ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M4.1 намери 1711 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2020 M4.1 Петя Нановска

1 906 263 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 902 845 лв./BGN)
СМР стопанска сграда, доставка на оранжерия и оборудване за нея
2020 M4.1 Елена Софиянска-Йорданова

2 045 906 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 022 489 лв./BGN)
Изграждане на оранжерия за плодове и зеленчуци в землището на с. Джулюница
2020 M4.1 Ивелина Иванчева

1 745 257 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Изграждане на оранжериен комплекс
2020 M4.1 "АГРО ГРУП ВИДИН" ЕООД
АГРО ГРУП ВИДИН ЕООД
202115035
1 689 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 234 630 лв./BGN)
„Изграждане на оранжериен комплекс в УПИ XXXIII, кв. 611, гр. Видин, местност Кумбаир и закупуване на земеделска техника“
2020 M4.1 " БАЛЕЯ" ЕООД
БАЛЕЯ ООД
107526228
1 685 850 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 685 723 лв./BGN)
Изграждане и модернизация на "Зърнобаза - складово и силозно стопанство в УПИ II-306, кв.3, гр.Лом, кв."Момин брод", община Лом, област Монтана"
2020 M4.1 Кооперация "Агрокомерс 98"
АГРОКОМЕРС - 98 К
115189903
1 344 722 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТРОЙКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАПРОДУКЦИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР, С ПРИЛЕЖАЩО ОБОРУДВАНЕ, И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2020 M4.1 ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов"
АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ
822089116
1 282 619 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 282 261 лв./BGN)
Ремонт на покриви в птицеферма, закупуване на технологично оборудване за отглеждане на стокови носачки и хладилен камион за транспорт на яйца
2020 M4.1 "Квинт - Комерс" ЕООД
КВИНТ-КОМЕРС ЕООД
119113594
1 072 443 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 799 109 лв./BGN)
Закупуване на система за предпазване от градушки и земеделска техника за отглеждане на биологични плодове
2020 M4.1 Илияна Пенева

1 035 723 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 035 723 лв./BGN)
СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ГРАДУШКИ, ПТИЦИ И НАСЕКОМИ НА 339,161 ДКА БИО ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ И ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ
2020 M4.1 Калина Атанасова

1 103 184 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Създаване на 339 дка насаждения от био бадеми, закупуване на селскостопанска техника и изграждане на складове и битова сграда в землището на с. Кортен, община Нова Загора, обл. Сливен
2020 M4.1 "Хардланд България"ЕООД
ХАРДЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
200209856
769 140 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 769 140 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника, създаване на интензивно биологично насаждение от малини и създаване на инjензивно конвенционално насаждение от сливи
2020 M4.1 "БГ АГРО-СЕВЕР" ЕООД
БГ АГРО - СЕВЕР ЕООД
201553148
567 616 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Ремонт и реконструкция на съществуващ склад, закупуване на техника и оборудване за нуждите на стопанството
2020 M4.1 ЕТ"Ивайло Йовков"
ИВАЙЛО ЙОВКОВ ЕТ
204200858
545 772 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 543 260 лв./BGN)
„Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на специализирана техника и инвентар за обработка и прибиране на продукцията”
2020 M4.1 "МАККЕНА 08" ООД
МАККЕНА 08 ООД
200222597
703 309 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 703 309 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ В ПИ 012021 В С. ГОЛЯМО ВРАНОВО
2020 M4.1 "Ибрямов" ООД
ИБРЯМОВ ООД
110549265
606 492 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 606 492 лв./BGN)
ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КРАВЕФЕРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО
2020 M4.1 ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ВИЯД-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
123540160
545 720 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 545 720 лв./BGN)
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО
2020 M4.1 "МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" EOOД
АЗПО АГРОМИЛК ООД
200321129
441 083 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 441 083 лв./BGN)
Изграждане на административно-битова сграда с гараж за селскостопанска техника и закупуване на техника и оборудване за кравеферма в гр.Раковски
2020 M4.1 ГРИН ИНВЕСТ ЕООД
ГРИН ИНВЕСТ ЕООД
202151661
523 738 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 523 738 лв./BGN)
Създаване на биолюцерна 219,319 дка, изграждане на склад за селскостопанка продукция (биолюцерна) и закупуване на трактор и прикачен инвентар.
2020 M4.1 ЕТ "ЛУИЗА- СВЕТЛИНА ТОЧЕВА"
ЕТ
40253278
527 122 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 527 122 лв./BGN)
„Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на биологичното растениевъдство“
2020 M4.1 "Дивес плюс" EООД
Дивес плюс ООД
813043949
394 419 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 394 419 лв./BGN)
Създаване на био лешникова градина и закупуване на земеделска техника за нуждите на „Дивес плюс“ ЕООД
2020 M4.1 Стефан Кънчев

388 146 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство, находящо се в Северозападна България
2020 M4.1 Веселин Иванов

420 287 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Инвестиции в земеделските стопанства
2020 M4.1 МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ ЕООД
АЙ ПИ ЕЙДЖЪНСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
131122291
414 009 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 414 009 лв./BGN)
Презасаждане, възстановяване и разширяване на ябълково насaждение и закупуване на земеделска техника
2020 M4.1 "РЕНЕЛ ГРУП "ООД
РЕНЕЛ ГРУП ООД
201529364
408 647 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 233 440 лв./BGN)
Инвестиции в земеделското стопанство чрез създаване на 220 дка трайно насаждение, по биологичен способ, от медицински видове – културна Шипка, по иновативна технология, включваща опазване компонентите на околната среда и закупуване на необходимата селскостопанска техника и инвентар
2020 M4.1 "БИОЕЛИТ" ЕООД
БИОЕЛИТ ЕООД
125537379
389 676 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 389 676 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2020 M4.1 МАРТИН ГЕОРОВ

433 085 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 433 085 лв./BGN)
Закупуване на нова земеделска техника, за нуждите на стопанство в с. Буново, общ. Мирково, обл. София – област.
2020 M4.1 "Орхея Гардън" ЕООД
ОРХЕЯ ГАРДЪН ЕООД
203373889
431 221 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 430 835 лв./BGN)
„Създаване на сливова градина и закупуване на земеделска техника“
2020 M4.1 "Еньо Бончев" ООД
ЕНЬО БОНЧЕВ ООД
121800256
411 354 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 411 354 лв./BGN)
проект “Създаване на 185 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника ”
2020 M4.1 ЕТ"ДИМЕТА 91-НИКОЛАЙ КИРОВ"
ДИМЕТА-91 - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ
102728336
320 869 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 320 869 лв./BGN)
”Закупуване на специализирана земеделска техника и инвентар”
2020 M4.1 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД
203538013
260 346 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 130 000 лв./BGN)
СЪЗДАВАНЕ НА БИО - ОРЕХОВА ГРАДИНА В РАЗМЕР НА 211.492 ДКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И.
2020 M4.1 "ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"ЕКОСЛАДУН""
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К
202552914
256 649 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 256 649 лв./BGN)
Създаване на 530,365 дка трайни насаждения от биологични орехи и изграждане на 3844 м ограда на трайни насаждения от биологични орехи и преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство
2020 M4.1 Андон Георгиев

275 768 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 275 768 лв./BGN)
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ АНДОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
2020 M4.1 Мохамед Кехая

296 321 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 296 249 лв./BGN)
Реконструкция, модернизация и надстройка на кравеферма за 42 броя крави за мляко с торова площадка в землището на с. Садовица, общ. Момчилград, обл. Кърджали
2020 M4.1 Светослав Панов

199 969 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 199 969 лв./BGN)
"Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на необходимата за отглеждането им техника
2020 M4.1 "РКЛ" ООД
РКЛ ООД
200667138
190 964 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА КУЛТИВИРАНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ
2020 M4.1 "Магура" АД
МАГУРА АД
815157442
221 849 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Създаване на 44,442 дка. трайно насаждение от орехи, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик
2020 M4.1 "ВЪРБАНОВИ - ООД"
ВЪРБАНОВИ ООД
117673881
174 976 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 174 976 лв./BGN)
СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ БИО ОРЕХИ И ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТЯХ ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2020 M4.1 Георги Ганчев

239 927 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 239 927 лв./BGN)
Преустройство на съществуващи сгради овчарници в краварници за отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане на торова площадка и закупуване на специализирана земеделска техника
2020 M4.1 Анатоли Петров

169 698 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 169 698 лв./BGN)
Закупуване на централен млекопровод и техника за кравеферма
2020 M4.1 РУМЕН ТЕРЗИЙСКИ

189 170 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 189 170 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника и оборудване за задоволяване на собствените нужди на съществуваща кравеферма
2020 M4.1 "Агрострой" ЕООД
АГРОСТРОЙ ЕООД
127547361
151 142 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 109 370 лв./BGN)
ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ОТ РЕЗЕНЕ
2020 M4.1 "БИОФОРМ"
БИОФОРМ ЕООД
200851501
181 342 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 181 342 лв./BGN)
“Създаване на 305 дка трайни насаждения от маслодайна роза”
2020 M4.1 Росица Колева

196 338 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Създаване на 18 дка био орехи и 52 дка био интензивни череши и закупуване на специализирана земеделска техника
2020 M4.1 "A & BC" ЕООД
А & ВС ЕООД
115083266
195 202 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 195 202 лв./BGN)
„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ ПО ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ НА 140,000 ДКА ОРЕХОВО НАСАЖДЕНИЕ, ПО БИОЛОГИЧЕН СПОСОБ ОТ ИНТРУДОЦИРАНИЯТ СОРТ ЧАНДЛЪР“
2020 M4.1 ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

134 022 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 110 958 лв./BGN)
Модернизация и разширение на производствените процеси в стопанството чрез закупуване на земеделска техника, създаване на трайни насаждения и оранжериии
2020 M4.1 ГАНЧО АТАНАСОВ

184 195 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 184 195 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ
2020 M4.1 Гено Попов

157 880 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 157 880 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ФЕРМАТА
2020 M4.1 Георги Георгиев

130 552 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 083 лв./BGN)
Строителство на склад за селскостопанска техника и инвентар и закупуване на земеделска техника
2020 M4.1 "АЛОИМ" ЕООД
АЛОИМ ЕООД
202269706
129 511 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ПРИБИРАНЕ НА СЕНО И СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ
2020 M4.1 ЧТППК "НАПРЕДЪК" - с. Бяла вода
ЧАСТНА ТЪРГОВСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
824127416
128 005 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 126 490 лв./BGN)
„Закупуване на специализирана техника за отглеждане на дребен рогат добитък”
2020 M4.1 "АГРОБИЗНЕС-88" ЕООД
АГРОБИЗНЕС-88 ЕООД
175220965
148 776 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 148 776 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдно стопанство
2020 M4.1 "ВЕРСОЛ" ЕООД
ВЕРСОЛ ЕООД
201486750
159 270 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 159 270 лв./BGN)
Модернизациа на биологично земеделско стопанство "Версол".
2020 M4.1 Силвена Стефанова

145 677 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 145 677 лв./BGN)
Инвестиции за създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника
2020 M4.1 АННА АТАНАСОВА

152 055 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 152 055 лв./BGN)
Създаване на 125 дка биологично трайно насаждение с бадеми и закупуване на специализирана земеделска техника
2020 M4.1 Йорданка Кирова

104 043 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 103 830 лв./BGN)
Създаване на 90 дка трайни насаждения с лешници, изграждане на огради и закупуване на трактор Kubota М7040N, шредер Zanon TFG 2000, активна отклоняваща секция за шредер Zanon IT/TFG, био шредер Zanon BIO 8-T, прикачен комбайн FACMA S.R.L. C200T, вентилатор за събаряне и сортиране FACMA S.R.L. VA2 PLUS/RV и навесна вентилаторна пръскачка ММ АТР 600
2020 M4.1 Галина Димитрова

120 542 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 120 542 лв./BGN)
„Закупуване на машини за отглеждане на животни”
2020 M4.1 "Екомийл - Провадия" ООД
ЕКОМИЙЛ - ПРОВАДИЯ ЕООД
203168852
100 035 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 400 лв./BGN)
Подобряване условията за отглеждане на зайци във фирма "Екомийл-Провадия" ЕООД
2020 M4.1 Петя Иванова

92 105 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 92 105 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАРАЖ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР
2020 M4.1 "НИТ" ЕООД
НИТ ЕООД
131565851
100 228 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 100 228 лв./BGN)
”Закупуване на специализирана земеделска техника и инвентар”
2020 M4.1 Томо Томов

99 120 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 120 лв./BGN)
Създаване на орехово насаждение по биологични способи и закупуване на специализирана земеделска техника
2020 M4.1 Симеон Ганев

106 218 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 106 218 лв./BGN)
„ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА НЕОБХОДИМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ЛАВАНДУЛА”
2020 M4.1 Даниела Стоянова

97 457 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 457 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника за отглеждане на животни
2020 M4.1 Георги Минчев

81 118 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 118 лв./BGN)
Закупуване на оборудване, необходимо на животновъдното стопанство
2020 M4.1 Севим Емин

96 685 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 96 685 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2020 M4.1 Цветан Славков

96 593 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 96 593 лв./BGN)
Създаване на трайни насаждения и повишаване ефективността на животновъдното стопанството, чрез закупуване на специализирана земеделска техника
2020 M4.1 Пею Митков

96 040 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 96 040 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА
2020 M4.1 "ВС - Димитрови и С-ИЕ" СД
СИМЕОНОВА - ПЕТРОВИ И С-ИЕ СД
124018285
78 937 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 937 лв./BGN)
Създаване на трайни насаждения и модернизация на овошна градина
2020 M4.1 Слав Колев

94 591 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Създаване на 26.6 дка био вишни и закупуване на земеделски инвентар за разсадник
2020 M4.1 "АГРО-ИВ-ФАКИЯ" ООД
АГРО-ИВ-ФАКИЯ ООД
201919880
91 189 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 90 442 лв./BGN)
Ремонт на краварник и изграждане на торохранилище в ПИ 209002
2020 M4.1 Кооперация "АЛВАНОВО" с.Алваново
АЛВАНОВО К
835013887
97 885 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
СЪЗДАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ОГРАЖДАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ
2020 M4.1 "КИ ТИ БО" ООД
КИ ТИ БО ООД
201396736
73 330 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане и прибиране на зърнено житни и маслодайни култури
2020 M4.1 Иван Георгиев

100 058 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 100 058 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство за отглеждане на телета
2020 M4.1 Ахмед Перчинков

83 444 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 83 444 лв./BGN)
Технологична модернизация на ЗП Ахмед Асанов Перчинков
2020 M4.1 "МИЛК ДРИЙМС" ЕООД
МИЛК ДРИЙМС ЕООД
175469984
65 715 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
2020 M4.1 Николай Христов

91 391 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 91 391 лв./BGN)
Закупуване на пароструйка и специализирани машини за обработка на лозови насаждения
2020 M4.1 "БИОТЕКСИМ"ООД
Биотексим ООД
202269115
81 204 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 204 лв./BGN)
„Модернизиране на земеделското стопанство”
2020 M4.1 Стела Илиева

57 970 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 970 лв./BGN)
Модернизация на кравеферма чрез закупуване на земеделска техника, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
2020 M4.1 ET "Йордан Парушев Йорданов"
ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ
203827758
68 269 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 269 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника за отглеждане на животни
2020 M4.1 ПЕТРАНА НИНОВА

53 563 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 53 563 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдно стопанство в Северозападна България
2020 M4.1 Даринка Петрова

68 605 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 605 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за обработки на 101.45 дка насаждение от био малини
2020 M4.1 Тодор Карагюлиев

49 579 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 164 лв./BGN)
Създаване на 53.299 дка. лавандулово насаждение по биологичен начин и закупуване на техника.
2020 M4.1 Светла Сидерова

55 285 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 55 285 лв./BGN)
Закупуване на трактор и прикачна техника
2020 M4.1 Валентина Лазарова

62 825 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Закупуване на специализирана техника на млад фермер за отглеждане на зърнени и маслодайни култури"
2020 M4.1 ИВАН ЧИКОВ

56 503 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 56 503 лв./BGN)
„ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ“
2020 M4.1 "ГЬОШЕВ ИН" ЕООД
ГЬОШЕВ ИН ЕООД
202273601
48 168 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 168 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за отглеждане и обработка на малиново насаждение
2020 M4.1 Ирина Ризова

54 906 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 811 лв./BGN)
Модернизиране на стопанството чрез закупуване на нова земеделска техника и изграждане на селско стопанска постройка
2020 M4.1 Радостина Радева

50 134 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 553 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР
2020 M4.1 "ГРАНДЕФЛОРА" ЕООД
ГРАНДЕФЛОРА ЕООД
200405470
42 130 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 42 130 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника и инвентар за животновъден обект номер 6180 - 0474, град Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора
2020 M4.1 Цветана Чикова

46 078 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 078 лв./BGN)
Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
2020 M4.1 "ПРОДАКС-КОТЕЛ" EООД
ПРОДАКС - КОТЕЛ ЕООД
201716809
36 260 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 36 260 лв./BGN)
„Закупуване на техника за овцеферма и млекоохладителна вана”
2020 M4.1 Ибрахим Кадир

29 252 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР,ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ И СИЛАЖОКОМБАЙН ЗА ГОВЕДОВЪДНА ФЕРМА
2020 M4.1 "БИО ЛАЙФ" ООД
БИО ЛАЙФ ООД
201815675
32 860 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 895 лв./BGN)
Създаване на биологично насаждение от бадеми
2020 M4.1 Иван Георгиев

26 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 824 лв./BGN)
„Закупуване на специализирана техника за отглеждане на плодове и зеленчуци“
2020 M4.1 Атанас Панчев

31 105 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 105 лв./BGN)
Закупуване на трактор и инвентар за отглеждане на трайни насаждения
2020 M4.1 Ася Асенова

35 918 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Закупуване и въвеждане в експлоатация на трактор Same Solaris 55 DT /kab/
2020 M4.1 Димитър Петков

32 956 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 955 лв./BGN)
Модернизиране на стопанството на млад фермер
2020 M4.1 "Юниленд" ЕООД
ЮНИЛЕНД ЕООД
131244338
26 544 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 544 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство
2020 M4.1 НИКОЛАЙ ИВАНОВ

26 023 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 023 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА НАСАЖДЕНИЯ ОТ БИОЛОГИЧНА ЛАВАНДУЛА
2020 M4.1 "П и П" ООД
П и П ООД
115761585
24 450 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Покупка на земеделска техника за нуждите на стопанството
2020 M4.1 Теодор Балински

21 658 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 658 лв./BGN)
Закупуване на специализирано оборудване за производство на био мед

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 2 008 318 189 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate