Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА намери 16 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Реконструкция, подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр.Суворово. виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 692 696 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 692 696 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 174 638 лв./BGN
Проект: Подобряване публичната инфраструктура в Община Суворово. виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 177 908 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 177 908 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 996 117 лв./BGN
Проект: Изграждане на съдове за съхранение на гроздов сок от десертно грозде, Склад за готова продукция, Саниране на производствени помещения, Машини за бутилиране и съхранение на продукция. виж доставчиците
"СИС Индустрийс" ООД
ООД
ЕИК ID: 40275584
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID: 659007
... СТАЙКОВА C878FFB98992[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ИВАНОВ ГОРИНОВ DE5735093310[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИ ФИЛИП МЕДЛЕЖ 24D2D87FE8C5[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA8[..](ДФЗ|ТР)
СЕЛ ВЕНЧЪРС, БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 9F802C798BE2[..](ДФЗ|ТР)
МАЙЛИН С. ГАНОД ...
"СИС Индустрийс" ООД ООД СИС-ИНДУСТРИЙС СИС-ИНДУСТРИЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 УЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЪР 77 СИС-ИНДУСТРИЙС ООД РЕНИ МИХАЙЛОВА СТАЙКОВА C878FFB989922E484C0C56C93AAE754B6D94DA09264B7BCDD69EFD62FB15626E СТЕФАН ИВАНОВ ГОРИНОВ DE5735093310C9C04C2C5D7246ECDFAF59E6838B59358DEC88CB08873748FFF6 ЕЛИ ФИЛИП МЕДЛЕЖ 24D2D87FE8C5CFB7BE127816948BD572 ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA800D3D2E8A7C37A0FFC86D807DA828F8222D5C967DD8F52BCB415 СЕЛ ВЕНЧЪРС, БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 9F802C798BE2FCE21765BCFE679D301B МАЙЛИН С. ГАНОД E21D8869539C0A107F8E92FC97223C54 ДЕСИСЛАВА КРУМОВА НИКОЛОВА A4282AD60BA800D3D2E8A7C37A0FFC86D807DA828F8222D5C967DD8F52BCB415 НОВЕЛУМ КЕПИТЪЛ С.А A7499A6D88CDA8936541B1606021D119 КОРНЪРСТОУН КЕПИТАЛ С.А. C2BCAEAC7F834D73E45A3F5DDF741E8F ФРОНТИЪР ХОЛДИНГС ООД 495A3244DC34358C0FE63CDD39139D17 СЕНЕВИКС ООД 1BC67AB9C24A92E5BE27648431A6B57E Екуити Файнанс АД 204812524 Нет Акуизишън АД 204743313 СИС-ИНДУСТРИЙС SIS-INDUSTRIYS 040275584
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 022 656 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 009 062 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали от 3А до 24 и и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с.Чернево, общ.Суворово, Етап І " Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали от 3А до 24 в с.Чернево, общ.Суворово." виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 925 509 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 925 509 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 421 685 лв./BGN
Проект: „Спортно-възстановителен и културен комплекс, УПИ-І, кв. 129 по плана на гр. Суворово, обл. Варна” виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 922 404 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 922 404 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 705 480 лв./BGN
Проект: " Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр.Суворово" виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 596 705 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 596 705 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 496 343 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улици на територията на гр. Суворово и с. Чернево, община Суворово виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 202 196 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 202 196 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 172 545 лв./BGN
Проект: "Построяване на навес за съхранение и обработка на лук и моркови, селскостопански амбалаж и прикачен инвентар, Земеделска техника за зеленчукопроизводство - лук и моркови, Покупка и засаждане на посадъчен материал за орехова градина” виж доставчиците
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс"
ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ
ЕИК ID: 131252662
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 183480
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс" ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.БЕНЧО ОБРЕШКОВ 36 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA8[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ...
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс" ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.БЕНЧО ОБРЕШКОВ 36 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA800D3D2E8A7C37A0FFC86D807DA828F8222D5C967DD8F52BCB415 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 77, офис 2 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС DESISLAVA PESHEVA - KOMERS 131252662 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D736E8E95074CA6BDE220B4A1BDE4C7CADD35E00A1D94CD7768C7B0 КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1BC4BCEA46E979C2CBD4F7D66CE486C7888EEEA4933D73825C19AC ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC85B82F5A09AEA0070916FD165459A1F70005970BE43E26FD478C АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB4EC076672749DEA6EC4316C055914B9963C8DA5C67E2CD7FDF26 БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F041167AC40088281ED1CB6E93E9712A118A036B856FACE5E0C92 ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D6068A9278C2455D0911B3A96EB31D2140887CEBD07C2E5387FE22F ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948 СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 439 Б СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 3CF9320A63EF9EF3D8BD151E6EC51B95F6AEAE6AEFDDED2050F5F4CCC2FD7AE8 СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София АРХ. ФРАНК ЛОЙД РАИТ 1Б СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Любен Каравелов 10А СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ SANLIVITE LOZYA 203178444 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 005 550 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 502 775 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към "ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД
ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
ЕИК ID: 200795999
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
ЦПО към "ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. КАПИТАН КРЪСТЕВ 30 ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ШИШКОВ 8869B6FE4148A6AC9E5F65490EE5B2FEF7DB37BBDB52DB26689047D14B4C78BB КРИСТИАН ДОБРИНОВ ЖЕКОВ 1EA04549511A5B64E884192E3F2EF4DADB469B462AF01F662881DF5B2755DBA0 ДОБРИН МАЛЧЕВ ЖЕКОВ D5A060F9BEAC0ED8EC99B68764B05F7BF87B746C296BDA24F175747843946703 АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ B6EC64C54DCE1FF91F428DF6D49948BBE744B13DD557BD468529701AD35BC3F6 ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ DK GRUP BALGARIYA 200795999 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 907 376 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 907 376 лв./BGN
Изплатени / Payed: 679 457 лв./BGN
Проект: "Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, бордюри и тротоари на улици в гр.Суворово" виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 904 468 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 904 468 лв./BGN
Изплатени / Payed: 895 879 лв./BGN
Проект: "реконструкция на улична мрежа в село Чернево , община Суворово" виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 821 972 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 821 972 лв./BGN
Изплатени / Payed: 820 968 лв./BGN
Проект: "Изгражадне на битова канализация, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. № 31,32,38,39,52, до 54,58 до 63 и 70 в с.Черенво, община Суворово" виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 783 714 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 783 714 лв./BGN
Изплатени / Payed: 693 037 лв./BGN
Проект: Закупуване на гроздокомбайн виж доставчиците
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс"
ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ
ЕИК ID: 131252662
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183480
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс" ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.БЕНЧО ОБРЕШКОВ 36 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA8[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ...
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс" ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.БЕНЧО ОБРЕШКОВ 36 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA800D3D2E8A7C37A0FFC86D807DA828F8222D5C967DD8F52BCB415 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 77, офис 2 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС DESISLAVA PESHEVA - KOMERS 131252662 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D736E8E95074CA6BDE220B4A1BDE4C7CADD35E00A1D94CD7768C7B0 КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1BC4BCEA46E979C2CBD4F7D66CE486C7888EEEA4933D73825C19AC ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC85B82F5A09AEA0070916FD165459A1F70005970BE43E26FD478C АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB4EC076672749DEA6EC4316C055914B9963C8DA5C67E2CD7FDF26 БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F041167AC40088281ED1CB6E93E9712A118A036B856FACE5E0C92 ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D6068A9278C2455D0911B3A96EB31D2140887CEBD07C2E5387FE22F ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948 СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 439 Б СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 3CF9320A63EF9EF3D8BD151E6EC51B95F6AEAE6AEFDDED2050F5F4CCC2FD7AE8 СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София АРХ. ФРАНК ЛОЙД РАИТ 1Б СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Любен Каравелов 10А СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ SANLIVITE LOZYA 203178444 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515
Одобрени разходи / Approved expenses: 605 244 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 242 098 лв./BGN
Изплатени / Payed: 242 098 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс"
ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ
ЕИК ID: 131252662
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183480
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс" ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.БЕНЧО ОБРЕШКОВ 36 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA8[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ...
ЕТ "Десислава Пешева - Комерс" ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.БЕНЧО ОБРЕШКОВ 36 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ПЕШЕВА A4282AD60BA800D3D2E8A7C37A0FFC86D807DA828F8222D5C967DD8F52BCB415 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 77, офис 2 ДЕСИСЛАВА ПЕШЕВА - КОМЕРС DESISLAVA PESHEVA - KOMERS 131252662 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D736E8E95074CA6BDE220B4A1BDE4C7CADD35E00A1D94CD7768C7B0 КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1BC4BCEA46E979C2CBD4F7D66CE486C7888EEEA4933D73825C19AC ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC85B82F5A09AEA0070916FD165459A1F70005970BE43E26FD478C АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB4EC076672749DEA6EC4316C055914B9963C8DA5C67E2CD7FDF26 БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F041167AC40088281ED1CB6E93E9712A118A036B856FACE5E0C92 ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D6068A9278C2455D0911B3A96EB31D2140887CEBD07C2E5387FE22F ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948 СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 439 Б СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 3CF9320A63EF9EF3D8BD151E6EC51B95F6AEAE6AEFDDED2050F5F4CCC2FD7AE8 СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София АРХ. ФРАНК ЛОЙД РАИТ 1Б СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Любен Каравелов 10А СЪНЛИВИТЕ ЛОЗЯ SANLIVITE LOZYA 203178444 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515
Одобрени разходи / Approved expenses: 454 856 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 250 171 лв./BGN
Изплатени / Payed: 250 117 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на сградата на общински музей в гр.Суворово" виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 233 948 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 233 948 лв./BGN
Изплатени / Payed: 227 086 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на туристически заслон със "зелено" училище, гр.Суворово, обл.Варна" виж доставчиците
Община Суворово

ЕИК ID: 000093684
Период Period: 2013
Мярка Measure: M313
УРН UID: 392435
... ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - ... ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
Община Суворово 93684FC00D866858ABE1491487265615DB584326F941B10A59638ECB5A05CCF9 93684CE9FE2B239F7D59DC07048E02BF587060C05EF06EFBB1855FE93EE408E8 РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0A58559C915465927375F11E4217225B7F5C7AC162CACC694F08D РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F9ACFC2822E978CE8B53FB0D28DEC3F772D90E962398A619FEC56 РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533 КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE443C18BA8ACFD4CB2FC328A7B677F9C31A4A2D35146092591EA029 ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F8F333F69E77E4D2186019F5E79B917E347641BD5A89AE18A7C8D ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FDE43F03D5ED1C616A8CE2DD7F62C6C212E8C40C4490D24296336A Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA5539EFE5A673ECF927CD361C6877C449E3988B3108BA9B532D9C114 Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEBB7378116E20A5DA47E9B147E4C6419FB716489C788A5C27E5FA5 КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397AAAFDC7BA813B44D1E7179777D1DBCB39FA96EBE5776028E8F60 Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE823C8B0805EF62F676E451B9FE3BC89D626658DF72C91517AB74 Томас Караваджо 98414D78AC8D028FBB09E7F2BF1F100E КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC600ED64CCED81DC920E2 КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550 ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071CE6C451B338AC50749B6E1F734734ED8783C2913011C9384E149 ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609 ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B0536121D3F536D316B7744172CAF798BB428D3B06229BE3E3A9C5E НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6D43FAE4EA0B9E65149E9AA90A90D9F97E9A1AC4C4292A960151F ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900FF64E78CA7608AAD13F8DDF48E9AFB771519F9A5BBC05217CFF4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082F75B425608BE3DE53743A17B5BA7A948BD6FDC61ED3F6D7E8A86 ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328 РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04CCE8649B1C83FAE2F4EC61D2E33EB201FAF4A557E2A87D71CAC6E Банка ДСК 121830616 Банка ДСК ЕАД 121830616 РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206 КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF2900E8F434EEC9264C306177A3CA3A300B93A51C8441238509724C3 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925B338C4BA26EBA9025DA240E2942C30A50A80BF4FBE5DC9B16660 КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232 БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A14F62F50F0DB7D35BA047313CA87870BC9A1712604F1D4C608263 БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A245035B9370399AD2572A60A7756EE3A8624CA17C6D9D0B5CC78F4D68 НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030E242DE1DA643C0E5970A1A476FB4BEF8694E2CE630416D29B1D4 НЮАРХ NYUARH 200272931 МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D4A4D513153C9CE1E71E82F6F16562BD05DCB729B1A1FCDE3207D СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A5632A0575112572B97C666F4BFA0C9AA12CE5DBD22D178379490EE МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774 ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAFA6A63F592B39DABADA01D5785A440EAEBB3F8FCE9456D18F6135 ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B002DB0C16551BCE3FC93FDA6BD4D74C9EDE517D3FD66FE498F19 ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D7408332BCA4660E962C36A2C15A32D051C630C0F6A0368D8B9993519BF ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CEB4139079EF51A22CBE56ACFCBBC85AED87246D7D0C9F07C74F2C ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570 ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC43C0B5D90C8852157DD9D98EFE75B009543FF3BF8DA3A2DED3A4 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EBD551ED69851FA15A64E95168D7FE7FFEBEEEE94BED6246DC533B ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6BAD4C73470E7F18020CDF148DB789D08B56525CAD4E524E67EEC БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C22E49F4AB2FE4AA53AFDE00CB0057E5EB655C7267B325E24EE44E АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D67FD33439E2948D6312D5F0AB8BA57F89EEE9C6C29DAB911766D8 Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61EA780F3545D45F06DC6FD0320B42C1D06F78F76FA15F4704F4FB Тангра Гард ЕООД 200101193 София Строй 2000 ЕООД 175269414 Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38F8FB286CC87047BDBF20BCD17B9418B4E01B56F4E911633F6F88 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125DFE7834962C67440D7242D25225831C33C409ABA813078255A7CE ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E6C2F7D9F3EAE3A19CB5499AB0248E88A64CEBCEBDADE6C0BEFC6 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103FC575E0C9D884E6D8D354B44156B6D2AFE222677339C4F2A51D28 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430 СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB397BD1F3CE181D8329583F325A2699C0774F0C30149A4F9416CB05 ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE5503085BBB49E1FDBEE30FA088CE9223817901D7E5D0D9BF6E8DC95 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC3AC847536A5BDDF389F668CD557C982F0EF3ED462413397AF729 НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962BAEA5C00049928E7370BC3F39C352BA4034927DDB821814C70BA СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC1955D4C95E7A6639F52018536F3DCF5217B29420185A382F1F42 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB4183DC026E5A7D8B2076A9E12E2F8E47FEF191B39F6573BF2999770 МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057D1C28E2F7ECD703ADA8C1D0DE3763E5867DA14118A526B55D048 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F1047BE6AC265345E902B94210D231C5020D91061AE4A50AFE24F ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6AB6BF121BE1013EAC6CD945EE0CD590E1E9DD6161B42EE8336A0 ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070624802E91281DA15AD5CF456DF98F0ED77EB79EFC409760EE94F ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2667C8695CF32E8D2DB88015E49FFCFD30396E17A45EAF76ED750 АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B61776B888A994B5F33479BAE35470F97A451EC3E831D196024EB ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC339F856704B5BEE2C09138BA82C67620AE7D7F7569AE990F47751 ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF18B65D554635B37B4BC72B6154A4FA6900B7F736649852E580264 ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511FD1E594B5B9E30199C90274F015D5D79B2CA185F75B062A5FC1F ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A1CAC7F9748DE8BF0707798C76F098172246FADAAA6C6E09F953F ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833E737C3E2AD52769DC067915A790DD55333C56801A1EEDFE94D41 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422 МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC81CAEEEE07610FBFAA3E1581D327B6BB4EC45B84136FFA1A38B3 МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085 ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCEF8256394B548ADB0901057B7A2EF728402BAB50E1709B6C389A1 ФАКТОР FAKTOR 148011737 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E27AC370E19AD4B3A730D43970A2716E3862470BE8F051D999731 ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CADE020814156573418055EF2F2F6AA6326EE92AA344A73A9DFCBC ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C77C99BF0FEE1DF26B71E2E11BF99995DE0A2D2D2F7561172E94B ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B8576E8C77FFD6FAFF49FCD897A0D51B5CE95F7F7D9F0FD3CFD7655 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644 МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD5F01219726A729B534C146A29C7FB70023C6BCA9CD1EF948C7D5 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634B0B10785C48814C140907BB1EECEE00A3F7A054AFEC03F0A7465 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334 Славчо Христов Славов E849E3749C8847952E2815A6FF7C7C83304FF22E2D2ACBC7914867581A4F8754 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA758D5F8959F993E62F5299534F01E8D8F4F5C779BFFEB13B35CA1 НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E7187DD60E479BF1F639026562C9BBBCC20AC871B8E8F62155D3CCD7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183EF35297A66E2C8795D18DF1C5B78D8A673B8DBD70FB47E224A2C4 ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E2E12A5F170851C3D3E4C84BA57B03DCE9CE5ADAB46AB711459D3 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A31AA1FACE50973521280E5E042F6C99B13A77D4DC4230ADFE227 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672 БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396D7C9B08368025B4F00F4 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934B65C71AF807F4A800035CE2CA318CAD84A30E45DB5D903C727AC УниКредит Булбанк АД 831919536 МАВЕЛ 103778324 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524 МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A403920B7AB0BB4241207A4BC746C6348C6D6B5602A666FEFE25955 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524
Одобрени разходи / Approved expenses: 193 924 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 193 924 лв./BGN
Изплатени / Payed: 180 566 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 23 956 016 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 32 451 126BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021
AA

Andrey Andreev

10.40€ 11 януари 2021
AT

Anita Tsarska

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.54€ 11 януари 2021
ИП

ИРЕНА ПЕНЕВА

61.11€ 6 януари 2021
DC

Denitsa Chovikova

2.28€ 6 януари 2021