Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M123 намери 470 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Разширение на зърнобаза силозен тип с инсталация за студено пресоване на маслодайни култури виж доставчиците
"АНСДА" ЕООД
АНСДА ЕООД
ЕИК ID: 114608693
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580641
"АНСДА" ЕООД АНСДА ЕООД АНСДА АНСДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул.РИЛА 3 АНСДА ЕООД ГЕОРГИ НУРИ АЛ ФАХАД 0F354A075FDD[..](ДФЗ|ТР)
АНСДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул. Марин Боев 1 АНСДА ANSDA 114608693(ДФЗ|ТР)
СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ ...
"АНСДА" ЕООД АНСДА ЕООД АНСДА АНСДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул.РИЛА 3 АНСДА ЕООД ГЕОРГИ НУРИ АЛ ФАХАД 0F354A075FDD[..](ДФЗ|ТР)
АНСДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул. Марин Боев 1 АНСДА ANSDA 114608693(ДФЗ|ТР)
СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D8647761[..](ДФЗ|ТР)
СИЛКАД SILKAD 118547921(ДФЗ|ТР)
БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ бул.ПЕЙО ЯВОРОВ 38-40а БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕАД ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ 3EA5FBD240C4[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ BD620DDDA495[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА СОКОЛОВА 243DAF1D81E3[..](ДФЗ|ТР)
БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 МЕСТНОСТ КРЪСТОВА ВАДА 999 КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА СЪРБОВА C18753C922B4[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИЯН БОЖИДАРОВ ВУЧКОВ 98A17989F835[..](ДФЗ|ТР)
БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Асен Йорданов 60 ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ МАРКОВ 04224BC3C963[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН КРЪСТЕВ КАРАГЬОЗОВ CC705D464D90[..](ДФЗ|ТР)
БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ BALGERIAN BILDING KAMPANI 131410639(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 823 206 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 911 603 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 911 600 лв./BGN
Проект: "Изгаждане на мелнично предприятие за преработка на зърно със силозно стопанство в гр. Камено" виж доставчиците
"Клеърмонт" АД
КЛЕЪРМОНТ АД
ЕИК ID: 202056334
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580898
"Клеърмонт" АД КЛЕЪРМОНТ АД КЛЕЪРМОНТ КЛЕЪРМОНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МАГНАУРСКА ШКОЛА 15 2 КЛЕЪРМОНТ АД ВЛАДИСЛАВ ВЕНКОВ НИКОЛОВ E97980DCD1D1[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТКО МИЛКОВ ЦВЕТКОВ 0DB8E5965804[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ 92A41F2802AC[..](ДФЗ|ТР)
„ФАЛОУ“ ЕООД ...
"Клеърмонт" АД КЛЕЪРМОНТ АД КЛЕЪРМОНТ КЛЕЪРМОНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МАГНАУРСКА ШКОЛА 15 2 КЛЕЪРМОНТ АД ВЛАДИСЛАВ ВЕНКОВ НИКОЛОВ E97980DCD1D1[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТКО МИЛКОВ ЦВЕТКОВ 0DB8E5965804[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ 92A41F2802AC[..](ДФЗ|ТР)
„ФАЛОУ“ ЕООД 121766081(ДФЗ|ТР)
ГЛОБАЛ ТУРС АКОМОДЕЙШЪН ЕООД 147032707(ДФЗ|ТР)
САВА СТОЯНОВ ЧОРОЛЕЕВ 4C68E63F13F3[..](ДФЗ|ТР)
ПОБЕДА АД 102047327(ДФЗ|ТР)
КЛИО ХОЛИДЕЙС АД 201731191(ДФЗ|ТР)
КЛЕЪРМОНТ KLEARMONT 202056334(ДФЗ|ТР)
ЕКИП-5 ЕКИП-5 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков ул. Рилски скиор 2Б ЕКИП-5 ООД ПЛАМЕН НИКОЛОВ БОЖИНОВ 35668E3E23FD[..](ДФЗ|ТР)
БОСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 68D839013112[..](ДФЗ|ТР)
Банка ДСК 121830616(ДФЗ|ТР)
Банка ДСК ЕАД 121830616(ДФЗ|ТР)
ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД 201058040(ДФЗ|ТР)
ЕКИП-5 EKIP-5 131308196(ДФЗ|ТР)
ХРАНТЕХ СИСТЕМС ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА бул. ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 152 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД АЙЛЯ НЕХАТОВА СЮЛЕЙМАНОВА 6C6BF97F8D21[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ A32787A640A7[..](ДФЗ|ТР)
АЙЛЯ НЕХАТОВА МУСТАФАОГЛУ 6C6BF97F8D21[..](ДФЗ|ТР)
ХРАНТЕХ СИСТЕМС HRANTEH SISTEMS 200496242(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 804 371 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 902 186 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 867 486 лв./BGN
Проект: Модернизация на мелнично предприятие чрез монтаж на ново технологично оборудване виж доставчиците
"МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003"OOД
МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД
ЕИК ID: 119609781
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 183486
"МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003"OOД МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ИНДУСТРИАЛЕН п.к.184 МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ 51980EFB81B3[..](ДФЗ|ТР)
ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 702F4CB8403D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ИВАНОВ ...
"МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003"OOД МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ИНДУСТРИАЛЕН п.к.184 МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 ООД ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ 51980EFB81B3[..](ДФЗ|ТР)
ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 702F4CB8403D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ИВАНОВ B2CB11ACE1C9[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ СТОЙКОВ СЛАВОВ 24073BE9AECA[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА МИХАЙЛОВА ECE636AACDA4[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКА СТОЯНОВА РУСЕВА 017769126338[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ 21405C45E68D[..](ДФЗ|ТР)
РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА 0A9AFC7BB415[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ AB2D961BE78C[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ A3A5F49E9C54[..](ДФЗ|ТР)
ФЗ СЛИВЕН ООД 119623101(ДФЗ|ТР)
ГАНЧО МАРКОВ ГАНЧЕВ 7B6A07B05979[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ C4222AAB6173[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАНКА ИВАНОВА МИТЕВА 2933ECA6216D[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ДИМИТРОВ СЛАВОВ 7499E9E10026[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА CAE75F6162D7[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ 3829C5EF4EAF[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ 477925614239[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛИГНОШЕВ 95AE1D700C5D[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИНКА КУТЕВА ГАНЕВА 76CDFAB9F9A8[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 1CF927C0D50A[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН БОЖИДАРОВ ИНЗОВ 4D7F80108DBF[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН АНДРЕЕВ ГИНДЕВ 7E26F154968E[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА 5C7A66EB485A[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА 91167151665A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРИНОВ 028BBF28C245[..](ДФЗ|ТР)
СТАНЬО ПАВЛОВ СТАНЕВ 2D744D99F1D9[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАСКА ЩИЛИЯНОВА ДИМИТРОВА 7A822F9C4167[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ 1C1F04E3CA2A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ 789C9AC36042[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТИНА ДИНКОВА МИТЕВА 1E98F9C272D8[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД 119076059(ДФЗ|ТР)
ФЗ СЛИВЕН ООД-1200лв., РУМЕН БОЖИДАРОВ ИНЗОВ-120лв., ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ-280лв., ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ИВАНОВ-10лв., РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА-90лв., ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-30лв., АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ-30лв, СТАНЬО ПАВЛОВ СТАНЕВ-40лв., ЮЛИЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ 7499E9E10026[..](ДФЗ|ТР)
ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-350лв., ХРИСТИНА ДИАНОВА МИТЕВА-970лв., МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГАД-1180лв., 119076059(ДФЗ|ТР)
МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ 119076059(ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО СТРАХИЛОВ ТЕРЗИЕВ 4015A1D438F1[..](ДФЗ|ТР)
БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 103003321(ДФЗ|ТР)
БОРЯНА ЖИВКОВА СИНИГЕРОВА F1E95FC0A120[..](ДФЗ|ТР)
Пламен Йорданов Йорданов 2ED7B8CCE9B7[..](ДФЗ|ТР)
БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 103003321(ДФЗ|ТР)
МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 119609781(ДФЗ|ТР)
МЕЛКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 119018814(ДФЗ|ТР)
МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 2003 MELNITSA SLIVEN - 2003 119609781(ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ж.к. ЛЮЛИН бл. 913 вх.А ет.2 ап.4 АКВА СИСТЕМС ООД НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ 39BD30CA8DA8[..](ДФЗ|ТР)
НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА НИКОЛОВА 008CF7AFE903[..](ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН - 10 микрорайон ул. АРХИЕПИСКОП ПРОХОР ОХРИДСКИ 21, партер ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 6BAB8264B358[..](ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 175125403(ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FA[..](ДФЗ|ТР)
СИГМА - 5 ООД 102669090(ДФЗ|ТР)
Иван Георгиев Балев 586123BD23B9[..](ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F829[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656(ДФЗ|ТР)
ЖИТОСВЯТ АГРО ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона Север ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД Донка Христова Стефанова 69BADC2A725B[..](ДФЗ|ТР)
ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Хаджи Димитър 2 ЖИТОСВЯТ АГРО ZHITOSVYAT AGRO 202295544(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA1[..](ДФЗ|ТР)
АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487(ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4E[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC01[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A9[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 447 708 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 861 927 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 835 332 лв./BGN
Проект: "Фабрика за производство на нерафинирано слънчогледово масло, пелети, складово стопанство "силозен тип" и плоски складове със съпътстващи кантарно, трафопост, офисна част, лаборатория и товаро-разтоварище, находяща се в поземлен имот 000374 в землището на гр. Игнатиево с ЕКАТТЕ 32278, Община Аксаково. виж доставчиците
"Зърнен комплекс"
ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД
ЕИК ID: 201971375
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID:
"Зърнен комплекс" ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 709 7 ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ 8EB662E58977[..](ДФЗ|ТР)
ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ZARNEN KOMPLEKS 201971375(ДФЗ|ТР)
"Зърнен комплекс" ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 709 7 ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ 8EB662E58977[..](ДФЗ|ТР)
ЗЪРНЕН КОМПЛЕКС ZARNEN KOMPLEKS 201971375(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 209 347 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 662 093 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 831 047 лв./BGN
Проект: Разширение и реконструкция на производство на месни полуфабрикати и деликатеси с магазин, ресторант и офиси, гр. Костинброд виж доставчиците
"АЛДАГОТ" ООД
АЛДАГОТ ООД
ЕИК ID: 130988693
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547320
"АЛДАГОТ" ООД АЛДАГОТ ООД АЛДАГОТ АЛДАГОТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул. ЛОМСКО ШОСЕ 95 АЛДАГОТ ООД БОРИСЛАВ КИРИЛОВ АНТОВ 7BDB5AF8CC69[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКО АТАНАСОВ МАРИНОВ 6719B6774EF6[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСИ-99 131059528(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ 72CC0A5F5651[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ ...
"АЛДАГОТ" ООД АЛДАГОТ ООД АЛДАГОТ АЛДАГОТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул. ЛОМСКО ШОСЕ 95 АЛДАГОТ ООД БОРИСЛАВ КИРИЛОВ АНТОВ 7BDB5AF8CC69[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКО АТАНАСОВ МАРИНОВ 6719B6774EF6[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСИ-99 131059528(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ 72CC0A5F5651[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ САНДОВ - АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ 131159368(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРОЙЛ ООД 131094205(ДФЗ|ТР)
АНКАСТА ЛИМИТИД 130999405(ДФЗ|ТР)
ХРИСИ-99ЕАД 131059528(ДФЗ|ТР)
ХРИСИ-99 ЕАД 131059528(ДФЗ|ТР)
АМАЗОН ПЛЮС 131149438(ДФЗ|ТР)
АЛДАГОТ 130988693(ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА CF5439980252[..](ДФЗ|ТР)
АЛДАГОТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 Ломско шосе 95 АЛДАГОТ ALDAGOT 130988693(ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ТРАНСПОРТНА административна сграда СИДОРЕНКО СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД АЛЕКСАНДЪР НАУМОВИЧ СИДОРЕНКО CFC02EE035E4[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД 102265265(ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ДИМОВ МЕЧКОВ 96A129A04F8E[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Транспортна 37 НАУМ ЕФИМОВИЧ СИДОРЕНКО A56B5104E33F[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ SIDORENKO FUDTEH 102823268(ДФЗ|ТР)
ЮНИАРТ ЮНИАРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 66 А ЮНИАРТ ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА 046F730AE96C[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИАРТ YUNIART 108561545(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E0[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE559[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB23422[..](ДФЗ|ТР)
Интрама Протек ЕООД 124613308(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174(ДФЗ|ТР)
Интрама Зюдпак ООД 834053103(ДФЗ|ТР)
Уникредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174(ДФЗ|ТР)
ФАСТ .БГ ФАСТ .БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИТЕ БРЕЗИ УЛ.ДОЙРАН№15;ВХ.Б;ЕТ.6;ОФИС 11 ФАСТ .БГ ООД МАРГАРИТА РОСЕНОВА СТОИЛОВА 33DFC881CC7C[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ 1CD1BA6E7B0E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ХРИСТОВ КРЪСТЕВ 4D317719E0BE[..](ДФЗ|ТР)
ФАСТ .БГ FAST .BG 200677171(ДФЗ|ТР)
АЛФАСЕТ АЛФАСЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 142А АЛФАСЕТ ООД МАРИЯНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА 19EEDA10B16A[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 761F973D7ADE[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ КАРАЯНЕВ 5C69410ACCD8[..](ДФЗ|ТР)
АЛФАСЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ ул. ДОЙРАН 15 Б АЛФАСЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София БЕЛИТЕ БРЕЗИ УЛ. ДОЙРАН 15 Б ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ D478DAD321EF[..](ДФЗ|ТР)
АЛФАСЕТ ALFASET 130812204(ДФЗ|ТР)
АВА-М АВА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ж.к. СВЕТА ТРОИЦА бл. 333 вх.Б ет.9 АВА-М ООД АНТОН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ 814422FA996E[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ 2AB2D74DA873[..](ДФЗ|ТР)
КРУМ ВЪЛЧЕВ ВЪТЕВ BA0F99A2C23F[..](ДФЗ|ТР)
АВА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8 (СКладове ЗММ) АВА-М ООД 130009433(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
АВА-М AVA-M 130009433(ДФЗ|ТР)
ЕКО АКВА КОНСУЛТ ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 52 ЕКО АКВА КОНСУЛТ ООД СТАЙКО ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ 90568943531B[..](ДФЗ|ТР)
ДИНКО СЛАВОВ СЛАВОВ 20E1E0CB2D5E[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА BD7DA8045FCC[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО АКВА КОНСУЛТ EKO AKVA KONSULT 112608328(ДФЗ|ТР)
СТОРАКТ БГ СТОРАКТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС 3-ТИ 126 ет.9 126 СТОРАКТ БГ ООД Христо Любенов Урумов D635A3421452[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕХ ГРУП ЕООД 131102602(ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 570A2E921B4F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 8A29581484A3[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБЕН ХРИСТОВ УРУМОВ F4C8B29B17BA[..](ДФЗ|ТР)
СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 126 НАДЕЖДА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА C4237061922E[..](ДФЗ|ТР)
СТАМ ГмбХ 9E11617323C7[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕХ ГРУП 131102602(ДФЗ|ТР)
СТАМ ЛТД ООД СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Панорамен път 38 СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Панорамен път 38 СТОРАКТ БГ STORAKT BG 130322346(ДФЗ|ТР)
ПАРТНЬОРИ ПАРТНЬОРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 СОФИЯ 9 ПАРТНЬОРИ АД ИВАН ПЪРВАНОВ ЯНКОВ 302D983B86F0[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА CF5439980252[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ 1CD1BA6E7B0E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ЦЕКОВ ГЕНОВ B87BFD856787[..](ДФЗ|ТР)
ПАРТНЬОРИ PARTNYORI 121739209(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ.КИЕВСКА 1A ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ E76E55504F5E[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИХАД МУСТАФА МОХД ХАСАУНЕ 275F2BFE87AF[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин УЛ.ГИМНАЗИАЛНА 1 ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА УЛ.ГРИГОР НАЧЕВИЧ 11 В БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ FILMAR - INZHENERING 130371140(ДФЗ|ТР)
Е - 5 Е - 5 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. СИНИТЕВСКА 2 Е - 5 ООД ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ФИЛИПОВ E4A18BF8A751[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН МИЛЬОВ КОЦЕВ 6A3B807D8C5E[..](ДФЗ|ТР)
Е - 5 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Синитевска 2 София Кръстева Филипова 51FF083C6C83[..](ДФЗ|ТР)
Ангел Иванов Вучев 80A5E6DE4712[..](ДФЗ|ТР)
Е - 5 E - 5 112657599(ДФЗ|ТР)
СТОРМ С СТОРМ С ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ С ЕАД АНДРЕЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ САВЧЕВ 5E05907B3BF6[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА F98055230A4D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ 11A3C28759ED[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН РУСЕВ ЧАКАЛОВ 179B8FB727D2[..](ДФЗ|ТР)
САВЧЕВ И СИН 175311128(ДФЗ|ТР)
СТОРМ С 201180681(ДФЗ|ТР)
СТОРМ С АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РОГОШКО ШОСЕ 5 СТОРМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 201180681(ДФЗ|ТР)
СТОРМ С STORM S 201180681(ДФЗ|ТР)
ЕВРОГАЗКОМПАНИЯ ЕВРОГАЗКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ХУБЧА 2 ЕВРОГАЗКОМПАНИЯ ООД МИХАИЛ БОГДАНОВ ЦВЕТКОВ C855D73792F3[..](ДФЗ|ТР)
РОЗЕН ИВАНОВ ЯНКОВ 8B5B224E2EC7[..](ДФЗ|ТР)
ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЛКОВА D886A8D8719E[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ C274C5B9671F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОГАЗКОМПАНИЯ EVROGAZKOMPANIYA 831048086(ДФЗ|ТР)
УНИТЕРМ УНИТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 СВЕТА ТРОИЦА 349 В УНИТЕРМ ЕООД ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ 942AA5DC42C8[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ НЕДЯЛКОВ 00DD3DE641DA[..](ДФЗ|ТР)
УНИТЕРМ UNITERM 831284414(ДФЗ|ТР)
СИКОН СИКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кривина 1588 ул. СТАРА РЕКА 2 СИКОН ЕООД СЛАВЧО ПЕТРОВ ИВАНОВ 6F8A09464825[..](ДФЗ|ТР)
СИКОН SIKON 831544823(ДФЗ|ТР)
ЕМПИЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕМПИЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Сава Силов 70 ЕМПИЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Антон Запрянов Тонев 74D574B75D53[..](ДФЗ|ТР)
Запрян Тонев Запрянов 81AE5B8EE15C[..](ДФЗ|ТР)
Николина Танчева Запрянова BD70AD5EE711[..](ДФЗ|ТР)
Даниел Запрянов Тонев 2719EDE48A37[..](ДФЗ|ТР)
ЕМПИЕМ ИНЖЕНЕРИНГ EMPIEM INZHENERING 123562425(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРГАМА ИНТЕРГАМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ВИТОША 62 Б ИНТЕРГАМА ООД ЦВЯТКО ЕМИЛОВ КАМЕНОВ 111BC6470CC7[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КРЪСТЕВ КАМЕНОВ 3CCD94DD9079[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРГАМА INTERGAMA 831630962(ДФЗ|ТР)
БОНЕР БИЛД БОНЕР БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 Родопи 7 БОНЕР БИЛД ЕООД ЕРХАН АХМЕДОВ БОНГУЕВ E83E4A1C8816[..](ДФЗ|ТР)
БОНЕР БИЛД BONER BILD 204077722(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 УЛ. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F74[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД 175163651(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 ДИМЧО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ A9C362D30610[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАНЕВ 17E07BD13A36[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8015 КВ. ЛОЗОВО, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ CB9E82A558F5[..](ДФЗ|ТР)
ОРЛИН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ 9364CA900348[..](ДФЗ|ТР)
МАНФРЕД МУЛЦ 619D0DC7B0D2[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F[..](ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ 175163651(ДФЗ|ТР)
ХРИСТО АСЕНОВ ДИМИТРОВ EA54DD7D3A21[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ FA04C479D6E3[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НОВКОВ 0E141B873E16[..](ДФЗ|ТР)
ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД 202046518(ДФЗ|ТР)
ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ 202046518(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5C[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 4433E92169D9[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ BALKAN STAR RITEYL 200518817(ДФЗ|ТР)
СТС СОФТУЕР СТС СОФТУЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Граф Игнатиев 12 СТС СОФТУЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 49 А СТС СОФТУЕР АД ДЕНИС ЕВГЕНИЕВИЧ ДЕШУК AE7C71B1296B[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СТОЙЧЕВ ЗЛАТЕВ A1BC173B3138[..](ДФЗ|ТР)
БОРЯНА АСЕНОВА ЛЕЧЕВА 368BAB279F49[..](ДФЗ|ТР)
СТС СОФТУЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул.България 49А ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ A569A3299E53[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ 103C133CD337[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ D762A7F4387C[..](ДФЗ|ТР)
Боряна Асенова Дешук 32CFB3CF3FD4[..](ДФЗ|ТР)
Асен Левчев Асенов 481C3D131EE8[..](ДФЗ|ТР)
СТС СОФТУЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Братя Миладинови 16 СТС СОФТУЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Братя Миладинови 16 Христофор Атанасов Георгиев E71600478573[..](ДФЗ|ТР)
СТС СОФТУЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13 СТС Софтуер България 203699237(ДФЗ|ТР)
БУЛ ПРЕС ПАРТНЪРС 202845828(ДФЗ|ТР)
Петров агро консулт 203521900(ДФЗ|ТР)
СТС СОФТУЕР STS SOFTUER 121477098(ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ 1992 АЙСБЕРГ 1992 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 34 АЙСБЕРГ 1992 ООД БОЙКО СТАНКОВ ИДАКИЕВ C0B4B3E9C519[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ВЛАДИМИРОВ ГОРОВ FF4A889D839C[..](ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ 1992 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.Никола Петков 5А, тяло Г ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ПАСТУРКОВ 06C8ED3C1259[..](ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ 1992 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул.НИКОЛА ПЕТКОВ 81, тяло Г АЙСБЕРГ 1992 AYSBERG 1992 131404981(ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КОМАТЕВСКО ШОСЕ 26 МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ BB0F6BDB46D4[..](ДФЗ|ТР)
АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ C689722F4027[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 0A10BEDB779B[..](ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ MOTOKAR SERVIZ - TERZIEVI I UZUNOV 020365729(ДФЗ|ТР)
БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 7-МИ КМ ЗИТ-КОРПУС 1 БИМКО ЕООД ГЕОРГИ ТОМОВ БУЧКОВ 439737942972[..](ДФЗ|ТР)
БИМКО BIMKO 010700030(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 348 660 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 201 704 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 166 300 лв./BGN
Проект: Изграждане на предприятие за преработка на плодове чрез сушене и покупка на технологично оборудванеИван виж доставчиците
"Вита Фрут" ЕООД
ВИТА ФРУТ ЕООД
ЕИК ID: 201284420
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 546802
"Вита Фрут" ЕООД ВИТА ФРУТ ЕООД ВИТА ФРУТ ВИТА ФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона “Север” ВИТА ФРУТ ЕООД МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE0800[..](ДФЗ|ТР)
ВИТА ФРУТ ЕООД 201284420(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТБАНК АД 831663282(ДФЗ|ТР)
ВИТА ФРУТ VITA FRUT 201284420(ДФЗ|ТР)
АГРОФИН АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ПЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1 АГРОФИН ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ ГЛАВЧОВСКИ ...
"Вита Фрут" ЕООД ВИТА ФРУТ ЕООД ВИТА ФРУТ ВИТА ФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона “Север” ВИТА ФРУТ ЕООД МИНЧО МАРИНОВ ГРОЗДЕВ 296E15FE0800[..](ДФЗ|ТР)
ВИТА ФРУТ ЕООД 201284420(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТБАНК АД 831663282(ДФЗ|ТР)
ВИТА ФРУТ VITA FRUT 201284420(ДФЗ|ТР)
АГРОФИН АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ПЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1 АГРОФИН ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ ГЛАВЧОВСКИ FA1F4ACF0F76[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БЪЛГАРКА 34 Б АГРОФИН AGROFIN 201330622(ДФЗ|ТР)
ТОПЛИННА И СУШИЛНА ТЕХНИКА ТОПЛИННА И СУШИЛНА ТЕХНИКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4001 ГЪЛЪБЕЦ 11 ТОПЛИННА И СУШИЛНА ТЕХНИКА ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЖУРКОВ 02D0E7D3947C[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЖУРКОВ EAC78FBFE4C3[..](ДФЗ|ТР)
ТОПЛИННА И СУШИЛНА ТЕХНИКА ООД БЪЛГАРИЯ с. Брестник 4107 ул. ХРИСТО Г. ДАНОВ 15Б ТОПЛИННА И СУШИЛНА ТЕХНИКА TOPLINNA I SUSHILNA TEHNIKA 825229979(ДФЗ|ТР)
РАЯ - 52 РАЯ - 52 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ 2 РАЯ - 52 ООД РАЙКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА ADC6A547124B[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ 757EBDDB3910[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 09AE0A14031E[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 215E9DCA2DC3[..](ДФЗ|ТР)
РАЯ - 52 RAYA - 52 119074784(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 225 872 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 112 936 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 112 275 лв./BGN
Проект: Мелничен комплекс с капацитет 100т/24 часа,три броя силоза,авторазтоварище,автокантар,ПП водоем и портиерна виж доставчиците
"ГенТо Милл" ООД
ГенТо Милл ООД
ЕИК ID: 200873405
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 491068
"ГенТо Милл" ООД ГенТо Милл ООД ГенТо Милл ГенТо Милл ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ПАРЧЕВИЧ 2 Б ГенТо Милл ООД ГЕОРГИОС ПАПАТЕОДОРУ AFE6CE0238C9[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВЪЛКОВ A54D32A1596A[..](ДФЗ|ТР)
ПАПАС-ОЛИО АД 838175022(ДФЗ|ТР)
ПАПАТЕОДОРУ ГЕОРГИОС AFE6CE0238C9[..](ДФЗ|ТР)
...
"ГенТо Милл" ООД ГенТо Милл ООД ГенТо Милл ГенТо Милл ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ПАРЧЕВИЧ 2 Б ГенТо Милл ООД ГЕОРГИОС ПАПАТЕОДОРУ AFE6CE0238C9[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВЪЛКОВ A54D32A1596A[..](ДФЗ|ТР)
ПАПАС-ОЛИО АД 838175022(ДФЗ|ТР)
ПАПАТЕОДОРУ ГЕОРГИОС AFE6CE0238C9[..](ДФЗ|ТР)
ГенТо Милл ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ПАРЧЕВИЧ 2 В НИКОЛАЙ МАНОЛОВ НИКОЛОВ 06BAC964FEF2[..](ДФЗ|ТР)
Росен Георгиев Милошев 2C46CEE2D0B6[..](ДФЗ|ТР)
ГенТо Милл GenTo Mill 200873405(ДФЗ|ТР)
ДИК-93-ДТ ДИК-93-ДТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Екзарх Йосиф 8 ДИК-93-ДТ ЕООД Деян Добрев Тодоров 0E6C6A9A3FF0[..](ДФЗ|ТР)
ДИК-93-ДТ DIK-93-DT 124648985(ДФЗ|ТР)
АРГУС 91 А АРГУС 91 А ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВАСИЛ ДРУМЕВ 61 АРГУС 91 А ЕООД ДЕЯН РУСЕВ ЙОРДАНОВ 8CB1C25DC294[..](ДФЗ|ТР)
АРГУС 91 А ARGUS 91 A 200863261(ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ ЛАБКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 66 ЛАБКОНСУЛТ ЕООД ЦВЕТАН ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ 8147DA9B78B1[..](ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ LABKONSULT 131086888(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОС ТЕХНОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ВЪЛЧО ИВАНОВ . 353 Б ТЕХНОС ООД БОЙКО ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ F1C7C9151059[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ПАВЛОВ ТОДОРОВ BAC3F320C200[..](ДФЗ|ТР)
ЕВТИМ СЕРАФИМОВ ЕВТИМОВ B3BF959744BB[..](ДФЗ|ТР)
ТАКОМАТ АД, ПАНАМА 3973D70462EB[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОИКОВ 455993DBD943[..](ДФЗ|ТР)
ТАКОМАТ ИНК АД E2DF0BCD049B[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОС АКТИВ 175331385(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОС 831078535(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Лев Толстой Свободна 20 - - ТЕХНОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Лев Толстой ул.Свободна 20 ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ 175096193(ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ 175075249(ДФЗ|ТР)
ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131184880(ДФЗ|ТР)
МКБ Юнионбанк АД 831596033(ДФЗ|ТР)
ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД 131352367(ДФЗ|ТР)
Юнионбанк 831596033(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОС ООД БЪЛГАРИЯ с. Миланово 2280 Цех Контактна мрежа БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ 831633691(ДФЗ|ТР)
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
Хета Асет Резолюшън България ООД 175075249(ДФЗ|ТР)
ЛИЗИНГ ФИНАНС 131352367(ДФЗ|ТР)
Елин Господинов Топалов 9279CC758E16[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОС TEHNOS 831078535(ДФЗ|ТР)
ФАРА КОНСУЛТ ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 5800 КРАСНО СЕЛО ДАМЯН ГРУЕВ 46 ФАРА КОНСУЛТ ООД МАРИЯ КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА 508945DA1226[..](ДФЗ|ТР)
НОРТАН ЕООД 200032167(ДФЗ|ТР)
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 831184677(ДФЗ|ТР)
ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УИЛЯМ ГЛАДСТОН 11 ФАРА КОНСУЛТ FARA KONSULT 200102270(ДФЗ|ТР)
ДИСКОМ ДИСКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 961 ДИСКОМ ЕООД АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЗИДАРОВ 9943C636CF41[..](ДФЗ|ТР)
ДИСКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ул. 400 33 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА КИРИЛОВА-ЗИДАРОВА 780404C7CCB3[..](ДФЗ|ТР)
ДИСКОМ DISKOM 131166601(ДФЗ|ТР)
МЕТКОН МЕТКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.СИМЕОН ВЕЛИКИ 42 МЕТКОН ЕООД ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ САВЯНОВ 9E5F8C5BF143[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 3D5B120F3C9A[..](ДФЗ|ТР)
МЕТКОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 КОМ 10 ИВЕЛИН ДИМИТРОВ БЕНОВ CC84325AD88C[..](ДФЗ|ТР)
МЕТКОН METKON 118572006(ДФЗ|ТР)
ЕСИТ ЕСИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 34 ЕСИТ ООД СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ЗИКОВСКА E274DD7189AA[..](ДФЗ|ТР)
ЕСИТ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМЛЕР ИМАЛЯТ ВЕ ТИДЖАРЕТ ООД, Република Турция 17B54E2B5792[..](ДФЗ|ТР)
ЕСИТ ESIT 102271040(ДФЗ|ТР)
ЛОГИСТИКА ЛОГИСТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 56 ЛОГИСТИКА ЕООД ДИЛЯН ЖОРОВ АЛЕКСИЕВ 81DA09D5EA98[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ЖОРОВ АЛЕКСИЕВ C6A601808214[..](ДФЗ|ТР)
ЛОГИСТИКА LOGISTIKA 175171226(ДФЗ|ТР)
СТОРАКТ БГ СТОРАКТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС 3-ТИ 126 ет.9 126 СТОРАКТ БГ ООД Христо Любенов Урумов D635A3421452[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕХ ГРУП ЕООД 131102602(ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 570A2E921B4F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 8A29581484A3[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБЕН ХРИСТОВ УРУМОВ F4C8B29B17BA[..](ДФЗ|ТР)
СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 126 НАДЕЖДА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА C4237061922E[..](ДФЗ|ТР)
СТАМ ГмбХ 9E11617323C7[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕХ ГРУП 131102602(ДФЗ|ТР)
СТАМ ЛТД ООД СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Панорамен път 38 СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Панорамен път 38 СТОРАКТ БГ STORAKT BG 130322346(ДФЗ|ТР)
ПРИМА-ДИМОВ ПРИМА-ДИМОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 31 Б ПРИМА-ДИМОВ ООД КАМЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ ABE5D8013471[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА-ВЕЛИКОВА 4F1E3B2B6008[..](ДФЗ|ТР)
ПРИМА-ДИМОВ PRIMA-DIMOV 124720559(ДФЗ|ТР)
ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАН ОМУРТАГ 2 ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ 5842E3C844E6[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ТЕНЕВ ПОПОВ B376822D7070[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКО АНАСТАСОВ ПАНТЕЛЕЕВ DC2B4C7329C2[..](ДФЗ|ТР)
АРТО ГАРБИС ТАХМИЗИЯН 20322F77384B[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВАСИЛЕВ НАКЕВ 933098492CC3[..](ДФЗ|ТР)
ИГНАТ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 28424EE43CF1[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БОРИСОВ АМУДЖИЕВ 93A9729ED511[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА B3E107B6C09A[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО НИКОЛОВ ФУРЧЕВ 1E1DD347E5CA[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЕВИЧАРОВА FD9E86673833[..](ДФЗ|ТР)
ТРАНССТРОЙ - ВАРНА TRANSSTROY - VARNA 103044422(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШ-БГ-2005 АГРОМАШ-БГ-2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ИНДУСТРИАЛЕН п.к. 125 АГРОМАШ-БГ-2005 ООД ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ГРЪНЧАРОВ DB45956171F9[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ЙОРДАНОВ МУТАФОВ D7764F0CA844[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЙКА ТОДОРОВА ИВАНОВА 145DDC10AA65[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА 71D0F8D38E16[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ 0254BD4A73E5[..](ДФЗ|ТР)
АНДОН МАРИНОВ ВАСИЛСКИ DDF8217AD2D2[..](ДФЗ|ТР)
РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА AA604E65C7F2[..](ДФЗ|ТР)
РЕДЖИАН ИНВЕСМЪНТ ГРУП 00B3113D05F9[..](ДФЗ|ТР)
РЕДЖИАН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД 7F7C8871C9BA[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД 119076059(ДФЗ|ТР)
АВТОТРАНСПОРТ - 93 АД 114038019(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ 114038019(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ АД 114038019(ДФЗ|ТР)
ПРО МАШИНЪРИ 119506977(ДФЗ|ТР)
ПРО МАШИНЪРИ 204018446(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШ-БГ-2005 AGROMASH-BG-2005 119506977(ДФЗ|ТР)
КАНДЕЛА КАНДЕЛА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ИВАН ВАЗОВ 14 КАНДЕЛА ЕООД СВЕТЛА СПАСОВА ХРИСТОВА 74C5A039E03E[..](ДФЗ|ТР)
КАНДЕЛА KANDELA 115604121(ДФЗ|ТР)
ЛИНА И КО ЛИНА И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ТРЕТИ МАРТ 44 ЛИНА И КО ООД АНГЕЛ АНДРЕЕВ КОСТАДИНОВ 5553E3AAEDA7[..](ДФЗ|ТР)
ИРИНКА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА 9B33CA7A5A74[..](ДФЗ|ТР)
ЛИНА И КО LINA I KO 124613525(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОИНВЕНТ ТЕХНОИНВЕНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ж.к. ТРОШЕВО 24 В ТЕХНОИНВЕНТ ЕООД ТАТЯНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА 6573345B4BC9[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОИНВЕНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ТРОШЕВО ул. МИЛОСЪРДИЕ 9А А ТЕХНОИНВЕНТ TEHNOINVENT 103764552(ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ И СИНОВЕ ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 12 ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД ПАВЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ F08C22B9DA03[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА CDD5C84176DF[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ПАВЛОВ МАРИНОВ 20A6E8C9E3AF[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ПАВЛОВ МАРИНОВ 2BA1F968C69A[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ И СИНОВЕ ЕЛЕКТРИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 129 ПАВЕЛ И СИНОВЕ PAVEL I SINOVE 020918914(ДФЗ|ТР)
ЕСМ ЕСМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВИХЪР 4 ЕСМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Независимост 40 А ЕСМ ЕООД ЕВГЕНИЯ СТАМОВА МАРИНОВА 1D884B9A747D[..](ДФЗ|ТР)
ЕСМ ESM 124141494(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 956 416 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 978 208 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 962 358 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО виж доставчиците
"Папас-Олио"АД
ПАПАС-ОЛИО АД
ЕИК ID: 838175022
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 67905
"Папас-Олио"АД ПАПАС-ОЛИО АД ПАПАС-ОЛИО ПАПАС-ОЛИО АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 Обходен път Запад 61 ПАПАС-ОЛИО АД АНТОНИОС ГЕОРГИОС ПАПАТЕОДОРУ 55178D00825F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАШЕВ 255F868CCF6B[..](ДФЗ|ТР)
АГРО-ЛЕГА ЕООД - гр. Враца 106528288(ДФЗ|ТР)
БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ...
"Папас-Олио"АД ПАПАС-ОЛИО АД ПАПАС-ОЛИО ПАПАС-ОЛИО АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 Обходен път Запад 61 ПАПАС-ОЛИО АД АНТОНИОС ГЕОРГИОС ПАПАТЕОДОРУ 55178D00825F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАШЕВ 255F868CCF6B[..](ДФЗ|ТР)
АГРО-ЛЕГА ЕООД - гр. Враца 106528288(ДФЗ|ТР)
БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8A[..](ДФЗ|ТР)
ПАПАС-ОЛИО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ситняково 23 ПАПАС-ОЛИО АД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЗАВОД ЗА ОЛИО Стефан Каров Стефанов 94946A579A9B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ МАРИНОВ ЧАЛЪКОВ 294A3AD7BB30[..](ДФЗ|ТР)
ПАПАС-ОЛИО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул.МАДРИД 50 АЛЕКСАНДЪР ДМИТРИЕВИЧ МИНОВ 0DE2DFF5F017[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯНА МИНКОВА ИВАНОВА 799B1A4D06C6[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF3[..](ДФЗ|ТР)
АГРО-ЛЕГА ЕООД гр.Варна 106528288(ДФЗ|ТР)
АГРО-ЛЕГА ЕООД гр. Варна 106528288(ДФЗ|ТР)
СЕНТ ЖИРАНЕООД гр.София 200694060(ДФЗ|ТР)
ШОТА ХАДЖИШВИЛИ F44FB24BDDDD[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА E3D954CAA2D4[..](ДФЗ|ТР)
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА 34182F7FDBCD[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИН НИКОЛОВ КЛИСАРОВ 6FA693EF49CC[..](ДФЗ|ТР)
СЕНТ ЖИРАН ЕООД 200694060(ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА C3591DA48754[..](ДФЗ|ТР)
ПАПАС-ОЛИО PAPAS-OLIO 838175022(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F2979949[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D0[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE85006[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350(ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ МАРВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 УЛ.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 12 МАРВЕЛ ООД ЛЮБОМИР БОЖИНОВ МАРИНОВ C3DDEB19E920[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 863178A7D8E3[..](ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ MARVEL 010486426(ДФЗ|ТР)
МАВА ИНДУСТРИАЛ МАВА ИНДУСТРИАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КНЯЗ ДОНДУКОВ 34 В МАВА ИНДУСТРИАЛ АД ЯСОН-ДИМИТРИ ЙОАННИС ВАМВАКАС 376338C1D747[..](ДФЗ|ТР)
АДРИЯН ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ D8682B64D2FD[..](ДФЗ|ТР)
МАСИМО МОРОНИ AA73067FA748[..](ДФЗ|ТР)
САВЕРИО ЛОМБАРДИНИ 20834334B21D[..](ДФЗ|ТР)
ЯГОС ЙОАНИС ВАМВАКАС 6B8869686911[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАОС КАФАНТАРИС E9B614667822[..](ДФЗ|ТР)
КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ BE8D3C9CC960[..](ДФЗ|ТР)
ЯСОН-ДИМИТРИОС ЙОАННИС ВАМВАКАС EBBCCDEBAFC4[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНА ВАМВАКА B97C3BCB56E1[..](ДФЗ|ТР)
ЙОАННИС ВАМВАКАС 8F0BFC06AA16[..](ДФЗ|ТР)
ПАНАЙОТА ВАМВАКА 825D47ED3B36[..](ДФЗ|ТР)
РЕА ВАМВАКА 182203058975[..](ДФЗ|ТР)
МАВА ИНДУСТРИАЛ MAVA INDUSTRIAL 121831561(ДФЗ|ТР)
ЕВРОКАМИОН ЕВРОКАМИОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1331 СЛИВНИЦА 618 ЕВРОКАМИОН ЕООД РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОИКОВ 455993DBD943[..](ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ 175096193(ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ 175075249(ДФЗ|ТР)
ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131184880(ДФЗ|ТР)
МКБ Юнионбанк АД 831596033(ДФЗ|ТР)
Ралица Пламенова Топчиева 8F8BE2BE11E8[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ОГНЯНОВ B8A4C8644007[..](ДФЗ|ТР)
ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД 131352367(ДФЗ|ТР)
Юнионбанк 831596033(ДФЗ|ТР)
И АР БИ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД 131363278(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД 831257890(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОЙКОВ 455993DBD943[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА КРАЕВА ПЕТКОВА B07FACF8E588[..](ДФЗ|ТР)
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ 831633691(ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ВАНЧЕВА 14A561C8044F[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЗИНГ ФИНАНС 131352367(ДФЗ|ТР)
ЕВРОКАМИОН EVROKAMION 130573715(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 162 414 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 290 604 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 290 604 лв./BGN
Проект: Предприятие за производство и съхранение на фураж виж доставчиците
Кооперация "Агрокомерс 98"
АГРОКОМЕРС - 98 К
ЕИК ID: 115189903
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 181573
Кооперация "Агрокомерс 98" АГРОКОМЕРС - 98 К АГРОКОМЕРС - 98 АГРОКОМЕРС - 98 К БЪЛГАРИЯ гр. Хисаря 4180 В. ПЕТЛЕШКОВ 12 АГРОКОМЕРС - 98 К АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ 70501AFA1201[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО АТАНАСОВ КИСЬОВ 195F00A1E978[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА ИВАНОВА ЛАДЖЕВА ...
Кооперация "Агрокомерс 98" АГРОКОМЕРС - 98 К АГРОКОМЕРС - 98 АГРОКОМЕРС - 98 К БЪЛГАРИЯ гр. Хисаря 4180 В. ПЕТЛЕШКОВ 12 АГРОКОМЕРС - 98 К АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ 70501AFA1201[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО АТАНАСОВ КИСЬОВ 195F00A1E978[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА ИВАНОВА ЛАДЖЕВА D088036D5D57[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОРДЖАКОВ 85F976E2B2E2[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН КОЛЕВ БОНЕВ 8DED0FCAB002[..](ДФЗ|ТР)
ГАНА НИКОЛОВА ХРИСТЕВА 240E1FFE230A[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ 7776488D76A7[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКОМЕРС - 98 AGROKOMERS - 98 115189903(ДФЗ|ТР)
КОЕВ КОЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 29 КОЕВ ЕООД ХРИСТОФОР КОЕВ СТОЯНОВ FF8F8C6AFAFB[..](ДФЗ|ТР)
КОЕВ KOEV 107586022(ДФЗ|ТР)
ТОЙОТА - ТИКСИМ ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ПЛОВДИВСКА 5 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД ТРИФОН ИВАНОВ КОЕВ D04D4DB0176B[..](ДФЗ|ТР)
ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ХРИСТО ЧАРНОПЕЕВ 22А ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ХАЙДУША ПОЛЯНА 24 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София КРИВА РЕКА РАЙКО ЖИНЗИФОВ 11 Д ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ВАСИЛ ЛЕВСКИ 125 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 38 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Мюнхен 14 ТОЙОТА - ТИКСИМ TOYOTA - TIKSIM 112048000(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 - - - - - БИМКО ЕООД ДЖЕМАЛ ИБРАХИМ ХЮСЕИН 1DCE69DD42F7[..](ДФЗ|ТР)
БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 БИМКО BIMKO 101715841(ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FA[..](ДФЗ|ТР)
СИГМА - 5 ООД 102669090(ДФЗ|ТР)
Иван Георгиев Балев 586123BD23B9[..](ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650(ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ БОТО ФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА 25 А БОТО ФОРТ ЕООД ПАУЛИНА НИКОЛОВА ГАТЕВА 79E51B64463C[..](ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ул. ГОЛАШ 17 ВИКТОР ЙОРДАНОВ БОЖАНОВ 2BE3F535DABB[..](ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 МАНОЛ ТОШЕВ 1 ПРОЛЕТКА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА 761E70FA3DF6[..](ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ BOTO FORT 200772096(ДФЗ|ТР)
НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481[..](ДФЗ|ТР)
РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87B[..](ДФЗ|ТР)
ОСТЕРФИН 831357474(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E[..](ДФЗ|ТР)
НИК NIK 831591046(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - КОМЕРС АПЕКС - КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХОТЕЛ ЕС-ПИ-ЕС офис 706 бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - КОМЕРС ООД МИНКО АНДОНОВ МИНКОВ A9220642BD4F[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА АНГЕЛОВА МИНКОВА FF3AB974D17C[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. МУСАЛА 3 АПЕКС - КОМЕРС APEKS - KOMERS 115562494(ДФЗ|ТР)
РЕМЕЛ РЕМЕЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 РЕМЕЛ АД СТЕФАН ПАНТЕЛЕЕВ БУТАШКОВ B7368D2E7BFB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСОПУЛОВ 5A5B54A2F850[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЬО АЛЕКСОВ ЗИКАТАНОВ 8DDF016F727C[..](ДФЗ|ТР)
Петър Симеонов Александров E8C5AFDF80EA[..](ДФЗ|ТР)
Данаил стефанов Добрев 9021E736A467[..](ДФЗ|ТР)
Владимир Иванов Москов 344F5A8D0872[..](ДФЗ|ТР)
РЕМЕЛ REMEL 814191356(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F2979949[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D0[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE85006[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350(ДФЗ|ТР)
ЕРАКОМ ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад 22 Г ЕРАКОМ ООД ДАНИЕЛ ИВАНОВ НОВОСЕЛСКИ ED4BA7ACD903[..](ДФЗ|ТР)
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СТРУМА ЕООД 130997621(ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА И РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКА КЪЩА СТРУМА ЕООД 121894024(ДФЗ|ТР)
ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград -- --- Петко Д. Петков 10 -- -- ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ---- Красна поляна ІІ --- --- 35 Д ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ---- Лагера 53 2 ЕРАКОМ ERAKOM 130245889(ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ-ИНВЕСТ КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.БУЛАИР 26 КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД АТАНАС ИВАНОВ АНГЕЛОВ 2F4E1E2F6580[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО СТОИЛОВ КИРЕВ FBB6DCED030B[..](ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 4 Б КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК УЛ.ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 19 1 КОНТРОЛ-ИНВЕСТ KONTROL-INVEST 115516283(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК AGRITRAK 123659014(ДФЗ|ТР)
АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Младост III 340 А АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Гюнтер Круг C416B861E111[..](ДФЗ|ТР)
Карл-Хайнц Ботценхард 07C52E3C3195[..](ДФЗ|ТР)
„АЛМИГ ХОЛДИНГ” ГмбX 1B0B86B4A94F[..](ДФЗ|ТР)
Венелин Кирилов Велинов BE7C8EE8D6DC[..](ДФЗ|ТР)
АЛМИГ Фервалтунгс-ГМБХ 3A4BA1DC11C0[..](ДФЗ|ТР)
АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. Мара Белчева 7 Тобиас Николаус Александер Колтес 44EFA5443FF3[..](ДФЗ|ТР)
АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ALMIG-BALGARIYA 200838201(ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4E[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC01[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A9[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 25 ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД АСЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ F12BF049F178[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ЛОРЕНЦО ФИНКО 22C66B77F84E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ЛОРЕНЦО ФИНКО 683398FCF436[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 7ED6A74435C0[..](ДФЗ|ТР)
„МУЛМИКС ФАКО”ООД 2AE7B46E8834[..](ДФЗ|ТР)
Никола Лоренцо Финко C934781E28F6[..](ДФЗ|ТР)
ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 33 ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул.Цар Борис ІІІ 165А ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО PROKSA-PROEKTI ZA SELSKOTO STOPANSTVO 104632607(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 796 848 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 398 424 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 398 424 лв./BGN
Проект: Изграждане на Предприятие за преработка на месо и фирмен магазин от "НОВИРА" ЕООД виж доставчиците
"Новира" ЕООД
НОВИРА ЕООД
ЕИК ID: 201329157
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547668
"Новира" ЕООД НОВИРА ЕООД НОВИРА НОВИРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРИЯ 118, БИЗНЕС ЦЕНТЪР АБАКУС, СЕКЦИЯ 1 НОВИРА ЕООД ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ B3603F51CCED[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИНОР 101613288(ДФЗ|ТР)
АРТ ТРЕЙД ЕООД 175159206(ДФЗ|ТР)
ЕЛИНОР ООД 101613288(ДФЗ|ТР)
НОВИРА NOVIRA 201329157(ДФЗ|ТР)
ИЗТОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРУПА ИЗТОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРУПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 МЛАДОСТ 1 9 А ...
"Новира" ЕООД НОВИРА ЕООД НОВИРА НОВИРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРИЯ 118, БИЗНЕС ЦЕНТЪР АБАКУС, СЕКЦИЯ 1 НОВИРА ЕООД ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ B3603F51CCED[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИНОР 101613288(ДФЗ|ТР)
АРТ ТРЕЙД ЕООД 175159206(ДФЗ|ТР)
ЕЛИНОР ООД 101613288(ДФЗ|ТР)
НОВИРА NOVIRA 201329157(ДФЗ|ТР)
ИЗТОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРУПА ИЗТОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРУПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 МЛАДОСТ 1 9 А ИЗТОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРУПА ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 1850E930FEE4[..](ДФЗ|ТР)
ИЗТОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРУПА IZTOCHNA ELEKTRICHESKA GRUPA 121677469(ДФЗ|ТР)
КОМЕРС ММ КОМЕРС ММ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 76 КОМЕРС ММ ЕООД ЕВГЕНИ ИВАНОВ МАРИНОВ 28CC61507FE0[..](ДФЗ|ТР)
КОМЕРС ММ KOMERS MM 121547148(ДФЗ|ТР)
БЛС - АВТОМАТИЗАЦИЯ БЛС - АВТОМАТИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЛЯСКОВЕЦ 3 БЛС - АВТОМАТИЗАЦИЯ ООД АТЪФ БАРБАРОС ИКБАЛ C3A6A5C927A2[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕВЕНТ ЙЕНИДЖЕЛИ C0045970F2C9[..](ДФЗ|ТР)
РАИМ НАИМ ЧАКЪР F362E5E375C7[..](ДФЗ|ТР)
БЛС - АВТОМАТИЗАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4017 бул. ИЗТОЧЕН № 48, ет.8, офис 17 ЛЕВЕНТ ЙЕНИДЖЕЛИ, Дата на раждане 611029; РАИМ НАИМ ЧАКЪР F362E5E375C7[..](ДФЗ|ТР)
БЛС - АВТОМАТИЗАЦИЯ BLS - AVTOMATIZATSIYA 115767727(ДФЗ|ТР)
КУУЛ СТАР КУУЛ СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ДОБРИ ВОЙНИКОВ, ПАРТЕР 35 КУУЛ СТАР ООД КРАСИМИР ЖИВКОВ ДАСКАЛОВ CD71A2C4D21A[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР КЪНЧЕВ КОЖУХАРОВ 8C576DAC872C[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ЖИВКОВ ДРАГОВ 08F1CB1BB60F[..](ДФЗ|ТР)
КУУЛ СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 УЛ. ЯН ХУНИЯДИ 37 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
КУУЛ СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. Драва Соболч 1 Б Димитър Маринов Димитров DF2FE6A69169[..](ДФЗ|ТР)
Добринка Желева Илиева 8B6E5EC455A0[..](ДФЗ|ТР)
Иван Атанасов Манолов 69F4AD6C0D57[..](ДФЗ|ТР)
Галина Петрова Георгиева 8C6B9BCCADFA[..](ДФЗ|ТР)
КУУЛ СТАР KUUL STAR 813002913(ДФЗ|ТР)
БЕЛС ПРОДУКТИ ЗА СИГУРНОСТ БЕЛС ПРОДУКТИ ЗА СИГУРНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул.Васил Левски 123 БЕЛС ПРОДУКТИ ЗА СИГУРНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул.Йерусалим 3 БЕЛС ПРОДУКТИ ЗА СИГУРНОСТ ООД БОРИСЛАВ МИЛКОВ ТОДОРОВ FF7C739F135F[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО АТАНАСОВ КАДИЙСКИ 92C991D14457[..](ДФЗ|ТР)
БЕЛС ПРОДУКТИ ЗА СИГУРНОСТ BELS PRODUKTI ZA SIGURNOST 831560695(ДФЗ|ТР)
АГРО АРТ СТУДИО АГРО АРТ СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 462 2 АГРО АРТ СТУДИО ЕООД ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА 6AF003837340[..](ДФЗ|ТР)
АГРО АРТ СТУДИО AGRO ART STUDIO 201527840(ДФЗ|ТР)
СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА ЛИЛИЕВ 26 Б СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 ул.ПРОЛЕТ 4 СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД НАСКО ГЕОРГИЕВ ГЕТОВ 798F1D481679[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ SVETOVNI NOVI TEHNOLOGII 130937670(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ВИЕЛ КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ВИЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ЛЮЛИН 9 902 Д КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ВИЕЛ ЕООД ХРИСТИНА СМИЛЕНОВА ЛОЗЕВА 920FF47AE7EB[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА 6E6CDA79D0AF[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ВИЕЛ KONSULTANTSKA KASHTA VIEL 175437634(ДФЗ|ТР)
ДИМЕКС ЛИФТ ДИМЕКС ЛИФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ПРЕСЛАВ 35 ДИМЕКС ЛИФТ ЕООД СОНЯ ДИМИТРОВА НЕЙКОВА F5B3EFEA3661[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛИН РУМЕНОВ НЕЙКОВ 063329064AFA[..](ДФЗ|ТР)
ДИМЕКС ЛИФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Кукленско шосе ДИМЕКС ЛИФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Кукленско шосе, разклона между гр. Куклен и село Брани поле СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ГРЕКОВА BB51163AD1A2[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА BB51163AD1A2[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 09ABC36225FD[..](ДФЗ|ТР)
ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД 201204495(ДФЗ|ТР)
ДИМЕКС ЛИФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ ул. АБАГАР 8, офис 4 ЛИФТ ПРОТЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 СОФИЯ 99 МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ D84374B59779[..](ДФЗ|ТР)
ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД 175096193(ДФЗ|ТР)
ЛИФТ ПРОТЕКТ ЕООД ДИМЕКС ЛИФТ DIMEKS LIFT 115145440(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE[..](ДФЗ|ТР)
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE6[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B[..](ДФЗ|ТР)
Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A8[..](ДФЗ|ТР)
Татяна Маринова Бечева C317A329C6A8[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D4[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141(ДФЗ|ТР)
МН ПАЛ МН ПАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 523 А МН ПАЛ ООД НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ИЛЧЕВ B46A297DD058[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНКОВА 68669A1345F9[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ 4153ACB590F4[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ - 2500 4153ACB590F4[..](ДФЗ|ТР)
МН ПАЛ MN PAL 200302965(ДФЗ|ТР)
ЕКОМС - ТАНЕВ И С-ИЕ ЕКОМС - ТАНЕВ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 ЕКОМС - ТАНЕВ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 П.К.121-ЦЕНТР.ПОЩА ЕКОМС - ТАНЕВ И С-ИЕ СД КРАСИМИР ТОДОРОВ ТАНЕВ FFA9E69EB880[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСКА СТОЙНОВА ТАНЕВА 119AD2FD5C93[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОМС - ТАНЕВ И С-ИЕ EKOMS - TANEV I S-IE 119030720(ДФЗ|ТР)
СОФТХАУС СОФТХАУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ЕКЗАРХ ЙОСИФ 76 Б СОФТХАУС ООД АНТОН ГЕОРГИЕВ ТРАПОВ B34A4D417ABE[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН СОТИРОВ ПЕНЕВ 3F65CAF394E6[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ 79F6FE12848A[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯН НИКОЛОВ ПЕТКОВ 20B86F6419EA[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ 217935C1F999[..](ДФЗ|ТР)
СОФТХАУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ЯНКО САКЪЗОВ 68 АНТОН ГЕОРГИЕН ТРАПОВ B34A4D417ABE[..](ДФЗ|ТР)
СОФТХАУС SOFTHAUS 200249982(ДФЗ|ТР)
БИГЛА- III БИГЛА- III ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ЛЮБАТА 4 БИГЛА- III ООД БОРИС КРЪСТЕВ ШАЛЕВ 4AD425019B86[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР БОРИСОВ ШАЛЕВ 9216C8621867[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ДОЙЧИНОВА 20D5F4450F44[..](ДФЗ|ТР)
БИГЛА- III ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ОПЪЛЧЕНСКА 46-48 БИГЛА- III BIGLA- III 121094769(ДФЗ|ТР)
КОМСИСТЕМС КОМСИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. ХР.СМИРНЕНСКИ 24 КОМСИСТЕМС ООД АНТОН ГЕОРГИЕВ ТРАПОВ B34A4D417ABE[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН СОТИРОВ ПЕНЕВ 3F65CAF394E6[..](ДФЗ|ТР)
КОМСИСТЕМС KOMSISTEMS 121469258(ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРЪС АУТО ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. БЯЛО ПОЛЕ 8Д ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕАД СИМОНА БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА 398113D851F9[..](ДФЗ|ТР)
МИРА ИВАНОВА ЯНКОВА 350930FFCEC8[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ СИМЕОНОВ 3A239C0DDAA1[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕАД 175409608(ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕООД 130919416(ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРЪС АУТО 202648072(ДФЗ|ТР)
Хари Емилов Агайн 100F0018EA46[..](ДФЗ|ТР)
ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ 175409608(ДФЗ|ТР)
ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА-ГАРФАЛСКА 09317186C7A6[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРЪС АУТО DZHENERAS AUTO 202648072(ДФЗ|ТР)
БОННЕР БОННЕР ООД БЪЛГАРИЯ с. Ведраре 4364 БОННЕР ООД ПЕТЕР СИРАКОВ МИРЧЕВ CC1CA32E0542[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО БОЧЕВ БОЧЕВ 165C94B41145[..](ДФЗ|ТР)
СЕКОСЕР - УНГАРИЯ 6876FE488459[..](ДФЗ|ТР)
БОННЕР BONNER 115745150(ДФЗ|ТР)
ФРАМ-3 ФРАМ-3 ООД БЪЛГАРИЯ с. Лозен 1151 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 5 ФРАМ-3 ООД Петър Анастасов Андреев 296CE83A2A45[..](ДФЗ|ТР)
Пламен Кирилов Сираков AA2E36C43F4F[..](ДФЗ|ТР)
Йордан Асенов Йорданов 6F42198A77EE[..](ДФЗ|ТР)
Борислав Василев Пепелянков 5DB2E3DACCF7[..](ДФЗ|ТР)
Йордан Асенов Димитров 6F42198A77EE[..](ДФЗ|ТР)
ФРАМ-3 FRAM-3 831197062(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 700 464 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 350 232 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 340 692 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на "Предприятие за преработка на зърнени храни и варива" виж доставчиците
"МММ Импорт" ЕООД
МММ ИМПОРТ ЕООД
ЕИК ID: 201100436
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547710
"МММ Импорт" ЕООД МММ ИМПОРТ ЕООД МММ ИМПОРТ МММ ИМПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1225 ул.Малашевска 16 МММ ИМПОРТ ЕООД МИЛКО МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ B198A383B8AC[..](ДФЗ|ТР)
МММ ИМПОРТ MMM IMPORT 201100436(ДФЗ|ТР)
АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА ...
"МММ Импорт" ЕООД МММ ИМПОРТ ЕООД МММ ИМПОРТ МММ ИМПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1225 ул.Малашевска 16 МММ ИМПОРТ ЕООД МИЛКО МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ B198A383B8AC[..](ДФЗ|ТР)
МММ ИМПОРТ MMM IMPORT 201100436(ДФЗ|ТР)
АГРО ВИСТА АГРО ВИСТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 85 0 АГРО ВИСТА ЕООД АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА 5FF8859A1EC7[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ВИСТА AGRO VISTA 200849016(ДФЗ|ТР)
КАСИ ТЕМПРА ПАК КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 2 КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ 6154E1BE09AA[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ЦОНЕВА КОЦЕВА 84384DDBA3A2[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАНЕВ 1981B09C15F9[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ, , КРАСИМИРА ЦОНЕВА КОЦЕВА 84384DDBA3A2[..](ДФЗ|ТР)
КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ВЛАДАЯ 19 КАСИ ТЕМПРА ПАК KASI TEMPRA PAK 104581664(ДФЗ|ТР)
МИКРОИНВЕСТ МИКРОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ЦАР БОРИС III, 215, сгр.ГЕОПЛАНПРОЕКТ МИКРОИНВЕСТ ООД ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА ШИРКОВА 649CE6E47216[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР ЛЮБЧЕВ ПАВЛОВ 6AF0E707FD7D[..](ДФЗ|ТР)
МИКРОИНВЕСТ MIKROINVEST 831826092(ДФЗ|ТР)
РАНГЕЛОВ КОНСУЛТ РАНГЕЛОВ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 4 4 470 4 РАНГЕЛОВ КОНСУЛТ ЕООД НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ РАНГЕЛОВ 7BA31995B2F6[..](ДФЗ|ТР)
РАНГЕЛОВ КОНСУЛТ RANGELOV KONSULT 175035055(ДФЗ|ТР)
АГЕНЦИЯ - АРХИТЕКТУРА, ПРОУЧВАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ АГЕНЦИЯ - АРХИТЕКТУРА, ПРОУЧВАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 213 Б АГЕНЦИЯ - АРХИТЕКТУРА, ПРОУЧВАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ВЕЛИНА СТОЯНОВА БЪЧВАРОВА E6B3F4B642B2[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ МИЛАНОВ DDC264384E4D[..](ДФЗ|ТР)
БОРЯНА ЧАВДАРОВА МИЛАНОВА 0BFF388D58EF[..](ДФЗ|ТР)
АГЕНЦИЯ - АРХИТЕКТУРА, ПРОУЧВАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ AGENTSIYA - ARHITEKTURA, PROUCHVANE, INZHENERING 131490247(ДФЗ|ТР)
ХЕМЕТИ ХЕМЕТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1231 Връбница м.Ломско шосе Стоп.двор-Връбница ХЕМЕТИ ООД Веселин Владимиров Спасов 1225E1CD4F39[..](ДФЗ|ТР)
Боян Веселинов Спасов 228B17B29289[..](ДФЗ|ТР)
ХЕМЕТИ 121339161(ДФЗ|ТР)
ВВС 1 200710835(ДФЗ|ТР)
ХЕМЕТИ HEMETI 121339161(ДФЗ|ТР)
РУТКОМ ПРОЕКТ РУТКОМ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 12 РУТКОМ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ДОНДУКОВ 115 А РУТКОМ ПРОЕКТ ЕООД ЖИВКА СВЕТОСЛАВОВА ЗЮМБЮЛЕВА 5F2CAEFF472B[..](ДФЗ|ТР)
РУТКОМ ПРОЕКТ RUTKOM PROEKT 131530720(ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 4 Бизнес парк София, сграда 10, офис 105 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД РОМАН БУЙНА AD73112FF50C[..](ДФЗ|ТР)
ЙОХАНЕС ЗИБЕРЕР 05202F3F36DC[..](ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ ГЕЗЕЛШАФТ - АВСТРИЯ 43606C74338E[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПУЛЕВ E8685003FB30[..](ДФЗ|ТР)
ТОМАС РУШИЦКА D403BD14069F[..](ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ АУТОМОТИВ ГмбХ, Фогелвайдерщрасе 75, 5020 Залцбург, Австрия 77A1BF9454DA[..](ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ ХОЛДИНГ Гезелшафт м. б. Х., Фогелвайдерщрасе 75, 5020 Залцбург, Австрия 41211C920C1A[..](ДФЗ|ТР)
Адриан Волфганг Лайтер 54219C0FDC7C[..](ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ ХОЛДИНГ Гезелшафт м. б. Х., Фогелвайдерщрасе 75, 5020 Залцбург, Австрия A23FCAD11B69[..](ДФЗ|ТР)
Флориан Щайнер 430454197E04[..](ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 4 Бизнес парк София, блок 7Б, ет. 4 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 Младост 4 Бизнес парк София 7Б Маркус Татцер C2F9F37C5A02[..](ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ ХОЛДИНГ Гезелшафт м. б. Х., ул. Луизе Пиех 2, 5020 Залцбург, Австрия A5148A382271[..](ДФЗ|ТР)
ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ PORSHE INTER AUTO BG 175355023(ДФЗ|ТР)
АТАРК АТАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул.Борис Христов 8 АТАРК ООД Венцислав Иванов Иванов 86D1F3BCD06D[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Нанков Нанков 1A5F817674C1[..](ДФЗ|ТР)
АТАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул.Борис Христов 8 АТАРК ЕООД АТАРК ATARK 831912723(ДФЗ|ТР)
Кодас Консултинг Кодас Консултинг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Шандор Петьофи 39 Кодас Консултинг ЕООД Иван Алексиев Алексиев 86AB512B622F[..](ДФЗ|ТР)
Кодас Консултинг Kodas Konsulting 175401944(ДФЗ|ТР)
СТОРАКТ БГ СТОРАКТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ЦАР БОРИС 3-ТИ 126 ет.9 126 СТОРАКТ БГ ООД Христо Любенов Урумов D635A3421452[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕХ ГРУП ЕООД 131102602(ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 570A2E921B4F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИОС ГЕОРГИОС ДИМИТРИАДИС 8A29581484A3[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБЕН ХРИСТОВ УРУМОВ F4C8B29B17BA[..](ДФЗ|ТР)
СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 126 НАДЕЖДА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА C4237061922E[..](ДФЗ|ТР)
СТАМ ГмбХ 9E11617323C7[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕХ ГРУП 131102602(ДФЗ|ТР)
СТАМ ЛТД ООД СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Панорамен път 38 СТАМ ЛТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Панорамен път 38 СТОРАКТ БГ STORAKT BG 130322346(ДФЗ|ТР)
ЮБН АУТО ЮБН АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. ИЛИЯНЦИ 16 ЮБН АУТО ООД ВАСИЛ АНАСТАСОВ КАЛЕВ D05099DDA6C5[..](ДФЗ|ТР)
ПИЙТ ПОЛ КРИСТИАН ВАУТЕРС 7B25182F2D25[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ ЛАЧЕВ DF6E108A5301[..](ДФЗ|ТР)
ХЮТ ТРЪКИНГ ЕНД РЕНТИНГ Н.В. БЕЛГИЯ D6983FEE2C6D[..](ДФЗ|ТР)
КОНТРАКТ ЛИЗИНГ 121912275(ДФЗ|ТР)
СУНАЙ ФЕИМ ЧОБАНОВ 1851742AEEAB[..](ДФЗ|ТР)
ХЮТ ТРЪКИНГ ЕНД РЕНТИНГ 730C36EB68AB[..](ДФЗ|ТР)
ТУРБОС ХЮТ ГРУП 5E685CBB0151[..](ДФЗ|ТР)
ТАМАТО ПРОПЕРТИЕЗ ЕООД 200057537(ДФЗ|ТР)
ЮБН АУТО ООД 831660763(ДФЗ|ТР)
ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ 831660763(ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ЗАГОРОВ 60C6B6EF431F[..](ДФЗ|ТР)
ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Горни Богров 1806 бул.Ботевградско шосе 420 ЮБН АУТО YUBN AUTO 831660763(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB342216[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A13467[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Атанасов Недев D87EE3E43600[..](ДФЗ|ТР)
Ива Симеонова Александрова D52249145588[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593(ДФЗ|ТР)
СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 26 1 СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ ЕООД ХРИСТО МИХАЛЕВ ДИМИТРОВ 3352903A563A[..](ДФЗ|ТР)
Иванка Михайлова Ангелова 5F03B667A73C[..](ДФЗ|ТР)
СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ SISTEMI ZA AVTOMATIZATSIYA I SIGURNOST 147204627(ДФЗ|ТР)
МАРКОВ НМ МАРКОВ НМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Стара планина 13А МАРКОВ НМ ЕООД НАЙДЕН МАРКОВ МАРКОВ 38C134EB6558[..](ДФЗ|ТР)
МАРКОВ НМ MARKOV NM 201088699(ДФЗ|ТР)
ИВОРА ИВОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР 120 Б ИВОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛАВЕЛЕ 32 ИВОРА ЕООД ИВАЙЛО СТОИЦЕВ РАДЕВ 4671C4F2782B[..](ДФЗ|ТР)
ИВОРА IVORA 175289445(ДФЗ|ТР)
БЕТА ФЕСТ БЕТА ФЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ИЛИЯНСКО ШОСЕ 8 БЕТА ФЕСТ ООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПИПОНКОВ 6518C0630F22[..](ДФЗ|ТР)
РОСТИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ ДВОРСКИ EB30C376535D[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ АНГЕЛОВ ЕЛЕНКОВ C5F860161E33[..](ДФЗ|ТР)
ВОЛОДЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ DB90360DE169[..](ДФЗ|ТР)
АННА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 3454F8E3F40F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЧИПАНОВ 0A8AC7160294[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ДИМИТРОВ БОШНАКОВ 1B99F6BA0B8A[..](ДФЗ|ТР)
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ 831609046(ДФЗ|ТР)
МКБ Юнионбанк 831596033(ДФЗ|ТР)
МКБ Юнионбанк АД 831596033(ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПИПОНКОВ 1700 6518C0630F22[..](ДФЗ|ТР)
БЕТА ФЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. Илиенско шосе 8 Юнионбанк 831596033(ДФЗ|ТР)
ВИЛЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШЕРСТНЕВ A7E9BFE7AD5B[..](ДФЗ|ТР)
БЕТА ФЕСТ BETA FEST 831154926(ДФЗ|ТР)
ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 224ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЗАПАД ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ FFB9E1F035B8[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ИВАНОВ РАДУЛОВ FB5E77681FC3[..](ДФЗ|ТР)
ЗДРАВКО АТАНАСОВ ВЪРБЕВ 9DA8EA9563EC[..](ДФЗ|ТР)
ДЕТЕЛИНА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА 878AB0CBE33E[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 П.К. 224 ул. ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 32 ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ELIKA-ELEVATOR 118582178(ДФЗ|ТР)
ДИДЖИТЕХ-СЕКЮРИТИ ДИДЖИТЕХ-СЕКЮРИТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.ВИТОША 10 ДИДЖИТЕХ-СЕКЮРИТИ ЕООД АНДРЕЙ МИЛАНОВ СТОЯНОВ E5AA0C830791[..](ДФЗ|ТР)
ДИДЖИТЕХ-СЕКЮРИТИ DIDZHITEH-SEKYURITI 175082813(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. ВЛАДИСЛАВ 262 БУЛАВТО АД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1AD[..](ДФЗ|ТР)
МИХАЕЛА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА 7E75BCDB30B0[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ГИНЧЕВА ПЕЕВА F04C282D43B8[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. ХРИСТО БОТЕВ 131 СВЕТЛОЗАР ГАНЧЕВ БОЯДЖИЕВ E86C5037F934[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИНА ПАНОВА НОТЕВА 9A1002D82660[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. Околовръстен път 757 БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. Владислав Варненчик 262 БУЛАВТО BULAVTO 813027681(ДФЗ|ТР)
БЕТЕЛГИУС БЕТЕЛГИУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. ВРАНЯ 57-59 БЕТЕЛГИУС ООД СТАНИМИР ГОСПОДИНОВ СТАЙКОВ 22FA60417468[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ 6D5047423BE3[..](ДФЗ|ТР)
БЕТЕЛГИУС BETELGIUS 831617445(ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 414 АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛЕКС КРИСТИААН ЯН БОНГАРТС, БЕЛГИЯ 580A7A08C199[..](ДФЗ|ТР)
ПАОЛО МАРИО ДУКА, ИТАЛИЯ CF8507E43252[..](ДФЗ|ТР)
ПРЕДРАГ ЛАЗАРЕВИЧ 4270792580A0[..](ДФЗ|ТР)
ПРЕДРАГ ИЛИБАШИЧ, СЪРБИЯ 5ADB28DB9A2D[..](ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОПКО ИНТЕРНАЦИОНААЛ Б.В., ХОЛАНДИЯ F7D9D0BEB1DC[..](ДФЗ|ТР)
ЛУК ХЕНДРИКС, БЕЛГИЯ 3E6B2CD59468[..](ДФЗ|ТР)
Радомир Марич 766011BB9D9A[..](ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОПКО ИНТЕРНАЦИОНААЛ Б.В., ХОЛАНДИЯ B1B6682C5B2E[..](ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 бул. Искърско шосе 7, сграда №3, оф. № 4 Джон Ърнест Хорт 701583B35CE5[..](ДФЗ|ТР)
Юри Оомс 530CF4D583D3[..](ДФЗ|ТР)
Петер Хюго М. Кинарт 675E612DF8C1[..](ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ 175293073(ДФЗ|ТР)
Епирок България 204783040(ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ ATLAS KOPKO BALGARIYA 175293073(ДФЗ|ТР)
АВЕСТО АВЕСТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 212 5 АВЕСТО ЕООД ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ КОСТОВ C0A53FAC553A[..](ДФЗ|ТР)
АВЕСТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. Св. Константин и Елена ул. ПЪРВА 22, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВКСИНОГРАД АВЕСТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. Св. Константин и Елена ул. Първа №22 Бизнес Център Евксиноград АВЕСТО AVESTO 103957971(ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ВЛАДОВ - ВВ ВЛАДИМИР ВЛАДОВ - ВВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1225 ОРЛАНДОВЦИ ЛОКОРСКА 19 ВЛАДИМИР ВЛАДОВ - ВВ ЕТ ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДОВ B889EB5B8AA1[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ВЛАДОВ - ВВ VLADIMIR VLADOV - VV 121177154(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F2979949[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D0[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE85006[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350(ДФЗ|ТР)
ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 35 А ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 МЛАДОСТ1 6 1 ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ E4EB35E2A7F9[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН СТОЯНОВ ПОПОВ E63F7328EA0D[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ YUNISOFT-INZHENERING 831215101(ДФЗ|ТР)
ТРАКСИ ТРАКСИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Младост 107 8 ТРАКСИ ЕООД ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ЕВСТРАТИЕВ AC0A1BEB1E07[..](ДФЗ|ТР)
ТРАКСИ TRAKSI 148079510(ДФЗ|ТР)
КАДЕТ КОНСУЛТ-СТРОЙ КАДЕТ КОНСУЛТ-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА 3 332 Ж КАДЕТ КОНСУЛТ-СТРОЙ ЕООД ВИДЕН МИХАЙЛОВ ВИДЕНОВ 74173567ED84[..](ДФЗ|ТР)
КАДЕТ КОНСУЛТ-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 Банишора ул.Иван Тургенев 2 Търговски център Банишора КАДЕТ КОНСУЛТ-СТРОЙ KADET KONSULT-STROY 131406594(ДФЗ|ТР)
НОРЕКС ТРЕЙД НОРЕКС ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. ХРИСТО БОТЕВ 144 А НОРЕКС ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Малашевска 16 НОРЕКС ТРЕЙД ЕООД БОЙКО ИВАНОВ ЗАНКОВ A4F313741403[..](ДФЗ|ТР)
НОРЕКС ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б-5 12 Б НОРЕКС ТРЕЙД NOREKS TREYD 175439158(ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ МАРВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 УЛ.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 12 МАРВЕЛ ООД ЛЮБОМИР БОЖИНОВ МАРИНОВ C3DDEB19E920[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 863178A7D8E3[..](ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ MARVEL 010486426(ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КОМАТЕВСКО ШОСЕ 26 МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ BB0F6BDB46D4[..](ДФЗ|ТР)
АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ C689722F4027[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 0A10BEDB779B[..](ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ MOTOKAR SERVIZ - TERZIEVI I UZUNOV 020365729(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 065 378 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 032 689 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 030 623 лв./BGN
Проект: "Доставка на силозно оборудване и извършване на строително - монтажни работи за обект линия за заготовка на зърнено - житни култури с административно - обслужващо и силозно - складово стопанство в УПИ І 353, 354 кв. 46 по плана на град Вълчедръм, община Вълчедръм. виж доставчиците
"Златия Агро" ЕООД
ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД
ЕИК ID: 111560777
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 182921
"Златия Агро" ЕООД ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД ЗЛАТИЯ АГРО ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Вълчедръм 3650 ул. БЕНКОВСКИ 90 ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД Кирил Йорданов Иванов BD0690A8E7F7[..](ДФЗ|ТР)
МОНД - КИРИЛ ИВАНОВ 111008355(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТИЯ АГРО 111560777(ДФЗ|ТР)
ДИВА АГРО 2012 202127767(ДФЗ|ТР)
МОНТАНА АГРО 85 202127322(ДФЗ|ТР)
АГРИМОНТИ 111560670(ДФЗ|ТР)
МОНТ - КИРИЛ ИВАНОВ 111043623(ДФЗ|ТР)
АСМ - РЕМОНТ 111557813(ДФЗ|ТР)
...
"Златия Агро" ЕООД ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД ЗЛАТИЯ АГРО ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Вълчедръм 3650 ул. БЕНКОВСКИ 90 ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД Кирил Йорданов Иванов BD0690A8E7F7[..](ДФЗ|ТР)
МОНД - КИРИЛ ИВАНОВ 111008355(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТИЯ АГРО 111560777(ДФЗ|ТР)
ДИВА АГРО 2012 202127767(ДФЗ|ТР)
МОНТАНА АГРО 85 202127322(ДФЗ|ТР)
АГРИМОНТИ 111560670(ДФЗ|ТР)
МОНТ - КИРИЛ ИВАНОВ 111043623(ДФЗ|ТР)
АСМ - РЕМОНТ 111557813(ДФЗ|ТР)
МОНТАГРО ИНВЕСТ 111562194(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТИЯ АГРО ZLATIYA AGRO 111560777(ДФЗ|ТР)
ДАЛКО МОТОРС ДАЛКО МОТОРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 10 5 Б ДАЛКО МОТОРС ООД Владимир Христов Дачев 9BA77A94B6D3[..](ДФЗ|ТР)
Бистра Любенова Панова-Дачева 284A4F5E7D75[..](ДФЗ|ТР)
ДАЛКО МОТОРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ИНДУСТРИАЛНА 9 ДАЛКО МОТОРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 район СЕРДИКА, ул.ИНДУСТРИАЛНА 9 ДАЛКО МОТОРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. Индустриална 9 БУЛАВТО ИМПЕКС 130028005(ДФЗ|ТР)
ДАЛКО МОТОРС 040594660(ДФЗ|ТР)
ДАЛКО МОТОРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. Будапеща 92 Добрин Стефанов Дойнов 691E34F70C17[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Гелков B8EC3CDC1569[..](ДФЗ|ТР)
ДАЛКО МОТОРС DALKO MOTORS 040594660(ДФЗ|ТР)
ГЛАСКОМ - ПЕТКОВ И СИЕ ГЛАСКОМ - ПЕТКОВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ДИАНА 31 ГЛАСКОМ - ПЕТКОВ И СИЕ СД КРАСИМИР НИКОЛОВ ВЕЛКОВ 632D72BE97E4[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 266D45213233[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ D2CF2B563273[..](ДФЗ|ТР)
ГЛАСКОМ - ПЕТКОВ И СИЕ GLASKOM - PETKOV I SIE 030088539(ДФЗ|ТР)
Обитех Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Лев Толстой 57 З Обитех ЕООД Светослав Борисов Анастасов 2BA9149AE33E[..](ДФЗ|ТР)
Звезделина Стефанова Анастасова 8878AD2C3DAE[..](ДФЗ|ТР)
Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 110Б, офис 1-2 Обитех 130989820(ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ДФЗ|ТР)
Обитех Трейдинг ЕООД 200529272(ДФЗ|ТР)
Обитех Obiteh 130989820(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
КАСТЕЛО ПРИКАСТ КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. ПОДУЕВО 11 Б КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД АЛЕКСАНДРА БОЯНОВА БИЯЗОВА 19F6137EAECF[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНКО ДЕ КАПУА 0C24E842A9A0[..](ДФЗ|ТР)
РОУЛИНГ УЕЙЛС ЕНД КО. ЕАД 175151615(ДФЗ|ТР)
ФЕДАКОР ПРИКАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 160079793(ДФЗ|ТР)
КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ШЕЙНОВО 15 КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 Светослав Тертер 12 КАСТЕЛО ПРИКАСТ 175231972(ДФЗ|ТР)
КАСТЕЛО ПРИКАСТ КЪНСТРАКШЪНС 200976845(ДФЗ|ТР)
КАСТЕЛО ПРИКАСТ KASTELO PRIKAST 175231972(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D66[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B82[..](ДФЗ|ТР)
АГРОИН AGROIN 123657814(ДФЗ|ТР)
ВИОН ВИОН АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 МИТРОПОЛИТ НАТАНАИЛ 18 ВИОН АД ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВ ИЛИЕВ 33BE9CAB0614[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА КИРИМОВА 2DD0124F69A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ КИРИМОВ 2FB97057FDB4[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ХРИСТОВ ДИМИТРОВ 82F19392A3C2[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА ЩЕРЕВА ИЛИЕВА A06351B657DA[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА 2DD0124F69A0[..](ДФЗ|ТР)
ВИОН VION 160091386(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 594 271 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 797 136 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 786 938 лв./BGN
Проект: Зърнобаза - силози и мелница за твърда пшеница виж доставчиците
"АГРОМЕЛ - ДД" ООД
АГРОМЕЛ-ДД ООД
ЕИК ID: 200732643
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 509527
"АГРОМЕЛ - ДД" ООД АГРОМЕЛ-ДД ООД АГРОМЕЛ-ДД АГРОМЕЛ-ДД ООД БЪЛГАРИЯ с. Омарчево 8921 АГРОМЕЛ-ДД ООД ДАНИЕЛ ДУНЕВ КИРЧЕВ BED9F29A88A3[..](ДФЗ|ТР)
ДОНЧО ИВАНОВ ДОНЕВ C498117547F5[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМЕЛ-ДД AGROMEL-DD 200732643(ДФЗ|ТР)
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК АД БЪЛГАРИЯ гр. Гълъбово 6280 ...
"АГРОМЕЛ - ДД" ООД АГРОМЕЛ-ДД ООД АГРОМЕЛ-ДД АГРОМЕЛ-ДД ООД БЪЛГАРИЯ с. Омарчево 8921 АГРОМЕЛ-ДД ООД ДАНИЕЛ ДУНЕВ КИРЧЕВ BED9F29A88A3[..](ДФЗ|ТР)
ДОНЧО ИВАНОВ ДОНЕВ C498117547F5[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМЕЛ-ДД AGROMEL-DD 200732643(ДФЗ|ТР)
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК АД БЪЛГАРИЯ гр. Гълъбово 6280 СТРОИТЕЛ 43 В ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК АД АТАНАС МИТЕВ НЕСТОРОВ 5D473D4CC8C2[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН КАМЕНОВ КАМЕНОВ DE8FEA85B72D[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ A02C0C97F00C[..](ДФЗ|ТР)
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Славянски 47 МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА НЕСТОРОВА 0FE9BC30A022[..](ДФЗ|ТР)
АНТАРЕСООД 123024506(ДФЗ|ТР)
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК ZAVODSKI STROEZHI MARITSA IZTOK 833112915(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D66[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B82[..](ДФЗ|ТР)
АГРОИН AGROIN 123657814(ДФЗ|ТР)
ПРИМА КОНСУЛТ ПРИМА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ЦАР АСЕН 2 2 ПРИМА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.КИРИЛ БУЮКЛИЙСКИ 8 Г ПРИМА КОНСУЛТ ООД РЕНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА 199F144797C2[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ СИМЕОНОВ МОНОВ F241E849A9B3[..](ДФЗ|ТР)
ПРИМА КОНСУЛТ PRIMA KONSULT 106589994(ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D206[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B23241[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877(ДФЗ|ТР)
ИЛЕВА ИЛЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ДИНЬО НОЙКОВ 26 А ИЛЕВА ЕООД МАРИЯ ИЛЕВА БОГДАНОВА D64D6B4BD2F5[..](ДФЗ|ТР)
ИЛЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ДИНЬО НОЙКОВ 39, офис 4 ИЛЕВА ILEVA 200900845(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 ИСАВ-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Дойран 24 ИСАВ-1 ЕООД Иван Ангелов Христосков FCFA1E0ED172[..](ДФЗ|ТР)
ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ 040505658(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 130094558(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 15 ИСАВ-1 ISAV-1 130094558(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕГАНТ ЕЛЕГАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ХРИСТО БОТЕВ 3 ЕЛЕГАНТ ЕООД ГЮЛЧЕР МЕХМЕД ИБРЯМ 366F541CFBB0[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕГАНТ ELEGANT 837106169(ДФЗ|ТР)
МАГАБИТ МАГАБИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДИМИТЪР НАУМОВ 39 МАГАБИТ ЕООД ГАВРАИЛ БОНЕВ УЗУНОВ 67A545F63CEC[..](ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ - ТД-гр.ПЛОВДИВ 2ACBF36A0BDF[..](ДФЗ|ТР)
МАГАБИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Слатина 47А МАГАБИТ MAGABIT 123679522(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 466 602 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 733 301 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 733 251 лв./BGN
Проект: ''Закупуване на специализирано оборудване за производство на вина'' обект ''Преустройство на съществуващи обекти складове 9 и 10 за винарна и склад за готова продукция в УПИ І-34 за производствена дейност кв. 2, местност Могилата в землище с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик." виж доставчиците
М.К.Д. ООД
М.К.Д. ЕООД
ЕИК ID: 122003530
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 183754
М.К.Д. ООД М.К.Д. ЕООД М.К.Д. М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 СТОПАНСКИ ДВОР ЗАБИНИЦА. М.К.Д. ЕООД МАСИМО АЦОЛИНИ 17C4564267D5[..](ДФЗ|ТР)
М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Черногорово 4455 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ МОНИКА ЧАРФУЛЯ 2E98A12EF6E5[..](ДФЗ|ТР)
МАСИМО АЦОЛИНИ 0B591234BA9D[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛМА 2004 101666515(ДФЗ|ТР)
М.К.Д. 122003530(ДФЗ|ТР)
М.К.Д. M.K.D. 122003530(ДФЗ|ТР)
ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД ДЕЛЧЕВ И СИН ...
М.К.Д. ООД М.К.Д. ЕООД М.К.Д. М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 СТОПАНСКИ ДВОР ЗАБИНИЦА. М.К.Д. ЕООД МАСИМО АЦОЛИНИ 17C4564267D5[..](ДФЗ|ТР)
М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Черногорово 4455 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ МОНИКА ЧАРФУЛЯ 2E98A12EF6E5[..](ДФЗ|ТР)
МАСИМО АЦОЛИНИ 0B591234BA9D[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛМА 2004 101666515(ДФЗ|ТР)
М.К.Д. 122003530(ДФЗ|ТР)
М.К.Д. M.K.D. 122003530(ДФЗ|ТР)
ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Крушево 4291 ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД ЕООД ДОБРИ ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ 3FD5235085DF[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Никола Вапцаров 98 ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД DELCHEV I SIN - DID 115733753(ДФЗ|ТР)
ПИМ ПИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 64 ПИМ ООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДРАЛЕВ D9457D36DC7B[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ КАРАБОЙЧЕВ 25019B8391BA[..](ДФЗ|ТР)
ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Захари Стоянов 7 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 74 ПИМ PIM 112118317(ДФЗ|ТР)
АГРОПРОЕКТ СМ АГРОПРОЕКТ СМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ПЕТРОВА НИВА 12 АГРОПРОЕКТ СМ ООД МАРИЯ КОСТАДИНОВА ПАНЧОВА F577F48F8BCD[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОЗАР ЯНКОВ КАВЪРДЖИЕВ 5474B04D15E3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПРОЕКТ СМ AGROPROEKT SM 200748750(ДФЗ|ТР)
ДИОНИС - ЕЛЕНА ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. ИВАН МОМЧИЛОВ 91 А ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ 32BFAA3B7D3C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОСТАДИНОВ ЗЛАТЕВ 869F1866F8F4[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА 256BB7510498[..](ДФЗ|ТР)
ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 137 ДИОНИС - ЕЛЕНА DIONIS - ELENA 104641271(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 241 035 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 620 518 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 602 956 лв./BGN
Проект: Реконструкция и разширение на предприятие за доив на бяло месов поземлен имот с идентификатор 48489.3.514 в землището на град Монтана и закупуване на оборудване. виж доставчиците
"Гала М" ООД
ГАЛА-М ООД
ЕИК ID: 111566082
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510602
"Гала М" ООД ГАЛА-М ООД ГАЛА-М ГАЛА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. МОРАВА 2 ГАЛА-М ООД ИЛОНКА ВИКТОРОВА АВРАМОВА 44816FD58257[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ 53743078EDE3[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛА ЕООД 111037937(ДФЗ|ТР)
ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД 111585809(ДФЗ|ТР)
ГАЛА-М 111566082(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ...
"Гала М" ООД ГАЛА-М ООД ГАЛА-М ГАЛА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. МОРАВА 2 ГАЛА-М ООД ИЛОНКА ВИКТОРОВА АВРАМОВА 44816FD58257[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ 53743078EDE3[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛА ЕООД 111037937(ДФЗ|ТР)
ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД 111585809(ДФЗ|ТР)
ГАЛА-М 111566082(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BFE78EB41C4B[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ, БОРСА КЪРА 4 - 8 ГАЛА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 МЕСТНОСТ ТИРОВЕТЕ ГАЛА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 МУРГАШ 1 Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Росица Станчева Томова 40FF9666E9C6[..](ДФЗ|ТР)
ЙОВКА БЛАГОЕВА АЛИПИЕВА 1F90E68516BF[..](ДФЗ|ТР)
Диана Меранзова Банкова 1CD83C08103D[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛА-М GALA-M 111566082(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРПАК БУЛГАРПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 БУЛ.ГЕН. ТОТЛЕБЕН 34 БУЛГАРПАК ЕООД ТЕОДОРА РУСЕВА ВЪЛЧЕВА 1494BCD99355[..](ДФЗ|ТР)
СКИПТЪР ООД 812224003(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул.Ангел войвода 53 БУЛГАРПАК BULGARPAK 121281060(ДФЗ|ТР)
ЕКОМАТ ЕКОМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 59 вх.Ж ап.2 ЕКОМАТ ООД ИЛИЯ ТОДОРОВ МАРИНОВ 7B53C9082F9F[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ CAEE49684984[..](ДФЗ|ТР)
СОНЯ СТЕФАНОВА ГУГОВА 8141D49F574A[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 59 Ж ЕКОМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 КРУМ КЮЛЯВКОВ 11 ЕКОМАТ EKOMAT 130961397(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E0[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE559[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB23422[..](ДФЗ|ТР)
Интрама Протек ЕООД 124613308(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174(ДФЗ|ТР)
Интрама Зюдпак ООД 834053103(ДФЗ|ТР)
Уникредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174(ДФЗ|ТР)
КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ 4-6 КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД ЕМАНУИЛ ЛАЗКОВ ЛАЗАРОВ 9C6027B1FCF6[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ D76A5CFB0630[..](ДФЗ|ТР)
АНИ ХРИСТОВА ЕНЧЕВА 5130301859E1[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Люлин 1 Цех за пилешки разфасовски до бл.21 КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ 175318555(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 000694329(ДФЗ|ТР)
КРАСЕН НИКОЛАЕВ КИНЧЕВ C9DDB5D6FEB0[..](ДФЗ|ТР)
СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД 131234803(ДФЗ|ТР)
Кристал КорпорейтингЕООД 175318555(ДФЗ|ТР)
Геда Инженеринг ЕООД 202155599(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД 831528975(ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ 413E66B2CCC8[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ СПАСОВ 6630F7589801[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ ЯНАКИ МОЛЛОВ 822117067(ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАДИН 8C0925B28DE8[..](ДФЗ|ТР)
Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ KRISTAL KORPOREYTING 175318555(ДФЗ|ТР)
ПТИМА ПТИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 .ул. ЦАР СИМЕОН 2 А ПТИМА ЕООД РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ 623A556C89E6[..](ДФЗ|ТР)
ПТИМА ИНВЕСТ 2000 ООД 114526787(ДФЗ|ТР)
ПТИМА PTIMA 122008189(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ.КИЕВСКА 1A ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ E76E55504F5E[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИХАД МУСТАФА МОХД ХАСАУНЕ 275F2BFE87AF[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин УЛ.ГИМНАЗИАЛНА 1 ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА УЛ.ГРИГОР НАЧЕВИЧ 11 В БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ FILMAR - INZHENERING 130371140(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC0[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B57422[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 968 200 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 484 100 лв./BGN
Изплатени / Payed: 742 050 лв./BGN
Проект: Разширение на мелничен комплекс със склад за готова продукция в УПИ ХІІІ-417,кв.145 по плана на с.Обнова,обл.Плевен виж доставчиците
"Дечков-60" ЕООД
ДЕЧКОВ - 60 ЕООД
ЕИК ID: 114545734
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 394115
"Дечков-60" ЕООД ДЕЧКОВ - 60 ЕООД ДЕЧКОВ - 60 ДЕЧКОВ - 60 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ЦАР САМУИЛ 103 ДЕЧКОВ - 60 ЕООД ДЕТЕЛИН ВЕСКОВ ДЕЧКОВ EBE8773C3961[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЧКОВ - 60 DECHKOV - 60 114545734(ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТ МОНОЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ГОГОЛ 23 МОНОЛИТ ООД АТАНАС КОЙЧЕВ РАЧЕВ ...
"Дечков-60" ЕООД ДЕЧКОВ - 60 ЕООД ДЕЧКОВ - 60 ДЕЧКОВ - 60 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ЦАР САМУИЛ 103 ДЕЧКОВ - 60 ЕООД ДЕТЕЛИН ВЕСКОВ ДЕЧКОВ EBE8773C3961[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЧКОВ - 60 DECHKOV - 60 114545734(ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТ МОНОЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ГОГОЛ 23 МОНОЛИТ ООД АТАНАС КОЙЧЕВ РАЧЕВ 7262B7D88AD1[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ДОНЧЕВ ЙОРДАНОВ 365768719700[..](ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 6 ВЕНЕЗИЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 7006F444DB9A[..](ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТ MONOLIT 829084716(ДФЗ|ТР)
СТРОЙПРОДУКТ СТРОЙПРОДУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЪЕДИНЕНИЕ 5 СТРОЙПРОДУКТ ЕООД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КРАТУНОВ 5982153F5720[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙПРОДУКТ 99 ООД 102261509(ДФЗ|ТР)
СТРОЙПРОДУКТ STROYPRODUKT 812073341(ДФЗ|ТР)
ДЕ - СТУДИО ДЕ - СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1126 бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 64 ДЕ - СТУДИО ЕООД ЕВГЕНИЙ МАТЕВ МАНОЛОВ C39604EB70FF[..](ДФЗ|ТР)
ДЕ - СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София БОРОВО УЛ.СОЛУН 72 ДЕ - СТУДИО DE - STUDIO 131502863(ДФЗ|ТР)
ХРАНТЕХ СИСТЕМС ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА бул. ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 152 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД АЙЛЯ НЕХАТОВА СЮЛЕЙМАНОВА 6C6BF97F8D21[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ A32787A640A7[..](ДФЗ|ТР)
АЙЛЯ НЕХАТОВА МУСТАФАОГЛУ 6C6BF97F8D21[..](ДФЗ|ТР)
ХРАНТЕХ СИСТЕМС HRANTEH SISTEMS 200496242(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 842 432 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 421 216 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 403 285 лв./BGN
Проект: Цех за обработка, дозиране и пакетиране на плодове и зеленчуци(разширение към цех за зеленчукови салати) виж доставчиците
"ЖИВКОВИ" ООД
ЖИВКОВИ ООД
ЕИК ID: 130217402
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 180457
"ЖИВКОВИ" ООД ЖИВКОВИ ООД ЖИВКОВИ ЖИВКОВИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Куртово Конаре 4223 50-ТА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЖИВКОВИ ООД ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛИЕВА-ЖИВКОВА CFDB3F198E8B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЖИВКОВ AF94BAFA0B2A[..](ДФЗ|ТР)
АНИ ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА-ГАР 66E050AA67A7[..](ДФЗ|ТР)
...
"ЖИВКОВИ" ООД ЖИВКОВИ ООД ЖИВКОВИ ЖИВКОВИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Куртово Конаре 4223 50-ТА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЖИВКОВИ ООД ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛИЕВА-ЖИВКОВА CFDB3F198E8B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЖИВКОВ AF94BAFA0B2A[..](ДФЗ|ТР)
АНИ ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА-ГАР 66E050AA67A7[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКОВИ ZHIVKOVI 130217402(ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ 1992 АЙСБЕРГ 1992 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 34 АЙСБЕРГ 1992 ООД БОЙКО СТАНКОВ ИДАКИЕВ C0B4B3E9C519[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ВЛАДИМИРОВ ГОРОВ FF4A889D839C[..](ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ 1992 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул.Никола Петков 5А, тяло Г ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ПАСТУРКОВ 06C8ED3C1259[..](ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ 1992 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул.НИКОЛА ПЕТКОВ 81, тяло Г АЙСБЕРГ 1992 AYSBERG 1992 131404981(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРГАМА ИНТЕРГАМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ВИТОША 62 Б ИНТЕРГАМА ООД ЦВЯТКО ЕМИЛОВ КАМЕНОВ 111BC6470CC7[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КРЪСТЕВ КАМЕНОВ 3CCD94DD9079[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРГАМА INTERGAMA 831630962(ДФЗ|ТР)
КОСТАНЕВА КОСТАНЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.ЧЕРНИШЕВСКИ 27 КОСТАНЕВА ЕООД МОШАНКА ИВАНОВА КОСТАНЕВА E666512206AC[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАНЕВА KOSTANEVA 160028884(ДФЗ|ТР)
НИТАЛ НИТАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БРАТЯ БЪКСТОН 85 НИТАЛ ООД ЛАТИН СЕДЕФЧЕВ ЛАТИНЧЕВ E884A47EE75F[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА 8E81A5DFFAEA[..](ДФЗ|ТР)
НИТАЛ NITAL 200684422(ДФЗ|ТР)
ДОШ ДОШ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Търговска 16 ДОШ ЕООД ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КЪНЕВ 1650C47AA034[..](ДФЗ|ТР)
ДОШ DOSH 112591302(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 351 004 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 175 502 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 175 502 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване и транспортни средства за предприятие за производство на детски храни виж доставчиците
"Ганчев" ЕООД
ГАНЧЕВ ЕООД
ЕИК ID: 115578046
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510368
"Ганчев" ЕООД ГАНЧЕВ ЕООД ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ВОЙВОДИНА МОГИЛА 48 ГАНЧЕВ ЕООД ЖЕЛЮ ДРАГОМИРОВ ГАНЧЕВ 0096ED95DF11[..](ДФЗ|ТР)
ГАНЧЕВ GANCHEV 115578046(ДФЗ|ТР)
ХЕМИТРЕЙД ООД ХЕМИТРЕЙД ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 31 ет.1 ап.2 31 ХЕМИТРЕЙД ООД ООД Генка Димитрова Стамова ...
"Ганчев" ЕООД ГАНЧЕВ ЕООД ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ВОЙВОДИНА МОГИЛА 48 ГАНЧЕВ ЕООД ЖЕЛЮ ДРАГОМИРОВ ГАНЧЕВ 0096ED95DF11[..](ДФЗ|ТР)
ГАНЧЕВ GANCHEV 115578046(ДФЗ|ТР)
ХЕМИТРЕЙД ООД ХЕМИТРЕЙД ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 31 ет.1 ап.2 31 ХЕМИТРЕЙД ООД ООД Генка Димитрова Стамова 883233AF297B[..](ДФЗ|ТР)
Стефан Димитров Стамов C1B1B5BBFE7A[..](ДФЗ|ТР)
ХЕМИТРЕЙД ООД HEMITREYD OOD 115829890(ДФЗ|ТР)
БОННЕР БОННЕР ООД БЪЛГАРИЯ с. Ведраре 4364 БОННЕР ООД ПЕТЕР СИРАКОВ МИРЧЕВ CC1CA32E0542[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО БОЧЕВ БОЧЕВ 165C94B41145[..](ДФЗ|ТР)
СЕКОСЕР - УНГАРИЯ 6876FE488459[..](ДФЗ|ТР)
БОННЕР BONNER 115745150(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КАРИ ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ-1 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЯНЕВ 310665EA00B9[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ D4D0115EFB8E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ FAA8279B8451[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР FAA8279B8451[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE[..](ДФЗ|ТР)
ТАТЯНА МАРИНОВА БЕЧЕВА C317A329C6A8[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КАРИ EVROMARKET KARI 131111964(ДФЗ|ТР)
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. БЪЛГАРИЯ 125 ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД ИВАН СТОЯНОВ МИШИНКОВ 6CE2FFD4DA0E[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ B321C148A28C[..](ДФЗ|ТР)
ИВА ИВАНОВА ШИШКОВА 8E89ED98D026[..](ДФЗ|ТР)
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 125 ИВА ИВАНОВА ШИШКОВА - КРЕМЕСТИ 8E89ED98D026[..](ДФЗ|ТР)
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ PALDIN TRANS SERVIZ 115568401(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 319 422 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 159 711 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 159 711 лв./BGN
Проект: Технологично обновление и разширение на месопреработвателно предприятие ЛОТОС виж доставчиците
"ЛОТОС" ООД
ЛОТОС ООД
ЕИК ID: 126547967
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510659
"ЛОТОС" ООД ЛОТОС ООД ЛОТОС ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 УП. САВА ДОБРОПЛОДНИ 3 ЛОТОС ООД ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ 5A5DFF923B10[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 324639601115[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО ИВАНОВ ДИМОВ 09A67248772B[..](ДФЗ|ТР)
ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград ...
"ЛОТОС" ООД ЛОТОС ООД ЛОТОС ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 УП. САВА ДОБРОПЛОДНИ 3 ЛОТОС ООД ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ 5A5DFF923B10[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 324639601115[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО ИВАНОВ ДИМОВ 09A67248772B[..](ДФЗ|ТР)
ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 САВА ДОБРОПЛОДНИ 3 ЛОТОС ООД 126547967(ДФЗ|ТР)
Обединена българска банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ЛОТОС 126547967(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
ЛОТОС LOTOS 126547967(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРПАК БУЛГАРПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 БУЛ.ГЕН. ТОТЛЕБЕН 34 БУЛГАРПАК ЕООД ТЕОДОРА РУСЕВА ВЪЛЧЕВА 1494BCD99355[..](ДФЗ|ТР)
СКИПТЪР ООД 812224003(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул.Ангел войвода 53 БУЛГАРПАК BULGARPAK 121281060(ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1331 бул. СЛИВНИЦА 425 ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД СТЕФАНО УМБЕРТО АЛБАРОСА 2D5A63652B75[..](ДФЗ|ТР)
СЕНТРАЛ ЮРЪП ФАЙНЕНС(ХОЛДИНГ)АД - ЛЮКСЕМБУРГ E410E3D09371[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР ДОМИНИК ВЪЛКУ 36C52AA9CB57[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯН ИВАНОВ БАНКОВ 67DC9A400D16[..](ДФЗ|ТР)
ЕНТАИЛО ХОЛДИНГС ООД 1456E323AF04[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Лайош Кошут 22 „АФИН (ХОЛДИНГ)” АД 03BC4128FE46[..](ДФЗ|ТР)
Маурицио Микеле Джовани Росето 10E5B0113CB8[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ООД ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ 130329013(ДФЗ|ТР)
Мек - Дизел България 204297587(ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 16 Виктор Милков Георгиев 583E1458C25A[..](ДФЗ|ТР)
ТРАК СЕРВИЗ СОФИЯ ТРАК СЕРВИЗ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 16 ТРАК СЕРВИЗ СОФИЯ 130329013(ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ CHEFIN BALGARIYA 130329013(ДФЗ|ТР)
ЛИФТА ЛИФТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Никола Вапцаров 38 ЛИФТА ЕООД ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ E6D7146F7FFE[..](ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ЛИФТА LIFTA 200464533(ДФЗ|ТР)
СТАВИО СТАВИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.ПЕТЪР БЕРОН бл. 5 вх.В ап.2 СТАВИО ООД СТАТЛЮ ПАНЕВ СТАТЛЕВ 9CAE8369FD87[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН СТАТЛЕВ ПАНЕВ 1DB82AF490F8[..](ДФЗ|ТР)
СТАВИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.Панайот Хитов 21 ИВАН СТАТЛЕВ ПАНЕВ BEE1305F6FB5[..](ДФЗ|ТР)
СТАВИО STAVIO 126643976(ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ ЛАБКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 66 ЛАБКОНСУЛТ ЕООД ЦВЕТАН ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ 8147DA9B78B1[..](ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ LABKONSULT 131086888(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ СТРОЙКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. МАКСИМ ГОРСКИ 16 СТРОЙКОНСУЛТ ООД ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ 9CB00B399703[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ 90B118DC54CC[..](ДФЗ|ТР)
ХОПСКОЧ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. БРИЧИ БОР 22 ХОПСКОЧ ООД ВЛАДИМИР МАКСИМОВ ВЪРТИЙСКИ 50A707FAD1FD[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ STROYKONSULT 109507194(ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ ДОНАУ-ЛАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. САВА ОГНЯНОВ 1 ДОНАУ-ЛАБ ЕООД ПЕТЕР ЕРНЕСТ ГЕРВИГ 8357220CD987[..](ДФЗ|ТР)
АННА ИЛИЕВА ИВАНОВА B3D34F650BF5[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ПАРАШИКОВ 590B8BC775DE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЛП Груп АГ 04FD7CDC37F6[..](ДФЗ|ТР)
Петер Ернст Гервиг 85340C08F579[..](ДФЗ|ТР)
ЛПП Груп АГ F45BCEBBE10C[..](ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ DONAU-LAB 040118177(ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ТРАНСПОРТНА административна сграда СИДОРЕНКО СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД АЛЕКСАНДЪР НАУМОВИЧ СИДОРЕНКО CFC02EE035E4[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД 102265265(ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ДИМОВ МЕЧКОВ 96A129A04F8E[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Транспортна 37 НАУМ ЕФИМОВИЧ СИДОРЕНКО A56B5104E33F[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ SIDORENKO FUDTEH 102823268(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E0[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE559[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB23422[..](ДФЗ|ТР)
Интрама Протек ЕООД 124613308(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174(ДФЗ|ТР)
Интрама Зюдпак ООД 834053103(ДФЗ|ТР)
Уникредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174(ДФЗ|ТР)
БОНЕР БИЛД БОНЕР БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 Родопи 7 БОНЕР БИЛД ЕООД ЕРХАН АХМЕДОВ БОНГУЕВ E83E4A1C8816[..](ДФЗ|ТР)
БОНЕР БИЛД BONER BILD 204077722(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 ИСАВ-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Дойран 24 ИСАВ-1 ЕООД Иван Ангелов Христосков FCFA1E0ED172[..](ДФЗ|ТР)
ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ 040505658(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 130094558(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 15 ИСАВ-1 ISAV-1 130094558(ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 МИКРОАРТ 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул.България 31 4/51 Ж МИКРОАРТ 7 ООД Леонида Овед Хараланова 44193FAB9064[..](ДФЗ|ТР)
Борислав Цветанов Бонов 839BF2A467A9[..](ДФЗ|ТР)
Пенко Димов Петков 5F425E91BDD2[..](ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 - БОНОВ,ХАРАЛАНОВА, ПЕТКОВ И СИЕ 114044381(ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 202689329(ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул.Люлин 4 МИКРОАРТ 7 MIKROART 7 202689329(ДФЗ|ТР)
СТРИГИД СТРИГИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Никола Димков 13 СТРИГИД ЕООД ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТЕВ CD1589DF7312[..](ДФЗ|ТР)
СТРИГИД STRIGID 115081571(ДФЗ|ТР)
БОННЕР БОННЕР ООД БЪЛГАРИЯ с. Ведраре 4364 БОННЕР ООД ПЕТЕР СИРАКОВ МИРЧЕВ CC1CA32E0542[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО БОЧЕВ БОЧЕВ 165C94B41145[..](ДФЗ|ТР)
СЕКОСЕР - УНГАРИЯ 6876FE488459[..](ДФЗ|ТР)
БОННЕР BONNER 115745150(ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КОМАТЕВСКО ШОСЕ 26 МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ BB0F6BDB46D4[..](ДФЗ|ТР)
АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ C689722F4027[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 0A10BEDB779B[..](ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ MOTOKAR SERVIZ - TERZIEVI I UZUNOV 020365729(ДФЗ|ТР)
ЕМКО ЕМКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ВИДА 7 Б ЕМКО ООД ЕМИЛ БОРИСОВ ПЪРВАНОВ BB0413FA8E87[..](ДФЗ|ТР)
БИСЕР ЕМИЛОВ БОРИСОВ 5CC3A1A70AF5[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА СПАСОВА БОРИСОВА 689A841C5E78[..](ДФЗ|ТР)
ЕМКО EMKO 105568456(ДФЗ|ТР)
ФОБС БГ ФОБС БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. Г.С. РАКОВСКИ 16 ФОБС БГ ЕООД АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ САВОВ 85AE6B698689[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ САВОВ САВОВ 2A2C77F30F63[..](ДФЗ|ТР)
ФОБС БГ FOBS BG 200312685(ДФЗ|ТР)
ДИГЕСТ ДИГЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 202 А ДИГЕСТ ЕООД ДИНКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 545BCB64484E[..](ДФЗ|ТР)
ДИГЕСТ DIGEST 115647158(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 271 805 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 135 902 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 130 878 лв./BGN
Проект: Изграждане на кланица в УПИ 99088.24.6 кв. Долни Воден, гр. Асеновград, област Пловдив. виж доставчиците
" АГО-МЕС " ЕООД
АГО - МЕС ЕООД
ЕИК ID: 200881003
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580743
" АГО-МЕС " ЕООД АГО - МЕС ЕООД АГО - МЕС АГО - МЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ЗАХАРИЯ 21 АГО - МЕС ЕООД МЕТИН АХМЕД ИСМАИЛ B113A0578E62[..](ДФЗ|ТР)
АГО - МЕС AGO - MES 200881003(ДФЗ|ТР)
МЕБЕЛИН 07 МЕБЕЛИН 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 КАРДАМ 13 МЕБЕЛИН 07 ЕООД АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЯКИМОВ 2DFBB97E107A[..](ДФЗ|ТР)
...
" АГО-МЕС " ЕООД АГО - МЕС ЕООД АГО - МЕС АГО - МЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ЗАХАРИЯ 21 АГО - МЕС ЕООД МЕТИН АХМЕД ИСМАИЛ B113A0578E62[..](ДФЗ|ТР)
АГО - МЕС AGO - MES 200881003(ДФЗ|ТР)
МЕБЕЛИН 07 МЕБЕЛИН 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 КАРДАМ 13 МЕБЕЛИН 07 ЕООД АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЯКИМОВ 2DFBB97E107A[..](ДФЗ|ТР)
МЕБЕЛИН 07 MEBELIN 07 160092335(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E0[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE559[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB23422[..](ДФЗ|ТР)
Интрама Протек ЕООД 124613308(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174(ДФЗ|ТР)
Интрама Зюдпак ООД 834053103(ДФЗ|ТР)
Уникредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174(ДФЗ|ТР)
КЛИМА - КОМФОРТ КЛИМА - КОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Велико Търново 6 КЛИМА - КОМФОРТ ЕООД АСЕН КАМЕНОВ КРЪСТЕВ D037716E7A46[..](ДФЗ|ТР)
КЛИМА - КОМФОРТ KLIMA - KOMFORT 160090100(ДФЗ|ТР)
БИЗНЕС СТАРТ БЪЛГАРИЯ БИЗНЕС СТАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4001 ул. София 60 А БИЗНЕС СТАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 2CB29343BFB7[..](ДФЗ|ТР)
БИЗНЕС СТАРТ БЪЛГАРИЯ BIZNES START BALGARIYA 200000721(ДФЗ|ТР)
СОМАТО ИНЖЕНЕРИНГ СОМАТО ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.Родолюбие 8 СОМАТО ИНЖЕНЕРИНГ ООД СТЕФАН ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ 2015427265E1[..](ДФЗ|ТР)
НЕРМИН СЕИД ЕМИН E09661D0CAE8[..](ДФЗ|ТР)
КЕМАЛ САМИЕВ СМАИЛОВ EEA3FB6F5348[..](ДФЗ|ТР)
СОМАТО ИНЖЕНЕРИНГ SOMATO INZHENERING 201700737(ДФЗ|ТР)
ПЛАМИВЕТ ПЛАМИВЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ул. ЛАЛЕ 3 ПЛАМИВЕТ ЕООД ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА САЛУТОВА - ГЕОРГИЕВА 790E1851899D[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕТА ГЕОРГИЕВА САЛУТОВА F0CC15D2E2BE[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПАНОВ САЛУТОВ 9F7922295222[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА САЛУТОВА-ГЕОРГИЕВА 790E1851899D[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМИВЕТ PLAMIVET 115624095(ДФЗ|ТР)
БОННЕР БОННЕР ООД БЪЛГАРИЯ с. Ведраре 4364 БОННЕР ООД ПЕТЕР СИРАКОВ МИРЧЕВ CC1CA32E0542[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО БОЧЕВ БОЧЕВ 165C94B41145[..](ДФЗ|ТР)
СЕКОСЕР - УНГАРИЯ 6876FE488459[..](ДФЗ|ТР)
БОННЕР BONNER 115745150(ДФЗ|ТР)
ИНПРО ИНПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. ПОЛК. ДРАНГОВ 24 ИНПРО ЕООД АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КРАЧУНОВ 0A24546F72BE[..](ДФЗ|ТР)
ИНПРО INPRO 115870661(ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600[..](ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
НЕКСТ ПЛЮС НЕКСТ ПЛЮС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 жк. ТРАКИЯ бл. 174 вх.А ет.3 ап.7 НЕКСТ ПЛЮС ООД Емилиян Христов Христов 99F1C48B2EBE[..](ДФЗ|ТР)
Иван Тодоров Якимов 258503C182D0[..](ДФЗ|ТР)
НЕКСТ ПЛЮС NEKST PLYUS 115616885(ДФЗ|ТР)
ДИ АЙ ЛОДЖИК ДИ АЙ ЛОДЖИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 33 А ДИ АЙ ЛОДЖИК ООД ИВАН ВАНГЕЛОВ КУТЕЛОВ 8C4AD0E9FEA4[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТОИЛОВ СЮЛЮКЧИЕВ 94569A6E2BFD[..](ДФЗ|ТР)
ДИ АЙ ЛОДЖИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ ДИ АЙ ЛОДЖИК DI AY LODZHIK 108682511(ДФЗ|ТР)
ЪНРИЪЛСОФТ ЪНРИЪЛСОФТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул.ПЛИСКА 4 ЪНРИЪЛСОФТ ООД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ 7ADCC9888134[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ КОНДЕВ 663357898F67[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ A9365910385A[..](ДФЗ|ТР)
ЪНРИЪЛСОФТ ANRIALSOFT 112042200(ДФЗ|ТР)
ДИГЕСТ ДИГЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 202 А ДИГЕСТ ЕООД ДИНКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 545BCB64484E[..](ДФЗ|ТР)
ДИГЕСТ DIGEST 115647158(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 201 393 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 109 808 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 108 641 лв./BGN
Проект: Внедряване на нови мощности-линия за пакетиране на зърнени хранителни продукти и изграждане на административна сграда и складово стопанство. виж доставчиците
"Клас" ООД
КЛАС ООД
ЕИК ID: 126152105
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 183833
"Клас" ООД КЛАС ООД КЛАС КЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ 2 КЛАС ООД КОЛЮ КОСТОВ БЕЕВ F5FAD64773DF[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ КОСТОВ БЕЕВ 413591645F17[..](ДФЗ|ТР)
КЛАС ООД 126152105(ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, клон Хасково 03D037634344[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ДФЗ|ТР)
...
"Клас" ООД КЛАС ООД КЛАС КЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ 2 КЛАС ООД КОЛЮ КОСТОВ БЕЕВ F5FAD64773DF[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ КОСТОВ БЕЕВ 413591645F17[..](ДФЗ|ТР)
КЛАС ООД 126152105(ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, клон Хасково 03D037634344[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ДФЗ|ТР)
МАРИН КОЛЕВ БЕЕВ 74BF2F0C6C57[..](ДФЗ|ТР)
КОСТА АНГЕЛОВ БЕЕВ A3845ECB10E0[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИНА ТОНЕВА СПАСОВА DC59B0566B67[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТРА ИВАНОВА БЕЕВА 7F4362CBBF77[..](ДФЗ|ТР)
КЛАС KLAS 126152105(ДФЗ|ТР)
БИОЕКСИМ БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ТОЛСТОЙ 57 3 БИОЕКСИМ ООД ИВЕЛИН ИВАНОВ ЧАНОВ 8C4D9C91553A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЧАНОВА 7FDB68F3BE19[..](ДФЗ|ТР)
БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 В БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 - В БИОЕКСИМ BIOEKSIM 131178653(ДФЗ|ТР)
АГРОХОЛ АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДОБРОТИЦА бл. 35 вх.А ет.2 ап.4 АГРОХОЛ ООД ЙОАКИМ КОСТАДИНОВ КАФАЛИЕВ 87157B56E4B0[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ FEC305BC0495[..](ДФЗ|ТР)
АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ХАН ТЕРВЕЛ 176 АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ЗАПАДНА КРАЙГРАДСКА ЗОНА, ул. ОСМА 37 АГРОХОЛ AGROHOL 124605731(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
Обитех Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Лев Толстой 57 З Обитех ЕООД Светослав Борисов Анастасов 2BA9149AE33E[..](ДФЗ|ТР)
Звезделина Стефанова Анастасова 8878AD2C3DAE[..](ДФЗ|ТР)
Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 110Б, офис 1-2 Обитех 130989820(ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ДФЗ|ТР)
Обитех Трейдинг ЕООД 200529272(ДФЗ|ТР)
Обитех Obiteh 130989820(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 043 050 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 021 525 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 021 525 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ виж доставчиците
"ВЕРНАДА" ЕООД
ВЕРНАДА ЕООД
ЕИК ID: 201156869
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547752
"ВЕРНАДА" ЕООД ВЕРНАДА ЕООД ВЕРНАДА ВЕРНАДА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Росица 5448 ул. Иван Гичев 70 ВЕРНАДА ЕООД МИНКА ХРИСТОВА АНДРЕЕВА AE848E1792EF[..](ДФЗ|ТР)
Христо Ванев Ковачев CD9434E996C2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРНАДА VERNADA 201156869(ДФЗ|ТР)
ИНЧ - ФРИГО ИНЧ - ФРИГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.КАРЛОВСКА 34А ИНЧ - ФРИГО ...
"ВЕРНАДА" ЕООД ВЕРНАДА ЕООД ВЕРНАДА ВЕРНАДА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Росица 5448 ул. Иван Гичев 70 ВЕРНАДА ЕООД МИНКА ХРИСТОВА АНДРЕЕВА AE848E1792EF[..](ДФЗ|ТР)
Христо Ванев Ковачев CD9434E996C2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРНАДА VERNADA 201156869(ДФЗ|ТР)
ИНЧ - ФРИГО ИНЧ - ФРИГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.КАРЛОВСКА 34А ИНЧ - ФРИГО ЕООД ИВАН НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ B106D04724D4[..](ДФЗ|ТР)
ИНЧ - ФРИГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ГЕНЕРАЛ КУТУЗОВ 2 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧАЛЪКОВ 8DA0684D2E2A[..](ДФЗ|ТР)
ИНЧ - ФРИГО INCH - FRIGO 115172747(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВА - АНТОНИЯ МЛАДЕНОВА РАДОСЛАВА - АНТОНИЯ МЛАДЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА II 249 В РАДОСЛАВА - АНТОНИЯ МЛАДЕНОВА ЕТ АНТОНИЯ НАЙДЕНОВА ДОНЧЕВА-МЛАДЕНОВА A8FB44578AF0[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВА - АНТОНИЯ МЛАДЕНОВА RADOSLAVA - ANTONIYA MLADENOVA 175379376(ДФЗ|ТР)
ХИДРОПЛАСТФОРМ ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 УЛ. МЛАДЕЖКА 14 А ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД АНДРЕЙ ПЕТКОВ РАЕВ 5FC2AE6DFEE4[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ 3E7B5CA10932[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ B0DC6CFC65B3[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 204 ХИДРОПЛАСТФОРМ HIDROPLASTFORM 126032586(ДФЗ|ТР)
КАСИ ТЕМПРА ПАК КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 2 КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ 6154E1BE09AA[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ЦОНЕВА КОЦЕВА 84384DDBA3A2[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАНЕВ 1981B09C15F9[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ, , КРАСИМИРА ЦОНЕВА КОЦЕВА 84384DDBA3A2[..](ДФЗ|ТР)
КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ВЛАДАЯ 19 КАСИ ТЕМПРА ПАК KASI TEMPRA PAK 104581664(ДФЗ|ТР)
ПРОБЛЕНД ПРОБЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. РИШКИ ПРОХОД 45 ПРОБЛЕНД ООД РУМЕН АТАНАСОВ ЯНОВ 74B6C12BBEE4[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА D460479E54B3[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ГАНЧЕВ СЪРТЛИЙСКИ BE76BF8DD5A3[..](ДФЗ|ТР)
ФИКРЕТ САДЪК МЕХМЕДАЛИ 39EE7E771DB8[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЬО ПРОЙНОВ ПЕТКОВ 22F2F9B566AE[..](ДФЗ|ТР)
ПРОБЛЕНД 127017651(ДФЗ|ТР)
ПРОБЛЕНД ПРО 204780838(ДФЗ|ТР)
ПРОБЛЕНД PROBLEND 127017651(ДФЗ|ТР)
КОНТРАКТИНЖЕНЕРИНГ КОНТРАКТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 кв.Устово ул. АНТОН СТРАШИМИРОВ 5 КОНТРАКТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЕТКО НИКОЛОВ КАРЪШЕВ EEA9E84BDA99[..](ДФЗ|ТР)
КОНТРАКТИНЖЕНЕРИНГ KONTRAKTINZHENERING 120601867(ДФЗ|ТР)
ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 пл.СВОБОДА 3 ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ 91C7418CBAB7[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ 84DC42493096[..](ДФЗ|ТР)
ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. Вардар 1 ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ HORIZONT - IVANOV 824121242(ДФЗ|ТР)
ПОДЕМ ГАБРОВО ПОДЕМ ГАБРОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ПЪРВИ МАЙ 3 3 А ПОДЕМ ГАБРОВО ЕООД ИВАН НИКОЛАЕВ РАДЕВ DA4F6A320C48[..](ДФЗ|ТР)
ПОДЕМ ГАБРОВО PODEM GABROVO 010205612(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E0[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE559[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB23422[..](ДФЗ|ТР)
Интрама Протек ЕООД 124613308(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174(ДФЗ|ТР)
Интрама Зюдпак ООД 834053103(ДФЗ|ТР)
Уникредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174(ДФЗ|ТР)
ВАМИНА ВАМИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. БАУЧЕР 2 ВАМИНА ООД МИЛЕНА ЕРЕМИЕВА ВАСИЛЕВА D0F23CD649A3[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 55810BABC1F5[..](ДФЗ|ТР)
ВАМИНА VAMINA 107581370(ДФЗ|ТР)
СКЛАДОВА ТЕХНИКА СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I 25 СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 58CC2D94CD02[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ РИЗОВ 464E21F280B9[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 58CC2D94CD02[..](ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД 124044376(ДФЗ|ТР)
ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ 037F6E90EC20[..](ДФЗ|ТР)
Дом за Вас инженеринг- изпълнителен директор 130231291(ДФЗ|ТР)
Дом за Вас инженеринг - изпълнителен директор 130231291(ДФЗ|ТР)
Димитър Иванов Ненов 824D6A49B951[..](ДФЗ|ТР)
Дом за Вас инженеринг 130231291(ДФЗ|ТР)
Димитър Иванов Ненов - изпълнителен директор 824D6A49B951[..](ДФЗ|ТР)
Емил Игнатов Петков - изпълнителен директор 50032C1E346D[..](ДФЗ|ТР)
Емил Игнатов Петков 50032C1E346D[..](ДФЗ|ТР)
Фаворит ХолдАД 121577091(ДФЗ|ТР)
Фаворит ХолдАД - изпълнителен директор 121577091(ДФЗ|ТР)
Калоян Веселинов Георгиев BE8D3C9CC960[..](ДФЗ|ТР)
д-р Иван Ангелов Тодоров - председател на СД 037F6E90EC20[..](ДФЗ|ТР)
Калоян Веселинов Георгиев - изпълнителен директор BE8D3C9CC960[..](ДФЗ|ТР)
Рачо КовачаАД 107007023(ДФЗ|ТР)
Рачо КовачаАД чрез законния си представител 107007023(ДФЗ|ТР)
Емил Игнатов Петков - прокурист 50032C1E346D[..](ДФЗ|ТР)
Косю Пенчев Косев - изпълнителен директор AB0364DF221A[..](ДФЗ|ТР)
Косю Пенчев Косев AB0364DF221A[..](ДФЗ|ТР)
Рачо КовачаАД с представител Тони Владков Димитров 107007023(ДФЗ|ТР)
Фантазия 5ООД 203791148(ДФЗ|ТР)
ФАНТАЗИЯ 5 203791148(ДФЗ|ТР)
с представители Косю Пенчев Косев с и Емил Игнатов Петков, само заедно 50032C1E346D[..](ДФЗ|ТР)
ФАНТАЗИЯ 5 с представители Емил Игнатов Петков и Косю Пенчев Косев само заедно 203791148(ДФЗ|ТР)
Николай Тихомиров Стоев и Емил Игнатов Петков, само заедно C8FB87EADB75[..](ДФЗ|ТР)
ФАНТАЗИЯ 5 с представители Емил Игнатов Петков и Николай Тихомиров Стоев само заедно 203791148(ДФЗ|ТР)
Николай Тихомиров Стоев C8FB87EADB75[..](ДФЗ|ТР)
Александър Богданов Мучинов F21896411A2A[..](ДФЗ|ТР)
ТримонаАД с представител Даниел Георгиев Ризов 821165229(ДФЗ|ТР)
СКЛАДОВА ТЕХНИКА SKLADOVA TEHNIKA 814191858(ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул ТОДОР БУРМОВ 8 АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ ВЪЛЕВ 7CB1BE08F50C[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА 79208F31DCBE[..](ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ARHITEKTURNO BYURO VALEVI 107558560(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 УЛ. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F74[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД 175163651(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 ДИМЧО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ A9C362D30610[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАНЕВ 17E07BD13A36[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8015 КВ. ЛОЗОВО, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ CB9E82A558F5[..](ДФЗ|ТР)
ОРЛИН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ 9364CA900348[..](ДФЗ|ТР)
МАНФРЕД МУЛЦ 619D0DC7B0D2[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F[..](ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ 175163651(ДФЗ|ТР)
ХРИСТО АСЕНОВ ДИМИТРОВ EA54DD7D3A21[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ FA04C479D6E3[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НОВКОВ 0E141B873E16[..](ДФЗ|ТР)
ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД 202046518(ДФЗ|ТР)
ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ 202046518(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5C[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 4433E92169D9[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ BALKAN STAR RITEYL 200518817(ДФЗ|ТР)
ИЗГРЕВ 90 С ИЗГРЕВ 90 С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. СТАРА ПЛАНИНА 150 ИЗГРЕВ 90 С ООД СТЕФАН ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ 6E76B5635DE3[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТКА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА 4DFCCECD0523[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ 200092C200AF[..](ДФЗ|ТР)
ИЗГРЕВ-90 - БОЯДЖИЕВ И СИЕ 040081519(ДФЗ|ТР)
ИЗГРЕВ 90 С 200839844(ДФЗ|ТР)
ИЗГРЕВ 90 С IZGREV 90 S 200839844(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F74[..](ДФЗ|ТР)
РОЛФ ХЕНДРИК ЕПЛЕ 50EA2B5A52E2[..](ДФЗ|ТР)
ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ МБХ, АВСТРИЯ 4DECF722ED4D[..](ДФЗ|ТР)
КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5C[..](ДФЗ|ТР)
МАНФРЕД МУЛЦ 6576F1E8C952[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ БАБАНИН DAC7795E0063[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ BALKAN STAR AUTOMOTIV 175163651(ДФЗ|ТР)
БОННЕР БОННЕР ООД БЪЛГАРИЯ с. Ведраре 4364 БОННЕР ООД ПЕТЕР СИРАКОВ МИРЧЕВ CC1CA32E0542[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО БОЧЕВ БОЧЕВ 165C94B41145[..](ДФЗ|ТР)
СЕКОСЕР - УНГАРИЯ 6876FE488459[..](ДФЗ|ТР)
БОННЕР BONNER 115745150(ДФЗ|ТР)
ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 56 ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 69 ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ ТАНЯ СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА 51A4222D71EE[..](ДФЗ|ТР)
ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА TIMS - TANYA MLADENOVA 833012377(ДФЗ|ТР)
ТЕХПРОЕКТ - 2009 ТЕХПРОЕКТ - 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ХАДЖИ ДИМИТЪР 70 ТЕХПРОЕКТ - 2009 ЕООД МАРИЙКА ДИМИТРОВА РУДАРСКА A851052E3D53[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХПРОЕКТ - 2009 TEHPROEKT - 2009 200874489(ДФЗ|ТР)
ЗОРА-М.М.С. ЗОРА-М.М.С. ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ж.к. ХИПОДРУМА 108 В ЗОРА-М.М.С. ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИЛУШЕВ 5B51A8CE2C79[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН СТОЙКОВ СТОЙКОВ 248E00386EBE[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИЛУШЕВ AE4232824359[..](ДФЗ|ТР)
ЗОРА-М.М.С. ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Гоце Делчев, Магазин Зора 43 78 ЗОРА-М.М.С. ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1225 ул. Чепинско шосе 15, Складова база Зора ЗОРА-М.М.С. 121839316(ДФЗ|ТР)
ЛОДЖИ СТАР 204064027(ДФЗ|ТР)
ЗОРА-М.М.С. ZORA-M.M.S. 121839316(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 993 272 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 996 636 лв./BGN
Изплатени / Payed: 996 520 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на термична зала и хладилна база, изграждане на парна инсталация и административна сграда към саществуваща птицекланица виж доставчиците
"Галус-2004" ЕООД
ГАЛУС-2004 ЕООД
ЕИК ID: 115630205
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 390835
"Галус-2004" ЕООД ГАЛУС-2004 ЕООД ГАЛУС-2004 ГАЛУС-2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ИНСТИТУТСКА 8 ГАЛУС-2004 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛУС-2004 115630205(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк 831919536(ДФЗ|ТР)
ГАЛУС-2004 ЕООД 115630205(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Волекс-2005 ЕООД 131427446(ДФЗ|ТР)
ГАЛУС-2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ...
"Галус-2004" ЕООД ГАЛУС-2004 ЕООД ГАЛУС-2004 ГАЛУС-2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ИНСТИТУТСКА 8 ГАЛУС-2004 ЕООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ E014B06A506A[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛУС-2004 115630205(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк 831919536(ДФЗ|ТР)
ГАЛУС-2004 ЕООД 115630205(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Волекс-2005 ЕООД 131427446(ДФЗ|ТР)
ГАЛУС-2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ИНСТИТУТСКА 8 ГАЛУС-2004 GALUS-2004 115630205(ДФЗ|ТР)
ФРИГОПАН ФРИГОПАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЦАРЕВЕЦ 51 ФРИГОПАН ООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНГЕЛЧЕВ 780335B2A5B3[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛЧЕВ 9BD695753DA9[..](ДФЗ|ТР)
ФРИГОПАН ООД БЪЛГАРИЯ с. Царацово 4204 Гагарин /извън регулация/ 1а ФРИГОПАН FRIGOPAN 115625336(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 129 А МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА-ДРАГНЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 128 А ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, К-С БОКАР 35-ПАРТЕР ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ EVROBIZNES INVESTMANT 128565782(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 896 468 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 474 117 лв./BGN
Изплатени / Payed: 330 663 лв./BGN
Проект: "Инсталация за добив и рафиниране на растителни масла" виж доставчиците
"ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ" ЕООД
ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД
ЕИК ID: 201917139
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580806
"ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ" ЕООД ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 87 ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 7746958B4808[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ - ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ ...
"ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ" ЕООД ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 87 ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 7746958B4808[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ - ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 128038612(ДФЗ|ТР)
ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ 201917139(ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ 1D313403CCED[..](ДФЗ|ТР)
СЛЪНЧО 99ЕООД 128051101(ДФЗ|ТР)
ГМВ ГРУП - ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ GMV GRUP - FUUD END POLIMERS INDASTRI 201917139(ДФЗ|ТР)
КАЛИНА - КЛЕНСКИ КАЛИНА - КЛЕНСКИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 63 КАЛИНА - КЛЕНСКИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 Подполковник Калитин 63 КАЛИНА - КЛЕНСКИ ООД Стойчо Колев Кленски A77C2D991E48[..](ДФЗ|ТР)
Калина Манова Кленска AF12C8E50E2D[..](ДФЗ|ТР)
Милен Стойчев Кленски 6997D7EFD2B9[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИНА - КЛЕНСКИ KALINA - KLENSKI 123681306(ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ МАРВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 22 Г МАРВЕЛ ООД ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ МИЛИНКОВ 0A2EC194E5F5[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАМУКОВА D6FEEDD48DA9[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА ИВАНОВА МИЛИНКОВА B5C79677633C[..](ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ MARVEL 119535822(ДФЗ|ТР)
ФАУСТИНА ГРУП ФАУСТИНА ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул.ДЕМОКРАЦИЯ 15 вх.А ап.3 ФАУСТИНА ГРУП ООД КРАСИМИР ЛАЗАРОВ ДРЕНЧЕВ 9045ABAC1BC3[..](ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА 6974621A8FF4[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС КРАСИМИРОВ ЛАЗАРОВ 6266379EF305[..](ДФЗ|ТР)
ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул.ДЕМОКРАЦИЯ 15 вх.А ап.3 ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Проф.Г.Брадистилов 3 Б ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Проф. Г. Брадистилов 3 Б ФАУСТИНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. Баба Илийца 8 ЕТ Фаустина - Красимир Дренчев 040064014(ДФЗ|ТР)
Българо-американска кредитна банка АД 121246419(ДФЗ|ТР)
ФАУСТИНА ГРУП ЕООД Фаустина груп ЕООД 106622177(ДФЗ|ТР)
Био инвест енерджи АД 201853252(ДФЗ|ТР)
Илиян Ценов Влаховски 51FBB363CD98[..](ДФЗ|ТР)
ФАУСТИНА ГРУП FAUSTINA GRUP 106622177(ДФЗ|ТР)
ПЛАН 2Д ПЛАН 2Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. Васил Априлов 4а ПЛАН 2Д ООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ НЕНЧЕВ 791BCD0E7BC1[..](ДФЗ|ТР)
ДИМЧО СТОЯНОВ НЕНЧЕВ 14FF5E70542F[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАН 2Д PLAN 2D 128628987(ДФЗ|ТР)
ЕКО ЗОРА ЕКО ЗОРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Вълчи дол 9280 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55 ЕКО ЗОРА ООД СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 345AF6BD92C6[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА DB04BA66CACD[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЗОРА EKO ZORA 103086137(ДФЗ|ТР)
БИЛДИНГ-ТД БИЛДИНГ-ТД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 8 БИЛДИНГ-ТД ЕООД ТОДОР СТОЯНОВ ДЕЧЕВ 396C1BF777B7[..](ДФЗ|ТР)
БИЛДИНГ-ТД BILDING-TD 119509973(ДФЗ|ТР)
РОДИНА - ХАСКОВО РОДИНА - ХАСКОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. ИЛИНДЕН РОДИНА - ХАСКОВО АД ДИМЧО СТОЙЧЕВ МИЧЕВ 0B70FADF7F36[..](ДФЗ|ТР)
СТОЮ ТАШЕВ СТОЕВ B89BE1336E35[..](ДФЗ|ТР)
АРТО НУБАР ХОДИКЯН 6A2256442E51[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ 67D3AFD5D644[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ 45589EA7C82E[..](ДФЗ|ТР)
РОДИНА - ХАСКОВО RODINA - HASKOVO 126039399(ДФЗ|ТР)
КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 Надежда 3 319 И КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД Босилка Кънел Кесин 086830191C26[..](ДФЗ|ТР)
ЮКСЕЛ АХМЕТ КЕСИН 4582B69356E1[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ИВАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА CB061899CC6F[..](ДФЗ|ТР)
ЮКСЕЛ АХМЕД КЕСИН 4582B69356E1[..](ДФЗ|ТР)
КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ KESIN ENERGIYNI TEHNOLOGII 201567532(ДФЗ|ТР)
БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 7-МИ КМ ЗИТ-КОРПУС 1 БИМКО ЕООД ГЕОРГИ ТОМОВ БУЧКОВ 439737942972[..](ДФЗ|ТР)
БИМКО BIMKO 010700030(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 875 704 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 937 852 лв./BGN
Изплатени / Payed: 937 852 лв./BGN
Проект: Реконструкция и модернизация на винарска изба "Магура", с.Рабиша , общ.Белоградчик, обл.Видин виж доставчиците
"Магура" АД
МАГУРА АД
ЕИК ID: 815157442
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 360450
"Магура" АД МАГУРА АД МАГУРА МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ВИТОША 133 МАГУРА АД МАГУРА АД 815157442(ДФЗ|ТР)
АНТОАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 5EAB6896AFB8[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 4A4C1FA1EBB3[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ D2792D8745E1[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ МИЛЧОВ ВЕЛКОВ ...
"Магура" АД МАГУРА АД МАГУРА МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ВИТОША 133 МАГУРА АД МАГУРА АД 815157442(ДФЗ|ТР)
АНТОАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 5EAB6896AFB8[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 4A4C1FA1EBB3[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ D2792D8745E1[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ МИЛЧОВ ВЕЛКОВ 3F14858571E1[..](ДФЗ|ТР)
МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 район ВИТОША, ул.ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ 35 ЕЛЕОНОРА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА 0CA5E77A9EC0[..](ДФЗ|ТР)
ТРИФОН МАТЕЕВ БОНЧЕВ 254B35BDB94A[..](ДФЗ|ТР)
МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 5 ЕЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛЧЕВА 5FBC0BBC4CEF[..](ДФЗ|ТР)
Интернешънъл Асет Банк АД 000694329(ДФЗ|ТР)
МАГУРА MAGURA 815157442(ДФЗ|ТР)
АРМЕКС-Ко АРМЕКС-Ко ООД БЪЛГАРИЯ с. Лозен 1151 ул. МОГИЛА 7 - - АРМЕКС-Ко ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 9411FEDC5089[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН РАДЕНКОВ ВИТАНОВ 7429A32B466A[..](ДФЗ|ТР)
АРМЕКС-Ко ARMEKS-Ko 130660650(ДФЗ|ТР)
ВАЛОГА ВАЛОГА ООД БЪЛГАРИЯ с. Трудовец 2160 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 28 ВАЛОГА ООД СТЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА FD034D69C442[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 33EB2E7501A6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛОГА VALOGA 131378741(ДФЗ|ТР)
РЕЛМАКС РЕЛМАКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ ул. НИШАВА 61 А РЕЛМАКС ЕООД БЛАГОВЕСТ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ 307ED19FC736[..](ДФЗ|ТР)
ДЕАНА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА ECAC7EB9FDA4[..](ДФЗ|ТР)
РЕЛМАКС RELMAKS 131298460(ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ ДОНАУ-ЛАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. САВА ОГНЯНОВ 1 ДОНАУ-ЛАБ ЕООД ПЕТЕР ЕРНЕСТ ГЕРВИГ 8357220CD987[..](ДФЗ|ТР)
АННА ИЛИЕВА ИВАНОВА B3D34F650BF5[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ПАРАШИКОВ 590B8BC775DE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЛП Груп АГ 04FD7CDC37F6[..](ДФЗ|ТР)
Петер Ернст Гервиг 85340C08F579[..](ДФЗ|ТР)
ЛПП Груп АГ F45BCEBBE10C[..](ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ DONAU-LAB 040118177(ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Александър Вилики 15А МСГ-2008 ЕООД МИЛЕН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ 79CF8F2A9134[..](ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Петко Каравелов 20 МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИВАН БОГОРОВ 2 МСГ-2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. 511 - та 4 Мирослав Сандов Христов 6A4114FF99B0[..](ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 бул. Княз Александър Дондуков Корсаков 109 БОРИСЛАВ СТОЯНОВ КРЪСТЕВ 24F377064616[..](ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 MSG-2008 200046932(ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост-1 54 5 ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД АНГЕЛ РУСЕВ ГОЧЕВ 17FE3D354AC0[..](ДФЗ|ТР)
МЛАДЕН ПЕТРОВ МИХТИЕВ 54C750E1861D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЗАПРЯНОВ ТОДОРОВ 71F53A0E5893[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЧОРЧОПОВА 210DCE7B8F56[..](ДФЗ|ТР)
МАТЕЙ АТАНАСОВ ИЛЧЕВ 138B7E02B694[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВОВ МАРИНОВ 76F51CD4DDB8[..](ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. Кукуш 1 ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ 29E9074ACEA2[..](ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ HAYSTER BALGARIYA 200414277(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B749326[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D39[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B[..](ДФЗ|ТР)
ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C843[..](ДФЗ|ТР)
ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 781 562 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 890 781 лв./BGN
Изплатени / Payed: 825 218 лв./BGN
Проект: Оборудване на винарска изба и мандра в с. Могилово, общ. Чирпан виж доставчиците
"Мидалидаре Винеярдс" ЕООД
ТД ООД
ЕИК ID: 175120655
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 180481
"Мидалидаре Винеярдс" ЕООД ТД ООД ТД ТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ 1 ТД ООД ПЕТЯ СТАЙКОВА ПЕТКОВА 4E6F4AD6232D[..](ДФЗ|ТР)
КШИЩОВ ТРИЛИНСКИ 1585DC62D6F4[..](ДФЗ|ТР)
НД КОНСУЛТ ЕООД 131557767(ДФЗ|ТР)
АГРО ФАМА 131557767(ДФЗ|ТР)
ТД ООД БЪЛГАРИЯ с. Могилово 6239 АГРО ФАМА ЕООД 131557767(ДФЗ|ТР)
ХЕПИ ФРУТ БГ АГРОЕКО ПРОПЪРТИС ЕООД 131557767(ДФЗ|ТР)
...
"Мидалидаре Винеярдс" ЕООД ТД ООД ТД ТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ 1 ТД ООД ПЕТЯ СТАЙКОВА ПЕТКОВА 4E6F4AD6232D[..](ДФЗ|ТР)
КШИЩОВ ТРИЛИНСКИ 1585DC62D6F4[..](ДФЗ|ТР)
НД КОНСУЛТ ЕООД 131557767(ДФЗ|ТР)
АГРО ФАМА 131557767(ДФЗ|ТР)
ТД ООД БЪЛГАРИЯ с. Могилово 6239 АГРО ФАМА ЕООД 131557767(ДФЗ|ТР)
ХЕПИ ФРУТ БГ АГРОЕКО ПРОПЪРТИС ЕООД 131557767(ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ ЕДИПОВИЧ ЮСУПОВ 7DFF7DB49AD4[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ ЮСУПОВ FB0E11C2AE0F[..](ДФЗ|ТР)
ОРИОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 201114261(ДФЗ|ТР)
ХЕПИ ФРУТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилово 6239 Евгений Юсупов 315966951956[..](ДФЗ|ТР)
Стела Любчева Костова 17817507065B[..](ДФЗ|ТР)
КШИЩОФ ТРИЛИНСКИ 8E884796F0D0[..](ДФЗ|ТР)
ХЕПИ ФРУТ БГ 175120655(ДФЗ|ТР)
КШИЩОВ ТРИЛИНСКИ 1168DCE5CF4C[..](ДФЗ|ТР)
МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД Александър Славов Алексиев 507F9B1DD673[..](ДФЗ|ТР)
ТД TD 175120655(ДФЗ|ТР)
ЕНОФРАНС ЕНОФРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. Младежка 26 ЕНОФРАНС ООД СТОЙЧО ПЕЕВ КАРОВ 403E43D6F0C8[..](ДФЗ|ТР)
СОФРАЛАБ АД 6F4F9D5EF3B6[..](ДФЗ|ТР)
ЕНОСТАФ ЕНОСТАФ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Белащица 4124 местност Грамадите 12Б СТАНИМИР КОЛЕВ СТЕФАНОВ A2DB98D068FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕНОФРАНС ENOFRANS 160107919(ДФЗ|ТР)
ПРАКТИС ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ПИЪРС О`МАХОНИ 10Б, ателие 2А ПРАКТИС ЕООД РОСЕН БОЙКОВ РУСКОВ 53957EC04AE9[..](ДФЗ|ТР)
КРЪСТИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА 4FD84D22E8D9[..](ДФЗ|ТР)
ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 52 17 ПРАКТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 НИКОЛА ГАБРОВСКИ 102 А ПРАКТИС PRAKTIS 175211044(ДФЗ|ТР)
ХФЪРСТ СТЕП ХФЪРСТ СТЕП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Килифарево 5050 ул. ХАИН БОАЗ 42 ХФЪРСТ СТЕП ЕООД ТЕНКО КОЛЕВ КОВАЧЕВ ED512CE14E8D[..](ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ХФЪРСТ СТЕП HFARST STEP 200677367(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
ПИМ ПИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 64 ПИМ ООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДРАЛЕВ D9457D36DC7B[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ КАРАБОЙЧЕВ 25019B8391BA[..](ДФЗ|ТР)
ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Захари Стоянов 7 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 74 ПИМ PIM 112118317(ДФЗ|ТР)
ДЕЙТА ДЕЙТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 РУСКИ 45 ДЕЙТА ЕООД АНГЕЛ ДИНЕВ АНГЕЛОВ 47620E8220B4[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЙТА DEYTA 123748598(ДФЗ|ТР)
ЮНИОН ЛАБ ЮНИОН ЛАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.Академик Георги Бончев, ИНСТИТУТСКИ КОМПЛЕКС на БАН - Геологически институт 24 ЮНИОН ЛАБ ЕООД НАТАЛИЯ НЕНЧЕВА НЕНОВА BD8EB52EC362[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА КИРИЛОВА НЕШКОВА-АЛЕКСАНДРОВА 4F1B9B70353B[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ A8878CEAEB8A[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА КИРИЛОВА НЕШКОВА-АЛЕКСАНДРОВА 4F1B9B70353B[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА КИРИЛОВА НЕШКОВА-АЛЕКСАНДРОВА /850 лв./, и НАТАЛИЯ НЕНЧЕВА НЕНОВА /800 лв./ BD8EB52EC362[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА КИРИЛОВА НЕШКОВА-АЛЕКСАНДРОВА 4F1B9B70353B[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА КИРИЛОВА НЕШКОВА - АЛЕКСАНДРОВА 4F1B9B70353B[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИОН ЛАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ АКАД. Г. БОНЧЕВ 108, Институтски комплекс на БАН ЮНИОН ЛАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 „Фондови жилища” 214 А ДИМИТЪР ДОБРИНОВ ПЕТКОВ 273862C2C9B9[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИОН ЛАБ YUNION LAB 175222603(ДФЗ|ТР)
ЛЕСО ИНВЕСТ ЛЕСО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.САВА СИЛОВ 70 ЛЕСО ИНВЕСТ ООД ХРИСТО ИВАНОВ МИХАЛЕВ 70CDE839CC4F[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ 404CAA71FEE9[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ 190214F4EC6F[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕСО ИНВЕСТ LESO INVEST 833038336(ДФЗ|ТР)
ГЕОДЕТ ГЕОДЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ИВАН МИРЧЕВ 4 ГЕОДЕТ ЕООД АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДАМАСКИНОВА CD629723F88C[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОДЕТ GEODET 123523879(ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост-1 54 5 ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД АНГЕЛ РУСЕВ ГОЧЕВ 17FE3D354AC0[..](ДФЗ|ТР)
МЛАДЕН ПЕТРОВ МИХТИЕВ 54C750E1861D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЗАПРЯНОВ ТОДОРОВ 71F53A0E5893[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЧОРЧОПОВА 210DCE7B8F56[..](ДФЗ|ТР)
МАТЕЙ АТАНАСОВ ИЛЧЕВ 138B7E02B694[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВОВ МАРИНОВ 76F51CD4DDB8[..](ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. Кукуш 1 ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ 29E9074ACEA2[..](ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ HAYSTER BALGARIYA 200414277(ДФЗ|ТР)
ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. БЯЛО МОРЕ 9 ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЛЮБЛЯНА ЙОНКОВА ВАСИЛЕВА-БЕЛЕВА B2654A42AF71[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ 48C0FB642DD1[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ DA0660193092[..](ДФЗ|ТР)
ЕКС ЛЕГЕ 2003 EKS LEGE 2003 131036718(ДФЗ|ТР)
АДМ СТУДИО АДМ СТУДИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ДИМИТЪР ДИМОВ 2 ет.1 ап.3 АДМ СТУДИО ООД МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ РУСЕВ 3925EAC14600[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ B1645635AA1F[..](ДФЗ|ТР)
АГЛИКА ОГНЯНОВА ВЕЛИНОВА 0D14460CE041[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ БАКЪРДЖИЕВ 49E19743F96D[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ B4B9D2B7F018[..](ДФЗ|ТР)
АДМ СТУДИО ADM STUDIO 131444043(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 734 478 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 867 239 лв./BGN
Изплатени / Payed: 866 822 лв./BGN
Проект: Реконструкция и модернизация на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на Пилко ЕООД - І етап виж доставчиците
"ПИЛКО" ЕООД
ПИЛКО ЕООД
ЕИК ID: 125041015
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510900
"ПИЛКО" ЕООД ПИЛКО ЕООД ПИЛКО ПИЛКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ГАРА РАЗГРАД - ПТИЦЕКЛАНИЦА ПИЛКО ЕООД ЛЮБОМИР БОРИСОВ ЛОЗАНОВ CC045CB2DC9E[..](ДФЗ|ТР)
ХЮ БЕРНАРД ДЖОНСЪН ED703EBE85C3[..](ДФЗ|ТР)
АМЕТА ХОЛДИНГ АД 104011493(ДФЗ|ТР)
ПИЛКО PILKO 125041015(ДФЗ|ТР)
ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ...
"ПИЛКО" ЕООД ПИЛКО ЕООД ПИЛКО ПИЛКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ГАРА РАЗГРАД - ПТИЦЕКЛАНИЦА ПИЛКО ЕООД ЛЮБОМИР БОРИСОВ ЛОЗАНОВ CC045CB2DC9E[..](ДФЗ|ТР)
ХЮ БЕРНАРД ДЖОНСЪН ED703EBE85C3[..](ДФЗ|ТР)
АМЕТА ХОЛДИНГ АД 104011493(ДФЗ|ТР)
ПИЛКО PILKO 125041015(ДФЗ|ТР)
ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД 33А А ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БОЖИДАР ТОДОРОВ БОЖАНОВ 94380B0767B8[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ДЕНЧЕВА БОЖАНОВА 6A00C4EF71F5[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКО ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ B63E177B1FEF[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНО ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ TEHNO FINANS INZHENERING 175137334(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТА - НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ЕЛЕКТА - НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ОТЕЦ ПАИСИЙ 87 А ЕЛЕКТА - НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ЕТ НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НЕДЯЛКОВ 725B3B0CA7A8[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТА - НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ELEKTA - NIKOLAY NEDYALKOV 833028723(ДФЗ|ТР)
ФАЙЕР ПРОТЕКШЪН ФАЙЕР ПРОТЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.БРАТЯ МИТОВИ 6 ФАЙЕР ПРОТЕКШЪН ЕООД ПЕТКО ВЪЛКОВ БЕЛЧЕВ 0CE3D5391315[..](ДФЗ|ТР)
ФАЙЕР ПРОТЕКШЪН FAYER PROTEKSHAN 200239066(ДФЗ|ТР)
КУПЪР КУПЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. КАП. ЛЕЙТЕНАНТ ТОДОР СОЛАРОВ 26 КУПЪР ЕООД ДЕНКА СТОЯНОВА МИТЕВА 3A7D27F47531[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ЛЕФТЕРОВ МАРИНОВ 1798FDA06909[..](ДФЗ|ТР)
КУПЪР KUPAR 103839962(ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D206[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B23241[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877(ДФЗ|ТР)
ФЕМ ФЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. САН СТЕФАНО 14 Б ФЕМ ООД АНГЕЛ СВЕТЛОВ ТОДОРОВ AEBDB13570FF[..](ДФЗ|ТР)
МЕХМЕТ ХАНБАРДЖЪ D2D0959C91C8[..](ДФЗ|ТР)
ЮМЕР ФАРУК ДЖАН 533F4B9F2C1C[..](ДФЗ|ТР)
ЙЪЛДЪЗ НУРИТИН ЮСЕИН 5C6B15BAFB2A[..](ДФЗ|ТР)
МЕХМЕТ ХАНБАРДЖЪ - 810704-1750лв., ЮМЕР ФАРУК ДЖАН - 860630-1750 лв., АНГЕЛ СВЕТЛОВ ТОДОРОВ -750лв. AEBDB13570FF[..](ДФЗ|ТР)
ЙЪЛДЪЗ НУРИТИН ЮСЕИН -2500лв., АНГЕЛ СВЕТЛОВ ТОДОРОВ -1750лв. ФЕМ FEM 108693290(ДФЗ|ТР)
ДЕ ДЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРОТ 8A ДЕ ООД ТОТКА ЛАЗАРОВА ЕНЧЕВА 76811E44875D[..](ДФЗ|ТР)
ДАРИН МАРИНОВ ЕНЧЕВ A60BAEAA263D[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯН МАРИНОВ ЕНЧЕВ 8FA8246B6357[..](ДФЗ|ТР)
ДЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.БАБА РАДА 28 МАРИН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ 601F0585ABDF[..](ДФЗ|ТР)
ДЕ DE 103898722(ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. БЪЛГАРИЯ 29 А СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р ООД МИГЛЕНА ВАСКОВА СИМЕОНОВА A70F575BC8F4[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ДЯНКОВ УЗУНОВ E9FFC6864B07[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА БОЖАНОВА ХРИСТОВА FA9C72C049DA[..](ДФЗ|ТР)
Вишна Миткова Попова 950ED69212B4[..](ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р STROITELEN KONTROL-R 116500702(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 730 556 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 605 695 лв./BGN
Изплатени / Payed: 597 309 лв./BGN
Проект: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕРАФИНИРАНИ РАСТИТЕЛНИ МАСЛА СЪС СИЛОЗНО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО виж доставчиците
"Дивес агро" ЕООД
ДИВЕС АГРО ЕООД
ЕИК ID: 148127745
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 358498
"Дивес агро" ЕООД ДИВЕС АГРО ЕООД ДИВЕС АГРО ДИВЕС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 47 ет.6 47 ДИВЕС АГРО ЕООД ЛЕНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА-ДОБРЕВА 1BB224214CD7[..](ДФЗ|ТР)
ДИВЕС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Блъсково 9240 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 093008 ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ГЕРАСИМОВ 80F499312041[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ИВАНОВ ...
"Дивес агро" ЕООД ДИВЕС АГРО ЕООД ДИВЕС АГРО ДИВЕС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 47 ет.6 47 ДИВЕС АГРО ЕООД ЛЕНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА-ДОБРЕВА 1BB224214CD7[..](ДФЗ|ТР)
ДИВЕС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Блъсково 9240 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 093008 ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ГЕРАСИМОВ 80F499312041[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ B377BD7E7C30[..](ДФЗ|ТР)
ДИВЕС АГРО DIVES AGRO 148127745(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ПЕНЬО ПЕНЕВ 7 ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД МАРИН ЗДРАВКОВ ДИМОВ 332EC07284AB[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ 19942A297806[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛНИ СИСТЕМИ-ЗАВЕТ 116592191(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС LUDOGORSKI KLAS 118544117(ДФЗ|ТР)
КОМФОРТ КОМФОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Трявна 5350 ул. БЕНКОВСКА 55 А КОМФОРТ ООД ПЕНЧО АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ 43316D3B66FD[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ 94280C187B03[..](ДФЗ|ТР)
КОМФОРТ KOMFORT 107567239(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B330[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0BCDB3A07C68[..](ДФЗ|ТР)
РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ANIMEKS 118556888(ДФЗ|ТР)
БГ ИНВЕСТ БГ ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 69 БГ ИНВЕСТ ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 4B9F25A5F6A6[..](ДФЗ|ТР)
БГ ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 ул. ИГЛИКА 3 ПЕТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ B4EF83BAA92C[..](ДФЗ|ТР)
БГ ИНВЕСТ BG INVEST 128611678(ДФЗ|ТР)
МН ПАЛ МН ПАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 523 А МН ПАЛ ООД НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ИЛЧЕВ B46A297DD058[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНКОВА 68669A1345F9[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ 4153ACB590F4[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ - 2500 4153ACB590F4[..](ДФЗ|ТР)
МН ПАЛ MN PAL 200302965(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 43Б Г ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА-КИРОВА 0002E299423E[..](ДФЗ|ТР)
Николинка Николова Крумова 82CD89F7CD1F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади запад ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО 7 ЕВРО ИН КОНСУЛТ 200043516(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ 204910840(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ EVRO IN KONSULT 200043516(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 678 070 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 839 035 лв./BGN
Изплатени / Payed: 839 034 лв./BGN
Проект: Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство на "Ваком МП" ООД виж доставчиците
"ВАКОМ МП" ООД
ВАКОМ МП ООД
ЕИК ID: 831043744
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 6262
"ВАКОМ МП" ООД ВАКОМ МП ООД ВАКОМ МП ВАКОМ МП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 18 ВАКОМ МП ООД ВЛАДИМИР ИВАНОВ НАЧЕВ EDD6D9BD745C[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛКА БОЖИЛОВА НАЧЕВА F27D8289B647[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НАКОВ НАЧЕВ 9D70F3A21FCB[..](ДФЗ|ТР)
ВАКОМ МП ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
"ВАКОМ МП" ООД ВАКОМ МП ООД ВАКОМ МП ВАКОМ МП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 18 ВАКОМ МП ООД ВЛАДИМИР ИВАНОВ НАЧЕВ EDD6D9BD745C[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛКА БОЖИЛОВА НАЧЕВА F27D8289B647[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НАКОВ НАЧЕВ 9D70F3A21FCB[..](ДФЗ|ТР)
ВАКОМ МП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос ул. Станционна 15 ЛИЛЯНА ИВАНОВА НАЧЕВА 32BB6B2595E4[..](ДФЗ|ТР)
СЕРДИКА - ШУМЕН 2006 127624085(ДФЗ|ТР)
ВАКОМ МП 831043744(ДФЗ|ТР)
ВАКОМ МП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Индустриална 18 - - ВАКОМ МП VAKOM MP 831043744(ДФЗ|ТР)
АЛИАНС - ЗАФИР КУЛЕВ АЛИАНС - ЗАФИР КУЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ПК 1010, ДО СГРАДАТА НА ОМК ШУМЕН АЛИАНС - ЗАФИР КУЛЕВ ЕТ ЗАФИР КУЛЕВ КУЛЕВ 78DEEFC8345C[..](ДФЗ|ТР)
АЛИАНС - ЗАФИР КУЛЕВ ALIANS - ZAFIR KULEV 127020633(ДФЗ|ТР)
ФРИГОТЕРМ ФРИГОТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 12 ФРИГОТЕРМ ЕООД ЛЮДМИЛ БОРИСОВ ХАРАЛАМБИЕВ 270B5A43936E[..](ДФЗ|ТР)
ФРИГОТЕРМ FRIGOTERM 201839815(ДФЗ|ТР)
ИНДЪСТРИАЛ ФРИГО ДООРС ИНДЪСТРИАЛ ФРИГО ДООРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ул. НЕСТОР АБАДЖИЕВ 57 ИНДЪСТРИАЛ ФРИГО ДООРС ООД ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ E5FF06B9CF06[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КРЪСТЕВ КАМЕНОВ 3CCD94DD9079[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЯТКО ЕМИЛОВ КАМЕНОВ 111BC6470CC7[..](ДФЗ|ТР)
ИНДЪСТРИАЛ ФРИГО ДООРС INDASTRIAL FRIGO DOORS 115862431(ДФЗ|ТР)
ЮНИАРТ ЮНИАРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 66 А ЮНИАРТ ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА 046F730AE96C[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИАРТ YUNIART 108561545(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E0[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE559[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB23422[..](ДФЗ|ТР)
Интрама Протек ЕООД 124613308(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174(ДФЗ|ТР)
Интрама Зюдпак ООД 834053103(ДФЗ|ТР)
Уникредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174(ДФЗ|ТР)
ИНОСТАРТ ИНОСТАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.СТЕФАН ЯНЕВ 12 ИНОСТАРТ ООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ШАРБАНОВ 664018D46E5B[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ЛАЛКОВ РИБАРСКИ C49FCBF7F238[..](ДФЗ|ТР)
ИНОСТАРТ INOSTART 201500238(ДФЗ|ТР)
БИОМАШИНОСТРОЕНЕ БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 160 БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЖУМЕРОВ 5A782A23EE82[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА 251CF92A1579[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ИВАНОВА КАПУЛЯН E48BD97E6DEE[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕРИЯ АНГЕЛОВА ДЖУМЕРОВА 614A29494033[..](ДФЗ|ТР)
Валерия Ангелова Сендова 614A29494033[..](ДФЗ|ТР)
Росица Итева Джумерова 00F0D69804E6[..](ДФЗ|ТР)
БИОМАШИНОСТРОЕНЕ BIOMASHINOSTROENE 115006845(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КАРИ ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ-1 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЯНЕВ 310665EA00B9[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ D4D0115EFB8E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ FAA8279B8451[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР FAA8279B8451[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE[..](ДФЗ|ТР)
ТАТЯНА МАРИНОВА БЕЧЕВА C317A329C6A8[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КАРИ EVROMARKET KARI 131111964(ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТ - М ПРОЕКТ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 ул. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 100 Б ПРОЕКТ - М ООД ИВАН ЧЕРНЕВ ВЪЛКОВ CA16D6B2E856[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КОСТОВ 19885D71A35D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ C1C6E3DB95E5[..](ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ИНДУСТРИАЛЕН ул.ВОЙВОДА СТОЙНО ЧЕРНОГОРСКИ 54 ПРОЕКТ - М PROEKT - M 833054102(ДФЗ|ТР)
ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 56 ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6009 ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 69 ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ ТАНЯ СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА 51A4222D71EE[..](ДФЗ|ТР)
ТИМС - ТАНЯ МЛАДЕНОВА TIMS - TANYA MLADENOVA 833012377(ДФЗ|ТР)
ТОПЛИНА ТОПЛИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9706 УЛ. ТОДОР ЧЕНГЕЛИЕВ 25 ТОПЛИНА ЕООД ПЕНЧО НИКОЛОВ ПЕНЕВ C630B01712B9[..](ДФЗ|ТР)
ТОПЛИНА TOPLINA 127590836(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE[..](ДФЗ|ТР)
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE6[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B[..](ДФЗ|ТР)
Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A8[..](ДФЗ|ТР)
Татяна Маринова Бечева C317A329C6A8[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D4[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141(ДФЗ|ТР)
СОФЛАБ СОФЛАБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 236 А СОФЛАБ ООД ГАЛИН МИЛЧЕВ МИНКОВ 2990D09B6D16[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС ЙОВКОВ ПОПОВ 1657B38F2FB5[..](ДФЗ|ТР)
СОФЛАБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Черни връх 103 СОФЛАБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 София парк 16 Б СОФЛАБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 ж.к.София парк 16 Б СОФЛАБ SOFLAB 131414324(ДФЗ|ТР)
РУВИК РУВИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ЦВЕТАН ЗАНГОВ 3А РУВИК ООД Живко Янчев Стойчев EE3BA20ADA8C[..](ДФЗ|ТР)
Христо Неделчев Христов 3E13862EFB98[..](ДФЗ|ТР)
РУВИК RUVIK 127516953(ДФЗ|ТР)
СТРОНГ СТРОЙ СТРОНГ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ГЕНЕРАЛ РАДЕЦКИ 55 2 СТРОНГ СТРОЙ ООД НИЯЗИ АХМЕД АХМЕД 932BCFF1A695[..](ДФЗ|ТР)
МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА ВЪЛЧАНОВА EEA28370CE89[..](ДФЗ|ТР)
ИСА АХМЕД АХМЕД A7FA07074AA0[..](ДФЗ|ТР)
СТРОНГ СТРОЙ STRONG STROY 127612001(ДФЗ|ТР)
АРГУС 91 А АРГУС 91 А ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВАСИЛ ДРУМЕВ 61 АРГУС 91 А ЕООД ДЕЯН РУСЕВ ЙОРДАНОВ 8CB1C25DC294[..](ДФЗ|ТР)
АРГУС 91 А ARGUS 91 A 200863261(ДФЗ|ТР)
ФИЛ КОМЕРС ФИЛ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6008 ул. ПИРИН 6 ФИЛ КОМЕРС ООД ХЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ШУКАРОВА F327592D5EF2[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП НИКОЛАЕВ ШУКАРОВ 6805C412BB66[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛ КОМЕРС FIL KOMERS 123074993(ДФЗ|ТР)
ТОМИКА - МЕТАЛ ТОМИКА - МЕТАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ТОМИКА - МЕТАЛ АД МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ 175ACAEAD460[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ DEE8205C6CAB[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА C0AA00C751B6[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ПЕКАНОВА-ПАПАЗОВА B2FA07E355D6[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ПЕКАНОВА - ПАПАЗОВА B2FA07E355D6[..](ДФЗ|ТР)
ТОМИКА - МЕТАЛ TOMIKA - METAL 104087740(ДФЗ|ТР)
НИКОС -ХРАНИНЖЕНЕРИНГ НИКОС -ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЦАР ПЕТЪР 11 НИКОС -ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НИКОЛАЙ РАЧЕВ РАЧЕВ 0D2C53BD3FA5[..](ДФЗ|ТР)
НИКОС -ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Ангел Стоянов 1 РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ РАЧЕВ D1230F3D4E3E[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА-КУРТЕВА FE8694F16407[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА РАЧЕВА-МАРИНКОВА C41FFCC4992E[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЯ МИХАЙЛОВА РАЧЕВА 5695B3226EF0[..](ДФЗ|ТР)
НИКОС -ХРАНИНЖЕНЕРИНГ NIKOS -HRANINZHENERING 124021267(ДФЗ|ТР)
ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ЮЖНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ПРОИЗВ. БАЗА ДОНИДО ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ АД ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ АД 836164433(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ 63F913EAAB4E[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ЛОЗЕВ ВЪЛЧЕВ 5BB635852B53[..](ДФЗ|ТР)
ДОЙЧО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ 5D00A483C3CA[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР БОРИСОВ АНГЕЛОВ DD66654BF410[..](ДФЗ|ТР)
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА FA41E76CB0D7[..](ДФЗ|ТР)
ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Южна 16 РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ BF253DFF540D[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР ДОЙЧЕВ ТОДОРОВ EEEF206C3701[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА 95972DB87F62[..](ДФЗ|ТР)
ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ DONIDO MASHIN INDASTRI 836164433(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. РЕПУБЛИКА 1 ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД БОЮ ТАНЕВ БОЕВ FC907CDF3AC0[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ПАНЧЕВ КЕРАНОВ B8726A344442[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД 813133720(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ 813133720(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАВТО 103585389(ДФЗ|ТР)
ПОНТЛЕКС 040012117(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКС ПИРИН 2006 101720589(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКС ЦАРЕВЕЦ 103810747(ДФЗ|ТР)
ДОРОТЕЯ МИРЧЕВА АТАНАСОВА-МИХАЙЛОВА B973C13E55DB[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АТАНАСОВ АНТОНОВ 1B88717C28F8[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ELEKS GRUP-HOLDING 813133720(ДФЗ|ТР)
УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 23 Б УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД АТАНАС ИВАНОВ ХРИСТЕВ 5DC6DB214BF2[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 6B76A88B4149[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО ТОДОРОВ ПАСКАЛЕВ 9105253EA191[..](ДФЗ|ТР)
УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 п.к.187 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Четвърта индустриална 5 УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ UNITEH - HRISTEV I SIE 040176305(ДФЗ|ТР)
РОДИНА - ХАСКОВО РОДИНА - ХАСКОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. ИЛИНДЕН РОДИНА - ХАСКОВО АД ДИМЧО СТОЙЧЕВ МИЧЕВ 0B70FADF7F36[..](ДФЗ|ТР)
СТОЮ ТАШЕВ СТОЕВ B89BE1336E35[..](ДФЗ|ТР)
АРТО НУБАР ХОДИКЯН 6A2256442E51[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ 67D3AFD5D644[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ 45589EA7C82E[..](ДФЗ|ТР)
РОДИНА - ХАСКОВО RODINA - HASKOVO 126039399(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 462 470 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 877 482 лв./BGN
Изплатени / Payed: 851 051 лв./BGN
Проект: Реконструкция с цел изграждане на винарна и закупуване на технологично оборудване, екипировка и лабораторно обзавеждане виж доставчиците
"Поморие Вен Груп" ООД
ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД
ЕИК ID: 201190587
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547000
"Поморие Вен Груп" ООД ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 Отец Паисий 13 ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД НЕДЕЛЧО СТАЙКОВ СТАЙКОВ 3F98CBD71CB2[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ 4148353971DB[..](ДФЗ|ТР)
ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул.Граф Игнатиев 22 ...
"Поморие Вен Груп" ООД ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 Отец Паисий 13 ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД НЕДЕЛЧО СТАЙКОВ СТАЙКОВ 3F98CBD71CB2[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ 4148353971DB[..](ДФЗ|ТР)
ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул.Граф Игнатиев 22 МАРИНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА 8281C520C64D[..](ДФЗ|ТР)
ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП POMORIE VEN GRUP 201190587(ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР АУТО ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 151 ОМНИКАР АУТО ООД ЗЛАТОМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ E7243CEFB8D3[..](ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР - БГ ЕООД 115816882(ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул.СОМОКОВСКО ШОСЕ 1 - Търговски център БОИЛА ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8008 ИЗГРЕВ УЛ.ТРАНСПОРТНА УПИ ІІІ - 14 ОМНИКАР АУТО ООД 115013855(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР ЕООД 115533496(ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР-БГ ЕООД 115816882(ДФЗ|ТР)
Валери Харутюн Мектупчиян 481AD15F0EAD[..](ДФЗ|ТР)
„ОМНИКАР” ЕООД 115533496(ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Младост 4 441А 1 ЮЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ F4EE8827A617[..](ДФЗ|ТР)
ОМНИКАРЕООД 115533496(ДФЗ|ТР)
АЛИАНС АУТО СОФИЯ 202046767(ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР АУТО 115013855(ДФЗ|ТР)
ЮЛИАН ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ F4EE8827A617[..](ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул.Карловско шосе 42 ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Околовръстен път 235 ОМНИКАР ЕООД 115533496(ДФЗ|ТР)
ОМНИКАР АУТО OMNIKAR AUTO 115013855(ДФЗ|ТР)
АЛГОЛЕКС АЛГОЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БУЛ..ХРИСТО БОТЕВ 27 А АЛГОЛЕКС ЕООД МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ D11A2679ED25[..](ДФЗ|ТР)
АЛГОЛЕКС ALGOLEKS 119605174(ДФЗ|ТР)
АГРОФИН АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ПЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1 АГРОФИН ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ ГЛАВЧОВСКИ FA1F4ACF0F76[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БЪЛГАРКА 34 Б АГРОФИН AGROFIN 201330622(ДФЗ|ТР)
СТУДИО-КАМЕН СТУДИО-КАМЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 СВОБОДА 30 1 СТУДИО-КАМЕН ЕООД КАМЕН ДОЧЕВ ШИПКОВ 54928D772F00[..](ДФЗ|ТР)
АННА ДИМИТРОВА ШИПКОВА 4220B0C3DDD8[..](ДФЗ|ТР)
СТУДИО-КАМЕН STUDIO-KAMEN 147080310(ДФЗ|ТР)
НИКОЛ-Н НИКОЛ-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 913 А НИКОЛ-Н ООД НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА НИКОЛОВА 008CF7AFE903[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ 39BD30CA8DA8[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛ-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН -10 микрорайон ул. Архиепископ Прохор Охридски 21, партер НИКОЛ-Н NIKOL-N 121528190(ДФЗ|ТР)
ЮРО ПЛАСТ ЮРО ПЛАСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Белодол 8219 Ахелой 1 ЮРО ПЛАСТ ЕООД ЮСЕИН ХАСАН РЕДЖЕБ E67DBB0270C6[..](ДФЗ|ТР)
ФАТМЕ МЕХМЕД РЕДЖЕБ F76865324983[..](ДФЗ|ТР)
ЮРО ПЛАСТ YURO PLAST 147036901(ДФЗ|ТР)
ДИОНИС - ЕЛЕНА ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. ИВАН МОМЧИЛОВ 91 А ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ 32BFAA3B7D3C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОСТАДИНОВ ЗЛАТЕВ 869F1866F8F4[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА 256BB7510498[..](ДФЗ|ТР)
ДИОНИС - ЕЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 137 ДИОНИС - ЕЛЕНА DIONIS - ELENA 104641271(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F2979949[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D0[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE85006[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350(ДФЗ|ТР)
ТОМИКА - МЕТАЛ ТОМИКА - МЕТАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ТОМИКА - МЕТАЛ АД МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ 175ACAEAD460[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ DEE8205C6CAB[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА C0AA00C751B6[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ПЕКАНОВА-ПАПАЗОВА B2FA07E355D6[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ПЕКАНОВА - ПАПАЗОВА B2FA07E355D6[..](ДФЗ|ТР)
ТОМИКА - МЕТАЛ TOMIKA - METAL 104087740(ДФЗ|ТР)
Москов строй Москов строй ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул. България 1 Москов строй ЕООД ВЕСЕЛИН СПАСОВ МОСКОВ 5A5C3FE76373[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГЕНАДЬЕВНА ВИШЕНКОВА C1E25810381C[..](ДФЗ|ТР)
Москов строй Moskov stroy 200704056(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 375 908 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 687 954 лв./BGN
Изплатени / Payed: 681 288 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на месопреработвателно предприятие "Лотос" " виж доставчиците
"ЛОТОС" ООД
ЛОТОС ООД
ЕИК ID: 126547967
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510659
"ЛОТОС" ООД ЛОТОС ООД ЛОТОС ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 УП. САВА ДОБРОПЛОДНИ 3 ЛОТОС ООД ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ 5A5DFF923B10[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 324639601115[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО ИВАНОВ ДИМОВ 09A67248772B[..](ДФЗ|ТР)
ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград ...
"ЛОТОС" ООД ЛОТОС ООД ЛОТОС ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 УП. САВА ДОБРОПЛОДНИ 3 ЛОТОС ООД ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ 5A5DFF923B10[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 324639601115[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО ИВАНОВ ДИМОВ 09A67248772B[..](ДФЗ|ТР)
ЛОТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 САВА ДОБРОПЛОДНИ 3 ЛОТОС ООД 126547967(ДФЗ|ТР)
Обединена българска банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ЛОТОС 126547967(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
ЛОТОС LOTOS 126547967(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРПАК БУЛГАРПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 БУЛ.ГЕН. ТОТЛЕБЕН 34 БУЛГАРПАК ЕООД ТЕОДОРА РУСЕВА ВЪЛЧЕВА 1494BCD99355[..](ДФЗ|ТР)
СКИПТЪР ООД 812224003(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул.Ангел войвода 53 БУЛГАРПАК BULGARPAK 121281060(ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1331 бул. СЛИВНИЦА 425 ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД СТЕФАНО УМБЕРТО АЛБАРОСА 2D5A63652B75[..](ДФЗ|ТР)
СЕНТРАЛ ЮРЪП ФАЙНЕНС(ХОЛДИНГ)АД - ЛЮКСЕМБУРГ E410E3D09371[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР ДОМИНИК ВЪЛКУ 36C52AA9CB57[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯН ИВАНОВ БАНКОВ 67DC9A400D16[..](ДФЗ|ТР)
ЕНТАИЛО ХОЛДИНГС ООД 1456E323AF04[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Лайош Кошут 22 „АФИН (ХОЛДИНГ)” АД 03BC4128FE46[..](ДФЗ|ТР)
Маурицио Микеле Джовани Росето 10E5B0113CB8[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ООД ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ 130329013(ДФЗ|ТР)
Мек - Дизел България 204297587(ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 16 Виктор Милков Георгиев 583E1458C25A[..](ДФЗ|ТР)
ТРАК СЕРВИЗ СОФИЯ ТРАК СЕРВИЗ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 16 ТРАК СЕРВИЗ СОФИЯ 130329013(ДФЗ|ТР)
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ CHEFIN BALGARIYA 130329013(ДФЗ|ТР)
ЛИФТА ЛИФТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Никола Вапцаров 38 ЛИФТА ЕООД ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ E6D7146F7FFE[..](ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ЛИФТА LIFTA 200464533(ДФЗ|ТР)
СТАВИО СТАВИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.ПЕТЪР БЕРОН бл. 5 вх.В ап.2 СТАВИО ООД СТАТЛЮ ПАНЕВ СТАТЛЕВ 9CAE8369FD87[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН СТАТЛЕВ ПАНЕВ 1DB82AF490F8[..](ДФЗ|ТР)
СТАВИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.Панайот Хитов 21 ИВАН СТАТЛЕВ ПАНЕВ BEE1305F6FB5[..](ДФЗ|ТР)
СТАВИО STAVIO 126643976(ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ ЛАБКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 66 ЛАБКОНСУЛТ ЕООД ЦВЕТАН ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ 8147DA9B78B1[..](ДФЗ|ТР)
ЛАБКОНСУЛТ LABKONSULT 131086888(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ СТРОЙКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. МАКСИМ ГОРСКИ 16 СТРОЙКОНСУЛТ ООД ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ 9CB00B399703[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ 90B118DC54CC[..](ДФЗ|ТР)
ХОПСКОЧ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. БРИЧИ БОР 22 ХОПСКОЧ ООД ВЛАДИМИР МАКСИМОВ ВЪРТИЙСКИ 50A707FAD1FD[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ STROYKONSULT 109507194(ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ ДОНАУ-ЛАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. САВА ОГНЯНОВ 1 ДОНАУ-ЛАБ ЕООД ПЕТЕР ЕРНЕСТ ГЕРВИГ 8357220CD987[..](ДФЗ|ТР)
АННА ИЛИЕВА ИВАНОВА B3D34F650BF5[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ПАРАШИКОВ 590B8BC775DE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЛП Груп АГ 04FD7CDC37F6[..](ДФЗ|ТР)
Петер Ернст Гервиг 85340C08F579[..](ДФЗ|ТР)
ЛПП Груп АГ F45BCEBBE10C[..](ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ DONAU-LAB 040118177(ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ТРАНСПОРТНА административна сграда СИДОРЕНКО СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД АЛЕКСАНДЪР НАУМОВИЧ СИДОРЕНКО CFC02EE035E4[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД 102265265(ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ДИМОВ МЕЧКОВ 96A129A04F8E[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Транспортна 37 НАУМ ЕФИМОВИЧ СИДОРЕНКО A56B5104E33F[..](ДФЗ|ТР)
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ SIDORENKO FUDTEH 102823268(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 , офис 318 ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 5AA58F1E36E0[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНК УЛРИХ 02E14C3DE559[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГМБХ E73798CDE6FB[..](ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. САН СТЕФАНО 2 ИНТРАМА СЪРВИСИЗ ГмбХ 2B5E2DB23422[..](ДФЗ|ТР)
Интрама Протек ЕООД 124613308(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Интрама Инвест ЕООД 124517174(ДФЗ|ТР)
Интрама Зюдпак ООД 834053103(ДФЗ|ТР)
Уникредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ИНТРАМА ИНВЕСТ INTRAMA INVEST 124517174(ДФЗ|ТР)
БОНЕР БИЛД БОНЕР БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 Родопи 7 БОНЕР БИЛД ЕООД ЕРХАН АХМЕДОВ БОНГУЕВ E83E4A1C8816[..](ДФЗ|ТР)
БОНЕР БИЛД BONER BILD 204077722(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 ИСАВ-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Дойран 24 ИСАВ-1 ЕООД Иван Ангелов Христосков FCFA1E0ED172[..](ДФЗ|ТР)
ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ 040505658(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 130094558(ДФЗ|ТР)
ИСАВ-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 15 ИСАВ-1 ISAV-1 130094558(ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 МИКРОАРТ 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул.България 31 4/51 Ж МИКРОАРТ 7 ООД Леонида Овед Хараланова 44193FAB9064[..](ДФЗ|ТР)
Борислав Цветанов Бонов 839BF2A467A9[..](ДФЗ|ТР)
Пенко Димов Петков 5F425E91BDD2[..](ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 - БОНОВ,ХАРАЛАНОВА, ПЕТКОВ И СИЕ 114044381(ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 202689329(ДФЗ|ТР)
МИКРОАРТ 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул.Люлин 4 МИКРОАРТ 7 MIKROART 7 202689329(ДФЗ|ТР)
СТРИГИД СТРИГИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Никола Димков 13 СТРИГИД ЕООД ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТЕВ CD1589DF7312[..](ДФЗ|ТР)
СТРИГИД STRIGID 115081571(ДФЗ|ТР)
БОННЕР БОННЕР ООД БЪЛГАРИЯ с. Ведраре 4364 БОННЕР ООД ПЕТЕР СИРАКОВ МИРЧЕВ CC1CA32E0542[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО БОЧЕВ БОЧЕВ 165C94B41145[..](ДФЗ|ТР)
СЕКОСЕР - УНГАРИЯ 6876FE488459[..](ДФЗ|ТР)
БОННЕР BONNER 115745150(ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КОМАТЕВСКО ШОСЕ 26 МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ BB0F6BDB46D4[..](ДФЗ|ТР)
АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ C689722F4027[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 0A10BEDB779B[..](ДФЗ|ТР)
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ MOTOKAR SERVIZ - TERZIEVI I UZUNOV 020365729(ДФЗ|ТР)
ЕМКО ЕМКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ВИДА 7 Б ЕМКО ООД ЕМИЛ БОРИСОВ ПЪРВАНОВ BB0413FA8E87[..](ДФЗ|ТР)
БИСЕР ЕМИЛОВ БОРИСОВ 5CC3A1A70AF5[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА СПАСОВА БОРИСОВА 689A841C5E78[..](ДФЗ|ТР)
ЕМКО EMKO 105568456(ДФЗ|ТР)
ФОБС БГ ФОБС БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. Г.С. РАКОВСКИ 16 ФОБС БГ ЕООД АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ САВОВ 85AE6B698689[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ САВОВ САВОВ 2A2C77F30F63[..](ДФЗ|ТР)
ФОБС БГ FOBS BG 200312685(ДФЗ|ТР)
ДИГЕСТ ДИГЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 202 А ДИГЕСТ ЕООД ДИНКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 545BCB64484E[..](ДФЗ|ТР)
ДИГЕСТ DIGEST 115647158(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 288 470 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 644 235 лв./BGN
Изплатени / Payed: 628 533 лв./BGN
Проект: Разширение за печене на чушки и патладжани към цех за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци гр. Костинброд виж доставчиците
"Кокони" ООД
КОКОНИ ООД
ЕИК ID: 175081024
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 182553
"Кокони" ООД КОКОНИ ООД КОКОНИ КОКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 СОФИЯ 9 КОКОНИ ООД ЯВОР БОРИСОВ СТАНКОВ 7F782C8F199B[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕКОСЛАВА КРАСИМИРОВА ГЕНОВА 0AF3E1BEFD0D[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА-КИРИЛОВА AF29108F434E[..](ДФЗ|ТР)
КОКОНИ KOKONI 175081024(ДФЗ|ТР)
...
"Кокони" ООД КОКОНИ ООД КОКОНИ КОКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 СОФИЯ 9 КОКОНИ ООД ЯВОР БОРИСОВ СТАНКОВ 7F782C8F199B[..](ДФЗ|ТР)
ЦЕКОСЛАВА КРАСИМИРОВА ГЕНОВА 0AF3E1BEFD0D[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА-КИРИЛОВА AF29108F434E[..](ДФЗ|ТР)
КОКОНИ KOKONI 175081024(ДФЗ|ТР)
ХИДРОПЛАСТФОРМ ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 УЛ. МЛАДЕЖКА 14 А ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД АНДРЕЙ ПЕТКОВ РАЕВ 5FC2AE6DFEE4[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ 3E7B5CA10932[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ B0DC6CFC65B3[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 204 ХИДРОПЛАСТФОРМ HIDROPLASTFORM 126032586(ДФЗ|ТР)
АЙС ЕКО ФРУКТ АЙС ЕКО ФРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Коларово 2880 ул. СИМЕОН КАВРАКИРОВ 22 АЙС ЕКО ФРУКТ ООД ХРИСТО БОРИСОВ САЙМЕНОВ 5F783A2FFB17[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ДРАГАНОВА ТОДОРОВА 1278CDC0A8E9[..](ДФЗ|ТР)
АЙС ЕКО ФРУКТ AYS EKO FRUKT 101794205(ДФЗ|ТР)
АВА-ЛИМ АВА-ЛИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРЕСЛАВ 43 АВА-ЛИМ ООД Джералд Патрик Силвестър 79EAB9FBF8E8[..](ДФЗ|ТР)
Патриция Джейн Фогърти 567510FBA060[..](ДФЗ|ТР)
АВА-ЛИМ AVA-LIM 103880603(ДФЗ|ТР)
ДОЧЕВ П И СИЕ ДОЧЕВ П И СИЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ВЕСЛЕЦ 2 ДОЧЕВ П И СИЕ ЕООД ПЕТЪР ДОЧЕВ ПЕТРОВ B0506DD345E7[..](ДФЗ|ТР)
ДОЧЕВ П И СИЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костадинкино Махала Полиовци ДОЧЕВ П И СИЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Вакарел 2060 В Пощата - До поискване ДОЧЕВ П И СИЕ DOCHEV P I SIE 200815697(ДФЗ|ТР)
ПИНГВИН Ю.Н. ПИНГВИН Ю.Н. ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 район ЛОЗЕНЕЦ, ул. ЯНКО СОФИЙСКИ ВОЙВОДА 14 ПИНГВИН Ю.Н. ООД ЮРИЙ ИВАНОВ ИВАНОВ 65CF55FF5080[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ТЕНЧОВ ТОДОРОВ C2B889A126A1[..](ДФЗ|ТР)
ПИНГВИН Ю.Н. PINGVIN YU.N. 121136403(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ.КИЕВСКА 1A ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ E76E55504F5E[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИХАД МУСТАФА МОХД ХАСАУНЕ 275F2BFE87AF[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин УЛ.ГИМНАЗИАЛНА 1 ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА УЛ.ГРИГОР НАЧЕВИЧ 11 В БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ FILMAR - INZHENERING 130371140(ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КАРИ ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ-1 бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЯНЕВ 310665EA00B9[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ D4D0115EFB8E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ FAA8279B8451[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР FAA8279B8451[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE[..](ДФЗ|ТР)
ТАТЯНА МАРИНОВА БЕЧЕВА C317A329C6A8[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОМАРКЕТ КАРИ EVROMARKET KARI 131111964(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ - АЛФА СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ - АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 53 СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ - АЛФА ООД МИТКО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 99481A113783[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ТОТЕВ 93F71C1820E2[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИЕВ 49D8D76D6A67[..](ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 825268010(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 203782067(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ-ИНЖЕНЕРИНГ АД 203782067(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ - АЛФА STABILINZHENERING - ALFA 115135492(ДФЗ|ТР)
АЛФАСЕТ АЛФАСЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 142А АЛФАСЕТ ООД МАРИЯНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА 19EEDA10B16A[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 761F973D7ADE[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ КАРАЯНЕВ 5C69410ACCD8[..](ДФЗ|ТР)
АЛФАСЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ ул. ДОЙРАН 15 Б АЛФАСЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София БЕЛИТЕ БРЕЗИ УЛ. ДОЙРАН 15 Б ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ D478DAD321EF[..](ДФЗ|ТР)
АЛФАСЕТ ALFASET 130812204(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 287 427 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 643 714 лв./BGN
Изплатени / Payed: 642 577 лв./BGN
Проект: "Изграждане на производствена сграда, склад, готова продукция с административна част и закупуване на технологично оборудване в УПИ I-11070, с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургас виж доставчиците
"ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА" АД
ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД
ЕИК ID: 102243774
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547726
"ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА" АД ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД БЪЛГАРИЯ с. Горица 8225 ул. ИВАЙЛО 2 ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД ИВАЙЛО КЪНЧЕВ ГЕНОВСКИ 6C6DE34DEB14[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 7A6A6EA91F2C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА МАТЕВ АПОСТОЛОВ ...
"ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА" АД ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД БЪЛГАРИЯ с. Горица 8225 ул. ИВАЙЛО 2 ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА АД ИВАЙЛО КЪНЧЕВ ГЕНОВСКИ 6C6DE34DEB14[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 7A6A6EA91F2C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА МАТЕВ АПОСТОЛОВ D76B8D9ADD2D[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КОЗАРЕВ 41D73BE5F06F[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ КУНЧЕВА ГЕНОВСКИ C0F98E4C4525[..](ДФЗ|ТР)
САРА ДОРИЙН ИВАЙЛОВА ГЕНОВСКИ 3FD85FE6F1EE[..](ДФЗ|ТР)
ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА VINARSKO IMENIE SANTA SARA 102243774(ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D206[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B23241[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-КОНСУЛТ СТРОЙ-КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.ДРАГОМАН 16 СТРОЙ-КОНСУЛТ ЕООД ЖЕЛЬО СЛАВОВ ДОБРЕВ 25E1DF923B1C[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-КОНСУЛТ ЕООД 829098559(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ТЕМЕНУЖКА СТОЙНЕВА ПЕТРОВА 1151D32B8F32[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД 202608245(ДФЗ|ТР)
НОВОТЕХПРОМ 123665800(ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов ул.Краище 29 - 336D5EBC5436[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади бул.Тодор Каблешков 55А ПЕНЧО ДИМИТРОВ МОНЕВ D3FCCC3BDBE3[..](ДФЗ|ТР)
БЕЛИНИ ЕООД 123749440(ДФЗ|ТР)
СТРОЙ - КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД 202608245(ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-КОНСУЛТ STROY-KONSULT 829098559(ДФЗ|ТР)
РОДИНА - ХАСКОВО РОДИНА - ХАСКОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. ИЛИНДЕН РОДИНА - ХАСКОВО АД ДИМЧО СТОЙЧЕВ МИЧЕВ 0B70FADF7F36[..](ДФЗ|ТР)
СТОЮ ТАШЕВ СТОЕВ B89BE1336E35[..](ДФЗ|ТР)
АРТО НУБАР ХОДИКЯН 6A2256442E51[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ 67D3AFD5D644[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ 45589EA7C82E[..](ДФЗ|ТР)
РОДИНА - ХАСКОВО RODINA - HASKOVO 126039399(ДФЗ|ТР)
АЛГОЛЕКС АЛГОЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БУЛ..ХРИСТО БОТЕВ 27 А АЛГОЛЕКС ЕООД МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ D11A2679ED25[..](ДФЗ|ТР)
АЛГОЛЕКС ALGOLEKS 119605174(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 187 710 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 593 855 лв./BGN
Изплатени / Payed: 583 188 лв./BGN
Проект: Изграждане на отделение за смесване, пакетиране и отлежаване на брашна в мелница "Мелком" - гр.Сливен виж доставчиците
"МЕЛКОМ" ООД
МЕЛКОМ ООД
ЕИК ID: 119627683
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547728
"МЕЛКОМ" ООД МЕЛКОМ ООД МЕЛКОМ МЕЛКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул.ХАДЖИ ДИМИТЪР 16 МЕЛКОМ ООД ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 8D3FF7CAF640[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ 20F78A5A4B2B[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. Хаджи Димитър 16 ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ ...
"МЕЛКОМ" ООД МЕЛКОМ ООД МЕЛКОМ МЕЛКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул.ХАДЖИ ДИМИТЪР 16 МЕЛКОМ ООД ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 8D3FF7CAF640[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ 20F78A5A4B2B[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. Хаджи Димитър 16 ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ 2AF438653F35[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА 68DA6E21FFF0[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛКОМ MELKOM 119627683(ДФЗ|ТР)
АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 35 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ E53E872D0038[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD31CCBAB845[..](ДФЗ|ТР)
ДИОСПОЛИС 838186175(ДФЗ|ТР)
АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н 128031110(ДФЗ|ТР)
АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н AVS - INZHENERING - N 128031110(ДФЗ|ТР)
ХАРМОТЕХ ХАРМОТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ВАНЮША ВАЛЧУК 1 Б ХАРМОТЕХ ЕООД ЛЮБОМИР КОСТОВ МАРКОВ 775D102CD25B[..](ДФЗ|ТР)
ХАРМОТЕХ HARMOTEH 200756722(ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D206[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B23241[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877(ДФЗ|ТР)
АКСОН ГРУП АКСОН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 28-ми Октомври 5 АКСОН ГРУП ЕООД Анастасиос Атанасиос Кацелис A6A7F013A11A[..](ДФЗ|ТР)
АКСОН ГРУП AKSON GRUP 204657593(ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ МАРВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 УЛ.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 12 МАРВЕЛ ООД ЛЮБОМИР БОЖИНОВ МАРИНОВ C3DDEB19E920[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 863178A7D8E3[..](ДФЗ|ТР)
МАРВЕЛ MARVEL 010486426(ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТАНТСКО БЮРО 044 ПРОЕКТАНТСКО БЮРО 044 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14, п.к.9 ПРОЕКТАНТСКО БЮРО 044 ЕООД ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ЧЕРНИНКОВ 3889F081D7C4[..](ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТАНТСКО БЮРО 044 PROEKTANTSKO BYURO 044 119629182(ДФЗ|ТР)
СЛАВ - ВЕРИГИ СЛАВ - ВЕРИГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев Мизия 12 СЛАВ - ВЕРИГИ ООД ДРАГАН СЛАВОВ ДРАГАНОВ 0BB86AD5B80C[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВИ ДРАГАНОВ СЛАВОВ 568A8A9BEDEB[..](ДФЗ|ТР)
ЕВДОКИЯ СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 237079C6EEB6[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВ - ВЕРИГИ SLAV - VERIGI 123545943(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 149 936 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 574 968 лв./BGN
Изплатени / Payed: 574 499 лв./BGN
Проект: Цех за преработка на слънчоглед и др. семена в ПИ 53008, гр. Ямбол виж доставчиците
"АГРОМЕЙТ" ООД
АГРОМЕЙТ ООД
ЕИК ID: 838100347
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 181452
"АГРОМЕЙТ" ООД АГРОМЕЙТ ООД АГРОМЕЙТ АГРОМЕЙТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. АЛ.ЗОГРАФ 13 АГРОМЕЙТ ООД ТАШО КОСТАДИНОВ ТАШЕВ 278F66DD7375[..](ДФЗ|ТР)
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА-ЙОРДАНОВА 8E7784685A2F[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ ЙОРДАНОВ 42843EC3BA0F[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМЕЙТ ООД ...
"АГРОМЕЙТ" ООД АГРОМЕЙТ ООД АГРОМЕЙТ АГРОМЕЙТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. АЛ.ЗОГРАФ 13 АГРОМЕЙТ ООД ТАШО КОСТАДИНОВ ТАШЕВ 278F66DD7375[..](ДФЗ|ТР)
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА-ЙОРДАНОВА 8E7784685A2F[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ ЙОРДАНОВ 42843EC3BA0F[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМЕЙТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Могила 8627 ГЕОРГИ ДРАЖЕВ АГРОМЕЙТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Джинот 8691 Г.ДИМИТРОВ 29 АГРОМЕЙТ AGROMEYT 838100347(ДФЗ|ТР)
ОМЕГАБИЛД ОМЕГАБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. АКАД. БОРИС СТЕФАНОВ 1 вх.Б ет.1 ап.2 1 Б ОМЕГАБИЛД ЕООД АСЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА 28996043AB68[..](ДФЗ|ТР)
ПЕПА КАЛЧЕВА ИНГИЛИЗОВА 5FAFC0E50665[..](ДФЗ|ТР)
ОМЕГАБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул.АК. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 50 А ПЕТЪР КРУМОВ УЗУНОВ 18A3312FBED5[..](ДФЗ|ТР)
ОМЕГАБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София . ул.Акад.Б.СТЕФАНОВ 1 Б ХЪНТИНГ КЛУБ ООД 175055061(ДФЗ|ТР)
ОМЕГАБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул.АКАД.СТЕФАН МЛАДЕНОВ 50 А ОМЕГАБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 С ХЪНТИНГ КЛУБ 200805169(ДФЗ|ТР)
ОМЕГАБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 50 А ХЪНТИНГ КЛУБ АД 200805169(ДФЗ|ТР)
ОМЕГАБИЛД OMEGABILD 131477602(ДФЗ|ТР)
Обитех Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Лев Толстой 57 З Обитех ЕООД Светослав Борисов Анастасов 2BA9149AE33E[..](ДФЗ|ТР)
Звезделина Стефанова Анастасова 8878AD2C3DAE[..](ДФЗ|ТР)
Обитех ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 110Б, офис 1-2 Обитех 130989820(ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ДФЗ|ТР)
Обитех Трейдинг ЕООД 200529272(ДФЗ|ТР)
Обитех Obiteh 130989820(ДФЗ|ТР)
ДЕ - СТУДИО ДЕ - СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1126 бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 64 ДЕ - СТУДИО ЕООД ЕВГЕНИЙ МАТЕВ МАНОЛОВ C39604EB70FF[..](ДФЗ|ТР)
ДЕ - СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София БОРОВО УЛ.СОЛУН 72 ДЕ - СТУДИО DE - STUDIO 131502863(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7060 ул.СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 6 ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД ВЕЛИ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ 74658A8082A5[..](ДФЗ|ТР)
ГЮНЕР МЕХМЕДОВ ТУНА 90358DF9D451[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 пл. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 6 ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 БЪЛГАРИЯ 38 ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ TEHNOMASH INVEST 200528633(ДФЗ|ТР)
ПЛАНЕКС ПЛАНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 167 В ПЛАНЕКС ООД БИСЕР ИВАНОВ ЦЕНЕВ B76FD0B0EC79[..](ДФЗ|ТР)
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА B381461B1F64[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАНЕКС PLANEKS 131358159(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B749326[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D39[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B[..](ДФЗ|ТР)
ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C843[..](ДФЗ|ТР)
ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 145 032 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 572 516 лв./BGN
Изплатени / Payed: 524 557 лв./BGN
Проект: Предприятие за почистване, печене и пакетиране на ядки гара с. Яна виж доставчиците
АГРО БИО СЕМЕНА ООД
АГРО БИО СЕМЕНА ООД
ЕИК ID: 131080173
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547380
АГРО БИО СЕМЕНА ООД АГРО БИО СЕМЕНА ООД АГРО БИО СЕМЕНА АГРО БИО СЕМЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 24 ет.5 ап.17 АГРО БИО СЕМЕНА ООД ВЕНЕЦИЯ РАДОСЛАВОВА МИЛКОВА DCEB53C94573[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ДИМИТРОВ МИЛКОВ 1EB633B3CDD1[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БИО ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ООД 131273489(ДФЗ|ТР)
ДИЯН ЕМИЛОВ МИЛКОВ ...
АГРО БИО СЕМЕНА ООД АГРО БИО СЕМЕНА ООД АГРО БИО СЕМЕНА АГРО БИО СЕМЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 24 ет.5 ап.17 АГРО БИО СЕМЕНА ООД ВЕНЕЦИЯ РАДОСЛАВОВА МИЛКОВА DCEB53C94573[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ДИМИТРОВ МИЛКОВ 1EB633B3CDD1[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БИО ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ООД 131273489(ДФЗ|ТР)
ДИЯН ЕМИЛОВ МИЛКОВ 2B5EC9A17453[..](ДФЗ|ТР)
АГРО БИО СЕМЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 24 АГРО БИО СЕМЕНА AGRO BIO SEMENA 131080173(ДФЗ|ТР)
БАЛКАНКАР - РЕКОРД БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 17 БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ АД 115322314(ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРЧЕВ C2715512704B[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ДОРКОВ 1D01752467FC[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТ ЕООД 126537108(ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 2E2C49C8F17B[..](ДФЗ|ТР)
РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ 115322314(ДФЗ|ТР)
БАЛКАНКАР - РЕКОРД 825220510(ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ДИМИТРОВА ХАЛЕМБАКОВА 312CA2BB4128[..](ДФЗ|ТР)
ИЛКА ГЕОРГИЕВА НАСКОВА 5AF1E90A6DB4[..](ДФЗ|ТР)
ФЕМИ 14 203192102(ДФЗ|ТР)
Балканкар - Рекорд АД 825220510(ДФЗ|ТР)
Търговска банка Д АД 121884560(ДФЗ|ТР)
Балканкар - Рекорд АД 825220510(ДФЗ|ТР)
БАЛКАНКАР - РЕКОРД BALKANKAR - REKORD 825220510(ДФЗ|ТР)
ЮА АРХИТЕКТИ ЮА АРХИТЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИСКЪР 24 А ЮА АРХИТЕКТИ ЕООД ЮЛИЙ ДИМИТРОВ АНКОВ 1E84B55BDFBA[..](ДФЗ|ТР)
ЮА АРХИТЕКТИ YUA ARHITEKTI 175391399(ДФЗ|ТР)
УНИОН КЕХЛИБАР УНИОН КЕХЛИБАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 7100 ул.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 19 УНИОН КЕХЛИБАР ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЕЛЕШЕВ FAAAA22038CE[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ EA7182857FE4[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ЛЮБОМИРОВА КЕЛЕШЕВА 3A3988C9DF92[..](ДФЗ|ТР)
БОЖАНКА БЛАЖИНОВА НИКОЛОВА 8838F2254B8D[..](ДФЗ|ТР)
УНИОН КЕХЛИБАР ООД БЪЛГАРИЯ с. Копривец 7122 ул.ВЪЗРАЖДАНЕ 64 УНИОН КЕХЛИБАР 827214400(ДФЗ|ТР)
КЕНИ НУТС 201678657(ДФЗ|ТР)
УНИОН КЕХЛИБАР UNION KEHLIBAR 827214400(ДФЗ|ТР)
ЕЛАМ-94 ЕЛАМ-94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ГЕН. ТОТЛЕБЕН 63 ЕЛАМ-94 ООД ЕВГЕНИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 070485A05CB8[..](ДФЗ|ТР)
ЗВЕЗДЕЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА 3146F740505A[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ КАЛЧЕВА АНГЕЛОВА 9CDDF9B35671[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАМ-94 ELAM-94 831224520(ДФЗ|ТР)
МИТСТРОЙ МИТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ул. ПРОФ.ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ 3 - 3 МИТСТРОЙ ООД СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЕВ 671B1D6A0ADC[..](ДФЗ|ТР)
СИМЕОН НИКОЛОВ МОНЕВ CA7A73E5BE9F[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИМИР ИЛИЕВ ТОНКОВ ABE856FE1CE8[..](ДФЗ|ТР)
МИТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул. САН СТЕФАНО 8 МИТСТРОЙ ЕООД СОНЯ РУСЕВА ИЛИЕВА 9B7D5A8DE7BD[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ РУСЕВ ИЛИЕВ A5418DD703FB[..](ДФЗ|ТР)
МИТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КНЯЗ БОРИС I 47 МИТСТРОЙ MITSTROY 175117933(ДФЗ|ТР)
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. ЦАР СИМЕОН 330 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД ПАВЕЛ КУБИН 1DCBA99F0158[..](ДФЗ|ТР)
ЯН РОЖКА 6495BEAE2ACC[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОВАРЖЧИК EA49A71B96C3[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА 61B158E505FE[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ 44D6C8FE3FEE[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА 33C6937C7B86[..](ДФЗ|ТР)
ТОМАШ ПЛЕСКАЧ 505B62E8BF1C[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ШМАЛЦ 358FC4911631[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ЗМЕЛИК 1214AB70F78C[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC8[..](ДФЗ|ТР)
АЙСЕХЕЛ ХАЙРЕДИН РУФИ-ХЮСМЕН A229FAA23BD4[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ЙОХАНЕС 1E4FC4091481[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР МАРЕК 57108C504395[..](ДФЗ|ТР)
ИРЖИ ПОСТОЛКА 0CA6C1778877[..](ДФЗ|ТР)
ИРЕНА ТРУНЕЧКОВА 6DD79F0A5935[..](ДФЗ|ТР)
Атанас Петров Мишев 42E197290BEB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА 7EA6BA24EAA3[..](ДФЗ|ТР)
Ярослав Палас 8393B636B5C3[..](ДФЗ|ТР)
Марцел Митошинка A53B6DC11AF9[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕШ ДАММ 37B7A11C8AFB[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ 0FC15A191123[..](ДФЗ|ТР)
Павлина Николова Манчева E5E923A98A1A[..](ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА ТОДОРОВА МАРКОВСКА A7B413F5AAA2[..](ДФЗ|ТР)
Злата Гронингерова 96B50D3FF69A[..](ДФЗ|ТР)
Ян Моуха F850B5B324B8[..](ДФЗ|ТР)
Ондржей Шафарж EA11EE369A2B[..](ДФЗ|ТР)
Апостол Лъчезаров Апостолов 7E3EDCBBB3BC[..](ДФЗ|ТР)
Тихомир Ангелов Атанасов B18900D67833[..](ДФЗ|ТР)
Петър Холаковски 89ED5C0603A8[..](ДФЗ|ТР)
Ондржей Жидек 60899677DA01[..](ДФЗ|ТР)
Давид Махач FA6B58A25F54[..](ДФЗ|ТР)
Душан Рибан BECBD6C47159[..](ДФЗ|ТР)
Томаш Пецка BCC2C75C4AEB[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 159 БенчМарк Бизнес Център Ярослав Мацек DE1DA0CB8AFF[..](ДФЗ|ТР)
Томаш Пивонка BD056F04055F[..](ДФЗ|ТР)
Иво Хлавач 6398E2B296F9[..](ДФЗ|ТР)
Виктор Любомиров Станчев EA580D9EDF5F[..](ДФЗ|ТР)
ИРЖИ КУДЪРНАЧ B997758AF8BF[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA 130277958(ДФЗ|ТР)
ТЕА ТЕА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ИЗГРЕВ 39 ТЕА ООД ТОДОРКА ВЕЛИКОВА КУМАНОВА 40818250B08F[..](ДФЗ|ТР)
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА КУМАНОВА 0B575BBF0C58[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС 175325806(ДФЗ|ТР)
ТЕА TEA 813140832(ДФЗ|ТР)
ТАКТ 2007 ТАКТ 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. БОЛНИЧНА 31 ТАКТ 2007 ЕООД ЖИВКО ГИЧЕВ ТЕНЕВ 6F2BF3C3BE11[..](ДФЗ|ТР)
ТАКТ 2007 TAKT 2007 112664775(ДФЗ|ТР)
ГЕОКАД-93 ГЕОКАД-93 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. СЛАВЕЙКОВ 7 А ГЕОКАД-93 ЕООД ЗЛАТАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ 377313CCF41F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОКАД-93 GEOKAD-93 131186850(ДФЗ|ТР)
КАРЛИ КАРЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БОКАР БУЛ. БЪЛГАРИЯ 13А КАРЛИ ЕООД ЛИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ГЮРОВА 8116C81120CE[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛОЗАР АТАНАСОВ ГЮРОВ 7224CFCA7DF7[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛИ KARLI 175134201(ДФЗ|ТР)
АБИ КОНСУЛТИНГ АБИ КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КОЗЯК 19 ет.6 ап.74 АБИ КОНСУЛТИНГ ЕООД РАДОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ПЕТКОВ 80A6B01D5BDF[..](ДФЗ|ТР)
АБИ КОНСУЛТИНГ ABI KONSULTING 130046652(ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОНТРОЛ АТЛАС КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ВИХРЕН 15 АТЛАС КОНТРОЛ ЕООД ЕМИЛ ЛАЗАРОВ ЦВЕТКОВ BD00E7503DDA[..](ДФЗ|ТР)
АТЛАС КОНТРОЛ ATLAS KONTROL 130025544(ДФЗ|ТР)
ТОПАЛ ТОПАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Негован 1222 - ул. БОРИС НАЙДЕНОВ,СТОПАНСКИ ДВОР - - - ТОПАЛ ЕООД ЦВЕТАН ТОДОРОВ БЛАГОЕВ 440EC70040CC[..](ДФЗ|ТР)
ТОПАЛ TOPAL 175120046(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 138 288 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 569 144 лв./BGN
Изплатени / Payed: 560 853 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ виж доставчиците
EТ "ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ"
ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ
ЕИК ID: 120058688
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547733
EТ "ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ" ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Змеица 4834 ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ ЛИЛКО ЧИНОВ КАСАБОВ 70391539741E[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Подофицер Георги Котов 15А ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ LILKO KASABOV - DILI 120058688(ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ ГРУП АЙСБЕРГ ГРУП ...
EТ "ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ" ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Змеица 4834 ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ ЛИЛКО ЧИНОВ КАСАБОВ 70391539741E[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Подофицер Георги Котов 15А ЛИЛКО КАСАБОВ - ДИЛИ LILKO KASABOV - DILI 120058688(ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ ГРУП АЙСБЕРГ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 129 АЙСБЕРГ ГРУП ЕООД ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ КОСТОВ A4985EA32650[..](ДФЗ|ТР)
ТОНИ КОЛЕВА КОСТОВА 7617F236E471[..](ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Проф. Иван Георгов 4 АЙСБЕРГ ГРУП AYSBERG GRUP 201107135(ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 р-н Сердика, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 129 АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ КОСТОВ A4985EA32650[..](ДФЗ|ТР)
ТОНИ КОЛЕВА КОМИТСКА 7617F236E471[..](ДФЗ|ТР)
ТОНИ КОЛЕВА КОСТОВА 7617F236E471[..](ДФЗ|ТР)
АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ AYSBERG-INTERNESHANAL 130676957(ДФЗ|ТР)
ЗАВЪР ЗАВЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 9101 ул.АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ 29Б ЗАВЪР ЕООД РОСИЦА АНГЕЛОВА МАЛИНОВА E04FCE9A23EA[..](ДФЗ|ТР)
ЗАВЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ 6 Б-1 ЗАВЪР ZAVAR 103851797(ДФЗ|ТР)
ОДИТОР КОНСУЛТ ОДИТОР КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ул. ДОБЪР ЮНАК 16 ОДИТОР КОНСУЛТ ЕООД ВИОЛЕТА ДИМИТР