ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М311 намери 52 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М311 ЕТ"Преси 99- Николай Петровски"
ПРЕСИ-99 - НИКОЛАЙ ПЕТРОВСКИ ЕТ
106064815
168 196 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 168 196 лв./BGN)
" Оборудване на автосервиз към пункт за годишни технически прегледи"
2013 M41 проекти, М311 Еврало ЕООД
ЕВРАЛО ЕООД
202857289
159 495 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 159 495 лв./BGN)
Развлекателни туристически полети с парапланер
2013 M41 проекти, М311 ЛЕРО1
ЛЕРО1 ЕООД
202862304
159 495 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 159 495 лв./BGN)
"Развлекателни туристически полети с парапланер" с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Бойка Орешкова"
БОЙКА ОРЕШКОВА ЕТ
202664799
136 879 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 136 879 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за магазин за хранителни стоки с транжорна
2013 M41 проекти, М311 EТ"Величка Кокаланова"
ВЕЛИЧКА КОКАЛАНОВА ЕТ
202655526
136 850 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 133 838 лв./BGN)
"Изграждане и оборудване на къща за гости и допълващо застрояване в УПИ -IX 100, кв. 17, с.Факия, общ.Средец"
2013 M41 проекти, М311 "Бистрец Агро Инвест"ЕООД
Бистрец Агро Инвест ЕООД
202619793
136 269 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 136 203 лв./BGN)
Изграждане на къща за гости в с. Бистрец, общ. Средец
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев"
ЧЕ ЧЕЙЗ - ГЕОРГИ ПЕЕВ ЕТ
202549156
135 178 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 135 015 лв./BGN)
ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев" "Преустройство на жилищна сграда в къща за гости с допълващо застраояване- лятна кухня, барбакю, фитнес, басейн в ПИ 501.269, КВ26 по плана на с. Проход, общ. Средец, обл. Бургас.
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Тинка Загорчева - 2002"
ТИНКА ЗАГОРЧЕВА - 2002 ЕТ
115750471
134 678 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 134 678 лв./BGN)
"Разнообразяване към неземеделски дейности чрез закупуиване на автомобили за предоставяне на услугата РЕНТ-А-КАР от работещ земеделски производител"
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Алина Халачева"
АЛИНА ХАЛАЧЕВА ЕТ
830147327
133 501 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 132 563 лв./BGN)
Къща за гости и барбекю
2013 M41 проекти, М311 "АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД
АПЕКС ПЛАНТ ЕООД
131383423
125 817 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 103 692 лв./BGN)
Разнообразяване на селскостопанската дейност на Апекс Плант ЕООД, чрез предоставяне на туристически услуги
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Анастасия Кайтазова"
АНАСТАСИЯ КАЙТАЗОВА ЕТ
202437082
122 047 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 122 047 лв./BGN)
Закупуване на специализирана строителна техника
2013 M41 проекти, М311 "МЕГАСТРОЙ" ООД
Мегастрой ЕООД
175102333
119 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 119 000 лв./BGN)
Закупуване на багер за предлагане на строителни услуги на населението
2013 M41 проекти, М311 "Мидия Агро Транс" ООД
МИДИЯ ТРАНС ООД
102931849
111 421 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 109 787 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за сервиз на леки и товарни автомобили, селскостопанска и индустриална техника и високо проходими сервизни автомобили.
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "ИВЕЛИНА МАРИНОВА"
Ивелина Маринова ЕТ
201781642
105 404 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 105 404 лв./BGN)
"Ремонт /обновяване/ на спортно развлекателен комплекс" в УПИ I от кв.23 по плана на с.Могила, община Каспичан, област Шумен.
2013 M41 проекти, М311 "Триумф -91" ЕООД
ТРИУМФ-91 ЕООД
201683661
104 529 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 98 364 лв./BGN)
"Пристройка и надстройка за трети етаж над съществуваща двуетажна сграда за отдих - 4 броя в ПИ - 000947 за почивен дом землище гр. Сърница с инвеститор "ТРИУМФ - 91" ЕООД
2013 M41 проекти, М311 ЕТ " ЕВЕЛИН - ЕВЕЛИНА ПЕХЛИВАНОВА"
ЕВЕЛИН - Евелина Пехливанова ЕТ
202739561
104 332 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 104 332 лв./BGN)
ЕТ " ЕВЕЛИН - ЕВЕЛИНА ПЕХЛИВАНОВА"
2013 M41 проекти, М311 "СТРИМОН" ЕООД
СТРИМОН ООД
120615660
103 894 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 103 894 лв./BGN)
Закупуване на машини за спортно каране
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"
АГРОЦЕНТЪР - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ
835001707
102 629 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 102 629 лв./BGN)
Закупуване на строителна техника и оборудване за извършване на изкопни работи на територията на община Попово
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ 12"
ТОДОР КУРТЕВ 12 ЕТ
202196795
97 999 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 999 лв./BGN)
"Реконструкция и изграждане на къща за гости"
2013 M41 проекти, М311 EТ "Хан Телериг-Юзджан Юсеин"
ХАН ТЕЛЕРИГ - ЮЗДЖАН ЮСЕИН ЕТ
202236485
97 492 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 208 лв./BGN)
Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, община Крушари
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ"
АПОЛОН - АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ
202025118
95 699 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 95 699 лв./BGN)
"Алтернатива за бизнес в северозапада"
2013 M41 проекти, М311 АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД
АЛЕКСАНДЪР ВИНИАРДС ООД
201971440
95 550 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 95 550 лв./BGN)
Стартиране и развитие на шивашко производство чрез закупуване на многоиглова прошивна машина
2013 M41 проекти, М311 ЕТ"Юлия Матанска"
ЮЛИЯ МАТАНСКА ЕТ
202518997
94 586 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 93 818 лв./BGN)
Консултантски център по земеделие
2013 M41 проекти, М311 ЕТ"СПАРК-ТУР-САИТ БОЗОВ"
СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ
822098916
94 549 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 92 278 лв./BGN)
Инвестиции за създаване на къща за гости в УПИ 1-1000, кв. 42, по план на гр. Сърница, общ Велинград
2013 M41 проекти, М311 Кооперация "Тракия"
ТРАКИЯ К
838101698
94 132 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 92 588 лв./BGN)
Изграждане на ремонтна работилница за селскостопанска техника на мястото на част коларо-железарска работилница и реконструкция на битовата сграда -стол към нея
2013 M41 проекти, М311 "ДЕШИН" ЕООД
ДЕШИН ЕООД
200456301
94 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 94 080 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПНИ ДЕЙНОСТИ
2013 M41 проекти, М311 ЕТ"Александра Методиева - Солар Енерджи"
АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА - СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕТ
202314247
92 485 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 90 018 лв./BGN)
Популяризиране на местния туристически потенциал в общините Брезник и Трън.
2013 M41 проекти, М311 " АГРО ТУР- ШИРИН МУСТАФА"
АГРО ТУР - ШИРИН МУСТАФА ЕТ
202282842
86 971 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 86 858 лв./BGN)
Реконструкция на жилищна сграда в къща за гости
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Елисавета Иванчева"
Елисавета Иванчева ЕТ
201777477
75 221 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 221 лв./BGN)
Закупуване на специализирана строителна техника
2013 M41 проекти, М311 "Агробурел" ЕООД
АГРОБУРЕЛ ООД
201539383
86 364 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 85 241 лв./BGN)
"Реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости и предоставяне на туристически услуги"
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ-80"
Реджеп Фейзичауш-80 ЕТ
202600946
85 520 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 85 520 лв./BGN)
Изграждане на вила за настаняване на туристи в гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик
2013 M41 проекти, М311 ЕТ Илинден-Генчо Милков
ИЛИНДЕН - ГЕНЧО МИЛКОВ ЕТ
201966244
79 323 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 140 лв./BGN)
„Изгражданене на магазин за хранителни стоки и кафе”
2013 M41 проекти, М311 "Нов път"АД
НОВ ПЪТ АД
101142815
70 187 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 169 лв./BGN)
"Нов път" АД реконструкция на сграда-„Селскостопански център за консултации, търговия на едро и дребно с торове и препарати за растителна защита”
2013 M41 проекти, М311 "ТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД
ТРАНС - ИНВЕСТ ЕООД
104540692
68 449 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 228 лв./BGN)
"Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW"
2013 M41 проекти, М311 "АСИ 10" ЕООД
АСИ 10 ЕООД
201556653
66 944 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 944 лв./BGN)
"Шарена черга" - изграждане на екоселище от 6 юрти.
2013 M41 проекти, М311 "Попово Солар" ЕООД
ПОПОВО СОЛАР ЕООД
200431091
65 751 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 54 793 лв./BGN)
Дизайн и прототипиране с 3D принтер и 3D скенер
2013 M41 проекти, М311 "ДОСА - ПЛОД" ООД
ДОСА - ПЛОД ООД
101699561
63 766 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 766 лв./BGN)
Закупуване на автомобили за предоставяне на туристически услуги свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес
2013 M41 проекти, М311 "НГ АГРО ИНВЕСТ" ЕООД
НГ АГРО ИНВЕСТ ООД
200541748
63 405 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 405 лв./BGN)
Мобилен център за консултантски услуги
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Стожер - Стоян Стоянов ''
СТОЖЕР - СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ
838187633
56 273 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 55 980 лв./BGN)
"Изграждане на ремонтна работилница за услуги"
2013 M41 проекти, М311 ЕТ"Недялка Михова - Медена къща Михови"
НЕДЯЛКА МИХОВА - МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ ЕТ
202421854
48 247 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 614 лв./BGN)
Изграждане на Медена къща
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА"
СИЖА - СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ЕТ
114639532
43 811 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 811 лв./BGN)
Създаване на салон за красота "Сижа" нa територията на МИГ Кнежа
2013 M41 проекти, М311 ЗК "НАПРЕДЪК"
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК К
835011402
36 162 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 36 162 лв./BGN)
Закупуване на обурудване за фурна за произовдство на хляб
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "Хидра-Владислав Василев"
ХИДРА-ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕТ
203201117
33 149 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 149 лв./BGN)
„Подобряване на мобилността на местния бизнес и население, чрез създаване на център за отдаване на автомобили под наем в гр. Попово”
2013 M41 проекти, М311 "МАРИ - БЕЛ" ЕООД
МАРИ - БЕЛ ООД
175073198
26 656 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 656 лв./BGN)
"Разнообразяване на дейността на "Мари Бел" ООД"
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "ВАЕКС-Йордан Ангелов"
ВАЕКС - ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕТ
202157422
25 203 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 477 лв./BGN)
Стаи за гости "Ваекс"
2013 M41 проекти, М311 ЕТ "СИАМ-Александър Мандаджиев"
СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ
115176133
22 633 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 350 лв./BGN)
ЕТ "СИАМ-Александър Мандаджиев" Закупуване на коне за организиране и развитие на конен туризъм в с. Гита
2013 M41 проекти, М311 "ИВАС-93" ООД
ИВАС-93 ООД
125579175
22 273 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 273 лв./BGN)
Оборудване на сладкарски цех и лек автомобил - Ван
2013 M41 проекти, М311 ЕТ"Стрелица-Тодорка Тодорова"
СТРЕЛИЦА - ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕТ
202964896
21 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 000 лв./BGN)
ЕТ"Стрелица-Тодорка Тодорова"
2013 M41 проекти, М311 "БИО ОЙЛ" ООД
БИО ОЙЛ ООД
112647523
20 881 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 445 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за автосервиз
2013 M41 проекти, М311 "ТАРА БИО" ЕООД
ТАРА БИО ЕООД
201464500
20 813 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 749 лв./BGN)
Закупуване на превозно средство за организиране на туристически обиколки
2013 M41 проекти, М311 "Агроексперт" ЕООД
АГРОЕКСПЕРТ ЕООД
112672163
20 593 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 502 лв./BGN)
Разнообразяване към неземеделски дейности на фирма "Агроексперт" ЕООД.
2013 M41 проекти, М311 "КЛИМАКОМФОРТ" EOОД
КЛИМАКОМФОРТ ЕООД
131137749
18 778 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 778 лв./BGN)
Разнообразяване на фирма Климакомфорт ЕООД към неземеделски дейности.

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 6 280 227 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate