ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М121 намери 320 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "ЛЮДМИЛ РАБОТОВ-2002"
ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ
115739101
195 494 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 195 494 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕТ"Агро-М-Драгомир Дончев"
АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ
020998802
155 997 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 155 997 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "Евгени Ананиев - Агроинвест"
ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ
823070040
148 135 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 148 135 лв./BGN)
ET ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ
2013 M41 проекти, М121 "ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД
ЕЛЕНА ГРУП ЕООД
125540222
147 200 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 147 200 лв./BGN)
"Повишаване на конкурентоспособността на "Елена груп" ЕООД, посредством модернизиране на земеделското стопанство и повишаване на производителността чрез закупуване на нова техника"
2013 M41 проекти, М121 " ГУЖЕР КОМЕРС " ЕООД
ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД
125551998
135 272 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 59 667 лв./BGN)
Модернизиране на птицеферма в с. Зараево на ЕООД "Гужер Комерс"
2013 M41 проекти, М121 КООПЕРАЦИЯ"НАПРЕДЪК-МЕДОВИНА"
НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К
835015804
123 843 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 123 843 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ
835001707
64 022 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 957 лв./BGN)
Модернизиране на земеделското стопанство на ЕТ "Агроцентър-Георги Георгиев" чрез закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЗКПУ " ЖЕДНА "
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К
113015779
101 718 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 101 718 лв./BGN)
Подобряване на дейността и конкурентноспособността на земеделската кооперация чрез модернизиране на производствените условия, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти"
2013 M41 проекти, М121 ЗПК"УСПЕХ"
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К
812114336
93 728 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 93 728 лв./BGN)
"Закупуване на селскостопанска техника"
2013 M41 проекти, М121 СТРЕЛА-2007 ООД
СТРЕЛА - 2007 ООД
160085180
89 022 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 022 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на стопанството
2013 M41 проекти, М121 "АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД
АПЕКС ПЛАНТ ЕООД
131383423
106 686 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 36 491 лв./BGN)
Закупуване на техника
2013 M41 проекти, М121 Борислав Янков

119 701 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 119 701 лв./BGN)
Подобряване на конкурентноспособността на ЗП Борислав Янков
2013 M41 проекти, М121 ППК "Хан Аспарух"
ППКХАН АСПАРУХ К
837075510
78 484 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 484 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 РУМЕН СТОЙКОВ

78 233 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 233 лв./BGN)
"Закупуване на селскостопанска техника"
2013 M41 проекти, М121 ПК "Съгласие - Камен"
ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К
104000956
78 230 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 230 лв./BGN)
Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на земеделския производствен процес
2013 M41 проекти, М121 ЗК"Напредък"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
836149790
78 221 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 221 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури
2013 M41 проекти, М121 "Агриндо" ЕООД
АГРИНДО ЕООД
115687455
78 221 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 221 лв./BGN)
"Закупуване на специализирани транспортни средства за зърно"
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов ''
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ
838187633
78 186 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 186 лв./BGN)
Закупуване на Трактор NEW HOLLAND модел Т7 .260
2013 M41 проекти, М121 Румен Кехайов

77 751 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 015 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 "ТИВА-I" ЕООД
ТИВА - І ЕООД
104594505
77 512 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 512 лв./BGN)
"Mодернизиране на земеделските стопанства"
2013 M41 проекти, М121 ЕТ " БОЙКО ШОПОВ "
БОЙКО ШОПОВ ЕТ
115227599
77 429 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 429 лв./BGN)
Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на стопанството
2013 M41 проекти, М121 "СТИЛ С" ООД
СТИЛ С ООД
126043643
96 300 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 96 300 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "Тодоров-93 -Янко Тодоров"
ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ
835031376
75 606 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 606 лв./BGN)
Закупуване на специализирана земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЗК"Съгласие"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К
833024810
80 374 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 80 374 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника за съхранение на сурово краве мляко и съоръжения за оборски тор, съгласно изискванията на Нитратната директива
2013 M41 проекти, М121 ЕТ"Стефка Иванова-2000"
СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ
123546792
68 049 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 049 лв./BGN)
ЕТ Стефка Иванова 2000
2013 M41 проекти, М121 ЕТ"ЧАВДАР ЖОРОВ-87"
ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ
123751320
82 028 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 82 028 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M41 проекти, М121 Агроекип-М ООД
АГРОЕКИП - М ООД
104545846
61 780 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 61 780 лв./BGN)
Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на процесите в животновъдството допринасящи за околната среда от замърсяване
2013 M41 проекти, М121 ЕТ"ГЕОРГИ ТРОЕВ"
ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ
123060018
75 092 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 73 823 лв./BGN)
Закупуване на специализирана селскостопанска техника
2013 M41 проекти, М121 ГРАОВО - ГРЕЙН ООД
ГРАОВО-ГРЕЙН ООД
113564639
74 869 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 74 869 лв./BGN)
"Модернизиране на земеделската техника на "Граово-Грейн" ООД"
2013 M41 проекти, М121 Турхан Риза

59 840 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 59 840 лв./BGN)
Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция
2013 M41 проекти, М121 " АГРОТРЕЙД " ЕООД
АГРОТРЕЙД ЕООД
128590472
57 896 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 896 лв./BGN)
Закупуване на трактор CLAAS AXOS 340; сеялка за слети култури Gaspardo, модел Nina 400, плуг MAAS 3x14; плуг MAAS 4x14; селскостопанко ремарке Ремел ;модел PC 14
2013 M41 проекти, М121 АНТОНИЯ МИНОВА

70 807 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 807 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО
2013 M41 проекти, М121 "АГРОМИЛК-ОРЛИНЦИ"ООД
АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД
147099392
70 051 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 051 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника за кравеферма и изграждане на торохранилище
2013 M41 проекти, М121 Красимир Пенчев

60 919 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 60 919 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника и оборудване
2013 M41 проекти, М121 Александър Сивенов

68 390 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 390 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника
2013 M41 проекти, М121 "Агростарт груп " ЕООД
АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД
128596429
54 509 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 54 509 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 Галина Пейчева-Митева

67 571 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 67 571 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника и оборудване
2013 M41 проекти, М121 Ангел Ангелов

81 007 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 007 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника за кравеферма"
2013 M41 проекти, М121 Тодор Господинов

53 746 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 53 156 лв./BGN)
Изграждане и оборудване на цех за преработка на 500 л.мляко собствено производство в кисело мляко и сирене
2013 M41 проекти, М121 Кръстанчо Кръстанов

65 796 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 65 796 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "Добруджа-97-Станчо Станев"
ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ
116024438
50 500 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 500 лв./BGN)
"Модернизация на ферма в с. Еленово, общ. Попово"
2013 M41 проекти, М121 "Агротайм" EООД
АГРОТАЙМ ООД
040033442
47 995 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 995 лв./BGN)
Закупуване на трактор
2013 M41 проекти, М121 ЗК "Зора-95"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К
834005554
47 986 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 986 лв./BGN)
"Изграждане на навес към съществуваща постройка в имот № 052012 - Стопански двор"
2013 M41 проекти, М121 Левент Юмер

56 757 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 56 757 лв./BGN)
"Модернизация на млекодобивно стопанство"
2013 M41 проекти, М121 ПЕТКО ИГНАТОВ

59 949 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 58 524 лв./BGN)
"Изграждане на склад за временно съхранение на селскостопанска продукция"
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем"
ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ
826015113
59 262 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 59 262 лв./BGN)
Закупуване на специализирана техника за оползотворяване на оборски тор
2013 M41 проекти, М121 КПК "Доверие - Козаревец"
КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К
814161352
46 056 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 056 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ BOBCAT - TL470
2013 M41 проекти, М121 "АГРОТРЕНД" ООД
АГРОТРЕНД ООД
125581315
46 038 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 038 лв./BGN)
Модернизиране на земеделското стопанство на ООД "Агротренд" чрез закупуване на телескопичен товарач
2013 M41 проекти, М121 Марин Клинков

45 747 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 747 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
2013 M41 проекти, М121 ЗПК "Обединение"
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К
826039064
44 950 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 950 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЗК " ВЪЗХОД - 94"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К
835029464
44 440 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 440 лв./BGN)
"Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на земеделска техника"
2013 M41 проекти, М121 Димитър Тодоров

44 247 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 247 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕТ " Милър - Милко Милков ''
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ
838122742
43 579 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 579 лв./BGN)
Изграждане на навес за първична преработка и съхранение на селскостопанска продукция.
2013 M41 проекти, М121 ЗК "НАПРЕДЪК"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
835011402
42 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 42 824 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЗК"ОРЛОВА МОГИЛА"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К
834019015
41 785 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 785 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
2013 M41 проекти, М121 "ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД
ЕЛЕНА ГРУП ЕООД
125540222
39 972 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 972 лв./BGN)
Модернизиране на земеделското стопанство на "Елена Груп" ЕООД чрез закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "Луиджо Работов"
ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ
040329046
41 572 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 388 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 "Лалковците" ЕООД
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД
128606115
51 190 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 51 190 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника - почвообработващ инвентар: дискова брана, тороразпръсквачка, сеялка за пролетни култури, пръскачка, валяци. Закупуване на специализиран софтуер: GPS навигация и агро карти
2013 M41 проекти, М121 Живко Златев

51 057 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 920 лв./BGN)
"Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция"
2013 M41 проекти, М121 Младен Величков

49 935 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 935 лв./BGN)
технологична модернизация
2013 M41 проекти, М121 Фахри Каймакам

39 913 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 913 лв./BGN)
Реконструкция, надстройка и модернизация на съществуваща кравеферма за 30 бр. крави за мляко І етап в нерегулиран ПИ в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали
2013 M41 проекти, М121 ЗКПУ "КОЛАРОВО"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К
836149324
49 605 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 605 лв./BGN)
Доставка на земеделска техника за обработка на почвата.
2013 M41 проекти, М121 ЕТ"Стаси-Т. Кутински"
СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ
106029013
38 178 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 178 лв./BGN)
Модернизиране на стопанството на територията на МИГ-Кнежа
2013 M41 проекти, М121 Андон Георгиев

57 072 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 072 лв./BGN)
Технологична модернизация на ЗП Андон Георгиев Георгиев
2013 M41 проекти, М121 Камен Каменов

38 044 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 044 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника, 121
2013 M41 проекти, М121 ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов ''
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ
838187633
35 596 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 596 лв./BGN)
Закупуване на сеялка за слети култури Vaderstad, модел RD 400S
2013 M41 проекти, М121 Радина Маринчева

42 420 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 42 420 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
2013 M41 проекти, М121 Димитър Попов

33 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 080 лв./BGN)
Покупка на трактор
2013 M41 проекти, М121 ЗКЧС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К
834024724
32 885 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 885 лв./BGN)
ЗКЧС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"
2013 M41 проекти, М121 Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К
826042886
31 951 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 951 лв./BGN)
Закупуване за земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЗК"Съзнание"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К
000339292
31 290 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 290 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР NEW HOLLAND TD 5.95
2013 M41 проекти, М121 "Вискови" ЕООД
ВИСКОВИ ЕООД
116516489
30 456 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 456 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 Борис Борисов

35 855 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 855 лв./BGN)
Закупуване на прикачна пръскачка Bergam, Elios BDL 2700,Механична сеялка за слята повърхност AGRISEM ECOSEM 1500 MHDT
2013 M41 проекти, М121 ЕТ " Милър - Милко Милков ''
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ
838122742
28 433 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 433 лв./BGN)
ЕТ " Милър - Милко Милков ''
2013 M41 проекти, М121 Венко Дечев

28 323 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 323 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника
2013 M41 проекти, М121 Мария Николова

33 580 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 059 лв./BGN)
"Закупуване на земеделска техника - Трактор и култиватор"
2013 M41 проекти, М121 Димитър Попов

30 639 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 639 лв./BGN)
Изграждане система за капково напояване на насаждения от череши и десертни лозя, покупка на пръскачка за борба с неприятели
2013 M41 проекти, М121 "Лин" ЕООД
ЛИН ООД
126713314
31 940 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 940 лв./BGN)
"Модернизиране на стопанството чрез закупуване на нова земеделска техника"
2013 M41 проекти, М121 Георги Матански

24 484 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 484 лв./BGN)
"Закупуване на фуражен миксер за нуждите на стопанството"
2013 M41 проекти, М121 "Желев Агро" ЕООД
ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД
103862384
23 960 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 960 лв./BGN)
"Закупуване на специализирана земеделска техника"
2013 M41 проекти, М121 Илмаз Хюсмен

28 933 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 933 лв./BGN)
Инвесиции в развитие на печелившо земеделие
2013 M41 проекти, М121 Станимир Минчев

27 655 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 655 лв./BGN)
Закупуване на селскостопанска техника
2013 M41 проекти, М121 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ

22 119 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 119 лв./BGN)
Оптимизиране на производствения процес в земеделското стопанство чрез закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 Борис Борисов

22 485 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 485 лв./BGN)
Закупуване на челен товарач марка PRONAR модел LC-3 и навесен обръщателен плуг марка OVERUM модел CX 4975F
2013 M41 проекти, М121 Светла Димитрова

17 938 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 938 лв./BGN)
Закупуване за земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 СВЕТЛИНА КОЛЕВА

21 111 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 111 лв./BGN)
Създаване на трайни насаждения-37 дка череши, 6 дка сливи, 14 дка десертни лозя
2013 M41 проекти, М121 Симеон Ганев

20 176 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 176 лв./BGN)
"Закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандула"
2013 M41 проекти, М121 Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К
826042886
14 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 114 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 Найден Петров

17 001 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 001 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 ЗПК "Тунджа"
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К
838110793
13 480 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 480 лв./BGN)
Закупуване на Дискова брана Диана 5м
2013 M41 проекти, М121 Вълчо Вълчев

12 362 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 442 лв./BGN)
Закупуване на селскостопански прикачен инвентар
2013 M41 проекти, М121 Орхан Етем

17 756 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 756 лв./BGN)
Закупуване на прикачна техника за обработка на земя.
2013 M41 проекти, М121 ЗК "НАПРЕДЪК"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
835011402
11 760 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 760 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА
2013 M41 проекти, М121 Зихни Хюсмен

13 022 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 022 лв./BGN)
Подобряване на конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЗП Борислав Янков чрез въвеждане на нови технологии
2013 M41 проекти, М121 Ахмед Ахмед

12 264 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 261 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 "Стожер-2008"ЕООД
СТОЖЕР - 2008 ЕООД
200055290
8 480 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 480 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника
2013 M41 проекти, М121 Теодор Пушкаров

12 261 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 261 лв./BGN)
"Модернизиране на пчелното стопанство, чрез закупуване на пълно пчеларско оборудване"
2013 M41 проекти, М121 Орхан Етем

9 817 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 817 лв./BGN)
Закупуване на прикачна техника за обработка на земя
2013 M41 проекти, М121 Даниел Костов

8 880 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 880 лв./BGN)
Закупувану на редосеялка за окопни култури - 6 редова с торовнасяне
2013 M41 проекти, М121 Нихат Иззет

6 519 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 519 лв./BGN)
Закупуване на система за напояване чрез дъждуване и фотоволтаична система

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 39 519 836 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate