Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за Безмер намери 3 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
УРН
UID
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2020 M7.2 455717 Община Тунджа
970457
5 825 116 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ПОДОБРЯВАНЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛАТА БОТЕВО, РОЗА И БЕЗМЕР, ОБЩИНА ТУНДЖА
2020 M7.2 386094 Община Тервел
852925
3 011 533 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 475 892 лв./BGN)
Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Нова Камена, община Тервел и в с. Зърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Безмер
2013 M121 182467 ЗК"БЕЗМЕР"
ЗК БЕЗМЕР К
834050441
513 299 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 513 299 лв./BGN)
"Закупуване на земеделска техника"

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 9 867 061 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More