ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М123 намери 42 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М123 "Олива"АД
ОЛИВА АД
106013774
97 752 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 752 лв./BGN)
"Изграждане на складово стопанство към съществуващо предприятие и закупуване и инсталиране на ново оборудване за подобряване на производтствения процес"
2013 M41 проекти, М123 "Агрострой" ЕООД
АГРОСТРОЙ ЕООД
127547361
188 638 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 114 603 лв./BGN)
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, КАЛИБРИРАНЕ И ПЕЧЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВО И ТИКВЕНО СЕМЕ“
2013 M41 проекти, М123 РОСА АД
РОСА АД
125022219
84 718 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 84 718 лв./BGN)
Закупуване на универсална класическа линия за бутилиране на растително масло
2013 M41 проекти, М123 "ТиК СЪРВИСИС"ООД
Т и К Сървисис ООД
202583888
153 627 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 153 627 лв./BGN)
"Пелети - еко енергия"
2013 M41 проекти, М123 "МЕГА-М 999" ЕООД
МЕГА-М 999 ООД
125541185
148 726 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 148 726 лв./BGN)
Добавяне на стойност към производството на фирма "МЕГА-М 999" ЕООД
2013 M41 проекти, М123 "Винарска изба-Варна" ЕООД
ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД
103780581
143 876 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 143 481 лв./BGN)
Модернизиране на Винарска изба Варна и подобряване на енергийната ефективност в предприятието
2013 M41 проекти, М123 ХАМЕФА ЕАД
ХАМЕФА АД
202580854
136 175 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 136 175 лв./BGN)
Закупуване и монтаж на сушилни камери за дървен материал
2013 M41 проекти, М123 "Екоекс - М" ЕООД
ЕКОЕКС-М ЕООД
202179917
102 289 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 102 289 лв./BGN)
Доставка и монтаж на хладилни камери
2013 M41 проекти, М123 "Крис ойл 97"ЕООД
КРИС-ОЙЛ-97 ЕООД
127041556
114 879 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 114 879 лв./BGN)
"Закупуване на техника за модернизация на линия за бутилиране и вътрешнозаводска лаборатория"
2013 M41 проекти, М123 "Еко Рима" ООД
ЕКО РИМА ЕООД
203064800
109 017 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 109 017 лв./BGN)
"Създаване на предприятие за производство на кисело и прясно мляко"
2013 M41 проекти, М123 "РОДОПА ТРОЯН" ООД
ПРЕЦИЗ МЕС ООД
201782499
99 845 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 845 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за нуждите на месопреработвателно предприятие, част от мащабен проект за създаване на месопреработвателно предприятие "Родопа Троян"
2013 M41 проекти, М123 "Ферма Овис" ООД
ФЕРМА ОВИС ООД
201796144
118 843 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 118 843 лв./BGN)
"Закупуване на технологично оборудване за предприятие за преработка на мляко"
2013 M41 проекти, М123 "ЛИК 2011"ЕООД
ЛИК 2011 ЕООД
201750708
98 909 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 98 909 лв./BGN)
"ЛИК 2011" ЕООД
2013 M41 проекти, М123 ЗП"Иван Ченчев"
Иван Ченчев ЕТ
112008041
98 845 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 98 845 лв./BGN)
Подобряване на цялостната дейност на ЕТ "Иван Ченчев", чрез закупуване на нова техника за осигуряване на суровини
2013 M41 проекти, М123 Цима - 99 ООД
ЦИМА - 99 ООД
115307344
97 725 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 580 лв./BGN)
"Закупуване на специализирано оборудване с цел разширяване на производствените мощности"
2013 M41 проекти, М123 МЕЛИСА ФРУКТ
МЕЛИСА ФРУКТ ООД
200669363
97 498 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 498 лв./BGN)
"Закупуване на сортираща машина"
2013 M41 проекти, М123 "ФОРТИМ" ООД
ФОРТИМ ООД
201461810
97 335 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 335 лв./BGN)
Закупуване, мон таж и пускане в експлоатация на технологично оборудване за производство на пелети от дървесина
2013 M41 проекти, М123 Амико-А ООД
АМИКО А ООД
202057870
96 500 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 96 500 лв./BGN)
"Реконструкция и модернизация на фуражен цех с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив"
2013 M41 проекти, М123 Цима - 99 ООД
ЦИМА - 99 ООД
115307344
94 613 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 94 613 лв./BGN)
"ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ФИРМАТА"
2013 M41 проекти, М123 ФИК - Фатме Караджова
ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА ЕТ
112589924
111 241 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 110 344 лв./BGN)
"Инвестиции за технологично оборудване и стратиране на мандра в УПИ І - 656 в землището на гр. Сърница, община Велинград"
2013 M41 проекти, М123 "Радина елит" ЕООД
РАДИНА ЕЛИТ ЕООД
200154922
91 978 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 91 978 лв./BGN)
Изграждане на дървопреработвателна база в село Черни Осъм, община Троян
2013 M41 проекти, М123 "РОДОПА ТРОЯН" ООД
ПРЕЦИЗ МЕС ООД
201782499
86 408 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 86 408 лв./BGN)
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, „РОДОПА – ТРОЯН”
2013 M41 проекти, М123 ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
200567554
84 590 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 717 лв./BGN)
Линия за производство на дървени въглища
2013 M41 проекти, М123 "Родина-Агро" ЕООД
РОДИНА-АГРО ЕООД
125548863
41 572 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 572 лв./BGN)
"Доставка и монтаж на метална конструкция за замразителен тунел, хладилни панели и хладилна врата, хладилна инсталация, ел. двигателна и автоматизация за замразителен тунел"
2013 M41 проекти, М123 "Ейч Би Си" ЕООД
ЕЙЧ БИ СИ ЕООД
201795870
73 738 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 618 лв./BGN)
Изграждане на дестилирия за производство на етерични масла в землището на с. Василовци, общ. Драгоман
2013 M41 проекти, М123 "Елеганс мебел" ЕООД
ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ ЕООД
200001524
66 300 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 300 лв./BGN)
"Изграждане на дървопреработвателно предприятие"
2013 M41 проекти, М123 БИОМИЛК БОРИНО ЕООД
БИОМИЛК БОРИНО ЕООД
203188125
75 243 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 243 лв./BGN)
Повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанство, чрез създаване на модулна мандра в с. Борино
2013 M41 проекти, М123 Анмар ООД
АНМАР ООД
108573686
49 874 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 874 лв./BGN)
Закупуване на технологично оборудване-сепаратор-отсменител, самопочистващ се за нуждите на "АНМАР" ООД, с. Падина, общ. Ардино
2013 M41 проекти, М123 Алада-Мохамед Банашък ЕТ
АЛАДА - МОХАМЕД БАНАШЪК ЕТ
108037343
47 723 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 723 лв./BGN)
"Закупуване на автоматична линия за пълнене, затваряне и етикетиране не айрян за нуждите на съществуващо млекопреработвателно предприятие в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали"
2013 M41 проекти, М123 "Арония Алайф Агрикалчър" ЕООД
АРОНИЯ АЛАЙФ АГРИКАЛЧЪР ЕООД
202801924
45 770 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 770 лв./BGN)
"Арония Алайф Агрикалчър" ЕООД - Закупуване на съоръжения за оборудване на подвижна платформа за производство на директни плодови сокове.
2013 M41 проекти, М123 "Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство" ООД
Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство ООД
203015205
45 529 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 529 лв./BGN)
Оборудване на винарна до 20 тона в УПИ XIV-300 кв. 15, по плана на с. Плоски, община Сандански
2013 M41 проекти, М123 "УУД ИНЖЕНЕРИНГ-2012" ООД
УУД ИНЖЕНЕРИНГ - 2012 ООД
201972790
43 700 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 615 лв./BGN)
"Закупуване на машини за съществуващ цех в с.Брезен, общ. Ардино, УПИ 1, кв.22"
2013 M41 проекти, М123 "Ина" ЕООД
ИНА ЕООД
112538214
39 233 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 233 лв./BGN)
Закупуване на нов парен котел с цел оптимизиране на производствените мощности на предприятието - Дестилерия за етерични масла
2013 M41 проекти, М123 "АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВ С-ИЕ" СД
АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВИ С-ИЕ СД
040812536
35 759 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 759 лв./BGN)
"Преустройство на картофохранилище в цех за пелети"
2013 M41 проекти, М123 ВИНАРСКА ИЗБА СВЕТИ ВРАЧ
ВИНАРСКА ИЗБА СВЕТИ ВРАЧ ООД
201009997
35 400 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 400 лв./BGN)
"Закупуване на бъчви за съхранение и отлежаване на вино"
2013 M41 проекти, М123 "А и К 2000 " ООД
А И К 2000 ООД
124507479
31 873 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 873 лв./BGN)
Модернизация цех за пакетиране чраз закупуване на оборудване и транспортни средства
2013 M41 проекти, М123 "Ковекс-2"ЕООД
КОВЕКС - 2 ЕООД
112616662
31 021 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 021 лв./BGN)
Повишаване ефективността на производство на "Ковекс-2" ЕООД и въвеждане на нов продукт, чрез закупуване на специализирани машини и съоръжения за винопроизводство.
2013 M41 проекти, М123 "Гана 99"ООД
ГАНА 99 ООД
201041742
28 650 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 650 лв./BGN)
Закупуване на машина за опаковане на кисело мляко, сепаратор - отсметанител
2013 M41 проекти, М123 ЕТ " Стокат- Стоян Земярски"
СТОКАТ - СТОЯН ЗЕМЯРСКИ ЕТ
115541436
28 545 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 136 лв./BGN)
Изграждане на електронна автомобилна везна до 60 т
2013 M41 проекти, М123 "ПЕРСЕНСКИ"ООД
ПЕРСЕНСКИ ООД
108564349
27 025 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 674 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за млекопреработвателно предприятие "МАНДРА ЖЪЛТУША" в с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали
2013 M41 проекти, М123 ЕТ "Марин Коев"
МАРИН КОЕВ ЕТ
820143024
26 883 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 883 лв./BGN)
Закупуване и монтаж на хоризонтален банциг за гатерен цех
2013 M41 проекти, М123 "Ина" ЕООД
ИНА ЕООД
112538214
20 349 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 335 лв./BGN)
"Разширяване на капацитета на Дестилерия за етерични масла и създаване на възможност за производство на биологично розово масло чрез изработка, доставка и монтаж на кохобационна уредба и изграждане на рампа към предприятието"

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 7 076 752 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate