ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M313 намери 187 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M313 Община Белица
000024688
388 143 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 320 769 лв./BGN)
Изграждане на екопътека "Парк за танцуващи мечки - Сухото езеро"
2013 M313 Община Белица
000024688
386 434 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 313 155 лв./BGN)
Изгаждане на екопътека " Римския мост- Чирек- Бабячка чука- с. Бабяк"
2013 M313 Сдружение "Българска Скайдайвинг Асоциация"
176344282
269 228 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 269 228 лв./BGN)
Парашутизъм - алтернативен спорт
2013 M313 Община Белица
000024688
384 025 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 315 828 лв./BGN)
Изграждане на екопътека"Гълъбово-Дуйова дупка-Бабячка чука"
2013 M313 Община Белица
000024688
383 024 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 381 896 лв./BGN)
Изграждане на екопътека "Синево - Писовица - Дъба - Влаховец Тепето - Саждина - Калливата рампа - Парк за танцуващи мечки"
2013 M313 ОБЩИНА АНТОНОВО
000875557
381 206 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 369 514 лв./BGN)
"ПРОЕКТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА АНТОНОВО"
2013 M313 ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
000320961
381 070 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 379 840 лв./BGN)
Изграждане на атракции за посетителите и места за отдих и развлечение в нископланински ландшафтен парк "Широка планина", с. Превала, община Чипровци, област Монтана
2013 M313 Община Минерални бани
000903743
376 005 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 376 005 лв./BGN)
Реконструкция на туристическа еко пътека: "Минерални бани - Голямо градище - връх Гарваница", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани
2013 M313 Община Пирдоп
000777216
374 494 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 338 673 лв./BGN)
Насърчаване развитието на интегриран селски туризам в Община Пирдоп, чрез изграждане на екопътека: град Пирдоп-кладенче "Методи Стоянов/Поповото кладенче/- чешма "Хаджи Личовец"-заслон "Скока"- чешма "Доктор Велчев"- хижа "Паскал"
2013 M313 Община Искър
000413942
374 090 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 373 933 лв./BGN)
"Общински център - местен бит и култура"
2013 M313 ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
000320961
362 733 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 359 049 лв./BGN)
Изграждане на Атракционен парк "Приключенци" в ПИ 663, м. "Мангесина ливада", община Чипровци, област Монтана.
2013 M313 Община Стрелча
000351864
361 286 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 356 433 лв./BGN)
Изграждане на туристически атракционен комплекс на миниатюрите в град Стрелча
2013 M313 Община Чавдар
000777230
361 152 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 351 798 лв./BGN)
Археологически парк "Тополница" в община Чавдар ( местността Св. Петка)
2013 M313 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
АД
000235870
360 219 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 360 219 лв./BGN)
Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележитолности на Община Ивайловград с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии
2013 M313 Община Правец
000776477
356 960 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 356 477 лв./BGN)
Изграждане на туристически маршрут, съоръжения, атракции на открито и експозиция на късноантичната крепост в местността "Боровец" в землището на село Разлив, Община Правец
2013 M313 Община Перущица
115246756
355 961 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 225 729 лв./BGN)
" Община Перущица - неделима част от историята, културата и бъдещето на Европа "
2013 M313 Община Сапарева баня
000261616
355 444 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 178 168 лв./BGN)
Изграждане на екопътека "По стъпките на светците"
2013 M313 Община Правец
000776477
354 566 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 294 941 лв./BGN)
Насърчаване на туристическите дейности в Община Правец чрез изграждане на туристически маршрут, съоръжения, атракции и културно-историческа експозиция на средновековна църква в землището на с.Осиковица, Община Правец
2013 M313 Община Перущица
115246756
354 552 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 352 338 лв./BGN)
Обновяване на исторически музей- Перущица
2013 M313 Община Борино
000614856
349 230 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 341 667 лв./BGN)
"Борино - от траките до днес"
2013 M313 Община Мирково
000777248
348 949 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 338 221 лв./BGN)
"Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково"
2013 M313 Община Чепеларе
000615164
346 416 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 335 727 лв./BGN)
"Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе"
2013 M313 Община Бобошево
000261370
342 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 342 860 лв./BGN)
"Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Бобошево с прилагане на аудио - визуални компютърни технологии"
2013 M313 Община Златица
000776464
339 037 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 306 692 лв./BGN)
Реконструкция на сграда в с.Църквище, община Златица, за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм
2013 M313 Община Правец
000776477
330 205 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 310 864 лв./BGN)
Изграждане на алея за пешеходен туризъм и колоездене в УПИ XIII за техническа инфраструктура, кв. 171 от регулационния план на гр. Правец
2013 M313 Община Неделино
000615043
328 233 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 316 188 лв./BGN)
"Изграждане на туристическа пътека мест."Чуката"- местн."Мераждови колиби" и създаване на интегриран туристически продукт"
2013 M313 Община Правец
000776477
325 798 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 283 538 лв./BGN)
Изграждане на пътека за пешеходен и планински туризъм от местността" Топилата" до местността " Камичето" в землището на град Правец.
2013 M313 Община Земен
000386662
324 041 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 304 100 лв./BGN)
Насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на опазване на околната среда между община Земен и община Цврени крет - Изграждане на туристическата инфраструктур в Община Земен
2013 M313 Община Правец
000776477
321 537 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 312 215 лв./BGN)
Изграждане на атракции за посетители, съоръжения и места за отдих и развлечения по маршрута на туристическа пътека от местността "Топилата" до местността "Камичето" в землището на гр. Правец.
2013 M313 Община Неделино
000615043
320 691 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 305 258 лв./BGN)
Създаване на туристическа инфраструктура - екопътека към защитена местност "Пещера Годумова дупка" и реализиране на интегриран туристически продукт
2013 M313 Община Крушари
000852754
320 370 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Изграждане на посетителски център "Добруджански край" в Община Крушари
2013 M313 Община Кресна
000024720
318 368 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 313 081 лв./BGN)
Изграждане на трасе и клуб за рафтинг - гр.Кресна
2013 M313 Община Правец
000776477
315 039 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 273 124 лв./BGN)
Алея за пешеходен туризъм и колоездене
2013 M313 Община Ценово
000530671
311 461 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 311 461 лв./BGN)
Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Ценово с прилагане на компютърни технологии
2013 M313 Община Антон
000777255
310 238 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 278 842 лв./BGN)
Подобряване на туристическата инфраструктура в местноста "Над село" с. Антон, общ. Антон
2013 M313 Община Горна Малина
000776178
309 549 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 300 071 лв./BGN)
"Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръженията за посетители в Община Горна Малина като предпоставка за развитие на интегриран селски туристически продукт"
2013 M313 Община Стрелча
000351864
309 470 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 307 291 лв./BGN)
Изграждане на Туристическа пътека - "Киселицата - Кулата" в Община Стрелча, област Пазарджик
2013 M313 ОБЩИНА - ЦАРЕВО
000057097
307 980 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 299 464 лв./BGN)
Пътят на нестинарството
2013 M313 Община Димово
000159554
303 285 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 301 702 лв./BGN)
Блогоустрояване на пещера "Венеца" в ПИ 000628, в землището на с. Гара Орешец, община Димово: а/ Подобект: Реконструкция на туристическа пътека; b/ Подобект: Изграждане на информационен пункт; c/ Подобект: Основно обновяване на пещера "Венеца";
2013 M313 Община Стрелча
000351864
302 642 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 298 792 лв./BGN)
Изграждане на туристическа пътека-"м. Огледалото-м.Черешата в Община Стрелча, обл. Пазарджик
2013 M313 Община Чупрене
000159700
295 826 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 295 728 лв./BGN)
Изграждане на туристическа инфраструктура - места за отдих и развлечение, път и пътека към връх Миджур на територията на община Чупрене
2013 M313 Община Стрелча
000351864
295 444 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 287 378 лв./BGN)
"Изграждане на Туристическа пътека"Банчето-Жаба могила-местност Липите"в Община Стрелча,Област Пазарджик
2013 M313 ОБЩИНА КУКЛЕН
115631816
291 061 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 291 061 лв./BGN)
"Експониране на етнографското наследство, природните и културо-исторически забележителности на Община Куклен, чрез прилагане на компютърни технологии в кметските наместничества на с.Яврово и с.Гълъбово и в читалище "Н.Й.Вапцаров", гр.Куклен, обл.Пловдив".
2013 M313 Община Стрелча
000351864
288 666 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 280 186 лв./BGN)
Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на туристически център за представяне на културно историческото наследство и съоръжения за велотуризъм
2013 M313 Община Стрелча
000351864
288 232 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 278 740 лв./BGN)
"Изграждане на туристическа пътека-"гр.Стрелча-язовир "Калаващица"-местност "Чобанка" в община Стрелча, област Пазарджик"
2013 M313 Община Неделино
000615043
287 643 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 281 654 лв./BGN)
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА СЕЛО КРАЙНА – МЕСТНОСТ „ГАБРОВОТО” И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”
2013 M313 Община Брегово
000159489
285 589 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 285 589 лв./BGN)
Изграждане на Посетителски център за експониране на културно-историческото наследство и природните забележителности на община Брегово с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии
2013 M313 Община Сухиндол
000133997
284 062 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 389 лв./BGN)
Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Сухиндол, обл. Велико Търново, чрез прилагане на информационни технолигии
2013 M313 Община Борово
000530479
280 254 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 263 991 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - СЪОРАЖЕНИЯ И МЕСТА ЗА ОТДИХ В ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
2013 M313 Община Борово
000530479
280 053 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 280 053 лв./BGN)
"Експониране на местното етнографско , историческо и природно наследство"
2013 M313 Община Димово
000159554
278 191 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 273 546 лв./BGN)
Изграждане на обществена инфраструктура " Туристически информационен пункт" и археологическа експозиция на открито в гр. Димово, община Димово
2013 M313 ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
000320694
276 746 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 276 194 лв./BGN)
Обновяване и доизграждане на туристическата инфраструктура в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново
2013 M313 Община Стрелча
000351864
276 517 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 263 719 лв./BGN)
Изграждане на туристическа пътека - "м. Ненчовец - м. Пионерски лагер" в община Стрелча, обл. Пазарджик
2013 M313 Община Ковачевци
000386694
275 405 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 274 908 лв./BGN)
"Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Ковачевци, обл.Перник, чрез прилагане на информационни технологии"
2013 M313 Община Неделино
000615043
274 579 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 240 687 лв./BGN)
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА НЕДЕЛИНО - местн. "ФЕНЕРЕ" И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ"
2013 M313 Община Лъки
000614967
273 450 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 251 635 лв./BGN)
Подземни звезди и родопското минало
2013 M313 Община Златица
000776464
270 452 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 157 934 лв./BGN)
Възстановяване на "Гугова къща" с. Петрич, община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието
2013 M313 Община Земен
000386662
265 495 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 261 212 лв./BGN)
"Изграждане на туристически информационен център в гр.земен по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г, мярка 313"Насърчаване на туристическите дейности"
2013 M313 Община Смядово
000931657
264 275 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 264 275 лв./BGN)
Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на Община Смядово
2013 M313 Община Шабла
000852957
263 088 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 254 117 лв./BGN)
"Създаване на екологично и културно-туристически продукт- "Селищна могила на Големия остров" с. Дуранкулак, Община Шабла"
2013 M313 Община Летница
000291584
250 844 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 250 844 лв./BGN)
Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Летница
2013 M313 Община Стамболово
000904261
249 756 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 126 822 лв./BGN)
Туриновейшън
2013 M313 Община Алфатар
000565359
244 139 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 241 231 лв./BGN)
"Изграждане на посетителски център и постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии"
2013 M313 Община Неделино
000615043
243 647 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 233 647 лв./BGN)
Изграждане на туристическа пътека мест."Гребенар" Неделино - Омареви колиби" и създаване на интегриран туристически продукт
2013 M313 Община Правец
000776477
238 496 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 221 301 лв./BGN)
"Изграждане на алея за пешеходен туризъм и колездене о.т. 182,322,170,1262,1263 до о.т.1264 от регулационния план на гр. Правец"
2013 M313 Община Априлци
000291627
236 606 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 234 561 лв./BGN)
Развитие на интегриран селски туризъм в Община Априлци. Изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима и създаване на посетителски демонстрационен център.
2013 M313 Община Ново село
000159643
223 667 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 220 006 лв./BGN)
Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Ново село, обл. Видин, чрез прилагане на информационни технологии"
2013 M313 Община Грамада
000159531
216 572 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 190 963 лв./BGN)
Обновяване на туристическата инфраструктура-ремонт на посетителски център-музей на местното историческо и културно наследство в гр. Грамада.
