Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М121 намери 320 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕТ "ЛЮДМИЛ РАБОТОВ-2002"
ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ
ЕИК ID: 115739101
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 364926
ЕТ "ЛЮДМИЛ РАБОТОВ-2002" ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ 8 ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ ЛЮДМИЛ ВЕНКОВ РАБОТОВ BF94D73FD456[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 Христо Ботев 10 ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 LYUDMIL RABOTOV - 2002 115739101(ДФЗ|ТР)
ЕТ "ЛЮДМИЛ РАБОТОВ-2002" ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ 8 ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ ЛЮДМИЛ ВЕНКОВ РАБОТОВ BF94D73FD456[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 Христо Ботев 10 ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 LYUDMIL RABOTOV - 2002 115739101(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 390 987 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 195 494 лв./BGN
Изплатени / Payed: 195 494 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕТ"Агро-М-Драгомир Дончев"
АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 020998802
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180792
ЕТ"Агро-М-Драгомир Дончев" АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Цар Асен 7849 ул. П. ЛАЗАРОВ 6 АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ ДРАГОМИР ПЕНЕВ ДОНЧЕВ 7016F1BD3FF5[..](ДФЗ|ТР)
АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Водица 7851 ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 6 АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ AGRO - ...
ЕТ"Агро-М-Драгомир Дончев" АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Цар Асен 7849 ул. П. ЛАЗАРОВ 6 АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ ДРАГОМИР ПЕНЕВ ДОНЧЕВ 7016F1BD3FF5[..](ДФЗ|ТР)
АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Водица 7851 ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 6 АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ AGRO - M - DRAGOMIR DONCHEV 020998802(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 43Б Г ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА-КИРОВА 0002E299423E[..](ДФЗ|ТР)
Николинка Николова Крумова 82CD89F7CD1F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади запад ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО 7 ЕВРО ИН КОНСУЛТ 200043516(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ 204910840(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ EVRO IN KONSULT 200043516(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 389 993 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 155 997 лв./BGN
Изплатени / Payed: 155 997 лв./BGN
Проект: ET ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ виж доставчиците
ЕТ "Евгени Ананиев - Агроинвест"
ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ
ЕИК ID: 823070040
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181102
ЕТ "Евгени Ананиев - Агроинвест" ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Радомир 2400 ул. ЛЮЛЯКОВА 70 ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ ХРИСТОВ АНАНИЕВ A1F204032FA2[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ EVGENI ANANIEV - AGROINVEST 823070040(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Евгени Ананиев - Агроинвест" ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Радомир 2400 ул. ЛЮЛЯКОВА 70 ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ ЕТ ЕВГЕНИ ХРИСТОВ АНАНИЕВ A1F204032FA2[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ АНАНИЕВ - АГРОИНВЕСТ EVGENI ANANIEV - AGROINVEST 823070040(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 370 338 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 148 135 лв./BGN
Изплатени / Payed: 148 135 лв./BGN
Проект: "Повишаване на конкурентоспособността на "Елена груп" ЕООД, посредством модернизиране на земеделското стопанство и повишаване на производителността чрез закупуване на нова техника" виж доставчиците
"ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД
ЕЛЕНА ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 125540222
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180767
"ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕЛЕНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул.ЦАР КРУМ 13 ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ CD0E98A05597[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ A56124C34E85[..](ДФЗ|ТР)
РУСАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ 1C6A7581848B[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГРУП ЕАД ...
"ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕЛЕНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул.ЦАР КРУМ 13 ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ CD0E98A05597[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ A56124C34E85[..](ДФЗ|ТР)
РУСАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ 1C6A7581848B[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГРУП ЕАД 175340415(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГРУП ELENA GRUP 125540222(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. „Бузлуджа“ 29 ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AE[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ 16C81B38B351[..](ДФЗ|ТР)
„ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП“ ООД 175281886(ДФЗ|ТР)
КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3[..](ДФЗ|ТР)
„ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД 175281886(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО INTER KONSULT AGRO 203421608(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 368 000 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 147 200 лв./BGN
Изплатени / Payed: 147 200 лв./BGN
Проект: Модернизиране на птицеферма в с. Зараево на ЕООД "Гужер Комерс" виж доставчиците
" ГУЖЕР КОМЕРС " ЕООД
ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД
ЕИК ID: 125551998
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180752
" ГУЖЕР КОМЕРС " ЕООД ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД ГУЖЕР КОМЕРС ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 94 ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД ХАСАН АЛИЕВ ГУЖЕРОВ 82E40D11C1A4[..](ДФЗ|ТР)
АЛИ ХАСАНОВ ГУЖЕРОВ 2BD7F5B6B957[..](ДФЗ|ТР)
РУКИЯ МУСТАФОВА ГУЖЕРОВА CFFA08100EAF[..](ДФЗ|ТР)
ГУЖЕР ...
" ГУЖЕР КОМЕРС " ЕООД ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД ГУЖЕР КОМЕРС ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 94 ГУЖЕР КОМЕРС ЕООД ХАСАН АЛИЕВ ГУЖЕРОВ 82E40D11C1A4[..](ДФЗ|ТР)
АЛИ ХАСАНОВ ГУЖЕРОВ 2BD7F5B6B957[..](ДФЗ|ТР)
РУКИЯ МУСТАФОВА ГУЖЕРОВА CFFA08100EAF[..](ДФЗ|ТР)
ГУЖЕР КОМЕРС GUZHER KOMERS 125551998(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 338 180 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 135 272 лв./BGN
Изплатени / Payed: 59 667 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
КООПЕРАЦИЯ"НАПРЕДЪК-МЕДОВИНА"
НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К
ЕИК ID: 835015804
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180784
КООПЕРАЦИЯ"НАПРЕДЪК-МЕДОВИНА" НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К БЪЛГАРИЯ с. Медовина 7863 ул. ИВ. ИВАНОВ 22 НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ 90FE3F3A6FEE[..](ДФЗ|ТР)
ДАВИД ТРИФОНОВ ДАВИДОВ 21740A919CDC[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ ...
КООПЕРАЦИЯ"НАПРЕДЪК-МЕДОВИНА" НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К БЪЛГАРИЯ с. Медовина 7863 ул. ИВ. ИВАНОВ 22 НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА К СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ 90FE3F3A6FEE[..](ДФЗ|ТР)
ДАВИД ТРИФОНОВ ДАВИДОВ 21740A919CDC[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ 0081D80A156C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ 0940221A3C56[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ 232FEEED4F58[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ E28B957848CF[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВИ ЯНКОВ СЛАВОВ 5A03728CB3C9[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3B10AF00509C[..](ДФЗ|ТР)
ГОРЧО СЪБЕВ ГРИГОРОВ 8B8C1537EFD9[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОДОРОВ УЗУНОВ 9098F3277FCB[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЕЛЧЕВ ВЪЛЕВ F3BAD75B14FE[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА САПУНДЖИЕВА 5804DBC78994[..](ДФЗ|ТР)
МИЛКА ПЕНЕВА ВАСИЛЕВА 53B143AE8ADF[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ МАЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ B9B538192B9D[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА 7866E090102B[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЯТКО СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ 748244FED23C[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 623A5F6C7030[..](ДФЗ|ТР)
НАПРЕДЪК - МЕДОВИНА NAPREDAK - MEDOVINA 835015804(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 309 608 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 123 843 лв./BGN
Изплатени / Payed: 123 843 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство на ЕТ "Агроцентър-Георги Георгиев" чрез закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ
ЕИК ID: 835001707
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180763
ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 68 АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 25007BF54EA8[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ AGROTSENTAR - GEORGI GEORGIEV 835001707(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ БУЛАВТО- ...
ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 68 АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 25007BF54EA8[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ AGROTSENTAR - GEORGI GEORGIEV 835001707(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СЛАВЯНСКА 10 БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1AD[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ C74F5F59DBC5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН БОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ 2D999DCBD745[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ BULAVTO-TARGOVISHTE 125573966(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 265 637 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 64 022 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 957 лв./BGN
Проект: Подобряване на дейността и конкурентноспособността на земеделската кооперация чрез модернизиране на производствените условия, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти" виж доставчиците
ЗКПУ " ЖЕДНА "
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К
ЕИК ID: 113015779
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181114
ЗКПУ " ЖЕДНА " ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К БЪЛГАРИЯ с. Жедна 2423 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К ЕВГЕНИ ХРИСТОВ АНАНИЕВ A1F204032FA2[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСИ СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ ...
ЗКПУ " ЖЕДНА " ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К БЪЛГАРИЯ с. Жедна 2423 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА К ЕВГЕНИ ХРИСТОВ АНАНИЕВ A1F204032FA2[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСИ СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ 1C1B9355A162[..](ДФЗ|ТР)
НЕВЕНА АНАНИЕВА ТОНЕВА 16BE20C55642[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР СТОИЛОВ ШАРКОВ 82EBB235B1B9[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ РАКОВСКИ 31ED76EFAA1F[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЛАДИМИРОВ МИТЕВ 297261B64201[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ЧАЧОВ 62BEB6B97083[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕЙЧЕВ A08F54BBDCA7[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ БАЧЕВ 16C80F208C51[..](ДФЗ|ТР)
ЛАЛКА КИРИЛОВА СЯРОВА D6745F99446D[..](ДФЗ|ТР)
МЕТОДИ ВЛАДИМИРОВ АВРАМСКИ F3DBEAEC1DAD[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРА ПАНАЙОТОВА КОСТАДИНОВА 4B6C4F795F39[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА БУНДЕВА 45E1EE0699B4[..](ДФЗ|ТР)
СИМЕОН НИКОЛОВ ДЖОНЕВ 585B587676E0[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ДИМИТРОВ КОЛАРОВ DD5524D1A060[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ F9F270A37973[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СВИЛЕНОВ РАДКОВ 55B6D5A04B6A[..](ДФЗ|ТР)
ФРОНА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА 0073F2EFA240[..](ДФЗ|ТР)
НАДИЯ СТОЙЧОВА МИЛЕНКОВА F21666CBB703[..](ДФЗ|ТР)
МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ СЛАВЕЙКОВ 003A1ADF5CE3[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ СЛАВЧОВА БАРБУТСКА 849031B4ED51[..](ДФЗ|ТР)
СНЕЖАНКА ГЕРАСИМОВА ЗАШЕВА 1DA3B8B5F21B[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЖЕДНА ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI ZHEDNA 113015779(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 254 296 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 101 718 лв./BGN
Изплатени / Payed: 101 718 лв./BGN
Проект: "Закупуване на селскостопанска техника" виж доставчиците
ЗПК"УСПЕХ"
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К
ЕИК ID: 812114336
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184846
ЗПК"УСПЕХ" ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К БЪЛГАРИЯ с. Аспарухово 8485 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ B572CAAF9E82[..](ДФЗ|ТР)
МАНО КАНЕВ МАНОВ A384DB06183F[..](ДФЗ|ТР)
ДОРА ДИМОВА ...
ЗПК"УСПЕХ" ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К БЪЛГАРИЯ с. Аспарухово 8485 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ К СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ B572CAAF9E82[..](ДФЗ|ТР)
МАНО КАНЕВ МАНОВ A384DB06183F[..](ДФЗ|ТР)
ДОРА ДИМОВА ПАНЧЕВА CC4BA8A12610[..](ДФЗ|ТР)
ДИНЬО ВЪЛЕВ ДИНЕВ D50E8DA40986[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧО ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ D4603EA21584[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНА КОСТОВА ДИМОВА E51CBE9458DB[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕКО ИЛИЕВ КРАЛЕВ 1414E17874B2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНА ТАНЕВА АТАНАСОВА 1C2B898227ED[..](ДФЗ|ТР)
НЕЙЧО ДОБРЕВ НЕЙЧЕВ 661BDCFE1822[..](ДФЗ|ТР)
ВИДЮ ЖЕКОВ ВИДЕВ AC0B815F061F[..](ДФЗ|ТР)
СТРАТИЯ АНГЕЛОВ СТРАТИЕВ 04DB610572BC[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВИ ДИНЕВ МАРКОВ 8EDD6D5BDC30[..](ДФЗ|ТР)
ТОТЬО ВЪЛЕВ СЛАВОВ 2B220DEA4091[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЧО НИКОЛОВ ДЕЛЧЕВ 30D13859AB70[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТАН ПЕНЕВ ЗЛАТАНОВ A1BBD2D824A1[..](ДФЗ|ТР)
МАНО НЕДЕВ МАНОВ 46E833C4E13A[..](ДФЗ|ТР)
ДИНЮ ЗЛАТЕВ ЖЕЛЕВ 61B36AF6E1AC[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКО МАНОВ ГЕОРГИЕВ 02BF8C70543B[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ ZEMEDELSKA PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA USPEH 812114336(ДФЗ|ТР)
БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. РЕПУБЛИКА 2, БИЗНЕС ЦЕНТЪР МАРИЯ ТАУЪР БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ РОМАНКОВ 9EC20DCC5FAD[..](ДФЗ|ТР)
РУП МИНСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД 5D095BDA8D8C[..](ДФЗ|ТР)
БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТРОИТЕЛ 5 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДУБОВЕЦ 0BA7E8BB6608[..](ДФЗ|ТР)
ОАД МИНСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД F33A387D117E[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНА НИКОЛАЕВНА СИНЯВСКА 02B1AFCC61B2[..](ДФЗ|ТР)
БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД BELARUS AGRO - TREYD 114685647(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
ОРУДИЦА 2000 ОРУДИЦА 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 169 ОРУДИЦА 2000 ООД ГАЛИН СТАНЧЕВ НИКОВ 9E061530F200[..](ДФЗ|ТР)
ЗДРАВКО АПОСТОЛОВ СТАНЕВ 7CA4C339378B[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КРЪСТЕВ ПЕТРОВ 45AC03611287[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН СТАНЧЕВ НИКОВ, АТАНАС КРЪСТЕВ ПЕТЛОВ 45AC03611287[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН ЗДРАВКОВ СТАНЕВ 3DF13D1E1415[..](ДФЗ|ТР)
ТИ АЙ СЕКЮРИТИ 103605226(ДФЗ|ТР)
ОРУДИЦА 2000 ORUDITSA 2000 128053593(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 234 320 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 93 728 лв./BGN
Изплатени / Payed: 93 728 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на стопанството виж доставчиците
СТРЕЛА-2007 ООД
СТРЕЛА - 2007 ООД
ЕИК ID: 160085180
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 352365
СТРЕЛА-2007 ООД СТРЕЛА - 2007 ООД СТРЕЛА - 2007 СТРЕЛА - 2007 ООД БЪЛГАРИЯ с. Стрелци 4152 СЕДЕМНАДЕСЕТА 73 СТРЕЛА - 2007 ООД ИВАН ДИМОВ СТАЙКОВ 115A28C0CC2B[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ 3A39EF4D5478[..](ДФЗ|ТР)
ПРОДАН КРЪСТЕВ ГЪРДОВ E57F8EDD6EBF[..](ДФЗ|ТР)
СТРЕЛА - ...
СТРЕЛА-2007 ООД СТРЕЛА - 2007 ООД СТРЕЛА - 2007 СТРЕЛА - 2007 ООД БЪЛГАРИЯ с. Стрелци 4152 СЕДЕМНАДЕСЕТА 73 СТРЕЛА - 2007 ООД ИВАН ДИМОВ СТАЙКОВ 115A28C0CC2B[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ 3A39EF4D5478[..](ДФЗ|ТР)
ПРОДАН КРЪСТЕВ ГЪРДОВ E57F8EDD6EBF[..](ДФЗ|ТР)
СТРЕЛА - 2007 STRELA - 2007 160085180(ДФЗ|ТР)
ГЛЕНКОМ ГЛЕНКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14 ГЛЕНКОМ ЕООД НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ КОЛЕВ C58B4B3B3CCE[..](ДФЗ|ТР)
ГЛЕНКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ИНДУСТРИАЛЕН ГЛЕНКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 кв. ИНДУСТРИАЛЕН, ул. ЛУБОР БАЙЕР 34 ГЛЕНКОМ GLENKOM 119063478(ДФЗ|ТР)
АГРАРСЕРВИЗ АГРАРСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 28 АГРАРСЕРВИЗ ООД СТОЯНЧО ГОЧЕВ БОЙЛОВ C7A628B1DF1A[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ ЕНЧЕВ КОЛЕВ DB22C195169D[..](ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ДФЗ|ТР)
АГРАРСЕРВИЗ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ BB92AF62E8C1[..](ДФЗ|ТР)
АГРАРСЕРВИЗ AGRARSERVIZ 115100331(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 222 555 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 022 лв./BGN
Изплатени / Payed: 89 022 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника виж доставчиците
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД
АПЕКС ПЛАНТ ЕООД
ЕИК ID: 131383423
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181048
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД АПЕКС ПЛАНТ ЕООД АПЕКС ПЛАНТ АПЕКС ПЛАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 БАБА ТОНКА 8 АПЕКС ПЛАНТ ЕООД ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТОИЛКОВ КИКАРИН F6ABF3A0CE9C[..](ДФЗ|ТР)
Моника Ясенова Накова 13F315B2FF61[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС ...
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД АПЕКС ПЛАНТ ЕООД АПЕКС ПЛАНТ АПЕКС ПЛАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 БАБА ТОНКА 8 АПЕКС ПЛАНТ ЕООД ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТОИЛКОВ КИКАРИН F6ABF3A0CE9C[..](ДФЗ|ТР)
Моника Ясенова Накова 13F315B2FF61[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС ПЛАНТ APEKS PLANT 131383423(ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 26 А ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ МАРИНОВА БОЖИЛОВА 58EA409FB823[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ГРУДОВА ПОПОВА B5819D91C5FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади 134 Б ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 1EF76C5CB005[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС EY EF ES PARTNARS 131216367(ДФЗ|ТР)
ИНЖ СТАНДАРТ ИНЖ СТАНДАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 ул. Г.С. РАКОВСКИ 3 ИНЖ СТАНДАРТ ООД МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА 7AA9B0C91539[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТЕМЕЛКОВ 9E2EA798973B[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ СТАНДАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 кв. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ, ПАРЦЕЛ V в КВ. 7 ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ 8A6D7FD46615[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ВЕЛИЧКОВА 18A88BA18F41[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКА ИВАНОВА ТЕМЕЛКОВА FF30DDE19EC8[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ СТАНДАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 КЛОКОТНИЦА 29 ИНЖ СТАНДАРТ INZH STANDART 175335889(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA100[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D1609[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 213 372 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 106 686 лв./BGN
Изплатени / Payed: 36 491 лв./BGN
Проект: Подобряване на конкурентноспособността на ЗП Борислав Янков виж доставчиците
Борислав Янков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Борислав Янков
Борислав Янков
Одобрени разходи / Approved expenses: 199 502 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 119 701 лв./BGN
Изплатени / Payed: 119 701 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ППК "Хан Аспарух"
ППКХАН АСПАРУХ К
ЕИК ID: 837075510
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181170
ППК "Хан Аспарух" ППКХАН АСПАРУХ К ППКХАН АСПАРУХ ППКХАН АСПАРУХ К БЪЛГАРИЯ гр. Плиска 9920 УЛ. ХАН КРУМ 1 ППКХАН АСПАРУХ К МАРИН СТОЙКОВ МАРИНОВ 27838F4F2A93[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА АНТОНОВА КИРОВА 6401B7F4A8FE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮЦКАН МАРИНОВ ЛЮЦКАНОВ 5984415EEA2F[..](ДФЗ|ТР)
АНЕТА ...
ППК "Хан Аспарух" ППКХАН АСПАРУХ К ППКХАН АСПАРУХ ППКХАН АСПАРУХ К БЪЛГАРИЯ гр. Плиска 9920 УЛ. ХАН КРУМ 1 ППКХАН АСПАРУХ К МАРИН СТОЙКОВ МАРИНОВ 27838F4F2A93[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА АНТОНОВА КИРОВА 6401B7F4A8FE[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮЦКАН МАРИНОВ ЛЮЦКАНОВ 5984415EEA2F[..](ДФЗ|ТР)
АНЕТА МАТЕЕВА СИМЕОНОВА DE53C319FF61[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ 064907F494F1[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЙКА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА 1C060ACF4B19[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ 8699BB86C695[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЦАНЕВ ПЕНЧЕВ 5E78187EC691[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 46CAA4E5A8B9[..](ДФЗ|ТР)
ТОШО ДЕЛЕВ ТОТЕВ 2FDCEB6F07D8[..](ДФЗ|ТР)
ГИНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА C0A52611EF78[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ 78AFBF74C2D4[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА A4FB4CAA57E9[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВЧО ДАМЯНОВ ХРИСТОВ BADE55432D9A[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИНА ДОБРЕВА ХРИСТОВА AE792A2B4AE7[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС МЕТОДИЕВ ДОЙЧИНОВ 8B755D1BDBAA[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ 8296A605170E[..](ДФЗ|ТР)
ДИМЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 89BBD946800C[..](ДФЗ|ТР)
ЙОНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА 57AA25C0461E[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНЧО НЕДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ 861DCC20B0AF[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ СТОЙКОВ 16353F4B8574[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ E4F6BCA71863[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ РАЙКОВ СЛАВОВ 68836BB4BDB0[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА МАРТИНОВА 72D7851EA431[..](ДФЗ|ТР)
ППКХАН АСПАРУХ PPKHAN ASPARUH 837075510(ДФЗ|ТР)
СК ЧАЛЪКОВА СК ЧАЛЪКОВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плиска 9920 БУЗЛУДЖА 31 СК ЧАЛЪКОВА ЕООД ЦВЕТЕЛИНА ДОБРЕВА ХРИСТОВА AE792A2B4AE7[..](ДФЗ|ТР)
СК ЧАЛЪКОВА SK CHALAKOVA 203197117(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 196 210 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 484 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 484 лв./BGN
Проект: "Закупуване на селскостопанска техника" виж доставчиците
РУМЕН СТОЙКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
РУМЕН СТОЙКОВ
РУМЕН СТОЙКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 583 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 233 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 233 лв./BGN
Проект: Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на земеделския производствен процес виж доставчиците
ПК "Съгласие - Камен"
ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К
ЕИК ID: 104000956
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184952
ПК "Съгласие - Камен" ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К БЪЛГАРИЯ с. Камен 5160 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К РАЙКА ЙОРДАНОВА МИШЕВА BA5847ED3547[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ ...
ПК "Съгласие - Камен" ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К БЪЛГАРИЯ с. Камен 5160 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН К РАЙКА ЙОРДАНОВА МИШЕВА BA5847ED3547[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ 6BAF3EE6FCD9[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ DABC121FEAD1[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНЧО МИРЧЕВ ДОНЕВ AA520174B7CE[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЕНЕВ 92AD9F0980B8[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКА СТАНЕВА ИЛИЕВА 94801C9F512A[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ FA88443E9490[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ЦЕНКОВ МИХАЙЛОВ F4265A209106[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ИВАНОВА ЧОТОКЛИЕВА 6C6143C2DCD9[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА 01C5B0F839A7[..](ДФЗ|ТР)
ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 78ABCF854CA5[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПАРУШЕВ НИКОЛОВ 4C14E83B4AEF[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ КОВАЧЕВ DE6D31235012[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 04F986BF603D[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ 9915CE82DFE0[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА D6397ED5888A[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ БОРИСОВА КАРАСТОЯНОВА 0C23023DEF60[..](ДФЗ|ТР)
МИЛКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ FDEF232A1F37[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ПАСКАЛЕВ ПЕТРОВ FEE277AFF103[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - КАМЕН PROIZVODSTVENA KOOPERATSIYA SAGLASIE - KAMEN 104000956(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 575 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 230 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 230 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури виж доставчиците
ЗК"Напредък"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
ЕИК ID: 836149790
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180838
ЗК"Напредък" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Преславец 6454 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СЛАВЧО БАНЕВ КАРЧЕВ 4CB23F2E6979[..](ДФЗ|ТР)
ДИНКА КАНЕВА МИТЕВА CA96C57712C3[..](ДФЗ|ТР)
ЕРГЮН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ ...
ЗК"Напредък" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Преславец 6454 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СЛАВЧО БАНЕВ КАРЧЕВ 4CB23F2E6979[..](ДФЗ|ТР)
ДИНКА КАНЕВА МИТЕВА CA96C57712C3[..](ДФЗ|ТР)
ЕРГЮН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ 54DCEC60D336[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЮ МАРИНОВ АНГЕЛОВ 5A724762A29C[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕКО ДОБЧЕВ ТОНЕВ 3869761368C9[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА 96F6022B5159[..](ДФЗ|ТР)
ТЯНЧО БАНЕВ ТОНЕВ E99D93B4CFB2[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛКА ДЕЛЧЕВА ТОНЕВА 507EAB611A3E[..](ДФЗ|ТР)
КОЛЮ РАДЕВ КУРТЕВ 25F4671556E5[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA NAPREDAK 836149790(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 554 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 221 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 221 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирани транспортни средства за зърно" виж доставчиците
"Агриндо" ЕООД
АГРИНДО ЕООД
ЕИК ID: 115687455
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184692
"Агриндо" ЕООД АГРИНДО ЕООД АГРИНДО АГРИНДО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 12 АГРИНДО ЕООД ТАНЯ АВГУСТИНОВА ПАЧОВА EC831702B06C[..](ДФЗ|ТР)
АГРИНДО AGRINDO 115687455(ДФЗ|ТР)
"Агриндо" ЕООД АГРИНДО ЕООД АГРИНДО АГРИНДО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 12 АГРИНДО ЕООД ТАНЯ АВГУСТИНОВА ПАЧОВА EC831702B06C[..](ДФЗ|ТР)
АГРИНДО AGRINDO 115687455(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 553 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 221 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 221 лв./BGN
Проект: Закупуване на Трактор NEW HOLLAND модел Т7 .260 виж доставчиците
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов ''
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ
ЕИК ID: 838187633
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181013
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов '' СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 5ACECF3E1621[..](ДФЗ|ТР)
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ STOZHER - STOYAN STOYANOV 838187633(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ...
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов '' СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 5ACECF3E1621[..](ДФЗ|ТР)
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ STOZHER - STOYAN STOYANOV 838187633(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 129 А МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА-ДРАГНЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 128 А ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, К-С БОКАР 35-ПАРТЕР ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ EVROBIZNES INVESTMANT 128565782(ДФЗ|ТР)
СИМПА СИМПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 59-63 Г СИМПА ЕООД СНЕЖАНКА ИЛИЕВА АНТОНОВА 01727CC0BD9C[..](ДФЗ|ТР)
СИМПА SIMPA 831807932(ДФЗ|ТР)
ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 Център за продажба и сервиз ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО ЕООД ДИМИТЪР СЪБКОВ СЪБКОВ A2A23CE9E90E[..](ДФЗ|ТР)
ДАРС-АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 Център за продажби и сервиз ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО DARS-AUTO 812171821(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1[..](ДФЗ|ТР)
СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
БУЛПЕН БУЛПЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК МУРА В БУЛПЕН ЕООД ЛЪЧЕЗАРА РАФАИЛОВА АТАНАСОВА F1E4F93A9FF9[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАРА - 91 ЛЪЧЕЗАРА - 91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Отец Паисий 3 ЛЪЧЕЗАРА - 91 ООД СЛАВИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 2CE241CB55B9[..](ДФЗ|ТР)
БУЛПЕН BULPEN 117042108(ДФЗ|ТР)
ДЖЕЛА - Н.Д. ДЖЕЛА - Н.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК ул. ВЕНЕРА 1 ДЖЕЛА - Н.Д. ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 79E5EF813C87[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕЛА - Н.Д. DZHELA - N.D. 123596464(ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7205 ОРЕЛ 21 Б ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД АРИФ АКБАШ CBA9B899AF70[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛЯ ХРИСТОВА РОСЕНОВА 763EE15F1093[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БУЗЛУДЖА 5 ИЛКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА 161EF035DD16[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ DZHEM MASHINA IMPORT-EKSPORT 116548273(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 466 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 186 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 186 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Румен Кехайов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Румен Кехайов
Румен Кехайов
Одобрени разходи / Approved expenses: 194 378 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 77 751 лв./BGN
Изплатени / Payed: 50 015 лв./BGN
Проект: "Mодернизиране на земеделските стопанства" виж доставчиците
"ТИВА-I" ЕООД
ТИВА - І ЕООД
ЕИК ID: 104594505
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 183369
"ТИВА-I" ЕООД ТИВА - І ЕООД ТИВА - І ТИВА - І ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сушица 5177 ПЪРВИ МАЙ 34 ТИВА - І ЕООД ЕЛКА ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА FFA5FD0B50F2[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ 4194E2615529[..](ДФЗ|ТР)
ТИВА - І TIVA - І 104594505(ДФЗ|ТР)
"ТИВА-I" ЕООД ТИВА - І ЕООД ТИВА - І ТИВА - І ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сушица 5177 ПЪРВИ МАЙ 34 ТИВА - І ЕООД ЕЛКА ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА FFA5FD0B50F2[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ 4194E2615529[..](ДФЗ|ТР)
ТИВА - І TIVA - І 104594505(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 193 780 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 77 512 лв./BGN
Изплатени / Payed: 77 512 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на стопанството виж доставчиците
ЕТ " БОЙКО ШОПОВ "
БОЙКО ШОПОВ ЕТ
ЕИК ID: 115227599
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180416
ЕТ " БОЙКО ШОПОВ " БОЙКО ШОПОВ ЕТ БОЙКО ШОПОВ БОЙКО ШОПОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ГЕН. НИКОЛАЕВО ул. ИСКЪР 8 БОЙКО ШОПОВ ЕТ БОЙКО ЙОСИФОВ ШОПОВ 59445299938A[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО ШОПОВ BOYKO SHOPOV 115227599(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ ...
ЕТ " БОЙКО ШОПОВ " БОЙКО ШОПОВ ЕТ БОЙКО ШОПОВ БОЙКО ШОПОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ГЕН. НИКОЛАЕВО ул. ИСКЪР 8 БОЙКО ШОПОВ ЕТ БОЙКО ЙОСИФОВ ШОПОВ 59445299938A[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО ШОПОВ BOYKO SHOPOV 115227599(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК AGRITRAK 123659014(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 193 571 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 77 429 лв./BGN
Изплатени / Payed: 77 429 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"СТИЛ С" ООД
СТИЛ С ООД
ЕИК ID: 126043643
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180815
"СТИЛ С" ООД СТИЛ С ООД СТИЛ С СТИЛ С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 144 СТИЛ С ООД СТАНИСЛАВ АНТОНОВ МАНОЛОВ 099C6F6AFD98[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИН АНТОНОВ МАНОЛОВ 30D45B8E5C05[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛ С STIL S 126043643(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА ...
"СТИЛ С" ООД СТИЛ С ООД СТИЛ С СТИЛ С ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 144 СТИЛ С ООД СТАНИСЛАВ АНТОНОВ МАНОЛОВ 099C6F6AFD98[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИН АНТОНОВ МАНОЛОВ 30D45B8E5C05[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛ С STIL S 126043643(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
БИОЕКСИМ БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ТОЛСТОЙ 57 3 БИОЕКСИМ ООД ИВЕЛИН ИВАНОВ ЧАНОВ 8C4D9C91553A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЧАНОВА 7FDB68F3BE19[..](ДФЗ|ТР)
БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 В БИОЕКСИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Бели брези Нишава 47 - В БИОЕКСИМ BIOEKSIM 131178653(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
ТЕРА-95 ТЕРА-95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 81 ТЕРА-95 ООД ТЕМЕНУЖКА ГЕНКОВА ГЕОРГИЕВА D380731B43E4[..](ДФЗ|ТР)
ДАРИНА СЕВОВА ГЕОРГИЕВА-СЕМЕРДЖИЕВА 335DEFE94667[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СЕВОВ ГЕОРГИЕВ FAC3F9211ABA[..](ДФЗ|ТР)
ТЕРА-95 TERA-95 126148772(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB5[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК 123659014(ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ 123683905(ДФЗ|ТР)
АГРИТРАК AGRITRAK 123659014(ДФЗ|ТР)
КОВЕГ КОВЕГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1 КОВЕГ ООД ОГНЯН ИЛЧЕВ ВЕЛКОВ 8211741C7AA8[..](ДФЗ|ТР)
ЖОРО ВАСИЛЕВ МИТРЕВ 04FCED7C2796[..](ДФЗ|ТР)
КОВЕГ 126110985(ДФЗ|ТР)
СТЕЛМАТ И КО 203972248(ДФЗ|ТР)
КОВЕГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 бул.”България” 46 СВЕТЛА АТАНАСОВА ВЕЛКОВА 1051504B4BAE[..](ДФЗ|ТР)
КОВЕГ KOVEG 126110985(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 192 600 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 96 300 лв./BGN
Изплатени / Payed: 96 300 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
ЕТ "Тодоров-93 -Янко Тодоров"
ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ
ЕИК ID: 835031376
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180776
ЕТ "Тодоров-93 -Янко Тодоров" ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ГЕН. БАРАНОВ 1 ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ ЯНКО МИНЧЕВ ТОДОРОВ 817376BF43BC[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ TODOROV-93 - YANKO TODOROV 835031376(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ...
ЕТ "Тодоров-93 -Янко Тодоров" ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ГЕН. БАРАНОВ 1 ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ ЕТ ЯНКО МИНЧЕВ ТОДОРОВ 817376BF43BC[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОРОВ-93 - ЯНКО ТОДОРОВ TODOROV-93 - YANKO TODOROV 835031376(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 189 016 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 75 606 лв./BGN
Изплатени / Payed: 75 606 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за съхранение на сурово краве мляко и съоръжения за оборски тор, съгласно изискванията на Нитратната директива виж доставчиците
ЗК"Съгласие"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К
ЕИК ID: 833024810
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184013
ЗК"Съгласие" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К БЪЛГАРИЯ с. Зетьово 6220 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К ПАНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1F207BFE4EB5[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ПЕТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ 1D521AF3FC60[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ ...
ЗК"Съгласие" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К БЪЛГАРИЯ с. Зетьово 6220 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ К ПАНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1F207BFE4EB5[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ПЕТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ 1D521AF3FC60[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ B89AC28322DB[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 13B84AB9F0FD[..](ДФЗ|ТР)
СПАС ПАНЕВ ПАНЕВ 84EC24FF4757[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА МИЛЕВА ПЕЕВА 5BC1458DE748[..](ДФЗ|ТР)
ТОНЬО ПЕТКОВ ТОНЕВ 83249BE3FC22[..](ДФЗ|ТР)
РАДКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА 7313ACAC9B3E[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ C3BA8ECA03F6[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ 7E159FC2AC5B[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ 324FB36A4D47[..](ДФЗ|ТР)
БОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 1F4D5A9F0849[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА 43E334970A21[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА BBF29F0D9D19[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИ КАЛИНОВ ПЕТРОВ AB79DA59A484[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН КРЪСТЕВ ТОНЕВ 61A976645E8D[..](ДФЗ|ТР)
МИНКА СЛАВОВА ТОНЕВА 5FBFA7966651[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЪЛКОВ МАЗЪЛОВ 2B039BD79960[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА КОЙЧЕВА ТАШЕВА 84075CFA261D[..](ДФЗ|ТР)
Емил Райков Петров 34550D2E670D[..](ДФЗ|ТР)
Николина Иванова Димитрова D46B0D457962[..](ДФЗ|ТР)
Тончо Георгиев Георгиев A7B64D59F756[..](ДФЗ|ТР)
Кръстина Недева Бошнакова 00B938E48F29[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Василев Димитров D3FC214AD1EC[..](ДФЗ|ТР)
Христо Нанев Христов 72FC32253DB7[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SAGLASIE 833024810(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ДОБРУДЖА №25 ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C52[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЯЛКО СТАНИМИРОВ СТАТЕВ 15CEB2D3C772[..](ДФЗ|ТР)
ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ FOGEL I NOOT BALGARIYA 124715971(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 43Б Г ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА-КИРОВА 0002E299423E[..](ДФЗ|ТР)
Николинка Николова Крумова 82CD89F7CD1F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади запад ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО 7 ЕВРО ИН КОНСУЛТ 200043516(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ 204910840(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ИН КОНСУЛТ EVRO IN KONSULT 200043516(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. РАЙНА КАНДЕВА 65 АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР АВРАМОВ АВРАМОВ 702EFF5EE375[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТЕФАНОВ ЗЛАТЕВ 0D6CA5B4CDA5[..](ДФЗ|ТР)
АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ AGROGARANT - SERVIZ 833110661(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 185 825 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 80 374 лв./BGN
Изплатени / Payed: 80 374 лв./BGN
Проект: ЕТ Стефка Иванова 2000 виж доставчиците
ЕТ"Стефка Иванова-2000"
СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ
ЕИК ID: 123546792
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180615
ЕТ"Стефка Иванова-2000" СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Искрица 6293 СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ СТЕФКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА 688B3939B262[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 STEFKA IVANOVA - 2000 123546792(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ...
ЕТ"Стефка Иванова-2000" СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Искрица 6293 СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 ЕТ СТЕФКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА 688B3939B262[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ИВАНОВА - 2000 STEFKA IVANOVA - 2000 123546792(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 170 123 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 049 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 049 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
ЕТ"ЧАВДАР ЖОРОВ-87"
ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ
ЕИК ID: 123751320
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 358262
ЕТ"ЧАВДАР ЖОРОВ-87" ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Обручище 6290 ул.ПЛИСКА 24 ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ ЧАВДАР ЖОРОВ ЖЕКОВ 80EA237AC827[..](ДФЗ|ТР)
ЖОРО ЧЕРНЕВ ЖЕКОВ CC4A04FC6B90[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 CHAVDAR ZHOROV - 87 123751320(ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД ...
ЕТ"ЧАВДАР ЖОРОВ-87" ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Обручище 6290 ул.ПЛИСКА 24 ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 ЕТ ЧАВДАР ЖОРОВ ЖЕКОВ 80EA237AC827[..](ДФЗ|ТР)
ЖОРО ЧЕРНЕВ ЖЕКОВ CC4A04FC6B90[..](ДФЗ|ТР)
ЧАВДАР ЖОРОВ - 87 CHAVDAR ZHOROV - 87 123751320(ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D206[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B23241[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A[..](ДФЗ|ТР)
ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B749326[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D39[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B[..](ДФЗ|ТР)
ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C843[..](ДФЗ|ТР)
ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 164 057 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 82 028 лв./BGN
Изплатени / Payed: 82 028 лв./BGN
Проект: Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на процесите в животновъдството допринасящи за околната среда от замърсяване виж доставчиците
Агроекип-М ООД
АГРОЕКИП - М ООД
ЕИК ID: 104545846
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 183239
Агроекип-М ООД АГРОЕКИП - М ООД АГРОЕКИП - М АГРОЕКИП - М ООД БЪЛГАРИЯ с. Мерданя 5147 АГРОЕКИП - М ООД ПЕНКА ТОДОРОВА АРМЕНЧЕВА D16CA832CBB8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АРМЕНЧЕВ 3C31E65557DC[..](ДФЗ|ТР)
Йордан Костадинов Арменчев 17561977EE8E[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЕКИП - М ...
Агроекип-М ООД АГРОЕКИП - М ООД АГРОЕКИП - М АГРОЕКИП - М ООД БЪЛГАРИЯ с. Мерданя 5147 АГРОЕКИП - М ООД ПЕНКА ТОДОРОВА АРМЕНЧЕВА D16CA832CBB8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АРМЕНЧЕВ 3C31E65557DC[..](ДФЗ|ТР)
Йордан Костадинов Арменчев 17561977EE8E[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЕКИП - М AGROEKIP - M 104545846(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 154 450 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 61 780 лв./BGN
Изплатени / Payed: 61 780 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника виж доставчиците
ЕТ"ГЕОРГИ ТРОЕВ"
ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ
ЕИК ID: 123060018
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180599
ЕТ"ГЕОРГИ ТРОЕВ" ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ ГЕОРГИ ТРОЕВ ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Братя Даскалови 6250 СЕПТЕМВРИЙЦИ 31 ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТРОЕВ 7E462DCCFD8E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТРОЕВ GEORGI TROEV 123060018(ДФЗ|ТР)
ЕТ"ГЕОРГИ ТРОЕВ" ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ ГЕОРГИ ТРОЕВ ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Братя Даскалови 6250 СЕПТЕМВРИЙЦИ 31 ГЕОРГИ ТРОЕВ ЕТ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТРОЕВ 7E462DCCFD8E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТРОЕВ GEORGI TROEV 123060018(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 150 185 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 75 092 лв./BGN
Изплатени / Payed: 73 823 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на земеделската техника на "Граово-Грейн" ООД" виж доставчиците
ГРАОВО - ГРЕЙН ООД
ГРАОВО-ГРЕЙН ООД
ЕИК ID: 113564639
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184192
ГРАОВО - ГРЕЙН ООД ГРАОВО-ГРЕЙН ООД ГРАОВО-ГРЕЙН ГРАОВО-ГРЕЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ул. 9-ти Септември 8 ГРАОВО-ГРЕЙН ООД РОСЕН СЛАВЧОВ ОГНЯНОВ 5DB9FEE5A1C2[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ОГНЯНОВ A9EC6AB1AA85[..](ДФЗ|ТР)
ГРАОВО-ГРЕЙН GRAOVO-GREYN 113564639(ДФЗ|ТР)
ДЖИ-ТРАК ДЖИ-ТРАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико ...
ГРАОВО - ГРЕЙН ООД ГРАОВО-ГРЕЙН ООД ГРАОВО-ГРЕЙН ГРАОВО-ГРЕЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ул. 9-ти Септември 8 ГРАОВО-ГРЕЙН ООД РОСЕН СЛАВЧОВ ОГНЯНОВ 5DB9FEE5A1C2[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ОГНЯНОВ A9EC6AB1AA85[..](ДФЗ|ТР)
ГРАОВО-ГРЕЙН GRAOVO-GREYN 113564639(ДФЗ|ТР)
ДЖИ-ТРАК ДЖИ-ТРАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.БЯЛА БОНА 3 А ДЖИ-ТРАК ЕООД ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ВЕСЕЛИНОВ FF3A7B0FE807[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ДЕЧКОВ СТАЙКОВ AC5D36C8726D[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ-ТРАК DZHI-TRAK 200743852(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B330[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0BCDB3A07C68[..](ДФЗ|ТР)
РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ANIMEKS 118556888(ДФЗ|ТР)
БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 - - - - - БИМКО ЕООД ДЖЕМАЛ ИБРАХИМ ХЮСЕИН 1DCE69DD42F7[..](ДФЗ|ТР)
БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 БИМКО BIMKO 101715841(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 149 738 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 74 869 лв./BGN
Изплатени / Payed: 74 869 лв./BGN
Проект: Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция виж доставчиците
Турхан Риза

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Турхан Риза
Турхан Риза
Одобрени разходи / Approved expenses: 149 601 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 840 лв./BGN
Изплатени / Payed: 59 840 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор CLAAS AXOS 340; сеялка за слети култури Gaspardo, модел Nina 400, плуг MAAS 3x14; плуг MAAS 4x14; селскостопанко ремарке Ремел ;модел PC 14 виж доставчиците
" АГРОТРЕЙД " ЕООД
АГРОТРЕЙД ЕООД
ЕИК ID: 128590472
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181433
" АГРОТРЕЙД " ЕООД АГРОТРЕЙД ЕООД АГРОТРЕЙД АГРОТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 7 АГРОТРЕЙД ЕООД АТАНАС ПЕНЧЕВ АТАНАСОВ AEC69205A8AA[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20 АГРОТРЕЙД AGROTREYD 128590472(ДФЗ|ТР)
СИМПА АГРИ СИМПА АГРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 11 СИМПА АГРИ ЕООД ПЕТЯ СТОЯНОВА ...
" АГРОТРЕЙД " ЕООД АГРОТРЕЙД ЕООД АГРОТРЕЙД АГРОТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 7 АГРОТРЕЙД ЕООД АТАНАС ПЕНЧЕВ АТАНАСОВ AEC69205A8AA[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20 АГРОТРЕЙД AGROTREYD 128590472(ДФЗ|ТР)
СИМПА АГРИ СИМПА АГРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 11 СИМПА АГРИ ЕООД ПЕТЯ СТОЯНОВА МАРОВА A2D573FD2102[..](ДФЗ|ТР)
СИМПА АГРИ SIMPA AGRI 128614852(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ИНДУСТРИАЛЕН ПЕРЛА АД БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД 121531884(ДФЗ|ТР)
ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ B4EF532BD4A8[..](ДФЗ|ТР)
КОТРОН ЕООД 121468494(ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ 8BFE72A152A8[..](ДФЗ|ТР)
ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД 119076422(ДФЗ|ТР)
ВИ-ВЕСТА ИНВЕСТ АД 831461633(ДФЗ|ТР)
ВЕСТ ТВ /ВТВ/ ЕАД 200674467(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА АД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН ВЕСТ ТВ /ВТВ/ АД 200674467(ДФЗ|ТР)
„СЪНЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД 201240961(ДФЗ|ТР)
ПЕРЛА PERLA 119029248(ДФЗ|ТР)
ДЕНЕВ ДЕНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 35 ДЕНЕВ ЕООД ДЕНЮ ПЕТРОВ ДЕНЕВ 2630520C0FD3[..](ДФЗ|ТР)
ДЕНЕВ DENEV 118583312(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 144 740 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 896 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 896 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО виж доставчиците
АНТОНИЯ МИНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
АНТОНИЯ МИНОВА
АНТОНИЯ МИНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 141 613 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 807 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 807 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за кравеферма и изграждане на торохранилище виж доставчиците
"АГРОМИЛК-ОРЛИНЦИ"ООД
АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД
ЕИК ID: 147099392
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 183030
"АГРОМИЛК-ОРЛИНЦИ"ООД АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Орлинци 8325 АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД КЪНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ A84F22224B54[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО РУСЕВ ВАСИЛЕВ 333D37F0CCE9[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ AGROMILK - ORLINTSI 147099392(ДФЗ|ТР)
"АГРОМИЛК-ОРЛИНЦИ"ООД АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Орлинци 8325 АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ ООД КЪНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ A84F22224B54[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО РУСЕВ ВАСИЛЕВ 333D37F0CCE9[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМИЛК - ОРЛИНЦИ AGROMILK - ORLINTSI 147099392(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 140 102 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 051 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 051 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника и оборудване виж доставчиците
Красимир Пенчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Красимир Пенчев
Красимир Пенчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 136 895 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 60 919 лв./BGN
Изплатени / Payed: 60 919 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
Александър Сивенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Александър Сивенов
Александър Сивенов
Одобрени разходи / Approved expenses: 136 780 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 390 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 390 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Агростарт груп " ЕООД
АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 128596429
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180940
"Агростарт груп " ЕООД АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД АГРОСТАРТ ГРУП АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. ЯНИЦА 2 А АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДУКОВА BB19DAAA93D3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОСТАРТ ГРУП AGROSTART GRUP 128596429(ДФЗ|ТР)
"Агростарт груп " ЕООД АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД АГРОСТАРТ ГРУП АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елхово 8700 ул. ЯНИЦА 2 А АГРОСТАРТ ГРУП ЕООД МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДУКОВА BB19DAAA93D3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОСТАРТ ГРУП AGROSTART GRUP 128596429(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 136 273 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 54 509 лв./BGN
Изплатени / Payed: 54 509 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника и оборудване виж доставчиците
Галина Пейчева-Митева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Галина Пейчева-Митева
Галина Пейчева-Митева
Одобрени разходи / Approved expenses: 135 143 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 67 571 лв./BGN
Изплатени / Payed: 67 571 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за кравеферма" виж доставчиците
Ангел Ангелов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Ангел Ангелов
Ангел Ангелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 135 012 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 81 007 лв./BGN
Изплатени / Payed: 81 007 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на цех за преработка на 500 л.мляко собствено производство в кисело мляко и сирене виж доставчиците
Тодор Господинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Тодор Господинов
Тодор Господинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 134 365 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 53 746 лв./BGN
Изплатени / Payed: 53 156 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Кръстанчо Кръстанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Кръстанчо Кръстанов
Кръстанчо Кръстанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 131 592 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 796 лв./BGN
Изплатени / Payed: 65 796 лв./BGN
Проект: "Модернизация на ферма в с. Еленово, общ. Попово" виж доставчиците
ЕТ "Добруджа-97-Станчо Станев"
ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ
ЕИК ID: 116024438
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181615
ЕТ "Добруджа-97-Станчо Станев" ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 В ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНЕВ 41E7AEE96DB6[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Еленово 7837 ул. Г. ДИМИТРОВ 7 ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ...
ЕТ "Добруджа-97-Станчо Станев" ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 В ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНЕВ 41E7AEE96DB6[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Еленово 7837 ул. Г. ДИМИТРОВ 7 ДОБРУДЖА-97 - СТАНЧО СТАНЕВ DOBRUDZHA-97 - STANCHO STANEV 116024438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 126 250 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 50 500 лв./BGN
Изплатени / Payed: 50 500 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор виж доставчиците
"Агротайм" EООД
АГРОТАЙМ ООД
ЕИК ID: 040033442
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 4360
"Агротайм" EООД АГРОТАЙМ ООД АГРОТАЙМ АГРОТАЙМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 63 АГРОТАЙМ ООД ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ FF9CBD499C00[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ 4F129F67576E[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ТЕОДОРОВ ИВАНОВ 715A5AFE6DC1[..](ДФЗ|ТР)
ДОНА НАЧОВА ИВАНОВА ...
"Агротайм" EООД АГРОТАЙМ ООД АГРОТАЙМ АГРОТАЙМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 63 АГРОТАЙМ ООД ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ FF9CBD499C00[..](ДФЗ|ТР)
ТЕОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ 4F129F67576E[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ТЕОДОРОВ ИВАНОВ 715A5AFE6DC1[..](ДФЗ|ТР)
ДОНА НАЧОВА ИВАНОВА 447B594E42B8[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТАЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 63 АГРОТАЙМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Узунджовска 13 АГРОТАЙМ ЕООД АГРОТАЙМ AGROTAYM 040033442(ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316(ДФЗ|ТР)
АГРО КОНСТРУКШАН АГРО КОНСТРУКШАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. БАЧО КИРО 2 АГРО КОНСТРУКШАН ООД ИСКРЕН СВИЛЕНОВ СЪБЕВ 5FF17A9B35D0[..](ДФЗ|ТР)
НАГЛИС КАСПАРС 3E8E4038ED36[..](ДФЗ|ТР)
АГРО КОНСТРУКШАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 56 Б АГРО КОНСТРУКШАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 56 Б АГРО КОНСТРУКШАН AGRO KONSTRUKSHAN 201465958(ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-АРТ СТРОЙ-АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ДОБРУДЖА 11 СТРОЙ-АРТ ООД ВЕНИСЛАВ КУЛЕВ КУЛЕВ 926E80E6491D[..](ДФЗ|ТР)
ЗАГОРКА ТРАЙКОВА МЛАДЕНОВА 9A17A3FD244E[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра ул. ДОБРУДЖА 16 НИКОЛАЙ БОГДАНОВ НИКОЛОВ F4EE7BA2FF4F[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА 3A71987DFDB6[..](ДФЗ|ТР)
ВЕН - РОС ООД 200630969(ДФЗ|ТР)
ВЕН - РОС 200630969(ДФЗ|ТР)
ВЕНЕЛИН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ 2847A6192E63[..](ДФЗ|ТР)
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413(ДФЗ|ТР)
СТРОЙ-АРТ STROY-ART 118043946(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 987 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 995 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 995 лв./BGN
Проект: "Изграждане на навес към съществуваща постройка в имот № 052012 - Стопански двор" виж доставчиците
ЗК "Зора-95"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К
ЕИК ID: 834005554
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184527
ЗК "Зора-95" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К БЪЛГАРИЯ с. Малка Смолница 9386 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ AFDC3CE82176[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 004573C8364E[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ЗАРЕВ ДЕМИРОВ ...
ЗК "Зора-95" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К БЪЛГАРИЯ с. Малка Смолница 9386 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 К ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ AFDC3CE82176[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 004573C8364E[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ЗАРЕВ ДЕМИРОВ 2FB0104B353F[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕКО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ DDCF575D4602[..](ДФЗ|ТР)
ЕФТИМ САВОВ СЛАВОВ 86B50DB408DA[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ C637073F3F07[..](ДФЗ|ТР)
МИЛАНКА ЙОРДАНОВА СТОЕВА 534096C95F24[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКА КОСТАДИНОВА ИГНАТОВА 930617D14A9B[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СОТИРОВ ТАСОВ 15132FE400B8[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 13EA266482A1[..](ДФЗ|ТР)
ЯНАКИ СЛАВОВ РАДЕВ 7A8A097AA5EA[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДКА МИНЧЕВА ВЪЛЧАНОВА 7C73DCA6EB51[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА F4AE5C51CD49[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 42AF8177C9FF[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ТОДОРОВ КОЛЕВ 5DAB3D4A9C90[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАСКА ЕНЕВА БОЖИЛОВА 817A249152A3[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E2A7E86D41E1[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-95 ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZORA-95 834005554(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 964 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 986 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 986 лв./BGN
Проект: "Модернизация на млекодобивно стопанство" виж доставчиците
Левент Юмер

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Левент Юмер
Левент Юмер
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 941 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 56 757 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 757 лв./BGN
Проект: "Изграждане на склад за временно съхранение на селскостопанска продукция" виж доставчиците
ПЕТКО ИГНАТОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
ПЕТКО ИГНАТОВ
ПЕТКО ИГНАТОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 119 898 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 949 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 524 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за оползотворяване на оборски тор виж доставчиците
ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем"
ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ
ЕИК ID: 826015113
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181657
ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем" ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Старо селище 7447 ул. ХРИСТО БОТЕВ 7 ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ МЕХМЕД МУХАРЕМ МЕХМЕД EC5B396D71FA[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ LEYBER - MEHMED MUHAREM 826015113(ДФЗ|ТР)
МИКЕНА ОДИТИНГ МИКЕНА ОДИТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ...
ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем" ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Старо селище 7447 ул. ХРИСТО БОТЕВ 7 ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ ЕТ МЕХМЕД МУХАРЕМ МЕХМЕД EC5B396D71FA[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ LEYBER - MEHMED MUHAREM 826015113(ДФЗ|ТР)
МИКЕНА ОДИТИНГ МИКЕНА ОДИТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул.Стефан Караджа 20 А МИКЕНА ОДИТИНГ ООД НИКОЛИНКА МАРИНОВА ТОМОВА 22B1D1BA4B18[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОМОВ A406301B61A8[..](ДФЗ|ТР)
МИКЕНА ОДИТИНГ MIKENA ODITING 200105583(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D66[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B82[..](ДФЗ|ТР)
АГРОИН AGROIN 123657814(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
ФИАММА ФИАММА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРСКИ ВОЙН 3 ФИАММА ЕООД ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА 9D2BC566E360[..](ДФЗ|ТР)
ФИАММА FIAMMA 123742620(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 118 524 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 262 лв./BGN
Изплатени / Payed: 59 262 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ BOBCAT - TL470 виж доставчиците
КПК "Доверие - Козаревец"
КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К
ЕИК ID: 814161352
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 183237
КПК "Доверие - Козаревец" КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К БЪЛГАРИЯ с. Козаревец 5148 ул.Васил Левски 73 КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К ГЕОРГИНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА 40657BD479F6[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ...
КПК "Доверие - Козаревец" КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К БЪЛГАРИЯ с. Козаревец 5148 ул.Васил Левски 73 КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К ГЕОРГИНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА 40657BD479F6[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР БЛАГОЕВ ХРИСТОВ DA5B29540850[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ДЕНЕВ МИНЧЕВ 9FD3E2370930[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЮ ПЕНЧЕВ ЗЛАТЕВ 7CFA4E8FFFC5[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФЧО ПЕТРОВ ТОДОРОВ 5DE7D443C26C[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНЮ ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ 65EFEADBDCF9[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЬО ДИМОВ КОЛЕВ 44B5C6DF024D[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКО НИКОЛОВ РАЙКОВ EFDD1962EAB8[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЮ ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ CA7DBDDB565C[..](ДФЗ|ТР)
КИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 64EF500C6229[..](ДФЗ|ТР)
Георги Емилчев Николов 6B2D430158EF[..](ДФЗ|ТР)
Йорданка Денева Арсова 1A729C06BBDC[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ 6F5A16651C07[..](ДФЗ|ТР)
КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ К БЪЛГАРИЯ с. Козаревец 5148 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 73 ПЕТРАНА КОЛЕВА ПАВЛОВА 59D95A7EE7EF[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ 0C60F7C3C43B[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА 8D9ED3C5CD77[..](ДФЗ|ТР)
КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ-КОЗАРЕВЕЦ KREDITNO-PROIZVODSTVENA KOOPERATSIYA DOVERIE-KOZAREVETS 814161352(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 115 139 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 056 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 056 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство на ООД "Агротренд" чрез закупуване на телескопичен товарач виж доставчиците
"АГРОТРЕНД" ООД
АГРОТРЕНД ООД
ЕИК ID: 125581315
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 353978
"АГРОТРЕНД" ООД АГРОТРЕНД ООД АГРОТРЕНД АГРОТРЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 94 АГРОТРЕНД ООД ГЕНАДИ ДЕЧЕВ ГАНЕВ 1AD79DAFBF43[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН МАРЧЕВ ЙОРГОВ BE28BC3DCF0B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРЕНД AGROTREND 125581315(ДФЗ|ТР)
"АГРОТРЕНД" ООД АГРОТРЕНД ООД АГРОТРЕНД АГРОТРЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 94 АГРОТРЕНД ООД ГЕНАДИ ДЕЧЕВ ГАНЕВ 1AD79DAFBF43[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН МАРЧЕВ ЙОРГОВ BE28BC3DCF0B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРЕНД AGROTREND 125581315(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 115 094 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 038 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 038 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА виж доставчиците
Марин Клинков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Марин Клинков
Марин Клинков
Одобрени разходи / Approved expenses: 114 367 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 747 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 747 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЗПК "Обединение"
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К
ЕИК ID: 826039064
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181651
ЗПК "Обединение" ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К БЪЛГАРИЯ с. Конево 7400 ул. БАБА ПАРАШКЕВА 1 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К ВЪЛЮ ГЕОРГИЕВ БАНКОВ 61B36C695C2B[..](ДФЗ|ТР)
МУСТАФА АХМЕД МЕХМЕД ...
ЗПК "Обединение" ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К БЪЛГАРИЯ с. Конево 7400 ул. БАБА ПАРАШКЕВА 1 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ К ВЪЛЮ ГЕОРГИЕВ БАНКОВ 61B36C695C2B[..](ДФЗ|ТР)
МУСТАФА АХМЕД МЕХМЕД 3581FD1503D7[..](ДФЗ|ТР)
БЛАГОЙ ПЕТРОВ КЕХАЙОВ BB4278A095BF[..](ДФЗ|ТР)
МЕТИН МЕХМЕДАЛИ ХАМДИ 64592A636318[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 216D944560FD[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ БРАТАНОВ F1060106671C[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН РАДЕВ ВАСИЛЕВ 2817C0DF5E97[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМАЛ ХАСАН РЕДЖЕБ 78A424E5BAFD[..](ДФЗ|ТР)
МИНЧО ГРОЗЕВ МАНЧЕВ 5CB8A6B1B025[..](ДФЗ|ТР)
БЛАГОЙ НИКОЛОВ БЛАГОЕВ 060D09810964[..](ДФЗ|ТР)
ХАСАН РЕДЖЕБ ОСМАН 6ACE16B5E8D2[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН КОЛЕВ ЦОНЕВ BB8BEE9EEE89[..](ДФЗ|ТР)
КЪНЮ СТОЯНОВ КЪНЕВ 569280705D1C[..](ДФЗ|ТР)
СТОЙКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ E3BD01ECBB7D[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА АТАНАСОВА СТОЯНОВА 16D1303DEC9B[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ ZEMEDELSKA PROIZVODSTVENA KOOPERATSIYA OBEDINENIE 826039064(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 112 376 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 950 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 950 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
ЗК " ВЪЗХОД - 94"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К
ЕИК ID: 835029464
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184079
ЗК " ВЪЗХОД - 94" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К БЪЛГАРИЯ с. Осиково 7862 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К ИВАН СТАЙКОВ РАЛЕВ 09159362B886[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛЬО БЕЛЧЕВ ЙОРГОВ AC2F99ED2F05[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН НЕДЕВ СТЕФАНОВ ...
ЗК " ВЪЗХОД - 94" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К БЪЛГАРИЯ с. Осиково 7862 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 К ИВАН СТАЙКОВ РАЛЕВ 09159362B886[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛЬО БЕЛЧЕВ ЙОРГОВ AC2F99ED2F05[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН НЕДЕВ СТЕФАНОВ 95E584E691BA[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО КЪНЧЕВ ПЕТКОВ 633A79C6167D[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИКА МИТЕВА ИЛКОВА 1F62E6739A6E[..](ДФЗ|ТР)
ИРИНА СТАНЧЕВА МИТЕВА F97E3D506158[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ГЕНЕВ СЪБКОВ 5CEED1D479CB[..](ДФЗ|ТР)
РУСИ ИВАНОВ РУСЕВ AE5FFF373213[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРИНА ГЕНЕВА КОЛЕВА 3AF68885D115[..](ДФЗ|ТР)
СТАНЧО ХРИСТОВ РАЙКОВ 91EF92C7F6BD[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ГРОЗДАНОВ ГРОЗДАНОВ C222257980C1[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ 07F0958C0DA6[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНЧО СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ EF73D125D0D4[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ 51598E05DF8D[..](ДФЗ|ТР)
СТАНЮ СТЕФАНОВ СТАНЕВ B438BC6F2BC5[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТКА КОЛЕВА СЪБКОВА 485F5329F7AD[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗХОД-94 ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA VAZHOD-94 835029464(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 111 100 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 440 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 440 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
Димитър Тодоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Димитър Тодоров
Димитър Тодоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 110 616 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 247 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 247 лв./BGN
Проект: Изграждане на навес за първична преработка и съхранение на селскостопанска продукция. виж доставчиците
ЕТ " Милър - Милко Милков ''
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ
ЕИК ID: 838122742
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181499
ЕТ " Милър - Милко Милков '' МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 кв. ЗЛАТЕН РОГ 32 А МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛКО ДИНКОВ МИЛКОВ E2FE89E90DB4[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ 37 Б МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 8647 СТОПАНСКИ ДВОР МИЛЪР ...
ЕТ " Милър - Милко Милков '' МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 кв. ЗЛАТЕН РОГ 32 А МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛКО ДИНКОВ МИЛКОВ E2FE89E90DB4[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ 37 Б МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 8647 СТОПАНСКИ ДВОР МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ MILAR - MILKO MILKOV 838122742(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНАИМПЕКС АД 831640426(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C50336[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД 103044907(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ AGROMASHINA - SOFIYA 131309501(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 108 948 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 43 579 лв./BGN
Изплатени / Payed: 43 579 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЗК "НАПРЕДЪК"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
ЕИК ID: 835011402
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180790
ЗК "НАПРЕДЪК" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Светлен 7877 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СТЕФАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА FFA3D54B8268[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 180428B67274[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ ...
ЗК "НАПРЕДЪК" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Светлен 7877 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СТЕФАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА FFA3D54B8268[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 180428B67274[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ C24432E8ADE0[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ПЕТКОВА НИКОЛОВА 562BA4B005F2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСКО КИРОВ ПАСКАЛЕВ 1A5D5CF45E71[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН СЛАВОВ ДИМОВ C54531865E98[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА КОЛЕВА БОРОВА 4F8B3255B4D3[..](ДФЗ|ТР)
ДИМО ТОДОРОВ ИВАНОВ 02E07A7149B3[..](ДФЗ|ТР)
КИРЧО ЕНЧЕВ ПЕТРОВ 786D1FA454CE[..](ДФЗ|ТР)
СТАМЕН ТОНЧЕВ СТАМАТЕВ 07A1340B3DA5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ 99DBEB4022B9[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ 4CC5327F9A6A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 5FBC5D447210[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 8DC4F6F92BE0[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЕВ ИВАНОВ DEE240C62D08[..](ДФЗ|ТР)
БОГОМИЛ СТЕФАНОВ БОГДАНОВ A87F265A433F[..](ДФЗ|ТР)
МИТКА АНГЕЛОВА МАНОЛОВА 4F5E291EE617[..](ДФЗ|ТР)
ТОШКО АТАНАСОВ ТРИФОНОВ 36C00A2FAB23[..](ДФЗ|ТР)
НЕДКО ДИМИТРОВ НЕДЕВ 51953A5DDEFC[..](ДФЗ|ТР)
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ 764433465377[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АТАНАСОВ СТОЕВ 21D7BD52CEA6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ DD6607B73464[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР РАДЕВ ИЛИЕВ 4690D3FE17C8[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA NAPREDAK 835011402(ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ МЕТАРЕМ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул. ИЛИЯ ЗЛАТЕВ 40 МЕТАРЕМ ЕАД ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ACC809247D6D[..](ДФЗ|ТР)
ДОНЧО ПЕНЧЕВ ДОНЧЕВ B01D1D0B2F20[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН МАРИНОВ РАЧЕВ 3F6C6ABC6878[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ АНТОНОВ 6A132435C8D0[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИЧЕВ 71061778CF82[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ - 98 104067727(ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ПЕТРОВА ИЛАРИОНОВА 7B69E60FBA86[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ METAREM 104013940(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 107 060 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 42 824 лв./BGN
Изплатени / Payed: 42 824 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
ЗК"ОРЛОВА МОГИЛА"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К
ЕИК ID: 834019015
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 182647
ЗК"ОРЛОВА МОГИЛА" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К БЪЛГАРИЯ с. Орлова могила 9359 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТОВ CBA4367B8ADF[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 0D0BCC11B458[..](ДФЗ|ТР)
КОЛЮ ИВАНОВ КОЛЕВ ...
ЗК"ОРЛОВА МОГИЛА" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К БЪЛГАРИЯ с. Орлова могила 9359 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА К ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТОВ CBA4367B8ADF[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 0D0BCC11B458[..](ДФЗ|ТР)
КОЛЮ ИВАНОВ КОЛЕВ 4ACDCD6DC80F[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ МИХАЛЕВ D92130CEE761[..](ДФЗ|ТР)
ЕВДОКИЯ ДЕСИСЛАВОВА АТАНАСОВА 2C5B495050C8[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ЯНКОВ 56ACB8FC8381[..](ДФЗ|ТР)
ДОНЧО СТОИЛОВ ДОНЧЕВ 33FAC4860118[..](ДФЗ|ТР)
КОЛЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ 0D920F24E935[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА АНДРЕЕВ НИКОЛОВ 7138E63A74E9[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН ЙОСИФОВ НИКОЛОВ 958354D4142A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР КОЛЕВ АНДРЕЕВ C41B2FAE83AA[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН КОЛЕВ ДИМИТРОВ 3B698325650F[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН СТЕФАНОВ ГРАНИЧАРСКИ A6F0ED3B0F8E[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ ГЕОРГИЕВ 1F262A837154[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛКО ЙОРДАНОВ ВЪЛКОВ 8B0078C3859C[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ЛАЗАРОВ МАНЕВ 5317EADB74DD[..](ДФЗ|ТР)
СТОИЛКА ДИМИТРОВА ГАВРАИЛОВА EB9CE6B87387[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ B9DE35EF838C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ДИМИТРОВ ИВАНОВ 8666983E5CAC[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ХРИСТОВ МАРГАРИТОВ B6854E207305[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН КИРОВ СТОЯНОВ ADBE0FECBD75[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОРЛОВА МОГИЛА ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ORLOVA MOGILA 834019015(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 104 463 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 41 785 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 785 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство на "Елена Груп" ЕООД чрез закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД
ЕЛЕНА ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 125540222
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180767
"ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕЛЕНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул.ЦАР КРУМ 13 ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ CD0E98A05597[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ A56124C34E85[..](ДФЗ|ТР)
РУСАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ 1C6A7581848B[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГРУП ЕАД ...
"ЕЛЕНА ГРУП" ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ЕЛЕНА ГРУП ЕЛЕНА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул.ЦАР КРУМ 13 ЕЛЕНА ГРУП ЕООД ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ CD0E98A05597[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ A56124C34E85[..](ДФЗ|ТР)
РУСАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ 1C6A7581848B[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГРУП ЕАД 175340415(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ГРУП ELENA GRUP 125540222(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. „Бузлуджа“ 29 ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AE[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ 16C81B38B351[..](ДФЗ|ТР)
„ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП“ ООД 175281886(ДФЗ|ТР)
КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3[..](ДФЗ|ТР)
„ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД 175281886(ДФЗ|ТР)
ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО INTER KONSULT AGRO 203421608(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 104 030 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 972 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 972 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕТ "Луиджо Работов"
ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ
ЕИК ID: 040329046
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
ЕТ "Луиджо Работов" ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ ЛУИДЖО РАБОТОВ ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 Алеко Константинов 5 ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ Луиджо Иванов Работов 53120F70D07A[..](ДФЗ|ТР)
ЛУИДЖО РАБОТОВ LUIDZHO RABOTOV 040329046(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Луиджо Работов" ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ ЛУИДЖО РАБОТОВ ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 Алеко Константинов 5 ЛУИДЖО РАБОТОВ ЕТ Луиджо Иванов Работов 53120F70D07A[..](ДФЗ|ТР)
ЛУИДЖО РАБОТОВ LUIDZHO RABOTOV 040329046(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 103 929 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 41 572 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 388 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника - почвообработващ инвентар: дискова брана, тороразпръсквачка, сеялка за пролетни култури, пръскачка, валяци. Закупуване на специализиран софтуер: GPS навигация и агро карти виж доставчиците
"Лалковците" ЕООД
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД
ЕИК ID: 128606115
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180955
"Лалковците" ЕООД ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД ЛАЛКОВЦИТЕ ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лалково 8749 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9 ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БРАНИМИРА ПАВЛОВА ИВАНОВА 03A5630CC7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЛАЛКОВЦИ 128590892(ДФЗ|ТР)
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лалково 8749 ул. ХРИСТО БОТЕВ 3 ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ОДРИН 4 ЛАЛКОВЦИТЕ LALKOVTSITE 128606115(ДФЗ|ТР)
"Лалковците" ЕООД ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД ЛАЛКОВЦИТЕ ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лалково 8749 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9 ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БРАНИМИРА ПАВЛОВА ИВАНОВА 03A5630CC7D9[..](ДФЗ|ТР)
СДРУЖЕНИЕ ЛАЛКОВЦИ 128590892(ДФЗ|ТР)
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лалково 8749 ул. ХРИСТО БОТЕВ 3 ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ОДРИН 4 ЛАЛКОВЦИТЕ LALKOVTSITE 128606115(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 102 380 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 190 лв./BGN
Изплатени / Payed: 51 190 лв./BGN
Проект: "Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция" виж доставчиците
Живко Златев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Живко Златев
Живко Златев
Одобрени разходи / Approved expenses: 102 114 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 057 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 920 лв./BGN
Проект: технологична модернизация виж доставчиците
Младен Величков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Младен Величков
Младен Величков
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 870 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 935 лв./BGN
Изплатени / Payed: 49 935 лв./BGN
Проект: Реконструкция, надстройка и модернизация на съществуваща кравеферма за 30 бр. крави за мляко І етап в нерегулиран ПИ в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали виж доставчиците
Фахри Каймакам

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Фахри Каймакам
Фахри Каймакам
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 783 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 913 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 913 лв./BGN
Проект: Доставка на земеделска техника за обработка на почвата. виж доставчиците
ЗКПУ "КОЛАРОВО"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К
ЕИК ID: 836149324
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180830
ЗКПУ "КОЛАРОВО" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К БЪЛГАРИЯ с. Богомил 6460 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К ЕЛЕНКА ИВАНОВА ДИМОВА FB404F83954E[..](ДФЗ|ТР)
ЛАТКА КУНЕВА НЕДЯЛКОВА ...
ЗКПУ "КОЛАРОВО" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К БЪЛГАРИЯ с. Богомил 6460 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО К ЕЛЕНКА ИВАНОВА ДИМОВА FB404F83954E[..](ДФЗ|ТР)
ЛАТКА КУНЕВА НЕДЯЛКОВА 11C010EC80C3[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 30CF86C55142[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЬО ДИМИТРОВ ДИМОВ 6AB119EA3BD3[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНЮ ВЪЛЧЕВ ТЕНЕВ D332CC07451B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНЮ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ 145856225660[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ B01DB4D90CBF[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ 9C3852D4765D[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ЖЕЛЕВ ТОДОРОВ D38F73F739ED[..](ДФЗ|ТР)
ЛОЗЬО ГРУДЕВ ГРУДЕВ F8966AE855BA[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ДИМОВ ИЛЧЕВ 108D1B2787BE[..](ДФЗ|ТР)
КОЛЮ ВЪЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ D83B32F5A5F9[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 0CA10A761B3C[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО АНГЕЛОВ АРАБАДЖИЕВ 6915A18BC126[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - КОЛАРОВО ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI - KOLAROVO 836149324(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 99 211 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 605 лв./BGN
Изплатени / Payed: 49 605 лв./BGN
Проект: Модернизиране на стопанството на територията на МИГ-Кнежа виж доставчиците
ЕТ"Стаси-Т. Кутински"
СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ
ЕИК ID: 106029013
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180000
ЕТ"Стаси-Т. Кутински" СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 5 А 5 А СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул.Тодор Каблешков 5 А СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ Тодор Петров Кутински CF75425569ED[..](ДФЗ|ТР)
СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ STASI - TODOR KUTINSKI 106029013(ДФЗ|ТР)
...
ЕТ"Стаси-Т. Кутински" СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 5 А 5 А СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул.Тодор Каблешков 5 А СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ ЕТ Тодор Петров Кутински CF75425569ED[..](ДФЗ|ТР)
СТАСИ - ТОДОР КУТИНСКИ STASI - TODOR KUTINSKI 106029013(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 445 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 38 178 лв./BGN
Изплатени / Payed: 38 178 лв./BGN
Проект: Технологична модернизация на ЗП Андон Георгиев Георгиев виж доставчиците
Андон Георгиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Андон Георгиев
Андон Георгиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 120 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 072 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 072 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника, 121 виж доставчиците
Камен Каменов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Камен Каменов
Камен Каменов
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 111 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 38 044 лв./BGN
Изплатени / Payed: 38 044 лв./BGN
Проект: Закупуване на сеялка за слети култури Vaderstad, модел RD 400S виж доставчиците
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов ''
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ
ЕИК ID: 838187633
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181013
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов '' СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 5ACECF3E1621[..](ДФЗ|ТР)
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ STOZHER - STOYAN STOYANOV 838187633(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ...
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов '' СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 5ACECF3E1621[..](ДФЗ|ТР)
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ STOZHER - STOYAN STOYANOV 838187633(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 129 А МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА-ДРАГНЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 128 А ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, К-С БОКАР 35-ПАРТЕР ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ EVROBIZNES INVESTMANT 128565782(ДФЗ|ТР)
СИМПА СИМПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 59-63 Г СИМПА ЕООД СНЕЖАНКА ИЛИЕВА АНТОНОВА 01727CC0BD9C[..](ДФЗ|ТР)
СИМПА SIMPA 831807932(ДФЗ|ТР)
ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 Център за продажба и сервиз ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО ЕООД ДИМИТЪР СЪБКОВ СЪБКОВ A2A23CE9E90E[..](ДФЗ|ТР)
ДАРС-АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 Център за продажби и сервиз ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО DARS-AUTO 812171821(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1[..](ДФЗ|ТР)
СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
БУЛПЕН БУЛПЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК МУРА В БУЛПЕН ЕООД ЛЪЧЕЗАРА РАФАИЛОВА АТАНАСОВА F1E4F93A9FF9[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАРА - 91 ЛЪЧЕЗАРА - 91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Отец Паисий 3 ЛЪЧЕЗАРА - 91 ООД СЛАВИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 2CE241CB55B9[..](ДФЗ|ТР)
БУЛПЕН BULPEN 117042108(ДФЗ|ТР)
ДЖЕЛА - Н.Д. ДЖЕЛА - Н.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК ул. ВЕНЕРА 1 ДЖЕЛА - Н.Д. ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 79E5EF813C87[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕЛА - Н.Д. DZHELA - N.D. 123596464(ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7205 ОРЕЛ 21 Б ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД АРИФ АКБАШ CBA9B899AF70[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛЯ ХРИСТОВА РОСЕНОВА 763EE15F1093[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БУЗЛУДЖА 5 ИЛКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА 161EF035DD16[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ DZHEM MASHINA IMPORT-EKSPORT 116548273(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 88 990 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 596 лв./BGN
Изплатени / Payed: 35 596 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА виж доставчиците
Радина Маринчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Радина Маринчева
Радина Маринчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 84 840 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 42 420 лв./BGN
Изплатени / Payed: 42 420 лв./BGN
Проект: Покупка на трактор виж доставчиците
Димитър Попов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Димитър Попов
Димитър Попов
Одобрени разходи / Approved expenses: 82 700 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 33 080 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 080 лв./BGN
Проект: ЗКЧС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" виж доставчиците
ЗКЧС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К
ЕИК ID: 834024724
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 182659
ЗКЧС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К БЪЛГАРИЯ с. Смолница 9383 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К ИВАН КАЛЧЕВ ПЕТКОВ 22CFA9541209[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ ...
ЗКЧС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К БЪЛГАРИЯ с. Смолница 9383 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ К ИВАН КАЛЧЕВ ПЕТКОВ 22CFA9541209[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ 9CF30FC3FBF2[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАРИНОВ 5A752FEAF7CA[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТКОВ АТАНАСОВ 3429ED71C107[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 5DA3F006ED1C[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИНКА ГОСПОДИНОВА БОЙНОВА 73AFB065F042[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ E75677F2BAB2[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА 6D1610622896[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ 5BEA8AE88967[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ БАЙЧЕВ АНГЕЛОВ 0ECE23E87B01[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ДРУМЕВ СИВКОВ 5F2D993C8F4A[..](ДФЗ|ТР)
ГИНКА КОЛЕВА МИНКОВА D9991348CB9A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ДИМОВА ИЛИЕВА 42D8895B8047[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА 222156947E76[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН ДИМОВ ПЕТРОВ 08C1684AFBF3[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА ДОСЕВА 2CABFB9DC0D0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКО ГЕОРГИЕВ БУХЧЕВ E87CE7F5CC09[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ТОДОРОВ СТЕФАНОВ FB024190B992[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН ИВАНОВ ЯНАКИЕВ 2625F78E0EAC[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA NA CHASTNI STOPANI AL.STAMBOLIYSKI 834024724(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 82 212 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 32 885 лв./BGN
Изплатени / Payed: 32 885 лв./BGN
Проект: Закупуване за земеделска техника виж доставчиците
Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К
ЕИК ID: 826042886
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181656
Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К БЪЛГАРИЯ с. Средоселци 7433 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА 9D190A12E272[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ 6F58A8849E1A[..](ДФЗ|ТР)
РАМАДАН НАЗИФ СЮЛЮМАН ...
Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К БЪЛГАРИЯ с. Средоселци 7433 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА 9D190A12E272[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ 6F58A8849E1A[..](ДФЗ|ТР)
РАМАДАН НАЗИФ СЮЛЮМАН 4725CFFC7654[..](ДФЗ|ТР)
ШЮКРЮ РАФЕТ ХАККЪ A72A48165E19[..](ДФЗ|ТР)
РЕДЖЕБ АХМЕД РЕДЖЕБ 888FAC84BC71[..](ДФЗ|ТР)
ХАБИЛ РЕДЖЕБ КАМБЕР D73AF81DEC1B[..](ДФЗ|ТР)
ЦОНЮ ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ A4C0B6E7011A[..](ДФЗ|ТР)
СЕРДАН МЕХМЕД МУСТАФА 6E724F4A0AE4[..](ДФЗ|ТР)
АЙШЕГЮЛ ШЮКРЮ РАФЕТ 110C3F53581D[..](ДФЗ|ТР)
СЕБАТ СЕЛИМ ХАЛИД 0B33820D49C0[..](ДФЗ|ТР)
ШЕВКЪ НУРИ БЕЙТУЛА 4BC90B90DD53[..](ДФЗ|ТР)
ГЮРСЕЛ ВАИД ЗАИД A402614AF5FB[..](ДФЗ|ТР)
АЙШЕГЮЛ ШЮКРЮ ИБРАХИМ 110C3F53581D[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ 6F58A8849E1A[..](ДФЗ|ТР)
ЦОНЬО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ A4C0B6E7011A[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SVETLINA 826042886(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 79 878 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 951 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 951 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР NEW HOLLAND TD 5.95 виж доставчиците
ЗК"Съзнание"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К
ЕИК ID: 000339292
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181083
ЗК"Съзнание" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К БЪЛГАРИЯ с. Смилец 4531 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖАНГЪРОВ F65844A968B7[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ AE6494E710D8[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН НАЙДЕНОВ РАНЧЕВ ...
ЗК"Съзнание" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К БЪЛГАРИЯ с. Смилец 4531 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ К ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖАНГЪРОВ F65844A968B7[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ AE6494E710D8[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН НАЙДЕНОВ РАНЧЕВ 7AB292CB407D[..](ДФЗ|ТР)
РАДА КАРАМФИЛОВА ТОДОРИНОВА 7745771840B5[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МЪРХОВ 5E115ECD5B49[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ИЛИНОВ ПОПОВ B8F8FEEE081D[..](ДФЗ|ТР)
ПАНЧО ЦОНЧЕВ ГРЪБЛЕВ 0CFD061B4E23[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ДЕЛОВ МОСКОВ ADCD1B51B7F7[..](ДФЗ|ТР)
ЛАЗКА ПЕТКОВА ХРИСТОСКОВА 63239189F560[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДОНЧЕВ 6AA8FE7A26DB[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА МАТЕЕВА НЕТОВА 48FBE71FA79B[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР АТАНАСОВ ТОТКОВ E93B6AF7EC88[..](ДФЗ|ТР)
ЗАПРЯНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА 38B148A51183[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ДИНКОВ ПОРЯЗОВ D03E277AFFFF[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИНА АНГЕЛОВА НЕКЕЗОВА 38FAC1E68214[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛИШЕВ 5BEED5732972[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПОПОВ D8714F6FFF9D[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ СТОЯНОВА ДОНЧЕВА CA9115AC4C58[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА ПЕТКОВА СЕРТОВА A6CBDBCBA3EE[..](ДФЗ|ТР)
ДИНКО НИКОЛОВ ЙОВЧЕВ 4F6FFD7653A5[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ВЕЛЬОВ ПОПОВ 7AA8CFA5E1A1[..](ДФЗ|ТР)
РАДКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 68A589E77169[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛКА ЙОРДАНОВА РАНЧЕВА 4E3D729C141B[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SAZNANIE 000339292(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1[..](ДФЗ|ТР)
СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 129 А МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА-ДРАГНЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 128 А ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, К-С БОКАР 35-ПАРТЕР ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ EVROBIZNES INVESTMANT 128565782(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 78 225 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 290 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 290 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Вискови" ЕООД
ВИСКОВИ ЕООД
ЕИК ID: 116516489
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 183533
"Вискови" ЕООД ВИСКОВИ ЕООД ВИСКОВИ ВИСКОВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. 6-ти септември 10 ВИСКОВИ ЕООД БОРИСЛАВ АСЕНОВ ВИСКОВ C53D3A393C0C[..](ДФЗ|ТР)
ВИСКОВИ VISKOVI 116516489(ДФЗ|ТР)
"Вискови" ЕООД ВИСКОВИ ЕООД ВИСКОВИ ВИСКОВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. 6-ти септември 10 ВИСКОВИ ЕООД БОРИСЛАВ АСЕНОВ ВИСКОВ C53D3A393C0C[..](ДФЗ|ТР)
ВИСКОВИ VISKOVI 116516489(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 76 140 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 30 456 лв./BGN
Изплатени / Payed: 30 456 лв./BGN
Проект: Закупуване на прикачна пръскачка Bergam, Elios BDL 2700,Механична сеялка за слята повърхност AGRISEM ECOSEM 1500 MHDT виж доставчиците
Борис Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Борис Борисов
Борис Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 71 710 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 855 лв./BGN
Изплатени / Payed: 35 855 лв./BGN
Проект: ЕТ " Милър - Милко Милков '' виж доставчиците
ЕТ " Милър - Милко Милков ''
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ
ЕИК ID: 838122742
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181499
ЕТ " Милър - Милко Милков '' МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 кв. ЗЛАТЕН РОГ 32 А МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛКО ДИНКОВ МИЛКОВ E2FE89E90DB4[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ 37 Б МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 8647 СТОПАНСКИ ДВОР МИЛЪР ...
ЕТ " Милър - Милко Милков '' МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 кв. ЗЛАТЕН РОГ 32 А МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ МИЛКО ДИНКОВ МИЛКОВ E2FE89E90DB4[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ 37 Б МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 8647 СТОПАНСКИ ДВОР МИЛЪР - МИЛКО МИЛКОВ MILAR - MILKO MILKOV 838122742(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНАИМПЕКС АД 831640426(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C50336[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ЕООД 103044907(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА - СОФИЯ AGROMASHINA - SOFIYA 131309501(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 71 084 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 433 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 433 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
Венко Дечев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Венко Дечев
Венко Дечев
Одобрени разходи / Approved expenses: 70 808 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 323 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 323 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника - Трактор и култиватор" виж доставчиците
Мария Николова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Мария Николова
Мария Николова
Одобрени разходи / Approved expenses: 67 160 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 33 580 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 059 лв./BGN
Проект: Изграждане система за капково напояване на насаждения от череши и десертни лозя, покупка на пръскачка за борба с неприятели виж доставчиците
Димитър Попов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Димитър Попов
Димитър Попов
Одобрени разходи / Approved expenses: 64 662 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 30 639 лв./BGN
Изплатени / Payed: 30 639 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на стопанството чрез закупуване на нова земеделска техника" виж доставчиците
"Лин" ЕООД
ЛИН ООД
ЕИК ID: 126713314
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 353283
"Лин" ЕООД ЛИН ООД ЛИН ЛИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ. НЕДЮ МИЛКОВ 15 ЛИН ООД ДИНКО РУСЕВ ТОДОРОВ ADA11A19F5E1[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН ДИНКОВ РУСЕВ 8CFB17DFEA7B[..](ДФЗ|ТР)
АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ 115669037(ДФЗ|ТР)
ЛИН ЕООД ГАРАНТ ЕООД 126602246(ДФЗ|ТР)
ЛИН LIN 126713314(ДФЗ|ТР)
"Лин" ЕООД ЛИН ООД ЛИН ЛИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ. НЕДЮ МИЛКОВ 15 ЛИН ООД ДИНКО РУСЕВ ТОДОРОВ ADA11A19F5E1[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН ДИНКОВ РУСЕВ 8CFB17DFEA7B[..](ДФЗ|ТР)
АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ 115669037(ДФЗ|ТР)
ЛИН ЕООД ГАРАНТ ЕООД 126602246(ДФЗ|ТР)
ЛИН LIN 126713314(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 63 879 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 940 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 940 лв./BGN
Проект: "Закупуване на фуражен миксер за нуждите на стопанството" виж доставчиците
Георги Матански

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Георги Матански
Георги Матански
Одобрени разходи / Approved expenses: 61 210 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 24 484 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 484 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана земеделска техника" виж доставчиците
"Желев Агро" ЕООД
ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД
ЕИК ID: 103862384
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 184407
"Желев Агро" ЕООД ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД ЖЕЛЕВ АГРО ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНТОН НЕДЕЛЧЕВ 2 ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД ЖЕЛЮ РАЙКОВ ЖЕЛЕВ 045D857A93AE[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ботево 9159 ЖЕЛЕВ АГРО ZHELEV AGRO 103862384(ДФЗ|ТР)
"Желев Агро" ЕООД ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД ЖЕЛЕВ АГРО ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНТОН НЕДЕЛЧЕВ 2 ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД ЖЕЛЮ РАЙКОВ ЖЕЛЕВ 045D857A93AE[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЕВ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ботево 9159 ЖЕЛЕВ АГРО ZHELEV AGRO 103862384(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 59 900 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 23 960 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 960 лв./BGN
Проект: Инвесиции в развитие на печелившо земеделие виж доставчиците
Илмаз Хюсмен

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Илмаз Хюсмен
Илмаз Хюсмен
Одобрени разходи / Approved expenses: 57 865 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 933 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 933 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
Станимир Минчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Станимир Минчев
Станимир Минчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 55 310 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 27 655 лв./BGN
Изплатени / Payed: 27 655 лв./BGN
Проект: Оптимизиране на производствения процес в земеделското стопанство чрез закупуване на земеделска техника виж доставчиците
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 55 298 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 119 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 119 лв./BGN
Проект: Закупуване на челен товарач марка PRONAR модел LC-3 и навесен обръщателен плуг марка OVERUM модел CX 4975F виж доставчиците
Борис Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Борис Борисов
Борис Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 44 970 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 485 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 485 лв./BGN
Проект: Закупуване за земеделска техника виж доставчиците
Светла Димитрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Светла Димитрова
Светла Димитрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 44 844 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 938 лв./BGN
Изплатени / Payed: 17 938 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения-37 дка череши, 6 дка сливи, 14 дка десертни лозя виж доставчиците
СВЕТЛИНА КОЛЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
СВЕТЛИНА КОЛЕВА
СВЕТЛИНА КОЛЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 42 222 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 111 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 111 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандула" виж доставчиците
Симеон Ганев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Симеон Ганев
Симеон Ганев
Одобрени разходи / Approved expenses: 40 351 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 176 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 176 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К
ЕИК ID: 826042886
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181656
Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К БЪЛГАРИЯ с. Средоселци 7433 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА 9D190A12E272[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ 6F58A8849E1A[..](ДФЗ|ТР)
РАМАДАН НАЗИФ СЮЛЮМАН ...
Земеделска кооперация "Светлина" с.Средоселци ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К БЪЛГАРИЯ с. Средоселци 7433 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА К ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА 9D190A12E272[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ 6F58A8849E1A[..](ДФЗ|ТР)
РАМАДАН НАЗИФ СЮЛЮМАН 4725CFFC7654[..](ДФЗ|ТР)
ШЮКРЮ РАФЕТ ХАККЪ A72A48165E19[..](ДФЗ|ТР)
РЕДЖЕБ АХМЕД РЕДЖЕБ 888FAC84BC71[..](ДФЗ|ТР)
ХАБИЛ РЕДЖЕБ КАМБЕР D73AF81DEC1B[..](ДФЗ|ТР)
ЦОНЮ ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ A4C0B6E7011A[..](ДФЗ|ТР)
СЕРДАН МЕХМЕД МУСТАФА 6E724F4A0AE4[..](ДФЗ|ТР)
АЙШЕГЮЛ ШЮКРЮ РАФЕТ 110C3F53581D[..](ДФЗ|ТР)
СЕБАТ СЕЛИМ ХАЛИД 0B33820D49C0[..](ДФЗ|ТР)
ШЕВКЪ НУРИ БЕЙТУЛА 4BC90B90DD53[..](ДФЗ|ТР)
ГЮРСЕЛ ВАИД ЗАИД A402614AF5FB[..](ДФЗ|ТР)
АЙШЕГЮЛ ШЮКРЮ ИБРАХИМ 110C3F53581D[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ 6F58A8849E1A[..](ДФЗ|ТР)
ЦОНЬО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ A4C0B6E7011A[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SVETLINA 826042886(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 35 284 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 114 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Найден Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Найден Петров
Найден Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 34 003 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 001 лв./BGN
Изплатени / Payed: 17 001 лв./BGN
Проект: Закупуване на Дискова брана Диана 5м виж доставчиците
ЗПК "Тунджа"
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К
ЕИК ID: 838110793
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 181008
ЗПК "Тунджа" ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 22 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К ПЕНЧО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ 7D7C64E0CDA1[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА КИРОВА ЖЕЛЕВА ...
ЗПК "Тунджа" ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 22 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА К ПЕНЧО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ 7D7C64E0CDA1[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА КИРОВА ЖЕЛЕВА 0E8A1DE56518[..](ДФЗ|ТР)
ТОТКО КОЛЕВ ДИМОВ 7D72200C191A[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ДЖЕНКОВ ВАСИЛЕВ DD1F1DEF0656[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 927CB326FCD0[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ 62270ADA6F09[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ EB7B0A581B39[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДЕЛЕВ ХРИСТОВ D9C3FD6EDA69[..](ДФЗ|ТР)
КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ 035811A98C81[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 79E90AA386D0[..](ДФЗ|ТР)
ДИНЬО СТОЯНОВ ДИНЕВ 4BFA5BD1D8D6[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ 33B8B0F7921D[..](ДФЗ|ТР)
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ 77E5D0585961[..](ДФЗ|ТР)
ДИНЬО ГОСПОДИНОВ БОБЕВ 85EDBBC96AF9[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТУНДЖА ZEMEDELSKA PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA TUNDZHA 838110793(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 33 700 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 13 480 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 480 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопански прикачен инвентар виж доставчиците
Вълчо Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Вълчо Вълчев
Вълчо Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 30 906 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 12 362 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 442 лв./BGN
Проект: Закупуване на прикачна техника за обработка на земя. виж доставчиците
Орхан Етем

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Орхан Етем
Орхан Етем
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 593 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 756 лв./BGN
Изплатени / Payed: 17 756 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА виж доставчиците
ЗК "НАПРЕДЪК"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
ЕИК ID: 835011402
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180790
ЗК "НАПРЕДЪК" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Светлен 7877 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СТЕФАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА FFA3D54B8268[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 180428B67274[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ ...
ЗК "НАПРЕДЪК" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Светлен 7877 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СТЕФАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА FFA3D54B8268[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 180428B67274[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ C24432E8ADE0[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ПЕТКОВА НИКОЛОВА 562BA4B005F2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСКО КИРОВ ПАСКАЛЕВ 1A5D5CF45E71[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН СЛАВОВ ДИМОВ C54531865E98[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА КОЛЕВА БОРОВА 4F8B3255B4D3[..](ДФЗ|ТР)
ДИМО ТОДОРОВ ИВАНОВ 02E07A7149B3[..](ДФЗ|ТР)
КИРЧО ЕНЧЕВ ПЕТРОВ 786D1FA454CE[..](ДФЗ|ТР)
СТАМЕН ТОНЧЕВ СТАМАТЕВ 07A1340B3DA5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ 99DBEB4022B9[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ 4CC5327F9A6A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 5FBC5D447210[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 8DC4F6F92BE0[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЕВ ИВАНОВ DEE240C62D08[..](ДФЗ|ТР)
БОГОМИЛ СТЕФАНОВ БОГДАНОВ A87F265A433F[..](ДФЗ|ТР)
МИТКА АНГЕЛОВА МАНОЛОВА 4F5E291EE617[..](ДФЗ|ТР)
ТОШКО АТАНАСОВ ТРИФОНОВ 36C00A2FAB23[..](ДФЗ|ТР)
НЕДКО ДИМИТРОВ НЕДЕВ 51953A5DDEFC[..](ДФЗ|ТР)
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ 764433465377[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АТАНАСОВ СТОЕВ 21D7BD52CEA6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ DD6607B73464[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР РАДЕВ ИЛИЕВ 4690D3FE17C8[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA NAPREDAK 835011402(ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ МЕТАРЕМ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул. ИЛИЯ ЗЛАТЕВ 40 МЕТАРЕМ ЕАД ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ACC809247D6D[..](ДФЗ|ТР)
ДОНЧО ПЕНЧЕВ ДОНЧЕВ B01D1D0B2F20[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН МАРИНОВ РАЧЕВ 3F6C6ABC6878[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ АНТОНОВ 6A132435C8D0[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИЧЕВ 71061778CF82[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ - 98 104067727(ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ПЕТРОВА ИЛАРИОНОВА 7B69E60FBA86[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ METAREM 104013940(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 400 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 11 760 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 760 лв./BGN
Проект: Подобряване на конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЗП Борислав Янков чрез въвеждане на нови технологии виж доставчиците
Зихни Хюсмен

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Зихни Хюсмен
Зихни Хюсмен
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 054 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 13 022 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 022 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Ахмед Ахмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Ахмед Ахмед
Ахмед Ахмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 24 529 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 12 264 лв./BGN
Изплатени / Payed: 12 261 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Стожер-2008"ЕООД
СТОЖЕР - 2008 ЕООД
ЕИК ID: 200055290
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 357619
"Стожер-2008"ЕООД СТОЖЕР - 2008 ЕООД СТОЖЕР - 2008 СТОЖЕР - 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стожер 9350 УЛ. СЛАВЯНСКА 17 СТОЖЕР - 2008 ЕООД РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ 931EA1FDAF34[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ 65F12F5A3834[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯНКА ДИМОВА МАРКОВА ...
"Стожер-2008"ЕООД СТОЖЕР - 2008 ЕООД СТОЖЕР - 2008 СТОЖЕР - 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стожер 9350 УЛ. СЛАВЯНСКА 17 СТОЖЕР - 2008 ЕООД РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ 931EA1FDAF34[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ 65F12F5A3834[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯНКА ДИМОВА МАРКОВА DB9AC8B08BFF[..](ДФЗ|ТР)
СТОЖЕР - 2008 STOZHER - 2008 200055290(ДФЗ|ТР)
ХАН КАРДАМ ХАН КАРДАМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Генерал Тошево 9500 ул. ЯНТРА 1 ХАН КАРДАМ ООД МИЛЕН ПЕТРОВ КУМАНОВ A2C6167A9C23[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ 54741CE025E2[..](ДФЗ|ТР)
РУМЯНА ХРИСТОВА КУМАНОВА 8EB960ED0678[..](ДФЗ|ТР)
Янко Николов Стоянов 0A337C01A9F6[..](ДФЗ|ТР)
ХАН КАРДАМ HAN KARDAM 834025160(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 21 200 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 8 480 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 480 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на пчелното стопанство, чрез закупуване на пълно пчеларско оборудване" виж доставчиците
Теодор Пушкаров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Теодор Пушкаров
Теодор Пушкаров
Одобрени разходи / Approved expenses: 20 436 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 12 261 лв./BGN
Изплатени / Payed: 12 261 лв./BGN
Проект: Закупуване на прикачна техника за обработка на земя виж доставчиците
Орхан Етем

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Орхан Етем
Орхан Етем
Одобрени разходи / Approved expenses: 19 634 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 9 817 лв./BGN
Изплатени / Payed: 9 817 лв./BGN
Проект: Закупувану на редосеялка за окопни култури - 6 редова с торовнасяне виж доставчиците
Даниел Костов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Даниел Костов
Даниел Костов
Одобрени разходи / Approved expenses: 17 760 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 8 880 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 880 лв./BGN
Проект: Закупуване на система за напояване чрез дъждуване и фотоволтаична система виж доставчиците
Нихат Иззет

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Нихат Иззет
Нихат Иззет
Одобрени разходи / Approved expenses: 13 037 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 6 519 лв./BGN
Изплатени / Payed: 6 519 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 17 313 332 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 39 519 836 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More