ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М223 намери 7 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М223 Община Девня
000093645
102 935 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 617 лв./BGN)
Залесяване на неземеделски земи на територията на община Девня
2013 M41 проекти, М223 Община Аксаково
000093385
102 067 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 102 067 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи собственост на община Аксаково за следните поземлени имоти 027023,027024,027046,027060 в землището на с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна и поземлен имот 000038 в землището на село Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна с обща площ 208 дка
2013 M41 проекти, М223 Община Попово
000875856
73 330 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 468 лв./BGN)
"Първоначално залесяване на неземелски земи на територията на община Попово, с. Медовина."
2013 M41 проекти, М223 Община Попово
000875856
38 369 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 410 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община ПОПОВО
2013 M41 проекти, М223 Община Аксаково
000093385
32 917 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 917 лв./BGN)
Първоначално залесяване на земеделски земи в община Аксаково
2013 M41 проекти, М223 Община Сандански
000024955
29 999 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 483 лв./BGN)
"Създаване на зелен пояс по порчието на р. Пиринска Бистрица, с. Катунци"
2013 M41 проекти, М223 Община Троян
000291709
23 777 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 698 лв./BGN)
Първоначално залесяване на неземеделски земи в замлището на село Калейца

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 403 394 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate