Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M322 намери 545 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област Русе виж доставчиците
Община -Две могили,обл.Русе

ЕИК ID: 000530529
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 182270
Община -Две могили,обл.Русе АПИАРИЯ ТРЕЙД АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.ЗГОРИГРАД 68 4 АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД ТОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ 48682370C904[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДЕНЕВ СТОИЛОВ 552CA9639482[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0AF7030BE494[..](ДФЗ|ТР)
АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД ...
Община -Две могили,обл.Русе АПИАРИЯ ТРЕЙД АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.ЗГОРИГРАД 68 4 АПИАРИЯ ТРЕЙД ООД ТОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ 48682370C904[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДЕНЕВ СТОИЛОВ 552CA9639482[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0AF7030BE494[..](ДФЗ|ТР)
АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ДОЙРАН 17 АНАТОЛИ РОСЕНОВ ИВАНОВ C00102485DF6[..](ДФЗ|ТР)
АПИАРИЯ ТРЕЙД APIARIYA TREYD 117672833(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Борово 7174 ул. ХРИСТО БОТЕВ 4 КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО ЦАНЕВ ТОНЕВ B4B76C8D8D30[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТ ПРОЕКТ KONSULTANT PROEKT 202910927(ДФЗ|ТР)
ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 район ВЪЗРАЖДАНЕ, бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ F26F5D72685E[..](ДФЗ|ТР)
БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ AFB34A150B7A[..](ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ 175028954(ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД 175028954(ДФЗ|ТР)
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ 175028954(ДФЗ|ТР)
ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 57 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ B7B6634BB265[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ 0B8EA7EB428D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ПЕТКОВА СТАНИШЕВА F953625EC351[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ БАЛНИКОВ 745DD462F17B[..](ДФЗ|ТР)
Борислав Захариев Захариев 859FE4E2850E[..](ДФЗ|ТР)
„Адванс Екуити Холдинг АД 175028954(ДФЗ|ТР)
Артур Саркис Асланян 2F4A0643F5B7[..](ДФЗ|ТР)
Кръстина Сергеева Чолакова - Димитрова 3D589D6D6E31[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ENERDZHI EFEKT 175052275(ДФЗ|ТР)
АКЦЕНТ Р АКЦЕНТ Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул.ИЗОЛА ПЛАНИНА 22 вх.1 ет.1 ап.1 АКЦЕНТ Р ООД ДЕЛЯН ЦОНЕВ ДОНЧЕВ 7E3D72674C30[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ 62C6A7AA4A7A[..](ДФЗ|ТР)
АКЦЕНТ Р AKTSENT R 117672046(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 855 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 855 821 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 842 606 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населените места на община Ковачевци виж доставчиците
Община Ковачевци

ЕИК ID: 000386694
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 393516
Община Ковачевци ПЕРУН - ККБ ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 20 ет.3 ап.9 ПЕРУН - ККБ ЕООД КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ E8EF5EFBE63D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Д-р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ 22 ПЕРУН - ККБ PERUN - KKB 101729823(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС ЕООД ...
Община Ковачевци ПЕРУН - ККБ ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 20 ет.3 ап.9 ПЕРУН - ККБ ЕООД КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ E8EF5EFBE63D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Д-р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ 22 ПЕРУН - ККБ PERUN - KKB 101729823(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ 1, Търг.Център БОИЛА, офис 48 КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС ЕООД НИКОЛА КОСТАДИНОВ МАРИНОВ 02CD05CE54C9[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2Л, Търовски център Боила, офис 48 КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ул. Самоковско шосе No 2Л, Търовски център Боила, офис 48 КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС KONSULTANTSKA AGENTSIYA MODEKS 831546701(ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМЕКС ВЛАДИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ с. Житен 1211 ул. ЛИПА 15 ВЛАДИМЕКС ООД СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА 6ECFCFA94FB5[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ ТРАЙЧЕВ АНГЕЛОВ 5DEACF5833C5[..](ДФЗ|ТР)
ИВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 175093507(ДФЗ|ТР)
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМЕКС VLADIMEKS 831476304(ДФЗ|ТР)
Сагитарио Сагитарио ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев 240 Б Сагитарио ЕООД Александра Александрова Писарска 020334BDFBFA[..](ДФЗ|ТР)
Сагитарио Sagitario 201681589(ДФЗ|ТР)
КАЛИСТРАТОВ ГРУП КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ с. Владая 1641 ул. ВИТОШКИ ГРАНИТ 11-13 КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД ПАВЕЛ ИВАНОВ КАЛИСТРАТОВ 07EF72B5EE77[..](ДФЗ|ТР)
ЛУКРЕЦИЯ ЙОРДАНОВА КАЛИСТРАТОВА 6067AFA7E7C3[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Нов век 3 КАМЕН ГЕОРГИЕВ НАУМОВ 2971644444FB[..](ДФЗ|ТР)
НИНА МИЛТЕНОВА СТОЯНОВА D6D8765C5283[..](ДФЗ|ТР)
БИСЕР НИКОЛОВ ДОБРЕВ F3763B7DD00F[..](ДФЗ|ТР)
АНДОН БОЙКОВ БАКАЛОВ 4E960F847E66[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА БОЙКОВА БАКАЛОВА 7975EBC7F9C2[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН ЕМИЛОВ ПЕШЕВ 11577B4D35FC[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА 321FD1BD1DD4[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ ДУДИН 643D634F569B[..](ДФЗ|ТР)
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА 9AAECE3F492B[..](ДФЗ|ТР)
Ангел Георгиев Петков 123F154FAA03[..](ДФЗ|ТР)
Георги Георгиев Рачов 534B7ED2DFAF[..](ДФЗ|ТР)
Николай Милков Маринов 4E14A00D65DC[..](ДФЗ|ТР)
Елена Христова Маринова F112BF9A9886[..](ДФЗ|ТР)
Виктор Славчев Асенов 10EF5FA30FCA[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИСТРАТОВ ГРУП KALISTRATOV GRUP 201760595(ДФЗ|ТР)
СТРОЙНАДЗОР СТРОЙНАДЗОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 кв. ИЗТОК ул. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ бл. 37 вх.В ет.5 ап.54 СТРОЙНАДЗОР ЕООД АТАНАС НИКОЛОВ ДОДУНЧЕВ 20239123ECEA[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА 1EC9011CF5A3[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДОДУНЧЕВ 24950BD350A4[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙНАДЗОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. КАДИЕВКА 52 МИХАИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ B415114BBE3E[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙНАДЗОР STROYNADZOR 113594874(ДФЗ|ТР)
ПРО ЛЕГИС ПРО ЛЕГИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 22 ПРО ЛЕГИС ООД КРЕМЕНА АСЕНОВА ДАНЕВА EF41F2CC19F0[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ АНДРЕЕВ 19B7D4888ECF[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ЛЕГИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ГРАФ ИГНАТИЕВ 22 ПРО ЛЕГИС PRO LEGIS 201960603(ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ ИНФРАКОНСТРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ИЗТОК ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 29 Г ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ИВО ТОНЕВ ГАДЖОВ 8AFC70F82B0C[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВАНА КИРИЛОВА ГАДЖОВА A5B43BA7F0DB[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ INFRAKONSTRUKT 200580377(ДФЗ|ТР)
ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ДИАНАБАД 42А А ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ ООД ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВА ГЮРОВА 3FE07C327B9C[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 1639A1ECBAD2[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ РУМЕНОВ СПАСОВ F995FE64BC94[..](ДФЗ|ТР)
ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНСКИ ГРАД 34А ЕЛЕНА ДАНОВА ПЕТРИНСКА 574DD751BD5E[..](ДФЗ|ТР)
ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ GRAVITI KONSULTING 201040989(ДФЗ|ТР)
ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD[..](ДФЗ|ТР)
ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065[..](ДФЗ|ТР)
ДАРТЕК DARTEK 827201940(ДФЗ|ТР)
СЕРЕНДИПИТИ ИНВЕСТ СЕРЕНДИПИТИ ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София - РАЗСАДНИКА 61 Б СЕРЕНДИПИТИ ИНВЕСТ ЕООД Лора Светлинова Димитрова A6F8491AE983[..](ДФЗ|ТР)
КЕЙ ЕМ КОМ ЕООД 201725690(ДФЗ|ТР)
СЕРЕНДИПИТИ ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София - КВ.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БУЛ.БЪЛГАРИЯ 86 - А КЕЙ ЕМ КОМЕООД 201725690(ДФЗ|ТР)
Димчо Любчев Вълчев 1D1EBF34AE56[..](ДФЗ|ТР)
СЕРЕНДИПИТИ ИНВЕСТ SERENDIPITI INVEST 201962789(ДФЗ|ТР)
АМАРСИНА АМАРСИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА 43CEC09ADC7F[..](ДФЗ|ТР)
ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА B5EB8F623C83[..](ДФЗ|ТР)
ДЖОРДЖ ХАЛИМ РАФЛА НАСРАЛЛА C5C737A7DE58[..](ДФЗ|ТР)
АМАРСИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 351 2 АМАРСИНА ЕООД СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА ул. Баба Илийца 42 Б СТИЛ КОНТРАКТ ЕООД РАЙКО СЕМОВ РАЙКОВ 7C430F0D0033[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ 88E55232B838[..](ДФЗ|ТР)
АМАРСИНА AMARSINA 175086594(ДФЗ|ТР)
ЯН 96 - ПРИНТ ЯН 96 - ПРИНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ бл. 6 вх.А ет.6 ап.12 ЯН 96 - ПРИНТ ЕООД НИКОЛАЙ ВАНЧОВ СТОЯНЧОВ 51496470BFC5[..](ДФЗ|ТР)
ЯН 96 - ПРИНТ YAN 96 - PRINT 113584517(ДФЗ|ТР)
ПЕН СИЛУЕТ ПЕН СИЛУЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. КАПИТАН РАЙЧО 55 ПЕН СИЛУЕТ ООД ПЕНКА КОЛЕВА РАЙЧЕВА 9CE2B8F2DE4C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ 439BC29F8CAA[..](ДФЗ|ТР)
РАЙЧО НИКОЛОВ РАЙЧЕВ 43616EBCDBD5[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВЕНА НИКОЛОВА РАЙЧЕВА B54D08FBEB9F[..](ДФЗ|ТР)
ПЕН СИЛУЕТ PEN SILUET 115802911(ДФЗ|ТР)
ВЕРА СТРОЙ ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат ул. ОРФЕЙ 8 ВЕРА СТРОЙ ЕООД ВЕРОНИКА СЛАВЧЕВА ХАДЖИЕВА DD7CC4DF3A36[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЗАР ЕМИЛОВ МАЛКОВСКИ A104F9EEE62A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТКАНИН 0EDA677A94F8[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б-5 15 Д ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ЕКЗАРХ ЙОСИФ 66 ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул.Христо Вакарелски 1 ВЕЛИН ХАРИЕВ ВЕЛЕВ D66A9973D28D[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4831 ул. Орфей 8 ВЕРА СТРОЙ VERA STROY 200562468(ДФЗ|ТР)
М КОНТРОЛ М КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. БРОДО бл. 3 ОФИС 4 М КОНТРОЛ ЕООД МАРИНЕЛА БОРИСОВА ЧОЛЕВА C425C72F68B6[..](ДФЗ|ТР)
Кръстан Павлов Миков 38031D97C9BB[..](ДФЗ|ТР)
Любомир Бойков Бонев AFF4B1D8C2DD[..](ДФЗ|ТР)
М КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. НАЙЧО ЦАНОВ 4 Йоан Николаев Андреев 30D553C950A7[..](ДФЗ|ТР)
М КОНТРОЛ M KONTROL 113566864(ДФЗ|ТР)
СЪРВЕЙ ГРУП СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул.ЦАР БОРИС III 128 30 СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД МИЛЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ 94DEE8042615[..](ДФЗ|ТР)
СЪРВЕЙ ГРУП SARVEY GRUP 175199282(ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПРОФЕСОР Д-Р ИВАН СТРАНСКИ, бл. 3Б, ет.2, офис 1 ДЖЕНЕРИС АД МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА A1051B2BD181[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ТЕРЗИЕВ DF29D4ABBE42[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ E84539DCC31E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ 2A92131FBF43[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 ул.Акад.Борис Стефанов 35 А ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Екзарх Йосиф 66 ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 102 Г ДЖЕНЕРИС DZHENERIS 200084573(ДФЗ|ТР)
НЮ СИНЕРДЖИ НЮ СИНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град 7А НЮ СИНЕРДЖИ ЕООД ИВО ДЕТЕЛИНОВ РАЧЕВ F7058C6C36BD[..](ДФЗ|ТР)
НЮ СИНЕРДЖИ NYU SINERDZHI 202599853(ДФЗ|ТР)
МИРОГЛЕД МИРОГЛЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ 14 А МИРОГЛЕД ООД СНЕЖАНА ДАВИДКОВА ЛИЛОВА 0B360E75CAAD[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА МИТКОВА СТОИМЕНОВА 77F9D56821C3[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА НАЧОВА-ДИМИТРОВА DFA0F349184C[..](ДФЗ|ТР)
МИРОГЛЕД MIROGLED 201206770(ДФЗ|ТР)
ИНФОМАТ БЪЛГАРИЯ ИНФОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХАДЖИ ДИМИТЪР 97 В ИНФОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИМИТЪР КИРИЛОВ АНДРЕЕВ 5EF8C2865DDD[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ КОСТОВ 6545DBDDC094[..](ДФЗ|ТР)
ИНФОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул.МАРИЦА 6 ИНФОМАТ БЪЛГАРИЯ INFOMAT BALGARIYA 200496993(ДФЗ|ТР)
ЦАЙХ ЦАЙХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ХРИСТО БОТЕВ 23 ЦАЙХ ЕООД ЦАНКО АСЕНОВ ХРИСТОВ F517A6DB4C6A[..](ДФЗ|ТР)
ЦАЙХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 2 ВЕНЕТА ЦАНКОВА ПАВЛОВА 7E2979A43659[..](ДФЗ|ТР)
ЦАЙХ TSAYH 200122102(ДФЗ|ТР)
ТВ 1-ТЕЛЕВИЗИОННА КЪЩА ТВ 1-ТЕЛЕВИЗИОННА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. БЪЛГАРИЯ 1 ТВ 1-ТЕЛЕВИЗИОННА КЪЩА ЕООД РУМЕН ДОНЧЕВ КОВАЧЕВ 7B88F62E0715[..](ДФЗ|ТР)
ТВ 1-ТЕЛЕВИЗИОННА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Незабравка 25 ТВ 1-ТЕЛЕВИЗИОННА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 549-та 85 ТВ 1-ТЕЛЕВИЗИОННА КЪЩА TV 1-TELEVIZIONNA KASHTA 130577418(ДФЗ|ТР)
ВЕНЕСА ВЕНЕСА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 26Е, офис № 3 ВЕНЕСА ЕООД ВЕЛКО ИВАНОВ ДАВИДОВ DB9CA30E0474[..](ДФЗ|ТР)
Елка Велкова Давидова 12A16C379FF6[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ ПЕТРОВА ДАВИДОВА BEB40D60C115[..](ДФЗ|ТР)
Веселин Велков Давидов 3A9D0D427DFB[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ПОЙДОВСКИ C03FEDC84FD8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЛАХОВ 87C73CA02CEF[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЕСА VENESA 202242221(ДФЗ|ТР)
ВАЛДИ 2000 ВАЛДИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя . ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 50 ВАЛДИ 2000 ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 81CD663287BF[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВА ДИМИТРОВА EB64E112AF85[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛДИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя ул. Христо Смирненски 50 ВАЛДИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 ул. Христо Смирненски 50 ВАЛДИ 2000 VALDI 2000 130502230(ДФЗ|ТР)
ФОРМА, ДИЗАЙН, КОМЕРС - ЙОРДАН ИВАНОВ ФОРМА, ДИЗАЙН, КОМЕРС - ЙОРДАН ИВАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ТЕОДОСИ ТЪРНОВСКИ 32 ФОРМА, ДИЗАЙН, КОМЕРС - ЙОРДАН ИВАНОВ ЕТ ЙОРДАН АСЕНОВ ИВАНОВ 18AE7F66F3EC[..](ДФЗ|ТР)
ФОРМА, ДИЗАЙН, КОМЕРС - ЙОРДАН ИВАНОВ FORMA, DIZAYN, KOMERS - YORDAN IVANOV 121296087(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 844 579 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 844 579 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 831 966 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улици ,тротоари ,улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи -паркове ,градини,детски площадки и съоръженията към тях в т.ч. доставка на съоръжения в град Вълчи дол виж доставчиците
Община Вълчи дол

ЕИК ID: 000093474
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 181214
Община Вълчи дол КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 РЕДУТА ул. ПЕТЪР БОГДАН 42 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г. БЕНКОВСКИ 10 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ МИТЕВ 3DDCFB42BE9B[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Зона Б -19 Перник 176 Б ...
Община Вълчи дол КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 РЕДУТА ул. ПЕТЪР БОГДАН 42 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г. БЕНКОВСКИ 10 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ МИТЕВ 3DDCFB42BE9B[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Зона Б -19 Перник 176 Б КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.БЕНКОВСКИ 10 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ KONSULTANTSKA GRUPA SOFIYA 131361010(ДФЗ|ТР)
МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 кв. ЧАЙКА бл. 30 вх.Г ап.95 МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 ЧАЙКА 188 МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ ЕТ МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ B18CDBC5C2EF[..](ДФЗ|ТР)
МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ 103331113(ДФЗ|ТР)
ДЕМА 103760963(ДФЗ|ТР)
МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ MANBAG - MARIN MARINOV 103331113(ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 бул. ЯН ХУНИЯДИ 6 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 8CB0EA0E7897[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БЪЛГАРИЯ 48 В ИВАНИЧКА РУСЕВА РАХНЕВА FE2B0409D1CF[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 9700 УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 4 МИТКО ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ 69772CE7D424[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково м-ст ВАРНЕНСКИ ПЪТ, имот 039002 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. БОРЯНА 48 Ж ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КВ. БОРОВО 213 Б ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 УЛ. ШЕЙНОВО 3 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. ВАРДАР 25 Б ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ТРЕТИ МАРТ 56 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 м-ст ВАРНЕНСКИ ПЪТ, имот 039002 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД ИВАН ИЛИЕВ ВАНГАРОВ 977A7DC3F49F[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 9700 УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 4 ТРАФИККОНСУЛТ БГ TRAFIKKONSULT BG 103882376(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF290[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232(ДФЗ|ТР)
БОКСЕР БОКСЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Суворово 9170 ул. ШИПКА 6 БОКСЕР ЕООД ЕРДИНЧ РАФЕТОВ БЕКИРОВ 4B2F48B8C301[..](ДФЗ|ТР)
БОКСЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пет могили 9940 Мир 20 БОКСЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 Добруджа 21 БОКСЕР BOKSER 103798921(ДФЗ|ТР)
МЕРОУ МЕРОУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПАРИЖКА КОМУНА 18 Б МЕРОУ ЕООД СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ 0541AFF94AA0[..](ДФЗ|ТР)
МЕРОУ MEROU 200673970(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672(ДФЗ|ТР)
СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672(ДФЗ|ТР)
БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934[..](ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
МАВЕЛ 103778324(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524(ДФЗ|ТР)
МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A40[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 841 531 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 841 531 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 774 587 лв./BGN
Проект: Изграждане на улично осветление в гр. Перущица виж доставчиците
Община Перущица

ЕИК ID: 115246756
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 417834
Община Перущица ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Кемера 21 ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Отец Паисий 2 ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД ВЕНЦИСЛАВ ПАСКАЛЕВ ДИНКОВ F7D311B5874E[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 УЛ.ТРЕТИ МАРТ 34 ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ...
Община Перущица ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Кемера 21 ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Отец Паисий 2 ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД ВЕНЦИСЛАВ ПАСКАЛЕВ ДИНКОВ F7D311B5874E[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 УЛ.ТРЕТИ МАРТ 34 ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Асен Златаров 23 ПРО ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ PRO EKSPERT KONSULT 202274062(ДФЗ|ТР)
ШЕЙП КОНСЕПТ - АРХИТЕКТУРНА АСОЦИАЦИЯ ШЕЙП КОНСЕПТ - АРХИТЕКТУРНА АСОЦИАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 202 А ШЕЙП КОНСЕПТ - АРХИТЕКТУРНА АСОЦИАЦИЯ ООД ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ 4DD8058F7DBE[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДАВИДКОВ E1FBC27770D5[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ 1855899244CC[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ 27A6D489C78A[..](ДФЗ|ТР)
ШЕЙП КОНСЕПТ - АРХИТЕКТУРНА АСОЦИАЦИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 26 ШЕЙП КОНСЕПТ - АРХИТЕКТУРНА АСОЦИАЦИЯ SHEYP KONSEPT - ARHITEKTURNA ASOTSIATSIYA 160117532(ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. МИЛЕВИ СКАЛИ 4 АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ООД ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА 2ADF858E6400[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ EAC75632A15C[..](ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Средец 31А Тодор Стефанов Недковски 5A7C71D21C5E[..](ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ARHITEKTURA I NASLEDSTVO 160051040(ДФЗ|ТР)
ЛЕБЛОН ЛЕБЛОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. КОРАБ ПЛАНИНА 25 Б ЛЕБЛОН ООД НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ЦОНКОВ 687727AC501D[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ЙОНКОВ 20B3C72639E1[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕБЛОН LEBLON 131427752(ДФЗ|ТР)
ШОПОВА СТРОЙАРХ ШОПОВА СТРОЙАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул.ЛЮЛЯКОВА ГРАДИНА 11 ШОПОВА СТРОЙАРХ ЕООД БИСЕР РАЧЕВ БОЕВ 8158A11AC53F[..](ДФЗ|ТР)
ШОПОВА СТРОЙАРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ЛЮЛЯКОВА ГРАДИНА 11 ЦВЕТА КИРЧЕВА ШОПОВА - БОЕВА B2231EA81F07[..](ДФЗ|ТР)
ШОПОВА СТРОЙАРХ SHOPOVA STROYARH 130382966(ДФЗ|ТР)
ДИКРИЛ Консулт ДИКРИЛ Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ХРИСТО КОВАЧЕВ 6 ДИКРИЛ Консулт ЕООД ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ КРЪСТЕВ 83C2026DDA27[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ 5428155D0671[..](ДФЗ|ТР)
ДИКРИЛ Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 кв. ЛАГЕРА, бул. ЦАР БОРИС ІІІ 100 А Ванина Димитрова Вецина 530DF2BF1C1D[..](ДФЗ|ТР)
ДИКРИЛ Консулт DIKRIL Konsult 121406838(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ КОНСУЛТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БАНКОВА 1 КОНСУЛТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ ООД МАЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА C5508447CAEA[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЪРЛИКОВ 53A6992F8108[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ KONSULT REGIONALNO RAZVITIE I PLANIRANE 200688602(ДФЗ|ТР)
ПРО ЛЕГИС ПРО ЛЕГИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 22 ПРО ЛЕГИС ООД КРЕМЕНА АСЕНОВА ДАНЕВА EF41F2CC19F0[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ АНДРЕЕВ 19B7D4888ECF[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ЛЕГИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ГРАФ ИГНАТИЕВ 22 ПРО ЛЕГИС PRO LEGIS 201960603(ДФЗ|ТР)
НИКИЛОЗ НИКИЛОЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. СВ. ИВАН РИЛСКИ 46, офис1 НИКИЛОЗ ЕООД НИКОЛИНКА ЦВЕТКОВА ЛОЗАНОВА 50C073E29B5C[..](ДФЗ|ТР)
НИКИЛОЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА 9, партер, офис 1а НИКИЛОЗ NIKILOZ 131440857(ДФЗ|ТР)
НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 КОПРИВЩИЦА 19А НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ B80ACA462611[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ 9FBEABC05FF1[..](ДФЗ|ТР)
НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ NIKOS INZHENERING BG 200775103(ДФЗ|ТР)
СТРОЙНОРМ СТРОЙНОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 р-н Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 15-21 СТРОЙНОРМ ООД ЖИВКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 1929BE7BF951[..](ДФЗ|ТР)
САВА БОГДАНОВ ТАЧЕВ DE6904D0A4D9[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА 66FE620D1855[..](ДФЗ|ТР)
САВА БОГДАНОВ ТАЧЕВ-2500 ЛВ DE6904D0A4D9[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙНОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад Никола Габровски 61 Калоян Иванов Къдрийски 1ACEED4AF5DC[..](ДФЗ|ТР)
БОГДАН САВОВ ТАЧЕВ 6BAFF9A259A4[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙНОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Доспат 54 СТРОЙНОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул.Доспат 54 СТРОЙНОРМ ЕООД СТРОЙНОРМ STROYNORM 200285252(ДФЗ|ТР)
КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ - 1 КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ЧЕРНИ ВРЪХ 41 Е КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ - 1 ЕООД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА 66FE620D1855[..](ДФЗ|ТР)
КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ - 1 KOMPLEKT INZHENERING - 1 201615265(ДФЗ|ТР)
ЮСИС ЮСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. БРЕГАЛНИЦА 43 ЮСИС ООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОТЕВ 9C242ABD08A4[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАКАШЕВ 80B85110C5F1[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИН ГРИГОРОВ МИЛАНОВ 5280E0ADA583[..](ДФЗ|ТР)
ЮСИС ООД 831633773(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Живко Минчев Минчев E76807AE2FE5[..](ДФЗ|ТР)
Ю-ТРЕЙД ЕООД 112511886(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ЮСИС YUSIS 831633773(ДФЗ|ТР)
ПЛАМСТОП ПЛАМСТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Драва 10А ПЛАМСТОП ЕООД ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ГЮРОВ 9CFF5AAAB433[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМСТОП PLAMSTOP 201925770(ДФЗ|ТР)
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 УЛ.САМУИЛ 6 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД СНЕЖАНА ДАСКОВА ХИНОВА 76E65EA14627[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХИНОВ F61565B78EE5[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН ИВАНОВ ХИНОВ 901509E26737[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛИ КОМПЮТЪРС VALI KOMPYUTARS 104518906(ДФЗ|ТР)
ДОМ СТИЛ - СВЕТЛА НИКОЛАЕВА ДОМ СТИЛ - СВЕТЛА НИКОЛАЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 8 3 Г ДОМ СТИЛ - СВЕТЛА НИКОЛАЕВА ЕТ СВЕТЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 1ACA57D1C486[..](ДФЗ|ТР)
ДОМ СТИЛ - СВЕТЛА НИКОЛАЕВА DOM STIL - SVETLA NIKOLAEVA 831144355(ДФЗ|ТР)
КЪНЕКШЪН ГРУП КЪНЕКШЪН ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БРАТЯ БЪКСТОН 96 КЪНЕКШЪН ГРУП ООД ТОДОР НЕЙКОВ НЕЙКОВ 90EA28012DF4[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ BA3FE2014C20[..](ДФЗ|ТР)
КЪНЕКШЪН ГРУП KANEKSHAN GRUP 200347693(ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ-АС 99 КОРЕКТ-АС 99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ВИТОША 68 КОРЕКТ-АС 99 ЕООД АНГЕЛ ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ AA5614222E6B[..](ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ-АС 99 KOREKT-AS 99 130130043(ДФЗ|ТР)
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ КОНСУЛТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Света Троица 321 Б ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ КОНСУЛТ ЕООД Галина Венцеславова Михайлова E089B4FE6EEC[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ КОНСУЛТ EVROPEYSKI PROEKTI I PROGRAMI KONSULT 201054095(ДФЗ|ТР)
ЕН ДЖИ КОНСУЛТ ЕН ДЖИ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РАЙКО ДАСКАЛОВ 72 ЕН ДЖИ КОНСУЛТ ООД НЕДЯЛКА АТАНАСОВА КОЕВА D11B516E68E5[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОИЛОВ E29324DED3AA[..](ДФЗ|ТР)
ЕН ДЖИ КОНСУЛТ EN DZHI KONSULT 115851132(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB342216[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A13467[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Атанасов Недев D87EE3E43600[..](ДФЗ|ТР)
Ива Симеонова Александрова D52249145588[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593(ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ГРУП БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8 БУЛКОНС ГРУП ЕООД СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C[..](ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 КРАСНО СЕЛО БОРОВО 59 БУЛКОНС ГРУП BULKONS GRUP 202210490(ДФЗ|ТР)
ГОСУФО ГОСУФО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 31 Д ГОСУФО ЕООД АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА 3938A704A65A[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Лозанов 05E29404CB08[..](ДФЗ|ТР)
ГОСУФО GOSUFO 115727259(ДФЗ|ТР)
АТУМ РЕКЛАМИ АТУМ РЕКЛАМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176Б АТУМ РЕКЛАМИ ООД НИКО ДЯКОВ НИКОВ 6EDE3CEB382B[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ВЪЛКОВА НИКОВА AA80A637CDF8[..](ДФЗ|ТР)
АТУМ РЕКЛАМИ ATUM REKLAMI 115676520(ДФЗ|ТР)
МОНТАЖИ КО МОНТАЖИ КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. СРЕДНА ГОРА 100 МОНТАЖИ КО ООД БЕЛИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ D12397651A70[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ 14FE7B5E4E73[..](ДФЗ|ТР)
МОНТАЖИ КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул.Ал.Стамболийски 205 А МОНТАЖИ КО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Средна гора 100 МОНТАЖИ КО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна ул. Добротич 2а МОНТАЖИ КО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Бул. ИЛИЯНЦИ 72 МОНТАЖИ КО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул.Илиянци 72 МОНТАЖИ КО MONTAZHI KO 175329555(ДФЗ|ТР)
ВЕНТЕНЕРДЖИ ВЕНТЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 7а ВЕНТЕНЕРДЖИ ООД КРИСТИНА ВИКТОРОВА ПАНАЙОТОВА 0831387F3758[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТИНА ДИНКОВА БОДИЛЯНОВА 119B7B8A8642[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ РАЙЧЕВ 5A2106D797E5[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНТЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АКСАКОВ 7А НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЧЕРГИЛАНОВ C93B8BAD1CFC[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНТЕНЕРДЖИ VENTENERDZHI 131421272(ДФЗ|ТР)
АСТРА БИЛДИНГ ГРУП АСТРА БИЛДИНГ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БОГОМИЛ 1 Б АСТРА БИЛДИНГ ГРУП ЕООД АНДОН РАДНЕВ ДИМИТРОВ 86031DE6E843[..](ДФЗ|ТР)
АСТРА БИЛДИНГ ГРУП ASTRA BILDING GRUP 160098466(ДФЗ|ТР)
СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЛЮБЛЯНА 46 СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЗДРАВКО ДИМИТРОВ РАЧЕВ 2F427A374797[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ CA7B68E8727F[..](ДФЗ|ТР)
МОМЕНТУМ БЪЛГАРИЯ АД 175267491(ДФЗ|ТР)
СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 БАНИШОРА ВРАНЯ 32 СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Скобелев 36 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ C13539436B9F[..](ДФЗ|ТР)
СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул.Скобелев 36 СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Скобелев 36 СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ SOFMAR INZHENERING 131516770(ДФЗ|ТР)
ОФИС КОНСУМАТИВИ ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ 4 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 50AC90FC6D40[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ЧОНЕВ 12410403D5B3[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА 7E6930C7CEC5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ 1FF4ADAE9BA8[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГРОЗЕВ ЗАПРЯНОВ FCCECBBCC267[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 0A5AF9805B7F[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ FFF4A150EA29[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ-; ИВАН ГРОЗЕВ ЗАПРЯНОВ-; ПЕТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 0A5AF9805B7F[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ; ИВАН ГРОЗЕВ ЗАПРЯНОВ; ПЕТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 0A5AF9805B7F[..](ДФЗ|ТР)
ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 6 - а ОФИС КОНСУМАТИВИ OFIS KONSUMATIVI 201417931(ДФЗ|ТР)
МОВЕНТО БЪЛГАРИЯ МОВЕНТО БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. МАЙ 9 МОВЕНТО БЪЛГАРИЯ ООД БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МИНКОВ F0DA8ABF426C[..](ДФЗ|ТР)
МОВЕНТО ГмбХ, Вписано в Търговски регистър Щутгарт под номер HRB22871 AF3CB8E2A027[..](ДФЗ|ТР)
НОВАРТО НОВАРТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. МАЙ 9 Александър Георгиев Страшилов 5E002677F179[..](ДФЗ|ТР)
НОВАРТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.6-ти СЕПТЕМВРИ 144 А НОВАРТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.6-ти СЕПТЕМВРИ 144А МОВЕНТО БЪЛГАРИЯ MOVENTO BALGARIYA 200468271(ДФЗ|ТР)
ЗЕНИТ ГРУП - 05 ЗЕНИТ ГРУП - 05 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 103 ЗЕНИТ ГРУП - 05 ООД ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ 85AE64ED08E2[..](ДФЗ|ТР)
ИЛАРИОН ДОНАДЗЕ 297B8AFC260F[..](ДФЗ|ТР)
ГИОРГИ ДОНАДЗЕ 3326361F2EE0[..](ДФЗ|ТР)
АНА ПЕТРОВА ХАРИЗАНОВА C430EB1622A2[..](ДФЗ|ТР)
ИЛАРИОН ГЕОРГИЕВИЧ ДОНАДЗЕ 297B8AFC260F[..](ДФЗ|ТР)
ГИОРГИ ДОНАДЗЕ 643FADDFD0EF[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕНИТ ГРУП - 05 ZENIT GRUP - 05 115922309(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 782 211 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 782 211 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 733 509 лв./BGN
Проект: "Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград" виж доставчиците
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
АД
ЕИК ID: 000970464
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 386434
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД АД СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Стефан Стамболов 30 СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ ЕООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ 35D335126226[..](ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ STROITELEN STANDART 130077085(ДФЗ|ТР)
РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА ...
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД АД СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Стефан Стамболов 30 СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ ЕООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ 35D335126226[..](ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ STROITELEN STANDART 130077085(ДФЗ|ТР)
РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533(ДФЗ|ТР)
СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. БЪКСТОН 8А СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 030DB76C4005[..](ДФЗ|ТР)
СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ SUPERSTROY - INZHENERING 128556331(ДФЗ|ТР)
ДА СТЕЙДИЪМ ДА СТЕЙДИЪМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 10 ДА СТЕЙДИЪМ ЕООД КИРИЛ ДИМЧОВ РАВНАЧКИ F47E90D8E54D[..](ДФЗ|ТР)
ДА СТЕЙДИЪМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ГЕО МИЛЕВ УЛ.МАНАСТИРСКА 35 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 9389864E7F3A[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА 9389864E7F3A[..](ДФЗ|ТР)
ДА СТЕЙДИЪМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1323 ГЕО МИЛЕВ УЛ.МАНАСТИРСКА 35 ДА СТЕЙДИЪМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Генерал М. Д. Скобелев 62 1 Б ДА СТЕЙДИЪМ DA STEYDIAM 200833083(ДФЗ|ТР)
ЛАНДШАФТ ГАЛИНЕЯ ЛАНДШАФТ ГАЛИНЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Георги Измирлиев 5 ЛАНДШАФТ ГАЛИНЕЯ ЕООД ГАЛИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА 2D093609378B[..](ДФЗ|ТР)
ЛАНДШАФТ ГАЛИНЕЯ LANDSHAFT GALINEYA 201047154(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ИЗТОК бул. Г. М. ДИМИТРОВ 52 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД ЛЮБОМИР СТАНКОВ ДИМОВ E86310FFCE2A[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР КИРИЛОВ ПЕТРОВ D45B94EDF332[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Невестина скала 18 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ BALKAN-EKSPRES-KONSULT 121116614(ДФЗ|ТР)
ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ИЛИНДЕН 77 ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЕООД ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ C54A6F8BB3BF[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА СТОЙКОВА ДОБРЕВА 2E4E6304A68E[..](ДФЗ|ТР)
ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI 126655448(ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ БУРДА ИЛИЯ БУРДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪКСТОН 20 Е ИЛИЯ БУРДА ЕООД ИЛИЯ ИВАНОВ БУРДА 0B7D62EBDC06[..](ДФЗ|ТР)
ЕТБУРДА-ИЛИЯ ИВАНОВ, рег. по ф.д. № 17070/1997г. по описа на СГС 4330295D7B9D[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ БУРДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б-5 2 В ИЛИЯ БУРДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Бъкстон 20 Е ИЛИЯ БУРДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бъкстон, 20 Е ИЛИЯ БУРДА ILIYA BURDA 130138798(ДФЗ|ТР)
ВИА-ПЛАН ВИА-ПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КАЗБЕК 41А ВИА-ПЛАН ЕООД ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ПЕНЕВА AF4558F68D1B[..](ДФЗ|ТР)
ВИА-ПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.ТОДОР КАБЛЕШКОВ 55 А ВИА-ПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 55 А ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕНЕВ 46341E0ACD56[..](ДФЗ|ТР)
ВИА-ПЛАН VIA-PLAN 831241014(ДФЗ|ТР)
ИСА 80 ИСА 80 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ж.к. ОРФЕЙ 12 ет.4 ап.20 ИСА 80 ЕООД ИСКРА ДРАГАНОВА КАРАБЕЛОВА-ДИМИТРОВА 3E84FDADBBA8[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО РУМЕНОВ ДИМИТРОВ E2FDEA3D4BD0[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ 05DA5B7CEED5[..](ДФЗ|ТР)
ИСА 80 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 5 Б ФИНПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 62 ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ EA262C070E5F[..](ДФЗ|ТР)
ФИНПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово 5249 ул. Втора 1 ФИНПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово 5249 ул.Втора 1 Пантилей Василев Енев 0B2EF554E4BB[..](ДФЗ|ТР)
ИСА 80 ISA 80 126663772(ДФЗ|ТР)
ЦУКЕВ ЦУКЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 7 Б ЦУКЕВ ООД Иван Георгиев Цукев 2C8464EF8A51[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Цукев 32FBA4693E8A[..](ДФЗ|ТР)
ЦУКЕВ TSUKEV 175090870(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Младост 3 375 А ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД ГАВРИЛ СЛАВЧОВ ГАВРИЛОВ 8D9299806A1A[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ TEHNOSTROY - INVESTKONSULT 200907206(ДФЗ|ТР)
ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. МИР 3 Б ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 ООД ЖИВКО НИКОЛОВ ДУКОВ D561F0D318DA[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВ ДЕЧЕВ СЛАВОВ 6B81459297F4[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЯКИМОВА НИКОЛОВА 639B99C9EF55[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ИВАНОВ НИКОЛОВ B9F843460AC0[..](ДФЗ|ТР)
БЕЛА ТРЕЙД 813192947(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ DBC574B15D35[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ВАРНА 000093442(ДФЗ|ТР)
ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 GLOBAL KONSULT 07 148093925(ДФЗ|ТР)
ФУЛ КОНТАКТ ФУЛ КОНТАКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток 2 2 ФУЛ КОНТАКТ ООД КРЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЛУКОВА DE58D6299DEE[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 77D1EBB78307[..](ДФЗ|ТР)
ФУЛ КОНТАКТ FUL KONTAKT 201457947(ДФЗ|ТР)
ФАРА КОНСУЛТ ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 5800 КРАСНО СЕЛО ДАМЯН ГРУЕВ 46 ФАРА КОНСУЛТ ООД МАРИЯ КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА 508945DA1226[..](ДФЗ|ТР)
НОРТАН ЕООД 200032167(ДФЗ|ТР)
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 831184677(ДФЗ|ТР)
ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УИЛЯМ ГЛАДСТОН 11 ФАРА КОНСУЛТ FARA KONSULT 200102270(ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧЕВ - АРХИТЕКТ ВЪЛЧЕВ - АРХИТЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ТЪРГОВСКА 34 А ВЪЛЧЕВ - АРХИТЕКТ ЕООД ВАЛЕНТИН ЖЕЧКОВ ВЪЛЧЕВ 2A47ED328946[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧЕВ - АРХИТЕКТ VALCHEV - ARHITEKT 128612987(ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 БЕНКОВСКИ 14 Е СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС ООД АЛЬОНУШКА КАМЕНОВА КОЦЕВА - ЧАНКОВА CDAB7137797A[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯНА ПАНАЙОТОВА ЧАНКОВА B37C46C6A86E[..](ДФЗ|ТР)
АЛЬОНУШКА КАМЕНОВА КОЦЕВА-ЧАНКОВА CDAB7137797A[..](ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС STROITELNA KOMPANIYA - ALMEKS 128040788(ДФЗ|ТР)
“КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ “КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 19-ти февруари 1 “КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ ЕТ Костадин Ангелов Пачеманов 10AF1E09268A[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ НАТАЛИ-НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 126071443(ДФЗ|ТР)
ЕТНАТАЛИ-НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ 201997982(ДФЗ|ТР)
“НАТАЛИ –НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ 201997982(ДФЗ|ТР)
“НАТАЛИ –НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 19-ти февруари 1 “НАТАЛИ –НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ ЕТ “КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ “KOSTADIN PACHEMANOV“ 201997982(ДФЗ|ТР)
НАТАЛИ - НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА НАТАЛИ - НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ДИМИТЪР ТЕРПЕШЕВ 1 НАТАЛИ - НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА ЕТ НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ПАЧЕМАНОВА 9AF7C2DABA85[..](ДФЗ|ТР)
НАТАЛИ - НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 19-ТИ ФЕВРУАРИ 1 ЕТ НАТАЛИ-НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 126071443(ДФЗ|ТР)
ЕТНАТАЛИ-НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ 201997982(ДФЗ|ТР)
НАТАЛИ - НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА NATALI - NATALIYA PACHEMANOVA 126071443(ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 вх.3 ет.3 ап.7 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ 79E14F521A19[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРНИ ВРЪХ 25А, Бизнес център Хемус ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА 411894896EAD[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 14 КАПИТОЛ ГРУП KAPITOL GRUP 131112176(ДФЗ|ТР)
ПЪТКОНСУЛТ 2000 ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 63 ет.7 ап.35 ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД СВОБОДА КОНСТАНТИНОВА НИКОЛОВА 7D73ECA66894[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТКОНСУЛТ 2000 PATKONSULT 2000 130086390(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 755 065 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 755 065 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 755 065 лв./BGN
Проект: Рехабилитация и реконструкция на улични отсечки в село Абланица /от т. 10 до т. 57; от т. 58 до т. 94 и от т. 60 до т. 93, от О.Т. 91 до О.Т. 96 виж доставчиците
Община Хаджидимово

ЕИК ID: 000025014
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 417987
Община Хаджидимово МЕЯ МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 43 МЕЯ ЕООД АНГЕЛ КОЛЕВ САРАНДИЕВ 18B190571694[..](ДФЗ|ТР)
Нели Ценкова Петрова B5990ECB5D9A[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кочан 2955 Димитър Благоев 41 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ул.ТОДОР ШОПОВ 93 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ...
Община Хаджидимово МЕЯ МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 43 МЕЯ ЕООД АНГЕЛ КОЛЕВ САРАНДИЕВ 18B190571694[..](ДФЗ|ТР)
Нели Ценкова Петрова B5990ECB5D9A[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кочан 2955 Димитър Благоев 41 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ул.ТОДОР ШОПОВ 93 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ТОДОР ШОПОВ 93 РАДОСЛАВА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА D5B949962736[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 СИНАНИШКО ЕЗЕРО 29 РАДОСЛАВА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА D5B949962736[..](ДФЗ|ТР)
АРИФ САМИ АГУШ 0C7DBFFFF039[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горно Краище 2783 МУСА МУСТАФА ПЕРУШИНСКИ 15BE8BD14924[..](ДФЗ|ТР)
РАХИМ МЕХМЕДОВ ФЕРЕВ 58B710C4B902[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сирищник 2450 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. Цар Иван Асен II 75 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Равно поле 2129 Индустриална зона Верила ТЕРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. Цар Иван Асен II 75 ТЕРОЛ ЕООД МЕЯ MEYA 121452974(ДФЗ|ТР)
А - СТРОЙ А - СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Абланица 2932 А - СТРОЙ ЕООД ВЕНЦИСЛАВ НЕВЕНОВ АМЗОВ FE9E6E886DFC[..](ДФЗ|ТР)
А - СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Абланица 2932 ул.Елин Пелин 5 А - СТРОЙ A - STROY 101019435(ДФЗ|ТР)
ПИБИЕС ПИБИЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Полковник Борис Дрангов 34 Г ПИБИЕС ЕООД Иван Борисов Ботушев ED11347A8037[..](ДФЗ|ТР)
ПИБИЕС PIBIES 101681983(ДФЗ|ТР)
СИГМА КОНСУЛТИНГ СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба 88 Е СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД Калин Бориславов Цеков 70C879078DB8[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ Калин Цеков - Евробул 121815817(ДФЗ|ТР)
СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 71 СИГМА КОНСУЛТИНГ SIGMA KONSULTING 175209075(ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПРОФЕСОР Д-Р ИВАН СТРАНСКИ, бл. 3Б, ет.2, офис 1 ДЖЕНЕРИС АД МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА A1051B2BD181[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ТЕРЗИЕВ DF29D4ABBE42[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ E84539DCC31E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ 2A92131FBF43[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 ул.Акад.Борис Стефанов 35 А ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Екзарх Йосиф 66 ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 102 Г ДЖЕНЕРИС DZHENERIS 200084573(ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Дървеница 43 Б ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД МАРИЯ СПАСОВА НЕДЯЛКОВА 0C248793464E[..](ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ EKSPERT KONSULT END KONTROL 202382305(ДФЗ|ТР)
СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 14 СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 ЕООД ПЕТКО СТОЙЧЕВ ШОПОВ 39AFAA820785[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ СЛИВКОВ BBBAAA6111C1[..](ДФЗ|ТР)
СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 29 СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 SB INZHENERING - 07 101761080(ДФЗ|ТР)
АСТРА 2005 АСТРА 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 59 АСТРА 2005 ЕООД ВЕСЕЛИНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА A30040F1B11D[..](ДФЗ|ТР)
АСТРА 2005 ASTRA 2005 101682601(ДФЗ|ТР)
РОУД-ЕНЕРДЖИ РОУД-ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 жк ЗАПАД бл. 39 ап.3 РОУД-ЕНЕРДЖИ ООД ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА CB7249B60CBE[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-ПЪХКОВА F9CB8B3B3606[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЪХКОВ C80B570BF1B0[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 4F7518A74459[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ CB7249B60CBE[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИВАНОВ 9996D2D7BF91[..](ДФЗ|ТР)
РОУД-ЕНЕРДЖИ ROUD-ENERDZHI 101545734(ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 вх.3 ет.3 ап.7 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ 79E14F521A19[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРНИ ВРЪХ 25А, Бизнес център Хемус ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА 411894896EAD[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 14 КАПИТОЛ ГРУП KAPITOL GRUP 131112176(ДФЗ|ТР)
БКС БКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 11 БКС ЕООД РУЕН ЙОРДАНОВ КИРЕВ B324D6E6FC57[..](ДФЗ|ТР)
Р И Д ЕООД 101160489(ДФЗ|ТР)
ДИР ЕООД 200453821(ДФЗ|ТР)
БКС BKS 101005001(ДФЗ|ТР)
СУПЕРВАЙЗЕР СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ТУНДЖА бл. 18 ет.4 ап.12 СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТУЖАРОВ 3282A5B28829[..](ДФЗ|ТР)
СУПЕРВАЙЗЕР SUPERVAYZER 113061239(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 662 705 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 662 705 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 565 875 лв./BGN
Проект: Подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча с два под обекта: "Реконструкция и изграждане на улична мрежа в град Стрелча" и "Благоустрояване на площадно пространство в гр.Стрелча" виж доставчиците
Община Стрелча

ЕИК ID: 000351864
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 387815
Община Стрелча ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 ж.к. НАДЕЖДА бл. 305 вх.Д ет.2 ап.95 ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ 5B77E4F88949[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ЕМИЛОВА ДОНЕВА B1E2C455EF4F[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ЛЕКОВ ...
Община Стрелча ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 ж.к. НАДЕЖДА бл. 305 вх.Д ет.2 ап.95 ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ 5B77E4F88949[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ЕМИЛОВА ДОНЕВА B1E2C455EF4F[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ЛЕКОВ B595BB414869[..](ДФЗ|ТР)
ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ЛЮБАТА 4-6 1 ЯНА ДОБРЕВА ХРИСТОВА C0F77A82D063[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ИВАЙЛО ЛЕКОВ A1FF27959883[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ИВАНОВА ЛЕКОВА 29B2BDEA3F2C[..](ДФЗ|ТР)
ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН IVIS-PROEKTIRANE I DIZAYN 131286885(ДФЗ|ТР)
ЕКОСИНТЕЗ ЕКОСИНТЕЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 Карловска 13 ЕКОСИНТЕЗ ЕООД Румяна Атанасова Русева 1E3331D9676B[..](ДФЗ|ТР)
Таня Ангелова Кръстева 9EEDC6A7029E[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСИНТЕЗ EKOSINTEZ 115895132(ДФЗ|ТР)
ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A7151835[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73B[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272[..](ДФЗ|ТР)
ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC[..](ДФЗ|ТР)
ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527(ДФЗ|ТР)
ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 24 вх.А ет.1 ап.4 ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ООД САВКО ДИМИТРОВ ПЕНЕЛОВ 04A543DB2AD7[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЛИНКА ИВАНОВА ПЕНЕЛОВА 065D41FA8D0F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР САВОВ ПЕНЕЛОВ 76B652B2E338[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛИМИТ КОНСУЛТ POLIMIT KONSULT 112629339(ДФЗ|ТР)
СЪБЕВ-2002 СЪБЕВ-2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пирдоп 2070 ул.СИМЕОН СЪРДАНОВ 1 СЪБЕВ-2002 ЕООД ВАСИЛ ИВАНОВ СЪБЕВ D3107743498B[..](ДФЗ|ТР)
СЪБЕВ-2002 SABEV-2002 131018734(ДФЗ|ТР)
ВЕКТОР - 2000 ВЕКТОР - 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. БРЕГАЛНИЦА 1 ВЕКТОР - 2000 ЕООД СТАЙКО ИЛИЕВ СТАЙКОВ 43C076117983[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН БОРИСЛАВОВ ВЛАХОВ E2622ED4F92D[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАХОВ DEA55450BA1F[..](ДФЗ|ТР)
ВЕКТОР - 2000 VEKTOR - 2000 115524166(ДФЗ|ТР)
ЕНЕМОНА ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Козлодуй 3320 ул. Панайот Хитов 1А ЕНЕМОНА АД ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ 99D04A9305D4[..](ДФЗ|ТР)
ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ 2BD36DA9CD4A[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ 67866E0D9437[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ EC8C56B2AEAD[..](ДФЗ|ТР)
БОГОМИЛ АРСЕНОВ СПИРДОНОВ 3B770B5CE765[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА 7964003E64C3[..](ДФЗ|ТР)
ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ D37AD939BFC9[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ 7F2457E8422C[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ЗАМФИРОВ ГОРАНОВ F645466E7857[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ИВАН ВАЗОВ БАЛША 1 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КУТУЛЕВ 2E28B054E832[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 МЛАДОСТ 9 А ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИТОВ 8F7136CF0758[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. СЛАВЯНСКА 53А А БОЯН ИЗОГРАФОВ ДАНАИЛОВ 50B51C679B97[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6 ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Гълъбово 6280 РЕПУБЛИКА 120 БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ 413F1170ADDC[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИН ДИМИТРОВ КАЛЬОНСКИ 2BD83FDE10E1[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 356C62482532[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. София ГЕО МИЛЕВ ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 ЕНЕМОНА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев ул. Коста Лулчев 20 ЦВЕТОСЛАВ ИВАНЧЕВ ПЕТКОВ E25AC4C03C21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ E41EE9789FE5[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛЧЕВ 7541A09282F4[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛВИРА ГРОНИК ТАНЧЕВА FEC07DE1F84B[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЕМОНА ENEMONA 020955078(ДФЗ|ТР)
ЕВРО АКТУМ ЕВРО АКТУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 СУХА РЕКА МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕД 10 ЕВРО АКТУМ ЕООД ДОБРИНКА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВСКА 64CEECE0E82D[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО АКТУМ EVRO AKTUM 201724631(ДФЗ|ТР)
СИГМА-СТРОЙ СИГМА-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 46 СИГМА-СТРОЙ ООД АНГЕЛ НИКОЛОВ ПАЛАОЗОВ 50F17B30F1B4[..](ДФЗ|ТР)
ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ПАЛАОЗОВА 2217E0A115CE[..](ДФЗ|ТР)
Верка Ангелова Пехливанова 12816CC230CC[..](ДФЗ|ТР)
Ирина Ангелова Спасова 02345768F0C0[..](ДФЗ|ТР)
СИГМА-СТРОЙ SIGMA-STROY 112032875(ДФЗ|ТР)
СТРОЙНОРМ СТРОЙНОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 р-н Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 15-21 СТРОЙНОРМ ООД ЖИВКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 1929BE7BF951[..](ДФЗ|ТР)
САВА БОГДАНОВ ТАЧЕВ DE6904D0A4D9[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА 66FE620D1855[..](ДФЗ|ТР)
САВА БОГДАНОВ ТАЧЕВ-2500 ЛВ DE6904D0A4D9[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙНОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад Никола Габровски 61 Калоян Иванов Къдрийски 1ACEED4AF5DC[..](ДФЗ|ТР)
БОГДАН САВОВ ТАЧЕВ 6BAFF9A259A4[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙНОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Доспат 54 СТРОЙНОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул.Доспат 54 СТРОЙНОРМ ЕООД СТРОЙНОРМ STROYNORM 200285252(ДФЗ|ТР)
ЕКО-ХИДРО-90 ЕКО-ХИДРО-90 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. АСЕН ЗЛАТАРЕВ 12 ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ D514AD5DA744[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДЕЛЧЕВ 65231E540EB4[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ 44C6AB058DFB[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО-ХИДРО-90 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ул. ТЕОФАН РАЙНОВ 10 30А Б ЕКО-ХИДРО-90 EKO-HIDRO-90 112580619(ДФЗ|ТР)
ТАНЯ КЮЧУКОВА 08 ТАНЯ КЮЧУКОВА 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЙОРДАН НЕНОВ 6 ТАНЯ КЮЧУКОВА 08 ЕООД ТАНЯ ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА EEA3395D1241[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ КЮЧУКОВА 08 TANYA KYUCHUKOVA 08 200066212(ДФЗ|ТР)
ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ДАНАИЛ ПОПОВ 17 А ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ ООД ИВО ПЕТРОВ ПЕТРОВ 1CA9B68F7006[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ИВОВ ПЕТРОВ 8047FA02FAF4[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ИВОВ ПЕТРОВ 6020C3713372[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ИВОВ ПЕТРОВ A1F22C080AEE[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ИВОВ ПЕТРОВ; ЕМИЛ ИВОВ ПЕТРОВ A1F22C080AEE[..](ДФЗ|ТР)
ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Николай Хайтов 34 ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ IVO PETROV - ARHITEKTI 114635815(ДФЗ|ТР)
НЮ ИТ И ИНЖЕНЕРИНГ НЮ ИТ И ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 УДОВО 10 В НЮ ИТ И ИНЖЕНЕРИНГ ООД КРАСИМИР КОЙЧЕВ БОЯДЖИЕВ 7FD8DD57B86E[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН АНТОНОВ ОБРЕТЕНОВ 9F44CFB5B051[..](ДФЗ|ТР)
КОЙЧО КОЕВ БОЯДЖИЕВ 6BCB7C02B685[..](ДФЗ|ТР)
НЮ ИТ И ИНЖЕНЕРИНГ NYU IT I INZHENERING 130927434(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB342216[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A13467[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Атанасов Недев D87EE3E43600[..](ДФЗ|ТР)
Ива Симеонова Александрова D52249145588[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593(ДФЗ|ТР)
АТИ КОНСУЛТ АТИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33 АТИ КОНСУЛТ ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ 47E852D3BC26[..](ДФЗ|ТР)
АТИ КОНСУЛТ ATI KONSULT 175229925(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв.ПАВЛОВО-БЪКСТОН ул.ПРЕКИ ПЪТ 16-18,ВХ.Б,ОФИС 2 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ C28CCD5C9FFB[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ХРИСТО БОТЕВ 509-ТА 10А ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТОВ E0980AC2EBDC[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ EVRO DEKRET 175393312(ДФЗ|ТР)
ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 ул. КАПРИЕЛ КАПРИЕЛОВ 260 1 ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ПЕРЧИКЛИЙСКИ 4B369613DFDD[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕВЛОГИЕВ 39AFB38833F9[..](ДФЗ|ТР)
ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ 20 А ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО DIZAYN GRUP STUDIO 175385689(ДФЗ|ТР)
АСАНТИ АСАНТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 415 Г АСАНТИ ЕООД ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ КОСТАДИНОВ 5EC036830882[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТАЛ СГ КАПИТАЛ СГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 415 Г ТОМИСЛАВ НАЙДЕНОВ ФИЛИПОВ F90E8ED31D56[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ЕВГЕНИЕВ КОСТАДИНОВ 294C29803C27[..](ДФЗ|ТР)
ТОМИСЛВ НАЙДЕНОВ ФИЛИПОВ F90E8ED31D56[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТАЛ СГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 16 Е АСАНТИ ASANTI 201618642(ДФЗ|ТР)
ВЕКТОР - ИНЖ. ПЕТКО СЕЧКОВ ВЕКТОР - ИНЖ. ПЕТКО СЕЧКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Георги Брегов 8 А ВЕКТОР - ИНЖ. ПЕТКО СЕЧКОВ ЕТ Петко Георгиев Сечков E6E2FE66A941[..](ДФЗ|ТР)
ВЕКТОР - ИНЖ. ПЕТКО СЕЧКОВ 822085801(ДФЗ|ТР)
СЕЧКОВ 1 200569975(ДФЗ|ТР)
ВЕКТОР - ИНЖ. ПЕТКО СЕЧКОВ VEKTOR - INZH. PETKO SECHKOV 822085801(ДФЗ|ТР)
КЕЙБЪЛ ТЕХ КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕН. КОЛЕВ 24 КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД ДЕСИМИР НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ 16AFFAE45957[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРОМИР ВЛАДИМИРОВ ДОБРЕВ D5C96EF5A917[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АТАНАСОВ БОНЕВ BC31CBC734C7[..](ДФЗ|ТР)
КЕЙБЪЛ ТЕХ KEYBAL TEH 103937876(ДФЗ|ТР)
ПИМО - СВ ПИМО - СВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 8 ПИМО - СВ ООД СПАС НЕШЕВ ГЕРГОВ 1FDF7B6252D9[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ПРОДАНОВ B18AA12061E2[..](ДФЗ|ТР)
Нешко Спасов Гергов AC29779761FB[..](ДФЗ|ТР)
ПИМО - СВ PIMO - SV 112003845(ДФЗ|ТР)
СИТИ КОМПЮТЪР - АЛЕКС СИТИ КОМПЮТЪР - АЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. СРЕДЕЦ 57 СИТИ КОМПЮТЪР - АЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 АНТОН ЧЕХОВ 8 СИТИ КОМПЮТЪР - АЛЕКС ЕООД АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТИНКИН 385E35BF36D0[..](ДФЗ|ТР)
СИТИ КОМПЮТЪР - АЛЕКС SITI KOMPYUTAR - ALEKS 115873246(ДФЗ|ТР)
ЗАПРЯНОВИ - 03 ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД ВАКРИЛ ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ BAB1129B8072[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВАКРИЛОВ ЗАПРЯНОВ 7344286DF56A[..](ДФЗ|ТР)
ЗАПРЯНОВИ - 03 ZAPRYANOVI - 03 115816551(ДФЗ|ТР)
МАКСИ КОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ МАКСИ КОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Янтра 12 МАКСИ КОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ ООД НИКОЛА ГУРКОВ ЦОЧЕВ BBF91D4B0F3B[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА-ЦОЧЕВА 1043D905EFA0[..](ДФЗ|ТР)
МАКСИ КОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ MAKSI KONSULT- BALGARIYA 201638709(ДФЗ|ТР)
АКВА КОНСУЛТИНГ АКВА КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 СТАРА ЗАГОРА 2 АКВА КОНСУЛТИНГ ЕООД ХЮСЕИН ХАСАН ЕНГЕР 1A3650626CDD[..](ДФЗ|ТР)
АКВА КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ул. Стара Планина 2 АКВА КОНСУЛТИНГ AKVA KONSULTING 201077998(ДФЗ|ТР)
ЕВРО КОНТРОЛ ЕВРО КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 134 В ЕВРО КОНТРОЛ ЕООД НОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА-ШИЛЬОВА E214FCCBA64A[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ЯНКО САКЪЗОВ 17 ЕВРО КОНТРОЛ EVRO KONTROL 115654423(ДФЗ|ТР)
Проджект Партнерс и Ко Проджект Партнерс и Ко ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Пирин 91 Проджект Партнерс и Ко ООД Роман Иванов Воински CCB1ACD70293[..](ДФЗ|ТР)
Проджект Партнерс ООД 175230589(ДФЗ|ТР)
Пегас ТС ООД 130967293(ДФЗ|ТР)
Арте Каза ЕООД 131246054(ДФЗ|ТР)
Проджект Партнерс и Ко ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Дървеница Проф. Георги Брадистилов 6 0 0 Проджект Партнерс и Ко ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Дървеница ул. Проф. Георги Брадистилов 6, офис 5.2 ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС 175230589(ДФЗ|ТР)
Проджект Партнерс и Ко Prodzhekt Partners i Ko 175387081(ДФЗ|ТР)
СТУДИО ПИК СТУДИО ПИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София КРАСНО СЕЛО 8 Б СТУДИО ПИК ЕООД КОСЬО ЕНЧЕВ КОСЕВ 8E06AADB3D82[..](ДФЗ|ТР)
СТУДИО ПИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЙОРДАН НЕНОВ 14 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДЕЛЧЕВ 65231E540EB4[..](ДФЗ|ТР)
СТУДИО ПИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Йордан Ненов 14 СТУДИО ПИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 АСЕН ЗЛАТАРЕВ 12 СТУДИО ПИК STUDIO PIK 202992664(ДФЗ|ТР)
АГРИКО КОНСУЛТ АГРИКО КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ГОРСКИ ПЪТНИК 56 АГРИКО КОНСУЛТ ООД СИМЕОН ИВАНОВ МАРКОВ 62995A60952F[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ИЛИЕВ МАНЧЕВ ABB4264BAB65[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ИЛИЕВ ИЛИЕВ 1E7B048AC5F3[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ЗЛАТЕВ ПЕТКОВ DE5F559FFC20[..](ДФЗ|ТР)
АГРИКО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ПОСТОЯНСТВО 67А АГРИКО КОНСУЛТ AGRIKO KONSULT 030229033(ДФЗ|ТР)
ПАРТРЕЙД ПАРТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ ж.к. ОВЧА КУПЕЛ бл. 510 вх.А ет.8 ап.31 ПАРТРЕЙД ООД ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ B4805E406854[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 86D97EEDF3CA[..](ДФЗ|ТР)
ПАРТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Овча купел 510 А ПАРТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Черни връх 158 ПАРТРЕЙД PARTREYD 112062174(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 603 154 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 603 154 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 225 488 лв./BGN
Проект: " Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство град Лъки. " виж доставчиците
Община Лъки

ЕИК ID: 000614967
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 450794
Община Лъки ДЖИ СИ АР ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 34 ДЖИ СИ АР ЕООД БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ A793778FC8EB[..](ДФЗ|ТР)
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД 040463255(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ВИХРЕН 10 Корпоративна Търговска Банка АД 831184677(ДФЗ|ТР)
РЕВЪРС АД МЕДИЯ 201039780(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР 831280864(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР DZHI SI AR 831280864(ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА ...
Община Лъки ДЖИ СИ АР ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 34 ДЖИ СИ АР ЕООД БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ A793778FC8EB[..](ДФЗ|ТР)
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД 040463255(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ВИХРЕН 10 Корпоративна Търговска Банка АД 831184677(ДФЗ|ТР)
РЕВЪРС АД МЕДИЯ 201039780(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР 831280864(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР DZHI SI AR 831280864(ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА ИНЖЕНЕРИНГ АЛБЕНА ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ДАМЕ ГРУЕВ 1 Б АЛБЕНА ИНЖЕНЕРИНГ ООД ХРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ТУРЛАШКА 5C62BADFDEEC[..](ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 3A2385849DC4[..](ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 БЕЛИ БРЕЗИ ВОРИНО 17 17 АЛБЕНА ИНЖЕНЕРИНГ ALBENA INZHENERING 201039346(ДФЗ|ТР)
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ОТЕЦ ПАИСИЙ 58 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД АНЕЛИЯ ЦВЕТКОВА МИНКОВА ED951F56AB4A[..](ДФЗ|ТР)
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ IZDATELSKA KASHTA AB 833034039(ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. МИЛЕВИ СКАЛИ 4 АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ООД ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА 2ADF858E6400[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ EAC75632A15C[..](ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Средец 31А Тодор Стефанов Недковски 5A7C71D21C5E[..](ДФЗ|ТР)
АРХИТЕКТУРА И НАСЛЕДСТВО ARHITEKTURA I NASLEDSTVO 160051040(ДФЗ|ТР)
НИКО - НИКО ЗАНГОВ НИКО - НИКО ЗАНГОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Лясковец 5140 ул. БОЖУР 9 НИКО - НИКО ЗАНГОВ ЕТ НИКО ХРИСТОФОРОВ ЗАНГОВ D503B3BFD4E7[..](ДФЗ|ТР)
НИКО - НИКО ЗАНГОВ NIKO - NIKO ZANGOV 040220488(ДФЗ|ТР)
СИС ЕКСПРЕС СИС ЕКСПРЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. АРСЕНАЛСКИ 31 СИС ЕКСПРЕС ООД СВЕТЛА АНДОНОВА НИКОЛОВА 36203DB021F2[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА ЛУКОВА 3F271EC00E16[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ХРИСТОВ ГРОЗДАНОВ C90A920A6CC7[..](ДФЗ|ТР)
СИС ЕКСПРЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Южен Парк ул. Димитър Хаджикоцев 110 3 СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА ЛУКОВА 672076436(ДФЗ|ТР)
СИС ЕКСПРЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул. Николай Хайтов 2 Милена Руменова Шопова 3772E9BA9B08[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА РУМЕНОВА ШОПОВА 3772E9BA9B08[..](ДФЗ|ТР)
СИС ЕКСПРЕС SIS EKSPRES 175032187(ДФЗ|ТР)
АС - ЕВРОКОНСУЛТ АС - ЕВРОКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 СТОЮ Н. ШИШКОВ 2 АС - ЕВРОКОНСУЛТ ООД АНГЕЛИНА КИРОВА ГЕОРГИЕВА 5E858E248A7F[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОЗАР БОРИСОВ ШУМАНОВ A8F405301430[..](ДФЗ|ТР)
АС - ЕВРОКОНСУЛТ AS - EVROKONSULT 115816829(ДФЗ|ТР)
ТРИДИ ТРИДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. АРСЕНАЛСКИ 31 ТРИДИ ООД КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ 17FA2868C8D3[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА ЛУКОВА 3F271EC00E16[..](ДФЗ|ТР)
ТРИДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул.Арсеналски 31 ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ 2DB9FAC30D16[..](ДФЗ|ТР)
ТРИДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Южен парк ул.Димитър Хаджикоцев 110 3 СВЕТЛА АНДОНОВА НИКОЛОВА 36203DB021F2[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ХРИСТОВ ГРОЗДАНОВ C90A920A6CC7[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ, и СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА ЛУКОВА 3F271EC00E16[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА АНДОНОВА НИКОЛОВА, и ИВАН ХРИСТОВ ГРОЗДАНОВ C90A920A6CC7[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА ЛУКОВА 36203DB021F2[..](ДФЗ|ТР)
ТРИДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул.Николай Хайтов 2 КОНСТАНТИН РАДЕВ КАВАЛДЖИЕВ 512870B48D38[..](ДФЗ|ТР)
Светлана Андонова Николова 36203DB021F2[..](ДФЗ|ТР)
ТРИДИ TRIDI 131388018(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красно село; ул.Бузлуджа 29,офис2 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AE[..](ДФЗ|ТР)
КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД 131524330(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Бузлуджа 29 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Бузлуджа 29 Интер консулт Нова” ЕООД 131524330(ДФЗ|ТР)
Любена Каменова Димитрова 5F37CC3388A3[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП INTER KONSULT GRUP 175281886(ДФЗ|ТР)
ДИТ КОНСУЛТ ДИТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 СТУДЕНСКИ ГРАД 56 Б ДИТ КОНСУЛТ ЕООД ДИМИТЪР ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ 2233EF2EADCD[..](ДФЗ|ТР)
ДИТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 1 110 В СВЕТЛА БОРИСОВА ТРЕНДАФИЛОВА 1CA64023C376[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ПЕНЧЕВ 8638A2FBDD02[..](ДФЗ|ТР)
ДИТ КОНСУЛТ DIT KONSULT 175419045(ДФЗ|ТР)
ХИТБИЛДИНГ ХИТБИЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Припек 6858 ул. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 38 ХИТБИЛДИНГ ЕООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХИТОВ 56CEC9FBB25F[..](ДФЗ|ТР)
ХИТБИЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 120-Д Мартин Стоянов Янев B27C56FB6035[..](ДФЗ|ТР)
ХИТБИЛДИНГ HITBILDING 200931146(ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ж.к. ХИПОДРУМА бл. 109 вх.В ет.1 ап.1 ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД РАШКО ЩЕРЕВ МИРЧЕВ 54EBBFB50F66[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТИАНИЯ ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА 5C0B93F6FDFC[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ АСЕНОВ ТАНЧЕВ CE251D330AFA[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ЯНКОВА НАЛБАНТОВА 2342EA1959D7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ЯНКОВА НАЛБАНТОВА - КОКОШАРОВА 2342EA1959D7[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ EVROKONTROL INZHENERING 175227760(ДФЗ|ТР)
МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 149 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ 7CC446488599[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ METALIK - IVAN MIHAYLOV 020362576(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 20 А СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД БОГДАНКА ДАВИДКОВА ТЕРЗИЙСКА 06BB71FD6C53[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ STROYKONSULT 104614395(ДФЗ|ТР)
БИО ЕКО ПЕЛЕТИ БИО ЕКО ПЕЛЕТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дълбок извор 4280 ул.1- ВА 47 БИО ЕКО ПЕЛЕТИ ЕООД ПЕТЯ ЯНКОВА НАЛБАНТОВА - КОКОШАРОВА 2342EA1959D7[..](ДФЗ|ТР)
БИО ЕКО ПРОДУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дълбок извор 4280 ул.1- ВА 47 БИО ЕКО ПРОДУКТ ЕООД ПЕТЯ ЯНКОВА НАЛБАНТОВА 2342EA1959D7[..](ДФЗ|ТР)
БИО ЕКО ПЕЛЕТИ BIO EKO PELETI 201067961(ДФЗ|ТР)
ЯВОР - ИД ЯВОР - ИД АД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. ВЪЗРОЖДЕНЦИ 6 ЯВОР - ИД АД СЕРОП САРКИС АДЖЕМЯН 700C2129D909[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ 4E1715A57FC5[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ 8305A24AD38B[..](ДФЗ|ТР)
ВИТЕКС-90 ЕООД 030236597(ДФЗ|ТР)
ВАНГЕЛ ЯНЕВ БИКОВ 648E028B7C95[..](ДФЗ|ТР)
Стоянка Илиева Веселинова 094FC712BF12[..](ДФЗ|ТР)
Мъгърдич Хачик Язъджиян 2B16F4AE6F3D[..](ДФЗ|ТР)
Румяна Георгиева Танова C5CAE076A68B[..](ДФЗ|ТР)
Петя Георгиева Тодорова 0454D059052A[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР - ИД YAVOR - ID 825395602(ДФЗ|ТР)
ВИНИ ВИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 177 Б ВИНИ ЕООД ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ 2DC392C2D936[..](ДФЗ|ТР)
ВИНИ VINI 115614293(ДФЗ|ТР)
КА ЕЛ ОФИС КА ЕЛ ОФИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1137 вилна зона Косанин дол 999 КА ЕЛ ОФИС ООД КРЕМЕНА ДИМОВА НАЧЕВА 7CEAA04A2150[..](ДФЗ|ТР)
ЛАТИНКА АТАНАСОВА МУШЕВА 0DDE28C76F22[..](ДФЗ|ТР)
КА ЕЛ ОФИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. Андрей Ляпчев 4 КА ЕЛ ОФИС KA EL OFIS 200799937(ДФЗ|ТР)
СЕТ КОНСУЛТ СЕТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ОБОРИЩЕ 21 СЕТ КОНСУЛТ ЕООД САВА БОГДАНОВ ТАЧЕВ DE6904D0A4D9[..](ДФЗ|ТР)
СЕТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ 14 СЕТ КОНСУЛТ SET KONSULT 160059577(ДФЗ|ТР)
ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 16 ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 60 Б ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД БОЙКО СТАНКОВ СТОЯНОВ A0FB5BA2D31D[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ 6EEC1CECF332[..](ДФЗ|ТР)
ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Димитър Шишманов 11 ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО КАРПАТИ 10, магазин 4 ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС HEDLAYT KOMYUNIKEYSHANS 130995713(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 593 741 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 593 741 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 551 639 лв./BGN
Проект: "Ландшафтно устройство и озеленяване на обществен парк "Гейзер", кв.61 парцел XIV по плана на Сапарева баня" виж доставчиците
Община Сапарева баня

ЕИК ID: 000261616
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392515
Община Сапарева баня ПЕРУН - ККБ ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 20 ет.3 ап.9 ПЕРУН - ККБ ЕООД КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ E8EF5EFBE63D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Д-р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ 22 ПЕРУН - ККБ PERUN - KKB 101729823(ДФЗ|ТР)
ВЕА КОНСУЛТ ВЕА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО ...
Община Сапарева баня ПЕРУН - ККБ ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 20 ет.3 ап.9 ПЕРУН - ККБ ЕООД КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ E8EF5EFBE63D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРУН - ККБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Д-р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ 22 ПЕРУН - ККБ PERUN - KKB 101729823(ДФЗ|ТР)
ВЕА КОНСУЛТ ВЕА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ БУЛ.СИТНЯКОВО 79 ВЕА КОНСУЛТ ЕООД АТАНАСКА АТАНАСОВА ПЕПЕЛЯНКОВА A0EC31E3BAE7[..](ДФЗ|ТР)
ВЕА КОНСУЛТ VEA KONSULT 201577494(ДФЗ|ТР)
НЕОСТРОЙ НЕОСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ж.к. ПАВЛОВО, ул. КАРАМФИЛ №4, ет.2 НЕОСТРОЙ ООД ИСКРЕН ПЕТКОВ ПАШОВ 7F6978FFCFC2[..](ДФЗ|ТР)
ДИНКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ 92614E3C9E00[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ D7B4CB620427[..](ДФЗ|ТР)
НЕОСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. КАРАМФИЛ НЕОСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 41А ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ГЕРГИНОВ A61C7B72F72F[..](ДФЗ|ТР)
НЕОСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Дамян Груев 20 НЕОСТРОЙ NEOSTROY 175056989(ДФЗ|ТР)
2002 - КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ 2002 - КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. МЛАДЕЖКА бл. 32 вх.Е ет.1 ап.76 2002 - КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ЕТ КОНСТАНТИН ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ 2B857DC7AA7C[..](ДФЗ|ТР)
2002 - КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Трошево 32 Е 2002 - КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ 2002 - KONSTANTIN DIMITROV 103592978(ДФЗ|ТР)
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 район КРАСНО СЕЛО, ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 В АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ РЪЖЕВ 791AEF009B5B[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 11ABC0B61CF7[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПЕШЕВ 50DD0F48E98D[..](ДФЗ|ТР)
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Златица 2080 ТАТЯНА ТОМОВА ТЕРЗИЕВА 8D5BB5ED257A[..](ДФЗ|ТР)
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 САМОКОВСКО ШОСЕ 2 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 7 Б АНЕТА ИВАНОВА АРСОВА-МУТАФЧИЕВА 9181FC7022FB[..](ДФЗ|ТР)
СНЕЖАНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА 41B31BAD3A9A[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВЕЯ ДЕЛЧЕВА ПАВЛОВА EC76A7904F39[..](ДФЗ|ТР)
Стефан Георгиев Вутов F49B0F79E0DF[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Георгиев Джамбазки 93E1A108ED29[..](ДФЗ|ТР)
Атанас Кръстев Котларов 1A66020BCA78[..](ДФЗ|ТР)
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 128 ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ 38B839C6532A[..](ДФЗ|ТР)
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС AVTOMAGISTRALI HEMUS 831643461(ДФЗ|ТР)
ТУСКО ТУСКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул.ПИРИН 5 ТУСКО ЕООД ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГАЛЬОВ E002DC7B1A69[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.МАРИЯ ИГНАТОВА - ТУСКО 819361360(ДФЗ|ТР)
ТУСКО 109608346(ДФЗ|ТР)
ТУСКО TUSKO 109608346(ДФЗ|ТР)
ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ДИАНАБАД ул.КРУМ КЮЛЯВКОВ 25 А ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ООД СИМЕОН ОГНЯНОВ БОНЧЕВ 8BC74FFF4190[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ FCAFAE65C44E[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ДИАНАБАД ул.КРУМ КЮЛЯВКОВ 25 А ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ES TI ES PARTNARS 200259282(ДФЗ|ТР)
ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 303 А ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ 5E8431089692[..](ДФЗ|ТР)
ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. Маслиново клонче 2 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Средна гора 84-86 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. „Маслиново клонче” 2 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ DI EM AY DIVELOPMANT 201557566(ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТСТРОЙ 2007 ПРОЕКТСТРОЙ 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 ЗАПАДЕН ПАРК ул.СУХОДОЛСКА 2 5 1 ПРОЕКТСТРОЙ 2007 ЕООД КИРИЛ ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ 768E44862ACD[..](ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТСТРОЙ 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 224 А ПРОЕКТСТРОЙ 2007 PROEKTSTROY 2007 175302586(ДФЗ|ТР)
ТОПЛИК ТОПЛИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ул.БУКОРСКА 32 ТОПЛИК ООД КРАСИМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ D5948E607348[..](ДФЗ|ТР)
КЛИМЕНТ СВЕТОСЛАВОВ СЕИЗОВ 8E83D5B94A37[..](ДФЗ|ТР)
ТОПЛИК ЕООД ТОПЛИК TOPLIK 130358132(ДФЗ|ТР)
ЕКОНСУЛТ-11 ЕКОНСУЛТ-11 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДРУЖБА 311 Ж ЕКОНСУЛТ-11 ЕООД МАРИНЕЛА ПЕТРОВА ЖУКОВА 76AB58D087F0[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОНСУЛТ-11 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА І 105 В РУМЕН ЕЛЕНКОВ ПЕТРОВ EFA8336D9FF3[..](ДФЗ|ТР)
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД 121554961(ДФЗ|ТР)
Румен Еленков Петров 201641121(ДФЗ|ТР)
ЕКОНСУЛТ-11 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ЖОРЖ ДАНТОН 45 ЕКОНСУЛТ-11 EKONSULT-11 201641121(ДФЗ|ТР)
АТЕРА АТЕРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. БЪЛГАРИЯ 60В АТЕРА ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 9D3CF0EB2800[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 4FCABA0E1952[..](ДФЗ|ТР)
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 131463734(ДФЗ|ТР)
Кирил Христов Зарев 4C9781B30C9F[..](ДФЗ|ТР)
Кирил Цветанов Грозданов B4015201FF5F[..](ДФЗ|ТР)
АТЕРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Христо Смирненски 1 Г Цветалина Тодорова Георгиева 51BFC606F56B[..](ДФЗ|ТР)
АТЕРА ATERA 175143383(ДФЗ|ТР)
ГЛЕН КОНСУЛТ ГЛЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 р-н Младост, ж.к. Младост І 23 1 ГЛЕН КОНСУЛТ ЕООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ F57FCE7A73D9[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИРА ВЕЛИЗАРОВА МАРКОВА C7856018D258[..](ДФЗ|ТР)
ГЛЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Лозенец ул. Джеймс Баучер 77 ГЛЕН КОНСУЛТ GLEN KONSULT 200345297(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ КОМЕРС УНИВЕРСАЛ КОМЕРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ВОЕННА РАМПА ПРОФЕСОР ИВАН ГЕОРГОВ 1А УНИВЕРСАЛ КОМЕРС АД ГЕОРГИ КИРИЛОВ КУЗМАНОВ 638245CC1D07[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНА ЛЮБЕНОВА МИЛАНОВА 8A168C589F7C[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА 257B60CE66C5[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ЧАВДАРОВ МИЛАНОВ D5495E4F9225[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА - КОМАТИНСКА 257B60CE66C5[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯНКА ЧАВДАРОВА МИЛАНОВА 69F92853BDA3[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ КОМЕРС UNIVERSAL KOMERS 121016051(ДФЗ|ТР)
МЕЛИ - М МЕЛИ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.БАДЕМИТЕ 5 МЕЛИ - М ООД МАРИЯНА МИТКОВА ВИКИЕВА A2C6A171B9A8[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВИКИЕВ B4C6B2AE92BD[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛИ - М MELI - M 115892855(ДФЗ|ТР)
ИНФРАСТРОЙГРУП ИНФРАСТРОЙГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Невястата ул.Орфей 3 2 Б ИНФРАСТРОЙГРУП ООД МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ 77B0ACE60473[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН ДАНАИЛОВ КОСТАДИНОВ 6CBC3CA21D21[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРАСТРОЙГРУП INFRASTROYGRUP 120557292(ДФЗ|ТР)
ХЪНИТЕК ТЕХНОЛЪДЖИС ХЪНИТЕК ТЕХНОЛЪДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Самуил 82 ХЪНИТЕК ТЕХНОЛЪДЖИС ООД ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ ГЕОРГИЕВ 6E60B0DF3BD1[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ВЕЛКОВ DFA1E145B8D5[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДРЕНЧЕВ 0E503C4C1423[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЙОВ МИЛЕНКОВ AB327ADE3863[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ 1179C41AD19D[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР МАРИНОВ КОЛОВ 442E904A8363[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЙОВ МИЛЕНКОВ, - 400 лв. / ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ ГЕОРГИЕВ - 2000 лв. 6E60B0DF3BD1[..](ДФЗ|ТР)
ОТ ГЕОРГИ СТОЙОВ МИЛЕНКОВ - ДИМИТЪР МАРИНОВ КОЛОВ, - 400 лв.; ОТ ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ ГЕОРГИЕВ - КАКТО СЛЕДВА: ДИМИТЪР МАРИНОВ КОЛОВ, - 600лв. / ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ, - 400 лв. / НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДРЕНЧЕВ, - 500 лв. / БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ - 500 лв. 1179C41AD19D[..](ДФЗ|ТР)
ХЪНИТЕК ТЕХНОЛЪДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б5 6 Б АННА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА 3BDDD3B12252[..](ДФЗ|ТР)
ХЪНИТЕК ТЕХНОЛЪДЖИС HANITEK TEHNOLADZHIS 131151179(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт Т 7 консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ 2 А Т 7 консулт ЕООД ЖИВКО НИКОЛОВ ТЕНЕВ 8C35B76C548B[..](ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Фр. Жолио Кюри 18 РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХОРЕВ 06ECF2FCF829[..](ДФЗ|ТР)
МИКС КОНСУЛТ 040790837(ДФЗ|ТР)
МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ 200449564(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт 200007801(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт T 7 konsult 200007801(ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ж.к. ХИПОДРУМА бл. 109 вх.В ет.1 ап.1 ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД РАШКО ЩЕРЕВ МИРЧЕВ 54EBBFB50F66[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТИАНИЯ ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА 5C0B93F6FDFC[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ АСЕНОВ ТАНЧЕВ CE251D330AFA[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ЯНКОВА НАЛБАНТОВА 2342EA1959D7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ЯНКОВА НАЛБАНТОВА - КОКОШАРОВА 2342EA1959D7[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ EVROKONTROL INZHENERING 175227760(ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ ИНФРАКОНСТРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ИЗТОК ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 29 Г ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ИВО ТОНЕВ ГАДЖОВ 8AFC70F82B0C[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВАНА КИРИЛОВА ГАДЖОВА A5B43BA7F0DB[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ INFRAKONSTRUKT 200580377(ДФЗ|ТР)
ЦВЕТА - ЦВЕТАНКА САВОВА ЦВЕТА - ЦВЕТАНКА САВОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ж.к. ЛЮЛИН 10 бл. 169 вх.Б ет.5 ап.28 ЦВЕТА - ЦВЕТАНКА САВОВА ЕТ ЦВЕТАНКА САВОВА ЛАЛОВА 0C82431D3BE7[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТА - ЦВЕТАНКА САВОВА TSVETA - TSVETANKA SAVOVA 121087408(ДФЗ|ТР)
ВИА-ПЛАН ВИА-ПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КАЗБЕК 41А ВИА-ПЛАН ЕООД ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ПЕНЕВА AF4558F68D1B[..](ДФЗ|ТР)
ВИА-ПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.ТОДОР КАБЛЕШКОВ 55 А ВИА-ПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 55 А ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕНЕВ 46341E0ACD56[..](ДФЗ|ТР)
ВИА-ПЛАН VIA-PLAN 831241014(ДФЗ|ТР)
СТУДИО БЛЕНД СТУДИО БЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. РУСАЛКА 14 ет.2 СТУДИО БЛЕНД ООД МЕТОДИ ЛЮБОМИРОВ ЕВСТАТИЕВ BCA2B05F6C3D[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИНОВ 1F31A2A662B5[..](ДФЗ|ТР)
СТУДИО БЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. Хан Омуртаг 82 СТУДИО БЛЕНД STUDIO BLEND 121893723(ДФЗ|ТР)
АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДЖОВАНИ ГОРИНИ 2 ет.1 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТКОВ 3CAF342302F5[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД 131216367(ДФЗ|ТР)
АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Свиленица 15 ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА A0910B3BFC83[..](ДФЗ|ТР)
АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76А АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ AR EL KEY KONSULTING 175063026(ДФЗ|ТР)
ЕВРО-ТРЕЙД М ЕВРО-ТРЕЙД М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Цанко Церковски 39 ЕВРО-ТРЕЙД М ООД ПЕНЧО НЕДКОВ МАРИНОВ F4690DADE339[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВА НЕДКОВА МАРИНОВА 4261ABBDEBDD[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО-ТРЕЙД М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БАЧО КИРО 9Г ЕВРО-ТРЕЙД М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Бачо Киро 9Г ЕВРО-ТРЕЙД М EVRO-TREYD M 121814875(ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ 774782AA9F06[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ 57BE70F1E80A[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ B6B93790AF84[..](ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев (сграда Крит) 22 В КАРО ТРЕЙДИНГ KARO TREYDING 131070485(ДФЗ|ТР)
АДОРИА КОНСУЛТ АДОРИА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ж.к. СВЕТА ТРОИЦА ул. ГАБРОВО бл. 379 вх.В ап.29 АДОРИА КОНСУЛТ ЕООД ДИМО НИКОЛАЕВ МИНДОВ 7C8B5ACDEC3B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ FB4AB83DA007[..](ДФЗ|ТР)
АДОРИА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Сторгозия 92 Ж ДИАН ЛАЛЕВ ЛАЛЕВ 49141D8A9014[..](ДФЗ|ТР)
АДОРИА КОНСУЛТ ADORIA KONSULT 175357483(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРИОРС ИНТЕРИОРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. АВИЦЕНА 22 ИНТЕРИОРС ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ ХАНДЖИЕВ E7FDD9B5CFF0[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРИОРС INTERIORS 200448354(ДФЗ|ТР)
СОФИЯСТРОЙИНВЕСТ СОФИЯСТРОЙИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Надежда 105 В СОФИЯСТРОЙИНВЕСТ ЕООД СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА A034C924DAEC[..](ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188(ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА БЛАГОЕВА A034C924DAEC[..](ДФЗ|ТР)
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД 831558413(ДФЗ|ТР)
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
СОФИЯСТРОЙИНВЕСТ SOFIYASTROYINVEST 175238625(ДФЗ|ТР)
ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ГОРИЦА 6 ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ ООД АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ 1B4E8C8A4836[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ 4B731A760C40[..](ДФЗ|ТР)
ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ГАЛИЧИЦА 37 А ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ PI END DI STROY 131552873(ДФЗ|ТР)
Фънки плюс Фънки плюс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 Младост 2 262 Фънки плюс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Младост 2 262 Фънки плюс ЕООД Десислава Борисова Йорданова 41F5F821B272[..](ДФЗ|ТР)
Пенка Илиева Видова E66B46C036B7[..](ДФЗ|ТР)
Десислава Йорданова Борисова 41F5F821B272[..](ДФЗ|ТР)
Фънки плюс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 73 Фънки Плюс ЕООД 200765493(ДФЗ|ТР)
Мегалан ООД 111548860(ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ВИТКОВ ВИДОВ 4C3DBAE22EB1[..](ДФЗ|ТР)
Иво Петров Джоков 38437AE1DFFF[..](ДФЗ|ТР)
Фънки плюс Fanki plyus 200765493(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 566 174 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 566 174 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 452 304 лв./BGN
Проект: Подобряване на обществената инфраструктура и уличната мрежа в община Димово виж доставчиците
Община Димово

ЕИК ID: 000159554
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 407221
Община Димово АКВА МЕДЖИК АКВА МЕДЖИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. БОНОНИЯ бл. 6 вх.Г ап.76 АКВА МЕДЖИК ЕООД СТЕФЧО ДИМИТРОВ ВЪЛОВ C13EB0799C87[..](ДФЗ|ТР)
АКВА МЕДЖИК AKVA MEDZHIK 105587129(ДФЗ|ТР)
ТЕСАРАКТ ГРУП ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. БОЙЧО ВОЙВОДА 3 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ...
Община Димово АКВА МЕДЖИК АКВА МЕДЖИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ж.к. БОНОНИЯ бл. 6 вх.Г ап.76 АКВА МЕДЖИК ЕООД СТЕФЧО ДИМИТРОВ ВЪЛОВ C13EB0799C87[..](ДФЗ|ТР)
АКВА МЕДЖИК AKVA MEDZHIK 105587129(ДФЗ|ТР)
ТЕСАРАКТ ГРУП ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. БОЙЧО ВОЙВОДА 3 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА 47EC1FC2C703[..](ДФЗ|ТР)
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 6 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ. ПАПРАТ 17А ТЕСАРАКТ ГРУП TESARAKT GRUP 131382428(ДФЗ|ТР)
АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ИВАН ДЕНКООГЛУ 1 АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ ЕООД РАДОСЛАВА СТЕФАНОВА ИЛЧЕВА 547039F1854A[..](ДФЗ|ТР)
АР ЕНД АЙ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул. Доктор Любен Русев 22 АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ AR END AY PROPARTI 175251448(ДФЗ|ТР)
ВЕНТО КОНСУЛТ ВЕНТО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. КРУМ ПОПОВ 28 А ВЕНТО КОНСУЛТ ЕООД ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ E9FD2A5E8981[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНТО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Кораб планина 46 ВЕНТО КОНСУЛТ VENTO KONSULT 130538504(ДФЗ|ТР)
РЕАЛИТИ ТЕРМ РЕАЛИТИ ТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 РЕАЛИТИ ТЕРМ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 8821A69C15CD[..](ДФЗ|ТР)
РЕАЛИТИ ТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Брусен 2185 местн. ДОЛНА СЛАТИНА МАРЕК НАЙДЕНОВ ЛУКАНОВ C62FAC3ECD8C[..](ДФЗ|ТР)
МАРЕК НАЙДЕНОВ ЛУКАНОВ C62FAC3ECD8C[..](ДФЗ|ТР)
РЕАЛИТИ ТЕРМ REALITI TERM 131072372(ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.РИЛСКА 14 ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ CF983C702815[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ЯНЧЕВ ОВАГЕМОВ 45720F462E36[..](ДФЗ|ТР)
МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ 00D62E26A915[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ 4BADE8320164[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕХЛИВАНОВ 53FE2AF52EF1[..](ДФЗ|ТР)
ПОНС-ХОЛДИНГ АД 102064401(ДФЗ|ТР)
РОСИЦА ЛЮБЕНОВА МАКЕДОНСКА-СТОЕВА 5EE6FCA4CA70[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ 0B6B4122191E[..](ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 102907182(ДФЗ|ТР)
НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД 121856059(ДФЗ|ТР)
ТОКУДА БАНК АД 813155318(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 121856059(ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТОВ 93F06BD836AD[..](ДФЗ|ТР)
САЛФОРД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП ИНК-САЩ ДЕЛАУСЪР 710C9C19D887[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ВАНКОВ 8605C315C362[..](ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 102907182(ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД 831663282(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ 4D99ECB3645E[..](ДФЗ|ТР)
МАГДАЛИНА ТОДОРОВА ВОДЕНИЧАРОВА C12C3F03B2D8[..](ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059(ДФЗ|ТР)
ПЪТНА КОМПАНИЯ АД 128515021(ДФЗ|ТР)
ЦВЕТА КАЛУСТ КАЛУСТЯН-БАКЪРДЖИЕВА D3D089B68077[..](ДФЗ|ТР)
САЛФОРД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП ИНК - САЩ ДЕЛАУЕЪР 31E03F53A2E4[..](ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТБАНК АД 831663282(ДФЗ|ТР)
КОСТА РАЙЧЕВ КОСТОВ EDCD809D0209[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕРИ ТОШОВ МЛАДЕНОВ AAC040BDCABE[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 0AB5A27FFAC3[..](ДФЗ|ТР)
„Българска банка за развитие” АД 121856059(ДФЗ|ТР)
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ СИМИДЧИЕВ 5CB85462D635[..](ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. Шипченски проход 9 СТАНИМИР БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ 789D2F4DBC05[..](ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД ГЕОРГИ МИЛКОВ МИЛКОВ 1FAC89AA53FC[..](ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. Чаталджа 3 ЙОАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА 1017372DC2FF[..](ДФЗ|ТР)
Рахила Кръстева Аврамова CF0EAB63360D[..](ДФЗ|ТР)
Михаил Красимиров Антонов 929AFEB0B4F8[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИРАЗЧИЙСКИ A0DBA62A2481[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ ИВКОВ 0E31BA27175E[..](ДФЗ|ТР)
Александър Пенчев Линов 981AF8A1F0C2[..](ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Лозенец бул.Арсеналски 105 ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PONSSTROYINZHENERING 102907182(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 548 106 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 548 106 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 517 977 лв./BGN
Проект: Рехабилитация и реконструкция на улица ОТ 158, ОТ 160, ОТ 162, ОТ 142 и ОТ 28, по плана на град Хаджидимово и ОТ 16 до ОТ 45 по плана на село Абланица и рехабилитация на Градски парк - гр. Хаджидимово - общ. Хаджидимово виж доставчиците
Община Хаджидимово

ЕИК ID: 000025014
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 417987
Община Хаджидимово МЕЯ МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 43 МЕЯ ЕООД АНГЕЛ КОЛЕВ САРАНДИЕВ 18B190571694[..](ДФЗ|ТР)
Нели Ценкова Петрова B5990ECB5D9A[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кочан 2955 Димитър Благоев 41 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ул.ТОДОР ШОПОВ 93 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ...
Община Хаджидимово МЕЯ МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 43 МЕЯ ЕООД АНГЕЛ КОЛЕВ САРАНДИЕВ 18B190571694[..](ДФЗ|ТР)
Нели Ценкова Петрова B5990ECB5D9A[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кочан 2955 Димитър Благоев 41 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ул.ТОДОР ШОПОВ 93 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ТОДОР ШОПОВ 93 РАДОСЛАВА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА D5B949962736[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 СИНАНИШКО ЕЗЕРО 29 РАДОСЛАВА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА D5B949962736[..](ДФЗ|ТР)
АРИФ САМИ АГУШ 0C7DBFFFF039[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горно Краище 2783 МУСА МУСТАФА ПЕРУШИНСКИ 15BE8BD14924[..](ДФЗ|ТР)
РАХИМ МЕХМЕДОВ ФЕРЕВ 58B710C4B902[..](ДФЗ|ТР)
МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сирищник 2450 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. Цар Иван Асен II 75 МЕЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Равно поле 2129 Индустриална зона Верила ТЕРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. Цар Иван Асен II 75 ТЕРОЛ ЕООД МЕЯ MEYA 121452974(ДФЗ|ТР)
А - СТРОЙ А - СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Абланица 2932 А - СТРОЙ ЕООД ВЕНЦИСЛАВ НЕВЕНОВ АМЗОВ FE9E6E886DFC[..](ДФЗ|ТР)
А - СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Абланица 2932 ул.Елин Пелин 5 А - СТРОЙ A - STROY 101019435(ДФЗ|ТР)
ПИБИЕС ПИБИЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Полковник Борис Дрангов 34 Г ПИБИЕС ЕООД Иван Борисов Ботушев ED11347A8037[..](ДФЗ|ТР)
ПИБИЕС PIBIES 101681983(ДФЗ|ТР)
СИГМА КОНСУЛТИНГ СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба 88 Е СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД Калин Бориславов Цеков 70C879078DB8[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ Калин Цеков - Евробул 121815817(ДФЗ|ТР)
СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 71 СИГМА КОНСУЛТИНГ SIGMA KONSULTING 175209075(ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПРОФЕСОР Д-Р ИВАН СТРАНСКИ, бл. 3Б, ет.2, офис 1 ДЖЕНЕРИС АД МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА A1051B2BD181[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ТЕРЗИЕВ DF29D4ABBE42[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ E84539DCC31E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ 2A92131FBF43[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 ул.Акад.Борис Стефанов 35 А ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Екзарх Йосиф 66 ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 102 Г ДЖЕНЕРИС DZHENERIS 200084573(ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Дървеница 43 Б ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД МАРИЯ СПАСОВА НЕДЯЛКОВА 0C248793464E[..](ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ EKSPERT KONSULT END KONTROL 202382305(ДФЗ|ТР)
СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 14 СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 ЕООД ПЕТКО СТОЙЧЕВ ШОПОВ 39AFAA820785[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ СЛИВКОВ BBBAAA6111C1[..](ДФЗ|ТР)
СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 29 СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07 SB INZHENERING - 07 101761080(ДФЗ|ТР)
АСТРА 2005 АСТРА 2005 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 59 АСТРА 2005 ЕООД ВЕСЕЛИНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА A30040F1B11D[..](ДФЗ|ТР)
АСТРА 2005 ASTRA 2005 101682601(ДФЗ|ТР)
РОУД-ЕНЕРДЖИ РОУД-ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 жк ЗАПАД бл. 39 ап.3 РОУД-ЕНЕРДЖИ ООД ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА CB7249B60CBE[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-ПЪХКОВА F9CB8B3B3606[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЪХКОВ C80B570BF1B0[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 4F7518A74459[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ CB7249B60CBE[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИВАНОВ 9996D2D7BF91[..](ДФЗ|ТР)
РОУД-ЕНЕРДЖИ ROUD-ENERDZHI 101545734(ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 вх.3 ет.3 ап.7 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ 79E14F521A19[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРНИ ВРЪХ 25А, Бизнес център Хемус ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА 411894896EAD[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 14 КАПИТОЛ ГРУП KAPITOL GRUP 131112176(ДФЗ|ТР)
БКС БКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 11 БКС ЕООД РУЕН ЙОРДАНОВ КИРЕВ B324D6E6FC57[..](ДФЗ|ТР)
Р И Д ЕООД 101160489(ДФЗ|ТР)
ДИР ЕООД 200453821(ДФЗ|ТР)
БКС BKS 101005001(ДФЗ|ТР)
СУПЕРВАЙЗЕР СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ТУНДЖА бл. 18 ет.4 ап.12 СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТУЖАРОВ 3282A5B28829[..](ДФЗ|ТР)
СУПЕРВАЙЗЕР SUPERVAYZER 113061239(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 547 366 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 547 366 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 507 302 лв./BGN
Проект: Рекострукция на улици в селата Средец, Кочани, Диманово и Гърнати, община Неделино. виж доставчиците
Община Неделино

ЕИК ID: 000615043
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 422456
Община Неделино ДЖИ СИ АР ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 34 ДЖИ СИ АР ЕООД БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ A793778FC8EB[..](ДФЗ|ТР)
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД 040463255(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ВИХРЕН 10 Корпоративна Търговска Банка АД 831184677(ДФЗ|ТР)
РЕВЪРС АД МЕДИЯ 201039780(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР 831280864(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР DZHI SI AR 831280864(ДФЗ|ТР)
СКАТ СКАТ ...
Община Неделино ДЖИ СИ АР ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 34 ДЖИ СИ АР ЕООД БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ A793778FC8EB[..](ДФЗ|ТР)
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД 040463255(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ВИХРЕН 10 Корпоративна Търговска Банка АД 831184677(ДФЗ|ТР)
РЕВЪРС АД МЕДИЯ 201039780(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР 831280864(ДФЗ|ТР)
ДЖИ СИ АР DZHI SI AR 831280864(ДФЗ|ТР)
СКАТ СКАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЗОРНИЦА ДО бл.39 СКАТ ООД ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ C4618F859A7B[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ СЕЛЕКТ-К - ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ 812019286(ДФЗ|ТР)
ДАНЧО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ 217FF0F3FC35[..](ДФЗ|ТР)
СКАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Зорница 47 ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ B1FB1320EE0B[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЬО САВОВ ГЕОРГИЕВ 40937B7F2F22[..](ДФЗ|ТР)
СКАТ SKAT 812104705(ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРОС ТЕОДОРОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 КАЗАНСКИ 25 А ТЕОДОРОС ЕООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ 3576B64DFE1E[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРОС TEODOROS 123688076(ДФЗ|ТР)
БАС-66 - БОЙКО СИМЕОНОВ БАС-66 - БОЙКО СИМЕОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Козарка 4983 БАС-66 - БОЙКО СИМЕОНОВ ЕТ БОЙКО АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ 8BABCDC8E605[..](ДФЗ|ТР)
БАС-66 - БОЙКО СИМЕОНОВ BAS-66 - BOYKO SIMEONOV 120025204(ДФЗ|ТР)
ДЮЛГЕР ДЮЛГЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 58 ДЮЛГЕР ООД АНДРЕЙ НИКОЛОВ ДИМЧЕВСКИ 20042D8FBCCF[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ МАРИНСКИ D5D6F419137F[..](ДФЗ|ТР)
СПИРО СТОЕВ ЧАВДАРОВ 3FF41E69F46D[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Атанасов Марински 3FF41E69F46D[..](ДФЗ|ТР)
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
Весела Спирова Цолова C7A2BC0225D1[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ БОРИСЛАВОВА ПАТЕВА 646ACC37499C[..](ДФЗ|ТР)
ДЮЛГЕР DYULGER 120008016(ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 29 2 Г ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД ДИМИТРИНКА КОСТОВА ХРИСТОВА 1F99A0AB19F2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ЗДРАВКОВ ЗЛАТЕВ AB1243D0D227[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ НЕДЯЛКОВ ГЕРОНТИЕВ E42EDE22725B[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯНА ИЛИАНОВА ИГНАТОВА 1CD18A969B6D[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ES PI KONSULT BG 200571378(ДФЗ|ТР)
АСО - АСЕН МЛАДЕНОВ АСО - АСЕН МЛАДЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кочани 4999 АСО - АСЕН МЛАДЕНОВ ЕТ АСЕН МАНОЛОВ МЛАДЕНОВ CC25E460B08E[..](ДФЗ|ТР)
АСО - АСЕН МЛАДЕНОВ ASO - ASEN MLADENOV 120523062(ДФЗ|ТР)
ВЕСДАН-81 - ВЕСЕЛИН КЕХАЙОВ ВЕСДАН-81 - ВЕСЕЛИН КЕХАЙОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул. БЕЛОМОРСКА 5 ВЕСДАН-81 - ВЕСЕЛИН КЕХАЙОВ ЕТ ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ КЕХАЙОВ 6A439BD67C41[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСДАН-81 - ВЕСЕЛИН КЕХАЙОВ VESDAN-81 - VESELIN KEHAYOV 120607998(ДФЗ|ТР)
ДАКРИ ИНЖЕНЕРИНГ ДАКРИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Д-Р ВЛАДО 14 ДАКРИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДАНИЕЛ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ 7B17448A956D[..](ДФЗ|ТР)
ДАКРИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Соколов 4 ДАКРИ ИНЖЕНЕРИНГ DAKRI INZHENERING 200045307(ДФЗ|ТР)
ГЕОКОРП ГЕОКОРП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. БАЧО КИРО 32 ГЕОКОРП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 45 ГЕОКОРП ООД ЮЛИАН ДИМИТРОВ ТОШКОВ F0B0BB0BABC0[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАНА ДИЧЕВА ДИЧЕВА 59ADA7585701[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОКОРП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 45 ГЕОКОРП GEOKORP 130122388(ДФЗ|ТР)
КРИС-МТ КРИС-МТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул. ОБЕДИНЕНИЕ бл. 1 ет.2 ап.6 КРИС-МТ ООД ВЛАДИМИР СТОЯНОВ КЕХАЙОВ 7639B7C8EFC6[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ВЛАДИМИРОВА КЕХАЙОВА 5F70EEF9D908[..](ДФЗ|ТР)
КРИС-МТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул.Перелик 43 КОСТАДИНКА ВЪРБАНОВА КЕХАЙОВА 5FEBFE231437[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КЕХАЙОВ 315BDF05A135[..](ДФЗ|ТР)
КРИС-МТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Бузлуджа 7 А КРИС-МТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 Перелик 43 КРИС-МТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Горна баня Никола Петков 136 А КРИС-МТ KRIS-MT 120069414(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД РАДКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА 8CC57A24B4A1[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНОВ DC4562CFAF0C[..](ДФЗ|ТР)
ИНКОРТ-КАПИТАНОВИ - С-ИЕ 830110898(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ 120561458(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ PATNO PROEKTIRANE 120561458(ДФЗ|ТР)
ТЕХНО ПОЛ БГ ТЕХНО ПОЛ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 208 А ТЕХНО ПОЛ БГ ООД ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЮБОМИРОВА 19FB2AFAB329[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ ПОЛУХИН 72FB830E0EB3[..](ДФЗ|ТР)
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПОЛУХИНА 19FB2AFAB329[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНО ПОЛ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2, Комплекс Цариградски 283 ТЕХНО ПОЛ БГ TEHNO POL BG 200906894(ДФЗ|ТР)
МЕГА ХИДРОСТРОЙ МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15 МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД ЗОРАН СЛАВЧОВ КОСТОВ F5BA114FBBF5[..](ДФЗ|ТР)
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ 121554961(ДФЗ|ТР)
МЕГА ХИДРОСТРОЙ MEGA HIDROSTROY 131456729(ДФЗ|ТР)
КАРИМПЕКС-1 КАРИМПЕКС-1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 5 538 А КАРИМПЕКС-1 ООД ЗДРАВКО БОРИСОВ КАРАИВАНОВ 86BB767BDE35[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ БОЙКОВ КИСЬОВ 129FB61B061E[..](ДФЗ|ТР)
АНА ЗДРАВКОВА КАРАИВАНОВА E93F5DD771BF[..](ДФЗ|ТР)
КАРИМПЕКС-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул.Симеонов век 17 А А КАРИМПЕКС-1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 Яворов 6 В КАРИМПЕКС-1 ЕООД КАРИМПЕКС-1 KARIMPEKS-1 131058052(ДФЗ|ТР)
КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA321[..](ДФЗ|ТР)
КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668(ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПРОФЕСОР Д-Р ИВАН СТРАНСКИ, бл. 3Б, ет.2, офис 1 ДЖЕНЕРИС АД МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА A1051B2BD181[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ТЕРЗИЕВ DF29D4ABBE42[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ E84539DCC31E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ 2A92131FBF43[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 ул.Акад.Борис Стефанов 35 А ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Екзарх Йосиф 66 ДЖЕНЕРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 102 Г ДЖЕНЕРИС DZHENERIS 200084573(ДФЗ|ТР)
ЮГСТРОЙ ЮГСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1 ЮГСТРОЙ ООД СУЗАНА ИВОВА ГОЛЕМИЛОВА 5D24F8F827B7[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ ДРАГОМИРОВ ГОЛЕМИЛОВ C385FA5DA0D1[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР АСЕНОВ ГОЛЕМИЛОВ 20C10D3B72DE[..](ДФЗ|ТР)
ЮГСТРОЙ YUGSTROY 120063258(ДФЗ|ТР)
ДЕНИ ТРЕЙД ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул. НАПРЕДЪК 99 ет.2 ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ КОСТОВ 2E08B4DB4850[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 Ивайло 19 МЛАДЕН РАДОЕВ ПАНАЛОВ DA371295CAD3[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНИ ТРЕЙД DENI TREYD 120617323(ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB39[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750(ДФЗ|ТР)
ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 ЗАПАДЕН ПАРК 62 Б ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОЛЕГ ВАСИЛЕВ ПОПОВ 4507FE113B2B[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА НИКОДИМОВА 551B5B81CB0B[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ B685C96BDDC4[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Западен парк 62 Б ВАСИЛКА ДИМИТРОВА СИДЕРОВА-КОСТОВА C42DED40679E[..](ДФЗ|ТР)
Елена Светославова Соколова 7B59756D3540[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ GEOEKSPERT BALGARIYA 200425291(ДФЗ|ТР)
ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 СРЕДНА ГОРА 1А ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ЕООД МЛАДЕН ТРИФОНОВ СКЕЧЕЛИЕВ 65B5386BFF44[..](ДФЗ|ТР)
ТРИФОН СТОЙЧЕВ СКЕЧЕЛИЕВ DB623C3D13BA[..](ДФЗ|ТР)
ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. „Младост 2” 222 8 ФАСТ БИЛДИНГ 2009 FAST BILDING 2009 200758584(ДФЗ|ТР)
БВП ЕКОЛОДЖИ БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. БОРОВО 37 БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БОРИС ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ BE299672AE4A[..](ДФЗ|ТР)
ПРЕСИЯН ДАНКОВ РАШКОВ 41448FB1790E[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ 703DCA2BD027[..](ДФЗ|ТР)
БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул.ТИНТЯВА 14 20 БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД 41 ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Евлоги и Христо Георгиеви 29 ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад 41 БВП ЕКОЛОДЖИ BVP EKOLODZHI 201554855(ДФЗ|ТР)
СТОСИН 2010 СТОСИН 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Козарка СТОСИН 2010 ЕООД НАДЕЖДА АТАНАСОВА ЧАУШЕВА F76947B44A7B[..](ДФЗ|ТР)
СТОСИН 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Козарка 4983 СТОСИН 2010 STOSIN 2010 201222671(ДФЗ|ТР)
РЕМИТ-НН РЕМИТ-НН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул. България 28 А РЕМИТ-НН ЕООД НЕДКО ТОДОРОВ МИТЕВ 59E0F1A22837[..](ДФЗ|ТР)
РЕМИТ-НН REMIT-NN 200602553(ДФЗ|ТР)
ЕН ИМПЕКС 3 ЕН ИМПЕКС 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ХРИСТО БЕЛЧЕВ 22Б ЕН ИМПЕКС 3 ООД ЕЛИЦА СТОЯНОВА ГАДЖЕВА E8542CF757E2[..](ДФЗ|ТР)
НС-ИНДЪСТРИС ЕООД 120542397(ДФЗ|ТР)
НЕЛИ СТОЯНОВА БЕШИРОВА 0DCC9B8C05FC[..](ДФЗ|ТР)
ЕН ИМПЕКС 2 ЕООД 200808279(ДФЗ|ТР)
ЕН ИМПЕКС 3 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 83 НЕЛИ СТОЯНОВА КРИСТО EFCDC083531B[..](ДФЗ|ТР)
ЕН ИМПЕКС 3 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 . Вихрен 10 . . ЕН ИМПЕКС 3 EN IMPEKS 3 201045580(ДФЗ|ТР)
ИСА 2000 ИСА 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 46 20 1 ИСА 2000 ЕООД ЮЛИЯН СЕДЕФОВ ИНДЖОВ 125D4CBC375F[..](ДФЗ|ТР)
ИСА 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ул. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 25 ИСА 2000 ISA 2000 831040520(ДФЗ|ТР)
ОТТО ОТТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКА 12 ОТТО ЕООД ВАСИЛ ДИНКОВ ВАСИЛЕВ 2CA517BABA49[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВЕНА СТОЙЧЕВА ГРОЗЕВА 055E50D27135[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ABD48A1FF598[..](ДФЗ|ТР)
РАМОНА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА F8AD31709445[..](ДФЗ|ТР)
ОТТО OTTO 115806339(ДФЗ|ТР)
АРТ ПЛАН АРТ ПЛАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 11 АРТ ПЛАН ЕООД СТАНИМИР ХРИСТОВ ШАЛАМАНОВ 745B04F6341A[..](ДФЗ|ТР)
АРТ ПЛАН ART PLAN 200312646(ДФЗ|ТР)
СИТИИНЖЕНЕРИНГ - СПАС САЛАГЬОРОВ СИТИИНЖЕНЕРИНГ - СПАС САЛАГЬОРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул.Васил Левски 37 СИТИИНЖЕНЕРИНГ - СПАС САЛАГЬОРОВ ЕТ СПАС НИКОЛОВ САЛАГЬОРОВ 97CA67F7132B[..](ДФЗ|ТР)
СИТИИНЖЕНЕРИНГ - СПАС САЛАГЬОРОВ SITIINZHENERING - SPAS SALAGYOROV 200382979(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF0073[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70D[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9[..](ДФЗ|ТР)
ВИРТЕХ 121109884(ДФЗ|ТР)
СЕТКОМ 121098301(ДФЗ|ТР)
КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE021[..](ДФЗ|ТР)
ГАМА/СОФИЯ 030232620(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079(ДФЗ|ТР)
РАСТЕР ТРЕЙД РАСТЕР ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ИЛЬО ВОЙВОДА 3 РАСТЕР ТРЕЙД ЕООД ПАНАЙОТ АТАНАСОВ НОТОВ 0F1A2E8F3853[..](ДФЗ|ТР)
МАЙЯ ТОНКОВА КАРАДЖОВА 323E8FC42166[..](ДФЗ|ТР)
РАСТЕР ТРЕЙД RASTER TREYD 825160419(ДФЗ|ТР)
ЕН ИМПЕКС 2 ЕН ИМПЕКС 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 9 ЕН ИМПЕКС 2 ЕООД ЕЛИЦА СТОЯНОВА ГАДЖЕВА E8542CF757E2[..](ДФЗ|ТР)
ЕН ИМПЕКС 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ДЖЕЙМС БАУЧЪР 83 НЕЛИ СТОЯНОВА КРИСТО EFCDC083531B[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ СТОЯНОВА БЕШИРОВА EF7E784CF20B[..](ДФЗ|ТР)
ЕН ИМПЕКС 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Вихрен 10 ЕН ИМПЕКС 2 EN IMPEKS 2 200808279(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 469 250 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 469 250 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 293 318 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улична мрежа с.Караманци, общ.Мин.бани, обл.Хасково виж доставчиците
Община Минерални бани

ЕИК ID: 000903743
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 257399
Община Минерални бани ЕЛЕКТРА - 94 ЕЛЕКТРА - 94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1 ЕЛЕКТРА - 94 ООД МИЛЧО БЛАГОЕВ НЕНЧЕВ 9CBA9D6A063C[..](ДФЗ|ТР)
КОРНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА ЦАНЕВА F4484F51A9AF[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРА - 94 ELEKTRA - 94 824132146(ДФЗ|ТР)
РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА ...
Община Минерални бани ЕЛЕКТРА - 94 ЕЛЕКТРА - 94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1 ЕЛЕКТРА - 94 ООД МИЛЧО БЛАГОЕВ НЕНЧЕВ 9CBA9D6A063C[..](ДФЗ|ТР)
КОРНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА ЦАНЕВА F4484F51A9AF[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРА - 94 ELEKTRA - 94 824132146(ДФЗ|ТР)
РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533(ДФЗ|ТР)
Джи Ем принт Джи Ем принт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. Раковски 24 А Джи Ем принт ЕООД ГЕОРГИ ВЪЛКОВ МАРАШЕВ A7EEDEAA0766[..](ДФЗ|ТР)
Джи Ем принт Dzhi Em print 201055350(ДФЗ|ТР)
АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ИВАН ДЕНКООГЛУ 1 АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ ЕООД РАДОСЛАВА СТЕФАНОВА ИЛЧЕВА 547039F1854A[..](ДФЗ|ТР)
АР ЕНД АЙ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул. Доктор Любен Русев 22 АР ЕНД АЙ ПРОПЪРТИ AR END AY PROPARTI 175251448(ДФЗ|ТР)
СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул. ЦАР БОРИС 3-ти 281 СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ АД КРИСТИЯНДАР МАРИНОВ КЕРЕМИДСКИ 6A88FAD8AE85[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ТАКОВА-ТЕНЕВА 44A203A010C6[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ГЕКОВ 8C1F4BBC4F46[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ 9874AF150316[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН РУМЕНОВ ПОПОВ E81AF0F82881[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАЧАМАКОВ 3EC40A891BD2[..](ДФЗ|ТР)
АНДРЕЙ СВЕТОСЛАВОВ ГЕКОВ 38E2AC2D2322[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ИВАНОВ ГАШАРОВ F62995482063[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ПЕТРОВ DB60EBDF6B4C[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МИЛУШЕВ 06E08EA368D1[..](ДФЗ|ТР)
СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев Маестро Михаил Милков 4 Владимир Начев Вълков 08E31B60BAAB[..](ДФЗ|ТР)
СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ SINKO-INZHENERING 131220853(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ИЗТОК бул. Г. М. ДИМИТРОВ 52 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД ЛЮБОМИР СТАНКОВ ДИМОВ E86310FFCE2A[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР КИРИЛОВ ПЕТРОВ D45B94EDF332[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Невестина скала 18 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ BALKAN-EKSPRES-KONSULT 121116614(ДФЗ|ТР)
ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ИЛИНДЕН 77 ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЕООД ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ C54A6F8BB3BF[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА СТОЙКОВА ДОБРЕВА 2E4E6304A68E[..](ДФЗ|ТР)
ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI 126655448(ДФЗ|ТР)
ЛИА ЛИА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА 4 ЛИА ООД ЛЕНА ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА 4C4B53C62741[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ 9ED77F3A1CE1[..](ДФЗ|ТР)
Николай Иванов Ванчев ADA6AF62FC5B[..](ДФЗ|ТР)
Ваня Николаева Кедикова FFF4C1D054E8[..](ДФЗ|ТР)
ЛИА ЕООД ЛИА LIA 126504058(ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ ИНФРАКОНСТРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ИЗТОК ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 29 Г ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ИВО ТОНЕВ ГАДЖОВ 8AFC70F82B0C[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВАНА КИРИЛОВА ГАДЖОВА A5B43BA7F0DB[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ INFRAKONSTRUKT 200580377(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХРИСТО БОТЕВ 92 ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД ДИАНА ЛЮБОМИРОВА МАНДАЖИЕВА AA05939FCC4D[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН МИТКОВ ЗАПРЯНОВ 502478F4868D[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА 1FD37E0B0FDD[..](ДФЗ|ТР)
Богомил Стоянов Карабакалов 5BDF8348435F[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС PATNO STROITELNA KOMPANIYA ES BI ES 123054669(ДФЗ|ТР)
ЮГСТРОЙ ЮГСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1 ЮГСТРОЙ ООД СУЗАНА ИВОВА ГОЛЕМИЛОВА 5D24F8F827B7[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ ДРАГОМИРОВ ГОЛЕМИЛОВ C385FA5DA0D1[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР АСЕНОВ ГОЛЕМИЛОВ 20C10D3B72DE[..](ДФЗ|ТР)
ЮГСТРОЙ YUGSTROY 120063258(ДФЗ|ТР)
ТЮРЕС-КОНСУЛТ ТЮРЕС-КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ул. ИГЛИКА 6 ТЮРЕС-КОНСУЛТ ЕООД РЕМЗИ ИБРАМ ТАХИР A787794B6FBF[..](ДФЗ|ТР)
ТЮРЕС-КОНСУЛТ TYURES-KONSULT 108686562(ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB39[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750(ДФЗ|ТР)
БГ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ж.к. МЛАДОСТ 1 бл. 98А вх.Б ет.8 ап.39 БГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БОЙКА ГРИГОРОВА СТЕФАНОВА 1BC038C37B77[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ FDA885997A22[..](ДФЗ|ТР)
БГ ИНЖЕНЕРИНГ BG INZHENERING 175056206(ДФЗ|ТР)
К и М КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ К и М КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ОБОРИЩЕ 33 К и М КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД КИНКА ХАРАЛАНОВА МАТАНОВА 9AD3885ADF87[..](ДФЗ|ТР)
К и М КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ K i M KONSULT INZHENERING 126659329(ДФЗ|ТР)
МЕРИ МЕКС МЕРИ МЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРЧЕВИЧ 55 МЕРИ МЕКС ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА D62EDB3F59B3[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА СЛАВКОВА КЕНДЕВА 1083F5E5C435[..](ДФЗ|ТР)
МЕРИ МЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 6 Б, офис 1 МЕРИ МЕКС MERI MEKS 131133996(ДФЗ|ТР)
РЕАЛИТИ ТЕРМ РЕАЛИТИ ТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 РЕАЛИТИ ТЕРМ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 8821A69C15CD[..](ДФЗ|ТР)
РЕАЛИТИ ТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Брусен 2185 местн. ДОЛНА СЛАТИНА МАРЕК НАЙДЕНОВ ЛУКАНОВ C62FAC3ECD8C[..](ДФЗ|ТР)
МАРЕК НАЙДЕНОВ ЛУКАНОВ C62FAC3ECD8C[..](ДФЗ|ТР)
РЕАЛИТИ ТЕРМ REALITI TERM 131072372(ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Сердика 20 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ КИРОВ 0C12B4B0BF4B[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЙЧЕВА E2F40B2AFE63[..](ДФЗ|ТР)
СТЕЛИЯН ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ F4FA1CD51427[..](ДФЗ|ТР)
ПЬОТЪР АНТОНИ КОРИНСКИ A4008D7BEE20[..](ДФЗ|ТР)
НИЙЛ ДЖЕРАРД ДИЛОРЕНТИС 81ABE167DBD6[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 6 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР СТАНКОВ ДИМОВ E86310FFCE2A[..](ДФЗ|ТР)
ПЬОТЪР АНТОНИ КОРИНСКИ, НИЙЛ ДЖЕРАРД ДИЛОРЕНТИС, ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЙЧЕВА, СТЕЛИЯН ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ F4FA1CD51427[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.Пчела 6 А ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ INSTITUT ZA UPRAVLENIE NA PROEKTI 131013922(ДФЗ|ТР)
ФУЛ КОНТАКТ ФУЛ КОНТАКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток 2 2 ФУЛ КОНТАКТ ООД КРЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЛУКОВА DE58D6299DEE[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 77D1EBB78307[..](ДФЗ|ТР)
ФУЛ КОНТАКТ FUL KONTAKT 201457947(ДФЗ|ТР)
ТЕСАРАКТ ГРУП ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 8 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. БОЙЧО ВОЙВОДА 3 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА 47EC1FC2C703[..](ДФЗ|ТР)
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЛЮЛЕ БУРГАС 6 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 УЛ. ПАПРАТ 17А ТЕСАРАКТ ГРУП TESARAKT GRUP 131382428(ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Дървеница 43 Б ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД МАРИЯ СПАСОВА НЕДЯЛКОВА 0C248793464E[..](ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ EKSPERT KONSULT END KONTROL 202382305(ДФЗ|ТР)
АРХ АРТ АРХ АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ КРУМ ПОПОВ 28А АРХ АРТ ООД ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ КУБАДИНСКИ 6AFAA912E4C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ БОГОМИЛОВ МИХАЙЛОВ F3507CD9787C[..](ДФЗ|ТР)
АРХ АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Велико Търново 1 АРХ АРТ ARH ART 200467835(ДФЗ|ТР)
РАДЕВ -06 РАДЕВ -06 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 П.Р.Славейков 3 РАДЕВ -06 ЕООД Сена Атанасова Чилингирова-Радева 9633F497722F[..](ДФЗ|ТР)
РАДЕВ -06 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Г.С.Раковски 8 РАДЕВ -06 RADEV -06 126728558(ДФЗ|ТР)
НИКО 96 НИКО 96 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ 76 А НИКО 96 ЕООД СТЕФКА СИМЕОНОВА ПАШОВА F58EFBC61228[..](ДФЗ|ТР)
НИКО 96 NIKO 96 123688133(ДФЗ|ТР)
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF7525820[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ A10D7F5B903D[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9C[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ E2D863687860[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ 69DBF971228A[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ 3E703A58687D[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ B99E9C9535D2[..](ДФЗ|ТР)
ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA[..](ДФЗ|ТР)
ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ 7F8E152A6ED3[..](ДФЗ|ТР)
ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ F15E9932B424[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 0DD0EB714992[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА CEC321D92E63[..](ДФЗ|ТР)
Расим Фикретов Ферхадов CBFACB3E4285[..](ДФЗ|ТР)
Красен Володя Оханян 395BAD6553ED[..](ДФЗ|ТР)
Георги Христозов Теоргиев E2D863687860[..](ДФЗ|ТР)
Трифон Бонев Трифонов 99CE57CB994A[..](ДФЗ|ТР)
Тенчо Пасков Пасков 4BDA68E47708[..](ДФЗ|ТР)
АБ АД 836014515(ДФЗ|ТР)
Българска банка за развитие АД 121856059(ДФЗ|ТР)
ПСК Детелина ЕООД 126627299(ДФЗ|ТР)
Радостина Йорданова Николова 769ACC59C8CF[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Адриянов Петков 5555110932E0[..](ДФЗ|ТР)
АБ AB 836014515(ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 вх.3 ет.3 ап.7 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ 79E14F521A19[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРНИ ВРЪХ 25А, Бизнес център Хемус ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА 411894896EAD[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 14 КАПИТОЛ ГРУП KAPITOL GRUP 131112176(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 457 913 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 457 913 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 414 565 лв./BGN
Проект: Благоустрояване - изграждане на улични настилки на улици в село Петко Каравелово, Община Полски Тръмбеш виж доставчиците
Община Полски Тръмбеш

ЕИК ID: 000133933
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392774
Община Полски Тръмбеш БУЛКОНС ГРУП БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8 БУЛКОНС ГРУП ЕООД СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C[..](ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 КРАСНО СЕЛО БОРОВО 59 БУЛКОНС ГРУП BULKONS GRUP 202210490(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв.ПАВЛОВО-БЪКСТОН ул.ПРЕКИ ПЪТ 16-18,ВХ.Б,ОФИС ...
Община Полски Тръмбеш БУЛКОНС ГРУП БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8 БУЛКОНС ГРУП ЕООД СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C[..](ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 КРАСНО СЕЛО БОРОВО 59 БУЛКОНС ГРУП BULKONS GRUP 202210490(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв.ПАВЛОВО-БЪКСТОН ул.ПРЕКИ ПЪТ 16-18,ВХ.Б,ОФИС 2 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ C28CCD5C9FFB[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ХРИСТО БОТЕВ 509-ТА 10А ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТОВ E0980AC2EBDC[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ EVRO DEKRET 175393312(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D6[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF9461[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D8[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B529[..](ДФЗ|ТР)
МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEE[..](ДФЗ|ТР)
НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649A[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582(ДФЗ|ТР)
ИНТЕГРАЛ ПТ ИНТЕГРАЛ ПТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. ТЪРГОВСКА 66 ИНТЕГРАЛ ПТ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ DE1DE5DF571E[..](ДФЗ|ТР)
МАГДАЛЕНА ГЕНОВА ПАРУШЕВА 24FA1F4B28C2[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕГРАЛ ПТ INTEGRAL PT 104606473(ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 34 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 ООД ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ЙОВКОВ 377758F3906B[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФЧО БОЯНОВ СТОЙНЕВ 0C492BE4D7B2[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНИО ВУТОВ ЛАКОВ 32B95882197E[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 STROYINVEST - VT 1 200228098(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. БЪЛГАРИЯ 27 ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ 116CD4E222CE[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ 39593BE98E90[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ 30F15B39C3F1[..](ДФЗ|ТР)
ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ F2BB40E52E13[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ 91E5B4EBE817[..](ДФЗ|ТР)
БУЛСТРОЙ - 21 АД 130596755(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т АД 835009611(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД 104693344(ДФЗ|ТР)
БУЛСТРОЙ - 21 130596755(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 104693344(ДФЗ|ТР)
Румен Колев Михайлов D6C9A9728013[..](ДФЗ|ТР)
Веско Борисов Ганчев A9F8D3BCC179[..](ДФЗ|ТР)
Велико Димитров Желев 37C1C519DA21[..](ДФЗ|ТР)
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД 104693344(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО PATNI STROEZHI - VELIKO TARNOVO 104693344(ДФЗ|ТР)
РОСА РОСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. НИШ 6 Г РОСА ООД ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ C0F95DC7834C[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА 14AFB9D1AC54[..](ДФЗ|ТР)
РОСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. БЪЛГАРИЯ 25 РОСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 5150 ул. МИХАЛ ДРУМЕВ 10 РАЙЧО КОСТАДИНОВ МИЛЕНКОВ 0837D58630DC[..](ДФЗ|ТР)
РОСА ROSA 040009996(ДФЗ|ТР)
БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 УЛ.ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 11 БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ CE86E7AB0AD8[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 8EBF1483F86F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 90613FA80B4E[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛМИРА ЙОРДАНОВА КОЖУХАРОВА 2B2C0590EE57[..](ДФЗ|ТР)
БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА BKS - GORNA ORYAHOVITSA 104637700(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 398 116 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 398 116 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция на "Централна градска зелена зона"в гр.Дряново виж доставчиците
Община Дряново

ЕИК ID: 000215729
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 387655
Община Дряново АЙ СИ Ю АЙ СИ Ю ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул.ХУБАВКА 8 АЙ СИ Ю ЕООД НЕВЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИШЛИЕВА-КРЪСТЕВА F4DF2177134E[..](ДФЗ|ТР)
АЙ СИ Ю ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.ХУБАВКА 8 ИВО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ F1785889194A[..](ДФЗ|ТР)
АЙ СИ Ю AY SI YU 201002981(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ...
Община Дряново АЙ СИ Ю АЙ СИ Ю ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул.ХУБАВКА 8 АЙ СИ Ю ЕООД НЕВЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИШЛИЕВА-КРЪСТЕВА F4DF2177134E[..](ДФЗ|ТР)
АЙ СИ Ю ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.ХУБАВКА 8 ИВО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ F1785889194A[..](ДФЗ|ТР)
АЙ СИ Ю AY SI YU 201002981(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв.ПАВЛОВО-БЪКСТОН ул.ПРЕКИ ПЪТ 16-18,ВХ.Б,ОФИС 2 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ C28CCD5C9FFB[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ХРИСТО БОТЕВ 509-ТА 10А ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТОВ E0980AC2EBDC[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ EVRO DEKRET 175393312(ДФЗ|ТР)
Архитектурно бюро МАТИС Архитектурно бюро МАТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Възрожденска 1-А Архитектурно бюро МАТИС ЕООД МАТЕЙ АНТОНОВ САВОВ 2A81A057278E[..](ДФЗ|ТР)
Архитектурно бюро МАТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 38 А Архитектурно бюро МАТИС Arhitekturno byuro MATIS 104632678(ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ-СИА ЕКОСТРОЙ-СИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 64 Б ЕКОСТРОЙ-СИА ЕООД СТАНИСЛАВА СЛАВОМИРОВА ГОЛОМЕХОВА E2232206FD9F[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТРОЙ-СИА EKOSTROY-SIA 121384270(ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E86[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E86[..](ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF4[..](ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЛЮЛИН 706 Г ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БОРИС ЦВЕТАНОВ ДИМОВ 159058B38D98[..](ДФЗ|ТР)
Доника Юлиянова Георгиева B11C2358173F[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ INTERKONSULT 130567947(ДФЗ|ТР)
ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. СТАРА ПЛАНИНА 71 ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД МИРОСЛАВ ХРИСТОВ МАРКОВ E7D90D0692A8[..](ДФЗ|ТР)
КЪНЧО ХАРАЛАНОВ КЪНЕВ 9DFF4C61C834[..](ДФЗ|ТР)
ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 УЛ. ХРИСТО ДРАГАНОВ 10 ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 18 АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА СТОИЦОВА 2F5E0FCDC643[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МЪНЧЕВ 35C17D7B8A82[..](ДФЗ|ТР)
ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ OFIS-PRINT SERVIZ 107558642(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Черни връх 92 ДЖИ ПИ ГРУП ООД ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИТОВ - ЖИТЕНСКИ 2FDA50838260[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР СПАСОВ ЛОЗАНОВ 9CDAD8D5CA32[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ХОЛД АД 131115959(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 92 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ - ЖИТЕНСКИ 2FDA50838260[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ФИЛИПОВ ТОТЕВ A1A07CD2BD56[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 121D5B1DB7C1[..](ДФЗ|ТР)
Владимир Георгиев Владимиров-Житенски 2FDA50838260[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 59 А ДЖИ ПИ ГРУП 131124561(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП 204257528(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП DZHI PI GRUP 131124561(ДФЗ|ТР)
СИНИ СИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 172 А СИНИ ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ 9072C611BB39[..](ДФЗ|ТР)
ИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА EBD838DAE550[..](ДФЗ|ТР)
СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Илиянци 119 ИНА СТОЯНОВА СТОИЦЕВА EBD838DAE550[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ CF9DA5CACDFC[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА 2560EB6C2962[..](ДФЗ|ТР)
СИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 96 СИНИ SINI 121102810(ДФЗ|ТР)
ЕИБ-СОФТ ЕИБ-СОФТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Овча купел 12 Б ЕИБ-СОФТ ООД ЕМИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ 9047730B4B66[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ШИПОЧАНСКИ 0B7A6D05B0FD[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШИПОЧАНСКИ AFEF073D5F92[..](ДФЗ|ТР)
ЕИБ-СОФТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 12 Б ДУЛОБА СОФТУЕР ЕООД 175100695(ДФЗ|ТР)
МАКАТО АД 131369740(ДФЗ|ТР)
ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 66548DB7F5CA[..](ДФЗ|ТР)
ИМЕОН софтуер ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 12 Б АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВУКОВИЧ 56C7735D8D32[..](ДФЗ|ТР)
ИМЕОН софтуер ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 31 СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА EDE4DB0CC15F[..](ДФЗ|ТР)
ЕИБ-СОФТ EIB-SOFT 831559166(ДФЗ|ТР)
АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ВЪЗРОЖДЕНСКА 1 А АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ООД МАТЕЙ АНТОНОВ САВОВ 2A81A057278E[..](ДФЗ|ТР)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ 62F7D58F3AF4[..](ДФЗ|ТР)
СТЕЛА КАЛЧЕВА КИРОВА 0EF2009A900D[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА 4DFB669CFAED[..](ДФЗ|ТР)
МАТЕЙ АНТОНОВ САВОВ; СТЕЛА КАЛЧЕВА КИРОВА 0EF2009A900D[..](ДФЗ|ТР)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ; ДОЧКА ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА 4DFB669CFAED[..](ДФЗ|ТР)
АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 КИРИЛ И МЕТОДИЙ 39 АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ AGENTSIYA STROYKONTROL - VT 104120208(ДФЗ|ТР)
ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ХРИСТО БОТЕВ 119 1 ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ ООД ДЕНКА ГРОЗЕВА ПЕТКОВА ED2DE7374506[..](ДФЗ|ТР)
ГРИГОРИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 506F686A6FDB[..](ДФЗ|ТР)
ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ PARAGON TREYDING 123603909(ДФЗ|ТР)
ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГЛАДСТОН 32 ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТАРА ПЛАНИНА 8-10 ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА ГАНЧЕВА 4BD77B970D51[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИН СТАНЧЕВ ИВАНОВ DD1ADCCF9E9E[..](ДФЗ|ТР)
БАРЕЛ ГРУП 130399504(ДФЗ|ТР)
ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 121233051(ДФЗ|ТР)
ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ТОДОР НОЧЕВ 2 ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стара планина 8-10 ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ TSENTAR ZA EVROPEYSKO FINANSIRANE 121233051(ДФЗ|ТР)
ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 БЕНКОВСКА 12 ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ 38 1 ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ ЕООД САВИНА ЧАВДАРОВА ПИСАРСКА 4DAB48AF492B[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛКА КИРИЛОВА НАКОВА DF5F0712C244[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Черни връх 73 Чавдар Асенов Писарски CB0D4B44E6A1[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ EKO PROM PROEKT 201426656(ДФЗ|ТР)
КРЕДО-ЗМ КРЕДО-ЗМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 0000 МЛАДОСТ 1 БУРЯ КРЕДО-ЗМ ООД ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ КРЪСТЕВ 2C9107792A89[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ РУСЕВ МАТЕВ BA50B3E85724[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ПАНТИЛЕЕВ КАЛЧЕВ 59B29E78C24D[..](ДФЗ|ТР)
НМГ-ПРОПЪРТИ ООД 201456037(ДФЗ|ТР)
НМГ ПРОПЪРТИ ООД 201456037(ДФЗ|ТР)
КРЕДО-ЗМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 26 КРЕДО-ЗМ KREDO-ZM 200079989(ДФЗ|ТР)
СЛИВЕН АУТО СЛИВЕН АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.ХРИСТО БОТЕВ 8 СЛИВЕН АУТО ООД КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ E3AD6BC6F0DF[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА 8D3249AE63F4[..](ДФЗ|ТР)
СЛИВЕН АУТО SLIVEN AUTO 119614166(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 386 810 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 386 810 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 386 536 лв./BGN
Проект: "Ремонт и реконструкция на уличните настилки в с.Трем, ул."Аврора", с.Калино ул."Витоша" , с.Развигорово ул."Славянка", община Хитрино. виж доставчиците
Община Хитрино

ЕИК ID: 000931422
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 384254
Община Хитрино ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ДОБРИ ВОЙНИКОВ 9 - 13 ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ООД ГАЛИН ИСАЕВ ИСАЕВ E2C73AC90BCE[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА B775D7E25F1A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНКА КОСТОВА ХРИСТОВА 1F99A0AB19F2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ЗДРАВКОВ ...
Община Хитрино ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ДОБРИ ВОЙНИКОВ 9 - 13 ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ООД ГАЛИН ИСАЕВ ИСАЕВ E2C73AC90BCE[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА B775D7E25F1A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНКА КОСТОВА ХРИСТОВА 1F99A0AB19F2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ЗДРАВКОВ ЗЛАТЕВ AB1243D0D227[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ИСАЕВ ИСАЕВ, , СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА B775D7E25F1A[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ЗДРАВКОВ ЗЛАТЕВ, , ДИМИТРИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА 1F99A0AB19F2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНКА КОСТОВА ХРИСТОВА и ВЕСЕЛИН ЗДРАВКОВ ЗЛАТЕВ ГАЛИН ИСАЕВ ИСАЕВ и СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.Фритьоф Нансен 7 ИВАН РАДЕВ РАДЕВ 7B467365169E[..](ДФЗ|ТР)
Калоян Крумов Бърдаров E8B0011EE3C9[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР КОСТОВ ГЕОРГИЕВ A10520897582[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ДЖИ КОНСУЛТ ES DZHI KONSULT 127619049(ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 29 2 Г ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД ДИМИТРИНКА КОСТОВА ХРИСТОВА 1F99A0AB19F2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ЗДРАВКОВ ЗЛАТЕВ AB1243D0D227[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ НЕДЯЛКОВ ГЕРОНТИЕВ E42EDE22725B[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯНА ИЛИАНОВА ИГНАТОВА 1CD18A969B6D[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ES PI KONSULT BG 200571378(ДФЗ|ТР)
ДЕМЕТРА - Д ДЕМЕТРА - Д ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. РАФАИЛ ПОПОВ 5 ДЕМЕТРА - Д ЕООД ДИЯН СЪБЕВ ЗЛАТЕВ 9E009C97DEF3[..](ДФЗ|ТР)
РУМЯНА СТОЙКОВА ЗЛАТЕВА CD73BD9CDDF7[..](ДФЗ|ТР)
ДЕМЕТРА ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД ДЕМЕТРА - Д DEMETRA - D 127581132(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ТРЕТИ МАРТ 40 ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД БОЖИДАР СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ 0F8823478B2E[..](ДФЗ|ТР)
ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ F2BB40E52E13[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ CD0E98A05597[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т АД 835009611(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД 104693344(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ ООД 125547238(ДФЗ|ТР)
ИГ ХОЛДИНГ АД 200558053(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ 125547238(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т 835009611(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД 835009611(ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ 91E5B4EBE817[..](ДФЗ|ТР)
РАДОМИР НИКОЛОВ ХАДЖИТАНЕВ CF2DB4D5560B[..](ДФЗ|ТР)
ЛАЗАР АСЕНОВ ЛАЗАРОВ A7B7BC7C1307[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ТРЕТИ МАРТ 40 ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т PATINZHENERINGSTROY-T 835009611(ДФЗ|ТР)
ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98 ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 уУЛ. АВГУСТ ПОПОВ 16 ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98 ЕТ ДИЯН СЪБЕВ ЗЛАТЕВ 9E009C97DEF3[..](ДФЗ|ТР)
ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98 127067743(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ 201495727(ДФЗ|ТР)
ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98 DIYAN ZLATEV - 98 127067743(ДФЗ|ТР)
ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 кв.ПАВЛОВО, ул. СИМЕОН РАДЕВ 68 136 А ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ООД МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ДИКОВСКА 863BD610067B[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТРОСЛАВ ЦЕКОВ ПЕТРОВ EAC8FF445691[..](ДФЗ|ТР)
ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Бокар бул.България 29 ГАЛИНА НЕНКОВА МАРИНОВА-САВОВА F9AC5B9C01B1[..](ДФЗ|ТР)
ПЕЮ АТАНАСОВ ИВАНОВ 7B5504417E06[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Бокар №29, етаж 1 бул.България КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Бокар №29, етаж 1 бул. България ЯСЕН ТОДОРОВ ИШЕВ 80D5AB1755B4[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Бокар № 29, етаж 1 бул.България ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС TRANSKONSULT INZHENERINGS 130057660(ДФЗ|ТР)
ПЪТПЕРФЕКТ-Т ПЪТПЕРФЕКТ-Т АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.Добруджа 14 ПЪТПЕРФЕКТ-Т АД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЧАЙКОВ 3C2218C9AA78[..](ДФЗ|ТР)
ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ F2BB40E52E13[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ДИКОВСКИ 29219E6BFFF9[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ДРУМЕВ 70F4E3A30345[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД 835009611(ДФЗ|ТР)
ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ШАР ПЛАНИНА 75 Пътперфект-Т ЕАД 200081794(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 бул. Македония 199 БЛАГСТРОЙ 828068278(ДФЗ|ТР)
ПЪТПЕРФЕКТ-Т 200081794(ДФЗ|ТР)
ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МАКЕДОНИЯ 199 ЛАЗАР АСЕНОВ ЛАЗАРОВ A7B7BC7C1307[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТПЕРФЕКТ-Т PATPERFEKT-T 200081794(ДФЗ|ТР)
КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 31 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД ДИЯН СЪБЕВ ЗЛАТЕВ 9E009C97DEF3[..](ДФЗ|ТР)
РУМЯНА СТОЙКОВА ЗЛАТЕВА CD73BD9CDDF7[..](ДФЗ|ТР)
КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 31 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ KADASTAR I PROEKTIRANE 127624313(ДФЗ|ТР)
БИ - ПРОМОУШЪН БИ - ПРОМОУШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.София 27 БИ - ПРОМОУШЪН ЕООД БИНЕЛ ЕНВЕР ФАДЛИ 827F55FFEB99[..](ДФЗ|ТР)
БИ - ПРОМОУШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Васил Левски 1А РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД 826043575(ДФЗ|ТР)
ТД НАП - ВАРНА, офис ШУМЕН BDF4D67F6CA0[..](ДФЗ|ТР)
БИНЕЛ ЕНВЕР ХАЛИЛ 827F55FFEB99[..](ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188(ДФЗ|ТР)
БИ - ПРОМОУШЪН BI - PROMOUSHAN 201633690(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF290[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 31 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД ДИЯН СЪБЕВ ЗЛАТЕВ 9E009C97DEF3[..](ДФЗ|ТР)
ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98 127067743(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ 201495727(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД 201495727(ДФЗ|ТР)
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 831447150(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ INVESTITSIONNO PROEKTIRANE 201495727(ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. БЪЛГАРИЯ 29 А СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р ООД МИГЛЕНА ВАСКОВА СИМЕОНОВА A70F575BC8F4[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ДЯНКОВ УЗУНОВ E9FFC6864B07[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА БОЖАНОВА ХРИСТОВА FA9C72C049DA[..](ДФЗ|ТР)
Вишна Миткова Попова 950ED69212B4[..](ДФЗ|ТР)
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р STROITELEN KONTROL-R 116500702(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНТРОЛ - ГТ СТРОЙКОНТРОЛ - ГТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 29 1 СТРОЙКОНТРОЛ - ГТ ООД САЛИХА АХМЕДОВА ТЕФИКОВА FC144077FFA7[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГАЙДАРЖИЕВ 429D589B2445[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА B18D7200279C[..](ДФЗ|ТР)
ШЕВКИЯ ЮСНЮ ХЮСЕИНОВА B851DDD343D1[..](ДФЗ|ТР)
САЛИХА АХМЕДОВА ХАМИДОВА FC144077FFA7[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНТРОЛ - ГТ STROYKONTROL - GT 200192872(ДФЗ|ТР)
ДИНС - КОНСУЛТ ДИНС - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. СЪЕДИНЕНИЕ 109 ДИНС - КОНСУЛТ ООД ИВАНКА ХРИСТОВА ДИМОВА 1A621F61C5EF[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА CCBE7D18A66A[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА МАРИНОВА ЦОНЕВА E9178A18143F[..](ДФЗ|ТР)
ДИНС - КОНСУЛТ DINS - KONSULT 127583329(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 381 734 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 381 734 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 263 202 лв./BGN
Проект: "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО - ПРЕУСТРОЙСТВО" виж доставчиците
Община Бобошево

ЕИК ID: 000261370
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 400337
Община Бобошево РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
Община Бобошево РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533(ДФЗ|ТР)
НЮ АКАУНТ НЮ АКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 39 НЮ АКАУНТ ЕООД Калинка Иванова Тенкова 0E37F7757072[..](ДФЗ|ТР)
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 121727057(ДФЗ|ТР)
НЮ АКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 3а Ивайло Спасов Загарьов CCD0AC79F1B3[..](ДФЗ|ТР)
СИС ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61 СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД 131196352(ДФЗ|ТР)
СИС ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140 Иво Петров Петрушев 66289B2E4645[..](ДФЗ|ТР)
НЮ АКАУНТ NYU AKAUNT 131164867(ДФЗ|ТР)
БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Звъника 10 БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Алберт Николов Александров F1D9E26A9F58[..](ДФЗ|ТР)
БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ BM-GRUP-INZHENERING 175328503(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ИЗТОК бул. Г. М. ДИМИТРОВ 52 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД ЛЮБОМИР СТАНКОВ ДИМОВ E86310FFCE2A[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР КИРИЛОВ ПЕТРОВ D45B94EDF332[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Невестина скала 18 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ BALKAN-EKSPRES-KONSULT 121116614(ДФЗ|ТР)
ЕКОСТАНД ООД ЕКОСТАНД ООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. СИМЕОНОВО 1 ЕКОСТАНД ООД ЕООД Борислава Славейкова Сярова 824E01B910A1[..](ДФЗ|ТР)
Елена Стойкова Найденова B40722D61431[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ 906F5BA57E4A[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТАНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 СИМЕОНОВО 1 ИНГА ОЛЕГОВНА ДАНЧЕВА C5782EB7C974[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОСТАНД ООД EKOSTAND OOD 130119901(ДФЗ|ТР)
Евро билд консулт - Ниена Евро билд консулт - Ниена ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Славия 12 А Евро билд консулт - Ниена ООД Веселина Георгиева Митева 45B809848FC6[..](ДФЗ|ТР)
Евро билд консулт ООД 131212276(ДФЗ|ТР)
Ниена ЕООД 130012212(ДФЗ|ТР)
Евро билд консулт - Ниена Evro bild konsult - Niena 201834775(ДФЗ|ТР)
СУПЕРВАЙЗЕР СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ТУНДЖА бл. 18 ет.4 ап.12 СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТУЖАРОВ 3282A5B28829[..](ДФЗ|ТР)
СУПЕРВАЙЗЕР SUPERVAYZER 113061239(ДФЗ|ТР)
ВЕРТИКАЛ ЕКСТРЕМ ВЕРТИКАЛ ЕКСТРЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Едисон 6 ВЕРТИКАЛ ЕКСТРЕМ ЕООД ПЛАМЕН ТЕНЧЕВ СПИЛКОВ 674BB42D726A[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРТИКАЛ ЕКСТРЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.Едисон 6 ВЕРТИКАЛ ЕКСТРЕМ VERTIKAL EKSTREM 175046500(ДФЗ|ТР)
МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ИВАН МИХАЙЛОВ 9 МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ ЕООД ТОМЧО ИВАНОВ ИКОНОМОВ 1A269C4055DC[..](ДФЗ|ТР)
МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 15 ИВАН ТОМЧОВ ИКОНОМОВ 25ED013FAAB0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ТОМЧОВ ИКОНОМОВ 2400 25ED013FAAB0[..](ДФЗ|ТР)
МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ MUZIKALEN TSENTAR IKONOMOV 101684876(ДФЗ|ТР)
ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. МИДЖУР 6 ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА 15AAB3718741[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМОВСКИ E21FD4D7D8A1[..](ДФЗ|ТР)
ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 10 Б ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ангел Кънчев 10 Б ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ DINAKORD-BALGARIYA 831252990(ДФЗ|ТР)
ЦУКЕВ ЦУКЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 7 Б ЦУКЕВ ООД Иван Георгиев Цукев 2C8464EF8A51[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Цукев 32FBA4693E8A[..](ДФЗ|ТР)
ЦУКЕВ TSUKEV 175090870(ДФЗ|ТР)
Агроводинвест Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Цар Борис ІІІ 136 Агроводинвест ЕАД Сабахтин Юсуф Юсуф 940072811B83[..](ДФЗ|ТР)
Метин Шабан Кьоюмер - Председател DC5E6CB2A590[..](ДФЗ|ТР)
Министерство на земеделието и храните 831909905(ДФЗ|ТР)
Метин Шабан Кьорюмер DC5E6CB2A590[..](ДФЗ|ТР)
Петя Петрова Симова D65FC9377A32[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВИ АНГЕЛОВ БОЖИНОВ 5DE3603E664A[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДРАГОМИРОВ ЧОРБАДЖИЕВ 7948181F1E18[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА-АТАНАСОВА 9BBE00F24FA9[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен ул.ДОЙРАН 136 ИВАН ВЪЛОВ ХРИСТОВ 992F434D5D04[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. Ген.Столетов 1 ПЕТЪР СЕРАФИМОВ ТОДОРОВ D47EB5C9AE98[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ФЕРДИНАНДОВА 5 РАЙНА ДИМОВА ДЖАМБАЗОВА 8BEE0EABBC6C[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. РАКОВСКИ 1 ТИНКА КОСТАДИНОВА КИРОВА A159BDE7EECC[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ИЛИЕВ ГИКИНСКИ EF31C936DE8C[..](ДФЗ|ТР)
НИНА ПАВЛОВА ПОСТОЛОВА 4992C931DAF1[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. МАРИЦА 129 ВАСИЛ ДОЙЧИНОВ СТАВРЕВ 7A5813840334[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 10 ГАНЧО ДОБРЕВ ГАНЧЕВ 3BCFA3ECCAE4[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград ул. Крали Марко 2 ИСКРЕН АЛБЕНОВ ШИШКОВ 7A3363B7ADC6[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ АНДОНОВ ПАНАЙОТОВ B36E0662FDDC[..](ДФЗ|ТР)
ПЕПО НИКОЛОВ НИКОЛОВ 1071A074453F[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР СПАСОВ ЦВЕТАНОВ 4884736181B7[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ ПЕЦАНОВ D65C37BE6876[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ НЕЙЧЕВ ХАРИЗАНОВ 6740BCC5A169[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРМАН МАРГАРИТОВ РАЛЕВ 9CBC2802935A[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ FA45781F4E08[..](ДФЗ|ТР)
Борислав Йорданов Стоянов 666ECC65622B[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ 652571B3C1FD[..](ДФЗ|ТР)
Галя Митева Георгиева 0EFC0A51C6DB[..](ДФЗ|ТР)
Любен Петров Татарски DD53C98E7610[..](ДФЗ|ТР)
Людмил Димитров Веселинов 0EFE9C0EC5DA[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест Agrovodinvest 121758166(ДФЗ|ТР)
ФУЛ КОНТАКТ ФУЛ КОНТАКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток 2 2 ФУЛ КОНТАКТ ООД КРЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЛУКОВА DE58D6299DEE[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 77D1EBB78307[..](ДФЗ|ТР)
ФУЛ КОНТАКТ FUL KONTAKT 201457947(ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Сердика 20 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ КИРОВ 0C12B4B0BF4B[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЙЧЕВА E2F40B2AFE63[..](ДФЗ|ТР)
СТЕЛИЯН ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ F4FA1CD51427[..](ДФЗ|ТР)
ПЬОТЪР АНТОНИ КОРИНСКИ A4008D7BEE20[..](ДФЗ|ТР)
НИЙЛ ДЖЕРАРД ДИЛОРЕНТИС 81ABE167DBD6[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 6 РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР СТАНКОВ ДИМОВ E86310FFCE2A[..](ДФЗ|ТР)
ПЬОТЪР АНТОНИ КОРИНСКИ, НИЙЛ ДЖЕРАРД ДИЛОРЕНТИС, ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЙЧЕВА, СТЕЛИЯН ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ F4FA1CD51427[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.Пчела 6 А ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ INSTITUT ZA UPRAVLENIE NA PROEKTI 131013922(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРО РК ЕЛЕКТРО РК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1112 МЛАДОСТ - 3 318 3 ЕЛЕКТРО РК ЕООД РАДИОН МЛАДЕНОВ КОСТОВСКИ 1FC98F8CB3DE[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРО РК ELEKTRO RK 175099570(ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Дървеница 43 Б ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ ЕООД МАРИЯ СПАСОВА НЕДЯЛКОВА 0C248793464E[..](ДФЗ|ТР)
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕНД КОНТРОЛ EKSPERT KONSULT END KONTROL 202382305(ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда 2 249 А МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ C6089917ED10[..](ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ГЕО МИЛЕВ ул. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 21 Б МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО MONOLITNO STROITELSTVO 130879167(ДФЗ|ТР)
ШЕВИЦА ШЕВИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ХАЙДУКОВИ 52 ШЕВИЦА ЕООД ЙОРДАН СТЕФАНОВ СИМОНСКИ E9D219FC03D6[..](ДФЗ|ТР)
ШЕВИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АРГИР МАНАСИЕВ 6А ШЕВИЦА SHEVITSA 101638804(ДФЗ|ТР)
БОЖО-ДАР - БОЖИДАР ГЕНОВ БОЖО-ДАР - БОЖИДАР ГЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ИЛИНДЕН 299 БОЖО-ДАР - БОЖИДАР ГЕНОВ ЕТ БОЖИДАР ИЛИЕВ ГЕНОВ 7259C786F731[..](ДФЗ|ТР)
БОЖО-ДАР - БОЖИДАР ГЕНОВ 030453921(ДФЗ|ТР)
БОЖО-ДАР - БОЖИДАР ГЕНОВ - ДЕЛЯН ГЕНОВ 202802504(ДФЗ|ТР)
БОЖО-ДАР - БОЖИДАР ГЕНОВ BOZHO-DAR - BOZHIDAR GENOV 030453921(ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 вх.3 ет.3 ап.7 КАПИТОЛ ГРУП ЕООД ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ 79E14F521A19[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРНИ ВРЪХ 25А, Бизнес център Хемус ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА 411894896EAD[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 14 КАПИТОЛ ГРУП KAPITOL GRUP 131112176(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 373 635 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 373 635 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 372 996 лв./BGN
Проект: Град Тервел и село Коларци-подходяща среда за обновяване на района на "Суха река" и оживяване на северната част на община Тервел виж доставчиците
Община Тервел

ЕИК ID: 000852925
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 386094
Община Тервел АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 259 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ ЦВЕТИЛИЯН ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ 4A31BCEC7B97[..](ДФЗ|ТР)
АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 54 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ...
Община Тервел АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 259 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ ЦВЕТИЛИЯН ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ 4A31BCEC7B97[..](ДФЗ|ТР)
АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 54 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ AKVA KONSULT INZHENERING - TSVETILIYAN YONCHEV 831303786(ДФЗ|ТР)
ЖСП - СТИЛ ЖСП - СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 57 ЖСП - СТИЛ ООД СТЕФАН НАЧЕВ СТЕФАНОВ 937B54C3BC26[..](ДФЗ|ТР)
ЖАНА ПЕТРОВА МАРКОВА 668044E215A1[..](ДФЗ|ТР)
ЖСП - СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 69 ЖСП СТИЛ ООД ЖСП СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев 140 А ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ НАЧЕВ 52665B5AE4CD[..](ДФЗ|ТР)
ЖСП - СТИЛ ZHSP - STIL 040188026(ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА C74C8D944004[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 682E78D70B4D[..](ДФЗ|ТР)
АННА ПЕТРОВА ЦОНЕВА CCD577AF9B2B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА КОЙЧЕВА АТАНАСОВА 12298A815D6B[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ХРИСТО И ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВИ 117 МИЛОШ АЛЕКСАНДРОВ ПОЦКОВ 962E16D075AB[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Константин Фотинов 19 А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BC[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 117 НАЙДЕН ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ 0ABF59BD0310[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Андрей Сахаров 1 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 9173B83AB3D6[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 37C1C519DA21[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 66701860675C[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА 49BC260F2F05[..](ДФЗ|ТР)
Живко Илиев Недев 3723C57A9127[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Сливница 201 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 103029862(ДФЗ|ТР)
ПАРАТЕХ КОНСУЛТ ПАРАТЕХ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО 229 1 ПАРАТЕХ КОНСУЛТ ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ 1D3AA8C77ABB[..](ДФЗ|ТР)
ЙОВКА СТОЯНОВА МАНЕВА A05014E40CD9[..](ДФЗ|ТР)
ПАРАТЕХ КОНСУЛТ PARATEH KONSULT 200430274(ДФЗ|ТР)
КМД-ПРОЕКТ КМД-ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. ГЕО МИЛЕВ 1 КМД-ПРОЕКТ ЕООД МАРИЯ ДИМИТРОВА ТАБАНЛИЕВА D566331FF625[..](ДФЗ|ТР)
КМД-ПРОЕКТ KMD-PROEKT 200638745(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF290[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232(ДФЗ|ТР)
ИНФРАПРОЕКТ ИНФРАПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 БУЛ. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 27 А ИНФРАПРОЕКТ ООД ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА 8C5299399317[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B85[..](ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ A6CF1D6A0881[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРАПРОЕКТ INFRAPROEKT 200037260(ДФЗ|ТР)
ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 38 ет.7 ап.21 ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД Димитър Тенев Митев 215CD917E673[..](ДФЗ|ТР)
ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Ангел Кънчев 2 Деметра 75 - Димитър Митев 131009030(ДФЗ|ТР)
Ютилитис Сървисис 175164598(ДФЗ|ТР)
ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС YUTILITIS SARVISIS 175164598(ДФЗ|ТР)
АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. 25 СЕПТЕМВРИ 27 вх.А ет.1 ап.3 АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЕТ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B85[..](ДФЗ|ТР)
АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ATIKA - NIKOLAY KOLEV 124115528(ДФЗ|ТР)
ЕСМ ЕСМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВИХЪР 4 ЕСМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Независимост 40 А ЕСМ ЕООД ЕВГЕНИЯ СТАМОВА МАРИНОВА 1D884B9A747D[..](ДФЗ|ТР)
ЕСМ ESM 124141494(ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Добричка епопея 10 Албена-1 РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД САВИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 31763F9AC5BD[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВ СТАНЕВ 798ED31E77B8[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА УРУМОВА 4F07735E6656[..](ДФЗ|ТР)
КРАСЕН ВАЛЕРИЕВ СТАНЕВ 32C4DD74F181[..](ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. 25-ти септември 51 ЖИВКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 0C5E6C2AD43D[..](ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ти септември 51 РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС REKLAMNA KASHTA EOS 124043042(ДФЗ|ТР)
АЛДИ КОМЕРС ГРУП АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 47 магазин АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД ВЕЛКО МАРИНОВ ВЕЛКОВ B90810D7DE2E[..](ДФЗ|ТР)
АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ПЕЙО ЯВОРОВ 46 АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ДОЙРАН 15 Б АЛДИ КОМЕРС ГРУП ALDI KOMERS GRUP 202221469(ДФЗ|ТР)
АКВАСЕРВИЗ АКВАСЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ДОБРИЧ 55 АКВАСЕРВИЗ ЕООД ПЕТКО СТОЯНОВ ГОРБАНОВ A099EDC2FCD6[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ЛЮБЕНОВ ЧЕРНЕВ 05B8ED002CA4[..](ДФЗ|ТР)
АКВАСЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 23 НЕВЕНА МАРИНОВА КИРОВА FDFFCCB16D07[..](ДФЗ|ТР)
АКВАЕКСПЕРТ - 12 АКВАСЕРВИЗ AKVASERVIZ 118582420(ДФЗ|ТР)
ДЕОМИД ДЕОМИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КЪНЕВ 11 вх.А ет.2 ап.11 ДЕОМИД ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 48E5B63B4FC6[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 82D249DDF7FD[..](ДФЗ|ТР)
ДЕОМИД DEOMID 103842150(ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДРУЖБА бл. 34 вх.А ет.8 ап.21 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД ПАВЕЛ ГАВРАИЛОВ ПАВЛОВ 773F1E583D83[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ЙОВЧЕВ КИРОВ C495BB9CAD0B[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА AB7527EC663B[..](ДФЗ|ТР)
МИГЛЕНА КОЛЕВА КИРОВА FA7103003E2F[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ГАВРАИЛОВ ПАВЛОВ, ВАЛЕНТИН ЙОВЧЕВ КИРОВ C495BB9CAD0B[..](ДФЗ|ТР)
МИГЛЕНА КОЛЕВА КИРОВА, ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА AB7527EC663B[..](ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. Русия 2-Е АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ AVANGARD PERSONAL KONSULTING 124611549(ДФЗ|ТР)
КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA321[..](ДФЗ|ТР)
КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668(ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103F[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. ВЛАДИСЛАВ 262 БУЛАВТО АД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1AD[..](ДФЗ|ТР)
МИХАЕЛА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА 7E75BCDB30B0[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ГИНЧЕВА ПЕЕВА F04C282D43B8[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. ХРИСТО БОТЕВ 131 СВЕТЛОЗАР ГАНЧЕВ БОЯДЖИЕВ E86C5037F934[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИНА ПАНОВА НОТЕВА 9A1002D82660[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. Околовръстен път 757 БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. Владислав Варненчик 262 БУЛАВТО BULAVTO 813027681(ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД АВТОТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ДОЙРАН 2 АВТОТРЕЙД ООД АГОП КРИКОР КРИКОРЯН 6C7DB59F6FC0[..](ДФЗ|ТР)
ВАХАН ХАЧАДУР АНГЪТЯН 78021E5FC8BA[..](ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ул.МАРКО БОЧАР 2 АВТОТРЕЙД ООД 041066865(ДФЗ|ТР)
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул.Трети март 59, Фолксваген център Диян Георгиев Иванов 7ED640A7001D[..](ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД AVTOTREYD 041066865(ДФЗ|ТР)
ПАНОВ ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Белослав 9178 ул. ТРЕТИ МАРТ 30 ПАНОВ ЕООД АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ПАНОВ F3695A3F7BCD[..](ДФЗ|ТР)
ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 144 1 ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ДКС, бул. КНЯЗ БОРИС I 115, ОФИС 324 ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЯН ХУНИЯДИ 31 ПАНОВ PANOV 103785856(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 15 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО 42F217BC0231[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ E8FF48D148C5[..](ДФЗ|ТР)
СКАТ - ХОЛДИНГ АД 834072780(ДФЗ|ТР)
ТЕРИН ЕООД 124686587(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Полковник Дрангов 9 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО PATNO STROITELSTVO 124000579(ДФЗ|ТР)
БОРАД КОНСУЛТИНГ БОРАД КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 4 412 Г БОРАД КОНСУЛТИНГ ЕООД Минка Георгиева Андонова 07F9ACA8783B[..](ДФЗ|ТР)
Антония Иванова Бъчварова FF3E31791BB6[..](ДФЗ|ТР)
Женя Атанасова Кутевска CAF0FEA7646B[..](ДФЗ|ТР)
БОРАД КОНСУЛТИНГ BORAD KONSULTING 202406980(ДФЗ|ТР)
НБС - ИНЖЕНЕРИНГ НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРИЛЕП бл. 2 вх.9 ап.2 НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЛАГА ПЕТРОВА ПЕЕВА E4B0CC9439BE[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 744E5F004C64[..](ДФЗ|ТР)
НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Кирил Шиваров 1 А, партер НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕЕВ 1D7F95AC6AC4[..](ДФЗ|ТР)
НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул.Кирил Шиваров 1 А НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул.Кирил Шиваров 1 A НБС - ИНЖЕНЕРИНГ NBS - INZHENERING 103331490(ДФЗ|ТР)
ИСА 2000 ИСА 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 46 20 1 ИСА 2000 ЕООД ЮЛИЯН СЕДЕФОВ ИНДЖОВ 125D4CBC375F[..](ДФЗ|ТР)
ИСА 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ул. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 25 ИСА 2000 ISA 2000 831040520(ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334(ДФЗ|ТР)
Славчо Христов Славов E849E3749C88[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821(ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 662188352267[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 362 614 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 362 614 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 143 263 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на обществени зелени площи, реконструкция на улична мрежа и тротоари в с.Черниче, с. Kрупник и гр. Симитли виж доставчиците
Община СИМИТЛИ

ЕИК ID: 000024987
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 403616
Община СИМИТЛИ 24987CFE2F82[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА ...
Община СИМИТЛИ 24987CFE2F82[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН РАВИДОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 РАВИДОН ООД ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА D207C73CCCD0[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА КРУШОВСКА 08F30670D19F[..](ДФЗ|ТР)
РАВИДОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 47 1 РАВИДОН RAVIDON 200369533(ДФЗ|ТР)
ЕВРОСТРОЙ РН ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 14 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД НИКИФОР ПЛАМЕНОВ БАНЕВСКИ 64F241084EA1[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН НЕНЧЕВ БАНЕВСКИ EEBD111E6847[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА 0F334273203F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Дружба бул. България 17 ЕВРОСТРОЙ РН EVROSTROY RN 114674768(ДФЗ|ТР)
АНГЕЛИНА ГЪРБЕВА - НАСКО 96 АНГЕЛИНА ГЪРБЕВА - НАСКО 96 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 жк ЕЛЕНОВО бл. 109 ет.6 ап.18 АНГЕЛИНА ГЪРБЕВА - НАСКО 96 ЕТ АНГЕЛИНА СПАСОВА ГЪРБЕВА 4088D127D108[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛИНА ГЪРБЕВА - НАСКО 96 ANGELINA GARBEVA - NASKO 96 101667994(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D6[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF9461[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D8[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B529[..](ДФЗ|ТР)
МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEE[..](ДФЗ|ТР)
НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649A[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ЕНД ЕФ КЪМПАНИ ДЖИ ЕНД ЕФ КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. КИЕВСКА 1А ДЖИ ЕНД ЕФ КЪМПАНИ ЕООД ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ E76E55504F5E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ C9EE3173B2C5[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ ЕНД ЕФ КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА ГРИГОР НАЧЕВИЧ 11 В ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Цар Борис III 168 ДЖИ ЕНД ЕФ КЪМПАНИ DZHI END EF KAMPANI 175043664(ДФЗ|ТР)
ЕВРОХОТЕЛИ.БГ ЕВРОХОТЕЛИ.БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЦАР БОРИС III 23 ЕВРОХОТЕЛИ.БГ ООД Мирослав Миланов Миланов E3839C319662[..](ДФЗ|ТР)
Татяна Борисова Димитрова E3D5A3729985[..](ДФЗ|ТР)
Радослав Иванов Късметски AE105B5FEE9A[..](ДФЗ|ТР)
Ганка Нинова Василева 9F8ACBB19142[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОХОТЕЛИ.БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Златишки проход 68 Таня Николаева Златева 4A15522F5C41[..](ДФЗ|ТР)
Радослав Иванова Късметски AE105B5FEE9A[..](ДФЗ|ТР)
ФР КОНСУЛТ ЕООД ЕВРОХОТЕЛИ.БГ EVROHOTELI.BG 131285623(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ.КИЕВСКА 1A ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ E76E55504F5E[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИХАД МУСТАФА МОХД ХАСАУНЕ 275F2BFE87AF[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин УЛ.ГИМНАЗИАЛНА 1 ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА УЛ.ГРИГОР НАЧЕВИЧ 11 В БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ FILMAR - INZHENERING 130371140(ДФЗ|ТР)
МММ МММ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Ситняково 43 6 МММ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Ситняково 43 6 МММ ЕООД Антон Михайлов Михайлов 68B677F2C84B[..](ДФЗ|ТР)
МММ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Зона Б19 Зайчар 163А МММ MMM 831649546(ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 4 ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ АД КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА 3E0ABD9931B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 6DD2CB342216[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ C1345F36F66F[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА 0F5210A13467[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Атанасов Недев D87EE3E43600[..](ДФЗ|ТР)
Ива Симеонова Александрова D52249145588[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ELANA INVESTMANT 130089593(ДФЗ|ТР)
ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Кораб планина 73 ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН ООД АТАНАС ТОДОРОВ ИВАНОВ 5729038A0891[..](ДФЗ|ТР)
ЕДУАРД ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 4F1FC8C50F0E[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН ГАВРИЛОВ ПОПОВ CF7584E751F9[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 кв. ЛОЗЕНЕЦ, ул. ПОПОВО 10 ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ДРАГАЛЕВЦИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 108 ОГНЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ 0B0EB86AF73D[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН ЕООД ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН EKOPROEKT-BULKERN 121845899(ДФЗ|ТР)
ЕМДИСОЛ ЕМДИСОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 Яворов 3 ЕМДИСОЛ ООД Михаил Иванов Ангелов 41C653B1FF60[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Ванков Ангелов 7A0D389189D0[..](ДФЗ|ТР)
ЕМДИСОЛ EMDISOL 202771534(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ЛОГИСТИКС - АЯ ЕВРО ЛОГИСТИКС - АЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ЕЛЕНОВО 6 А ЕВРО ЛОГИСТИКС - АЯ ЕООД АНГЕЛИНА СЛАВЧОВА ЯНКУЛСКА 44D2540F091E[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН БОЯНОВ МИХАЛКОВ 67EBC645C6CF[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ЛОГИСТИКС - АНГЕЛИНА ЯНКУЛСКА 101531510(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ЛОГИСТИКС - АЯ 101751314(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ЛОГИСТИКС - АЯ EVRO LOGISTIKS - AYA 101751314(ДФЗ|ТР)
АГРОМАХ АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3 АГРОМАХ ЕООД ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ A69189DA61F6[..](ДФЗ|ТР)
СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ CDCAA3D45EC8[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бело поле 2709 Производствена база на Агромах ЕООД ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 91E60B1D5829[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София .... БУДАПЕЩА 33 ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 00C63B339308[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Дунав 76 АГРОМАХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 18 КОНСТАНТИН ЗДРАВКОВ АЙКОВ 85E7B0A12631[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАХ AGROMAH 101611650(ДФЗ|ТР)
ВИВА КОНСУЛТ-06 ВИВА КОНСУЛТ-06 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. МАНУШ ГЕОРГИЕВ 21 ВИВА КОНСУЛТ-06 ООД ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЗОВА 5756A5228EDE[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА 6F0CB91DDB8F[..](ДФЗ|ТР)
ВИВА КОНСУЛТ-06 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 146 1 СНЕЖАНКА ИВАНОВА БОЮКЛИЕВА B9520B576EEE[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ БОЮКЛИЕВ CA3CFB6BF0BD[..](ДФЗ|ТР)
ВИВА КОНСУЛТ-06 VIVA KONSULT-06 101738249(ДФЗ|ТР)
ДАБЪЛ Д ДАБЪЛ Д ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БЯЛА БОНА 15 вх.А ет.4 ап.10 ДАБЪЛ Д ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЯЛА БОНА 15 А ДАБЪЛ Д ЕООД СТЕФАН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ B1A3BF4087BB[..](ДФЗ|ТР)
ДАБЪЛ Д DABAL D 104678768(ДФЗ|ТР)
СМ КОНТРОЛ СМ КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 160 Г СМ КОНТРОЛ ООД ТАНЯ ИВАНОВА РАШЕВА 43D95F17EA7E[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДРАГОМИРОВА РАШЕВА 8941AD11FD5D[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ CB6BF1C608DC[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ 5E2B4A4A52BA[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ЕВТИМОВ СТАНКОВ 3B91DF375D0E[..](ДФЗ|ТР)
СМ КОНТРОЛ SM KONTROL 175053345(ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ 774782AA9F06[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ 57BE70F1E80A[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ B6B93790AF84[..](ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев (сграда Крит) 22 В КАРО ТРЕЙДИНГ KARO TREYDING 131070485(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.Тодор Александров 21 ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ЕООД МАГДАЛЕНА БОЯНОВА ТОДОРОВА 943902DFF3D1[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ ЕЛДО-91 - Огнян Филипов 811021249(ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАДОЙЧЕВ 9C56AC59FF23[..](ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 INVESTKONTROL - 99 811047849(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 302 841 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 302 841 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 259 274 лв./BGN
Проект: "Ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи в гр. Вършец, община Вършец" виж доставчиците
Община Вършец

ЕИК ID: 000320655
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 400974
Община Вършец АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 УЛ.МАНАСТИРСКА 19 АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН ООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ 189254E103A9[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ НИКОЛОВ C31410CFC13D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ ...
Община Вършец АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 УЛ.МАНАСТИРСКА 19 АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН ООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ 189254E103A9[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ НИКОЛОВ C31410CFC13D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 9B96E0B62FD8[..](ДФЗ|ТР)
Жозе-Луис Родригес Расеро 54B1C59C62DE[..](ДФЗ|ТР)
АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Подуяне БУЛ. Мадрид 56 - - АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН 200476300(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк 831919536(ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ НИКОЛОВ C31410CFC13D[..](ДФЗ|ТР)
Валентина Методиева Попова 9BE11B9B74E4[..](ДФЗ|ТР)
Явор Валериев Карапанайотов 8D07D7F3E6AB[..](ДФЗ|ТР)
АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН AFORDABAL MODULAR KONSTRAKSHAN 200476300(ДФЗ|ТР)
ПРОПОЙНТ ПРОПОЙНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА 186 ПРОПОЙНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО ул.ПЧЕЛА 211 6 ПРОПОЙНТ ЕООД КАЛИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ 68300300B8D5[..](ДФЗ|ТР)
ПРОПОЙНТ PROPOYNT 175218989(ДФЗ|ТР)
ДЖОЙС ДЖОЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 УЛ.КЕСТЕНАРСКА 36 ДЖОЙС ООД КИРИЛКА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА F3DE93F99BAF[..](ДФЗ|ТР)
БИСЕР ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ FDB75D7F8B5A[..](ДФЗ|ТР)
ДЖОЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 Стара планина 9 КАТЕРИНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА 7C41AD63A760[..](ДФЗ|ТР)
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 130477720(ДФЗ|ТР)
ДЖОЙС DZHOYS 111576965(ДФЗ|ТР)
ДЕ - СТУДИО ДЕ - СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1126 бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 64 ДЕ - СТУДИО ЕООД ЕВГЕНИЙ МАТЕВ МАНОЛОВ C39604EB70FF[..](ДФЗ|ТР)
ДЕ - СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София БОРОВО УЛ.СОЛУН 72 ДЕ - СТУДИО DE - STUDIO 131502863(ДФЗ|ТР)
ЗТ КОНСУЛТ ЗТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1231 ж.к. СВОБОДА бл. 40 вх.Б ет.5 ап.39 ЗТ КОНСУЛТ ЕООД ЗОЯ КРУМОВА ТУПАРОВА-ЙОРДАНОВА 75D1BBE58568[..](ДФЗ|ТР)
Калин Станчев Йорданов D652C9C615DE[..](ДФЗ|ТР)
ЗТ КОНСУЛТ ZT KONSULT 131172020(ДФЗ|ТР)
КАЛИСТРАТОВ ГРУП КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ с. Владая 1641 ул. ВИТОШКИ ГРАНИТ 11-13 КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД ПАВЕЛ ИВАНОВ КАЛИСТРАТОВ 07EF72B5EE77[..](ДФЗ|ТР)
ЛУКРЕЦИЯ ЙОРДАНОВА КАЛИСТРАТОВА 6067AFA7E7C3[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Нов век 3 КАМЕН ГЕОРГИЕВ НАУМОВ 2971644444FB[..](ДФЗ|ТР)
НИНА МИЛТЕНОВА СТОЯНОВА D6D8765C5283[..](ДФЗ|ТР)
БИСЕР НИКОЛОВ ДОБРЕВ F3763B7DD00F[..](ДФЗ|ТР)
АНДОН БОЙКОВ БАКАЛОВ 4E960F847E66[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА БОЙКОВА БАКАЛОВА 7975EBC7F9C2[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН ЕМИЛОВ ПЕШЕВ 11577B4D35FC[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА 321FD1BD1DD4[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ ДУДИН 643D634F569B[..](ДФЗ|ТР)
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА 9AAECE3F492B[..](ДФЗ|ТР)
Ангел Георгиев Петков 123F154FAA03[..](ДФЗ|ТР)
Георги Георгиев Рачов 534B7ED2DFAF[..](ДФЗ|ТР)
Николай Милков Маринов 4E14A00D65DC[..](ДФЗ|ТР)
Елена Христова Маринова F112BF9A9886[..](ДФЗ|ТР)
Виктор Славчев Асенов 10EF5FA30FCA[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИСТРАТОВ ГРУП KALISTRATOV GRUP 201760595(ДФЗ|ТР)
ДИГИТАЛЕ ДИГИТАЛЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 КЕСТЕНАРСКА 36 ДИГИТАЛЕ ЕООД БИСЕР ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ FDB75D7F8B5A[..](ДФЗ|ТР)
ДИГИТАЛЕ DIGITALE 202400835(ДФЗ|ТР)
ПК ИНЖЕНЕРИНГ ПК ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 303 А ПК ИНЖЕНЕРИНГ ООД НАДЕЖДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА 3D30143EB463[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ПЛАМЕНОВА НИКОЛАЕВА 4F92B127E4A1[..](ДФЗ|ТР)
ПК ИНЖЕНЕРИНГ PK INZHENERING 175091463(ДФЗ|ТР)
ПСТ РОУДС ПСТ РОУДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. БЕСАРАБИЯ 114 ПСТ РОУДС ЕООД ЦИКЛАМИЯ МИНКОВА БАНКОВА CC978ECE2D32[..](ДФЗ|ТР)
ПСТ ХОЛДИНГ АД 831928535(ДФЗ|ТР)
ИНФРА РОУДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. БЕСАРАБИЯ 114 Инфра Билдинг 201100646(ДФЗ|ТР)
ПСТ ХОЛДИНГ 831928535(ДФЗ|ТР)
АНТОН ИВАНОВ АРНАУДОВ DEF50956AE31[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРА РОУДС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Майстор Алекси Рилец 38 ЕСМАРК АД 121644241(ДФЗ|ТР)
ИНФРА РОУДС ЕООД Инфра Билдинг ЕООД 201100646(ДФЗ|ТР)
ПСТ РОУДС PST ROUDS 202062878(ДФЗ|ТР)
МИЛАДО МИЛАДО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 2 249 В МИЛАДО ООД ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА C0F0CE6F478D[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТОМИЛА СТОИМЕНОВА НАЙДЕНОВА AC52BC1C4E2E[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯНА РАЧЕВА СТОЯНОВА 9C7AA778CCDC[..](ДФЗ|ТР)
МИЛАДО MILADO 121031943(ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 65А вх.Б ап.19 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД КРИСТИЯН ШЛАК 1091EA5E0D0F[..](ДФЗ|ТР)
КРИСИЯН ШЛАК 4020A3D284C0[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 B88972AE8055[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Република №2 МАНИЯ ТАУР ОФИС 29 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 площад Иван Миндиликов №8, офис 29 КРИСТИЯН ШЛАК, Дата на раждане 701202 57A7784B4EEB[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 27 КРИСТИЯН ШЛАК CD6F76B96E77[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИХАЕЛ ШВАРЦЕ BDF22393A245[..](ДФЗ|ТР)
РАЛФ МАТИАС КЛАВИЦ 5D9F379FD39A[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИЯН ШЛАК EFCF8B7F242E[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-КОНСУЛТ 175133193(ДФЗ|ТР)
ТЕРРАСИЛВА 175133229(ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ 175133186(ДФЗ|ТР)
КРИСТИАН ШЛАК BB1E14FB976E[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ХАН КУБРАТ 1 АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ AGROFOREST-SERVIZ 175133186(ДФЗ|ТР)
АРХ - ФОРУМ АРХ - ФОРУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. РИЛА 31 АРХ - ФОРУМ ЕООД ГЕНОВЕВА БОГОМИЛОВА ЙОРДАНОВА 3AEF26D517ED[..](ДФЗ|ТР)
АРХ - ФОРУМ ARH - FORUM 200455701(ДФЗ|ТР)
АСЕ КОНСУЛТ АСЕ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА 34 АСЕ КОНСУЛТ ООД СЕВДАЛИНКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА 654785CC853E[..](ДФЗ|ТР)
ЕКАТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА 7314CCF233E6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ A9EA05132CD4[..](ДФЗ|ТР)
МИЛКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА B76EACDE54DB[..](ДФЗ|ТР)
ЙОВЕЛИНА ИЛИЕВА ПОПОВА-АЛЕКСИЕВА 506BE671553E[..](ДФЗ|ТР)
АСЕ КОНСУЛТ ASE KONSULT 131284717(ДФЗ|ТР)
ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. НАРОДНО СЪБРАНИЕ 10 ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ ЕООД ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ BD68CBC9D1A2[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНИНА САВОВА СЯРОВА-ФАТУХ A36229CA3E5E[..](ДФЗ|ТР)
ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР СИМЕОН 37 ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ 131495696(ДФЗ|ТР)
ИнтегРеджио 203320527(ДФЗ|ТР)
ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ YUNAYT KONSULTING 131495696(ДФЗ|ТР)
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. БЕСАРАБИЯ 24 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД КИРИЛ НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ FED46D356016[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ 8C34B82E611E[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БРАТАНОВ 6BFED7C9CD8B[..](ДФЗ|ТР)
Цветко Маринов Цветков 8E51B50CA275[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОР ДИМИТРОВ АНАДОЛИЕВ 15057E0D9525[..](ДФЗ|ТР)
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ SPETSIALIZIRANI BIZNES SISTEMI 121814067(ДФЗ|ТР)
ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. ПОЗИТАНО 30, офис 205 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА B83B77E1C0DA[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ЦАЧЕВА 505E0A485238[..](ДФЗ|ТР)
ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МУЛЕШКОВА F3C66476BD4C[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА CF1921AF6F0D[..](ДФЗ|ТР)
АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ПЕЕВА-МАРЧЕВА 0588CADB4C94[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Камен Андреев 24 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ EVRO I KONTROL I KONSULT 175176305(ДФЗ|ТР)
ЕММИ - КОНСУЛТ ЕММИ - КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 УЛ.АНГЕЛ ГРАМЧЕВ 3 ЕММИ - КОНСУЛТ ООД МАЯ ТОДОРОВА АНЧИНА 2A6B3B6B2B31[..](ДФЗ|ТР)
ИСКРЕН КИРИЛОВ ИЛИЕВ 9E9BFE3ED5F5[..](ДФЗ|ТР)
ЕММИ - КОНСУЛТ EMMI - KONSULT 201210498(ДФЗ|ТР)
СМ КОНТРОЛ СМ КОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 160 Г СМ КОНТРОЛ ООД ТАНЯ ИВАНОВА РАШЕВА 43D95F17EA7E[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДРАГОМИРОВА РАШЕВА 8941AD11FD5D[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ CB6BF1C608DC[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ 5E2B4A4A52BA[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ЕВТИМОВ СТАНКОВ 3B91DF375D0E[..](ДФЗ|ТР)
СМ КОНТРОЛ SM KONTROL 175053345(ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 кв.ИНДУСТРИАЛЕН 2 ВОДСТРОЙ 98 АД ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕРОВ C779C5E077EC[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ 71763219B996[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА 4E97781BB81E[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА 94E218C7C1F2[..](ДФЗ|ТР)
ПЕЙЧО РУСЕВ ПЕЙЧЕВ F918784C863D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИРИНСКИ 188605814731[..](ДФЗ|ТР)
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ 1181BB744B0C[..](ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Парчевич 42 ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 АННА ГЕОРГИЕВА ПЧЕЛАРОВА 14D2860F49E4[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИНА БИСЕРОВА СТАМБОЛИЕВА 00949D3866A1[..](ДФЗ|ТР)
Момчил Борисов Борисов 4ABB6F2218EB[..](ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 АД 119081953(ДФЗ|ТР)
Българска банка за развитие 121856059(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059(ДФЗ|ТР)
Велико Димитров Желев 37C1C519DA21[..](ДФЗ|ТР)
Иван Крумов Панов 39C69939C866[..](ДФЗ|ТР)
Живко Илиев Недев 3723C57A9127[..](ДФЗ|ТР)
Николай Купенов Пашов 3EAD94B5F2B5[..](ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. Генерал Драгомиров. 9 А Пламен Трифонов Трифонов 3A6E99C1671A[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Георгиев Друмев 78DBF104D447[..](ДФЗ|ТР)
ВДХ 119081953(ДФЗ|ТР)
ВДХ АД ВОДСТРОЙ 98 VODSTROY 98 119081953(ДФЗ|ТР)
ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8[..](ДФЗ|ТР)
ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783(ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ 21 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЛЮЛИН 8 817 Б КОНТРОЛ 21 ООД СЕНКО ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ F94DDFFA9117[..](ДФЗ|ТР)
АНА СЕНКОВА ГЕОРГИЕВА 554E84BB5FF5[..](ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1342 ЛЮЛИН 8 817 Б АНА СЕНКОВА АСЕНОВА 554E84BB5FF5[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ DD06AEB2000D[..](ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 34 КОНТРОЛ 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Цанко Церковски 34 КОНТРОЛ 21 KONTROL 21 130064337(ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 96 А ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТЕРЗИРАДЕВ 6F6007662147[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА РОМАНОВА DA4BC5EB0A03[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ EVROKONSULTING INZHENERING 200861068(ДФЗ|ТР)
ФАРА КОНСУЛТ ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 5800 КРАСНО СЕЛО ДАМЯН ГРУЕВ 46 ФАРА КОНСУЛТ ООД МАРИЯ КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА 508945DA1226[..](ДФЗ|ТР)
НОРТАН ЕООД 200032167(ДФЗ|ТР)
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 831184677(ДФЗ|ТР)
ФАРА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УИЛЯМ ГЛАДСТОН 11 ФАРА КОНСУЛТ FARA KONSULT 200102270(ДФЗ|ТР)
ГАМА МЕНИДЖМЪНТ ГАМА МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТЕАН КАРАДЖА 7 ГАМА МЕНИДЖМЪНТ АД РОСИЦА ЛЮБЕНОВА МАКЕДОНСКА-СТОЕВА 5EE6FCA4CA70[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ 44654B97F926[..](ДФЗ|ТР)
АРГУС ИМОТИ 200521442(ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ АНДОНОВ ТУПАРОВ 7B22467F014C[..](ДФЗ|ТР)
ГАМА МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЧЕРВЕНА СТЕНА 46 ВИКТОР АНАТОЛИЕВ ПЕТРОВ 6BD47015982C[..](ДФЗ|ТР)
АНАСТАС КРЪСТЕВ САРИЙСКИ 24D1C3484AE3[..](ДФЗ|ТР)
Ивайло Тодоров Ванков 8605C315C362[..](ДФЗ|ТР)
ГАМА МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Кораб Планина 33 Айлин Лютфи Дахилова - Василева 1EF589D1B4A2[..](ДФЗ|ТР)
Илияна Илиева Попова 3FEEDBE296C7[..](ДФЗ|ТР)
АРГУС ИМОТИ АД чрез Златиян Станоев Златков 200521442(ДФЗ|ТР)
ГАМА МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Кораб Планина 55 Атанас Кръстев Сарийски 24D1C3484AE3[..](ДФЗ|ТР)
Румен Косев Бинев 8D43CFD2B3BC[..](ДФЗ|ТР)
ГАМА МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Свети Наум 64 ВЪЛКО МИЛКОВ МИЛКОВ AE374F80D245[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ЧЕРНЕВА F2DD52C8D30E[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС МАРКОВ АТАНАСОВ BE8378AFAB8C[..](ДФЗ|ТР)
ГАМА МЕНИДЖМЪНТ GAMA MENIDZHMANT 200776595(ДФЗ|ТР)
АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ОБОРИЩЕ ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 25 ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА НЕШКОВА 1E1CC163C1DB[..](ДФЗ|ТР)
ХАСАН МАРЕМ ХАСАН 18175664D2C4[..](ДФЗ|ТР)
ДОАН ХАСАН ХАСАН 9BEEF68F493B[..](ДФЗ|ТР)
АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) ALIANS ZA REGIONALNI I GRAZHDANSKI INITSIATIVI (ARGI) 175072609(ДФЗ|ТР)
МУЛТИ ПРОДЖЕКТ - МП МУЛТИ ПРОДЖЕКТ - МП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Вършец 3540 ул. Република 83 МУЛТИ ПРОДЖЕКТ - МП ООД ТАТЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА 9E6B92A3650A[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ МИТЕВ 5267316FEDF1[..](ДФЗ|ТР)
МУЛТИ ПРОДЖЕКТ - МП MULTI PRODZHEKT - MP 201699256(ДФЗ|ТР)
ИНЖРОУД ИНЖРОУД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.Екзарх Йосиф 76 А ИНЖРОУД ЕООД Симона Йорданова Раданова 74F1E6BE8F15[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖРОУД INZHROUD 202002849(ДФЗ|ТР)
ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Лев Толстой 50 А ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД ТЕОДОРА САШЕВА ВЕЛИНОВА CBFE8DA505AC[..](ДФЗ|ТР)
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА-БОЗУКОВА 9AA2646D2976[..](ДФЗ|ТР)
ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРИЯ 102 БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЕЛИСИМО МАЯ ИВАНОВА КРУМОВА 895E22647012[..](ДФЗ|ТР)
ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Нишава 34 Б ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ER DZHI KONSULTING 200195680(ДФЗ|ТР)
МОТИФ 2012 МОТИФ 2012 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ул.КЕСТЕНАРСКА 36 МОТИФ 2012 ООД КИРИЛКА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА F3DE93F99BAF[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИОС ВАЙОС ГЕОРГАНДЗЕЛИС 0E9A7F9DBCAD[..](ДФЗ|ТР)
МОТИФФ 2012 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ул. ИВАН ВАЗОВ 2 МОТИФФ 2012 ООД МОТИФ 2012 MOTIF 2012 202170050(ДФЗ|ТР)
ЛИТ-2002 ЛИТ-2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 17 ЛИТ-2002 ООД ЛАВИНИЯ ИВАНОВА МИТРОФАНОВА 445F01BC39F7[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН МИТРОФАНОВ ИСАЕВ ABF875401DC8[..](ДФЗ|ТР)
ЛИТ-2002 LIT-2002 130837182(ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ЦЕКОВА - 53 СТЕФКА ЦЕКОВА - 53 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 МУСИЛА 1 СТЕФКА ЦЕКОВА - 53 ЕООД СТЕФКА ПЕТРОВА ЦЕКОВА 9482005FFE07[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ЦЕКОВА - 53 STEFKA TSEKOVA - 53 201750761(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 302 770 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 302 770 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 297 149 лв./BGN
Проект: "Обновяване и реконструкция на градска паркова среда - площад в гр. Съединение" виж доставчиците
Община Съединение

ЕИК ID: 000471640
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 448696
Община Съединение ДИЕЛ ТРЕЙД ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. КОЖУХ ПЛАНИНА 2 Б, ателие 3 ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД ЯНКО ЙОРДАНОВ КОСТОВ 3F3CD7351A4F[..](ДФЗ|ТР)
ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Витоша 66 Тодор Николаев Тодоров 82D11812C6E1[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ОЛГОВ ИЛИЕВ ...
Община Съединение ДИЕЛ ТРЕЙД ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. КОЖУХ ПЛАНИНА 2 Б, ателие 3 ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД ЯНКО ЙОРДАНОВ КОСТОВ 3F3CD7351A4F[..](ДФЗ|ТР)
ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Витоша 66 Тодор Николаев Тодоров 82D11812C6E1[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ОЛГОВ ИЛИЕВ C6BA25EF2D1D[..](ДФЗ|ТР)
ДИЕЛ ТРЕЙД DIEL TREYD 131120358(ДФЗ|ТР)
ФРИГОКОМЕРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФРИГОКОМЕРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ДУНАВ 178 ФРИГОКОМЕРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ 5F78EA57FDD8[..](ДФЗ|ТР)
ФРИГОКОМЕРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ДУНАВ 79А ХРИСТИАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 430CF22E0D8C[..](ДФЗ|ТР)
ФРИГОКОМЕРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ FRIGOKOMERS INTERNESHANAL 115762865(ДФЗ|ТР)
ЦИКЛОП 21 Р ЦИКЛОП 21 Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. ПЕТЪР ДЕЛЯН 7 вх.А ет.1 ап.2 ЦИКЛОП 21 Р ООД РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА A76C7174BD3F[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ AF7EDA9ACEB8[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТКО МАРИНОВ ЦВЕТКОВ A7C60978C2EC[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ 8F9684A4DFF9[..](ДФЗ|ТР)
ЦИКЛОП 21 Р TSIKLOP 21 R 130490486(ДФЗ|ТР)
СТиКО-2000 СТиКО-2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР 110 А СТиКО-2000 ООД НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ A7E768F6ED93[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ FDA885997A22[..](ДФЗ|ТР)
СТиКО-2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 44 СТиКО-2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул.Алеко Константинов 44 ТАНЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВА D80C18ECD4FC[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ - 2000 ЛВ; ТАНЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВА - 500 ЛВ; D80C18ECD4FC[..](ДФЗ|ТР)
СТиКО-2000 STiKO-2000 130286681(ДФЗ|ТР)
ВЛАДКЛИМА ДИЗАЙН ВЛАДКЛИМА ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 28 ет.3 ап.5 28 ВЛАДКЛИМА ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Патриарх Евтимий 28 ВЛАДКЛИМА ДИЗАЙН ЕООД Владимир Иванов Йотов E1C0392E766E[..](ДФЗ|ТР)
Иван Георгиев Митев 1A29ECB97634[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДКЛИМА ДИЗАЙН VLADKLIMA DIZAYN 175254686(ДФЗ|ТР)
НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 КОПРИВЩИЦА 19А НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ B80ACA462611[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ 9FBEABC05FF1[..](ДФЗ|ТР)
НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ БГ NIKOS INZHENERING BG 200775103(ДФЗ|ТР)
СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кирков 56 СТРИКТ ООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 7CD303B909FD[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 4D8E032D28E4[..](ДФЗ|ТР)
СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВИКТОР ЮГО 20 СТРИКТ STRIKT 115343415(ДФЗ|ТР)
СУПЕР В 99 СУПЕР В 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.ТАРАС ШЕВЧЕНКО 20А А СУПЕР В 99 ООД АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 99035ABA8DCC[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН ВЕЛКОВ МИЛАНОВ E8134303208C[..](ДФЗ|ТР)
Емил Иванов Лазаров C9CC17C9EDF7[..](ДФЗ|ТР)
ПроКредит Банк (България) АД 130598160(ДФЗ|ТР)
СУПЕР В 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Гео Милев Александър Жендов 6 РУМЕН МИЛКОВ КРУМОВ BADD956B6744[..](ДФЗ|ТР)
АНАТОЛИ КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 99035ABA8DCC[..](ДФЗ|ТР)
Спас Цветанов Вучков B24734AC02F1[..](ДФЗ|ТР)
Майя Цанева Лазарова 4B5083819148[..](ДФЗ|ТР)
СУПЕР В 99 SUPER V 99 130059361(ДФЗ|ТР)
КАСА ГРАНДЕ ПРИМ КАСА ГРАНДЕ ПРИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. БЕЛМЕКЕН 27 КАСА ГРАНДЕ ПРИМ ООД АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ DCB5F8DCCAF2[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИНЕВ ЖЕЛЕВ 6D6001F96FCE[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЕЛЯ НЕЙКОВА ИВАНОВА A68CB1249971[..](ДФЗ|ТР)
КАСА ГРАНДЕ ПРИМ ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАРИНОВ 209D67DD15FF[..](ДФЗ|ТР)
КАСА ГРАНДЕ ПРИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 12 сграда № 2 ОГНЯН НАПОЛЕОНОВ МИХАЙЛОВ 0DC9EE8D97AA[..](ДФЗ|ТР)
КАСА ГРАНДЕ ПРИМ KASA GRANDE PRIM 200256507(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРО ТИМ ЕЛЕКТРО ТИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР 70 В ЕЛЕКТРО ТИМ ООД ТАТЯНА ЮРИЕВНА НИКОВА ABB9C0DB35B8[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОВ EAA6DA8AD348[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРО ТИМ ELEKTRO TIM 131205812(ДФЗ|ТР)
И-ФИНАНСИ И-ФИНАНСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. БЪЛГАРИЯ 60Б Б И-ФИНАНСИ ООД ЙОРДАН ЕМИЛОВ ТАТАРСКИ 80CD0AB4CDE1[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБКА СТОЯНОВА СПИРИЕВА 5DDDCE478717[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ПАСКАЛЕВА 6D8EAECB7173[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ F05626BF0FC9[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ E024BD47502A[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ МЛАДЕНОВ 8D27F1A175B5[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ 4E605DF3E478[..](ДФЗ|ТР)
И-ФИНАНСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.БЪЛГАРИЯ 60Б Костадин Стоянов Паскалев C26ED77729F9[..](ДФЗ|ТР)
И-ФИНАНСИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул Бачо Kиро 49 И-ФИНАНСИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ПОП БОГОМИЛ 23 И-ФИНАНСИ I-FINANSI 131135755(ДФЗ|ТР)
ЕМ ДЖИ ЕМ ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.Чернишевски 21 ЕМ ДЖИ ЕМ ЕООД ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА 48C5D83B4128[..](ДФЗ|ТР)
ЕМ ДЖИ ЕМ EM DZHI EM 115803461(ДФЗ|ТР)
АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ул. Княз Борис І 3 Б АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ ООД НИКОЛАЙ БОГДАНОВ ВУТОВ F35B24C64B9F[..](ДФЗ|ТР)
ДАМЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ F5168E32D418[..](ДФЗ|ТР)
БОГДАН ВУТОВ ГЕОРГИЕВ 0AD635356D97[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ КАЛЧЕВ 70BCAEF8E057[..](ДФЗ|ТР)
АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ ANALITICHNI SISTEMI I ELEKTRONNI TEHNOLOGII 200818800(ДФЗ|ТР)
Ирида 07 Ирида 07 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 Люлин 709 В Ирида 07 ООД Илия Иванов Геров F4C109ED345C[..](ДФЗ|ТР)
Виолета Петкова Герова 08F35B9BE6BD[..](ДФЗ|ТР)
Таня Тотева Петкова 6ADB3F5EB039[..](ДФЗ|ТР)
Ирида 07 Irida 07 201268462(ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 кв.ИНДУСТРИАЛЕН 2 ВОДСТРОЙ 98 АД ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕРОВ C779C5E077EC[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ 71763219B996[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА 4E97781BB81E[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА 94E218C7C1F2[..](ДФЗ|ТР)
ПЕЙЧО РУСЕВ ПЕЙЧЕВ F918784C863D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИРИНСКИ 188605814731[..](ДФЗ|ТР)
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ 1181BB744B0C[..](ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Парчевич 42 ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 АННА ГЕОРГИЕВА ПЧЕЛАРОВА 14D2860F49E4[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИНА БИСЕРОВА СТАМБОЛИЕВА 00949D3866A1[..](ДФЗ|ТР)
Момчил Борисов Борисов 4ABB6F2218EB[..](ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 АД 119081953(ДФЗ|ТР)
Българска банка за развитие 121856059(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059(ДФЗ|ТР)
Велико Димитров Желев 37C1C519DA21[..](ДФЗ|ТР)
Иван Крумов Панов 39C69939C866[..](ДФЗ|ТР)
Живко Илиев Недев 3723C57A9127[..](ДФЗ|ТР)
Николай Купенов Пашов 3EAD94B5F2B5[..](ДФЗ|ТР)
ВОДСТРОЙ 98 АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. Генерал Драгомиров. 9 А Пламен Трифонов Трифонов 3A6E99C1671A[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Георгиев Друмев 78DBF104D447[..](ДФЗ|ТР)
ВДХ 119081953(ДФЗ|ТР)
ВДХ АД ВОДСТРОЙ 98 VODSTROY 98 119081953(ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III-ТИ ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕООД ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ BFBFAA181979[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III-ТИ 60 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Княз Александър Дондуков-Корсаков 11 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Цар Борис III 168 бизнес център Андромеда ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ООД Петя Ангелова Георгиева-Донова 57BEE50252D1[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Методиев Донов 6B5599634CDA[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ INSTITUT ZA UPRAVLENIE NA PROGRAMI I PROEKTI 121311169(ДФЗ|ТР)
ДАБЪЛ Д ДАБЪЛ Д ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БЯЛА БОНА 15 вх.А ет.4 ап.10 ДАБЪЛ Д ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЯЛА БОНА 15 А ДАБЪЛ Д ЕООД СТЕФАН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ B1A3BF4087BB[..](ДФЗ|ТР)
ДАБЪЛ Д DABAL D 104678768(ДФЗ|ТР)
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ бл. 9 ет.5 ап.5 ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ ЕООД АНЖЕЛ СЕКУЛОВ ФЕОДОРОВ 74863F7B8AAD[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 РАЛИЦА ул.ПИРИН 12А ВЕНЕЦИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА 73E2E3CD6B89[..](ДФЗ|ТР)
ПАРАЛАКС СОЛЮШЪНС ООД РЕГ.№71,808 - БЕЛИЗ 4E37F3605362[..](ДФЗ|ТР)
Бойко Емилов Бориславов 79E0D720012B[..](ДФЗ|ТР)
ПАРАЛАКС СОЛЮШЪНС ООД РЕГ.№71,808 - БЕЛИЗ 11BF5F41D983[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. Кракра 25 ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник ул. Кракра 25 ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 БУЛАИР 8 ВИКТОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 8129A9D794CB[..](ДФЗ|ТР)
ПАРАЛАКС СОЛЮШЪНС ООД 0664A4350624[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА АСФ FINANSOVO - SCHETOVODNA KASHTA ASF 113592364(ДФЗ|ТР)
ШЕВИЦА ШЕВИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ХАЙДУКОВИ 52 ШЕВИЦА ЕООД ЙОРДАН СТЕФАНОВ СИМОНСКИ E9D219FC03D6[..](ДФЗ|ТР)
ШЕВИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АРГИР МАНАСИЕВ 6А ШЕВИЦА SHEVITSA 101638804(ДФЗ|ТР)
АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТАРА ПЛАНИНА 31-33 АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ E27BEE13BBD0[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ BD68CBC9D1A2[..](ДФЗ|ТР)
КОФИЕСИЕН ХОЛДИНГ ЛИМИТИД C32E8513AA51[..](ДФЗ|ТР)
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 131463734(ДФЗ|ТР)
АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. СТАРА ПЛАНИНА 31-33 АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП AVTO INZHENERING HOLDING GRUP 131163929(ДФЗ|ТР)
ДАР-СТРОЙ ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 8127 ул. БЪЛГАРКА 48 ДАР-СТРОЙ ООД РУЖДИ АЛИОСМАН ХАСАН 40FE1F58B6B1[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ D9A7B5631EB8[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ДИМЧЕВ БОШЕВ - 3000 лв D9A7B5631EB8[..](ДФЗ|ТР)
ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. МАРА ГИДИК 8 ДАР-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съгласие 24 МУЛТИ ПАРК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Адам Мицкевич 9 ДАР-СТРОЙ DAR-STROY 147201783(ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 662188352267[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 244 724 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 244 724 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 043 514 лв./BGN
Проект: Основен ремонт на пътна настилка на улици"Патриарх Ефтимий" и "Индустриална" и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на улица "Райко Даскалов" в град Левски, община Левски. виж доставчиците
Община Левски

ЕИК ID: 000413814
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 401739
Община Левски ПРОНО ЕООД ПРОНО ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Иван Вазов 12 ПРОНО ЕООД ЕООД Иван Христов Ненков BCDC05DBE1B1[..](ДФЗ|ТР)
Министерство на отбраната 000695324(ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯНА ГЕРГИНОВА КАЧАРОВА 0A3848BC3A18[..](ДФЗ|ТР)
КИРО АТАНАСОВ КИРОВ 73FA10FA9357[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Левски ПРОНО ЕООД ПРОНО ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Иван Вазов 12 ПРОНО ЕООД ЕООД Иван Христов Ненков BCDC05DBE1B1[..](ДФЗ|ТР)
Министерство на отбраната 000695324(ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯНА ГЕРГИНОВА КАЧАРОВА 0A3848BC3A18[..](ДФЗ|ТР)
КИРО АТАНАСОВ КИРОВ 73FA10FA9357[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ЙОВЕВ 11EC3F938EB6[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ BF82A0DF2D1F[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ BDD104394758[..](ДФЗ|ТР)
ПРОНО ЕООД PRONO EOOD 130526765(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв.ПАВЛОВО-БЪКСТОН ул.ПРЕКИ ПЪТ 16-18,ВХ.Б,ОФИС 2 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ C28CCD5C9FFB[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ХРИСТО БОТЕВ 509-ТА 10А ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТОВ E0980AC2EBDC[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ EVRO DEKRET 175393312(ДФЗ|ТР)
НИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ НИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ 22 Г НИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИТКО ДИМИТРОВ НИТОВ 3EEA02FFA823[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ БАЛТИМОР 22 - МИТКО НИТОВ 114617895(ДФЗ|ТР)
НИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 200031631(ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР МИТКОВ НИТОВ 3430CF7464B7[..](ДФЗ|ТР)
НИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ NITOV INZHENERING 200031631(ДФЗ|ТР)
ВАНКОВ - ДУНЕВ ВАНКОВ - ДУНЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ЖИНЗИФОВ 6 ВАНКОВ - ДУНЕВ ООД ОГНЯН ЦВЕТАНОВ ВАНКОВ 4CC547ADE7FC[..](ДФЗ|ТР)
ОРЛИН ВАСИЛЕВ ДУНЕВ CAE3F652CBAD[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ОРЛИНОВ ДУНЕВ 04FA19F31C76[..](ДФЗ|ТР)
ВАНКОВ - ДУНЕВ VANKOV - DUNEV 114008667(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ИЗТОК бул. Г. М. ДИМИТРОВ 52 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД ЛЮБОМИР СТАНКОВ ДИМОВ E86310FFCE2A[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР КИРИЛОВ ПЕТРОВ D45B94EDF332[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Невестина скала 18 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ BALKAN-EKSPRES-KONSULT 121116614(ДФЗ|ТР)
СОНИК СТАРТ СОНИК СТАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ. ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ 8 СОНИК СТАРТ ООД АНАСТАС ИВАНОВ КЪНЕВ 34D60D673AFB[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ 0CB25A966BF9[..](ДФЗ|ТР)
СОНИК СТАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД УЛ. РУСАЛЯ 9А ДОБРОМИР БАЙЧЕВ ВИЧЕВ 038894A5347F[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ МАРИНОВ ЧАКЪРОВ 6DD06C2828C9[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ E63D53E5968B[..](ДФЗ|ТР)
МИГЛЕНА ИВАНОВА МАРКОВА-ГОСПОДИНОВА 343B0AD9CABE[..](ДФЗ|ТР)
СОНИК СТАРТ SONIK START 200325323(ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. ДРАГАЛЕВЦИ ул. ХРИСТИНА МОРФОВА 35 СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ООД ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ 51E70E5BEEBA[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ МИТКОВА КОЛЕВА AA514829A27D[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Феликс Каниц 26 РУМЕН КОНСТАНТИНОВ НИЧЕВ 512F68001E01[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Чумерна 14 ЕВГЕНИЯ ЛЮДМИЛОВА ЧАКЪРОВА C00DDC0EBF96[..](ДФЗ|ТР)
ЗИНА КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА 04EC50ACECEA[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОР СТОЯНОВ КЬОПЧЕВ 81EEEA389D10[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Чумерна 14 СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Чумерна 14 СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 32Г СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Черни връх 32Г СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.Вискяр планина 15-17 СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Джеймс Баучер 103 СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ STROYINVESTKONSULT SOFIYA 131341730(ДФЗ|ТР)
ОФИС ПЛЮС ГРУП ОФИС ПЛЮС ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МЕДЕН РУДНИК 485 Г ОФИС ПЛЮС ГРУП ООД СТОЯН НИКОЛОВ ФИЗИЕВ B826764529BF[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР МИХАИЛОВ АНГЕЛОВ 5A6E0F72AA83[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ РАЙКОВ B60283A24AD1[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ 5A4B94CE5415[..](ДФЗ|ТР)
ОФИС ПЛЮС ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Георги Кондолов 3 ОФИС ПЛЮС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БУЛАИР 25 ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПРОЙЧЕВ DD0C5A3A5533[..](ДФЗ|ТР)
ВИХ-ДИЗАЙН ЕООД 107589050(ДФЗ|ТР)
ОФИС ПЛЮС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. БОРИС АРСОВ 8 ОФИС ПЛЮС ГРУП OFIS PLYUS GRUP 200897406(ДФЗ|ТР)
М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D[..](ДФЗ|ТР)
ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA32568[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC85[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E[..](ДФЗ|ТР)
М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4[..](ДФЗ|ТР)
М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB76[..](ДФЗ|ТР)
ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854[..](ДФЗ|ТР)
М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C2676[..](ДФЗ|ТР)
ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB2[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A525[..](ДФЗ|ТР)
ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142AC[..](ДФЗ|ТР)
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC[..](ДФЗ|ТР)
М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595(ДФЗ|ТР)
БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 УЛ.ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 11 БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ CE86E7AB0AD8[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 8EBF1483F86F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 90613FA80B4E[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛМИРА ЙОРДАНОВА КОЖУХАРОВА 2B2C0590EE57[..](ДФЗ|ТР)
БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА BKS - GORNA ORYAHOVITSA 104637700(ДФЗ|ТР)
ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ 9 ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ЕТ АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА 6F6497AC2D33[..](ДФЗ|ТР)
ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА 130489345(ДФЗ|ТР)
ШКОЛСНАБ 2001 175448634(ДФЗ|ТР)
ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA 130489345(ДФЗ|ТР)
ЗОЯ ПАСКАЛЕВА ЗОЯ ПАСКАЛЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДРУЖБА 426 А ЗОЯ ПАСКАЛЕВА ЕТ ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА 13DAAF85AF3C[..](ДФЗ|ТР)
ЗОЯ ПАСКАЛЕВА ZOYA PASKALEVA 114653133(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 231 206 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 231 206 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 200 509 лв./BGN
Проект: "Подобряване на уличната мрежа в град Ихтиман" виж доставчиците
Община Ихтиман

ЕИК ID: 000776299
Период Period: 2013
Мярка Measure: M322
УРН UID: 392534
Община Ихтиман Перфект сървис Перфект сървис ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. Шипченски проход 43 А Перфект сървис ЕООД Иван Минков Иванов 7CA50D28DF66[..](ДФЗ|ТР)
Перфект сървис ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул.Шипченски проход 43 А Перфект сървис Perfekt sarvis 131267568(ДФЗ|ТР)
ПЕРИКЪЛ 2003 ПЕРИКЪЛ 2003 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРЕНСОВ 24 Б ПЕРИКЪЛ 2003 ...
Община Ихтиман Перфект сървис Перфект сървис ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. Шипченски проход 43 А Перфект сървис ЕООД Иван Минков Иванов 7CA50D28DF66[..](ДФЗ|ТР)
Перфект сървис ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул.Шипченски проход 43 А Перфект сървис Perfekt sarvis 131267568(ДФЗ|ТР)
ПЕРИКЪЛ 2003 ПЕРИКЪЛ 2003 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРЕНСОВ 24 Б ПЕРИКЪЛ 2003 ООД ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПЕРИКЛИЙСКИ E4D26B1BEC18[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕРИКЛИЙСКА 2F1709AAFFA0[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРИКЪЛ 2003 PERIKAL 2003 131122035(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕДЖИК-99 ЕЛЕДЖИК-99 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 172А ЕЛЕДЖИК-99 ЕАД ИВАН ХРИСТОВ МИЛЧЕВ 7D1A3CE0EFB5[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕЙЧИНОВ A4D0E6C7FFC4[..](ДФЗ|ТР)
СОНЯ ИВАНОВА БОЖИКОВА 1E65989D21AA[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ FC5EF372188B[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕДЖИК -21 АД 130168179(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕДЖИК-99 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Чипровци 3460 НИКОЛА ВАПЦАРОВ 8 МАЛИН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ 21DC50FD3D9C[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕДЖИК-99 ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Копиловци 3467 22-РИ СЕПТЕМВРИ 3 ЕЛЕДЖИК-99 ELEDZHIK-99 130009198(ДФЗ|ТР)
АРКА КОНСУЛТ АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 226 А АРКА КОНСУЛТ ЕООД ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ 791BAB6B9D4B[..](ДФЗ|ТР)
АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 А АРКА КОНСУЛТ ARKA KONSULT 131317505(ДФЗ|ТР)
Ятрейд 2010 Ятрейд 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Топли дол 2А 1 Ятрейд 2010 ЕООД Янчо Тодоров Василев D88837EB87E4[..](ДФЗ|ТР)
Ятрейд 2010 201251783(ДФЗ|ТР)
ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ 200814385(ДФЗ|ТР)
Ятрейд 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Кратово 8 Венцислав Колев Савов F8EF2EBC8CD4[..](ДФЗ|ТР)
Ятрейд 2010 YAtreyd 2010 201251783(ДФЗ|ТР)
ЕМ ДЖЕЙ ЛОУ КОНСУЛТ ЕМ ДЖЕЙ ЛОУ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР АСЕН 5 ЕМ ДЖЕЙ ЛОУ КОНСУЛТ ЕООД КОНСТАНТИН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ E112B921B7A3[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ CE9936535B99[..](ДФЗ|ТР)
ЕМ ДЖЕЙ ЛОУ КОНСУЛТ EM DZHEY LOU KONSULT 200714374(ДФЗ|ТР)
АРХАТ - АНИТА ТЕОДОСИЕВА АРХАТ - АНИТА ТЕОДОСИЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1225 ж.к. МАЛАШЕВЦИ ул. ЧОРБОВА 6 бл. 5 ап.21 АРХАТ - АНИТА ТЕОДОСИЕВА ЕТ АНИТА ТЕОДОСИЕВА ЦВЕТАНОВА-ОБРЕТЕНОВА C80B0A554860[..](ДФЗ|ТР)
АРХАТ - АНИТА ТЕОДОСИЕВА ARHAT - ANITA TEODOSIEVA 831756781(ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 77 АЛФА АДВАЙС ЕООД Бойка Любенова Иванова 9FBC1A107DA4[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 С Бойко Йорданов Иванов 554C4D0EB8FE[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС ALFA ADVAYS 202561265(ДФЗ|ТР)
БАЙУОТЪР ЕКО-АКТИВ БАЙУОТЪР ЕКО-АКТИВ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 51 БАЙУОТЪР ЕКО-АКТИВ ЕАД НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ ЦАНКОВ A9D3C154549D[..](ДФЗ|ТР)
МАРК УИЛСЪН 3ECD80560653[..](ДФЗ|ТР)
ПИТЪР ДЖОН ПОЛ ЙАРЕМА 76F0D565A46F[..](ДФЗ|ТР)
МАРК СТУДХОЛМ DC70E752D060[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТОФЪР ДЖОН ХЪЛ 4AE5CEAD15E8[..](ДФЗ|ТР)
НОРМАН ЕРИК ДОДД 6B3F8C16B9BA[..](ДФЗ|ТР)
БАЙУОТЪР Б.В. ХОЛАНДИЯ 4F3C5F1D3B52[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ИВАНОВ ПАВЛОВ E899093AD208[..](ДФЗ|ТР)
БАЙУОТЪР ЕКО-АКТИВ BAYUOTAR EKO-AKTIV 130566208(ДФЗ|ТР)
КОНКРЕДО КОНКРЕДО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 УЛ.ПОЗИТАНО 9 2 КОНКРЕДО ООД АННА НИКОЛОВА ЗЛАТИНОВА 01D23683FADF[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ИВАНОВА ЗЛАТИНОВА AE22236EFF00[..](ДФЗ|ТР)
ДЕКОЛ ЕООД 131000120(ДФЗ|ТР)
КОНКРЕДО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ПОЗИТАНО 9 2 КОНКРЕДО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 - ПОЗИТАНО 9 2 - МОНТЕЛ АД 130275918(ДФЗ|ТР)
ДЕКОЛ ООД 131000120(ДФЗ|ТР)
Мария Иванова Кисьова AE22236EFF00[..](ДФЗ|ТР)
Стоян Димитров Кисьов 249887B34625[..](ДФЗ|ТР)
Иван Илиев Златинов 4ED7B049E5F4[..](ДФЗ|ТР)
Антон Христов Георгиев C9286BFFA584[..](ДФЗ|ТР)
КОНКРЕДО KONKREDO 200299857(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ 7C228AE73B9F[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602(ДФЗ|ТР)
МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ 4F3BC270B4F1[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING 115015062(ДФЗ|ТР)
ПЪТПРОЕКТ ПЪТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.ЛЮБЛЯНА 46 ПЪТПРОЕКТ ЕООД ДЕНА НИКОЛОВА ПАЛАНКОВА 278CCE240062[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД 831643582(ДФЗ|ТР)
ПЪТПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.ЦАР БОРИС III 257 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D8[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТПРОЕКТ PATPROEKT 831615056(ДФЗ|ТР)
ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. ПОЗИТАНО 30, офис 205 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА B83B77E1C0DA[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ЦАЧЕВА 505E0A485238[..](ДФЗ|ТР)
ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МУЛЕШКОВА F3C66476BD4C[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА CF1921AF6F0D[..](ДФЗ|ТР)
АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ПЕЕВА-МАРЧЕВА 0588CADB4C94[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Камен Андреев 24 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ EVRO I KONTROL I KONSULT 175176305(ДФЗ|ТР)
ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БОКАР БЪЛГАРИЯ 29 ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ ООД ГАЛИНА НЕНКОВА МАРИНОВА-САВОВА F9AC5B9C01B1[..](ДФЗ|ТР)
ПЕЮ АТАНАСОВ ИВАНОВ 7B5504417E06[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА CC8669C1F62D[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯНА ТОДОРОВА МИНЧЕВА 1EF5A861F86E[..](ДФЗ|ТР)
ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БОКАР 29 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА-ПАВЛОВА CC8669C1F62D[..](ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ТД - гр. ПЛОВДИВ 131063188(ДФЗ|ТР)
ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ TRANSKONSULT INZHINERING 121021027(ДФЗ|ТР)
АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 8 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ 796737159BD3[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ТОДОРОВ ХАДЖИЕВ 505E6CA22345[..](ДФЗ|ТР)
ЙОВЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ CACE01657258[..](ДФЗ|ТР)
ЯРОСЛАВ ДИМОВ ХРИСТОВ 1F63253034E9[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТИНА ДИМОВА ХРИСТОВА 44D0E157384A[..](ДФЗ|ТР)
АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ AVTOMAGISTRALI - CHERNO MORE 127001597(ДФЗ|ТР)
ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 613 Г ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД ПАНАЙОТ ЦВЕТКОВ ГРАДИНАРОВ 01B4F9532D4F[..](