ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M321 намери 570 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M321 Община Тетевен
000291698
5 823 532 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 823 527 лв./BGN)
"Рехабилитация на местен път Тетевен-Бабинци, община Тетевен от км.0+000 до км. 12+200" и "Рехабилитация на общински път Градежница-Глогово, община Тетевен от км. 0+000 до км. 10+600"
2013 M321 Община Момчилград
000235984
5 819 196 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 818 555 лв./BGN)
"Реконструкция е рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград
2013 M321 Община Мадан
000614984
5 815 217 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 807 289 лв./BGN)
"Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища на територията на община Мадан"
2013 M321 Община Сливница
000776517
5 807 654 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 804 339 лв./BGN)
Изграждане на нова спортна зала към Спортен комплекс "СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ" и осигуряване на достъпване среда за хора с увреждания
2013 M321 Община Сливница
000776517
5 806 874 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 643 625 лв./BGN)
Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Сливница
2013 M321 Община Ардино
000235750
5 804 921 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 799 414 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа.
2013 M321 Община Гулянци
000413691
5 803 395 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 803 059 лв./BGN)
Изграждане на спортен комплекс в с.Брест,спортен комплекс в гр.Гулянци и спортни площадки в с.Гиген,с.Долни Вит,с.Сомовит и с.Милковица.
2013 M321 Община Вършец
000320655
5 783 416 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 747 428 лв./BGN)
Многофункционелан спортен център, реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спартна зала с покрит прувен басейн.
2013 M321 Община Разлог
000024948
5 772 721 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 734 354 лв./BGN)
"Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободното време и отдих услуги"
2013 M321 Община Ружинци
000159682
5 768 887 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 768 887 лв./BGN)
"Развитие на спорта в Община Ружинци - Изграждане на спортни комплекси в с.Ружинци и с.Дреновец - Община Ружинци"
2013 M321 Община Руен
000057211
5 696 265 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 676 600 лв./BGN)
Рехабилитация на общински път BGS 1188/ ІІІ-2085/Руен - Добра поляна - Каменяк " в участък с. Руен - с. Добра поляна от км 0+000 до км 1+547 и учатък с. Руен - с. Добра поляна от км 1+547 до км 7+647
2013 M321 Община Суворово
000093684
5 692 696 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 174 638 лв./BGN)
Реконструкция, подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр.Суворово.
2013 M321 Община Хисаря
000471671
5 684 642 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 684 628 лв./BGN)
Рехабилитация на път РVD-1057 с. Калояново-с. Старо Железаре от км. 0+000 до кмо 12+005.63-участък от км 6+540.00 до км 12+005.63
2013 M321 Община Хисаря
000471671
5 659 120 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 556 262 лв./BGN)
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА АМОРТИЗИРАНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРИ, ОБЩИНА ХИСАРЯ
2013 M321 Община Свиленград
АД
000903825
5 630 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 556 549 лв./BGN)
Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на община Свиленград.
2013 M321 Община Каолиново
000931881
5 617 627 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 603 396 лв./BGN)
"Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи , чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура"
2013 M321 Община Дългопол
000093524
5 608 113 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 515 300 лв./BGN)
"Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с.Аспарухово, Община Дългопол"
2013 M321 Община Долна Митрополия
000413725
5 566 580 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 297 031 лв./BGN)
"Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Подем и Рибен, община Долна Митрополия, обл.Плевен.
2013 M321 Община Белица
000024688
5 547 450 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 495 000 лв./BGN)
Реконструкция на общински път BLG 3023 (/ III - 8406 /Белица - м. Адрианов чарк), от км.0+000 до км.10+163.37 на територията на Община Белица. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Горно Краище до ПСОВ "Белица" - община Белица - L=700m
2013 M321 Община Мъглиж
000817867
5 537 642 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 525 442 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж
2013 M321 Община Главиница
000565380
5 511 086 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Реконструкция и изграждане на спортен центърв град Главиница, община Главиница, област Силистра"
2013 M321 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
АД
000970464
5 500 518 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 500 518 лв./BGN)
Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, общ. Тополовград
2013 M321 Община Бяла Слатина
000193058
5 455 850 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 455 850 лв./BGN)
"Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак,Габаре,Галиче,Попица,Община Бяла Слатина,Област Враца."
2013 M321 Община Дряново
000215729
5 425 266 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 397 572 лв./BGN)
"Изграждане на стадион в с.Царева ливада, изграждане на три игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр.Дряново, общ.Дряново"
2013 M321 Община Хаджидимово
000025014
5 423 164 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 422 503 лв./BGN)
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска и Рехабилитация на път BLG/ III - 1907 / Хаджидимово - Петрелик - Беслен (IV -19057 Петрелик - Теплен -Беслен)
2013 M321 Община Драгоман
000776235
5 344 179 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 277 434 лв./BGN)
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
2013 M321 Община Павликени
000133901
5 343 035 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 221 124 лв./BGN)
"Повишаване на жизненият стандарт на жителите на община Павликени чрез подобряване на съществуващата общинска пътна инфраструктура"
2013 M321 Община Костенец
000776349
5 313 829 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 025 664 лв./BGN)
"Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс в гр. Костенец"
2013 M321 Община Павликени
000133901
5 173 474 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 163 627 лв./BGN)
"Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени - СПОРТ Павликени"
2013 M321 община Рудозем
000615075
5 072 639 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 053 399 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа
2013 M321 Община Брацигово
000351565
5 066 204 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 066 114 лв./BGN)
"Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс - Брацигово", общ. Брацигово; "Мултифункционално игрище" гр. Брацигово; "Реконструкция на спортна зала с. Бяга, община Брацигово"; Ремонт и реконструкция на спортна зала "Олимп" гр. Брацигово
2013 M321 община Рудозем
000615075
4 998 969 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 980 887 лв./BGN)
Изграждане на спортни съоръжения в община Рудозем
2013 M321 Община Априлци
000291627
4 884 792 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 832 153 лв./BGN)
Изграждане на дневен център за грижи за възрастни хора и хора с увреждания в гр.Априлци с цел подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласни пътища в община Априлци с номера GAB1165 и lov1002
2013 M321 Община Тетевен
000291698
4 868 270 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 855 128 лв./BGN)
"Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Гложене, община Тетевен"
2013 M321 Община Тетевен
000291698
4 840 017 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 602 862 лв./BGN)
"Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК мрежи и съоражения в с. Глогово, Община Тетевен"
2013 M321 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
АД
000970464
4 803 694 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 803 694 лв./BGN)
Основет ремонт на спортен комплекс - гр. Тополовград
2013 M321 Община Ботевград
АД
000776089
4 735 224 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 652 122 лв./BGN)
Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица
2013 M321 Община Ардино
000235750
4 613 508 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 288 470 лв./BGN)
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗАНИМАНИЯ И СПОРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ТУРИСТИТЕ И ХОРОТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА АРДИНО
2013 M321 Община Свиленград
АД
000903825
4 596 063 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 461 689 лв./BGN)
Рехабилитация на общински пътища на територията на общ. Свиленград
2013 M321 Община Раднево
000817956
4 461 268 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 320 753 лв./BGN)
Изграждане и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово, и Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация.
2013 M321 Община Ковачевци
000386694
4 428 788 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 363 075 лв./BGN)
Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци
2013 M321 Община Хитрино
000931422
4 236 666 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 198 519 лв./BGN)
"Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Хитрино"
2013 M321 Община Якимово
000320979
4 180 800 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 180 798 лв./BGN)
Рехабилитация на общински път, обект "Път MON1130/II-81, Расово - Лом/-граница Община (Лом-Якимово) - Комощица - /III - 818/ - Якимово - /III - 818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица - стара намерация на пътя.
2013 M321 Община Пещера
000351750
4 155 248 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 523 257 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово- северна част и с. Капитан Димитриево
2013 M321 Община Ихтиман
000776299
4 142 581 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 105 728 лв./BGN)
Интегриран воден проект - реконструкция и модернизация на ВиК мрежа на с.Стамболово и изграждане на пречиствателна станция
2013 M321 Община Пещера
000351750
4 115 194 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 537 155 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане сна ПСОВ в с.Капитан Димитриево ,общ.Пещера,обл.Пазарджик
2013 M321 Община Банско
000024663
3 953 111 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 924 327 лв./BGN)
Рехабилитация на общински път с. Места - с. Филипово - с. Осеново и рехабилитация на общински път ІІ-19 - с. Кремен
2013 M321 Община Суворово
000093684
3 925 509 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 421 685 лв./BGN)
Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали от 3А до 24 и и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с.Чернево, общ.Суворово, Етап І " Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали от 3А до 24 в с.Чернево, общ.Суворово."
2013 M321 Община Борово
000530479
3 792 700 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 618 298 лв./BGN)
Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово, община Борово
2013 M321 Община Ситово
000565544
3 732 462 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 732 462 лв./BGN)
Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в община Ситово
2013 M321 Община Борово
000530479
3 634 566 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 218 085 лв./BGN)
Реконструкция на част от водопроводна мрежа на село Екзарх Йосиф, община Борово, обл. Русе
2013 M321 Община Бобошево
000261370
3 526 249 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 519 231 лв./BGN)
Рехабилитация/ Реконструкция на спортен комплекс, УПИ ХІІІ, кв. 65, гр. Бобошево, обл. Кюстендил
2013 M321 Община Кубрат
000505846
3 452 103 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 427 069 лв./BGN)
"Изграждане на многофункционална спортна зала - гр. Кубрат"
2013 M321 Община Борово
000530479
3 372 400 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 223 458 лв./BGN)
Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин, община Борово, област Русе.
2013 M321 Община Стамболово
000904261
3 270 998 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 270 346 лв./BGN)
"Реконструкция на път HKV1172 III - 5074 Стамболово - Граница Община Стамболово - Кърджали - III - 5072"
2013 M321 Община Сливо Поле
000530657
3 047 384 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 997 384 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172/III-2102,Борисово-Черешово/-Стамболово-Кошарна-Юделник/RSE1130/ и път RSE1130/1-2/Русе-Николово-Граница общ.(Русе-Сливо поле)-Юделник-Борисово/III2102/
2013 M321 Община Ветово
000530504
3 043 759 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 837 795 лв./BGN)
"Рехабилитация на общински път - Русе 2052/ІІІ - 2003/ с. Кривня - гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе"
2013 M321 Община Крушари
000852754
2 715 713 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 621 142 лв./BGN)
Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич : 1. DOB 2176(21061) с. Крушари - с. Северци и 2. DOB 1108 (21327) с. Лозенец - разклон с. Северци
2013 M321 Община Хаджидимово
000025014
2 713 951 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 713 919 лв./BGN)
Реконструкция на водоснабдителна мрежа с подобряване на уличната настилка в с. Копривлен, общ. Хаджидимово
2013 M321 Община Твърдица
000590704
2 713 305 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 448 571 лв./BGN)
Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица
2013 M321 Община Велики Преслав
000931625
2 533 491 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 516 896 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Велики Преслав
2013 M321 Община гр.Бяла
000530493
2 400 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 932 297 лв./BGN)
Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги за населението на територията на Община Бяла
2013 M321 Община Рила
000261598
2 239 944 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 222 211 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на път /III-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала
2013 M321 Община Кнежа
000193243
2 214 745 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 214 738 лв./BGN)
Дневен център за възрастни хора -преустройство на училище "Кнежица"- Стара гимназия в гр. Кнежа
2013 M321 Община Свиленград
АД
000903825
2 154 587 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 071 829 лв./BGN)
Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на общ. Свиленград
2013 M321 Община Грамада
000159531
2 084 815 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 075 989 лв./BGN)
Подобряване условията на живот в община Грамада чрез усъвършенствуване на пътната инфраструктура
2013 M321 Община Пордим
000413999
1 890 898 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 753 417 лв./BGN)
"Изграждане на иновативни резидентни услуги в Община Пордим - възможност за подкрепа на децата с увреждания"
2013 M321 Община Смядово
000931657
1 866 343 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 817 417 лв./BGN)
"Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа -община Смядово"
2013 M321 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
000852633
1 832 774 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 731 162 лв./BGN)
Рехабилитация на път DOB 3034 Равнец-Дъбовик, път DOB 3032 Дъбовик-Пчеларово и на водопроводи в селата Пчеларово и Равнец, общ. Ген. Тошево
2013 M321 Община Стралджа
000970432
1 810 234 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 809 805 лв./BGN)
„Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци, община Стралджа, област Ямбол”.
2013 M321 Община Пещера
000351750
1 689 246 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 472 931 лв./BGN)
Реконструнция и рехабилитация на канализационна мрежа в с.Радилово -южна част, община Пещера
2013 M321 Община Луковит
000291602
1 451 728 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 416 656 лв./BGN)
Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново, Тодоричене, Карлуково, Петревене, Румянцево, Торос, Ъглен, и на Главен захранващ водопровод в село Карлуково
2013 M321 Община Борино
000614856
1 363 022 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 245 706 лв./BGN)
"Реконструкция на общински път SML1031 /път III-197-Борино – Тешел/ -Буйново-Кожари км 17+495 - км 20+167 на територията на Община Борино. Реконструкция на водопроводна мрежа с. Буйново и с. Ягодина и възстановяване и подобряване на улична настилка в с. Буйново и с. Ягодина"
2013 M321 Община Неделино
000615043
1 147 988 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 936 092 лв./BGN)
„Подобряване на достъпа до услуги, оптимизиране на процесите и въвеждане на модерни практики за предоставяне на информационни, консултантски и административни услуги във всички населени места на Община Неделино чрез създаване на Общински център за услуги, внедряване на електронна система за управление на документи и използването на информационни и комуникационни технологии”
2013 M321 Община Кочериново
000261491
1 142 265 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 108 407 лв./BGN)
Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура и заустване, с. Стоб, община Кочериново и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води от село Мурсалево, община Кочериново
2013 M321 Община Аксаково
000093385
1 022 294 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 022 070 лв./BGN)
Подобрение на водоснабдителна мрежа на с. Кичево, община Аксаково
2013 M321 ОБЩИНА ИСПЕРИХ
000505821
898 937 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 860 076 лв./BGN)
Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията на Община Исперих
2013 M321 Община Угърчин
000291716
865 042 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 821 819 лв./BGN)
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Кирчево, община Угърчин
2013 M321 НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1873"
000559146
848 487 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 801 565 лв./BGN)
"Читалището - извор на култура и ценности"
2013 M321 Община Невестино
000261541
703 484 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Пречиствателна станция за отпадни води с. Ваксево"
2013 M321 Община Берковица
000320559
658 603 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 650 685 лв./BGN)
Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 12 + 2 деца в УПИ IV - 344, кв. 68 по плана на гр. Берковица
2013 M321 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
586 943 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 568 266 лв./BGN)
" Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип"
2013 M321 Община гр.Бяла
000530493
553 920 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 545 211 лв./BGN)
"Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на защитено жилище в гр.Бяла"
2013 M321 Община Ново село
000159643
488 008 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 454 402 лв./BGN)
Реконструкция водопроводна мрежа с. Флорентин, община Ново село
2013 M321 Спортен клуб по борба Селановци-93
106031085
474 033 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 472 955 лв./BGN)
Реконструкция и ремонт на съществуващазала по борба .УПИ.пл.№501.2181кв.386,с.Селановци
2013 M321 Община Бяла
000093435
401 337 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 395 058 лв./BGN)
Подобряване социалните услуги в общ. Бяла чрез преустройство на дом за възрастни с физически увреждания и доставка на специализиран транспорт.
2013 M321 Фондация "Родова памет"
176352457
272 782 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 272 782 лв./BGN)
Изграждане на център за предоставяне на информационни и комуникационни услуги "Културно-историческо наследство- община Оряхово
2013 M321 Народно читалище Развитие 1899 - с. Полско Косово
117066842
377 595 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 338 885 лв./BGN)
Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги за населението на територията на с.Полско Косово-Община Бяла-Ремонт читалище"Развитие 1899"
2013 M321 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЛО-1891"
000312854
374 151 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 363 564 лв./BGN)
Ремонт и подобряване на културен център НЧ "Рало-1891"
2013 M321 Община Кирково
000235888
316 235 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 291 548 лв./BGN)
1."Изграждане на спортна площадка в УПИ II, кв.14 по плана на с. Фотиново-център,община Кирково" 2."Изграждане на спортна площадка в УПИ V,кв.10 по плана на с.Островец,община Кирково"
2013 M321 "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1927
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1927 CC
117066123
313 924 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 313 509 лв./BGN)
Ремонт и реконструкция на читалище "Пробуда-1927"-с.Дряновец
2013 M321 Община Елена
000133762
303 986 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Подобряване на социалната инфраструктура в Община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ - 1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена
2013 M321 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ 1927"
000314054
298 988 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 290 082 лв./BGN)
РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР Н. Ч. "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ - 1927"
2013 M321 СНЦ "Европа за Вас", клон Мъглиж
1753323020038
281 993 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 272 705 лв./BGN)
Изграждане на център за информационни и комуникационни услуги в община Мъглиж
2013 M321 Община Крушари
000852754
281 030 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 235 811 лв./BGN)
Изграждане на едно защитено жилище в с.Крушари
2013 M321 Народно читалище"Съгласие-1907"
114087482
252 309 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 251 333 лв./BGN)
Ремонт и въстановяване на читалище "Съгласие 1907", с.Новачене, общ.Никопол.
2013 M321 Сдружение " ДЕВИН - МИНАЛО,НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ"
176296688
174 238 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 174 238 лв./BGN)
Създаване на стационарен и мобилен център за бизнес услуги на туристическия бранш в община Девин
2013 M321 Народно читалище " Надежда- 1900"
000761692
142 520 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 124 600 лв./BGN)
"Развитие на социалните услуги в с. Чавдар, общ. Чавдар, чрез подобряване на сградния фонд на читалище "надежда-1900""
2013 M321 Народно Читалище"Христо Ботев-1914"
108033544
50 426 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 136 лв./BGN)
Довършителни ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване на помещения за предоставяне на културни услуги на населението в гр. Крумовград от НЧ "Христо Ботев - 1914"
2013 M321 Народно Читалище "Светлина - 1960"
000560077
29 300 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 300 лв./BGN)
"Читалището-надежда и дом за хората"

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 1 557 224 403 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate