ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M322 намери 545 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M322 Община -Две могили,обл.Русе
000530529
1 855 821 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 842 606 лв./BGN)
Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област Русе
2013 M322 Община Ковачевци
000386694
1 844 579 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 831 966 лв./BGN)
Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населените места на община Ковачевци
2013 M322 Община Вълчи дол
000093474
1 841 531 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 774 587 лв./BGN)
Реконструкция на улици ,тротоари ,улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи -паркове ,градини,детски площадки и съоръженията към тях в т.ч. доставка на съоръжения в град Вълчи дол
2013 M322 Община Перущица
115246756
1 782 211 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 733 509 лв./BGN)
Изграждане на улично осветление в гр. Перущица
2013 M322 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
АД
000970464
1 755 065 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 755 065 лв./BGN)
"Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград"
2013 M322 Община Хаджидимово
000025014
1 662 705 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 565 875 лв./BGN)
Рехабилитация и реконструкция на улични отсечки в село Абланица /от т. 10 до т. 57; от т. 58 до т. 94 и от т. 60 до т. 93, от О.Т. 91 до О.Т. 96
2013 M322 Община Стрелча
000351864
1 603 154 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 225 488 лв./BGN)
Подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча с два под обекта: "Реконструкция и изграждане на улична мрежа в град Стрелча" и "Благоустрояване на площадно пространство в гр.Стрелча"
2013 M322 Община Лъки
000614967
1 593 741 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 551 639 лв./BGN)
" Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство град Лъки. "
2013 M322 Община Сапарева баня
000261616
1 566 174 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 452 304 лв./BGN)
"Ландшафтно устройство и озеленяване на обществен парк "Гейзер", кв.61 парцел XIV по плана на Сапарева баня"
2013 M322 Община Димово
000159554
1 548 106 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 517 977 лв./BGN)
Подобряване на обществената инфраструктура и уличната мрежа в община Димово
2013 M322 Община Хаджидимово
000025014
1 547 366 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 507 302 лв./BGN)
Рехабилитация и реконструкция на улица ОТ 158, ОТ 160, ОТ 162, ОТ 142 и ОТ 28, по плана на град Хаджидимово и ОТ 16 до ОТ 45 по плана на село Абланица и рехабилитация на Градски парк - гр. Хаджидимово - общ. Хаджидимово
2013 M322 Община Неделино
000615043
1 469 250 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 293 318 лв./BGN)
Рекострукция на улици в селата Средец, Кочани, Диманово и Гърнати, община Неделино.
2013 M322 Община Минерални бани
000903743
1 457 913 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 414 565 лв./BGN)
Реконструкция на улична мрежа с.Караманци, общ.Мин.бани, обл.Хасково
2013 M322 Община Полски Тръмбеш
000133933
1 398 116 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Благоустрояване - изграждане на улични настилки на улици в село Петко Каравелово, Община Полски Тръмбеш
2013 M322 Община Дряново
000215729
1 386 810 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 386 536 лв./BGN)
Реконструкция на "Централна градска зелена зона"в гр.Дряново
2013 M322 Община Хитрино
000931422
1 381 734 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 263 202 лв./BGN)
"Ремонт и реконструкция на уличните настилки в с.Трем, ул."Аврора", с.Калино ул."Витоша" , с.Развигорово ул."Славянка", община Хитрино.
2013 M322 Община Бобошево
000261370
1 373 635 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 372 996 лв./BGN)
"УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО - ПРЕУСТРОЙСТВО"
2013 M322 Община Тервел
000852925
1 362 614 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 143 263 лв./BGN)
Град Тервел и село Коларци-подходяща среда за обновяване на района на "Суха река" и оживяване на северната част на община Тервел
2013 M322 Община СИМИТЛИ
000024987
1 302 841 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 259 274 лв./BGN)
Рехабилитация на обществени зелени площи, реконструкция на улична мрежа и тротоари в с.Черниче, с. Kрупник и гр. Симитли
2013 M322 Община Вършец
000320655
1 302 770 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 297 149 лв./BGN)
"Ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи в гр. Вършец, община Вършец"
2013 M322 Община Съединение
000471640
1 244 724 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 043 514 лв./BGN)
"Обновяване и реконструкция на градска паркова среда - площад в гр. Съединение"
2013 M322 Община Левски
000413814
1 231 206 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 200 509 лв./BGN)
Основен ремонт на пътна настилка на улици"Патриарх Ефтимий" и "Индустриална" и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на улица "Райко Даскалов" в град Левски, община Левски.
2013 M322 Община Ихтиман
000776299
1 176 032 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 087 015 лв./BGN)
"Подобряване на уличната мрежа в град Ихтиман"
2013 M322 Община Златоград
АД
000614938
1 134 772 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 063 890 лв./BGN)
"Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград"
2013 M322 Община Елена
000133762
1 086 484 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 082 594 лв./BGN)
“Обновяване и развитие на населените места в Община Елена”
2013 M322 Община Козлодуй
000193250
1 073 252 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 768 962 лв./BGN)
"Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв.127,255,256,257 и 258 в гр.Козлодуй"
2013 M322 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
000852633
1 064 508 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 011 128 лв./BGN)
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в село Пчеларово, община Генерал Тошево
2013 M322 Община Смядово
000931657
1 059 644 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 058 607 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово-централен площад и детски площадки в кв.92 и кв.108
2013 M322 Община Тутракан
000565626
1 034 038 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 874 305 лв./BGN)
"Основен ремонт на Етнографски музей - "Дунавски риболов и лодкостроене", рехабилитация на Крайдунавски паркт - част втора и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк /ПИ№505 и ПИ№506/ - гр. Тутракан".
2013 M322 Община Любимец
000903686
961 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 900 496 лв./BGN)
Рехабилитация на улична мрежа гр.Любимец и с. Малко Градище
2013 M322 Община Невестино
000261541
923 796 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 923 435 лв./BGN)
"Подобряване средата на живот в Община Невестино, чрез ремонт на сградният фонд и рехабилитация на инфраструктурата в общинските социални пространства".
2013 M322 Община Ветово
000530504
922 316 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 856 735 лв./BGN)
Реконструкция на парк с.Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе
2013 M322 ОБЩИНА ТРЪН
000386790
917 322 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 564 436 лв./BGN)
Реконструкция на централна градска част
2013 M322 Община Ценово
000530671
908 398 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 893 175 лв./BGN)
Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Ценово
2013 M322 Община Кричим
115244456
896 928 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 874 604 лв./BGN)
"Рехабилитация на централен площад "Обединение" , част от ул."Никола Петков" и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище "Пробуда" ; паркоустрояване на УПИ IV - за зеленина, кв. 57; УПИ III- за зеленина , кв.57 и УПИ II - за зеленина ,кв.57 по плана на гр. Кричим
2013 M322 Община Ракитово
000351795
892 078 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Рехабилитация на обществени зелени площи- паркове и детски площадки, доставка на оборудване насъоръжения към тях на територията на община Ракитово
2013 M322 Община Челопеч
000777223
850 870 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 847 489 лв./BGN)
Реконструкция на улична мрежа в с.Челопеч, община Челопеч
2013 M322 община Рудозем
000615075
846 712 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 710 494 лв./BGN)
"Реконструкция на улици-"Снежанка","Здравец","Бор" в с. Чепинци община Рудозем
2013 M322 Община Априлци
000291627
834 782 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 832 092 лв./BGN)
"Изграждане на пътна настилка, тротоари и отводняване по ул. "Ковашка" в кв. "Острец", модернизация на съществуващото улично осветление в кв. "Острец", "Видима", и "Ново Село" на гр. Априлци"
2013 M322 Община Симеоновград
АД
000903729
824 884 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 739 087 лв./BGN)
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ С ИЗГРАДЕНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРЕНОСНА МРЕЖА – ГР. СИМЕОНОВГРАД
2013 M322 Община Омуртаг, закон за МСМА
000875817
813 551 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 779 603 лв./BGN)
Рехабилитация на 3 бр. обществени зелени площи в общ. Омуртаг, обл. Търговище, както следва: „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк, местността „Парка” гр. Омуртаг, общ. Омуртаг”, „Рехабилитация на обществени зелени площи – УПИ I, кв. 124, по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг” и „Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ VIII и IX, кв. 31, по плана на село Камбурово, общ. Омуртаг”
2013 M322 Община Пордим
000413999
795 486 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 785 701 лв./BGN)
Реконструкция на уличното осветление в гр. Пордим, с. Борислав, с.Вълчитрън, с.Згалево, с. Каменец, с. Катерица, с. Одърне и с. Тотлебен от община Пордим, обл. Плевен
2013 M322 Община Павел Баня
000817931
667 752 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 647 078 лв./BGN)
"Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр.Павел Баня- І етап"
2013 M322 Община Кричим
115244456
644 734 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 613 490 лв./BGN)
Рехабилитация,паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ ХII-за зеленина кв.129;имот на ул."Венера" за зеленина кв.135;площад "Родопи"-пред църквата за зеленина;имот за зеленина в района на гара "Въча".
2013 M322 Община Угърчин
000291716
641 134 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 640 721 лв./BGN)
Реконструкция и изграждане улична мрежа в гр. Угърчин. Първи етап - улиците "Ген. Столетов" , "Димитър Талев", "Стефан Стамболов", "Гео Милев", "Напредък", "Тракия", "Освобождение" и "Пейо Яворов".
2013 M322 Община Никола Козлево
000931568
640 704 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 607 657 лв./BGN)
"Реконструкция и рехабилитация на централен площад с.Вълнари, общ.Никола Козлево"
2013 M322 Община Летница
000291584
604 686 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 593 467 лв./BGN)
"Реконструкция на улична мрежа - гр. Летница ул. "Витоша" от км 0+00 до км 1+290"
2013 M322 Община Мадан
000614984
564 216 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 563 721 лв./BGN)
“Обновяване и развитие на населените места в община Мадан”
2013 M322 Община Гурково
123092756
528 405 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 452 643 лв./BGN)
"Подобряване на жизнената среда в населените места на община Гурково"
2013 M322 Община Белене
000413579
486 252 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 464 664 лв./BGN)
Реконструкция и модернизация на уличното осветлиние в община Белене и площадите в селата Деков, Татари и Кулина вода
2013 M322 Община Лесичово
000351693
484 704 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 461 683 лв./BGN)
Благоустройство и реконструкция на площади и паркове в селата Лесичово, Динката, Калугерово и Церово, община Лесичово
2013 M322 Читалище "Надежда 1871"гр.Оряхово
000183669
333 515 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция и ремонт на Читалище"Надежда 1871"гр.Оряхово
2013 M322 Храм "Успение на Пресвета Богородица", гр.Долна Баня
131216011
435 602 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 479 302 лв./BGN)
Реставрация и подобряване на прилежащото на храм "Успение на Пресвета Богородица" , гр.Долна баня
2013 M322 Община Априлци
000291627
432 324 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 428 470 лв./BGN)
"Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление в община Априлци"
2013 M322 Община Сухиндол
000133997
398 104 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 381 626 лв./BGN)
Рехабилитация - ремонт и реконструкция на паркови зелени площи и детска площадка в централната част на гр.Сухиндол
2013 M322 Община Гълъбово
000817696
392 866 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 354 328 лв./BGN)
Възстановяване и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово - III ти етап
2013 M322 Храм "Св. Вмчк.Теодор Тирон"
175937358
384 304 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 382 734 лв./BGN)
"Дейностипо ремонта и реконструкцията на Храм "Св.Вмчк. Теодор Тирон" гр. Летница"
2013 M322 ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР"
176081340
374 502 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 324 118 лв./BGN)
Ремонт на храм "Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 Храм "Успение Богородично"
175887460
359 214 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 351 666 лв./BGN)
Възстановяване и реконструкция на Храм "Успение Богородично"
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Св. Троица"
175938435
348 432 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 341 608 лв./BGN)
"Ремонт на православен храм "Св. Троица" в гр. Ябланица и подобряване на прилежащото пространство.
2013 M322 Църква " Успение Богородично "
175891715
340 494 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 340 235 лв./BGN)
Ремонт на храм " Успение Богородично " и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР"
128544845
336 218 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 283 733 лв./BGN)
Ремонт на храм "Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 ЦЪРКВА "СВЕТА БОГОРОДИЦА"
176300204
332 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 326 289 лв./BGN)
Ремонт на храм "Света Богородица" и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Свети Димитър"
175887962
330 452 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 326 687 лв./BGN)
Ремонт на храм " Свети Димитър " и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Свети Великомъченик Георги"
175911121
312 916 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 306 558 лв./BGN)
"Ремонт на храм "Свети ВмЧк Георги" и подобряване на прилежащото пространство.
2013 M322 ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ"- гр. ЧЕПЕЛАРЕ"
175863491
302 246 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 302 245 лв./BGN)
“Ремонт на ХРАМ “Св. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ гр. ЧЕПЕЛАРЕ и подобряване на прилежащите му пространства”
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм " Свети Николай"
105590221
300 706 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 299 030 лв./BGN)
Ремонт на храм "Свети Николай" и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 ЦЪРКВА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО
175912020
294 297 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 293 604 лв./BGN)
Ремонт на храм "Рождество Богородично" и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 Народно Читалище Христо Смирненски 1899
000804581
289 786 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 282 755 лв./BGN)
Ремонт на народно читалище "Хр. Смирненски - 1899"
2013 M322 църква "Рождество Богородично"
176269253
283 256 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 282 826 лв./BGN)
Реконструкция и ремонт на храм "Рождество Богородично" и подобряване на прилежащите пространства
2013 M322 Храм"Св.Св.Апостоли Петър и Павел"
175938606
282 684 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 276 913 лв./BGN)
Обновяване на Храм "Св.Св.Апостоли Петър и Павел" с.Асеновци
2013 M322 Църква "Света Параскева"
103766867
267 616 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 242 043 лв./BGN)
Обновяване на храм "Света Параскева"- гр.Бяла
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Св. Николай"
175960920
262 522 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 246 842 лв./BGN)
"Ремонт на православен храм "Св.Николай" и подобряване на прилежащото пространство"
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Света Троица"
175932400
258 165 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 255 359 лв./BGN)
"Ремонт на храм" Света Троича" и подобряване на прилежащото пространство"
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Рождество Богородично"
175940799
257 086 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 244 634 лв./BGN)
"Ремонт на православен храм "Рождество Богородично " и подобряване на прилежащото пространство"
2013 M322 Православен храм "Успение богородично"
175905240
256 779 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 255 847 лв./BGN)
"РЕМОНТ НА ХРАМ"УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО"
2013 M322 Църква "Св. Троица"
125584375
255 570 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 240 227 лв./BGN)
Обновяване на Храм "Св. Троица" - град Антоново.
2013 M322 Народно читалище"Братан Шукеров-1953"
000609115
253 282 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 253 133 лв./BGN)
"Ремонт и рехабилитация на читалище" с. Върбина, Община Мадан
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Свети Архангел Михаил"
175910980
253 050 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 206 605 лв./BGN)
Ремонт на храм " СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" и подобряване на прилежащото пространство
2013 M322 ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР "ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА"
175947886
246 674 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 246 674 лв./BGN)
Парк за отдих при девически манастир " ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БАГАРАДИЦА"
2013 M322 Община Главиница
000565380
241 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 230 772 лв./BGN)
"Реконструкция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница- гр. Главиница, с. Калугерене, с. Черногор, с. Падина, с. Дичево, с. Зафирово, с. Суходол и с. Зебил"
2013 M322 Храм"Възнесение Господне"
175960378
241 463 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 237 413 лв./BGN)
Ремонт,реконструкция и възстановяване на Храм "Възнесение Господне" - с.Новачене, Община Никопол
2013 M322 ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ"
175912789
237 776 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 232 496 лв./BGN)
"Реконструкция и ремонт на Храм "Св. Димитър Солунски"
2013 M322 Църква " Вознесение Господне"
175938410
234 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 230 299 лв./BGN)
"Ремонт на православен храм "Вознесение господне" в с.Златна Панега, обл.Ловеч и подобряване на околното пространство".
2013 M322 Община Суворово
000093684
233 948 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 227 086 лв./BGN)
"Реконструкция на сградата на общински музей в гр.Суворово"
2013 M322 Община Криводол
000193282
232 001 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 217 682 лв./BGN)
Рехабилитация на обществени зелени площи в селата Галатин, Градешница, Краводер и Пудрия на Община Криводол
2013 M322 Църква "Света Козма и Дамян"
175960912
228 310 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 213 776 лв./BGN)
Ремонт на православен храм "Св.Козма и Дамян"и подобряване на прилежащото пространство"
2013 M322 Читалище "ПРОБУДА - ДОБРОЛЕВО"
106531681
222 875 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 203 167 лв./BGN)
"Ремонт и реконструкция на сградата на читалище Пробуда 1926 с.Добролево,находяща се в кв.11 парцел ІІ ,с.Добролево"
2013 M322 Община Луковит
000291602
222 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Основен ремонт на ул."Оряховска" в гр. Луковит от ОТ 115 на кръстовището с улица"19 - ти февруари" - ОТ 117-125 до ОТ-127 на кръстовището с ул."Н.Йорданов" и облагородяване на парк в с. Дерманци"
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Свети Димитър " с. Устрем
175910934
221 552 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 220 265 лв./BGN)
Ремонт на храм "Свети Димитър"
2013 M322 Община Венец
000931397
206 016 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 165 446 лв./BGN)
"Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове детски площадки и съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения"
2013 M322 Храм"Света Параскева"
175950918
203 382 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 188 069 лв./BGN)
Ремонт,реконструкция и възстановяване на храм "Св.Параскева" с.Татари ,община Белене
2013 M322 Църковно настоятелство на православен храм "Свети Георги"
110574090
199 578 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 193 331 лв./BGN)
"РЕМОНТ НА ХРАМ "СВ.ГЕОРГИ" И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО
2013 M322 община Рудозем
000615075
186 318 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Реконсруиране на вътрешна улица в с. Чепинци, Община Рудозем - алейна улица "Средна" от км. 0+000 до км. 0+217,42 и от км. 0+000 до км. 0+036,83"
2013 M322 Църковно настоятелство при храм "Св. Георги" - с. Гиген
175965208
168 603 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 165 950 лв./BGN)
Ремонт, реконструкция и възстановяване на храм "Св. Георги"
2013 M322 Брусарски Манастир "Свети Архангел Михаил"
176038702
152 792 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 148 627 лв./BGN)
Реставрация, ремонт и реконструкция на манастирски комплекс "Св. Архангел Михаил" гр. Брусарци
2013 M322 Църковен храм"Св.Св.Кирил и Методий"
175969733
127 864 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 126 534 лв./BGN)
Ремонт и възстановителни работи на църква "Св.Св.Кирил и Методий"с.Староселци,община Искър
2013 M322 Църковно настоятелство при храм "Св. Параскева" - с. Писарово
175975280
102 750 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 93 529 лв./BGN)
Ремонт и реставрация на църква "Св. Параскева"
2013 M322 Храм "Свети Георги"
175981205
80 739 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 80 739 лв./BGN)
Ремонт на Църковен храм "Свети Георги" с.Долни Луковит , община Искър
2013 M322 Община Главиница
000565380
59 176 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 51 441 лв./BGN)
"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА 12 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА"

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 423 723 577 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate