Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M112 намери 5503 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: виж доставчиците
Иван Тонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Иван Тонов
Иван Тонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 670 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Хайрие Реджеб

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Хайрие Реджеб
Хайрие Реджеб
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Димитър Куртев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Димитър Куртев
Димитър Куртев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Катя Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Катя Стоянова
Катя Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Здравка Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Атанаска Атанасова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Атанаска Атанасова
Атанаска Атанасова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 375 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мехмед Низамов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Мехмед Низамов
Мехмед Низамов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тихомир Тихов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Тихомир Тихов
Тихомир Тихов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Красен Михов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Красен Михов
Красен Михов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Андрей Монов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Андрей Монов
Андрей Монов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Айше Ибрям

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Айше Ибрям
Айше Ибрям
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ВИТЛИЕМ ДАВИДОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ВИТЛИЕМ ДАВИДОВ
ВИТЛИЕМ ДАВИДОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Павлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Иван Павлов
Иван Павлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Йончев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Йончев
Георги Йончев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Николай Николов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Николай Николов
Николай Николов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Пенко Пенков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Пенко Пенков
Пенко Пенков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 38 856 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПАВЛИНА ПЕТРОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПАВЛИНА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Атанас Чунчуков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Атанас Чунчуков
Атанас Чунчуков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
КАРАМФИЛ СТЕФАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
КАРАМФИЛ СТЕФАНОВ
КАРАМФИЛ СТЕФАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Румен Атанасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Румен Атанасов
Румен Атанасов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Камелия Емануилова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Камелия Емануилова
Камелия Емануилова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЮКСЯЛ ЮСЕИН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЮКСЯЛ ЮСЕИН
ЮКСЯЛ ЮСЕИН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
София Ангелова-Колева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
София Ангелова-Колева
София Ангелова-Колева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Нермин Ибрям

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Нермин Ибрям
Нермин Ибрям
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Руси Русев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Руси Русев
Руси Русев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йоана Александрова - Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йоана Александрова - Петрова
Йоана Александрова - Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
БОРИСЛАВ БОРИСОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
БОРИСЛАВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 676 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ирена Белчина

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ирена Белчина
Ирена Белчина
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Светомир Близнаков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Светомир Близнаков
Светомир Близнаков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Нина Терзиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Нина Терзиева
Нина Терзиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йорданка Стойчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Стойчева
Йорданка Стойчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Шерифе Спасова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шерифе Спасова
Шерифе Спасова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Янка Ненова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Янка Ненова
Янка Ненова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 894 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Гоцев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Гоцев
Георги Гоцев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 294 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ивайло Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ивайло Иванов
Ивайло Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Джеват Рахми

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Джеват Рахми
Джеват Рахми
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Панталеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Панталеев
Георги Панталеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Томаш Христов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Томаш Христов
Томаш Христов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Шермин Ахмедова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Шермин Ахмедова
Шермин Ахмедова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ивайло Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Милен Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Милен Йорданов
Милен Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 704 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Даниела Банева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Даниела Банева
Даниела Банева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 488 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ивайло Манушев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ивайло Манушев
Ивайло Манушев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Христо Шутов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Христо Шутов
Христо Шутов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Костадин Сланев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Костадин Сланев
Костадин Сланев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 341 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Константин Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Константин Димитров
Константин Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Коев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Коев
Георги Коев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сердар Късаджик

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Сердар Късаджик
Сердар Късаджик
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Гинка Христова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Гинка Христова
Гинка Христова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Данаил Дуцов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Данаил Дуцов
Данаил Дуцов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ПЕТЪР ПЕТРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ПЕТЪР ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 24 446 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Щерев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Георги Щерев
Георги Щерев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Силвия Нинкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Силвия Нинкова
Силвия Нинкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Даниела Шаприна

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Даниела Шаприна
Даниела Шаприна
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Севда Великова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Севда Великова
Севда Великова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Димитър Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Димитър Димитров
Димитър Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Атанас Борилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Атанас Борилов
Атанас Борилов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Станислав Станков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Станислав Станков
Станислав Станков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
МИХАИЛ МИТОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
МИХАИЛ МИТОВ
МИХАИЛ МИТОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Райко Мутавджийски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Райко Мутавджийски
Райко Мутавджийски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕТ "Харитон-Хари Асенов"
ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ
ЕИК ID: 200671389
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЕТ "Харитон-Хари Асенов" ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ул. Ф. ТОТЮ 2А ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ ХАРИ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ 9EA4E3EF50E5[..](ДФЗ|ТР)
ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ HARITON - HARI ASENOV 200671389(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Харитон-Хари Асенов" ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ул. Ф. ТОТЮ 2А ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ ЕТ ХАРИ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ 9EA4E3EF50E5[..](ДФЗ|ТР)
ХАРИТОН - ХАРИ АСЕНОВ HARITON - HARI ASENOV 200671389(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Веселина Бодурова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Веселина Бодурова
Веселина Бодурова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Жанет Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Жанет Стоянова
Жанет Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Ванков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Иван Ванков
Иван Ванков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Антон Андреев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антон Андреев
Антон Андреев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Десислава Вангелова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Десислава Вангелова
Десислава Вангелова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йорданка Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йорданка Иванова
Йорданка Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Петър Викьовски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Викьовски
Петър Викьовски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ивайло Донев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ивайло Донев
Ивайло Донев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тоньо Тонев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Тоньо Тонев
Тоньо Тонев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ТОДОР ВЪРБАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ТОДОР ВЪРБАНОВ
ТОДОР ВЪРБАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Николай Джонев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Николай Джонев
Николай Джонев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Димо Пеев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Димо Пеев
Димо Пеев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Шушков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Иван Шушков
Иван Шушков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Цветан Бакрачев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Цветан Бакрачев
Цветан Бакрачев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Елена Савова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Елена Савова
Елена Савова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 748 лв./BGN
Изплатени / Payed: 420 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тянко Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Тянко Вълчев
Тянко Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Димитър Петракиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Димитър Петракиев
Димитър Петракиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Цонка Стойкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Цонка Стойкова
Цонка Стойкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Филип Кръстев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Филип Кръстев
Филип Кръстев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Петър Тодоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Петър Тодоров
Петър Тодоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕТ "Драгомир Драганов"
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ
ЕИК ID: 123701285
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID: 367390
ЕТ "Драгомир Драганов" ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ 1 А ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ ДРАГОМИР КРАСИМИРОВ ДРАГАНОВ 194137DFBDE3[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ DRAGOMIR DRAGANOV 123701285(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ...
ЕТ "Драгомир Драганов" ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ 1 А ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ЕТ ДРАГОМИР КРАСИМИРОВ ДРАГАНОВ 194137DFBDE3[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ DRAGOMIR DRAGANOV 123701285(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Даниел Митев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Даниел Митев
Даниел Митев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Александър Сандев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Александър Сандев
Александър Сандев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Владимир Кехайов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Владимир Кехайов
Владимир Кехайов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Танев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Иван Танев
Иван Танев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
КЯШИФ КЯШИФОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
КЯШИФ КЯШИФОВ
КЯШИФ КЯШИФОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ралица Вичкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ралица Вичкова
Ралица Вичкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йордан Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Росен Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Росен Димитров
Росен Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Момчил Михайлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Момчил Михайлов
Момчил Михайлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Емин Османов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Емин Османов
Емин Османов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Таня Никодимова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Таня Никодимова
Таня Никодимова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Салих Буковян

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Салих Буковян
Салих Буковян
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Славчо Славчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Славчо Славчев
Славчо Славчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕТ "Асен Асенов - 97"
АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ
ЕИК ID: 111017087
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ЕТ "Асен Асенов - 97" АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ АСЕН АСЕНОВ - 97 АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ж.к. ПЪСТРИНА, бл. 9, вх.А, ет.1, ап.2 АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ АСЕН ЕВГЕНИЕВ АСЕНОВ DC1439288132[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН АСЕНОВ - 97 ASEN ASENOV - 97 111017087(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Асен Асенов - 97" АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ АСЕН АСЕНОВ - 97 АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ж.к. ПЪСТРИНА, бл. 9, вх.А, ет.1, ап.2 АСЕН АСЕНОВ - 97 ЕТ АСЕН ЕВГЕНИЕВ АСЕНОВ DC1439288132[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН АСЕНОВ - 97 ASEN ASENOV - 97 111017087(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Стилиян Кръстев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Стилиян Кръстев
Стилиян Кръстев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йосиф Влашки

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Йосиф Влашки
Йосиф Влашки
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Нина Йорданова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Нина Йорданова
Нина Йорданова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Недялка Вълканова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Недялка Вълканова
Недялка Вълканова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 85 925 419 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 0 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More