ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M121 намери 4563 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M121 ЕТ"Гошо-Георги Ангелов"
Гошо - Георги Ангелов ЕТ
203674038
1 451 664 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 451 664 лв./BGN)
"Изграждане на стопанска постройка за подрастващи прасета в с. Къпиново, имоти № 059058 и 009066, Общ. Генерал Тошево, закупуване на технологично оборудване"
2013 M121 ЕТ " Ивон-2-Ивелин Христов "
ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ
203674013
1 172 900 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 172 900 лв./BGN)
"Изграждане на стопански постройки за угояване на свине" в с.Дъбовик, УПИ:400103, общ.Генерал Тошево
2013 M121 Недялко Костов

904 651 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 904 651 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника и комплексно оборудване за билогично производство.
2013 M121 "Свинекомплекс - Голямо Враново - Инвест - АД"
СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД
117048869
722 983 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 639 151 лв./BGN)
Модернизиране на сгради за отглеждане на животни, площадков водопровод, торосъбирателна площадка и лагуна и инсталиране на ново технологично оборудване, необходимо за подобряване на производството с цел подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство
2013 M121 "ЕКО ИНВЕСТ-2008"ЕООД
ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД
200006496
423 467 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 236 467 лв./BGN)
Реконструкция, модернизация и изграждане на сгради и закупуване на оборудване за отглеждане на кокошки носачки
2013 M121 EТ "ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ"
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ
202115067
385 803 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 385 803 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗНО СТОПАНСТВО И ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
2013 M121 "Черногор Агро" ООД
ЧЕРНОГОР АГРО ООД
118548489
360 681 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 348 935 лв./BGN)
Изграждане на склад за зърно - плосък тип
2013 M121 "Агропромдейн - Каваците" ЕООД
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД
101058723
355 903 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 355 903 лв./BGN)
"Закупуване на специализирана стопанска техника за технологична обработка на лозе"
2013 M121 Евгени Кацарски

351 820 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 163 232 лв./BGN)
Модернизиране на цех за производство на гъби, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65766.703.20 гр. Свищов, ул."Отец Паисий Хилендарски" № 9
2013 M121 Димо Димов

435 378 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 402 778 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника и оборудване за ферма
2013 M121 ЕТ " БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ "
БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ
125021131
340 505 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 340 505 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за отглеждане на етерично маслени и зърнени култури
2013 M121 "Агроком Консулт" ЕООД
АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД
114619583
330 538 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 330 538 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за повишаване на селскостопанската производителност,обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство,находящо се в Северозападна България
2013 M121 Георги Радев

325 911 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 325 911 лв./BGN)
Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на земеделска техника за зърнопроизводство и производство на кориандър
2013 M121 "Скай-К" АД
СКАЙ-К АД
103623904
323 932 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 320 595 лв./BGN)
Изграждане на силози за съхранение на зърно, сграда за сортиране и обработка на продукция, специализирана техника и лабораторно оборудване
2013 M121 "Агриндо" ЕООД
АГРИНДО ЕООД
115687455
311 949 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 311 949 лв./BGN)
Модернизиране на земеделското стопанство на "Агриндо"
2013 M121 КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНИ ЛОМ" С.ГЪРЧИНОВО
КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К
835033384
308 855 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 308 855 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ
2013 M121 ЕТ "Илия Йорданов - Токала"
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ
122070283
288 703 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 288 703 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M121 ЕТ " МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА-МВГ "
МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ
041060691
287 694 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 287 694 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M121 БАЛДЕН ЕООД
БАЛДЕН ЕООД
200778640
350 568 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 349 292 лв./BGN)
„СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ИНТЕНЗИВНО ПРАСКОВЕНО НАСАЖДЕНИЕ СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ОБСЛУЖВАЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ НА ОВОЩАРСКА ТЕХНИКА“
2013 M121 "Агробурел" ЕООД
АГРОБУРЕЛ ООД
201539383
339 441 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 339 441 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР
2013 M121 "ЕКОФРУКТ" ЕООД
ЕКОФРУКТ ЕООД
116532632
268 314 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 268 314 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника - за нуждите на стопанството
2013 M121 ЕООД "ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ "
ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД
105582235
243 175 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 243 175 лв./BGN)
" ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА"
2013 M121 "АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС" ЕООД
АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД
201203023
235 235 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 235 235 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 "Ил Бе Са" ЕООД
Ил Бе Са ЕООД
200053001
234 930 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 234 930 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Валентина Маркова

288 779 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 286 753 лв./BGN)
Създаване на 193 дка лавандулово насаждение и закупуване на техника за обработката му. Изграждане на склад за временно съхранение на селскостопанска продукция и кантар
2013 M121 Тодор Господинов

235 848 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 235 848 лв./BGN)
Закупуване на оборудване и земеделска техника за животновъдно стопанство
2013 M121 КПУ "Кооп-Партнерс"
КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К
116550751
221 591 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 221 591 лв./BGN)
Обезпечаване агротехническите мероприятия в КПУ "КООП-ПАРТНЕРС"
2013 M121 "ЛИДЕР МЕС" ЕООД
ЛИДЕР МЕС ООД
201276982
272 562 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 272 562 лв./BGN)
Модернизиране на земеделското стопанство на фирма "Лидер Мес" ЕООД чрез закупуването на земеделска техника
2013 M121 ЕТ "Ив.Л.М. - Любомир Рачев"
ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ
106001220
263 817 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 258 402 лв./BGN)
Изграждане на ограда, площадка за съхранение на оборска тор, вани за дезинфекция и ремонт на обор №12 и обор №13 на козеферма.
2013 M121 ЕТ " ЦЕРБЕРИУС ГРУП -КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ
ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ
201461333
238 248 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 233 088 лв./BGN)
Модернизиране на кравеферма чрез закупуване на оборудване за доене на крави, почистване на оборска тор и оборудване за изхранване на животните
2013 M121 "АГРО-БГ" ЕООД
АГРО - БГ ООД
119667521
167 320 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 167 320 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 ЕТ " Радослав Печев"
РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ
201816550
246 651 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 246 651 лв./BGN)
"Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство"
2013 M121 "АБИА 2005" ООД
АБИА 2005 ЕООД
111565809
161 726 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 161 726 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M121 "ГАЯ АГРО" ООД
БУЛМИЛ-2010 ЕООД
201420219
194 082 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 194 082 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника, напоителни съоръжения и оборудване и въвеждане на водоспестяващи технологии в стопанството.
2013 M121 Красимира Кръстанова

188 746 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 188 532 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника, с цел производство на зърнен фураж за собствени нужди в овцеферма
2013 M121 Мариан Сергиев

213 306 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 213 306 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника
2013 M121 Михаил Добрев

210 121 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 210 121 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 "КАБЕМ-77" ЕООД
КАБЕМ-77 ЕООД
175106762
138 847 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 138 847 лв./BGN)
Закупуване на машини и оборудване за отглеждане на медицински култури - блатно кокиче
2013 M121 Цветан Стоянов

153 258 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 153 258 лв./BGN)
Закупуване на техника и оборудване за модернизиране на говедовъдна ферма в с.Шумата, обл.Габрово
2013 M121 ЗЛАТКА НИКОЛОВА

133 143 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 133 143 лв./BGN)
Закупуване на специализирана селскостопанска техника
2013 M121 ЕФРАИМ ХАЛИЛОВ

127 841 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 127 841 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ В СТОПАНСТВОТО
2013 M121 Светла Димитрова

127 595 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 127 595 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M121 Симеон Симеонов

157 197 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 157 197 лв./BGN)
"Закупуване на техника за събиране и оползотворяване на оборски тор от говедовъдна ферма в с.Фурен общ.Криводол."
2013 M121 Виктор Церигг

143 587 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 143 587 лв./BGN)
Закупуване на техника
2013 M121 Илия Георгиев

168 301 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 168 301 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ"
ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ
175224532
167 355 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 167 352 лв./BGN)
Закупуване на специализирана замеделска техника
2013 M121 "Щарк" ООД
ЩАРК ООД
124613176
106 343 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 106 343 лв./BGN)
Закупуване на трактор и прикачен инвентар
2013 M121 "Агрозах" ЕООД
АГРОЗАХ ЕООД
127528069
105 953 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 105 953 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за животновъдството
2013 M121 ЕТ "КРАСИМИРА КОСТОВА- МИРА"
КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ
811130750
130 008 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 130 008 лв./BGN)
Модернизиране на земеделското стопанство на ЕТ "Красимира Костова - Мира", чрез закупуване на нова лозаро - овощарска техника.
2013 M121 "Домейн Юстина" ЕООД
ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД
160066590
99 083 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 083 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника за извършване на агротехнически мероприятия в собствени лозови масиви
2013 M121 "Приста Финанс" EООД
ПРИСТА ФИНАНС ООД
200423461
97 747 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 747 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙН И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР
2013 M121 "Ред Чери" ООД
ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД
200692230
103 071 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 103 071 лв./BGN)
"Модернизиране на земеделското стопанство в преход към биологично производство на земеделски продукти,чрез изграждане на съоръжение за съхранение на вода,изграждане на съоръжение за борба със сланите и изграждане на съоръжение за защита от диви животни на черешова градина на площ от 38,400дка,и закупуване на софтуер."
2013 M121 Шефика Шаиб

118 844 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 118 844 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника за изхранване на дребен рогат добитък
2013 M121 Фин-груп ООД
ФИН - ГРУП ООД
111557304
94 239 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 94 239 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M121 СЕВДАЛИН АТАНАСОВ

164 925 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 164 925 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника
2013 M121 "АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН
АДАН-Н ЕООД
815157620
91 884 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 91 884 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство в с. Новоселци, общ. Видин
2013 M121 Георги Матански

90 051 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 90 051 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ
2013 M121 Юлиян Гигов

112 377 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 112 093 лв./BGN)
Създаване на овощна градина от сливи -село Александрово
2013 M121 ЕТ"Захари Борачев"
ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ
127030435
89 110 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 110 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за животновъдството
2013 M121 "МОСТ - 4" ООД
МОСТ- 4 ООД
201342756
88 497 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 88 497 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Тони Бешев

98 750 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 98 750 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника необходима за отглеждане на зърнени и маслодайни култури
2013 M121 "НИМ РЕЙНБОУ" ООД
НИМ РЕЙНБОУ ООД
202863420
78 742 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 742 лв./BGN)
Модернизация на земеделското стопанство
2013 M121 Милена Митева

116 025 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 108 971 лв./BGN)
Закупуване на трактор и прикачен инвентар за нуждите на земеделското стопанство
2013 M121 Кооперация '' Спасител ''
СПАСИТЕЛ К
838102992
70 449 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 449 лв./BGN)
Специализирана земеделска техника за отглеждане на животни
2013 M121 СТОЯНКА КАБУРОВА

70 013 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 013 лв./BGN)
Повишаване на конкурентноспсобността и рентабилността на биоземеделско стопанство на ЗП Стоянка Богоева Кабурова
2013 M121 "АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1" ЕООД
АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД
114631877
86 110 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 86 066 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗЯ
2013 M121 Георги Мицков

89 266 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 266 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО
2013 M121 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"НОВАЧЕНЕ 14"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К
203008036
74 267 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 74 267 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 "ПРО-АГРО 93" ООД
ПРО-АГРО 93 ООД
147000855
68 643 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 948 лв./BGN)
"Създаване на трайни насаждения от 33дка сливи и 24.361дка палметно насаждение от ябълки, изграждане на капкова поливна система, покупка на техника и прикачен инвентар"
2013 M121 ET" АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ"
АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ
117631754
65 794 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 52 635 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника
2013 M121 "РУМИ АГРО 2011" ЕООД
РУМИ АГРО 2011 ЕООД
201478158
63 149 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 149 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Стелиян Атанасов

60 597 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 60 597 лв./BGN)
Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на животновъдното стопанство
2013 M121 "Либера Естейт " ООД
Хотово Инвестмънт ЕООД
202496718
59 639 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 59 639 лв./BGN)
"Закупуване на специализирана стопанска техника за обработване на лозя"
2013 M121 Георги Гичев

58 029 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 58 029 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника и инвентар за нуждите на стопанството на ЗП Георги Иванов Гичев
2013 M121 АСПАРУХ АНДОНОВ

59 727 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 59 727 лв./BGN)
СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЧЕРЕШОВО НАСАЖДЕНИЕ,ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР-С.БРЕСТОВИЦА,ОБЩ.РОДОПИ,ОБЛ.ПЛОВДИВ
2013 M121 Станимир Георгиев

57 665 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 665 лв./BGN)
Закупуване на замеделска техника
2013 M121 ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ

57 150 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 150 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за растениевъдството
2013 M121 НУРСЕЛ КОШУДЖУ

68 040 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 040 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M121 Хамди Кяшиф

61 571 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 61 571 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Максимилиян Иванов

51 459 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 51 459 лв./BGN)
"Закупуване на земеделска техника"
2013 M121 Ешреф Хасан

39 596 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 596 лв./BGN)
Закупуване и въвеждане в експлоатация на трактор Antonio Carraro, модел TGF 7800 S, пръскачка Florida, модел PLN.PE.1500,шредер Zanon, модел TGF 1800, дискова брана Ugurtar, модел 18АТНD46, навесна пръскачка ММ, модел GP300, 2 бр. хербицидни глави ММ, продълбочител Ugurtar, модел 07UTCP
2013 M121 ЕТ"ЗОНГОВ-2-ДИАН ХРИСТОВ
ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ
125515607
47 557 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 557 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M121 "Елит Комерс 95 "ООД
ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД
123679740
46 593 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 593 лв./BGN)
"ИНВЕСТИЦИИ В БИО ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ЕЛИТ КОМЕРС-95 ООД - С. ТУРИЯ, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ"
2013 M121 Стефан Стойчев

45 715 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 715 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника и инвентар
2013 M121 ЕТ ''КИРИЛ ФАКИРЕВ''
КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ
202409581
45 019 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 019 лв./BGN)
Закупуване на лозарска земеделска техника и прикачен инвентар
2013 M121 Димитрина Зеринова

62 976 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 62 976 лв./BGN)
Покриване изискванията на Директива на ЕС 91/676/ЕИО чрез технологична модернизация на Земеделски производител Димитрина Минова Зеринова
2013 M121 Иван Личев

44 302 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 302 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Владимир Йорданов

43 900 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 900 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Джемал Якуб

43 794 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 794 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника - "Трактор с прикачен инвентар"
2013 M121 Асен Асенов

51 342 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 42 745 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника като част от преструктуриране на полупазарно стопанство и развитие в сферата на биологичното производство
2013 M121 Кондюфрут ЕООД
КОНДЮФРУТ ЕООД
127606493
30 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 114 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
2013 M121 " Сортови семена София " А Д
СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД
121718268
32 006 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 006 лв./BGN)
"Създаване и отглеждане на лавандулово насаждение за биологично производство на лавандула на обща площ от 50 дка. в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област. Закупуване на специализирана селскостопанска техника"
2013 M121 "Никома - 2002" ЕООД
НИКОМА-2002 ЕООД
102832370
24 348 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 348 лв./BGN)
Създаване на нова овощна градина от сливи и покупка на трактор
2013 M121 "АГРИКОМ 83" ЕООД
АГРИКОМ 83 ЕООД
202955655
21 952 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 952 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Борис Митков

29 960 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 960 лв./BGN)
"Закупуване на посадъчен материал за лозе - десертно и трактор с прикачна техника за обработка на трайни насаждения"
2013 M121 Иван Иванов

29 107 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 107 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 ОРХАН ИСУФ

21 348 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 348 лв./BGN)
Закупуване и въвеждане в експлоатация на трактор Kubota M9960, редова сеялка AZIM, окопен култеватор Selvi, навесна щангова пръскачка Florida P.PR ZEN 800, литра и машина /фреза/ с отклоняваща се секция Calderoni FPF 67
2013 M121 ЧПТК "Осъм" с. Българене
ЧАСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА КООПЕРАЦИЯ ОСЪМ К
824085892
20 247 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 247 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 Анелия Думанова - Георгиева

16 760 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 760 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M121 "Булгафлор" ЕООД
БУЛГАФЛОР ЕООД
131419030
5 069 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 069 лв./BGN)
Закупуване на зърносушилня и друга земеделска техника

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 1 015 018 484 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate