ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M223 намери 83 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M223 Община Белоградчик
000159458
1 458 663 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 282 626 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Белоградчик"
2013 M223 Община Стрелча
000351864
990 033 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 693 462 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча, област Пазарджик"
2013 M223 Община Монтана
000320872
650 623 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 479 875 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Монтана"
2013 M223 Община Върбица
000931415
928 788 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 561 122 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Елена
000133762
893 618 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 564 061 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземедилски земи.
2013 M223 Община Радомир
000386776
855 357 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 684 990 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Радомир
2013 M223 Община Долни Дъбник
000413732
705 847 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи в община Долни Дъбник
2013 M223 Община Павликени
000133901
688 520 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 342 681 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи в община Павликени
2013 M223 Община Стрелча
000351864
636 414 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
''Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча, област Пазарджик.''
2013 M223 Община Болярово
000970051
615 762 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 580 854 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Болярово"
2013 M223 Община Берковица
000320559
533 368 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 162 830 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи - Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица"
2013 M223 Община Хисаря
000471671
499 573 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Горна Малина
000776178
493 223 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 101 239 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Горна Малина.
2013 M223 Община Криводол
000193282
445 628 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Белоградчик
000159458
430 438 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 251 317 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Белоградчик"
2013 M223 ОБЩИНА БОЙНИЦА
000159472
413 589 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Залесяване на 67.673 ха неземеделска земя, представляваща имот № 173001-71.059 дка; № 173007 - 46.127 дка; № 173008-87.739 дка; № 174008-38.523 дка; № 175001-54.433 дка; № 175003 - 26.008 дка; № 175006-266.895 дка и № 176005-85.948 дка по плана за земеразделяне на с. Бойница"
2013 M223 Община Брацигово
000351565
412 143 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 225 524 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Раднево
000817956
375 346 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Раднево".
2013 M223 Община Оряхово
000193414
370 220 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 332 826 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Оряхово.
2013 M223 Община Кайнарджа
000565430
366 259 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 266 085 лв./BGN)
Създаване на горски култури
2013 M223 Община Вършец
000320655
358 467 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 222 942 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Вършец
2013 M223 Община Ихтиман
000776299
346 654 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 346 654 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Ветрино
000093458
344 930 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 234 798 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Ветрино
2013 M223 Община Брезник
000386559
337 565 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 321 401 лв./BGN)
Залесяване на имот № 001001 местност"Църква" и имот № 002001 местност"Видричка бара" с. Видрица, Община Брезник
2013 M223 Община Борово
000530479
327 847 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 259 156 лв./BGN)
Създаване и поддържане на горски култури
2013 M223 Община Първомай
000471536
314 390 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 198 545 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи.
2013 M223 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
000320566
313 846 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 244 068 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи - Създаване и поддържане на горски култури в община Бойчиновци
2013 M223 Община Левски
000413814
273 016 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в землищата на селата Градище и Стежерово, община Левски
2013 M223 Община Павликени
000133901
271 436 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 95 933 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Павликени
2013 M223 Община Стралджа
000970432
270 612 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 260 168 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в община стралджа
2013 M223 Община Главиница
000565380
268 359 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Главиница, област Силистра
2013 M223 Община Димитровград
000903533
185 426 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Първоначално залесяване на 498 дка неземеделски земи.
2013 M223 Община Велико Търново
000133634
177 030 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 109 455 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Гулянци
000413691
247 409 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи собственост на община Гулянци в землището на с.Гиген- имоти № 000256, №000714, с.Милковица -№000197, гр.Гулянци -№ 190.349, №309.679 , № 747.299 - гр.Гулянци.
2013 M223 Община Лесичово
000351693
233 560 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 196 036 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи, находящи се в землищата на общ. Лесичово"
2013 M223 Община Долна Митрополия
000413725
233 062 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 231 773 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделска земя на територията на Долна Митрополия
2013 M223 Община Левски
000413814
231 536 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи в Община Левски
2013 M223 Община Свиленград
АД
000903825
197 268 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 153 792 лв./BGN)
"Залесяване на неземеделски земи в община Свиленград"
2013 M223 Община Роман
000193460
196 798 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 153 809 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Роман"
2013 M223 Община Козлодуй
000193250
193 210 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 176 188 лв./BGN)
"Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на Община Козлодуй"
2013 M223 Териториално Поделение "Държавнo Ловно Стопанство "Дикчан"
2016275060230
146 693 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 142 847 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи"
2013 M223 Столична община
000696327
118 805 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 107 715 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на Столична община
2013 M223 Община Ветово
000530504
160 366 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 116 768 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Ветово
2013 M223 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРНОБАТ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ - гр. КАРНОБАТ ТППД
102003633
92 018 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 91 317 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи от държавен горски фонд Създаване на горски култури
2013 M223 Община Хайредин
000193551
122 964 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 111 143 лв./BGN)
"Залесяване на незамеделски земи"
2013 M223 ОБЩИНА НИКОПОЛ
000413885
118 754 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 88 469 лв./BGN)
Залесяване и поддържане на неземеделски земи в община Никопол
2013 M223 Община Минерални бани
000903743
116 836 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Създаване на горски култури върху неземеделски земи в Община Минерални бани
2013 M223 Община Любимец
000903686
97 796 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 62 319 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Любимец.
2013 M223 ПЛОВДИВ КОМЕРС - 900
ПЛОВДИВ КОМЕРС - 900 ЕООД
825239813
68 212 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 653 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи /създаване, попълване и отглеждане на 125,005 дка тополово насаждение/
2013 M223 Община Марица
000472182
95 460 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 80 868 лв./BGN)
Създаване и отглеждане на нови горски култури в община "Марица"
2013 M223 Община Белене
000413579
94 410 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи в Община Белене
2013 M223 ТП "Държавно Горско Стопанство - Свиленград"
2016176540027
66 067 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 067 лв./BGN)
Създаване на широколистни горски култури: Почвоподготовка: транспорт на машините от базата до обекта за почвоподготовка, механизирано почистване на издънки и храсти, направа на орни пояси и връщане на тежките машини в базата; Залесяване: закупуване и транспорт на фиданките, временно съхраняване на обекта, залесяване с меча на Колесов;
2013 M223 Държавно горско стопанство - Елхово
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЕЛХОВО ТПП
000940211
61 456 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 61 340 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Несебър
000057122
72 940 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 71 799 лв./BGN)
"Залесяване на 132 дка общински земи в землището на с.Оризаре, община Несебър"
2013 M223 Община Маджарово
000903693
72 250 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Ефрем, Община Маджарово,Област Хасково/имоти 000004,000005,000034,000091 и 000122/
2013 M223 Териториално Поделение "Държавнo Ловно Стопанство "Дикчан"
2016275060230
56 690 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 56 220 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 "Агробурел" ЕООД
АГРОБУРЕЛ ООД
201539383
55 556 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 119 лв./BGN)
ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СОБСТВЕНОСТ НА "АГРОБУРЕЛ" ЕООД
2013 M223 Столична община
000696327
47 741 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 40 736 лв./BGN)
Залесяване на 332.7 дка неземеделски земи, представляващи имоти с № 122009, № 121023 и 145015 в землището на кв. "Суходол", р-н "Овча купел"
2013 M223 "ЕКОТЕКНИКА" EООД
ЕКОТЕКНИКА ООД
130117494
52 424 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 297 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи със защитни функции против ерозия
2013 M223 Община Стралджа
000970432
58 324 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 58 324 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стралджа
2013 M223 "Държавно горско стопанство- Средец" ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СРЕДЕЦ ТППД
812233900
44 798 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 798 лв./BGN)
Първично залесяване на неземеделски земи земи от Държавния горски фонд на Държавно горско стопанство Средец в част от отдел 603, подотдел 2, част от имот с кадастрален номер 050001 в землището на с.Драка, Община Средец"
2013 M223 СЦДП ДП ТП ДГС СВИЩОВ
2016168050155
43 724 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 232 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Североизточно Държавно Предприятие ДП-ТП Длс Тервел
2016174120107
42 703 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 42 663 лв./BGN)
Залесяване на 110 дка. голини от горските територии - държавна собственост, стопаниствани и управлявани от ТП "ДЛС Тервел"
2013 M223 Община Борован
000193065
49 438 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 40 901 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените места на Община Борован
2013 M223 Териториално Поделение "Държавнo Ловно Стопанство "Дикчан"
2016275060230
39 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 080 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 TП Държавно горско стопанство "Разград"
2016168050029
30 313 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 313 лв./BGN)
Създаване на горски култури
2013 M223 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
2016174120061
25 708 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 257 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 Община Вълчи дол
000093474
36 194 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Залесяване и поддържане на 80.111 дка горска култура в неземеделски земи общинска собственост.
