Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Ю*" намери 392 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Оборудване и дооборудване на противопожарни депа и изграждане и оборудване на 10 (десет) броя наблюдателни кули за създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда за "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 виж доставчиците
Югозападно Държавно Предприятие ДП
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201627506
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 632084
... 000000281(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ВИТ 820191325(ДФЗ|ТР)
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201627506(ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА КАМЕНОВА-КАПИСЪСКА ... ДИМИТРОВ АВРАМОВ 4F28B3C8B701[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ F7E7DF84F350[..](ДФЗ|ТР)
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUGOZAPADNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201627506(ДФЗ|ТР)
ПОЖАРНА ...
Югозападно Държавно Предприятие ДП ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 Зора 18 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД Александър Христов Йолев 416F902DCCE3F16573F03AEB8933F7F43302A0C51DD016C8C371BCA6471CDB3E инж. Александър Христов Йолев 416F902DCCE3F16573F03AEB8933F7F43302A0C51DD016C8C371BCA6471CDB3E Петър Асенов Савев 98160253FE170B69147B604BDBCE039B0ABA39EA91F8AB5BEECFB1523B5C4E83 Анатолий Георгиев Антов 47DE9C142B64CC3148CAAF4F99E57BB988CE0C4A73873135B1B8DCB2D1E70F65 МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- СТРУМЯНИ 000000356 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ 000000299 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СИМИТЛИ 000000305 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- КРЕСНА 000000267 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЕТРИЧ 000000252 Държавно горско стопанство - Белица 000000203 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА 000000242 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 000000349 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАТУНЦИ 000000317 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СОФИЯ 000740374 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НЕВЕСТИНО 000240198 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛИН ПЕЛИН 000740470 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПИРДОП 000740431 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРЪН 000370252 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА 000371817 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД 000000178 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БРЕЗНИК 000370245 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ОСОГОВО 109004595 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОБРИНИЩЕ 000000185 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАДОМИР 000370238 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДУПНИЦА 000240173 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕТРОПОЛЕ 000740456 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЕН 000370262 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ 130467021 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ИХТИМАН 000740417 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИБАРИЦА 000270266 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - САМОКОВ 000740381 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТЕНЕЦ 000740407 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЕСТА 000000228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 000000235 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЯКОРУДА 000000324 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГЪРМЕН ДП 000000210 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ 101615983 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЕТЕВЕН 000270298 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО 822116976 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ДИКЧАН 000000281 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ВИТ 820191325 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201627506 КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА КАМЕНОВА-КАПИСЪСКА F1F59AC193DBC0838F4E7D4DD02DA52462A006B6741A85CB940FDE298C0E0B4C ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИСКЪР 200553234 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 729A9A0DFAFE1F874086ECE3266BC4E2A5B551CE2B7F3CCB92C5266BFD5F064D ИВАН ЦВЕТКОВ ЯНЕВ BFE6E5406710C8FE7AC9B3A25A9B980610863DF7D694BA5F5BF0CF36F4035010 СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ 3AC9ACBCBBFA568FEBC7DF49F0E41DAEC57FEF0138A14AA7EB610004CBDD8E7F АНТОН НЕДКОВ ДИМИТРОВ 04C411314C47D7CBB8177058E74D33521B44D3D6017C8B7E9525D5FDFA5DF328 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ 4D21F3E185F1399090AE6AD9AC46440092A0AA1048AFC6DEFEDAD71AD4162EA4 ВАНЯ БЛАГОЕВА КАМЕНОВА CC0E889D0F5ECEE0630DBD27B54E383251B5552139D7EE542922413C03CC9BD4 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТАЧКА 61BF97C2ACEEBFAD77237CFA11CCA1391002044C08DB9F78D2B9FDAAEE94548A ДАМЯН ИЛИЕВ ДАМЯНОВ A5D20285F6AADB9EE133DA2402739ECFE0737DAF27D36C1F4217DFBB681F79FF ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ АВРАМОВ 4F28B3C8B701AE184B21F02796F7808E1F6FC00C68795E760E677EB0C9F61CD5 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ F7E7DF84F35034F9975156AB7F0E3345ECEFF156ACEF28311C7908B7145F2692 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUGOZAPADNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201627506 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 3 А ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ООД ПАВЛИН МИХАЙЛОВ БОШНАКОВ 5F8F488C810BBD7B48DD0C0B32217A2CDFF27955A5C61DB6DCD340B54BE15F5A ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1ADA4869A91F96DBDE012310C3F43ED656AF271AD44551D51F610A1 АНТОНИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ DA3A3A86361D2C8C6C22F540F3077257347C3F6FA4A3C7FEB6697286B21497A0 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Промишлена зона Север ул. ОДРИН 124 _ _ ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ОДРИН 124 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ POZHARNA SIGURNOST 200289133
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 877 622 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 877 622 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 877 622 лв./BGN
Проект: Модернизация на земеделското стопанство
Юсуф Юсуф

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Юсуф Юсуф
Юсуф Юсуф
Одобрени разходи / Approved expenses: 331 267 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 165 634 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Създаване на овощна градина от сливи -село Александрово
Юлиян Гигов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Юлиян Гигов
Юлиян Гигов
Одобрени разходи / Approved expenses: 224 754 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 112 377 лв./BGN
Изплатени / Payed: 112 093 лв./BGN
Проект: ''Закупуване на трактор,ремарке и шредер за отглеждане на зеленчуци и овошки'' виж доставчиците
Юлия Пелнезова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 397914
Юлия Пелнезова ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ...
Юлия Пелнезова ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828
Одобрени разходи / Approved expenses: 164 282 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 713 лв./BGN
Изплатени / Payed: 65 713 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни и обработка на почвата виж доставчиците
Юмер Юмер

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 202846
Юмер Юмер АГРОПРОМ СЕРВИЗ АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ...
Юмер Юмер АГРОПРОМ СЕРВИЗ АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА п.к. 26 АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 СВЕТОЗАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ CE1AF5FFC29FA9FC40CE09CC75C8A4B5886FD94ED471431F320DC45056DABA77 ЧАВДАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ 2B498DB2D021C644E896F6BA585E03EE1DA0979AB1B2B8A81132A777431FF1B8 ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ МИЛЕВ 07A2EF90790D510B49ACE21F8E47C22B6650A3A8DA2D8B2AF5FF5150FAE89DC0 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 ИВАН ИЛИЕВ РУСЕВ EBBAF72D8947183E21136BC06D6CBD02B4AA8E42BAD2EC146BE38E9F7A229F23 ЧАВДАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ , . ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ МИЛЕВ ; СВЕТОЗАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ ИВАН ИЛИЕВ РУСЕВ EBBAF72D8947183E21136BC06D6CBD02B4AA8E42BAD2EC146BE38E9F7A229F23 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1000ЛВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1000 ЛВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АГРОПРОМ СЕРВИЗ AGROPROM SERVIZ 147023220 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Митрополия 5869 ул.Георги Димитров 67 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД ГЕРГИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 82652CBA7FF6D425DAFA17BC4532CA5AD032D1B9815514CD1F8EE58CAD9B98B7 СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ B55BAA2663113E9104BE65A09AA3E9A39C6A169F9B000E2CEB9E2AB23208A4B0 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ PLEVEN AGRO KONSULT 200158963 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 161 461 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 80 731 лв./BGN
Изплатени / Payed: 80 731 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР ЗА РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЕВЪДНО СТОПАНСТВО виж доставчиците
Юксел Юсуф

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 225161
Юксел Юсуф СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич ...
Юксел Юсуф СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 97 768 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 53 772 лв./BGN
Изплатени / Payed: 53 772 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА КУЛТИВАТОР ЗА СЛЯТА ОБРАБОТКА LECH 4.2, ХИДРАВЛИЧЕН ВАЛЯК BXT - 4.5 Д И ДИСКОВА БРАНА ARGON 3.5
ЮЛИЯН ТОДОРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
ЮЛИЯН ТОДОРОВ
ЮЛИЯН ТОДОРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 54 284 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 27 142 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 232 лв./BGN
Проект: Реконструкция на горски път за движение на противопожарна техника, оборудване на противопожарни депа и закупуване на предпазни и защитни средства на територията на ДГС Стара Загора и ДЛС "Мазалат" виж доставчиците
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201617654
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 632062
... 833173252(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЦАРЕВО 102004023(ДФЗ|ТР)
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201617654(ДФЗ|ТР)
МИШО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ ... СТАЙКОВА 28D0B33EDDFD[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 597821451EDD[..](ДФЗ|ТР)
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUGOIZTOCHNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201617654(ДФЗ|ТР)
ТИНКА ...
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ОРЕШАК 15А ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ПЕЙЧО ИВАНОВ ВЪРБАНОВ 59DA2C7CE10C04900903B039560165C6A646A9D3D826DC8D967609A4F800DA84 РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ 5FDD570E046D844C065EA76171FBF00DB38568F9504C4950653EE57F2FC0625E АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ F468D6A9502DBFCD3D345B8FF7D3566EC27E9AB0512953CE2BC5C9D0615F946F МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО 102005260 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ГРАМАТИКОВО 102004333 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР 102003028 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САДОВО-с.САДОВО 102004297 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АЙТОС 812232014 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ - гр. КАРНОБАТ 102003633 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЗВЕЗДЕЦ 812087227 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН - гр. СЛИВЕН 829079224 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ 000790288 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА 000790256 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД 126003563 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН 000790263 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТИЧА 829079249 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД 108001589 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ 123552311 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БУРГАС 102003277 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЕЛХОВО 000940211 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ - ГР. КОТЕЛ 829079231 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА 000940204 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА 829079288 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХАСКОВО 000880216 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА РЕКА 829079263 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТВЪРДИЦА - гр. ТВЪРДИЦА 829079270 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВОТОПОЛОВГРАД 126004583 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МАЛКО ТЪРНОВО 102004048 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВО ПАНИЧАРЕВО 102004404 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СРЕДЕЦ 812233900 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КОСТИ 102003505 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК 000790270 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО 833173252 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЦАРЕВО 102004023 ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201617654 МИШО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ 27BF1A2AFA04112397E4963C558050A3B6F7950591DA1B13EEA886CBBAE24952 СВЕТЛИН ТОДОРОВ ВОДЕВ 93AD61DAF650BE94CE62E1952C31F8B0F1825BFB6267E0A87EEA44DEF34B8AB6 ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ ТОТЕВ 7C9DAE4AF3855B31574E877052D21B400204E14D2BF90935010362A8805BBDA9 СИМЕОН РУМЕНОВ ИЛИЕВ 4228861E381A10C27162BDB40CDB767E09419B0DC6024D4539702A5532E452FE ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ BF3F1EACADBD57BE1AAA9BC4DB9AFF7D0F80EC8AEE14B217B751FDD270A116A6 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ КОЛЕВ 4133BA65F568ED5C5BA4082818FD24F45A0AF4E33CCF5B442B9E891E8B6AB339 АДЕЛИН КОЛЕВ АТАНАСОВ 18D872ACA869D30BCF2954092C98DDB6DDCEAD2264BB1883A6B77C726A84D1D4 КРЪСТЬО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ 96B68C27167525BECBF2B2F73711848E3A50ED4D6C46FCE2B11E16E9C0FD9E94 ЦВЕТОМИРА АНГЕЛОВА СТАЙКОВА 28D0B33EDDFD801B28BF58678AE194CD786C184A02032A2979AB6D874C38A9EE ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 597821451EDDF55A15E9CF6ACBB474902F7C3C51627CFA2F1D936EC065D130FE ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUGOIZTOCHNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201617654 ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 АНГЕЛ КИРЯКОВ 12А ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД ЕТ ТИНКА АСЕНОВА МОСТАНЕВА 6CF74B2183A907A42F177C10103C818BA0570942446E06A6C37FDDCB49F32311 ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД TINKA- 47 TINKA MOSTANEVA ZLATOGRAD 200320123 ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Фердинандова 98 Б ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД БОРИЛ ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ 9453DBE706FDA5543BD89691A9494BD4C11572BBC2A5564F12B3F95A2E0031C7 ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Фердинандова 98 Б ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба-2 ул. „Полк. Христо Арнаудов” 11 ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ OLIMP - PREDPAZNI EKIPIROVKI 812238031
Одобрени разходи / Approved expenses: 47 771 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 771 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 771 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за отглеждане на люцерна и царевица и поддържане на животновъден обект
Юсеин Юсеинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Юсеин Юсеинов
Юсеин Юсеинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 41 634 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 817 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 272 лв./BGN
Проект: "Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Панагюрище" виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 22 936 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 936 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 936 лв./BGN
Проект: "Въвеждане на превантивни дейности-Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДЛС Широка поляна" виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 22 221 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 221 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 221 лв./BGN
Проект: Модернизация на кравеферма, чрез закупуване и монтиране на оборудване за доене тип централен млекопровод виж доставчиците
Юлиян Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 231081
Юлиян Вълчев ФИЛСОН-МИЛК ФИЛСОН-МИЛК ООД БЪЛГАРИЯ с. Клокотница 6310 ФИЛСОН- ...
Юлиян Вълчев ФИЛСОН-МИЛК ФИЛСОН-МИЛК ООД БЪЛГАРИЯ с. Клокотница 6310 ФИЛСОН-МИЛК ООД ТОДОР ФИЛИПОВ СЛАВЧЕВ 0A0FF448DCAB86B1F228E7E3F66798A8EF973DF58F1D8D01618C2C3D7CB3B4DB МИЛКО ТОДОРОВ ФИЛИПОВ AE41D9D7BD08270ABEE35A92F235D89F43C826F7BA4969F28D9B30523375CB63 ФИЛСОН-МИЛК FILSON-MILK 126667735
Одобрени разходи / Approved expenses: 16 000 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 8 000 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 000 лв./BGN
Проект: "Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП "ДГС - Триград" виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 11 313 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 11 313 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 313 лв./BGN
Проект: "Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДЛС Извора - Девин" виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 9 278 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 9 278 лв./BGN
Изплатени / Payed: 9 278 лв./BGN
Проект: Въвеждания на превантивни дейности- Закупуване на оборудване за противопожарни депа, защитни средства за наблюдение на ЮЦДП ТП ДГС ХИСАР виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 855 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 6 855 лв./BGN
Изплатени / Payed: 6 855 лв./BGN
Проект: "Въвеждане на превантивни дейности за борба срещу горски пожари на територията на ЮЦДП ТП"ДГС-Михалково" виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 191 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 191 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 191 лв./BGN
Проект: “Въвеждане на превантвни дейности - Създаване на противопожарна инфраструктура - минерализовани ивици и закупуване на оборудване за противопожарни депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Смилян“ виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 184 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 184 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 184 лв./BGN
Проект: "Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Батак" виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 052 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 052 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 052 лв./BGN
Проект: Въвеждане на превантвни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Пещера виж доставчиците
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
ЕИК ID: 201619580
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 586984
... ПАНАГЮРИЩЕ 112005248(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073(ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580(ДФЗ|ТР)
АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА ... Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D7[..](ДФЗ|ТР)
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул ...
"Южноцентрално държавно предприятие" ДП ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 14 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БОТЬО МАЛИНОВ АРАБАДЖИЕВ 32A2EBC6F6DDDE19984B7F03E7312C7F2AD651E531BF2D3CDE7631557BC1048B ФИКРИ ШУКРИЕВ РАМАДАНОВ 14AE8A3864A21149F4F58C42068251F32DD8A1D4ABE5BB10A374DDDDC1C3CF68 СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F631B5FE86900BF29FB769EB104B7707E76B7FCE9A9A199BB6EE32811B294E7 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 115014471 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА 115010930 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО 000600066 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛЬОВО 822122331 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА 822148714 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА 822134593 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО 822136982 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК 822145216 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ 000600109 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК 112004947 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО 112531807 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ 825324320 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ 115011637 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО 115011562 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО 115013296 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 825397884 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ 822116086 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ 112005287 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО 822119812 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 115012333 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЕЩЕРА 112005272 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК 822117409 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО 108001347 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ 000221924 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН 000600059 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО 000600228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН 000600175 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА 000221949 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД 115012664 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО 108021474 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД 000220181 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД 000220174 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАМПОРОВО 000600212 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА 000600148 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА 000601922 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ 000600116 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД 000600205 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА 000600155 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД 000600080 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО 000600162 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ 000600130 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 112005248 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН 000600073 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201619580 АЙНУР МЕХМЕДАЛИЕВА АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА DF60E1FFA53DF9428A291565C3D37A2D3345D65FD67ED7B9A14C83B9AFF47783 МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ 50D8869AB551CC69866627C643BC6D9E43F4B47AA7750FCC273237967CC6E145 АЛИ АЛИ МАРЕКОВ 37D4B021E3814A6AFF60C0F0E3EC426CA73E20DEC25248723B720AA634BBE8C1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ A2DBD3122C5B53F648CB6B48E4C64E4E5FC2CCC2E0FC8FF85CED5F4A4FBF4F53 Емил Василев Войводов 877E31C752BAD8302B934113065124E7D227512670E93DCB84A8A9715C8A17CD Данчо Кирилов Киряков 4EF819D49AA3932D41E2BD837DE90B161FF59794DBAABE40ACC5EB3E22A95581 ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЧОЛАКОВ EE6870D523D71569D08D95F35F3DBD6C54215FE9AF0E50A5481F7C5A87D9B8A5 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Полк. Дичо Петров 1 А ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUZHNOTSENTRALNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201619580 ЧЕЧОСАН ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ИВАН КАРАСТОЙКОВ 2 ЧЕЧОСАН ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ CE442B9756DDD60078CDB870AB34ACC3A30630F0E9E944AD8F35AE370BC4F041 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ПЕТЪР БЕРОН 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Петър Берон 11 ЧЕЧОСАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.Освобождение 3 ЧЕЧОСАН CHECHOSAN 120549872 СОФИТЕКС СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ - - 19 - СОФИТЕКС ООД Страхил Павлов Атанасов 6D6F1B0EB625B7DF46CC46B64F3E4978D024F4E97FB2A77CF21860402A2619F3 Мариана Василева Атанасова 891B4680D05E0FA2203C4E2EFA11918BAAE81C7CE3DC67B3DDB118797DC8380D СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 25 СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Христо Ботев 117 Б ИВАН ВАСИЛЕВ ЛИСКОВ FA431B316353E957B6223F7A7E07E716DB36E4DBDF093008B8E22A21D06805FB СОФИТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 25 СОФИТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Г.С.РАКОВСКИ 138 СОФИТЕКС SOFITEKS 121264171
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 944 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 944 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 944 лв./BGN
Проект:
Юри Михайлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юри Михайлов
Юри Михайлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Юсеин Кесаджи

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юсеин Кесаджи
Юсеин Кесаджи
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Юри Големилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юри Големилов
Юри Големилов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Петров
Юлиян Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЮСУФ АРНАУДОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮСУФ АРНАУДОВ
ЮСУФ АРНАУДОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юрий Иванчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юрий Иванчев
Юрий Иванчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юсуф Каратек

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юсуф Каратек
Юсуф Каратек
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Юсеин Чолаков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юсеин Чолаков
Юсеин Чолаков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЮКСЯЛ ЮСЕИН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЮКСЯЛ ЮСЕИН
ЮКСЯЛ ЮСЕИН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Юлия Кръстева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Кръстева
Юлия Кръстева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯН ГАВАЗОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮЛИЯН ГАВАЗОВ
ЮЛИЯН ГАВАЗОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юзджан Юмер

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юзджан Юмер
Юзджан Юмер
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлия Матанска

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлия Матанска
Юлия Матанска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлиян Христов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Христов
Юлиян Христов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Юсуф Карафейз

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юсуф Карафейз
Юсуф Карафейз
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Юлия Желева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Желева
Юлия Желева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Юсуф Мусов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юсуф Мусов
Юсуф Мусов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Йорданов
Юлиян Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЮСЕИН АДЕМ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮСЕИН АДЕМ
ЮСЕИН АДЕМ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Юлиян Данков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Данков
Юлиян Данков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЮСЕИН РАХМАН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮСЕИН РАХМАН
ЮСЕИН РАХМАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юмер Юмер

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юмер Юмер
Юмер Юмер
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Юсуф Исуфов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юсуф Исуфов
Юсуф Исуфов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЮСЕИН АХМЕД

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮСЕИН АХМЕД
ЮСЕИН АХМЕД
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Юлия Николова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлия Николова
Юлия Николова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлиян Сариев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Сариев
Юлиян Сариев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯ КЕРИМОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮЛИЯ КЕРИМОВА
ЮЛИЯ КЕРИМОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Юлиян Чиликов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Чиликов
Юлиян Чиликов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Юлиян Сотиров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Сотиров
Юлиян Сотиров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Юлиян Киров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Киров
Юлиян Киров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Станчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Станчев
Юлиян Станчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Юлия Богомилова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлия Богомилова
Юлия Богомилова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлия Божкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Божкова
Юлия Божкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Юлиян Мазурски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Мазурски
Юлиян Мазурски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Юлия Попова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Попова
Юлия Попова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ЮРИ КОРУЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮРИ КОРУЕВ
ЮРИ КОРУЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Юрий Джуров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юрий Джуров
Юрий Джуров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Тошев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Тошев
Юлиян Тошев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Юлиян Андреев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Андреев
Юлиян Андреев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Маринов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Маринов
Юлиян Маринов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юсуф Ешрефов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юсуф Ешрефов
Юсуф Ешрефов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлиян Крумов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Крумов
Юлиян Крумов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлия Савова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Савова
Юлия Савова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯ КАРЛЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЮЛИЯ КАРЛЕВА
ЮЛИЯ КАРЛЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлия Пенкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Пенкова
Юлия Пенкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Юсеин Алиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юсеин Алиев
Юсеин Алиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Годумов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Годумов
Юлиян Годумов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Юлиян Алексиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Алексиев
Юлиян Алексиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Юлиян Узунов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Узунов
Юлиян Узунов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Юлиян Кехайов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Кехайов
Юлиян Кехайов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЮСЕИН ОСМАН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮСЕИН ОСМАН
ЮСЕИН ОСМАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юсеин Фетваджъ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юсеин Фетваджъ
Юсеин Фетваджъ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Мусев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлиян Мусев
Юлиян Мусев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯ РАДЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮЛИЯ РАДЕВА
ЮЛИЯ РАДЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Юлия Илиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Илиева
Юлия Илиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юрий Фърков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юрий Фърков
Юрий Фърков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлия Недялкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлия Недялкова
Юлия Недялкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Юлия Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Стоянова
Юлия Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлия Тодорова-Ортова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлия Тодорова-Ортова
Юлия Тодорова-Ортова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯ ПЕЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮЛИЯ ПЕЕВА
ЮЛИЯ ПЕЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯН ТОДОРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЮЛИЯН ТОДОРОВ
ЮЛИЯН ТОДОРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юнал Юсеинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юнал Юсеинов
Юнал Юсеинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Юри Колачев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юри Колачев
Юри Колачев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлия Пелнезова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Юлия Пелнезова
Юлия Пелнезова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Юлиян Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Юлиян Димитров
Юлиян Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Юлиян Тошев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Юлиян Тошев
Юлиян Тошев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Юсуф Мюмюн

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юсуф Мюмюн
Юсуф Мюмюн
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Юлия Червенкова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юлия Червенкова
Юлия Червенкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Юри Кичуков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Юри Кичуков
Юри Кичуков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Юрий Маринов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Юрий Маринов
Юрий Маринов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Юсеин Ахмед

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Юсеин Ахмед
Юсеин Ахмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Юсуф Каратек

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Юсуф Каратек
Юсуф Каратек
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Юсеин Мехмед

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Юсеин Мехмед
Юсеин Мехмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯ ПАРОНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЮЛИЯ ПАРОНОВА
ЮЛИЯ ПАРОНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Юлия Йорданова-Якимова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юлия Йорданова-Якимова
Юлия Йорданова-Якимова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ЮСЕИН АЛИ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЮСЕИН АЛИ
ЮСЕИН АЛИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Юлия Бачева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Юлия Бачева
Юлия Бачева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ЮЛИЯН БАНКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЮЛИЯН БАНКОВ
ЮЛИЯН БАНКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Юсуф Юсуф

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юсуф Юсуф
Юсуф Юсуф
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
ЮНСЯЛ ЮСЕИНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЮНСЯЛ ЮСЕИНОВ
ЮНСЯЛ ЮСЕИНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Юлия Осман

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юлия Осман
Юлия Осман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 24 232 312 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 31 549 595BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.