Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ намери 1 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Дневен център за стари хора"ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ",гр.Разлог виж доставчиците
"ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ",гр.РАЗЛОГ,НПО

ЕИК ID: 176546540
Период Period: 2013
Мярка Measure: M321
УРН UID: 608964
"ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ",гр.РАЗЛОГ,НПО БИ ЕС ПРОЕКТ БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД ...
"ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ",гр.РАЗЛОГ,НПО БИ ЕС ПРОЕКТ БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНТСКИ ГРАД 34 Б БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ВИТОША МОГИЛА 6 1А БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД ТОМА ОГНЯНОВ ЧАКАЛОВ 91B967C28EC6[..](ДФЗ|ТР)
БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ТРАКИЯ 35 БИ ЕС ПРОЕКТ BI ES PROEKT 175245872(ДФЗ|ТР)
МИЛЕ ИНЖИНЕРИНГ МИЛЕ ИНЖИНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул.РИЛА 6 МИЛЕ ИНЖИНЕРИНГ ООД ГЕОРГИ МИХАИЛОВ ФАРФАРОВ E938225A62EA[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР МИХАИЛОВ ФАРФАРОВ B0BEA1DFB7CF[..](ДФЗ|ТР)
ЙОНКА ТОЛСТОЕВА НИКОЛОВА 1D016C626ACE[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ МИЛЕ ИНЖИНЕРИНГ MILE INZHINERING 101728098(ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E86[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E86[..](ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF4[..](ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 915 744 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 915 744 лв./BGN
Изплатени / Payed: 908 660 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 908 660 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 915 744 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More