2013 M313 Община Стрелча
000351864
216 118 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 210 514 лв./BGN)
Изграждане на туристическа пътека" Природни скални образувания-местност "Скумсале" в община Стрелча, обл. Пазарджик
2013 M313 Община Кула
000159629
216 078 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 202 466 лв./BGN)
"Ремонт на административна сграда с център за временно изложение с туристическа цел и места за отдих и развлечение "
2013 M313 Община Златарица
000133778
212 552 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 180 859 лв./BGN)
Разработване на туристическа маркетингова стратегия и одобряване на туристическатата инфраструктура в община Златарица
2013 M313 Община Вършец
000320655
211 822 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 189 656 лв./BGN)
"Изграждане на туристически атракционни съоражения в град Вършец"
2013 M313 СДРУЖЕНИЕ"МАРШРУТИ БГ"
176575937
208 575 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 208 575 лв./BGN)
Мултимедиен туристически център и постоянна изложба в гр.Правец
2013 M313 Община Ценово
000530671
203 392 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 152 194 лв./BGN)
Изграждане и популяризиране на еко пътека по долното течение на река Янтра и доставка на нова мобилна сцена за културни мероприятия в община Ценово
2013 M313 Община Сливница
000776517
203 272 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 198 940 лв./BGN)
"Изграждане на велоалея "Памет" в землището на с. Алдомировци"
2013 M313 Община Белоградчик
000159458
203 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 196 092 лв./BGN)
Повишаване на туристическия потенциал на община Белоградчик чрез обновяване на туристическата инфраструктура и разработване на туристическа маркетингова стратегия
2013 M313 Община Неделино
000615043
202 984 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Фестивален комплекс - "Неделино пее" "
2013 M313 Община Неделино
000615043
199 668 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 190 868 лв./BGN)
"Изграждане на туристическа пътека мест."Гъркавце"- мест. "Гребенар" и създаване на интегриран туристически продукт"
2013 M313 Община Борино
000614856
198 378 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 195 440 лв./BGN)
"Природата и поминъкът в община Борино - основа за нетрадиционен туризъм"
2013 M313 Община Приморско
102164063
194 862 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 193 201 лв./BGN)
Изграждане на "Посетителски комплекс с традиционни занаяти", с. Писменово, общ. Приморско
2013 M313 Община Суворово
000093684
193 924 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 180 566 лв./BGN)
"Реконструкция на туристически заслон със "зелено" училище, гр.Суворово, обл.Варна"
2013 M313 Община Драгоман
000776235
191 712 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 190 249 лв./BGN)
"Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман
2013 M313 Община Ябланица
000291723
191 287 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 191 287 лв./BGN)
Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Ябланица
2013 M313 Община Доспат
000614906
184 013 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 181 062 лв./BGN)
Повишаване атрактивността на общ. Доспат като туристическа дестинация - екопарк Доспат "Туристическа пътека с места за отдих и атракции в кв.18а, по плана на гр. Доспат, обл. Смолян
2013 M313 Община Неделино
000615043
180 654 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 171 582 лв./BGN)
"Изграждане на туристическа пътека село Крайна училище-местоност "Потоци" и създаване на интегриран туристически продукт"
2013 M313 Община Неделино
000615043
171 158 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Изграждане на туристическа пътека село Крайна - Местност "Екмеджовица" и създаване на интегриран туристически продукт
2013 M313 "Център за информационни дейности и консултации - ЦИДК"
176581139
161 631 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 161 631 лв./BGN)
"Изграждане на интерактивен образователен и информационен център - гр. Земен"
2013 M313 Община Венец
000931397
156 813 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 138 704 лв./BGN)
"Изграждане на информационен център в с.Венец, община Венец"
2013 M313 Община Летница
000291584
144 742 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 144 742 лв./BGN)
"Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината"
2013 M313 Община Рила
000261598
143 938 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 143 756 лв./BGN)
"Съвременни пред портата на духовността"
2013 M313 Община Аврен
000093378
123 167 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 95 557 лв./BGN)
Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръженията в Община Аврен
2013 M313 Сдружение "ИНИЦИАТИВИ БГ"
117695803
106 288 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 106 288 лв./BGN)
Информационни центрове за културно историческо наследство в Община Ценово
2013 M313 Община Доспат
000614906
106 238 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 105 928 лв./BGN)
Експониране на етнографско наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии
2013 M313 Община Болярово
000970051
103 063 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 101 088 лв./BGN)
Язовир "Малко Шарково" - туристът в рая на птиците
2013 M313 Община Лесичово
000351693
82 054 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 381 лв./BGN)
"Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развиване на устойчив и интегриран селски туризъм"
2013 M313 Сдружение с нестопанска цел " Център за развитие и разстеж на региона"
176470414
76 642 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 76 642 лв./BGN)
Разкриване на туристическия потенциал в Брезник - създаване на туристически информационен център
2013 M313 Община Мирково
000777248
65 034 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 002 лв./BGN)
Развиване на интегриран туризъм в община Мирково
2013 M313 Община Априлци
000291627
51 242 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 262 лв./BGN)
"Поставяне на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка"
2013 M313 Община Мизия
000193088
47 745 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 745 лв./BGN)
"Център за художествени занаяти с. Софрониево"
2013 M313 Община Приморско
102164063
23 798 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 798 лв./BGN)
"Тайните на Приморска Странджа

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 50 148 497 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate