ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M111 намери 86 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M111 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
130339616
3 373 994 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 335 188 лв./BGN)
2013 M111 СДРУЖЕНИЕ "OБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"
176179756
1 651 615 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 499 725 лв./BGN)
2013 M111 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"
176179674
1 589 158 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 451 032 лв./BGN)
2013 M111 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив
000678346
1 501 458 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 109 997 лв./BGN)
2013 M111 Национална агенция за граждански и стопански инициативи
109583968
1 340 126 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 707 788 лв./BGN)
2013 M111 Европейски алианс по образование
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД
175204480
1 185 192 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 151 977 лв./BGN)
2013 M111 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
109586537
1 029 782 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 655 739 лв./BGN)
2013 M111 Аграрен Университет Пловдив
000455464
1 165 132 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 472 639 лв./BGN)
2013 M111 ЦПО към "ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД
ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
200795999
907 376 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 679 457 лв./BGN)
2013 M111 ЦПО към СНЦ "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен - Сърница"
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН - СЪРНИЦА ASSOC
176032592
887 330 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 877 933 лв./BGN)
2013 M111 "Солидарност-2006"ЕООД
СОЛИДАРНОСТ - 2006 ЕООД
160040178
810 750 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 773 407 лв./BGN)
2013 M111 НАУЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
130493030
805 843 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 772 906 лв./BGN)
2013 M111 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АРГОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - Пловдив
000678346
738 446 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 278 464 лв./BGN)
2013 M111 АВАЛОН-52 ЕООД
АВАЛОН-52 ЕООД
175014099
701 056 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 649 459 лв./BGN)
2013 M111 Евробул Тренинг
ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД
175103969
756 472 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 270 907 лв./BGN)
2013 M111 СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА
131391772
587 832 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 150 738 лв./BGN)
2013 M111 Европейски алианс по образование
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ООД
175204480
574 262 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 559 793 лв./BGN)
2013 M111 СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМА
131391772
548 530 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 216 205 лв./BGN)
2013 M111 АВАЛОН-52 ЕООД
АВАЛОН-52 ЕООД
175014099
445 854 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 382 886 лв./BGN)
2013 M111 СДРУЖЕНИЕ ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
124627140
330 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 139 022 лв./BGN)
2013 M111 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
130339616
373 692 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 331 976 лв./BGN)
2013 M111 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
119679388
358 478 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 348 717 лв./BGN)
2013 M111 СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"
117688092
316 230 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 182 670 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение"Научно Технологичен Съюз" Плевен
НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН ASSOC
114684883
283 016 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 238 395 лв./BGN)
2013 M111 СНЦ "Дамполис"
128584366
258 768 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 229 877 лв./BGN)
2013 M111 ЕКОСТРОЙ ООД
ЕКОСТРОЙ ООД
120603252
236 616 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 191 252 лв./BGN)
2013 M111 Аграрен Университет Пловдив
000455464
414 054 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 197 342 лв./BGN)
2013 M111 СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ
АКАДЕМИЯ БГ ASSOC
108688845
461 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 651 лв./BGN)
2013 M111 СИВАНИ ООД
Сивани ООД
175020683
199 846 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 131 347 лв./BGN)
2013 M111 Бонев консулт ЕООД
БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД
127624391
184 200 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 172 700 лв./BGN)
2013 M111 ЦПО към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"
120557787
205 320 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 201 058 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
838163493
202 320 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 143 397 лв./BGN)
2013 M111 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
000917789
238 288 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 185 563 лв./BGN)
2013 M111 ЦПО към Сдружение "Балкански форум за развитие"
131209757
189 258 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 179 277 лв./BGN)
2013 M111 МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС
112621165
183 920 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 134 038 лв./BGN)
2013 M111 ЦПО към ЕТ "Певик Ваян - Виктория Георгиева"
ПЕВИК ВАЯН-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ
826062508
135 980 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 128 204 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Устрем-2012"
Сдружение с нестопанска цел Устрем-2012 ASSOC
176260838
139 121 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 135 958 лв./BGN)
2013 M111 "Б. И. Г. Проджект" ЕООД
Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД
175149219
139 681 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 117 208 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение "Център за обучение и услуги"
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC
112132434
130 602 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 126 520 лв./BGN)
2013 M111 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
130339616
264 294 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 60 474 лв./BGN)
2013 M111 Пчеларско дружество Апис - гр. Ямбол
128560995
125 098 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 712 лв./BGN)
2013 M111 Опитна Станция по Дъбовите гори
102841088
113 140 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 415 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
838163493
113 108 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 84 376 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение "Център за обучение и услуги"
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ASSOC
112132434
112 104 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 280 лв./BGN)
2013 M111 ПЗГ "Добруджа"
000559000
103 036 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 34 800 лв./BGN)
2013 M111 ПГАТ "Цанко Церковски"
000123704
89 002 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 706 лв./BGN)
2013 M111 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
130339616
97 173 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 87 493 лв./BGN)
2013 M111 СНЦ "Бизнес Център Харманли"
126635221
93 072 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 788 лв./BGN)
2013 M111 ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев"
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ
816011732
91 379 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 87 155 лв./BGN)
2013 M111 ЦПО към Частен Професионален колеж "Омега" ЕООД
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА ЕООД
160003984
89 518 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 776 лв./BGN)
2013 M111 МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ТЕРЕС
112621165
83 890 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 674 лв./BGN)
2013 M111 ИПАЗР "Н. Пушкаров" София
000662160
85 053 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 62 114 лв./BGN)
2013 M111 Асоциация "Съвременни читалища"
131327798
183 170 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 399 лв./BGN)
2013 M111 ПО към ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев"
ДЕСИ-ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ ЕТ
816011732
59 418 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 52 900 лв./BGN)
2013 M111 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
119679388
58 382 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 56 401 лв./BGN)
2013 M111 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"
000183295
53 974 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 864 лв./BGN)
2013 M111 Земеделски Институт
127526189
43 792 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 061 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
104702991
43 524 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 40 057 лв./BGN)
2013 M111 СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ БГ КЪРДЖАЛИ
АКАДЕМИЯ БГ ASSOC
108688845
299 370 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 451 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение "Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо"
175066976
63 036 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 353 лв./BGN)
2013 M111 Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"
000499254
49 928 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 637 лв./BGN)
2013 M111 ИРГР "К. Малков" - Садово
000450524
52 524 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 042 лв./BGN)
2013 M111 Земеделски Институт Стара Загора
123650307
34 644 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 689 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
104702991
34 512 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 102 лв./BGN)
2013 M111 Асоциация за развъждане на породата Ил Дьо Франс в България
123713985
31 770 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 011 лв./BGN)
2013 M111 ТУ ВАРНА, Добруджански технологичен колеж, гр.Добрич
000083626
31 750 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 938 лв./BGN)
2013 M111 СНЦ"Европейски център в подкрепа на бизнеса"
117688092
29 642 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 094 лв./BGN)
2013 M111 ПГСС "Н.Пушкаров"
000877832
99 826 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 182 лв./BGN)
2013 M111 Фондация за Околна среда и земеделие
114609578
27 260 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 363 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение с обществено полезна дейност "Образователна палитра"
175761180
25 406 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 361 лв./BGN)
2013 M111 Агенция за регионално развитие и Бизнес Център 2000
111503356
21 872 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 797 лв./BGN)
2013 M111 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
119679388
21 078 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 705 лв./BGN)
2013 M111 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ"КЛ.ТИМИРЯЗЕВ"
000014128
134 364 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 158 лв./BGN)
2013 M111 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
119679388
19 318 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 844 лв./BGN)
2013 M111 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ
119679388
19 206 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 740 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
838163493
18 404 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 180 лв./BGN)
2013 M111 Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство
000842774
17 924 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 090 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение"Ямболска Търговско промишлена палата"
СДРУЖЕНИЕ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ASSOC
838163493
16 542 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 319 лв./BGN)
2013 M111 ПГСС - С. СИТОВО
000561695
15 646 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 442 лв./BGN)
2013 M111 ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. КЮСТЕНДИЛ
109519759
15 562 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 206 лв./BGN)
2013 M111 "ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
102674956
60 164 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 334 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение "Асоциация Екополис"
148150772
14 968 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 173 лв./BGN)
2013 M111 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
000917789
14 628 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 372 лв./BGN)
2013 M111 СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР-П.ТРЪМБЕШ"
116518433
13 946 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 786 лв./BGN)
2013 M111 Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони
175605605
99 338 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 119 лв./BGN)
2013 M111 СНЦ "Пчеларско сдружение Родопска пчела"
175811249
5 194 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 409 лв./BGN)

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 26 451 107 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate