Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Я*" намери 473 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Създаване и оборудване на ферма за млечни кози в село Сенник, община Севливо
"ЯРИС - К"
ЯРИС - К ЕООД
ЕИК ID: 204324966
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ЯРИС - К" ЯРИС - К ЕООД ЯРИС - К ЯРИС - К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 БЪЛГАРИЯ 71 ЯРИС - К ЕООД ЯНА ГЕОРГИЕВА САВЕВА 6ED88C286ECD[..](ДФЗ|ТР)
ЯРИС - К YARIS - K 204324966(ДФЗ|ТР)
"ЯРИС - К" ЯРИС - К ЕООД ЯРИС - К ЯРИС - К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 БЪЛГАРИЯ 71 ЯРИС - К ЕООД ЯНА ГЕОРГИЕВА САВЕВА 6ED88C286ECD6039B7C1429B6842E60C0831ED96B370A505E54657C20F94C82D ЯРИС - К YARIS - K 204324966
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 897 193 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 138 316 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Създаване на 431 дка насаждение от лавандула и закупуване на земеделска техника. виж доставчиците
Яна Моравска

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 565240
Яна Моравска ДИКАР КОНСУЛТ ДИКАР КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ...
Яна Моравска ДИКАР КОНСУЛТ ДИКАР КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ДОЙРАН 106А ДИКАР КОНСУЛТ ООД ДИЛИЯНКА БОРИСЛАВОВА КАРАПЕТКОВА 51BC73D55DDCA0F9D7AA531D2CA64DAEB85DFA145D1CF95081C162CC89D0B684 ДИМИТЪР ДРАГОМИРОВ КАРАПЕТКОВ D8FC8BDAF448A816AE45F961DEACCEA06AC74165B4F2BA454F403FB79D59C90B ДИКАР КОНСУЛТ DIKAR KONSULT 114618488 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 В Д В Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 117 В Д ООД ДИМО АНТОНОВ МИХАЙЛОВ C6DB7B5468E7B2F6CC53CD263AB5067A853CC09569251CFA1C8CC663914752E4 СВЕТЛАНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА 6418AC9B907FDDDF42C54D19321A35A4D4A30ACC0AE032B9BACAFBCED1BD284F В Д V D 115261263
Одобрени разходи / Approved expenses: 449 850 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 269 910 лв./BGN
Изплатени / Payed: 269 910 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОБОРСКИ ТОР ОТ КРАВЕФЕРМА виж доставчиците
Явор Точилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 198871
Явор Точилов АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. ... ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA100[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D1609[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
Явор Точилов АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 434 972 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 304 480 лв./BGN
Изплатени / Payed: 304 480 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Янчо Янчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 234795
Янчо Янчев ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ...
Янчо Янчев ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643
Одобрени разходи / Approved expenses: 339 865 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 203 919 лв./BGN
Изплатени / Payed: 203 919 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Яна Грозева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 583527
Яна Грозева Вивиен-Консулт Вивиен-Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ...
Яна Грозева Вивиен-Консулт Вивиен-Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Благовест 2а Вивиен-Консулт ЕООД Венелин Георгиев Зинков BB63B536BE323871007DE1F8B6A8DEC77CEB33D832C3F428ADDBEAE708401F04 Вивиен-Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Свобода 69 ДОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА FB4FDD9E967B801088B766D6D232DAE384F5CFDF86EBF8A42942D024AB7AB8F1 Вивиен-Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 Свобода 69, секция III Вивиен-Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 бул.Свобода 69, секция III Вивиен-Консулт Vivien-Konsult 202275673 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814
Одобрени разходи / Approved expenses: 291 175 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 174 705 лв./BGN
Изплатени / Payed: 174 705 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини, оборудване и съоръжения необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на животински отпадък и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
Янко Янев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Янко Янев
Янко Янев
Одобрени разходи / Approved expenses: 253 684 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 166 856 лв./BGN
Изплатени / Payed: 165 206 лв./BGN
Проект: Изграждане на торище за оборски тор и модернизация на кравеферма в с.Сборище общ.Твърдица обл.Сливен виж доставчиците
Янко Цонев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 189698
Янко Цонев ДИСИМА - 81 ДИСИМА - 81 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ... ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA100[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D1609[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
Янко Цонев ДИСИМА - 81 ДИСИМА - 81 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 37 Е ДИСИМА - 81 ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ 82C9315D6A94BBF8BFF6F8CFAD831492009A60DF129A4CE38B2442E2C9307250 ДИСИМА - 81 DISIMA - 81 200089606 ФАТУМ ФАТУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 6 Г ФАТУМ ЕООД СТОЯНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА D2477436D23E026229A16BD8F03C417EE87B19E8020EB37461FAD0ADFB40E33C ФАТУМ FATUM 104656711 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 ХЕДЖ КОНСУЛТ ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНСКИ ГРАД бул. АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ 80 ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ 54B6A5F83117EE78F207D2B94AF56639F6A71345DCE8D34984D9755216BDCC53 ИВАН МОМЧИЛОВ ЩИЛИЯНОВ DD4F6F7742CC0F59B2B28A1C2AC07804052EFB19D8DDC46CFEA0D4DC1D3CF746 ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 8 ДЕНИЦА ХРИСТОВА МИРЧЕВА 7F873B70CD4433DCEE7EFB181AAED38C41D2D32DB1A5C5B66F2BDAE3263F1816 ИВАН МОМЧИЛОВ ЩИЛИЯНОВ-1500ЛВ. DD4F6F7742CC0F59B2B28A1C2AC07804052EFB19D8DDC46CFEA0D4DC1D3CF746 ДЕНИЦА ХРИСТОВА МИРЧЕВА-1000ЛВ. 7F873B70CD4433DCEE7EFB181AAED38C41D2D32DB1A5C5B66F2BDAE3263F1816 ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул.Арсеналски 9 ХЕДЖ КОНСУЛТ ЕООД ДЕНИЦА ХРИСТОВА МИРЧЕВА-МАХИНИ 7F873B70CD4433DCEE7EFB181AAED38C41D2D32DB1A5C5B66F2BDAE3263F1816 ХЕДЖ КОНСУЛТ HEDZH KONSULT 175321291 ВЕГАТЕКС-ВВ ВЕГАТЕКС-ВВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ХРИСТО БОТЕВ 23 Б ВЕГАТЕКС-ВВ ЕООД ВЕСЕЛИН ГАНЧЕВ ВАСИЛЕВ B647BE83CA647C084588043F0893A20CC7434E5E57AF7919940E3A4F75776633 ВЕГАТЕКС-ВВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул.ХАДЖИ ДИМИТЪР 41 офис-302 ВЕГАТЕКС-ВВ VEGATEKS-VV 116563460
Одобрени разходи / Approved expenses: 249 620 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 149 772 лв./BGN
Изплатени / Payed: 149 648 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за подобряване производствения процес. виж доставчиците
Явор Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 199009
Явор Иванов ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора ... ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана ...
Явор Иванов ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117
Одобрени разходи / Approved expenses: 170 884 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 85 442 лв./BGN
Изплатени / Payed: 85 442 лв./BGN
Проект: Модернизация на технология за безопасно отвеждане и дозирано разпръскване на оборски тор при производство на краве мляко в съответствие Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници виж доставчиците
Янко Матев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 237754
Янко Матев АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора ...
Янко Матев АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ТРИ УШИ 14 ДОНЧЕВ ЕООД ДОНЧО СТОЯНОВ ДОНЧЕВ B82B9107A66D33505C772681FBA959802B2F6AEDDD61E656054ED379C9E28E93 ДОНЧЕВ DONCHEV 175451840 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561 АГВИКОН АГВИКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Хан Аспарух 2 0 АГВИКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Св. Отец Паисий 85 0 АГВИКОН ЕООД МАРИЯ СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА-БРАК AFFCEB92F2FDCBA1D1C7CE0E5CBF0C67E983A515D728A77B5F0539AE679C5695 АГВИКОН AGVIKON 202173946
Одобрени разходи / Approved expenses: 165 260 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 99 156 лв./BGN
Изплатени / Payed: 99 156 лв./BGN
Проект: Модернизация на технология за безопасно отвеждане,съхранение и дозирано разпръскване на оборски тор при производство на краве мляко от кравеферма с капацитет 70 дойни крави в съответствие с Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. виж доставчиците
Янко Матев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 237754
Янко Матев АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора ...
Янко Матев АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ТРИ УШИ 14 ДОНЧЕВ ЕООД ДОНЧО СТОЯНОВ ДОНЧЕВ B82B9107A66D33505C772681FBA959802B2F6AEDDD61E656054ED379C9E28E93 ДОНЧЕВ DONCHEV 175451840 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561 АГВИКОН АГВИКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Хан Аспарух 2 0 АГВИКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Св. Отец Паисий 85 0 АГВИКОН ЕООД МАРИЯ СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА-БРАК AFFCEB92F2FDCBA1D1C7CE0E5CBF0C67E983A515D728A77B5F0539AE679C5695 АГВИКОН AGVIKON 202173946
Одобрени разходи / Approved expenses: 155 290 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 131 997 лв./BGN
Изплатени / Payed: 131 997 лв./BGN
Проект: „Закупуване на селскостопанска техника и инвентар“ виж доставчиците
Янчо Яков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 226194
Янчо Яков ДЖИ-ТРАК ДЖИ-ТРАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ...
Янчо Яков ДЖИ-ТРАК ДЖИ-ТРАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.БЯЛА БОНА 3 А ДЖИ-ТРАК ЕООД ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ВЕСЕЛИНОВ FF3A7B0FE807EDDA98A91343E4DB575B550A0FB5BDBEF24D53E7125D235CACBB ХРИСТО ДЕЧКОВ СТАЙКОВ AC5D36C8726D1E0F37EF4EC14557107B9EFC15CE46F3A83C1F47BB78293E1724 ДЖИ-ТРАК DZHI-TRAK 200743852
Одобрени разходи / Approved expenses: 130 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 52 094 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 094 лв./BGN
Проект: Създаване и стопанисване на трайни насаждения с бадеми
Яна Желева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Яна Желева
Яна Желева
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 855 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 75 513 лв./BGN
Изплатени / Payed: 73 172 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника
Явор Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Явор Иванов
Явор Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 120 200 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 66 110 лв./BGN
Изплатени / Payed: 66 110 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана земезелска техника за нуждите на животновъдно стопанство" виж доставчиците
Янко Динев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 230304
Янко Динев ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ...
Янко Динев ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 026 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 449 лв./BGN
Изплатени / Payed: 69 449 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника
Яна Моравска

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Яна Моравска
Яна Моравска
Одобрени разходи / Approved expenses: 107 892 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 75 525 лв./BGN
Изплатени / Payed: 75 525 лв./BGN
Проект: Покупка на трактор и земеделска техника за нуждите на стопанството
Янко Янев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Янко Янев
Янко Янев
Одобрени разходи / Approved expenses: 104 360 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 616 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Модернизация на кравеферма с капацитет от 60 дойни крави в с. Сборище общ.Твърдица обл.Сливен виж доставчиците
Янко Цонев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 189698
Янко Цонев ДИСИМА - 81 ДИСИМА - 81 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ... ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA100[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D1609[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
Янко Цонев ДИСИМА - 81 ДИСИМА - 81 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 37 Е ДИСИМА - 81 ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ 82C9315D6A94BBF8BFF6F8CFAD831492009A60DF129A4CE38B2442E2C9307250 ДИСИМА - 81 DISIMA - 81 200089606 ФАТУМ ФАТУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 6 Г ФАТУМ ЕООД СТОЯНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА D2477436D23E026229A16BD8F03C417EE87B19E8020EB37461FAD0ADFB40E33C ФАТУМ FATUM 104656711 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 ХЕДЖ КОНСУЛТ ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНСКИ ГРАД бул. АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ 80 ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ 54B6A5F83117EE78F207D2B94AF56639F6A71345DCE8D34984D9755216BDCC53 ИВАН МОМЧИЛОВ ЩИЛИЯНОВ DD4F6F7742CC0F59B2B28A1C2AC07804052EFB19D8DDC46CFEA0D4DC1D3CF746 ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 8 ДЕНИЦА ХРИСТОВА МИРЧЕВА 7F873B70CD4433DCEE7EFB181AAED38C41D2D32DB1A5C5B66F2BDAE3263F1816 ИВАН МОМЧИЛОВ ЩИЛИЯНОВ-1500ЛВ. DD4F6F7742CC0F59B2B28A1C2AC07804052EFB19D8DDC46CFEA0D4DC1D3CF746 ДЕНИЦА ХРИСТОВА МИРЧЕВА-1000ЛВ. 7F873B70CD4433DCEE7EFB181AAED38C41D2D32DB1A5C5B66F2BDAE3263F1816 ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул.Арсеналски 9 ХЕДЖ КОНСУЛТ ЕООД ДЕНИЦА ХРИСТОВА МИРЧЕВА-МАХИНИ 7F873B70CD4433DCEE7EFB181AAED38C41D2D32DB1A5C5B66F2BDAE3263F1816 ХЕДЖ КОНСУЛТ HEDZH KONSULT 175321291 ВЕГАТЕКС-ВВ ВЕГАТЕКС-ВВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ХРИСТО БОТЕВ 23 Б ВЕГАТЕКС-ВВ ЕООД ВЕСЕЛИН ГАНЧЕВ ВАСИЛЕВ B647BE83CA647C084588043F0893A20CC7434E5E57AF7919940E3A4F75776633 ВЕГАТЕКС-ВВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул.ХАДЖИ ДИМИТЪР 41 офис-302 ВЕГАТЕКС-ВВ VEGATEKS-VV 116563460
Одобрени разходи / Approved expenses: 78 402 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 041 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 041 лв./BGN
Проект: Модернизация на технология на хранене и дозирано разхвърляне на оборски тор при производство на краве мляко от кравеферма с капацитет 70 дойни крави в съответствие с Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници. виж доставчиците
Янко Матев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 237754
Янко Матев АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора ...
Янко Матев АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7F264F815661024FCC1CF56A35B2A11DAFCBA5B374D9DBF41EB7E АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ТРИ УШИ 14 ДОНЧЕВ ЕООД ДОНЧО СТОЯНОВ ДОНЧЕВ B82B9107A66D33505C772681FBA959802B2F6AEDDD61E656054ED379C9E28E93 ДОНЧЕВ DONCHEV 175451840 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561 АГВИКОН АГВИКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Хан Аспарух 2 0 АГВИКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Св. Отец Паисий 85 0 АГВИКОН ЕООД МАРИЯ СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА-БРАК AFFCEB92F2FDCBA1D1C7CE0E5CBF0C67E983A515D728A77B5F0539AE679C5695 АГВИКОН AGVIKON 202173946
Одобрени разходи / Approved expenses: 60 451 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 36 271 лв./BGN
Изплатени / Payed: 36 271 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника
Янка Енева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Янка Енева
Янка Енева
Одобрени разходи / Approved expenses: 27 954 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 11 182 лв./BGN
Изплатени / Payed: 9 400 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА РОТАЦИОННА БРАНА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОРЕХИ ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН И ИЗГРАЖДАНЕ ОГРАДА
Янко Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Янко Георгиев
Янко Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 24 434 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 12 217 лв./BGN
Изплатени / Payed: 12 049 лв./BGN
Проект: Закупуване на радиална центрофуга, механична разпечатваща машина и сушилня за цветен прашец
Янко Янков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Янко Янков
Янко Янков
Одобрени разходи / Approved expenses: 10 650 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 260 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 260 лв./BGN
Проект:
Яна Драгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Яна Драгиева
Яна Драгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янаки Николов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янаки Николов
Янаки Николов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Явор Атанасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Явор Атанасов
Явор Атанасов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Явор Бакрачев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Явор Бакрачев
Явор Бакрачев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янчо Стоилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янчо Стоилов
Янчо Стоилов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Янко Мермеклиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Мермеклиев
Янко Мермеклиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Яна Костадинова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Яна Костадинова
Яна Костадинова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Янко Тодоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Тодоров
Янко Тодоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янко Делев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янко Делев
Янко Делев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Ясен Стипцарски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ясен Стипцарски
Ясен Стипцарски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янка Попова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янка Попова
Янка Попова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Яна Грозева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яна Грозева
Яна Грозева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Явор Мънчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Мънчев
Явор Мънчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Явор Христов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Христов
Явор Христов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Шушутев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Шушутев
Янко Шушутев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Яна Симеонова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яна Симеонова
Яна Симеонова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янчо Янев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янчо Янев
Янчо Янев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ЯНА ДИНЧЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЯНА ДИНЧЕВА
ЯНА ДИНЧЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янко Янков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Янков
Янко Янков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Явор Александров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Александров
Явор Александров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Янко Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Вълчев
Янко Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Янка Янчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янка Янчева
Янка Янчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Янко Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Василев
Янко Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Яна Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яна Петрова
Яна Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янислав Шевчик

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янислав Шевчик
Янислав Шевчик
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Янков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Янков
Янко Янков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янка Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янка Петрова
Янка Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Янев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янко Янев
Янко Янев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЯВОР ЯКИМОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЯВОР ЯКИМОВ
ЯВОР ЯКИМОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Калинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янко Калинов
Янко Калинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Яна Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Яна Петрова
Яна Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Яника Самоходова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яника Самоходова
Яника Самоходова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Кътев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Кътев
Янко Кътев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Янко Янев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Янев
Янко Янев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ЯНИСЛАВ ЯНАКИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЯНИСЛАВ ЯНАКИЕВ
ЯНИСЛАВ ЯНАКИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Яна Борисова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яна Борисова
Яна Борисова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Яна Гечева - Стойчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яна Гечева - Стойчева
Яна Гечева - Стойчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЯРОСЛАВ ГАНЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЯРОСЛАВ ГАНЕВ
ЯРОСЛАВ ГАНЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
Янко Тодоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янко Тодоров
Янко Тодоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Тимев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Тимев
Янко Тимев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Яница Янчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Яница Янчева
Яница Янчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Яни Якимов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яни Якимов
Яни Якимов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Иванов
Янко Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Янко Павлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Павлов
Янко Павлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янчо Балев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янчо Балев
Янчо Балев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янчо Янчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янчо Янчев
Янчо Янчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Явор Клинчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Клинчев
Явор Клинчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Яна Петкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Яна Петкова
Яна Петкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Янка Ненова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янка Ненова
Янка Ненова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 894 лв./BGN
Проект:
Явор Плачков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Плачков
Явор Плачков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Яна Илиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Яна Илиева
Яна Илиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янко Манолов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Манолов
Янко Манолов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янко Карастоянов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янко Карастоянов
Янко Карастоянов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янко Георгиев
Янко Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Яна Димова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Яна Димова
Яна Димова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Ясен Радев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ясен Радев
Ясен Радев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Сираков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Сираков
Янко Сираков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Явор Стефанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Стефанов
Явор Стефанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янка Янева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янка Янева
Янка Янева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Явор Янков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Янков
Явор Янков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Явор Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Петров
Явор Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЯНКО ЗАПРЯНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЯНКО ЗАПРЯНОВ
ЯНКО ЗАПРЯНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Явор Баляков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Явор Баляков
Явор Баляков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Яна Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Яна Иванова
Яна Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Янко Янев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Янко Янев
Янко Янев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янита Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янита Тодорова
Янита Тодорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Янко Янков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янко Янков
Янко Янков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЯВОР ИВАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЯВОР ИВАНОВ
ЯВОР ИВАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ЯНКО ХАДЖИМИТЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЯНКО ХАДЖИМИТЕВ
ЯНКО ХАДЖИМИТЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Янко Донев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Янко Донев
Янко Донев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Янко Живков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Янко Живков
Янко Живков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Янислав Яньов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Янислав Яньов
Янислав Яньов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект:
Янко Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Янко Йорданов
Янко Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ЯВОР ЧЕРНЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЯВОР ЧЕРНЕВ
ЯВОР ЧЕРНЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Явор Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Явор Борисов
Явор Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Явор Неделчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Явор Неделчев
Явор Неделчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Яна Петелова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Яна Петелова
Яна Петелова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Янко Тренчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Янко Тренчев
Янко Тренчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
ЯНКО ЯНЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ЯНКО ЯНЕВ
ЯНКО ЯНЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 68 080 015 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 112 602 373BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.