Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M121 намери 4563 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: "Изграждане на стопанска постройка за подрастващи прасета в с. Къпиново, имоти № 059058 и 009066, Общ. Генерал Тошево, закупуване на технологично оборудване" виж доставчиците
ЕТ"Гошо-Георги Ангелов"
Гошо - Георги Ангелов ЕТ
ЕИК ID: 203674038
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 532140
ЕТ"Гошо-Георги Ангелов" Гошо - Георги Ангелов ЕТ Гошо - Георги Ангелов Гошо - Георги Ангелов ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 Рила 18 Гошо - Георги Ангелов ЕТ Георги Ангелов Георгиев 2EB2D5E9B0BD[..](ДФЗ|ТР)
Гошо - Георги Ангелов 203674038(ДФЗ|ТР)
АГРО СИП 200267215(ДФЗ|ТР)
Гошо - Георги Ангелов Gosho - Georgi Angelov 203674038(ДФЗ|ТР)
ЕТ"Гошо-Георги Ангелов" Гошо - Георги Ангелов ЕТ Гошо - Георги Ангелов Гошо - Георги Ангелов ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 Рила 18 Гошо - Георги Ангелов ЕТ Георги Ангелов Георгиев 2EB2D5E9B0BD[..](ДФЗ|ТР)
Гошо - Георги Ангелов 203674038(ДФЗ|ТР)
АГРО СИП 200267215(ДФЗ|ТР)
Гошо - Георги Ангелов Gosho - Georgi Angelov 203674038(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 903 329 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 451 664 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 451 664 лв./BGN
Проект: "Изграждане на стопански постройки за угояване на свине" в с.Дъбовик, УПИ:400103, общ.Генерал Тошево виж доставчиците
ЕТ " Ивон-2-Ивелин Христов "
ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ
ЕИК ID: 203674013
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 532107
ЕТ " Ивон-2-Ивелин Христов " ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Арарат 4 ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ 8D1441B16151[..](ДФЗ|ТР)
Ивон 2 - Ивелин Христов ЕТ 203674013(ДФЗ|ТР)
Агро сип ООД 200267215(ДФЗ|ТР)
ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ IVON 2 - IVELIN HRISTOV 203674013(ДФЗ|ТР)
ЕТ " Ивон-2-Ивелин Христов " ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Арарат 4 ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЕТ ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ 8D1441B16151[..](ДФЗ|ТР)
Ивон 2 - Ивелин Христов ЕТ 203674013(ДФЗ|ТР)
Агро сип ООД 200267215(ДФЗ|ТР)
ИВОН 2 - ИВЕЛИН ХРИСТОВ IVON 2 - IVELIN HRISTOV 203674013(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 895 269 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 172 900 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 172 900 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника и комплексно оборудване за билогично производство. виж доставчиците
Недялко Костов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Недялко Костов
Недялко Костов
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 475 294 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 904 651 лв./BGN
Изплатени / Payed: 904 651 лв./BGN
Проект: Модернизиране на сгради за отглеждане на животни, площадков водопровод, торосъбирателна площадка и лагуна и инсталиране на ново технологично оборудване, необходимо за подобряване на производството с цел подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство виж доставчиците
"Свинекомплекс - Голямо Враново - Инвест - АД"
СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД
ЕИК ID: 117048869
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 396198
"Свинекомплекс - Голямо Враново - Инвест - АД" СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД БЪЛГАРИЯ с. Голямо Враново 7065 СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД МИЛЕНКА ПАНЕВА ДИМИТРОВА 2BF41C8E0A86[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ...
"Свинекомплекс - Голямо Враново - Инвест - АД" СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД БЪЛГАРИЯ с. Голямо Враново 7065 СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД МИЛЕНКА ПАНЕВА ДИМИТРОВА 2BF41C8E0A86[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 0C82536E1E92[..](ДФЗ|ТР)
ЮСЕИН ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ B0FBB41B8322[..](ДФЗ|ТР)
МИРОЛЮБ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ E802BED38341[..](ДФЗ|ТР)
ЗЮХТИЕ ИСМАИЛОВА СЕПТАРОВА EE127635CC3E[..](ДФЗ|ТР)
СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ ОРЕХОВА ГОРА 17 ВИХРЕН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ 3880868D8B32[..](ДФЗ|ТР)
СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД БЪЛГАРИЯ с. Голямо Враново 7065 Русенски път 1 Д-р Миленка Панева Димитрова 2BF41C8E0A86[..](ДФЗ|ТР)
БЕКОН - 2002 117596709(ДФЗ|ТР)
СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД 117048869(ДФЗ|ТР)
АГРО 2004 119615414(ДФЗ|ТР)
УНИСТРОЙ ООД 117596538(ДФЗ|ТР)
СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД SVINEKOMPLEKS-GOLYAMO VRANOVO-INVEST - AD 117048869(ДФЗ|ТР)
СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D8647761[..](ДФЗ|ТР)
СИЛКАД SILKAD 118547921(ДФЗ|ТР)
ГЕОСТРОЙПРОЕКТ-КСС ГЕОСТРОЙПРОЕКТ-КСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ 16 ГЕОСТРОЙПРОЕКТ-КСС ЕООД КРАСИМИР СТАНЧЕВ СТАНЕВ 4DDC868529D8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОСТРОЙПРОЕКТ-КСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 16 ГЕОСТРОЙПРОЕКТ-КСС GEOSTROYPROEKT-KSS 117047201(ДФЗ|ТР)
УНИСТРОЙ УНИСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 919 Г УНИСТРОЙ ООД МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА КЛИМЕНТОВА 98B37056F43F[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИМИР ХРИСТОВ КЛИМЕНТОВ 2DB0231508D1[..](ДФЗ|ТР)
УНИСТРОЙ UNISTROY 121099104(ДФЗ|ТР)
БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ АД БЪЛГАРИЯ с. Цар Самуил 7640 БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ АД АТАНАС СТЕФАНОВ АТАНАСОВ 91360B3C31B8[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА 89D3F33C2BD9[..](ДФЗ|ТР)
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД - ЕМИЛ ПЕТРОВ РОГОВ F50734D15CFA[..](ДФЗ|ТР)
БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ АД 118003510(ДФЗ|ТР)
ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД 121337947(ДФЗ|ТР)
Армейски холдинг АД 121213274(ДФЗ|ТР)
Емил Петров Рогов F50734D15CFA[..](ДФЗ|ТР)
БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ BREZENTOVI IZDELIYA 118003510(ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ АД БЪЛГАРИЯ с. Хан Крум 9863 СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ АД ДИМИТРИЧКА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА 7B8A934F1CC4[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО БОГОМИЛОВ АРАБАДЖИЕВ 335E6F3FF8E7[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН ДИМИТРОВ ПАРЛАКЧИЕВ AFC3EA9F2E87[..](ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ STROITELNI IZDELIYA 837105052(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 398 494 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 722 983 лв./BGN
Изплатени / Payed: 639 151 лв./BGN
Проект: Реконструкция, модернизация и изграждане на сгради и закупуване на оборудване за отглеждане на кокошки носачки виж доставчиците
"ЕКО ИНВЕСТ-2008"ЕООД
ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД
ЕИК ID: 200006496
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 583839
"ЕКО ИНВЕСТ-2008"ЕООД ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД ЕКО ИНВЕСТ-2008 ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 МОГИЛЬОВ 59 ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД ПОЛЯ ЙОРДАНОВА КОСТОВА E90C70671155[..](ДФЗ|ТР)
ГАБРИЕЛА МЛАДЕНОВА МИЛКОВА 5214FC9F3763[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ ...
"ЕКО ИНВЕСТ-2008"ЕООД ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД ЕКО ИНВЕСТ-2008 ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 МОГИЛЬОВ 59 ЕКО ИНВЕСТ-2008 ООД ПОЛЯ ЙОРДАНОВА КОСТОВА E90C70671155[..](ДФЗ|ТР)
ГАБРИЕЛА МЛАДЕНОВА МИЛКОВА 5214FC9F3763[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ 464BE76B5E90[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ИНВЕСТ-2008 EKO INVEST-2008 200006496(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ-МФМ УНИВЕРСАЛ-МФМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ 6 РОДИНА В УНИВЕРСАЛ-МФМ ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ 55A54BE1578A[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 258A6C9460AF[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС НЕНОВ БОРИСОВ 99A753261DE7[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРИНА КРАСИМИРОВА ТРЕНДАФИЛОВА 90B0CEEBEAC6[..](ДФЗ|ТР)
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА B91F192DFD5E[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ИВАНОВ БУРМОВ 3418BD2CEC1C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ 7B14807FAF5C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ СТАТЕВ 7AEF7B6C4196[..](ДФЗ|ТР)
СТОИЛ ПАНАЙОТОВ НЕДЕЛЧЕВ B2F4F4D11C6C[..](ДФЗ|ТР)
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА BFB2CDDA95F9[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО БЕЛЧЕВ ПЕТКОВ 2E99CDF720E3[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ-МФМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 КОЛЕДНИЦА 9 СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА C4A48908F14A[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ-МФМ UNIVERSAL-MFM 117676201(ДФЗ|ТР)
ЕСКЕЙП-ГРУП ЕСКЕЙП-ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СКОПИЕ 19 Г ЕСКЕЙП-ГРУП ООД ЕРХАН ФИКРЕТОВ ИДИРИЗОВ 4E5CEBC98924[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЕР ИСУФОВ АЛИЕВ 667304F53A2B[..](ДФЗ|ТР)
ИВО ХРИСТОВ БОЯНОВ 9588B1E26D9A[..](ДФЗ|ТР)
ЕСКЕЙП-ГРУП ESKEYP-GRUP 125551126(ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 КВ. ТРЕНДАФИЛ 2 ул. МАРКО ИВАНОВ 17 Б ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ ЕТ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ 8627B98BB92D[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ EVGENIY NIKOLOV 107002567(ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ ЕЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен ул. ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ 1 ЕЛИТ ООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ 593E554CD51C[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ 9DDA8A325088[..](ДФЗ|ТР)
КУРТИ КОЛЕВ КУРТЕВ 2598C676E16A[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВ СТОЯНОВ НИКОЛОВ 6BF18D17739B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ B2EBECB66DC0[..](ДФЗ|ТР)
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 131463734(ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ ELIT 829116306(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 055 097 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 423 467 лв./BGN
Изплатени / Payed: 236 467 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗНО СТОПАНСТВО И ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ виж доставчиците
EТ "ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ"
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ
ЕИК ID: 202115067
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 583944
EТ "ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ" ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 30 Б ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ B01496D589A5[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ GEORGI HRISTOV POPOV 202115067(ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ...
EТ "ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ" ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 30 Б ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ ЕТ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ B01496D589A5[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ GEORGI HRISTOV POPOV 202115067(ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968(ДФЗ|ТР)
АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ 10 АГРОКОНСУЛТ ЕООД ГЕРГАНА МИТКОВА МИНКОВА B4F92002B30F[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКОНСУЛТ AGROKONSULT 112647690(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН НЯГОЛОВ ВЕСЕЛИН НЯГОЛОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.МАРИЦА 98 ВЕСЕЛИН НЯГОЛОВ ЕООД ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ НЯГОЛОВ 6D86B5EBE7A0[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН НЯГОЛОВ VESELIN NYAGOLOV 160102295(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 964 509 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 385 803 лв./BGN
Изплатени / Payed: 385 803 лв./BGN
Проект: Изграждане на склад за зърно - плосък тип виж доставчиците
"Черногор Агро" ООД
ЧЕРНОГОР АГРО ООД
ЕИК ID: 118548489
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184872
"Черногор Агро" ООД ЧЕРНОГОР АГРО ООД ЧЕРНОГОР АГРО ЧЕРНОГОР АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Черногор 7614 ЧЕРНОГОР АГРО ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ DDE4DBC440AA[..](ДФЗ|ТР)
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ГР.СИЛИСТРА АД 118020075(ДФЗ|ТР)
ЗЪРНО СИЛИСТРА-97 АД 118024554(ДФЗ|ТР)
ЧЕРНОГОР АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Черногор ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА ...
"Черногор Агро" ООД ЧЕРНОГОР АГРО ООД ЧЕРНОГОР АГРО ЧЕРНОГОР АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Черногор 7614 ЧЕРНОГОР АГРО ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ DDE4DBC440AA[..](ДФЗ|ТР)
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ГР.СИЛИСТРА АД 118020075(ДФЗ|ТР)
ЗЪРНО СИЛИСТРА-97 АД 118024554(ДФЗ|ТР)
ЧЕРНОГОР АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Черногор ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА 9B25DA03F103[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕРНОГОР АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 14 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА 118020075(ДФЗ|ТР)
ЧЕРНОГОР АГРО CHERNOGOR AGRO 118548489(ДФЗ|ТР)
ПРЯСПА - СВЕТОЗАР КИРОВ ПРЯСПА - СВЕТОЗАР КИРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.3-ТИ МАРТ 102 ПРЯСПА - СВЕТОЗАР КИРОВ ЕТ СВЕТОЗАР АСЕНОВ КИРОВ 0D5047963227[..](ДФЗ|ТР)
ПРЯСПА - СВЕТОЗАР КИРОВ PRYASPA - SVETOZAR KIROV 124696994(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД ВАНТО ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Александровска 97 2 ВАНТО ТРЕЙД ООД ВАНИНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА-ФИЛИПОВА 8423D261BA23[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ 885F0C79EF0D[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД VANTO TREYD 204576675(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1[..](ДФЗ|ТР)
СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДОБРОТИЦА 26 Б ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ ООД ХРИСТО ДАВИДОВ ДАВИДОВ CFA979300695[..](ДФЗ|ТР)
КАТЯ ИВАНОВА ДАВИДОВА E01FA96079D8[..](ДФЗ|ТР)
ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9302 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ДОБРОТИЦА 14 ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ DIK - INZHENERING 124501003(ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D206[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B23241[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877(ДФЗ|ТР)
МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE97[..](ДФЗ|ТР)
НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 1842C706850A[..](ДФЗ|ТР)
Еврометал ООД 834025139(ДФЗ|ТР)
Огнян Василев Василев 570775E2A49C[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
ДИАНА КОМЕРС - 1 ДИАНА КОМЕРС - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 кв. ЗЛАТЕН РОГ 80 ДИАНА КОМЕРС - 1 ЕООД КОЛЬО ЖЕЛЕВ КОЛЕВ FEC535ADB758[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 35FDA39F38E4[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА КОМЕРС - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул.България 49А ДИАНА КОМЕРС - 1 DIANA KOMERS - 1 128018756(ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4E[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC01[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A9[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467(ДФЗ|ТР)
РИС РИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЯВОРОВ 34 РИС ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ 683B9C28EC72[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ЛОЗАНОВА МИЛАНОВА-ХРИСТОВА BDC43A001EF8[..](ДФЗ|ТР)
Евролийз Ауто ЕАД 131289899(ДФЗ|ТР)
Светла Лозанова Миланова - Христова BDC43A001EF8[..](ДФЗ|ТР)
РИС RIS 831149174(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 901 703 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 360 681 лв./BGN
Изплатени / Payed: 348 935 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана стопанска техника за технологична обработка на лозе" виж доставчиците
"Агропромдейн - Каваците" ЕООД
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД
ЕИК ID: 101058723
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180250
"Агропромдейн - Каваците" ЕООД АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 БЪЛГАРИЯ 75 АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ DD8F6F1EFFBD[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ AGROPROMDEYN-KAVATSITE 101058723(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
"Агропромдейн - Каваците" ЕООД АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 БЪЛГАРИЯ 75 АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ DD8F6F1EFFBD[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ AGROPROMDEYN-KAVATSITE 101058723(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 889 758 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 355 903 лв./BGN
Изплатени / Payed: 355 903 лв./BGN
Проект: Модернизиране на цех за производство на гъби, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65766.703.20 гр. Свищов, ул."Отец Паисий Хилендарски" № 9 виж доставчиците
Евгени Кацарски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Евгени Кацарски
Евгени Кацарски
Одобрени разходи / Approved expenses: 879 550 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 351 820 лв./BGN
Изплатени / Payed: 163 232 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и оборудване за ферма виж доставчиците
Димо Димов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Димо Димов
Димо Димов
Одобрени разходи / Approved expenses: 870 756 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 435 378 лв./BGN
Изплатени / Payed: 402 778 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за отглеждане на етерично маслени и зърнени култури виж доставчиците
ЕТ " БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ "
БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ
ЕИК ID: 125021131
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184035
ЕТ " БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ " БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 31 А БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ ГЮРДЖАН ЮМЕРОВ МЕХМЕДОВ D0F3D1A62F91[..](ДФЗ|ТР)
БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ BLEYK - GYURDZHAN MEHMEDOV 125021131(ДФЗ|ТР)
АФРОДИТА АФРОДИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 ...
ЕТ " БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ " БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 31 А БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ ЕТ ГЮРДЖАН ЮМЕРОВ МЕХМЕДОВ D0F3D1A62F91[..](ДФЗ|ТР)
БЛЕЙК - ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ BLEYK - GYURDZHAN MEHMEDOV 125021131(ДФЗ|ТР)
АФРОДИТА АФРОДИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 ВОДЕН Б АФРОДИТА ЕООД ЕВГЕНИЙ МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ 8A58A8CEA2AE[..](ДФЗ|ТР)
АФРОДИТА AFRODITA 117011002(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D66[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B82[..](ДФЗ|ТР)
АГРОИН AGROIN 123657814(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 851 263 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 340 505 лв./BGN
Изплатени / Payed: 340 505 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за повишаване на селскостопанската производителност,обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство,находящо се в Северозападна България виж доставчиците
"Агроком Консулт" ЕООД
АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД
ЕИК ID: 114619583
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 362161
"Агроком Консулт" ЕООД АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ВАРДАР 13 АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД ТОДОРИНКА СТОЯНОВА КОЙЧЕВА AE008AC993CA[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 174 АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 174 ...
"Агроком Консулт" ЕООД АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ВАРДАР 13 АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД ТОДОРИНКА СТОЯНОВА КОЙЧЕВА AE008AC993CA[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 174 АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 174 АГРОКОМ КОНСУЛТ ЕООД AGROKOM KONSULT EOOD 114619583(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 826 345 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 330 538 лв./BGN
Изплатени / Payed: 330 538 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на земеделска техника за зърнопроизводство и производство на кориандър виж доставчиците
Георги Радев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 222041
Георги Радев АГРОПРОМ СЕРВИЗ АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА п.к. 26 АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB4[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОЗАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ CE1AF5FFC29F[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ 2B498DB2D021[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ...
Георги Радев АГРОПРОМ СЕРВИЗ АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА п.к. 26 АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB4[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОЗАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ CE1AF5FFC29F[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ 2B498DB2D021[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ МИЛЕВ 07A2EF90790D[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ИЛИЕВ РУСЕВ EBBAF72D8947[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ , . ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ МИЛЕВ ; СВЕТОЗАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ ИВАН ИЛИЕВ РУСЕВ EBBAF72D8947[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1000ЛВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1000 ЛВ 42A3EBC46AB4[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПРОМ СЕРВИЗ AGROPROM SERVIZ 147023220(ДФЗ|ТР)
ОРУДИЦА 2000 ОРУДИЦА 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 169 ОРУДИЦА 2000 ООД ГАЛИН СТАНЧЕВ НИКОВ 9E061530F200[..](ДФЗ|ТР)
ЗДРАВКО АПОСТОЛОВ СТАНЕВ 7CA4C339378B[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КРЪСТЕВ ПЕТРОВ 45AC03611287[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН СТАНЧЕВ НИКОВ, АТАНАС КРЪСТЕВ ПЕТЛОВ 45AC03611287[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН ЗДРАВКОВ СТАНЕВ 3DF13D1E1415[..](ДФЗ|ТР)
ТИ АЙ СЕКЮРИТИ 103605226(ДФЗ|ТР)
ОРУДИЦА 2000 ORUDITSA 2000 128053593(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ИНДУСТРИАЛЕН ПЕРЛА АД БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД 121531884(ДФЗ|ТР)
ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ B4EF532BD4A8[..](ДФЗ|ТР)
КОТРОН ЕООД 121468494(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ 8BFE72A152A8[..](ДФЗ|ТР)
ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД 119076422(ДФЗ|ТР)
ВИ-ВЕСТА ИНВЕСТ АД 831461633(ДФЗ|ТР)
ВЕСТ ТВ /ВТВ/ ЕАД 200674467(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН ВЕСТ ТВ /ВТВ/ АД 200674467(ДФЗ|ТР)
„СЪНЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД 201240961(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА PERLA 119029248(ДФЗ|ТР)
МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛЕН МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я ООД ПЕТЪР НИКОЛОВ ЧИСТОВ 888A48C1126B[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХКОМ 97 АД 128025081(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 121100421(ДФЗ|ТР)
ТЕХКОМ 97 128025081(ДФЗ|ТР)
МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я 838170107(ДФЗ|ТР)
МАРИЯНКА ИЛИЕВА ЧИСТОВА 75943C755BFE[..](ДФЗ|ТР)
МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я MEHANIZIRAN OTRYAD - YA 838170107(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C50336[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД 103044907(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D[..](ДФЗ|ТР)
ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2C[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E3448[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9D[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971[..](ДФЗ|ТР)
ЕНИГМА - 2 131175073(ДФЗ|ТР)
ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073(ДФЗ|ТР)
Йордан Савов Тодоров CA36797D239C[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 814 777 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 325 911 лв./BGN
Изплатени / Payed: 325 911 лв./BGN
Проект: Изграждане на силози за съхранение на зърно, сграда за сортиране и обработка на продукция, специализирана техника и лабораторно оборудване виж доставчиците
"Скай-К" АД
СКАЙ-К АД
ЕИК ID: 103623904
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184392
"Скай-К" АД СКАЙ-К АД СКАЙ-К СКАЙ-К АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. СЛАВЯНСКА 19 СКАЙ-К АД КРАСИМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ 0E472119CF89[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ 90A6AD6567AB[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛЕН КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ 00FBD3D46C28[..](ДФЗ|ТР)
СКАЙ-К АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ...
"Скай-К" АД СКАЙ-К АД СКАЙ-К СКАЙ-К АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. СЛАВЯНСКА 19 СКАЙ-К АД КРАСИМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ 0E472119CF89[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ 90A6AD6567AB[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛЕН КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ 00FBD3D46C28[..](ДФЗ|ТР)
СКАЙ-К АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.СЛАВЯНСКА 19 МЕТОДИ МАРИНОВ АТАНАСОВ 95C49A64B9D2[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА 42962E0CBE57[..](ДФЗ|ТР)
СКАЙ-К SKAY-K 103623904(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ПЕНЬО ПЕНЕВ 7 ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД МАРИН ЗДРАВКОВ ДИМОВ 332EC07284AB[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ 19942A297806[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛНИ СИСТЕМИ-ЗАВЕТ 116592191(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС LUDOGORSKI KLAS 118544117(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ ЛАБКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 66 ЛАБКОНСУЛТ ЕООД ЦВЕТАН ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ 8147DA9B78B1[..](ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ LABKONSULT 131086888(ДФЗ|ТР)
НОРД НОРД АД БЪЛГАРИЯ гр. Девня ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НОРД АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГУНЕВ 4E3465C6D92F[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ГУНЕВ 3D0D00E33345[..](ДФЗ|ТР)
НОРД ФИНАНС ООД 103580004(ДФЗ|ТР)
НОРД NORD 103044234(ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E47[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433(ДФЗ|ТР)
ЛАБ-ПУЛС ЛАБ-ПУЛС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СЕРДИКА, кв. БЕНКОВСКИ, ул. КАЛЕНДЕРСКА 27 ЛАБ-ПУЛС ООД ХРИСТО СТОЯНОВ ИВАНОВ 25EE5B284A95[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА 5B1557A8766D[..](ДФЗ|ТР)
ЛАБ-ПУЛС LAB-PULS 175071699(ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ- ИЗТОК кв. 117 ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ FF68094324CA[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН АДАМ ХАДЖИПАТРЕС 6CCEAE73BE34[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК-ГЪРЦИЯ 21F95BADE38D[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ A82C42B94918[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН АДАМ ХАДЖИПАТЕРАС CE98364230D0[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1331 бул.Европа 439 КОНСТАНТИН АДАМ ХАДЖИПАТЕРАС D43DA3A234D9[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК-ГЪРЦИЯ AEC1D855D870[..](ДФЗ|ТР)
ФРАГКИСКОС ДУКЕРИС F3FD9911E2E9[..](ДФЗ|ТР)
Марин Иванов Георгиев 04C657E1A3FC[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ A684CC655870[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КИРИЛОВ CD6E4EE4C500[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ELTRAK BALGARIYA 040195177(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 809 830 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 323 932 лв./BGN
Изплатени / Payed: 320 595 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство на "Агриндо" виж доставчиците
"Агриндо" ЕООД
АГРИНДО ЕООД
ЕИК ID: 115687455
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184692
"Агриндо" ЕООД АГРИНДО ЕООД АГРИНДО АГРИНДО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 12 АГРИНДО ЕООД ТАНЯ АВГУСТИНОВА ПАЧОВА EC831702B06C[..](ДФЗ|ТР)
АГРИНДО AGRINDO 115687455(ДФЗ|ТР)
"Агриндо" ЕООД АГРИНДО ЕООД АГРИНДО АГРИНДО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 12 АГРИНДО ЕООД ТАНЯ АВГУСТИНОВА ПАЧОВА EC831702B06C[..](ДФЗ|ТР)
АГРИНДО AGRINDO 115687455(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 779 873 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 311 949 лв./BGN
Изплатени / Payed: 311 949 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ виж доставчиците
КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНИ ЛОМ" С.ГЪРЧИНОВО
КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К
ЕИК ID: 835033384
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180750
КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНИ ЛОМ" С.ГЪРЧИНОВО КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К БЪЛГАРИЯ с. Гърчиново 7844 КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К АЛЕН МАЛИНОВ АЛЕНОВ 22DED7C64F3D[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР АНТИМОВ КОЛЕВ 76A5371BD048[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ...
КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНИ ЛОМ" С.ГЪРЧИНОВО КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К БЪЛГАРИЯ с. Гърчиново 7844 КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ К АЛЕН МАЛИНОВ АЛЕНОВ 22DED7C64F3D[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР АНТИМОВ КОЛЕВ 76A5371BD048[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДЕНЕВ ГЕОРГИЕВ AE77534C452C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ АНГЕЛОВ D2188514E9CC[..](ДФЗ|ТР)
САХЛИМ ЮМЕРОВ ХАСАНОВ 96890F2375F0[..](ДФЗ|ТР)
РАИМ МЕХМЕДОВ ШАБАНОВ 1FB171122100[..](ДФЗ|ТР)
МЕХМЕД КЯШИФОВ МЕХМЕДОВ 88B8D8BAF60A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНЮ КОЛЕВ СЛАВОВ D036C678D9F1[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ A2AE832F33C1[..](ДФЗ|ТР)
ШУКРИ ШЕВКЕТОВ ШУКРИЕВ 86DC142799D2[..](ДФЗ|ТР)
АДЕМ МЕХМЕДОВ АДЕМОВ 22DED7C64F3D[..](ДФЗ|ТР)
АЛИ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ DAB6A89B22AD[..](ДФЗ|ТР)
ЦАНЮ СЛАВЧЕВ ЦАНЕВ 620D69CD0184[..](ДФЗ|ТР)
ЕФРАИМ ЮСЕИНОВ ХАСАНОВ F1F5622BB90A[..](ДФЗ|ТР)
БЕЙЖЕТ ЮСЕИНОВ НАИМОВ 68923622C716[..](ДФЗ|ТР)
ОСМАН СЕЛИМОВ АДЕМОВ 0C20AE74A595[..](ДФЗ|ТР)
АЛИ ОСМАНОВ ИБРЯМОВ 80D43081F8A6[..](ДФЗ|ТР)
ШЕФКЕТ ШУКРИЕВ ЮСЕИНОВ ED634B4840C9[..](ДФЗ|ТР)
ЮМЕР САХЛИМОВ ЮМЕРОВ 2B1F398DAC94[..](ДФЗ|ТР)
СААМИ МЮРСЕЛОВ СЕЛИМОВ FA076EF8E055[..](ДФЗ|ТР)
ИБРАХИМ КАДИРОВ ИБРЯМОВ F0E330946494[..](ДФЗ|ТР)
ХАСАН ЮМЕРОВ ХАСАНОВ 1F928B1AB35E[..](ДФЗ|ТР)
КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНИ ЛОМ KOOPERATSIYA CHERNI LOM 835033384(ДФЗ|ТР)
ПЕСТИЦИД ПЕСТИЦИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Врачеш 2151 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 11 ПЕСТИЦИД ЕООД БЛАГА ЙОСИФОВА АНДРЕЕВА-ИВАНОВА CBC00D3EC3D2[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДРАГОМИРОВ ПЕТРОВ-ИНДЖЕВ FF159CAC0A1E[..](ДФЗ|ТР)
ПЕСТИЦИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Врачеш 2151 УЛ. МАНАСТИРСКА 1 ПЕСТИЦИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 УЛ. СЛАВЯНСКА 2 ПЕСТИЦИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ДРАГОМАН 9 ПЕСТИЦИД PESTITSID 837082832(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ И СИНОВЕ ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 12 ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД ПАВЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ F08C22B9DA03[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА CDD5C84176DF[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ПАВЛОВ МАРИНОВ 20A6E8C9E3AF[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ПАВЛОВ МАРИНОВ 2BA1F968C69A[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ И СИНОВЕ ЕЛЕКТРИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 129 ПАВЕЛ И СИНОВЕ PAVEL I SINOVE 020918914(ДФЗ|ТР)
НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 12 НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД МАРТИН ПАВЛОВ МАРИНОВ 2BA1F968C69A[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ПАВЛОВ МАРИНОВ 20A6E8C9E3AF[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ F08C22B9DA03[..](ДФЗ|ТР)
НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ВРАЖДЕБНА УЛ. ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ 13 НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ NES - NOVI ENERGIYNI SISTEMI 127556951(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 772 138 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 308 855 лв./BGN
Изплатени / Payed: 308 855 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
ЕТ "Илия Йорданов - Токала"
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ
ЕИК ID: 122070283
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 361691
ЕТ "Илия Йорданов - Токала" ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Елин Пелин 2100 ул. ПЕЮ ЯВОРОВ 19 ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ ИЛИЯ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 786CAACFA2EA[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ILIYA YORDANOV - TOKALA 122070283(ДФЗ|ТР)
АГРОСТАРТ МК АГРОСТАРТ МК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ОБОРИЩЕ ...
ЕТ "Илия Йорданов - Токала" ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Елин Пелин 2100 ул. ПЕЮ ЯВОРОВ 19 ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ЕТ ИЛИЯ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 786CAACFA2EA[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ - ТОКАЛА ILIYA YORDANOV - TOKALA 122070283(ДФЗ|ТР)
АГРОСТАРТ МК АГРОСТАРТ МК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ОБОРИЩЕ 89 АГРОСТАРТ МК ЕООД МИХАИЛ РАЧЕВ КОЛЕВ 8E9D3B6EC834[..](ДФЗ|ТР)
АГРОСТАРТ МК AGROSTART MK 131158167(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 721 758 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 288 703 лв./BGN
Изплатени / Payed: 288 703 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
ЕТ " МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА-МВГ "
МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ
ЕИК ID: 041060691
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184505
ЕТ " МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА-МВГ " МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9300 кв. БАЛИК бл. 33 вх.Б ет.2 ап.19 МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА 8218C2DC966F[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 2 МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ...
ЕТ " МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА-МВГ " МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9300 кв. БАЛИК бл. 33 вх.Б ет.2 ап.19 МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА 8218C2DC966F[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 2 МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ MARIYA MILEVA PENEVA - MVG 041060691(ДФЗ|ТР)
НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481[..](ДФЗ|ТР)
РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87B[..](ДФЗ|ТР)
ОСТЕРФИН 831357474(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E[..](ДФЗ|ТР)
НИК NIK 831591046(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B330[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0BCDB3A07C68[..](ДФЗ|ТР)
РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ANIMEKS 118556888(ДФЗ|ТР)
АГРОПРОЕКТ АГРОПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДОБРОТИЦА 26 Б АГРОПРОЕКТ ЕООД ДЕНЧО ИВЕЛИНОВ ДЕНЧЕВ 30A01EA99C37[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА ДЕНЧЕВА 3B661D0C7418[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПРОЕКТ AGROPROEKT 124714531(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ИНДУСТРИАЛЕН ПЕРЛА АД БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД 121531884(ДФЗ|ТР)
ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ B4EF532BD4A8[..](ДФЗ|ТР)
КОТРОН ЕООД 121468494(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ 8BFE72A152A8[..](ДФЗ|ТР)
ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД 119076422(ДФЗ|ТР)
ВИ-ВЕСТА ИНВЕСТ АД 831461633(ДФЗ|ТР)
ВЕСТ ТВ /ВТВ/ ЕАД 200674467(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН ВЕСТ ТВ /ВТВ/ АД 200674467(ДФЗ|ТР)
„СЪНЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД 201240961(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА PERLA 119029248(ДФЗ|ТР)
РЕМБИ РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул.ТРЕТИ МАРТ 16-А РЕМБИ АД ФИЛИП ИВАНОВ САРИЕВ 3750BFDC48AA[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛО ПОЛГИ 5103CE6F7826[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНКО КАМПАНИ 6EBFB4044C17[..](ДФЗ|ТР)
ПАОЛО ФУГИ 9164F710EAC1[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР ЦЕНОВ БЪРЗАШКИ 40931A4A6B7A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА EA65C79FD6A6[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ФИЛИПОВ САРИЕВ 2EEC1ED0E87D[..](ДФЗ|ТР)
ПАОЛО ФУЧИ 91EFF0EA27F4[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛО ПОЛЧИ CFA51EFE1719[..](ДФЗ|ТР)
ЛУИДЖИ ФУЧИ 6FA2CA1EB8DA[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА 153F38F86D3E[..](ДФЗ|ТР)
ЛОРЕТА БИКИ F4A52D89487D[..](ДФЗ|ТР)
РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 Трети март 16-А РЕМБИ REMBI 104509309(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB342216[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A13467[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Атанасов Недев D87EE3E43600[..](ДФЗ|ТР)
Ива Симеонова Александрова D52249145588[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D66[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B82[..](ДФЗ|ТР)
АГРОИН AGROIN 123657814(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 719 235 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 287 694 лв./BGN
Изплатени / Payed: 287 694 лв./BGN
Проект: „СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ИНТЕНЗИВНО ПРАСКОВЕНО НАСАЖДЕНИЕ СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ОБСЛУЖВАЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ НА ОВОЩАРСКА ТЕХНИКА“ виж доставчиците
БАЛДЕН ЕООД
БАЛДЕН ЕООД
ЕИК ID: 200778640
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 583041
БАЛДЕН ЕООД БАЛДЕН ЕООД БАЛДЕН БАЛДЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любенец 8949 ул. ДИНЬО НОЙКОВ 11 БАЛДЕН ЕООД СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ 56EF18DFD7B6[..](ДФЗ|ТР)
БАЛДЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8801 ул. Димитър Добрович 4 ИВАН СТЕФАНОВ ГОВЕДАРОВ FA215D83876E[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА ...
БАЛДЕН ЕООД БАЛДЕН ЕООД БАЛДЕН БАЛДЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любенец 8949 ул. ДИНЬО НОЙКОВ 11 БАЛДЕН ЕООД СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ 56EF18DFD7B6[..](ДФЗ|ТР)
БАЛДЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8801 ул. Димитър Добрович 4 ИВАН СТЕФАНОВ ГОВЕДАРОВ FA215D83876E[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА 0075D9A4A1CF[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ СЛАВОВА РАДЕВА 1748D420F032[..](ДФЗ|ТР)
БАЛДЕН BALDEN 200778640(ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. РОДОПА 1-А ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД МАРИАН ЛУКОВ МОМЧЕВ E53BC13E9CEE[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЛУКОВ МОМЧЕВ 7A2D2A5E669E[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ГОСПОДИНОВ 4A4A2A95E43B[..](ДФЗ|ТР)
ЛУКА ИВАНОВ МОМЧЕВ 534365B4D70D[..](ДФЗ|ТР)
ДИМО ПЕТРОВ МАНЧЕВ 2C351B15C697[..](ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ TARGOVSKO DRUZHESTVO MOMCHEVI I SIE 119080659(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.САМУИЛОВСКО ШОСЕ 18 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД ДИНКО ИВАНОВ ПЕНЕВ C4007AFB712B[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ 6EE64C3A091C[..](ДФЗ|ТР)
БИНДЕР АД 119002906(ДФЗ|ТР)
ГОСПОДИН ДОБРЕВ ГОСПОДИНОВ F71216C16EF5[..](ДФЗ|ТР)
ФИНТЕКС 95 126663780(ДФЗ|ТР)
ИНМАТ КОЗАРЕВО ООД 838168533(ДФЗ|ТР)
ФИНТЕКС 95 ООД 126663780(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ВЛАДАЙСКА 43 ОФИС СГАРДА ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 6000 САМУИЛОВСКО ШОСЕ 18 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора ул. Цар Симеон Велики № 168А - офис 1+6, 80 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ВЛАДАЙСКА 43, ОФИС СГРАДА ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ВЛАДАЙСКА 43 ОФИС СГРАДА ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН PATNO PODDARZHANE-SLIVEN 119524605(ДФЗ|ТР)
ГЕОСТРОЙПРОЕКТ ГЕОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.ЛЪДЖЕНСКА 3 3 1 ГЕОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 2FEEEDEBD5AE[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОСТРОЙПРОЕКТ GEOSTROYPROEKT 119626802(ДФЗ|ТР)
ДУНЧЕВА 52 ДУНЧЕВА 52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 2 е ДУНЧЕВА 52 ЕООД МЛАДЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 6DA9224470DC[..](ДФЗ|ТР)
ГОСПОДИН ПЕТКОВ ДУНЧЕВ 6C4954258CF0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДУНЧЕВА 55AD7E546FA1[..](ДФЗ|ТР)
ДУНЧЕВА 52 DUNCHEVA 52 119667642(ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ АГРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15 АГРОКОМ ЕООД ГРИГОР ПЕТРОВ ГРИГОРОВ C0F4DA64A5D0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ AGROKOM 104593232(ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810(ДФЗ|ТР)
ТРИТОН ТРИТОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ул. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ 1 ет.4 ТРИТОН ООД АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 7ECDC46D62D7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ПЕТРОВ СУРОВ B14087A3C56B[..](ДФЗ|ТР)
ТРИТОН TRITON 825397165(ДФЗ|ТР)
КОЙНОВИ КОЙНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 КОЙНОВИ ООД ГЕОРГИ СТОЕВ КОЙНОВ 184EF66C6AD8[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЙНОВ 6AE5A9177FE6[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КОЙНОВА D3F0557F931E[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ГЕОРГИЕВ КОЙНОВ BEFA489C0C7C[..](ДФЗ|ТР)
КОЙНОВИ KOYNOVI 119679107(ДФЗ|ТР)
ДИВА Агро ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ` Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД Митко Тодоров Динев E2FE24C0B26B[..](ДФЗ|ТР)
Дива - 90 ООД 040203250(ДФЗ|ТР)
ДИВА - 90 040203250(ДФЗ|ТР)
ДИВА Агро 201313249(ДФЗ|ТР)
Теодора Миткова Пехливанова AFB303E4CE5D[..](ДФЗ|ТР)
Ивайло Иванов Пехливанов 29EB72DB6DB7[..](ДФЗ|ТР)
ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 167 ТЕРА ЧЕРИТА 201041468(ДФЗ|ТР)
ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Цар Симеон Велики 167 ДИВА Агро DIVA Agro 201313249(ДФЗ|ТР)
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО Г. ДАНОВ 37 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ЩЕФАН ШИШКОВИЦ ADDD8A0D8A8D[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРНЕР ХЕНГСТ AE4CC4CAE7F1[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ТОМОВ 7C1DAF9D19AC[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРНЕР КАСАГРАНДЕ F84E404CF165[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЕР ЛАЙР 153E92C47A1E[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НИКОЛОВ САЧКОВ F203113A44EB[..](ДФЗ|ТР)
ЖАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА 395B72895AE3[..](ДФЗ|ТР)
МИХАЕЛ ЛЕНГЛЕ B6D7F5D2784E[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ BFA12FE3EC2A[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР 6BA31ED79259[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЦЪРЦЕВА-ВЛАДИМИРОВА C1EF5ECA7815[..](ДФЗ|ТР)
ВОЛФГАНГ ХУМЕР BF8BF8815575[..](ДФЗ|ТР)
ЙОХАНЕС РАЙНДЛ A4119DE02802[..](ДФЗ|ТР)
ГОЧО ДИМИТРОВ ЧЕМШИРОВ 4C76B9725781[..](ДФЗ|ТР)
КЛАУС КОЛХУБЕР D5AA69D5A3B2[..](ДФЗ|ТР)
РОБЕРТ ДИК 5D78AA3C5A28[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛ ПЕТЕР F3E4D5BF471D[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ 5B494F30BDA4[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН АГ F08C7CBEED09[..](ДФЗ|ТР)
РОНАЛД БРЕХЕЛМАХЕР 8CFC69A82764[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН Мрежов Мениджмънт ЕООД 202520966(ДФЗ|ТР)
Роналд Брехелмахер (дата на раждане 07.05.1969 ), Гочо Чемширов () и Костадин Величков (), като представителството се осъществява от всеки двама от тях заедно CA2BAC735AF1[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН България Щромнетц Холдинг ГмбХ AF4EA913E719[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН Мрежов Мениджмънт 202520966(ДФЗ|ТР)
ЕВН България Бетаилигунгс- унд Мениджмънтхолдинг 21 ГмбХ 73518E943233[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН България Щромнетц Холдинг ГмбХ 12C567294B4A[..](ДФЗ|ТР)
Роналд Брехелмахер 4F82DDCECE16[..](ДФЗ|ТР)
Антон Андонов Граматиков 573FEDCEBAA6[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Карл Денк BB6F3DEF7F19[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ EVN BALGARIYA ELEKTRORAZPREDELENIE 115552190(ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ ЕКОФРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ГЕО МИЛЕВ 52 ЕКОФРУКТ ООД ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА F3B659DD63AB[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ БЛАЖЕВ КИРИЛОВ 264BEA4D6563[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Магистрална 9, склад № 17 ЕКОФРУКТ EKOFRUKT 104543215(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
ДИАНА МИ - МИНЧО ИВАНОВ ДИАНА МИ - МИНЧО ИВАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кортен 8930 ДИАНА МИ - МИНЧО ИВАНОВ ЕТ МИНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 080577A1EBBA[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА МИ - МИНЧО ИВАНОВ DIANA MI - MINCHO IVANOV 119100364(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 684 872 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 350 568 лв./BGN
Изплатени / Payed: 349 292 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР виж доставчиците
"Агробурел" ЕООД
АГРОБУРЕЛ ООД
ЕИК ID: 201539383
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 526931
"Агробурел" ЕООД АГРОБУРЕЛ ООД АГРОБУРЕЛ АГРОБУРЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ХРИСТО БОТЕВ 55 АГРОБУРЕЛ ООД ЯСЕН МЛАДЕНОВ НАКОВ 6E4FC5D9800B[..](ДФЗ|ТР)
ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБУРЕЛ AGROBUREL 201539383(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ...
"Агробурел" ЕООД АГРОБУРЕЛ ООД АГРОБУРЕЛ АГРОБУРЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ХРИСТО БОТЕВ 55 АГРОБУРЕЛ ООД ЯСЕН МЛАДЕНОВ НАКОВ 6E4FC5D9800B[..](ДФЗ|ТР)
ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБУРЕЛ AGROBUREL 201539383(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB0[..](ДФЗ|ТР)
ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924[..](ДФЗ|ТР)
ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2[..](ДФЗ|ТР)
РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C946547[..](ДФЗ|ТР)
ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E[..](ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 678 881 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 339 441 лв./BGN
Изплатени / Payed: 339 441 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника - за нуждите на стопанството виж доставчиците
"ЕКОФРУКТ" ЕООД
ЕКОФРУКТ ЕООД
ЕИК ID: 116532632
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181177
"ЕКОФРУКТ" ЕООД ЕКОФРУКТ ЕООД ЕКОФРУКТ ЕКОФРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 9942 ул. БАЛКАН 3 ЕКОФРУКТ ЕООД ИСА САЛИ ФЕИМ FF889A336240[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зърнево 9491 ул. Първа 95 НЕЗИХА ИСА САЛИ-ДЖАНБАЙ 5C00A748EE89[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ EKOFRUKT 116532632(ДФЗ|ТР)
БИОВИТАЛИС БИОВИТАЛИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
"ЕКОФРУКТ" ЕООД ЕКОФРУКТ ЕООД ЕКОФРУКТ ЕКОФРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 9942 ул. БАЛКАН 3 ЕКОФРУКТ ЕООД ИСА САЛИ ФЕИМ FF889A336240[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зърнево 9491 ул. Първа 95 НЕЗИХА ИСА САЛИ-ДЖАНБАЙ 5C00A748EE89[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ EKOFRUKT 116532632(ДФЗ|ТР)
БИОВИТАЛИС БИОВИТАЛИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН 231 Б БИОВИТАЛИС ЕООД ЯНАКИ ХРИСТОВ ПЕНОВ 8413E5E20AD6[..](ДФЗ|ТР)
БИОВИТАЛИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 231 Б МИГЛЕНА ХРИСТОВА ПЕНОВА 2107AC43C833[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА ИЛИЕВА ПЕНОВА AB030428AAE0[..](ДФЗ|ТР)
БИОВИТАЛИС BIOVITALIS 200926427(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E47[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 670 784 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 268 314 лв./BGN
Изплатени / Payed: 268 314 лв./BGN
Проект: " ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА" виж доставчиците
ЕООД "ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ "
ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД
ЕИК ID: 105582235
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183729
ЕООД "ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ " ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Връв 3779 ДУНАВ 1 ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОИКОВ 455993DBD943[..](ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ 175096193(ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ 175075249(ДФЗ|ТР)
ЛИНА МАРИНОВА КАРАБОИКОВА - ИВАНОВА ...
ЕООД "ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ " ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Връв 3779 ДУНАВ 1 ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОИКОВ 455993DBD943[..](ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ 175096193(ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ 175075249(ДФЗ|ТР)
ЛИНА МАРИНОВА КАРАБОИКОВА - ИВАНОВА E7F207C8E59E[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ЦОЧЕВА ПЕТКОВА 1C52AB96422D[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Връв 3779 ул. ДУНАВ 1 ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Връв 3779 ЗАПАДЕН СТОПАНСКИ ДВОР ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ EKOSTOPANSTVO DUNAV 105582235(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 607 937 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 243 175 лв./BGN
Изплатени / Payed: 243 175 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС" ЕООД
АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД
ЕИК ID: 201203023
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 528923
"АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС" ЕООД АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Угърчин 5580 В.РУСКОВСКИ 22 АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД ИВЕЛИН КРАСИМИРОВ МИЧЕВ 3875D026775F[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС AGROLESPROM KOMERS 201203023(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ ...
"АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС" ЕООД АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Угърчин 5580 В.РУСКОВСКИ 22 АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС ЕООД ИВЕЛИН КРАСИМИРОВ МИЧЕВ 3875D026775F[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС AGROLESPROM KOMERS 201203023(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B330[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0BCDB3A07C68[..](ДФЗ|ТР)
РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ANIMEKS 118556888(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968(ДФЗ|ТР)
МАДАРА АГРО МАДАРА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН бул. МАДАРА 1, адм. сграда на Мадара АД МАДАРА АГРО ЕООД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5[..](ДФЗ|ТР)
МАДАРА - СФК ООД 104100230(ДФЗ|ТР)
РЕДЖЕБ МУСТАФА АЛИ B6A3103E6281[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB73[..](ДФЗ|ТР)
МАДАРА АГРО MADARA AGRO 202491767(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
МИХУЛ 2009 МИХУЛ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.РИГА 2 Ния Д МИХУЛ 2009 ЕООД ПЕТРО ВЕЛЧЕВ 2643B7304FB5[..](ДФЗ|ТР)
МИХУЛ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул. ТИЧА 30 Камчия 3 МИХУЛ 2009 MIHUL 2009 200942285(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 588 087 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 235 235 лв./BGN
Изплатени / Payed: 235 235 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Ил Бе Са" ЕООД
Ил Бе Са ЕООД
ЕИК ID: 200053001
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 358724
"Ил Бе Са" ЕООД Ил Бе Са ЕООД Ил Бе Са Ил Бе Са ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Венец 9751 УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 19 1 Ил Бе Са ЕООД ИЛТЕР БЕЙЗАТОВ САДЪКОВ B81D6BE79D3C[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЕЦ ОЙЛ 175371743(ДФЗ|ТР)
БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ ECE169B0062C[..](ДФЗ|ТР)
Ил Бе Са ЕООД 200053001(ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560(ДФЗ|ТР)
Ил Бе Са Il Be Sa 200053001(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ ...
"Ил Бе Са" ЕООД Ил Бе Са ЕООД Ил Бе Са Ил Бе Са ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Венец 9751 УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 19 1 Ил Бе Са ЕООД ИЛТЕР БЕЙЗАТОВ САДЪКОВ B81D6BE79D3C[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЕЦ ОЙЛ 175371743(ДФЗ|ТР)
БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ ECE169B0062C[..](ДФЗ|ТР)
Ил Бе Са ЕООД 200053001(ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560(ДФЗ|ТР)
Ил Бе Са Il Be Sa 200053001(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
СЕВИ-90 СЕВИ-90 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Осенец 7267 ул. СТЕФАН РАДКОВ 70 СЕВИ-90 ЕООД САМЕТ БЕХЧЕТОВА САМИЕВА 9544412D9DBE[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БУЗЛУДЖА 24 АГРИКОРП ЕООД ЙОРДАН ПЕТРОВ ДЯКОВ 2D1BF601C190[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. МАРИЦА 5 ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ 96A2F219CD85[..](ДФЗ|ТР)
СЕВИ-90 SEVI-90 116590895(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 587 325 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 234 930 лв./BGN
Изплатени / Payed: 234 930 лв./BGN
Проект: Създаване на 193 дка лавандулово насаждение и закупуване на техника за обработката му. Изграждане на склад за временно съхранение на селскостопанска продукция и кантар виж доставчиците
Валентина Маркова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Валентина Маркова
Валентина Маркова
Одобрени разходи / Approved expenses: 577 559 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 288 779 лв./BGN
Изплатени / Payed: 286 753 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване и земеделска техника за животновъдно стопанство виж доставчиците
Тодор Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Тодор Господинов
Тодор Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 569 871 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 235 848 лв./BGN
Изплатени / Payed: 235 848 лв./BGN
Проект: Обезпечаване агротехническите мероприятия в КПУ "КООП-ПАРТНЕРС" виж доставчиците
КПУ "Кооп-Партнерс"
КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К
ЕИК ID: 116550751
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181600
КПУ "Кооп-Партнерс" КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. БЪЛГАРИЯ 1 Б КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К ИВАН ИЛИЕВ НОВАКОВ 5EC0284F8F52[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ТАЧЕВА ...
КПУ "Кооп-Партнерс" КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. БЪЛГАРИЯ 1 Б КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС К ИВАН ИЛИЕВ НОВАКОВ 5EC0284F8F52[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ТАЧЕВА 7B0E325F3612[..](ДФЗ|ТР)
ТАТЯНКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА A6E398CD5A75[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 80AB6C6D75EF[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ 6EC418AA562D[..](ДФЗ|ТР)
ЖАНИНА ИВАНОВА ВОЙКОВА 7ED099C9BAD0[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЦАНКОВ AA2F026D2B4D[..](ДФЗ|ТР)
БЕЙРАМ ТАЛИБ МУСТАФА DF831C632E4D[..](ДФЗ|ТР)
ВЕДАТ МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ 14AA3FDBEC24[..](ДФЗ|ТР)
КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КООП-ПАРТНЕРС KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI KOOP-PARTNERS 116550751(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 553 978 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 221 591 лв./BGN
Изплатени / Payed: 221 591 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство на фирма "Лидер Мес" ЕООД чрез закупуването на земеделска техника виж доставчиците
"ЛИДЕР МЕС" ЕООД
ЛИДЕР МЕС ООД
ЕИК ID: 201276982
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 527243
"ЛИДЕР МЕС" ЕООД ЛИДЕР МЕС ООД ЛИДЕР МЕС ЛИДЕР МЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 УЛ.МИХАИЛ ТАКЕВ 2 А ЛИДЕР МЕС ООД СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН 095F1E1ECFC0[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМАЛИ КЯМИЛ АББАЗ E89F18CE87D3[..](ДФЗ|ТР)
МУСТАФА СУНАЙ КАРААСАН 9A4DB5A5FBA7[..](ДФЗ|ТР)
САМЕТ ИСМЕТОВ МЕТКОВ ...
"ЛИДЕР МЕС" ЕООД ЛИДЕР МЕС ООД ЛИДЕР МЕС ЛИДЕР МЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 УЛ.МИХАИЛ ТАКЕВ 2 А ЛИДЕР МЕС ООД СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН 095F1E1ECFC0[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМАЛИ КЯМИЛ АББАЗ E89F18CE87D3[..](ДФЗ|ТР)
МУСТАФА СУНАЙ КАРААСАН 9A4DB5A5FBA7[..](ДФЗ|ТР)
САМЕТ ИСМЕТОВ МЕТКОВ 1A969105EA8D[..](ДФЗ|ТР)
РОДОПИ БИОМАС ЕООД 201250521(ДФЗ|ТР)
ЯКОВ СТОИЛОВ ДЖАРОВ 6F9DF5AAFFCE[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА BD6CE6015762[..](ДФЗ|ТР)
ЛИДЕР МЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ГЕОРГИ КЬОСЕИВАНОВ 23 ЛИДЕР МЕС ЕООД Дегани Инвестмънт Лимитид D1873FADA358[..](ДФЗ|ТР)
ЛИДЕР МЕС LIDER MES 201276982(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 545 124 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 272 562 лв./BGN
Изплатени / Payed: 272 562 лв./BGN
Проект: Изграждане на ограда, площадка за съхранение на оборска тор, вани за дезинфекция и ремонт на обор №12 и обор №13 на козеферма. виж доставчиците
ЕТ "Ив.Л.М. - Любомир Рачев"
ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 106001220
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 343346
ЕТ "Ив.Л.М. - Любомир Рачев" ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Лиляче 3051 ул. ИГЛИКА 3 ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ ЛЮБОМИР ЦЕКОВ РАЧЕВ 27978144522E[..](ДФЗ|ТР)
ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ IV.L.M - LYUBOMIR RACHEV 106001220(ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. МИХАИЛ ИВАНОВ 27 вх.Г ет.7 ...
ЕТ "Ив.Л.М. - Любомир Рачев" ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Лиляче 3051 ул. ИГЛИКА 3 ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЕТ ЛЮБОМИР ЦЕКОВ РАЧЕВ 27978144522E[..](ДФЗ|ТР)
ИВ.Л.М - ЛЮБОМИР РАЧЕВ IV.L.M - LYUBOMIR RACHEV 106001220(ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. МИХАИЛ ИВАНОВ 27 вх.Г ет.7 ап.104 ЕН КОНСУЛТ ООД КРАСИМИР ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ 8B43BAD9D095[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ЧЕРВЕНКОВА 2DC59DED3B9F[..](ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 103868978(ДФЗ|ТР)
КОСМАТИЦА КОСМАТИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 ул. ПАИСИЙ 2 КОСМАТИЦА АД ПАВЕЛ ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ BF6A8AABBE76[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТОЯНОВ ВЕЛЕВ 28E62855B98E[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТОФОР НИКОЛОВ БУКОВСКИ E2706CFDD93C[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОРКА ВЕЛКОВА МАРИНОВА E2C970C966E8[..](ДФЗ|ТР)
КОСМАТИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 Брусенско шосе 6 КОСМАТИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 ул. Брусненско шосе 6 КОСМАТИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 Брусненско шосе 6 Веселка Иванова Петкова F9F859397216[..](ДФЗ|ТР)
Георги Андонов Аврамов 060BA0D0E825[..](ДФЗ|ТР)
КОСМАТИЦА KOSMATITSA 106021689(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 523 924 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 263 817 лв./BGN
Изплатени / Payed: 258 402 лв./BGN
Проект: Модернизиране на кравеферма чрез закупуване на оборудване за доене на крави, почистване на оборска тор и оборудване за изхранване на животните виж доставчиците
ЕТ " ЦЕРБЕРИУС ГРУП -КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ
ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ
ЕИК ID: 201461333
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 550526
ЕТ " ЦЕРБЕРИУС ГРУП -КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кула 3800 ИВАН РИЛСКИ 27 ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ C46952943DBB[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ TSERBERIUS GRUP-KIRIL PETKOV VELKOV ...
ЕТ " ЦЕРБЕРИУС ГРУП -КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кула 3800 ИВАН РИЛСКИ 27 ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ ЕТ КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ C46952943DBB[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕРБЕРИУС ГРУП-КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ TSERBERIUS GRUP-KIRIL PETKOV VELKOV 201461333(ДФЗ|ТР)
ИША ИША ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХА РЕКА 221 Б ИША ООД СПИРИДОН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ 6BAC7C6577D3[..](ДФЗ|ТР)
МИЛКО КИРИЛОВ ИЛИЕВ 12AFF927EBD8[..](ДФЗ|ТР)
ИША ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 СУХА РЕКА 221 Б ИША ISHA 175236859(ДФЗ|ТР)
Т.Н.Н. - 97 Т.Н.Н. - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.БОГОМИЛ 9 Г Т.Н.Н. - 97 ЕООД ТРОЙЧО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ 99DF93B1F2CC[..](ДФЗ|ТР)
Т.Н.Н. - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Богомил 60 МИЛЕНА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА B0BE0A15A6BC[..](ДФЗ|ТР)
Т.Н.Н. - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Богомил 60 Т.Н.Н. - 97 T.N.N. - 97 115115034(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA100[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D1609[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 425 711 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 238 248 лв./BGN
Изплатени / Payed: 233 088 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"АГРО-БГ" ЕООД
АГРО - БГ ООД
ЕИК ID: 119667521
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184654
"АГРО-БГ" ЕООД АГРО - БГ ООД АГРО - БГ АГРО - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. КУТЕЛКА 3 АГРО - БГ ООД СИМЕОН СТОЯНОВ МИНДЕВ 4CBDD7BA5F06[..](ДФЗ|ТР)
ГОСПОДИН ДИМИТРОВ БОЕВ 2FE75A9F8961[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ЯНКОВ СТАНКОВ 21C2E4645363[..](ДФЗ|ТР)
АГРО - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
"АГРО-БГ" ЕООД АГРО - БГ ООД АГРО - БГ АГРО - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. КУТЕЛКА 3 АГРО - БГ ООД СИМЕОН СТОЯНОВ МИНДЕВ 4CBDD7BA5F06[..](ДФЗ|ТР)
ГОСПОДИН ДИМИТРОВ БОЕВ 2FE75A9F8961[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ЯНКОВ СТАНКОВ 21C2E4645363[..](ДФЗ|ТР)
АГРО - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ. ОРЕШАКА 42 АГРО - БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Малина 8327 АГРО - БГ ЕООД СВЕТЛА ПЕТКОВА КОНСТАНТИНОВА 4CA84D6D9CE0[..](ДФЗ|ТР)
АГРО - БГ AGRO - BG 119667521(ДФЗ|ТР)
АГРОПРОМ СЕРВИЗ АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА п.к. 26 АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB4[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОЗАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ CE1AF5FFC29F[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ 2B498DB2D021[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ МИЛЕВ 07A2EF90790D[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ИЛИЕВ РУСЕВ EBBAF72D8947[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ , . ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ МИЛЕВ ; СВЕТОЗАР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ ИВАН ИЛИЕВ РУСЕВ EBBAF72D8947[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1000ЛВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1000 ЛВ 42A3EBC46AB4[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПРОМ СЕРВИЗ AGROPROM SERVIZ 147023220(ДФЗ|ТР)
ЕНПРОМ ЕНПРОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. ШАРЛ ШАМПО 18 ЕНПРОМ ООД ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ BD3375E7CD57[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЯНКОВ E42ABDB7B783[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО КРАСЕНОВ ЗДРАВКОВ 5931B2EAC821[..](ДФЗ|ТР)
ЕНПРОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 22 ИНСАЙД КОНСУЛТ ИНСАЙД КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Овча купел ул. ,,Маестро Кънев 23 ИНСАЙД КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 100 22 Г ЕНПРОМ ENPROM 200188376(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 418 301 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 167 320 лв./BGN
Изплатени / Payed: 167 320 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство" виж доставчиците
ЕТ " Радослав Печев"
РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 201816550
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 584609
ЕТ " Радослав Печев" РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1807 УР. ТОДОРКА ПЕШЕВА 1 РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ РАДОСЛАВ ИВАНОВ ПЕЧЕВ 615DC43A52B7[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ RADOSLAV PECHEV 201816550(ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС ...
ЕТ " Радослав Печев" РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1807 УР. ТОДОРКА ПЕШЕВА 1 РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ ЕТ РАДОСЛАВ ИВАНОВ ПЕЧЕВ 615DC43A52B7[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ПЕЧЕВ RADOSLAV PECHEV 201816550(ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТЕВ A585E9C5223B[..](ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС Строителна Техника ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА INOVEKS STROITELNA TEHNIKA 200075574(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 411 085 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 246 651 лв./BGN
Изплатени / Payed: 246 651 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
"АБИА 2005" ООД
АБИА 2005 ЕООД
ЕИК ID: 111565809
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 356835
"АБИА 2005" ООД АБИА 2005 ЕООД АБИА 2005 АБИА 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 39 АБИА 2005 ЕООД ИВА БОРИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА 8787C1A60380[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ДФЗ|ТР)
АБИА 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ГЕОРГИ ДАНЧОВ 28 БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ ...
"АБИА 2005" ООД АБИА 2005 ЕООД АБИА 2005 АБИА 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 39 АБИА 2005 ЕООД ИВА БОРИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА 8787C1A60380[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ДФЗ|ТР)
АБИА 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ГЕОРГИ ДАНЧОВ 28 БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ CF3B0DBE8F6B[..](ДФЗ|ТР)
АБИА 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ХРИСТО БОТЕВ 60 АДРИАНА БОРИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА 20F6592BABCC[..](ДФЗ|ТР)
АБИА 2005 ABIA 2005 111565809(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 404 315 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 161 726 лв./BGN
Изплатени / Payed: 161 726 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника, напоителни съоръжения и оборудване и въвеждане на водоспестяващи технологии в стопанството. виж доставчиците
"ГАЯ АГРО" ООД
БУЛМИЛ-2010 ЕООД
ЕИК ID: 201420219
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 569367
"ГАЯ АГРО" ООД БУЛМИЛ-2010 ЕООД БУЛМИЛ-2010 БУЛМИЛ-2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Мак Гахан 16 БУЛМИЛ-2010 ЕООД ЧАВДАР ЛАЗАРОВ СЕФЕРИНКИН 3B78E0D18389[..](ДФЗ|ТР)
ГАЯ АГРО ГАЯ АГРО ООД Тал Нисим Сачи AB2B69A822EC[..](ДФЗ|ТР)
ГАЯ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ветрен 4480 50-та 3 ГАЯ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
"ГАЯ АГРО" ООД БУЛМИЛ-2010 ЕООД БУЛМИЛ-2010 БУЛМИЛ-2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Мак Гахан 16 БУЛМИЛ-2010 ЕООД ЧАВДАР ЛАЗАРОВ СЕФЕРИНКИН 3B78E0D18389[..](ДФЗ|ТР)
ГАЯ АГРО ГАЯ АГРО ООД Тал Нисим Сачи AB2B69A822EC[..](ДФЗ|ТР)
ГАЯ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ветрен 4480 50-та 3 ГАЯ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 50-та 3 ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ D9A0C1895409[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯНА ПАУНОВА ЛАЗАРОВА B8DE23F09D34[..](ДФЗ|ТР)
БУЛМИЛ-2010 BULMIL-2010 201420219(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 388 164 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 194 082 лв./BGN
Изплатени / Payed: 194 082 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника, с цел производство на зърнен фураж за собствени нужди в овцеферма виж доставчиците
Красимира Кръстанова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Красимира Кръстанова
Красимира Кръстанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 377 492 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 188 746 лв./BGN
Изплатени / Payed: 188 532 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Мариан Сергиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 519961
Мариан Сергиев ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул.Димитър Стефанов 11А Б ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД Гергана Костова Пиперкова ACA5A30E2B47[..](ДФЗ|ТР)
Мария Костова Пиперкова 4AED41C29474[..](ДФЗ|ТР)
ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ EM PI PROEKT KONSULT 202382223(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД ...
Мариан Сергиев ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул.Димитър Стефанов 11А Б ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД Гергана Костова Пиперкова ACA5A30E2B47[..](ДФЗ|ТР)
Мария Костова Пиперкова 4AED41C29474[..](ДФЗ|ТР)
ЕМ ПИ ПРОЕКТ КОНСУЛТ EM PI PROEKT KONSULT 202382223(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 355 509 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 213 306 лв./BGN
Изплатени / Payed: 213 306 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Михаил Добрев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 392674
Михаил Добрев ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТЕВ A585E9C5223B[..](ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС Строителна Техника ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. ...
Михаил Добрев ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТЕВ A585E9C5223B[..](ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС Строителна Техника ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА INOVEKS STROITELNA TEHNIKA 200075574(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
КАРАД КАРАД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 СТАРОЗАГОРСКО ВЪСТАНИЕ 26 А КАРАД ООД ТАНЬО КЪНЕВ ТАНЕВ 698418302A33[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ КЪНЕВ ТАНЕВ 6B5990B0E7F5[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ 7ECE07B751D2[..](ДФЗ|ТР)
ДИНКО ТАНЕВ ТАНЕВ CCDEE211C4DC[..](ДФЗ|ТР)
КАРАД KARAD 200671656(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 350 202 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 210 121 лв./BGN
Изплатени / Payed: 210 121 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини и оборудване за отглеждане на медицински култури - блатно кокиче виж доставчиците
"КАБЕМ-77" ЕООД
КАБЕМ-77 ЕООД
ЕИК ID: 175106762
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 496942
"КАБЕМ-77" ЕООД КАБЕМ-77 ЕООД КАБЕМ-77 КАБЕМ-77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 2 256 А КАБЕМ-77 ЕООД Михаил Кирилов Нешев AEF1E11997FD[..](ДФЗ|ТР)
Анета Александрова Нешева 32C123A39646[..](ДФЗ|ТР)
КАБЕМ-77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда ул. Христо Силянов 63 Благовест Георгиев Младенов ...
"КАБЕМ-77" ЕООД КАБЕМ-77 ЕООД КАБЕМ-77 КАБЕМ-77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 2 256 А КАБЕМ-77 ЕООД Михаил Кирилов Нешев AEF1E11997FD[..](ДФЗ|ТР)
Анета Александрова Нешева 32C123A39646[..](ДФЗ|ТР)
КАБЕМ-77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда ул. Христо Силянов 63 Благовест Георгиев Младенов 412545412104[..](ДФЗ|ТР)
КАБЕМ-77 KABEM-77 175106762(ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 347 118 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 138 847 лв./BGN
Изплатени / Payed: 138 847 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за модернизиране на говедовъдна ферма в с.Шумата, обл.Габрово виж доставчиците
Цветан Стоянов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 244722
Цветан Стоянов ФАРМ ТРЕЙДИНГ ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5806 ДРУЖБА СТАНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ 100 ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД КРЪСТЬО ВЕСЕЛИНОВ КРЪСТЕВ C2056A395E9F[..](ДФЗ|ТР)
ФАРМ ТРЕЙДИНГ FARM TREYDING 200591046(ДФЗ|ТР)
Цветан Стоянов ФАРМ ТРЕЙДИНГ ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5806 ДРУЖБА СТАНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ 100 ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД КРЪСТЬО ВЕСЕЛИНОВ КРЪСТЕВ C2056A395E9F[..](ДФЗ|ТР)
ФАРМ ТРЕЙДИНГ FARM TREYDING 200591046(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 333 561 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 153 258 лв./BGN
Изплатени / Payed: 153 258 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника виж доставчиците
ЗЛАТКА НИКОЛОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 320676
ЗЛАТКА НИКОЛОВА БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА ...
ЗЛАТКА НИКОЛОВА БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК AGRITRAK 123659014(ДФЗ|ТР)
МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛЕН МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я ООД ПЕТЪР НИКОЛОВ ЧИСТОВ 888A48C1126B[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХКОМ 97 АД 128025081(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 121100421(ДФЗ|ТР)
ТЕХКОМ 97 128025081(ДФЗ|ТР)
МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я 838170107(ДФЗ|ТР)
МАРИЯНКА ИЛИЕВА ЧИСТОВА 75943C755BFE[..](ДФЗ|ТР)
МЕХАНИЗИРАН ОТРЯД - Я MEHANIZIRAN OTRYAD - YA 838170107(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 332 859 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 133 143 лв./BGN
Изплатени / Payed: 133 143 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ В СТОПАНСТВОТО виж доставчиците
ЕФРАИМ ХАЛИЛОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 232538
ЕФРАИМ ХАЛИЛОВ ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ ...
ЕФРАИМ ХАЛИЛОВ ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600[..](ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
СЕВИ-90 СЕВИ-90 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Осенец 7267 ул. СТЕФАН РАДКОВ 70 СЕВИ-90 ЕООД САМЕТ БЕХЧЕТОВА САМИЕВА 9544412D9DBE[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БУЗЛУДЖА 24 АГРИКОРП ЕООД ЙОРДАН ПЕТРОВ ДЯКОВ 2D1BF601C190[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. МАРИЦА 5 ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ 96A2F219CD85[..](ДФЗ|ТР)
СЕВИ-90 SEVI-90 116590895(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 319 603 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 127 841 лв./BGN
Изплатени / Payed: 127 841 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
Светла Димитрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 199666
Светла Димитрова ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ ...
Светла Димитрова ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 318 986 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 127 595 лв./BGN
Изплатени / Payed: 127 595 лв./BGN
Проект: "Закупуване на техника за събиране и оползотворяване на оборски тор от говедовъдна ферма в с.Фурен общ.Криводол." виж доставчиците
Симеон Симеонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 204483
Симеон Симеонов ФАРМ ТРЕЙДИНГ ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5806 ДРУЖБА СТАНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ 100 ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД КРЪСТЬО ВЕСЕЛИНОВ КРЪСТЕВ C2056A395E9F[..](ДФЗ|ТР)
ФАРМ ТРЕЙДИНГ FARM TREYDING 200591046(ДФЗ|ТР)
КК - ГАЙДАРСКИ И СИН КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. САМУИЛ 45 А КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД ПЕТЯ МАРИНОВА ...
Симеон Симеонов ФАРМ ТРЕЙДИНГ ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5806 ДРУЖБА СТАНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ 100 ФАРМ ТРЕЙДИНГ ЕООД КРЪСТЬО ВЕСЕЛИНОВ КРЪСТЕВ C2056A395E9F[..](ДФЗ|ТР)
ФАРМ ТРЕЙДИНГ FARM TREYDING 200591046(ДФЗ|ТР)
КК - ГАЙДАРСКИ И СИН КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. САМУИЛ 45 А КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД ПЕТЯ МАРИНОВА ГАЙДАРСКА 739DA1253010[..](ДФЗ|ТР)
ПРЕСЛАВ ГАЙДАРСКИ И СИН 114681862(ДФЗ|ТР)
КК - ГАЙДАРСКИ И СИН 200460552(ДФЗ|ТР)
КК - ГАЙДАРСКИ И СИН KK - GAYDARSKI I SIN 200460552(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 314 395 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 157 197 лв./BGN
Изплатени / Payed: 157 197 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника виж доставчиците
Виктор Церигг

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 607549
Виктор Церигг МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO ...
Виктор Церигг МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 287 175 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 143 587 лв./BGN
Изплатени / Payed: 143 587 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Илия Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 352943
Илия Георгиев АГРОЕКОН АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ 5 0 АГРОЕКОН ООД ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 8119D20B7D7D[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МАРИНОВ СТАНЕВ F91680DF6F49[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Милин камък 23 АГРОЕКОН AGROEKON 123657942(ДФЗ|ТР)
КРАГО КРАГО ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
Илия Георгиев АГРОЕКОН АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ 5 0 АГРОЕКОН ООД ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 8119D20B7D7D[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МАРИНОВ СТАНЕВ F91680DF6F49[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЕКОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Милин камък 23 АГРОЕКОН AGROEKON 123657942(ДФЗ|ТР)
КРАГО КРАГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 76 КРАГО ЕООД КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ C793A2E7A660[..](ДФЗ|ТР)
КРАГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Дамян Балабанов 6 ГАЛИН ИВАНОВ НЕНОВ 421777D843A3[..](ДФЗ|ТР)
КРАГО KRAGO 115049883(ДФЗ|ТР)
Елитстрой 11 Елитстрой 11 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Булаир 1А офис 2 Елитстрой 11 ЕООД Елисавета Владимирова Иванчева AE304C96ECDD[..](ДФЗ|ТР)
Лъчезар Георгиев Иванчев A34BD27A7506[..](ДФЗ|ТР)
Елитстрой 11 Elitstroy 11 202560640(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН ВИП ТУРС - КАТЯ КОЖУХАРОВА БАЛКАН ВИП ТУРС - КАТЯ КОЖУХАРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. АЛЕКСАНДЪР ЕКЗАРХ 12 БАЛКАН ВИП ТУРС - КАТЯ КОЖУХАРОВА ЕТ КАТЯ АЛЕКСИЕВА КОЖУХАРОВА F44C3F40C8B8[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН ВИП ТУРС - КАТЯ КОЖУХАРОВА BALKAN VIP TURS - KATYA KOZHUHAROVA 115785255(ДФЗ|ТР)
СТРОЙСЕРВИЗ СТРОЙСЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4009 АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ СТРОЙСЕРВИЗ ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ 14FD86B9AD39[..](ДФЗ|ТР)
КЦМ 2000 АД 115526612(ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АЛЕКСИЕВ 7A05CA00CE93[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙСЕРВИЗ STROYSERVIZ 115515459(ДФЗ|ТР)
ЦЕТОДЕЛА - Г ЦЕТОДЕЛА - Г ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 176 Г ЦЕТОДЕЛА - Г ООД ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ 3FE35A82136C[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 0D73464660BF[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 897AC1AB10A4[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕТОДЕЛА - Г TSETODELA - G 115871665(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 280 502 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 168 301 лв./BGN
Изплатени / Payed: 168 301 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана замеделска техника виж доставчиците
ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ"
ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ
ЕИК ID: 175224532
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181050
ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ" ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ ДАМЯН АСЕНОВ ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ул. ФИЛИП ТОТЮ 6 ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 2200 ул. ФИЛИП ТОТЮ 6 ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ ДАМЯН АСЕНОВ АСЕНОВ E98E260227B9[..](ДФЗ|ТР)
ДАМЯН АСЕНОВ DAMYAN ASENOV 175224532(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ ...
ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ" ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ ДАМЯН АСЕНОВ ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ул. ФИЛИП ТОТЮ 6 ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 2200 ул. ФИЛИП ТОТЮ 6 ДАМЯН АСЕНОВ ЕТ ДАМЯН АСЕНОВ АСЕНОВ E98E260227B9[..](ДФЗ|ТР)
ДАМЯН АСЕНОВ DAMYAN ASENOV 175224532(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB[..](ДФЗ|ТР)
БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D60[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 278 925 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 167 355 лв./BGN
Изплатени / Payed: 167 352 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачен инвентар виж доставчиците
"Щарк" ООД
ЩАРК ООД
ЕИК ID: 124613176
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182879
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА 907AF1650F57[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF2509[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76[..](ДФЗ|ТР)
ЩАРК SHTARK 124613176(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ ...
"Щарк" ООД ЩАРК ООД ЩАРК ЩАРК ООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул. ДУНАВ 31 ЩАРК ООД МИРКА КОСТАДИНОВА КАЛЕВА 907AF1650F57[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ГИНКОВА B5FAF1BF2509[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КАЛЕВ АТАНАСОВ FDB4F7394F76[..](ДФЗ|ТР)
ЩАРК SHTARK 124613176(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
АЯ АЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. ПОДВИС 47 АЯ ЕООД АСЯ ВЕСЕЛИНОВА КУЦАРОВА 92E82F567BA7[..](ДФЗ|ТР)
АЯ AYA 103887455(ДФЗ|ТР)
АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 кв. ДИМОВА МАХАЛА ул. БРОДО 3 АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БОГОМИЛ АНАНИЕВ АЛЕКСОВ 3AF583AA5F01[..](ДФЗ|ТР)
АНИСИЯ БОГОМИЛОВА ГОТЕВА 8C026DE4BDA9[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСОВА 19C1CE132A0B[..](ДФЗ|ТР)
АБИЮ-ИНЖЕНЕРИНГ ABIYU-INZHENERING 113556090(ДФЗ|ТР)
ДАЛА КОНСУЛТ ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 1 87 Б ДАЛА КОНСУЛТ ООД АНГЕЛ ХАРАЛАМПИЕВ БУЗОВ 31FCD3B005A9[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ХРИСТОВ C9AACD50ED50[..](ДФЗ|ТР)
ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 376 1 ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 АНТОН ДИМИТРОВ ДИМОВ 83DA56B3C02F[..](ДФЗ|ТР)
ДАЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 133 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ДАЛА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131 ВАСИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БЛАГОВА 58BB54C3642F[..](ДФЗ|ТР)
ДАЛА КОНСУЛТ DALA KONSULT 131250953(ДФЗ|ТР)
ЕАР ЛУКС-В ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 СЛАТИНА УЛ.КАМЧИЯ 1 ЕАР ЛУКС-В ООД ЕЛЕНА ПЕТРОВА БЛАГОВА 597C0709DAEC[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНЬО КУРТЕВ ПЕНЕВ 1CE24439CFC6[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР БЛАГОЕВ БЛАГОВ AB5C564835C1[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕНА ИЛИЕВА БОЖИНОВА B53E098F832D[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ БЛАГОЕВА ЧИРОВА C8B6C620B53D[..](ДФЗ|ТР)
ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 м. Манастирски ливади - изток, ул.410 33 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1728 ГАРА ИСКЪР 5004 5 ЕАР ЛУКС-В ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ГАРА ИСКЪР ул. 5004 5 ВАНЯ БЛАГОЕВА БЛАГОВА C8B6C620B53D[..](ДФЗ|ТР)
Елвира Гроник Танчева 0578047BFEF3[..](ДФЗ|ТР)
ЕАР ЛУКС-В EAR LUKS-V 121554687(ДФЗ|ТР)
ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 ул. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 59A38B52EE62[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА EF4FAA50D53F[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ DAC5AE343CE8[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА 1B8AE81424D7[..](ДФЗ|ТР)
ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D4[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИЛЕНОВ E25805656F23[..](ДФЗ|ТР)
СИМЕОН ПЕТРОВ ЦИБРАНСКИ CF7D06CF2D39[..](ДФЗ|ТР)
ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ HELI BALGARIYA 175300308(ДФЗ|ТР)
ЗЕНИТ - 71 ЗЕНИТ - 71 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 37 ЗЕНИТ - 71 ЕООД ДОБРИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ F612818C8099[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕНИТ - 71 ZENIT - 71 124519848(ДФЗ|ТР)
АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. АЛЕН МАК 7А АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 ООД ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ 7A304C53A37A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АУРЕЛОВ ДИМОВ B5D6CF6CA6A0[..](ДФЗ|ТР)
АУРЕЛОВ - КОЛЕВ 05 AURELOV - KOLEV 05 124653822(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА БГ АГРОМАШИНА БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.БОРЯНА 5 Д АГРОМАШИНА БГ ООД МЛАДЕН МИХАЛЕВ КОСТОВ 8E3C0334876A[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ 0547C9107EAF[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ХРИСТО БОТЕВ 6 Г АГРОМАШИНА БГ AGROMASHINA BG 203667976(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 265 856 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 106 343 лв./BGN
Изплатени / Payed: 106 343 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за животновъдството виж доставчиците
"Агрозах" ЕООД
АГРОЗАХ ЕООД
ЕИК ID: 127528069
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181054
"Агрозах" ЕООД АГРОЗАХ ЕООД АГРОЗАХ АГРОЗАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Писарево 9927 ул. ХРИСТО БОТЕВ 5 АГРОЗАХ ЕООД ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ БОРАЧЕВ DE7F8CD561BF[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЗАХ AGROZAH 127528069(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СЛАВЯНСКА 10 БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ ...
"Агрозах" ЕООД АГРОЗАХ ЕООД АГРОЗАХ АГРОЗАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Писарево 9927 ул. ХРИСТО БОТЕВ 5 АГРОЗАХ ЕООД ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ БОРАЧЕВ DE7F8CD561BF[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЗАХ AGROZAH 127528069(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СЛАВЯНСКА 10 БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1AD[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ C74F5F59DBC5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН БОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ 2D999DCBD745[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ BULAVTO-TARGOVISHTE 125573966(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C52[..](ДФЗ|ТР)
СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД АГРИТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Асен 28 АГРИТРЕЙД ЕООД Тошка Христова Янева 18A79CC2E7CF[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД AGRITREYD 040298145(ДФЗ|ТР)
ЦЕТОДЕЛА - Г ЦЕТОДЕЛА - Г ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 176 Г ЦЕТОДЕЛА - Г ООД ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ 3FE35A82136C[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 0D73464660BF[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 897AC1AB10A4[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕТОДЕЛА - Г TSETODELA - G 115871665(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 43Б Г ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА-КИРОВА 0002E299423E[..](ДФЗ|ТР)
Николинка Николова Крумова 82CD89F7CD1F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади запад ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО 7 ЕВРО ИН КОНСУЛТ 200043516(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ 204910840(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ EVRO IN KONSULT 200043516(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 264 882 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 105 953 лв./BGN
Изплатени / Payed: 105 953 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство на ЕТ "Красимира Костова - Мира", чрез закупуване на нова лозаро - овощарска техника. виж доставчиците
ЕТ "КРАСИМИРА КОСТОВА- МИРА"
КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ
ЕИК ID: 811130750
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184215
ЕТ "КРАСИМИРА КОСТОВА- МИРА" КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. СВОБОДА 49 КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ КРАСИМИРА ТОМОВА КОСТОВА DA66ABF74AC9[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СОКОЛОВЕЦ ТОМА КОСТОВ КОСТОВ ...
ЕТ "КРАСИМИРА КОСТОВА- МИРА" КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. СВОБОДА 49 КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ КРАСИМИРА ТОМОВА КОСТОВА DA66ABF74AC9[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СОКОЛОВЕЦ ТОМА КОСТОВ КОСТОВ BFFE77F56117[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА КОСТОВА - МИРА KRASIMIRA KOSTOVA - MIRA 811130750(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. „Бузлуджа“ 29 ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AE[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ 16C81B38B351[..](ДФЗ|ТР)
„ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП“ ООД 175281886(ДФЗ|ТР)
КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3[..](ДФЗ|ТР)
„ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД 175281886(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО INTER KONSULT AGRO 203421608(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 260 016 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 130 008 лв./BGN
Изплатени / Payed: 130 008 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за извършване на агротехнически мероприятия в собствени лозови масиви виж доставчиците
"Домейн Юстина" ЕООД
ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД
ЕИК ID: 160066590
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180151
"Домейн Юстина" ЕООД ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД ДОМЕЙН ЮСТИНА ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Устина 4228 ул.НИКОЛА ПЕТКОВ 51 ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ 175ACAEAD460[..](ДФЗ|ТР)
ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ТРАКИЯ 11 А ДОБРИНКА ИВАНОВА ПАЛАУРОВА FE5E3C67A9E1[..](ДФЗ|ТР)
ДОМЕЙН ЮСТИНА DOMEYN ...
"Домейн Юстина" ЕООД ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД ДОМЕЙН ЮСТИНА ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Устина 4228 ул.НИКОЛА ПЕТКОВ 51 ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ 175ACAEAD460[..](ДФЗ|ТР)
ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ТРАКИЯ 11 А ДОБРИНКА ИВАНОВА ПАЛАУРОВА FE5E3C67A9E1[..](ДФЗ|ТР)
ДОМЕЙН ЮСТИНА DOMEYN YUSTINA 160066590(ДФЗ|ТР)
МОНТАЖАГРО ГРУП МОНТАЖАГРО ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Богомилово 6097 ул. Дружба 9 МОНТАЖАГРО ГРУП ЕООД Жельо Митев Желев EFA65B111DBB[..](ДФЗ|ТР)
МОНТАЖАГРО ГРУП MONTAZHAGRO GRUP 203163032(ДФЗ|ТР)
АЛГОЛЕКС АЛГОЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БУЛ..ХРИСТО БОТЕВ 27 А АЛГОЛЕКС ЕООД МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ D11A2679ED25[..](ДФЗ|ТР)
АЛГОЛЕКС ALGOLEKS 119605174(ДФЗ|ТР)
ВАТЕК ВАТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 П.К. ЯВОРОВ 11 ВАТЕК ООД ДОБЧО ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ CE911CA099DC[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА ИЛИЕВА ЛЕЧЕВА 1D1406E0DEC8[..](ДФЗ|ТР)
ВАТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ НЕДЯЛКА ШИЛЕВА 33 А ВАТЕК VATEK 115005812(ДФЗ|ТР)
ВИНИ ВИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 177 Б ВИНИ ЕООД ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ 2DC392C2D936[..](ДФЗ|ТР)
ВИНИ VINI 115614293(ДФЗ|ТР)
ДЕНИЦА ДЕНИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 10 А ДЕНИЦА ЕООД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ПАСКАЛЕВ A486C500688A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДЕБЕЛА КОРИЯ, Стопански двор ДЕНИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 РЕПУБЛИКА 9 ДЕНИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 м.”Дюлева река” 234 КЪНЕТА ИЛИЕВА ПАСКАЛЕВА 4FB82B7BD13E[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНИЦА DENITSA 119007321(ДФЗ|ТР)
ЕКОХРАН 1 ЕКОХРАН 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 Милеви скали 6-юг ЕКОХРАН 1 ООД НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ЧЕРНЕВА 2D42D3EFA4CB[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕРНЬО ПАНЧЕВ ЧЕРНЕВ C4C1DBD20B28[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ ЧЕРНЕВ E6AF99D8E8DA[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОХРАН 1 EKOHRAN 1 160066707(ДФЗ|ТР)
МЕТАЛИК МЕТАЛИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Атанас Илиев 87 ЮГ МЕТАЛИК ООД ИВАН ДИМИТРОВ КУЦАРОВ 8A3A655B7FEE[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ 13ABBA2D41F7[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ АВРАМОВ КИРОВ 04E90F0BEB21[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО НЕДЕЛЧЕВ ВИДЕВ 5AFE44355939[..](ДФЗ|ТР)
НАЧО ЙОРДАНОВ НАЧЕВ AE66063D9EA5[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНА БИНЕВА ИВАНОВА 22EBD2965B85[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛИК METALIK 123603688(ДФЗ|ТР)
ВАЛОГА ВАЛОГА ООД БЪЛГАРИЯ с. Трудовец 2160 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 28 ВАЛОГА ООД СТЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА FD034D69C442[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 33EB2E7501A6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛОГА VALOGA 131378741(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ВАСИЛ ИХЧИЕВ 36 СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИТКО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 99481A113783[..](ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 53 СТАБИЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 825268010(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ-ИНЖЕНЕРИНГ 203782067(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ STABIL - INZHENERING 825268010(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD07[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A8[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816(ДФЗ|ТР)
ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 146 ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ ООД БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ 2D05EA527FA1[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА САРКИС ДЕРМЕНДЖИЯН-ИВАНОВА 299D8AC80307[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. АСЕН ЙОРДАНОВ 4-В ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ GEOTREYD - IVANOV 175197484(ДФЗ|ТР)
МЕВА БЪЛГАРИЯ МЕВА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 65 МЕВА БЪЛГАРИЯ ЕООД СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ ЦЕНОВ D0072A6ED366[..](ДФЗ|ТР)
ВИЛЕМ БАЙЕР 4B14DE0693FB[..](ДФЗ|ТР)
АД МЕБА 7671E2BD1C42[..](ДФЗ|ТР)
ВИЛЕМ БАЙЕР, Дата на раждане 540409 5946E1BF66E4[..](ДФЗ|ТР)
АД МЕВА 522A441D29B4[..](ДФЗ|ТР)
МЕВА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ 12 МИХАЛ ЛАПИХУСКА 92229A131458[..](ДФЗ|ТР)
МЕВА БЪЛГАРИЯ MEVA BALGARIYA 130186654(ДФЗ|ТР)
ЕКЗИСТА ЕКЗИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ПАЗАРИЩЕ 1 ЕКЗИСТА ЕООД ЙОРДАН ЖЕЧКОВ ЧОЛАКОВ 8F684CE06C29[..](ДФЗ|ТР)
ЕКЗИСТА EKZISTA 160128991(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
БИ ВИ ТЕХНОЛОДЖИС БИ ВИ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. ДЕЯН БЕЛИШКИ 40-42 БИ ВИ ТЕХНОЛОДЖИС ООД ЛАТИНКА ИВАНОВА БОНЕВА CB7AC9B86146[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ ВЕНКОВ ВЪЛКОВ 3F5494EF3B02[..](ДФЗ|ТР)
МИЛА МИЛТИАДИЕВА ПАНАЙОТОВА 666665249AF6[..](ДФЗ|ТР)
КАТРИН ТРАГАУЕР B031FDC87913[..](ДФЗ|ТР)
Йордан Колев Бонев EEEB5E3BB3CC[..](ДФЗ|ТР)
БИ ВИ ТЕХНОЛОДЖИС BI VI TEHNOLODZHIS 131577321(ДФЗ|ТР)
КОМЕКО КОМЕКО АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ул. СЛАВЯНСКА 88 КОМЕКО АД ВЛАДИМИР ИВАНОВ САКАЛИЙСКИ BBF136DBA85E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ ДАРАКЧИЕВ F2801E06815A[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ 103D86DED3F5[..](ДФЗ|ТР)
Максим Стефанов Дунчев E55540B57A93[..](ДФЗ|ТР)
Елена Венкова Сакалийска 2D1A871DFF2E[..](ДФЗ|ТР)
Радослав Александров Тодоров FBB7F895990C[..](ДФЗ|ТР)
Валерия Георгиева Дунчева 37101C3123BF[..](ДФЗ|ТР)
Даниел Красимиров Даракчиев 01B7DAD11A29[..](ДФЗ|ТР)
КОМЕКО KOMEKO 160116117(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
АГРОТУР ИНВЕСТ АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Маноле 4137 22-РА 1 АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ДАМЕ ГРУЕВ 4 АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД ТАНЯ ТОДОРОВА ЧЕРКЕЗОВА 00AE0804EAC8[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Мария Йосифова Коева 793145E9D271[..](ДФЗ|ТР)
Йосиф Серафимов Делгянски 3F91FABDDD45[..](ДФЗ|ТР)
ТАЙГЪР АГРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Кукленско шосе 3 Венелин Йосифов Делгянски D240168E8489[..](ДФЗ|ТР)
ТАЙГЪР АГРИ ТАЙГЪР АГРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 Даме Груев 4 АГРОТУР ИНВЕСТ AGROTUR INVEST 200834110(ДФЗ|ТР)
ЕНКО ПЛАСТИКС ЕНКО ПЛАСТИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Г.М.Димитров 31 ЕНКО ПЛАСТИКС ООД Атанас Добрев Недев 0A66DD63607B[..](ДФЗ|ТР)
Невена Георгиева Недева B9E477021211[..](ДФЗ|ТР)
ЕНКО - НЕДЕВ С-ИЕ 020994907(ДФЗ|ТР)
ЕНКО ПЛАСТИКС 201630363(ДФЗ|ТР)
ЕНКО ПЛАСТИКС ENKO PLASTIKS 201630363(ДФЗ|ТР)
ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ - ЙОРДАНКА МАЧЕВА ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ - ЙОРДАНКА МАЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 НЕЗАВИСИМОСТ 23 ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ - ЙОРДАНКА МАЧЕВА ЕТ ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЧЕВА 530B4EB5B67E[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ МАЧЕВ C9CE381CB2F5[..](ДФЗ|ТР)
ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ - ЙОРДАНКА МАЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Белащица 4124 ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ - ЙОРДАНКА МАЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Мария Луиза 23 ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ - ЙОРДАНКА МАЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Белащица 4124 ул. ГЬОЛА 002 А ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ - ЙОРДАНКА МАЧЕВА TOPLOPROEKTKONSULT - YORDANKA MACHEVA 825261425(ДФЗ|ТР)
ДЖОДИ - 1 ДЖОДИ - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ХРИСТО БОТЕВ 27 А ДЖОДИ - 1 ЕООД ДОНКА СТОИЛОВА ИЛИЕВА CF8A06684350[..](ДФЗ|ТР)
ДЖОДИ - 1 DZHODI - 1 201315218(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКИ ДЪБ БЪЛГАРСКИ ДЪБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 82А БЪЛГАРСКИ ДЪБ АД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 74F69BB37F19[..](ДФЗ|ТР)
НЕСТОР СИМОНОВ НЕСТОРОВ B77597E06D9A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ D75B227FE12D[..](ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКИ ДЪБ АД БЪЛГАРИЯ с. Скутаре ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 51 ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ БАРБУДЕВ ED5195636191[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ БАРБУДЕВ B2E07B22DD03[..](ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКИ ДЪБ BALGARSKI DAB 115896088(ДФЗ|ТР)
ТИ АР КОМЕРС ТИ АР КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА 16 ТИ АР КОМЕРС ООД РУМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ C0FA2A7E5C36[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЯН РУМЕНОВ РУСЕВ 1DE2F2718B60[..](ДФЗ|ТР)
ТИ АР КОМЕРС TI AR KOMERS 200157555(ДФЗ|ТР)
БЕБ-БИО ЕНЗИМА БЪЛГАРИЯ БЕБ-БИО ЕНЗИМА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Беловодски път 30 БЕБ-БИО ЕНЗИМА БЪЛГАРИЯ ООД Петър Андреев Аврамов 4AF0B26783C6[..](ДФЗ|ТР)
Аксел Патрик Жерард Ван Хаерен 85C13F2C4337[..](ДФЗ|ТР)
Тиери Леополд Луи Абрахам FCFEDA197F72[..](ДФЗ|ТР)
БЕБ-БИО ЕНЗИМА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Бояна ул. Беловодски път 30 Аксел Патрик Жерард Ван Хаерен, Белгия 9B35A82DBF2B[..](ДФЗ|ТР)
Тиери Леополд Луи Абрахам, Белгия E7E70F4C5DA6[..](ДФЗ|ТР)
БЕБ-БИО ЕНЗИМА БЪЛГАРИЯ BEB-BIO ENZIMA BALGARIYA 130521362(ДФЗ|ТР)
ТРАКТОР ИНВЕСТ ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ТЕОФАН РАЙНОВ 43 ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД РОСИЦА АТАНАСОВА ПЕТРОВА 29A573A38A6B[..](ДФЗ|ТР)
ТРАКТОР ИНВЕСТ TRAKTOR INVEST 160034549(ДФЗ|ТР)
НОВИТА ПРИМ НОВИТА ПРИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БИГЛА 51 НОВИТА ПРИМ ООД ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА МИТОВА 60E0AB696366[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛЕВ CD4954DD9E86[..](ДФЗ|ТР)
НОВИТА ПРИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 ЦАРИГРАДСКИ КОМПЛЕКС 282 Б ЙОСИФ ЛЮБОМИРОВ МИТОВ 094EA9F9D53A[..](ДФЗ|ТР)
ТЕМЕНУГА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА 7D6F238FCF44[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН СПАСОВ ВРАБЧЕВ E11A7953E374[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА BC341784CE25[..](ДФЗ|ТР)
НОВИТА ПРИМ NOVITA PRIM 200946643(ДФЗ|ТР)
ХЕМИТРЕЙД ООД ХЕМИТРЕЙД ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 31 ет.1 ап.2 31 ХЕМИТРЕЙД ООД ООД Генка Димитрова Стамова 883233AF297B[..](ДФЗ|ТР)
Стефан Димитров Стамов C1B1B5BBFE7A[..](ДФЗ|ТР)
ХЕМИТРЕЙД ООД HEMITREYD OOD 115829890(ДФЗ|ТР)
АВТОМАТИКА-ГЕОРГИЕВ АВТОМАТИКА-ГЕОРГИЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 36 АВТОМАТИКА-ГЕОРГИЕВ ООД ЦВЕТАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ A90C92B1A931[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА B1FFA11636FC[..](ДФЗ|ТР)
АВТОМАТИКА-ГЕОРГИЕВ AVTOMATIKA-GEORGIEV 131028269(ДФЗ|ТР)
СОДИНАЛ БЪЛГАРИЯ СОДИНАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ 258 СОДИНАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 МАРИЦА 21 СОДИНАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЛАГОВЕСТ СТАМАТОВ МИХАЙЛОВ 562780CC4C62[..](ДФЗ|ТР)
АДРИАН ДЮМЕТРИЕ 5EAEBA6B5B54[..](ДФЗ|ТР)
АВЕКС ООД 9EDDDBC4367C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНИСА МИХАЕЛА ПОПА 18ACDE22D8B2[..](ДФЗ|ТР)
СОДИНАЛ БЪЛГАРИЯ SODINAL BALGARIYA 160077931(ДФЗ|ТР)
ТОМИКА - МЕТАЛ ТОМИКА - МЕТАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ТОМИКА - МЕТАЛ АД МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ 175ACAEAD460[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ DEE8205C6CAB[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА C0AA00C751B6[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ПЕКАНОВА-ПАПАЗОВА B2FA07E355D6[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ПЕКАНОВА - ПАПАЗОВА B2FA07E355D6[..](ДФЗ|ТР)
ТОМИКА - МЕТАЛ TOMIKA - METAL 104087740(ДФЗ|ТР)
ДИОНИС - ЕЛЕНА ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. ИВАН МОМЧИЛОВ 91 А ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ 32BFAA3B7D3C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОСТАДИНОВ ЗЛАТЕВ 869F1866F8F4[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА 256BB7510498[..](ДФЗ|ТР)
ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 137 ДИОНИС - ЕЛЕНА DIONIS - ELENA 104641271(ДФЗ|ТР)
СИДАБО СИДАБО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул. ВОЛГОГРАДСКА 4 В СИДАБО ЕООД СВИЛЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 7F2793F498DB[..](ДФЗ|ТР)
СИДАБО SIDABO 126741790(ДФЗ|ТР)
ТРИКОМ-В ТРИКОМ-В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ВАСИЛ ДРУМЕВ 7 ТРИКОМ-В ЕООД Ваня Страхилова Попова C0161C644AFD[..](ДФЗ|ТР)
ТРИКОМ-В TRIKOM-V 813146511(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕВРОМАРКЕТ - БРД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 БУЛ. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ - БРД ООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B[..](ДФЗ|ТР)
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE6[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ ХОЛДИНГ ГРУП АД 175175071(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ ГРУПАД 175175071(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ - БРД EVROMARKET - BRD 040186203(ДФЗ|ТР)
УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 23 Б УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД АТАНАС ИВАНОВ ХРИСТЕВ 5DC6DB214BF2[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 6B76A88B4149[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО ТОДОРОВ ПАСКАЛЕВ 9105253EA191[..](ДФЗ|ТР)
УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 п.к.187 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Четвърта индустриална 5 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ UNITEH - HRISTEV I SIE 040176305(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F2979949[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D0[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE85006[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 КУКЛЕНСКО ШОСЕ 28 АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД АЛЕКСАНДРИС ГЕОРГИОС ПАНАЙОТИС A5AE5CC24EC6[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИОС П. АЛЕКСАНДРИС ТЪРГОВСКО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, ГЪРЦИЯ C7D3F9BB8013[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 28 АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ALEKSANDRIS INZHENERING 121843250(ДФЗ|ТР)
МАРИМАХ - ИНОКС МАРИМАХ - ИНОКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 64 112 А МАРИМАХ - ИНОКС ООД ХРИСТО ТОДОРОВ ДРАГИЙСКИ 1CF06C26D37A[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ КОЛЕВ МИНЧЕВ 7097AFFCA56A[..](ДФЗ|ТР)
МАРИМАХ - ИНОКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.Свобода 70 А МАРИМАХ - ИНОКС MARIMAH - INOKS 160061845(ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA1[..](ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487(ДФЗ|ТР)
ГАМИ СОФТ ГАМИ СОФТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 59 ет.10 ап.38 ГАМИ СОФТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Леонардо Да Винчи 59 ГАМИ СОФТ ООД Атанас Костадинов Гаров 3481F66F7E3C[..](ДФЗ|ТР)
Катинка Илиева Попова B8B7B5155832[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ДЖУМЕРОВА - ГАРОВА 0529AC36BE81[..](ДФЗ|ТР)
Лиляна Иванова Джумерова-Гарова 0529AC36BE81[..](ДФЗ|ТР)
ГАМИ СОФТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Свобода 19 ГАМИ СОФТ GAMI SOFT 825321242(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 247 708 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 99 083 лв./BGN
Изплатени / Payed: 99 083 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙН И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР виж доставчиците
"Приста Финанс" EООД
ПРИСТА ФИНАНС ООД
ЕИК ID: 200423461
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 486404
"Приста Финанс" EООД ПРИСТА ФИНАНС ООД ПРИСТА ФИНАНС ПРИСТА ФИНАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ШИПКА 12 ПРИСТА ФИНАНС ООД СТАНИМИР СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ 2709DBD5D75E[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН АНТОНОВ СТАНЕВ 853208BE1AB8[..](ДФЗ|ТР)
ПРИСТА ФИНАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Малко Враново 7067 ул.Стефан Караджа 9 ПРИСТА ФИНАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"Приста Финанс" EООД ПРИСТА ФИНАНС ООД ПРИСТА ФИНАНС ПРИСТА ФИНАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ШИПКА 12 ПРИСТА ФИНАНС ООД СТАНИМИР СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ 2709DBD5D75E[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН АНТОНОВ СТАНЕВ 853208BE1AB8[..](ДФЗ|ТР)
ПРИСТА ФИНАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Малко Враново 7067 ул.Стефан Караджа 9 ПРИСТА ФИНАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Шипка 12 ФЕРИХА ВЕДАТОВА СТАНЧЕВА 02DEF80CCCB0[..](ДФЗ|ТР)
ПРИСТА ФИНАНС PRISTA FINANS 200423461(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 244 368 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 747 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 747 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на земеделското стопанство в преход към биологично производство на земеделски продукти,чрез изграждане на съоръжение за съхранение на вода,изграждане на съоръжение за борба със сланите и изграждане на съоръжение за защита от диви животни на черешова градина на площ от 38,400дка,и закупуване на софтуер." виж доставчиците
"Ред Чери" ООД
ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД
ЕИК ID: 200692230
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 520087
"Ред Чери" ООД ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД ЧЕРНА ЧЕРЕША ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 УЛ. БЕЛМЕКЕН 22 ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ 1F839E35DF8A[..](ДФЗ|ТР)
СТАНЧО МАЛЕНОВ ТОШЕВ 40492DA91DDA[..](ДФЗ|ТР)
РЕД ЧЕРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 УЛ. БЕЛМЕКЕН 22 ЙОРДАН АТАНАСОВ КАРАИВАНОВ ...
"Ред Чери" ООД ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД ЧЕРНА ЧЕРЕША ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 УЛ. БЕЛМЕКЕН 22 ЧЕРНА ЧЕРЕША ООД ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ 1F839E35DF8A[..](ДФЗ|ТР)
СТАНЧО МАЛЕНОВ ТОШЕВ 40492DA91DDA[..](ДФЗ|ТР)
РЕД ЧЕРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 УЛ. БЕЛМЕКЕН 22 ЙОРДАН АТАНАСОВ КАРАИВАНОВ 42E9FD050F26[..](ДФЗ|ТР)
РЕД ЧЕРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Братя Търневи 13 АТАНАС ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ 480859CB170C[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕРНА ЧЕРЕША CHERNA CHERESHA 200692230(ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA1[..](ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487(ДФЗ|ТР)
ВЪРБАНОВ-АГРО.КОМ ВЪРБАНОВ-АГРО.КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Джулюница 5146 ул.СИРАКОВА 6 ВЪРБАНОВ-АГРО.КОМ ЕООД ВЪРБАН ЙОРДАНОВ ВЪРБАНОВ AEEDAF9C9529[..](ДФЗ|ТР)
ВЪРБАНОВ-АГРО.КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БАУЧЕР 5 НУРИ ЯМЕН БЕЙТУЛА 1DAD884C08C6[..](ДФЗ|ТР)
ВЪРБАНОВ-АГРО.КОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. Баучер 5 ПЕНЧО ПЕЙЧЕВ ДОНЧЕВ 744793BBE6F3[..](ДФЗ|ТР)
ВЪРБАНОВ-АГРО.КОМ VARBANOV-AGRO.KOM 200624756(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
БУЛ - БАТ БУЛ - БАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. ХРИСТО АНАСТАСОВ 39 БУЛ - БАТ ЕООД ОГНЯН ФИДАНОВ УЗУНОВ 73C5A560B55C[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ФИДАНОВ УЗУНОВ 9896364E550C[..](ДФЗ|ТР)
БУЛ - БАТ BUL - BAT 115920952(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 238 666 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 103 071 лв./BGN
Изплатени / Payed: 103 071 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за изхранване на дребен рогат добитък виж доставчиците
Шефика Шаиб

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 533142
Шефика Шаиб ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Шефика Шаиб ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 237 687 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 118 844 лв./BGN
Изплатени / Payed: 118 844 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
Фин-груп ООД
ФИН - ГРУП ООД
ЕИК ID: 111557304
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182943
Фин-груп ООД ФИН - ГРУП ООД ФИН - ГРУП ФИН - ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ с. Трайково 3645 ул. ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА 22 ФИН - ГРУП ООД ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РАДЕВСКА 724CF52A9412[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН КРУМОВ РАДЕВСКИ BA606F7CAD08[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФЧО КИРИЛОВ ПЕТРОВ 323D1602AF00[..](ДФЗ|ТР)
ФИН - ...
Фин-груп ООД ФИН - ГРУП ООД ФИН - ГРУП ФИН - ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ с. Трайково 3645 ул. ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА 22 ФИН - ГРУП ООД ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РАДЕВСКА 724CF52A9412[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН КРУМОВ РАДЕВСКИ BA606F7CAD08[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФЧО КИРИЛОВ ПЕТРОВ 323D1602AF00[..](ДФЗ|ТР)
ФИН - ГРУП FIN - GRUP 111557304(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB342216[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A13467[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Атанасов Недев D87EE3E43600[..](ДФЗ|ТР)
Ива Симеонова Александрова D52249145588[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E47[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 235 598 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 239 лв./BGN
Изплатени / Payed: 94 239 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
СЕВДАЛИН АТАНАСОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 192914
СЕВДАЛИН АТАНАСОВ ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ ...
СЕВДАЛИН АТАНАСОВ ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 231 208 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 164 925 лв./BGN
Изплатени / Payed: 164 925 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство в с. Новоселци, общ. Видин виж доставчиците
"АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН
АДАН-Н ЕООД
ЕИК ID: 815157620
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183393
"АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН АДАН-Н ЕООД АДАН-Н АДАН-Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ПЛОЩАД БДИНЦИ АДАН-Н ЕООД НЕКО ДИМИТРОВ НЕКОВ 2FB15B0C2130[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР НЕКОВ ДИМИТРОВ 00A1B7BF0C82[..](ДФЗ|ТР)
АДАН-Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул.Търговска 2 АДАН-Н ADAN-N 815157620(ДФЗ|ТР)
АГРОКЪЩА МиТ АГРОКЪЩА МиТ ООД БЪЛГАРИЯ ...
"АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН АДАН-Н ЕООД АДАН-Н АДАН-Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ПЛОЩАД БДИНЦИ АДАН-Н ЕООД НЕКО ДИМИТРОВ НЕКОВ 2FB15B0C2130[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР НЕКОВ ДИМИТРОВ 00A1B7BF0C82[..](ДФЗ|ТР)
АДАН-Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул.Търговска 2 АДАН-Н ADAN-N 815157620(ДФЗ|ТР)
АГРОКЪЩА МиТ АГРОКЪЩА МиТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Арда 1 А АГРОКЪЩА МиТ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТОМОВ 0DCFA5260D5E[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКО МИХОВ МИХОВ A92FA2229313[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТИНА МАРИНОВА ПАНЧЕВА F19673AC466F[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 15 В АГРОКЪЩА МиТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АРДА 1 А ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
АГРОКЪЩА МиТ ЕООД АГРОКЪЩА МиТ AGROKASHTA MiT 200427470(ДФЗ|ТР)
ДЖИ-ТРАК ДЖИ-ТРАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.БЯЛА БОНА 3 А ДЖИ-ТРАК ЕООД ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ВЕСЕЛИНОВ FF3A7B0FE807[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ДЕЧКОВ СТАЙКОВ AC5D36C8726D[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ-ТРАК DZHI-TRAK 200743852(ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
АГРОБИОКОНСУЛТ АГРОБИОКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХАН АСПАРУХ 2 0 АГРОБИОКОНСУЛТ ООД ЖАНА ДИМОВА ЛАЧЕВА 800308E7915E[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО АСЕНОВ КРЪСТАНОВ A5D66EA6CFD7[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИОКОНСУЛТ AGROBIOKONSULT 123673590(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 229 711 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 91 884 лв./BGN
Изплатени / Payed: 91 884 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ виж доставчиците
Георги Матански

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 235946
Георги Матански АГРАРСЕРВИЗ АГРАРСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 28 АГРАРСЕРВИЗ ООД СТОЯНЧО ГОЧЕВ БОЙЛОВ C7A628B1DF1A[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ ЕНЧЕВ КОЛЕВ DB22C195169D[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ДФЗ|ТР)
АГРАРСЕРВИЗ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ BB92AF62E8C1[..](ДФЗ|ТР)
...
Георги Матански АГРАРСЕРВИЗ АГРАРСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 28 АГРАРСЕРВИЗ ООД СТОЯНЧО ГОЧЕВ БОЙЛОВ C7A628B1DF1A[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ ЕНЧЕВ КОЛЕВ DB22C195169D[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ДФЗ|ТР)
АГРАРСЕРВИЗ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ BB92AF62E8C1[..](ДФЗ|ТР)
АГРАРСЕРВИЗ AGRARSERVIZ 115100331(ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Добротица 25 Г СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC1[..](ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 SADRUZHIE STOYCHEVI 57 - 65 030172493(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB0[..](ДФЗ|ТР)
ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924[..](ДФЗ|ТР)
ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2[..](ДФЗ|ТР)
РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C946547[..](ДФЗ|ТР)
ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E[..](ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 225 128 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 90 051 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 051 лв./BGN
Проект: Създаване на овощна градина от сливи -село Александрово виж доставчиците
Юлиян Гигов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Юлиян Гигов
Юлиян Гигов
Одобрени разходи / Approved expenses: 224 754 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 112 377 лв./BGN
Изплатени / Payed: 112 093 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за животновъдството виж доставчиците
ЕТ"Захари Борачев"
ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 127030435
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181158
ЕТ"Захари Борачев" ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Загориче 9966 ул.ВИТОША 1 ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ БОРАЧЕВ DE7F8CD561BF[..](ДФЗ|ТР)
ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ZAHARI BORACHEV 127030435(ДФЗ|ТР)
ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 4 ул. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 409 427 В ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЛИНДА ...
ЕТ"Захари Борачев" ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Загориче 9966 ул.ВИТОША 1 ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ЕТ ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ БОРАЧЕВ DE7F8CD561BF[..](ДФЗ|ТР)
ЗАХАРИ БОРАЧЕВ ZAHARI BORACHEV 127030435(ДФЗ|ТР)
ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 4 ул. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 409 427 В ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЛИНДА ЕМИЛОВА ДАВЧЕВА 396925BC36C7[..](ДФЗ|ТР)
ЛД ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ LD IVENT MENIDZHMANT 175389399(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СЛАВЯНСКА 10 БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1AD[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ C74F5F59DBC5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН БОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ 2D999DCBD745[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ BULAVTO-TARGOVISHTE 125573966(ДФЗ|ТР)
АСПРА АСПРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. НИКОЛАЕВСКА 5 АСПРА ООД НЕДКА ПЕТРОВА ЧОРБАДЖИЕВА 2BADF77111ED[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ЧОРБАДЖИЕВ 8F0F7E08A226[..](ДФЗ|ТР)
АСПРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул. Петрохан 96 1 АСПРА ASPRA 117665087(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ИВАНОВ - АКСЕЛ ЛЮБОМИР ИВАНОВ - АКСЕЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Новград 7133 ул. ЕТЪР 25 ЛЮБОМИР ИВАНОВ - АКСЕЛ ЕТ ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЛИЧЕВ FA2F11DCE4B8[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ИВАНОВ - АКСЕЛ LYUBOMIR IVANOV - AKSEL 827191235(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 222 775 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 110 лв./BGN
Изплатени / Payed: 89 110 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"МОСТ - 4" ООД
МОСТ- 4 ООД
ЕИК ID: 201342756
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 528648
"МОСТ - 4" ООД МОСТ- 4 ООД МОСТ- 4 МОСТ- 4 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АРХ. ДАБКО ДАБКОВ 17 МОСТ- 4 ООД ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ НЕШЕВ 0198B758724E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ 72D2CC12E211[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛИН НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 3F08A67C7D6B[..](ДФЗ|ТР)
МИНКА ИВАНОВА НЕШЕВА ...
"МОСТ - 4" ООД МОСТ- 4 ООД МОСТ- 4 МОСТ- 4 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АРХ. ДАБКО ДАБКОВ 17 МОСТ- 4 ООД ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ НЕШЕВ 0198B758724E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ 72D2CC12E211[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛИН НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 3F08A67C7D6B[..](ДФЗ|ТР)
МИНКА ИВАНОВА НЕШЕВА 96DA42599CF6[..](ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКА БАНКА Д 121884560(ДФЗ|ТР)
Банка ДСК ЕАД 121830616(ДФЗ|ТР)
МОСТ- 4 MOST- 4 201342756(ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600[..](ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 221 242 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 88 497 лв./BGN
Изплатени / Payed: 88 497 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника необходима за отглеждане на зърнени и маслодайни култури виж доставчиците
Тони Бешев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 357855
Тони Бешев ДРЕВЕН СВЯТ ДРЕВЕН СВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. ДОКТОР МУСТАКОВ 2 ДРЕВЕН СВЯТ ЕООД ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ FCFE475D5EE8[..](ДФЗ|ТР)
ДРЕВЕН СВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 5000 РУСАЛКА 4 ДРЕВЕН СВЯТ DREVEN SVYAT 203209174(ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ АГРОКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул.Селиолу 32 АГРОКОМ ООД ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ ...
Тони Бешев ДРЕВЕН СВЯТ ДРЕВЕН СВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. ДОКТОР МУСТАКОВ 2 ДРЕВЕН СВЯТ ЕООД ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ FCFE475D5EE8[..](ДФЗ|ТР)
ДРЕВЕН СВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 5000 РУСАЛКА 4 ДРЕВЕН СВЯТ DREVEN SVYAT 203209174(ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ АГРОКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул.Селиолу 32 АГРОКОМ ООД ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ EE69B32FDAC4[..](ДФЗ|ТР)
ЙОАННИС ЕВАНГЕЛОС ГИОФКОС 43B1E1B9814A[..](ДФЗ|ТР)
ТИ БИ АЙ Банк ЕАД 131134023(ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Шести септември 1 УниГио ЕООД 203798317(ДФЗ|ТР)
АГРОКОМ AGROKOM 127522550(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC1[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6D[..](ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E6[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C1[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079[..](ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 197 500 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 98 750 лв./BGN
Изплатени / Payed: 98 750 лв./BGN
Проект: Модернизация на земеделското стопанство виж доставчиците
"НИМ РЕЙНБОУ" ООД
НИМ РЕЙНБОУ ООД
ЕИК ID: 202863420
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 618563
"НИМ РЕЙНБОУ" ООД НИМ РЕЙНБОУ ООД НИМ РЕЙНБОУ НИМ РЕЙНБОУ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бенковски 4201 ул. 6-ТА 2 НИМ РЕЙНБОУ ООД МАРИНА ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРОВА 1E8592819F3D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЮТЮКОВ 02F645F6C8FF[..](ДФЗ|ТР)
МОНЬО СТОЯНОВ СТОЯНОВ BBA1802999D6[..](ДФЗ|ТР)
НИМ РЕЙНБОУ ...
"НИМ РЕЙНБОУ" ООД НИМ РЕЙНБОУ ООД НИМ РЕЙНБОУ НИМ РЕЙНБОУ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бенковски 4201 ул. 6-ТА 2 НИМ РЕЙНБОУ ООД МАРИНА ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРОВА 1E8592819F3D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЮТЮКОВ 02F645F6C8FF[..](ДФЗ|ТР)
МОНЬО СТОЯНОВ СТОЯНОВ BBA1802999D6[..](ДФЗ|ТР)
НИМ РЕЙНБОУ NIM REYNBOU 202863420(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 196 855 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 742 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 742 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачен инвентар за нуждите на земеделското стопанство виж доставчиците
Милена Митева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Милена Митева
Милена Митева
Одобрени разходи / Approved expenses: 193 375 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 116 025 лв./BGN
Изплатени / Payed: 108 971 лв./BGN
Проект: Специализирана земеделска техника за отглеждане на животни виж доставчиците
Кооперация '' Спасител ''
СПАСИТЕЛ К
ЕИК ID: 838102992
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181012
Кооперация '' Спасител '' СПАСИТЕЛ К СПАСИТЕЛ СПАСИТЕЛ К БЪЛГАРИЯ с. Савино 8643 СПАСИТЕЛ К МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОНЕВА 86CE38AA7E10[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ 82240BB0F90B[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ 4660D80A5B27[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ ...
Кооперация '' Спасител '' СПАСИТЕЛ К СПАСИТЕЛ СПАСИТЕЛ К БЪЛГАРИЯ с. Савино 8643 СПАСИТЕЛ К МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОНЕВА 86CE38AA7E10[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ 82240BB0F90B[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ 4660D80A5B27[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ E0BC0ED901AC[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ BB06DA03A4E2[..](ДФЗ|ТР)
РОСА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 99BAD7F49226[..](ДФЗ|ТР)
РАЙНА ЕНЧЕВА ПАРУШЕВА 52E12CDB9F1B[..](ДФЗ|ТР)
НАНКА ГОСПОДИНОВА СТОЯНОВА 77A9A5056F82[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИ ХЮСЕИНОВ КУРДЖОВ 85F51F20A8AD[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ МЛАДЕНОВ ЧАУШЕВ 3F527E1F4381[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 62BC2CBD27FC[..](ДФЗ|ТР)
МИНКО ТОНЕВ ИВАНОВ B34FC740F5D3[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГРОЗЕВ 254239344F9D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ДИНЕВА ВЪЛЧЕВА B453C9352795[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА B46E0A087832[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ F3D365B81003[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО КОСТОВ ТОДОРОВ 3DD9C0868355[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ 3F527E1F4381[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ 3665AD3EA64D[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИНЕВ ГЕЦОВ 0A222F9CE047[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОСТАДИНОВ СТОЕВ 44599CDA0B81[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АСЕНОВ МИЛАНОВ B1D2556A0504[..](ДФЗ|ТР)
КОСТА РУСАНОВ ГЕОРГИЕВ A4526C2DE63D[..](ДФЗ|ТР)
СПАСИТЕЛ SPASITEL 838102992(ДФЗ|ТР)
МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE97[..](ДФЗ|ТР)
НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 1842C706850A[..](ДФЗ|ТР)
Еврометал ООД 834025139(ДФЗ|ТР)
Огнян Василев Василев 570775E2A49C[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 176 121 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 449 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 449 лв./BGN
Проект: Повишаване на конкурентноспсобността и рентабилността на биоземеделско стопанство на ЗП Стоянка Богоева Кабурова виж доставчиците
СТОЯНКА КАБУРОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 573425
СТОЯНКА КАБУРОВА АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
РОК СИЕ РОК СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 13 ет.1 ап.2 РОК СИЕ ООД РАДОСТИНА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА ...
СТОЯНКА КАБУРОВА АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
РОК СИЕ РОК СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 13 ет.1 ап.2 РОК СИЕ ООД РАДОСТИНА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА B0AF3893BC31[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕРГИНОВ ЗАХАРИЕВ 2B68F833C947[..](ДФЗ|ТР)
РОК СИЕ ROK SIE 112595651(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 175 033 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 013 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 013 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗЯ виж доставчиците
"АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1" ЕООД
АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД
ЕИК ID: 114631877
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180059
"АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1" ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любеново 5955 ЛАЗАР ДЕКОВ 8 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБАНОВА 051A5B0F4CF7[..](ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ALBENA SIMEONOVA 1 114631877(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ...
"АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1" ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любеново 5955 ЛАЗАР ДЕКОВ 8 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБАНОВА 051A5B0F4CF7[..](ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ALBENA SIMEONOVA 1 114631877(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD07[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A8[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 172 220 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 86 110 лв./BGN
Изплатени / Payed: 86 066 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО виж доставчиците
Георги Мицков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 569427
Георги Мицков КББГ КББГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.ЧЕРВЕНА СТЕНА 46 КББГ ЕООД СЛАВЕ НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ 5DCE7BE5CC36[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВЕВА ПРОХАСКА 247D339DA723[..](ДФЗ|ТР)
КББГ KBBG 202044759(ДФЗ|ТР)
Георги Мицков КББГ КББГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.ЧЕРВЕНА СТЕНА 46 КББГ ЕООД СЛАВЕ НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ 5DCE7BE5CC36[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВЕВА ПРОХАСКА 247D339DA723[..](ДФЗ|ТР)
КББГ KBBG 202044759(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 148 776 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 266 лв./BGN
Изплатени / Payed: 89 266 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"НОВАЧЕНЕ 14"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К
ЕИК ID: 203008036
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 619856
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"НОВАЧЕНЕ 14" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К БЪЛГАРИЯ с. Новачене 2147 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 51B24AB67707[..](ДФЗ|ТР)
ДОЦО ПЕТРОВ ДОЦОВ 14B67E1DE7FE[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ...
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"НОВАЧЕНЕ 14" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К БЪЛГАРИЯ с. Новачене 2147 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 К РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 51B24AB67707[..](ДФЗ|ТР)
ДОЦО ПЕТРОВ ДОЦОВ 14B67E1DE7FE[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 0013DE9066D1[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ 03C85219B8E0[..](ДФЗ|ТР)
ГИНКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА F16781AD7E9E[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНЧО МАРИНОВ ДИМИТРОВ A3255C47D288[..](ДФЗ|ТР)
ГИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА CE223431E557[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕТОВ 1F6CFBF8FBF7[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ ДИЛОВ ЙОРДАНОВ 73B80620F0C2[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕШКОВ B35AAB50C5E0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВАЧЕНЕ 14 ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA NOVACHENE 14 203008036(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 148 534 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 74 267 лв./BGN
Изплатени / Payed: 74 267 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от 33дка сливи и 24.361дка палметно насаждение от ябълки, изграждане на капкова поливна система, покупка на техника и прикачен инвентар" виж доставчиците
"ПРО-АГРО 93" ООД
ПРО-АГРО 93 ООД
ЕИК ID: 147000855
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184771
"ПРО-АГРО 93" ООД ПРО-АГРО 93 ООД ПРО-АГРО 93 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ПРОБУДА 57 ПРО-АГРО 93 ООД ГЕОРГИ КОСТОВ СЛИВОВСКИ 39FF637FB057[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ НИКОВ DD9DE53092F4[..](ДФЗ|ТР)
ДИЯН ГЕОРГИЕВ СЛИВОВСКИ 6151FB95572E[..](ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 93 ...
"ПРО-АГРО 93" ООД ПРО-АГРО 93 ООД ПРО-АГРО 93 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ПРОБУДА 57 ПРО-АГРО 93 ООД ГЕОРГИ КОСТОВ СЛИВОВСКИ 39FF637FB057[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ НИКОВ DD9DE53092F4[..](ДФЗ|ТР)
ДИЯН ГЕОРГИЕВ СЛИВОВСКИ 6151FB95572E[..](ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ ул. Пробуда 57 СОФИЯ ВАСИЛЕВА БУДЖЕВА-НИКОВА D8370DF53A9B[..](ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 93 147000855(ДФЗ|ТР)
ОМДЕНТ 202281021(ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Пробуда 57 ПРО-АГРО 93 PRO-AGRO 93 147000855(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ 34 ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ЕТ ИВАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ 61AA9DA52304[..](ДФЗ|ТР)
ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ VIAN - IVAN ZLATEV 102888853(ДФЗ|ТР)
ЦАНЕВ ЦАНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кубрат 7300 ул. ОБОРИЩЕ 10, ЖСК. СТРОИТЕЛ ЦАНЕВ ЕООД ЦВЕТАЛИН ХРИСТОВ ЦАНЕВ B17F53D8A92F[..](ДФЗ|ТР)
ЦАНЕВ TSANEV 116582934(ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FA[..](ДФЗ|ТР)
СИГМА - 5 ООД 102669090(ДФЗ|ТР)
Иван Георгиев Балев 586123BD23B9[..](ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650(ДФЗ|ТР)
КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ВЪЗРАЖДАНЕ 64 А КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ ЕТ КРАСИМИР ПЕТРОВ НЕДЕВ 076EF6A783D1[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ KRASI - KRASIMIR NEDEV 128563984(ДФЗ|ТР)
ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0[..](ДФЗ|ТР)
ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F829[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656(ДФЗ|ТР)
АГРОКОНСУЛТ 2000 АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к.ИЗГРЕВ 34 7 АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД ЕМИЛ ИВАНОВ СТОЕВ 829E5D017C11[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 кв.Ветрен, ул. Александър Стамболийски 11 АГРОКОНСУЛТ 2000 AGROKONSULT 2000 102614489(ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7[..](ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645(ДФЗ|ТР)
ТЕЯ-БУРГАС ТЕЯ-БУРГАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ДЕБЕЛТ 54 ТЕЯ-БУРГАС ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ CA589C7804FD[..](ДФЗ|ТР)
АПОСТОЛ ЧАНЕВ ЧАНЕВ 7BAB05E0EBFD[..](ДФЗ|ТР)
ТЕЯ-БУРГАС TEYA-BURGAS 102001874(ДФЗ|ТР)
ЛЮБЧЕВ ЛЮБЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 70 3 ЛЮБЧЕВ ЕООД ГЕОРГИ ЛЮБЧЕВ ГЕОРГИЕВ 5C71F071683D[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБЧЕВ LYUBCHEV 102893640(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 137 286 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 643 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 948 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
ET" АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ"
АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ
ЕИК ID: 117631754
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182248
ET" АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ" АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Глоджево 7040 ул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 41 АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ ЮКСЕЛ ИСМЕТОВ АХМЕДОВ DEDF487CBEE1[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Петров C6BFBC35F18C[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ Агрогло-Юксел Ахмедов 117631754(ДФЗ|ТР)
...
ET" АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ" АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Глоджево 7040 ул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 41 АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ ЕТ ЮКСЕЛ ИСМЕТОВ АХМЕДОВ DEDF487CBEE1[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Петров C6BFBC35F18C[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ Агрогло-Юксел Ахмедов 117631754(ДФЗ|ТР)
Солмейт ЕООД 201750804(ДФЗ|ТР)
АГРОГЛО - ЮКСЕЛ АХМЕДОВ AGROGLO - YUKSEL AHMEDOV 117631754(ДФЗ|ТР)
ЕМ БГСОЛАР ЕМ БГСОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. МИДЖУР 29 ЕМ БГСОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ДУНАВ 36 ЕМ БГСОЛАР ЕООД ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА БУМБАРОВА 808A51B295CD[..](ДФЗ|ТР)
ЕМ БГСОЛАР EM BGSOLAR 201976454(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 131 587 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 794 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 635 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"РУМИ АГРО 2011" ЕООД
РУМИ АГРО 2011 ЕООД
ЕИК ID: 201478158
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 530932
"РУМИ АГРО 2011" ЕООД РУМИ АГРО 2011 ЕООД РУМИ АГРО 2011 РУМИ АГРО 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ГРАФ ИГНАТИЕВ 33 РУМИ АГРО 2011 ЕООД ВАСИЛ НИКОЛАЙЧОВ ПЕТРОВ 303997A1AF86[..](ДФЗ|ТР)
РУМИ АГРО 2011 RUMI AGRO 2011 201478158(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ...
"РУМИ АГРО 2011" ЕООД РУМИ АГРО 2011 ЕООД РУМИ АГРО 2011 РУМИ АГРО 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ГРАФ ИГНАТИЕВ 33 РУМИ АГРО 2011 ЕООД ВАСИЛ НИКОЛАЙЧОВ ПЕТРОВ 303997A1AF86[..](ДФЗ|ТР)
РУМИ АГРО 2011 RUMI AGRO 2011 201478158(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 126 299 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 63 149 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 149 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на животновъдното стопанство виж доставчиците
Стелиян Атанасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 226494
Стелиян Атанасов НИКО-АГРОТЕХНИКА НИКО-АГРОТЕХНИКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 12 Б НИКО-АГРОТЕХНИКА ООД КАЛИНКА СТОЯНОВА БЕЛАМЕЗОВА-ИЛИЕВА 95C0E6E8E792[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМОВА C14DB1486388[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЯН НИКОЛАЕВ ДИМОВ ...
Стелиян Атанасов НИКО-АГРОТЕХНИКА НИКО-АГРОТЕХНИКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 12 Б НИКО-АГРОТЕХНИКА ООД КАЛИНКА СТОЯНОВА БЕЛАМЕЗОВА-ИЛИЕВА 95C0E6E8E792[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМОВА C14DB1486388[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЯН НИКОЛАЕВ ДИМОВ 4704D308118B[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ НИКО-НИКОЛАЙ ИЛИЕВ - МИРОСЛАВА ДИМОВА 124632194(ДФЗ|ТР)
НИКО-АГРОТЕХНИКА ООД 124624906(ДФЗ|ТР)
НИКО-АГРОТЕХНИКА NIKO-AGROTEHNIKA 124624906(ДФЗ|ТР)
СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C52[..](ДФЗ|ТР)
СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 121 195 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 60 597 лв./BGN
Изплатени / Payed: 60 597 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана стопанска техника за обработване на лозя" виж доставчиците
"Либера Естейт " ООД
Хотово Инвестмънт ЕООД
ЕИК ID: 202496718
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 614191
"Либера Естейт " ООД Хотово Инвестмънт ЕООД Хотово Инвестмънт Хотово Инвестмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Витоша 146 Б Хотово Инвестмънт ЕООД Филип Михайлов Харманджиев F5BD74BE9844[..](ДФЗ|ТР)
Хотово Инвестмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дамяница 2813 сграда Винпром Хотово Инвестмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Славянска 2 Веселин Бранимиров Борисов ...
"Либера Естейт " ООД Хотово Инвестмънт ЕООД Хотово Инвестмънт Хотово Инвестмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Витоша 146 Б Хотово Инвестмънт ЕООД Филип Михайлов Харманджиев F5BD74BE9844[..](ДФЗ|ТР)
Хотово Инвестмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дамяница 2813 сграда Винпром Хотово Инвестмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Славянска 2 Веселин Бранимиров Борисов 68FC1361BEB3[..](ДФЗ|ТР)
СИЕСАЙЕФ АД 131385285(ДФЗ|ТР)
Драган Благоев Благоев 72D2B35A8C11[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ЙОРДАНОВА СПАСОВА 715E7278C597[..](ДФЗ|ТР)
Веселин Василев Табаков 56095B370DE6[..](ДФЗ|ТР)
Марина Гаврилова Кирилова 694FD9D206F9[..](ДФЗ|ТР)
ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА 19602B9DD9AD[..](ДФЗ|ТР)
Хотово Инвестмънт 2 202571380(ДФЗ|ТР)
ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ 202496718(ДФЗ|ТР)
Хотово Инвестмънт Hotovo Investmant 202496718(ДФЗ|ТР)
ГЛЕНКОМ ГЛЕНКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14 ГЛЕНКОМ ЕООД НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ КОЛЕВ C58B4B3B3CCE[..](ДФЗ|ТР)
ГЛЕНКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ИНДУСТРИАЛЕН ГЛЕНКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 кв. ИНДУСТРИАЛЕН, ул. ЛУБОР БАЙЕР 34 ГЛЕНКОМ GLENKOM 119063478(ДФЗ|ТР)
СКАЙТРАК СКАЙТРАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 УЛ.ПОЛКОВНИК БОЧЕВ 4 СКАЙТРАК ООД КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ 3501DC73BE4B[..](ДФЗ|ТР)
КАТЯ КОСТАДИНОВА СКЕВОВА-ВАНГЕЛОВА 14C19D6613CA[..](ДФЗ|ТР)
СКАЙТРАК ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калояново 4173 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 36 СКАЙТРАК SKAYTRAK 203429722(ДФЗ|ТР)
КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C554[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB4[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603[..](ДФЗ|ТР)
КАМТ KAMT 102004105(ДФЗ|ТР)
АГРОТУР ИНВЕСТ АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Маноле 4137 22-РА 1 АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ДАМЕ ГРУЕВ 4 АГРОТУР ИНВЕСТ ЕООД ТАНЯ ТОДОРОВА ЧЕРКЕЗОВА 00AE0804EAC8[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Мария Йосифова Коева 793145E9D271[..](ДФЗ|ТР)
Йосиф Серафимов Делгянски 3F91FABDDD45[..](ДФЗ|ТР)
ТАЙГЪР АГРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Кукленско шосе 3 Венелин Йосифов Делгянски D240168E8489[..](ДФЗ|ТР)
ТАЙГЪР АГРИ ТАЙГЪР АГРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 Даме Груев 4 АГРОТУР ИНВЕСТ AGROTUR INVEST 200834110(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 278 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 639 лв./BGN
Изплатени / Payed: 59 639 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника и инвентар за нуждите на стопанството на ЗП Георги Иванов Гичев виж доставчиците
Георги Гичев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 353647
Георги Гичев ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. ...
Георги Гичев ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 116 058 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 029 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 029 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЧЕРЕШОВО НАСАЖДЕНИЕ,ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР-С.БРЕСТОВИЦА,ОБЩ.РОДОПИ,ОБЛ.ПЛОВДИВ виж доставчиците
АСПАРУХ АНДОНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 564759
АСПАРУХ АНДОНОВ ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. ИЗТОЧЕН 80 ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД ДЕЛЯНА ДОНЧЕВА КАЗАКОВА 3242864AC94C[..](ДФЗ|ТР)
АБДУЛА САЛИЦ A2C87B041C26[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕНЕВ МИЛЕВ 13A2FB231EF6[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА ДОНЧЕВА КАЗАКОВА ...
АСПАРУХ АНДОНОВ ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. ИЗТОЧЕН 80 ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД ДЕЛЯНА ДОНЧЕВА КАЗАКОВА 3242864AC94C[..](ДФЗ|ТР)
АБДУЛА САЛИЦ A2C87B041C26[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕНЕВ МИЛЕВ 13A2FB231EF6[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА ДОНЧЕВА КАЗАКОВА 5A61E8E86299[..](ДФЗ|ТР)
АБДУЛА САЛИУ 03010E05F24F[..](ДФЗ|ТР)
ДОНЧО ЯНКОВ КАЗАКОВ CD0E2A5F4215[..](ДФЗ|ТР)
ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. СЛИВНИЦА 9 АРНЕЛ АЛЯЙДИН ЯКУБ 1250FA22CC58[..](ДФЗ|ТР)
ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ SHAMOT 2000 BALGARIYA 115505778(ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810(ДФЗ|ТР)
ЕМБАК ЕМБАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 106 Г ЕМБАК ЕООД ЕМИЛ МИХАЙЛОВ БАКЪРДЖИЕВ 6561781F8C93[..](ДФЗ|ТР)
ЕМБАК EMBAK 160131838(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7[..](ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645(ДФЗ|ТР)
ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Смилец 4531 ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ СД ПЕТЯ НИКОЛОВА ГРЪБЛЕВА-КОДИНОВА 9166E0D4F251[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ PETONIKA 2000 - GRABLEVA I SIE 112057152(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 115 590 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 727 лв./BGN
Изплатени / Payed: 59 727 лв./BGN
Проект: Закупуване на замеделска техника виж доставчиците
Станимир Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 426095
Станимир Георгиев ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова ...
Станимир Георгиев ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 115 331 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 665 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 665 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за растениевъдството виж доставчиците
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 214385
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE97[..](ДФЗ|ТР)
НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ...
ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE97[..](ДФЗ|ТР)
НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 1842C706850A[..](ДФЗ|ТР)
Еврометал ООД 834025139(ДФЗ|ТР)
Огнян Василев Василев 570775E2A49C[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555(ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 23 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E47[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ AGROTRON-M - MELIHA ISMAIL 125535855(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB342216[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A13467[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Атанасов Недев D87EE3E43600[..](ДФЗ|ТР)
Ива Симеонова Александрова D52249145588[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593(ДФЗ|ТР)
АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 2 АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ ООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРОВА EC772A9E6D73[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИН ВАСИЛЕВ КАРОВ A06C079B9D1B[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПУЧАРОВ 3AE17DFE27FC[..](ДФЗ|ТР)
АГРОНИКА - КАРОВ И СИЕ AGRONIKA - KAROV I SIE 030208402(ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FA[..](ДФЗ|ТР)
СИГМА - 5 ООД 102669090(ДФЗ|ТР)
Иван Георгиев Балев 586123BD23B9[..](ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 114 300 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 150 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 150 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
НУРСЕЛ КОШУДЖУ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 352081
НУРСЕЛ КОШУДЖУ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ ...
НУРСЕЛ КОШУДЖУ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
АГЛО ХАЛ АГЛО ХАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ДИАНА 17 АГЛО ХАЛ ЕООД ХРИСТО ВИДОЛОВ ХРИСТОВ 74A48B7758C1[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ЗАНЕВ AD69A124D02D[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КИСИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44[..](ДФЗ|ТР)
АГЛО ХАЛ AGLO HAL 202477721(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C50336[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД 103044907(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D[..](ДФЗ|ТР)
ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2C[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E3448[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9D[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971[..](ДФЗ|ТР)
ЕНИГМА - 2 131175073(ДФЗ|ТР)
ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073(ДФЗ|ТР)
Йордан Савов Тодоров CA36797D239C[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХРЕМОНТ АГРОТЕХРЕМОНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ИНДУСТРИАЛЕН Мара Тасева АГРОТЕХРЕМОНТ АД ЛЮРЕТА СТЕФАНОВА КАРЕВСКА AA3399E06049[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХРЕМОНТ АД 125032569(ДФЗ|ТР)
ДИОНА ООД 121557231(ДФЗ|ТР)
КОНКОРДИЯ-ВИНЧЕНЦО ООД 121318352(ДФЗ|ТР)
ФЕБА ООД 175137882(ДФЗ|ТР)
ПАЛЕНА ООД 130492715(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХРЕМОНТ-61 АД 835015219(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХРЕМОНТ-61 АД (ново име Агротехремонт АД) 835015219(ДФЗ|ТР)
ДИОНА 121557231(ДФЗ|ТР)
ПАЛЕНА 130492715(ДФЗ|ТР)
ФЕБА 175137882(ДФЗ|ТР)
Светлана Иванова Георгиева FA1E75D235E8[..](ДФЗ|ТР)
Винченцо Владимиров Каревски 353E4CB63FD5[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХРЕМОНТ AGROTEHREMONT 835015219(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 113 400 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 040 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 040 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Хамди Кяшиф

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 219124
Хамди Кяшиф БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА ...
Хамди Кяшиф БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 111 948 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 61 571 лв./BGN
Изплатени / Payed: 61 571 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
Максимилиян Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 587676
Максимилиян Иванов СЕВИ-90 СЕВИ-90 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Осенец 7267 ул. СТЕФАН РАДКОВ 70 СЕВИ-90 ЕООД САМЕТ БЕХЧЕТОВА САМИЕВА 9544412D9DBE[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БУЗЛУДЖА 24 АГРИКОРП ЕООД ЙОРДАН ПЕТРОВ ДЯКОВ 2D1BF601C190[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. МАРИЦА 5 ...
Максимилиян Иванов СЕВИ-90 СЕВИ-90 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Осенец 7267 ул. СТЕФАН РАДКОВ 70 СЕВИ-90 ЕООД САМЕТ БЕХЧЕТОВА САМИЕВА 9544412D9DBE[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БУЗЛУДЖА 24 АГРИКОРП ЕООД ЙОРДАН ПЕТРОВ ДЯКОВ 2D1BF601C190[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКОРП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. МАРИЦА 5 ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ 96A2F219CD85[..](ДФЗ|ТР)
СЕВИ-90 SEVI-90 116590895(ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТЕВ A585E9C5223B[..](ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС Строителна Техника ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА INOVEKS STROITELNA TEHNIKA 200075574(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 102 917 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 459 лв./BGN
Изплатени / Payed: 51 459 лв./BGN
Проект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на трактор Antonio Carraro, модел TGF 7800 S, пръскачка Florida, модел PLN.PE.1500,шредер Zanon, модел TGF 1800, дискова брана Ugurtar, модел 18АТНD46, навесна пръскачка ММ, модел GP300, 2 бр. хербицидни глави ММ, продълбочител Ugurtar, модел 07UTCP виж доставчиците
Ешреф Хасан

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 202585
Ешреф Хасан ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
Ешреф Хасан ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 98 991 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 596 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 596 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
ЕТ"ЗОНГОВ-2-ДИАН ХРИСТОВ
ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ
ЕИК ID: 125515607
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184046
ЕТ"ЗОНГОВ-2-ДИАН ХРИСТОВ ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.ПАЛАУЗОВ 30 ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ ДИАН ТОДОРОВ ХРИСТОВ 08ECBA0F91CE[..](ДФЗ|ТР)
ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ZONGOV-2 - DIAN HRISTOV 125515607(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ...
ЕТ"ЗОНГОВ-2-ДИАН ХРИСТОВ ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.ПАЛАУЗОВ 30 ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ЕТ ДИАН ТОДОРОВ ХРИСТОВ 08ECBA0F91CE[..](ДФЗ|ТР)
ЗОНГОВ-2 - ДИАН ХРИСТОВ ZONGOV-2 - DIAN HRISTOV 125515607(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 115 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 557 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 557 лв./BGN
Проект: "ИНВЕСТИЦИИ В БИО ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ЕЛИТ КОМЕРС-95 ООД - С. ТУРИЯ, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ" виж доставчиците
"Елит Комерс 95 "ООД
ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД
ЕИК ID: 123679740
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183813
"Елит Комерс 95 "ООД ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ЕЛИТ КОМЕРС 95 ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ИЗТОК 28 Г ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ДАНИЕЛ БОНЧЕВ ДАМЯНОВ F18916E329C4[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПОРОВ 0E40C5F93B23[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ КОМЕРС 95 ELIT KOMERS 95 123679740(ДФЗ|ТР)
ФЕНС КОНСТРУКТ ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
"Елит Комерс 95 "ООД ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ЕЛИТ КОМЕРС 95 ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ИЗТОК 28 Г ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ДАНИЕЛ БОНЧЕВ ДАМЯНОВ F18916E329C4[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПОРОВ 0E40C5F93B23[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИТ КОМЕРС 95 ELIT KOMERS 95 123679740(ДФЗ|ТР)
ФЕНС КОНСТРУКТ ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 117 Б ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД Иван Колев Манев 392C9A60BEB7[..](ДФЗ|ТР)
ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Средец 6066 УПИ VII-313, кв.61 ФЕНС КОНСТРУКТ FENS KONSTRUKT 203617069(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 93 185 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 593 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 593 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и инвентар виж доставчиците
Стефан Стойчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 223258
Стефан Стойчев АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
Стефан Стойчев АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 429 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 715 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 715 лв./BGN
Проект: Закупуване на лозарска земеделска техника и прикачен инвентар виж доставчиците
ЕТ ''КИРИЛ ФАКИРЕВ''
КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ
ЕИК ID: 202409581
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 594698
ЕТ ''КИРИЛ ФАКИРЕВ'' КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ КИРИЛ ФАКИРЕВ КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ХАН ТЕРВЕЛ 47А КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ КИРИЛ КОЛЕВ ФАКИРЕВ 8DCE103DF52F[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ФАКИРЕВ KIRIL FAKIREV 202409581(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ ...
ЕТ ''КИРИЛ ФАКИРЕВ'' КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ КИРИЛ ФАКИРЕВ КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ХАН ТЕРВЕЛ 47А КИРИЛ ФАКИРЕВ ЕТ КИРИЛ КОЛЕВ ФАКИРЕВ 8DCE103DF52F[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ФАКИРЕВ KIRIL FAKIREV 202409581(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD07[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A8[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 90 039 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 019 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 019 лв./BGN
Проект: Покриване изискванията на Директива на ЕС 91/676/ЕИО чрез технологична модернизация на Земеделски производител Димитрина Минова Зеринова виж доставчиците
Димитрина Зеринова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 556509
Димитрина Зеринова АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
Димитрина Зеринова АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 89 965 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 976 лв./BGN
Изплатени / Payed: 62 976 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Иван Личев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 596098
Иван Личев АГРО БУЛ СЕРВИЗ АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ХРИСТО БОТЕВ 2 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНОВ DFE36EDC49DA[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БУЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ул. ХРИСТО БОТЕВ 2 МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАРКОВ ...
Иван Личев АГРО БУЛ СЕРВИЗ АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ХРИСТО БОТЕВ 2 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНОВ DFE36EDC49DA[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БУЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ул. ХРИСТО БОТЕВ 2 МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАРКОВ C9B819D9AFCE[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БУЛ СЕРВИЗ AGRO BUL SERVIZ 201450543(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 88 605 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 302 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 302 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Владимир Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 390836
Владимир Йорданов АГРО БУЛ СЕРВИЗ АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ХРИСТО БОТЕВ 2 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНОВ DFE36EDC49DA[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БУЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ул. ХРИСТО БОТЕВ 2 МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАРКОВ ...
Владимир Йорданов АГРО БУЛ СЕРВИЗ АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ХРИСТО БОТЕВ 2 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНОВ DFE36EDC49DA[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БУЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ с. Обнова 5922 ул. ХРИСТО БОТЕВ 2 МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАРКОВ C9B819D9AFCE[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БУЛ СЕРВИЗ AGRO BUL SERVIZ 201450543(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 87 800 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 43 900 лв./BGN
Изплатени / Payed: 43 900 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника - "Трактор с прикачен инвентар" виж доставчиците
Джемал Якуб

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 319826
Джемал Якуб ШЕРИТОН - НТ ШЕРИТОН - НТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Янко Кожухаров 8 ШЕРИТОН - НТ ЕООД СТАНКА ГОЧЕВА ШЕРЕМЕТОВА C5A5550186FD[..](ДФЗ|ТР)
ШЕРИТОН - НТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Стефан Стамболов 1 А ШЕРИТОН - НТ SHERITON - NT 200892170(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ ...
Джемал Якуб ШЕРИТОН - НТ ШЕРИТОН - НТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Янко Кожухаров 8 ШЕРИТОН - НТ ЕООД СТАНКА ГОЧЕВА ШЕРЕМЕТОВА C5A5550186FD[..](ДФЗ|ТР)
ШЕРИТОН - НТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Стефан Стамболов 1 А ШЕРИТОН - НТ SHERITON - NT 200892170(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC1[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6D[..](ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E6[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C1[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079[..](ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
ЛЕО КОМЕРС ЛЕО КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2 ЛЕО КОМЕРС ООД ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ 91A9ADD71D18[..](ДФЗ|ТР)
ТОНКА АСЕНОВА МАТЕЕВА FD13127646DB[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИН ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ FB81577131D4[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕО КОМЕРС LEO KOMERS 126740440(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 87 587 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 43 794 лв./BGN
Изплатени / Payed: 43 794 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника като част от преструктуриране на полупазарно стопанство и развитие в сферата на биологичното производство виж доставчиците
Асен Асенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Асен Асенов
Асен Асенов
Одобрени разходи / Approved expenses: 85 570 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 42 745 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ виж доставчиците
Кондюфрут ЕООД
КОНДЮФРУТ ЕООД
ЕИК ID: 127606493
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180862
Кондюфрут ЕООД КОНДЮФРУТ ЕООД КОНДЮФРУТ КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 18 3 КОНДЮФРУТ ЕООД Кольо Дочев Колев CA656A691527[..](ДФЗ|ТР)
Тихомир Колев Дочев A0F16FE20368[..](ДФЗ|ТР)
КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Паламарца 7850 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 2 СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ ...
Кондюфрут ЕООД КОНДЮФРУТ ЕООД КОНДЮФРУТ КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 18 3 КОНДЮФРУТ ЕООД Кольо Дочев Колев CA656A691527[..](ДФЗ|ТР)
Тихомир Колев Дочев A0F16FE20368[..](ДФЗ|ТР)
КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Паламарца 7850 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 2 СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ AFEF665BD68A[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ „ДЖЕТ – КИРИЛ КЪНЧЕВ” 201620789(ДФЗ|ТР)
КОДЖЕБАШ 90 203524362(ДФЗ|ТР)
ДЖЕТ - КИРИЛ КЪНЧЕВ 201620789(ДФЗ|ТР)
КОНДЮФРУТ KONDYUFRUT 127606493(ДФЗ|ТР)
ТЕЯ-БУРГАС ТЕЯ-БУРГАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ДЕБЕЛТ 54 ТЕЯ-БУРГАС ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ CA589C7804FD[..](ДФЗ|ТР)
АПОСТОЛ ЧАНЕВ ЧАНЕВ 7BAB05E0EBFD[..](ДФЗ|ТР)
ТЕЯ-БУРГАС TEYA-BURGAS 102001874(ДФЗ|ТР)
ЛЕСГРУП 2015 ЛЕСГРУП 2015 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ЧАТАЛДЖА 94 ЛЕСГРУП 2015 ООД ЙОРДАН СТЕФКОВ БОГОВ 1CD063679F43[..](ДФЗ|ТР)
СЪБИН РУСЧЕВ КРЪСТЕВ BEEE19036F66[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕСГРУП 2015 LESGRUP 2015 203412623(ДФЗ|ТР)
РЕМБИ РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул.ТРЕТИ МАРТ 16-А РЕМБИ АД ФИЛИП ИВАНОВ САРИЕВ 3750BFDC48AA[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛО ПОЛГИ 5103CE6F7826[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНКО КАМПАНИ 6EBFB4044C17[..](ДФЗ|ТР)
ПАОЛО ФУГИ 9164F710EAC1[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР ЦЕНОВ БЪРЗАШКИ 40931A4A6B7A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА EA65C79FD6A6[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ФИЛИПОВ САРИЕВ 2EEC1ED0E87D[..](ДФЗ|ТР)
ПАОЛО ФУЧИ 91EFF0EA27F4[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛО ПОЛЧИ CFA51EFE1719[..](ДФЗ|ТР)
ЛУИДЖИ ФУЧИ 6FA2CA1EB8DA[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА 153F38F86D3E[..](ДФЗ|ТР)
ЛОРЕТА БИКИ F4A52D89487D[..](ДФЗ|ТР)
РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 Трети март 16-А РЕМБИ REMBI 104509309(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB0[..](ДФЗ|ТР)
ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924[..](ДФЗ|ТР)
ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2[..](ДФЗ|ТР)
РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C946547[..](ДФЗ|ТР)
ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E[..](ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 75 286 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 30 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 30 114 лв./BGN
Проект: "Създаване и отглеждане на лавандулово насаждение за биологично производство на лавандула на обща площ от 50 дка. в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област. Закупуване на специализирана селскостопанска техника" виж доставчиците
" Сортови семена София " А Д
СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД
ЕИК ID: 121718268
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181918
" Сортови семена София " А Д СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 1 СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД ЦАНКО СВИЛЕНОВ ДИНЕВ 3636ED372656[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ 762293BA5EA7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЯН ФЛОРИ ХРИСТОВ ...
" Сортови семена София " А Д СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 1 СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ АД ЦАНКО СВИЛЕНОВ ДИНЕВ 3636ED372656[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ 762293BA5EA7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЯН ФЛОРИ ХРИСТОВ 2BE89515336F[..](ДФЗ|ТР)
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ДАНЧЕВА - зам.прокурист C02CD0F442CA[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ 04308D98321F[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ЦАНКОВ ДИНЕВ E06AF814F27B[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ТЮЛТИНОВА FBE6023592F9[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВА ЦАНКОВА ПАНКЕВА A290D53BD5EF[..](ДФЗ|ТР)
СОРТОВИ СЕМЕНА-СОФИЯ SORTOVI SEMENA-SOFIYA 121718268(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН БИОСЕРТ БАЛКАН БИОСЕРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ХРИСТО Г. ДАНОВ 13 БАЛКАН БИОСЕРТ ООД ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА НЕНЧЕВА 3A763911D3C7[..](ДФЗ|ТР)
ХЛАДИЛНИК-КОСТЕНЕЦ АД 130867752(ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ КРЪСТЕВ ДАНОВ 4D4BAEAF50E3[..](ДФЗ|ТР)
ФОНДАЦИЯ ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ 831575754(ДФЗ|ТР)
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА 121575966(ДФЗ|ТР)
ФОНДАЦИЯ ФАЕЛ 110003469(ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ПАВЛОВ КУНЧЕВ F4FB8CA3F6E7[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН БИОСЕРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4018 бул. Княгиня Мария Луиза 47 БАЛКАН БИОСЕРТ BALKAN BIOSERT 115772457(ДФЗ|ТР)
КООПЕРАЦИЯ ЗОРА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА К БЪЛГАРИЯ с. Замфирово 3530 КООПЕРАЦИЯ ЗОРА К ГЕНО ИВАНОВ ПЕТКО