Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M142 намери 4 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: виж доставчиците
БУЛКО
БУЛКО ООД
ЕИК ID: 175171482
Период Period: 2013
Мярка Measure: M142
УРН UID: 346994
БУЛКО БУЛКО ООД БУЛКО БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 83-85 БУЛКО ООД ОГНЯН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ 52150937E63A[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЦОЛОВ ПЕТРОВ DBDA2082A950[..](ДФЗ|ТР)
НАТУРЕЛА ПЛОД АД 125039332(ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ТЕНЕВ ДИМИТРОВ 2E79B286A31D[..](ДФЗ|ТР)
БУЛКОМ 2001 ЕООД ...
БУЛКО БУЛКО ООД БУЛКО БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 83-85 БУЛКО ООД ОГНЯН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ 52150937E63A[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЦОЛОВ ПЕТРОВ DBDA2082A950[..](ДФЗ|ТР)
НАТУРЕЛА ПЛОД АД 125039332(ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ТЕНЕВ ДИМИТРОВ 2E79B286A31D[..](ДФЗ|ТР)
БУЛКОМ 2001 ЕООД 130618377(ДФЗ|ТР)
ЗИМНО СЛЪНЦЕ ЕООД 131016626(ДФЗ|ТР)
СЪНКО ЕООД 131326365(ДФЗ|ТР)
ТЕНЕТ ЕООД 040086676(ДФЗ|ТР)
ЕВРО НЕТУЪРК ООД 121420955(ДФЗ|ТР)
ЗИМНО СЛЪНЦЕ 131016626(ДФЗ|ТР)
ТЕНЕТ 040086676(ДФЗ|ТР)
НАТУРЕЛА ПЛОД 125039332(ДФЗ|ТР)
ЕВРО НЕТУЪРК 121420955(ДФЗ|ТР)
СЪНКО 131326365(ДФЗ|ТР)
БУЛКОМ 2001 130618377(ДФЗ|ТР)
ВИТАЛИ МАРК ФРИЙД 193E1577AB6B[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРЦИТРУС ООД 130213585(ДФЗ|ТР)
Кантелина Александрова Димитрова 412211297DAE[..](ДФЗ|ТР)
Ангел Георгиев Димитров 385C144D2D53[..](ДФЗ|ТР)
БУЛФРУТ ЕООД 115517990(ДФЗ|ТР)
БУЛ ФРУТ 115517990(ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ 385C144D2D53[..](ДФЗ|ТР)
БУЛ ФРУТ ЕООД 115517990(ДФЗ|ТР)
БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град ул. Проф. Саздо Иванов 6 БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град ул. Проф.Саздо Иванов 6 БУЛ ФРУТ 115517990(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ВИТАЛИ МАРК ФРИЙД 0BB9F56998C1[..](ДФЗ|ТР)
БУЛКО BULKO 175171482(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 79 648 лв./BGN
Изплатени / Payed: 79 648 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
"Фермерско Мляко: ООД
ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ООД
ЕИК ID: 202363714
Период Period: 2013
Мярка Measure: M142
УРН UID: 590505
"Фермерско Мляко: ООД ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ООД ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ООД БЪЛГАРИЯ с. Момино село 4143 ул. 23-та 28 ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ООД РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ 4573549280D0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ 01B1F89C5FBC[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ МАТАНСКИ ...
"Фермерско Мляко: ООД ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ООД ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ООД БЪЛГАРИЯ с. Момино село 4143 ул. 23-та 28 ФЕРМЕРСКО МЛЯКО ООД РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ 4573549280D0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ 01B1F89C5FBC[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ МАТАНСКИ 0A5CC9085B6C[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНКО ГЕОРГИЕВ ИВАНЧЕВ 26707544033A[..](ДФЗ|ТР)
МИЛКО ГЕНОВ БУРОВ 29D7252ED203[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВАНЕВ FB3E1806CD72[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ТОДОРОВА НАНЕВА 21FBDE52D696[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА НИКОЛОВА МИЛИЕВА 0AF19EF29A75[..](ДФЗ|ТР)
ТОНЧО ИВАНОВ РАБОТОВ 3E852FAB0920[..](ДФЗ|ТР)
ТОНО ИВАНОВ РАБОТОВ 3E852FAB0920[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ РУСИНОВ A4D1D61A8AD6[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕРСКО МЛЯКО FERMERSKO MLYAKO 202363714(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 390 468 лв./BGN
Изплатени / Payed: 38 344 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ВИТСКА ДОЛИНА ООД
ВИТСКА ДОЛИНА ООД
ЕИК ID: 202365964
Период Period: 2013
Мярка Measure: M142
УРН UID: 590877
ВИТСКА ДОЛИНА ООД ВИТСКА ДОЛИНА ООД ВИТСКА ДОЛИНА ВИТСКА ДОЛИНА ООД БЪЛГАРИЯ с. Дерманци 5780 ул. ОКОЛОВРЪСТНА 100 ВИТСКА ДОЛИНА ООД РУМЕН ТРИФОНОВ РАШЕВ 93D1CA0E1A6B[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ТИХОМИРОВ КЪНЧЕВ 919F56FF4528[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС 201203023(ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЦВЯТКОВ ТОДОРОВ ...
ВИТСКА ДОЛИНА ООД ВИТСКА ДОЛИНА ООД ВИТСКА ДОЛИНА ВИТСКА ДОЛИНА ООД БЪЛГАРИЯ с. Дерманци 5780 ул. ОКОЛОВРЪСТНА 100 ВИТСКА ДОЛИНА ООД РУМЕН ТРИФОНОВ РАШЕВ 93D1CA0E1A6B[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ТИХОМИРОВ КЪНЧЕВ 919F56FF4528[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС 201203023(ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЦВЯТКОВ ТОДОРОВ E70F403D6BEF[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ЛИЛОВА КРЪСТЕВА A6CF6AC8C839[..](ДФЗ|ТР)
МАРИМПЕКС-МГ АГРО 200751903(ДФЗ|ТР)
АГРО- ИН 2008 200482221(ДФЗ|ТР)
МУРАТИ 110568924(ДФЗ|ТР)
ВИТСКА ДОЛИНА ООД БЪЛГАРИЯ с. Дерманци 5780 Васил Левски 13 ВИТСКА ДОЛИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Калина Малина 9 ВИТСКА ДОЛИНА VITSKA DOLINA 202365964(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 385 218 лв./BGN
Изплатени / Payed: 86 669 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
"ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО" ООД
ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ООД
ЕИК ID: 124646495
Период Period: 2013
Мярка Measure: M142
УРН UID:
"ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО" ООД ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ООД ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 пл. СВОБОДА 5 ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ООД ЖИВКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 0C5E6C2AD43D[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ F9C65A8A9E85[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ ...
"ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО" ООД ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ООД ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 пл. СВОБОДА 5 ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО ООД ЖИВКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 0C5E6C2AD43D[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ F9C65A8A9E85[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ 423E7690AFF2[..](ДФЗ|ТР)
ГЮРСЕЛ ЮСЕИН САЛИ 05F2115D2D87[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕВАЛ ООД 124542505(ДФЗ|ТР)
БИО ООД 124564697(ДФЗ|ТР)
ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ 31E7669CFCD7[..](ДФЗ|ТР)
ЕРТОЛ КЕМАЛДИНОВ ТЕФИКОВ 4BF4B3D0B0A4[..](ДФЗ|ТР)
РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ D9E25CDB008E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР АНДРЕЕВ СТОЯНОВ 5D13F09DEDBC[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ 0D32552AB586[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ - , 100 лв., ГЮРСЕЛ ЮСЕИН САЛИ - , 200 лв., ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ, , 100 лв. ГЮЛДЕНУР ГЮРСЕЛОВА САЛИЕВА E0FEE0490D2D[..](ДФЗ|ТР)
МОТО ПФОЕ ЕООД 000646811(ДФЗ|ТР)
ДОБРУДЖАНСКО ЕКО МЛЯКО DOBRUDZHANSKO EKO MLYAKO 124646495(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 366 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 409 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 233 069 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 0 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More