ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M122 намери 10 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M122 Община Тетевен
000291698
391 166 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Извършване на отгледни сечи в гори до 40 годишна възраст в общински гори и закупуване на специализирана горска техника и оборудване.
2013 M122 Община Костенец
000776349
368 444 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 330 044 лв./BGN)
Закупуване на техника за подобряване икономическата стоиност на горите на Община Костенец
2013 M122 Община Средец
000056878
182 580 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 182 580 лв./BGN)
"Закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на Общината Средец"
2013 M122 Община Минерални бани
000903743
173 706 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 173 706 лв./BGN)
Подобряване на горския фонд и икономическата стойност на горите в Община Минерални бани
2013 M122 Столична община
000696327
140 156 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 130 629 лв./BGN)
"Закупуване на специализирана горска техника и оборудване и машиниза извози товарене на дървесина"
2013 M122 Община Чавдар
000777230
162 058 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 161 802 лв./BGN)
"Подобряване на качеството и количеството на дървесината от общинска гора - собственост на Община Чавдар, чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на специализарано оборудване"
2013 M122 Община Средец
000056878
87 131 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури, кастрене в горски култури до 40 годишна възраст в общински гори на Община Средец
2013 M122 "ЕКОТЕКНИКА" EООД
ЕКОТЕКНИКА ООД
130117494
63 556 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 556 лв./BGN)
Подобряване на икономическата стойност на горите на "Екотекника"ЕООД
2013 M122 Община Златица
000776464
59 637 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Подобряване икономическата стойност на горите в община златица
2013 M122 Община Доспат
000614906
17 664 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 2 925 939 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate