ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М111 намери 14 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М111 Професионална гимназия по селско стопанство
000803999
81 779 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 58 902 лв./BGN)
Курсове "Растениевъдството-традиции и иновации" 150ч;"Трайни насаждения"-150ч:"Устойчиво управление на зем.земя"-30ч;
2013 M41 проекти, М111 Професионална гимназия по селско стопанство-Белозем
115009942
18 803 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 026 лв./BGN)
Провеждане на Курс: Агромениджърски умения в земеделието. Принципи на механизирано обработване на почвата.
2013 M41 проекти, М111 Фондация "ГИС-Трансфер Център"
130534477
17 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 521 лв./BGN)
Повишаване капацитета на агро-екологичните дейности и опазване на оклоната среда в МИГ "Радомир-Ковачевци-Земен"
2013 M41 проекти, М111 "ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
102674956
16 967 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 344 лв./BGN)
Организиране на семинари.
2013 M41 проекти, М111 Сдружение "Местни Инициативи"
176284091
15 273 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 533 лв./BGN)
"ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
2013 M41 проекти, М111 Сдружение"Алтернатива Попово-21 век"
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC
125536252
11 990 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 765 лв./BGN)
"Информационни технологии (работа с компютър, средства за комуникация и информация и др.)
2013 M41 проекти, М111 Асоциация по екологично земеделие "Екофарм"
115075497
11 395 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 062 лв./BGN)
"БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ, ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ХРАНИ"
2013 M41 проекти, М111 Сдружение Инициатива за конкурентни и активни региони
175605605
10 474 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 429 лв./BGN)
"Информационни дейности"
2013 M41 проекти, М111 Сдружение - Център за европейски технологии и проекти
104702991
10 407 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 327 лв./BGN)
СДРУЖЕНИЕ - ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИ - ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
2013 M41 проекти, М111 Сдружение "Клъстер Био"
176759257
8 635 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 261 лв./BGN)
2013 M41 проекти, М111 "БЕЙСКОМ" ООД
БЕЙСКОМ ООД
117624311
7 946 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 033 лв./BGN)
"БЕЙСКОМ" ООД - Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското и национално законодателство, специфични мерки и дейности в обхвата на екологичната мрежа Натура 2000, касаещи селското и горското стопанство, производство на енергия от биомаса
2013 M41 проекти, М111 Сдружение"Алтернатива Попово-21 век"
АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО - 21 ВЕК ASSOC
125536252
6 289 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 543 лв./BGN)
Организиране на два семинара във връзка с опазване на околната среда.
2013 M41 проекти, М111 ПГСС "Н.Пушкаров"
000877832
3 910 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 127 лв./BGN)
ПГСС "Никола Пушкаров"
2013 M41 проекти, М111 НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1882" гр. Попово
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 CC
000868979
2 778 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 670 лв./BGN)
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1882"

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 223 761 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate