Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М311 намери 52 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: " Оборудване на автосервиз към пункт за годишни технически прегледи" виж доставчиците
ЕТ"Преси 99- Николай Петровски"
ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ
ЕИК ID: 106064815
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 180012
ЕТ"Преси 99- Николай Петровски" ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул.КРИВОЛАК4 20 ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ НИКОЛАЙ МАРИНОВ ПЕТРОВСКИ 54F0FBDA4649[..](ДФЗ|ТР)
ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ PRESI-99 - NIKOLAY PETROVSKI 106064815(ДФЗ|ТР)
ФЕЦ ИСКРА ФЕЦ ИСКРА ООД ...
ЕТ"Преси 99- Николай Петровски" ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ул.КРИВОЛАК4 20 ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ НИКОЛАЙ МАРИНОВ ПЕТРОВСКИ 54F0FBDA4649[..](ДФЗ|ТР)
ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ PRESI-99 - NIKOLAY PETROVSKI 106064815(ДФЗ|ТР)
ФЕЦ ИСКРА ФЕЦ ИСКРА ООД БЪЛГАРИЯ с. Бориново 4900 ЧАСТНА КЪЩА 21 ФЕЦ ИСКРА ООД ИСКРА ЕМИЛОВА НАЙДЕНОВА 83BD6FC22BB2[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА МАЛИНОВА D96B962FED64[..](ДФЗ|ТР)
ФЕЦ ИСКРА ООД БЪЛГАРИЯ с. Отец Кирилово 4163 ПЪРВА 6 ХРИСТО ЦОКОВ БАРБОВ 2F322B1FE8D6[..](ДФЗ|ТР)
АНЕТА БОРИСОВА ЯКИМОВА-ЦВЕТКОВА D0C515377C8D[..](ДФЗ|ТР)
ФЕЦ Искра ООД 200519125(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059(ДФЗ|ТР)
ТОДОРКА ЦВЕТКОВА ЯКИМОВА 8E65B3CEBA8C[..](ДФЗ|ТР)
ФЕЦ ИСКРА FETS ISKRA 200519125(ДФЗ|ТР)
УНИСЕК-СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ УНИСЕК-СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ДЪРВЕНИЦА 18 А УНИСЕК-СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД САШО ПЕТКОВ ПЕТКОВ 409A0C92CBD2[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ E9BB0860CC58[..](ДФЗ|ТР)
УНИСЕК-СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ UNISEK-SISTEMI ZA SIGURNOST 121152471(ДФЗ|ТР)
РАДИАЛ ТРЕЙД РАДИАЛ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. МЕДНИКАРСКА 1 РАДИАЛ ТРЕЙД ООД ЯВОР ПЕТРОВ ДЕЯНОВ D9445F621EED[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ РАНКОВ C607384EB234[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АРСОВ АРСОВ F85AF846BBB2[..](ДФЗ|ТР)
РАДИАЛ ТРЕЙД RADIAL TREYD 201013127(ДФЗ|ТР)
ВЕСКОНЕТ ВЕСКОНЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ОХРИД 3 ВЕСКОНЕТ ЕООД ВЕСЕЛИН ЕМИЛОВ МАРКОВ 7D9DED1B10EF[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСКОНЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2Л УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
ВЕСКОНЕТ VESKONET 175306478(ДФЗ|ТР)
КОЛОРИТ 11 КОЛОРИТ 11 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 ул. СТРУМА 11 КОЛОРИТ 11 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 СТРУМА 11 КОЛОРИТ 11 ЕООД ЦВЕТАНКА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА D470AA0C484A[..](ДФЗ|ТР)
ЖИВКО ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ 7A0E57632268[..](ДФЗ|ТР)
КОЛОРИТ 11 KOLORIT 11 204708098(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 240 280 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 168 196 лв./BGN
Изплатени / Payed: 168 196 лв./BGN
Проект: Развлекателни туристически полети с парапланер виж доставчиците
Еврало ЕООД
ЕВРАЛО ЕООД
ЕИК ID: 202857289
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 632806
Еврало ЕООД ЕВРАЛО ЕООД ЕВРАЛО ЕВРАЛО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дърманци 3129 ВАСИЛ КОЛАРОВ 10 ЕВРАЛО ЕООД ПЕТКА ГЕОРГИЕВА МИТОВА 8BADF49B36F6[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЯКИМОВ D146021966B4[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРАЛО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Отец Кирилово 4163 ПЪРВА 6 ЕВРАЛО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 17 ЛЮДМИЛА ДИНЧЕВА БУДАКОВА ...
Еврало ЕООД ЕВРАЛО ЕООД ЕВРАЛО ЕВРАЛО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дърманци 3129 ВАСИЛ КОЛАРОВ 10 ЕВРАЛО ЕООД ПЕТКА ГЕОРГИЕВА МИТОВА 8BADF49B36F6[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЯКИМОВ D146021966B4[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРАЛО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Отец Кирилово 4163 ПЪРВА 6 ЕВРАЛО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 17 ЛЮДМИЛА ДИНЧЕВА БУДАКОВА 692B22DD0C3F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРАЛО EVRALO 202857289(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 850 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 159 495 лв./BGN
Изплатени / Payed: 159 495 лв./BGN
Проект: "Развлекателни туристически полети с парапланер" с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив виж доставчиците
ЛЕРО1
ЛЕРО1 ЕООД
ЕИК ID: 202862304
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 616360
ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Отец Кирилово 4163 ул. Първа 6 ЛЕРО1 ЕООД ОРЛИН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ 3A5CF6FE2856[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Петрова нива 57 ЛЕРО1 LERO1 202862304(ДФЗ|ТР)
ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД ЛЕРО1 ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Отец Кирилово 4163 ул. Първа 6 ЛЕРО1 ЕООД ОРЛИН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ 3A5CF6FE2856[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕРО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Петрова нива 57 ЛЕРО1 LERO1 202862304(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 850 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 159 495 лв./BGN
Изплатени / Payed: 159 495 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за магазин за хранителни стоки с транжорна виж доставчиците
ЕТ "Бойка Орешкова"
БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ
ЕИК ID: 202664799
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 609622
ЕТ "Бойка Орешкова" БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ БОЙКА ОРЕШКОВА БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 18 БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ БОЙКА АНГЕЛОВА ОРЕШКОВА DD95DB678C8C[..](ДФЗ|ТР)
Богдан Венков Телбийски A2ED74994BD8[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКА ОРЕШКОВА BOYKA ORESHKOVA 202664799(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Бойка Орешкова" БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ БОЙКА ОРЕШКОВА БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 18 БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ БОЙКА АНГЕЛОВА ОРЕШКОВА DD95DB678C8C[..](ДФЗ|ТР)
Богдан Венков Телбийски A2ED74994BD8[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКА ОРЕШКОВА BOYKA ORESHKOVA 202664799(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 542 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 136 879 лв./BGN
Изплатени / Payed: 136 879 лв./BGN
Проект: "Изграждане и оборудване на къща за гости и допълващо застрояване в УПИ -IX 100, кв. 17, с.Факия, общ.Средец" виж доставчиците
EТ"Величка Кокаланова"
ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ
ЕИК ID: 202655526
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 612577
EТ"Величка Кокаланова" ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Факия 8340 ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ Величка Василева Кокаланова 8786561EF6F9[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА VELICHKA KOKALANOVA 202655526(ДФЗ|ТР)
EТ"Величка Кокаланова" ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Факия 8340 ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ Величка Василева Кокаланова 8786561EF6F9[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА VELICHKA KOKALANOVA 202655526(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 499 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 136 850 лв./BGN
Изплатени / Payed: 133 838 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости в с. Бистрец, общ. Средец виж доставчиците
"Бистрец Агро Инвест"ЕООД
Бистрец Агро Инвест ЕООД
ЕИК ID: 202619793
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 616366
"Бистрец Агро Инвест"ЕООД Бистрец Агро Инвест ЕООД Бистрец Агро Инвест Бистрец Агро Инвест ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бистрец 8334 Бистрец Агро Инвест ЕООД Стоян Михов Маджаров 80E958AAFF80[..](ДФЗ|ТР)
Ралица Алексиева Стефанова-Маджарова 1EBB7D832121[..](ДФЗ|ТР)
Бистрец Агро Инвест Bistrets Agro Invest 202619793(ДФЗ|ТР)
"Бистрец Агро Инвест"ЕООД Бистрец Агро Инвест ЕООД Бистрец Агро Инвест Бистрец Агро Инвест ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бистрец 8334 Бистрец Агро Инвест ЕООД Стоян Михов Маджаров 80E958AAFF80[..](ДФЗ|ТР)
Ралица Алексиева Стефанова-Маджарова 1EBB7D832121[..](ДФЗ|ТР)
Бистрец Агро Инвест Bistrets Agro Invest 202619793(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 194 670 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 136 269 лв./BGN
Изплатени / Payed: 136 203 лв./BGN
Проект: ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев" "Преустройство на жилищна сграда в къща за гости с допълващо застраояване- лятна кухня, барбакю, фитнес, басейн в ПИ 501.269, КВ26 по плана на с. Проход, общ. Средец, обл. Бургас. виж доставчиците
ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев"
ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ
ЕИК ID: 202549156
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 616367
ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев" ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 52 Б ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ ГЕОРГИ ВИЧЕВ ПЕЕВ 805921056838[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Проход 8336 ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ CHE CHEYZ - GEORGI PEEV 202549156(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев" ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 52 Б ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ ГЕОРГИ ВИЧЕВ ПЕЕВ 805921056838[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Проход 8336 ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ CHE CHEYZ - GEORGI PEEV 202549156(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 193 111 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 135 178 лв./BGN
Изплатени / Payed: 135 015 лв./BGN
Проект: "Разнообразяване към неземеделски дейности чрез закупуиване на автомобили за предоставяне на услугата РЕНТ-А-КАР от работещ земеделски производител" виж доставчиците
ЕТ "Тинка Загорчева - 2002"
ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ
ЕИК ID: 115750471
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 184691
ЕТ "Тинка Загорчева - 2002" ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. ВЪРБА 7 ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ВЪРБА 7 ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ ТИНКА ИВАНОВА ЗАГОРЧЕВА B6B9D8C06B8D[..](ДФЗ|ТР)
ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 TINKA ZAGORCHEVA - 2002 115750471(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Тинка Загорчева - 2002" ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. ВЪРБА 7 ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ВЪРБА 7 ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ ТИНКА ИВАНОВА ЗАГОРЧЕВА B6B9D8C06B8D[..](ДФЗ|ТР)
ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 TINKA ZAGORCHEVA - 2002 115750471(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 192 398 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 134 678 лв./BGN
Изплатени / Payed: 134 678 лв./BGN
Проект: Къща за гости и барбекю виж доставчиците
ЕТ "Алина Халачева"
АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ
ЕИК ID: 830147327
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 608150
ЕТ "Алина Халачева" АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ АЛИНА ХАЛАЧЕВА АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4831 ул. СНЕЖАНКА 3Б АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ АЛИНА ДАВИДОВА ХАЛАЧЕВА E2E6C0D5EEF8[..](ДФЗ|ТР)
АЛИНА ХАЛАЧЕВА ALINA HALACHEVA 830147327(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Алина Халачева" АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ АЛИНА ХАЛАЧЕВА АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4831 ул. СНЕЖАНКА 3Б АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ АЛИНА ДАВИДОВА ХАЛАЧЕВА E2E6C0D5EEF8[..](ДФЗ|ТР)
АЛИНА ХАЛАЧЕВА ALINA HALACHEVA 830147327(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 190 716 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 133 501 лв./BGN
Изплатени / Payed: 132 563 лв./BGN
Проект: Разнообразяване на селскостопанската дейност на Апекс Плант ЕООД, чрез предоставяне на туристически услуги виж доставчиците
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД
АПЕКС ПЛАНТ ЕООД
ЕИК ID: 131383423
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 181048
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД АПЕКС ПЛАНТ ЕООД АПЕКС ПЛАНТ АПЕКС ПЛАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 БАБА ТОНКА 8 АПЕКС ПЛАНТ ЕООД ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТОИЛКОВ КИКАРИН F6ABF3A0CE9C[..](ДФЗ|ТР)
Моника Ясенова Накова 13F315B2FF61[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС ...
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД АПЕКС ПЛАНТ ЕООД АПЕКС ПЛАНТ АПЕКС ПЛАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 БАБА ТОНКА 8 АПЕКС ПЛАНТ ЕООД ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР СТОИЛКОВ КИКАРИН F6ABF3A0CE9C[..](ДФЗ|ТР)
Моника Ясенова Накова 13F315B2FF61[..](ДФЗ|ТР)
АПЕКС ПЛАНТ APEKS PLANT 131383423(ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 26 А ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ МАРИНОВА БОЖИЛОВА 58EA409FB823[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ГРУДОВА ПОПОВА B5819D91C5FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади 134 Б ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА МАРИНОВА 1EF76C5CB005[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС EY EF ES PARTNARS 131216367(ДФЗ|ТР)
ИНЖ СТАНДАРТ ИНЖ СТАНДАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 ул. Г.С. РАКОВСКИ 3 ИНЖ СТАНДАРТ ООД МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА 7AA9B0C91539[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТЕМЕЛКОВ 9E2EA798973B[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ СТАНДАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 кв. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ, ПАРЦЕЛ V в КВ. 7 ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ 8A6D7FD46615[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ВЕЛИЧКОВА 18A88BA18F41[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКА ИВАНОВА ТЕМЕЛКОВА FF30DDE19EC8[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ СТАНДАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 КЛОКОТНИЦА 29 ИНЖ СТАНДАРТ INZH STANDART 175335889(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA100[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D1609[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095(ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 179 738 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 125 817 лв./BGN
Изплатени / Payed: 103 692 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана строителна техника виж доставчиците
ЕТ "Анастасия Кайтазова"
АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ
ЕИК ID: 202437082
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 612636
ЕТ "Анастасия Кайтазова" АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2042 ул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 70 АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ АНАСТАСИЯ СТАНКЕВА КАЙТАЗОВА 3F7B1573630E[..](ДФЗ|ТР)
АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ANASTASIYA KAYTAZOVA 202437082(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Анастасия Кайтазова" АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2042 ул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 70 АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ АНАСТАСИЯ СТАНКЕВА КАЙТАЗОВА 3F7B1573630E[..](ДФЗ|ТР)
АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ANASTASIYA KAYTAZOVA 202437082(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 174 353 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 122 047 лв./BGN
Изплатени / Payed: 122 047 лв./BGN
Проект: Закупуване на багер за предлагане на строителни услуги на населението виж доставчиците
"МЕГАСТРОЙ" ООД
Мегастрой ЕООД
ЕИК ID: 175102333
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 601997
"МЕГАСТРОЙ" ООД Мегастрой ЕООД Мегастрой Мегастрой ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Гинци 2250 Мегастрой ЕООД Цветан Славейков Цветаное 0B20C0C54CBB[..](ДФЗ|ТР)
Цветан Славейков Цветанов 0B20C0C54CBB[..](ДФЗ|ТР)
Симеон Стоянов Гоцев 84BE07B198E5[..](ДФЗ|ТР)
Мегастрой ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
"МЕГАСТРОЙ" ООД Мегастрой ЕООД Мегастрой Мегастрой ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Гинци 2250 Мегастрой ЕООД Цветан Славейков Цветаное 0B20C0C54CBB[..](ДФЗ|ТР)
Цветан Славейков Цветанов 0B20C0C54CBB[..](ДФЗ|ТР)
Симеон Стоянов Гоцев 84BE07B198E5[..](ДФЗ|ТР)
Мегастрой ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Княз Борис I 44 Б Венцислав Симеонов Гоцев 782FA3FFE3B4[..](ДФЗ|ТР)
Баущоф и Метал Марсил 130324055(ДФЗ|ТР)
Мегастрой ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ул. Георги Бонджулов 59 Антония Никодимова Гоцева 79064060A750[..](ДФЗ|ТР)
Анджей Тадеуш Голига C9174D8E80F6[..](ДФЗ|ТР)
Олаф Гжегож Гембажевски 9D5AD3069A82[..](ДФЗ|ТР)
Мегастрой ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ул. Видрица 12 АНТОНИЯ НИКОДИМОВА ДРАГАНОВА 79064060A750[..](ДФЗ|ТР)
Мегастрой ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Генерал Ед. Тотлебен 2А Мегастрой ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ул. Владо Радославов 46 Мегастрой ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. Бяло море 12 Збигнев Павел Ягела 2B8F38464BC2[..](ДФЗ|ТР)
Мегастрой Megastroy 175102333(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 170 000 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 119 000 лв./BGN
Изплатени / Payed: 119 000 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за сервиз на леки и товарни автомобили, селскостопанска и индустриална техника и високо проходими сервизни автомобили. виж доставчиците
"Мидия Агро Транс" ООД
МИДИЯ ТРАНС ООД
ЕИК ID: 102931849
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 500937
"Мидия Агро Транс" ООД МИДИЯ ТРАНС ООД МИДИЯ ТРАНС МИДИЯ ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.СЛАВЯНСКА 55 МИДИЯ ТРАНС ООД СТОЯН МИХОВ МАДЖАРОВ 80E958AAFF80[..](ДФЗ|ТР)
МИДИЯ АД 147245420(ДФЗ|ТР)
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ 3A69690285BC[..](ДФЗ|ТР)
МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД 102933259(ДФЗ|ТР)
МИДИЯ АД, ЕИК 147245420(ДФЗ|ТР)
- 2250 лв.;СТОЯН МИХОВ ...
"Мидия Агро Транс" ООД МИДИЯ ТРАНС ООД МИДИЯ ТРАНС МИДИЯ ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.СЛАВЯНСКА 55 МИДИЯ ТРАНС ООД СТОЯН МИХОВ МАДЖАРОВ 80E958AAFF80[..](ДФЗ|ТР)
МИДИЯ АД 147245420(ДФЗ|ТР)
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ 3A69690285BC[..](ДФЗ|ТР)
МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД 102933259(ДФЗ|ТР)
МИДИЯ АД, ЕИК 147245420(ДФЗ|ТР)
- 2250 лв.;СТОЯН МИХОВ МАДЖАРОВ, - 900 лв.; ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ - 200 лв. 3A69690285BC[..](ДФЗ|ТР)
МИДИЯ ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ВЪЗРАЖДАНЕ 6 МИДИЯ АГРО ТРАНС ООД МИДИЯ АГРО ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Бистрец 8334 МИДИЯ АГРО ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Възраждане 6 ЙОРДАНКА ДОЙНОВА ЯНАКИЕВА AA0AEBA2EF61[..](ДФЗ|ТР)
Мила Димитрова Янакиева - Овчарова F32EDEC7CFD0[..](ДФЗ|ТР)
МИДИЯ ТРАНС MIDIYA TRANS 102931849(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 159 173 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 111 421 лв./BGN
Изплатени / Payed: 109 787 лв./BGN
Проект: "Ремонт /обновяване/ на спортно развлекателен комплекс" в УПИ I от кв.23 по плана на с.Могила, община Каспичан, област Шумен. виж доставчиците
ЕТ "ИВЕЛИНА МАРИНОВА"
Ивелина Маринова ЕТ
ЕИК ID: 201781642
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 550483
ЕТ "ИВЕЛИНА МАРИНОВА" Ивелина Маринова ЕТ Ивелина Маринова Ивелина Маринова ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАКЕДОНИЯ 15А Ивелина Маринова ЕТ ИВЕЛИНА МАРИНОВА ПЕТРОВА 759FA413F549[..](ДФЗ|ТР)
Ивелина Маринова Ivelina Marinova 201781642(ДФЗ|ТР)
МЕЛПОМЕНА МЕЛПОМЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. КАЛИАКРА 2 МЕЛПОМЕНА ООД ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ ...
ЕТ "ИВЕЛИНА МАРИНОВА" Ивелина Маринова ЕТ Ивелина Маринова Ивелина Маринова ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАКЕДОНИЯ 15А Ивелина Маринова ЕТ ИВЕЛИНА МАРИНОВА ПЕТРОВА 759FA413F549[..](ДФЗ|ТР)
Ивелина Маринова Ivelina Marinova 201781642(ДФЗ|ТР)
МЕЛПОМЕНА МЕЛПОМЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. КАЛИАКРА 2 МЕЛПОМЕНА ООД ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ DE8AC8A0C2EC[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ 12DC4C186B8D[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ 3740E4DA087D[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛПОМЕНА MELPOMENA 127505095(ДФЗ|ТР)
ГАЗСТРОЙ - ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ГАЗСТРОЙ - ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 8 ГАЗСТРОЙ - ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЕТ ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА 3B10B7AA4397[..](ДФЗ|ТР)
ГАЗСТРОЙ - ДАНИЕЛА ПЕТРОВА GAZSTROY - DANIELA PETROVA 127586001(ДФЗ|ТР)
ЦИАЛ ЦИАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЛОМ 1А ЦИАЛ ЕООД ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА FA2C0EB55AEE[..](ДФЗ|ТР)
ЦИАЛ TSIAL 127562872(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 150 577 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 105 404 лв./BGN
Изплатени / Payed: 105 404 лв./BGN
Проект: "Пристройка и надстройка за трети етаж над съществуваща двуетажна сграда за отдих - 4 броя в ПИ - 000947 за почивен дом землище гр. Сърница с инвеститор "ТРИУМФ - 91" ЕООД виж доставчиците
"Триумф -91" ЕООД
ТРИУМФ-91 ЕООД
ЕИК ID: 201683661
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 549480
"Триумф -91" ЕООД ТРИУМФ-91 ЕООД ТРИУМФ-91 ТРИУМФ-91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул. СВОБОДА 74 ТРИУМФ-91 ЕООД ФАТМЕ САЛИХ ФЕЙЗИЧАУШ 952BF87D9C37[..](ДФЗ|ТР)
ТРИУМФ-91 TRIUMF-91 201683661(ДФЗ|ТР)
"Триумф -91" ЕООД ТРИУМФ-91 ЕООД ТРИУМФ-91 ТРИУМФ-91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 ул. СВОБОДА 74 ТРИУМФ-91 ЕООД ФАТМЕ САЛИХ ФЕЙЗИЧАУШ 952BF87D9C37[..](ДФЗ|ТР)
ТРИУМФ-91 TRIUMF-91 201683661(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 149 327 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 104 529 лв./BGN
Изплатени / Payed: 98 364 лв./BGN
Проект: ЕТ " ЕВЕЛИН - ЕВЕЛИНА ПЕХЛИВАНОВА" виж доставчиците
ЕТ " ЕВЕЛИН - ЕВЕЛИНА ПЕХЛИВАНОВА"
ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ
ЕИК ID: 202739561
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 612116
ЕТ " ЕВЕЛИН - ЕВЕЛИНА ПЕХЛИВАНОВА" ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Змеица 4834 Виденица 32 ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕХЛИВАНОВА FE6B04E26E9A[..](ДФЗ|ТР)
ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова EVELIN - Evelina Pehlivanova 202739561(ДФЗ|ТР)
ЕТ " ЕВЕЛИН - ЕВЕЛИНА ПЕХЛИВАНОВА" ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Змеица 4834 Виденица 32 ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕХЛИВАНОВА FE6B04E26E9A[..](ДФЗ|ТР)
ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова EVELIN - Evelina Pehlivanova 202739561(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 149 045 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 104 332 лв./BGN
Изплатени / Payed: 104 332 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини за спортно каране виж доставчиците
"СТРИМОН" ЕООД
СТРИМОН ООД
ЕИК ID: 120615660
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 603372
"СТРИМОН" ЕООД СТРИМОН ООД СТРИМОН СТРИМОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул. АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ 4 Б СТРИМОН ООД РОСЕН КОСТАДИНОВ КОЦЕВ 817165356FB1[..](ДФЗ|ТР)
ЗОРНИЦА КОЛЕВА ВЕЛИНОВА 08E76E867F40[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ПЕТРОВА КОЦЕВА 284ABC7776C5[..](ДФЗ|ТР)
СТРИМОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
"СТРИМОН" ЕООД СТРИМОН ООД СТРИМОН СТРИМОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул. АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ 4 Б СТРИМОН ООД РОСЕН КОСТАДИНОВ КОЦЕВ 817165356FB1[..](ДФЗ|ТР)
ЗОРНИЦА КОЛЕВА ВЕЛИНОВА 08E76E867F40[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ПЕТРОВА КОЦЕВА 284ABC7776C5[..](ДФЗ|ТР)
СТРИМОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИТЕ БРЕЗИ 9 1 ДОРА ИВАНОВА КОЦЕВА 23C8DD91E83A[..](ДФЗ|ТР)
СТРИМОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ЛЮЛИН 7 МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ 071B9C50BC22[..](ДФЗ|ТР)
СТРИМОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ПАНАЙОТ ВОЛОВ 2 МАЯ ЛЮДМИЛОВА ДИМИТРОВА 899563D53D9C[..](ДФЗ|ТР)
СТРИМОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ул. Панайот Волов 2 СТРИМОН STRIMON 120615660(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 148 420 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 103 894 лв./BGN
Изплатени / Payed: 103 894 лв./BGN
Проект: Закупуване на строителна техника и оборудване за извършване на изкопни работи на територията на община Попово виж доставчиците
ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ
ЕИК ID: 835001707
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 180763
ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 68 АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 25007BF54EA8[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ AGROTSENTAR - GEORGI GEORGIEV 835001707(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ БУЛАВТО- ...
ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 бул. БЪЛГАРИЯ 68 АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 25007BF54EA8[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ AGROTSENTAR - GEORGI GEORGIEV 835001707(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СЛАВЯНСКА 10 БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ ООД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1AD[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ C74F5F59DBC5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН БОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ 2D999DCBD745[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО-ТЪРГОВИЩЕ BULAVTO-TARGOVISHTE 125573966(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D61[..](ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС VAREKS 831022643(ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B106[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB1[..](ДФЗ|ТР)
АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAE[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643(ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD3295[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A[..](ДФЗ|ТР)
АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E7791[..](ДФЗ|ТР)
ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 146 614 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 102 629 лв./BGN
Изплатени / Payed: 102 629 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и изграждане на къща за гости" виж доставчиците
ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ 12"
ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ
ЕИК ID: 202196795
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 591062
ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ 12" ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ ТОДОР КУРТЕВ 12 ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9540 ул.БРЕЗА 2 ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ ТОДОР ДИМИТРОВ КУРТЕВ 17624979E5A0[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР КУРТЕВ 12 TODOR KURTEV 12 202196795(ДФЗ|ТР)
ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ 12" ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ ТОДОР КУРТЕВ 12 ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9540 ул.БРЕЗА 2 ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ ТОДОР ДИМИТРОВ КУРТЕВ 17624979E5A0[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР КУРТЕВ 12 TODOR KURTEV 12 202196795(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 139 998 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 999 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 999 лв./BGN
Проект: Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, община Крушари виж доставчиците
EТ "Хан Телериг-Юзджан Юсеин"
ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ
ЕИК ID: 202236485
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 588150
EТ "Хан Телериг-Юзджан Юсеин" ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Телериг 9420 ул.ОСМА 11 ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ ЮЗДЖАН ТУРХАН ЮСЕИН 4A85BD71EF24[..](ДФЗ|ТР)
ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН HAN TELERIG - YUZDZHAN YUSEIN 202236485(ДФЗ|ТР)
EТ "Хан Телериг-Юзджан Юсеин" ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Телериг 9420 ул.ОСМА 11 ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ ЮЗДЖАН ТУРХАН ЮСЕИН 4A85BD71EF24[..](ДФЗ|ТР)
ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН HAN TELERIG - YUZDZHAN YUSEIN 202236485(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 139 274 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 492 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 208 лв./BGN
Проект: "Алтернатива за бизнес в северозапада" виж доставчиците
ЕТ "АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ"
АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ
ЕИК ID: 202025118
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 572323
ЕТ "АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ" АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 40 Б АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ C7B8D1BD1172[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ „АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ” 202025118(ДФЗ|ТР)
“ОВЕРХАУ” ЕООД 200234603(ДФЗ|ТР)
АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ОГОСТА 3 КОМ В АПОЛОН ...
ЕТ "АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ" АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 40 Б АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ C7B8D1BD1172[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ „АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ” 202025118(ДФЗ|ТР)
“ОВЕРХАУ” ЕООД 200234603(ДФЗ|ТР)
АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ОГОСТА 3 КОМ В АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Горна Ковачица 3463 ул.11 13 АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 40 Б АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ 202025118(ДФЗ|ТР)
АПОЛОН-МИХАИЛ ДИМИТРОВ 204494541(ДФЗ|ТР)
АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ APOLON - ANGEL PETROV 202025118(ДФЗ|ТР)
ПРО ЕКО КОНСУЛТ ПРО ЕКО КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.РОДОПСКИ ИЗВОР 40 ПРО ЕКО КОНСУЛТ ООД ХРИСТО СТЕФАНОВ ХАДЖИИВАНОВ FD498195F5AC[..](ДФЗ|ТР)
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ B575D03343C7[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ЕКО КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Цар Асен 74-76 Б МАРГИТ ИВАЙЛОВА ТЕРЗИРАДЕВА D8F8FBA4E051[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ЕКО КОНСУЛТ ЕООД ПРО ЕКО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. Червена стена 8 Божидар Анков Каменов 8BF31149B73C[..](ДФЗ|ТР)
ПРО ЕКО КОНСУЛТ PRO EKO KONSULT 200175724(ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1[..](ДФЗ|ТР)
Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
Марк Питър Калвода F507D4A06642[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC[..](ДФЗ|ТР)
Диляна Димитрова Иванова 412800F943A4[..](ДФЗ|ТР)
Тайлър Джей Нелсън 99B68B461585[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179[..](ДФЗ|ТР)
Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909[..](ДФЗ|ТР)
Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA56[..](ДФЗ|ТР)
Георги Адрианов Атанасов 56C37FC38180[..](ДФЗ|ТР)
Филип Димитров Цветков F54C97697AD1[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ 4-6 КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД ЕМАНУИЛ ЛАЗКОВ ЛАЗАРОВ 9C6027B1FCF6[..](ДФЗ|ТР)
АНТОН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ D76A5CFB0630[..](ДФЗ|ТР)
АНИ ХРИСТОВА ЕНЧЕВА 5130301859E1[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Люлин 1 Цех за пилешки разфасовски до бл.21 КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ 175318555(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 000694329(ДФЗ|ТР)
КРАСЕН НИКОЛАЕВ КИНЧЕВ C9DDB5D6FEB0[..](ДФЗ|ТР)
СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД 131234803(ДФЗ|ТР)
Кристал КорпорейтингЕООД 175318555(ДФЗ|ТР)
Геда Инженеринг ЕООД 202155599(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД 831528975(ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ 413E66B2CCC8[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ СПАСОВ 6630F7589801[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ ЯНАКИ МОЛЛОВ 822117067(ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАДИН 8C0925B28DE8[..](ДФЗ|ТР)
Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD[..](ДФЗ|ТР)
КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ KRISTAL KORPOREYTING 175318555(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 136 713 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 95 699 лв./BGN
Изплатени / Payed: 95 699 лв./BGN
Проект: Стартиране и развитие на шивашко производство чрез закупуване на многоиглова прошивна машина виж доставчиците
АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД
АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД
ЕИК ID: 201971440
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 571924
АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Ботево 8683 Христо Ботев 30 АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД АНДОН СТОЙКОВ ТОДОРОВ 2C8F5A886982[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЯЛКО ДОБРЕВ ХРИСТОВ D2A82E3D4B1B[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ALEKSANDAR VINIARDS 201971440(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД БЪЛГАРИЯ с. Ботево 8683 Христо Ботев 30 АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД АНДОН СТОЙКОВ ТОДОРОВ 2C8F5A886982[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЯЛКО ДОБРЕВ ХРИСТОВ D2A82E3D4B1B[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ALEKSANDAR VINIARDS 201971440(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 136 500 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 95 550 лв./BGN
Изплатени / Payed: 95 550 лв./BGN
Проект: Консултантски център по земеделие виж доставчиците
ЕТ"Юлия Матанска"
ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ
ЕИК ID: 202518997
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 609863
ЕТ"Юлия Матанска" ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ ЮЛИЯ МАТАНСКА ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Момино село 4143 ул. 23-та 28 ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА МАТАНСКА 687E90AA1E68[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. Яко Яковски 82 ЮЛИЯ МАТАНСКА YULIYA MATANSKA 202518997(ДФЗ|ТР)
ЕТ"Юлия Матанска" ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ ЮЛИЯ МАТАНСКА ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Момино село 4143 ул. 23-та 28 ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА МАТАНСКА 687E90AA1E68[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ул. Яко Яковски 82 ЮЛИЯ МАТАНСКА YULIYA MATANSKA 202518997(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 135 122 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 586 лв./BGN
Изплатени / Payed: 93 818 лв./BGN
Проект: Инвестиции за създаване на къща за гости в УПИ 1-1000, кв. 42, по план на гр. Сърница, общ Велинград виж доставчиците
ЕТ"СПАРК-ТУР-САИТ БОЗОВ"
СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ
ЕИК ID: 822098916
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 608363
ЕТ"СПАРК-ТУР-САИТ БОЗОВ" СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ САИТ МУСТАФА БОЗОВ 2673FFDB7460[..](ДФЗ|ТР)
СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ SPARK - TUR - SAIT BOZOV 822098916(ДФЗ|ТР)
ЕТ"СПАРК-ТУР-САИТ БОЗОВ" СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ САИТ МУСТАФА БОЗОВ 2673FFDB7460[..](ДФЗ|ТР)
СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ SPARK - TUR - SAIT BOZOV 822098916(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 135 070 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 549 лв./BGN
Изплатени / Payed: 92 278 лв./BGN
Проект: Изграждане на ремонтна работилница за селскостопанска техника на мястото на част коларо-железарска работилница и реконструкция на битовата сграда -стол към нея виж доставчиците
Кооперация "Тракия"
ТРАКИЯ К
ЕИК ID: 838101698
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 180981
Кооперация "Тракия" ТРАКИЯ К ТРАКИЯ ТРАКИЯ К БЪЛГАРИЯ с. Болярско 8631 ул. ИСКЪР 28 ТРАКИЯ К СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 6D7D6BC756C3[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА C8152137CB05[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР НЕДЕВ ПЕТРОВ 3029F219889B[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ ...
Кооперация "Тракия" ТРАКИЯ К ТРАКИЯ ТРАКИЯ К БЪЛГАРИЯ с. Болярско 8631 ул. ИСКЪР 28 ТРАКИЯ К СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 6D7D6BC756C3[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА C8152137CB05[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР НЕДЕВ ПЕТРОВ 3029F219889B[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ 7642822E20AB[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 92B8BDC2C44B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИНЕВ МИХАЛЕВ A99416C41420[..](ДФЗ|ТР)
МИТЬО ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ E35EC012E2A9[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ГЕРГАНОВ ГЕРГАНОВ 9CEAF34E9F21[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ AFD863427F8D[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР СТЕФАНОВ КОЛЕВ 48AAE5E757A4[..](ДФЗ|ТР)
ПЕЙЧО ГЕРГАНОВ ПЕТКОВ B80A00F437F5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ FD837707CB55[..](ДФЗ|ТР)
Красимир Петров Косев DE019A7BD95A[..](ДФЗ|ТР)
ТРАКИЯ TRAKIYA 838101698(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 134 474 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 132 лв./BGN
Изплатени / Payed: 92 588 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПНИ ДЕЙНОСТИ виж доставчиците
"ДЕШИН" ЕООД
ДЕШИН ЕООД
ЕИК ID: 200456301
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 535230
"ДЕШИН" ЕООД ДЕШИН ЕООД ДЕШИН ДЕШИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 90 В ДЕШИН ЕООД МАРТИН ЖИВКОВ ТОДОРОВ 89FA1CFB5DC5[..](ДФЗ|ТР)
ДЕШИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Превала 3457 ул.П. КАЛАФАТОВ 38 ДЕШИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 УЛ.АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 90 В ДЕШИН DESHIN 200456301(ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ...
"ДЕШИН" ЕООД ДЕШИН ЕООД ДЕШИН ДЕШИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 90 В ДЕШИН ЕООД МАРТИН ЖИВКОВ ТОДОРОВ 89FA1CFB5DC5[..](ДФЗ|ТР)
ДЕШИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Превала 3457 ул.П. КАЛАФАТОВ 38 ДЕШИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 УЛ.АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 90 В ДЕШИН DESHIN 200456301(ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66[..](ДФЗ|ТР)
НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA055[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E[..](ДФЗ|ТР)
ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1[..](ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227(ДФЗ|ТР)
СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 4 вх.А ап.21 СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС ЕООД НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ 16394E0547FD[..](ДФЗ|ТР)
СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС SI EM EN PRODZHEKTS 106624865(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 134 400 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 080 лв./BGN
Изплатени / Payed: 94 080 лв./BGN
Проект: Популяризиране на местния туристически потенциал в общините Брезник и Трън. виж доставчиците
ЕТ"Александра Методиева - Солар Енерджи"
АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ
ЕИК ID: 202314247
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 632837
ЕТ"Александра Методиева - Солар Енерджи" АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Горни Дъбник 5880 ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 10 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СУХАТА РЕКА 15 Г АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА МЕТОДИЕВА ...
ЕТ"Александра Методиева - Солар Енерджи" АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Горни Дъбник 5880 ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 10 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СУХАТА РЕКА 15 Г АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА МЕТОДИЕВА 612FFA389985[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Брест 5971 ОРФЕЙ 14 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кнежа 5835 ХИБРИД А АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Трън 2460 СТЕФАН КАРАДЖА 1 АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА ТОДОРИНИ КУКЛИ 15 Г АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ALEKSANDRA METODIEVA - SOLAR ENERDZHI 202314247(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 132 122 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 92 485 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 018 лв./BGN
Проект: Реконструкция на жилищна сграда в къща за гости виж доставчиците
" АГРО ТУР- ШИРИН МУСТАФА"
АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ
ЕИК ID: 202282842
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 595338
" АГРО ТУР- ШИРИН МУСТАФА" АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 бул. БЪЛГАРИЯ 45 А АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ ШИРИН СЕЗГИН МУСТАФА 901B17FC7109[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА AGRO TUR - SHIRIN MUSTAFA 202282842(ДФЗ|ТР)
" АГРО ТУР- ШИРИН МУСТАФА" АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 бул. БЪЛГАРИЯ 45 А АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ ШИРИН СЕЗГИН МУСТАФА 901B17FC7109[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА AGRO TUR - SHIRIN MUSTAFA 202282842(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 124 244 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 86 971 лв./BGN
Изплатени / Payed: 86 858 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана строителна техника виж доставчиците
ЕТ "Елисавета Иванчева"
Елисавета Иванчева ЕТ
ЕИК ID: 201777477
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 611508
ЕТ "Елисавета Иванчева" Елисавета Иванчева ЕТ Елисавета Иванчева Елисавета Иванчева ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Брестовица 4224 ул. Тургенев 6 Елисавета Иванчева ЕТ Елисавета Владимирова Иванчева AE304C96ECDD[..](ДФЗ|ТР)
Елисавета Иванчева Elisaveta Ivancheva 201777477(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Елисавета Иванчева" Елисавета Иванчева ЕТ Елисавета Иванчева Елисавета Иванчева ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Брестовица 4224 ул. Тургенев 6 Елисавета Иванчева ЕТ Елисавета Владимирова Иванчева AE304C96ECDD[..](ДФЗ|ТР)
Елисавета Иванчева Elisaveta Ivancheva 201777477(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 124 037 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 75 221 лв./BGN
Изплатени / Payed: 75 221 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости и предоставяне на туристически услуги" виж доставчиците
"Агробурел" ЕООД
АГРОБУРЕЛ ООД
ЕИК ID: 201539383
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 526931
"Агробурел" ЕООД АГРОБУРЕЛ ООД АГРОБУРЕЛ АГРОБУРЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ХРИСТО БОТЕВ 55 АГРОБУРЕЛ ООД ЯСЕН МЛАДЕНОВ НАКОВ 6E4FC5D9800B[..](ДФЗ|ТР)
ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБУРЕЛ AGROBUREL 201539383(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ...
"Агробурел" ЕООД АГРОБУРЕЛ ООД АГРОБУРЕЛ АГРОБУРЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ХРИСТО БОТЕВ 55 АГРОБУРЕЛ ООД ЯСЕН МЛАДЕНОВ НАКОВ 6E4FC5D9800B[..](ДФЗ|ТР)
ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ C4B481FAF55A[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБУРЕЛ AGROBUREL 201539383(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 257611816792[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828(ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB0[..](ДФЗ|ТР)
ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924[..](ДФЗ|ТР)
ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2[..](ДФЗ|ТР)
РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C946547[..](ДФЗ|ТР)
ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E[..](ДФЗ|ТР)
РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 123 377 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 86 364 лв./BGN
Изплатени / Payed: 85 241 лв./BGN
Проект: Изграждане на вила за настаняване на туристи в гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик виж доставчиците
ЕТ "РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ-80"
Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ
ЕИК ID: 202600946
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 607061
ЕТ "РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ-80" Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ Реджеп Фейзичауш-80 Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 Свобода 67 Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ Реджеп Исмаил Фейзичауш 32E37B7E1C24[..](ДФЗ|ТР)
Реджеп Фейзичауш-80 Redzhep Feyzichaush-80 202600946(ДФЗ|ТР)
ЕТ "РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ-80" Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ Реджеп Фейзичауш-80 Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сърница 4633 Свобода 67 Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ Реджеп Исмаил Фейзичауш 32E37B7E1C24[..](ДФЗ|ТР)
Реджеп Фейзичауш-80 Redzhep Feyzichaush-80 202600946(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 122 171 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 85 520 лв./BGN
Изплатени / Payed: 85 520 лв./BGN
Проект: „Изгражданене на магазин за хранителни стоки и кафе” виж доставчиците
ЕТ Илинден-Генчо Милков
ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ
ЕИК ID: 201966244
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 562804
ЕТ Илинден-Генчо Милков ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ. ХАН АСПАРУХ 9 ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ ГЕНЧО МИЛКОВ ГЕНЧЕВ 79806740D596[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ILINDEN - GENCHO MILKOV 201966244(ДФЗ|ТР)
ЕТ Илинден-Генчо Милков ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ. ХАН АСПАРУХ 9 ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ ГЕНЧО МИЛКОВ ГЕНЧЕВ 79806740D596[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ILINDEN - GENCHO MILKOV 201966244(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 113 318 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 79 323 лв./BGN
Изплатени / Payed: 79 140 лв./BGN
Проект: "Нов път" АД реконструкция на сграда-„Селскостопански център за консултации, търговия на едро и дребно с торове и препарати за растителна защита” виж доставчиците
"Нов път"АД
НОВ ПЪТ АД
ЕИК ID: 101142815
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 184200
"Нов път"АД НОВ ПЪТ АД НОВ ПЪТ НОВ ПЪТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 пл. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 1 НОВ ПЪТ АД ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА КУЛИНА 54704F37C241[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР НИКОЛОВ ЕЛЧИНОВ C94D348BC8A1[..](ДФЗ|ТР)
ПИРИНКА ПЕТРОВА БАСТУНОВА 4F7F59582EAB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ...
"Нов път"АД НОВ ПЪТ АД НОВ ПЪТ НОВ ПЪТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 пл. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 1 НОВ ПЪТ АД ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА КУЛИНА 54704F37C241[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР НИКОЛОВ ЕЛЧИНОВ C94D348BC8A1[..](ДФЗ|ТР)
ПИРИНКА ПЕТРОВА БАСТУНОВА 4F7F59582EAB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА E9223F1F37D9[..](ДФЗ|ТР)
НОВ ПЪТ NOV PAT 101142815(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 100 267 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 187 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 169 лв./BGN
Проект: "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW" виж доставчиците
"ТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД
ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 104540692
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 181295
"ТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД ТРАНС - ИНВЕСТ ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЛАЗУРНА 9 ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ D0D9FAB5CAB4[..](ДФЗ|ТР)
ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мирово 5158 Търговска 4 ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мирово Търговска 4 Михаил Методиев Марин ...
"ТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД ТРАНС - ИНВЕСТ ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЛАЗУРНА 9 ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ D0D9FAB5CAB4[..](ДФЗ|ТР)
ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мирово 5158 Търговска 4 ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мирово Търговска 4 Михаил Методиев Марин 72C80CC744BF[..](ДФЗ|ТР)
НИКМАР-ЕКСПОРТ ЕООД 202199291(ДФЗ|ТР)
ТРАНС - ИНВЕСТ TRANS - INVEST 104540692(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 97 784 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 449 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 228 лв./BGN
Проект: "Шарена черга" - изграждане на екоселище от 6 юрти. виж доставчиците
"АСИ 10" ЕООД
АСИ 10 ЕООД
ЕИК ID: 201556653
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 609562
"АСИ 10" ЕООД АСИ 10 ЕООД АСИ 10 АСИ 10 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 ул. Гешова могила 3 АСИ 10 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. Трети март 19 8 Б АСИ 10 ЕООД ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 3BA556F0C59B[..](ДФЗ|ТР)
АСИ 10 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Доброглед 9145 С.О. “Доброгледски лозя” 653 АСИ 10 ASI 10 201556653(ДФЗ|ТР)
"АСИ 10" ЕООД АСИ 10 ЕООД АСИ 10 АСИ 10 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дюлево 4529 ул. Гешова могила 3 АСИ 10 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. Трети март 19 8 Б АСИ 10 ЕООД ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 3BA556F0C59B[..](ДФЗ|ТР)
АСИ 10 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Доброглед 9145 С.О. “Доброгледски лозя” 653 АСИ 10 ASI 10 201556653(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 634 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 66 944 лв./BGN
Изплатени / Payed: 66 944 лв./BGN
Проект: Дизайн и прототипиране с 3D принтер и 3D скенер виж доставчиците
"Попово Солар" ЕООД
ПОПОВО СОЛАР ЕООД
ЕИК ID: 200431091
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 616278
"Попово Солар" ЕООД ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПОПОВО СОЛАР ПОПОВО СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 БАЧО КИРО 14 ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ A1C2F19BF1F4[..](ДФЗ|ТР)
ПОПОВО СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Яким Груево 7443 ул.ВИХРЕН 16 МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА D12D1AFC5707[..](ДФЗ|ТР)
Михаела Георгиева Атанасова ...
"Попово Солар" ЕООД ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПОПОВО СОЛАР ПОПОВО СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 БАЧО КИРО 14 ПОПОВО СОЛАР ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ A1C2F19BF1F4[..](ДФЗ|ТР)
ПОПОВО СОЛАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Яким Груево 7443 ул.ВИХРЕН 16 МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА D12D1AFC5707[..](ДФЗ|ТР)
Михаела Георгиева Атанасова D12D1AFC5707[..](ДФЗ|ТР)
ПОПОВО СОЛАР POPOVO SOLAR 200431091(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 93 930 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 751 лв./BGN
Изплатени / Payed: 54 793 лв./BGN
Проект: Закупуване на автомобили за предоставяне на туристически услуги свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес виж доставчиците
"ДОСА - ПЛОД" ООД
ДОСА - ПЛОД ООД
ЕИК ID: 101699561
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 184209
"ДОСА - ПЛОД" ООД ДОСА - ПЛОД ООД ДОСА - ПЛОД ДОСА - ПЛОД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. СТАНКЕ ДИМИТРОВ 4 ДОСА - ПЛОД ООД СОФИЯ МАНОЛЕВА ТОТЕВА 43B4B5F8F110[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ C9FBDEEA1A55[..](ДФЗ|ТР)
Ивайло Андонов Тотев ...
"ДОСА - ПЛОД" ООД ДОСА - ПЛОД ООД ДОСА - ПЛОД ДОСА - ПЛОД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. СТАНКЕ ДИМИТРОВ 4 ДОСА - ПЛОД ООД СОФИЯ МАНОЛЕВА ТОТЕВА 43B4B5F8F110[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ C9FBDEEA1A55[..](ДФЗ|ТР)
Ивайло Андонов Тотев 750C746A941F[..](ДФЗ|ТР)
Михаил Андонов Тотев 64E215FC16EF[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛИСА ФРУКТ ООД 200669363(ДФЗ|ТР)
ДОСА - ПЛОД DOSA - PLOD 101699561(ДФЗ|ТР)
САМЕКС САМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. СОФЛУ 34 А САМЕКС ООД САМВЕЛ МЕЛИКОВИЧ ПАПАЗЯН 1FDC41BDF0BE[..](ДФЗ|ТР)
КАРИНЕ ГЕВОРКОВНА ХАЧАТРЯН F2820C30C5F0[..](ДФЗ|ТР)
САМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДРАГОТА 3 САМЕКС SAMEKS 825272845(ДФЗ|ТР)
БЕТОН БЕТОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА МЕСТНОСТ - СОКОЛОВЕЦ БЕТОН ЕООД АНДОН ЙОРДАНОВ ЧЕРВЕНКОВ 4AB55CF9A6EC[..](ДФЗ|ТР)
БЕТОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. МЛАДОСТ 12 АНДРЕЙ НАСКОВ ХРИСТОВ 6A3715B907F8[..](ДФЗ|ТР)
БЕТОН BETON 811183258(ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
НИКЕЛИ НИКЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Узунджовска 16 НИКЕЛИ ЕООД РОСЕН КОЛЕВ ДИМОЛАРОВ 53849A3D4643[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛНИК АД 130974779(ДФЗ|ТР)
НИКЕЛИ NIKELI 130556979(ДФЗ|ТР)
АЙ ДЖИ НЕТ АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ДЪРВЕНИЦА ул. ЖЕКО ВОЙВОДА 5 Г АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД ИВАЙЛО КИРИЛОВ ГЕЛОВ EC1E35CA328A[..](ДФЗ|ТР)
АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 254 А АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 254А 1 АЙ ДЖИ НЕТ AY DZHI NET 200650975(ДФЗ|ТР)
ЮНГ ПРОЕКТ ЮНГ ПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 ВРАЖДЕБНА бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 262 ЮНГ ПРОЕКТ ООД НИКОЛАЙ ПЕНЕВ ПЕНЕВ 839FA35B07D5[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТОФОР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 692193C91877[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ПЕНЕВ ПЕНЕВ, 1EA7CCCBEFF5[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТОФОР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ, 42D07747F613[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПАСКАЛЕВ 29DA026061DB[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА УРИЛОВА-СТОЯНОВА 0571FC086E23[..](ДФЗ|ТР)
ЮНГ ПРОЕКТ YUNG PROEKT 131312038(ДФЗ|ТР)
ТОП - ГЕО ТОП - ГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 СТЕФАН СТАМБОЛОВ 42 ТОП - ГЕО ООД БЪЛГАРИЯ ТОП - ГЕО ООД КИРИЛ БЛАГОЕВ ДАНАИЛОВ 7FC71C9C8F16[..](ДФЗ|ТР)
ТАНЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА 618018A4A252[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ КРЪСТЕВ СТОЙКОВ B537216BA5A8[..](ДФЗ|ТР)
ТОП - ГЕО TOP - GEO 130919996(ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ - ПЕТЪР ПЕТРОВ ДАНАИЛ - ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. ПЕТЪР БЕРОН, - ЕДЕЛВАЙС бл. 14 ет.1 ап.3 ДАНАИЛ - ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ ПЕТЪР ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ 26FC28EF33F8[..](ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ - ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. АНТИМ I 2 В ДАНАИЛ - ПЕТЪР ПЕТРОВ 040699939(ДФЗ|ТР)
ПЕТРОВ 2014 202663868(ДФЗ|ТР)
ДАНАИЛ - ПЕТЪР ПЕТРОВ DANAIL - PETAR PETROV 040699939(ДФЗ|ТР)
АДЕЛИНА СТИЛ-99 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДОЙРАН 17 ет.1 ап.1 АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА C916758B645F[..](ДФЗ|ТР)
АДЕЛИНА СТИЛ-99 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Градешница 2843 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА 5 МЕТИКС ООД 101041079(ДФЗ|ТР)
АДЕЛИНА СТИЛ-99 ADELINA STIL-99 101763334(ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП-ГЕО КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП-ГЕО ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 СТЕФАН СТАМБОЛОВ 42 В КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП-ГЕО ЕТ КИРИЛ БЛАГОЕВ ДАНАИЛОВ 7FC71C9C8F16[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП-ГЕО KIRIL DANAILOV - TOP-GEO 121272595(ДФЗ|ТР)
БИ ЕЛ АГРО БИ ЕЛ АГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 Княжево ул.Комините 4 БИ ЕЛ АГРО АД КРАСИМИР ФИЛИПОВ АНДРЕЕВ 68157AD73419[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ 2D8A21C65D23[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ 6F6E71E1947B[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КУЗМАНОВ F0745FE95068[..](ДФЗ|ТР)
БИ ЕЛ АГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София хиподрума аказ. иван евстатиев гешов 50 БИ ЕЛ АГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума акад. Иван Евстатиев Гешов 50 БИ ЕЛ АГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 хиподрума аказ. иван евстатиев гешов 50 БИ ЕЛ АГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. Никола Мушанов 120 БИ ЕЛ АГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.Никола Мушанов 120 БИ ЕЛ АГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 кв. Витоша бул. Симеоновско шосе 36Б БИ ЕЛ АГРО BI EL AGRO 831563517(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 094 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 63 766 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 766 лв./BGN
Проект: Мобилен център за консултантски услуги виж доставчиците
"НГ АГРО ИНВЕСТ" ЕООД
НГ АГРО ИНВЕСТ ООД
ЕИК ID: 200541748
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 518560
"НГ АГРО ИНВЕСТ" ЕООД НГ АГРО ИНВЕСТ ООД НГ АГРО ИНВЕСТ НГ АГРО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 ул.ИВАН ВАЗОВ 101 НГ АГРО ИНВЕСТ ООД СТЕФАН ЦВЕТАНОВ НИКИТОВ 114A89BEA483[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР РАНГЕЛОВ ГАШАРОВ 5E84F1A35A55[..](ДФЗ|ТР)
НГ АГРО ИНВЕСТ NG AGRO INVEST 200541748(ДФЗ|ТР)
"НГ АГРО ИНВЕСТ" ЕООД НГ АГРО ИНВЕСТ ООД НГ АГРО ИНВЕСТ НГ АГРО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 ул.ИВАН ВАЗОВ 101 НГ АГРО ИНВЕСТ ООД СТЕФАН ЦВЕТАНОВ НИКИТОВ 114A89BEA483[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР РАНГЕЛОВ ГАШАРОВ 5E84F1A35A55[..](ДФЗ|ТР)
НГ АГРО ИНВЕСТ NG AGRO INVEST 200541748(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 90 578 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 63 405 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 405 лв./BGN
Проект: "Изграждане на ремонтна работилница за услуги" виж доставчиците
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов ''
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ
ЕИК ID: 838187633
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 181013
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов '' СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 5ACECF3E1621[..](ДФЗ|ТР)
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ STOZHER - STOYAN STOYANOV 838187633(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ...
ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов '' СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 5ACECF3E1621[..](ДФЗ|ТР)
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ STOZHER - STOYAN STOYANOV 838187633(ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 860 БЕНКОВСКИ 22 Е ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 129 А МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВЕЗИРЕВА-ДРАГНЕВА 1C8C50ACCCC9[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 128 А ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, К-С БОКАР 35-ПАРТЕР ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ EVROBIZNES INVESTMANT 128565782(ДФЗ|ТР)
СИМПА СИМПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 59-63 Г СИМПА ЕООД СНЕЖАНКА ИЛИЕВА АНТОНОВА 01727CC0BD9C[..](ДФЗ|ТР)
СИМПА SIMPA 831807932(ДФЗ|ТР)
ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 Център за продажба и сервиз ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО ЕООД ДИМИТЪР СЪБКОВ СЪБКОВ A2A23CE9E90E[..](ДФЗ|ТР)
ДАРС-АУТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 Център за продажби и сервиз ДАРС-АУТО ДАРС-АУТО DARS-AUTO 812171821(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1[..](ДФЗ|ТР)
СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
БУЛПЕН БУЛПЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК МУРА В БУЛПЕН ЕООД ЛЪЧЕЗАРА РАФАИЛОВА АТАНАСОВА F1E4F93A9FF9[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАРА - 91 ЛЪЧЕЗАРА - 91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Отец Паисий 3 ЛЪЧЕЗАРА - 91 ООД СЛАВИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 2CE241CB55B9[..](ДФЗ|ТР)
БУЛПЕН BULPEN 117042108(ДФЗ|ТР)
ДЖЕЛА - Н.Д. ДЖЕЛА - Н.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК ул. ВЕНЕРА 1 ДЖЕЛА - Н.Д. ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 79E5EF813C87[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕЛА - Н.Д. DZHELA - N.D. 123596464(ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7205 ОРЕЛ 21 Б ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД АРИФ АКБАШ CBA9B899AF70[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛЯ ХРИСТОВА РОСЕНОВА 763EE15F1093[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БУЗЛУДЖА 5 ИЛКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА 161EF035DD16[..](ДФЗ|ТР)
ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ DZHEM MASHINA IMPORT-EKSPORT 116548273(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 80 390 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 56 273 лв./BGN
Изплатени / Payed: 55 980 лв./BGN
Проект: Изграждане на Медена къща виж доставчиците
ЕТ"Недялка Михова - Медена къща Михови"
НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ
ЕИК ID: 202421854
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 609529
ЕТ"Недялка Михова - Медена къща Михови" НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР 20А НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ НЕДЯЛКА ТОДОРОВА МИХОВА C3D4B43BF7AE[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Прилеп 9352 ...
ЕТ"Недялка Михова - Медена къща Михови" НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР 20А НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ НЕДЯЛКА ТОДОРОВА МИХОВА C3D4B43BF7AE[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Прилеп 9352 НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ NEDYALKA MIHOVA - MEDENA KASHTA MIHOVI 202421854(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 68 924 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 247 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 614 лв./BGN
Проект: Създаване на салон за красота "Сижа" нa територията на МИГ Кнежа виж доставчиците
ЕТ "СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА"
СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ
ЕИК ID: 114639532
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 590003
ЕТ "СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА" СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Бреница 5834 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 6 СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ СНЕЖАНА ГРИГОРОВА НАЙДЕНОВА F2A462D28174[..](ДФЗ|ТР)
СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА SIZHA - SNEZHANA GRIGOROVA 114639532(ДФЗ|ТР)
ЕТ "СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА" СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Бреница 5834 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 6 СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ СНЕЖАНА ГРИГОРОВА НАЙДЕНОВА F2A462D28174[..](ДФЗ|ТР)
СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА SIZHA - SNEZHANA GRIGOROVA 114639532(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 62 587 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 43 811 лв./BGN
Изплатени / Payed: 43 811 лв./BGN
Проект: Закупуване на обурудване за фурна за произовдство на хляб виж доставчиците
ЗК "НАПРЕДЪК"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
ЕИК ID: 835011402
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 180790
ЗК "НАПРЕДЪК" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Светлен 7877 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СТЕФАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА FFA3D54B8268[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 180428B67274[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ ...
ЗК "НАПРЕДЪК" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К БЪЛГАРИЯ с. Светлен 7877 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К СТЕФАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА FFA3D54B8268[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 180428B67274[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ C24432E8ADE0[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ПЕТКОВА НИКОЛОВА 562BA4B005F2[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСКО КИРОВ ПАСКАЛЕВ 1A5D5CF45E71[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН СЛАВОВ ДИМОВ C54531865E98[..](ДФЗ|ТР)
ДОНКА КОЛЕВА БОРОВА 4F8B3255B4D3[..](ДФЗ|ТР)
ДИМО ТОДОРОВ ИВАНОВ 02E07A7149B3[..](ДФЗ|ТР)
КИРЧО ЕНЧЕВ ПЕТРОВ 786D1FA454CE[..](ДФЗ|ТР)
СТАМЕН ТОНЧЕВ СТАМАТЕВ 07A1340B3DA5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ 99DBEB4022B9[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ 4CC5327F9A6A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 5FBC5D447210[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 8DC4F6F92BE0[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЕВ ИВАНОВ DEE240C62D08[..](ДФЗ|ТР)
БОГОМИЛ СТЕФАНОВ БОГДАНОВ A87F265A433F[..](ДФЗ|ТР)
МИТКА АНГЕЛОВА МАНОЛОВА 4F5E291EE617[..](ДФЗ|ТР)
ТОШКО АТАНАСОВ ТРИФОНОВ 36C00A2FAB23[..](ДФЗ|ТР)
НЕДКО ДИМИТРОВ НЕДЕВ 51953A5DDEFC[..](ДФЗ|ТР)
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ 764433465377[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН АТАНАСОВ СТОЕВ 21D7BD52CEA6[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ DD6607B73464[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР РАДЕВ ИЛИЕВ 4690D3FE17C8[..](ДФЗ|ТР)
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA NAPREDAK 835011402(ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ МЕТАРЕМ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул. ИЛИЯ ЗЛАТЕВ 40 МЕТАРЕМ ЕАД ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ACC809247D6D[..](ДФЗ|ТР)
ДОНЧО ПЕНЧЕВ ДОНЧЕВ B01D1D0B2F20[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН МАРИНОВ РАЧЕВ 3F6C6ABC6878[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ АНТОНОВ 6A132435C8D0[..](ДФЗ|ТР)
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИЧЕВ 71061778CF82[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ - 98 104067727(ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ПЕТРОВА ИЛАРИОНОВА 7B69E60FBA86[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАРЕМ METAREM 104013940(ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна Оряховица 5130 ул. Сергей Румянцев 24 УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД ДАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 54A1E9C4077C[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ CF06352ED856[..](ДФЗ|ТР)
УНИВЕРСАЛ - НВГ UNIVERSAL - NVG 040310925(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D65[..](ДФЗ|ТР)
ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №10577190467(ДФЗ|ТР)
0 9C7FC47EE9C4[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB486490[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B[..](ДФЗ|ТР)
РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 51 660 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 36 162 лв./BGN
Изплатени / Payed: 36 162 лв./BGN
Проект: „Подобряване на мобилността на местния бизнес и население, чрез създаване на център за отдаване на автомобили под наем в гр. Попово” виж доставчиците
ЕТ "Хидра-Владислав Василев"
ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ
ЕИК ID: 203201117
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 632786
ЕТ "Хидра-Владислав Василев" ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. Дряновска 34 ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ ВЛАДИСЛАВ МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ 68AB231839D1[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ HIDRA-VLADISLAV VASILEV 203201117(ДФЗ|ТР)
ЕТ "Хидра-Владислав Василев" ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. Дряновска 34 ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ ВЛАДИСЛАВ МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ 68AB231839D1[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ HIDRA-VLADISLAV VASILEV 203201117(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 47 356 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 33 149 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 149 лв./BGN
Проект: "Разнообразяване на дейността на "Мари Бел" ООД" виж доставчиците
"МАРИ - БЕЛ" ЕООД
МАРИ - БЕЛ ООД
ЕИК ID: 175073198
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 605924
"МАРИ - БЕЛ" ЕООД МАРИ - БЕЛ ООД МАРИ - БЕЛ МАРИ - БЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ бл. 76 вх.Г ет.6 ап.59 МАРИ - БЕЛ ООД ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА НЕГУЛОВА B33D1C847696[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ГАНЧЕВА ГАЗЕПИ 6D41D9B92033[..](ДФЗ|ТР)
МАРИ - БЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ул. Захари Стоянов 7 МАРИ - ...
"МАРИ - БЕЛ" ЕООД МАРИ - БЕЛ ООД МАРИ - БЕЛ МАРИ - БЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ бл. 76 вх.Г ет.6 ап.59 МАРИ - БЕЛ ООД ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА НЕГУЛОВА B33D1C847696[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ГАНЧЕВА ГАЗЕПИ 6D41D9B92033[..](ДФЗ|ТР)
МАРИ - БЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливница 2200 ул. Захари Стоянов 7 МАРИ - БЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Гинци 2250 МАРИ - БЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Годеч 2240 Петрова бара 7 МАРИАНА ГАНЧЕВА МАЗНЕВА 6D41D9B92033[..](ДФЗ|ТР)
МАРИ - БЕЛ MARI - BEL 175073198(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 38 080 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 26 656 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 656 лв./BGN
Проект: Стаи за гости "Ваекс" виж доставчиците
ЕТ "ВАЕКС-Йордан Ангелов"
ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ
ЕИК ID: 202157422
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 609944
ЕТ "ВАЕКС-Йордан Ангелов" ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ул. ТАНЕ ПЕЕВ 3А ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ 56E76994CD7A[..](ДФЗ|ТР)
ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ 202157422(ДФЗ|ТР)
Л. ПП - 10 203551365(ДФЗ|ТР)
ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ VAEKS - YORDAN ANGELOV 202157422(ДФЗ|ТР)
ЕТ "ВАЕКС-Йордан Ангелов" ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ул. ТАНЕ ПЕЕВ 3А ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ 56E76994CD7A[..](ДФЗ|ТР)
ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ 202157422(ДФЗ|ТР)
Л. ПП - 10 203551365(ДФЗ|ТР)
ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ VAEKS - YORDAN ANGELOV 202157422(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 36 005 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 25 203 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 477 лв./BGN
Проект: ЕТ "СИАМ-Александър Мандаджиев" Закупуване на коне за организиране и развитие на конен туризъм в с. Гита виж доставчиците
ЕТ "СИАМ-Александър Мандаджиев"
СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ
ЕИК ID: 115176133
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 609943
ЕТ "СИАМ-Александър Мандаджиев" СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 МАГУРА 6 СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАНДАДЖИЕВ 97C8B03F7590[..](ДФЗ|ТР)
СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Гита 6215 ул. ЕДИНСТВО 4 СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ SIAM-ALEKSANDAR ...
ЕТ "СИАМ-Александър Мандаджиев" СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 МАГУРА 6 СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАНДАДЖИЕВ 97C8B03F7590[..](ДФЗ|ТР)
СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Гита 6215 ул. ЕДИНСТВО 4 СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ SIAM-ALEKSANDAR MANDADZHIEV 115176133(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 32 333 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 633 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 350 лв./BGN
Проект: Оборудване на сладкарски цех и лек автомобил - Ван виж доставчиците
"ИВАС-93" ООД
ИВАС-93 ООД
ЕИК ID: 125579175
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 368692
"ИВАС-93" ООД ИВАС-93 ООД ИВАС-93 ИВАС-93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 22 ИВАС-93 ООД ИВАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ 7D6B7EFCD5F7[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИСЛАВ МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ 68AB231839D1[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ AFFCD0764558[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРИНА МИЛЕНОВА ...
"ИВАС-93" ООД ИВАС-93 ООД ИВАС-93 ИВАС-93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 22 ИВАС-93 ООД ИВАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ 7D6B7EFCD5F7[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИСЛАВ МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ 68AB231839D1[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ AFFCD0764558[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРИНА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА 307F4B310EDF[..](ДФЗ|ТР)
САШО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 750B0C0BBF35[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРИНА МИЛЕНОВА ДИМИТРОВА 307F4B310EDF[..](ДФЗ|ТР)
ИВАС-93 IVAS-93 125579175(ДФЗ|ТР)
ЩРАБАГ ЩРАБАГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 1 ЩРАБАГ ЕАД ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ 3CEE1357BB86[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРАЛД ГАЙГЕР F82ADDA580BF[..](ДФЗ|ТР)
ДИТМАР РИМЛ 7F99CEDFAD6C[..](ДФЗ|ТР)
БАУ ХОЛДИНГ БЕТАЙЛИГУНГС АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ, АВСТРИЯ DBC8B5BEBA45[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКО САШЕВ БАЛАБАНОВ 9AFD4B72EFD7[..](ДФЗ|ТР)
Йохен Йенс Фетер 0A05CB0B443E[..](ДФЗ|ТР)
КАЙ ПЕТЕР ШЕФЕР D51F17233C4A[..](ДФЗ|ТР)
ТАМАШ УНГЕР B78BC6C4457A[..](ДФЗ|ТР)
Алекси Георгиев Алексиев 2C0962CF711E[..](ДФЗ|ТР)
ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ 06A3998F0D5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ. ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ C4CBC4F1A778[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ 03A9835FB51F[..](ДФЗ|ТР)
Инж. Маг. МАНФРЕД РОЗЕНАУЕР DA9B1667F240[..](ДФЗ|ТР)
Фиданка Владимирова Гигова 9DCA323451D1[..](ДФЗ|ТР)
ХЕРБЕРТ ФРАНЦ-КСАВИЕ ШУСТЕР 660837240A7A[..](ДФЗ|ТР)
Йохан Андреас Пьолцл E686982EA244[..](ДФЗ|ТР)
Борис Контич 40D4A5FE72ED[..](ДФЗ|ТР)
Йохан Пьолцл 33B60897276C[..](ДФЗ|ТР)
Йоханес Куглер 21E01CBA1442[..](ДФЗ|ТР)
Душан Коцич 85F252D673AF[..](ДФЗ|ТР)
Йохан Пьолцл- изпълнителен директор C66DAB886BC5[..](ДФЗ|ТР)
Златин Павлов Диков 86B519BAADC4[..](ДФЗ|ТР)
ЩРАБАГ SHTRABAG 130463628(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 31 818 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 273 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 273 лв./BGN
Проект: ЕТ"Стрелица-Тодорка Тодорова" виж доставчиците
ЕТ"Стрелица-Тодорка Тодорова"
СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ
ЕИК ID: 202964896
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 616394
ЕТ"Стрелица-Тодорка Тодорова" СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 СТОЙКО СТОЙКОВ 2 СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ ТОДОРКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА-ШИРИЛИНКОВА 852BAA434733[..](ДФЗ|ТР)
СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул. СТАЙКО СТАЙКОВ 2 СТРЕЛИЦА - ...
ЕТ"Стрелица-Тодорка Тодорова" СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 СТОЙКО СТОЙКОВ 2 СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ ТОДОРКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА-ШИРИЛИНКОВА 852BAA434733[..](ДФЗ|ТР)
СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул. СТАЙКО СТАЙКОВ 2 СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА STRELITSA - TODORKA TODOROVA 202964896(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 30 000 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 000 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 000 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за автосервиз виж доставчиците
"БИО ОЙЛ" ООД
БИО ОЙЛ ООД
ЕИК ID: 112647523
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 181390
"БИО ОЙЛ" ООД БИО ОЙЛ ООД БИО ОЙЛ БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Петко Мачев 2 БИО ОЙЛ ООД ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ХАИНОВ 4976E597681C[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ ХАИНОВ DA33FD69411A[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ХАИНОВ 330ACF1E3C82[..](ДФЗ|ТР)
ГИТЕКС 119001163(ДФЗ|ТР)
БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ ...
"БИО ОЙЛ" ООД БИО ОЙЛ ООД БИО ОЙЛ БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Петко Мачев 2 БИО ОЙЛ ООД ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ХАИНОВ 4976E597681C[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ ХАИНОВ DA33FD69411A[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ХАИНОВ 330ACF1E3C82[..](ДФЗ|ТР)
ГИТЕКС 119001163(ДФЗ|ТР)
БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Мак Гахан 2 А ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
БИО ОЙЛ BIO OYL 112647523(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 830 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 881 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 445 лв./BGN
Проект: Закупуване на превозно средство за организиране на туристически обиколки виж доставчиците
"ТАРА БИО" ЕООД
ТАРА БИО ЕООД
ЕИК ID: 201464500
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 533709
"ТАРА БИО" ЕООД ТАРА БИО ЕООД ТАРА БИО ТАРА БИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.РАЙНА КНЯГИНЯ 11 ТАРА БИО ЕООД ВЕСЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ЗУМПАЛОВА-РАЛЧЕВА 2E49AC816297[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ РАЛЧЕВ 2BE31E0809EB[..](ДФЗ|ТР)
ТАРА БИО TARA BIO 201464500(ДФЗ|ТР)
ЕНЬО БОНЧЕВ ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. ...
"ТАРА БИО" ЕООД ТАРА БИО ЕООД ТАРА БИО ТАРА БИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.РАЙНА КНЯГИНЯ 11 ТАРА БИО ЕООД ВЕСЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ЗУМПАЛОВА-РАЛЧЕВА 2E49AC816297[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ РАЛЧЕВ 2BE31E0809EB[..](ДФЗ|ТР)
ТАРА БИО TARA BIO 201464500(ДФЗ|ТР)
ЕНЬО БОНЧЕВ ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ.МИЛАНОВ 50 ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЛИСИЧАРОВ BBBC30062369[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП ДИМИТРОВ ЛИСИЧАРОВ DCFB1859E39E[..](ДФЗ|ТР)
ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Търничени 6158 Розоварна ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Лозенец ул.арх.Йордан Миланов 50 ЕНЬО БОНЧЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Славянска 11 В ЕНЬО БОНЧЕВ ENYO BONCHEV 121800256(ДФЗ|ТР)
В & СК В & СК АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЦАР ШИШМАН 2 ет.4 В & СК АД НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДОБРЕВ D13DB74A5060[..](ДФЗ|ТР)
БОЯН БОРИСОВ ЯНЕВ 4F483AC07C34[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС МИХАЙЛОВ КОЧЕВ 1A057B7FF61D[..](ДФЗ|ТР)
В & СК АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Александър Стамболийски 63а Йордан Петков Илиев F9A217D640AB[..](ДФЗ|ТР)
Атанас Георгиев Павлов C2C558F5F3AE[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Томов Попов 8E8730861F84[..](ДФЗ|ТР)
В & СК V & SK 822133783(ДФЗ|ТР)
ЛИМЕЛА-ММ ЛИМЕЛА-ММ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 България 65 ЛИМЕЛА-ММ ЕООД МИЛЕНА ТОНЧЕВА МИТЕВА FC4F48939759[..](ДФЗ|ТР)
ЛИМЕЛА-ММ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 бул.БЪЛГАРИЯ 65 ЛИМЕЛА-ММ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.СЛАВЯНСКА 4 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ 831633691(ДФЗ|ТР)
ЛИМЕЛА-ММ LIMELA-MM 202135881(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 733 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 813 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 749 лв./BGN
Проект: Разнообразяване към неземеделски дейности на фирма "Агроексперт" ЕООД. виж доставчиците
"Агроексперт" ЕООД
АГРОЕКСПЕРТ ЕООД
ЕИК ID: 112672163
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 498331
"Агроексперт" ЕООД АГРОЕКСПЕРТ ЕООД АГРОЕКСПЕРТ АГРОЕКСПЕРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул. РАЙЧО ДАСКАЛОВ 1А АГРОЕКСПЕРТ ЕООД ПАВЕЛ НЕШЕВ ШИРИЛИНКОВ 7AE4206E85D1[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЕКСПЕРТ AGROEKSPERT 112672163(ДФЗ|ТР)
"Агроексперт" ЕООД АГРОЕКСПЕРТ ЕООД АГРОЕКСПЕРТ АГРОЕКСПЕРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стрелча 4530 ул. РАЙЧО ДАСКАЛОВ 1А АГРОЕКСПЕРТ ЕООД ПАВЕЛ НЕШЕВ ШИРИЛИНКОВ 7AE4206E85D1[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЕКСПЕРТ AGROEKSPERT 112672163(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 419 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 593 лв./BGN
Изплатени / Payed: 20 502 лв./BGN
Проект: Разнообразяване на фирма Климакомфорт ЕООД към неземеделски дейности. виж доставчиците
"КЛИМАКОМФОРТ" EOОД
КЛИМАКОМФОРТ ЕООД
ЕИК ID: 131137749
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 559520
"КЛИМАКОМФОРТ" EOОД КЛИМАКОМФОРТ ЕООД КЛИМАКОМФОРТ КЛИМАКОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 34А КЛИМАКОМФОРТ ЕООД БИСЕР ИВАНОВ ДАМЯНОВ EBDC13A70FF8[..](ДФЗ|ТР)
КЛИМАКОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калугерово 4462 ул. 25-та 1 КЛИМАКОМФОРТ KLIMAKOMFORT 131137749(ДФЗ|ТР)
БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ...
"КЛИМАКОМФОРТ" EOОД КЛИМАКОМФОРТ ЕООД КЛИМАКОМФОРТ КЛИМАКОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 34А КЛИМАКОМФОРТ ЕООД БИСЕР ИВАНОВ ДАМЯНОВ EBDC13A70FF8[..](ДФЗ|ТР)
КЛИМАКОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калугерово 4462 ул. 25-та 1 КЛИМАКОМФОРТ KLIMAKOMFORT 131137749(ДФЗ|ТР)
БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98[..](ДФЗ|ТР)
ИНСТРА ООД 831219562(ДФЗ|ТР)
ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF[..](ДФЗ|ТР)
БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456(ДФЗ|ТР)
РБ - ИНВЕСТМЪНТ РБ - ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ЮЛЕН 6 РБ - ИНВЕСТМЪНТ ЕООД РУМЕН ДИМИТРОВ БАРЯКОВ D75F6C1935B4[..](ДФЗ|ТР)
Илиян Веселинов Кръстев 205AA0D593C7[..](ДФЗ|ТР)
РБ - ИНВЕСТМЪНТ RB - INVESTMANT 201086164(ДФЗ|ТР)
МАРКОВ НМ МАРКОВ НМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Стара планина 13А МАРКОВ НМ ЕООД НАЙДЕН МАРКОВ МАРКОВ 38C134EB6558[..](ДФЗ|ТР)
МАРКОВ НМ MARKOV NM 201088699(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави FBF78968E455[..](ДФЗ|ТР)
Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов Христов 630978B8169B[..](ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2[..](ДФЗ|ТР)
Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C[..](ДФЗ|ТР)
Ерез Шахам 7CA342CECA3B[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН MEGATRON 121555999(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 26 825 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 18 778 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 778 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 4 324 977 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 6 280 227 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More