Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М111 намери 14 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Курсове "Растениевъдството-традиции и иновации" 150ч;"Трайни насаждения"-150ч:"Устойчиво управление на зем.земя"-30ч; виж доставчиците
Професионална гимназия по селско стопанство

ЕИК ID: 000803999
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 184010
Професионална гимназия по селско стопанство
Професионална гимназия по селско стопанство
Одобрени разходи / Approved expenses: 81 779 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 81 779 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 902 лв./BGN
Проект: Провеждане на Курс: Агромениджърски умения в земеделието. Принципи на механизирано обработване на почвата. виж доставчиците
Професионална гимназия по селско стопанство-Белозем

ЕИК ID: 115009942
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 180428
Професионална гимназия по селско стопанство-Белозем
Професионална гимназия по селско стопанство-Белозем
Одобрени разходи / Approved expenses: 18 803 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 18 803 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 026 лв./BGN
Проект: Повишаване капацитета на агро-екологичните дейности и опазване на оклоната среда в МИГ "Радомир-Ковачевци-Земен" виж доставчиците
Фондация "ГИС-Трансфер Център"

ЕИК ID: 130534477
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 609322
Фондация "ГИС-Трансфер Център"
Фондация "ГИС-Трансфер Център"
Одобрени разходи / Approved expenses: 17 114 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 521 лв./BGN
Проект: Организиране на семинари. виж доставчиците
"ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЕИК ID: 102674956
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 183489
"ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
"ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 16 967 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 16 967 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 344 лв./BGN
Проект: "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ" виж доставчиците
Сдружение "Местни Инициативи"

ЕИК ID: 176284091
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 582867
Сдружение "Местни Инициативи"
Сдружение "Местни Инициативи"
Одобрени разходи / Approved expenses: 15 273 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 15 273 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 533 лв./BGN
Проект: "Информационни технологии (работа с компютър, средства за комуникация и информация и др.) виж доставчиците
Сдружение"Алтернатива Попово-21 век"
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC
ЕИК ID: 125536252
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 590512
Сдружение"Алтернатива Попово-21 век" АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 МАГДАЛЕНА АСПАРУХОВА РАДЕВА 1A963B76EE06[..](ДФЗ|ТР)
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ...
Сдружение"Алтернатива Попово-21 век" АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 МАГДАЛЕНА АСПАРУХОВА РАДЕВА 1A963B76EE06[..](ДФЗ|ТР)
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ALTERNATIVA POPOVO - 21 VEK 125536252(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 11 990 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 11 990 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 765 лв./BGN
Проект: "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ, ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ХРАНИ" виж доставчиците
Асоциация по екологично земеделие "Екофарм"

ЕИК ID: 115075497
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 609314
Асоциация по екологично земеделие "Екофарм"
Асоциация по екологично земеделие "Екофарм"
Одобрени разходи / Approved expenses: 11 395 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 11 395 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 062 лв./BGN
Проект: "Информационни дейности" виж доставчиците
Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони

ЕИК ID: 175605605
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 514505
Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони
Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони
Одобрени разходи / Approved expenses: 10 474 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 474 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 429 лв./BGN
Проект: СДРУЖЕНИЕ - ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИ - ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ виж доставчиците
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти

ЕИК ID: 104702991
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 387055
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
Одобрени разходи / Approved expenses: 10 407 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 407 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 327 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Сдружение "Клъстер Био"

ЕИК ID: 176759257
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 632769
Сдружение "Клъстер Био"
Сдружение "Клъстер Био"
Одобрени разходи / Approved expenses: 8 635 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 8 635 лв./BGN
Изплатени / Payed: 6 261 лв./BGN
Проект: "БЕЙСКОМ" ООД - Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското и национално законодателство, специфични мерки и дейности в обхвата на екологичната мрежа Натура 2000, касаещи селското и горското стопанство, производство на енергия от биомаса виж доставчиците
"БЕЙСКОМ" ООД
БЕЙСКОМ ООД
ЕИК ID: 117624311
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 609742
"БЕЙСКОМ" ООД БЕЙСКОМ ООД БЕЙСКОМ БЕЙСКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7080 ул. ПЛЕВЕН 2 2 БЕЙСКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 108 В БЕЙСКОМ ООД ЛЕМАН АЛИ АХМЕД 37B3AEAE0845[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 3F2777414BF8[..](ДФЗ|ТР)
СЮРЕЯ АХМЕД САЛИ ...
"БЕЙСКОМ" ООД БЕЙСКОМ ООД БЕЙСКОМ БЕЙСКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7080 ул. ПЛЕВЕН 2 2 БЕЙСКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 108 В БЕЙСКОМ ООД ЛЕМАН АЛИ АХМЕД 37B3AEAE0845[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 3F2777414BF8[..](ДФЗ|ТР)
СЮРЕЯ АХМЕД САЛИ 6EC97A265A88[..](ДФЗ|ТР)
БЕЙСИН АХМЕД АХМЕД B86A2B78142D[..](ДФЗ|ТР)
БЕЙСКОМ BEYSKOM 117624311(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 946 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 7 946 лв./BGN
Изплатени / Payed: 6 033 лв./BGN
Проект: Организиране на два семинара във връзка с опазване на околната среда. виж доставчиците
Сдружение"Алтернатива Попово-21 век"
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC
ЕИК ID: 125536252
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 590512
Сдружение"Алтернатива Попово-21 век" АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 МАГДАЛЕНА АСПАРУХОВА РАДЕВА 1A963B76EE06[..](ДФЗ|ТР)
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ...
Сдружение"Алтернатива Попово-21 век" АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2 МАГДАЛЕНА АСПАРУХОВА РАДЕВА 1A963B76EE06[..](ДФЗ|ТР)
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ALTERNATIVA POPOVO - 21 VEK 125536252(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 289 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 6 289 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 543 лв./BGN
Проект: ПГСС "Никола Пушкаров" виж доставчиците
ПГСС "Н.Пушкаров"

ЕИК ID: 000877832
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 180759
ПГСС "Н.Пушкаров"
ПГСС "Н.Пушкаров"
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 910 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 910 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 127 лв./BGN
Проект: НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1882" виж доставчиците
НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1882" гр. Попово
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 CC
ЕИК ID: 000868979
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 586362
НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1882" гр. Попово СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 CC СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 CC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 1 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 25007BF54EA8[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА 372E73BEF3EC[..](ДФЗ|ТР)
ДЕМИР ДИМИТРОВ КАРАБАШАКОВ ...
НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1882" гр. Попово СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 CC СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 CC БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 1 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 25007BF54EA8[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА 372E73BEF3EC[..](ДФЗ|ТР)
ДЕМИР ДИМИТРОВ КАРАБАШАКОВ 08CBB826698B[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ 58DE29A7C5D4[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГУЩАНОВ 4C112F6AD68B[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ D62FC888D91D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 3D4F230B4D8A[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЦОНЕВ ЧЕРКЕЗОВ F657CC7302B4[..](ДФЗ|ТР)
ДАМЯН НИКОЛОВ ДАМЯНОВ 7420C0559775[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНОВА AF6BE435C41F[..](ДФЗ|ТР)
ТИХОМИР ТОДОРОВ ТРИФОНОВ 7E2532C5894A[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АНГЕЛОВ ЦОНЕВ 6F5A4FC2D423[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ ПЕНЧЕВ ГОСПОДИНОВ A16847D5A385[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА СТАЙКОВА ПЕНЧЕВА 1F3FE9B44A52[..](ДФЗ|ТР)
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 SV.SV.KIRIL I METODIY - 1882 000868979(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 778 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 778 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 670 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 176 543 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 223 761 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More