ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M112 намери 5503 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M112 Иван Тонов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 670 лв./BGN)
2013 M112 Хайрие Реджеб

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Димитър Куртев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Катя Стоянова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Здравка Иванова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Атанаска Атанасова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 375 лв./BGN)
2013 M112 Мехмед Низамов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Тихомир Тихов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Красен Михов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Андрей Монов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Айше Ибрям

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 ВИТЛИЕМ ДАВИДОВ

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Иван Павлов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Георги Йончев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Николай Николов

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 004 лв./BGN)
2013 M112 Пенко Пенков

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 856 лв./BGN)
2013 M112 ПАВЛИНА ПЕТРОВА

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Атанас Чунчуков

39 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 114 лв./BGN)
2013 M112 КАРАМФИЛ СТЕФАНОВ

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Румен Атанасов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Камелия Емануилова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 ЮКСЯЛ ЮСЕИН

39 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 114 лв./BGN)
2013 M112 София Ангелова-Колева

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 004 лв./BGN)
2013 M112 Нермин Ибрям

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Руси Русев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Йоана Александрова - Петрова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 БОРИСЛАВ БОРИСОВ

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 676 лв./BGN)
2013 M112 Ирена Белчина

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Светомир Близнаков

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Нина Терзиева

39 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Йорданка Стойчева

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Шерифе Спасова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Янка Ненова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 894 лв./BGN)
2013 M112 Георги Гоцев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 294 лв./BGN)
2013 M112 Ивайло Иванов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Джеват Рахми

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Георги Панталеев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Томаш Христов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Шермин Ахмедова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Ивайло Георгиев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Милен Йорданов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 704 лв./BGN)
2013 M112 Даниела Банева

488 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Ивайло Манушев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
2013 M112 Христо Шутов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Костадин Сланев

39 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 341 лв./BGN)
2013 M112 Константин Димитров

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Георги Коев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Сердар Късаджик

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 004 лв./BGN)
2013 M112 Гинка Христова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Данаил Дуцов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 ПЕТЪР ПЕТРОВ

24 446 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Георги Щерев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Силвия Нинкова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Даниела Шаприна

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Севда Великова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Димитър Димитров

39 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 114 лв./BGN)
2013 M112 Атанас Борилов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Станислав Станков

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 МИХАИЛ МИТОВ

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Райко Мутавджийски

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 ЕТ "Харитон-Хари Асенов"
ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ
200671389
48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Веселина Бодурова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Жанет Стоянова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Иван Ванков

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Антон Андреев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Десислава Вангелова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Йорданка Иванова

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Петър Викьовски

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 004 лв./BGN)
2013 M112 Ивайло Донев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Тоньо Тонев

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 004 лв./BGN)
2013 M112 ТОДОР ВЪРБАНОВ

39 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 114 лв./BGN)
2013 M112 Николай Джонев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Димо Пеев

39 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
2013 M112 Иван Шушков

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Цветан Бакрачев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Елена Савова

48 748 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 420 лв./BGN)
2013 M112 Тянко Вълчев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Димитър Петракиев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Цонка Стойкова

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 004 лв./BGN)
2013 M112 Филип Кръстев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Петър Тодоров

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 ЕТ "Драгомир Драганов"
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ
123701285
48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Даниел Митев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Александър Сандев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Владимир Кехайов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Иван Танев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 КЯШИФ КЯШИФОВ

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
2013 M112 Ралица Вичкова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Йордан Йорданов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Росен Димитров

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Момчил Михайлов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Емин Османов

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Таня Никодимова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Салих Буковян

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Славчо Славчев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 ЕТ "Асен Асенов - 97"
АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ
111017087
48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 446 лв./BGN)
2013 M112 Стилиян Кръстев

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Йосиф Влашки

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Нина Йорданова

48 892 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 892 лв./BGN)
2013 M112 Недялка Вълканова

44 004 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 004 лв./BGN)

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 0 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate