Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за Димитър Балджиев намери 7 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Предприятие за производство на комбиниран фураж и белене на слънчоглед виж доставчиците
"СОВАТА"ЕАД
СОВАТА АД
ЕИК ID: 814166634
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 183315
... ул.Зелениковец 9 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D[..](ДФЗ|ТР)
МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F[..](ДФЗ|ТР)
... Балджиев 7A898D19887D[..](ДФЗ|ТР)
СОВАТА SOVATA 814166634(ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ДИМИТЪР ...
"СОВАТА"ЕАД СОВАТА АД СОВАТА СОВАТА АД БЪЛГАРИЯ с. Совата 5283 СОВАТА АД БОРЯНА ЧАВДАРОВА ВАСИЛЕВА 08870A3F33972FE9845D6BD5AAE967FDC19B97BCEC83A0AFE4458A133DA0DB4E ГУИДО ЗАНЕТИ 5A269DC3C7C1206E7B6E279987B58D24 ЕДОАРДО МИРОЛИО CEF8119387CD527B5087D4C1A2C862AF ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 20407F46A7BB2F62AD44CB99E91AD241D1241F60592CADA481D340F61FE88430 ФРАНКО МИРОЛИО 6BB894C83122B8C73A8C2AAEE83F859D СОВАТА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.Зелениковец 9 СОВАТА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 sovata_ead@abv.bg ул.Зелениковец 9 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D880D755DD7FF7EF30AEF890C16E923ED47258B278B60386392ED МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FBAAB53898660C5F25A184AAA8AAD80BE4B54569365B722157AE30 БАЛДЖИЕВИ-91 ООД 107059276 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D880D755DD7FF7EF30AEF890C16E923ED47258B278B60386392ED МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F Георги Драгомиров Балджиев 7A898D19887D3844CDB4223A4F403504C32822244CF7F9F0ADD21553EE3E3C2A СОВАТА SOVATA 814166634 ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ДИМИТЪР БУЙНОЗОВ 4 ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ООД АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ОВЧАРОВА 53C9BA6A32E26F9DEDA1D21DB099480CC4933786C4BB66E8AC0CC5215F20A8B5 АТАЛИЯ ИГНАТОВА БРАТОВАНОВА 548E053B913F29FA8259235DEDAAFBCE0AA09389FCCCF5F44FE6E20D26C4D9A4 ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ PROEKTSTROY-KONSULT-DIKE 104540678 КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев Завод Кълвача КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД ВИДЕЛИН МИТЕВ ВИДЕВ BEA073CEB7131CC5FEC6BF9C9B21126F673C0859418FFF607EF755A701CD01FF СТОЙЧО ПЕНЕВ КЪЛВАЧЕВ 9919762B61862BE0C4F3A8D822185F76C7B88A6D1B8BFF341B37062B34D499E6 ИВАНКА МИНЕВА ПЕНЕВА 83AA6E6E64D0F84FDB66927AC8B57E418BB6E476B6C84F03587FAF0790A31826 Петър Атанасов Пепелешков 37D3DB48AF956890D1C93EDA61B5F353F0CB2C386637AEA915DE34A5F3782C9F Венцислав Иванов Славчев 33BA09699B90F4275EF764461DD5AB5E700253A94FA517DE7AD24814240F2A22 Тихомир Гьончев Танев 8BE9E67D2B2B3B302B5A8099318B6E07AB59D441A5CCC0439DDD0C0A8C1EAF8C КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. „Тутракан“ 100 Ивайло Венциславов Славчев 7FFF8782F486049C582811267489914599438E7629F6076F0BD2D1BF3BDA59F5 КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ KALVACHA INZHENERING 123631545 ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ 9 А ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ ЕТ ПЕТКО СИМЕОНОВ КАЗАНЛЪКЛИЕВ 3A0828EE22D19310CC7DEE76C38075DE33A8820A6892E1C940A938B4D0A0C8E0 ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ INTERFEYS - PETKO KAZANLAKLIEV 817051854 СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D86477617D48D102E129D7D122421BC1B70676870873066BEA550F8B745C СИЛКАД SILKAD 118547921 ФАТУМ ФАТУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 6 Г ФАТУМ ЕООД СТОЯНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА D2477436D23E026229A16BD8F03C417EE87B19E8020EB37461FAD0ADFB40E33C ФАТУМ FATUM 104656711 СМК - МОНТАЖИ СМК - МОНТАЖИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ШЕЙНОВО 3 СМК - МОНТАЖИ АД ДАНИ ЙОРДАНОВ ЕДРЕВ 739C0170727B2CED84B0434843B448C46B69DF8C9DEC99CB3CB10DC4F65FBDB4 СТЕФАН ЦАНКОВ ДАМЯНОВ ED34BFD8ABF05632274B19F5936CCF4A0183B4291B9A6AA757DD1FBD3F7BF1CB НЕДЯЛКО АЛЕКСАНДРОВ НЕДЯЛКОВ 9E1F2986DD308CCFD1DDE746C1BFB14FC628740205392B017D0EFFFD7D51980E СМК - МОНТАЖИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ШЕЙНОВО 3 БОРИСЛАВ ПЕТКОВ ВЕЛИКОВ 9FEA761459AC8675C52130BA6C4B2070FCF081DDB1FAC74DFC558E6B7E64E2A3 СМК - МОНТАЖИ SMK - MONTAZHI 102124298 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА бул. ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 152 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД АЙЛЯ НЕХАТОВА СЮЛЕЙМАНОВА 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ПЛАМЕН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ A32787A640A7463D79ACB6D44363E6F9E0BBA7C39B3C76D44D70175B519B80B4 АЙЛЯ НЕХАТОВА МУСТАФАОГЛУ 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ХРАНТЕХ СИСТЕМС HRANTEH SISTEMS 200496242 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 РОЛФ ХЕНДРИК ЕПЛЕ 50EA2B5A52E27D001D06F1B49A3DF9FC ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ МБХ, АВСТРИЯ 4DECF722ED4D63495FCE3FAB86340BE9 КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C МАНФРЕД МУЛЦ 6576F1E8C9521CD9142806CB5A6007E9 АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ БАБАНИН DAC7795E0063A7DABE2B075B3E3736E04561DE42C076FE6997F95E9D26B5E404 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ BALKAN STAR AUTOMOTIV 175163651 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F297994907D432448331EFF773D3789C126BA32898850C7F80F89F5668A9 ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D06E9E8AF2B7B550A9496B8B336F3B9AB0797E31C8D27DA603F59A АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE850068413EA104BD8863D44E48D23CACC3AD7AEB7F37E167AF80EFA31 АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул. БЪЛГАРИЯ 65/67 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ХАРАЛАМПИ ДИМИТРОВ ХАРАЛАНОВ 4BE4D27141EA383C16C896D3E3BC22602212C1D200C9ECCE37A1BDA391781893 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ DE3584723F523C7DCD6C39C90A58D07E5F6F5C07153C7ACADCC8029DAA4B315D АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ 2E829ECAE03DD4B1689751B2C8FBCCC589743D11E0F20762D367F2E30E9E4F59 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. СТОИЛ ВОЙВОДА 2 Б ЦВЕТАНА ФРАНЧЕШКОВА ТЕРЗИЕВА 236B301EA42EF3C989AA8DE35365D755A7F26933A9601F3916FDA0457923445F ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ENERGOSTROYMONTAZH-INZHENERING 114116076 ГЕО-ЧОНОВ ГЕО-ЧОНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. НИКОЛА ПАЛАУЗОВ 6 ГЕО-ЧОНОВ ООД ПАВЛИН ДИМИТРОВ ПЕЕВ F5AE0082D2FE74C64CA1985744E132BCC849069F24556616F535B8A999168435 ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ЧОНОВ C8649D1DEA0482D408906AA2746DBC103B1B5243D36F6301B56068D18CDA5939 СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ F7E1A94FB73E303A9388FE6B47B8B1EBAB1797BBE49C93964281BD85DDC01949 ДЕЯН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ 1C065D4502F08F83870316756E74B5DDF12F9979DDB185EF3D7F76B52E6633A2 ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 0E8150FC29E84519571F16A97EF9AB1AD5BF01DB747B146FACA691E938DBFA51 ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА BAF737280258DAFB09FCE4FCE5A0346565CC0FC48DA77939EE34F165251ED9D5 ГЕО-ЧОНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 НИКОЛА ПАЛАУЗОВ 8 ГЕО-ЧОНОВ GEO-CHONOV 117093376 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 СК Газинженеринг СК Газинженеринг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Братя Жекови 111 0 СК Газинженеринг ЕООД РАДИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ 1D4A4DA15F8818E950551959D9ED1379497B3BDB916D1D81B3094B8DB91B1188 КАТОНАЙД С.А. 1D4A4DA15F8818E950551959D9ED1379497B3BDB916D1D81B3094B8DB91B1188 Кънчо Недев Кънчев F374934CE705D340047EE24DC64989C10E992FF7F0CC8E7BD20DAFE0C76D1428 „КАТОНАЙД“ S.A. 4928F174AA4F6910EC800FD230BDA99E „КАТОНАЙД“ S.A. 8D3EBA52F06AECDE961F729951D5A72B КАТОНАЙД С.А., 042F0A031D50DC5D7466A1187BA1361E СК Газинженеринг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 - ул. „Индустриална“ 44 - - Ивайло Венциславов Славчев 7FFF8782F486049C582811267489914599438E7629F6076F0BD2D1BF3BDA59F5 Стойчо Стойчев Кълвачев 9FB8081414C80E9AA4229D387C1BF668D7AD40BE2A15B5F6B59F7FAED28B0FDB СК Газинженеринг SK Gazinzhenering 202150716 ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Елемаг 304 ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕЕВ 1149A809F0A32E8F2B1BB0AD7E923BD8B91D6088B07A72FD86D7584B463D039B АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ ГРИГОРОВ 66079F5C5F41A4B96C641D9CF4F26A98589111544B931AD283FE578AE50B9030 ДОРИАН АТАНАСОВ КРЪЧМАРОВ E3E029AF6DFEF2AEC136DB483CA49417B2F6D51A13DD416C59A656FA6533D35E ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ПЕЕВА C6E50B4E9B6B76797AEAB048D417833AE2DF7379BFC9B1E866DDABAEADA90DC4 ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ LIBRA-INZHENERING 831122647 ЕЛИА ТРАНС ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул.МОРСКИ СКАЛИ 47 ЕЛИА ТРАНС ООД ДЕНКО БЛАГОЕВ АТАНАСОВ 7058BA49CC4670F7BEA374BBAA319E7199167406F641FCAFB1DE178D3164ABF3 ЕЛЕНА ПЕТРОВА СТАНКОВА C20F91273997C2B28196421C62FC6179DBFFF5CC7376DB38C85F9EEFF9DCF7A9 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив бул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 154 КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ 1949C7D614651FE88114C943E7605541A31AE51B58F8807E8DF8AC3A595EA6F5 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8013 ЛОЗОВО СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОМАТ ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 154 МИРОСЛАВ МИНЧЕВ САМУИЛОВ 18FEA818C73B63523268C4AAFBEFBEA8CBE95B74A25917C7C2D8E02DD15D9909 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8002 Чаталджа 75 Невен Христов Бончев D56BE39FE892D99B07B12864274A60F4083023DCF1FDFD2437B9D01E35747855 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 пл. Георги Измирлиев 15 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8002 ул. Чаталджа 75 ЕЛИА ТРАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Чаталджа 75 ЕЛИА ТРАНС ELIA TRANS 102857103 ЛОЕЛ ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 2 235 В ЛОЕЛ ООД РУМЕН ЛИБЕРОВ НЕСТОРОВ 292A3FC2586D526D440A929C9E9D87113EF3D14AC8E9B76F1892C426B4298918 ВЕСЕЛА ЦОЧЕВА НЕСТОРОВА FDEEC289454E5B2DFEC0D0822687BFF4789038AA5411148F480AD20BB497F1D7 ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ЕЛЕМАГ 22 А ЛОЕЛ LOEL 131415757 СИЛВА 999 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Селце 6184 СИЛВА 999 ЕООД Валерия Евгениева Гинева FA6F9056871AFF09D39014996553719C0C9104E7E56F042551E76EA8B9B08C20 Лъчезар Евгениев Гинев 5840C641157CAA0BF94D26A6BB3D160403F343F0995D3DD731922005550F2FE6 Пламена Кънчева Бечева 945A74346A2F44C3BB77C67AE9DC3399A7B78F886239561739626F33A8164835 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Александър Батенберг 28 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дъбово ул. 9-ти Септември 55 Иван Митков Бечев AAAAA335BD475BD5159CD39085C4B06585B6E02D0D9CE087DF787332BD1B544F СИЛВА 999 SILVA 999 201614850
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 535 857 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 767 928 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 734 214 лв./BGN
Проект: Изграждане на 3 броя силози към Мелница 450т./24ч. и закупуване на мелнично оборудване виж доставчиците
Топаз Мел
ТОПАЗ МЕЛ ООД
ЕИК ID: 121772636
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 383656
... СТАЙКОВ 27E9582FFDFE[..](ДФЗ|ТР)
РЕНИ МИХАЙЛОВА СТАЙКОВА C878FFB98992[..](ДФЗ|ТР)
СЕЛ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД F24745C2395B[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ BC3E0A5B3B3B[..](ДФЗ|ТР)
СЕЛ ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД 3116603C35CB[..](ДФЗ|ТР)
МИ-АН МИРАНДА СИЛГУЕРА ...
Топаз Мел ТОПАЗ МЕЛ ООД ТОПАЗ МЕЛ ТОПАЗ МЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО СОЛУН 59 А ТОПАЗ МЕЛ ООД МИНЮ СТАЙКОВ СТАЙКОВ 27E9582FFDFE83945E1FB679FF360BF5B773DBF9A14838503415C65AD84D0EF8 РЕНИ МИХАЙЛОВА СТАЙКОВА C878FFB989922E484C0C56C93AAE754B6D94DA09264B7BCDD69EFD62FB15626E СЕЛ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД F24745C2395B08586E83737331DC3BFD ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ BC3E0A5B3B3B22261C7F3DDA3597FD97C0E08FA9DB67D7314CF70CA2B5705B44 СЕЛ ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД 3116603C35CB58B963A64B2FF682D0EB МИ-АН МИРАНДА СИЛГУЕРА 2B75C3ACBB773B2219BA113BF4BF721C МИНЮ СТАЙКОВ СТАЙКОВ 27E9582FFDFE83945E1FB679FF360BF5B773DBF9A14838503415C65AD84D0EF8 ТОПАЗ МЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.ДЖЕЙМС БАУЧЕР 83-85 ТОПАЗ МЕЛ TOPAZ MEL 121772636
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 417 504 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 708 752 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 693 408 лв./BGN
Проект: Създаване на 121 дка трайно насъждение от Пауловния за производство на биомаса и закупуване на водоспестяващи технологии. виж доставчиците
"СОВАТА"ЕАД
СОВАТА АД
ЕИК ID: 814166634
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183315
... ул.Зелениковец 9 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D[..](ДФЗ|ТР)
МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F[..](ДФЗ|ТР)
... Балджиев 7A898D19887D[..](ДФЗ|ТР)
СОВАТА SOVATA 814166634(ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ДИМИТЪР ...
"СОВАТА"ЕАД СОВАТА АД СОВАТА СОВАТА АД БЪЛГАРИЯ с. Совата 5283 СОВАТА АД БОРЯНА ЧАВДАРОВА ВАСИЛЕВА 08870A3F33972FE9845D6BD5AAE967FDC19B97BCEC83A0AFE4458A133DA0DB4E ГУИДО ЗАНЕТИ 5A269DC3C7C1206E7B6E279987B58D24 ЕДОАРДО МИРОЛИО CEF8119387CD527B5087D4C1A2C862AF ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 20407F46A7BB2F62AD44CB99E91AD241D1241F60592CADA481D340F61FE88430 ФРАНКО МИРОЛИО 6BB894C83122B8C73A8C2AAEE83F859D СОВАТА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.Зелениковец 9 СОВАТА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 sovata_ead@abv.bg ул.Зелениковец 9 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D880D755DD7FF7EF30AEF890C16E923ED47258B278B60386392ED МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FBAAB53898660C5F25A184AAA8AAD80BE4B54569365B722157AE30 БАЛДЖИЕВИ-91 ООД 107059276 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D880D755DD7FF7EF30AEF890C16E923ED47258B278B60386392ED МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F Георги Драгомиров Балджиев 7A898D19887D3844CDB4223A4F403504C32822244CF7F9F0ADD21553EE3E3C2A СОВАТА SOVATA 814166634 ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ДИМИТЪР БУЙНОЗОВ 4 ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ ООД АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ОВЧАРОВА 53C9BA6A32E26F9DEDA1D21DB099480CC4933786C4BB66E8AC0CC5215F20A8B5 АТАЛИЯ ИГНАТОВА БРАТОВАНОВА 548E053B913F29FA8259235DEDAAFBCE0AA09389FCCCF5F44FE6E20D26C4D9A4 ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ PROEKTSTROY-KONSULT-DIKE 104540678 КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев Завод Кълвача КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД ВИДЕЛИН МИТЕВ ВИДЕВ BEA073CEB7131CC5FEC6BF9C9B21126F673C0859418FFF607EF755A701CD01FF СТОЙЧО ПЕНЕВ КЪЛВАЧЕВ 9919762B61862BE0C4F3A8D822185F76C7B88A6D1B8BFF341B37062B34D499E6 ИВАНКА МИНЕВА ПЕНЕВА 83AA6E6E64D0F84FDB66927AC8B57E418BB6E476B6C84F03587FAF0790A31826 Петър Атанасов Пепелешков 37D3DB48AF956890D1C93EDA61B5F353F0CB2C386637AEA915DE34A5F3782C9F Венцислав Иванов Славчев 33BA09699B90F4275EF764461DD5AB5E700253A94FA517DE7AD24814240F2A22 Тихомир Гьончев Танев 8BE9E67D2B2B3B302B5A8099318B6E07AB59D441A5CCC0439DDD0C0A8C1EAF8C КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. „Тутракан“ 100 Ивайло Венциславов Славчев 7FFF8782F486049C582811267489914599438E7629F6076F0BD2D1BF3BDA59F5 КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ KALVACHA INZHENERING 123631545 ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ 9 А ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ ЕТ ПЕТКО СИМЕОНОВ КАЗАНЛЪКЛИЕВ 3A0828EE22D19310CC7DEE76C38075DE33A8820A6892E1C940A938B4D0A0C8E0 ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ INTERFEYS - PETKO KAZANLAKLIEV 817051854 СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D86477617D48D102E129D7D122421BC1B70676870873066BEA550F8B745C СИЛКАД SILKAD 118547921 ФАТУМ ФАТУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 6 Г ФАТУМ ЕООД СТОЯНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА D2477436D23E026229A16BD8F03C417EE87B19E8020EB37461FAD0ADFB40E33C ФАТУМ FATUM 104656711 СМК - МОНТАЖИ СМК - МОНТАЖИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ШЕЙНОВО 3 СМК - МОНТАЖИ АД ДАНИ ЙОРДАНОВ ЕДРЕВ 739C0170727B2CED84B0434843B448C46B69DF8C9DEC99CB3CB10DC4F65FBDB4 СТЕФАН ЦАНКОВ ДАМЯНОВ ED34BFD8ABF05632274B19F5936CCF4A0183B4291B9A6AA757DD1FBD3F7BF1CB НЕДЯЛКО АЛЕКСАНДРОВ НЕДЯЛКОВ 9E1F2986DD308CCFD1DDE746C1BFB14FC628740205392B017D0EFFFD7D51980E СМК - МОНТАЖИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ШЕЙНОВО 3 БОРИСЛАВ ПЕТКОВ ВЕЛИКОВ 9FEA761459AC8675C52130BA6C4B2070FCF081DDB1FAC74DFC558E6B7E64E2A3 СМК - МОНТАЖИ SMK - MONTAZHI 102124298 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА бул. ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 152 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД АЙЛЯ НЕХАТОВА СЮЛЕЙМАНОВА 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ПЛАМЕН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ A32787A640A7463D79ACB6D44363E6F9E0BBA7C39B3C76D44D70175B519B80B4 АЙЛЯ НЕХАТОВА МУСТАФАОГЛУ 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ХРАНТЕХ СИСТЕМС HRANTEH SISTEMS 200496242 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 РОЛФ ХЕНДРИК ЕПЛЕ 50EA2B5A52E27D001D06F1B49A3DF9FC ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ МБХ, АВСТРИЯ 4DECF722ED4D63495FCE3FAB86340BE9 КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C МАНФРЕД МУЛЦ 6576F1E8C9521CD9142806CB5A6007E9 АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ БАБАНИН DAC7795E0063A7DABE2B075B3E3736E04561DE42C076FE6997F95E9D26B5E404 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ BALKAN STAR AUTOMOTIV 175163651 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F297994907D432448331EFF773D3789C126BA32898850C7F80F89F5668A9 ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D06E9E8AF2B7B550A9496B8B336F3B9AB0797E31C8D27DA603F59A АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE850068413EA104BD8863D44E48D23CACC3AD7AEB7F37E167AF80EFA31 АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул. БЪЛГАРИЯ 65/67 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ХАРАЛАМПИ ДИМИТРОВ ХАРАЛАНОВ 4BE4D27141EA383C16C896D3E3BC22602212C1D200C9ECCE37A1BDA391781893 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ DE3584723F523C7DCD6C39C90A58D07E5F6F5C07153C7ACADCC8029DAA4B315D АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ 2E829ECAE03DD4B1689751B2C8FBCCC589743D11E0F20762D367F2E30E9E4F59 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. СТОИЛ ВОЙВОДА 2 Б ЦВЕТАНА ФРАНЧЕШКОВА ТЕРЗИЕВА 236B301EA42EF3C989AA8DE35365D755A7F26933A9601F3916FDA0457923445F ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ENERGOSTROYMONTAZH-INZHENERING 114116076 ГЕО-ЧОНОВ ГЕО-ЧОНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. НИКОЛА ПАЛАУЗОВ 6 ГЕО-ЧОНОВ ООД ПАВЛИН ДИМИТРОВ ПЕЕВ F5AE0082D2FE74C64CA1985744E132BCC849069F24556616F535B8A999168435 ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ЧОНОВ C8649D1DEA0482D408906AA2746DBC103B1B5243D36F6301B56068D18CDA5939 СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ F7E1A94FB73E303A9388FE6B47B8B1EBAB1797BBE49C93964281BD85DDC01949 ДЕЯН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ 1C065D4502F08F83870316756E74B5DDF12F9979DDB185EF3D7F76B52E6633A2 ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 0E8150FC29E84519571F16A97EF9AB1AD5BF01DB747B146FACA691E938DBFA51 ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА BAF737280258DAFB09FCE4FCE5A0346565CC0FC48DA77939EE34F165251ED9D5 ГЕО-ЧОНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 НИКОЛА ПАЛАУЗОВ 8 ГЕО-ЧОНОВ GEO-CHONOV 117093376 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 СК Газинженеринг СК Газинженеринг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Братя Жекови 111 0 СК Газинженеринг ЕООД РАДИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ 1D4A4DA15F8818E950551959D9ED1379497B3BDB916D1D81B3094B8DB91B1188 КАТОНАЙД С.А. 1D4A4DA15F8818E950551959D9ED1379497B3BDB916D1D81B3094B8DB91B1188 Кънчо Недев Кънчев F374934CE705D340047EE24DC64989C10E992FF7F0CC8E7BD20DAFE0C76D1428 „КАТОНАЙД“ S.A. 4928F174AA4F6910EC800FD230BDA99E „КАТОНАЙД“ S.A. 8D3EBA52F06AECDE961F729951D5A72B КАТОНАЙД С.А., 042F0A031D50DC5D7466A1187BA1361E СК Газинженеринг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 - ул. „Индустриална“ 44 - - Ивайло Венциславов Славчев 7FFF8782F486049C582811267489914599438E7629F6076F0BD2D1BF3BDA59F5 Стойчо Стойчев Кълвачев 9FB8081414C80E9AA4229D387C1BF668D7AD40BE2A15B5F6B59F7FAED28B0FDB СК Газинженеринг SK Gazinzhenering 202150716 ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Елемаг 304 ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕЕВ 1149A809F0A32E8F2B1BB0AD7E923BD8B91D6088B07A72FD86D7584B463D039B АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ ГРИГОРОВ 66079F5C5F41A4B96C641D9CF4F26A98589111544B931AD283FE578AE50B9030 ДОРИАН АТАНАСОВ КРЪЧМАРОВ E3E029AF6DFEF2AEC136DB483CA49417B2F6D51A13DD416C59A656FA6533D35E ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ПЕЕВА C6E50B4E9B6B76797AEAB048D417833AE2DF7379BFC9B1E866DDABAEADA90DC4 ЛИБРА-ИНЖЕНЕРИНГ LIBRA-INZHENERING 831122647 ЕЛИА ТРАНС ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул.МОРСКИ СКАЛИ 47 ЕЛИА ТРАНС ООД ДЕНКО БЛАГОЕВ АТАНАСОВ 7058BA49CC4670F7BEA374BBAA319E7199167406F641FCAFB1DE178D3164ABF3 ЕЛЕНА ПЕТРОВА СТАНКОВА C20F91273997C2B28196421C62FC6179DBFFF5CC7376DB38C85F9EEFF9DCF7A9 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив бул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 154 КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ 1949C7D614651FE88114C943E7605541A31AE51B58F8807E8DF8AC3A595EA6F5 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8013 ЛОЗОВО СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОМАТ ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 154 МИРОСЛАВ МИНЧЕВ САМУИЛОВ 18FEA818C73B63523268C4AAFBEFBEA8CBE95B74A25917C7C2D8E02DD15D9909 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8002 Чаталджа 75 Невен Христов Бончев D56BE39FE892D99B07B12864274A60F4083023DCF1FDFD2437B9D01E35747855 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 пл. Георги Измирлиев 15 ЕЛИА ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8002 ул. Чаталджа 75 ЕЛИА ТРАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Чаталджа 75 ЕЛИА ТРАНС ELIA TRANS 102857103 ЛОЕЛ ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 2 235 В ЛОЕЛ ООД РУМЕН ЛИБЕРОВ НЕСТОРОВ 292A3FC2586D526D440A929C9E9D87113EF3D14AC8E9B76F1892C426B4298918 ВЕСЕЛА ЦОЧЕВА НЕСТОРОВА FDEEC289454E5B2DFEC0D0822687BFF4789038AA5411148F480AD20BB497F1D7 ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ЕЛЕМАГ 22 А ЛОЕЛ LOEL 131415757 СИЛВА 999 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Селце 6184 СИЛВА 999 ЕООД Валерия Евгениева Гинева FA6F9056871AFF09D39014996553719C0C9104E7E56F042551E76EA8B9B08C20 Лъчезар Евгениев Гинев 5840C641157CAA0BF94D26A6BB3D160403F343F0995D3DD731922005550F2FE6 Пламена Кънчева Бечева 945A74346A2F44C3BB77C67AE9DC3399A7B78F886239561739626F33A8164835 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Александър Батенберг 28 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дъбово ул. 9-ти Септември 55 Иван Митков Бечев AAAAA335BD475BD5159CD39085C4B06585B6E02D0D9CE087DF787332BD1B544F СИЛВА 999 SILVA 999 201614850
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 837 637 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 918 819 лв./BGN
Изплатени / Payed: 918 818 лв./BGN
Проект: Навес за съхранение и обработка на моркови и чесън,селскостопански амбалаж и прикачен инвентар.Земеделска техника за отглеждане на моркови и чесън.Покупка и засаждане на орехови фиданки. виж доставчиците
ЕТ"Топаз - Димитър Балджиев"
ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ
ЕИК ID: 131303263
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 183474
ЕТ"Топаз - Димитър Балджиев" ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ТОПАЗ - Димитър Балджиев ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Стара планина 101 ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ BC3E0A5B3B3B[..](ДФЗ|ТР)
ТОПАЗ - Димитър Балджиев TOPAZ ...
ЕТ"Топаз - Димитър Балджиев" ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ТОПАЗ - Димитър Балджиев ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Стара планина 101 ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ BC3E0A5B3B3B22261C7F3DDA3597FD97C0E08FA9DB67D7314CF70CA2B5705B44 ТОПАЗ - Димитър Балджиев TOPAZ - Dimitar Baldzhiev 131303263
Одобрени разходи / Approved expenses: 878 880 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 439 440 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
ЕТ"Топаз - Димитър Балджиев"
ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ
ЕИК ID: 131303263
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 183474
ЕТ"Топаз - Димитър Балджиев" ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ТОПАЗ - Димитър Балджиев ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Стара планина 101 ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ BC3E0A5B3B3B[..](ДФЗ|ТР)
ТОПАЗ - Димитър Балджиев TOPAZ ...
ЕТ"Топаз - Димитър Балджиев" ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ТОПАЗ - Димитър Балджиев ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Стара планина 101 ТОПАЗ - Димитър Балджиев ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ BC3E0A5B3B3B22261C7F3DDA3597FD97C0E08FA9DB67D7314CF70CA2B5705B44 ТОПАЗ - Димитър Балджиев TOPAZ - Dimitar Baldzhiev 131303263
Одобрени разходи / Approved expenses: 223 801 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 520 лв./BGN
Изплатени / Payed: 89 520 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, изграждане на ограда и закупуване на специализирана овощарска техника и инвентар. виж доставчиците
ЕТ "Райков-Префере-Свилен Райков"
РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ
ЕИК ID: 826017662
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183532
... МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК ... МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FB[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ; МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F[..](ДФЗ|ТР)
...
ЕТ "Райков-Префере-Свилен Райков" РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул.Лудогорие 12 А РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ РАЙКОВ E7B22CC9FC4F5A01075DF27C712FA1EB4C86D229BCBDA69EF16A36051F2CFC81 РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ИВАН КРЪСТЕВ 45 РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ RAYKOV-PREFERE-SVILEN RAYKOV 826017662 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 СТИЛ-ПАШЕВ И СИН СТИЛ-ПАШЕВ И СИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ХАН АСПАРУХ 3 А СТИЛ-ПАШЕВ И СИН ООД САШО ПЕТРОВ ПАШЕВ 28B39DFDEFF33A82337EC8EC6934D138A983D88E2E855977365DC56B3D28F946 НИКОДИМ САШЕВ ПАШЕВ 93A9460CCD66394BF5CC9F6553AE5E075B7EF88F5ED6B2F580167B0FB38988D2 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ 103533691 СТИЛ-ПАШЕВ И СИН STIL-PASHEV I SIN 116587205 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 БАЛДЖИЕВИ-91 БАЛДЖИЕВИ-91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. Гочо Москов 2 А БАЛДЖИЕВИ-91 ООД ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D880D755DD7FF7EF30AEF890C16E923ED47258B278B60386392ED МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FBAAB53898660C5F25A184AAA8AAD80BE4B54569365B722157AE30 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ; МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F БАЛДЖИЕВИ-91 BALDZHIEVI-91 107059276 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. СТЕФАН ПЕШЕВ 151 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕООД МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F АГРО КОМ 2000 АД 130299463 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК OVOSHTEN RAZSADNIK 107512827 ИМ ТРЕЙДИНГ ИМ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ОТЕЦ ПАИСИЙ 5 ИМ ТРЕЙДИНГ ООД ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ AAC0AD35C5237446DF254BA9980D579D24A1D462E565BE3CF60A44AC4239FB04 МАРИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 46212A3A8272665288635A281C41FCB310E419695CED42009AA4DBE7A3ACA01E ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕТРОВ C0CD7B1A6A56A424208ED5A5BA487AFD47D0EB2D818D799FD64C09B24FEBE984 Валентин Великов Денев 63480F501901FD0560BC91F3B237A0C9FB61002275543D37633DD6463CAF3730 ИМ ТРЕЙДИНГ IM TREYDING 201183813
Одобрени разходи / Approved expenses: 192 504 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 77 002 лв./BGN
Изплатени / Payed: 76 772 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕТ "Райков-Префере-Свилен Райков"
РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ
ЕИК ID: 826017662
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183532
... МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК ... МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FB[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ; МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F[..](ДФЗ|ТР)
...
ЕТ "Райков-Префере-Свилен Райков" РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул.Лудогорие 12 А РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ РАЙКОВ E7B22CC9FC4F5A01075DF27C712FA1EB4C86D229BCBDA69EF16A36051F2CFC81 РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ИВАН КРЪСТЕВ 45 РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ RAYKOV-PREFERE-SVILEN RAYKOV 826017662 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 СТИЛ-ПАШЕВ И СИН СТИЛ-ПАШЕВ И СИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ХАН АСПАРУХ 3 А СТИЛ-ПАШЕВ И СИН ООД САШО ПЕТРОВ ПАШЕВ 28B39DFDEFF33A82337EC8EC6934D138A983D88E2E855977365DC56B3D28F946 НИКОДИМ САШЕВ ПАШЕВ 93A9460CCD66394BF5CC9F6553AE5E075B7EF88F5ED6B2F580167B0FB38988D2 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ 103533691 СТИЛ-ПАШЕВ И СИН STIL-PASHEV I SIN 116587205 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 БАЛДЖИЕВИ-91 БАЛДЖИЕВИ-91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. Гочо Москов 2 А БАЛДЖИЕВИ-91 ООД ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D880D755DD7FF7EF30AEF890C16E923ED47258B278B60386392ED МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FBAAB53898660C5F25A184AAA8AAD80BE4B54569365B722157AE30 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ; МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F БАЛДЖИЕВИ-91 BALDZHIEVI-91 107059276 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. СТЕФАН ПЕШЕВ 151 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕООД МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F АГРО КОМ 2000 АД 130299463 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК OVOSHTEN RAZSADNIK 107512827 ИМ ТРЕЙДИНГ ИМ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ОТЕЦ ПАИСИЙ 5 ИМ ТРЕЙДИНГ ООД ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ AAC0AD35C5237446DF254BA9980D579D24A1D462E565BE3CF60A44AC4239FB04 МАРИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 46212A3A8272665288635A281C41FCB310E419695CED42009AA4DBE7A3ACA01E ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕТРОВ C0CD7B1A6A56A424208ED5A5BA487AFD47D0EB2D818D799FD64C09B24FEBE984 Валентин Великов Денев 63480F501901FD0560BC91F3B237A0C9FB61002275543D37633DD6463CAF3730 ИМ ТРЕЙДИНГ IM TREYDING 201183813
Одобрени разходи / Approved expenses: 184 918 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 101 705 лв./BGN
Изплатени / Payed: 101 705 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 7 614 438 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 16 271 101BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021