ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M123 намери 470 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M123 "АНСДА" ЕООД
АНСДА ЕООД
114608693
3 911 603 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 911 600 лв./BGN)
Разширение на зърнобаза силозен тип с инсталация за студено пресоване на маслодайни култури
2013 M123 "Клеърмонт" АД
КЛЕЪРМОНТ АД
202056334
3 902 186 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 867 486 лв./BGN)
"Изгаждане на мелнично предприятие за преработка на зърно със силозно стопанство в гр. Камено"
2013 M123 "МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003"OOД
МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД
119609781
1 861 927 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 835 332 лв./BGN)
Модернизация на мелнично предприятие чрез монтаж на ново технологично оборудване
2013 M123 "Зърнен комплекс"
ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД
201971375
3 662 093 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 831 047 лв./BGN)
"Фабрика за производство на нерафинирано слънчогледово масло, пелети, складово стопанство "силозен тип" и плоски складове със съпътстващи кантарно, трафопост, офисна част, лаборатория и товаро-разтоварище, находяща се в поземлен имот 000374 в землището на гр. Игнатиево с ЕКАТТЕ 32278, Община Аксаково.
2013 M123 "АЛДАГОТ" ООД
АЛДАГОТ ООД
130988693
3 201 704 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 166 300 лв./BGN)
Разширение и реконструкция на производство на месни полуфабрикати и деликатеси с магазин, ресторант и офиси, гр. Костинброд
2013 M123 "Вита Фрут" ЕООД
ВИТА ФРУТ ЕООД
201284420
3 112 936 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 112 275 лв./BGN)
Изграждане на предприятие за преработка на плодове чрез сушене и покупка на технологично оборудванеИван
2013 M123 "ГенТо Милл" ООД
ГенТо Милл ООД
200873405
2 978 208 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 962 358 лв./BGN)
Мелничен комплекс с капацитет 100т/24 часа,три броя силоза,авторазтоварище,автокантар,ПП водоем и портиерна
2013 M123 "Папас-Олио"АД
ПАПАС-ОЛИО АД
838175022
1 290 604 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 290 604 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО
2013 M123 Кооперация "Агрокомерс 98"
АГРОКОМЕРС - 98 К
115189903
2 398 424 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 398 424 лв./BGN)
Предприятие за производство и съхранение на фураж
2013 M123 "Новира" ЕООД
НОВИРА ЕООД
201329157
2 350 232 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 340 692 лв./BGN)
Изграждане на Предприятие за преработка на месо и фирмен магазин от "НОВИРА" ЕООД
2013 M123 "МММ Импорт" ЕООД
МММ ИМПОРТ ЕООД
201100436
2 032 689 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 030 623 лв./BGN)
Изграждане и оборудване на "Предприятие за преработка на зърнени храни и варива"
2013 M123 "Златия Агро" ЕООД
ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД
111560777
1 797 136 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 786 938 лв./BGN)
"Доставка на силозно оборудване и извършване на строително - монтажни работи за обект линия за заготовка на зърнено - житни култури с административно - обслужващо и силозно - складово стопанство в УПИ І 353, 354 кв. 46 по плана на град Вълчедръм, община Вълчедръм.
2013 M123 "АГРОМЕЛ - ДД" ООД
АГРОМЕЛ-ДД ООД
200732643
1 733 301 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 733 251 лв./BGN)
Зърнобаза - силози и мелница за твърда пшеница
2013 M123 М.К.Д. ООД
М.К.Д. ЕООД
122003530
1 620 518 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 602 956 лв./BGN)
''Закупуване на специализирано оборудване за производство на вина'' обект ''Преустройство на съществуващи обекти складове 9 и 10 за винарна и склад за готова продукция в УПИ І-34 за производствена дейност кв. 2, местност Могилата в землище с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик."
2013 M123 "Гала М" ООД
ГАЛА-М ООД
111566082
1 484 100 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 742 050 лв./BGN)
Реконструкция и разширение на предприятие за доив на бяло месов поземлен имот с идентификатор 48489.3.514 в землището на град Монтана и закупуване на оборудване.
2013 M123 "Дечков-60" ЕООД
ДЕЧКОВ - 60 ЕООД
114545734
1 421 216 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 403 285 лв./BGN)
Разширение на мелничен комплекс със склад за готова продукция в УПИ ХІІІ-417,кв.145 по плана на с.Обнова,обл.Плевен
2013 M123 "ЖИВКОВИ" ООД
ЖИВКОВИ ООД
130217402
1 175 502 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 175 502 лв./BGN)
Цех за обработка, дозиране и пакетиране на плодове и зеленчуци(разширение към цех за зеленчукови салати)
2013 M123 "Ганчев" ЕООД
ГАНЧЕВ ЕООД
115578046
1 159 711 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 159 711 лв./BGN)
Закупуване на оборудване и транспортни средства за предприятие за производство на детски храни
2013 M123 "ЛОТОС" ООД
ЛОТОС ООД
126547967
1 135 902 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 130 878 лв./BGN)
Технологично обновление и разширение на месопреработвателно предприятие ЛОТОС
2013 M123 " АГО-МЕС " ЕООД
АГО - МЕС ЕООД
200881003
1 109 808 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 108 641 лв./BGN)
Изграждане на кланица в УПИ 99088.24.6 кв. Долни Воден, гр. Асеновград, област Пловдив.
2013 M123 "Клас" ООД
КЛАС ООД
126152105
1 021 525 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 021 525 лв./BGN)
Внедряване на нови мощности-линия за пакетиране на зърнени хранителни продукти и изграждане на административна сграда и складово стопанство.
2013 M123 "ВЕРНАДА" ЕООД
ВЕРНАДА ЕООД
201156869
996 636 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 996 520 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ
2013 M123 "Галус-2004" ЕООД
ГАЛУС-2004 ЕООД
115630205
474 117 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 330 663 лв./BGN)
Изграждане и оборудване на термична зала и хладилна база, изграждане на парна инсталация и административна сграда към саществуваща птицекланица
2013 M123 "ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ" ЕООД
ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД
201917139
937 852 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 937 852 лв./BGN)
"Инсталация за добив и рафиниране на растителни масла"
2013 M123 "Магура" АД
МАГУРА АД
815157442
890 781 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 825 218 лв./BGN)
Реконструкция и модернизация на винарска изба "Магура", с.Рабиша , общ.Белоградчик, обл.Видин
2013 M123 "Мидалидаре Винеярдс" ЕООД
ТД ООД
175120655
867 239 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 866 822 лв./BGN)
Оборудване на винарска изба и мандра в с. Могилово, общ. Чирпан
2013 M123 "ПИЛКО" ЕООД
ПИЛКО ЕООД
125041015
605 695 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 597 309 лв./BGN)
Реконструкция и модернизация на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на Пилко ЕООД - І етап
2013 M123 "Дивес агро" ЕООД
ДИВЕС АГРО ЕООД
148127745
839 035 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 839 034 лв./BGN)
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕРАФИНИРАНИ РАСТИТЕЛНИ МАСЛА СЪС СИЛОЗНО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО
2013 M123 "ВАКОМ МП" ООД
ВАКОМ МП ООД
831043744
877 482 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 851 051 лв./BGN)
Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство на "Ваком МП" ООД
2013 M123 "Поморие Вен Груп" ООД
ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД
201190587
687 954 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 681 288 лв./BGN)
Реконструкция с цел изграждане на винарна и закупуване на технологично оборудване, екипировка и лабораторно обзавеждане
2013 M123 "ЛОТОС" ООД
ЛОТОС ООД
126547967
644 235 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 628 533 лв./BGN)
"Модернизиране на месопреработвателно предприятие "Лотос" "
2013 M123 "Кокони" ООД
КОКОНИ ООД
175081024
643 714 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 642 577 лв./BGN)
Разширение за печене на чушки и патладжани към цех за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци гр. Костинброд
2013 M123 "ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА" АД
ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД
102243774
593 855 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 583 188 лв./BGN)
"Изграждане на производствена сграда, склад, готова продукция с административна част и закупуване на технологично оборудване в УПИ I-11070, с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургас
2013 M123 "МЕЛКОМ" ООД
МЕЛКОМ ООД
119627683
574 968 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 574 499 лв./BGN)
Изграждане на отделение за смесване, пакетиране и отлежаване на брашна в мелница "Мелком" - гр.Сливен
2013 M123 "АГРОМЕЙТ" ООД
АГРОМЕЙТ ООД
838100347
572 516 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 524 557 лв./BGN)
Цех за преработка на слънчоглед и др. семена в ПИ 53008, гр. Ямбол
2013 M123 АГРО БИО СЕМЕНА ООД
АГРО БИО СЕМЕНА ООД
131080173
569 144 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 560 853 лв./BGN)
Предприятие за почистване, печене и пакетиране на ядки гара с. Яна
2013 M123 EТ "ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ"
ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ
120058688
547 878 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 547 833 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ
2013 M123 КОНЕКС - ТИВА ООД
КОНЕКС - ТИВА ООД
833148797
255 701 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 222 933 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ
2013 M123 "СКАЛМЕКС” ООД
СКАЛМЕКС ООД
115827786
486 199 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 485 604 лв./BGN)
Модернизиране и разширяване на фабрика за производство на растителни масла и изграждане на силозно-складово стопанство към нея
2013 M123 "ГОЛЯМА МЕЛНИЦА-ЧЕРВЕН БРЯГ" ООД
ГОЛЯМА МЕЛНИЦА - ЧЕРВЕН БРЯГ ООД
114614504
470 696 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 470 696 лв./BGN)
"Монтаж на съоражения, уредби, инсталации и вътрешно преустройство на мелница"
2013 M123 "Винарска къща Русе" АД
ВИНАРСКА КЪЩА РУСЕ АД
117630264
448 634 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 443 195 лв./BGN)
Изграждане на склад за амбалаж и склад за готова продукция Закупуване на машини и технологично оборудване за винарска изба
2013 M123 " ФУРАЖЕН ЗАВОД " ООД
ФУРАЖЕН ЗАВОД ООД
125543389
447 953 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 445 786 лв./BGN)
"Изграждане на силозно стопанство към предприятие за производство на комбинирани фуражи".
2013 M123 "Ви Би Енерджи" ЕООД
ВИ БИ ЕНЕРДЖИ ЕООД
202066876
391 160 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 391 160 лв./BGN)
"Закупуване инсталация за производство на пилети"
2013 M123 "Беглика Къмпани" ЕООД
БЕГЛИКА КЪМПАНИ ЕООД
201911086
376 264 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 376 264 лв./BGN)
"Създаване на производствена единица за първична обработка на дървесина-дървесен чипс"
2013 M123 "БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП" ЕООД
БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
202091402
391 160 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 391 160 лв./BGN)
Оборудване за производство на дървесни пелети
2013 M123 "Тория-08" ЕООД
ТОРИЯ - 08 ЕООД
200314362
391 158 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 391 158 лв./BGN)
"Закупуване на технологично оборудване за предприятие за производство на палети от дървестни отпадъци и закупуване на специализирани транспортни средства"
2013 M123 "СМ-9" ООД
СМ - 9 ООД
201119109
389 818 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 91 864 лв./BGN)
"Изграждане на технологична линия за производство на екопелети от дървесна суровина".
2013 M123 "Зауберг Инженеринг"ЕАД
ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
201574861
389 014 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Закупуване на мобилни дробилки за раздробяване на дървен материал за производство на енергийни трески в землището на община Велинград,област Пазарджик
2013 M123 "АГРОФУТЪР" ЕООД
АГРОФУТЪР ЕООД
175192793
388 386 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Закупуване на технологично оборудване за раздробяване на дървен материал за производство на енергийни трески, гр.Етрополе, общ. Етрополе, обл.София
2013 M123 ET"Елит"-Аида Радева"
ЕЛИТ - АИДА РАДЕВА ЕТ
112033607
375 300 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Оборудване на цех за преработка на дървесина в гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян"
2013 M123 БАЛКАН ПЕЛЕТА ЕООД
БАЛКАН ПЕЛЕТА ЕООД
202098714
372 090 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 372 090 лв./BGN)
Оборудване за производство на дървесни пелети
2013 M123 "ЕКО ТЕХ - 2011" ЕООД
ЕКО ТЕХ - 2011 ЕООД
201563772
366 713 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 366 713 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за цех за производство на пелети.
2013 M123 "МЕДИНА" ЕООД
МЕДИНА ЕООД
120063169
364 920 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 364 920 лв./BGN)
"Дставка и монтаж на екструдираща машина и изграждане на пристройка на предприятие за производство на сладолед в УПИ І - за производствени нужди, кв.93а по ПУП - гр. Мадан
2013 M123 "Мелница Арчар" ООД
МЕЛНИЦА АРЧАР ООД
121897006
364 679 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 238 682 лв./BGN)
Закупуване на ново технологично оборудване и изграждаане на бункерно стопанство в производствената база на "Мелница Арчар" ООД
2013 M123 Джем и джем ООД
ДЖЕМ И ДЖЕМ ООД
825357975
333 840 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 333 840 лв./BGN)
Цех за производство на плодово-захарни консерви в УПИ-103167,103168-предприятие за производство на плодово-захарни консерви, местност кв."Остромила" землище Пловдив-юг с идентификатор 56784.533.203 Подобект: Блок В- разширение за биологична продукция
2013 M123 "Ропката"
РОПКАТА ЕООД
201988474
330 252 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 330 252 лв./BGN)
"Изграждане на производство на екопелети от биомаси"
2013 M123 "РУДИ ЕНЕРДЖИ" ЕООД
РУДИ ЕНЕРДЖИ ЕООД
200884405
391 154 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 390 055 лв./BGN)
Създаване на малък цех за производство на сладолед и офиси в община Симитли.
2013 M123 "БУЛПАЛ" ООД
Булпал ООД
201895358
317 852 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 317 852 лв./BGN)
Оборудване на предприятие за производство на палети и палетни елементи от дървен материал и закупуване на специализирани транспортни средства.
2013 M123 "ТД МОМЧЕВИ И СИЕ" ООД
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД
119080659
316 164 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 316 164 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за предприятие за преработка на червени меса и предприятие за преработка на бели меса намиращ се в гр. Сливен, ул. "Родопа №1-А"
2013 M123 "Макролайн" EООД
МАКРОЛАЙН ООД
200304852
312 953 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 312 944 лв./BGN)
Индустриална преработка на дървесина и биомаса
2013 M123 "РАМ КОМЕРС" ООД
РАМ КОМЕРС ООД
831239999
311 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 311 665 лв./BGN)
РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА, РАЗФАСОВКА И ПАКЕТИРАНЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД В с. МАСЛАРЕВО И СТРОИТЕЛСТВО НА СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА
2013 M123 "ТОЛБО" ООД
ТОЛБО ЕООД
200997164
309 910 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 309 910 лв./BGN)
Закупуване "Линия за производство на пелети от дървесна суровина"
2013 M123 "Хлебна Промишленост"
ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД
836143549
299 295 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 299 295 лв./BGN)
Покупка на технологично оборудване за мелничен комплекс и закупуване технологично оборудване за фуражен цех.
2013 M123 М.К.Д. ООД
М.К.Д. ЕООД
122003530
293 082 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 293 082 лв./BGN)
Закупуване и инсталиране на машини за преработка на плодове / череши, сливи, ягоди /
2013 M123 АЕРКРАФТ
АЕРКРАФТ ЕООД
201670831
281 287 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 281 287 лв./BGN)
Изграждане на фуражно предприятие за смилане на зърнени продукти и производство на фуражни смески
2013 M123 "МАРШАЛ 91" ООД
МАРШАЛ 91 ЕООД
202107857
268 414 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 268 414 лв./BGN)
Подобряване цялостната дейност и конкурентоспособноста на предприятие за производство на директни плодови сокове, с.Багренци, община Кюстендил.
2013 M123 "Дечков-60" ЕООД
ДЕЧКОВ - 60 ЕООД
114545734
264 898 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 264 670 лв./BGN)
Изграждане на силоз за съхранение на пшеница към мелнично предприятие
2013 M123 "Хелиос Ойл"ООД
ХЕЛИОС ОЙЛ ООД
115793796
264 264 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 264 264 лв./BGN)
Доставка и монтаж на оборудване на съществувващ цех за производство на нерафинирано олио,гр.Първомай,УПИ IV 1652,кв.163-Подобект складово стопанство
2013 M123 "Деметра" ООД
ДЕМЕТРА ООД
118022973
255 735 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 255 449 лв./BGN)
Разширение на силозно- складово стопанство към съществуваща мелница в имот № 286020 от землището на село Окорш
2013 M123 Винарна Братанови ООД
41 СОЛАР ЕООД
200587304
251 016 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 251 016 лв./BGN)
Преустройство на част от съществуващ склад във винарска изба
2013 M123 '' Агрохимическо обслужване - Я - 97 '' АД
АГРОХИМИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - Я-97 АД
128031821
247 717 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 247 717 лв./BGN)
Изграждане на предприятие за белене към земеделски и горски продукти
2013 M123 "Евромес" ООД
ЕВРОМЕС ООД
112668567
239 963 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 239 963 лв./BGN)
"Модернизиране на производственото оборудване в предприятие за месопреработка в гр. Пазарджик"
2013 M123 "ЗЕД - 3" ЕООД
ЗЕД-3 ЕООД
175187209
236 677 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 234 416 лв./BGN)
"Цех за производство на пелети в село Трифоново - алтернативен начин за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници"
2013 M123 "Венира" ООД
ВЕНИРА ООД
106595748
281 140 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 281 140 лв./BGN)
Закупуване и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за производство на енергия от биомаса
2013 M123 "ЕКО МЕС" ЕООД
ЕКО МЕС ЕООД
112114123
197 100 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 197 100 лв./BGN)
Закупуване на производствено оборудване за месопреработка и електрогенератор
2013 M123 "Евро Еко Хийтинг" ООД
ЕВРО ЕКО ХИЙТИНГ ООД
201633092
235 099 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 232 099 лв./BGN)
Закупуване и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за производство на пелети от биомаса.
2013 M123 "Щарк" ООД
ЩАРК ООД
124613176
190 509 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 123 808 лв./BGN)
Промяна предназначение на съществуващ склад в цех за производство на пелети в УПИ ХІІІ, пром. терен кв. 33 с. Кардам, общ. Ген. Тошево
2013 M123 ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ
ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
201311892
185 364 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 184 918 лв./BGN)
Закупуване на оборудване и ремонт на цех за изработка на многослойни масивни дъски и греди
2013 M123 Ръсин" ЕООД
РЪСИН ЕООД
200777595
184 454 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 184 454 лв./BGN)
Оборудване и въвеждане в експлоатация на "Бутикова изба за първично винопроизводство и отлежаване на вино, гр. Момин Проход, Община Костенец"
2013 M123 "Даилов 09" ЕООД
ДАИЛОВ 09 ЕООД
200855574
178 055 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 178 055 лв./BGN)
Изграждане на ново предприятие за прединдустриална обработка на дървен материал в района на с. Сатовча, общ. Сатовча
2013 M123 "EKO 5 ПЕЛЕТ"ЕООД
ЕКО 5 ПЕЛЕТ ЕООД
201809108
157 207 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 157 207 лв./BGN)
Предприятие за производство на пелети от дървесина
2013 M123 "АГРОБИЛДИНВЕСТ" ЕООД
АГРОБИЛДИНВЕСТ ЕООД
201129886
157 150 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 157 150 лв./BGN)
"Оборудване на цех за производство на дървени въглища по ретортен способ".
2013 M123 "ЕЛ ДЖЕЙ ТИМБЪР " ЕООД
ЕЛ ДЖЕЙ ТИМБЪР ЕООД
201109054
155 925 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 148 499 лв./BGN)
Закупуване на земя и доставка на технологично оборудване за цех за производство на енергийни трески, гр.Батановци, обл.Перник
2013 M123 "СТАРХО СО"ЕООД
СТАРХО СО ЕООД
825362431
143 492 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 143 492 лв./BGN)
Модернизация,дооборудване,повишаване капацитета и качеството във винарска изба"Вила Винифера"
2013 M123 МАГНУМ ЕООД
МАГНУМ ЕООД
107521829
140 666 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 140 666 лв./BGN)
Закупуване на технологично оборудване и СМР за производство на дърва за огрев, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово
2013 M123 "Аделина Попова "ЕООД
АДЕЛИНА ПОПОВА ЕООД
201190526
140 065 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 124 006 лв./BGN)
Финансиране на оборудване на строително-монтажни работи за ефективно стартиране на новосъздадено микропредприятие за преработка и съхранение на орехи в село Троица,община Велики Преслав
2013 M123 "ЕНЬО БОНЧЕВ ПРОДАКШЪН" ООД
ЕНЬО БОНЧЕВ ПРОДАКШЪН ООД
131240076
127 433 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 127 187 лв./BGN)
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕСТИЛЕРИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРЕЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ
2013 M123 "МЕЛКОМ" ООД
МЕЛКОМ ООД
101540395
125 861 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 125 837 лв./BGN)
Закупуване на лабораторно оборудване за контрол на технологичния процес при производството на млевни продукти в мелница Червен бряг.
2013 M123 "КОМПАС" ЕООД
КОМПАС ООД
111006742
142 419 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 142 419 лв./BGN)
Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Комарево и внедряване на ERP система.
2013 M123 "ЗАРА ФУРАЖИ" АД
ЗАРА ФУРАЖИ АД
123028159
103 709 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 103 709 лв./BGN)
Изграждане на силозно стопанство за съхранение на зърно (ІІ-ри етап), подмяна на парен котел към съществуващ фуражен комплекс и закупуване на лабораторно оборудване.
2013 M123 "Тимбър Хаус" ООД
ТИМБЪР ХАУС ООД
201297396
98 809 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 96 220 лв./BGN)
Реконструкция и закупуване на технологично оборудване за цех за дървопреработване.
2013 M123 "МЕЛНИЦА ЛЕВСКИ-2004"ООД
МЕЛНИЦА ЛЕВСКИ - 2004 ООД
119623891
97 435 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 435 лв./BGN)
"Монтаж на съоръжения,инсталации,уредби и вътрешно преустройство на мелнично предприятие"
2013 M123 "ПРЕМИЕР - ТМ" ООД
ПРЕМИЕР-ТМ ООД
106596960
89 621 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 621 лв./BGN)
"Повишаване капацитета на "Премиер-ТМ" за бутилиране на рафинирано слънчогледово олио"
2013 M123 "ЕЛВИРИС" ООД
ЕЛВИРИС ООД
201439493
83 209 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 83 209 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за производство на еко пелети
2013 M123 "Олина 2000"ООД
ОЛИНА 2000 ООД
130188121
73 172 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 73 172 лв./BGN)
Модернизация на цех за производство на рафинирано слънчогледово масло-гр.Тетевен
2013 M123 "НИКАДОН" ООД
НИКАДОН ООД
836227335
61 424 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 61 424 лв./BGN)
"Подобряване на цялостната дейност и конкурентноспособността на "Цех за производство и търговия с растителни масла" чрез закупуване и инсталиране на нова линия за бутилиране на слънчогледово олио"
2013 M123 "ГОЛЯМА МЕЛНИЦА-ЧЕРВЕН БРЯГ" ООД
ГОЛЯМА МЕЛНИЦА - ЧЕРВЕН БРЯГ ООД
114614504
60 320 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 60 320 лв./BGN)
"Закупуване на лабораторно оборудване"
2013 M123 ЕТ "САРАЙ-73-ГЕОРГИ БЕЛЕЖКОВ"
САРАЙ-73 - ГЕОРГИ БЕЛЕЖКОВ ЕТ
101063524
30 056 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 056 лв./BGN)
Доставка на технологични машини и оборудване за месопреработвателно и месодобивно предприятие в гр.Разлог, област Благоевград.
2013 M123 "ВИСТА-И"ЕООД
ВИСТА-И ЕООД
107579412
28 710 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 982 лв./BGN)
"Малка птицекланица", м.Зареда, гр.Габрово, общ.Габрово
2013 M123 "Еко кошер"ЕООД
ЕКО КОШЕР ЕООД
201517390
25 400 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 400 лв./BGN)
Закупуване и инсталиране на ново оборудване и машини ,необходими за подобряване производствения процес.

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 820 748 649 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate