ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М321 намери 147 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М321 Сдружение с обществено полезна дейност "Ловно -рибарско дружество Кнежа 2000"
106527850
387 461 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 387 424 лв./BGN)
Изграждане на стрелбище за спортна стрелба
2013 M41 проекти, М321 Община Тетевен
000291698
380 111 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация, разположена в УПИ І, кв. 11 по ПУП на с. Глогово, община Тетевен"
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА ИСПЕРИХ
000505821
371 342 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 371 339 лв./BGN)
Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих
2013 M41 проекти, М321 Община Ардино
000235750
320 413 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 313 377 лв./BGN)
Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино
2013 M41 проекти, М321 Община Кнежа
000193243
316 770 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 316 198 лв./BGN)
Ремонт и подобряване на културен център - Народно читалище "Борба - 1896" гр. Кнежа
2013 M41 проекти, М321 Община Чепеларе
000615164
281 926 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 278 742 лв./BGN)
Реконструкция на водопроводната мрежа в село Богутево, общ/ Чепеларе
2013 M41 проекти, М321 Община Кнежа
000193243
277 305 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 269 178 лв./BGN)
"Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала "Гълъбин Боевски" град Кнежа, община Кнежа"
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА ИСПЕРИХ
000505821
271 969 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 245 525 лв./BGN)
„Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги – Читалище "Елин Пелин - 1930" с.Подайва, Читалище "Пробуда - 1929" с.Свещари” и Читалище "Н.Й.Вапцаров - 1964" с.Малко Йонково, община Исперих”
2013 M41 проекти, М321 Община Костенец
000776349
267 449 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 264 175 лв./BGN)
Реконструкция на мост на р. Чавча, с. Костенец, община Костенец
2013 M41 проекти, М321 Община Троян
000291709
257 274 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 248 494 лв./BGN)
Изграждане на център за предоставяне на културни услуги- многофункционална сграда в гр. Троян
2013 M41 проекти, М321 Община Троян
000291709
248 122 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 243 640 лв./BGN)
Изграждане на информационно-културен център в гр. Троян
2013 M41 проекти, М321 Община Лъки
000614967
230 907 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 208 614 лв./BGN)
Реконструкция на автогара в гр. Лъки
2013 M41 проекти, М321 Община Ардино
000235750
214 734 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 214 660 лв./BGN)
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ МЕСТЕН ПЪТ ДОЛНО ПРАХОВО -ЛЕВЦИ , БОГАТИНО-ЧАСТ ОТ ОБ. ПЪТ С KRZ3021/KRZ1008, П.К БРЕЗЕН-ДОЛНО ПРАХОВО/-МЛЕЧИНО-МАХ.ЛЕВЦИ
2013 M41 проекти, М321 Община Костенец
000776349
212 962 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 212 962 лв./BGN)
Реконструкция (рехабилитация) на водопровод по ул.Стара планина, гр.Момин проход, община Костенец
2013 M41 проекти, М321 Община Харманли
000903939
211 881 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 210 837 лв./BGN)
Тласкателен водопровод от помпена станция с. Орешец до резервоар с. Орешец, общ. Харманли
2013 M41 проекти, М321 Община Средец
000056878
204 779 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 202 015 лв./BGN)
Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалице "Просвета - 1886" с. Дюлево, УПИ I, кв. 38 по ПУП на с. Дюлево, община Средец
2013 M41 проекти, М321 Община Баните, област Смолян
000614952
198 425 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Пречиствателно съоръжение за питейни води – автоматичен самопречистващ се филтър – с.Стърница, община Баните
2013 M41 проекти, М321 Община Драгоман
000776235
195 707 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 195 398 лв./BGN)
Игрище за минифутбол и волейбол в УПИ І за стадион и спортна зала, кв.30А по плана на гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска
2013 M41 проекти, М321 Община Баните, област Смолян
000614952
188 906 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 187 991 лв./BGN)
Спортна площадка и съблекални в УПИ II - общесствено обслужване в кв.50 по ПУП на с.Баните-Оряховец
2013 M41 проекти, М321 Община Радомир
000386776
186 041 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 186 041 лв./BGN)
Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир, в т.ч: 1. Ремонт на водопровод за село Друган, община Радомир
2013 M41 проекти, М321 Община Ардино
000235750
178 150 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 163 273 лв./BGN)
Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино - с. Млечино
2013 M41 проекти, М321 Община Костенец
000776349
165 678 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 165 087 лв./BGN)
Модернизация и оборудване на Народно читалище "Гео Милев 1954" и Народно читалище "Прогрес 1907" в Община Костенец
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
161 635 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 158 466 лв./BGN)
Подобряване на условията за работа с деца и младежи и създаване на достъпна среда на хора с увреждания в читалище "Развитие" град Елхово
2013 M41 проекти, М321 Община Средец
000056878
159 232 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 147 774 лв./BGN)
Реконструкция и ремонт на сграда , находяща се кв. 11, УПИ XIII по плана на гр. Средец с цел повишаване на енергийната ефективност.
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
158 390 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 153 990 лв./BGN)
Подобряване достъпа на деца и младежи до културни услуги в селата Бояново, Кирилово, Маломирово, Раздел и Лесово
2013 M41 проекти, М321 Община Септември
000351825
156 716 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 155 251 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, УПИ V, КВ.116, ГР.СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
2013 M41 проекти, М321 Община Перущица
115246756
144 562 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 141 179 лв./BGN)
Изграждане на зона за спорт,включваща мувлтифункционално игрище и фитнес на открито.
