Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за ЯНА СТАЙКОВА намери 30 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Закупуване, доставка и монтаж на инсталация за производство на пара от слама виж доставчиците
"ВИН.С.ИНДУСТРИЙС" ООД
ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД
ЕИК ID: 831280490
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547665
... ОСТРОВИ F3262D06C3B2[..](ДФЗ|ТР)
КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД -БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F0E6FE5D9128[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A[..](ДФЗ|ТР)
ЮРАМКО ХОЛДИНГС ООД 34844061EEAF[..](ДФЗ|ТР)
АЛТАЛИНК ООД 8A1E73B9FE9C[..](ДФЗ|ТР)
СТФ ООД ...
"ВИН.С.ИНДУСТРИЙС" ООД ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД БЪЛГАРИЯ с. Церковски 8472 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД КИЧКА АНГЕЛОВА ХАЗЪРБАСАНОВА D63F363FE2886AD46E729295C7664ACA7FE56F08FB503C170DAC298963DB963B КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД 48B125A6DE9EC6048892EA00A8ED7358 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛИМИТИД 3541CA3328E660403B5E1F7E34114984 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛТД - БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F3262D06C3B2C065EE35C4C674EC57E9 КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД -БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F0E6FE5D91286CD5EBD6EF56354F6012 ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A70278753D1C0559CA1AC3B1CEAB3B39E3F87C98FC08AB70323BF ЮРАМКО ХОЛДИНГС ООД 34844061EEAF4DF85D79CAC310E5348C АЛТАЛИНК ООД 8A1E73B9FE9C369CC1CD030071A56694 СТФ ООД 200387702 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС VIN. S. INDUSTRIYS 831280490 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 РОЛФ ХЕНДРИК ЕПЛЕ 50EA2B5A52E27D001D06F1B49A3DF9FC ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ МБХ, АВСТРИЯ 4DECF722ED4D63495FCE3FAB86340BE9 КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C МАНФРЕД МУЛЦ 6576F1E8C9521CD9142806CB5A6007E9 АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ БАБАНИН DAC7795E0063A7DABE2B075B3E3736E04561DE42C076FE6997F95E9D26B5E404 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ BALKAN STAR AUTOMOTIV 175163651
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 642 228 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 552 982 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 552 785 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в Община Ардино" виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 808 372 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 808 372 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 753 078 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа. виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 804 921 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 804 921 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 799 414 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа - Атолово и Воденичане - Джинот в община Стралджа , област Ямбол " виж доставчиците
Община Стралджа

ЕИК ID: 000970432
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 401316
... 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12[..](ДФЗ|ТР)
Маргарита Димитрова Демирева ... ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO ...
Община Стралджа СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. БЪКСТОН 8А СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 030DB76C4005E23B515401237663083F39E7D0F53585AA291F305828D3242EAA СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ SUPERSTROY - INZHENERING 128556331 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Априлов 120 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 9099AECF451A34E31E853E1D56F57D43C2E3D38859991B2523AF7DF97D716886 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. България 9 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 9 ХРИСТИНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА A51F40570D3FE46CA5CCE2782F84DC77C6F67001C4C1D492663D24F4346F2565 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 1038A53E88E2433A46041A0FCF6CF5636096D2233278E28B68694764C9F70898 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ EVROPA PRODZHEKT KONSULT 200063515 ГЕО ПИНАЛ ГЕО ПИНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЦАР САМУИЛ 80 ГЕО ПИНАЛ ООД ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ F7C78BD268715368C0BCE45885B30070FF3A891EAF7E33F86DDCF1C15BCF4726 ПИРИНКА ЛУКОВА ИВАНОВА 4AA780E7439EF2FFD6E8781F7B59094C221144DEFCAB051BFEE571F3B818DF60 ГЕО ПИНАЛ GEO PINAL 200278180 БИЛД КОНСУЛТ 99 БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038C965567D3AA40636913BD91385A92821AE0E7FD7EC3847508696 СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12B26290F0759E42A01D1936248DBC6FE65D43BAE4DC186489134E Маргарита Димитрова Демирева 14544E585845C0B85BCE02B6959DDD52A02D717343ABC222036A6D13359422DD БИЛД КОНСУЛТ 99 BILD KONSULT 99 130179275 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 район Триадица, бул. Витоша 115 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД ЕВГЕНИ ДАНАИЛОВ КИШКИН 0A38D0D0D8F35431BCC33E5F8C5D4495BE6908B3A8EE6B6F4057413EBC6BB2FB НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА КИШКИНА 893D4332D90198254F1B2944E804451C25E8D7269001E6E14315B5D5F3444FCE АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 94DF1DF833F2C81D223B216DA533E02D5BF3386268FE34F76F6493B3A90AEE4A НЕДЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 61427696F0F2FCAF8B56904A8916DD062341B30D10CFE3EEA7549E0D612B7B94 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ 1741359C3565A297951883F79D8BE864A3A26E7A5F25257C9C388AD755E5FEA6 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ KONTROL INZHENERING 121911580 СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кирков 56 СТРИКТ ООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 7CD303B909FD6D43CB51360645C5AD9CF9C4F08949F6F9933FD4D28B171B76DE МИРОСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 4D8E032D28E48759378EB659A34A70E65E2D203032CE9B1317833FFDD3600158 СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВИКТОР ЮГО 20 СТРИКТ STRIKT 115343415 ЕВОЛАНС ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. МАРАГИДИК 53 1 ЕВОЛАНС ООД ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА 5FCD503CCC8163E23BA812CB5B2CA1C8D52BA3215531598BD62018956B35E837 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 56 НЕЗАБРАВКА КРУМОВА БЕРОВА 9C95ABD4860C1C07F66C83D0EB79D4C897EEF1DD50CC161516F80358C6A57891 ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 9B3827543A9E798A75FF7874DA3268F3D4D0B3DC91F453F89AD303A9EC38CF66 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС EVOLANS 201265150 ЖЕРГОВЕЦ ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул.МЛАДОСТ 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД ВИОЛЕТА КОЛЕВА ЕНЕВА 19338A243294AF452EAC2452966B16A066DF84D736DD50F4AA40923F8F9D5C3E ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА 0401829878AD51BBBC384046C7FFD15CADDF7662523DFCB0EE2DA0B079E57B9F ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул. Стадиона 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 Стадиона 7 Иван Иванов Бонев 7668053C45369E7B436E2CABB38A5AACF6ABE06367893F4EAFC11AC974C8616D ЖЕРГОВЕЦ ZHERGOVETS 123626975 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КЛЕН ЛЕС КЛЕН ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.ИВАН ДОСПЕВСКИ 62 КЛЕН ЛЕС ЕООД СТОЯН ЕВГЕНИЕВ КЛЕНОВ 2E05844684DD8DB35F945D0C082D3ECB8B44FA18C5975335DFE0B10ADC452F1B ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛОБУТОВ 008B060AECFF8D741FDE23FF7C0290B53FA7E9B13FCEB30EF08F630F9B9070EA КЛЕН ЛЕС KLEN LES 131293118 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.Чернишевски 21 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 115803461 АТИ КОНСУЛТ АТИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33 АТИ КОНСУЛТ ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ 47E852D3BC26083898782AD1CEC7E9D3EC84C9BA2D4747EA297072E924B24E8B АТИ КОНСУЛТ ATI KONSULT 175229925 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 СИЛ ТРАНС АУТО СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРУМ ПОПОВ 56-59 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ DFEEF6F99D3E41A064637D3435FA926F1C3298FBC5D567712AB5C47E9FFBEC3A СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Цанко Церковски 67 А СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 1 402 Б СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO 201345414 КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668 ХИДРОКОМ ХИДРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ХАН АСПАРУХ 35 ХИДРОКОМ ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ 889927BAD8F9525F01CA256BD60CF7E33C27264F984F78F4F8140CBB8C283167 ХИДРОКОМ HIDROKOM 102849715 ЛИДЕРПРОЕКТ ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 230 Г ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПИСАРСКИ B6F1AEF7A843DD4D391B9851E11FAFB111172EF48481E06A741273A88D6DDE69 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПИСАРСКА 5F19631379CF2A8BC53909F51E0217E21A27FAEBE17D3F8CE2DD1F40E6B31137 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА 020334BDFBFA9FD601A9E8CB3F31D4F6E9248A6DFDC8E4A18DECD3F63779242C ЛИДЕРПРОЕКТ LIDERPROEKT 131504519 БОНЕВ ПРОЕКТ БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Крайбрежна 28А БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД ПЕТКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ D88A9C69EAD1D6B6119F9137D964D962F607FCAB737B29D1616D11106F170BE9 ЮЛИАН ПЕТКОВ БОНЕВ 12EB68EE754573720C387D55202BEE1CF93B57860A613B65A2232F532BF2AB79 МАРИЯ ГАНЧЕВА БОНЕВА, ; ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БОНЕВ BAFCE31896BE2DFDA0C3B258BF4461C1336C42E8707E22307981E700A2047C17 БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 86 4 ЕНЧО ТОДОРОВ МАРИНОВ 18C50459A6AF95FDC1B6A26AC7351CB27BE21EE1333C86588B0F8F242C1BB735 БОНЕВ ПРОЕКТ BONEV PROEKT 201062836 ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.ТЪРГОВСКА 56 Б ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ САШО БОЖИЛОВ ТРИФОНОВ 4C6872E406F384DB45EC9E3AA13B76124FED165D623FE4DA964763CE3904727D ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ EKSPERTSTROY - SASHO TRIFONOV 128510693 ИНКОМ ПВ ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Могила 8627 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 10 ИНКОМ ПВ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ A0FA1AFEA53E2B43E5513DF4B84B8317B8F592FD8BC9CF084E6967AE27D7A982 ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРНАКОВ 0A83510F6A49002C7B480C22C9486C33D4EC54CF60D598B4C93CF603AC37684A ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 9 ИНКОМ ПВ INKOM PV 128523887 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433 ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 6621883522678559709CF0B1C279A3E5E24DDF5D8CF1AFCF11B82BE7BCD5AE9D ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE0CAF6E2F0A4AE2960451C440C4A865B8BC3E3A55593F52023E52 ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 436 143 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 436 143 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 429 096 лв./BGN
Проект: УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗАНИМАНИЯ И СПОРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ТУРИСТИТЕ И ХОРОТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА АРДИНО виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 613 508 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 613 508 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 288 470 лв./BGN
Проект: Създаване на лозов масив - десертен сорт "Хамбургски мускат" - 500 дка и закупуване на лозарска техника виж доставчиците
ЕТ "Яна Стайкова - Комерс"
ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ
ЕИК ID: 102957256
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183466
... Яна Стайкова - Комерс" ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Бончо Обрешков 36 ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА СТАЙКОВА ... F0E6FE5D9128[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A[..](ДФЗ|ТР)
ЮРАМКО ...
ЕТ "Яна Стайкова - Комерс" ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Бончо Обрешков 36 ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A70278753D1C0559CA1AC3B1CEAB3B39E3F87C98FC08AB70323BF ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС YANA STAYKOVA - KOMERS 102957256 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 РОТ ЕЛТА РОТ ЕЛТА АД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКА 2 РОТ ЕЛТА АД ВАСИЛ СТОИЦОВ ТАСКОВ FC92EF2EB67984BE7067EDF0311A4A5D8E4AC17CF1DD958D18FD73C75863DF2B ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ D02960E2C392AAFEFCBF8EE47B3DBBE8FF573B4A74E31B4FC5FCD3213EE712F4 Димо Ангелов Михайлов 6208F5E84214E4FB71EBCC28B617D0340B2A3A646E04530F9B870264A342D3E0 РОТ ЕЛТА ROT ELTA 115895755 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D736E8E95074CA6BDE220B4A1BDE4C7CADD35E00A1D94CD7768C7B0 КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1BC4BCEA46E979C2CBD4F7D66CE486C7888EEEA4933D73825C19AC ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC85B82F5A09AEA0070916FD165459A1F70005970BE43E26FD478C АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402 ЛАЗИВ ЛАЗИВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бенковски 9133 ул. ПЕТА 5 ЛАЗИВ ООД ИВО ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ 7B1269074D2ADD71928678BEE54E4D475225759EF7B69307430D36082CFA859B КАТЕРИНА МАРИНОВА ТОТЕВА F2AB2F6907F8E72C889ED43E0F8B40B8BF0FEB26157FDD6021C07D854C3CFEB5 ЛАЗИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Доктор Николай Коларов 1 1 СВЕЖЕН ЕНЕВ ЧАКЪРОВ E9F9A36E54373AD6747491A6C8800AFD195C96C98D3E5F83440272BC3D52050C МАРИЕТА ЙОРДАНОВА ЧАКЪРОВА FD8BA78F5F40631A22B03A3DC845E7BB42232B1A7FA663CC37F0C3052AAF03F2 КАТЕРИНА МАРИНОВА СТОЯНОВА F2AB2F6907F8E72C889ED43E0F8B40B8BF0FEB26157FDD6021C07D854C3CFEB5 ЛАЗИВ LAZIV 200031528 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МУСАЛА 5 БИЗНЕС Ц-Р ГЛОРИЯ ПАЛАС АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ AD747BDF306C056F95AE8D3FB3D01E295FAD4544FF91D3B040A577130B5C8535 РАДОСТИН ВЕЛИНОВ РАДЕВ D7FD92BC63CAAAE0887035A2330E7548A74C4F1C0F723170EB0EE9BF83F8B3E4 ЦВЕТКО АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ 1633D67748684B0067D012B8AE2D9E7DC58537844EE8668DF043235660E9F328 ЕРИК ФИЛИПАРТ C1A83B88A66BE45940A9AB1A244A2AE2 ОСКОР РИЧАРД ГАЯР 27EC4F69203B01B463FBC2290590DCB2 Фертако ООД 200088034 Линда Далгети, родена на 14.12.1961 г. 47DBF63D7EA75EDF186844044718D988 ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ, , РАДОСТИН ВЕЛИНОВ РАДЕВ D7FD92BC63CAAAE0887035A2330E7548A74C4F1C0F723170EB0EE9BF83F8B3E4 ЛИНДА ДАЛГЕТИ 72BEC02CDF71E9DEE8F18B3675FFF36D Сюзън Джоунс 204B91091569C5456F6806620851AD66 АМОРИ ДЕ ГАЛАРД 531BB19E55CB60D1D47C47242F9AAB82 Скот Масдоналд DD6FDAC1FCE4524287A6DD70C0763C15 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МУСАЛА БИЗНЕС Ц-Р ГЛОРИЯ ПАЛАС 5 ФЕРТАКО ЕООД 200088034 Грегъри Лин Макглон 0048D4EF438625872A55D781D97A12A8 АГРИУМ ЮРЪП С.А. EB2C3192F3E15A415CCCAF881D5A522B Кристин Мари Гилеспи CD85467EE0C8982881F944BB06FBBFB8 Бърт Хортензия Байтарт 7A775182E806740A6599623BD80D1545 ЕвроХим Трейдинг ГмбХ FE2D1ACFE1AA72749516F1ECD1B3D5CA Франц Прийшл 152BAAABD91AEFB4E0E8FA6E6C1D9D01 Андрей Савчук DF833606901933F38DDDD700A85BB241 ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ 114627722 ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ 204917201 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ AGRIKOLA BALGARIYA 114627722 АДИГ АГРО АДИГ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.КОСТАНТИН СТОИЛОВ 11 АДИГ АГРО ЕООД ИВАН ХРИСТОВ СТОЕВ 510B95A945DA7A87CDFA4A532418421AC33EFE5C948740FF5529E1CE3C7210C0 АДИГ АГРО ADIG AGRO 115851068 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 ИРИСИСТ ИРИСИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Панчарево 1137 ул. РИЛЯНИК 19 ИРИСИСТ ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ A9EE213F3C7BE76F2E643A78B1543A393F2682D59DF0420E03600D441E88D21F ИРИСИСТ IRISIST 130299043 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД БЪЛГАРИЯ с. Церковски 8472 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД КИЧКА АНГЕЛОВА ХАЗЪРБАСАНОВА D63F363FE2886AD46E729295C7664ACA7FE56F08FB503C170DAC298963DB963B КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД 48B125A6DE9EC6048892EA00A8ED7358 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛИМИТИД 3541CA3328E660403B5E1F7E34114984 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛТД - БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F3262D06C3B2C065EE35C4C674EC57E9 КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД -БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F0E6FE5D91286CD5EBD6EF56354F6012 ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A70278753D1C0559CA1AC3B1CEAB3B39E3F87C98FC08AB70323BF ЮРАМКО ХОЛДИНГС ООД 34844061EEAF4DF85D79CAC310E5348C АЛТАЛИНК ООД 8A1E73B9FE9C369CC1CD030071A56694 СТФ ООД 200387702 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС VIN. S. INDUSTRIYS 831280490 МЕТИЗИ МЕТИЗИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Роман 3130 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МЕТИЗИ АД СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ 1C3198468D0F9161F2DDF67AD108B4B714350E7F3DEDF78C26764825BAA91C1A НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ E762BD280CE269A8EC05E7A9881F3683E74B5613E8FEEAAD1888D8854A8F5EA0 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПОПХРИСТОВ 3174E68A6A09AB40038241F9680E55831888A10F3E6244E0773E10FD2DABB832 КАБЕЛ ТРЕЙД ЕООД 121414589 ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ 613E5F6E7F1C3F9473DA97CF2A4754D84B1CFE499823111E698F746BE59E0345 СИМЕНОН ЕООД 130922469 СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ИВАНОВ 31393D183DE5AC6BA61C7679E63ECA6CE8FD2731D7557F6AA7EF8D5F7D0E3506 НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ E762BD280CE269A8EC05E7A9881F3683E74B5613E8FEEAAD1888D8854A8F5EA0 ПЕТЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОСКОВА 87D780BE497E21AE1BB0B256472C159D4DD75BA0A995FE813EB7B113DBCBB420 Атанас Цветанов Кънчев 629BC6DAF4C54202F3ED40E6A4A89E6DC923B3C3655AF1C3902798CC1BEB58EE Десислава Руменова Бояджиева-Василева 6A978698ECA80FA16BA6B58BAF1E6816EECC0DCC3A618A27785261FE3F8BC1BB Иван Василев Табаков 006E75B69A1A9B282EBA9C57A1117C3E6148F61E2788949D13A91873AF561230 МЕТИЗИ METIZI 816089236
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 920 514 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 960 257 лв./BGN
Изплатени / Payed: 921 653 лв./BGN
Проект: „Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци, община Стралджа, област Ямбол”. виж доставчиците
Община Стралджа

ЕИК ID: 000970432
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 401316
... 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12[..](ДФЗ|ТР)
Маргарита Димитрова Демирева ... ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO ...
Община Стралджа СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. БЪКСТОН 8А СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 030DB76C4005E23B515401237663083F39E7D0F53585AA291F305828D3242EAA СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ SUPERSTROY - INZHENERING 128556331 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Априлов 120 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 9099AECF451A34E31E853E1D56F57D43C2E3D38859991B2523AF7DF97D716886 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. България 9 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 9 ХРИСТИНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА A51F40570D3FE46CA5CCE2782F84DC77C6F67001C4C1D492663D24F4346F2565 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 1038A53E88E2433A46041A0FCF6CF5636096D2233278E28B68694764C9F70898 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ EVROPA PRODZHEKT KONSULT 200063515 ГЕО ПИНАЛ ГЕО ПИНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЦАР САМУИЛ 80 ГЕО ПИНАЛ ООД ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ F7C78BD268715368C0BCE45885B30070FF3A891EAF7E33F86DDCF1C15BCF4726 ПИРИНКА ЛУКОВА ИВАНОВА 4AA780E7439EF2FFD6E8781F7B59094C221144DEFCAB051BFEE571F3B818DF60 ГЕО ПИНАЛ GEO PINAL 200278180 БИЛД КОНСУЛТ 99 БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038C965567D3AA40636913BD91385A92821AE0E7FD7EC3847508696 СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12B26290F0759E42A01D1936248DBC6FE65D43BAE4DC186489134E Маргарита Димитрова Демирева 14544E585845C0B85BCE02B6959DDD52A02D717343ABC222036A6D13359422DD БИЛД КОНСУЛТ 99 BILD KONSULT 99 130179275 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 район Триадица, бул. Витоша 115 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД ЕВГЕНИ ДАНАИЛОВ КИШКИН 0A38D0D0D8F35431BCC33E5F8C5D4495BE6908B3A8EE6B6F4057413EBC6BB2FB НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА КИШКИНА 893D4332D90198254F1B2944E804451C25E8D7269001E6E14315B5D5F3444FCE АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 94DF1DF833F2C81D223B216DA533E02D5BF3386268FE34F76F6493B3A90AEE4A НЕДЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 61427696F0F2FCAF8B56904A8916DD062341B30D10CFE3EEA7549E0D612B7B94 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ 1741359C3565A297951883F79D8BE864A3A26E7A5F25257C9C388AD755E5FEA6 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ KONTROL INZHENERING 121911580 СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кирков 56 СТРИКТ ООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 7CD303B909FD6D43CB51360645C5AD9CF9C4F08949F6F9933FD4D28B171B76DE МИРОСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 4D8E032D28E48759378EB659A34A70E65E2D203032CE9B1317833FFDD3600158 СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВИКТОР ЮГО 20 СТРИКТ STRIKT 115343415 ЕВОЛАНС ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. МАРАГИДИК 53 1 ЕВОЛАНС ООД ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА 5FCD503CCC8163E23BA812CB5B2CA1C8D52BA3215531598BD62018956B35E837 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 56 НЕЗАБРАВКА КРУМОВА БЕРОВА 9C95ABD4860C1C07F66C83D0EB79D4C897EEF1DD50CC161516F80358C6A57891 ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 9B3827543A9E798A75FF7874DA3268F3D4D0B3DC91F453F89AD303A9EC38CF66 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС EVOLANS 201265150 ЖЕРГОВЕЦ ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул.МЛАДОСТ 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД ВИОЛЕТА КОЛЕВА ЕНЕВА 19338A243294AF452EAC2452966B16A066DF84D736DD50F4AA40923F8F9D5C3E ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА 0401829878AD51BBBC384046C7FFD15CADDF7662523DFCB0EE2DA0B079E57B9F ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул. Стадиона 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 Стадиона 7 Иван Иванов Бонев 7668053C45369E7B436E2CABB38A5AACF6ABE06367893F4EAFC11AC974C8616D ЖЕРГОВЕЦ ZHERGOVETS 123626975 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КЛЕН ЛЕС КЛЕН ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.ИВАН ДОСПЕВСКИ 62 КЛЕН ЛЕС ЕООД СТОЯН ЕВГЕНИЕВ КЛЕНОВ 2E05844684DD8DB35F945D0C082D3ECB8B44FA18C5975335DFE0B10ADC452F1B ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛОБУТОВ 008B060AECFF8D741FDE23FF7C0290B53FA7E9B13FCEB30EF08F630F9B9070EA КЛЕН ЛЕС KLEN LES 131293118 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.Чернишевски 21 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 115803461 АТИ КОНСУЛТ АТИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33 АТИ КОНСУЛТ ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ 47E852D3BC26083898782AD1CEC7E9D3EC84C9BA2D4747EA297072E924B24E8B АТИ КОНСУЛТ ATI KONSULT 175229925 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 СИЛ ТРАНС АУТО СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРУМ ПОПОВ 56-59 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ DFEEF6F99D3E41A064637D3435FA926F1C3298FBC5D567712AB5C47E9FFBEC3A СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Цанко Церковски 67 А СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 1 402 Б СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO 201345414 КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668 ХИДРОКОМ ХИДРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ХАН АСПАРУХ 35 ХИДРОКОМ ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ 889927BAD8F9525F01CA256BD60CF7E33C27264F984F78F4F8140CBB8C283167 ХИДРОКОМ HIDROKOM 102849715 ЛИДЕРПРОЕКТ ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 230 Г ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПИСАРСКИ B6F1AEF7A843DD4D391B9851E11FAFB111172EF48481E06A741273A88D6DDE69 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПИСАРСКА 5F19631379CF2A8BC53909F51E0217E21A27FAEBE17D3F8CE2DD1F40E6B31137 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА 020334BDFBFA9FD601A9E8CB3F31D4F6E9248A6DFDC8E4A18DECD3F63779242C ЛИДЕРПРОЕКТ LIDERPROEKT 131504519 БОНЕВ ПРОЕКТ БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Крайбрежна 28А БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД ПЕТКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ D88A9C69EAD1D6B6119F9137D964D962F607FCAB737B29D1616D11106F170BE9 ЮЛИАН ПЕТКОВ БОНЕВ 12EB68EE754573720C387D55202BEE1CF93B57860A613B65A2232F532BF2AB79 МАРИЯ ГАНЧЕВА БОНЕВА, ; ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БОНЕВ BAFCE31896BE2DFDA0C3B258BF4461C1336C42E8707E22307981E700A2047C17 БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 86 4 ЕНЧО ТОДОРОВ МАРИНОВ 18C50459A6AF95FDC1B6A26AC7351CB27BE21EE1333C86588B0F8F242C1BB735 БОНЕВ ПРОЕКТ BONEV PROEKT 201062836 ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.ТЪРГОВСКА 56 Б ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ САШО БОЖИЛОВ ТРИФОНОВ 4C6872E406F384DB45EC9E3AA13B76124FED165D623FE4DA964763CE3904727D ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ EKSPERTSTROY - SASHO TRIFONOV 128510693 ИНКОМ ПВ ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Могила 8627 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 10 ИНКОМ ПВ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ A0FA1AFEA53E2B43E5513DF4B84B8317B8F592FD8BC9CF084E6967AE27D7A982 ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРНАКОВ 0A83510F6A49002C7B480C22C9486C33D4EC54CF60D598B4C93CF603AC37684A ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 9 ИНКОМ ПВ INKOM PV 128523887 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433 ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 6621883522678559709CF0B1C279A3E5E24DDF5D8CF1AFCF11B82BE7BCD5AE9D ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE0CAF6E2F0A4AE2960451C440C4A865B8BC3E3A55593F52023E52 ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 810 234 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 810 234 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 809 805 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
"Извор - 2005" ООД
ИЗВОР-2005 ООД
ЕИК ID: 107567196
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 252911
... ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB[..](ДФЗ|ТР)
АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181(ДФЗ|ТР)
... КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912[..](ДФЗ|ТР)
НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C37[..](ДФЗ|ТР)
ХБГ- ...
"Извор - 2005" ООД ИЗВОР-2005 ООД ИЗВОР-2005 ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. РАДЕЦКА 32 ИЗВОР-2005 ООД ХРИСИМИРА ДИМОВА ИВАНОВА B77590EA4B8E03E602F944B6876CD62AF0E022B4B51AF0BEFEE19F48E6342069 ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЗЕЛАК 36C9B314BBD00FC349DE307F0C592211355B834E3ABE2F3C7E05D6F695F6768C МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА 7141F380363AAC952279993365910E31F7896E826EC8CFAF71394809A8DCA77A ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Младен 5428 Стопански двор ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Неофит Рилски 13 1 Трифон Руенов Панчев ECC58D09E890D75F1F57F41BF809C20CFDB30FE0F9C08E3B098BA4EACD1954BD Петко Христов Краев 82CBB193599CA2B549BE824D4F281AE47519A788057A3D8576E4EE0E5B51B5D2 ИЗВОР-2005 IZVOR-2005 107567196 АВС СТРОЙ - 09 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB3900F7FAF5570854E1B5BDE85AF7773625216442A2B59481F500 АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС III 126 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД КИРИЛ ИВАНОВ САНДОВ ED0A9F9A23C2285D78FA036BFAD2C8F2E39C447823FC303F71EAA6E8AC22A740 ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА-КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 58CC2D94CD02512FF737D3D4EE0F77AF30F5D23F8DB92A9F7BC2834198DCA7BF БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ F8A34CF7AFBE0EFF509C07CFE57A8D6FE782176AC9CB4D0BE3EB9B9352A2CFBE АНДРЕЙ КРУМОВ НЕДЯЛКОВ B46085C343C423ABE37BA71EAAC416B469DDD1D97D7203885CA22CF9A7435462 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЧУКУРЛИЕВ C08B03456F7CBA146C50FB5FD1C4D1113DDD4D1951333FA56988AB7010457615 ИВА КИРИЛОВА МАНОЛОВА 03B873B48DD80FBDDF0266159F8F1A576D160285414542EAAD9FC743AE386F92 БОРИС СИМЕОНОВ ЯНКОВ C7A7712AF3FACA9477376A7B6FF93F468BE965F2EC16387A263EC4332A684A44 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЖИТНИЦА 5А АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 бул. ЕВРОПА 157 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ТИНТЯВА 5А ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА - КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ AVTOMOTOR KORPORATSIYA 000275929 РЕА 4 РЕА 4 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 73 3 РЕА 4 ООД ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ AAE977AD8FF85458431E30667257D056EB329F97D5649E1152F465CE04D1DE6D ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 197ED7B71539765B806B52FE38D49DDBF1E8D88113CD1BF18A75A2CF0B5A5CCF РЕА 4 REA 4 121408433 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 НИШАВА 106 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 8B5BC3BCC3E0B56DFA134ADE1E2D66D76F38351677D5F47AFFE634F7FD19DCBD ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ 2BFB6F5B749C1E3D4BB2284B2851720371FE7441E254D2CF1900CFECF87F1ADA АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 AT INZHENERING 2000 121242342 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ХБГ-2000 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912E60EF391AC8A682BD7B81B8B687C2A639D0D3204AC130D9CB743 НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C374D32329A688D9558661BA00C6DC12B5488FB59F701957497A697 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 HBG-2000 121870920
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 662 963 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 831 481 лв./BGN
Изплатени / Payed: 829 620 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реконструкция и оборудване на овчарници в с. Добромирка, община Севлиево, изграждане на фуражен цех в с. Младен, община Севлиево и закупуване на земеделска техника за производство на суровини за фураж за овце” виж доставчиците
"Извор - 2005" ООД
ИЗВОР-2005 ООД
ЕИК ID: 107567196
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 252911
... ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB[..](ДФЗ|ТР)
АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181(ДФЗ|ТР)
... КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912[..](ДФЗ|ТР)
НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C37[..](ДФЗ|ТР)
ХБГ- ...
