ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М313 намери 69 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М313 Туристическо дружество" Върховръх"
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ВЪРХОВРЪХ ASSOC
000464673
271 550 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 271 550 лв./BGN)
Ремонт и реконструкция на туристическа спалня -гр. Перущица
2013 M41 проекти, М313 Община Родопи
000472200
318 441 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 300 860 лв./BGN)
Реконструкция на Влаховата къща в музей на виното
2013 M41 проекти, М313 Община Доспат
000614906
281 548 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 276 342 лв./BGN)
Изграждане на парк-музей на родопската чешма
2013 M41 проекти, М313 Община Борино
000614856
243 138 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 239 226 лв./BGN)
Достъп до местни природни и исторически забележителности и атракции в община Борино, чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути
2013 M41 проекти, М313 Община Белово
000351558
156 606 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 106 558 лв./BGN)
Обновяване на туристическа инфраструктура в Община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и превръщането и в посетителски център за представяне на местно природно и културно наследство
2013 M41 проекти, М313 Община Годеч
000776160
152 599 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 152 599 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНА СЦЕНА ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, УПИ XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч
2013 M41 проекти, М313 Община Годеч
000776160
110 916 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Обзавеждане и оборудване на посетителски център за експониране на местното културно наследство в народно читалище "Никола Вапцаров"
2013 M41 проекти, М313 Община Драгоман
000776235
146 698 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Етап " Изграждане на изложбен туристически център за местно природно и културно- историческо наследство в гр. Драгоман, кв.79"
2013 M41 проекти, М313 Община Сливница
000776517
139 166 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 138 835 лв./BGN)
Изграждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, УПИ II, кв.102, гр. Сливница
2013 M41 проекти, М313 Община Белово
000351558
138 065 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 135 899 лв./BGN)
Център за временни изложения с туристическа цел, по пешеходна алея от О.Т. 160до О.Т. 189 по плана на град Белово
2013 M41 проекти, М313 Община Аксаково
000093385
128 694 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 128 694 лв./BGN)
Изграждане на център за изложения "Произведено на нашата територия" - ЕТАП 2 в с. Климентово, Общ. Аксаково
2013 M41 проекти, М313 Община Аксаково
000093385
106 002 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 105 998 лв./BGN)
"Изграждане на център за изложения произведено на нашата теитория" в село климентово Община Аксаково
2013 M41 проекти, М313 Община Сандански
000024955
97 616 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 90 394 лв./BGN)
"Ремонт на сградата на исторически музей в гр. Mелник и създаване на туристически атракцион местни занаяти"
2013 M41 проекти, М313 Община Белово
000351558
95 553 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 90 720 лв./BGN)
Създаване на център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристическите дадености на Община Белово в град Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в град Белово.
2013 M41 проекти, М313 Община Чупрене
000159700
87 861 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 85 327 лв./BGN)
Съхранение и опазване на Турлашкото културно наследство в община Чупрене
2013 M41 проекти, М313 Община Сандански
000024955
87 215 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 84 027 лв./BGN)
Изграждане на велосипедна алея от туристически обекти до градски парк "Свети Врач"
2013 M41 проекти, М313 Община Берковица
000320559
77 256 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 76 798 лв./BGN)
Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк "Здравец", град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура.
2013 M41 проекти, М313 Община Сандански
000024955
72 595 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 796 лв./BGN)
Изграждане на зона за пешеходен достъп от туристически обекти до Парк "Свети Врач" - паметник на градинското и парково изкуство и зона за отдих
2013 M41 проекти, М313 Фондация Център за развитие на Северозападна България
175757844
70 688 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 474 лв./BGN)
Oпазване и съхранение на българския фолклор в Северозападна България чрез подпомагане дейността на фолклорна група "Златица" от с. Гаганица
2013 M41 проекти, М313 Община Правец
000776477
69 747 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 747 лв./BGN)
Правец - уникално съчетание на история, култура и природа
2013 M41 проекти, М313 Община Ябланица
000291723
68 442 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Обособяване на обществени туристически зони в община Ябланица
2013 M41 проекти, М313 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
АД
000351580
66 759 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 759 лв./BGN)
Подобряване на туристическата и информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито
2013 M41 проекти, М313 Община Берковица
000320559
63 977 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 60 838 лв./BGN)
Разнообразяване и подобряване на техническата инфраструктура, чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения
2013 M41 проекти, М313 Община Харманли
000903939
62 005 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 61 842 лв./BGN)
Ремонтни работи в Исторически музей
2013 M41 проекти, М313 община "БРЕЗОВО",обл.Пловдив
000471123
61 355 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 61 355 лв./BGN)
"Насърчаване на туристическите дейности в община Брезово, чрез закупуване на преместваем туристически информационен център, закупуване на мобилна сцена и оборудване за провеждане на туристически мероприятия, представящи традиционното местно културно наследство"
2013 M41 проекти, М313 Община Борино
000614856
57 044 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 044 лв./BGN)
Обособяване на колоездачна пътека между Природен център "Извора" и "Кемеров мост"
2013 M41 проекти, М313 Община Каспичан
000931511
56 711 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 56 711 лв./BGN)
"Въведеждане на съвременни форми за представяне на местното природно, културно и историческо наследство в община Каспичан"
2013 M41 проекти, М313 Фондация "Детско царство"
176289163
39 116 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 116 лв./BGN)
„Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на открито гр. Попово”
2013 M41 проекти, М313 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
54 335 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 54 261 лв./BGN)
Изграждане на малки атракции на открито - зона за рекреация със зоокът в градски парк, гр. Карнобат
2013 M41 проекти, М313 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
54 327 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 53 814 лв./BGN)
Атракция за посетители чрез възстановка на крепост „Маркели”
2013 M41 проекти, М313 ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
000320961
52 354 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 930 лв./BGN)
Подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на информационни пунктове в населените места на община Чипровци
2013 M41 проекти, М313 Община Лъки
000614967
52 189 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 013 лв./BGN)
„Изграждане на екопътека "Комин дере" махала Брайковица, общ. Лъки”
2013 M41 проекти, М313 Община Стражица
000133972
47 560 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 560 лв./BGN)
Подобряване на условията за експониране и представяне на местното културно наследство в изложбена за гр. Стражица
2013 M41 проекти, М313 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
45 300 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 300 лв./BGN)
Подкрепа за развитието на туризма, чрез поставяне на информационни съоръжения за презентация на туристически обекти в общ. Елхово
2013 M41 проекти, М313 Община Брезник
000386559
44 800 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 843 лв./BGN)
Изграждане на център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище "Просвещение" гр. Брезник
2013 M41 проекти, М313 Община Крушари
000852754
44 279 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 279 лв./BGN)
Изграждане на туристически информационен център в община Крушари
2013 M41 проекти, М313 Община Берковица
000320559
43 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 000 лв./BGN)
Насърчаване на туристическите дейности в Община Берковица чрез обособяване на нова туристическа атракция, експонираща местното културно-историческо наследство в парк "Здравец" град Берковица и обновяване на свързаната с нея туристическа инфраструктура и съоръжения.
2013 M41 проекти, М313 Община Брезник
000386559
39 998 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 998 лв./BGN)
Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура - информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на гр. Брезник
2013 M41 проекти, М313 Сдружение "Туристически център - Елхово"
176515858
38 468 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 468 лв./BGN)
Подобряване на информационното обслужване на туристите в община Елхово
2013 M41 проекти, М313 Община Ковачевци
000386694
37 841 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 841 лв./BGN)
АКТИВНОСТ СРЕД ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ
2013 M41 проекти, М313 Община Попово
000875856
37 721 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 721 лв./BGN)
"Зони за отдих и развлечение около яз."Каваците"
2013 M41 проекти, М313 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
37 616 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 616 лв./BGN)
"Създаване на архитектурни експозиции в унисон със съвременните практики, чрез ново пространствено художествено оформление"
2013 M41 проекти, М313 Община Тунджа
000970457
36 958 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 36 958 лв./BGN)
Инвестиция в потенциала за развитие на културния и фестивалния туризъм на територията на МИГ"Тунджа
2013 M41 проекти, М313 Община Земен
000386662
36 099 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 181 лв./BGN)
"Допължане на туристическата инфраструктура в община Земен със спортна площадка-фитнес на открито"
2013 M41 проекти, М313 Община Лясковец
000133844
34 921 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 076 лв./BGN)
Местност "Светицата"-новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец
2013 M41 проекти, М313 Община Крушари
000852754
30 711 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 711 лв./BGN)
Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в общ. Крушари - доставяне на мобилно оборудване.
2013 M41 проекти, М313 Община Панагюрище
000351743
29 728 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 599 лв./BGN)
"Подобряване на достъпа до местно културно наследство чрез консервационни дейности на талпена къща, с. Баня и превръшането и в атракция за посетители"
2013 M41 проекти, М313 Община Сандански
000024955
29 665 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 664 лв./BGN)
Възстановяване на фонтан "Момченце с рибка" в градски парк Сандански - паметник на градинското и парково изкуство.
2013 M41 проекти, М313 Община Стрелча
000351864
29 305 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Развитие на туризма в община Стрелча чрез оборудване и обзавеждане на туристически център"
2013 M41 проекти, М313 Фондация"КРУГА"
176587010
29 281 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 281 лв./BGN)
Експониране на местното етнографско, културно - историческо и природно наследство на община Крушари.
2013 M41 проекти, М313 ЦПО" Деспот Слав"
176459466
29 178 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 178 лв./BGN)
Обособяване на еколого-образователен туристически център за разработване на маркетингови стратегии и опазване на флората и фауната на територията на общините Доспат и Борино
2013 M41 проекти, М313 Община Троян
000291709
27 677 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 677 лв./BGN)
Обновяване на туристическата инфраструктура на община Троян чрез изграждане на информационен пункт и съоръжения за посетители
2013 M41 проекти, М313 Община Троян
000291709
26 647 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 492 лв./BGN)
Обновяване на туристическата инфраструктура на град Троян, чрез създаване на атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека
2013 M41 проекти, М313 Община Стрелча
000351864
26 131 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 131 лв./BGN)
Закупуване на покрит модулен сценичен подиум
2013 M41 проекти, М313 Община Лесичово
000351693
25 870 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 870 лв./BGN)
"Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на Община Лесичово
2013 M41 проекти, М313 Община Панагюрище
000351743
24 554 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 554 лв./BGN)
Разнообразяване на туристическите дейности в община Панагюрище чрез доставка на модулен сценичен подиум за представяне на местното културно наследство.
2013 M41 проекти, М313 Община Панагюрище
000351743
24 361 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 361 лв./BGN)
Обособяване на център за временни изложения с туристическа цел
2013 M41 проекти, М313 Община Лесичово
000351693
24 261 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 261 лв./BGN)
Създаване на кът за краткотраен отдих в с. Лесичово, Община Лесичово
2013 M41 проекти, М313 СОПД "Бартина"
176235500
24 250 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 250 лв./BGN)
Популяризиране на културно-историческото наследство и природните забележителности на територията на Високи Западни Родопи
2013 M41 проекти, М313 Община Лясковец
000133844
22 995 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 995 лв./BGN)
Развитие на нови туристически атракции към музей на гурбетчийството гр. Лясковец"
2013 M41 проекти, М313 Община Панагюрище
000351743
22 026 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 026 лв./BGN)
Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел
2013 M41 проекти, М313 Община Чепеларе
000615164
20 385 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 149 лв./BGN)
Зелени билково пътеки
2013 M41 проекти, М313 Община Земен
000386662
19 169 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 169 лв./BGN)
Създаване на мнагафункционален преместваем фестивален център на традиционните празници, събори и изложения на открито в община Земен
2013 M41 проекти, М313 Община Стражица
000133972
18 630 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 630 лв./BGN)
Туристическа атракция "Света Марина"
2013 M41 проекти, М313 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
16 955 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 063 лв./BGN)
Обновяване на туристическата инфраструктура чрез ремонт на ограда на Етнографски музей и закупуване на оборудване до пазарната стойност
2013 M41 проекти, М313 Община Лесичово
000351693
15 050 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 754 лв./BGN)
Създаване на кът за краткотраен отдих в с. Калугерово, общ. Лесичово
2013 M41 проекти, М313 Община Панагюрище
000351743
13 638 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 568 лв./BGN)
"ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЛЕСОПАРК В С. БАНЯ"
2013 M41 проекти, М313 Община Белово
000351558
12 046 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 954 лв./BGN)
Изграждане на туристически информационен център
2013 M41 проекти, М313 Община Стрелча
000351864
9 139 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Създаване на атракционен кът "История на розопроизводството в Неделчева къща - гр. Стрелча"

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 4 785 807 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate