Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M141 намери 7990 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: виж доставчиците
Галин Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галин Петков
Галин Петков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АСЕН ГЕНЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
АСЕН ГЕНЕВ
АСЕН ГЕНЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ДЖЕМАЛ ТЕРЗИ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ДЖЕМАЛ ТЕРЗИ
ДЖЕМАЛ ТЕРЗИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сюлейман Мехмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Сюлейман Мехмед
Сюлейман Мехмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЗЕЙНЕЛ ХАСАН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЗЕЙНЕЛ ХАСАН
ЗЕЙНЕЛ ХАСАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
МИРЯМ ХАСАН

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
МИРЯМ ХАСАН
МИРЯМ ХАСАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Адем Алиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Адем Алиев
Адем Алиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Боянка Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Боянка Георгиева
Боянка Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕВ
ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Емине Гюдюлова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Емине Гюдюлова
Емине Гюдюлова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Али Низамов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Али Низамов
Али Низамов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СЛАВЧО СИНАБОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
СЛАВЧО СИНАБОВ
СЛАВЧО СИНАБОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Неджми Осман

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Неджми Осман
Неджми Осман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Игнат Игнатов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Игнат Игнатов
Игнат Игнатов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Апостол Апостолов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Апостол Апостолов
Апостол Апостолов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Славей Канариев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Славей Канариев
Славей Канариев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Стойко Стоянов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Стойко Стоянов
Стойко Стоянов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ШЮКРЮ ЕЮБОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ШЮКРЮ ЕЮБОВ
ШЮКРЮ ЕЮБОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Димитър Армов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Димитър Армов
Димитър Армов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Красимир Таков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Красимир Таков
Красимир Таков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Гани Вълков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Гани Вълков
Гани Вълков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тодор Вълков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Тодор Вълков
Тодор Вълков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Дамян Начев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Дамян Начев
Дамян Начев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Стефан Стефанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Стефан Стефанов
Стефан Стефанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ВАНЯ МОНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ВАНЯ МОНОВА
ВАНЯ МОНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Стефан Дончев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Стефан Дончев
Стефан Дончев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Гърчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Георги Гърчев
Георги Гърчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Галина Грозева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Галина Грозева
Галина Грозева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Роза Димитрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Роза Димитрова
Роза Димитрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Хасан Терзиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Хасан Терзиев
Хасан Терзиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Митко Йовчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Митко Йовчев
Митко Йовчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Нихал Ахмедова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Нихал Ахмедова
Нихал Ахмедова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АННА ДИНЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
АННА ДИНЕВА
АННА ДИНЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Атанас Симеонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Атанас Симеонов
Атанас Симеонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тезгюл Емрула

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Тезгюл Емрула
Тезгюл Емрула
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Хатче Мюслюм

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Хатче Мюслюм
Хатче Мюслюм
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СТОЯН КОЦЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
СТОЯН КОЦЕВ
СТОЯН КОЦЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Красимир Кръстев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Красимир Кръстев
Красимир Кръстев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Николай Йолов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Николай Йолов
Николай Йолов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЛЮБОМИР МАРИНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЛЮБОМИР МАРИНОВ
ЛЮБОМИР МАРИНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Веселин Маринов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Веселин Маринов
Веселин Маринов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Атанас Атанасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Атанас Атанасов
Атанас Атанасов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Антон Джамбазов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Антон Джамбазов
Антон Джамбазов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Желязко Жечев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Желязко Жечев
Желязко Жечев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ИВАН СИРАКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ИВАН СИРАКОВ
ИВАН СИРАКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Божидар Янков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Божидар Янков
Божидар Янков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Светла Гъркова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Светла Гъркова
Светла Гъркова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Алпер Осман

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Алпер Осман
Алпер Осман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Веско Петракиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Веско Петракиев
Веско Петракиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Николай Христов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Николай Христов
Николай Христов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Рубие Ферзуева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Рубие Ферзуева
Рубие Ферзуева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Илияна Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Илияна Иванова
Илияна Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йордан Томов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йордан Томов
Йордан Томов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Милка Филева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Милка Филева
Милка Филева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Детелин Качаров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Детелин Качаров
Детелин Качаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Веселин Терзиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Веселин Терзиев
Веселин Терзиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Севдалин Пашов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Севдалин Пашов
Севдалин Пашов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Фикри Каменов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Фикри Каменов
Фикри Каменов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СОНЯ АРАБОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
СОНЯ АРАБОВА
СОНЯ АРАБОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АЛБЕНА БУЧУКОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
АЛБЕНА БУЧУКОВА
АЛБЕНА БУЧУКОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Венцислав Караилиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Венцислав Караилиев
Венцислав Караилиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
РАЙНА СТАНЧЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
РАЙНА СТАНЧЕВА
РАЙНА СТАНЧЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕМБИЕ ЧОЛАКОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ЕМБИЕ ЧОЛАКОВА
ЕМБИЕ ЧОЛАКОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АЙШЕ КРУБЕДЖЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
АЙШЕ КРУБЕДЖЕВА
АЙШЕ КРУБЕДЖЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АЙШЕ МЕХМЕДОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
АЙШЕ МЕХМЕДОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
РАЙМЕ ИСМАИЛОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
РАЙМЕ ИСМАИЛОВА
РАЙМЕ ИСМАИЛОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ахмед Хюсеин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ахмед Хюсеин
Ахмед Хюсеин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Илчо Ушоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Илчо Ушоров
Илчо Ушоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Михаил Михалев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Михаил Михалев
Михаил Михалев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Хафизе Юсеинова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Хафизе Юсеинова
Хафизе Юсеинова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Стефан Николов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Стефан Николов
Стефан Николов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сунай Риза

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Сунай Риза
Сунай Риза
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тома Кехайов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Тома Кехайов
Тома Кехайов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НЕЗАБРАВКА ВЪЛЧЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
НЕЗАБРАВКА ВЪЛЧЕВА
НЕЗАБРАВКА ВЪЛЧЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Николай Шурикин

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Николай Шурикин
Николай Шурикин
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Любен Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Любен Петров
Любен Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тенчо Спасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Тенчо Спасов
Тенчо Спасов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Наско Атанасов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Наско Атанасов
Наско Атанасов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Вангел Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Вангел Георгиев
Вангел Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Михайлов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Георги Михайлов
Георги Михайлов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ДОБРОМИР НЕЙКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ДОБРОМИР НЕЙКОВ
ДОБРОМИР НЕЙКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Петър Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Петър Петров
Петър Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Неджмедин Османов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Неджмедин Османов
Неджмедин Османов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Куньо Кунев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Куньо Кунев
Куньо Кунев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Милен Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Милен Петков
Милен Петков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ради Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ради Василев
Ради Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Борислав Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Борислав Петков
Борислав Петков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
КЯЗИМ ЗЮЛКЯРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
КЯЗИМ ЗЮЛКЯРОВ
КЯЗИМ ЗЮЛКЯРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Хасан Дамат

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Хасан Дамат
Хасан Дамат
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Гущеров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Иван Гущеров
Иван Гущеров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Димитър Кръстев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Димитър Кръстев
Димитър Кръстев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Жасмина Костадинова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Жасмина Костадинова
Жасмина Костадинова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Стоян Стоянов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Стоян Стоянов
Стоян Стоянов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йордан Филипов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Йордан Филипов
Йордан Филипов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Жеко Николов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Жеко Николов
Жеко Николов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мария Бъчварова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Мария Бъчварова
Мария Бъчварова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Бранимир Палов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Бранимир Палов
Бранимир Палов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 22 004 660 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 0 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More