"Извор - 2005" ООД ИЗВОР-2005 ООД ИЗВОР-2005 ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. РАДЕЦКА 32 ИЗВОР-2005 ООД ХРИСИМИРА ДИМОВА ИВАНОВА B77590EA4B8E03E602F944B6876CD62AF0E022B4B51AF0BEFEE19F48E6342069 ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЗЕЛАК 36C9B314BBD00FC349DE307F0C592211355B834E3ABE2F3C7E05D6F695F6768C МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА 7141F380363AAC952279993365910E31F7896E826EC8CFAF71394809A8DCA77A ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Младен 5428 Стопански двор ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Неофит Рилски 13 1 Трифон Руенов Панчев ECC58D09E890D75F1F57F41BF809C20CFDB30FE0F9C08E3B098BA4EACD1954BD Петко Христов Краев 82CBB193599CA2B549BE824D4F281AE47519A788057A3D8576E4EE0E5B51B5D2 ИЗВОР-2005 IZVOR-2005 107567196 АВС СТРОЙ - 09 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB3900F7FAF5570854E1B5BDE85AF7773625216442A2B59481F500 АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС III 126 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД КИРИЛ ИВАНОВ САНДОВ ED0A9F9A23C2285D78FA036BFAD2C8F2E39C447823FC303F71EAA6E8AC22A740 ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА-КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 58CC2D94CD02512FF737D3D4EE0F77AF30F5D23F8DB92A9F7BC2834198DCA7BF БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ F8A34CF7AFBE0EFF509C07CFE57A8D6FE782176AC9CB4D0BE3EB9B9352A2CFBE АНДРЕЙ КРУМОВ НЕДЯЛКОВ B46085C343C423ABE37BA71EAAC416B469DDD1D97D7203885CA22CF9A7435462 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЧУКУРЛИЕВ C08B03456F7CBA146C50FB5FD1C4D1113DDD4D1951333FA56988AB7010457615 ИВА КИРИЛОВА МАНОЛОВА 03B873B48DD80FBDDF0266159F8F1A576D160285414542EAAD9FC743AE386F92 БОРИС СИМЕОНОВ ЯНКОВ C7A7712AF3FACA9477376A7B6FF93F468BE965F2EC16387A263EC4332A684A44 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЖИТНИЦА 5А АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 бул. ЕВРОПА 157 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ТИНТЯВА 5А ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА - КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ AVTOMOTOR KORPORATSIYA 000275929 РЕА 4 РЕА 4 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 73 3 РЕА 4 ООД ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ AAE977AD8FF85458431E30667257D056EB329F97D5649E1152F465CE04D1DE6D ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 197ED7B71539765B806B52FE38D49DDBF1E8D88113CD1BF18A75A2CF0B5A5CCF РЕА 4 REA 4 121408433 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 НИШАВА 106 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 8B5BC3BCC3E0B56DFA134ADE1E2D66D76F38351677D5F47AFFE634F7FD19DCBD ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ 2BFB6F5B749C1E3D4BB2284B2851720371FE7441E254D2CF1900CFECF87F1ADA АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 AT INZHENERING 2000 121242342 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ХБГ-2000 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912E60EF391AC8A682BD7B81B8B687C2A639D0D3204AC130D9CB743 НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C374D32329A688D9558661BA00C6DC12B5488FB59F701957497A697 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 HBG-2000 121870920
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 443 677 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 721 838 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане на навес за десертно грозде, амалаж, материали и селскостопански инвентар. Закупуване на лозарска техника. виж доставчиците
ЕТ "Яна Стайкова - Комерс"
ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ
ЕИК ID: 102957256
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 183466
... Яна Стайкова - Комерс" ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Бончо Обрешков 36 ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА СТАЙКОВА ... F0E6FE5D9128[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A[..](ДФЗ|ТР)
ЮРАМКО ...
ЕТ "Яна Стайкова - Комерс" ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Бончо Обрешков 36 ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A70278753D1C0559CA1AC3B1CEAB3B39E3F87C98FC08AB70323BF ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС YANA STAYKOVA - KOMERS 102957256 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 РОТ ЕЛТА РОТ ЕЛТА АД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКА 2 РОТ ЕЛТА АД ВАСИЛ СТОИЦОВ ТАСКОВ FC92EF2EB67984BE7067EDF0311A4A5D8E4AC17CF1DD958D18FD73C75863DF2B ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ D02960E2C392AAFEFCBF8EE47B3DBBE8FF573B4A74E31B4FC5FCD3213EE712F4 Димо Ангелов Михайлов 6208F5E84214E4FB71EBCC28B617D0340B2A3A646E04530F9B870264A342D3E0 РОТ ЕЛТА ROT ELTA 115895755 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D736E8E95074CA6BDE220B4A1BDE4C7CADD35E00A1D94CD7768C7B0 КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1BC4BCEA46E979C2CBD4F7D66CE486C7888EEEA4933D73825C19AC ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC85B82F5A09AEA0070916FD165459A1F70005970BE43E26FD478C АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402 ЛАЗИВ ЛАЗИВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бенковски 9133 ул. ПЕТА 5 ЛАЗИВ ООД ИВО ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ 7B1269074D2ADD71928678BEE54E4D475225759EF7B69307430D36082CFA859B КАТЕРИНА МАРИНОВА ТОТЕВА F2AB2F6907F8E72C889ED43E0F8B40B8BF0FEB26157FDD6021C07D854C3CFEB5 ЛАЗИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Доктор Николай Коларов 1 1 СВЕЖЕН ЕНЕВ ЧАКЪРОВ E9F9A36E54373AD6747491A6C8800AFD195C96C98D3E5F83440272BC3D52050C МАРИЕТА ЙОРДАНОВА ЧАКЪРОВА FD8BA78F5F40631A22B03A3DC845E7BB42232B1A7FA663CC37F0C3052AAF03F2 КАТЕРИНА МАРИНОВА СТОЯНОВА F2AB2F6907F8E72C889ED43E0F8B40B8BF0FEB26157FDD6021C07D854C3CFEB5 ЛАЗИВ LAZIV 200031528 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МУСАЛА 5 БИЗНЕС Ц-Р ГЛОРИЯ ПАЛАС АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ AD747BDF306C056F95AE8D3FB3D01E295FAD4544FF91D3B040A577130B5C8535 РАДОСТИН ВЕЛИНОВ РАДЕВ D7FD92BC63CAAAE0887035A2330E7548A74C4F1C0F723170EB0EE9BF83F8B3E4 ЦВЕТКО АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ 1633D67748684B0067D012B8AE2D9E7DC58537844EE8668DF043235660E9F328 ЕРИК ФИЛИПАРТ C1A83B88A66BE45940A9AB1A244A2AE2 ОСКОР РИЧАРД ГАЯР 27EC4F69203B01B463FBC2290590DCB2 Фертако ООД 200088034 Линда Далгети, родена на 14.12.1961 г. 47DBF63D7EA75EDF186844044718D988 ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ, , РАДОСТИН ВЕЛИНОВ РАДЕВ D7FD92BC63CAAAE0887035A2330E7548A74C4F1C0F723170EB0EE9BF83F8B3E4 ЛИНДА ДАЛГЕТИ 72BEC02CDF71E9DEE8F18B3675FFF36D Сюзън Джоунс 204B91091569C5456F6806620851AD66 АМОРИ ДЕ ГАЛАРД 531BB19E55CB60D1D47C47242F9AAB82 Скот Масдоналд DD6FDAC1FCE4524287A6DD70C0763C15 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МУСАЛА БИЗНЕС Ц-Р ГЛОРИЯ ПАЛАС 5 ФЕРТАКО ЕООД 200088034 Грегъри Лин Макглон 0048D4EF438625872A55D781D97A12A8 АГРИУМ ЮРЪП С.А. EB2C3192F3E15A415CCCAF881D5A522B Кристин Мари Гилеспи CD85467EE0C8982881F944BB06FBBFB8 Бърт Хортензия Байтарт 7A775182E806740A6599623BD80D1545 ЕвроХим Трейдинг ГмбХ FE2D1ACFE1AA72749516F1ECD1B3D5CA Франц Прийшл 152BAAABD91AEFB4E0E8FA6E6C1D9D01 Андрей Савчук DF833606901933F38DDDD700A85BB241 ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ 114627722 ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ 204917201 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ AGRIKOLA BALGARIYA 114627722 АДИГ АГРО АДИГ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.КОСТАНТИН СТОИЛОВ 11 АДИГ АГРО ЕООД ИВАН ХРИСТОВ СТОЕВ 510B95A945DA7A87CDFA4A532418421AC33EFE5C948740FF5529E1CE3C7210C0 АДИГ АГРО ADIG AGRO 115851068 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 ИРИСИСТ ИРИСИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Панчарево 1137 ул. РИЛЯНИК 19 ИРИСИСТ ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ A9EE213F3C7BE76F2E643A78B1543A393F2682D59DF0420E03600D441E88D21F ИРИСИСТ IRISIST 130299043 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД БЪЛГАРИЯ с. Церковски 8472 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД КИЧКА АНГЕЛОВА ХАЗЪРБАСАНОВА D63F363FE2886AD46E729295C7664ACA7FE56F08FB503C170DAC298963DB963B КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД 48B125A6DE9EC6048892EA00A8ED7358 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛИМИТИД 3541CA3328E660403B5E1F7E34114984 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛТД - БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F3262D06C3B2C065EE35C4C674EC57E9 КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД -БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F0E6FE5D91286CD5EBD6EF56354F6012 ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A70278753D1C0559CA1AC3B1CEAB3B39E3F87C98FC08AB70323BF ЮРАМКО ХОЛДИНГС ООД 34844061EEAF4DF85D79CAC310E5348C АЛТАЛИНК ООД 8A1E73B9FE9C369CC1CD030071A56694 СТФ ООД 200387702 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС VIN. S. INDUSTRIYS 831280490 МЕТИЗИ МЕТИЗИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Роман 3130 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МЕТИЗИ АД СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ 1C3198468D0F9161F2DDF67AD108B4B714350E7F3DEDF78C26764825BAA91C1A НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ E762BD280CE269A8EC05E7A9881F3683E74B5613E8FEEAAD1888D8854A8F5EA0 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПОПХРИСТОВ 3174E68A6A09AB40038241F9680E55831888A10F3E6244E0773E10FD2DABB832 КАБЕЛ ТРЕЙД ЕООД 121414589 ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ 613E5F6E7F1C3F9473DA97CF2A4754D84B1CFE499823111E698F746BE59E0345 СИМЕНОН ЕООД 130922469 СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ИВАНОВ 31393D183DE5AC6BA61C7679E63ECA6CE8FD2731D7557F6AA7EF8D5F7D0E3506 НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ E762BD280CE269A8EC05E7A9881F3683E74B5613E8FEEAAD1888D8854A8F5EA0 ПЕТЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОСКОВА 87D780BE497E21AE1BB0B256472C159D4DD75BA0A995FE813EB7B113DBCBB420 Атанас Цветанов Кънчев 629BC6DAF4C54202F3ED40E6A4A89E6DC923B3C3655AF1C3902798CC1BEB58EE Десислава Руменова Бояджиева-Василева 6A978698ECA80FA16BA6B58BAF1E6816EECC0DCC3A618A27785261FE3F8BC1BB Иван Василев Табаков 006E75B69A1A9B282EBA9C57A1117C3E6148F61E2788949D13A91873AF561230 МЕТИЗИ METIZI 816089236
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 297 507 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 648 753 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Изграждане на силозно стопанство за съхранение на зърно и закупуване на техника за нуждите на животновъдното стопанство" виж доставчиците
"Извор - 2005" ООД
ИЗВОР-2005 ООД
ЕИК ID: 107567196
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 252911
... ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB[..](ДФЗ|ТР)
АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181(ДФЗ|ТР)
... КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912[..](ДФЗ|ТР)
НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C37[..](ДФЗ|ТР)
ХБГ- ...
"Извор - 2005" ООД ИЗВОР-2005 ООД ИЗВОР-2005 ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. РАДЕЦКА 32 ИЗВОР-2005 ООД ХРИСИМИРА ДИМОВА ИВАНОВА B77590EA4B8E03E602F944B6876CD62AF0E022B4B51AF0BEFEE19F48E6342069 ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЗЕЛАК 36C9B314BBD00FC349DE307F0C592211355B834E3ABE2F3C7E05D6F695F6768C МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА 7141F380363AAC952279993365910E31F7896E826EC8CFAF71394809A8DCA77A ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Младен 5428 Стопански двор ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Неофит Рилски 13 1 Трифон Руенов Панчев ECC58D09E890D75F1F57F41BF809C20CFDB30FE0F9C08E3B098BA4EACD1954BD Петко Христов Краев 82CBB193599CA2B549BE824D4F281AE47519A788057A3D8576E4EE0E5B51B5D2 ИЗВОР-2005 IZVOR-2005 107567196 АВС СТРОЙ - 09 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB3900F7FAF5570854E1B5BDE85AF7773625216442A2B59481F500 АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС III 126 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД КИРИЛ ИВАНОВ САНДОВ ED0A9F9A23C2285D78FA036BFAD2C8F2E39C447823FC303F71EAA6E8AC22A740 ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА-КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 58CC2D94CD02512FF737D3D4EE0F77AF30F5D23F8DB92A9F7BC2834198DCA7BF БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ F8A34CF7AFBE0EFF509C07CFE57A8D6FE782176AC9CB4D0BE3EB9B9352A2CFBE АНДРЕЙ КРУМОВ НЕДЯЛКОВ B46085C343C423ABE37BA71EAAC416B469DDD1D97D7203885CA22CF9A7435462 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЧУКУРЛИЕВ C08B03456F7CBA146C50FB5FD1C4D1113DDD4D1951333FA56988AB7010457615 ИВА КИРИЛОВА МАНОЛОВА 03B873B48DD80FBDDF0266159F8F1A576D160285414542EAAD9FC743AE386F92 БОРИС СИМЕОНОВ ЯНКОВ C7A7712AF3FACA9477376A7B6FF93F468BE965F2EC16387A263EC4332A684A44 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЖИТНИЦА 5А АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 бул. ЕВРОПА 157 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ТИНТЯВА 5А ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА - КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ AVTOMOTOR KORPORATSIYA 000275929 РЕА 4 РЕА 4 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 73 3 РЕА 4 ООД ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ AAE977AD8FF85458431E30667257D056EB329F97D5649E1152F465CE04D1DE6D ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 197ED7B71539765B806B52FE38D49DDBF1E8D88113CD1BF18A75A2CF0B5A5CCF РЕА 4 REA 4 121408433 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 НИШАВА 106 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 8B5BC3BCC3E0B56DFA134ADE1E2D66D76F38351677D5F47AFFE634F7FD19DCBD ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ 2BFB6F5B749C1E3D4BB2284B2851720371FE7441E254D2CF1900CFECF87F1ADA АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 AT INZHENERING 2000 121242342 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ХБГ-2000 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912E60EF391AC8A682BD7B81B8B687C2A639D0D3204AC130D9CB743 НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C374D32329A688D9558661BA00C6DC12B5488FB59F701957497A697 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 HBG-2000 121870920
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 234 863 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 493 945 лв./BGN
Изплатени / Payed: 493 945 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и благоустрояване на паркове в гр.Стралджа" виж доставчиците
Община Стралджа

ЕИК ID: 000970432
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 401316
... 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12[..](ДФЗ|ТР)
Маргарита Димитрова Демирева ... ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO ...
Община Стралджа СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. БЪКСТОН 8А СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 030DB76C4005E23B515401237663083F39E7D0F53585AA291F305828D3242EAA СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ SUPERSTROY - INZHENERING 128556331 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Априлов 120 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 9099AECF451A34E31E853E1D56F57D43C2E3D38859991B2523AF7DF97D716886 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. България 9 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 9 ХРИСТИНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА A51F40570D3FE46CA5CCE2782F84DC77C6F67001C4C1D492663D24F4346F2565 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 1038A53E88E2433A46041A0FCF6CF5636096D2233278E28B68694764C9F70898 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ EVROPA PRODZHEKT KONSULT 200063515 ГЕО ПИНАЛ ГЕО ПИНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЦАР САМУИЛ 80 ГЕО ПИНАЛ ООД ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ F7C78BD268715368C0BCE45885B30070FF3A891EAF7E33F86DDCF1C15BCF4726 ПИРИНКА ЛУКОВА ИВАНОВА 4AA780E7439EF2FFD6E8781F7B59094C221144DEFCAB051BFEE571F3B818DF60 ГЕО ПИНАЛ GEO PINAL 200278180 БИЛД КОНСУЛТ 99 БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038C965567D3AA40636913BD91385A92821AE0E7FD7EC3847508696 СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12B26290F0759E42A01D1936248DBC6FE65D43BAE4DC186489134E Маргарита Димитрова Демирева 14544E585845C0B85BCE02B6959DDD52A02D717343ABC222036A6D13359422DD БИЛД КОНСУЛТ 99 BILD KONSULT 99 130179275 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 район Триадица, бул. Витоша 115 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД ЕВГЕНИ ДАНАИЛОВ КИШКИН 0A38D0D0D8F35431BCC33E5F8C5D4495BE6908B3A8EE6B6F4057413EBC6BB2FB НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА КИШКИНА 893D4332D90198254F1B2944E804451C25E8D7269001E6E14315B5D5F3444FCE АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 94DF1DF833F2C81D223B216DA533E02D5BF3386268FE34F76F6493B3A90AEE4A НЕДЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 61427696F0F2FCAF8B56904A8916DD062341B30D10CFE3EEA7549E0D612B7B94 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ 1741359C3565A297951883F79D8BE864A3A26E7A5F25257C9C388AD755E5FEA6 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ KONTROL INZHENERING 121911580 СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кирков 56 СТРИКТ ООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 7CD303B909FD6D43CB51360645C5AD9CF9C4F08949F6F9933FD4D28B171B76DE МИРОСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 4D8E032D28E48759378EB659A34A70E65E2D203032CE9B1317833FFDD3600158 СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВИКТОР ЮГО 20 СТРИКТ STRIKT 115343415 ЕВОЛАНС ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. МАРАГИДИК 53 1 ЕВОЛАНС ООД ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА 5FCD503CCC8163E23BA812CB5B2CA1C8D52BA3215531598BD62018956B35E837 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 56 НЕЗАБРАВКА КРУМОВА БЕРОВА 9C95ABD4860C1C07F66C83D0EB79D4C897EEF1DD50CC161516F80358C6A57891 ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 9B3827543A9E798A75FF7874DA3268F3D4D0B3DC91F453F89AD303A9EC38CF66 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС EVOLANS 201265150 ЖЕРГОВЕЦ ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул.МЛАДОСТ 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД ВИОЛЕТА КОЛЕВА ЕНЕВА 19338A243294AF452EAC2452966B16A066DF84D736DD50F4AA40923F8F9D5C3E ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА 0401829878AD51BBBC384046C7FFD15CADDF7662523DFCB0EE2DA0B079E57B9F ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул. Стадиона 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 Стадиона 7 Иван Иванов Бонев 7668053C45369E7B436E2CABB38A5AACF6ABE06367893F4EAFC11AC974C8616D ЖЕРГОВЕЦ ZHERGOVETS 123626975 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КЛЕН ЛЕС КЛЕН ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.ИВАН ДОСПЕВСКИ 62 КЛЕН ЛЕС ЕООД СТОЯН ЕВГЕНИЕВ КЛЕНОВ 2E05844684DD8DB35F945D0C082D3ECB8B44FA18C5975335DFE0B10ADC452F1B ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛОБУТОВ 008B060AECFF8D741FDE23FF7C0290B53FA7E9B13FCEB30EF08F630F9B9070EA КЛЕН ЛЕС KLEN LES 131293118 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.Чернишевски 21 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 115803461 АТИ КОНСУЛТ АТИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33 АТИ КОНСУЛТ ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ 47E852D3BC26083898782AD1CEC7E9D3EC84C9BA2D4747EA297072E924B24E8B АТИ КОНСУЛТ ATI KONSULT 175229925 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 СИЛ ТРАНС АУТО СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРУМ ПОПОВ 56-59 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ DFEEF6F99D3E41A064637D3435FA926F1C3298FBC5D567712AB5C47E9FFBEC3A СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Цанко Церковски 67 А СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 1 402 Б СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO 201345414 КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668 ХИДРОКОМ ХИДРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ХАН АСПАРУХ 35 ХИДРОКОМ ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ 889927BAD8F9525F01CA256BD60CF7E33C27264F984F78F4F8140CBB8C283167 ХИДРОКОМ HIDROKOM 102849715 ЛИДЕРПРОЕКТ ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 230 Г ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПИСАРСКИ B6F1AEF7A843DD4D391B9851E11FAFB111172EF48481E06A741273A88D6DDE69 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПИСАРСКА 5F19631379CF2A8BC53909F51E0217E21A27FAEBE17D3F8CE2DD1F40E6B31137 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА 020334BDFBFA9FD601A9E8CB3F31D4F6E9248A6DFDC8E4A18DECD3F63779242C ЛИДЕРПРОЕКТ LIDERPROEKT 131504519 БОНЕВ ПРОЕКТ БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Крайбрежна 28А БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД ПЕТКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ D88A9C69EAD1D6B6119F9137D964D962F607FCAB737B29D1616D11106F170BE9 ЮЛИАН ПЕТКОВ БОНЕВ 12EB68EE754573720C387D55202BEE1CF93B57860A613B65A2232F532BF2AB79 МАРИЯ ГАНЧЕВА БОНЕВА, ; ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БОНЕВ BAFCE31896BE2DFDA0C3B258BF4461C1336C42E8707E22307981E700A2047C17 БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 86 4 ЕНЧО ТОДОРОВ МАРИНОВ 18C50459A6AF95FDC1B6A26AC7351CB27BE21EE1333C86588B0F8F242C1BB735 БОНЕВ ПРОЕКТ BONEV PROEKT 201062836 ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.ТЪРГОВСКА 56 Б ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ САШО БОЖИЛОВ ТРИФОНОВ 4C6872E406F384DB45EC9E3AA13B76124FED165D623FE4DA964763CE3904727D ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ EKSPERTSTROY - SASHO TRIFONOV 128510693 ИНКОМ ПВ ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Могила 8627 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 10 ИНКОМ ПВ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ A0FA1AFEA53E2B43E5513DF4B84B8317B8F592FD8BC9CF084E6967AE27D7A982 ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРНАКОВ 0A83510F6A49002C7B480C22C9486C33D4EC54CF60D598B4C93CF603AC37684A ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 9 ИНКОМ ПВ INKOM PV 128523887 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433 ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 6621883522678559709CF0B1C279A3E5E24DDF5D8CF1AFCF11B82BE7BCD5AE9D ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE0CAF6E2F0A4AE2960451C440C4A865B8BC3E3A55593F52023E52 ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 120 892 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 120 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 988 080 лв./BGN
Проект: "Подобряване на средата за живот в Община Ардино чрез разработване на интегриран план за обновяване на гр.Ардино, с.Горно Прахово, с.Брезен, с.Чубрика, с.Млечино" виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 942 529 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 942 529 лв./BGN
Изплатени / Payed: 942 027 лв./BGN
Проект: Капково напояване на десертни лозя - лозов масив от 200 дка и лозов масив от 300 дка виж доставчиците
ЕТ "Яна Стайкова - Комерс"
ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ
ЕИК ID: 102957256
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183466
... Яна Стайкова - Комерс" ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Бончо Обрешков 36 ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА СТАЙКОВА ... F0E6FE5D9128[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A[..](ДФЗ|ТР)
ЮРАМКО ...
ЕТ "Яна Стайкова - Комерс" ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.Бончо Обрешков 36 ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС ЕТ ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A70278753D1C0559CA1AC3B1CEAB3B39E3F87C98FC08AB70323BF ЯНА СТАЙКОВА - КОМЕРС YANA STAYKOVA - KOMERS 102957256 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 РОТ ЕЛТА РОТ ЕЛТА АД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКА 2 РОТ ЕЛТА АД ВАСИЛ СТОИЦОВ ТАСКОВ FC92EF2EB67984BE7067EDF0311A4A5D8E4AC17CF1DD958D18FD73C75863DF2B ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC4464885991CB8BB62A03CAD8A9D95351F5E514BB240589D5F74C13B758E3D ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ D02960E2C392AAFEFCBF8EE47B3DBBE8FF573B4A74E31B4FC5FCD3213EE712F4 Димо Ангелов Михайлов 6208F5E84214E4FB71EBCC28B617D0340B2A3A646E04530F9B870264A342D3E0 РОТ ЕЛТА ROT ELTA 115895755 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D736E8E95074CA6BDE220B4A1BDE4C7CADD35E00A1D94CD7768C7B0 КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1BC4BCEA46E979C2CBD4F7D66CE486C7888EEEA4933D73825C19AC ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC85B82F5A09AEA0070916FD165459A1F70005970BE43E26FD478C АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402 ЛАЗИВ ЛАЗИВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бенковски 9133 ул. ПЕТА 5 ЛАЗИВ ООД ИВО ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ 7B1269074D2ADD71928678BEE54E4D475225759EF7B69307430D36082CFA859B КАТЕРИНА МАРИНОВА ТОТЕВА F2AB2F6907F8E72C889ED43E0F8B40B8BF0FEB26157FDD6021C07D854C3CFEB5 ЛАЗИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Доктор Николай Коларов 1 1 СВЕЖЕН ЕНЕВ ЧАКЪРОВ E9F9A36E54373AD6747491A6C8800AFD195C96C98D3E5F83440272BC3D52050C МАРИЕТА ЙОРДАНОВА ЧАКЪРОВА FD8BA78F5F40631A22B03A3DC845E7BB42232B1A7FA663CC37F0C3052AAF03F2 КАТЕРИНА МАРИНОВА СТОЯНОВА F2AB2F6907F8E72C889ED43E0F8B40B8BF0FEB26157FDD6021C07D854C3CFEB5 ЛАЗИВ LAZIV 200031528 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МУСАЛА 5 БИЗНЕС Ц-Р ГЛОРИЯ ПАЛАС АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ AD747BDF306C056F95AE8D3FB3D01E295FAD4544FF91D3B040A577130B5C8535 РАДОСТИН ВЕЛИНОВ РАДЕВ D7FD92BC63CAAAE0887035A2330E7548A74C4F1C0F723170EB0EE9BF83F8B3E4 ЦВЕТКО АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ 1633D67748684B0067D012B8AE2D9E7DC58537844EE8668DF043235660E9F328 ЕРИК ФИЛИПАРТ C1A83B88A66BE45940A9AB1A244A2AE2 ОСКОР РИЧАРД ГАЯР 27EC4F69203B01B463FBC2290590DCB2 Фертако ООД 200088034 Линда Далгети, родена на 14.12.1961 г. 47DBF63D7EA75EDF186844044718D988 ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ, , РАДОСТИН ВЕЛИНОВ РАДЕВ D7FD92BC63CAAAE0887035A2330E7548A74C4F1C0F723170EB0EE9BF83F8B3E4 ЛИНДА ДАЛГЕТИ 72BEC02CDF71E9DEE8F18B3675FFF36D Сюзън Джоунс 204B91091569C5456F6806620851AD66 АМОРИ ДЕ ГАЛАРД 531BB19E55CB60D1D47C47242F9AAB82 Скот Масдоналд DD6FDAC1FCE4524287A6DD70C0763C15 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МУСАЛА БИЗНЕС Ц-Р ГЛОРИЯ ПАЛАС 5 ФЕРТАКО ЕООД 200088034 Грегъри Лин Макглон 0048D4EF438625872A55D781D97A12A8 АГРИУМ ЮРЪП С.А. EB2C3192F3E15A415CCCAF881D5A522B Кристин Мари Гилеспи CD85467EE0C8982881F944BB06FBBFB8 Бърт Хортензия Байтарт 7A775182E806740A6599623BD80D1545 ЕвроХим Трейдинг ГмбХ FE2D1ACFE1AA72749516F1ECD1B3D5CA Франц Прийшл 152BAAABD91AEFB4E0E8FA6E6C1D9D01 Андрей Савчук DF833606901933F38DDDD700A85BB241 ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ 114627722 ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ 204917201 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ AGRIKOLA BALGARIYA 114627722 АДИГ АГРО АДИГ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.КОСТАНТИН СТОИЛОВ 11 АДИГ АГРО ЕООД ИВАН ХРИСТОВ СТОЕВ 510B95A945DA7A87CDFA4A532418421AC33EFE5C948740FF5529E1CE3C7210C0 АДИГ АГРО ADIG AGRO 115851068 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 ИРИСИСТ ИРИСИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Панчарево 1137 ул. РИЛЯНИК 19 ИРИСИСТ ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ A9EE213F3C7BE76F2E643A78B1543A393F2682D59DF0420E03600D441E88D21F ИРИСИСТ IRISIST 130299043 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД БЪЛГАРИЯ с. Церковски 8472 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС ООД КИЧКА АНГЕЛОВА ХАЗЪРБАСАНОВА D63F363FE2886AD46E729295C7664ACA7FE56F08FB503C170DAC298963DB963B КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД 48B125A6DE9EC6048892EA00A8ED7358 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛИМИТИД 3541CA3328E660403B5E1F7E34114984 ФЕРИНА ИНВЕСТ ЛТД - БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F3262D06C3B2C065EE35C4C674EC57E9 КОУДОР ХОЛДИНГС ЛТД -БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ F0E6FE5D91286CD5EBD6EF56354F6012 ЯНА МИНЕВА СТАЙКОВА 3870A68D4D7A70278753D1C0559CA1AC3B1CEAB3B39E3F87C98FC08AB70323BF ЮРАМКО ХОЛДИНГС ООД 34844061EEAF4DF85D79CAC310E5348C АЛТАЛИНК ООД 8A1E73B9FE9C369CC1CD030071A56694 СТФ ООД 200387702 ВИН. С. ИНДУСТРИЙС VIN. S. INDUSTRIYS 831280490 МЕТИЗИ МЕТИЗИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Роман 3130 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МЕТИЗИ АД СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ 1C3198468D0F9161F2DDF67AD108B4B714350E7F3DEDF78C26764825BAA91C1A НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ E762BD280CE269A8EC05E7A9881F3683E74B5613E8FEEAAD1888D8854A8F5EA0 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПОПХРИСТОВ 3174E68A6A09AB40038241F9680E55831888A10F3E6244E0773E10FD2DABB832 КАБЕЛ ТРЕЙД ЕООД 121414589 ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ 613E5F6E7F1C3F9473DA97CF2A4754D84B1CFE499823111E698F746BE59E0345 СИМЕНОН ЕООД 130922469 СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ИВАНОВ 31393D183DE5AC6BA61C7679E63ECA6CE8FD2731D7557F6AA7EF8D5F7D0E3506 НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ E762BD280CE269A8EC05E7A9881F3683E74B5613E8FEEAAD1888D8854A8F5EA0 ПЕТЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОСКОВА 87D780BE497E21AE1BB0B256472C159D4DD75BA0A995FE813EB7B113DBCBB420 Атанас Цветанов Кънчев 629BC6DAF4C54202F3ED40E6A4A89E6DC923B3C3655AF1C3902798CC1BEB58EE Десислава Руменова Бояджиева-Василева 6A978698ECA80FA16BA6B58BAF1E6816EECC0DCC3A618A27785261FE3F8BC1BB Иван Василев Табаков 006E75B69A1A9B282EBA9C57A1117C3E6148F61E2788949D13A91873AF561230 МЕТИЗИ METIZI 816089236
Одобрени разходи / Approved expenses: 615 793 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 369 476 лв./BGN
Изплатени / Payed: 369 476 лв./BGN
Проект: "Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на съществуваща гребна база в хотел с ресторант" виж доставчиците
"Извор - 2005" ООД
ИЗВОР-2005 ООД
ЕИК ID: 107567196
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 252911
... ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB[..](ДФЗ|ТР)
АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181(ДФЗ|ТР)
... КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912[..](ДФЗ|ТР)
НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C37[..](ДФЗ|ТР)
ХБГ- ...
"Извор - 2005" ООД ИЗВОР-2005 ООД ИЗВОР-2005 ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. РАДЕЦКА 32 ИЗВОР-2005 ООД ХРИСИМИРА ДИМОВА ИВАНОВА B77590EA4B8E03E602F944B6876CD62AF0E022B4B51AF0BEFEE19F48E6342069 ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЗЕЛАК 36C9B314BBD00FC349DE307F0C592211355B834E3ABE2F3C7E05D6F695F6768C МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА 7141F380363AAC952279993365910E31F7896E826EC8CFAF71394809A8DCA77A ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ с. Младен 5428 Стопански двор ИЗВОР-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Неофит Рилски 13 1 Трифон Руенов Панчев ECC58D09E890D75F1F57F41BF809C20CFDB30FE0F9C08E3B098BA4EACD1954BD Петко Христов Краев 82CBB193599CA2B549BE824D4F281AE47519A788057A3D8576E4EE0E5B51B5D2 ИЗВОР-2005 IZVOR-2005 107567196 АВС СТРОЙ - 09 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24 АВС СТРОЙ - 09 ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА DEF532CCDFCB3900F7FAF5570854E1B5BDE85AF7773625216442A2B59481F500 АВС СТРОЙ - 09 AVS STROY - 09 200683181 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС III 126 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД КИРИЛ ИВАНОВ САНДОВ ED0A9F9A23C2285D78FA036BFAD2C8F2E39C447823FC303F71EAA6E8AC22A740 ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА-КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 58CC2D94CD02512FF737D3D4EE0F77AF30F5D23F8DB92A9F7BC2834198DCA7BF БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ F8A34CF7AFBE0EFF509C07CFE57A8D6FE782176AC9CB4D0BE3EB9B9352A2CFBE АНДРЕЙ КРУМОВ НЕДЯЛКОВ B46085C343C423ABE37BA71EAAC416B469DDD1D97D7203885CA22CF9A7435462 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЧУКУРЛИЕВ C08B03456F7CBA146C50FB5FD1C4D1113DDD4D1951333FA56988AB7010457615 ИВА КИРИЛОВА МАНОЛОВА 03B873B48DD80FBDDF0266159F8F1A576D160285414542EAAD9FC743AE386F92 БОРИС СИМЕОНОВ ЯНКОВ C7A7712AF3FACA9477376A7B6FF93F468BE965F2EC16387A263EC4332A684A44 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЖИТНИЦА 5А АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 бул. ЕВРОПА 157 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ТИНТЯВА 5А ОЛГА КИРИЛОВА САНДОВА - КРЪСТЕВА 9F1DB841866E401FBE576F17E46ABE0181534AC3DDD0CDB3F459445B559B6D8A АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ AVTOMOTOR KORPORATSIYA 000275929 РЕА 4 РЕА 4 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 73 3 РЕА 4 ООД ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ AAE977AD8FF85458431E30667257D056EB329F97D5649E1152F465CE04D1DE6D ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 197ED7B71539765B806B52FE38D49DDBF1E8D88113CD1BF18A75A2CF0B5A5CCF РЕА 4 REA 4 121408433 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 НИШАВА 106 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 8B5BC3BCC3E0B56DFA134ADE1E2D66D76F38351677D5F47AFFE634F7FD19DCBD ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ 2BFB6F5B749C1E3D4BB2284B2851720371FE7441E254D2CF1900CFECF87F1ADA АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ПОЗИТАНО 37 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 AT INZHENERING 2000 121242342 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ХБГ-2000 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 КРЪСТОВА ВАДА ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 ЕООД ЯНА ЛАМБОВА АЛЕКСАНДРОВА 06CF9F275912E60EF391AC8A682BD7B81B8B687C2A639D0D3204AC130D9CB743 НЕНЧО АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ 466FD3E42C374D32329A688D9558661BA00C6DC12B5488FB59F701957497A697 ХБГ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 160 ХБГ-2000 HBG-2000 121870920
Одобрени разходи / Approved expenses: 544 570 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 381 199 лв./BGN
Изплатени / Payed: 353 127 лв./BGN
Проект: "Превръщане на община Ардино в атрактивна за инвестиции териториална единица чрез обновяване на градската среда." виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 386 826 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 386 826 лв./BGN
Изплатени / Payed: 327 013 лв./BGN
Проект: " Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари" виж доставчиците
Община Стралджа

ЕИК ID: 000970432
Период Period: 2013
Мярка Measure: M226
УРН UID: 401316
... 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12[..](ДФЗ|ТР)
Маргарита Димитрова Демирева ... ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO ...
Община Стралджа СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. БЪКСТОН 8А СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 030DB76C4005E23B515401237663083F39E7D0F53585AA291F305828D3242EAA СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ SUPERSTROY - INZHENERING 128556331 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Априлов 120 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 9099AECF451A34E31E853E1D56F57D43C2E3D38859991B2523AF7DF97D716886 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. България 9 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 9 ХРИСТИНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА A51F40570D3FE46CA5CCE2782F84DC77C6F67001C4C1D492663D24F4346F2565 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 1038A53E88E2433A46041A0FCF6CF5636096D2233278E28B68694764C9F70898 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ EVROPA PRODZHEKT KONSULT 200063515 ГЕО ПИНАЛ ГЕО ПИНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЦАР САМУИЛ 80 ГЕО ПИНАЛ ООД ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ F7C78BD268715368C0BCE45885B30070FF3A891EAF7E33F86DDCF1C15BCF4726 ПИРИНКА ЛУКОВА ИВАНОВА 4AA780E7439EF2FFD6E8781F7B59094C221144DEFCAB051BFEE571F3B818DF60 ГЕО ПИНАЛ GEO PINAL 200278180 БИЛД КОНСУЛТ 99 БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038C965567D3AA40636913BD91385A92821AE0E7FD7EC3847508696 СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12B26290F0759E42A01D1936248DBC6FE65D43BAE4DC186489134E Маргарита Димитрова Демирева 14544E585845C0B85BCE02B6959DDD52A02D717343ABC222036A6D13359422DD БИЛД КОНСУЛТ 99 BILD KONSULT 99 130179275 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 район Триадица, бул. Витоша 115 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД ЕВГЕНИ ДАНАИЛОВ КИШКИН 0A38D0D0D8F35431BCC33E5F8C5D4495BE6908B3A8EE6B6F4057413EBC6BB2FB НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА КИШКИНА 893D4332D90198254F1B2944E804451C25E8D7269001E6E14315B5D5F3444FCE АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 94DF1DF833F2C81D223B216DA533E02D5BF3386268FE34F76F6493B3A90AEE4A НЕДЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 61427696F0F2FCAF8B56904A8916DD062341B30D10CFE3EEA7549E0D612B7B94 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ 1741359C3565A297951883F79D8BE864A3A26E7A5F25257C9C388AD755E5FEA6 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ KONTROL INZHENERING 121911580 СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кирков 56 СТРИКТ ООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 7CD303B909FD6D43CB51360645C5AD9CF9C4F08949F6F9933FD4D28B171B76DE МИРОСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 4D8E032D28E48759378EB659A34A70E65E2D203032CE9B1317833FFDD3600158 СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВИКТОР ЮГО 20 СТРИКТ STRIKT 115343415 ЕВОЛАНС ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. МАРАГИДИК 53 1 ЕВОЛАНС ООД ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА 5FCD503CCC8163E23BA812CB5B2CA1C8D52BA3215531598BD62018956B35E837 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 56 НЕЗАБРАВКА КРУМОВА БЕРОВА 9C95ABD4860C1C07F66C83D0EB79D4C897EEF1DD50CC161516F80358C6A57891 ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 9B3827543A9E798A75FF7874DA3268F3D4D0B3DC91F453F89AD303A9EC38CF66 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС EVOLANS 201265150 ЖЕРГОВЕЦ ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул.МЛАДОСТ 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД ВИОЛЕТА КОЛЕВА ЕНЕВА 19338A243294AF452EAC2452966B16A066DF84D736DD50F4AA40923F8F9D5C3E ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА 0401829878AD51BBBC384046C7FFD15CADDF7662523DFCB0EE2DA0B079E57B9F ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул. Стадиона 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 Стадиона 7 Иван Иванов Бонев 7668053C45369E7B436E2CABB38A5AACF6ABE06367893F4EAFC11AC974C8616D ЖЕРГОВЕЦ ZHERGOVETS 123626975 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КЛЕН ЛЕС КЛЕН ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.ИВАН ДОСПЕВСКИ 62 КЛЕН ЛЕС ЕООД СТОЯН ЕВГЕНИЕВ КЛЕНОВ 2E05844684DD8DB35F945D0C082D3ECB8B44FA18C5975335DFE0B10ADC452F1B ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛОБУТОВ 008B060AECFF8D741FDE23FF7C0290B53FA7E9B13FCEB30EF08F630F9B9070EA КЛЕН ЛЕС KLEN LES 131293118 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.Чернишевски 21 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 115803461 АТИ КОНСУЛТ АТИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33 АТИ КОНСУЛТ ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ 47E852D3BC26083898782AD1CEC7E9D3EC84C9BA2D4747EA297072E924B24E8B АТИ КОНСУЛТ ATI KONSULT 175229925 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 СИЛ ТРАНС АУТО СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРУМ ПОПОВ 56-59 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ DFEEF6F99D3E41A064637D3435FA926F1C3298FBC5D567712AB5C47E9FFBEC3A СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Цанко Церковски 67 А СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 1 402 Б СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO 201345414 КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668 ХИДРОКОМ ХИДРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ХАН АСПАРУХ 35 ХИДРОКОМ ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ 889927BAD8F9525F01CA256BD60CF7E33C27264F984F78F4F8140CBB8C283167 ХИДРОКОМ HIDROKOM 102849715 ЛИДЕРПРОЕКТ ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 230 Г ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПИСАРСКИ B6F1AEF7A843DD4D391B9851E11FAFB111172EF48481E06A741273A88D6DDE69 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПИСАРСКА 5F19631379CF2A8BC53909F51E0217E21A27FAEBE17D3F8CE2DD1F40E6B31137 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА 020334BDFBFA9FD601A9E8CB3F31D4F6E9248A6DFDC8E4A18DECD3F63779242C ЛИДЕРПРОЕКТ LIDERPROEKT 131504519 БОНЕВ ПРОЕКТ БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Крайбрежна 28А БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД ПЕТКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ D88A9C69EAD1D6B6119F9137D964D962F607FCAB737B29D1616D11106F170BE9 ЮЛИАН ПЕТКОВ БОНЕВ 12EB68EE754573720C387D55202BEE1CF93B57860A613B65A2232F532BF2AB79 МАРИЯ ГАНЧЕВА БОНЕВА, ; ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БОНЕВ BAFCE31896BE2DFDA0C3B258BF4461C1336C42E8707E22307981E700A2047C17 БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 86 4 ЕНЧО ТОДОРОВ МАРИНОВ 18C50459A6AF95FDC1B6A26AC7351CB27BE21EE1333C86588B0F8F242C1BB735 БОНЕВ ПРОЕКТ BONEV PROEKT 201062836 ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.ТЪРГОВСКА 56 Б ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ САШО БОЖИЛОВ ТРИФОНОВ 4C6872E406F384DB45EC9E3AA13B76124FED165D623FE4DA964763CE3904727D ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ EKSPERTSTROY - SASHO TRIFONOV 128510693 ИНКОМ ПВ ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Могила 8627 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 10 ИНКОМ ПВ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ A0FA1AFEA53E2B43E5513DF4B84B8317B8F592FD8BC9CF084E6967AE27D7A982 ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРНАКОВ 0A83510F6A49002C7B480C22C9486C33D4EC54CF60D598B4C93CF603AC37684A ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 9 ИНКОМ ПВ INKOM PV 128523887 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433 ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 6621883522678559709CF0B1C279A3E5E24DDF5D8CF1AFCF11B82BE7BCD5AE9D ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE0CAF6E2F0A4AE2960451C440C4A865B8BC3E3A55593F52023E52 ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709
Одобрени разходи / Approved expenses: 331 292 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 331 292 лв./BGN
Изплатени / Payed: 330 363 лв./BGN
Проект: Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 320 413 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 320 413 лв./BGN
Изплатени / Payed: 313 377 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение на територията на община Ардино. виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 303 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 303 236 лв./BGN
Изплатени / Payed: 257 403 лв./BGN
Проект: Първоначално залесяване на неземеделски земи в община стралджа виж доставчиците
Община Стралджа

ЕИК ID: 000970432
Период Period: 2013
Мярка Measure: M223
УРН UID: 401316
... 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12[..](ДФЗ|ТР)
Маргарита Димитрова Демирева ... ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO ...
Община Стралджа СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. БЪКСТОН 8А СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 030DB76C4005E23B515401237663083F39E7D0F53585AA291F305828D3242EAA СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ SUPERSTROY - INZHENERING 128556331 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Априлов 120 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 9099AECF451A34E31E853E1D56F57D43C2E3D38859991B2523AF7DF97D716886 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. България 9 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 9 ХРИСТИНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА A51F40570D3FE46CA5CCE2782F84DC77C6F67001C4C1D492663D24F4346F2565 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 1038A53E88E2433A46041A0FCF6CF5636096D2233278E28B68694764C9F70898 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ EVROPA PRODZHEKT KONSULT 200063515 ГЕО ПИНАЛ ГЕО ПИНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЦАР САМУИЛ 80 ГЕО ПИНАЛ ООД ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ F7C78BD268715368C0BCE45885B30070FF3A891EAF7E33F86DDCF1C15BCF4726 ПИРИНКА ЛУКОВА ИВАНОВА 4AA780E7439EF2FFD6E8781F7B59094C221144DEFCAB051BFEE571F3B818DF60 ГЕО ПИНАЛ GEO PINAL 200278180 БИЛД КОНСУЛТ 99 БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038C965567D3AA40636913BD91385A92821AE0E7FD7EC3847508696 СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12B26290F0759E42A01D1936248DBC6FE65D43BAE4DC186489134E Маргарита Димитрова Демирева 14544E585845C0B85BCE02B6959DDD52A02D717343ABC222036A6D13359422DD БИЛД КОНСУЛТ 99 BILD KONSULT 99 130179275 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 район Триадица, бул. Витоша 115 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД ЕВГЕНИ ДАНАИЛОВ КИШКИН 0A38D0D0D8F35431BCC33E5F8C5D4495BE6908B3A8EE6B6F4057413EBC6BB2FB НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА КИШКИНА 893D4332D90198254F1B2944E804451C25E8D7269001E6E14315B5D5F3444FCE АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 94DF1DF833F2C81D223B216DA533E02D5BF3386268FE34F76F6493B3A90AEE4A НЕДЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 61427696F0F2FCAF8B56904A8916DD062341B30D10CFE3EEA7549E0D612B7B94 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ 1741359C3565A297951883F79D8BE864A3A26E7A5F25257C9C388AD755E5FEA6 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ KONTROL INZHENERING 121911580 СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кирков 56 СТРИКТ ООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 7CD303B909FD6D43CB51360645C5AD9CF9C4F08949F6F9933FD4D28B171B76DE МИРОСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 4D8E032D28E48759378EB659A34A70E65E2D203032CE9B1317833FFDD3600158 СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВИКТОР ЮГО 20 СТРИКТ STRIKT 115343415 ЕВОЛАНС ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. МАРАГИДИК 53 1 ЕВОЛАНС ООД ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА 5FCD503CCC8163E23BA812CB5B2CA1C8D52BA3215531598BD62018956B35E837 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 56 НЕЗАБРАВКА КРУМОВА БЕРОВА 9C95ABD4860C1C07F66C83D0EB79D4C897EEF1DD50CC161516F80358C6A57891 ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 9B3827543A9E798A75FF7874DA3268F3D4D0B3DC91F453F89AD303A9EC38CF66 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС EVOLANS 201265150 ЖЕРГОВЕЦ ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул.МЛАДОСТ 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД ВИОЛЕТА КОЛЕВА ЕНЕВА 19338A243294AF452EAC2452966B16A066DF84D736DD50F4AA40923F8F9D5C3E ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА 0401829878AD51BBBC384046C7FFD15CADDF7662523DFCB0EE2DA0B079E57B9F ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул. Стадиона 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 Стадиона 7 Иван Иванов Бонев 7668053C45369E7B436E2CABB38A5AACF6ABE06367893F4EAFC11AC974C8616D ЖЕРГОВЕЦ ZHERGOVETS 123626975 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КЛЕН ЛЕС КЛЕН ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.ИВАН ДОСПЕВСКИ 62 КЛЕН ЛЕС ЕООД СТОЯН ЕВГЕНИЕВ КЛЕНОВ 2E05844684DD8DB35F945D0C082D3ECB8B44FA18C5975335DFE0B10ADC452F1B ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛОБУТОВ 008B060AECFF8D741FDE23FF7C0290B53FA7E9B13FCEB30EF08F630F9B9070EA КЛЕН ЛЕС KLEN LES 131293118 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.Чернишевски 21 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 115803461 АТИ КОНСУЛТ АТИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33 АТИ КОНСУЛТ ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ 47E852D3BC26083898782AD1CEC7E9D3EC84C9BA2D4747EA297072E924B24E8B АТИ КОНСУЛТ ATI KONSULT 175229925 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 СИЛ ТРАНС АУТО СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРУМ ПОПОВ 56-59 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ DFEEF6F99D3E41A064637D3435FA926F1C3298FBC5D567712AB5C47E9FFBEC3A СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Цанко Церковски 67 А СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 1 402 Б СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO 201345414 КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668 ХИДРОКОМ ХИДРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ХАН АСПАРУХ 35 ХИДРОКОМ ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ 889927BAD8F9525F01CA256BD60CF7E33C27264F984F78F4F8140CBB8C283167 ХИДРОКОМ HIDROKOM 102849715 ЛИДЕРПРОЕКТ ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 230 Г ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПИСАРСКИ B6F1AEF7A843DD4D391B9851E11FAFB111172EF48481E06A741273A88D6DDE69 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПИСАРСКА 5F19631379CF2A8BC53909F51E0217E21A27FAEBE17D3F8CE2DD1F40E6B31137 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА 020334BDFBFA9FD601A9E8CB3F31D4F6E9248A6DFDC8E4A18DECD3F63779242C ЛИДЕРПРОЕКТ LIDERPROEKT 131504519 БОНЕВ ПРОЕКТ БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Крайбрежна 28А БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД ПЕТКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ D88A9C69EAD1D6B6119F9137D964D962F607FCAB737B29D1616D11106F170BE9 ЮЛИАН ПЕТКОВ БОНЕВ 12EB68EE754573720C387D55202BEE1CF93B57860A613B65A2232F532BF2AB79 МАРИЯ ГАНЧЕВА БОНЕВА, ; ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БОНЕВ BAFCE31896BE2DFDA0C3B258BF4461C1336C42E8707E22307981E700A2047C17 БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 86 4 ЕНЧО ТОДОРОВ МАРИНОВ 18C50459A6AF95FDC1B6A26AC7351CB27BE21EE1333C86588B0F8F242C1BB735 БОНЕВ ПРОЕКТ BONEV PROEKT 201062836 ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.ТЪРГОВСКА 56 Б ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ САШО БОЖИЛОВ ТРИФОНОВ 4C6872E406F384DB45EC9E3AA13B76124FED165D623FE4DA964763CE3904727D ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ EKSPERTSTROY - SASHO TRIFONOV 128510693 ИНКОМ ПВ ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Могила 8627 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 10 ИНКОМ ПВ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ A0FA1AFEA53E2B43E5513DF4B84B8317B8F592FD8BC9CF084E6967AE27D7A982 ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРНАКОВ 0A83510F6A49002C7B480C22C9486C33D4EC54CF60D598B4C93CF603AC37684A ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 9 ИНКОМ ПВ INKOM PV 128523887 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433 ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 6621883522678559709CF0B1C279A3E5E24DDF5D8CF1AFCF11B82BE7BCD5AE9D ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE0CAF6E2F0A4AE2960451C440C4A865B8BC3E3A55593F52023E52 ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709
Одобрени разходи / Approved expenses: 270 612 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 270 612 лв./BGN
Изплатени / Payed: 260 168 лв./BGN
Проект: Благоустрояване на прилежащ терен зад сградата на общинската адмиинистрация- Ардино като паркова зона включваща иплощадка за обществени дейности. виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 216 773 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 216 773 лв./BGN
Изплатени / Payed: 215 637 лв./BGN
Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ МЕСТЕН ПЪТ ДОЛНО ПРАХОВО -ЛЕВЦИ , БОГАТИНО-ЧАСТ ОТ ОБ. ПЪТ С KRZ3021/KRZ1008, П.К БРЕЗЕН-ДОЛНО ПРАХОВО/-МЛЕЧИНО-МАХ.ЛЕВЦИ виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 214 734 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 214 734 лв./BGN
Изплатени / Payed: 214 660 лв./BGN
Проект: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино - с. Млечино виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 178 150 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 178 150 лв./BGN
Изплатени / Payed: 163 273 лв./BGN
Проект: Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение. виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 147 139 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 147 139 лв./BGN
Изплатени / Payed: 141 124 лв./BGN
Проект: Подобряване на средата за предоставяне на културни услуги в читалище "Родопска Искра", гр. Ардино, общ. Ардино виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М321
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 884 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 95 884 лв./BGN
Изплатени / Payed: 95 190 лв./BGN
Проект: ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДАВ ГР.АРДИНО ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ТРОТОАРИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА, ПАРКОВЕ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 79 997 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 79 997 лв./BGN
Изплатени / Payed: 79 805 лв./BGN
Проект: Реконструкция и изграждане на тротоари в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 68 677 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 677 лв./BGN
Изплатени / Payed: 67 080 лв./BGN
Проект: Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стралджа виж доставчиците
Община Стралджа

ЕИК ID: 000970432
Период Period: 2013
Мярка Measure: M223
УРН UID: 401316
... 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12[..](ДФЗ|ТР)
Маргарита Димитрова Демирева ... ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO ...
Община Стралджа СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. БЪКСТОН 8А СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 030DB76C4005E23B515401237663083F39E7D0F53585AA291F305828D3242EAA СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ SUPERSTROY - INZHENERING 128556331 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038ABC1D599C73D164CB9EA54465CDFE08B882ABD08B6D21D3B23F1 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB8451DFCF1BF8DA50309EE88BE66599C7B26CE04C032E40E2A9C90A9 ДИОСПОЛИС 838186175 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Априлов 120 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 9099AECF451A34E31E853E1D56F57D43C2E3D38859991B2523AF7DF97D716886 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. България 9 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БЪЛГАРИЯ 9 ХРИСТИНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА A51F40570D3FE46CA5CCE2782F84DC77C6F67001C4C1D492663D24F4346F2565 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 1038A53E88E2433A46041A0FCF6CF5636096D2233278E28B68694764C9F70898 ЕВРОПА ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ EVROPA PRODZHEKT KONSULT 200063515 ГЕО ПИНАЛ ГЕО ПИНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЦАР САМУИЛ 80 ГЕО ПИНАЛ ООД ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ F7C78BD268715368C0BCE45885B30070FF3A891EAF7E33F86DDCF1C15BCF4726 ПИРИНКА ЛУКОВА ИВАНОВА 4AA780E7439EF2FFD6E8781F7B59094C221144DEFCAB051BFEE571F3B818DF60 ГЕО ПИНАЛ GEO PINAL 200278180 БИЛД КОНСУЛТ 99 БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 738 А БИЛД КОНСУЛТ 99 ООД СВЕТЛАНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА D3B0B93A7038C965567D3AA40636913BD91385A92821AE0E7FD7EC3847508696 СВЕТЛА ИВАНОВА ТУМАНГЕЛОВА A5513EF17D12B26290F0759E42A01D1936248DBC6FE65D43BAE4DC186489134E Маргарита Димитрова Демирева 14544E585845C0B85BCE02B6959DDD52A02D717343ABC222036A6D13359422DD БИЛД КОНСУЛТ 99 BILD KONSULT 99 130179275 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 район Триадица, бул. Витоша 115 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД ЕВГЕНИ ДАНАИЛОВ КИШКИН 0A38D0D0D8F35431BCC33E5F8C5D4495BE6908B3A8EE6B6F4057413EBC6BB2FB НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА КИШКИНА 893D4332D90198254F1B2944E804451C25E8D7269001E6E14315B5D5F3444FCE АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 94DF1DF833F2C81D223B216DA533E02D5BF3386268FE34F76F6493B3A90AEE4A НЕДЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 61427696F0F2FCAF8B56904A8916DD062341B30D10CFE3EEA7549E0D612B7B94 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ 1741359C3565A297951883F79D8BE864A3A26E7A5F25257C9C388AD755E5FEA6 КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ KONTROL INZHENERING 121911580 СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кирков 56 СТРИКТ ООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 7CD303B909FD6D43CB51360645C5AD9CF9C4F08949F6F9933FD4D28B171B76DE МИРОСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 4D8E032D28E48759378EB659A34A70E65E2D203032CE9B1317833FFDD3600158 СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВИКТОР ЮГО 20 СТРИКТ STRIKT 115343415 ЕВОЛАНС ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. МАРАГИДИК 53 1 ЕВОЛАНС ООД ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА 5FCD503CCC8163E23BA812CB5B2CA1C8D52BA3215531598BD62018956B35E837 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 56 НЕЗАБРАВКА КРУМОВА БЕРОВА 9C95ABD4860C1C07F66C83D0EB79D4C897EEF1DD50CC161516F80358C6A57891 ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 9B3827543A9E798A75FF7874DA3268F3D4D0B3DC91F453F89AD303A9EC38CF66 ГРИГОР ОЛЕГОВ ПОПОВ FADE99A5E9C7E85FAA7E1503207857371200C22827DC83B797DDCA92559E03AF ЕВОЛАНС EVOLANS 201265150 ЖЕРГОВЕЦ ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул.МЛАДОСТ 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД ВИОЛЕТА КОЛЕВА ЕНЕВА 19338A243294AF452EAC2452966B16A066DF84D736DD50F4AA40923F8F9D5C3E ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА 0401829878AD51BBBC384046C7FFD15CADDF7662523DFCB0EE2DA0B079E57B9F ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ул. Стадиона 7 ЖЕРГОВЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 Стадиона 7 Иван Иванов Бонев 7668053C45369E7B436E2CABB38A5AACF6ABE06367893F4EAFC11AC974C8616D ЖЕРГОВЕЦ ZHERGOVETS 123626975 АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F9FFE7F2353BDE9000B2690E6D10206EE4519A56AD20B86E7A747 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C831568D2BBB4EE166B06F6 ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58B933060F6C324F865B43 АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D00338E73DFB3B88F1F4F4ED2DC4655597C66E84891124A90AF406134 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838A38329F043960E78029E57E301BA40CC65D14286B61141226AF3 АМАРСИНА AMARSINA 175086594 КЛЕН ЛЕС КЛЕН ЛЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.ИВАН ДОСПЕВСКИ 62 КЛЕН ЛЕС ЕООД СТОЯН ЕВГЕНИЕВ КЛЕНОВ 2E05844684DD8DB35F945D0C082D3ECB8B44FA18C5975335DFE0B10ADC452F1B ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛОБУТОВ 008B060AECFF8D741FDE23FF7C0290B53FA7E9B13FCEB30EF08F630F9B9070EA КЛЕН ЛЕС KLEN LES 131293118 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.Чернишевски 21 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B41288C44ABD10EE9354052B346603008598B428F3F99EACD1A993A4B ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 115803461 АТИ КОНСУЛТ АТИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33 АТИ КОНСУЛТ ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ 47E852D3BC26083898782AD1CEC7E9D3EC84C9BA2D4747EA297072E924B24E8B АТИ КОНСУЛТ ATI KONSULT 175229925 ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9A05679B4B14F77408C3B12E28B821402E6EDF4F70CCC3FCF8AA8 КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D91FFDA864B5CC3940A1A6248912B2C0B4E519C31FB62144ABC250 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044 СИЛ ТРАНС АУТО СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРУМ ПОПОВ 56-59 СИЛ ТРАНС АУТО ЕООД ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ DFEEF6F99D3E41A064637D3435FA926F1C3298FBC5D567712AB5C47E9FFBEC3A СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРЪСТЬО САРАФОВ 49 СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Цанко Церковски 67 А СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 1 402 Б СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Яна Язова 12 Б СИЛ ТРАНС АУТО SIL TRANS AUTO 201345414 КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA3212A2828B5619FC4CADDB029724C0E65D5301EB56B9ACC5EEC19BC КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668 ХИДРОКОМ ХИДРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ХАН АСПАРУХ 35 ХИДРОКОМ ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ 889927BAD8F9525F01CA256BD60CF7E33C27264F984F78F4F8140CBB8C283167 ХИДРОКОМ HIDROKOM 102849715 ЛИДЕРПРОЕКТ ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 230 Г ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПИСАРСКИ B6F1AEF7A843DD4D391B9851E11FAFB111172EF48481E06A741273A88D6DDE69 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПИСАРСКА 5F19631379CF2A8BC53909F51E0217E21A27FAEBE17D3F8CE2DD1F40E6B31137 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА 020334BDFBFA9FD601A9E8CB3F31D4F6E9248A6DFDC8E4A18DECD3F63779242C ЛИДЕРПРОЕКТ LIDERPROEKT 131504519 БОНЕВ ПРОЕКТ БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул. Крайбрежна 28А БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД ПЕТКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ D88A9C69EAD1D6B6119F9137D964D962F607FCAB737B29D1616D11106F170BE9 ЮЛИАН ПЕТКОВ БОНЕВ 12EB68EE754573720C387D55202BEE1CF93B57860A613B65A2232F532BF2AB79 МАРИЯ ГАНЧЕВА БОНЕВА, ; ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БОНЕВ BAFCE31896BE2DFDA0C3B258BF4461C1336C42E8707E22307981E700A2047C17 БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 86 4 ЕНЧО ТОДОРОВ МАРИНОВ 18C50459A6AF95FDC1B6A26AC7351CB27BE21EE1333C86588B0F8F242C1BB735 БОНЕВ ПРОЕКТ BONEV PROEKT 201062836 ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.ТЪРГОВСКА 56 Б ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ ЕТ САШО БОЖИЛОВ ТРИФОНОВ 4C6872E406F384DB45EC9E3AA13B76124FED165D623FE4DA964763CE3904727D ЕКСПЕРТСТРОЙ - САШО ТРИФОНОВ EKSPERTSTROY - SASHO TRIFONOV 128510693 ИНКОМ ПВ ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Могила 8627 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 10 ИНКОМ ПВ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ A0FA1AFEA53E2B43E5513DF4B84B8317B8F592FD8BC9CF084E6967AE27D7A982 ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРНАКОВ 0A83510F6A49002C7B480C22C9486C33D4EC54CF60D598B4C93CF603AC37684A ИНКОМ ПВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 9 ИНКОМ ПВ INKOM PV 128523887 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433 ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 6621883522678559709CF0B1C279A3E5E24DDF5D8CF1AFCF11B82BE7BCD5AE9D ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE0CAF6E2F0A4AE2960451C440C4A865B8BC3E3A55593F52023E52 ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709
Одобрени разходи / Approved expenses: 58 324 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 324 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 324 лв./BGN
Проект: Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул.Бреза гр.Ардино. виж доставчиците
Община Ардино

ЕИК ID: 000235750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М322
УРН UID: 392254
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
Община Ардино АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ЛЮБОТРЪН 96 3 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ЕООД СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СПАСОВ F7985861B72D75C770FF140CFAEE57134F53C8B992029E10A3A1A5350BE8EFE5 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛЮС ARHITEKTURNO STUDIO PLYUS 200263341 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 11 Б КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 ЕООД ДЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 8113757976158AEBB9F418A7E5F20F18412F5CE15777206B276395B0769FEEA4 КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ДНА 2010 KONSULT INZHENERING DNA 2010 201242777 РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0D86B660B696AA91CCF274CDCE49D4AD81830C7F47D36B3E148F7 СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E8648C18413C01956A9AC1CEDF70AAB0CD0E3711DB12A85E06A008B РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF471DE090935319AFD8286680F09977495DCE9A543B689C0E7F96A РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 ул. ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА 11 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ ЕТ МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ F18C96E9EFFBF3F6A4130476B87BB89B00A08CDFDE6D78E4D3E29129F500E9C4 ДИЕМ ДМ - МЕТИН МЮМЮНОВ DIEM DM - METIN MYUMYUNOV 108063548 МЕАЦА МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. ХРИСТО БОТЕВ - РЕСТОРАНТ МЕАЦА МЕАЦА ЕООД ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ 2A0B83BBA7FF1BB5557474E8B1A22CF3A8E12F131CDB6FBAABB8FD84AB5307E6 ЕТ ФАХРИ - ФАХРИ ИДРИЗ 108049406 МЕАЦА ЕООД 108568283 МЕАЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. Христо Ботев 96 МЕАЦА MEATSA 108568283 ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983CB6C58DB12A72CD82F4471EFC2F77AD572D61DB180BB0C8B5FF3 ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92DC9BAF9869D41BEC59813C05D1DA6BCAC334CD555C9C16138357D БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F9932555251403F85C9673AA7CD907E65CB0950950BBD816E7E27 ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 15 ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД МИХАИЛ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ 1CDCB93F576FAC6EFCF8DF5B809C389571AF945094F7F7A58EA35F74906CFA29 ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 ПЕНКА ТОДОРОВА БАНОВА 39CECA9BD9F36945E6B9836B11661D5318A67190618F0CE8BDB3BEAC17DEB25E Венелина Русева Борисова FB8D937CD5EB6D2C6C88D5954FD1224EAC10263F30A1752C0CF19FB82831698F Павлина Михайлова Михайлова 91F9D198A4B4E53A5B95B677E8C23F7132C567561F1FBB6AF231DB8E3B9790ED Здравка Петрова Найденова C2C8B2684E3C4A9A851CB6815BE826EC130F63516A62217B198D6B22E28F2676 Иван Спасов Каменов D8BE52AA6FF14A6704F44CDA8C65AC9A94831E3C72CE91458F927FB51C5B6617 Диана Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Адрияна Драганова Драганова-Тюфекчиева D9770754B1348BCF6296E1A88C316B058BA5E38B4DC27B88A93E7204793E9742 Боряна Георгиева Сотирова F316711E079ABC2414A08382B1E0A7AA2C4C945AD9C51C65B9E7F82E9B33C01D Жечка Петрова Томова AA6F12AB19097288762CB5667A672D4BF94067531C15B73844EC4FA6D29C46AB Дияна Георгиева Проданова C817AA96A3377840E4996AAFCEFBEEC3DB5264722CB621D29C42D5381121B9B1 Николай Богомилов Сотиров B3A991D35DAAA284ADCE12216C424BF66C1D9ABD5848CF337807E2034EFA48B3 Юлиан Йорданов Тюфекчиев 97293FA179E033212617F33849C5E9DDB8CFEC5B6ED66A892D2DB9FEF815CB99 Росица Иванова Спасова 6B64A3BEEDCE276027583E62406E06D8FD76811B8B24DB5D2EC0E43EF9C0390E Диляна Юлианова Тюфекчиева Христова E8955BFF617F672E3A96C52BC34C60F6075A773547A0DBE88571D5D03767CC60 ТРАНСКОНСУЛТ-22 TRANSKONSULT-22 130608148 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563 ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE5C8881867F76016C131DFBABE3A72EB208F81A2EE63FFCB14D88 Т И Л КОНСУЛТ 175382401 ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401 ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D3CE15686E24FFD90EA1A АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E1F0812C0693C74565D42 ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166EDBC5E94AA387FAD4F43703BCB555F26AB42D7FEC082128D0468E4 ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB393F681CCCF274BFD0AAD327E0B0CAFA2D47595A4D0D2D80EDD1E6 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB854DE1F7C2EDA923376A159B0BB740EAFAE69142EE79927A3D9E ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750 ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИЩЯН ВОЙВОДА 18 ПРАКТИКА ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ FD910E9700C34FC7F8D3C8986DE8CC29F72D3A20ED77F090DEDB155A033CD68F ПРАКТИКА PRAKTIKA 123762847 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 227 А ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД САНЯ АНГЕЛОВА ШЕЙКОВА 4B5381704971365C80BC1C7AD98C4E6063BBA148D3B78D8B59F3D96BDBB74EC6 ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ PRAKTIKA-ARHITEKTI I INZHENERI 175352640 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D1A82973A50200FA15E95DA54A4781141F84BE601C44801421276 ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD4048D3D299169B4F6D44D13748AE5692F2766DDF4CCEE0DA4A4F20 Интеркарт Кредит ЕАД 200739331 ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807 СТУДИО БЛЕК СТУДИО БЛЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 170 Д СТУДИО БЛЕК ЕООД НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 711B7C1C7EFF7F8CCB714242E973AB9E5C9DB7E11364E0774ABAF1EF405B380A СТУДИО БЛЕК STUDIO BLEK 200969948 ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1B8C8F9EB886083304F63D22B261E3E9B22D776A1911AFB694986 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8BBC2E6DEE766666CB331D25493C82105ADB8D3B2584DD8D5E119 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783 ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC87740C1680B0FE81BDD66430D2D24E5ECE99EABB053B0780266BCA8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670 ДИЖО & КО ЕООД 115008705 КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190 ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E6341AEEB8DF2A8E14488D5CB26854FC30DFA94598B3C76A097F3A4 ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB813E89A2B26C977AAD7CA2587DB54E464DBE645E5AD5D0943F0B6 ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA806533AD13A9C63ED4F66C7A61E3B33C95A095194CD7A3D30E35E8 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66D2CDB0FE683EB5BECAE5F630DCC22AABA60541227D7A917952C4 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F679F346DE2764C48D276FD9639A09CF1682B75FECEF5A270D82C3A ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945 КЕРВАНСТРОЙ КЕРВАНСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Джебел 6850 кв. ПРОГРЕС 2 КЕРВАНСТРОЙ ООД НУРХАН АХМЕД АХМЕД 187BFE041E7EE2FCC008681C91756D45F41B6830849089F06F49BD0317CE2805 АХМЕД КЯЗИМ АХМЕД F4EFB1153C2F5A7BD43AB8BAE5B762D710C1884A4748AF79424621BEB8574F78 КЕРВАНСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120 - Д, партер КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ 30A89DF8AD749D7EC70560CEBB04E8986A29C5883853D1AA12C52BA3FA56A053 КЕРВАНСТРОЙ KERVANSTROY 108586096
Одобрени разходи / Approved expenses: 52 079 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 52 079 лв./BGN
Изплатени / Payed: 50 896 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване и софтуер за извършване на геодезически и проектантски услуги виж доставчиците
"Авис Стил Дизайн" ЕООД
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД
ЕИК ID: 202055563
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 632802
... БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92[..](ДФЗ|ТР)
АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул ...
"Авис Стил Дизайн" ЕООД АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД АВИС СТИЛ ДИЗАЙН АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Георги Раковски 3 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД Яна Стайкова Колева C7788205DD92CF8C0E29BA44E34F356EE0CFFF30F0B3D12594D09113846471A9 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Оризово 6253 ул. Волга 5 АВИС СТИЛ ДИЗАЙН AVIS STIL DIZAYN 202055563
Одобрени разходи / Approved expenses: 20 826 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 578 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 578 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 35 119 467 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 44 643 675BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021
AA

Andrey Andreev

10.40€ 11 януари 2021
AT

Anita Tsarska

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.54€ 11 януари 2021
ИП

ИРЕНА ПЕНЕВА

61.11€ 6 януари 2021
DC

Denitsa Chovikova

2.28€ 6 януари 2021