2013 M223 "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ " ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО"
2016176540070
27 185 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 185 лв./BGN)
Почвоподготовка и първоначално залесяване на неземеделски земи
2013 M223 СИДП ДП ТП "ДГС Шумен"
2016174120019
20 599 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 264 лв./BGN)
Залесяване на 70 дка.голини от горските територии-държавна собственост,стопанисвани и управлявани от ТП"ДГС Шумен"
2013 M223 ЮЦДП гр.Смолян ТП ДГС "АЛАБАК" гр. Велинград
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АЛАБАК ТППД
112004947
20 037 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 037 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи - голина
2013 M223 "СИДП ДП ТП"ДГС ПРОВАДИЯ"
2016174120111
18 777 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 767 лв./BGN)
Залесяване на голина, с площ от 70 дка. находяща се в горска територия -държавна собственост, стопанисвана и управлявана от ТП "ДГС Провадия"
2013 M223 ТП "ДГС Варна"
2016174120038
16 348 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 662 лв./BGN)
Залесяване на 57 дка в отдел/подотдел 129/5 и 195/11 от Държавен горски фонд, в землището на с.Слънчево и с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна
2013 M223 СИДП ТП Държавно горско стопанство Цонево
2016174120145
15 472 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 472 лв./BGN)
Залесяване на 95 дка голини от горските територии - държавна собственност, стопанисвани и управлявани от ТП " ДГС Цонево".
2013 M223 Емил Добрев

11 998 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 998 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи.
2013 M223 "ЕЛ" ЕООД
ЕЛ ЕООД
117043612
9 244 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи в с.Копривец, общ.Бяла
2013 M223 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "СУВОРОВО"
2016174120057
8 981 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 197 лв./BGN)
Залесяване на 39 дка. в отдел/подотдел 24/3 и 25/4 от държавната горска територия, в землището на Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, голина от горските територии- държавна собственост, стопанисвани и управлявани от ТП "ДГС Суворово"
2013 M223 ТП "Държавно горско стопанство- Пловдив" към "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП
2016195800103
8 869 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 869 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи-голини в държавен горски фонд стопанисвани от държавно горско стопанство Пловдив". Създаване на широколистни горски култури.
2013 M223 Община Червен бряг
000414154
12 075 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 937 лв./BGN)
Залесяване на "Лесопарк"в местността"Долната лъка"с.Чомаковци
2013 M223 "Държавно горско стопанство Троян" ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН ТППД
820193956
7 816 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 769 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи"
2013 M223 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
2016174120061
5 370 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 370 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземеделски земи"
2013 M223 ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР" към "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП
2016195800186
2 842 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 779 лв./BGN)
Създаване на широколистна акациева култура (почвоподготовка, транспорт и временно съхраняване на посадъчния материал, залесяване и ограждане на залесената територия.
2013 M223 "Държавно Горско Стопанство Тутракан" ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУТРАКАН ТППД
828071947
1 774 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 774 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 21 173 432 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate