Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Щ*" намери 50 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ в УПИ 105476 - производствено-складови дейности, местност "ШИПА", землището на с. Стряма, Индустриална Зона Раковски виж доставчиците
"Щром" ЕООД
ЩРОМ ЕООД
ЕИК ID: 825373709
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547641
"Щром" ЕООД ЩРОМ ЕООД ЩРОМ ЩРОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Шести септември 258 ЩРОМ ЕООД Стайко Тошков Тодоров 2BF2F391EB5D[..](ДФЗ|ТР)
Щром ЕООД 825373709(ДФЗ|ТР)
Щром проект ООД 201968094(ДФЗ|ТР)
...
"Щром" ЕООД ЩРОМ ЕООД ЩРОМ ЩРОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Шести септември 258 ЩРОМ ЕООД Стайко Тошков Тодоров 2BF2F391EB5D9ED6B76CF4F4F370D6308D63D887FE43541A81E539E44A4AD81C Щром ЕООД 825373709 Щром проект ООД 201968094 ЩРОМ SHTROM 825373709 КОСТАНЕВА КОСТАНЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.ЧЕРНИШЕВСКИ 27 КОСТАНЕВА ЕООД МОШАНКА ИВАНОВА КОСТАНЕВА E666512206AC13FAA2BBCF877723EBD32C6125DB3E2382489BD615A37DABE8A0 КОСТАНЕВА KOSTANEVA 160028884 СПЕКТЪР 91 СПЕКТЪР 91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ 77 СПЕКТЪР 91 ЕООД ПЕТКО КОЛЕВ СТОЯНОВ B796F8E3C0D21A34F0C20038E8F88E34D106268DB6DA4E08A048ADB5A05B282E СПЕКТЪР 91 SPEKTAR 91 123708066 АБРИС - 08 АБРИС - 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.БОГОМИЛ 122 АБРИС - 08 ЕООД АПРАХАМ АРТИН САРКИСЯН 6184761D4EC0E657B580F114C0173D02E48CEF9EF2BBE4885FE7747CEE1DD9D5 АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ 1239796552A3FF8229C211648551655C7D9CE53E9FF6E9C397ECCF9E2E6F4954 АБРИС - 08 ABRIS - 08 200179053 КЛИМА КОМФОРТ КЛИМА КОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЗОРНИЦА 1 1 КЛИМА КОМФОРТ ЕООД СТОЙКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ 331AA393F404339241BC05169A00B7023C7A91E133A427DAD2C4EC3D5E2F57CF БИНКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ 295AC358CF693A3CEB09066CEDFD7541361CE642564342B3DE8638F869613E7A КЛИМА КОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Зорница 1 А КЛИМА КОМФОРТ KLIMA KOMFORT 102887502 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ПЛИСКА 3 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД ДЕЛЯНА ДОБРОМИРОВА НИКОЛОВА AC57B4BC834050E167D6F05B0383D4C5D1150148A7C5D7B3E685F1DB76183F81 ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ ВАНЧЕВ 234B2459F7AF39BCA34F47910083A7D3ECACB109DAB4241022F3A023051D27F8 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Методи Кусев 7 Б ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ул. Димо Недев 1 ДОНКА ДИМИТРОВА ВАНЧЕВА FB4FDD9E967B801088B766D6D232DAE384F5CFDF86EBF8A42942D024AB7AB8F1 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Екзарх Антим I 42 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕООД ХРИСТО ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ A6319B7BF99DFA8A6ED2975882D2625F7A3A9842FA250DBBAF59A395E72A42DC ДОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА FB4FDD9E967B801088B766D6D232DAE384F5CFDF86EBF8A42942D024AB7AB8F1 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любеново 6267 ДРАГОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ D9909F08886B6841B2CC6903E6DB8783ADF2B89F9CDB80628FB89DB68AF1F2AA ЕВРО КОНСУЛТ 2006 EVRO KONSULT 2006 123738846 СК ТИЙМКОНСУЛТ СК ТИЙМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 9 СК ТИЙМКОНСУЛТ ЕООД СТОЯН КИРКО КИРКОВ D9C22F796EF301C90238CB1034A3CF5AADCD73D8F197B00698EB930DA45E2D0E СК ТИЙМКОНСУЛТ SK TIYMKONSULT 160067894 ЕСИТ - М ЕСИТ - М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 453 Б ЕСИТ - М ЕООД ТАНЧО ГЕНЧОВ МЪРХОВ 0A419039F865BAC17BA956168EC03911FEA2DB5CD9E5D4F80D9EDD498CA72310 Николина Кръстева Митова 8732D70489A6310FC0D50941E14220C7 ЕСИТ - М ESIT - M 200168204 АКВАТЕРМ АКВАТЕРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 144 А АКВАТЕРМ ООД ТОДОР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ A16286B2C029C0D466DC9A3AC402ABA0F6E86C3C512313145EEBA5837AA4888E ВАНЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА 27CC4B4CF34173A637AEB341933122CCF036600098E643654AF6E76BB0FD5D1F АКВАТЕРМ AKVATERM 115046715 МАКИР - П МАКИР - П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 МАКИР - П ООД КИРИЛ МАРИНОВ МЛАДЕНОВ 1415443942ED8DE033129783BD7E1DE333F27FDB85B27AD05ABF5695A1DA1B4C МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC МАКИР - П MAKIR - P 115892168 ПИРС ПИРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул.Княз Батемберг 3 -а ПИРС ООД ДИЯН ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ 22139EA56F7ED304EC247C1367966A86DE81D12512F5EAA6F89D6DD773CDBD0F ПАВЕЛ ЩЕРИОНОВ ПАВЛОВ F9991FDA3E8436AD9213202CD9046FC928AD69DFC5B541B3F151CDD9B5A3A3F6 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ EАД 831558413 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИРС PIRS 102111057 КРЕЙН КРЕЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 26 КРЕЙН ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ BB0F6BDB46D48ECF88D7D392BA987473496798DC719406EC2C052E53344FC434 ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 0A10BEDB779B7BF7439303097402B91EF40EA4E14BE5832BF3155A61135A668C АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ C689722F4027384A2FB4519B37EE6D0548A1838E1B2296E3201EC1797CA619EA КРЕЙН KREYN 115784465 АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Волга 53 2 АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ ЕООД ВАЛЕНТИН МИЛАДИНОВ МИХАЙЛОВ 9FA102AAF7AD96FC3218A723AEED169502273DF9BE329B9C7067318AA5E9ADEF АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ ARHITEKTURNO BYURO - MIHAYLOVI 825290537 ГЕОМАП ГЕОМАП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ТРЕПЕТЛИКА 9 ГЕОМАП ЕООД ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ 5AC888B7CC2449642CF192D6B995DD15D50077E7465B965CB67DC448162D6E43 ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ 2D2FB3A4E631D01D27D41ECBDEE53216E57DDC238AE933B3B779124B68CF0F9E ГЕОМАП GEOMAP 115650670
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 416 251 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 802 966 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 792 652 лв./BGN
Проект: Изграждане на ферма за отглеждане и развъждане на щрауси в ПИ 067020 ,местност ”Рудината” в землището на с.Горна Кремена ,общ.Мездра ,обл.Враца
ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД
ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД
ЕИК ID: 202778226
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Кремена 3154 ул.Райко Даскалов 21 ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 ул.Св. Кирил и Методий ... 11 ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ 202778226(ДФЗ|ТР)
ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО 106028833(ДФЗ|ТР)
Щраусова компания ЕООД 202778226(ДФЗ|ТР)
Ариел - ТН ЕООД 106517564(ДФЗ|ТР)
...
ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 20 20 А ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 20 20 A ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД Тихомир Йорданов Цоцовски 22221556D2128EBBB388108B9BCB954FFCEED04FFF259EAA743B904C7AF3F85A Даниел Тихомиров Цоцовски 138F7A30F14CF9BAB480076135C9C6322BBB88E5F9C7B9EF68D0E4B681654F76 ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Кремена 3154 ул.Райко Даскалов 21 ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 ул.Св. Кирил и Методий 11 ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ 202778226 ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО 106028833 Щраусова компания ЕООД 202778226 Ариел - ТН ЕООД 106517564 ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ SHTRAUSOVA KOMPANIYA 202778226
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 143 910 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 500 737 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 499 346 лв./BGN
Проект: Животновъден комплекс за пилета бройери
"Щастливата ферма" ЕООД
Щастливата ферма ЕООД
ЕИК ID: 203388955
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Врабево 5660 ул. Георги Димитров 75 Щастливата ферма ЕООД Борис Маринов Папазов 02953CBE2853[..](ДФЗ|ТР)
БОГДАН КИРИЛОВ АСЕНОВ 919AC4DF8DA1[..](ДФЗ|ТР)
...
"Щастливата ферма" ЕООД Щастливата ферма ЕООД Щастливата ферма Щастливата ферма ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Врабево 5660 ул. Георги Димитров 75 Щастливата ферма ЕООД Борис Маринов Папазов 02953CBE2853C1F54F7826FA2043F763F86EBC6A90134460A042F1D0EF29A94C БОГДАН КИРИЛОВ АСЕНОВ 919AC4DF8DA18C7B821DF0E4E7B0AB01138FF260DBCAC738D29F06DD441BEB7E Милкана Маринова Папазова 819EB156E31B4B3FD067948E7EF01AB58A57E6A9030DD3B44363D313A3941083 Щастливата ферма SHTastlivata ferma 203388955
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 946 173 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 167 704 лв./BGN
Изплатени / Payed: 583 852 лв./BGN
Проект: „Модернизация на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци в с. Стряма, общ. Раковски“ виж доставчиците
"Щром" ЕООД
ЩРОМ ЕООД
ЕИК ID: 825373709
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID: 547641
"Щром" ЕООД ЩРОМ ЕООД ЩРОМ ЩРОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Шести септември 258 ЩРОМ ЕООД Стайко Тошков Тодоров 2BF2F391EB5D[..](ДФЗ|ТР)
Щром ЕООД 825373709(ДФЗ|ТР)
Щром проект ООД 201968094(ДФЗ|ТР)
...
"Щром" ЕООД ЩРОМ ЕООД ЩРОМ ЩРОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Шести септември 258 ЩРОМ ЕООД Стайко Тошков Тодоров 2BF2F391EB5D9ED6B76CF4F4F370D6308D63D887FE43541A81E539E44A4AD81C Щром ЕООД 825373709 Щром проект ООД 201968094 ЩРОМ SHTROM 825373709 КОСТАНЕВА КОСТАНЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.ЧЕРНИШЕВСКИ 27 КОСТАНЕВА ЕООД МОШАНКА ИВАНОВА КОСТАНЕВА E666512206AC13FAA2BBCF877723EBD32C6125DB3E2382489BD615A37DABE8A0 КОСТАНЕВА KOSTANEVA 160028884 СПЕКТЪР 91 СПЕКТЪР 91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ 77 СПЕКТЪР 91 ЕООД ПЕТКО КОЛЕВ СТОЯНОВ B796F8E3C0D21A34F0C20038E8F88E34D106268DB6DA4E08A048ADB5A05B282E СПЕКТЪР 91 SPEKTAR 91 123708066 АБРИС - 08 АБРИС - 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.БОГОМИЛ 122 АБРИС - 08 ЕООД АПРАХАМ АРТИН САРКИСЯН 6184761D4EC0E657B580F114C0173D02E48CEF9EF2BBE4885FE7747CEE1DD9D5 АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ 1239796552A3FF8229C211648551655C7D9CE53E9FF6E9C397ECCF9E2E6F4954 АБРИС - 08 ABRIS - 08 200179053 КЛИМА КОМФОРТ КЛИМА КОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЗОРНИЦА 1 1 КЛИМА КОМФОРТ ЕООД СТОЙКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ 331AA393F404339241BC05169A00B7023C7A91E133A427DAD2C4EC3D5E2F57CF БИНКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ 295AC358CF693A3CEB09066CEDFD7541361CE642564342B3DE8638F869613E7A КЛИМА КОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Зорница 1 А КЛИМА КОМФОРТ KLIMA KOMFORT 102887502 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ПЛИСКА 3 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД ДЕЛЯНА ДОБРОМИРОВА НИКОЛОВА AC57B4BC834050E167D6F05B0383D4C5D1150148A7C5D7B3E685F1DB76183F81 ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ ВАНЧЕВ 234B2459F7AF39BCA34F47910083A7D3ECACB109DAB4241022F3A023051D27F8 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Методи Кусев 7 Б ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ул. Димо Недев 1 ДОНКА ДИМИТРОВА ВАНЧЕВА FB4FDD9E967B801088B766D6D232DAE384F5CFDF86EBF8A42942D024AB7AB8F1 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Екзарх Антим I 42 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕООД ХРИСТО ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ A6319B7BF99DFA8A6ED2975882D2625F7A3A9842FA250DBBAF59A395E72A42DC ДОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА FB4FDD9E967B801088B766D6D232DAE384F5CFDF86EBF8A42942D024AB7AB8F1 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любеново 6267 ДРАГОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ D9909F08886B6841B2CC6903E6DB8783ADF2B89F9CDB80628FB89DB68AF1F2AA ЕВРО КОНСУЛТ 2006 EVRO KONSULT 2006 123738846 СК ТИЙМКОНСУЛТ СК ТИЙМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 9 СК ТИЙМКОНСУЛТ ЕООД СТОЯН КИРКО КИРКОВ D9C22F796EF301C90238CB1034A3CF5AADCD73D8F197B00698EB930DA45E2D0E СК ТИЙМКОНСУЛТ SK TIYMKONSULT 160067894 ЕСИТ - М ЕСИТ - М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 453 Б ЕСИТ - М ЕООД ТАНЧО ГЕНЧОВ МЪРХОВ 0A419039F865BAC17BA956168EC03911FEA2DB5CD9E5D4F80D9EDD498CA72310 Николина Кръстева Митова 8732D70489A6310FC0D50941E14220C7 ЕСИТ - М ESIT - M 200168204 АКВАТЕРМ АКВАТЕРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 144 А АКВАТЕРМ ООД ТОДОР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ A16286B2C029C0D466DC9A3AC402ABA0F6E86C3C512313145EEBA5837AA4888E ВАНЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА 27CC4B4CF34173A637AEB341933122CCF036600098E643654AF6E76BB0FD5D1F АКВАТЕРМ AKVATERM 115046715 МАКИР - П МАКИР - П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 МАКИР - П ООД КИРИЛ МАРИНОВ МЛАДЕНОВ 1415443942ED8DE033129783BD7E1DE333F27FDB85B27AD05ABF5695A1DA1B4C МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC МАКИР - П MAKIR - P 115892168 ПИРС ПИРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул.Княз Батемберг 3 -а ПИРС ООД ДИЯН ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ 22139EA56F7ED304EC247C1367966A86DE81D12512F5EAA6F89D6DD773CDBD0F ПАВЕЛ ЩЕРИОНОВ ПАВЛОВ F9991FDA3E8436AD9213202CD9046FC928AD69DFC5B541B3F151CDD9B5A3A3F6 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ EАД 831558413 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИРС PIRS 102111057 КРЕЙН КРЕЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 26 КРЕЙН ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ BB0F6BDB46D48ECF88D7D392BA987473496798DC719406EC2C052E53344FC434 ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 0A10BEDB779B7BF7439303097402B91EF40EA4E14BE5832BF3155A61135A668C АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ C689722F4027384A2FB4519B37EE6D0548A1838E1B2296E3201EC1797CA619EA КРЕЙН KREYN 115784465 АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Волга 53 2 АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ ЕООД ВАЛЕНТИН МИЛАДИНОВ МИХАЙЛОВ 9FA102AAF7AD96FC3218A723AEED169502273DF9BE329B9C7067318AA5E9ADEF АРХИТЕКТУРНО БЮРО - МИХАЙЛОВИ ARHITEKTURNO BYURO - MIHAYLOVI 825290537 ГЕОМАП ГЕОМАП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ТРЕПЕТЛИКА 9 ГЕОМАП ЕООД ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ 5AC888B7CC2449642CF192D6B995DD15D50077E7465B965CB67DC448162D6E43 ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ 2D2FB3A4E631D01D27D41ECBDEE53216E57DDC238AE933B3B779124B68CF0F9E ГЕОМАП GEOMAP 115650670
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 843 340 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 921 670 лв./BGN
Изплатени / Payed: 918 752 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
Кооперация "Земеделска кооперация за производство и услуги "Златен клас - Щръклево""
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К
ЕИК ID: 827107002
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182300
... ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К БЪЛГАРИЯ с. Щръклево 7078 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ... ПЕТРОВА 580DB43D233D[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI ZLATEN KLAS-SHTRAKLEVO ...
Кооперация "Земеделска кооперация за производство и услуги "Златен клас - Щръклево"" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К БЪЛГАРИЯ с. Щръклево 7078 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К НИКОЛА ВАСИЛЕВ ИВАНОВ 25D573833B7FC8CFD797C002C4BAE8F33F37F433A44F697BC17603D718DF55CD ГЕОРГИ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ 82DC7073FA1636247332F0B8CA0392801162A6CF0FE1B93CAB7443423720C2EB ИВАН КЪНЕВ ДИМОВ 385EF4C917C1ED3AB35FB99ABE410FAEEEE5D988E6D39E216E5A69019F677B90 ИСМЕТ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ B5D331FD855B93F85BACB8EFE33F840FEA0842AE30F435AFE48256CB284E84AC ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ 2471688142B9A675F9A6E2038D9FDF3C46A605A855990AA15EFD92D675036AA1 ЙОРДАНКА ДЕЧЕВА ДОСЕВА 8848C1CF23BBE9795502B87B74DD47AD5B73D1C7981CA9FD37FF3EE7CD418278 СТЕФАН ИВАНОВ ДАФИНОВ 2A26CC9734E1D5E1E00C540A2460913AFD32B7EB08E9EE255BAAFD3BDD8DD520 ПЕТЪР КИРИЛОВ КАЛЕНДЖИЕВ C2F3B3B4DFE7D67FEFDF33ADE3177FE59721013FCBA378F10E83F0F15E949168 МИЛКА СТОЯНОВА МИНЕВА 6329BC68ADC335B90A144890BB81B8CE9AFDAA7388EE2D4F428E6A0803B69908 ЙОРДАН КЪНЕВ КИРЯКОВ E81D918A1332FE7C7AB30370436AF01224B44B279346E80CE2F78F8FE75E0323 РУМЯНКА МАРИНОВА ДАНЕВА 9D2016779D7DD867112FAE9C96261920A933ECBCC3707A6CF1106109CABC35DA ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ 5D76C36A910584CDC8F641741319FAE580E473A021A6B3A95A8E4940011EE300 МАРИАНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА 1B0F03DD1C73EA7111D31820C950D28355BFE6DDEB12E2DA6E00351A2A92F397 ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГОЛЕМАНОВ DA6D3EBBED03CCFCACE03E50FFB636B36F83B2CBF9B4BB5AAD49D751A3388318 ЮЛХАН АХМЕД САКАЛЪ 7EA97AB0EDBFE1D9EBD2B09CC997D5AB644298749B43B1D690D46703A3ED4091 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ 0A860B82650D199477A823C9F3FAAA4F1A42D8AF9667F2F80D09AC8CA88A5214 ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ТОКУСЧИЕВ 89755F9D305F1F56EBB8AA9DAF869A5E8303C62E27A5A6E26EDDCC1CB409F5CB ЪРФАН ЮСЕИН ИБРЯМ 068A2B863AECBA9A75440DC7788D40D5177838B6CE14F46E66BDCE4F310DC942 ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 67B58C49A9AC09C05566AC16C1A8B957B93F5672E62D3A1D540DE5D8F3CACDB7 СТЕФКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА C89CCEA81DE6B6233479B3C04921EFA6292D7D9AB26E28F354A6708064614527 НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА 580DB43D233D8A8F75EC2877C7D07E9A83EFC654699E8D0F529F24F3ADB0EE15 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI ZLATEN KLAS-SHTRAKLEVO 827107002 АГРОПРОФИЛ АГРОПРОФИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ЕПИСКОП СОФРОНИЙ 32 АГРОПРОФИЛ ЕООД СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ СТАТЕВ 0F312DCE86A2703BC9E371A41E1212EE0DBAA25875C4FC5D3B691B7048E3E79C АГРОПРОФИЛ AGROPROFIL 200809228 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРОМАШИНА - СОФИЯ АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНАИМПЕКС АД 831640426 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА - СОФИЯ AGROMASHINA - SOFIYA 131309501 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316
Одобрени разходи / Approved expenses: 785 834 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 392 917 лв./BGN
Изплатени / Payed: 392 917 лв./BGN
Проект: Разширение и оборудване на съществуващата птицеферма в УПИ I, кв. 28, гр. Пещера чрез реконструкция и пристрояване към съществуващата сграда с цел изграждане на производствен център за кокошки - носачки. Изграждане на метален навес / склад / за инвентар и амбалаж. Реконструкция на склад за яйца, фуражен цех, покупка на сортировъчна машина за яйца и изграждане на нова масивна ограда. виж доставчиците
Щерю Тахов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 378434
Щерю Тахов СЕВЕРНИ ВОДИ СЕВЕРНИ ВОДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ...
Щерю Тахов СЕВЕРНИ ВОДИ СЕВЕРНИ ВОДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 38-39 СЕВЕРНИ ВОДИ ООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАНТЕЛЕЕВ A1EC7A0B9622167111A144948B2FB17FFB3EF3F7E4DD92574BED8C0FDBD9CF76 ОБЩИНА гр.СУНГУРЛАРЕ 000057250 ОБЩИНА гр.ПОМОРИЕ 000057179 ОБЩИНА с.РУЕН 000057211 ОБЩИНА гр.КАРНОБАТ 000057026 Росица Кольова Пантелеева 1C32F3F1D82E8F0816AEB5F0E9A2881FFC88C4842EC57F99E34CFC7FE976F6B3 СЕВЕРНИ ВОДИ SEVERNI VODI 130558439 ТАНЯ ТАНЧЕВА-24-М - ХРИСИМИР ТАНЧЕВ ТАНЯ ТАНЧЕВА-24-М - ХРИСИМИР ТАНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 15 ТАНЯ ТАНЧЕВА-24-М - ХРИСИМИР ТАНЧЕВ ЕТ ХРИСИМИР ТАНЧЕВ ХРИСТОВ 783425D6846A4F28087A10C0713E3B29EAD0670AB87594E5388EE9C4CF655786 ТАНЯ ТАНЧЕВА-24-М - ХРИСИМИР ТАНЧЕВ TANYA TANCHEVA-24-M - HRISIMIR TANCHEV 119622184 АГРОКОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ АГРОКОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ 69 АГРОКОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ 7D8ABD32045C42A299BA18B1156404DB76DA16DA255F23B2894F1BFD25BB590F АГРОКОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 112 Поултри инженеринг ЕООД 201202010 Дамян Желязков Георгиев C35E6885258F6BB25D28147FB4B2F6771C3EC52A52E3584CA38AB26516A9334D АГРОКОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ AGROKONSULT - INZHENERING 123506043
Одобрени разходи / Approved expenses: 768 254 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 384 127 лв./BGN
Изплатени / Payed: 384 127 лв./BGN
Проект: Покупка на сортировъчно-пакетираща машина за яйца, покупка и монтаж на оборудване за отглеждане на птици в съществуваща сграда и ел. агрегат за аварийно захранване. виж доставчиците
Щерю Тахов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 353383
Щерю Тахов АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Щерю Тахов АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 РОК СИЕ РОК СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 13 ет.1 ап.2 РОК СИЕ ООД РАДОСТИНА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА B0AF3893BC31092A34F8A6A49429CD1D37D685DACB94AF5844C7C7283048E7F8 ЕМИЛ ГЕРГИНОВ ЗАХАРИЕВ 2B68F833C947CBB90077F2211AAEB2CCD0F200B2B3F87BE3F4729CC90D50A35D РОК СИЕ ROK SIE 112595651 АГЛО ХАЛ АГЛО ХАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ДИАНА 17 АГЛО ХАЛ ЕООД ХРИСТО ВИДОЛОВ ХРИСТОВ 74A48B7758C1B514C8EC5417BDB2D9C93B453B1742268F2F692A60971F8ED465 АГРОМАШИНА ГРУП ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ЗАНЕВ AD69A124D02DAE26E6CF8F8195D6DDCE32438CBB7574FAEF8257CEACC3E21C59 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F АТАНАС КИСИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F АГЛО ХАЛ AGLO HAL 202477721
Одобрени разходи / Approved expenses: 595 464 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 297 732 лв./BGN
Изплатени / Payed: 297 732 лв./BGN
Проект: Къща за гости Букор Щепи, с.Мандрица, община Ивайловград виж доставчиците
"Букор Щепи"ЕООД
БУКОР ЩЕПИ ЕООД
ЕИК ID: 201178132
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 549250
... ПЕТРОВА AABA41E32EE0[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА AABA41E32EE0[..](ДФЗ|ТР)
БУКОР ЩЕПИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи ... ПЕТРОВ AD90F2077E41[..](ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД ХОЛДИНГ ООД 589E9F1A508C[..](ДФЗ|ТР)
БУКОР ЩЕПИ BUKOR SHTEPI 201178132(ДФЗ|ТР)
КРОМ КРОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"Букор Щепи"ЕООД БУКОР ЩЕПИ ЕООД БУКОР ЩЕПИ БУКОР ЩЕПИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мандрица 6585 ул. Васил Коларов 11 БУКОР ЩЕПИ ЕООД МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА AABA41E32EE0CCA3F4A7F7B090E72D96A7597CFA5988F7C6C8B514C038C9FFDA МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА AABA41E32EE0CCA3F4A7F7B090E72D96A7597CFA5988F7C6C8B514C038C9FFDA БУКОР ЩЕПИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 104 ИВАЙЛО МАЛЧЕВ ПЕТРОВ AD90F2077E41899D998281C262324B60F478B3DBA73701CE24AB3280B8A1F438 АВАНГАРД ХОЛДИНГ ООД 589E9F1A508CED28A548E076F227548C БУКОР ЩЕПИ BUKOR SHTEPI 201178132 КРОМ КРОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. ЗАРЯ 17 КРОМ ЕООД ИЛИЯ ИВАНОВ ТАНЧЕВ 42C1A713B72AF8846317245DBF8E5D18594BEA6F45644D30CA085585A456FF2B КРОМ KROM 115626502
Одобрени разходи / Approved expenses: 577 968 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 351 686 лв./BGN
Проект: Подмяна на неуголемена клетка /стар модел/ за отглеждане на кокошки носачки с нова уголемена клетка съгласно изискванията на Директива 1999/74/ЕО, влизаща в сила от 01.01.2012г. за съществуващо работещо помещение.
Щерю Тахов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Щерю Тахов
Щерю Тахов
Одобрени разходи / Approved expenses: 428 592 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 214 296 лв./BGN
Изплатени / Payed: 211 896 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Кооперация "Земеделска кооперация за производство и услуги "Златен клас - Щръклево""
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К
ЕИК ID: 827107002
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182300
... ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К БЪЛГАРИЯ с. Щръклево 7078 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ... ПЕТРОВА 580DB43D233D[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI ZLATEN KLAS-SHTRAKLEVO ...
Кооперация "Земеделска кооперация за производство и услуги "Златен клас - Щръклево"" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К БЪЛГАРИЯ с. Щръклево 7078 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО К НИКОЛА ВАСИЛЕВ ИВАНОВ 25D573833B7FC8CFD797C002C4BAE8F33F37F433A44F697BC17603D718DF55CD ГЕОРГИ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ 82DC7073FA1636247332F0B8CA0392801162A6CF0FE1B93CAB7443423720C2EB ИВАН КЪНЕВ ДИМОВ 385EF4C917C1ED3AB35FB99ABE410FAEEEE5D988E6D39E216E5A69019F677B90 ИСМЕТ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ B5D331FD855B93F85BACB8EFE33F840FEA0842AE30F435AFE48256CB284E84AC ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ 2471688142B9A675F9A6E2038D9FDF3C46A605A855990AA15EFD92D675036AA1 ЙОРДАНКА ДЕЧЕВА ДОСЕВА 8848C1CF23BBE9795502B87B74DD47AD5B73D1C7981CA9FD37FF3EE7CD418278 СТЕФАН ИВАНОВ ДАФИНОВ 2A26CC9734E1D5E1E00C540A2460913AFD32B7EB08E9EE255BAAFD3BDD8DD520 ПЕТЪР КИРИЛОВ КАЛЕНДЖИЕВ C2F3B3B4DFE7D67FEFDF33ADE3177FE59721013FCBA378F10E83F0F15E949168 МИЛКА СТОЯНОВА МИНЕВА 6329BC68ADC335B90A144890BB81B8CE9AFDAA7388EE2D4F428E6A0803B69908 ЙОРДАН КЪНЕВ КИРЯКОВ E81D918A1332FE7C7AB30370436AF01224B44B279346E80CE2F78F8FE75E0323 РУМЯНКА МАРИНОВА ДАНЕВА 9D2016779D7DD867112FAE9C96261920A933ECBCC3707A6CF1106109CABC35DA ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ 5D76C36A910584CDC8F641741319FAE580E473A021A6B3A95A8E4940011EE300 МАРИАНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА 1B0F03DD1C73EA7111D31820C950D28355BFE6DDEB12E2DA6E00351A2A92F397 ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГОЛЕМАНОВ DA6D3EBBED03CCFCACE03E50FFB636B36F83B2CBF9B4BB5AAD49D751A3388318 ЮЛХАН АХМЕД САКАЛЪ 7EA97AB0EDBFE1D9EBD2B09CC997D5AB644298749B43B1D690D46703A3ED4091 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ 0A860B82650D199477A823C9F3FAAA4F1A42D8AF9667F2F80D09AC8CA88A5214 ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ТОКУСЧИЕВ 89755F9D305F1F56EBB8AA9DAF869A5E8303C62E27A5A6E26EDDCC1CB409F5CB ЪРФАН ЮСЕИН ИБРЯМ 068A2B863AECBA9A75440DC7788D40D5177838B6CE14F46E66BDCE4F310DC942 ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 67B58C49A9AC09C05566AC16C1A8B957B93F5672E62D3A1D540DE5D8F3CACDB7 СТЕФКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА C89CCEA81DE6B6233479B3C04921EFA6292D7D9AB26E28F354A6708064614527 НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА 580DB43D233D8A8F75EC2877C7D07E9A83EFC654699E8D0F529F24F3ADB0EE15 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI ZLATEN KLAS-SHTRAKLEVO 827107002 АГРОПРОФИЛ АГРОПРОФИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ЕПИСКОП СОФРОНИЙ 32 АГРОПРОФИЛ ЕООД СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ СТАТЕВ 0F312DCE86A2703BC9E371A41E1212EE0DBAA25875C4FC5D3B691B7048E3E79C АГРОПРОФИЛ AGROPROFIL 200809228 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРОМАШИНА - СОФИЯ АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНАИМПЕКС АД 831640426 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА - СОФИЯ AGROMASHINA - SOFIYA 131309501 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316
Одобрени разходи / Approved expenses: 389 789 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 155 916 лв./BGN
Изплатени / Payed: 155 916 лв./BGN
Проект: Изграждане на кафе-аперитив в с.Житница,община Калояново виж доставчиците
ЕТ "Карнъка-Никола Щипков"
КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ ЕТ
ЕИК ID: 201177549
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 510506
... 4172 40-ТА 14 КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ ЩИПКОВ D9C95ADD5D44[..](ДФЗ|ТР)
КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ KARNAKA - NIKOLA SHTIPKOV 201177549(ДФЗ|ТР)
ХААС - ... ИВО САРКИС ГАРАБЕДЯН 25A945518C4B[..](ДФЗ|ТР)
ТИРЛИН TIRLIN 115128327(ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ЩЕРЕВ СТЕФАН ЩЕРЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. 3-ТИ ...
ЕТ "Карнъка-Никола Щипков" КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ ЕТ КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 40-ТА 14 КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ ЩИПКОВ D9C95ADD5D44065E6768A6190739F39FB298A26E5AE4A7C30F572C081CA4EBD2 КАРНЪКА - НИКОЛА ЩИПКОВ KARNAKA - NIKOLA SHTIPKOV 201177549 ХААС - 60 ХААС - 60 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 121 ХААС - 60 ЕООД МИСАК БЕРДЖ ЕНИДЖЕЛЯН E32639F4DB15684778EBF2615A1F9F33A64724B6F3202CB959A3F013A6E0647E ХААС - 60 HAAS - 60 115030769 БУЛКОМП БУЛКОМП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.МАРИЯ ЛУИЗА 7 2 БУЛКОМП ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ 8B5C68DA8BCF4489121EED4F9870F22985712AD7F82D8D4D08575A26C5332824 ГЕРАСИМ ВЪЛЧЕВ ДУКОВ 4030016F0DA61EEA6A2288FEE1611BD9CC5E0A3E96AEF1E7F48397D1244056A3 БУЛКОМП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 14 БУЛКОМП BULKOMP 147105258 АНИ ЧОМАКОВА - ММ АНИ ЧОМАКОВА - ММ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 ул. 35-ТА 3 АНИ ЧОМАКОВА - ММ ЕТ АНИ ПАВЛОВА ЧОМАКОВА 28376F58FA4A523801E9B9669978EC3EA06A5213D638173CBA4B33F7FF740774 АНИ ЧОМАКОВА - ММ 115618904 СИМЕТРИЯ СТИЙЛ 200649923 АНИ ЧОМАКОВА - ММ ANI CHOMAKOVA - MM 115618904 ТИРЛИН ТИРЛИН АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 МАРИЦА 27 ТИРЛИН АД САРКИС ТАТЕОС ГАРАБЕДЯН 8A0A7211948515C01E8AD5F6967E834EEA529931DDBABE6E3B075C2A9E87AB27 НИКОЛА ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ B1509D479C1A24C723C7EBBF49CD106AB65B906E0E242C6559E4A0CFB4BEDB72 ГАНКА ЛЮБЕНОВА БОГДАНОВА 4677987E6DF90241B21A894D1FEB92BD3F9CE831FF68B581E87D38570E4E3C25 ИВО САРКИС ГАРАБЕДЯН 25A945518C4B289E41AAF3ECC1749097564785704B9B3831E5CA42B9B8793829 ТИРЛИН TIRLIN 115128327 СТЕФАН ЩЕРЕВ СТЕФАН ЩЕРЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. 3-ТИ МАРТ 10 СТЕФАН ЩЕРЕВ ЕООД СТЕФАН СТОЙКОВ ЩЕРЕВ 4B0DFACCF7EE81C78DB3F679CA850F06D1B930AA74FE045D6C12A2F36334D82A СТЕФАН ЩЕРЕВ STEFAN SHTEREV 115058149 ТИРОЛ СЕРВИЗ ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 СРЕДОРЕК 14 В ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ 8D45701641A261EF30B94C45BB2138AE7C0A0B8707BB1D7B94E10E4046BBC2D5 ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ D3199C9BA33C557551C19FAFE56DE1348FCBE2DB8314219E625BE1C5213B953F РОСИЦА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА 47AFC7EDE50A13FA5118015AC92E3486E4BF9F0D2CEE34A0C7C98247AD3CECFC ТИРОЛ СЕРВИЗ TIROL SERVIZ 131180565 РГБ и ИЗОТ-СЕРВИЗ РГБ и ИЗОТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Радецки 8 РГБ и ИЗОТ-СЕРВИЗ ООД Георги Николов Чакъров DFED1897846F962A97CBFB6275DBE0F7566E8071B8BA43232F1DE17FEBF3672C Богдан Пеев Богданов 8CD081653101E78F9E5C949B881596B91737719139CB100138558DCCE7651CA8 Румен Пеев Попов 6192F5B7DB6F0552FDD6AE485A26A368C457E2AF7B30CB2E6532FDED84F721B7 РГБ и ИЗОТ-СЕРВИЗ RGB i IZOT-SERVIZ 115857847
Одобрени разходи / Approved expenses: 386 730 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 270 711 лв./BGN
Изплатени / Payed: 270 711 лв./BGN
Проект: "Ремонтна работилница за ремонт на селскостопанска техника УПИ VІІІ - промишлен терен, кв. 33 с. Кардам гр.Ген.Тошево виж доставчиците
"Щарк" ООД
ЩАРК ООД
ЕИК ID: 124613176
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 182879
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА ... ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF2509[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76[..](ДФЗ|ТР)
ЩАРК SHTARK 124613176(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ ...
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА 907AF1650F574F0F1BC66A0E9354B475DC3F58308FB6245ADE2AAE196FE14AF3 ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF25090F4A20ECFD483DAA16F83D1BC687EEEEC0AEF1358B86F3D4F73F АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76E7D2295D68CB7125466B580C00CCB167641D0A0512B7ADFDC1DE ЩАРК SHTARK 124613176 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АЯ АЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. ПОДВИС 47 АЯ ЕООД АСЯ ВЕСЕЛИНОВА КУЦАРОВА 92E82F567BA770ADB6E25D53F6094B13A15687B230DB7CE710A9814BF2466C4B АЯ AYA 103887455 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 кв. ДИМОВА МАХАЛА ул. БРОДО 3 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БОГОМИЛ АНАНИЕВ АЛЕКСОВ 3AF583AA5F01B8179F56C6E16BDDA9BB73C04338D1CBF65CA6EAECC4B2A04B76 АНИСИЯ БОГОМИЛОВА ГОТЕВА 8C026DE4BDA90C4A93AD4092DFFA4FA71BAB62DF194FD3281D5936A61BF95D3E ЕЛЕНКА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСОВА 19C1CE132A0B97BAD4C7F76EEB4E62AD67314A1094B4539668913504BA4066B2 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ABIYU-INZHENERING 113556090 ДАЛА КОНСУЛТ ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 1 87 Б ДАЛА КОНСУЛТ ООД АНГЕЛ ХАРАЛАМПИЕВ БУЗОВ 31FCD3B005A9AC897DA0D56B6D910E9D386F9913556223E5E3648A8D1E076190 ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ХРИСТОВ C9AACD50ED5093DCAE8CDB0303F441516BA7D4CE415B6DB56AC81EFDC0E33447 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 376 1 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 АНТОН ДИМИТРОВ ДИМОВ 83DA56B3C02F507564EB25A76C1AABBE46A654FA76E47EFA33F112A91265A381 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ВАСИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БЛАГОВА 58BB54C3642F35A192DC0BC6C2CFF14BE89AF3C72C4CF9AA1299914834E4163D ДАЛА КОНСУЛТ DALA KONSULT 131250953 ЕАР ЛУКС-В ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 СЛАТИНА УЛ.КАМЧИЯ 1 ЕАР ЛУКС-В ООД ЕЛЕНА ПЕТРОВА БЛАГОВА 597C0709DAEC3885F24614A90A980F217B7F295D5325F7F282FEECCD0FDA74F1 ПЕНЬО КУРТЕВ ПЕНЕВ 1CE24439CFC6A7A7890264DD633D77A3C8322BE559A22DF5BBE1916F1DC24FFF ПЕТЪР БЛАГОЕВ БЛАГОВ AB5C564835C1ED3CEAE1D52559FE7D0BB870F5B5C76F4ECBBC72D122EB331889 АЛЕНА ИЛИЕВА БОЖИНОВА B53E098F832DE75AFA716B8121FCD23971A490B7780B4106CB5BA16B64CDFCD2 ВАНЯ БЛАГОЕВА ЧИРОВА C8B6C620B53D4760FC273414B24A03CD9C005A1155C097B17540053EE311AFAC ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 м. Манастирски ливади - изток, ул.410 33 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1728 ГАРА ИСКЪР 5004 5 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ГАРА ИСКЪР ул. 5004 5 ВАНЯ БЛАГОЕВА БЛАГОВА C8B6C620B53D4760FC273414B24A03CD9C005A1155C097B17540053EE311AFAC Елвира Гроник Танчева 0578047BFEF335F37CB7257E061DE2F717919F43526AF9013AEBF42857AC4B0B ЕАР ЛУКС-В EAR LUKS-V 121554687 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 ул. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 59A38B52EE6270CA83B2DBFD0F519D607A3D66DF762AA3C0F03B542218786B10 ДАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА EF4FAA50D53FE17964D52FFE55FDF9F39614E8BF71398738E834EF4679F03968 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ DAC5AE343CE8631A89641DC697B4A0EA89155883A0F3DBE9AC3486A4E98276E4 ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА 1B8AE81424D75BBAAE4686AFF9B40497CF5C769DE606878E29621B237EE4F786 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИЛЕНОВ E25805656F2385F63FE4BDEFC63341B43F96B72124CAB6132594A04CD4A6FE9B СИМЕОН ПЕТРОВ ЦИБРАНСКИ CF7D06CF2D39F5EE63E97456AA85A9A2AC05C19A12CC5E5B5D085AA528698E98 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ HELI BALGARIYA 175300308 ЗЕНИТ - 71 ЗЕНИТ - 71 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 37 ЗЕНИТ - 71 ЕООД ДОБРИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ F612818C8099C443402B197213E861CB7A1976DBC199C4FC8E07976BA70163CA ЗЕНИТ - 71 ZENIT - 71 124519848 АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. АЛЕН МАК 7А АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ 7A304C53A37A0DFB278B182F1EB52CE343DB867BF5ABAE826B48B1A6F14C76FC ГЕОРГИ АУРЕЛОВ ДИМОВ B5D6CF6CA6A0F9B98482F909651D68B0CEBCB6C47E99048C4BDE3BFD084E7E5A АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 AURELOV - KOLEV 05 124653822 АГРОМАШИНА БГ АГРОМАШИНА БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.БОРЯНА 5 Д АГРОМАШИНА БГ ООД МЛАДЕН МИХАЛЕВ КОСТОВ 8E3C0334876A2D19711666BA7B1072117855D4CABA1AB59D17D7C3D47713C6B5 АТАНАС ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ 0547C9107EAFF9638194103ED59506339F673FB6D16415E4AA795E09FE8EF943 АГРОМАШИНА БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ХРИСТО БОТЕВ 6 Г АГРОМАШИНА БГ AGROMASHINA BG 203667976
Одобрени разходи / Approved expenses: 384 726 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 269 308 лв./BGN
Изплатени / Payed: 267 352 лв./BGN
Проект: Промяна предназначение на съществуващ склад в цех за производство на пелети в УПИ ХІІІ, пром. терен кв. 33 с. Кардам, общ. Ген. Тошево виж доставчиците
"Щарк" ООД
ЩАРК ООД
ЕИК ID: 124613176
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 182879
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА ... ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF2509[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76[..](ДФЗ|ТР)
ЩАРК SHTARK 124613176(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ ...
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА 907AF1650F574F0F1BC66A0E9354B475DC3F58308FB6245ADE2AAE196FE14AF3 ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF25090F4A20ECFD483DAA16F83D1BC687EEEEC0AEF1358B86F3D4F73F АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76E7D2295D68CB7125466B580C00CCB167641D0A0512B7ADFDC1DE ЩАРК SHTARK 124613176 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АЯ АЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. ПОДВИС 47 АЯ ЕООД АСЯ ВЕСЕЛИНОВА КУЦАРОВА 92E82F567BA770ADB6E25D53F6094B13A15687B230DB7CE710A9814BF2466C4B АЯ AYA 103887455 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 кв. ДИМОВА МАХАЛА ул. БРОДО 3 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БОГОМИЛ АНАНИЕВ АЛЕКСОВ 3AF583AA5F01B8179F56C6E16BDDA9BB73C04338D1CBF65CA6EAECC4B2A04B76 АНИСИЯ БОГОМИЛОВА ГОТЕВА 8C026DE4BDA90C4A93AD4092DFFA4FA71BAB62DF194FD3281D5936A61BF95D3E ЕЛЕНКА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСОВА 19C1CE132A0B97BAD4C7F76EEB4E62AD67314A1094B4539668913504BA4066B2 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ABIYU-INZHENERING 113556090 ДАЛА КОНСУЛТ ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 1 87 Б ДАЛА КОНСУЛТ ООД АНГЕЛ ХАРАЛАМПИЕВ БУЗОВ 31FCD3B005A9AC897DA0D56B6D910E9D386F9913556223E5E3648A8D1E076190 ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ХРИСТОВ C9AACD50ED5093DCAE8CDB0303F441516BA7D4CE415B6DB56AC81EFDC0E33447 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 376 1 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 АНТОН ДИМИТРОВ ДИМОВ 83DA56B3C02F507564EB25A76C1AABBE46A654FA76E47EFA33F112A91265A381 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ВАСИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БЛАГОВА 58BB54C3642F35A192DC0BC6C2CFF14BE89AF3C72C4CF9AA1299914834E4163D ДАЛА КОНСУЛТ DALA KONSULT 131250953 ЕАР ЛУКС-В ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 СЛАТИНА УЛ.КАМЧИЯ 1 ЕАР ЛУКС-В ООД ЕЛЕНА ПЕТРОВА БЛАГОВА 597C0709DAEC3885F24614A90A980F217B7F295D5325F7F282FEECCD0FDA74F1 ПЕНЬО КУРТЕВ ПЕНЕВ 1CE24439CFC6A7A7890264DD633D77A3C8322BE559A22DF5BBE1916F1DC24FFF ПЕТЪР БЛАГОЕВ БЛАГОВ AB5C564835C1ED3CEAE1D52559FE7D0BB870F5B5C76F4ECBBC72D122EB331889 АЛЕНА ИЛИЕВА БОЖИНОВА B53E098F832DE75AFA716B8121FCD23971A490B7780B4106CB5BA16B64CDFCD2 ВАНЯ БЛАГОЕВА ЧИРОВА C8B6C620B53D4760FC273414B24A03CD9C005A1155C097B17540053EE311AFAC ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 м. Манастирски ливади - изток, ул.410 33 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1728 ГАРА ИСКЪР 5004 5 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ГАРА ИСКЪР ул. 5004 5 ВАНЯ БЛАГОЕВА БЛАГОВА C8B6C620B53D4760FC273414B24A03CD9C005A1155C097B17540053EE311AFAC Елвира Гроник Танчева 0578047BFEF335F37CB7257E061DE2F717919F43526AF9013AEBF42857AC4B0B ЕАР ЛУКС-В EAR LUKS-V 121554687 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 ул. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 59A38B52EE6270CA83B2DBFD0F519D607A3D66DF762AA3C0F03B542218786B10 ДАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА EF4FAA50D53FE17964D52FFE55FDF9F39614E8BF71398738E834EF4679F03968 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ DAC5AE343CE8631A89641DC697B4A0EA89155883A0F3DBE9AC3486A4E98276E4 ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА 1B8AE81424D75BBAAE4686AFF9B40497CF5C769DE606878E29621B237EE4F786 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИЛЕНОВ E25805656F2385F63FE4BDEFC63341B43F96B72124CAB6132594A04CD4A6FE9B СИМЕОН ПЕТРОВ ЦИБРАНСКИ CF7D06CF2D39F5EE63E97456AA85A9A2AC05C19A12CC5E5B5D085AA528698E98 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ HELI BALGARIYA 175300308 ЗЕНИТ - 71 ЗЕНИТ - 71 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 37 ЗЕНИТ - 71 ЕООД ДОБРИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ F612818C8099C443402B197213E861CB7A1976DBC199C4FC8E07976BA70163CA ЗЕНИТ - 71 ZENIT - 71 124519848 АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. АЛЕН МАК 7А АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ 7A304C53A37A0DFB278B182F1EB52CE343DB867BF5ABAE826B48B1A6F14C76FC ГЕОРГИ АУРЕЛОВ ДИМОВ B5D6CF6CA6A0F9B98482F909651D68B0CEBCB6C47E99048C4BDE3BFD084E7E5A АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 AURELOV - KOLEV 05 124653822 АГРОМАШИНА БГ АГРОМАШИНА БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.БОРЯНА 5 Д АГРОМАШИНА БГ ООД МЛАДЕН МИХАЛЕВ КОСТОВ 8E3C0334876A2D19711666BA7B1072117855D4CABA1AB59D17D7C3D47713C6B5 АТАНАС ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ 0547C9107EAFF9638194103ED59506339F673FB6D16415E4AA795E09FE8EF943 АГРОМАШИНА БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ХРИСТО БОТЕВ 6 Г АГРОМАШИНА БГ AGROMASHINA BG 203667976
Одобрени разходи / Approved expenses: 381 018 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 190 509 лв./BGN
Изплатени / Payed: 123 808 лв./BGN
Проект: „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция /яйца/. Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност.“
Щерю Тахов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Щерю Тахов
Щерю Тахов
Одобрени разходи / Approved expenses: 344 940 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 206 964 лв./BGN
Изплатени / Payed: 103 000 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачен инвентар виж доставчиците
"Щарк" ООД
ЩАРК ООД
ЕИК ID: 124613176
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182879
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА ... ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF2509[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76[..](ДФЗ|ТР)
ЩАРК SHTARK 124613176(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ ...
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА 907AF1650F574F0F1BC66A0E9354B475DC3F58308FB6245ADE2AAE196FE14AF3 ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF25090F4A20ECFD483DAA16F83D1BC687EEEEC0AEF1358B86F3D4F73F АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76E7D2295D68CB7125466B580C00CCB167641D0A0512B7ADFDC1DE ЩАРК SHTARK 124613176 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АЯ АЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. ПОДВИС 47 АЯ ЕООД АСЯ ВЕСЕЛИНОВА КУЦАРОВА 92E82F567BA770ADB6E25D53F6094B13A15687B230DB7CE710A9814BF2466C4B АЯ AYA 103887455 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 кв. ДИМОВА МАХАЛА ул. БРОДО 3 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БОГОМИЛ АНАНИЕВ АЛЕКСОВ 3AF583AA5F01B8179F56C6E16BDDA9BB73C04338D1CBF65CA6EAECC4B2A04B76 АНИСИЯ БОГОМИЛОВА ГОТЕВА 8C026DE4BDA90C4A93AD4092DFFA4FA71BAB62DF194FD3281D5936A61BF95D3E ЕЛЕНКА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСОВА 19C1CE132A0B97BAD4C7F76EEB4E62AD67314A1094B4539668913504BA4066B2 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ABIYU-INZHENERING 113556090 ДАЛА КОНСУЛТ ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 1 87 Б ДАЛА КОНСУЛТ ООД АНГЕЛ ХАРАЛАМПИЕВ БУЗОВ 31FCD3B005A9AC897DA0D56B6D910E9D386F9913556223E5E3648A8D1E076190 ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ХРИСТОВ C9AACD50ED5093DCAE8CDB0303F441516BA7D4CE415B6DB56AC81EFDC0E33447 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 376 1 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 АНТОН ДИМИТРОВ ДИМОВ 83DA56B3C02F507564EB25A76C1AABBE46A654FA76E47EFA33F112A91265A381 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ВАСИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БЛАГОВА 58BB54C3642F35A192DC0BC6C2CFF14BE89AF3C72C4CF9AA1299914834E4163D ДАЛА КОНСУЛТ DALA KONSULT 131250953 ЕАР ЛУКС-В ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 СЛАТИНА УЛ.КАМЧИЯ 1 ЕАР ЛУКС-В ООД ЕЛЕНА ПЕТРОВА БЛАГОВА 597C0709DAEC3885F24614A90A980F217B7F295D5325F7F282FEECCD0FDA74F1 ПЕНЬО КУРТЕВ ПЕНЕВ 1CE24439CFC6A7A7890264DD633D77A3C8322BE559A22DF5BBE1916F1DC24FFF ПЕТЪР БЛАГОЕВ БЛАГОВ AB5C564835C1ED3CEAE1D52559FE7D0BB870F5B5C76F4ECBBC72D122EB331889 АЛЕНА ИЛИЕВА БОЖИНОВА B53E098F832DE75AFA716B8121FCD23971A490B7780B4106CB5BA16B64CDFCD2 ВАНЯ БЛАГОЕВА ЧИРОВА C8B6C620B53D4760FC273414B24A03CD9C005A1155C097B17540053EE311AFAC ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 м. Манастирски ливади - изток, ул.410 33 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1728 ГАРА ИСКЪР 5004 5 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ГАРА ИСКЪР ул. 5004 5 ВАНЯ БЛАГОЕВА БЛАГОВА C8B6C620B53D4760FC273414B24A03CD9C005A1155C097B17540053EE311AFAC Елвира Гроник Танчева 0578047BFEF335F37CB7257E061DE2F717919F43526AF9013AEBF42857AC4B0B ЕАР ЛУКС-В EAR LUKS-V 121554687 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 ул. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 59A38B52EE6270CA83B2DBFD0F519D607A3D66DF762AA3C0F03B542218786B10 ДАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА EF4FAA50D53FE17964D52FFE55FDF9F39614E8BF71398738E834EF4679F03968 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ DAC5AE343CE8631A89641DC697B4A0EA89155883A0F3DBE9AC3486A4E98276E4 ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА 1B8AE81424D75BBAAE4686AFF9B40497CF5C769DE606878E29621B237EE4F786 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИЛЕНОВ E25805656F2385F63FE4BDEFC63341B43F96B72124CAB6132594A04CD4A6FE9B СИМЕОН ПЕТРОВ ЦИБРАНСКИ CF7D06CF2D39F5EE63E97456AA85A9A2AC05C19A12CC5E5B5D085AA528698E98 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ HELI BALGARIYA 175300308 ЗЕНИТ - 71 ЗЕНИТ - 71 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 37 ЗЕНИТ - 71 ЕООД ДОБРИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ F612818C8099C443402B197213E861CB7A1976DBC199C4FC8E07976BA70163CA ЗЕНИТ - 71 ZENIT - 71 124519848 АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. АЛЕН МАК 7А АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ 7A304C53A37A0DFB278B182F1EB52CE343DB867BF5ABAE826B48B1A6F14C76FC ГЕОРГИ АУРЕЛОВ ДИМОВ B5D6CF6CA6A0F9B98482F909651D68B0CEBCB6C47E99048C4BDE3BFD084E7E5A АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 AURELOV - KOLEV 05 124653822 АГРОМАШИНА БГ АГРОМАШИНА БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.БОРЯНА 5 Д АГРОМАШИНА БГ ООД МЛАДЕН МИХАЛЕВ КОСТОВ 8E3C0334876A2D19711666BA7B1072117855D4CABA1AB59D17D7C3D47713C6B5 АТАНАС ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ 0547C9107EAFF9638194103ED59506339F673FB6D16415E4AA795E09FE8EF943 АГРОМАШИНА БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ХРИСТО БОТЕВ 6 Г АГРОМАШИНА БГ AGROMASHINA BG 203667976
Одобрени разходи / Approved expenses: 265 856 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 106 343 лв./BGN
Изплатени / Payed: 106 343 лв./BGN
Проект: Осъществяване на групови велопреходи в подножието на Стара планина виж доставчиците
ЕТ"ТИТАНИК - ЩИЛЯНКА ЙОРДАНОВА"
ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА ЕТ
ЕИК ID: 202551342
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 606172
... гр. Твърдица ул. ПОП ЛУКА 23 ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА ЕТ ЩИЛИЯНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА 913E00300456[..](ДФЗ|ТР)
ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА TITANIK - SHTILIYANKA YORDANOVA 202551342(ДФЗ|ТР)
ВЕЛО ТРЕЙД ...
ЕТ"ТИТАНИК - ЩИЛЯНКА ЙОРДАНОВА" ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА ЕТ ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица ул. ПОП ЛУКА 23 ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА ЕТ ЩИЛИЯНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА 913E0030045678BC1399858E3305EF11230F330F13C1784D5CD8967CC1363C15 ТИТАНИК - ЩИЛИЯНКА ЙОРДАНОВА TITANIK - SHTILIYANKA YORDANOVA 202551342 ВЕЛО ТРЕЙД ВЕЛО ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 КАЛЕТО 7 ВЕЛО ТРЕЙД ЕООД ХРИСТО ОСМАНОВ ДЕБРЕЛИЕВ 190D1E7AA8C0F1BBD55A19187A839949FB266A3C89285597C704304F6A65F246 ВЕЛО ТРЕЙД VELO TREYD 202571359
Одобрени разходи / Approved expenses: 207 460 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 145 222 лв./BGN
Изплатени / Payed: 145 222 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана лозарска техника за земеделско производство виж доставчиците
Никола Щипков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 238587
Никола Щипков АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
Никола Щипков АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Черна 26 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД ТЕМУРАЯК ЯЛЧЪН D912A3E9C05F5EB8CA3BF802B3BAB9EF09EB0D3D2660F9673EA26EFA811274D6 МЕХМАД ЕМИН ОЗАЛП 63C218C56DFB5FAB609E7C835243B4A0 МЕХМЕД ЕМИН ОЗАЛП AC1AD21CC42D1E383CE7EEB1FF31E2AA АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ALPLER BALGARIYA 116541229
Одобрени разходи / Approved expenses: 120 230 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 60 115 лв./BGN
Изплатени / Payed: 60 115 лв./BGN
Проект: ''Закупуване на машини и оборудване за: почистване на тор, доене и отглеждане на млечни крави''
НЕВЕНА ЩЪРБАНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
НЕВЕНА ЩЪРБАНОВА
НЕВЕНА ЩЪРБАНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 424 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 63 997 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 997 лв./BGN
Проект: Създаване на 40 дка насаждение от лавандула и закупуване на култиватор и косачка за лавандула в с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич виж доставчиците
Йордан Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 409418
Йордан Щерев ДОБРУДЖАНСКА ГОРА ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр ... ГОРА АД ИЛКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ D665053A454F[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА-ЩЕРЕВА E2440852D23A[..](ДФЗ|ТР)
ОЛЕГ ДИМИТРОВ ДОНЕВ 6C79F6C25668[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНЕЛА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА ...
Йордан Щерев ДОБРУДЖАНСКА ГОРА ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.МАРИН ДРИНОВ 5 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД ИЛКО МАНОЛОВ ИЛИЕВ D665053A454F3A7734D203147744D6BF098266A5952BAD7D9B72691FA63E7723 МАРИНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА-ЩЕРЕВА E2440852D23A887F759A6E2575FCB9DBD784BF7EEE93A920779A5ADE3FE2C75C ОЛЕГ ДИМИТРОВ ДОНЕВ 6C79F6C256686E011576958933B0E6E160DD7AF92B9512B6C35E965D3276EA99 МАРИНЕЛА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА 52FDFF4EC9E90143473CBE51D56936BFFC03FC875AE58D7D629A2DFF4295BDAD Диян Начев Димов E7D1192BD3BFA60FFCDF504B56053104CEAD1D08C3E412D258C0349816958C69 СЕВИМ МУРАД РАСИМОВА 07CF954D623C686DAC4ECAB7E984163B2D7CD1533462E65B31DC3B3E3EA2F8B5 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА DOBRUDZHANSKA GORA 124124623 БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98C35F3E96EB4D9F22F599B7D6BA64224356F01A3B013419E9722F ИНСТРА ООД 831219562 ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF32E543A0B2EB3F5A7CB81755238471A6A582171D9CD39EF67AF7 БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 62 510 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 255 лв./BGN
Изплатени / Payed: 25 870 лв./BGN
Проект: "Покупка на трактор и отклоняваща фреза за отглеждане на овощна градина" виж доставчиците
Петър Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 186678
Петър Щерев ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. ...
Петър Щерев ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769
Одобрени разходи / Approved expenses: 32 900 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 16 450 лв./BGN
Изплатени / Payed: 16 450 лв./BGN
Проект: "Да отпием от извора на народните традиции и фолклор" виж доставчиците
СНЦ " Настоятелство при Обединено детско заведение Щастливо Детство

ЕИК ID: 160078809
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М323
УРН UID: 588159
СНЦ " Настоятелство при Обединено детско заведение Щастливо Детство
СНЦ " Настоятелство при Обединено детско заведение Щастливо Детство
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 447 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 6 447 лв./BGN
Изплатени / Payed: 6 447 лв./BGN
Проект:
Нели Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Нели Щерева
Нели Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
АДРИАН ЩЕРЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
АДРИАН ЩЕРЕВ
АДРИАН ЩЕРЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Виолета Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Виолета Щерева
Виолета Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Катя Щърбева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Катя Щърбева
Катя Щърбева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЩИЛИЯНА ИВАНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЩИЛИЯНА ИВАНОВА
ЩИЛИЯНА ИВАНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Костадин Щирков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Костадин Щирков
Костадин Щирков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Петко Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Петко Щерев
Петко Щерев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ЕМИЛ ЩЕРЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЕМИЛ ЩЕРЕВ
ЕМИЛ ЩЕРЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
МИХАИЛ ЩЕРИОНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
МИХАИЛ ЩЕРИОНОВ
МИХАИЛ ЩЕРИОНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Агора Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Агора Щерева
Агора Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 727 лв./BGN
Проект:
Стефан Щърбев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Стефан Щърбев
Стефан Щърбев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Спаска Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Спаска Щерева
Спаска Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
АСЕН ЩЕРЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
АСЕН ЩЕРЕВ
АСЕН ЩЕРЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Георги Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Щерев
Георги Щерев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Атанаска Щърбева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Атанаска Щърбева
Атанаска Щърбева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
НЕВЕНА ЩЪРБАНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
НЕВЕНА ЩЪРБАНОВА
НЕВЕНА ЩЪРБАНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Евгени Щефелев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Евгени Щефелев
Евгени Щефелев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Стоян Щефелев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Стоян Щефелев
Стоян Щефелев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Димитър Щранков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Димитър Щранков
Димитър Щранков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Веселина Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Веселина Щерева
Веселина Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Йордан Щерински

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йордан Щерински
Йордан Щерински
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Йордан Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йордан Щерев
Йордан Щерев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Георги Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Георги Щерев
Георги Щерев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Алекс Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Алекс Щерев
Алекс Щерев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Лиляна Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Лиляна Щерева
Лиляна Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Стефка Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Стефка Щерева
Стефка Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Спаска Щерева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Спаска Щерева
Спаска Щерева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
ПЛАМЕНА ЩЕРЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ПЛАМЕНА ЩЕРЕВА
ПЛАМЕНА ЩЕРЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: -516 лв./BGN
Проект:
Щилянка Мавродиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Щилянка Мавродиева
Щилянка Мавродиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 10 449 141 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 19 179 816BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.