ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М312 намери 272 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М312 "Медицински център Чирпан" ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЧИРПАН ООД
123672894
273 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 273 000 лв./BGN)
Закупуване на ренген
2013 M41 проекти, М312 "НАДЯ ДИЗАЙН" ЕООД
НАДЯ ДИЗАЙН ЕООД
202515937
213 751 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 207 327 лв./BGN)
Надстрояване и преустройство на шивашки цех
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "ВАЯ ТУРС- СТАНИМИРА ЯНЧЕВА"
ВАЯ ТУРС - СТАНИМИРА ЯНЧЕВА ЕТ
202060795
259 996 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 259 075 лв./BGN)
Проект за изграждане на вилно селище "Аладжата" от 4 къщи за гости в землището на с. Кичево, местността "Перчемлията", общ. Аксаково, обл. Варна
2013 M41 проекти, М312 "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД
МАРИДЕЛ 2012 ЕООД
202082418
219 369 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 219 369 лв./BGN)
Закупуване на булдозер за строителни дейности
2013 M41 проекти, М312 Трейдсток ООД
ТРЕЙДСТОК ООД
200813194
212 611 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 212 506 лв./BGN)
"Закупуване и монтаж на инсталация за претрошване на отпадно стъкло и производство на стъклен пясък с различни зърнометрии"
2013 M41 проекти, М312 БДБ Консулт
БДБ КОНСУЛТ ЕООД
202640015
197 050 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 197 050 лв./BGN)
Оборудване на работилница за диагностика и ремонт на автомобилни двигатели
2013 M41 проекти, М312 АСЕНОВА КЪЩА ЕООД
АСЕНОВА КЪЩА ЕООД
201706448
190 878 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 190 526 лв./BGN)
Изграждане на семеен хотел за селски туризъм чрез пристрояване, разширение и надстрояване на къща за гости в село Годлево, община Разлог
2013 M41 проекти, М312 " ПОПОВО ИНН " ЕООД
Попово Инн ЕООД
202320766
141 136 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 138 266 лв./BGN)
"Семеен хотел с бистро-преустройство на съществуващи стоматологични кабинети"
2013 M41 проекти, М312 "Райчеви Ко" ЕООД
ФВЦ ЕООД
201343185
131 899 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 125 875 лв./BGN)
Увеличаване на легловата база и разнообразяване на предлаганите туристически услуги от Къща за гости "Ралица" с. Кюлевча
2013 M41 проекти, М312 "Форест Хаусис"
ФОРЕСТ ХАУСИС ЕООД
202233521
126 993 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 126 200 лв./BGN)
"Изграждане на къщи за гости"
2013 M41 проекти, М312 ЕТ"Татар-Гинка Йорданова"
ТАТАР - ГИНКА ЙОРДАНОВА ЕТ
127555714
125 278 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 124 860 лв./BGN)
ЕТ "Татар - Гинка Йорданова"
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "РУМ - МАШ - Румен Момчилов"
РУМ - МАШ - РУМЕН МОМЧИЛОВ ЕТ
200607171
123 005 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 123 005 лв./BGN)
Закупуване на струг с цифрово програмно управление и оборудване за цех за механична обработка на метал, с. Костенец
2013 M41 проекти, М312 EТ "СВЕЖЕН - ХРИСТО ИВАНОВ"
СВЕЖЕН-ХРИСТО ИВАНОВ ЕТ
115646711
122 775 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 122 775 лв./BGN)
Къща за гости с механа - преустройство, реконструкция, надстройка и пристройка на съществуваща сграда в УПИ V-788" Административна сграда НАРКООП", в кв.№15, по плана на с.Свежен, община Брезово
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Бистър извор 2012 - Красимира Георгиева"
БИСТЪР ИЗВОР 2012- КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЕТ
202263450
121 740 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 121 739 лв./BGN)
Довършителни СМР,обзавеждане и оборудване на къща за гости в УПИ II-2163, кв.74,гр.Средец
2013 M41 проекти, М312 "ПРАЙМЪРИ ЛИЙДЪР" ЕООД
ПРАЙМЪРИ ЛИЙДЪР ЕООД
200593595
113 654 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 113 307 лв./BGN)
"Изграждане на къща за гости с подземен гараж, фитнес и басейн в град Разлог"
2013 M41 проекти, М312 "Пенев Кар" ЕООД
ПЕНЕВ КАР ЕООД
200251741
111 650 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 111 594 лв./BGN)
Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти
2013 M41 проекти, М312 "Аликанте-Мустафа Аликанов-Атидже Аликанова"
АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова ЕТ
201779624
104 991 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 82 271 лв./BGN)
"Преустройство на къща за гости в УПИ ХІІ - 402 по плана на гр. Сърница
2013 M41 проекти, М312 "Асен Асенов - М" ЕООД
Асен Асенов - М ЕООД
202157931
103 390 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 102 934 лв./BGN)
Изграждане на развлекателен басейн
2013 M41 проекти, М312 "АТАНАС И НОНА" ЕООД
АТАНАС И НОНА ЕООД
202338814
103 207 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 95 134 лв./BGN)
"Oсновен ремонт и модернизация на съществуваща жилищна сграда и нова пристройка за санитарен възел към нея за оформянаето и за "Къща за гости" в УПИ 1-189, кв. 2 по плана за регулация и застрояване на с. Горно Въуршило, община Септември"
2013 M41 проекти, М312 "ВИВ-КОМЕРС" ООД
ВИВ-КОМЕРС ООД
112651920
102 287 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 100 152 лв./BGN)
Реконструкция, ремонт и обзавеждане на кафе-сладкарница в УПИ IV- 3192, кв. 141, по плана на гр. Велинград
2013 M41 проекти, М312 БАМЗИ - 1 ООД
БАМЗИ - 1 ООД
126640605
99 053 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 053 лв./BGN)
"Бамзи - 1" ООД
2013 M41 проекти, М312 "АПЕКС" ЕООД
АПЕКС ООД
831130708
88 995 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 67 278 лв./BGN)
"Енергийна ефективност за "Зелен свят""
2013 M41 проекти, М312 ЕТ" Весела Симеонова - 2012"
ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА - 2012 ЕТ
201911823
82 965 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 82 965 лв./BGN)
Подобряване на туристическите услуги, предлагани от семеен хотел "Панорама гр. Априлци, чрез модернизиране на помещенията за гости, оборудване на многофункционална спортна площадка и подобряване на инфраструктурата.
2013 M41 проекти, М312 КОНКОРДИЯ-АНТОНИ ПЕТКОВ
КОНКОРДИЯ - АНТОНИ ПЕТКОВ ЕООД
201516566
78 551 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 551 лв./BGN)
"Реконструкция на съществуваща фурна за хляб и пристройка към нея"
2013 M41 проекти, М312 "Турс строй" ЕООД
ТУРС СТРОЙ ЕООД
201959106
74 158 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 74 118 лв./BGN)
Къща за гости с.Черни осъм
2013 M41 проекти, М312 КИШ
КИШ ЕООД
112614466
70 100 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 52 619 лв./BGN)
Реконструкция, преустройство и основен ремонт на съществуваща вилна сграда във вилна сграда за отдих и едноетажен навес - пристройка към сграда за отдих.
2013 M41 проекти, М312 "Мебели Кеков" ЕООД
МЕБЕЛИ КЕКОВ ЕООД
202025278
69 995 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 995 лв./BGN)
Повишаване на производителността и разнообразяване на асортимента от предлагани мебели, чрез закупуване на нови машини
2013 M41 проекти, М312 "Клима Авангард" ЕООД
КЛИМА АВНГАРД ЕООД
200250600
69 986 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 986 лв./BGN)
Изграждане на гараж за селскостопанска техника - поддръжка и ремонт
2013 M41 проекти, М312 "Ес Пи Груп" ЕООД
ЕС ПИ ГРУП ЕООД
200295951
69 965 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 467 лв./BGN)
"Закупуване на товарен автомобил и повишаване конкурентноспособността на фирма "Ес Пи Груп" ЕООД"
2013 M41 проекти, М312 "Ес Пи Груп" ЕООД
ЕС ПИ ГРУП ЕООД
200295951
69 825 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 825 лв./BGN)
"Повишаване на икономическия капацитет и заетостта във фирма "ЕС ПИ ГРУП" ЕООД чрез закупуване на колесен многофункционален багер с челен товарач
2013 M41 проекти, М312 ЕТ"ВЛАДИСЛАВ СТОЕВ"
ВЛАДИСЛАВ СТОЕВ ЕТ
201354445
69 792 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 494 лв./BGN)
Обновяване на работилница за поддръжка и ремонт на камиони, трактори и селскостопанска техника чрез закупуване на сервизно оборудване.
2013 M41 проекти, М312 " СИМПА АГРИ" ЕООД
СИМПА АГРИ ЕООД
128614852
69 415 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 67 665 лв./BGN)
Изграждане на бетонова пложадка към база за ремонт на селскостопански машини, закупуване на електрокар ДИМЕКС Е 16.33S и стелажно оборудване
2013 M41 проекти, М312 EТ"Йордан Бугаринов - Универсал-Хю"
ЙОРДАН БУГАРИНОВ - УНИВЕРСАЛ-ХЮ ЕТ
040029013
68 915 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 67 718 лв./BGN)
Ремонт на втори етаж от съществуваща сграда за производствено-складови нужди
2013 M41 проекти, М312 Омега Про
ОМЕГА ПРО ЕООД
202180015
68 692 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 646 лв./BGN)
Изграждане и оборудване на производствен жех за изработка на ковано желязо
2013 M41 проекти, М312 " ПАК 1871 " ЕООД
ПАК 1871 ЕООД
202192551
68 452 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 452 лв./BGN)
"Инвестиционен проект за саниране (основен ремонт) на заварени сгради и преустройство с цел изграждане на обект за туристическа дейност (къща за гости) УПИ ХХVІІІ - 1130 кв. 98, гр. Лясковец, Община Лясковец
2013 M41 проекти, М312 "ПАРТНЬОРИ - А.Т." ЕООД
Партньори-А.Т. ЕООД
102814066
68 041 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 041 лв./BGN)
Повишаване на ефективността на строителният процес чрез закупуване на телескопичен товарач с висока проходимост
2013 M41 проекти, М312 "Дървопласт-Карнобат"ЕООД
ДЪРВОПЛАСТ-КАРНОБАТ ЕООД
200415023
77 594 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 594 лв./BGN)
Изграждане на фотоволтаична система с мощност 30 kW за собствени нужди и възможност за закупуване на излишната енергия от ЕВН България.
2013 M41 проекти, М312 "ВАЛЕКС1" ЕООД
ВАЛЕКС1 ЕООД
202314546
67 455 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 65 577 лв./BGN)
Изграждане на "Къща за гости" в с. Поленица, общ. Сандански
2013 M41 проекти, М312 ЕТ. " Калина Секулова- ПРОГРЕС"
КАЛИНА СЕКУЛОВА-ПРОГРЕС ЕТ
101121123
64 800 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 62 968 лв./BGN)
Изграждане на къща за гости в с. Поленица, общ. Сандански
2013 M41 проекти, М312 "КОДИ-Д"
КОДИ - Д ООД
200793717
63 393 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 393 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за автосервиз
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Универсал -7-Петър Димов"
УНИВЕРСАЛ-7 - ПЕТЪР ДИМОВ ЕТ
812075723
62 433 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 62 433 лв./BGN)
Модернизиране на база за ремонт на селскостопанска техника, инвентар и автомобили
2013 M41 проекти, М312 "КУНДОЛИНИ" ЕООД
КУНДОЛИНИ ЕООД
202563423
60 972 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 58 094 лв./BGN)
"Преустройство на 1 - ви етаж от съществуваща жилищна сграда с магазин в партера в къща за гости"
2013 M41 проекти, М312 "Амбулатория за инд. практика за първ мед. помощ по дентална мед-на-АИППМПДМ-Д-р Артам Адемов" ЕООД
Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - АИППМПДМ - Д-р Артам Адемов ЕООД
202448399
57 344 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 344 лв./BGN)
"Закупуване на дигитален панорамен рентгенов апарат"
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Марина Георгиева Кирева"
МАРИНА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА ЕТ
202613032
57 268 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 268 лв./BGN)
Преустройство на съществуваща масивна сграда във фризьорски салон в УПИ XXVIII-2725, кв.181.
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "ХЕЛИОС - ИВАН РАДЕВ
ХЕЛИОС - ИВАН РАДЕВ ЕТ
115081436
54 983 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 101 лв./BGN)
Разнообразяване на туристическите услуги в УПИ II - музей, кв. 39а по плана на гр. Стрелча
2013 M41 проекти, М312 "РАДАНИ-88" ЕООД
РАДАНИ - 88 ЕООД
201223928
54 820 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 54 820 лв./BGN)
"РАДАНИ-88" ЕООД - Преустройство на две съществуващи вилни сгради / вилно селище в м. Орлино, имот 172045, гр. Сърница, общ. Велинград
2013 M41 проекти, М312 "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012"ЕООД
ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ 2012 ЕООД
202001074
53 829 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 53 829 лв./BGN)
МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ДО 30 КВТ. ВЪРХУ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИСОЧИНА ДО 10М
2013 M41 проекти, М312 ЕТ"Елиас - Елена Тонкова"
ЕЛИАС-ЕЛЕНА ТОНКОВА ЕТ
202220844
51 940 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 624 лв./BGN)
Извършване на строително монтажни и довършителни работи на къща за гости в гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -ФИНПРО"
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ФИНПРО ЕТ
103212422
50 998 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 998 лв./BGN)
Развитие и модернизиране на микропредприятие в областта на традиционните ръчни занаяти и преработвателната промишленост- производство на мебели
2013 M41 проекти, М312 "ТЕМИРА 2" ЕООД
ТЕМИРА 2 ЕООД
202169620
49 977 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 977 лв./BGN)
Изграждане на цех и закупуване на машина за производство на картонени чаши находящ се в УПИ XIII-167, кв. 39, по ПУП на с.Българин, общ.Харманли, обл. Хасково.
2013 M41 проекти, М312 "Депс 21 - Соколов и Сие" СД
ДЕПС 21 - СОКОЛОВ И СИЕ СД
040052503
50 188 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 317 лв./BGN)
Създаване на магазин за авточасти
2013 M41 проекти, М312 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ АПДИП Д-Р БУРДИНЯШКИ"ЕООД
Амбулатория за първична дентална извънболнична помощ АПДИП Д-р Бурдиняшки ЕООД
202374618
49 939 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 939 лв./BGN)
Подобряване на достъпа до здравни услуги на населението от територията на МИГ - Кнежа, чрез разкриване на дентален кабинет
2013 M41 проекти, М312 "Фори 69 с. Борово" ЕООД
ФОРИ 69 С. БОРОВО ЕООД
200422092
48 464 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 283 лв./BGN)
Подобряване на качеството на обслужване в хотел "Варненци" и разнообразяване на туристическите услуги в с. Борино, общ. Лъки
2013 M41 проекти, М312 ''ГППМП- МЕДИКА''
ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИКА ООД
123685945
47 744 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 744 лв./BGN)
Закупуване на оборудване, включително компютърна техника и специализирана техника - ЕКГ апарати и транспортни средства
2013 M41 проекти, М312 ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД
ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД
200116551
47 604 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 604 лв./BGN)
РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА "ГЕОРГИЕВ АУТО" ЕООД
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Илия Илиев"
ИЛИЯ ИЛИЕВ ЕТ
821160553
46 950 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 800 лв./BGN)
Демонстрационна работилница за чипровски кори за баница
2013 M41 проекти, М312 "Митьова къща" ООД
МИТЬОВА КЪЩА ООД
200869517
46 103 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 103 лв./BGN)
Съоръжение, транспортно средство и оборудване за туристически пакет към къща за гости "Митьова къща" - гр.Стрелча
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Мария-Невена-Невена Денева"
МАРИЯ-НЕВЕНА - НЕВЕНА ДЕНЕВА ЕТ
124640668
45 337 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 527 лв./BGN)
"Обновяване на къща за гости "Мария-Невена"
2013 M41 проекти, М312 "Дигитале" ЕООД
ДИГИТАЛЕ ЕООД
202400835
41 177 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 177 лв./BGN)
„Внедряване на иновативно технологично оборудване за сувенирен и рекламен печат”
2013 M41 проекти, М312 "Извора Инвест" ЕООД
ИЗВОРА ИНВЕСТ ЕООД
200425583
39 176 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 968 лв./BGN)
Благоустройство и озеленяване на къща за гости и закупуване на средства за неземеделска дейност
2013 M41 проекти, М312 "Авто-Лазур-А-Васил Гевечанов" ООД
Авто-Лазур-А-Васил Гевечанов ООД
112594184
38 979 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 979 лв./BGN)
"АВТО ЛАЗУР -А- ВАСИЛ ГЕВЕЧАНОВ"ООД
2013 M41 проекти, М312 "ВЛАДИТУРС" ЕООД
ВЛАДИТУРС ЕООД
202265063
38 188 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 094 лв./BGN)
Повишаване на конкурентноспособността на "Владитурс" ЕООД чрез модернизиране на кухненско оборудване, закупуване на автомобил за развиване на кетърингова дейност
2013 M41 проекти, М312 "Аутоавангард 2010" ЕООД
АУТОАВАНГАРД 2010 ЕООД
201191126
37 718 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 718 лв./BGN)
"АУТОАВАНГАРД 2010" ЕООД
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Д-р Славчо Анастасов"-ИППДП
ДОКТОР СЛАВЧО АНАСТАСОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЕТ
101519732
37 586 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 36 945 лв./BGN)
ЕТ „ДР. СЛАВЧО АТАНАСОВ”-ИППДП
2013 M41 проекти, М312 Емари ЕООД
ЕМАРИ ЕООД
202448851
37 514 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 363 лв./BGN)
Оборудване на козметичен салон в гр. Гълъбово
2013 M41 проекти, М312 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА " ОБОРИЩЕ"
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ОБОРИЩЕ ЕООД
112067666
36 383 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 36 383 лв./BGN)
ИК“ОБОРИЩЕ"ЕООД
2013 M41 проекти, М312 ЕТ"Медикус - 70- Д-р Митко Караилиев - АПМП -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
МЕДИКУС-70 - Д-Р МИТКО КАРАИЛИЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ
120075641
35 770 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 770 лв./BGN)
"За по - добро и достъпно медицинско обслужване, чрез увеличаване обема на медицинските услуги"
2013 M41 проекти, М312 "ПИМ-ГР. ИСПЕРИХ" ЕООД
ПИМ - ГР. ИСПЕРИХ ЕООД
116545028
35 538 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 538 лв./BGN)
Изграждане на автономна инсталация за производство на електроенергия от ВЕИ
2013 M41 проекти, М312 "Милвена" ООД
МИЛВЕНА ООД
110563628
35 173 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 173 лв./BGN)
Доставка и монтаж на оборудване за автосервиз
2013 M41 проекти, М312 Йомикс- 2 ООД
ЙОМИКС - 2 ООД
200554238
34 594 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 34 594 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за автосервиз
2013 M41 проекти, М312 "Фани 2012" ЕООД
ФАНИ 2012 ЕООД
202226765
34 479 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 34 479 лв./BGN)
"ФАНИ 2012" ЕООД
2013 M41 проекти, М312 "Авангард-2002" ООД
АВАНГАРД - 2002 ООД
112557346
33 132 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 132 лв./BGN)
Разнообразяване на предлаганите ветеринарномедицински услуги, чрез покупка и доставка на ново оборудване
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Светлин Марков-Марти"
СВЕТЛИН МАРКОВ - МАРТИ ЕТ
124025205
32 305 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 305 лв./BGN)
"Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортни средства"
2013 M41 проекти, М312 ФЕЪР
ФЕЪР ЕООД
202709397
29 722 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 030 лв./BGN)
Закупуване на оборудване и софтуер за виртуален офис за извършване на консултантска дейност
2013 M41 проекти, М312 ЕТ " БМЮ- Йосиф Рабаджийски"
БМЮ - Йосиф Рабаджийски ЕТ
825203354
29 646 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 246 лв./BGN)
Покупка на подемно-транспортна техника
2013 M41 проекти, М312 "AИК 79"ЕООД
АИК 79 ЕООД
202151729
29 574 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 574 лв./BGN)
Доставка на оборудване и изработване на динамичен уеб сайт.
2013 M41 проекти, М312 "Автоцентър Милко И син" ЕООД
АВТОЦЕНТЪР МИЛКО И СИН ЕООД
201169286
28 302 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 427 лв./BGN)
"Покупка на специализирана техника"
2013 M41 проекти, М312 "МДС Джелари" ООД
МДС ДЖЕЛАРИ ООД
202251471
27 941 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 941 лв./BGN)
Закупуване на машини, инструменти и оборудване за цех за изработка на бижута и сувенири от благородни метали
2013 M41 проекти, М312 ТЕМПО М ООД
ТЕМПО М ООД
128521017
26 202 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 502 лв./BGN)
Закупуване на флоупак опаковъчна машина UKFLOW - 400 и казан за варене на крем
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Джемиле Вели"
ДЖЕМИЛЕ ВЕЛИ ЕТ
202233770
25 596 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 596 лв./BGN)
ET "Джемиле Вели"
2013 M41 проекти, М312 ЕТ " ЛИДИ- Лидия Гаджева"
ЛИДИ-Лидия Гаджева ЕТ
202477803
25 485 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 538 лв./BGN)
Закупуване на техника и оборудване за фото и видеозаснемане, печат на рекламни материали и копирен център, обзавеждане и ремонт на офис
2013 M41 проекти, М312 ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД
200567554
21 558 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 558 лв./BGN)
Закупуване на оборудване на сервиз заа обслужване на селскостопанска техника
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "Боби - Бойка Найденова"
БОБИ - БОЙКА НАЙДЕНОВА ЕТ
821163236
21 155 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 155 лв./BGN)
Закупуване на професионално оборудване за сладкарница и сладкарска работилница
2013 M41 проекти, М312 "КОЛИНС 1" ЕООД
КОЛИНС 1 ЕООД
201189748
20 341 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 341 лв./BGN)
Производство на дървена тройно слепена дограма със стъклопакет
2013 M41 проекти, М312 "ПРО-КЕЙ" ООД
ПРО-КЕЙ ООД
200803702
20 011 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 011 лв./BGN)
Закупуване на машини за изработване на автомобилни и секретни ключове
2013 M41 проекти, М312 "СОЛЪНИТ" ЕООД
СОЛЪНИТ ЕООД
201027130
18 975 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 072 лв./BGN)
"Внедряване на иновативно оборудване в дейността на "Солънит" ЕООД"
2013 M41 проекти, М312 Занаятчийско предприятие "Яне" - Снежанка Янева Димитрова
110547983
17 636 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 636 лв./BGN)
Подобряване икономическото състояние на региона на МИГ Троян и Априлци чрез насърчаване на възможностите за пазарна реализация на керамични продукти от занаятчийско предприятие "Яне"
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "ЧАР - Илияна Тодорова"
ЧАР - ИЛИЯНА ТОДОРОВА ЕТ
116591666
17 136 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 136 лв./BGN)
"Диверсификация на услуги в козметичен салон"
2013 M41 проекти, М312 Ню Травел Тур
Ню Травел Тур ООД
202260397
17 101 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 101 лв./BGN)
„Проект за изграждане на туроператор с туристическа агенция в гр.Аксаково , Община Аксаково, Област Варна”
2013 M41 проекти, М312 ЕТ "ИВКО-98 - ИВАЙЛО СИМЕОНОВ"
ИВКО-98 - ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ЕТ
116040741
16 464 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 464 лв./BGN)
ЕТ "ИВКО-98 - ИВАЙЛО СИМЕОНОВ" Инвестиции в съвременно оборудване – предпоставка за подобряване на предлаганите услуги и увеличаване на пазарния дял
2013 M41 проекти, М312 "АГРОВЕТ-ИВАНОВИ" ООД
АГРОВЕТ - ИВАНОВИ ООД
200266782
15 330 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 330 лв./BGN)
"Агровет-Иванови" ООД- Оборудване за дейността на ВМЦ
2013 M41 проекти, М312 ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р АНЕЛИЯ ЯНКОВА
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р АНЕЛИЯ ЯНКОВА ЕТ
123511040
14 822 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 822 лв./BGN)
Оборудване на кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ
2013 M41 проекти, М312 "Лили" ЕООД
ЛИЛИ ЕООД
111590998
14 262 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 262 лв./BGN)
Закупуване на оборудване - прецизен форматно-разкройващ циркуляр
2013 M41 проекти, М312 ЕТ" Димитрина Недева"
ДИМИТРИНА НЕДЕВА ЕТ
836159700
12 816 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 816 лв./BGN)
Доставка на оборудване на автосервиз
2013 M41 проекти, М312 Събка Тодорова Атанасова
116030124
12 071 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 071 лв./BGN)
Създаване на център за красота и релакс
2013 M41 проекти, М312 "ХРИСИ 82" ЕООД
ХРИСИ 82 ЕООД
202423039
11 549 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 549 лв./BGN)
Закупуване на оборудване и обзавеждане на фризьорски салон
2013 M41 проекти, М312 "Натали - Наталия Пачеманова - Костодин Пачеманов"
“КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ ЕТ
201997982
9 862 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 862 лв./BGN)
Закупуване на оборудване и съоръжения за нуждите на рекламна къща
2013 M41 проекти, М312 "Интелект плюс"ЕООД
ИНТЕЛЕКТ ПЛЮС ЕООД
123646757
9 365 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 365 лв./BGN)
Закупуване на офис техника и обзавеждане , извършване на ремонт на помещение
2013 M41 проекти, М312 "НОВА 777" ООД
НОВА 777 ООД
123596845
8 797 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 378 лв./BGN)
"Закупуване на система за обратна осмоза"
2013 M41 проекти, М312 ЕТ " БМЮ- Йосиф Рабаджийски"
БМЮ - Йосиф Рабаджийски ЕТ
825203354
7 140 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 140 лв./BGN)
Закупуване на офис техника и видеонаблюдение

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 26 303 809 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate