Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M111 намери 86 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: виж доставчиците
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЕИК ID: 130339616
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 379055
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 526 177 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 373 994 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 335 188 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СДРУЖЕНИЕ "OБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"

ЕИК ID: 176179756
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 587349
СДРУЖЕНИЕ "OБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"
СДРУЖЕНИЕ "OБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 651 615 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 651 615 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 499 725 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

ЕИК ID: 176179674
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 587404
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 589 158 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 589 158 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 451 032 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив

ЕИК ID: 000678346
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180179
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 501 458 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 501 458 лв./BGN
Изплатени / Payed: 109 997 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Национална агенция за граждански и стопански инициативи

ЕИК ID: 109583968
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514560
Национална агенция за граждански и стопански инициативи
Национална агенция за граждански и стопански инициативи
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 340 126 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 340 126 лв./BGN
Изплатени / Payed: 707 788 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Европейски алианс по образование
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД
ЕИК ID: 175204480
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514460
Европейски алианс по образование ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 15 ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД СВЕТЛАНА ДОБРЕВА АТАНАСОВА 3AE0194C252A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО СТОЯНОВ ТРИЧКОВ ...
Европейски алианс по образование ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 15 ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД СВЕТЛАНА ДОБРЕВА АТАНАСОВА 3AE0194C252A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО СТОЯНОВ ТРИЧКОВ 25B0EFF8D9A1[..](ДФЗ|ТР)
АДРИАНА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА 584C65E7AD80[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ EVROPEYSKI ALIANS PO OBRAZOVANIE 175204480(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 185 192 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 185 192 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 151 977 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЕИК ID: 109586537
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387499
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 029 782 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 029 782 лв./BGN
Изплатени / Payed: 655 739 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Аграрен Университет Пловдив

ЕИК ID: 000455464
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180142
Аграрен Университет Пловдив
Аграрен Университет Пловдив
Одобрени разходи / Approved expenses: 952 816 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 165 132 лв./BGN
Изплатени / Payed: 472 639 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към "ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД
ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
ЕИК ID: 200795999
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 392435
ЦПО към "ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. КАПИТАН КРЪСТЕВ 30 ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ШИШКОВ 8869B6FE4148[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИАН ДОБРИНОВ ЖЕКОВ 1EA04549511A[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИН МАЛЧЕВ ЖЕКОВ ...
ЦПО към "ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. КАПИТАН КРЪСТЕВ 30 ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ШИШКОВ 8869B6FE4148[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИАН ДОБРИНОВ ЖЕКОВ 1EA04549511A[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИН МАЛЧЕВ ЖЕКОВ D5A060F9BEAC[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ B6EC64C54DCE[..](ДФЗ|ТР)
ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ DK GRUP BALGARIYA 200795999(ДФЗ|ТР)
РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533(ДФЗ|ТР)
КАРА КОНСУЛТ КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДУНАВ 15 КАРА КОНСУЛТ ООД НИКОЛАЙ САВОВ СТОЯНОВ A270F277FE44[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА КАРАГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА CF59DDF18B3F[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИНА СТАНКОВА ПЕНЕВА 229F0725D5FD[..](ДФЗ|ТР)
Пламен Драгомиров Пенев D5991D7BFDEB[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 4CA8645CA553[..](ДФЗ|ТР)
Пламен Драгомиров Вълчев D5991D7BFDEB[..](ДФЗ|ТР)
КАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Иван Срацимир 7 Орлин Станиславов Карагеоргиев 4E89730F4397[..](ДФЗ|ТР)
Нели Мирчева Станкова 02D0BFCE3FFE[..](ДФЗ|ТР)
Томас Караваджо 98414D78AC8D[..](ДФЗ|ТР)
КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 Търговски комплекс ПАЗАРИЩЕ, магазин 13 КАРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Енчев 15 Мариа Кармела Инглесе 261ED31A71DC[..](ДФЗ|ТР)
КАРА КОНСУЛТ KARA KONSULT 200033550(ДФЗ|ТР)
ПЕЦИНСКИ ПЕЦИНСКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ГЛАДСТОН 6 В ПЕЦИНСКИ ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ПЕЦИНСКИ C184B94E0071[..](ДФЗ|ТР)
ПЕЦИНСКИ PETSINSKI 148022609(ДФЗ|ТР)
ОДЕСОССТРОЙ ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42 ОДЕСОССТРОЙ ООД АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ D7A215F20B05[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ E8203DB9A9D6[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА 7D1AA792D900[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37 ОДЕСОССТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ 1EF6D90C1082[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY 103591328(ДФЗ|ТР)
РОНИ-КОЛОР РОНИ-КОЛОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. СЕКВОЯ 10 РОНИ-КОЛОР ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ КУРТЕВ F182DF66A04C[..](ДФЗ|ТР)
Банка ДСК 121830616(ДФЗ|ТР)
Банка ДСК ЕАД 121830616(ДФЗ|ТР)
РОНИ-КОЛОР RONI-KOLOR 103509206(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF290[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232(ДФЗ|ТР)
БГ ТОП ПРОЕКТ БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 БГ ТОП ПРОЕКТ ЕООД ЧАВДАР АСЕНОВ ПИСАРСКИ CB0D4B44E6A1[..](ДФЗ|ТР)
БГ ТОП ПРОЕКТ BG TOP PROEKT 201426813(ДФЗ|ТР)
ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE[..](ДФЗ|ТР)
Т И Л КОНСУЛТ 175382401(ДФЗ|ТР)
ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166ED[..](ДФЗ|ТР)
Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401(ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D[..](ДФЗ|ТР)
АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224(ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E[..](ДФЗ|ТР)
ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166ED[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924(ДФЗ|ТР)
НЮАРХ НЮАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 1 Б НЮАРХ ЕООД МАРИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ BACF26A24503[..](ДФЗ|ТР)
НЮАРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Добри Чинтулов 16 КАЛИН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 122F7AA62030[..](ДФЗ|ТР)
НЮАРХ NYUARH 200272931(ДФЗ|ТР)
МИШЕЛ 2006 МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 26 МИШЕЛ 2006 ООД АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА 9665E3CB7E8D[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МАРИНОВ КОЕВ 62C195177A56[..](ДФЗ|ТР)
МИШЕЛ 2006 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 30 МИШЕЛ 2006 MISHEL 2006 148062774(ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAF[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B[..](ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D740833[..](ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CE[..](ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570(ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 кв. ЛИВАДЕТО ХИДРОСТРОЙ АД ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ D675C8EB2DAC[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА F8A5E9B997EB[..](ДФЗ|ТР)
ПАРАСКЕВА МИНКОВА ВЛАСКОВСКА 7DD1FC8EF4D6[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ BCC71E89C1C2[..](ДФЗ|ТР)
АНДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА CE67663417D6[..](ДФЗ|ТР)
Събко Стойнов Мулешков 80B83B3D2C61[..](ДФЗ|ТР)
Тангра Гард ЕООД 200101193(ДФЗ|ТР)
София Строй 2000 ЕООД 175269414(ДФЗ|ТР)
Мариян Иванов Нейков 25DB31479A38[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 820164310(ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103F[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430(ДФЗ|ТР)
СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB39[..](ДФЗ|ТР)
ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE550[..](ДФЗ|ТР)
СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE550[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962[..](ДФЗ|ТР)
СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810(ДФЗ|ТР)
ФИНВЕРА КОНСУЛТ ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 190 вх.А ет.8 ап.22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА F1D5CBE667EC[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА 69A7C47B3057[..](ДФЗ|ТР)
ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 67 КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА CF431A4FB418[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ПЕШЕВА ГАЙДАРСКА- 3000 ЛВ., КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА РАЙКОВА - 1000ЛВ. 69A7C47B3057[..](ДФЗ|ТР)
ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ЦАР АСЕН 67 АТАНАС ЙОЗОВ КИРЧЕВ 510E8331640F[..](ДФЗ|ТР)
ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Д-р Стефан Сарафов 22 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Николай Павлович 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Доспат 7 ФИНВЕРА КОНСУЛТ FINVERA KONSULT 175160322(ДФЗ|ТР)
ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2[..](ДФЗ|ТР)
АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC3[..](ДФЗ|ТР)
ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF1[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CA[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833[..](ДФЗ|ТР)
ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422(ДФЗ|ТР)
МЕДИА БОКС МЕДИА БОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 8 вх.Б ет.9 ап.27 МЕДИА БОКС ЕООД ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ КАСАБОВ 196A930660EC[..](ДФЗ|ТР)
МЕДИА БОКС MEDIA BOKS 148025085(ДФЗ|ТР)
ФАКТОР ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 138 1 ФАКТОР ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ САВОВ 985C59DBFBCE[..](ДФЗ|ТР)
ФАКТОР FAKTOR 148011737(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД №29 ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД РАЙНА КИТАНОВА ДИМИТРОВА 8A114664F51E[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CA[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДИМИРОВ B70D8CE70A7C[..](ДФЗ|ТР)
ПИ ЕНД ДЖИ АД 103884644(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B85[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 103884644(ДФЗ|ТР)
МАРТИН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ 2083792980DD[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙПРОЕКТ INZHSTROYPROEKT 103931421(ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334(ДФЗ|ТР)
Славчо Христов Славов E849E3749C88[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821(ДФЗ|ТР)
СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 58 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ПОЩЕНСКА КУТИЯ 77 СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 ЕООД ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА 1003F2809CA7[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ 53E92D77E718[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАЧКОВ CC1444EF183E[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА BFE201EC2E4E[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАНОВА КОНСУЛТ 1 STEFANOVA KONSULT 1 103063117(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672(ДФЗ|ТР)
СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672(ДФЗ|ТР)
БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934[..](ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
МАВЕЛ 103778324(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524(ДФЗ|ТР)
МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A40[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 907 376 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 907 376 лв./BGN
Изплатени / Payed: 679 457 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към СНЦ "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен - Сърница"
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА ASSOC
ЕИК ID: 176032592
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590253
ЦПО към СНЦ "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен - Сърница" СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул. Борова 14 Асибе Неджми Тинева 8C216B916E42[..](ДФЗ|ТР)
Фатме Реджеп ...
ЦПО към СНЦ "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен - Сърница" СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул. Борова 14 Асибе Неджми Тинева 8C216B916E42[..](ДФЗ|ТР)
Фатме Реджеп Карамолла E516982A60DB[..](ДФЗ|ТР)
Джемиле Неджми Фейзичауш B45B8448D61C[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА SDRUZHENIE ZA ETNOKULTUREN I TURISTICHESKI OBMEN - SARNITSA 176032592(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 887 330 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 887 330 лв./BGN
Изплатени / Payed: 877 933 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
"Солидарност-2006"ЕООД
СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД
ЕИК ID: 160040178
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590426
"Солидарност-2006"ЕООД СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД СОЛИДАРНОСТ - 2006 СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 . МИЗИЯ 2 СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД ЕЛКА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА E90A7BC57A9D[..](ДФЗ|ТР)
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ - СОЛИДАРНОСТ 115014149(ДФЗ|ТР)
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ...
"Солидарност-2006"ЕООД СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД СОЛИДАРНОСТ - 2006 СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 . МИЗИЯ 2 СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД ЕЛКА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА E90A7BC57A9D[..](ДФЗ|ТР)
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ - СОЛИДАРНОСТ 115014149(ДФЗ|ТР)
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - СОЛИДАРНОСТ 115014149(ДФЗ|ТР)
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА E90A7BC57A9D[..](ДФЗ|ТР)
СОЛИДАРНОСТ - 2006 SOLIDARNOST - 2006 160040178(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 810 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 810 750 лв./BGN
Изплатени / Payed: 773 407 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НАУЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЕИК ID: 130493030
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590268
НАУЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
НАУЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
Одобрени разходи / Approved expenses: 805 843 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 805 843 лв./BGN
Изплатени / Payed: 772 906 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив

ЕИК ID: 000678346
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180179
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив
Одобрени разходи / Approved expenses: 738 446 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 738 446 лв./BGN
Изплатени / Payed: 278 464 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АВАЛОН-52 ЕООД
АВАЛОН-52 ЕООД
ЕИК ID: 175014099
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387435
АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 АВАЛОН-52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЛЕРИН 21 Б АВАЛОН-52 ЕООД БОГОМИЛА ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА 3B456D09528C[..](ДФЗ|ТР)
АВАЛОН-52 AVALON-52 175014099(ДФЗ|ТР)
АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 АВАЛОН-52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЛЕРИН 21 Б АВАЛОН-52 ЕООД БОГОМИЛА ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА 3B456D09528C[..](ДФЗ|ТР)
АВАЛОН-52 AVALON-52 175014099(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 731 832 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 701 056 лв./BGN
Изплатени / Payed: 649 459 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Евробул Тренинг
ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД
ЕИК ID: 175103969
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387554
Евробул Тренинг ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 бул. МОНТЕВИДЕО 66 ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД СТЕФАН НИКОЛОВ АБАДЖИЕВ 27128E031B0C[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБУЛ ГРУП АД 175224480(ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ВЪГЛЕНОВА 67A74ACABC24[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Белчев ...
Евробул Тренинг ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 бул. МОНТЕВИДЕО 66 ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД СТЕФАН НИКОЛОВ АБАДЖИЕВ 27128E031B0C[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБУЛ ГРУП АД 175224480(ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ВЪГЛЕНОВА 67A74ACABC24[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Белчев 8 ЕВРОБУЛ ХОЛДИНГ АД 175224480(ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ГОСПОДИНОВА АБАДЖИЕВА 078B3A9F464B[..](ДФЗ|ТР)
МИДИЯ АД 147245420(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ EVROBUL TRENING 175103969(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 687 960 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 756 472 лв./BGN
Изплатени / Payed: 270 907 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА

ЕИК ID: 131391772
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387338
СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА
СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА
Одобрени разходи / Approved expenses: 587 832 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 587 832 лв./BGN
Изплатени / Payed: 150 738 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Европейски алианс по образование
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД
ЕИК ID: 175204480
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514460
Европейски алианс по образование ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 15 ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД СВЕТЛАНА ДОБРЕВА АТАНАСОВА 3AE0194C252A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО СТОЯНОВ ТРИЧКОВ ...
Европейски алианс по образование ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 15 ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД СВЕТЛАНА ДОБРЕВА АТАНАСОВА 3AE0194C252A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО СТОЯНОВ ТРИЧКОВ 25B0EFF8D9A1[..](ДФЗ|ТР)
АДРИАНА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА 584C65E7AD80[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ EVROPEYSKI ALIANS PO OBRAZOVANIE 175204480(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 574 262 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 574 262 лв./BGN
Изплатени / Payed: 559 793 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА

ЕИК ID: 131391772
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387338
СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА
СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА
Одобрени разходи / Approved expenses: 548 530 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 548 530 лв./BGN
Изплатени / Payed: 216 205 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АВАЛОН-52 ЕООД
АВАЛОН-52 ЕООД
ЕИК ID: 175014099
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387435
АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 АВАЛОН-52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЛЕРИН 21 Б АВАЛОН-52 ЕООД БОГОМИЛА ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА 3B456D09528C[..](ДФЗ|ТР)
АВАЛОН-52 AVALON-52 175014099(ДФЗ|ТР)
АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 ЕООД АВАЛОН-52 АВАЛОН-52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЛЕРИН 21 Б АВАЛОН-52 ЕООД БОГОМИЛА ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА 3B456D09528C[..](ДФЗ|ТР)
АВАЛОН-52 AVALON-52 175014099(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 445 854 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 445 854 лв./BGN
Изплатени / Payed: 382 886 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СДРУЖЕНИЕ ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

ЕИК ID: 124627140
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514508
СДРУЖЕНИЕ ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
СДРУЖЕНИЕ ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
Одобрени разходи / Approved expenses: 383 280 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 330 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 139 022 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЕИК ID: 130339616
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 379055
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Одобрени разходи / Approved expenses: 373 692 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 373 692 лв./BGN
Изплатени / Payed: 331 976 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 358 478 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 358 478 лв./BGN
Изплатени / Payed: 348 717 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"

ЕИК ID: 117688092
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514500
СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"
СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"
Одобрени разходи / Approved expenses: 334 636 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 316 230 лв./BGN
Изплатени / Payed: 182 670 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение"Научно Технологичен Съюз" Плевен
НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН ASSOC
ЕИК ID: 114684883
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387474
Сдружение"Научно Технологичен Съюз" Плевен НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН ASSOC НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 ВЕСЕЛИНКА КОСТОВА КИРОВА-ДИМИТРОВА D30752617F3A[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ЛАЗАРОВА МЕЧЕНСКА 5E55629D06F9[..](ДФЗ|ТР)
...
Сдружение"Научно Технологичен Съюз" Плевен НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН ASSOC НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 ВЕСЕЛИНКА КОСТОВА КИРОВА-ДИМИТРОВА D30752617F3A[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ЛАЗАРОВА МЕЧЕНСКА 5E55629D06F9[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНЕЛА ГЕОРГИЕВА ЛЮБЕНОВА B900FD40B892[..](ДФЗ|ТР)
НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН NAUCHNO TEHNOLOGICHEN SAYUZ-PLEVEN 114684883(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 283 016 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 283 016 лв./BGN
Изплатени / Payed: 238 395 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СНЦ "Дамполис"

ЕИК ID: 128584366
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387514
СНЦ "Дамполис"
СНЦ "Дамполис"
Одобрени разходи / Approved expenses: 258 768 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 258 768 лв./BGN
Изплатени / Payed: 229 877 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕКОСТРОЙ ООД
ЕКОСТРОЙ ООД
ЕИК ID: 120603252
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387494
ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. МИНЬОРСКА 13 ЕКОСТРОЙ ООД ЕМИЛ СТОЙКОВ ЛЮБОМИРОВ 405C411D42F9[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул.СТ.Стамболов 1 СУЗАНА ИВОВА ГОЛЕМИЛОВА 5D24F8F827B7[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 Стефан Стамболов ...
ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ООД ЕКОСТРОЙ ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. МИНЬОРСКА 13 ЕКОСТРОЙ ООД ЕМИЛ СТОЙКОВ ЛЮБОМИРОВ 405C411D42F9[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул.СТ.Стамболов 1 СУЗАНА ИВОВА ГОЛЕМИЛОВА 5D24F8F827B7[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 Стефан Стамболов 1 САША ДОЙЧИНОВА ДАЙЛИЕВА EBCA28332904[..](ДФЗ|ТР)
САШКА ДОЙЧИНОВА ДАЙЛИЕВА EBCA28332904[..](ДФЗ|ТР)
Маргарита Емилова Любомирова D7F86F632F2D[..](ДФЗ|ТР)
Емилия Христова Любомирова BC57BBB28010[..](ДФЗ|ТР)
Десислава Емилова Тодорова 01DF154790F3[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ EKOSTROY 120603252(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 236 616 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 236 616 лв./BGN
Изплатени / Payed: 191 252 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Аграрен Университет Пловдив

ЕИК ID: 000455464
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180142
Аграрен Университет Пловдив
Аграрен Университет Пловдив
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 305 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 414 054 лв./BGN
Изплатени / Payed: 197 342 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ
АКАДЕМИЯ БГ ASSOC
ЕИК ID: 108688845
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387460
СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC АКАДЕМИЯ БГ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Тина Киркова 17 ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ D0195EAE8129[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА КИРЧЕВА E19D23DBAC70[..](ДФЗ|ТР)
ДИНА ВАНЧЕВА ВАСИЛЕВА 6B2AF7077197[..](ДФЗ|ТР)
...
СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC АКАДЕМИЯ БГ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Тина Киркова 17 ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ D0195EAE8129[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА КИРЧЕВА E19D23DBAC70[..](ДФЗ|ТР)
ДИНА ВАНЧЕВА ВАСИЛЕВА 6B2AF7077197[..](ДФЗ|ТР)
ИЛХАН РАМАДАН ФАИК 8E54173A8014[..](ДФЗ|ТР)
АТАКАН САЛИМОВ САЛИМОВ 06CD3475A0C9[..](ДФЗ|ТР)
АКАДЕМИЯ БГ AKADEMIYA BG 108688845(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 217 762 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 461 080 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 651 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СИВАНИ ООД
Сивани ООД
ЕИК ID: 175020683
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387515
СИВАНИ ООД Сивани ООД Сивани Сивани ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 Цар Освободител 142 2В Сивани ООД ИВАН ВЛАДОВ ЙОРДАНОВ E85216900195[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ ИВАНОВА НЕДКОВА 3B1956378A90[..](ДФЗ|ТР)
Сивани ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 Георги Раковски 24 ОРЛИН НИКОЛАЕВ НЕДКОВ ...
СИВАНИ ООД Сивани ООД Сивани Сивани ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 Цар Освободител 142 2В Сивани ООД ИВАН ВЛАДОВ ЙОРДАНОВ E85216900195[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ ИВАНОВА НЕДКОВА 3B1956378A90[..](ДФЗ|ТР)
Сивани ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 Георги Раковски 24 ОРЛИН НИКОЛАЕВ НЕДКОВ 590D0156AE90[..](ДФЗ|ТР)
Сивани Sivani 175020683(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 207 450 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 199 846 лв./BGN
Изплатени / Payed: 131 347 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Бонев консулт ЕООД
БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД
ЕИК ID: 127624391
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514506
Бонев консулт ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. РЕПУБЛИКА 31 БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ БОНЕВ F03983E9B35F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ШУМЕН 000931721(ДФЗ|ТР)
БОНЕВ КОНСУЛТ BONEV KONSULT 127624391(ДФЗ|ТР)
Бонев консулт ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. РЕПУБЛИКА 31 БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ БОНЕВ F03983E9B35F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ШУМЕН 000931721(ДФЗ|ТР)
БОНЕВ КОНСУЛТ BONEV KONSULT 127624391(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 207 080 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 184 200 лв./BGN
Изплатени / Payed: 172 700 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"

ЕИК ID: 120557787
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590399
ЦПО към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"
ЦПО към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"
Одобрени разходи / Approved expenses: 205 320 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 205 320 лв./BGN
Изплатени / Payed: 201 058 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
ЕИК ID: 838163493
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387396
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. ...
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. Генерал Инзово 8670 ул. ул. Св. Св. Кирил и Методий 14 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа ул. ДРУЖБА №2А СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Болярово 8720 ул. 9 - ти септември 19 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. Била 9 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА SDRUZHENIE YAMBOLSKA TARGOVSKO-PROMISHLENA PALATA 838163493(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 202 320 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 202 320 лв./BGN
Изплатени / Payed: 143 397 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ЕИК ID: 000917789
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387134
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Одобрени разходи / Approved expenses: 194 166 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 238 288 лв./BGN
Изплатени / Payed: 185 563 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към Сдружение "Балкански форум за развитие"

ЕИК ID: 131209757
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590330
ЦПО към Сдружение "Балкански форум за развитие"
ЦПО към Сдружение "Балкански форум за развитие"
Одобрени разходи / Approved expenses: 189 258 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 189 258 лв./BGN
Изплатени / Payed: 179 277 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС

ЕИК ID: 112621165
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387497
МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС
МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС
Одобрени разходи / Approved expenses: 183 920 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 183 920 лв./BGN
Изплатени / Payed: 134 038 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към ЕТ "Певик Ваян - Виктория Георгиева"
ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ
ЕИК ID: 826062508
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387461
ЦПО към ЕТ "Певик Ваян - Виктория Георгиева" ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ОРЕЛ 23 И ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 29F1A6A00CED[..](ДФЗ|ТР)
ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА 826062508(ДФЗ|ТР)
ПЕВИК ВАЯН - ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА 202914516(ДФЗ|ТР)
...
ЦПО към ЕТ "Певик Ваян - Виктория Георгиева" ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ОРЕЛ 23 И ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 29F1A6A00CED[..](ДФЗ|ТР)
ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА 826062508(ДФЗ|ТР)
ПЕВИК ВАЯН - ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА 202914516(ДФЗ|ТР)
ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА PEVIK VAYAN-VIKTORIYA GEORGIEVA 826062508(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 152 072 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 135 980 лв./BGN
Изплатени / Payed: 128 204 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Устрем-2012"
Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 ASSOC
ЕИК ID: 176260838
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590202
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Устрем-2012" Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 ASSOC Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Петко Р.Славейков 27 МИЛЕНА ДОЙЧЕВА ЛАЗАРОВА B8DB18C56441[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ КИРЧЕВ КАРТАЛОВ ...
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Устрем-2012" Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 ASSOC Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Петко Р.Славейков 27 МИЛЕНА ДОЙЧЕВА ЛАЗАРОВА B8DB18C56441[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ КИРЧЕВ КАРТАЛОВ F0B399B414DE[..](ДФЗ|ТР)
БИСТРА ЮРИЕВА ПЕНЕВА AC9D8292FE9A[..](ДФЗ|ТР)
Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 Sdruzhenie s nestopanska tsel Ustrem-2012 176260838(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 139 121 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 139 121 лв./BGN
Изплатени / Payed: 135 958 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
"Б. И. Г. Проджект" ЕООД
Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД
ЕИК ID: 175149219
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590422
"Б. И. Г. Проджект" ЕООД Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ГАЛИЧИЦА 37 2 Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД ГОРЧО ГЬОНЧЕВ ГЬОКОВ 1D7AC823C055[..](ДФЗ|ТР)
МАРИОС ГЕОРГИУ КАТИЧОТИС 8E114033E53D[..](ДФЗ|ТР)
Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦВЕТНА ГРАДИНА 1 3 А Б.И.Г. ...
"Б. И. Г. Проджект" ЕООД Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ГАЛИЧИЦА 37 2 Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД ГОРЧО ГЬОНЧЕВ ГЬОКОВ 1D7AC823C055[..](ДФЗ|ТР)
МАРИОС ГЕОРГИУ КАТИЧОТИС 8E114033E53D[..](ДФЗ|ТР)
Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦВЕТНА ГРАДИНА 1 3 А Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Галичица 37 Б Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ B.I.G. PRODZHEKT 175149219(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 133 974 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 139 681 лв./BGN
Изплатени / Payed: 117 208 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение "Център за обучение и услуги"
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC
ЕИК ID: 112132434
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 482140
Сдружение "Център за обучение и услуги" СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Свети Арахангел .2 МАРИЯНА АНГЕЛОВА РЕЗОВА 93CCCABB075F[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИПА ФИЛИПОВА ВЕЛКОВА C1234F7F466A[..](ДФЗ|ТР)
...
Сдружение "Център за обучение и услуги" СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Свети Арахангел .2 МАРИЯНА АНГЕЛОВА РЕЗОВА 93CCCABB075F[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИПА ФИЛИПОВА ВЕЛКОВА C1234F7F466A[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ВАСКОВА ПЕЕВА D2A27581FF3F[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ с. Церово 4465 ул. Дванадесета 31 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Свети Арахангел 2 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ SDRUZHENIE TSENTAR ZA OBUCHENIE I USLUGI 112132434(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 130 386 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 130 602 лв./BGN
Изплатени / Payed: 126 520 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЕИК ID: 130339616
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 379055
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Одобрени разходи / Approved expenses: 127 870 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 264 294 лв./BGN
Изплатени / Payed: 60 474 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Пчеларско дружество Апис - гр. Ямбол

ЕИК ID: 128560995
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514425
Пчеларско дружество Апис - гр. Ямбол
Пчеларско дружество Апис - гр. Ямбол
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 098 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 125 098 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 712 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Опитна Станция по Дъбовите гори

ЕИК ID: 102841088
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387355
Опитна Станция по Дъбовите гори
Опитна Станция по Дъбовите гори
Одобрени разходи / Approved expenses: 113 140 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 113 140 лв./BGN
Изплатени / Payed: 50 415 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
ЕИК ID: 838163493
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387396
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. ...
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. Генерал Инзово 8670 ул. ул. Св. Св. Кирил и Методий 14 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа ул. ДРУЖБА №2А СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Болярово 8720 ул. 9 - ти септември 19 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. Била 9 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА SDRUZHENIE YAMBOLSKA TARGOVSKO-PROMISHLENA PALATA 838163493(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 113 108 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 113 108 лв./BGN
Изплатени / Payed: 84 376 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение "Център за обучение и услуги"
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC
ЕИК ID: 112132434
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 482140
Сдружение "Център за обучение и услуги" СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Свети Арахангел .2 МАРИЯНА АНГЕЛОВА РЕЗОВА 93CCCABB075F[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИПА ФИЛИПОВА ВЕЛКОВА C1234F7F466A[..](ДФЗ|ТР)
...
Сдружение "Център за обучение и услуги" СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Свети Арахангел .2 МАРИЯНА АНГЕЛОВА РЕЗОВА 93CCCABB075F[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИПА ФИЛИПОВА ВЕЛКОВА C1234F7F466A[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ВАСКОВА ПЕЕВА D2A27581FF3F[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ с. Церово 4465 ул. Дванадесета 31 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Свети Арахангел 2 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ SDRUZHENIE TSENTAR ZA OBUCHENIE I USLUGI 112132434(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 112 104 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 112 104 лв./BGN
Изплатени / Payed: 77 280 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПЗГ "Добруджа"

ЕИК ID: 000559000
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 182377
ПЗГ "Добруджа" 559E3FBEEF50[..](ДФЗ|ТР)
ПЗГ "Добруджа" 559E3FBEEF50[..](ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 108 289 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 103 036 лв./BGN
Изплатени / Payed: 34 800 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПГАТ "Цанко Церковски"

ЕИК ID: 000123704
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 183243
ПГАТ "Цанко Церковски"
ПГАТ "Цанко Церковски"
Одобрени разходи / Approved expenses: 101 180 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 002 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 706 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЕИК ID: 130339616
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 379055
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 801 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 173 лв./BGN
Изплатени / Payed: 87 493 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СНЦ "Бизнес Център Харманли"

ЕИК ID: 126635221
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387414
СНЦ "Бизнес Център Харманли"
СНЦ "Бизнес Център Харманли"
Одобрени разходи / Approved expenses: 93 072 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 93 072 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 788 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев"
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ
ЕИК ID: 816011732
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514400
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EB[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ DESI-VESI - MITKO VASILEV 816011732(ДФЗ|ТР)
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EB[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ DESI-VESI - MITKO VASILEV 816011732(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 379 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 91 379 лв./BGN
Изплатени / Payed: 87 155 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЦПО към Частен Професионален колеж "Омега" ЕООД
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД
ЕИК ID: 160003984
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590424
ЦПО към Частен Професионален колеж "Омега" ЕООД ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.КОЛЮ ФИЧЕТО 7А ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД МАРИОС ГЕОРГИУ КАТИЧОТИС 8E114033E53D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ ...
ЦПО към Частен Професионален колеж "Омега" ЕООД ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.КОЛЮ ФИЧЕТО 7А ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД МАРИОС ГЕОРГИУ КАТИЧОТИС 8E114033E53D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ 815ED2960E85[..](ДФЗ|ТР)
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 115086942(ДФЗ|ТР)
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 УЛ. ВЪЛКО ШОПОВ 14 ВАСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА 420953798670[..](ДФЗ|ТР)
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА CHASTEN PROFESIONALEN KOLEZH OMEGA 160003984(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 89 518 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 518 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 776 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС

ЕИК ID: 112621165
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387497
МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС
МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС
Одобрени разходи / Approved expenses: 83 890 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 83 890 лв./BGN
Изплатени / Payed: 66 674 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ИПАЗР "Н. Пушкаров" София

ЕИК ID: 000662160
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 181912
ИПАЗР "Н. Пушкаров" София
ИПАЗР "Н. Пушкаров" София
Одобрени разходи / Approved expenses: 81 678 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 85 053 лв./BGN
Изплатени / Payed: 62 114 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Асоциация "Съвременни читалища"

ЕИК ID: 131327798
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514541
Асоциация "Съвременни читалища"
Асоциация "Съвременни читалища"
Одобрени разходи / Approved expenses: 70 270 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 183 170 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 399 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев"
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ
ЕИК ID: 816011732
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514400
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EB[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ DESI-VESI - MITKO VASILEV 816011732(ДФЗ|ТР)
ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев" ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ПОДБАЛКАНСКА 67 ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ МИТКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ C48E58D2D0EB[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ DESI-VESI - MITKO VASILEV 816011732(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 59 418 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 418 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 900 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 58 382 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 382 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 401 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"

ЕИК ID: 000183295
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180002
Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"
Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"
Одобрени разходи / Approved expenses: 49 820 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 53 974 лв./BGN
Изплатени / Payed: 32 864 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Земеделски Институт

ЕИК ID: 127526189
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180854
Земеделски Институт
Земеделски Институт
Одобрени разходи / Approved expenses: 43 792 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 43 792 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 061 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти

ЕИК ID: 104702991
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387055
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
Одобрени разходи / Approved expenses: 43 524 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 43 524 лв./BGN
Изплатени / Payed: 40 057 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ
АКАДЕМИЯ БГ ASSOC
ЕИК ID: 108688845
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387460
СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC АКАДЕМИЯ БГ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Тина Киркова 17 ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ D0195EAE8129[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА КИРЧЕВА E19D23DBAC70[..](ДФЗ|ТР)
ДИНА ВАНЧЕВА ВАСИЛЕВА 6B2AF7077197[..](ДФЗ|ТР)
...
СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC АКАДЕМИЯ БГ АКАДЕМИЯ БГ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Тина Киркова 17 ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ D0195EAE8129[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА КИРЧЕВА E19D23DBAC70[..](ДФЗ|ТР)
ДИНА ВАНЧЕВА ВАСИЛЕВА 6B2AF7077197[..](ДФЗ|ТР)
ИЛХАН РАМАДАН ФАИК 8E54173A8014[..](ДФЗ|ТР)
АТАКАН САЛИМОВ САЛИМОВ 06CD3475A0C9[..](ДФЗ|ТР)
АКАДЕМИЯ БГ AKADEMIYA BG 108688845(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 42 930 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 299 370 лв./BGN
Изплатени / Payed: 12 451 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение "Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо"

ЕИК ID: 175066976
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514240
Сдружение "Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо"
Сдружение "Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо"
Одобрени разходи / Approved expenses: 42 350 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 63 036 лв./BGN
Изплатени / Payed: 37 353 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"

ЕИК ID: 000499254
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID:
Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"
Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"
Одобрени разходи / Approved expenses: 39 196 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 928 лв./BGN
Изплатени / Payed: 30 637 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ИРГР "К. Малков" - Садово

ЕИК ID: 000450524
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 183648
ИРГР "К. Малков" - Садово
ИРГР "К. Малков" - Садово
Одобрени разходи / Approved expenses: 35 410 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 52 524 лв./BGN
Изплатени / Payed: 16 042 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Земеделски Институт Стара Загора

ЕИК ID: 123650307
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180488
Земеделски Институт Стара Загора
Земеделски Институт Стара Загора
Одобрени разходи / Approved expenses: 34 644 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 34 644 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 689 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти

ЕИК ID: 104702991
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387055
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
Одобрени разходи / Approved expenses: 34 512 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 34 512 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 102 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Асоциация за развъждане на породата Ил Дьо Франс в България

ЕИК ID: 123713985
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 590400
Асоциация за развъждане на породата Ил Дьо Франс в България
Асоциация за развъждане на породата Ил Дьо Франс в България
Одобрени разходи / Approved expenses: 31 770 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 770 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 011 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ТУ ВАРНА, Добруджански технологичен колеж, гр.Добрич

ЕИК ID: 000083626
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID:
ТУ ВАРНА, Добруджански технологичен колеж, гр.Добрич
ТУ ВАРНА, Добруджански технологичен колеж, гр.Добрич
Одобрени разходи / Approved expenses: 31 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 750 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 938 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"

ЕИК ID: 117688092
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514500
СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"
СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"
Одобрени разходи / Approved expenses: 31 260 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 642 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 094 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПГСС "Н.Пушкаров"

ЕИК ID: 000877832
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 180759
ПГСС "Н.Пушкаров"
ПГСС "Н.Пушкаров"
Одобрени разходи / Approved expenses: 28 180 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 99 826 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 182 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Фондация за Околна среда и земеделие

ЕИК ID: 114609578
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387257
Фондация за Околна среда и земеделие
Фондация за Околна среда и земеделие
Одобрени разходи / Approved expenses: 27 260 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 27 260 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 363 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение с обществено полезна дейност "Образователна палитра"

ЕИК ID: 175761180
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514422
Сдружение с обществено полезна дейност "Образователна палитра"
Сдружение с обществено полезна дейност "Образователна палитра"
Одобрени разходи / Approved expenses: 25 406 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 25 406 лв./BGN
Изплатени / Payed: 9 361 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Агенция за регионално развитие и Бизнес Център 2000

ЕИК ID: 111503356
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514520
Агенция за регионално развитие и Бизнес Център 2000
Агенция за регионално развитие и Бизнес Център 2000
Одобрени разходи / Approved expenses: 21 872 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 872 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 797 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 21 078 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 078 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 705 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ"КЛ.ТИМИРЯЗЕВ"

ЕИК ID: 000014128
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 184216
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ"КЛ.ТИМИРЯЗЕВ"
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ"КЛ.ТИМИРЯЗЕВ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 20 918 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 134 364 лв./BGN
Изплатени / Payed: 9 158 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 19 318 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 19 318 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 844 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

ЕИК ID: 119679388
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387555
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 19 206 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 19 206 лв./BGN
Изплатени / Payed: 15 740 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
ЕИК ID: 838163493
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387396
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. ...
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. Генерал Инзово 8670 ул. ул. Св. Св. Кирил и Методий 14 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа ул. ДРУЖБА №2А СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Болярово 8720 ул. 9 - ти септември 19 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. Била 9 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА SDRUZHENIE YAMBOLSKA TARGOVSKO-PROMISHLENA PALATA 838163493(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 18 404 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 18 404 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 180 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство

ЕИК ID: 000842774
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387275
Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство
Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство
Одобрени разходи / Approved expenses: 17 924 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 924 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 090 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
ЕИК ID: 838163493
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387396
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. ...
Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата" СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 РАКОВСКИ 1 Стойчо Петров Стойчев 1FBE7C74A7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ с. Генерал Инзово 8670 ул. ул. Св. Св. Кирил и Методий 14 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа ул. ДРУЖБА №2А СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Болярово 8720 ул. 9 - ти септември 19 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. Била 9 СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА SDRUZHENIE YAMBOLSKA TARGOVSKO-PROMISHLENA PALATA 838163493(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 16 542 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 16 542 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 319 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПГСС - С. СИТОВО

ЕИК ID: 000561695
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387194
ПГСС - С. СИТОВО
ПГСС - С. СИТОВО
Одобрени разходи / Approved expenses: 15 646 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 15 646 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 442 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. КЮСТЕНДИЛ

ЕИК ID: 109519759
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 184255
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. КЮСТЕНДИЛ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. КЮСТЕНДИЛ
Одобрени разходи / Approved expenses: 15 562 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 15 562 лв./BGN
Изплатени / Payed: 15 206 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
"ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЕИК ID: 102674956
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 183489
"ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
"ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 15 384 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 60 164 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 334 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение "Асоциация Екополис"

ЕИК ID: 148150772
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514480
Сдружение "Асоциация Екополис"
Сдружение "Асоциация Екополис"
Одобрени разходи / Approved expenses: 14 968 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 968 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 173 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ЕИК ID: 000917789
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 387134
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Одобрени разходи / Approved expenses: 14 628 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 628 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 372 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР-П.ТРЪМБЕШ"

ЕИК ID: 116518433
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 183286
СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР-П.ТРЪМБЕШ"
СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР-П.ТРЪМБЕШ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 13 946 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 13 946 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 786 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони

ЕИК ID: 175605605
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514505
Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони
Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони
Одобрени разходи / Approved expenses: 13 558 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 99 338 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 119 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СНЦ "Пчеларско сдружение Родопска пчела"

ЕИК ID: 175811249
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514401
СНЦ "Пчеларско сдружение Родопска пчела"
СНЦ "Пчеларско сдружение Родопска пчела"
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 194 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 194 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 409 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 17 916 755 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 26 451 107 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More