5689D1C99E651C5 Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград ул. Крали Марко 2 ИСКРЕН АЛБЕНОВ ШИШКОВ 7A3363B7ADC6B1D85387C48480B7385F17DF7CE6C2C30595E964BE3EDEA192B3 ЕВГЕНИ АНДОНОВ ПАНАЙОТОВ B36E0662FDDCB1386A9CE058A13AF839E7508A5C41E13C16A486B4319643FD08 ПЕПО НИКОЛОВ НИКОЛОВ 1071A074453F37904DC9E5D6F8874F75D91FC40E947D4677EDEBDB0251CC167D КРАСИМИР СПАСОВ ЦВЕТАНОВ 4884736181B79DDED6960E6A62AAE93A949E0F2A565B863BC4D8B7BBFEC51CD4 АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ ПЕЦАНОВ D65C37BE6876C620104CF526ACB69EEDBE0DE3E9FC49D24B48E060E86AEEF149 ГЕОРГИ НЕЙЧЕВ ХАРИЗАНОВ 6740BCC5A1693FB0E4D8CD535CDE44BD28CA0DBEC8EC7DD547B6392A615EF0B0 ГЕРМАН МАРГАРИТОВ РАЛЕВ 9CBC2802935A6650EE10FE7D76BF934C4F0B9BB1B698B2C84AD5F5D002ED0E84 МАРИО ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ FA45781F4E08576DDD90D11B984DEF5554B2681B0C9E8E8287DE40ACFDBB1FD3 Борислав Йорданов Стоянов 666ECC65622B4CDB80B7A9CDBE44AAFECDA579712DBAA8124C532C3FB816625F АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ 652571B3C1FD020C59B834F11A99EB804E7CF982AA89718E6A5DD9393EA25D8F Галя Митева Георгиева 0EFC0A51C6DB51FDD4ADB243119618ADECF398C15A55DD730A803CA3B0E6747A Любен Петров Татарски DD53C98E7610145D6D4A9AA6F01249BBB4FAE09C73AC3F1D60A4919317265693 Людмил Димитров Веселинов 0EFE9C0EC5DA30040B202B092D93C4E4269EDAAEFBE16BB42E30C08A41D2B370 Агроводинвест Agrovodinvest 121758166
Одобрени разходи / Approved expenses: 340 210 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 340 210 лв./BGN
Изплатени / Payed: 338 850 лв./BGN
Проект: Ремонт на храм "Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР"

ЕИК ID: 128544845
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513886
ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР" ПРОФИЛ М ПРОФИЛ М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ...
ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР" ПРОФИЛ М ПРОФИЛ М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ДЖОН АТАНАСОВ 8 ПРОФИЛ М ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ EE88EB97F859B808776A74EB01075F80505754CDC04A26586C3C179C738E9545 ГЕОРГИ ПЕНЕВ КОМИТОВ 3AAE45825295BCAEC372E0BAF9D81BF37CC1DFCA0900B6355D1BBDEE42D72108 ПРОФИЛ М 128026500 ВИРГО ООД 128595715 ПРОФИЛ М PROFIL M 128026500 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 ДИДЕКС КОНСУЛТ ДИДЕКС КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул.Александър Стамболийски 64 ДИДЕКС КОНСУЛТ ООД ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЗАГОРОВ 554A2F10B3133D74C5747708173525F2C5666BA71759763BDB775AA272C349AD ДЕСИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАГОРОВ 1AEEB590283FB1F0D9380B93DAD311D3736743FFD9001B7D2946C26E5D5E54A8 ДИДЕКС КОНСУЛТ DIDEKS KONSULT 200267400
Одобрени разходи / Approved expenses: 336 218 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 336 218 лв./BGN
Изплатени / Payed: 283 733 лв./BGN
Проект: Ремонт на храм "Света Богородица" и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВЕТА БОГОРОДИЦА"

ЕИК ID: 176300204
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581642
... КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B[..](ДФЗ|ТР)
РЕГТЕХ REGTEH 130920759(ДФЗ|ТР)
РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител 24 РЕЗОН - ... РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ РУМЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 6A6043FC2882[..](ДФЗ|ТР)
РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ REZON - ...
ЦЪРКВА "СВЕТА БОГОРОДИЦА" САМО СТРОЙ САМО СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 Отец Паисий 2 САМО СТРОЙ ЕООД Димитър Костадинов Стоянов E78EA1B43A583959756A3CECF9FCF9F6543139758F187244060EE2CA0CD246F3 САМО СТРОЙ SAMO STROY 201608153 ФИНКОСИД ФИНКОСИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 525 Е ФИНКОСИД ЕООД ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ШЕРБАНОВ 44C4C07DFB10B40391400E0B3F5175A7E1571F1D52E457FF00D95256E343B690 ФИНКОСИД FINKOSID 201078317 КЗР КЗР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 р-н Красно село, бул. ГОРНОБАНСКИ 114 КЗР ООД ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА B755C3E94151CB8CEBBC9C4EF80C0F453A04E6E83BA50A0175CA02096428F72B ДИМИТЪР СТОИЛОВ ТОНЕВ 8D7A9C16997F29B5DE5628420478B489ECD1F0EABAE79404C99C47F7D1E64B06 КЗР KZR 831761011 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител 24 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ РУМЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 6A6043FC288233654E6801D15D5F9105E82B245A58FBECD2CB502C6EC1A92B15 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ REZON - RUMEN TSANKOV 815112301
Одобрени разходи / Approved expenses: 332 824 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 332 824 лв./BGN
Изплатени / Payed: 326 289 лв./BGN
Проект: "Ремонт на православен храм "Св.Вмчк.Георги" и подобряване на прилежащото пространство" виж доставчиците
Църква "Свети Вмчк. Георги"

ЕИК ID: 175821567
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514008
Църква "Свети Вмчк. Георги" ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ...
Църква "Свети Вмчк. Георги" ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стара планина 21 А ТЕРАБО ЕООД Анастасия Димитрова Янкова-Хъртарска AA315341E97093C26CA361C869260BFEB2EDB693FC611237506E10954788131E ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стара планина 21 А Борис Януш Хъртарски 1170518A2814D84617BC482E9D0A34073B426CC4E2DBC9202A52D180D13318DB ТЕРАБО TERABO 201049358 АРХСЕТ АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 1 135 АРХСЕТ ЕООД МАРТИН НАСКОВ ДИМИТРОВ 0681F86A7358D35F146DEBB3A0252F71832D5272EA07271F80FE3D3779808804 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D1B516FED0D0EA6A5ACB2AF7873C2864BFCDF64497AC7FBF9BBDC АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317
Одобрени разходи / Approved expenses: 329 994 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 329 994 лв./BGN
Изплатени / Payed: 320 241 лв./BGN
Проект: Основен ремонт, реконструкция и възстановяване на църква "Свети Теодор Стратилат" виж доставчиците
Църква "Св. Теодор Стратилат" с. Полски Сеновец

ЕИК ID: 176301466
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581606
... - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕТПРОЕКТ ... Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A4495264726[..](ДФЗ|ТР)
РАЧО ПЕТРОВ ...
Църква "Св. Теодор Стратилат" с. Полски Сеновец ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ТРАНС ОЙЛ БГ ТРАНС ОЙЛ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 МАКЕДОНИЯ 88 ТРАНС ОЙЛ БГ ЕООД ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ A3D0206919341D8316884B257CC224032F23F576248564816383DA7DC3EE6287 ТРАНС ОИЛ ООД 103717969 ТРАНС ОЙЛ БГ TRANS OYL BG 200150945 ВИЗАРХ НГ ВИЗАРХ НГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЦАР ТЕОДОР СВЕТОСЛАВ 59 ВИЗАРХ НГ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ EEC96906A4917614DBA814B5061C7FF5687EB06221F6862173166BCF6162E6E7 ВИЗАРХ НГ VIZARH NG 104689379 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 СТИМА СТИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 П.К.Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE6693F597FDA855B26E94263961A3C22838702BC106F62B91788B СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A44952647260F5636755501C9CD946ED6118C4A08455F03570266057EFEB278 РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B01836A87DE5CE55D05BBF9A4EEEB35FD5C6D9FD5CD0CD9AE4C2C3 ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8781E46F5B574E801001C59BB6F81329FB883EA4F8CFFD852FA59 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E74494EB3F5AB42C4FC53EBBB1D5A18C18214ADBB92FF5E2890DD СТИМА STIMA 104035947
Одобрени разходи / Approved expenses: 320 276 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 320 276 лв./BGN
Изплатени / Payed: 320 276 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на ЦЪРКВА „ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ“ гр.ЧИПРОВЦИ
ЦЪРКВА "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

ЕИК ID: 175879759
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"
ЦЪРКВА "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 304 526 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 304 526 лв./BGN
Изплатени / Payed: 175 008 лв./BGN
Проект: “Ремонт на ХРАМ “Св. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ гр. ЧЕПЕЛАРЕ и подобряване на прилежащите му пространства” виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ"- гр. ЧЕПЕЛАРЕ"

ЕИК ID: 175863491
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514015
ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ"- гр. ЧЕПЕЛАРЕ" АРХИМА АРХИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ... Марински 3FF41E69F46D[..](ДФЗ|ТР)
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
Весела Спирова Цолова C7A2BC0225D1[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ БОРИСЛАВОВА ПАТЕВА 646ACC37499C[..](ДФЗ|ТР)
ДЮЛГЕР DYULGER 120008016(ДФЗ|ТР)
ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ"- гр. ЧЕПЕЛАРЕ" АРХИМА АРХИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 61 АРХИМА ЕООД МАРИЯ АНАСТАСОВА СТОЕВА DEA0AF5AC3D92BC264962FE171CBC04F47DF6692ED367713E48E442515177F1A АРХИМА ARHIMA 120612568 ЕМ ЕН КОНСУЛТ ЕМ ЕН КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. КАРЛЪК 3 ЕМ ЕН КОНСУЛТ ООД МИРОСЛАВА НИКОЛОВА ШАМАРАНОВА 272A3E9A378EB9884F2E57EC276D5F9244EB110C6264065929D77DBC34285CF4 МАРИЙКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА 18F8B5C8D9CF6E0C921C8D0F14D49B272D86F9E698A53433B601E567142703F1 МАРИЯ ПЕТРОВА БОРИСОВА C9D08017454AD29A73C8350B71A04D50DF3C06D3B00578AE6FF4E12D9D14DC77 ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ЙОНЧЕВА CFF25F6E1DE0E6F55D9C9FD9E55007899125EF043A13FB4EB4F23522BF5F4BD8 ЕМ ЕН КОНСУЛТ EM EN KONSULT 120580355 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 ДЮЛГЕР ДЮЛГЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 58 ДЮЛГЕР ООД АНДРЕЙ НИКОЛОВ ДИМЧЕВСКИ 20042D8FBCCFD7ECDFF097A6DA5D46A11CAE1CD834F7DDCA90EA0D166C0ED708 ДИМИТЪР АНАСТАСОВ МАРИНСКИ D5D6F419137F134B189BCC30238B00396ABC883A6458B805A56DC62D5A0CF52B СПИРО СТОЕВ ЧАВДАРОВ 3FF41E69F46DFD0787B881D2092EB9FB36B35CD8DE98D09F2629DD958589F933 Димитър Атанасов Марински 3FF41E69F46DFD0787B881D2092EB9FB36B35CD8DE98D09F2629DD958589F933 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 000694749 Весела Спирова Цолова C7A2BC0225D1AE4733265300CC41C43E9A8588704A04118CE3A124A62DCA118E НЕЛИ БОРИСЛАВОВА ПАТЕВА 646ACC37499C7D017AB9BFC3EBCC7BC5 ДЮЛГЕР DYULGER 120008016
Одобрени разходи / Approved expenses: 302 246 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 302 246 лв./BGN
Изплатени / Payed: 302 245 лв./BGN
Проект: "Ремонт на православен храм"Рождество Богородично " в гр. Априлци и подобряване на прилежащото пространство" виж доставчиците
Църква "Рождество Богородично"

ЕИК ID: 175943717
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514027
Църква "Рождество Богородично" КЪНСТРАКШЪН ГРУП КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен ...
Църква "Рождество Богородично" КЪНСТРАКШЪН ГРУП КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ДРАГОМАН 31 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД КРАСИМИР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ D535810F508FC31921A063856D25C144020690CAE4F93B0F4A660413EFC1A9A1 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. Ришки проход 30 КЪНСТРАКШЪН ГРУП KANSTRAKSHAN GRUP 127627462 ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стара планина 21 А ТЕРАБО ЕООД Анастасия Димитрова Янкова-Хъртарска AA315341E97093C26CA361C869260BFEB2EDB693FC611237506E10954788131E ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стара планина 21 А Борис Януш Хъртарски 1170518A2814D84617BC482E9D0A34073B426CC4E2DBC9202A52D180D13318DB ТЕРАБО TERABO 201049358 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 АРХСЕТ АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 1 135 АРХСЕТ ЕООД МАРТИН НАСКОВ ДИМИТРОВ 0681F86A7358D35F146DEBB3A0252F71832D5272EA07271F80FE3D3779808804 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D1B516FED0D0EA6A5ACB2AF7873C2864BFCDF64497AC7FBF9BBDC АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455
Одобрени разходи / Approved expenses: 298 936 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 298 936 лв./BGN
Изплатени / Payed: 286 373 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане на църква „Св.Димитър „находяща се в с.Охрид, община Бойчиновци, област Монтана и благоустрояване на прилежащите части от терена „
ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР"

ЕИК ID: 176892624
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР"
ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР"
Одобрени разходи / Approved expenses: 298 546 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 298 546 лв./BGN
Изплатени / Payed: 215 576 лв./BGN
Проект: Ремонт на храм "Рождество Богородично" и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
ЦЪРКВА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО

ЕИК ID: 175912020
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513984
... 44C4C07DFB10[..](ДФЗ|ТР)
ФИНКОСИД FINKOSID 201078317(ДФЗ|ТР)
РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител ... Видин 3700 РИБАРСКА 10 АСТРА 2006 ЕООД ЦВЕТАНА ЦЕКОВА АНТОВА F19B01AE7BEB[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИНА ДИМИТРОВА АНТОВА 9398DDC79D69[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИНА ...
ЦЪРКВА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО ФИНКОСИД ФИНКОСИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 525 Е ФИНКОСИД ЕООД ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ШЕРБАНОВ 44C4C07DFB10B40391400E0B3F5175A7E1571F1D52E457FF00D95256E343B690 ФИНКОСИД FINKOSID 201078317 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител 24 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ РУМЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 6A6043FC288233654E6801D15D5F9105E82B245A58FBECD2CB502C6EC1A92B15 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ REZON - RUMEN TSANKOV 815112301 АСТРА 2006 АСТРА 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 РИБАРСКА 10 АСТРА 2006 ЕООД ЦВЕТАНА ЦЕКОВА АНТОВА F19B01AE7BEB9ABBC9BD3DF0E29B998873C1AA4AB584291763F33028DD1766CF ГАЛИНА ДИМИТРОВА АНТОВА 9398DDC79D69D97940DBCD179041039FC89F1C6F6B2E8903C55B310C2A363EEF ГАЛИНА ДИМИТРОВА АНТОВА - 5000 лв. 9398DDC79D69D97940DBCD179041039FC89F1C6F6B2E8903C55B310C2A363EEF АСТРА 2006 - ГАЛИНА АНТОВА 200337756 АСТРА 2006 105577811 Банка ДСК ЕАД 121830616 АСТРА 2006 ASTRA 2006 105577811 АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Белоградчик 3900 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3 АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ СД АЛЕКСЕЙ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ FA95ADFF9DAFDD29619520320AB9E2FDB76EE73B5C1822AE90F0A013B9CA5F1A ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ D67A19AC64653D6701BD0F97ABFB0903954DEEC1C5ECEDBE600F1A9B5D43F33E АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ ARTSTROY - NIKOLOV, SINOVE I S-IE 815106063 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 ГАЗ СИСТЕМС ГАЗ СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ИЛИНДЕН ул. ЧАВДАРЦИ 123 А ГАЗ СИСТЕМС ЕООД АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВ ВОЙЧЕВ C1100FD58A9153B247DDDF3831C540CF8AE0FEA72E9EC15665DCF34B51D7A103 ГАЗ СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ОВЧА КУПЕЛ 1 БОРЯНА 28 Клима Билд Клима Билд ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Академик Стефан Младенов 54 Клима Билд ООД Светозар Иванов Даскалов 105F2989ED2F93B5E493F11489312DBEA3A42642BB0065931DA6733559F18149 Кирил Страхилов Татаров 0D32D247FE19EE634C00E943238A6965F74780730DF86C08AC54CD2FE8994521 Ивайло Страхилов Татаров 4EED8C37DC8B3C778953B8A28E4FA6DC6033E19BC0642220F980706CEF418EB3 Олег Николов Китов CC6F637585D6101275596B8ED30F255DDE4DAA4916CB924BD9C0A65F830D19E0 Деян Рудолф Керай 7108693D50713A991630E95FAA7CEFED292D5D321B512D8BA18B6C18A2DE9D84 Деян Рудолф Керай 7108693D50713A991630E95FAA7CEFED292D5D321B512D8BA18B6C18A2DE9D84 Деян Рудол Керай 7108693D50713A991630E95FAA7CEFED292D5D321B512D8BA18B6C18A2DE9D84 ГАЗ СИСТЕМС GAZ SISTEMS 131188455
Одобрени разходи / Approved expenses: 294 297 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 294 297 лв./BGN
Изплатени / Payed: 293 604 лв./BGN
Проект: ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" С.КУЦИНА, ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ виж доставчиците
ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" С.КУЦИНА, ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ЕИК ID: 176301516
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581524
... СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА ... РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B0[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E[..](ДФЗ|ТР)
...
ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" С.КУЦИНА, ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ВИЗАРХ НГ ВИЗАРХ НГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЦАР ТЕОДОР СВЕТОСЛАВ 59 ВИЗАРХ НГ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ EEC96906A4917614DBA814B5061C7FF5687EB06221F6862173166BCF6162E6E7 ВИЗАРХ НГ VIZARH NG 104689379 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 СТИМА СТИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 П.К.Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE6693F597FDA855B26E94263961A3C22838702BC106F62B91788B СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A44952647260F5636755501C9CD946ED6118C4A08455F03570266057EFEB278 РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B01836A87DE5CE55D05BBF9A4EEEB35FD5C6D9FD5CD0CD9AE4C2C3 ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8781E46F5B574E801001C59BB6F81329FB883EA4F8CFFD852FA59 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E74494EB3F5AB42C4FC53EBBB1D5A18C18214ADBB92FF5E2890DD СТИМА STIMA 104035947 ТРАНС ОЙЛ - В ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БОРИС БОГДАНОВ 7 ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ 83DF68660BABA8F984EFA9C274E7DBAF78D9ECE45915FA09FC06FBBA7C49BF12 ТРАНС ОЙЛ - В TRANS OYL - V 104615061
Одобрени разходи / Approved expenses: 289 184 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 289 184 лв./BGN
Изплатени / Payed: 284 471 лв./BGN
Проект: Реконструкция и ремонт на храм "Рождество Богородично" и подобряване на прилежащите пространства виж доставчиците
църква "Рождество Богородично"

ЕИК ID: 176269253
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581472
църква "Рождество Богородично" ВИВА - ЛОГИСТИК ВИВА - ЛОГИСТИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград ... 12 201954988(ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ КОРЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ЦАР САМУИЛ 11 КОРЕКТ ЕООД СВЕТЛА ТОНЕВА АНДРЕЕВА 6B63497D130E[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ ...
църква "Рождество Богородично" ВИВА - ЛОГИСТИК ВИВА - ЛОГИСТИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ТИМОК 7 А ВИВА - ЛОГИСТИК ООД ПЛАМЕН ОГНЯНОВ БОНЕВ AC7F12D3E48D6C1D287FB1B5317C6E31F236AC2E62B6449E9A064959A2D9E41A ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ БОНЕВ D3C4AFF15BDFF10F09ACD5CBAFF07112832169CF46C8439D65B248450E739A6D ВИВА - ИНЖЕНЕРИНГ - ПМ МИЛКА ПЕНЕВА БОНЕВА 370A50F93A024C62260C880C555C11CB0B3D1DF2F62FB8D9498A07B7A463382E ВИВА - ЛОГИСТИК VIVA - LOGISTIK 200266088 ИНТЕРКОМ ИНТЕРКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 6 ИНТЕРКОМ ООД СТОЯН МИХАЙЛОВ ЧОЛАКОВ 735BE2C0596A6547522ABB0416F84F51F3AF5341D76FA88A287FB5860A3B5D6B ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 05C3B11243B071D90158DF2AED64AEF38E1DEFCFC61281A4C3A6367D1FAAF125 ИНТЕРКОМ INTERKOM 111040417 РЕЗОНИНВЕСТ 12 РЕЗОНИНВЕСТ 12 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ОРЕЛ 3 Г РЕЗОНИНВЕСТ 12 ЕООД МАРИ ГАРАБЕД СТЕПАНЯН-СПАСОВА 2B4E383369D54C8976AE231375BB58B32C5EF253458F71C245A73AEF9C939985 РЕЗОНИНВЕСТ 12 REZONINVEST 12 201954988 КОРЕКТ КОРЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ЦАР САМУИЛ 11 КОРЕКТ ЕООД СВЕТЛА ТОНЕВА АНДРЕЕВА 6B63497D130E1F510DA1D7903FA9A1CB5D78D42465DF21451B1703A35CC39F8C ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ 50431F004C4681ED0E5F4E0ED904D59729678278118CDF5C4B7F7D8D4198A393 КОРЕКТ KOREKT 118035796
Одобрени разходи / Approved expenses: 283 256 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 283 256 лв./BGN
Изплатени / Payed: 282 826 лв./BGN
Проект: Обновяване на храм "Света Параскева"- гр.Бяла виж доставчиците
Църква "Света Параскева"

ЕИК ID: 103766867
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514000
Църква "Света Параскева" АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна ... ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Народен юмрук 6 1 А ЦВЕТАНА ЮЛИАНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНА ЮЛИЯНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410[..](ДФЗ|ТР)
АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ AYEMDI KONSULTING 201165544(ДФЗ|ТР)
АБРИ ...
Църква "Света Параскева" АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛ. ВАРНЕНЧИК 30 1 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД ИВАН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ AA1694820F1C0BA662247F483AE62350CE2E57C1AA3F212743CD293F1CE4C662 МАРИАННА ГЕОРГИЕВА ДОБРИЧКОВА FE3E2A0FB76DA1AB27C505DE8460F16E51322657AB8A10178CFEF8CA30CCE1E3 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Народен юмрук 6 1 А ЦВЕТАНА ЮЛИАНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE ЦВЕТАНА ЮЛИЯНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ AYEMDI KONSULTING 201165544 АБРИ - РУМЯНА ГЕНОВА АБРИ - РУМЯНА ГЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. П. ВОЛОВ 15 А АБРИ - РУМЯНА ГЕНОВА ЕТ РУМЯНА ГЕНОВА СТАТЕВА E9513767A31B3479CDCF75228F9B50946341EE4FCF65117867E5D0BBB2747720 АБРИ - РУМЯНА ГЕНОВА ABRI - RUMYANA GENOVA 813050121 ЛЪКИ 2006 ЛЪКИ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Хан Крум 29 ЛЪКИ 2006 ООД АНТОНИ КРЪСТЕВ ИВАНОВ D770221CBD208E33D0B75E339B5E7A22A8C87FC28799432A962B14DA1E273449 РОСЕН ИВАНОВ ХАДЖИЕВ 3F19CF9E7F0728626562A8CFB95EB0A664C704EB524DF6AA2346169227D5FA2E ПЕТЪР ГРИГОРОВ НИКОЛОВ 45D1FEB7206E841B7231C99572431021FAA32F085F2809A71163C45A5DEFF94C ЛЪКИ 2006 LAKI 2006 147031128 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 28 ет.3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 83BE8DD7727A9FB9C1CB6B12101ECFC889958731A5D25A07A9678F18A6AB4334 ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0B6E4361507D0D75F654A275DD5F29480B405D63D54D09E63216E8C9B838B96E РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА ДАСКАЛОВ 8 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 8D210AF98A55BB332537CF61FF3013EF0A1A973955BAC40EDA838D8F9C391D6D РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 REKLAMEN PARTNYOR G 3 103601402
Одобрени разходи / Approved expenses: 267 616 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 267 616 лв./BGN
Изплатени / Payed: 242 043 лв./BGN
Проект: "Основен ремонт, реконструкция и възстановяване на Църква "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" град Никопол
Църква "Успение Богородично" Никопол

ЕИК ID: 176302479
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Успение Богородично" Никопол
Църква "Успение Богородично" Никопол
Одобрени разходи / Approved expenses: 258 987 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 258 987 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Обновяване на Храм "Св. Троица" - град Антоново. виж доставчиците
Църква "Св. Троица"

ЕИК ID: 125584375
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514123
Църква "Св. Троица" ПЕКОМА ПЕКОМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ... ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Народен юмрук 6 1 А ЦВЕТАНА ЮЛИАНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНА ЮЛИЯНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410[..](ДФЗ|ТР)
АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ AYEMDI KONSULTING 201165544(ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМЕН ...
Църква "Св. Троица" ПЕКОМА ПЕКОМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ШАР 26 ПЕКОМА ЕООД ПЕТРАНКА КОЙЧЕВА МАРИНОВА 409562568E50FD0E7E219AF15D29291CE8F80F2FE5C329BF79AD65A65A2F093E ПЕКОМА PEKOMA 201337346 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛ. ВАРНЕНЧИК 30 1 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД ИВАН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ AA1694820F1C0BA662247F483AE62350CE2E57C1AA3F212743CD293F1CE4C662 МАРИАННА ГЕОРГИЕВА ДОБРИЧКОВА FE3E2A0FB76DA1AB27C505DE8460F16E51322657AB8A10178CFEF8CA30CCE1E3 АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Народен юмрук 6 1 А ЦВЕТАНА ЮЛИАНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE ЦВЕТАНА ЮЛИЯНОВА ПАВЛОВА 616E24A76410AC30716F753C6C308539A613A2FEED01B1E418D3B91C6D97E9AE АЙЕМДИ КОНСУЛТИНГ AYEMDI KONSULTING 201165544 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 28 ет.3 РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 83BE8DD7727A9FB9C1CB6B12101ECFC889958731A5D25A07A9678F18A6AB4334 ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0B6E4361507D0D75F654A275DD5F29480B405D63D54D09E63216E8C9B838B96E РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА ДАСКАЛОВ 8 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 8D210AF98A55BB332537CF61FF3013EF0A1A973955BAC40EDA838D8F9C391D6D РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 REKLAMEN PARTNYOR G 3 103601402
Одобрени разходи / Approved expenses: 255 570 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 255 570 лв./BGN
Изплатени / Payed: 240 227 лв./BGN
Проект: Ограда и основен ремонт на сграда към Храм"Св.Вмчк.Димитър Солунски" село Риш,Община Смядово виж доставчиците
Църква при Храм "Св.Вмчк.Димитър Солунски"

ЕИК ID: 176464140
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 608967
... АД 201378777(ДФЗ|ТР)
ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново ... Божидар Величков Димитров 223D1F428DAC[..](ДФЗ|ТР)
Веселин Александров Мавродиев 636C00F0EC94[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ...
Църква при Храм "Св.Вмчк.Димитър Солунски" ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Военна рампа ул. ЛОКОМОТИВ 1 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАВРОДИЕВ 7AFC75A0A86928043AEF8D1BD6E9AB94A02DF3F538BF3CD3B51348F5F53FF0E6 ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ F6DA1CA8A9F7168213F4ECEFCB170BCAE8AED79DC79EAE8F735E6C8E5711BC98 СЛАВКА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА-ШОПОВА 47DCA52A0CF4B29DCAB673BF0D9DEFB061B5B3F9514CD51FAFF95ECE6D425A88 ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ 9EBF3E689F48DEC482F577FC314BE434EB6E73F2683237CA64026B7E5D0C2C4E ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ 770F93BC687674A2D7AF9750784007984CDEA48244366C5626C9A26F7BAEFD1B СИМЕОН КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ 35FC27FDE4AA15D87516C1D6149AE83D018D7BBF3C5C1D183AEEE8E03B7151A2 САНКО МАКСИМОВ ПЕШЕВ 672A6110E61166D18FB8E6415FA67A71A20DB7235F91A8A10D21A1A2C69B2C9D ДИБЕЛ 831184588 ДИБЕЛ АД 201378777 ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ F1A8D352850F8954ED9CC4A52671526FA423D5DC070F33FC2B7DF142663616B8 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Буново 2074 Валентин Стойчев Сурков C3BA7149921605EEAB733E1A822EF32C2A1EBE6DE94D6A93CB207644C8E22D13 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3702 Западна промищлена зона (Бивша ремонтна работилница КОС) Красимир Колев Колев 50050259DE60494B10A7EAEC88CF2A0984BF98F65E8D9D0EE3157F28B3B3919D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. „Реньос” 1 Божидар Величков Димитров 223D1F428DAC697D43D910A1D2FFC8D7A4924CC63644534FA2C8F66795A00F88 Веселин Александров Мавродиев 636C00F0EC943A16DB611B1444CAABCD90873017BE014074572920A1A3063C6D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. „Съединение” 117 Б Владимир Василев Димитров 99995424987FB299F382446009582AB93E2103AFCBFB0EE0EC1A0B0B9F74937D ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. „2-ри Юни” 19 Петър Ваймилов Пановски 91C3C6E02F03631C4DA238A6A1D33CA4F94BA58DA494A33C3DC2C29EF9ECB4C2 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД ТАНЬО КАЛЧЕВ ТАНЕВ EAA62A6540D93E1C37663CD8C0CF813D71874F95E45B76C62BD74498B048324E ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА TSENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA 831914037 АБВ ПРОЕКТ - М. СИМЕОНОВА АБВ ПРОЕКТ - М. СИМЕОНОВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ШУМЕНСКА КРЕПОСТ 32 АБВ ПРОЕКТ - М. СИМЕОНОВА ЕООД МАРИЯ ПЕТКОВА СИМЕОНОВА 792E095CF1A72E4CE4F3B88E5FA313481F3ED2C781B8EEEA7BCA22BE9E2023FA АБВ ПРОЕКТ - М. СИМЕОНОВА ABV PROEKT - M. SIMEONOVA 202454555 ГЕОИНГ ПРОЕКТ ГЕОИНГ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково ул. Марциана № 5 ГЕОИНГ ПРОЕКТ ЕООД МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ЧАНКОВ C517969A89725224BC674494BE19E4A413089605608EC8E96B7C29428C0F7D7A ГЕОИНГ ПРОЕКТ GEOING PROEKT 202426787 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 109 СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА ЕТ НИНА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА A2DC1324B2BDFDE794CFAFB63E1ACD15E371B8D8BF9BAC4B61E034313D1AC96F СТРОЙ КОНСУЛТ - НИНА НИКОЛОВА STROY KONSULT - NINA NIKOLOVA 127586147 АРКА КОНСУЛТ АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 226 А АРКА КОНСУЛТ ЕООД ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ 791BAB6B9D4BC40E60B450913311B676FA523C252530CB7781D0BC4B5A13B028 АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 А АРКА КОНСУЛТ ARKA KONSULT 131317505 Пи Ес Спорт Пи Ес Спорт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 255 В Пи Ес Спорт ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA4860ECFDEB0987D5A27F07BBD5D2E52EAB9780F56966D2A097DBE1 Павлин Йорданов Банков 988DDF7153D19E7D950934D74C1EDE418B5F632E4DD3260936758273CEA39BB8 НЮ АЙЛЪНД НЮ АЙЛЪНД ЕООД Пи Ес Спорт Pi Es Sport 201519690
Одобрени разходи / Approved expenses: 255 274 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 255 274 лв./BGN
Изплатени / Payed: 247 099 лв./BGN
Проект: "Ремонт на храм "Свети Николай" и подобряване на прилежащото пространство" виж доставчиците
Църква"Свети Николай"

ЕИК ID: 175911986
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514067
... 9837EE047855[..](ДФЗ|ТР)
АСТРА 2006 ASTRA 2006 117676289(ДФЗ|ТР)
РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител 24 РЕЗОН - ... РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ РУМЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 6A6043FC2882[..](ДФЗ|ТР)
РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ REZON - RUMEN TSANKOV 815112301(ДФЗ|ТР)
АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ ...
Църква"Свети Николай" ФИНКОСИД ФИНКОСИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 525 Е ФИНКОСИД ЕООД ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ШЕРБАНОВ 44C4C07DFB10B40391400E0B3F5175A7E1571F1D52E457FF00D95256E343B690 ФИНКОСИД FINKOSID 201078317 МИРИКАЛ МИРИКАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1280 СРЕДЕЦ 4 МИРИКАЛ ЕООД КАМЕН КИРИЛОВ СПАСОВ 804F566933667BD4B689FDAA3EA04650D6E26B387481043CE493872505CCA8A7 МИРИКАЛ MIRIKAL 130530653 АСТРА 2006 АСТРА 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 22 3 АСТРА 2006 ЕООД КАЛИН ПЛАМЕНОВ КОНОВ 9837EE0478555DFC9536927807392B82E90D4CB35A7F6BCAD0FF97ECF477B1B9 АСТРА 2006 ASTRA 2006 117676289 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Строител 24 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ ЕТ РУМЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 6A6043FC288233654E6801D15D5F9105E82B245A58FBECD2CB502C6EC1A92B15 РЕЗОН - РУМЕН ЦАНКОВ REZON - RUMEN TSANKOV 815112301 АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Белоградчик 3900 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3 АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ СД АЛЕКСЕЙ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ FA95ADFF9DAFDD29619520320AB9E2FDB76EE73B5C1822AE90F0A013B9CA5F1A ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ D67A19AC64653D6701BD0F97ABFB0903954DEEC1C5ECEDBE600F1A9B5D43F33E АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И С-ИЕ ARTSTROY - NIKOLOV, SINOVE I S-IE 815106063 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759
Одобрени разходи / Approved expenses: 254 522 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 254 522 лв./BGN
Изплатени / Payed: 242 814 лв./BGN
Проект: РЕМОНТ НА ЦЪРКВА "СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ" виж доставчиците
Църква "Свети Апостоли Петър и Павел"

ЕИК ID: 175941189
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513820
Църква "Свети Апостоли Петър и Павел" РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА ... 7000 ул. Раковска 9 НОРД ПЛАН ООД ПЕПКА ПЕТРОВА РУСИНОВА 3A56DCFF3627[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТИ ПЪРВАНОВ РУСИНОВ D9BA4A3BDD4A[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 4314911DA674[..](ДФЗ|ТР)
НОРД ПЛАН ООД ...
Църква "Свети Апостоли Петър и Павел" РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7016 ул.МАТЕЙ ПОПОВ 10 РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе ул. Матей Попов 10 РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА ЕТ Валентин Дамянов Тодоров E1289419C1E549455098B7115B3ACBBE820AFC4BCE050B1ED6D46E86F4B5E4A6 РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА REKLAMNA KASHTA-VALENTIN TODOROV - REKLAMA 040021835 ГЛОБУС ГЛОБУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 АЛЕКСАНДРОВСКА 50 ГЛОБУС ООД СВЕТЛА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА 0F3257FD34173EE8962BE0D131407C75E31BB9103791EFAA37992546B1236C41 ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ E494A2474345EB0BEF2EB6C1E6D8A8F66E4823841DFA413CE91E6B0CE2A90C80 ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 45FF1E2A6891533A1A93B354945A191C35269610D7220FE445658CAB5458B81F ГЛОБУС GLOBUS 117102039 БИОЕКСИМ БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ТОЛСТОЙ 57 3 БИОЕКСИМ ООД ИВЕЛИН ИВАНОВ ЧАНОВ 8C4D9C91553AA35024B3D9B24BD448195060078E8004A62C8D1EB1B394746D22 ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЧАНОВА 7FDB68F3BE1905BFEF9DDC62C32FA31C0D5C8357A006AED423F98D13CB494088 БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 В БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 - В БИОЕКСИМ BIOEKSIM 131178653 МИЛЕНИУМ-СТРОЙ МИЛЕНИУМ-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.НИКОЛА ПЕТКОВ 6 4 МИЛЕНИУМ-СТРОЙ ООД АКСИНИЯ АНТОНОВА БЕШЕВА A2F3EECC92B3D18DE317C1C409A5A6E2D86025E091C9A129B4B103CF0A3CD9F0 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БЕШЕВ 5A292FEEE7959DA8711C750A3AF01EB3164848D0B5BD42D779A639ADB85B410D МИЛЕНИУМ-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ЛИПНИК 106 МИЛЕНИУМ-СТРОЙ MILENIUM-STROY 117655196 НОРД ПЛАН НОРД ПЛАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Раковска 9 НОРД ПЛАН ООД ПЕПКА ПЕТРОВА РУСИНОВА 3A56DCFF36279937DCA783C65D6DB00FA715812557E36D2503FD477E1BC6B899 ЦВЕТИ ПЪРВАНОВ РУСИНОВ D9BA4A3BDD4AE2BEE117FD3C502A00E49962CD6C6D6A34199A48C8AB0E3C1E36 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 4314911DA674BF91E630C1EC8265E0BC3E7057BB0318A5C1605BEBA8AB26CDC6 НОРД ПЛАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 пл. ДОКТОР МУСТАКОВ 2 НОРД ПЛАН NORD PLAN 117001360
Одобрени разходи / Approved expenses: 244 549 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 244 549 лв./BGN
Изплатени / Payed: 244 547 лв./BGN
Проект: Ремонт и реставрация на Храм "Св. Вмчк. Димитър" с. Вазово виж доставчиците
Църква "Св. Вмчк. Димитър"

ЕИК ID: 175952837
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513780
Църква "Св. Вмчк. Димитър" ИНТЕРКОМ ИНТЕРКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ...
Църква "Св. Вмчк. Димитър" ИНТЕРКОМ ИНТЕРКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 6 ИНТЕРКОМ ООД СТОЯН МИХАЙЛОВ ЧОЛАКОВ 735BE2C0596A6547522ABB0416F84F51F3AF5341D76FA88A287FB5860A3B5D6B ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 05C3B11243B071D90158DF2AED64AEF38E1DEFCFC61281A4C3A6367D1FAAF125 ИНТЕРКОМ INTERKOM 111040417 ВИВА ИНЖЕНЕРИНГ - ММ ВИВА ИНЖЕНЕРИНГ - ММ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Островче 7238 ул. РИЛА 12 ВИВА ИНЖЕНЕРИНГ - ММ ЕООД МАРИЯ МАРКОВА ФРЕНКЕВА 9BC660956A1B63C87AD7EEDC6622D37986643512A17F95C8680E38753A1BE27D АНДРИЯНА ПЕТКОВА ТАТАРОВА 46CA0D893A179570F373C53E72D4CE13F5C135245B7D1312E6A599CF710CF0ED ЛЮБОМИР АЛЕКСИЕВ ЛЮБОМИРОВ EEC5E6F722B963A0C61842A16F6EB794725EC30C40203F521F4E1559EEF143EB ВИВА ИНЖЕНЕРИНГ - ММ VIVA INZHENERING - MM 204372181 АМА-ВЕСЕЛИН КРАЙШНИКОВ АМА-ВЕСЕЛИН КРАЙШНИКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БЕЛИ ЛОМ 51 А АМА-ВЕСЕЛИН КРАЙШНИКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 КНЯЗ БОРИС 43 АМА-ВЕСЕЛИН КРАЙШНИКОВ ЕТ ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КРАЙШНИКОВ D7770947DC20166B1B3B6D5511F38B9EE567154F6923422095724B9E8600A5CB АМА-ВЕСЕЛИН КРАЙШНИКОВ AMA-VESELIN KRAYSHNIKOV 826037782 СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. БЪЛГАРИЯ 29 А СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р ООД МИГЛЕНА ВАСКОВА СИМЕОНОВА A70F575BC8F4449DE1DBD08ECD9887BEB53651711273B4A4129E46A1FC2C0179 КРАСИМИР ДЯНКОВ УЗУНОВ E9FFC6864B07EF92CEC291A75F460318715F49D1C30C5B21904A37B3ECCD85C9 СВЕТЛАНА БОЖАНОВА ХРИСТОВА FA9C72C049DA50B917C6804347161E5A828AF921FDDD436E1A45B53A26E243A7 Вишна Миткова Попова 950ED69212B41A6782B7ABBFA426150B089D3CDA44B09470006F0671C7579BB2 СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р STROITELEN KONTROL-R 116500702
Одобрени разходи / Approved expenses: 243 436 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 243 436 лв./BGN
Изплатени / Payed: 240 783 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и ремонт на Храм "Св. Димитър Солунски" виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ"

ЕИК ID: 175912789
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514040
ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ... КАПАРАКОС 0A758B235544[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE3[..](ДФЗ|ТР)
ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A272[..](ДФЗ|ТР)
ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС ...
ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БОРОВО 5 А КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ DF3060E3F8B03F66E3A11CD761AB29BC75B94E9ECE38C67E2536BF99B29751DC КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО 5 А КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Миджур 49-51 КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ KONSTRUKTIVNO PROEKTIRANE 130166000 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8FA660190B1F21D229B9B ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D13667E40EC8DE09590CF1 МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F20DB144CA7DCF03C2830 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B2355440800B0C0139F1E40DD57 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE36CD85FA9A66AA83084FF ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A2726D22EEC89FF5F281EDAD ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACDC842DCE17273F5DD96FE ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255CFA197357C5C1AB93EFCDB3B80DC83CC5DBAD5D0A68A7A0FC0E9 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503 ДЕМА ДЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ПЕТКО Д. ПЕТКОВ 10 ДЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 12 ДЕМА ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АНТАЛАВИЧЕВ 99965B198D0D5D4F3BFBC3DB45882C378EC18503D08A1BD48E7C51EFD833E2C5 ДЕМА DEMA 811151050 ЗСК - ДЕВНЯ ЗСК - ДЕВНЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 Девненски промишлен комплекс ЗСК - ДЕВНЯ АД КРАСИМИР ГОШЕВ ГРИГОРОВ 4ED3E44E7FC0D1FA830B27C03D543417CF7C3140F22311C60F6DDF37BEAA5D00 МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ 9D601027336691D7023B66D84DDAC72D36C2FCB37D1F31A5E0D90045B003846E ГРИГОРОВА ЕЛЕНА FADD2C43D2610EAC0E932194BD297CD9901B1549CCB5535F1BA9499B6F0E2F91 ЗСК - ДЕВНЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Западна промишлена зона, ул. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО 62 ЗСК - ДЕВНЯ ZSK - DEVNYA 103148230
Одобрени разходи / Approved expenses: 237 776 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 237 776 лв./BGN
Изплатени / Payed: 232 496 лв./BGN
Проект: "Ремонт на православен храм "Вознесение господне" в с.Златна Панега, обл.Ловеч и подобряване на околното пространство". виж доставчиците
Църква " Вознесение Господне"

ЕИК ID: 175938410
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513964
Църква " Вознесение Господне" СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ...
Църква " Вознесение Господне" СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317 РЕГТЕХ РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ №102, вх.А, ет.2, ап.2 РЕГТЕХ ЕООД ПЕНЧО ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ B6E2C074D3E8F464E7C114B98E83ACEC78A857D897908E2E7AB55A9ABD1DFBF5 РЕГТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЯН БЕЛИШКИ 4 АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ 0B29F22BC26B132C298FB2859CC7BFE8572F7A89ABC48702C1AF3519092235C8 РЕГТЕХ REGTEH 130920759 ЕВРОБУЛПРОДЖЕКТ ЕВРОБУЛПРОДЖЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 40 ЕВРОБУЛПРОДЖЕКТ ЕООД ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ 15FD2AB2843CE45DB26232AB9B58BCD7E9557C8504047903547F33837DF510C4 ЕВРОБУЛПРОДЖЕКТ EVROBULPRODZHEKT 201801960
Одобрени разходи / Approved expenses: 234 114 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 234 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 230 299 лв./BGN
Проект: Ремонт на православен храм "Св.Козма и Дамян"и подобряване на прилежащото пространство" виж доставчиците
Църква "Света Козма и Дамян"

ЕИК ID: 175960912
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 513982
Църква "Света Козма и Дамян" ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД ... 321FD1BD1DD4[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ ДУДИН 643D634F569B[..](ДФЗ|ТР)
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА 9AAECE3F492B[..](ДФЗ|ТР)
Ангел Георгиев Петков 123F154FAA03[..](ДФЗ|ТР)
Георги Георгиев ...
Църква "Света Козма и Дамян" ТЕРАБО ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стара планина 21 А ТЕРАБО ЕООД Анастасия Димитрова Янкова-Хъртарска AA315341E97093C26CA361C869260BFEB2EDB693FC611237506E10954788131E ТЕРАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стара планина 21 А Борис Януш Хъртарски 1170518A2814D84617BC482E9D0A34073B426CC4E2DBC9202A52D180D13318DB ТЕРАБО TERABO 201049358 КАЛИСТРАТОВ ГРУП КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ с. Владая 1641 ул. ВИТОШКИ ГРАНИТ 11-13 КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД ПАВЕЛ ИВАНОВ КАЛИСТРАТОВ 07EF72B5EE772347B05C5AD73B349E8D9B0E265C9FC59B117C419EB5A6E46C12 ЛУКРЕЦИЯ ЙОРДАНОВА КАЛИСТРАТОВА 6067AFA7E7C3AE880625172FDD6F32706F63493DF9A8AB23784029A86D21D112 КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Нов век 3 КАМЕН ГЕОРГИЕВ НАУМОВ 2971644444FBE03B93E0405B5EC05B0A936D68AE3D046C58AD74120291F0F0FE НИНА МИЛТЕНОВА СТОЯНОВА D6D8765C5283511EF96B9C3603D989C1A7296EC1A945578598595063312C1A15 БИСЕР НИКОЛОВ ДОБРЕВ F3763B7DD00FA470C9C8A6C9152BEE067DBA0B6A5E6A6E467276059D537D4C02 АНДОН БОЙКОВ БАКАЛОВ 4E960F847E66CEB870F0AC2017C20FB45AFE4DEBEEE8A56FCB80BD6E3A84544C ЕЛЕНА БОЙКОВА БАКАЛОВА 7975EBC7F9C2C355D74CF75D3F98F76F554467E33597FC8947070CF3373B118B РУМЕН ЕМИЛОВ ПЕШЕВ 11577B4D35FC4CBCBED71BD9821DC2636187E8A018DA186EC862398842258256 ДИАНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА 321FD1BD1DD4AFBF3194A6F89CC2C211B05D5CEC031018E119174211441B2A92 АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ ДУДИН 643D634F569BEDDF64EBA09CD1B60108AE197ECA48B5C07A07FB0BBA24B3AAE1 ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА 9AAECE3F492B71616BDD8D4666B94D9843B68550825100A77FC48BF61845DAFC Ангел Георгиев Петков 123F154FAA038359EBC2F9712041FE5ACF40C2E977BF9DA985E1634C60F5F82D Георги Георгиев Рачов 534B7ED2DFAF5E0D7D4526BBD8B1BCABE6FAD9D05A3E0B62B4FD272654CE8FE6 Николай Милков Маринов 4E14A00D65DC20784EA4772A28DE1877261EAF28536EA4D9AE3F40B6230A193F Елена Христова Маринова F112BF9A98866E7400CB9A8C27FF65B0C8F8873D1C6A49329D81E50DB7E209B1 Виктор Славчев Асенов 10EF5FA30FCAFF65335E55656FE262F2D05493396BBF6E3F58801D6384529E8F КАЛИСТРАТОВ ГРУП KALISTRATOV GRUP 201760595 АРХСЕТ АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 1 135 АРХСЕТ ЕООД МАРТИН НАСКОВ ДИМИТРОВ 0681F86A7358D35F146DEBB3A0252F71832D5272EA07271F80FE3D3779808804 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 40129F15181D1B516FED0D0EA6A5ACB2AF7873C2864BFCDF64497AC7FBF9BBDC АРХСЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ХРИСТО БОТЕВ 49 АРХСЕТ ARHSET 200013455 СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BBB8D9FC07A28B5795C26439E67922507DD07C3C423BBC654C1203 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F8411409AC7F7BD125E2CA243C92F419E731EFF0E10CA82AA4A4F ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD4AF0DA915198874D1B38E9B0BC955455D280538317B12779A3EF СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359BA43DD646EDCF05ED6D2DE0750E84ADD36EB10A00FE665DF8EF1 СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317
Одобрени разходи / Approved expenses: 228 310 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 228 310 лв./BGN
Изплатени / Payed: 213 776 лв./BGN
Проект: Ремонт, реконструкция и възстановяване на храм "Света Параскева" виж доставчиците
Църква"Света Параскева"

ЕИК ID: 176286861
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581635
Църква"Света Параскева" ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София ... Линкова C78F7830AA17[..](ДФЗ|ТР)
ЛИНК–КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума Церова гора 10 ЛИНК–КОНТРОЛ LINK–KONTROL 130057645(ДФЗ|ТР)
МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС ...
Църква"Света Параскева" ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 СНАЙ - КОНСУЛТ СНАЙ - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЧЕХОВ 2 71 L СНАЙ - КОНСУЛТ ООД СНЕЖИНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА 4B9353D8A22072D9FF0D7DDBD44B0F1651FD2D77D3B3B9930768682701C99234 РАДОСЛАВ БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ A3E9FFAF78AB63130069DD3FFFF014BFF1A53F6BEC830349971E8F3577D69DDA СВЕТОЗАР БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ 9F8E62351FAE5E901D6226057DFBFB8CB4622A679527C2019D377F0932669A03 СНАЙ - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЧЕХОВ 2 71 В СНАЙ - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ВИТОША ул. ПРОФ. ЧАВДАР МУТАФОВ 67 Б СНАЙ - КОНСУЛТ SNAY - KONSULT 131433627 ЛИНК–КОНТРОЛ ЛИНК–КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 Младост 2 235 В ЛИНК–КОНТРОЛ ООД Георги Хараламбиев Линков 4B3AFDF460B4EDC7831954601C45AB6A43E6559545C999B5DAA7E583F13C630C Донка Димова Линкова C78F7830AA175CA177CCE6FB3649362F864DC046F27C117F64E473C7E6F16F94 ЛИНК–КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума Церова гора 10 ЛИНК–КОНТРОЛ LINK–KONTROL 130057645 МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 НИКОЛА ВАПЦАРОВ 97 МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС ООД ДЕСИМИРА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА 6860DE70A2B1DA85154AC92DD5E8A1699FE2306163C21259FF8B439CA360BD4D СИРМА ИВАНОВА ДОНЕВА 8AF89984ECE6E764097ADE8A3FABE776B543076E763548EAAFD3D8C35702780A ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДОНЕВ 92324C65ABDB1C84989B0BF5FFA363D920D927D47BEE6E95C7627C75E7E0E5BC МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС MID-POYNT PARTNARS 201251484 САРИУС САРИУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ПРОФ. Ч. МУТАФОВ 67 Б САРИУС ЕООД СВЕТОЗАР БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ 9F8E62351FAE5E901D6226057DFBFB8CB4622A679527C2019D377F0932669A03 САРИУС SARIUS 200784636
Одобрени разходи / Approved expenses: 223 300 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 223 300 лв./BGN
Изплатени / Payed: 223 112 лв./BGN
Проект: Ремонт,реконструкция и възстановяване на Храм "Св.Георги"-с.Дебово виж доставчиците
Църква "Св.Георги"-с.Дебово

ЕИК ID: 175973544
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 514039
... СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕТПРОЕКТ - ... 4000 ул. КОСТАКИ ПЕЕВ 5 Б ТЕХНОКОНТРОЛ ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ ЦАНКОВ 64C8F128A4D2[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОКОНТРОЛ ДАНИГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. ГЕОРГИ ...
Църква "Св.Георги"-с.Дебово ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ХАРП ХАРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 Спортна зала в сградата на 27 СОУ Георги Караславов ХАРП ЕООД КАЛОЯН ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 75001AB6C616CDA98410987F910506FA81D6989D0F7905AF7FD5776E608F3DF1 РОБЕРТ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ DA061DB3112758907FA27142EE81FD232636A259A775245E477317D494314BA0 ХАРП HARP 131288669 САРИУС САРИУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ПРОФ. Ч. МУТАФОВ 67 Б САРИУС ЕООД СВЕТОЗАР БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ 9F8E62351FAE5E901D6226057DFBFB8CB4622A679527C2019D377F0932669A03 САРИУС SARIUS 200784636 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 ТЕХНОКОНТРОЛ ТЕХНОКОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. КОСТАКИ ПЕЕВ 5 Б ТЕХНОКОНТРОЛ ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ ЦАНКОВ 64C8F128A4D2927F70942148426590799A06C0E8865F8801EFFDE8801AB5BA1C ТЕХНОКОНТРОЛ ДАНИГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. ГЕОРГИ ИКОНОМОВ 89 ТЕХНОКОНТРОЛ ДАНИГРУП ЕООД СТОЯН ТОДОРОВ КОЛЕВ A1FBF7566501B5C0FBBD48F5AACAF126F760C58C5585A862443011947E8329D2 ТЕХНОКОНТРОЛ TEHNOKONTROL 115857498
Одобрени разходи / Approved expenses: 214 224 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 214 224 лв./BGN
Изплатени / Payed: 210 711 лв./BGN
Проект: Ремонт, реконструкция и подобряване на прилежащото пространство около Църква " РОЖДЕСТВО ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА" в ПИ 939, кв. 56, гр. Полски Тръмбеш, обл. В. Търново виж доставчиците
Църква " Рождество Богородично " - гр. Полски Тръмбеш

ЕИК ID: 176301509
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581623
... СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА ... РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B0[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E[..](ДФЗ|ТР)
...
Църква " Рождество Богородично " - гр. Полски Тръмбеш ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ВИЗАРХ НГ ВИЗАРХ НГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЦАР ТЕОДОР СВЕТОСЛАВ 59 ВИЗАРХ НГ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ EEC96906A4917614DBA814B5061C7FF5687EB06221F6862173166BCF6162E6E7 ВИЗАРХ НГ VIZARH NG 104689379 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 СТИМА СТИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 П.К.Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE6693F597FDA855B26E94263961A3C22838702BC106F62B91788B СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A44952647260F5636755501C9CD946ED6118C4A08455F03570266057EFEB278 РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B01836A87DE5CE55D05BBF9A4EEEB35FD5C6D9FD5CD0CD9AE4C2C3 ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8781E46F5B574E801001C59BB6F81329FB883EA4F8CFFD852FA59 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E74494EB3F5AB42C4FC53EBBB1D5A18C18214ADBB92FF5E2890DD СТИМА STIMA 104035947 ТРАНС ОЙЛ - В ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БОРИС БОГДАНОВ 7 ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ 83DF68660BABA8F984EFA9C274E7DBAF78D9ECE45915FA09FC06FBBA7C49BF12 ТРАНС ОЙЛ - В TRANS OYL - V 104615061
Одобрени разходи / Approved expenses: 209 526 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 209 526 лв./BGN
Изплатени / Payed: 208 335 лв./BGN
Проект: ОСНОВЕН РЕМОНТ,РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЪРКВА "СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ" с. Петко Каравелово виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" с. Петко Каравелово

ЕИК ID: 176301530
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581625
... СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА ... РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B0[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E[..](ДФЗ|ТР)
...
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" с. Петко Каравелово ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 МЕДИЯ КОМ МЕДИЯ КОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ЧАТАЛДЖА 1А МЕДИЯ КОМ ООД ЦВЕТАН ИЛИЕВ ДАФОВ 609EB089B3F6A019EA88ACD4DA5FC27E62AFF43A1940D321877E183F8D380962 ВАСИЛ ДАМЯНОВ ЧОБАНОВ B170C204574F1BA9C2BCA7679040CD6D71124C6210ED96F7595DDE52CB90181E АНТОН ДИНЕВ ТОДОРОВ C45FAAA42FD91CF0FE2C17EBD50E1A210083620495762F36AB0A9AAF80480A9B МЕДИЯ КОМ MEDIYA KOM 101755775 ВИЗАРХ НГ ВИЗАРХ НГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЦАР ТЕОДОР СВЕТОСЛАВ 59 ВИЗАРХ НГ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ EEC96906A4917614DBA814B5061C7FF5687EB06221F6862173166BCF6162E6E7 ВИЗАРХ НГ VIZARH NG 104689379 СТИМА СТИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 П.К.Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE6693F597FDA855B26E94263961A3C22838702BC106F62B91788B СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A44952647260F5636755501C9CD946ED6118C4A08455F03570266057EFEB278 РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B01836A87DE5CE55D05BBF9A4EEEB35FD5C6D9FD5CD0CD9AE4C2C3 ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8781E46F5B574E801001C59BB6F81329FB883EA4F8CFFD852FA59 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E74494EB3F5AB42C4FC53EBBB1D5A18C18214ADBB92FF5E2890DD СТИМА STIMA 104035947 ТРАНС ОЙЛ - В ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БОРИС БОГДАНОВ 7 ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ 83DF68660BABA8F984EFA9C274E7DBAF78D9ECE45915FA09FC06FBBA7C49BF12 ТРАНС ОЙЛ - В TRANS OYL - V 104615061
Одобрени разходи / Approved expenses: 208 907 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 208 907 лв./BGN
Изплатени / Payed: 207 411 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"

ЕИК ID: 120557787
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590399
ЦПО към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"
ЦПО към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"
Одобрени разходи / Approved expenses: 205 320 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 205 320 лв./BGN
Изплатени / Payed: 201 058 лв./BGN
Проект: Ремонт,реконструкция и възстановяване на храм "Св.Архангел Михаил" виж доставчиците
Църква"СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"

ЕИК ID: 176303862
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581611
Църква"СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. ... Линкова C78F7830AA17[..](ДФЗ|ТР)
ЛИНК–КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума Церова гора 10 ЛИНК–КОНТРОЛ LINK–KONTROL 130057645(ДФЗ|ТР)
СНАЙ - КОНСУЛТ СНАЙ ...
Църква"СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E991848598AA5D76FA8AC4277332E64E6E8D75B6AD9D3262CA6AA БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7AF9CF7FE8828075406CF6F5CD6A0D41FA1F4A8F91B49B4BA4DF94 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265B52C1E68B56F67288E3D83EF6E3CD8D9E55C6A0E90066F4E2597 ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428DD17FE85E9DFCA159A3AED49A989BD021E6AD3214E4A7629149FE ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC35175C8D80D6005309F3DA0AB628649E6AF8973423873C562E41E04 ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17BDF7E1BA173CFD873AE53DEFA0EE8BA2208500190889B262530CD Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E85EC1622A3404EB73B8BECA712E39371101A39DB600738BA41FF „Адванс Екуити Холдинг АД 175028954 Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B71A1DDD1A55B51E982D90D85FD9157B73C2F625A06125C5EC4D8D Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E3163DDEBB66A72B8D2D75C044C0A3108D1668A8FE344C9F9D9A7D4 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275 САРИУС САРИУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ПРОФ. Ч. МУТАФОВ 67 Б САРИУС ЕООД СВЕТОЗАР БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ 9F8E62351FAE5E901D6226057DFBFB8CB4622A679527C2019D377F0932669A03 САРИУС SARIUS 200784636 МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 НИКОЛА ВАПЦАРОВ 97 МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС ООД ДЕСИМИРА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА 6860DE70A2B1DA85154AC92DD5E8A1699FE2306163C21259FF8B439CA360BD4D СИРМА ИВАНОВА ДОНЕВА 8AF89984ECE6E764097ADE8A3FABE776B543076E763548EAAFD3D8C35702780A ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДОНЕВ 92324C65ABDB1C84989B0BF5FFA363D920D927D47BEE6E95C7627C75E7E0E5BC МИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС MID-POYNT PARTNARS 201251484 ЛИНК–КОНТРОЛ ЛИНК–КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 Младост 2 235 В ЛИНК–КОНТРОЛ ООД Георги Хараламбиев Линков 4B3AFDF460B4EDC7831954601C45AB6A43E6559545C999B5DAA7E583F13C630C Донка Димова Линкова C78F7830AA175CA177CCE6FB3649362F864DC046F27C117F64E473C7E6F16F94 ЛИНК–КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума Церова гора 10 ЛИНК–КОНТРОЛ LINK–KONTROL 130057645 СНАЙ - КОНСУЛТ СНАЙ - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЧЕХОВ 2 71 L СНАЙ - КОНСУЛТ ООД СНЕЖИНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА 4B9353D8A22072D9FF0D7DDBD44B0F1651FD2D77D3B3B9930768682701C99234 РАДОСЛАВ БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ A3E9FFAF78AB63130069DD3FFFF014BFF1A53F6BEC830349971E8F3577D69DDA СВЕТОЗАР БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ 9F8E62351FAE5E901D6226057DFBFB8CB4622A679527C2019D377F0932669A03 СНАЙ - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЧЕХОВ 2 71 В СНАЙ - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ВИТОША ул. ПРОФ. ЧАВДАР МУТАФОВ 67 Б СНАЙ - КОНСУЛТ SNAY - KONSULT 131433627
Одобрени разходи / Approved expenses: 189 495 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 189 495 лв./BGN
Изплатени / Payed: 189 270 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане на Църква „Свети Николай”, находяща се в с.Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана и благоустрояване на прилежащите части от терена“
Църква "Свети Николай"

ЕИК ID: 175876859
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свети Николай"
Църква "Свети Николай"
Одобрени разходи / Approved expenses: 172 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 172 821 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 555 лв./BGN
Проект: Ремонт,реконструкция и подобряване на прилежащото пространство около църква"Възнесение Господне" в УПИ І, кв.14, с.Климентово,общ.П.Тръмбеш. виж доставчиците
Църква "Възнесение Господне"

ЕИК ID: 176301459
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 581630
... СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА ... РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B0[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E[..](ДФЗ|ТР)
...
Църква "Възнесение Господне" ИВЕТПРОЕКТ - СТ ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 8 ИВЕТПРОЕКТ - СТ ЕООД СЕВЕЛИНА БОНЕВА ТРИФОНОВА D952C87ED314226B1EBE99DA2BBBEDACC6217259CD304299A5FA3C4EB544DA3D ИВЕТПРОЕКТ - СТ IVETPROEKT - ST 104639936 ВИЗАРХ НГ ВИЗАРХ НГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЦАР ТЕОДОР СВЕТОСЛАВ 59 ВИЗАРХ НГ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ EEC96906A4917614DBA814B5061C7FF5687EB06221F6862173166BCF6162E6E7 ВИЗАРХ НГ VIZARH NG 104689379 МЕДИА-КОМ МЕДИА-КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ИВАН АСЕН 2-РИ 95 МЕДИА-КОМ ЕООД СИМЕОН ТОМОВ СЛАВОВ E7F5AAB5E5BC8BB30B3AD858F66B65D75CEA61E8AF55B9E5DD84DC1ED030D6D9 ИВАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ 547137E85CB875792984E4E9B47C0C43339CA607A942EA93DD1B6FE340ABD20B МЕДИА-КОМ MEDIA-KOM 121546060 СТИМА СТИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 П.К.Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE6693F597FDA855B26E94263961A3C22838702BC106F62B91788B СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A44952647260F5636755501C9CD946ED6118C4A08455F03570266057EFEB278 РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B01836A87DE5CE55D05BBF9A4EEEB35FD5C6D9FD5CD0CD9AE4C2C3 ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8781E46F5B574E801001C59BB6F81329FB883EA4F8CFFD852FA59 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E74494EB3F5AB42C4FC53EBBB1D5A18C18214ADBB92FF5E2890DD СТИМА STIMA 104035947 ТРАНС ОЙЛ - В ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БОРИС БОГДАНОВ 7 ТРАНС ОЙЛ - В ЕООД ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ 83DF68660BABA8F984EFA9C274E7DBAF78D9ECE45915FA09FC06FBBA7C49BF12 ТРАНС ОЙЛ - В TRANS OYL - V 104615061
Одобрени разходи / Approved expenses: 163 132 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 163 132 лв./BGN
Изплатени / Payed: 162 334 лв./BGN
Проект: "Изграждане на интерактивен образователен и информационен център - гр. Земен" виж доставчиците
"Център за информационни дейности и консултации - ЦИДК"

ЕИК ID: 176581139
Период Period: 2013
Мярка Measure: M313
УРН UID: 609522
... дейности и консултации - ЦИДК" БИ КОНСУЛТ БИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София . ВРЪБНИЦА 1 525 А ...
"Център за информационни дейности и консултации - ЦИДК" БИ КОНСУЛТ БИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София . ВРЪБНИЦА 1 525 А БИ КОНСУЛТ ЕООД ЯСЕН НИКОЛАЕВ НЕЙЧЕВ E4CC4E498C2C44ED0EDAA1E05A28870592D69382A1C66290DA4F6C7427163895 БИ КОНСУЛТ BI KONSULT 121482953 ОМНИА СИСТЕМС ОМНИА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 ул. ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ 42 ОМНИА СИСТЕМС ООД БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА КРАЙЧЕВА 7797B2DE7936CE865E8CAF129C62491F60FD3B3C597D91BBBBA3264616AAE5D0 ДАМЯН ТОДОРОВ ДАМЯНОВ DF6515A71D176BB62A2697DBE5FD89A50BCF24DCFE6E9C7BF431674FA2FD0974 МАРТИН БИСЕРОВ ИЛИЕВ 8E9087685F3A6EA9F9DC5D146CF4D8354E3EC95BD06564E2C323B93F55463720 ВЕРА ЙОСИФОВА ТОПАЛСКА 52C78C1B95F1DE4CCAE3F058573E4D144DA4A6679DD380ECA1F35BEC6F082FFC ОМНИА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул.КНЯГИНИЯ КЛЕМЕНТ 26 ВИКТОР НИКОЛАЕВ КОНСТАНТИНОВ CE67044CC6971F87EB65F7E392CFA9DCA48F0B9C56411E5E5CAEF5F54E24C065 ОМНИА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Княгиня Клементина 26 ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ 3C4E5231ACD391D750A5BF2F0E0FA9D3D6CA669881A623DCCB02B2C76F449C5A СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ 605CDA3FB1C12FCE4B2A35758D6657C25964FD90959FFE02FA0649F8425822F3 ВЕНИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 7F8AD7F238161801CF1D182A051A11847548AC1D88A622CB65079B43688C29BA ОМНИА СИСТЕМС OMNIA SISTEMS 200502364
Одобрени разходи / Approved expenses: 161 631 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 161 631 лв./BGN
Изплатени / Payed: 161 631 лв./BGN
Проект: Развитие и модернизиране на полупазарно стопанство виж доставчиците
Цветан Цветков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 201241
Цветан Цветков ДАЕЛ ДАЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 214 1 ДАЕЛ ЕООД ГРЕТА СЛАВЧЕВА НАЙДЕНОВА 27DC9EDED169[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C50336[..](ДФЗ|ТР)
ДАЕЛ DAEL 200616492(ДФЗ|ТР)
Цветан Цветков ДАЕЛ ДАЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 214 1 ДАЕЛ ЕООД ГРЕТА СЛАВЧЕВА НАЙДЕНОВА 27DC9EDED1698C97B4768A492341D60C16AE1183B174A6CA98DC07255DCE3EF7 ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 ДАЕЛ DAEL 200616492
Одобрени разходи / Approved expenses: 158 078 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 63 231 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 231 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за овощна градина в гр.Д.Митрополия, обл.Плевен. виж доставчиците
Цветан Цветанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 475615
Цветан Цветанов КК - ГАЙДАРСКИ И СИН КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен ...
Цветан Цветанов КК - ГАЙДАРСКИ И СИН КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. САМУИЛ 45 А КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД ПЕТЯ МАРИНОВА ГАЙДАРСКА 739DA12530103615A3F8FA40FDA1CDB9F37C5AFCAB486FDFB414D980A01B27E1 ПРЕСЛАВ ГАЙДАРСКИ И СИН 114681862 КК - ГАЙДАРСКИ И СИН 200460552 КК - ГАЙДАРСКИ И СИН KK - GAYDARSKI I SIN 200460552 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769
Одобрени разходи / Approved expenses: 54 044 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 27 022 лв./BGN
Изплатени / Payed: 27 022 лв./BGN
Проект:
Цветан Царски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Цветан Царски
Цветан Царски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Цветелин Цветков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Цветелин Цветков
Цветелин Цветков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Цветелина Цветкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветелина Цветкова
Цветелина Цветкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Цветан Цанев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветан Цанев
Цветан Цанев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Цветан Цонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветан Цонов
Цветан Цонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Цветан Цонев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветан Цонев
Цветан Цонев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Цветан Цветанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветан Цветанов
Цветан Цветанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Цветан Цветанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветан Цветанов
Цветан Цветанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Цанко Цанков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Цанко Цанков
Цанко Цанков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Цветомир Цветанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Цветомир Цветанов
Цветомир Цветанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Цветан Цоков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветан Цоков
Цветан Цоков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЦАНКО ЦАНКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЦАНКО ЦАНКОВ
ЦАНКО ЦАНКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Цветана Цветкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветана Цветкова
Цветана Цветкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Цветелина Цолова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Цветелина Цолова
Цветелина Цолова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Цветан Цветков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цветан Цветков
Цветан Цветков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Цено Ценов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цено Ценов
Цено Ценов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Цанко Цанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Цанко Цанов
Цанко Цанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Цветомир Цонев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Цветомир Цонев
Цветомир Цонев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ
ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 112 550 450 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 156 597 574BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.