Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M4.1 намери 1711 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: СМР стопанска сграда, доставка на оранжерия и оборудване за нея виж доставчиците
Петя Нановска

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Петя Нановска
Петя Нановска
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 932 713 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 906 263 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 902 845 лв./BGN
Проект: Изграждане на оранжерия за плодове и зеленчуци в землището на с. Джулюница виж доставчиците
Елена Софиянска-Йорданова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Елена Софиянска-Йорданова
Елена Софиянска-Йорданова
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 922 723 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 045 906 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 022 489 лв./BGN
Проект: Изграждане на оранжериен комплекс виж доставчиците
Ивелина Иванчева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Ивелина Иванчева
Ивелина Иванчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 908 761 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 745 257 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Изграждане на оранжериен комплекс в УПИ XXXIII, кв. 611, гр. Видин, местност Кумбаир и закупуване на земеделска техника“ виж доставчиците
"АГРО ГРУП ВИДИН" ЕООД
АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД
ЕИК ID: 202115035
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"АГРО ГРУП ВИДИН" ЕООД АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД АГРО ГРУП ВИДИН АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДОНДУКОВ 19 АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ A2D178ED857A[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ГРУП ВИДИН AGRO GRUP VIDIN 202115035(ДФЗ|ТР)
"АГРО ГРУП ВИДИН" ЕООД АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД АГРО ГРУП ВИДИН АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ДОНДУКОВ 19 АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ A2D178ED857A[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ГРУП ВИДИН AGRO GRUP VIDIN 202115035(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 816 374 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 689 824 лв./BGN
Изплатени / Payed: 234 630 лв./BGN
Проект: Изграждане и модернизация на "Зърнобаза - складово и силозно стопанство в УПИ II-306, кв.3, гр.Лом, кв."Момин брод", община Лом, област Монтана" виж доставчиците
" БАЛЕЯ" ЕООД
БАЛЕЯ ООД
ЕИК ID: 107526228
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 184330
" БАЛЕЯ" ЕООД БАЛЕЯ ООД БАЛЕЯ БАЛЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. Зелениковец 9 БАЛЕЯ ООД ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FB[..](ДФЗ|ТР)
Георги Драгомиров Балджиев 7A898D19887D[..](ДФЗ|ТР)
БАЛЕЯ BALEYA 107526228(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ...
" БАЛЕЯ" ЕООД БАЛЕЯ ООД БАЛЕЯ БАЛЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. Зелениковец 9 БАЛЕЯ ООД ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FB[..](ДФЗ|ТР)
Георги Драгомиров Балджиев 7A898D19887D[..](ДФЗ|ТР)
БАЛЕЯ BALEYA 107526228(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E47[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 809 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 685 850 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 685 723 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТРОЙКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАПРОДУКЦИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР, С ПРИЛЕЖАЩО ОБОРУДВАНЕ, И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
Кооперация "Агрокомерс 98"
АГРОКОМЕРС - 98 К
ЕИК ID: 115189903
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 181573
Кооперация "Агрокомерс 98" АГРОКОМЕРС - 98 К АГРОКОМЕРС - 98 АГРОКОМЕРС - 98 К БЪЛГАРИЯ гр. Хисаря 4180 В. ПЕТЛЕШКОВ 12 АГРОКОМЕРС - 98 К АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ 70501AFA1201[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО АТАНАСОВ КИСЬОВ 195F00A1E978[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА ИВАНОВА ЛАДЖЕВА ...
Кооперация "Агрокомерс 98" АГРОКОМЕРС - 98 К АГРОКОМЕРС - 98 АГРОКОМЕРС - 98 К БЪЛГАРИЯ гр. Хисаря 4180 В. ПЕТЛЕШКОВ 12 АГРОКОМЕРС - 98 К АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ 70501AFA1201[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО АТАНАСОВ КИСЬОВ 195F00A1E978[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА ИВАНОВА ЛАДЖЕВА D088036D5D57[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОРДЖАКОВ 85F976E2B2E2[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН КОЛЕВ БОНЕВ 8DED0FCAB002[..](ДФЗ|ТР)
ГАНА НИКОЛОВА ХРИСТЕВА 240E1FFE230A[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ 7776488D76A7[..](ДФЗ|ТР)
АГРОКОМЕРС - 98 AGROKOMERS - 98 115189903(ДФЗ|ТР)
КОЕВ КОЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 29 КОЕВ ЕООД ХРИСТОФОР КОЕВ СТОЯНОВ FF8F8C6AFAFB[..](ДФЗ|ТР)
КОЕВ KOEV 107586022(ДФЗ|ТР)
ТОЙОТА - ТИКСИМ ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ПЛОВДИВСКА 5 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД ТРИФОН ИВАНОВ КОЕВ D04D4DB0176B[..](ДФЗ|ТР)
ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ХРИСТО ЧАРНОПЕЕВ 22А ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ХАЙДУША ПОЛЯНА 24 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София КРИВА РЕКА РАЙКО ЖИНЗИФОВ 11 Д ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ВАСИЛ ЛЕВСКИ 125 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 38 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Мюнхен 14 ТОЙОТА - ТИКСИМ TOYOTA - TIKSIM 112048000(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 - - - - - БИМКО ЕООД ДЖЕМАЛ ИБРАХИМ ХЮСЕИН 1DCE69DD42F7[..](ДФЗ|ТР)
БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 БИМКО BIMKO 101715841(ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FA[..](ДФЗ|ТР)
СИГМА - 5 ООД 102669090(ДФЗ|ТР)
Иван Георгиев Балев 586123BD23B9[..](ДФЗ|ТР)
РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650(ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ БОТО ФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ЛАГЕРА 25 А БОТО ФОРТ ЕООД ПАУЛИНА НИКОЛОВА ГАТЕВА 79E51B64463C[..](ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ул. ГОЛАШ 17 ВИКТОР ЙОРДАНОВ БОЖАНОВ 2BE3F535DABB[..](ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 МАНОЛ ТОШЕВ 1 ПРОЛЕТКА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА 761E70FA3DF6[..](ДФЗ|ТР)
БОТО ФОРТ BOTO FORT 200772096(ДФЗ|ТР)
НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481[..](ДФЗ|ТР)
РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87B[..](ДФЗ|ТР)
ОСТЕРФИН 831357474(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E[..](ДФЗ|ТР)
НИК NIK 831591046(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - КОМЕРС АПЕКС - КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХОТЕЛ ЕС-ПИ-ЕС офис 706 бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - КОМЕРС ООД МИНКО АНДОНОВ МИНКОВ A9220642BD4F[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА АНГЕЛОВА МИНКОВА FF3AB974D17C[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. МУСАЛА 3 АПЕКС - КОМЕРС APEKS - KOMERS 115562494(ДФЗ|ТР)
РЕМЕЛ РЕМЕЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 РЕМЕЛ АД СТЕФАН ПАНТЕЛЕЕВ БУТАШКОВ B7368D2E7BFB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСОПУЛОВ 5A5B54A2F850[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЬО АЛЕКСОВ ЗИКАТАНОВ 8DDF016F727C[..](ДФЗ|ТР)
Петър Симеонов Александров E8C5AFDF80EA[..](ДФЗ|ТР)
Данаил стефанов Добрев 9021E736A467[..](ДФЗ|ТР)
Владимир Иванов Москов 344F5A8D0872[..](ДФЗ|ТР)
РЕМЕЛ REMEL 814191356(ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ХОТЕЛ SPS ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ 9204F2979949[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ХРОНЕВА B41E8B1D62D0[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РОЖЕН 4 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4027 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 183 ИВАН ДОСЕВ КОЙЧЕВ C0571DE85006[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС - СЕРВИЗ APEKS - SERVIZ 115110350(ДФЗ|ТР)
ЕРАКОМ ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад 22 Г ЕРАКОМ ООД ДАНИЕЛ ИВАНОВ НОВОСЕЛСКИ ED4BA7ACD903[..](ДФЗ|ТР)
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СТРУМА ЕООД 130997621(ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА И РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКА КЪЩА СТРУМА ЕООД 121894024(ДФЗ|ТР)
ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград -- --- Петко Д. Петков 10 -- -- ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ---- Красна поляна ІІ --- --- 35 Д ЕРАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ---- Лагера 53 2 ЕРАКОМ ERAKOM 130245889(ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ-ИНВЕСТ КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.БУЛАИР 26 КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД АТАНАС ИВАНОВ АНГЕЛОВ 2F4E1E2F6580[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО СТОИЛОВ КИРЕВ FBB6DCED030B[..](ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 4 Б КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК УЛ.ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 19 1 КОНТРОЛ-ИНВЕСТ KONTROL-INVEST 115516283(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК AGRITRAK 123659014(ДФЗ|ТР)
АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Младост III 340 А АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Гюнтер Круг C416B861E111[..](ДФЗ|ТР)
Карл-Хайнц Ботценхард 07C52E3C3195[..](ДФЗ|ТР)
„АЛМИГ ХОЛДИНГ” ГмбX 1B0B86B4A94F[..](ДФЗ|ТР)
Венелин Кирилов Велинов BE7C8EE8D6DC[..](ДФЗ|ТР)
АЛМИГ Фервалтунгс-ГМБХ 3A4BA1DC11C0[..](ДФЗ|ТР)
АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. Мара Белчева 7 Тобиас Николаус Александер Колтес 44EFA5443FF3[..](ДФЗ|ТР)
АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ ALMIG-BALGARIYA 200838201(ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4E[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC01[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A9[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 25 ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД АСЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ F12BF049F178[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ЛОРЕНЦО ФИНКО 22C66B77F84E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ЛОРЕНЦО ФИНКО 683398FCF436[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 7ED6A74435C0[..](ДФЗ|ТР)
„МУЛМИКС ФАКО”ООД 2AE7B46E8834[..](ДФЗ|ТР)
Никола Лоренцо Финко C934781E28F6[..](ДФЗ|ТР)
ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 33 ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул.Цар Борис ІІІ 165А ПРОКСА-ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО PROKSA-PROEKTI ZA SELSKOTO STOPANSTVO 104632607(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 689 445 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 344 722 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт на покриви в птицеферма, закупуване на технологично оборудване за отглеждане на стокови носачки и хладилен камион за транспорт на яйца виж доставчиците
ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов"
АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ
ЕИК ID: 822089116
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 181400
ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов" АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. МИХАИЛ ТАКЕВ 39 АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ ИВАН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ 1FA6938EF3A7[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 МИХАИЛ ТАКЕВ 51 АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. МИХАИЛ ...
ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов" АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. МИХАИЛ ТАКЕВ 39 АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ ИВАН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ 1FA6938EF3A7[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 МИХАИЛ ТАКЕВ 51 АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. МИХАИЛ ТАКЕВ 59 АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. ИНДУСТРИАЛНА 6 АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ANGELOV - IVAN ANGELOV 822089116(ДФЗ|ТР)
КИРОВ КИРОВ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 бул. ЦАРИЦА ЙОАНА 49, търг. к-кс КИРОВ КИРОВ АД КИРО СТОЯНОВ КИРОВ BD60E55AAA37[..](ДФЗ|ТР)
ЙОЛИАН МАРКОВ МИЛЕВ DB761868D1B7[..](ДФЗ|ТР)
КОСТА ПАНКОВ БАСЕВ CB04D873DF4E[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КИРОВ КИРОВ 7ADB1131347A[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДЕДЕВ БОРОДЖИЕВ 8910AB773AAB[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ C20C78921218[..](ДФЗ|ТР)
МИРОЛЮБ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ 957F075C1DF7[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ИЛИЕВ ЦАЛОВСКИ 2D3ACF084E8C[..](ДФЗ|ТР)
ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА BCD6AA3C9E13[..](ДФЗ|ТР)
КИРОВ 831057181(ДФЗ|ТР)
КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ 201404581(ДФЗ|ТР)
КИРОВ ТРАНС 131308029(ДФЗ|ТР)
ТЪРГОВСКО-РЕКЛАМЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО 831625253(ДФЗ|ТР)
Христо Петков Петков 8841797EB3CF[..](ДФЗ|ТР)
Йоана Игнатова Николова-Филипова AA53C9C7F001[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО ДИМИТРОВ БОРИСОВ A55B63F3194E[..](ДФЗ|ТР)
КИРОВ KIROV 831057181(ДФЗ|ТР)
БРАТЯ АНГЕЛОВИ БРАТЯ АНГЕЛОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ 2 БРАТЯ АНГЕЛОВИ ООД ИВАН ЯНКОВ АНГЕЛОВ C40891E6E2EE[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 063CF438C711[..](ДФЗ|ТР)
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749(ДФЗ|ТР)
БРАТЯ АНГЕЛОВИ ЕООД БРАТЯ АНГЕЛОВИ BRATYA ANGELOVI 104701416(ДФЗ|ТР)
ДЖИ БИЛД ДЖИ БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 КНЯЖЕВО ул. ЦАР БОРИС III 467 ДЖИ БИЛД ЕООД ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ 059A37BC046E[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ БИЛД DZHI BILD 831664530(ДФЗ|ТР)
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. БЪЛГАРИЯ 125 ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД ИВАН СТОЯНОВ МИШИНКОВ 6CE2FFD4DA0E[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ B321C148A28C[..](ДФЗ|ТР)
ИВА ИВАНОВА ШИШКОВА 8E89ED98D026[..](ДФЗ|ТР)
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 125 ИВА ИВАНОВА ШИШКОВА - КРЕМЕСТИ 8E89ED98D026[..](ДФЗ|ТР)
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ PALDIN TRANS SERVIZ 115568401(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ПЕНЬО ПЕНЕВ 7 ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД МАРИН ЗДРАВКОВ ДИМОВ 332EC07284AB[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ 19942A297806[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛНИ СИСТЕМИ-ЗАВЕТ 116592191(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС LUDOGORSKI KLAS 118544117(ДФЗ|ТР)
ИЛКОНСУЛТ ИЛКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Трилистник 4141 ИЛКОНСУЛТ ЕООД ИЛИЯ ТОДОРОВ ПАНЧЕВ F9301F925EFF[..](ДФЗ|ТР)
ИЛКОНСУЛТ ILKONSULT 115900750(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 94 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 94 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. КОЦЕ ХАДЖИАНГЕЛОВ 10 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 94 ЕТ ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА 385AD4892D56[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 94 ELENA GEORGIEVA 94 822124898(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC0[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B57422[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F74[..](ДФЗ|ТР)
РОЛФ ХЕНДРИК ЕПЛЕ 50EA2B5A52E2[..](ДФЗ|ТР)
ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ МБХ, АВСТРИЯ 4DECF722ED4D[..](ДФЗ|ТР)
КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5C[..](ДФЗ|ТР)
МАНФРЕД МУЛЦ 6576F1E8C952[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ БАБАНИН DAC7795E0063[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ BALKAN STAR AUTOMOTIV 175163651(ДФЗ|ТР)
БРАЙС-БЕЙКЪР БЪЛГАРИЯ БРАЙС-БЕЙКЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ЦАР КАЛОЯН 2 БРАЙС-БЕЙКЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД РЕЙМЪНД СТЮЪРТ ДЖЪФС F7FF2B257354[..](ДФЗ|ТР)
СТИВЪН ДЖЕЙМС МОРГАН EF502D09D21E[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН ЗДРАВКОВ ДИМОВ 332EC07284AB[..](ДФЗ|ТР)
БРАЙС-БЕЙКЪР СИЛОС ЛИМИТЕД-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 03F290929C84[..](ДФЗ|ТР)
УОРЪН ТЕЙЛЪР 979F46CC3359[..](ДФЗ|ТР)
БРАЙС-БЕЙКЪР СИСТЕМС ЛИМИТЕД 4FF3C3F73598[..](ДФЗ|ТР)
ДИЙН ФРЕЙЗЪР НЮЪЛ 92ADE4B378BB[..](ДФЗ|ТР)
БРАЙС-БЕЙКЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Кърниградска 19 СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВА ПАВЛОВА A975BE3AD608[..](ДФЗ|ТР)
БРАЙС-БЕЙКЪР БЪЛГАРИЯ BRAYS-BEYKAR BALGARIYA 116582025(ДФЗ|ТР)
ЗАРА ИЗОЛМАС ЗАРА ИЗОЛМАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1836 ЛЕВСКИ Г 34 Д ЗАРА ИЗОЛМАС ЕООД РУМЕН ХРИСТОВ СТОЙКОВ 81619E207873[..](ДФЗ|ТР)
ЗАРА ИЗОЛМАС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мировяне 1289 МОМИНА СЪЛЗА 2 МАРИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ B08F358BACAD[..](ДФЗ|ТР)
ЗАРА ИЗОЛМАС ZARA IZOLMAS 130465691(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ВАСИЛ ИХЧИЕВ 36 СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИТКО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 99481A113783[..](ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 53 СТАБИЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 825268010(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ-ИНЖЕНЕРИНГ 203782067(ДФЗ|ТР)
СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ STABIL - INZHENERING 825268010(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 137 699 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 282 619 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 282 261 лв./BGN
Проект: Закупуване на система за предпазване от градушки и земеделска техника за отглеждане на биологични плодове виж доставчиците
"Квинт - Комерс" ЕООД
КВИНТ-КОМЕРС ЕООД
ЕИК ID: 119113594
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Квинт - Комерс" ЕООД КВИНТ-КОМЕРС ЕООД КВИНТ-КОМЕРС КВИНТ-КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.Роза Люксембург 32 КВИНТ-КОМЕРС ЕООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 50136365FD64[..](ДФЗ|ТР)
КВИНТ-КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа ул. РАКОВСКИ 17 КВИНТ-КОМЕРС KVINT-KOMERS 119113594(ДФЗ|ТР)
"Квинт - Комерс" ЕООД КВИНТ-КОМЕРС ЕООД КВИНТ-КОМЕРС КВИНТ-КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.Роза Люксембург 32 КВИНТ-КОМЕРС ЕООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 50136365FD64[..](ДФЗ|ТР)
КВИНТ-КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа ул. РАКОВСКИ 17 КВИНТ-КОМЕРС KVINT-KOMERS 119113594(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 649 913 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 072 443 лв./BGN
Изплатени / Payed: 799 109 лв./BGN
Проект: СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ГРАДУШКИ, ПТИЦИ И НАСЕКОМИ НА 339,161 ДКА БИО ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ И ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ виж доставчиците
Илияна Пенева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Илияна Пенева
Илияна Пенева
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 593 420 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 035 723 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 035 723 лв./BGN
Проект: Създаване на 339 дка насаждения от био бадеми, закупуване на селскостопанска техника и изграждане на складове и битова сграда в землището на с. Кортен, община Нова Загора, обл. Сливен виж доставчиците
Калина Атанасова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Калина Атанасова
Калина Атанасова
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 575 977 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 103 184 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника, създаване на интензивно биологично насаждение от малини и създаване на инjензивно конвенционално насаждение от сливи виж доставчиците
"Хардланд България"ЕООД
ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК ID: 200209856
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Хардланд България"ЕООД ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 10 ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА СТОЕВА 207EF0B2AD30[..](ДФЗ|ТР)
ХАРДЛАНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЛЛС, САЩ, F08021200039(ДФЗ|ТР)
6 41BA987655FA[..](ДФЗ|ТР)
ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. БЪЛГАРИЯ 1 офис ...
"Хардланд България"ЕООД ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 10 ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА СТОЕВА 207EF0B2AD30[..](ДФЗ|ТР)
ХАРДЛАНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЛЛС, САЩ, F08021200039(ДФЗ|ТР)
6 41BA987655FA[..](ДФЗ|ТР)
ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. БЪЛГАРИЯ 1 офис 401 МАРИНЕЛА КИРИЛОВА ИВАНОВА 5F5850CFD833[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ ЕООД 116532632(ДФЗ|ТР)
ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. БЪЛГАРИЯ 1 ХАРДЛАНД БГ 203349532(ДФЗ|ТР)
ЕКОФРУКТ 116532632(ДФЗ|ТР)
ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ HARDLAND BALGARIYA 200209856(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 538 280 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 769 140 лв./BGN
Изплатени / Payed: 769 140 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на съществуващ склад, закупуване на техника и оборудване за нуждите на стопанството виж доставчиците
"БГ АГРО-СЕВЕР" ЕООД
БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД
ЕИК ID: 201553148
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БГ АГРО-СЕВЕР" ЕООД БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД БГ АГРО - СЕВЕР БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 21 БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ГОЦЕВ 517936701569[..](ДФЗ|ТР)
БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Черни връх 33 ЦЕНО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ 294F3AD4CB08[..](ДФЗ|ТР)
...
"БГ АГРО-СЕВЕР" ЕООД БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД БГ АГРО - СЕВЕР БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 21 БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ГОЦЕВ 517936701569[..](ДФЗ|ТР)
БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Черни връх 33 ЦЕНО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ 294F3AD4CB08[..](ДФЗ|ТР)
БГ МЕГА СТРОЙ ЕООД 106629061(ДФЗ|ТР)
БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Девене 3065 Стопански двор-Административна сграда, находяща се в имот № 127002, в местността Пасището БГ АГРО - СЕВЕР BG AGRO - SEVER 201553148(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 135 231 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 567 616 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на специализирана техника и инвентар за обработка и прибиране на продукцията” виж доставчиците
ЕТ"Ивайло Йовков"
ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ
ЕИК ID: 204200858
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ЕТ"Ивайло Йовков" ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ ИВАЙЛО ЙОВКОВ ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул. Ропотамо 14 ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ЙОВКОВ 86F6B9D1DC22[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ЙОВКОВ IVAYLO YOVKOV 204200858(ДФЗ|ТР)
ЕТ"Ивайло Йовков" ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ ИВАЙЛО ЙОВКОВ ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул. Ропотамо 14 ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ЙОВКОВ 86F6B9D1DC22[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ЙОВКОВ IVAYLO YOVKOV 204200858(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 091 545 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 545 772 лв./BGN
Изплатени / Payed: 543 260 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ В ПИ 012021 В С. ГОЛЯМО ВРАНОВО виж доставчиците
"МАККЕНА 08" ООД
МАККЕНА 08 ООД
ЕИК ID: 200222597
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 449555
"МАККЕНА 08" ООД МАККЕНА 08 ООД МАККЕНА 08 МАККЕНА 08 ООД БЪЛГАРИЯ с. Голямо Враново 7065 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 5 МАККЕНА 08 ООД ПЛАМЕН МИТКОВ ВЕЛЕВ 11723791AC8F[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ МИНЧЕВ ВЕЛИКОВ A8BE5DA510F8[..](ДФЗ|ТР)
ИГНАТ АНДРЕЕВ ТРАЙКОВ D6A8B781B0A3[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ...
"МАККЕНА 08" ООД МАККЕНА 08 ООД МАККЕНА 08 МАККЕНА 08 ООД БЪЛГАРИЯ с. Голямо Враново 7065 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 5 МАККЕНА 08 ООД ПЛАМЕН МИТКОВ ВЕЛЕВ 11723791AC8F[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ МИНЧЕВ ВЕЛИКОВ A8BE5DA510F8[..](ДФЗ|ТР)
ИГНАТ АНДРЕЕВ ТРАЙКОВ D6A8B781B0A3[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ДЕЧКОВ ХРИСТОВ A43B686D633D[..](ДФЗ|ТР)
МАККЕНА 08 MAKKENA 08 200222597(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 082 014 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 703 309 лв./BGN
Изплатени / Payed: 703 309 лв./BGN
Проект: ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КРАВЕФЕРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО виж доставчиците
"Ибрямов" ООД
ИБРЯМОВ ООД
ЕИК ID: 110549265
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Ибрямов" ООД ИБРЯМОВ ООД ИБРЯМОВ ИБРЯМОВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Борима 5672 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 44 ИБРЯМОВ ООД РЕЙХАН ОСМАНОВ ИБРЯМОВ 1465C086045A[..](ДФЗ|ТР)
ОСМАН РЮСТЕМОВ ИБРЯМОВ 33E55F0EA2C1[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА D832D275C58E[..](ДФЗ|ТР)
ИБРЯМОВ IBRYAMOV 110549265(ДФЗ|ТР)
"Ибрямов" ООД ИБРЯМОВ ООД ИБРЯМОВ ИБРЯМОВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Борима 5672 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 44 ИБРЯМОВ ООД РЕЙХАН ОСМАНОВ ИБРЯМОВ 1465C086045A[..](ДФЗ|ТР)
ОСМАН РЮСТЕМОВ ИБРЯМОВ 33E55F0EA2C1[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА D832D275C58E[..](ДФЗ|ТР)
ИБРЯМОВ IBRYAMOV 110549265(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 010 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 606 492 лв./BGN
Изплатени / Payed: 606 492 лв./BGN
Проект: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО виж доставчиците
ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ЕИК ID: 123540160
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Дълбоки 6060 ЛИЛИЯ 4 ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВИЧО ЗАПРЯНОВ СЪБЕВ 7415CBB7631A[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯНКА ДИНЕВА СТЕФАНОВА 8B420490AEBA[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ АПОСТОЛОВА КАМЕНОВА 75ABC1123FF3[..](ДФЗ|ТР)
...
ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Дълбоки 6060 ЛИЛИЯ 4 ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВИЧО ЗАПРЯНОВ СЪБЕВ 7415CBB7631A[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯНКА ДИНЕВА СТЕФАНОВА 8B420490AEBA[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ АПОСТОЛОВА КАМЕНОВА 75ABC1123FF3[..](ДФЗ|ТР)
КООПЕРАЦИЯ ЗОРА 821111798(ДФЗ|ТР)
ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ 123540160(ДФЗ|ТР)
ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ VIYAD-INZHENERING 123540160(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 909 533 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 545 720 лв./BGN
Изплатени / Payed: 545 720 лв./BGN
Проект: Изграждане на административно-битова сграда с гараж за селскостопанска техника и закупуване на техника и оборудване за кравеферма в гр.Раковски виж доставчиците
"МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" EOOД
АЗПО АГРОМИЛК ООД
ЕИК ID: 200321129
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 500097
"МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" EOOД АЗПО АГРОМИЛК ООД АЗПО АГРОМИЛК АЗПО АГРОМИЛК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1550 ул.Гео Милев 47 АЗПО АГРОМИЛК ООД КИРИЛ ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ 6EC7819485CB[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ 6BB723129BEC[..](ДФЗ|ТР)
ЗДЕНЕК НОВАК 6B9C70B5D0DA[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЯРКИН ...
"МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" EOOД АЗПО АГРОМИЛК ООД АЗПО АГРОМИЛК АЗПО АГРОМИЛК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1550 ул.Гео Милев 47 АЗПО АГРОМИЛК ООД КИРИЛ ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ 6EC7819485CB[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ 6BB723129BEC[..](ДФЗ|ТР)
ЗДЕНЕК НОВАК 6B9C70B5D0DA[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЯРКИН C94324A97280[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ 8B92FA86F95C[..](ДФЗ|ТР)
АЗПО АГРОМИЛК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ШИШМАНСКО ШОСЕ 2 СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК 85047BE836F0[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ 289AA4C10F41[..](ДФЗ|ТР)
МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ШИШМАНСКО ШОСЕ 2 МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА 3BFF10DCC059[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИНА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА 33B2AD04EDC6[..](ДФЗ|ТР)
МИНЧО МАРИНОВ ТЕРЗИЕВ E78515A83214[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Милчев Маноилов D75820839324[..](ДФЗ|ТР)
Наталия Александровна Халимова C23C10D69C58[..](ДФЗ|ТР)
АЗПО АГРОМИЛК AZPO AGROMILK 200321129(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 882 166 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 441 083 лв./BGN
Изплатени / Payed: 441 083 лв./BGN
Проект: Създаване на биолюцерна 219,319 дка, изграждане на склад за селскостопанка продукция (биолюцерна) и закупуване на трактор и прикачен инвентар. виж доставчиците
ГРИН ИНВЕСТ ЕООД
ГРИН ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 202151661
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ГРИН ИНВЕСТ ЕООД ГРИН ИНВЕСТ ЕООД ГРИН ИНВЕСТ ГРИН ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Синанишко езеро 13 А ГРИН ИНВЕСТ ЕООД Рени Иванова Москова 13DE27F0AF9B[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АНГЕЛОВ ГАТЕВ D302E20A2088[..](ДФЗ|ТР)
ГРИН ИНВЕСТ GRIN INVEST 202151661(ДФЗ|ТР)
ГРИН ИНВЕСТ ЕООД ГРИН ИНВЕСТ ЕООД ГРИН ИНВЕСТ ГРИН ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Синанишко езеро 13 А ГРИН ИНВЕСТ ЕООД Рени Иванова Москова 13DE27F0AF9B[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АНГЕЛОВ ГАТЕВ D302E20A2088[..](ДФЗ|ТР)
ГРИН ИНВЕСТ GRIN INVEST 202151661(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 872 896 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 523 738 лв./BGN
Изплатени / Payed: 523 738 лв./BGN
Проект: „Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на биологичното растениевъдство“ виж доставчиците
ЕТ "ЛУИЗА- СВЕТЛИНА ТОЧЕВА"
ЕТ
ЕИК ID: 40253278
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 181974
ЕТ "ЛУИЗА- СВЕТЛИНА ТОЧЕВА" ЕТ ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Д.ХАДЖИКОЦЕВ 65 Б ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА ЕТ СВЕТЛИНА ТОЧЕВА СТОЙЧЕВА E04E08322F12[..](ДФЗ|ТР)
ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА LUIZA - SVETLINA TOCHEVA 040253278(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ...
ЕТ "ЛУИЗА- СВЕТЛИНА ТОЧЕВА" ЕТ ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Д.ХАДЖИКОЦЕВ 65 Б ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА ЕТ СВЕТЛИНА ТОЧЕВА СТОЙЧЕВА E04E08322F12[..](ДФЗ|ТР)
ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА LUIZA - SVETLINA TOCHEVA 040253278(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D66[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B82[..](ДФЗ|ТР)
АГРОИН AGROIN 123657814(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ИНДУСТРИАЛЕН ПЕРЛА АД БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД 121531884(ДФЗ|ТР)
ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ B4EF532BD4A8[..](ДФЗ|ТР)
КОТРОН ЕООД 121468494(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ 8BFE72A152A8[..](ДФЗ|ТР)
ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД 119076422(ДФЗ|ТР)
ВИ-ВЕСТА ИНВЕСТ АД 831461633(ДФЗ|ТР)
ВЕСТ ТВ /ВТВ/ ЕАД 200674467(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН ВЕСТ ТВ /ВТВ/ АД 200674467(ДФЗ|ТР)
„СЪНЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД 201240961(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА PERLA 119029248(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 810 958 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 527 122 лв./BGN
Изплатени / Payed: 527 122 лв./BGN
Проект: Създаване на био лешникова градина и закупуване на земеделска техника за нуждите на „Дивес плюс“ ЕООД виж доставчиците
"Дивес плюс" EООД
Дивес плюс ООД
ЕИК ID: 813043949
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 184367
"Дивес плюс" EООД Дивес плюс ООД Дивес плюс Дивес плюс ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Братя Миладинови 47 Дивес плюс ООД Георги Стефанов Анастасов 7623AC7D1629[..](ДФЗ|ТР)
Иван Стефанов Иванов AB8D48150554[..](ДФЗ|ТР)
Дивес плюс ООД БЪЛГАРИЯ с. Блъсково 9240 7-ма 2 Десислава Георгиева Анастасова ...
"Дивес плюс" EООД Дивес плюс ООД Дивес плюс Дивес плюс ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Братя Миладинови 47 Дивес плюс ООД Георги Стефанов Анастасов 7623AC7D1629[..](ДФЗ|ТР)
Иван Стефанов Иванов AB8D48150554[..](ДФЗ|ТР)
Дивес плюс ООД БЪЛГАРИЯ с. Блъсково 9240 7-ма 2 Десислава Георгиева Анастасова 4A5BF916A003[..](ДФЗ|ТР)
Дивес плюс Dives plyus 813043949(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТ 2008 ПРОЕКТ 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 47 ПРОЕКТ 2008 ООД ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ГЕРАСИМОВ 80F499312041[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН МИХАЙЛОВ ТАНЕВ EF76D80511F2[..](ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТ 2008 PROEKT 2008 148140034(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 788 838 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 394 419 лв./BGN
Изплатени / Payed: 394 419 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство, находящо се в Северозападна България виж доставчиците
Стефан Кънчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Стефан Кънчев
Стефан Кънчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 776 293 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 388 146 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Инвестиции в земеделските стопанства виж доставчиците
Веселин Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Веселин Иванов
Веселин Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 700 478 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 420 287 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Презасаждане, възстановяване и разширяване на ябълково насaждение и закупуване на земеделска техника виж доставчиците
МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ ЕООД
АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
ЕИК ID: 131122291
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ ЕООД АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ.СИМЕОН РАДЕВ 51 Б АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА AB06B92C5CFF[..](ДФЗ|ТР)
АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТL.L.C. 631DD4A562CA[..](ДФЗ|ТР)
МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ МУРСАЛЕВО ...
МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ ЕООД АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ.СИМЕОН РАДЕВ 51 Б АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА AB06B92C5CFF[..](ДФЗ|ТР)
АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТL.L.C. 631DD4A562CA[..](ДФЗ|ТР)
МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мурсалево ул. Волга 4 Емилиян Костадинов Гърчев A9AB741C02AE[..](ДФЗ|ТР)
Антоан Стоянов Велчев 00A25D1FED46[..](ДФЗ|ТР)
АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ AY PI EYDZHANSI ASET MENIDZHMANT 131122291(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 690 014 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 414 009 лв./BGN
Изплатени / Payed: 414 009 лв./BGN
Проект: Инвестиции в земеделското стопанство чрез създаване на 220 дка трайно насаждение, по биологичен способ, от медицински видове – културна Шипка, по иновативна технология, включваща опазване компонентите на околната среда и закупуване на необходимата селскостопанска техника и инвентар виж доставчиците
"РЕНЕЛ ГРУП "ООД
РЕНЕЛ ГРУП ООД
ЕИК ID: 201529364
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"РЕНЕЛ ГРУП "ООД РЕНЕЛ ГРУП ООД РЕНЕЛ ГРУП РЕНЕЛ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ВЛАДАЙСКА 49 РЕНЕЛ ГРУП ООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕЦОВ 9BC3C9C94B91[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ F383561D0CA2[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАН ИЛИЕВ ГОЧЕВ 52964CDC685D[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ...
"РЕНЕЛ ГРУП "ООД РЕНЕЛ ГРУП ООД РЕНЕЛ ГРУП РЕНЕЛ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ВЛАДАЙСКА 49 РЕНЕЛ ГРУП ООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕЦОВ 9BC3C9C94B91[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ F383561D0CA2[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАН ИЛИЕВ ГОЧЕВ 52964CDC685D[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ 634A03DF6C6D[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА ХАЙН 140C98FFE655[..](ДФЗ|ТР)
РЕНЕЛ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белица 2780 Симеон Кавракиров 34 МИРЯНА ИВАНОВА ШАВАРСКА 477367A6DE6B[..](ДФЗ|ТР)
МИРЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 477367A6DE6B[..](ДФЗ|ТР)
РЕНЕЛ ГРУП RENEL GRUP 201529364(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 681 078 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 408 647 лв./BGN
Изплатени / Payed: 233 440 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"БИОЕЛИТ" ЕООД
БИОЕЛИТ ЕООД
ЕИК ID: 125537379
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИОЕЛИТ" ЕООД БИОЕЛИТ ЕООД БИОЕЛИТ БИОЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. ГЕНЕРАЛСКА 20 БИОЕЛИТ ЕООД ИСМЕТ МЕХМЕДОВ ШАБАНОВ C6FBD40CF67B[..](ДФЗ|ТР)
БИОЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.Георги Бенковски 1 Б БИОЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. Георги Бенковски 1 Б ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА ...
"БИОЕЛИТ" ЕООД БИОЕЛИТ ЕООД БИОЕЛИТ БИОЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. ГЕНЕРАЛСКА 20 БИОЕЛИТ ЕООД ИСМЕТ МЕХМЕДОВ ШАБАНОВ C6FBD40CF67B[..](ДФЗ|ТР)
БИОЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.Георги Бенковски 1 Б БИОЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. Георги Бенковски 1 Б ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА 78A46765542E[..](ДФЗ|ТР)
БИОЕЛИТ BIOELIT 125537379(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 649 459 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 389 676 лв./BGN
Изплатени / Payed: 389 676 лв./BGN
Проект: Закупуване на нова земеделска техника, за нуждите на стопанство в с. Буново, общ. Мирково, обл. София – област. виж доставчиците
МАРТИН ГЕОРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
МАРТИН ГЕОРОВ
МАРТИН ГЕОРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 618 693 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 433 085 лв./BGN
Изплатени / Payed: 433 085 лв./BGN
Проект: „Създаване на сливова градина и закупуване на земеделска техника“ виж доставчиците
"Орхея Гардън" ЕООД
ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД
ЕИК ID: 203373889
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Орхея Гардън" ЕООД ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД ОРХЕЯ ГАРДЪН ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дамяново 5438 ул. Георги Димитров 46 ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД СИМОНА СИМЕОНОВА ВЪТЕВА E7E82B365F34[..](ДФЗ|ТР)
ОРХЕЯ ГАРДЪН ORHEYA GARDAN 203373889(ДФЗ|ТР)
"Орхея Гардън" ЕООД ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД ОРХЕЯ ГАРДЪН ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дамяново 5438 ул. Георги Димитров 46 ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД СИМОНА СИМЕОНОВА ВЪТЕВА E7E82B365F34[..](ДФЗ|ТР)
ОРХЕЯ ГАРДЪН ORHEYA GARDAN 203373889(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 616 030 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 431 221 лв./BGN
Изплатени / Payed: 430 835 лв./BGN
Проект: проект “Създаване на 185 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника ” виж доставчиците
"Еньо Бончев" ООД
ЕНЬО БОНЧЕВ ООД
ЕИК ID: 121800256
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 181908
"Еньо Бончев" ООД ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ЕНЬО БОНЧЕВ ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ.МИЛАНОВ 50 ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЛИСИЧАРОВ BBBC30062369[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП ДИМИТРОВ ЛИСИЧАРОВ DCFB1859E39E[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Търничени 6158 Розоварна ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ...
"Еньо Бончев" ООД ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ЕНЬО БОНЧЕВ ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ.МИЛАНОВ 50 ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЛИСИЧАРОВ BBBC30062369[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП ДИМИТРОВ ЛИСИЧАРОВ DCFB1859E39E[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Търничени 6158 Розоварна ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Лозенец ул.арх.Йордан Миланов 50 ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Славянска 11 В ЕНЬО БОНЧЕВ ENYO BONCHEV 121800256(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
ЖЕНИКО ЖЕНИКО ООД БЪЛГАРИЯ с. Скобелево 6148 МАЗАЛАТ 8 ЖЕНИКО ООД ЖЕКО НИКОЛОВ ЖЕКОВ 05104BB8F67C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЖЕКОВ НИКОЛОВ 4A7CDEA376FE[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕНИКО ZHENIKO 833072171(ДФЗ|ТР)
ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА - 1 бул. АСЕН ЙОРДАНОВ 14 ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ 7E4536F669CB[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛИМЕКС-СОФИЯ POLIMEKS-SOFIYA 831570508(ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600[..](ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
СЛАВИ - МЛАДЕН ДЕМИРОВ СЛАВИ - МЛАДЕН ДЕМИРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Средец 4998 СЛАВИ - МЛАДЕН ДЕМИРОВ ЕТ МЛАДЕН АСЕНОВ ДЕМИРОВ 0CC808A0BA5B[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВИ - МЛАДЕН ДЕМИРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Павел баня 6155 Христо Ботев 46 СЛАВИ - МЛАДЕН ДЕМИРОВ SLAVI - MLADEN DEMIROV 120025977(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК AGRITRAK 123659014(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
БЛАСТБОР БЛАСТБОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 . ИВАН ВАЗОВ 40 БЛАСТБОР ООД НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕНКОВ 9392574D0C2D[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ РАДОВАНОВ ДЕНКОВ E3F3ACEF0010[..](ДФЗ|ТР)
БЛАСТБОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.Иван Вазов 40 БЛАСТБОР BLASTBOR 115105620(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 587 648 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 411 354 лв./BGN
Изплатени / Payed: 411 354 лв./BGN
Проект: ”Закупуване на специализирана земеделска техника и инвентар” виж доставчиците
ЕТ"ДИМЕТА 91-НИКОЛАЙ КИРОВ"
ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ
ЕИК ID: 102728336
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 184794
ЕТ"ДИМЕТА 91-НИКОЛАЙ КИРОВ" ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МЕДЕН РУДНИК 97 Б ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ НИКОЛАЙ КИРОВ КИРОВ 900D59D87836[..](ДФЗ|ТР)
ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Шейново 3 ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ DIMETA-91 - NIKOLAY ...
ЕТ"ДИМЕТА 91-НИКОЛАЙ КИРОВ" ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МЕДЕН РУДНИК 97 Б ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ НИКОЛАЙ КИРОВ КИРОВ 900D59D87836[..](ДФЗ|ТР)
ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Шейново 3 ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ DIMETA-91 - NIKOLAY KIROV 102728336(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB[..](ДФЗ|ТР)
БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D60[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТЕВ A585E9C5223B[..](ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС Строителна Техника ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА INOVEKS STROITELNA TEHNIKA 200075574(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 534 782 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 320 869 лв./BGN
Изплатени / Payed: 320 869 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА БИО - ОРЕХОВА ГРАДИНА В РАЗМЕР НА 211.492 ДКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И. виж доставчиците
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД
ЕИК ID: 203538013
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Новачене 5950 Георги Димитров 62 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Дървеница Проф.Г.Брадистилов 6 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД Теодора Велинова Грозданова B368F875EAF8[..](ДФЗ|ТР)
Мария Георгиева Иванова-Воински C4A203B73376[..](ДФЗ|ТР)
БИО ...
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Новачене 5950 Георги Димитров 62 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Дървеница Проф.Г.Брадистилов 6 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД Теодора Велинова Грозданова B368F875EAF8[..](ДФЗ|ТР)
Мария Георгиева Иванова-Воински C4A203B73376[..](ДФЗ|ТР)
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Никопол 5940 ул. Мусала 6 БИО СЕЛЕКШЪН 203538013(ДФЗ|ТР)
Био Селекшън Бг 200731982(ДФЗ|ТР)
БИО СЕЛЕКШЪН BIO SELEKSHAN 203538013(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 520 692 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 260 346 лв./BGN
Изплатени / Payed: 130 000 лв./BGN
Проект: Създаване на 530,365 дка трайни насаждения от биологични орехи и изграждане на 3844 м ограда на трайни насаждения от биологични орехи и преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство виж доставчиците
"ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"ЕКОСЛАДУН""
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К
ЕИК ID: 202552914
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"ЕКОСЛАДУН"" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Сладун 6534 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 Марица 4 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К СТОЯН ДИМИТРОВ БЛАГОВ 25B50AE978B1[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ПЕТРОВ ЛОЛУГОВ ...
"ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"ЕКОСЛАДУН"" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Сладун 6534 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 Марица 4 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К СТОЯН ДИМИТРОВ БЛАГОВ 25B50AE978B1[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ПЕТРОВ ЛОЛУГОВ 7CE76E8AC9E4[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАСКА СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА 2A5D87FBB57C[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ 80363DACB71B[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЯ ДОЙЧИНОВА АНГЕЛОВА C1D853149D81[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Борисов Захариев DBEB7D0404CF[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЛОЛУГОВ 85A218AA161F[..](ДФЗ|ТР)
БУШКА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА 97D3A78EF5A0[..](ДФЗ|ТР)
ЛУИЗ КИРИЛОВА ПАНАЙОТОВА 09D9E351919A[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 170 ДИМИТЪР БЛАГОВ БЛАГОВ C3ECFB2B7B45[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA EKOSLADUN 202552914(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 513 299 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 256 649 лв./BGN
Изплатени / Payed: 256 649 лв./BGN
Проект: ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ АНДОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ виж доставчиците
Андон Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Андон Георгиев
Андон Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 459 613 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 275 768 лв./BGN
Изплатени / Payed: 275 768 лв./BGN
Проект: Реконструкция, модернизация и надстройка на кравеферма за 42 броя крави за мляко с торова площадка в землището на с. Садовица, общ. Момчилград, обл. Кърджали виж доставчиците
Мохамед Кехая

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Мохамед Кехая
Мохамед Кехая
Одобрени разходи / Approved expenses: 423 315 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 296 321 лв./BGN
Изплатени / Payed: 296 249 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на необходимата за отглеждането им техника виж доставчиците
Светослав Панов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Светослав Панов
Светослав Панов
Одобрени разходи / Approved expenses: 399 938 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 199 969 лв./BGN
Изплатени / Payed: 199 969 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА КУЛТИВИРАНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ виж доставчиците
"РКЛ" ООД
РКЛ ООД
ЕИК ID: 200667138
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"РКЛ" ООД РКЛ ООД РКЛ РКЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Софроний Врачански 6 РКЛ ООД Виолин Калчев Василев E30B37773667[..](ДФЗ|ТР)
Яница Русева Школенкова 1C2FD030B873[..](ДФЗ|ТР)
Александър Василев Саламбашев 1E34F29FDAAE[..](ДФЗ|ТР)
РКЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Пловдив ...
"РКЛ" ООД РКЛ ООД РКЛ РКЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Софроний Врачански 6 РКЛ ООД Виолин Калчев Василев E30B37773667[..](ДФЗ|ТР)
Яница Русева Школенкова 1C2FD030B873[..](ДФЗ|ТР)
Александър Василев Саламбашев 1E34F29FDAAE[..](ДФЗ|ТР)
РКЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Пловдив 20 Светослава Калчева Лазарова 5EE27F262C08[..](ДФЗ|ТР)
Виолин Калчев Калчев E30B37773667[..](ДФЗ|ТР)
РКЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Бял бряг 9824 СТОПАНСКИ ДВОР РКЛ RKL 200667138(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 381 929 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 190 964 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Създаване на 44,442 дка. трайно насаждение от орехи, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик виж доставчиците
"Магура" АД
МАГУРА АД
ЕИК ID: 815157442
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 360450
"Магура" АД МАГУРА АД МАГУРА МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ВИТОША 133 МАГУРА АД МАГУРА АД 815157442(ДФЗ|ТР)
АНТОАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 5EAB6896AFB8[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 4A4C1FA1EBB3[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ D2792D8745E1[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ МИЛЧОВ ВЕЛКОВ ...
"Магура" АД МАГУРА АД МАГУРА МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ВИТОША 133 МАГУРА АД МАГУРА АД 815157442(ДФЗ|ТР)
АНТОАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 5EAB6896AFB8[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 4A4C1FA1EBB3[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ D2792D8745E1[..](ДФЗ|ТР)
ЮРИ МИЛЧОВ ВЕЛКОВ 3F14858571E1[..](ДФЗ|ТР)
МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 район ВИТОША, ул.ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ 35 ЕЛЕОНОРА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА 0CA5E77A9EC0[..](ДФЗ|ТР)
ТРИФОН МАТЕЕВ БОНЧЕВ 254B35BDB94A[..](ДФЗ|ТР)
МАГУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 5 ЕЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛЧЕВА 5FBC0BBC4CEF[..](ДФЗ|ТР)
Интернешънъл Асет Банк АД 000694329(ДФЗ|ТР)
МАГУРА MAGURA 815157442(ДФЗ|ТР)
АРМЕКС-Ко АРМЕКС-Ко ООД БЪЛГАРИЯ с. Лозен 1151 ул. МОГИЛА 7 - - АРМЕКС-Ко ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 9411FEDC5089[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН РАДЕНКОВ ВИТАНОВ 7429A32B466A[..](ДФЗ|ТР)
АРМЕКС-Ко ARMEKS-Ko 130660650(ДФЗ|ТР)
ВАЛОГА ВАЛОГА ООД БЪЛГАРИЯ с. Трудовец 2160 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 28 ВАЛОГА ООД СТЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА FD034D69C442[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 33EB2E7501A6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛОГА VALOGA 131378741(ДФЗ|ТР)
РЕЛМАКС РЕЛМАКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ ул. НИШАВА 61 А РЕЛМАКС ЕООД БЛАГОВЕСТ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ 307ED19FC736[..](ДФЗ|ТР)
ДЕАНА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА ECAC7EB9FDA4[..](ДФЗ|ТР)
РЕЛМАКС RELMAKS 131298460(ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ ДОНАУ-ЛАБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. САВА ОГНЯНОВ 1 ДОНАУ-ЛАБ ЕООД ПЕТЕР ЕРНЕСТ ГЕРВИГ 8357220CD987[..](ДФЗ|ТР)
АННА ИЛИЕВА ИВАНОВА B3D34F650BF5[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ПАРАШИКОВ 590B8BC775DE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЛП Груп АГ 04FD7CDC37F6[..](ДФЗ|ТР)
Петер Ернст Гервиг 85340C08F579[..](ДФЗ|ТР)
ЛПП Груп АГ F45BCEBBE10C[..](ДФЗ|ТР)
ДОНАУ-ЛАБ DONAU-LAB 040118177(ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Александър Вилики 15А МСГ-2008 ЕООД МИЛЕН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ 79CF8F2A9134[..](ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Петко Каравелов 20 МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИВАН БОГОРОВ 2 МСГ-2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. 511 - та 4 Мирослав Сандов Христов 6A4114FF99B0[..](ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 бул. Княз Александър Дондуков Корсаков 109 БОРИСЛАВ СТОЯНОВ КРЪСТЕВ 24F377064616[..](ДФЗ|ТР)
МСГ-2008 MSG-2008 200046932(ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост-1 54 5 ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД АНГЕЛ РУСЕВ ГОЧЕВ 17FE3D354AC0[..](ДФЗ|ТР)
МЛАДЕН ПЕТРОВ МИХТИЕВ 54C750E1861D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЗАПРЯНОВ ТОДОРОВ 71F53A0E5893[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЧОРЧОПОВА 210DCE7B8F56[..](ДФЗ|ТР)
МАТЕЙ АТАНАСОВ ИЛЧЕВ 138B7E02B694[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВОВ МАРИНОВ 76F51CD4DDB8[..](ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. Кукуш 1 ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ 29E9074ACEA2[..](ДФЗ|ТР)
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ HAYSTER BALGARIYA 200414277(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B749326[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D39[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B[..](ДФЗ|ТР)
ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C843[..](ДФЗ|ТР)
ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 369 749 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 221 849 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ БИО ОРЕХИ И ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТЯХ ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
"ВЪРБАНОВИ - ООД"
ВЪРБАНОВИ ООД
ЕИК ID: 117673881
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 182227
"ВЪРБАНОВИ - ООД" ВЪРБАНОВИ ООД ВЪРБАНОВИ ВЪРБАНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 7100 ул.Цар Калоян 42 ВЪРБАНОВИ ООД МАНЯ ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА DAC80D224D61[..](ДФЗ|ТР)
ДИМО ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 7708A892AB0B[..](ДФЗ|ТР)
ВЪРБАНОВИ VARBANOVI 117673881(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ...
"ВЪРБАНОВИ - ООД" ВЪРБАНОВИ ООД ВЪРБАНОВИ ВЪРБАНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 7100 ул.Цар Калоян 42 ВЪРБАНОВИ ООД МАНЯ ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА DAC80D224D61[..](ДФЗ|ТР)
ДИМО ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 7708A892AB0B[..](ДФЗ|ТР)
ВЪРБАНОВИ VARBANOVI 117673881(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
ПЕНДОЗ ПЕНДОЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. СОФРОНИЙ 1 ПЕНДОЗ ЕООД ПЛАМЕН ПЕЙЧЕВ ПЕНЕВ 32513E16E7FE[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНДОЗ PENDOZ 103973178(ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Добротица 25 Г СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC1[..](ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 SADRUZHIE STOYCHEVI 57 - 65 030172493(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 349 951 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 174 976 лв./BGN
Изплатени / Payed: 174 976 лв./BGN
Проект: Преустройство на съществуващи сгради овчарници в краварници за отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане на торова площадка и закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Георги Ганчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Георги Ганчев
Георги Ганчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 342 753 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 239 927 лв./BGN
Изплатени / Payed: 239 927 лв./BGN
Проект: Закупуване на централен млекопровод и техника за кравеферма виж доставчиците
Анатоли Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Анатоли Петров
Анатоли Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 339 397 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 169 698 лв./BGN
Изплатени / Payed: 169 698 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника и оборудване за задоволяване на собствените нужди на съществуваща кравеферма виж доставчиците
РУМЕН ТЕРЗИЙСКИ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
РУМЕН ТЕРЗИЙСКИ
РУМЕН ТЕРЗИЙСКИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 315 284 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 189 170 лв./BGN
Изплатени / Payed: 189 170 лв./BGN
Проект: ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ОТ РЕЗЕНЕ виж доставчиците
"Агрострой" ЕООД
АГРОСТРОЙ ЕООД
ЕИК ID: 127547361
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 183991
"Агрострой" ЕООД АГРОСТРОЙ ЕООД АГРОСТРОЙ АГРОСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 38 АГРОСТРОЙ ЕООД ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ D63AAB311D56[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ПАВЛОВ ДРАГАНОВ 5FAA652871A2[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИНА ПАВЛОВА ПЕТКОВА C838ED01D6D5[..](ДФЗ|ТР)
АГРОСТРОЙ ...
"Агрострой" ЕООД АГРОСТРОЙ ЕООД АГРОСТРОЙ АГРОСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 38 АГРОСТРОЙ ЕООД ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ D63AAB311D56[..](ДФЗ|ТР)
МАРТИН ПАВЛОВ ДРАГАНОВ 5FAA652871A2[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИНА ПАВЛОВА ПЕТКОВА C838ED01D6D5[..](ДФЗ|ТР)
АГРОСТРОЙ AGROSTROY 127547361(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ПЕНЬО ПЕНЕВ 7 ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД МАРИН ЗДРАВКОВ ДИМОВ 332EC07284AB[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ 19942A297806[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛНИ СИСТЕМИ-ЗАВЕТ 116592191(ДФЗ|ТР)
ЛУДОГОРСКИ КЛАС LUDOGORSKI KLAS 118544117(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC1[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6D[..](ДФЗ|ТР)
СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E6[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C1[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079[..](ДФЗ|ТР)
СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791(ДФЗ|ТР)
АГРО АКВА АГРО АКВА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ВИТОША 62Б ет.3 ап.10 АГРО АКВА АД ИРЕНА МАТЕЕВА КОМИТОВА 58BEDA7F9684[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ EB6BD7C8200B[..](ДФЗ|ТР)
ЛОЙД РОБЪРТ ЛОРЪНС МЛАДШИ 3846ADE76091[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ ИВАНОВ F0E18C8AD8A2[..](ДФЗ|ТР)
АГРО АКВА AGRO AKVA 131374617(ДФЗ|ТР)
АГРОТОН АГРОТОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Звъничево 4415 ул. СЕДЕМНАДЕСЕТА 4 АГРОТОН ЕООД Ангелинка Атанасова Дупчанова E875941DACD7[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТОН AGROTON 112666324(ДФЗ|ТР)
БАКХУС БАКХУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 40 В БАКХУС ООД ПАУЛ БЛЮМ 09CA6C8401DC[..](ДФЗ|ТР)
ИРЕНЕ БЛЮМ 261E9AAF5AFA[..](ДФЗ|ТР)
БАКХУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 СЛИВНИЦА 98 БАКХУС BAKHUS 813074492(ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7060 ул.СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 6 ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД ВЕЛИ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ 74658A8082A5[..](ДФЗ|ТР)
ГЮНЕР МЕХМЕДОВ ТУНА 90358DF9D451[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 пл. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 6 ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 БЪЛГАРИЯ 38 ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ TEHNOMASH INVEST 200528633(ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 23 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E47[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ AGROTRON-M - MELIHA ISMAIL 125535855(ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ- ИЗТОК кв. 117 ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ FF68094324CA[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН АДАМ ХАДЖИПАТРЕС 6CCEAE73BE34[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК-ГЪРЦИЯ 21F95BADE38D[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ A82C42B94918[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН АДАМ ХАДЖИПАТЕРАС CE98364230D0[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1331 бул.Европа 439 КОНСТАНТИН АДАМ ХАДЖИПАТЕРАС D43DA3A234D9[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК-ГЪРЦИЯ AEC1D855D870[..](ДФЗ|ТР)
ФРАГКИСКОС ДУКЕРИС F3FD9911E2E9[..](ДФЗ|ТР)
Марин Иванов Георгиев 04C657E1A3FC[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ A684CC655870[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КИРИЛОВ CD6E4EE4C500[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ELTRAK BALGARIYA 040195177(ДФЗ|ТР)
КРЕДИТ КОНСУЛТ КРЕДИТ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 МИДИЯ ЕНОС 4 БЕЛЛА 3 КРЕДИТ КОНСУЛТ ООД САШКО МИТЬОВ ПЕЙКОВ 9EC88A177EE6[..](ДФЗ|ТР)
ИНКОР - ООД 117114785(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНСКА КООПЕРАЦИЯ КОМЕКСИМ-КРЕДИТОКОНСУЛТ 117561957(ДФЗ|ТР)
КРЕДИТ КОНСУЛТ KREDIT KONSULT 117581785(ДФЗ|ТР)
СИЛА СИЛА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 18 2 СИЛА ООД ЙОРДАН БОГДАНОВ СИМЕОНОВ 5A90A70815A5[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН АНДРЕЕВ ЛАЛОВ 5A740E7C7164[..](ДФЗ|ТР)
СИЛА SILA 127614739(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 302 284 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 151 142 лв./BGN
Изплатени / Payed: 109 370 лв./BGN
Проект: “Създаване на 305 дка трайни насаждения от маслодайна роза” виж доставчиците
"БИОФОРМ"
БИОФОРМ ЕООД
ЕИК ID: 200851501
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 466134
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12[..](ДФЗ|ТР)
БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ ...
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12[..](ДФЗ|ТР)
БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C554[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB4[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603[..](ДФЗ|ТР)
КАМТ KAMT 102004105(ДФЗ|ТР)
РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Александрово 6154 МИР 72 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ РАИМ ОСМАН ПЪТРАКЛЪ F012B3461262[..](ДФЗ|ТР)
РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС RAIM PATRAKLA - AGROSHANS 123666941(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600[..](ДФЗ|ТР)
ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТРА ООД 831219562(ДФЗ|ТР)
ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF[..](ДФЗ|ТР)
БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 302 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 181 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 181 342 лв./BGN
Проект: Създаване на 18 дка био орехи и 52 дка био интензивни череши и закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Росица Колева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Росица Колева
Росица Колева
Одобрени разходи / Approved expenses: 302 058 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 196 338 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ ПО ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ НА 140,000 ДКА ОРЕХОВО НАСАЖДЕНИЕ, ПО БИОЛОГИЧЕН СПОСОБ ОТ ИНТРУДОЦИРАНИЯТ СОРТ ЧАНДЛЪР“ виж доставчиците
"A & BC" ЕООД
А & ВС ЕООД
ЕИК ID: 115083266
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 596173
"A & BC" ЕООД А & ВС ЕООД А & ВС А & ВС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 209 Б А & ВС ЕООД ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ 7708A0564EEC[..](ДФЗ|ТР)
А и ВС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 ВАСИЛ СОКОЛСКИ 36 А и ВС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 260 А & ВС A & VS 115083266(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
"A & BC" ЕООД А & ВС ЕООД А & ВС А & ВС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 209 Б А & ВС ЕООД ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ 7708A0564EEC[..](ДФЗ|ТР)
А и ВС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 ВАСИЛ СОКОЛСКИ 36 А и ВС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 260 А & ВС A & VS 115083266(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD07[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A8[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816(ДФЗ|ТР)
АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БЕЛМЕКЕН 22 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД Илиян Димитров Желязков 1F839E35DF8A[..](ДФЗ|ТР)
ИЛ-1111 - ИЛИЯН ЖЕЛЯЗКОВ 115639948(ДФЗ|ТР)
АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ 201920263(ДФЗ|ТР)
АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ AGRO KONSULT SARVIZ 201920263(ДФЗ|ТР)
ТЕМПО Д 2008 ТЕМПО Д 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 БОСИЛЕК 15 215 В ТЕМПО Д 2008 ЕООД ДОРА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 48E70EC463C9[..](ДФЗ|ТР)
ТЕМПО Д 2008 TEMPO D 2008 200022194(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
БИОФАРМ АГРО БИОФАРМ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 80 А БИОФАРМ АГРО ООД АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА CA26689B4151[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ C9DFDE9818D2[..](ДФЗ|ТР)
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ CAAFFDF35EEA[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ 1F839E35DF8A[..](ДФЗ|ТР)
БИОФАРМ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БЕЛМЕКЕН 22 БИОФАРМ АГРО BIOFARM AGRO 115796209(ДФЗ|ТР)
АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Черна 26 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД ТЕМУРАЯК ЯЛЧЪН D912A3E9C05F[..](ДФЗ|ТР)
МЕХМАД ЕМИН ОЗАЛП 63C218C56DFB[..](ДФЗ|ТР)
МЕХМЕД ЕМИН ОЗАЛП AC1AD21CC42D[..](ДФЗ|ТР)
АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ALPLER BALGARIYA 116541229(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 300 311 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 195 202 лв./BGN
Изплатени / Payed: 195 202 лв./BGN
Проект: Модернизация и разширение на производствените процеси в стопанството чрез закупуване на земеделска техника, създаване на трайни насаждения и оранжериии виж доставчиците
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 268 044 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 134 022 лв./BGN
Изплатени / Payed: 110 958 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ виж доставчиците
ГАНЧО АТАНАСОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ГАНЧО АТАНАСОВ
ГАНЧО АТАНАСОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 263 135 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 184 195 лв./BGN
Изплатени / Payed: 184 195 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ФЕРМАТА виж доставчиците
Гено Попов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Гено Попов
Гено Попов
Одобрени разходи / Approved expenses: 263 134 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 157 880 лв./BGN
Изплатени / Payed: 157 880 лв./BGN
Проект: Строителство на склад за селскостопанска техника и инвентар и закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Георги Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Георги Георгиев
Георги Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 261 104 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 130 552 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 083 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ПРИБИРАНЕ НА СЕНО И СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ виж доставчиците
"АЛОИМ" ЕООД
АЛОИМ ЕООД
ЕИК ID: 202269706
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"АЛОИМ" ЕООД АЛОИМ ЕООД АЛОИМ АЛОИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ул. Христо Ботев 1 АЛОИМ ЕООД Людмила Димитрова Георгиева B3DB2BBACB3B[..](ДФЗ|ТР)
АЛОИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бокиловци 3517 7-МА 5 АЛОИМ ALOIM 202269706(ДФЗ|ТР)
"АЛОИМ" ЕООД АЛОИМ ЕООД АЛОИМ АЛОИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ул. Христо Ботев 1 АЛОИМ ЕООД Людмила Димитрова Георгиева B3DB2BBACB3B[..](ДФЗ|ТР)
АЛОИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бокиловци 3517 7-МА 5 АЛОИМ ALOIM 202269706(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 259 023 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 129 511 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Закупуване на специализирана техника за отглеждане на дребен рогат добитък” виж доставчиците
ЧТППК "НАПРЕДЪК" - с. Бяла вода
ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
ЕИК ID: 824127416
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ЧТППК "НАПРЕДЪК" - с. Бяла вода ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Бяла вода 5921 ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЛЮБЕН ВЛАДИМИРОВ ЛЮБЕНОВ ...
ЧТППК "НАПРЕДЪК" - с. Бяла вода ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Бяла вода 5921 ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЛЮБЕН ВЛАДИМИРОВ ЛЮБЕНОВ 7CCEB04A49FA[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН КРАЛЕВ ПЪТЕВ E825E49EA14C[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ЕЛИСАВЕТИН ЯНКОВ 0B9A1280DC0C[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБЕН ИГНАТОВ КИРИНОВ 72FE3F1B99F5[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ИЛИЕВ БОРИСОВ 0864A0B3E554[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА 42C01C53020D[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР ПАВЛОВ НЕДЕЛЧЕВ 6DF7890651FF[..](ДФЗ|ТР)
СНЕЖАНКА ДЕЧЕВА ДИМИТРОВА BD923BAC7FB4[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ИСИДОРОВА МАРИНОВА 72940A9ED5D9[..](ДФЗ|ТР)
СИМЕОН СТОИЛОВ ПЕТРОВ F09210ADE3E2[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА ДОСЕВА ИВАНОВА 47BEACF7CF35[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ F33BDEF32671[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ БОТИНОВ EE5D5702D849[..](ДФЗ|ТР)
ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Бяла вода 5932 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15 ПЕТЪР ИЛИЕВ ГАВРИЛОВ A68F10081E12[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 07B8D0A1B777[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 7F0E54FCF802[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРИНОВ 0C11E5216D2C[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ПАВЛОВ ИЛИЕВ 98896518A36F[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ EDDA61D2F806[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ EC86A47C24AA[..](ДФЗ|ТР)
ИВО НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ 3135C4C9E67A[..](ДФЗ|ТР)
ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК CHASTNA TARGOVSKA PROIZVODSTVENO - POTREBITELNA KOOPERATSIYA NAPREDAK 824127416(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 256 010 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 128 005 лв./BGN
Изплатени / Payed: 126 490 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдно стопанство виж доставчиците
"АГРОБИЗНЕС-88" ЕООД
АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД
ЕИК ID: 175220965
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"АГРОБИЗНЕС-88" ЕООД АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД АГРОБИЗНЕС-88 АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Скравена 2163 Стефан Караджа 8 АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД Димитър Руменов Романов 392329264CF2[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС-88 AGROBIZNES-88 175220965(ДФЗ|ТР)
"АГРОБИЗНЕС-88" ЕООД АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД АГРОБИЗНЕС-88 АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Скравена 2163 Стефан Караджа 8 АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД Димитър Руменов Романов 392329264CF2[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС-88 AGROBIZNES-88 175220965(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 247 960 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 148 776 лв./BGN
Изплатени / Payed: 148 776 лв./BGN
Проект: Модернизациа на биологично земеделско стопанство "Версол". виж доставчиците
"ВЕРСОЛ" ЕООД
ВЕРСОЛ ЕООД
ЕИК ID: 201486750
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ВЕРСОЛ" ЕООД ВЕРСОЛ ЕООД ВЕРСОЛ ВЕРСОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лик 3168 ул. Вежен 1 ВЕРСОЛ ЕООД Люба Димитрова Бозова - Пешовска FB514E28B6D4[..](ДФЗ|ТР)
Велика Величкова Пешовска ED9D806E48D8[..](ДФЗ|ТР)
Ива Антонова Петрова A409B325932A[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРСОЛ VERSOL 201486750(ДФЗ|ТР)
"ВЕРСОЛ" ЕООД ВЕРСОЛ ЕООД ВЕРСОЛ ВЕРСОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лик 3168 ул. Вежен 1 ВЕРСОЛ ЕООД Люба Димитрова Бозова - Пешовска FB514E28B6D4[..](ДФЗ|ТР)
Велика Величкова Пешовска ED9D806E48D8[..](ДФЗ|ТР)
Ива Антонова Петрова A409B325932A[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРСОЛ VERSOL 201486750(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 528 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 159 270 лв./BGN
Изплатени / Payed: 159 270 лв./BGN
Проект: Инвестиции за създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Силвена Стефанова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Силвена Стефанова
Силвена Стефанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 224 119 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 145 677 лв./BGN
Изплатени / Payed: 145 677 лв./BGN
Проект: Създаване на 125 дка биологично трайно насаждение с бадеми и закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
АННА АТАНАСОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
АННА АТАНАСОВА
АННА АТАНАСОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 217 221 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 152 055 лв./BGN
Изплатени / Payed: 152 055 лв./BGN
Проект: Създаване на 90 дка трайни насаждения с лешници, изграждане на огради и закупуване на трактор Kubota М7040N, шредер Zanon TFG 2000, активна отклоняваща секция за шредер Zanon IT/TFG, био шредер Zanon BIO 8-T, прикачен комбайн FACMA S.R.L. C200T, вентилатор за събаряне и сортиране FACMA S.R.L. VA2 PLUS/RV и навесна вентилаторна пръскачка ММ АТР 600 виж доставчиците
Йорданка Кирова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Йорданка Кирова
Йорданка Кирова
Одобрени разходи / Approved expenses: 208 086 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 104 043 лв./BGN
Изплатени / Payed: 103 830 лв./BGN
Проект: „Закупуване на машини за отглеждане на животни” виж доставчиците
Галина Димитрова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Галина Димитрова
Галина Димитрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 200 904 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 120 542 лв./BGN
Изплатени / Payed: 120 542 лв./BGN
Проект: Подобряване условията за отглеждане на зайци във фирма "Екомийл-Провадия" ЕООД виж доставчиците
"Екомийл - Провадия" ООД
ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД
ЕИК ID: 203168852
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Екомийл - Провадия" ООД ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. Бойчо Желев 176А ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД Елица Здравкова Йорданова 625984686830[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ EKOMIYL - PROVADIYA 203168852(ДФЗ|ТР)
"Екомийл - Провадия" ООД ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. Бойчо Желев 176А ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД Елица Здравкова Йорданова 625984686830[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ EKOMIYL - PROVADIYA 203168852(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 200 071 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 100 035 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 400 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАРАЖ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР виж доставчиците
Петя Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Петя Иванова
Петя Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 184 210 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 92 105 лв./BGN
Изплатени / Payed: 92 105 лв./BGN
Проект: ”Закупуване на специализирана земеделска техника и инвентар” виж доставчиците
"НИТ" ЕООД
НИТ ЕООД
ЕИК ID: 131565851
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"НИТ" ЕООД НИТ ЕООД НИТ НИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Широки дол 2013 ул. 18 -та 15 НИТ ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ 0FCDD7EFD647[..](ДФЗ|ТР)
НИТ NIT 131565851(ДФЗ|ТР)
"НИТ" ЕООД НИТ ЕООД НИТ НИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Широки дол 2013 ул. 18 -та 15 НИТ ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ 0FCDD7EFD647[..](ДФЗ|ТР)
НИТ NIT 131565851(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 167 047 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 100 228 лв./BGN
Изплатени / Payed: 100 228 лв./BGN
Проект: Създаване на орехово насаждение по биологични способи и закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Томо Томов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Томо Томов
Томо Томов
Одобрени разходи / Approved expenses: 165 201 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 99 120 лв./BGN
Изплатени / Payed: 99 120 лв./BGN
Проект: „ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА НЕОБХОДИМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ЛАВАНДУЛА” виж доставчиците
Симеон Ганев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Симеон Ганев
Симеон Ганев
Одобрени разходи / Approved expenses: 163 413 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 106 218 лв./BGN
Изплатени / Payed: 106 218 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за отглеждане на животни виж доставчиците
Даниела Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Даниела Стоянова
Даниела Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 162 429 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 457 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 457 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване, необходимо на животновъдното стопанство виж доставчиците
Георги Минчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Георги Минчев
Георги Минчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 162 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 81 118 лв./BGN
Изплатени / Payed: 81 118 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Севим Емин

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Севим Емин
Севим Емин
Одобрени разходи / Approved expenses: 161 141 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 96 685 лв./BGN
Изплатени / Payed: 96 685 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и повишаване ефективността на животновъдното стопанството, чрез закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
Цветан Славков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Цветан Славков
Цветан Славков
Одобрени разходи / Approved expenses: 160 989 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 96 593 лв./BGN
Изплатени / Payed: 96 593 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА виж доставчиците
Пею Митков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Пею Митков
Пею Митков
Одобрени разходи / Approved expenses: 160 067 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 96 040 лв./BGN
Изплатени / Payed: 96 040 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и модернизация на овошна градина виж доставчиците
"ВС - Димитрови и С-ИЕ" СД
СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД
ЕИК ID: 124018285
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ВС - Димитрови и С-ИЕ" СД СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул. ШИПКА 4 СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД ВИОЛЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА AA6F2EA558E5[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 673601EFF219[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ИВАНОВ ПЕТРОВ ...
"ВС - Димитрови и С-ИЕ" СД СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул. ШИПКА 4 СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД ВИОЛЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА AA6F2EA558E5[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 673601EFF219[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ИВАНОВ ПЕТРОВ 4CFB9D0BA5B3[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 4F231EE1B09D[..](ДФЗ|ТР)
ВС- ДИМИТРОВИ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Българево 9656 ул. ДЕСЕТА 13 СТОЙО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ 0AE82FF8B821[..](ДФЗ|ТР)
ВС- ДИМИТРОВИ И С-ИЕ СД СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ SIMEONOVA - PETROVI I S-IE 124018285(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 157 874 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 937 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 937 лв./BGN
Проект: Създаване на 26.6 дка био вишни и закупуване на земеделски инвентар за разсадник виж доставчиците
Слав Колев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Слав Колев
Слав Колев
Одобрени разходи / Approved expenses: 157 652 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 591 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт на краварник и изграждане на торохранилище в ПИ 209002 виж доставчиците
"АГРО-ИВ-ФАКИЯ" ООД
АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД
ЕИК ID: 201919880
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"АГРО-ИВ-ФАКИЯ" ООД АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД АГРО-ИВ-ФАКИЯ АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Факия 8340 АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД Ирина Петкова Тодорова 9498F18A0409[..](ДФЗ|ТР)
Величка Василева Кокаланова 8786561EF6F9[..](ДФЗ|ТР)
АГРО-ИВ-ФАКИЯ AGRO-IV-FAKIYA 201919880(ДФЗ|ТР)
"АГРО-ИВ-ФАКИЯ" ООД АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД АГРО-ИВ-ФАКИЯ АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Факия 8340 АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД Ирина Петкова Тодорова 9498F18A0409[..](ДФЗ|ТР)
Величка Василева Кокаланова 8786561EF6F9[..](ДФЗ|ТР)
АГРО-ИВ-ФАКИЯ AGRO-IV-FAKIYA 201919880(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 151 982 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 91 189 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 442 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ОГРАЖДАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ виж доставчиците
Кооперация "АЛВАНОВО" с.Алваново
АЛВАНОВО К
ЕИК ID: 835013887
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Кооперация "АЛВАНОВО" с.Алваново АЛВАНОВО К АЛВАНОВО АЛВАНОВО К БЪЛГАРИЯ с. Алваново 7752 АЛВАНОВО К ХРИСТО ПАНАЙОТОВ КОСТОВ 93EE1E97BC22[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ A3FAB2770EDB[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЧО РУСЕВ КОЛЕВ 0F63F4C80131[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЛЕВ ...
Кооперация "АЛВАНОВО" с.Алваново АЛВАНОВО К АЛВАНОВО АЛВАНОВО К БЪЛГАРИЯ с. Алваново 7752 АЛВАНОВО К ХРИСТО ПАНАЙОТОВ КОСТОВ 93EE1E97BC22[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ A3FAB2770EDB[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЧО РУСЕВ КОЛЕВ 0F63F4C80131[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЛЕВ 30955F9040C1[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР РАДЕВ ТЕНЕВ 8DC82F7D5850[..](ДФЗ|ТР)
МЕТОДИ АРСОВ НИКОЛОВ 0D10CCA06F83[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ 215EE51575FD[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧО ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ 0B87E12C5631[..](ДФЗ|ТР)
ПАНАЙОТ ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ ECEDDA2655D5[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГИНЕВ 123BE553CF3C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ДЖУРОВА ВЪЛНОВА 235A1574C5CF[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 2F648FB644CA[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КУЦАРОВ 9156E3B9C8CA[..](ДФЗ|ТР)
РУМЯНКА ЖЕЧЕВА МИНКОВА 17E7B7C2C5CC[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС МИЛКОВ АТАНАСОВ AC46944BF1B4[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА 3ADCEDBE410C[..](ДФЗ|ТР)
АВРАМ ПЕТРОВ АВРАМОВ F05FB918F500[..](ДФЗ|ТР)
АЛВАНОВО К БЪЛГАРИЯ с. Алваново 7752 ул. Искър 8 МОМЧИЛ ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ B3F709E9725D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ 2315EFAF33FA[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН ЙОРДАНОВ РАДЕВ F1ED4853B4DF[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ E0A3BCCDB568[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНКА ТЕНЕВА ВАСИЛЕВА 83593F234F58[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯНА ДОБРИНОВА МИНЧЕВА 908CB93CF4A5[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НЕЙКОВА A73A6E34C938[..](ДФЗ|ТР)
ДИЯНА КИРОВА АТАНАСОВА B703E2A9878A[..](ДФЗ|ТР)
АЛВАНОВО ALVANOVO 835013887(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 150 593 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 885 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане и прибиране на зърнено житни и маслодайни култури виж доставчиците
"КИ ТИ БО" ООД
КИ ТИ БО ООД
ЕИК ID: 201396736
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"КИ ТИ БО" ООД КИ ТИ БО ООД КИ ТИ БО КИ ТИ БО ООД БЪЛГАРИЯ с. Септемврийци 3637 ул. МИЗИЯ 11 КИ ТИ БО ООД ТИХОМИР КИРИЛОВ БОГДАНОВ 4D034328353D[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ТОДОРОВ БОГДАНОВ FEDD273A3B4A[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛИНА КРУМОВА БОГДАНОВА 71E507034A9B[..](ДФЗ|ТР)
КИ ТИ БО KI TI BO ...
"КИ ТИ БО" ООД КИ ТИ БО ООД КИ ТИ БО КИ ТИ БО ООД БЪЛГАРИЯ с. Септемврийци 3637 ул. МИЗИЯ 11 КИ ТИ БО ООД ТИХОМИР КИРИЛОВ БОГДАНОВ 4D034328353D[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ТОДОРОВ БОГДАНОВ FEDD273A3B4A[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛИНА КРУМОВА БОГДАНОВА 71E507034A9B[..](ДФЗ|ТР)
КИ ТИ БО KI TI BO 201396736(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 146 660 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 73 330 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство за отглеждане на телета виж доставчиците
Иван Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Иван Георгиев
Иван Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 142 940 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 100 058 лв./BGN
Изплатени / Payed: 100 058 лв./BGN
Проект: Технологична модернизация на ЗП Ахмед Асанов Перчинков виж доставчиците
Ахмед Перчинков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Ахмед Перчинков
Ахмед Перчинков
Одобрени разходи / Approved expenses: 139 073 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 83 444 лв./BGN
Изплатени / Payed: 83 444 лв./BGN
Проект: Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" виж доставчиците
"МИЛК ДРИЙМС" ЕООД
МИЛК ДРИЙМС ЕООД
ЕИК ID: 175469984
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 569700
"МИЛК ДРИЙМС" ЕООД МИЛК ДРИЙМС ЕООД МИЛК ДРИЙМС МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА бул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 13А АДМИН.СГРАДА ПЪРШЕВИЦА МИЛК ДРИЙМС ЕООД ВАЛЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА DA7421E9E45C[..](ДФЗ|ТР)
МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Световрачене 1252 ул. ДРУЖБА 6 МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.ЧЕРНИ ВРЪХ 33 МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
"МИЛК ДРИЙМС" ЕООД МИЛК ДРИЙМС ЕООД МИЛК ДРИЙМС МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА бул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 13А АДМИН.СГРАДА ПЪРШЕВИЦА МИЛК ДРИЙМС ЕООД ВАЛЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА DA7421E9E45C[..](ДФЗ|ТР)
МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Световрачене 1252 ул. ДРУЖБА 6 МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.ЧЕРНИ ВРЪХ 33 МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.ЧЕРНИ ВРЪХ №33,ет.1,ап.ОФИС 1 МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.Христо Смирненски 41 Б МИЛК ДРИЙМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 44 Б МИЛК ДРИЙМС MILK DRIYMS 175469984(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 131 430 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 715 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на пароструйка и специализирани машини за обработка на лозови насаждения виж доставчиците
Николай Христов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Николай Христов
Николай Христов
Одобрени разходи / Approved expenses: 130 558 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 91 391 лв./BGN
Изплатени / Payed: 91 391 лв./BGN
Проект: „Модернизиране на земеделското стопанство” виж доставчиците
"БИОТЕКСИМ"ООД
Биотексим ООД
ЕИК ID: 202269115
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИОТЕКСИМ"ООД Биотексим ООД Биотексим Биотексим ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 ул.Цар Освободител 2 Биотексим ООД ЕВГЕНИ ЧАВДАРОВ ЙОРДАНОВ 52D7FB8EEBA8[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ A576E1CB9669[..](ДФЗ|ТР)
„АГРОТЕКСИМ” ЕООД 121569109(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕКСИМ 121569109(ДФЗ|ТР)
ТОДОР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ...
"БИОТЕКСИМ"ООД Биотексим ООД Биотексим Биотексим ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 ул.Цар Освободител 2 Биотексим ООД ЕВГЕНИ ЧАВДАРОВ ЙОРДАНОВ 52D7FB8EEBA8[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ A576E1CB9669[..](ДФЗ|ТР)
„АГРОТЕКСИМ” ЕООД 121569109(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕКСИМ 121569109(ДФЗ|ТР)
ТОДОР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ F5C9E39B88DD[..](ДФЗ|ТР)
Биотексим Bioteksim 202269115(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 116 006 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 81 204 лв./BGN
Изплатени / Payed: 81 204 лв./BGN
Проект: Модернизация на кравеферма чрез закупуване на земеделска техника, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца виж доставчиците
Стела Илиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Стела Илиева
Стела Илиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 115 940 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 970 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 970 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за отглеждане на животни виж доставчиците
ET "Йордан Парушев Йорданов"
ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ
ЕИК ID: 203827758
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 658960
ET "Йордан Парушев Йорданов" ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 Хемус 59 Г ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ B5BA0C21CF61[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ YORDAN PARUSHEV YORDANOV 203827758(ДФЗ|ТР)
САНЯ-АД АТАНАС ДРАГАНОВ САНЯ-АД АТАНАС ДРАГАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ...
ET "Йордан Парушев Йорданов" ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стралджа 8680 Хемус 59 Г ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ B5BA0C21CF61[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ YORDAN PARUSHEV YORDANOV 203827758(ДФЗ|ТР)
САНЯ-АД АТАНАС ДРАГАНОВ САНЯ-АД АТАНАС ДРАГАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ЗОРНИЦА 1 Б САНЯ-АД АТАНАС ДРАГАНОВ ЕТ АТАНАС ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 3CF1B15F4E4F[..](ДФЗ|ТР)
САНЯ-АД АТАНАС ДРАГАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул.Стефан Караджа 35 САНЯ-АД АТАНАС ДРАГАНОВ SANYA-AD ATANAS DRAGANOV 838130130(ДФЗ|ТР)
ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Митрополия 5869 ул.Георги Димитров 67 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД ГЕРГИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 82652CBA7FF6[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ B55BAA266311[..](ДФЗ|ТР)
ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ PLEVEN AGRO KONSULT 200158963(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 113 781 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 269 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 269 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдно стопанство в Северозападна България виж доставчиците
ПЕТРАНА НИНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ПЕТРАНА НИНОВА
ПЕТРАНА НИНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 107 126 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 53 563 лв./BGN
Изплатени / Payed: 53 563 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за обработки на 101.45 дка насаждение от био малини виж доставчиците
Даринка Петрова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Даринка Петрова
Даринка Петрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 105 546 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 605 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 605 лв./BGN
Проект: Създаване на 53.299 дка. лавандулово насаждение по биологичен начин и закупуване на техника. виж доставчиците
Тодор Карагюлиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Тодор Карагюлиев
Тодор Карагюлиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 158 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 579 лв./BGN
Изплатени / Payed: 49 164 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачна техника виж доставчиците
Светла Сидерова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Светла Сидерова
Светла Сидерова
Одобрени разходи / Approved expenses: 92 142 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 55 285 лв./BGN
Изплатени / Payed: 55 285 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана техника на млад фермер за отглеждане на зърнени и маслодайни култури" виж доставчиците
Валентина Лазарова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Валентина Лазарова
Валентина Лазарова
Одобрени разходи / Approved expenses: 89 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 825 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ“ виж доставчиците
ИВАН ЧИКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ИВАН ЧИКОВ
ИВАН ЧИКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 80 719 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 56 503 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 503 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за отглеждане и обработка на малиново насаждение виж доставчиците
"ГЬОШЕВ ИН" ЕООД
ГЬОШЕВ ИН ЕООД
ЕИК ID: 202273601
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ГЬОШЕВ ИН" ЕООД ГЬОШЕВ ИН ЕООД ГЬОШЕВ ИН ГЬОШЕВ ИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2042 ХАН АСПАРУХ 1 ГЬОШЕВ ИН ЕООД ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЬОШЕВ E0EC9DE1E7AE[..](ДФЗ|ТР)
ГЬОШЕВ ИН GYOSHEV IN 202273601(ДФЗ|ТР)
"ГЬОШЕВ ИН" ЕООД ГЬОШЕВ ИН ЕООД ГЬОШЕВ ИН ГЬОШЕВ ИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2042 ХАН АСПАРУХ 1 ГЬОШЕВ ИН ЕООД ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЬОШЕВ E0EC9DE1E7AE[..](ДФЗ|ТР)
ГЬОШЕВ ИН GYOSHEV IN 202273601(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 80 279 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 168 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 168 лв./BGN
Проект: Модернизиране на стопанството чрез закупуване на нова земеделска техника и изграждане на селско стопанска постройка виж доставчиците
Ирина Ризова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Ирина Ризова
Ирина Ризова
Одобрени разходи / Approved expenses: 78 438 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 54 906 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 811 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР виж доставчиците
Радостина Радева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Радостина Радева
Радостина Радева
Одобрени разходи / Approved expenses: 71 620 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 50 134 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 553 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и инвентар за животновъден обект номер 6180 - 0474, град Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора виж доставчиците
"ГРАНДЕФЛОРА" ЕООД
ГРАНДЕФЛОРА ЕООД
ЕИК ID: 200405470
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ГРАНДЕФЛОРА" ЕООД ГРАНДЕФЛОРА ЕООД ГРАНДЕФЛОРА ГРАНДЕФЛОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мъглиж ЛЕВ ПОПОВ 49 ГРАНДЕФЛОРА ЕООД ЯНКО СПИРОВ ХРИСТОВ 4F1B9F1F4C5D[..](ДФЗ|ТР)
ГРАНДЕФЛОРА GRANDEFLORA 200405470(ДФЗ|ТР)
"ГРАНДЕФЛОРА" ЕООД ГРАНДЕФЛОРА ЕООД ГРАНДЕФЛОРА ГРАНДЕФЛОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мъглиж ЛЕВ ПОПОВ 49 ГРАНДЕФЛОРА ЕООД ЯНКО СПИРОВ ХРИСТОВ 4F1B9F1F4C5D[..](ДФЗ|ТР)
ГРАНДЕФЛОРА GRANDEFLORA 200405470(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 70 217 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 42 130 лв./BGN
Изплатени / Payed: 42 130 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения виж доставчиците
Цветана Чикова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Цветана Чикова
Цветана Чикова
Одобрени разходи / Approved expenses: 65 826 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 078 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 078 лв./BGN
Проект: „Закупуване на техника за овцеферма и млекоохладителна вана” виж доставчиците
"ПРОДАКС-КОТЕЛ" EООД
ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД
ЕИК ID: 201716809
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ПРОДАКС-КОТЕЛ" EООД ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД ПРОДАКС - КОТЕЛ ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Котел 8970 ул. ЛУДА КАМЧИЯ 20 ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРИВОВ 248F022E46FC[..](ДФЗ|ТР)
ПРОДАКС-КОТЕЛ 119603255(ДФЗ|ТР)
ПРОДАКС - КОТЕЛ 201716809(ДФЗ|ТР)
ПРОДАКС - КОТЕЛ PRODAKS - KOTEL 201716809(ДФЗ|ТР)
"ПРОДАКС-КОТЕЛ" EООД ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД ПРОДАКС - КОТЕЛ ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Котел 8970 ул. ЛУДА КАМЧИЯ 20 ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРИВОВ 248F022E46FC[..](ДФЗ|ТР)
ПРОДАКС-КОТЕЛ 119603255(ДФЗ|ТР)
ПРОДАКС - КОТЕЛ 201716809(ДФЗ|ТР)
ПРОДАКС - КОТЕЛ PRODAKS - KOTEL 201716809(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 60 433 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 36 260 лв./BGN
Изплатени / Payed: 36 260 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР,ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ И СИЛАЖОКОМБАЙН ЗА ГОВЕДОВЪДНА ФЕРМА виж доставчиците
Ибрахим Кадир

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Ибрахим Кадир
Ибрахим Кадир
Одобрени разходи / Approved expenses: 58 503 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 252 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Създаване на биологично насаждение от бадеми виж доставчиците
"БИО ЛАЙФ" ООД
БИО ЛАЙФ ООД
ЕИК ID: 201815675
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИО ЛАЙФ" ООД БИО ЛАЙФ ООД БИО ЛАЙФ БИО ЛАЙФ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Фритьоф Нансен 11-13 БИО ЛАЙФ ООД Емил Йорданов Добрев 709C82B9A8C6[..](ДФЗ|ТР)
Роберт Славчев Николов 46BE40A5A414[..](ДФЗ|ТР)
Тянко Петров Тянков 2A5F2A0D2375[..](ДФЗ|ТР)
БИО ЛАЙФ BIO LAYF ...
"БИО ЛАЙФ" ООД БИО ЛАЙФ ООД БИО ЛАЙФ БИО ЛАЙФ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Фритьоф Нансен 11-13 БИО ЛАЙФ ООД Емил Йорданов Добрев 709C82B9A8C6[..](ДФЗ|ТР)
Роберт Славчев Николов 46BE40A5A414[..](ДФЗ|ТР)
Тянко Петров Тянков 2A5F2A0D2375[..](ДФЗ|ТР)
БИО ЛАЙФ BIO LAYF 201815675(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 54 766 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 32 860 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 895 лв./BGN
Проект: „Закупуване на специализирана техника за отглеждане на плодове и зеленчуци“ виж доставчиците
Иван Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Иван Георгиев
Иван Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 53 647 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 26 824 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 824 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и инвентар за отглеждане на трайни насаждения виж доставчиците
Атанас Панчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Атанас Панчев
Атанас Панчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 51 841 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 105 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 105 лв./BGN
Проект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на трактор Same Solaris 55 DT /kab/ виж доставчиците
Ася Асенова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Ася Асенова
Ася Асенова
Одобрени разходи / Approved expenses: 51 311 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 918 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Модернизиране на стопанството на млад фермер виж доставчиците
Димитър Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Димитър Петков
Димитър Петков
Одобрени разходи / Approved expenses: 50 702 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 32 956 лв./BGN
Изплатени / Payed: 32 955 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство виж доставчиците
"Юниленд" ЕООД
ЮНИЛЕНД ЕООД
ЕИК ID: 131244338
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 262022
"Юниленд" ЕООД ЮНИЛЕНД ЕООД ЮНИЛЕНД ЮНИЛЕНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, ул. КЕСТЕНОВА ГОРА 21 вх.А ап.9 ЮНИЛЕНД ЕООД ГЕОРГИ НЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ CCEE42E67EC8[..](ДФЗ|ТР)
ХАНАП ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФАЙНАНС , БРИТАНСКИ ВЕРЖИНСКИ ОСТРОВИ D747A7BCD307[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИЛЕНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Кестенова гора 21 А ХАНАП ...
"Юниленд" ЕООД ЮНИЛЕНД ЕООД ЮНИЛЕНД ЮНИЛЕНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, ул. КЕСТЕНОВА ГОРА 21 вх.А ап.9 ЮНИЛЕНД ЕООД ГЕОРГИ НЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ CCEE42E67EC8[..](ДФЗ|ТР)
ХАНАП ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФАЙНАНС , БРИТАНСКИ ВЕРЖИНСКИ ОСТРОВИ D747A7BCD307[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИЛЕНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Кестенова гора 21 А ХАНАП ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФАЙНАНС, БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 52752E55CFCF[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИЛЕНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 31 ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ 9BF3BE2EACE4[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИЛЕНД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Скобелево 4227 МЕСТНОСТ ЧУРЕНСКА РЕКА, ГОРСКИ КАНТОН ТЪМРЪШ ЮНИЛЕНД YUNILEND 131244338(ДФЗ|ТР)
СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ 26 Б СОФКЪМПАНИ ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ 6564C59970BA[..](ДФЗ|ТР)
ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА НАНЕВА 320649080569[..](ДФЗ|ТР)
ЕСТ 130524198(ДФЗ|ТР)
РОСИЦА НИКОЛОВА МАХОНИ 55433708D0E2[..](ДФЗ|ТР)
СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци ул. Околовръстен път 64 - - СОФКЪМПАНИ SOFKAMPANI 121158200(ДФЗ|ТР)
ИВКОМПЛЕКТ ИВКОМПЛЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 кв. ХАДЖИ ДИМИТЪР ул. ГЕОРГИ ИЛИЕВ бл. 131 вх.В ет.5 ап.74 ИВКОМПЛЕКТ ЕООД ИВАН ЦВЕТАНОВ ПОПОВ 3E8EE1BD1A36[..](ДФЗ|ТР)
ИВКОМПЛЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър ул. Георги Илиев 131 В ИВКОМПЛЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 56 А А ИВКОМПЛЕКТ IVKOMPLEKT 121105144(ДФЗ|ТР)
АРЕКСИМ ГАРДЕН АРЕКСИМ ГАРДЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.МАРИЦА, ПАРКИНГ СЪЕДИНЕНИЕ АРЕКСИМ ГАРДЕН ЕООД ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА 9BCB494C193B[..](ДФЗ|ТР)
АРЕКСИМ ЕООД 825283578(ДФЗ|ТР)
АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 160094197(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059(ДФЗ|ТР)
АРЕКСИМ ГАРДЕН AREKSIM GARDEN 160094172(ДФЗ|ТР)
РАДИО-ИМПЕКС РАДИО-ИМПЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. БОРИС НОВОСЕЛСКИ 14 РАДИО-ИМПЕКС ЕООД БОРИС СТОИЛОВ ДИКОВ B64975D7860A[..](ДФЗ|ТР)
РАДИО-ИМПЕКС RADIO-IMPEKS 000646487(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост Околовръстен път, Хипермаркет Технополис ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД Сашо Иванов Ганчев 8497C7226C56[..](ДФЗ|ТР)
Божидар Кънчев Колев 05442617362E[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Иванов Белчев BBFF521E2AE1[..](ДФЗ|ТР)
Видеолукс Холдинг АД 131099217(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ TEHNOPOLIS BALGARIYA 130858590(ДФЗ|ТР)
АКИЛ ИНДУСТРИ АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ГЕОРГИ БЕНЕВ 7 АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ D1299C55A24B[..](ДФЗ|ТР)
АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Соколица 4367 ул. 18 -та 1А ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ АЛЕКОВ B4E56EFEEBB2[..](ДФЗ|ТР)
ПИРИН ТУРС 2002 ЕООД 102817258(ДФЗ|ТР)
НЕЛИ ЕВЛОГИЕВА ИВАНОВА B530AC00AA6F[..](ДФЗ|ТР)
АКИЛ ИНДУСТРИ AKIL INDUSTRI 160000874(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 44 240 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 26 544 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 544 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА НАСАЖДЕНИЯ ОТ БИОЛОГИЧНА ЛАВАНДУЛА виж доставчиците
НИКОЛАЙ ИВАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 43 371 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 26 023 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 023 лв./BGN
Проект: Покупка на земеделска техника за нуждите на стопанството виж доставчиците
"П и П" ООД
П и П ООД
ЕИК ID: 115761585
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 365227
"П и П" ООД П и П ООД П и П П и П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЛАДСТОН 19А ет.5 ап.6 П и П ООД Пенка Стефанова Пановска 21E5E81A34E5[..](ДФЗ|ТР)
Петко Данов Пановски 6B4EDBDADF34[..](ДФЗ|ТР)
Цветелина Петкова Пановска 7ABCD7544581[..](ДФЗ|ТР)
П и П P i P 115761585(ДФЗ|ТР)
...
"П и П" ООД П и П ООД П и П П и П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЛАДСТОН 19А ет.5 ап.6 П и П ООД Пенка Стефанова Пановска 21E5E81A34E5[..](ДФЗ|ТР)
Петко Данов Пановски 6B4EDBDADF34[..](ДФЗ|ТР)
Цветелина Петкова Пановска 7ABCD7544581[..](ДФЗ|ТР)
П и П P i P 115761585(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F829[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656(ДФЗ|ТР)
КАЛИНДА КАЛИНДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4001 Пещерско шосе 147 А КАЛИНДА ЕООД Екатерина Йорданова Панева 5F9F4B40D4D4[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИНДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4001 Пещерско шосе 149 А Даниел Илиев Панев FC409AF48C85[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИНДА KALINDA 202749228(ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 40 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 24 450 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирано оборудване за производство на био мед виж доставчиците
Теодор Балински

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Теодор Балински
Теодор Балински
Одобрени разходи / Approved expenses: 33 320 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 658 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 658 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 430 337 065 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 2 008 318 189 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More