ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M141 намери 7990 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M141 Галин Петков

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 АСЕН ГЕНЕВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 ДЖЕМАЛ ТЕРЗИ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Сюлейман Мехмед

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 ЗЕЙНЕЛ ХАСАН

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 МИРЯМ ХАСАН

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Адем Алиев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Боянка Георгиева

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Емине Гюдюлова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Али Низамов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 СЛАВЧО СИНАБОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Неджми Осман

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Игнат Игнатов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Апостол Апостолов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Славей Канариев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Стойко Стоянов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 ШЮКРЮ ЕЮБОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Димитър Армов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Красимир Таков

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Гани Вълков

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Тодор Вълков

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Дамян Начев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Стефан Стефанов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 ВАНЯ МОНОВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Стефан Дончев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Георги Гърчев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Галина Грозева

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Роза Димитрова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Хасан Терзиев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Митко Йовчев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Нихал Ахмедова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 АННА ДИНЕВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Атанас Симеонов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Тезгюл Емрула

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Хатче Мюслюм

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 СТОЯН КОЦЕВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Красимир Кръстев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Николай Йолов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 ЛЮБОМИР МАРИНОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Веселин Маринов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Атанас Атанасов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Антон Джамбазов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Желязко Жечев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 ИВАН СИРАКОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Божидар Янков

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 864 лв./BGN)
2013 M141 Светла Гъркова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Алпер Осман

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Веско Петракиев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Николай Христов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Рубие Ферзуева

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Илияна Иванова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Йордан Томов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Милка Филева

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Детелин Качаров

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Веселин Терзиев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Севдалин Пашов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Фикри Каменов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 СОНЯ АРАБОВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 АЛБЕНА БУЧУКОВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Венцислав Караилиев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 РАЙНА СТАНЧЕВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 ЕМБИЕ ЧОЛАКОВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 ФАТМЕ МЕХМЕДОВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 АЙШЕ КРУБЕДЖЕВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 АЙШЕ МЕХМЕДОВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 РАЙМЕ ИСМАИЛОВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Ахмед Хюсеин

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Илчо Ушоров

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 932 лв./BGN)
2013 M141 Михаил Михалев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Хафизе Юсеинова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Стефан Николов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Сунай Риза

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Тома Кехайов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 НЕЗАБРАВКА ВЪЛЧЕВА

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Николай Шурикин

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Любен Петров

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Тенчо Спасов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Наско Атанасов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Вангел Георгиев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Георги Михайлов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 ДОБРОМИР НЕЙКОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Петър Петров

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Неджмедин Османов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Куньо Кунев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Милен Петков

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Ради Василев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Борислав Петков

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 КЯЗИМ ЗЮЛКЯРОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Хасан Дамат

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 ДИМИТЪР ТРИФОНОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Иван Гущеров

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Димитър Кръстев

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Жасмина Костадинова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)
2013 M141 Стоян Стоянов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Йордан Филипов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 728 лв./BGN)
2013 M141 Жеко Николов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Мария Бъчварова

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 796 лв./BGN)
2013 M141 Бранимир Палов

14 660 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 660 лв./BGN)

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 0 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate