ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М226 намери 15 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М226 Община Харманли
000903939
274 436 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 274 254 лв./BGN)
Превантивни дейности срещу пожари на Общинско предприятие "Горска компания", гр. Харманли
2013 M41 проекти, М226 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
96 005 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 92 945 лв./BGN)
"Подобряване на превантивните дейности за борба с горските пожари в близост до населените места и големи обработваеми земи в община Елхово"
2013 M41 проекти, М226 Община Тунджа
000970457
84 770 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 84 770 лв./BGN)
"Превантивни дейности за борба с пожарите: Подобряване на водоизточници за борба с пожарите"
2013 M41 проекти, М226 Ангел Младенов

32 698 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 312 лв./BGN)
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности за гори собственост на Ангел Младенов
2013 M41 проекти, М226 Община Тунджа
000970457
30 241 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 241 лв./BGN)
"Ремонт и реконструкция на съществуващ водоизточник за борба с пожарите - ПИ 000758 ПО КВС на землището на с. Меден кладенец, Община Тунджа "
2013 M41 проекти, М226 Васил Младенов

30 197 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 197 лв./BGN)
"Възстановителни и превантивни дейности за гори, собственост на Васил Младенов"
2013 M41 проекти, М226 ОБЩИНА ТРЪН
000386790
21 127 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 127 лв./BGN)
„Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на Община Трън”
2013 M41 проекти, М226 Община Троян
000291709
17 302 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 302 лв./BGN)
Възстановяване на горския потенциал на общински горски територии по кадастралната карта на с. Старо село
2013 M41 проекти, М226 Община Стрелча
000351864
15 193 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 193 лв./BGN)
Доставка на оборудване на защитни средства за противопожарно депо в с. Смилец
2013 M41 проекти, М226 Община Костенец
000776349
14 362 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 362 лв./BGN)
"Закупуване на оборудване за противопожарни депа за подобряване на превантивните дейности за намаляване опастността от горски пожари на територията на общински гори Костенец"
2013 M41 проекти, М226 Учебно - опитно горско стопанство "Петрохан" - с. Бързия
0006706340027
14 005 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 005 лв./BGN)
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
2013 M41 проекти, М226 Община Стрелча
000351864
11 893 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 893 лв./BGN)
"Закупуване на защитни средства и оборудване на противопожарно депо в град Стрелча, общ. Стрелча"
2013 M41 проекти, М226 Община Стрелча
000351864
9 905 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 905 лв./BGN)
Закупуване на защитни средства на гасаческите групи при кметства с.Дюлево и с.Блатница
2013 M41 проекти, М226 Община Стрелча
000351864
8 393 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 393 лв./BGN)
Закупуване на защитни средства на гасаческата група при кметството с.Свобода
2013 M41 проекти, М226 "СЗДП" ДП ТП "Държавно горско стопанство - Берковица"
2016174760161
8 221 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 221 лв./BGN)
Оборудване на две противопожарни депа, съгласно изискванията на Наредба 8 от 11.05.2012г.

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 668 746 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate