Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Ш*" намери 379 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Винарска изба в имот 000024,местност "Балталък" землището на с. Ботево, общ. Тунджа виж доставчиците
"ШАТО БОТЕВО" ООД
ШАТО БОТЕВО ООД
ЕИК ID: 201642928
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547543
... ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ BA1CDBFA123A[..](ДФЗ|ТР)
ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ F1A3488FEF00[..](ДФЗ|ТР)
СТАВЕН 119664009(ДФЗ|ТР)
СТАВЕН 200780812(ДФЗ|ТР)
СТАВЕН ... - 6 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ No 28В ДИМИТЪР ПЕТРОВ СПАСОВ 6438334530B4[..](ДФЗ|ТР)
ИНДЕКС - 6 INDEKS ...
"ШАТО БОТЕВО" ООД ШАТО БОТЕВО ООД ШАТО БОТЕВО ШАТО БОТЕВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ.ГЕОРГИ ГЮЛМЕЗОВ. 7 ШАТО БОТЕВО ООД ЛЪЧЕЗАР ТЕНЕВ ШИКОВ 29781A55832B901D552720CE83E882DD127D3CA6E4B68BDFDFEBFC8FFAF4457C ИВАН СТАЙКОВ ИВАНОВ 6F61039702451BE0E668026C0666DED8DE292922D63D85BCFBD4432C59214E24 СТОЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ B8AB9B2669A6BAEB4107CF10FDB43D9120D18BB3A8E9E48DE62D344C7BF1FF36 ШАТО БОТЕВО SHATO BOTEVO 201642928 БАЛКАНКАР - РЕКОРД БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 17 БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ АД 115322314 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРЧЕВ C2715512704BD9F98776805E9467C624A360F7188A43829B47D3378D7CE4EA93 ИВАН ДИМИТРОВ ДОРКОВ 1D01752467FC7509476BB50C4CA1D9C8A6A29AD9A9B0931C4D1A39DEE99BAEAE СТРОЙИНВЕСТ ЕООД 126537108 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 2E2C49C8F17B35BA4FC460EB61CF1F8E0283FFE940D82B27464DEA44884FF518 РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ 115322314 БАЛКАНКАР - РЕКОРД 825220510 НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF150B4D5DDE5543892E11F89A9ED3210D1E9F00BFFCB0D138F3CD ИВАНКА ДИМИТРОВА ХАЛЕМБАКОВА 312CA2BB412859578EEB1E0285BA5556357765FACC57F8D20E8C641949EFF4E9 ИЛКА ГЕОРГИЕВА НАСКОВА 5AF1E90A6DB4146BA0E8E0A3B660679F7577D79661E557E3E21CA67DABB6A11B ФЕМИ 14 203192102 Балканкар - Рекорд АД 825220510 Търговска банка Д АД 121884560 Балканкар - Рекорд АД 825220510 БАЛКАНКАР - РЕКОРД BALKANKAR - REKORD 825220510 АЛГОЛЕКС АЛГОЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БУЛ..ХРИСТО БОТЕВ 27 А АЛГОЛЕКС ЕООД МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ D11A2679ED25E81350C45F787685E239F23E2BEE65D4FBD597269C11C0C63856 АЛГОЛЕКС ALGOLEKS 119605174 СТАВЕН СТАВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 16 СТАВЕН АД СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ 872EF0ED146795B9E1021A826C645628F7ADE31EF2881FCE6E883C6B513C49C0 ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ BA1CDBFA123A1B9391432895A31A146DB0B06F6D3999C73BBA38540BC7A87CA1 ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ F1A3488FEF002D74DDFE118DB2E0ADD8FF2D3F085563C5DAD79A53E0246B5B70 СТАВЕН 119664009 СТАВЕН 200780812 СТАВЕН STAVEN 200780812 ПИМ ПИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 64 ПИМ ООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДРАЛЕВ D9457D36DC7BDD79B8F29442E275047C104E7810D194D924DE0C10AE558B30A0 ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ КАРАБОЙЧЕВ 25019B8391BA20B3E544708059B7726BBDC7EFC20145A1F22950C51FCE269942 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Захари Стоянов 7 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 74 ПИМ PIM 112118317 ДУНЧЕВА 52 ДУНЧЕВА 52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 2 е ДУНЧЕВА 52 ЕООД МЛАДЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 6DA9224470DC63824C04646730F52657D70AD63E3594B157ED359F32C65B11E4 ГОСПОДИН ПЕТКОВ ДУНЧЕВ 6C4954258CF0F4D260A40C8DC9C067A8E9D492C5E278ACDDF97CB03127AFDBCC ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДУНЧЕВА 55AD7E546FA1089D9210BBE0DC530153FD51C2F36BB7C27E1BA30A498872C953 ДУНЧЕВА 52 DUNCHEVA 52 119667642 ДИОНИС - ЕЛЕНА ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. ИВАН МОМЧИЛОВ 91 А ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ 32BFAA3B7D3CF5A5EE95BB1EC576DD31E7E95896FD905B8EE06238D99BE7BE84 ИВАН КОСТАДИНОВ ЗЛАТЕВ 869F1866F8F45650AACB515F832A9BE2210FCB6DB99BA054B4839943BB938B3C ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА 256BB7510498D335157A2F44E6F6ADA578E87D912CC76D3A3DD122BF0290D0AB ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 137 ДИОНИС - ЕЛЕНА DIONIS - ELENA 104641271 ИНДЕКС - 6 ИНДЕКС - 6 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 КУКЛЕНСКО ШОСЕ 28В ИНДЕКС - 6 ООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ D04D4B380861CBFD847D5F8101A4C23459D4B514F286BCB72A24579612D0D97F ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СПАСОВА 6FA7546C714E66B81A7E821BA8FCA7EFD416902E8452AE1EA0F16274C73EE460 ИНДЕКС - 6 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ No 28В ДИМИТЪР ПЕТРОВ СПАСОВ 6438334530B44B414B36C62DE7625C1726D330E05FB026E648BA3E34982266AA ИНДЕКС - 6 INDEKS - 6 825391408 СТАМОВ СТАМОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. РАЙКО ЖИНЗИФОВ 43 A СТАМОВ ЕООД ПЛАМЕН ИВАНОВ СТАМОВ 868736B26C64853986846185894BF550171E371CFF8C2BADC75F882065E89189 НЕДЯЛКА ПЕТКОВА СТАМОВА 38C9FB76D070995A11A440568FB38A237111E83D7959CB778493BBD7B2292F38 СТИЛИЯНА ИЛКОВА ДАДАЛЕВА-СТАМОВА 2BB5643B6C3BFFF48A4C7F900BA67D120FCB364C25B7ACD435B3F511466E1543 СТАМОВ STAMOV 175454135 МОНОЛИТ МОНОЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. 3-ТИ МАРТ 56 МОНОЛИТ ООД ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ BA25C91ABFE867D59FF8337550EA60B08301E8087B2A349A084C86FCFE9C0AF6 ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ 90480B2929EFED2229961A6AB423899E306A7A4FDB331E442ED6253187D97E00 МАРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА РАЧЕВА C58B3B6F9FF4F3CD030E9A2A5237330ABCB01B0E968FA696BEDF7ABAFE955589 ПЕТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ 3895C9001EA823ACC59526038A0AD75E31398B2AD2CFEF98C884F1383A924AFB ВЛАЙКО ВЪЛЕВ СТОЙКОВ 3471D4C707FBE380D05C325B98C935511F5B5B045551ABCCE4658E8A7FA26A36 МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА E27F11B4834A0310C822B1FF98D11F91D3374134ABA783914F901F90B3C98721 МАРИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА EC3BB9EE0E0705577D7AE4F8C515A1601C7962CB33F1A16F565A0BC95A0D2CF8 ТОДОРКА ЙОРДАНОВА МИНЕВА 2F3CD114241F6D0440526367671DE565DE9EB5237B07DF4AFD01E365146FC899 КЪНЧО КОЛЕВ КЪНЕВ 2518269F3B5149BAF05410D8C07CBF331D5D1CBA60375048B5225AC412A195D4 ЖИВКА ХРИСТОВА РУСЕВА DCC71376641D623DA3DE7739EA8BC20145E41A809058321B246F5A01BF72E55A РУСКА РУСЕВА ИЛИЕВА 5EA095A63627CBA7CEE1C52A6A9E4E0E9DE29C2D60E4DC67FE1F93EE1175C1C1 ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА КОЛЕВА 4E78050D416B2085A4D6B2F07EF91F836DE1FADA86D09F8CED321FFA961C8F53 ВАСИЛ МИНКОВ ТОНЕВ 0342469DEB106011C81434B6C126D0C6DC8A3FCFBF2F75978218109C9898CD3C СЛАВКА ДОБРЕВА ТОНЕВА CCEEBE31B606708D4CE2E905E84399B9D8A81F39230358D9A4754511E9DA3422 ДЕНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА 9C3ECE08B4EA5DF532C72D6167441AE08DAD195B5341C57D4CD58F0A91A786E0 СЪСОБСТВЕНИЦИ НА 49 дяла по 10 лева - 490 лева, а именно: 95EF9E930E6E9D674B78C42521C18351 НАНКА СТОЕВА ГЕОРГИЕВА C19D49FB24D374DEF3F0551D21320B9815DB854B17829F6F3987A5A297038170 СЛАВЧО НЕЙКОВ ИВАНОВ AE895B787DD58A37CD6D5567C1E89CC76E77D450C82A7193DC7881414A5164AE МОНОЛИТ 98 АД 124103789 ВЕСКА ЛОЗАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА 211F846A1B038FCF30B9717A3DDC1456B3912DBFC3C47C3667B3988E72AC9DE7 КРЪСТЮ ИВАНОВ ДОКИМОВ 2A88644BB12E50F2D57284CA2236C2C61565F42A11E1EC4EFB0307FD55A260BC ВЕЛИЧКА МИТЕВА ХРИСТОВА F7963B7FA32A21F77CCD2AFD398C8A82395E8C0D826B6DA16FDCD3579B79C6D7 ЯНКА СТАНЕВА МАНОЛОВА B866FD83C85AAE95A0F10BAF559E05E281C990B18337DC4DD1E9BF864EDDDB52 МОНОЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. Трети март 56 КАМЕН ИВАНОВ ДОБРЕВ 2FA6B7EC1DFE9EB98D70C86F390966C3EC0D071C5F2CB8FC884A48F3365810A2 МОНОЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ТРЕТИ МАРТ 56 АНКА ЛОЗАНОВА ПАТЛЕЕВА CE84B8AB56FCCEEBE754347CB89E386295247A0C05AFFD43C97100A3F458E747 ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА 38562B40A8BC339821FBD33ED442BB7F92F70ACC1577126CAF34515669DF856D МОНОЛИТ MONOLIT 834025452 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 448 290 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 224 145 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 214 682 лв./BGN
Проект: "Изграждане на система за защита от градушки на насаждения от ябълки и покупка на необходими съоръжения" виж доставчиците
"Шанс - 92" EООД
ШАНС - 92 ЕООД
ЕИК ID: 102270141
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183486
... 100 лв. ADDC683805EB[..](ДФЗ|ТР)
МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE0800[..](ДФЗ|ТР)
ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ... София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат ...
"Шанс - 92" EООД ШАНС - 92 ЕООД ШАНС - 92 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 промишлена зона СЕВЕР ШАНС - 92 ЕООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 40DE7BA1F1763D449D5AAE4226B57675F9B84D5B2A706EA39D9415A898B918BC Илия Николов Киркоров FCD2DBF5B25B188A329E5FE062DD0F72208FE820840D717C8833AB211C8460BA СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ИРИНА КИРИЛОВА КИРКОРОВА- ; ; ЖАНА ИЛИЕВА КИРКОРОВА-; НАТАЛИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА. 99D3B4BADC6EC00A70CCA168CA6FD80119694A782D2ABDAF8069FD2AF61B06D6 СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА - 100 лв. ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE08009F659C34ECD7D15FADA16F526628ED94AD00C68CA34E528B1665 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Рила 8 Станимира Минчева Георгиева ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ШАНС - 92 102270141 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „Тринадесета” 15 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „19-та” 5 ШАНС - 92 SHANS - 92 102270141 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ж.к. ЛЮЛИН бл. 913 вх.А ет.2 ап.4 АКВА СИСТЕМС ООД НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ 39BD30CA8DA88051C5BF391A10CC859E041FC69B63A3B32427D64BCF3D57A3BC НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА НИКОЛОВА 008CF7AFE903C3FFA6FD2D8CBCF378C353AD701BD702207BBD3E3EC5F03454D2 АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН - 10 микрорайон ул. АРХИЕПИСКОП ПРОХОР ОХРИДСКИ 21, партер ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 6BAB8264B358E905CD5BD7E6798395ED4A1E8930AF8FDE7D27A1043293AE8886 АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 175125403 РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FAD1F514E7278BA255665E49DDA91FE3EAC50E16F30F07C46287C5 СИГМА - 5 ООД 102669090 Иван Георгиев Балев 586123BD23B9D9502AD0AEFA2196EB9AFACAA3AF4732B2BF895003A4D769F7B7 РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 ЖИТОСВЯТ АГРО ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона Север ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД Донка Христова Стефанова 69BADC2A725B5BDF74824A1B532E9B15EDF1C74AFAFE927772E863D577AEDF98 ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Хаджи Димитър 2 ЖИТОСВЯТ АГРО ZHITOSVYAT AGRO 202295544 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA19EC84E2D3D0B42ABF24F4C9593DC1D4B189946AD356964949B2C АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487 ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4EDB11A0E2070803268CED2A9E94115784DED3227F5A52828E49E1 ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC0106BE95924E012618A450577928AA281A5EDBE0F866C10635DE65 НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707702189ADBB3CA82A5200CDF3FBE9FE6C725A4D043C42E3405CE6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A955962858D9F8C0F782C57906B714E0E31E72899CBDCDF16BC89F ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797B7F7A78F6C8ECF4FE262FA3AFBE0A90E0EAD2CCF41DBB0BCF95C ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820B674579F0F3B556CC535183AD327F18A5FE739E66E06753A4707 ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0BB86F4D49E78E4564BF598D7E50D9187D8A60449865A41828F92 ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 955 552 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 782 221 лв./BGN
Изплатени / Payed: 782 221 лв./BGN
Проект: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на земеделска техника и прикачен инвентар за обработка но земеделска земя"
Шевкет Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Шевкет Хасан
Шевкет Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 685 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 342 618 лв./BGN
Изплатени / Payed: 342 618 лв./BGN
Проект: "Технологично обновление в цех за производство на топено сирене в гр. Първомай виж доставчиците
Шипка 99 АД
ШИПКА 99 АД
ЕИК ID: 130059913
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 342536
... АД БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 ул.Васил Левски 47 ШИПКА 99 АД ЯКУБ ФАКР ЕЛ-КАЛАСИ 945D37838601[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН БОРИСОВ САВОВ ... ООД 204274470(ДФЗ|ТР)
“САВОВ ФЕМИЛИ” ООД 204274470(ДФЗ|ТР)
ГрупКа АД” (Холдинг) С.А.Л. 01B3F2B9DDB6[..](ДФЗ|ТР)
ШИПКА 99 SHIPKA 99 130059913(ДФЗ|ТР)
Шипка 99 АД ШИПКА 99 АД ШИПКА 99 ШИПКА 99 АД БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 ул.Васил Левски 47 ШИПКА 99 АД ЯКУБ ФАКР ЕЛ-КАЛАСИ 945D3783860192876B0A0A28075C296D ИВАН БОРИСОВ САВОВ 14698127F2287C6CB2026C272CD3B323C65BD9700720A3F85676C6D4085B2605 ГРУПКА ХОЛДИНГ С.А.Л., ЛИВАН, ГР. БЕЙРУТ EB694C7C3DE030F419F3BB712933A1FE ГРУПКА ХОЛДИНГ С. А. Л., ЛИВАН, ГР. БЕЙРУТ D37BB839AA7C3476DEFE7653F09A6BC8 ЯКУБ ЕЛ КАЛАСИ 9F0EBA69059D3909177A5774D1F8B416 САВОВ ФЕМИЛИ ООД 204274470 “САВОВ ФЕМИЛИ” ООД 204274470 ГрупКа АД” (Холдинг) С.А.Л. 01B3F2B9DDB604DBAF5FC2F14F8E9FC5 ШИПКА 99 SHIPKA 99 130059913
Одобрени разходи / Approved expenses: 664 554 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 398 732 лв./BGN
Изплатени / Payed: 398 732 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
"ШАМЪС" ЕООД
ШАМЪС ЕООД
ЕИК ID: 114637809
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183948
... ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ ... ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова ...
"ШАМЪС" ЕООД ШАМЪС ЕООД ШАМЪС ШАМЪС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 20 ШАМЪС ЕООД ГЕОРГИ БОЯНОВ ДОЧЕВ 162FE358A6CE90552BB1EAA6465FC4EE3F16A3B5F8590520689C23DEB2DBF249 БОЯН ГЕОРГИЕВ ДОЧЕВ 8BA8227B63AD2E0638F2EF677E6EBD9553D85766F98F6F5400F7281A2D068F75 ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ ООД 103865626 БГ АГРО-ВАРНА ООД 103811120 ИНВЕСТБАНК АД 831663282 ШАМЪС SHAMAS 114637809 КОМ.КОМ КОМ.КОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ОРФЕЙ 19 КОМ.КОМ ООД ПЕЙЧО АНГЕЛОВ ТАШЕВ 12143E2311BD6F810F81774CC1F49CD4D91A43E58744B0094AC63AE69C7ABF6B АНГЕЛ ПЕЙЧЕВ ТАШЕВ 447AAF729ACF88F56EE13DAF9ED07A5013A0CCBDDB8F3D7705107C02552F80B0 КОМ.КОМЕРС 040521307 КОМ.КОМ KOM.KOM 831665778 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785
Одобрени разходи / Approved expenses: 514 190 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 257 095 лв./BGN
Изплатени / Payed: 257 095 лв./BGN
Проект: Изграждане и обзавеждане на четири типови еднофамилни двуетажни къщи за настаняване на гости в ПИ 02169.351.59 по кадастралната карта на с. Бадевци, общ. Елена, обл. В. Търново виж доставчиците
"ШАЙ ХАУЗИС 1"
ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД
ЕИК ID: 201495271
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 549264
"ШАЙ ХАУЗИС 1" ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД ШАЙ ХАУЗИС 1 ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 108 3 ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД ЖИВКА ЛЪЧЕЗАРОВА СТЕФАНОВА D4548DA5CE1F[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД ... с. Бадевци 5093 ПИ 02169.351.59 ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Дебър 9 Шай Гениш 48B5A5AFE9EF[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ХАУЗИС 1 SHAY HAUZIS 1 201495271(ДФЗ|ТР)
ЛАЗАРА ...
"ШАЙ ХАУЗИС 1" ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД ШАЙ ХАУЗИС 1 ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 108 3 ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД ЖИВКА ЛЪЧЕЗАРОВА СТЕФАНОВА D4548DA5CE1FD1D52DD4F24FC732E9FFCF327A671014C02AFB9E48B5D549E3BC ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бадевци 5093 ПИ 02169.351.59 ШАЙ ХАУЗИС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Дебър 9 Шай Гениш 48B5A5AFE9EF4213F869207089DD130B ШАЙ ХАУЗИС 1 SHAY HAUZIS 1 201495271 ЛАЗАРА ЛАЗАРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Жолио Кюри 44 ЛАЗАРА ЕООД ГАЛИНА ЛИЛОВА БАНЧЕВА E2003F8B07FF339533BC8948490A2A60CCBED7B61980893E3A41CF7AF5F7AD27 ЛАЗАРА LAZARA 121375912 НИВСТРОЙ НИВСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 жк ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК бл. 224 вх.1 ет.6 ап.21 НИВСТРОЙ ЕООД НИКОЛАЙ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ 176B6CACCC3C0C188D99A801924AA9E29F99304B6ABA13DA94536844E9D27692 НИВСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Дебър 9 НИВСТРОЙ NIVSTROY 103869902 ЛИАФОРМ ЛИАФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. Пловдив 1 ЛИАФОРМ ЕООД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА 43262F83F387A152D80F41D503EE4AA34E6A2570F3C9DF250C026E1B9C9E50D4 ЙОРДАН ДОНЕВ ЙОРДАНОВ 3EFAD3E7813B8E80E06AB69041064EBADCC58C2E90D1073F8CE3056FD69E072D ЛИАФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 40 Г ЛИАФОРМ LIAFORM 148004041
Одобрени разходи / Approved expenses: 513 132 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 359 192 лв./BGN
Изплатени / Payed: 358 998 лв./BGN
Проект: Модернизация на земеделското стопанство,чрез инвестиции в машини и водоспестяващо оборудване за производство на плодови зеленчукови култури виж доставчиците
"ШАМЪС" ЕООД
ШАМЪС ЕООД
ЕИК ID: 114637809
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183948
... ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ ... ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова ...
"ШАМЪС" ЕООД ШАМЪС ЕООД ШАМЪС ШАМЪС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 20 ШАМЪС ЕООД ГЕОРГИ БОЯНОВ ДОЧЕВ 162FE358A6CE90552BB1EAA6465FC4EE3F16A3B5F8590520689C23DEB2DBF249 БОЯН ГЕОРГИЕВ ДОЧЕВ 8BA8227B63AD2E0638F2EF677E6EBD9553D85766F98F6F5400F7281A2D068F75 ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ ООД 103865626 БГ АГРО-ВАРНА ООД 103811120 ИНВЕСТБАНК АД 831663282 ШАМЪС SHAMAS 114637809 КОМ.КОМ КОМ.КОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ОРФЕЙ 19 КОМ.КОМ ООД ПЕЙЧО АНГЕЛОВ ТАШЕВ 12143E2311BD6F810F81774CC1F49CD4D91A43E58744B0094AC63AE69C7ABF6B АНГЕЛ ПЕЙЧЕВ ТАШЕВ 447AAF729ACF88F56EE13DAF9ED07A5013A0CCBDDB8F3D7705107C02552F80B0 КОМ.КОМЕРС 040521307 КОМ.КОМ KOM.KOM 831665778 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785
Одобрени разходи / Approved expenses: 426 214 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 195 271 лв./BGN
Изплатени / Payed: 9 200 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за изпълнение изискванията на нитратната директива и хуманното отношение към животните в стопанството. виж доставчиците
Шенел Хакъева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 213473
Шенел Хакъева МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ... 117623316(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва ...
Шенел Хакъева МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 22 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД ХРИСТО ЧЕРНЕВ СЛАВОВ 5F665CFCE814C476FD56E705F0C52D731221B20C32F607D2D3D824FDFC871997 ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕРНЕВ 2094B7DC65268EF3694176267AE9975715A231BC25167C99521386F8B3A5286A НЕПЕТ ЧЕРНЕВ NEPET CHERNEV 200449221
Одобрени разходи / Approved expenses: 407 360 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 209 805 лв./BGN
Изплатени / Payed: 209 805 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника за почистване на оборска тор на кравеферма в с.Окорш, общ. Дулово" виж доставчиците
Шефкед Реджеб

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 225877
Шефкед Реджеб МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ...
Шефкед Реджеб МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 373 456 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 317 438 лв./BGN
Изплатени / Payed: 317 438 лв./BGN
Проект: Покупка на трактор 4 /четири/ броя, земеделска техника разрохвач, култиватор, раздробител, машина за внасяне на хербецид, тороразпръсквач, пръскачка, и изграждане на система за капково напояване на насъждения от череши на площ 474,000 /четиристотин седемдесет и четири/ дка., и насаждения праскови на площ 233 /двеста тридесет и три/ дкал виж доставчиците
"Шанс - 92" EООД
ШАНС - 92 ЕООД
ЕИК ID: 102270141
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183486
... 100 лв. ADDC683805EB[..](ДФЗ|ТР)
МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE0800[..](ДФЗ|ТР)
ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ... София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат ...
"Шанс - 92" EООД ШАНС - 92 ЕООД ШАНС - 92 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 промишлена зона СЕВЕР ШАНС - 92 ЕООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 40DE7BA1F1763D449D5AAE4226B57675F9B84D5B2A706EA39D9415A898B918BC Илия Николов Киркоров FCD2DBF5B25B188A329E5FE062DD0F72208FE820840D717C8833AB211C8460BA СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ИРИНА КИРИЛОВА КИРКОРОВА- ; ; ЖАНА ИЛИЕВА КИРКОРОВА-; НАТАЛИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА. 99D3B4BADC6EC00A70CCA168CA6FD80119694A782D2ABDAF8069FD2AF61B06D6 СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА - 100 лв. ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE08009F659C34ECD7D15FADA16F526628ED94AD00C68CA34E528B1665 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Рила 8 Станимира Минчева Георгиева ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ШАНС - 92 102270141 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „Тринадесета” 15 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „19-та” 5 ШАНС - 92 SHANS - 92 102270141 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ж.к. ЛЮЛИН бл. 913 вх.А ет.2 ап.4 АКВА СИСТЕМС ООД НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ 39BD30CA8DA88051C5BF391A10CC859E041FC69B63A3B32427D64BCF3D57A3BC НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА НИКОЛОВА 008CF7AFE903C3FFA6FD2D8CBCF378C353AD701BD702207BBD3E3EC5F03454D2 АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН - 10 микрорайон ул. АРХИЕПИСКОП ПРОХОР ОХРИДСКИ 21, партер ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 6BAB8264B358E905CD5BD7E6798395ED4A1E8930AF8FDE7D27A1043293AE8886 АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 175125403 РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FAD1F514E7278BA255665E49DDA91FE3EAC50E16F30F07C46287C5 СИГМА - 5 ООД 102669090 Иван Георгиев Балев 586123BD23B9D9502AD0AEFA2196EB9AFACAA3AF4732B2BF895003A4D769F7B7 РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 ЖИТОСВЯТ АГРО ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона Север ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД Донка Христова Стефанова 69BADC2A725B5BDF74824A1B532E9B15EDF1C74AFAFE927772E863D577AEDF98 ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Хаджи Димитър 2 ЖИТОСВЯТ АГРО ZHITOSVYAT AGRO 202295544 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA19EC84E2D3D0B42ABF24F4C9593DC1D4B189946AD356964949B2C АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487 ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4EDB11A0E2070803268CED2A9E94115784DED3227F5A52828E49E1 ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC0106BE95924E012618A450577928AA281A5EDBE0F866C10635DE65 НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707702189ADBB3CA82A5200CDF3FBE9FE6C725A4D043C42E3405CE6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A955962858D9F8C0F782C57906B714E0E31E72899CBDCDF16BC89F ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797B7F7A78F6C8ECF4FE262FA3AFBE0A90E0EAD2CCF41DBB0BCF95C ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820B674579F0F3B556CC535183AD327F18A5FE739E66E06753A4707 ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0BB86F4D49E78E4564BF598D7E50D9187D8A60449865A41828F92 ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 352 598 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 176 299 лв./BGN
Изплатени / Payed: 176 299 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ШАНС 97 ЕООД
ШАНС 97 ЕООД
ЕИК ID: 117062096
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181708
... гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал ... Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри ...
ШАНС 97 ЕООД ШАНС 97 ЕООД ШАНС 97 ШАНС 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ж.к. ДРУЖБА-3, ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ, бл. 32 вх.Г ет.3 ШАНС 97 ЕООД ДИЧО АНГЕЛОВ ДИЧЕВ 7BEA2D426CDA0A17F96401960C9D5E273C943B147D6781308EB75167673E5042 ЦВЕТОМИР ДИЧЕВ АНГЕЛОВ 142855AA2D2C409DAFDACDE2DFCEE9BAFF226C1BF2A4C9194937257BAAD10164 ШАНС 97 SHANS 97 117062096 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 333 514 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 133 405 лв./BGN
Изплатени / Payed: 133 405 лв./BGN
Проект: Изграждане на система за капково напояване, закупуване на съоръжения потопяеми помпи и табла за управление. виж доставчиците
"Шанс - 92" EООД
ШАНС - 92 ЕООД
ЕИК ID: 102270141
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183486
... 100 лв. ADDC683805EB[..](ДФЗ|ТР)
МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE0800[..](ДФЗ|ТР)
ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ... София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат ...
"Шанс - 92" EООД ШАНС - 92 ЕООД ШАНС - 92 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 промишлена зона СЕВЕР ШАНС - 92 ЕООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 40DE7BA1F1763D449D5AAE4226B57675F9B84D5B2A706EA39D9415A898B918BC Илия Николов Киркоров FCD2DBF5B25B188A329E5FE062DD0F72208FE820840D717C8833AB211C8460BA СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ИРИНА КИРИЛОВА КИРКОРОВА- ; ; ЖАНА ИЛИЕВА КИРКОРОВА-; НАТАЛИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА. 99D3B4BADC6EC00A70CCA168CA6FD80119694A782D2ABDAF8069FD2AF61B06D6 СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА - 100 лв. ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE08009F659C34ECD7D15FADA16F526628ED94AD00C68CA34E528B1665 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Рила 8 Станимира Минчева Георгиева ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ШАНС - 92 102270141 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „Тринадесета” 15 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „19-та” 5 ШАНС - 92 SHANS - 92 102270141 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ж.к. ЛЮЛИН бл. 913 вх.А ет.2 ап.4 АКВА СИСТЕМС ООД НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ 39BD30CA8DA88051C5BF391A10CC859E041FC69B63A3B32427D64BCF3D57A3BC НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА НИКОЛОВА 008CF7AFE903C3FFA6FD2D8CBCF378C353AD701BD702207BBD3E3EC5F03454D2 АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН - 10 микрорайон ул. АРХИЕПИСКОП ПРОХОР ОХРИДСКИ 21, партер ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 6BAB8264B358E905CD5BD7E6798395ED4A1E8930AF8FDE7D27A1043293AE8886 АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 175125403 РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FAD1F514E7278BA255665E49DDA91FE3EAC50E16F30F07C46287C5 СИГМА - 5 ООД 102669090 Иван Георгиев Балев 586123BD23B9D9502AD0AEFA2196EB9AFACAA3AF4732B2BF895003A4D769F7B7 РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 ЖИТОСВЯТ АГРО ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона Север ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД Донка Христова Стефанова 69BADC2A725B5BDF74824A1B532E9B15EDF1C74AFAFE927772E863D577AEDF98 ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Хаджи Димитър 2 ЖИТОСВЯТ АГРО ZHITOSVYAT AGRO 202295544 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA19EC84E2D3D0B42ABF24F4C9593DC1D4B189946AD356964949B2C АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487 ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4EDB11A0E2070803268CED2A9E94115784DED3227F5A52828E49E1 ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC0106BE95924E012618A450577928AA281A5EDBE0F866C10635DE65 НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707702189ADBB3CA82A5200CDF3FBE9FE6C725A4D043C42E3405CE6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A955962858D9F8C0F782C57906B714E0E31E72899CBDCDF16BC89F ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797B7F7A78F6C8ECF4FE262FA3AFBE0A90E0EAD2CCF41DBB0BCF95C ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820B674579F0F3B556CC535183AD327F18A5FE739E66E06753A4707 ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0BB86F4D49E78E4564BF598D7E50D9187D8A60449865A41828F92 ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 264 864 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 132 432 лв./BGN
Изплатени / Payed: 132 432 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за подобряване на производствения процес по отглеждане на винени лозя в с. Избул, Нови Пазар, обл. Шумен виж доставчиците
"ШАРДОНЕ" ЕООД
ШАРДОНЕ ООД
ЕИК ID: 125550679
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184034
... BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ... ВЕСЕЛИН ТЕНЕВ ГЕНЕВ B3C87714E40C[..](ДФЗ|ТР)
ГАНКА БОРИСОВА ШИЛИГАРСКА 05D6D7C9D344[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ФИЛИПОВ ЛУПАНОВ 020F35DCE153[..](ДФЗ|ТР)
...
"ШАРДОНЕ" ЕООД ШАРДОНЕ ООД ШАРДОНЕ ШАРДОНЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. 29 ЯНУАРИ 8 ШАРДОНЕ ООД НЕЛИ СТЕФАНОВА МАТЕЕВА 90E4730086D9DFA7A251B4726368E815F0D19154B1505BB29EEF1467F5A3CA65 ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА КОСТОВА 42C76CAD8D60D3D70A3B1AD9F75E29BF862A70F635C872801476D3454BB66906 ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА МАТЕЕВА-ПЕНЕВА 7B782ED1AF96CB8FEB6E4F18367B060F494F6ED2A63E131D0DDC9F28C58FF77A КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734 дружествен дял на ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА МАТЕЕВА - ПЕНЕВА 7B782ED1AF96CB8FEB6E4F18367B060F494F6ED2A63E131D0DDC9F28C58FF77A ШАРДОНЕ SHARDONE 125550679 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул.Цар Симеон Велики 1-А ОПТИКОМ ООД ВЕСЕЛИН ТЕНЕВ ГЕНЕВ B3C87714E40C42A1BFD129ED4BCFEEB7547065033D88E2094BBD08B098ACA314 ГАНКА БОРИСОВА ШИЛИГАРСКА 05D6D7C9D34487794BBA435435736D63B9399DFBE3E98F7EAAD093E3BED916CC ЕМИЛ ФИЛИПОВ ЛУПАНОВ 020F35DCE153B5637BAE7CA83595882764A9D48A7CAF6B651BF24742A9AE5C3A СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ D462B6C4F64A1F80E2805A98E03A6D3BC676E4D2F7EDF66DB87256CF9F406EEF ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ШИНЕВ A10F878CA21CFC45148F025FF7927FAA1A6DBD508D019435DF8A95505663A10C НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ EB4C99A710274E13941152F64D44ADA7D1AA52E509EAA9B553142F8F48FA4A57 СЕРГЕЙ ГЕНОВ ГЕНОВ AC4184665C567C257DB39FAB0ADB93638529D9617370F500ABF9630C4A2E8130 АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА КЪНЕВА 8ACF927178BB9E81CF1461215EBFB7027231C47184BA515D08E4DD563E81B0B9 ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 1А ОПТИКОМ OPTIKOM 030264696 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 260 642 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 104 257 лв./BGN
Изплатени / Payed: 104 257 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за изхранване на дребен рогат добитък виж доставчиците
Шефика Шаиб

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 533142
Шефика Шаиб ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ...
Шефика Шаиб ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 237 687 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 118 844 лв./BGN
Изплатени / Payed: 118 844 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ЕИК ID: 000917789
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387134
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Одобрени разходи / Approved expenses: 194 166 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 238 288 лв./BGN
Изплатени / Payed: 185 563 лв./BGN
Проект: Създаване на овощни насаждения с капково напояване и закупуване на земеделска техника в земеделско стопанство „Шидерови“ ЕООД виж доставчиците
ШИДЕРОВИ ЕООД
ШИДЕРОВИ ЕООД
ЕИК ID: 201564963
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 582884
... Сливен 8800 бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 ШИДЕРОВИ ЕООД ПЕТКО ПЕТРОВ ШИДЕРОВ 8084231A1995[..](ДФЗ|ТР)
ШИДЕРОВИ SHIDEROVI 201564963(ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ ... 65А Б АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ ЕООД СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ, 0B1923483EB3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193(ДФЗ|ТР)
ТЕРРАСИЛВА 175133229(ДФЗ|ТР)
...
ШИДЕРОВИ ЕООД ШИДЕРОВИ ЕООД ШИДЕРОВИ ШИДЕРОВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 ШИДЕРОВИ ЕООД ПЕТКО ПЕТРОВ ШИДЕРОВ 8084231A1995BF379644680E1F5EEDA23B6D11AD4149C27583A85C11C21AB2D4 ШИДЕРОВИ SHIDEROVI 201564963 АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Юрий Гагарин 65А Б АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ ЕООД СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245087B526357EA6B088F2D СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ, 0B1923483EB325F89C3C0FC4D60A5CDA АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193 ТЕРРАСИЛВА 175133229 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186 АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ AGROFOREST-KONSULT 175133193 ВИОЛА ВИОЛА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велики Преслав 9850 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВИОЛА ООД ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ КЪНЧЕВ AB1FC4AE112C61615926301AB0B0CAAE987BCB18D501037BDA6079DF5CB43DE6 АНТОН ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ 699C6B381E1B20AC1B0416F4E3A4200F799B11254B3EAE064096DC2978B1246D СИМЕОН ЖЕЛЯЗКОВ ГАНЕВ 02921EF8824B0A32E4046F21776C2F34E5F382EEF21D6F08332582B74C566EC0 ВИОЛА VIOLA 127559221 ДИВА Агро ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ` Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД Митко Тодоров Динев E2FE24C0B26BC06C7C288B1700D744A4067A3FF832DAD0B6257928AD18F5F224 Дива - 90 ООД 040203250 ДИВА - 90 040203250 ДИВА Агро 201313249 Теодора Миткова Пехливанова AFB303E4CE5D5219D1D34DF38F211E6C99481671B215D0B89D58642D6694E4DD Ивайло Иванов Пехливанов 29EB72DB6DB71E10CC8F2CE4AA8B9CF6A8F9E05F0A944440CCA250EAE60B0C89 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 167 ТЕРА ЧЕРИТА 201041468 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Цар Симеон Велики 167 ДИВА Агро DIVA Agro 201313249 АКВАСИСТЕМ АКВАСИСТЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 БАБУНА 12 АКВАСИСТЕМ ООД ПЛАМЕН АНДОНОВ НИКОЛОВ 5165B09BB0BC544E990B01351BEBB9049D491A28F931AFA48C0032387C0ACF16 ГЕОРГИ АНДОНОВ НИКОЛОВ 3C7432B4F0AB7D57C533BC42F3DCCED3F3A18B348C080AAE87B0CBD6ED149A75 АКВАСИСТЕМ AKVASISTEM 200376702
Одобрени разходи / Approved expenses: 182 533 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 729 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 729 лв./BGN
Проект: Изграждане на плувен басейн в УПИ II-330 от кв. 34 по ПУП на гр. Ардино виж доставчиците
"ШЕНАЙ-К" ЕООД
ШЕНАЙ - К ЕООД
ЕИК ID: 202303813
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 613082
"ШЕНАЙ-К" ЕООД ШЕНАЙ - К ЕООД ШЕНАЙ - К ШЕНАЙ - К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 КВАРТАЛ КЪПИНА 87 ШЕНАЙ - К ЕООД ШЕНАЙ КЯЗИМОВА ГЕРГИНОВА 598BAEE0D9C0[..](ДФЗ|ТР)
ШЕНАЙ - К SHENAY - K 202303813(ДФЗ|ТР)
"ШЕНАЙ-К" ЕООД ШЕНАЙ - К ЕООД ШЕНАЙ - К ШЕНАЙ - К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 КВАРТАЛ КЪПИНА 87 ШЕНАЙ - К ЕООД ШЕНАЙ КЯЗИМОВА ГЕРГИНОВА 598BAEE0D9C08BD18469E8E71699375F92FA9900A558C9B21D48B910D25807C4 ШЕНАЙ - К SHENAY - K 202303813
Одобрени разходи / Approved expenses: 148 644 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 104 051 лв./BGN
Изплатени / Payed: 104 051 лв./BGN
Проект: Покупка на трактори за нуждите на земеделското стопанство. виж доставчиците
"Шанс - 92" EООД
ШАНС - 92 ЕООД
ЕИК ID: 102270141
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 183486
... 100 лв. ADDC683805EB[..](ДФЗ|ТР)
МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE0800[..](ДФЗ|ТР)
ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ... София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат ...
"Шанс - 92" EООД ШАНС - 92 ЕООД ШАНС - 92 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 промишлена зона СЕВЕР ШАНС - 92 ЕООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 40DE7BA1F1763D449D5AAE4226B57675F9B84D5B2A706EA39D9415A898B918BC Илия Николов Киркоров FCD2DBF5B25B188A329E5FE062DD0F72208FE820840D717C8833AB211C8460BA СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ИРИНА КИРИЛОВА КИРКОРОВА- ; ; ЖАНА ИЛИЕВА КИРКОРОВА-; НАТАЛИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА. 99D3B4BADC6EC00A70CCA168CA6FD80119694A782D2ABDAF8069FD2AF61B06D6 СТАНИМИРА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА - 100 лв. ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE08009F659C34ECD7D15FADA16F526628ED94AD00C68CA34E528B1665 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Рила 8 Станимира Минчева Георгиева ADDC683805EB0B8547CF8CBD77633EC061C00D7226AE8984F14B26E84BE65BE3 ШАНС - 92 102270141 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „Тринадесета” 15 ШАНС - 92 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона „Север” „19-та” 5 ШАНС - 92 SHANS - 92 102270141 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ж.к. ЛЮЛИН бл. 913 вх.А ет.2 ап.4 АКВА СИСТЕМС ООД НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ 39BD30CA8DA88051C5BF391A10CC859E041FC69B63A3B32427D64BCF3D57A3BC НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА НИКОЛОВА 008CF7AFE903C3FFA6FD2D8CBCF378C353AD701BD702207BBD3E3EC5F03454D2 АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН - 10 микрорайон ул. АРХИЕПИСКОП ПРОХОР ОХРИДСКИ 21, партер ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 6BAB8264B358E905CD5BD7E6798395ED4A1E8930AF8FDE7D27A1043293AE8886 АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 175125403 РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FAD1F514E7278BA255665E49DDA91FE3EAC50E16F30F07C46287C5 СИГМА - 5 ООД 102669090 Иван Георгиев Балев 586123BD23B9D9502AD0AEFA2196EB9AFACAA3AF4732B2BF895003A4D769F7B7 РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 ЖИТОСВЯТ АГРО ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона Север ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД Донка Христова Стефанова 69BADC2A725B5BDF74824A1B532E9B15EDF1C74AFAFE927772E863D577AEDF98 ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Хаджи Димитър 2 ЖИТОСВЯТ АГРО ZHITOSVYAT AGRO 202295544 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA19EC84E2D3D0B42ABF24F4C9593DC1D4B189946AD356964949B2C АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487 ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4EDB11A0E2070803268CED2A9E94115784DED3227F5A52828E49E1 ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC0106BE95924E012618A450577928AA281A5EDBE0F866C10635DE65 НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707702189ADBB3CA82A5200CDF3FBE9FE6C725A4D043C42E3405CE6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A955962858D9F8C0F782C57906B714E0E31E72899CBDCDF16BC89F ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797B7F7A78F6C8ECF4FE262FA3AFBE0A90E0EAD2CCF41DBB0BCF95C ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820B674579F0F3B556CC535183AD327F18A5FE739E66E06753A4707 ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0BB86F4D49E78E4564BF598D7E50D9187D8A60449865A41828F92 ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 136 908 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 54 763 лв./BGN
Изплатени / Payed: 27 382 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на животновъдна ферма в с.Окорш,община Дулово" виж доставчиците
Шефкед Реджеб

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 225877
Шефкед Реджеб МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ...
Шефкед Реджеб МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 124 673 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 869 лв./BGN
Изплатени / Payed: 49 869 лв./BGN
Проект: Закупуване на специaлизирана техника за почистване и оползотворяване на оборска тор и изхранване на животни.
Шаиб Делиюмер

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Шаиб Делиюмер
Шаиб Делиюмер
Одобрени разходи / Approved expenses: 118 254 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 100 516 лв./BGN
Изплатени / Payed: 100 516 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство, чрез създаване на трайни насаждения, изграждане на съоръжения за защита от диви животни- ограда мрежа и закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждането им" виж доставчиците
Шабан Бозалиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 457118
Шабан Бозалиев АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Шабан Бозалиев АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БЕЛМЕКЕН 22 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД Илиян Димитров Желязков 1F839E35DF8AB30810E6B5EE3761F8D10670746152DDD732D5868B4D0BDE05A4 ИЛ-1111 - ИЛИЯН ЖЕЛЯЗКОВ 115639948 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ 201920263 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ AGRO KONSULT SARVIZ 201920263 БУЛ - БАТ БУЛ - БАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. ХРИСТО АНАСТАСОВ 39 БУЛ - БАТ ЕООД ОГНЯН ФИДАНОВ УЗУНОВ 73C5A560B55C9324C043A2B1F3EF458ABB3F12B6706F3E6926C2AB0FD291083D АНГЕЛ ФИДАНОВ УЗУНОВ 9896364E550C876DAE69577BA923CF95AD44798B57CF81E0299BE453EA456184 БУЛ - БАТ BUL - BAT 115920952
Одобрени разходи / Approved expenses: 116 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 410 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 955 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за товарене, извозване и оползотворяване на оборска тор виж доставчиците
Шенел Хакъева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 213473
Шенел Хакъева МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ... 117623316(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва ...
Шенел Хакъева МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 22 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД ХРИСТО ЧЕРНЕВ СЛАВОВ 5F665CFCE814C476FD56E705F0C52D731221B20C32F607D2D3D824FDFC871997 ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕРНЕВ 2094B7DC65268EF3694176267AE9975715A231BC25167C99521386F8B3A5286A НЕПЕТ ЧЕРНЕВ NEPET CHERNEV 200449221
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 708 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 77 952 лв./BGN
Изплатени / Payed: 77 952 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирано оборудване за производство и бутилиране на бели и червени вина виж доставчиците
ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ
ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ООД
ЕИК ID: 103810932
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580703
ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ООД ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9001 ул. МИХАИЛ ИВАНОВ 4 ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ООД ПЕТКО НИКОЛОВ ПОЛИХРОНОВ 3B86EF175444[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ПЕТКОВ ...
ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ООД ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9001 ул. МИХАИЛ ИВАНОВ 4 ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ ООД ПЕТКО НИКОЛОВ ПОЛИХРОНОВ 3B86EF175444587A51CEBC7800838410FDBD54F82EB447B879402796D3D81414 ХРИСТО ПЕТКОВ ПОЛИХРОНОВ 96C3E21D6BD2210D6BA384D5B39798D71C4C63BE6DBA29C6787950C2CF839DE8 ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ SHATO-POLIHRONOVI 103810932
Одобрени разходи / Approved expenses: 59 864 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 932 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 932 лв./BGN
Проект: Закупуване на доилна инсталация и цистерна за течен оборски тор виж доставчиците
Шенел Хакъева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 213473
Шенел Хакъева МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ... 117623316(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва ...
Шенел Хакъева МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 22 НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД ХРИСТО ЧЕРНЕВ СЛАВОВ 5F665CFCE814C476FD56E705F0C52D731221B20C32F607D2D3D824FDFC871997 ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕРНЕВ 2094B7DC65268EF3694176267AE9975715A231BC25167C99521386F8B3A5286A НЕПЕТ ЧЕРНЕВ NEPET CHERNEV 200449221
Одобрени разходи / Approved expenses: 47 912 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 747 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 721 лв./BGN
Проект: Модернизация на зеленчукопроизводството чрез закупуване на нов трактор виж доставчиците
Шефкет Ахмедов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 241846
Шефкет Ахмедов САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ ...
Шефкет Ахмедов САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ 20 Б САТНЕТ ООД ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ D60E203C2A7D8BC66BA614C1A62DD231146601E656CF134E6E3DBE438EBC7409 КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ 3501DC73BE4BB6EEE3E8FB0EE72CCD1646F2BBDBB6B7C1E36A3D0C35BD06A9F9 САТНЕТ SATNET 115787627 МЕРКУРИЙ АГРО МЕРКУРИЙ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ИВАН МОМЧИЛОВ 30 МЕРКУРИЙ АГРО ЕООД ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ B719038A0E06BB57438A752B9B3EBFDC5086C52B3D5EE98AB5D689F52B6600DB КЕРАНКА ЗЛАТЕВА МИНЧЕВА 2BFA6431A6E1B3858D9C4FB42AC9818841F741BE53523F0A6BCE337BC23A3925 МЕРКУРИЙ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 НЕГОВАНКА 3 А АГРОМАШИНА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ПИРИНСКИ ПРОХОД 47 МЕРКУРИЙ АГРО MERKURIY AGRO 201318239 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769
Одобрени разходи / Approved expenses: 43 329 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 665 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 665 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ДОИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ТИП ЦЕНТРАЛЕН МЛЕКОПРОВОД С 4 ДОИЛНИ АПАРАТА И АВТОМАТИЧНИ ПОИЛКИ ЗА КРАВИ виж доставчиците
Шасине Миленова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 371875
Шасине Миленова АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора ...
Шасине Миленова АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 87 A АЛФА - МИКС ЕООД БАНКО ВЪЛЧАНОВ БАНЕВ 81CF0A1A67859866B0EFB9F65652C1FF023A365EBAB628467829DE5693BD5A29 АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 133-135 АЛФА - МИКС ALFA - MIKS 123623609
Одобрени разходи / Approved expenses: 36 672 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 003 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 003 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника. виж доставчиците
Шефкет Ахмедов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 241846
Шефкет Ахмедов САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ ...
Шефкет Ахмедов САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ 20 Б САТНЕТ ООД ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ D60E203C2A7D8BC66BA614C1A62DD231146601E656CF134E6E3DBE438EBC7409 КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ 3501DC73BE4BB6EEE3E8FB0EE72CCD1646F2BBDBB6B7C1E36A3D0C35BD06A9F9 САТНЕТ SATNET 115787627 МЕРКУРИЙ АГРО МЕРКУРИЙ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ИВАН МОМЧИЛОВ 30 МЕРКУРИЙ АГРО ЕООД ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ B719038A0E06BB57438A752B9B3EBFDC5086C52B3D5EE98AB5D689F52B6600DB КЕРАНКА ЗЛАТЕВА МИНЧЕВА 2BFA6431A6E1B3858D9C4FB42AC9818841F741BE53523F0A6BCE337BC23A3925 МЕРКУРИЙ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 НЕГОВАНКА 3 А АГРОМАШИНА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ПИРИНСКИ ПРОХОД 47 МЕРКУРИЙ АГРО MERKURIY AGRO 201318239 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769
Одобрени разходи / Approved expenses: 20 289 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 144 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 144 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ЕИК ID: 000917789
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387134
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Одобрени разходи / Approved expenses: 14 628 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 628 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 372 лв./BGN
Проект:
Шери Шериф

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шери Шериф
Шери Шериф
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шукри Шукри

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шукри Шукри
Шукри Шукри
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шукрие Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шукрие Али
Шукрие Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ШУКРИЕ ОСМАН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШУКРИЕ ОСМАН
ШУКРИЕ ОСМАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шехрин Шабан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шехрин Шабан
Шехрин Шабан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шукри Шукри

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шукри Шукри
Шукри Шукри
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Шенол Ереджебов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенол Ереджебов
Шенол Ереджебов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шукри Мола

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шукри Мола
Шукри Мола
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ШАБАН АЯН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШАБАН АЯН
ШАБАН АЯН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шабан Хайрула

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шабан Хайрула
Шабан Хайрула
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Шенол Салиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенол Салиев
Шенол Салиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 533 лв./BGN
Проект:
Шабан Ибрям

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шабан Ибрям
Шабан Ибрям
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ШУКРИ БОНДЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШУКРИ БОНДЕВ
ШУКРИ БОНДЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шасине Ахмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шасине Ахмед
Шасине Ахмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шенол Халил

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенол Халил
Шенол Халил
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шенай Сабри

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенай Сабри
Шенай Сабри
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шейнур Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шейнур Хасан
Шейнур Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шенай Алиосман

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенай Алиосман
Шенай Алиосман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Шермин Мехмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шермин Мехмед
Шермин Мехмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шабан Сатъ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шабан Сатъ
Шабан Сатъ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шефкет Амзов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шефкет Амзов
Шефкет Амзов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Шерифе Абгьова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шерифе Абгьова
Шерифе Абгьова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Шенол Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенол Хасан
Шенол Хасан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Шадие Юсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шадие Юсеин
Шадие Юсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шени Бензеш

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шени Бензеш
Шени Бензеш
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
ШЮКРЮ ЕЮБОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШЮКРЮ ЕЮБОВ
ШЮКРЮ ЕЮБОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шенка Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенка Стоянова
Шенка Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Шенол Мехмедов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенол Мехмедов
Шенол Мехмедов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шинка Аврамова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шинка Аврамова
Шинка Аврамова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шефкет Сариев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шефкет Сариев
Шефкет Сариев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ШАЗИЕ АХМЕД

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШАЗИЕ АХМЕД
ШАЗИЕ АХМЕД
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ШЕРИФЕ МОЛЛА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШЕРИФЕ МОЛЛА
ШЕРИФЕ МОЛЛА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Шерифе Емин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шерифе Емин
Шерифе Емин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ШАБАН БИМ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШАБАН БИМ
ШАБАН БИМ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ШЮКРИЕ САДУЛА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШЮКРИЕ САДУЛА
ШЮКРИЕ САДУЛА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ШЕНОЛ МЕХМЕДОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШЕНОЛ МЕХМЕДОВ
ШЕНОЛ МЕХМЕДОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
ШАЗИЕ МЕХМЕДАЛИ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШАЗИЕ МЕХМЕДАЛИ
ШАЗИЕ МЕХМЕДАЛИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шенай Яшар

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенай Яшар
Шенай Яшар
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шабан Нуридин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шабан Нуридин
Шабан Нуридин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шенгюл Солак

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенгюл Солак
Шенгюл Солак
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Шасине Миленова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шасине Миленова
Шасине Миленова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шерифе Спасова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шерифе Спасова
Шерифе Спасова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ШЕРИФ АЛИЛ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШЕРИФ АЛИЛ
ШЕРИФ АЛИЛ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шермин Ахмедова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шермин Ахмедова
Шермин Ахмедова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шукри Неджип

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шукри Неджип
Шукри Неджип
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
ШАДИЕ МУРАД

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШАДИЕ МУРАД
ШАДИЕ МУРАД
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шабан Шабан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шабан Шабан
Шабан Шабан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шенгюзел Себайдин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенгюзел Себайдин
Шенгюзел Себайдин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шюкрю Ахмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шюкрю Ахмед
Шюкрю Ахмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ШАЗИЕ МУСТАФА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШАЗИЕ МУСТАФА
ШАЗИЕ МУСТАФА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шерифе Мехмедова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шерифе Мехмедова
Шерифе Мехмедова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ШАБАН МОЛЛА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШАБАН МОЛЛА
ШАБАН МОЛЛА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шукрие Сюлейман

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шукрие Сюлейман
Шукрие Сюлейман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шенол Назиф

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенол Назиф
Шенол Назиф
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шакир Кямил

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шакир Кямил
Шакир Кямил
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шабан Хаджиоли

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шабан Хаджиоли
Шабан Хаджиоли
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шенол Шабан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенол Шабан
Шенол Шабан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шенол Ниязи

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шенол Ниязи
Шенол Ниязи
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Шабан Басриев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шабан Басриев
Шабан Басриев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шабан Ахматев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шабан Ахматев
Шабан Ахматев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ШЮКРИЕ САЛИ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШЮКРИЕ САЛИ
ШЮКРИЕ САЛИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Ширин Ферад

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ширин Ферад
Ширин Ферад
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Шенай Емин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенай Емин
Шенай Емин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шенол Османов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенол Османов
Шенол Османов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шакир Кюлджю

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шакир Кюлджю
Шакир Кюлджю
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Шенгюл Исмаил

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шенгюл Исмаил
Шенгюл Исмаил
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Шабан Сюлейман

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шабан Сюлейман
Шабан Сюлейман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Шукрие Кадирова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Шукрие Кадирова
Шукрие Кадирова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ШАБАН МЕСТАН

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ШАБАН МЕСТАН
ШАБАН МЕСТАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Шабан Мехмед

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Шабан Мехмед
Шабан Мехмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Шенол Шукри

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Шенол Шукри
Шенол Шукри
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ШЮКРИ ШЮКРИ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ШЮКРИ ШЮКРИ
ШЮКРИ ШЮКРИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 41 086 624 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 67 707 758BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020