2013 M41 проекти, М321 Община Добричка
000852188
143 527 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 142 947 лв./BGN)
"Реновиране на спортна площадка в с. Карапелит"
2013 M41 проекти, М321 Община Стражица
000133972
134 656 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 124 587 лв./BGN)
Строително монтажни работи по енергийна ефективност на общинска сграда в кв.76, гр.Стражица
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
131 150 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 110 539 лв./BGN)
Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и Каблешково
2013 M41 проекти, М321 Община Берковица
000320559
130 902 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 128 302 лв./BGN)
Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - гр. Берковица
2013 M41 проекти, М321 Община Родопи
000472200
128 311 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 124 440 лв./BGN)
Модернизиране на спортната инфраструктура в община Родопи, с. Ягодово
2013 M41 проекти, М321 Община Крушари
000852754
127 622 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 120 723 лв./BGN)
Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на "Дом за стари хора" в с. Добрин, община Крушари
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
126 752 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 116 361 лв./BGN)
Център за социални услуги в с. Поп Груево
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
119 074 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 102 328 лв./BGN)
Център за социални услуги за ройона на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА ИСПЕРИХ
000505821
109 591 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 102 676 лв./BGN)
Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увруждания в гр. Исперих
2013 M41 проекти, М321 Община Добричка
000852188
104 243 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 101 981 лв./BGN)
"Реновиране на спортна площадка в с. Победа, община Добричка"
2013 M41 проекти, М321 Община Априлци
000291627
99 843 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 843 лв./BGN)
Закупуване на специализиран автомобил за подобряване достъпа до социални услуги
2013 M41 проекти, М321 Община Белово
000351558
99 286 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 98 633 лв./BGN)
Подобряване на енергийната ефективност на о0бщинската сграда на читалище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Белово чрез основен ремонт на отоплителна инсталация
2013 M41 проекти, М321 СНЦ "ШАНС"
101603550
96 914 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 95 626 лв./BGN)
Подобряване системата на обслужване в социалните услуги на Сдружение "Шанс"
2013 M41 проекти, М321 Община Ардино
000235750
95 884 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 95 190 лв./BGN)
Подобряване на средата за предоставяне на културни услуги в читалище "Родопска Искра", гр. Ардино, общ. Ардино
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
95 861 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 94 970 лв./BGN)
“Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат”
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
95 037 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 93 895 лв./BGN)
Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат
2013 M41 проекти, М321 Община Добричка
000852188
92 305 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 073 лв./BGN)
"Чрез спорт по-здрави и енергични в община Добричка"
2013 M41 проекти, М321 Община Берковица
000320559
90 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 88 421 лв./BGN)
Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. "Изгрев"
2013 M41 проекти, М321 Община Перущица
115246756
89 357 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 349 лв./BGN)
Основен ремонт и реконструкция на покрив и подпокривно пространство а Културен дом в УПИ IX, кв.75 от ЗРП на гр. Перущица
2013 M41 проекти, М321 Община Братя Даскалови
000817568
86 841 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 85 131 лв./BGN)
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ "Проствета - 1946" с. Плодовитово
2013 M41 проекти, М321 Община Родопи
000472200
86 271 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 86 131 лв./BGN)
Модернизиране на спортната инфраструктура в община Родопи - с. Марково
2013 M41 проекти, М321 Община Ябланица
000291723
85 386 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 85 385 лв./BGN)
Външно саниране на сградата на Общинска администрация
2013 M41 проекти, М321 Община Брезник
000386559
85 073 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 84 533 лв./BGN)
" Подобряване на достъпа на населението и развитие на спортните услуги чрез закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спортен комплекс "Чорни" в гр. Брезник
2013 M41 проекти, М321 Община Костенец
000776349
83 389 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 550 лв./BGN)
Реконструкция на вътрешен водопровод на ул. Рила, гр. Костенец
2013 M41 проекти, М321 Община Кнежа
000193243
83 326 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 928 лв./BGN)
Подобряване енергийната ефективност на административната сграда на Община Кнежа
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
81 065 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 534 лв./BGN)
Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан
2013 M41 проекти, М321 Община Чупрене
000159700
81 062 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 062 лв./BGN)
„Подобряване условията на живот на хора в неравностойно положение чрез предоставяне на мобилни услуги в община Чупрене“
2013 M41 проекти, М321 Община Средец
000056878
79 351 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 323 лв./BGN)
Довършителни дейности за изпълнение мерките от енергиен доклад, по проект Реконструкция и ремонт на Сграда, частна общинска собственост, кв. 11, УПИ ХІІІ по ПУП на гр.Средец, с цел повишаване на енергийната и ефективност - ІІ етап
2013 M41 проекти, М321 Община Априлци
000291627
77 529 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 086 лв./BGN)
"Изграждане на игрище за мини футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги"
2013 M41 проекти, М321 Община Попово
000875856
77 339 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 339 лв./BGN)
Саниране на спортна зала "Тодор Янев" гр. Попово - I етап
2013 M41 проекти, М321 Община Родопи
000472200
76 907 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 366 лв./BGN)
Ремонт и модернизация на Народно читалище "Просвета - 1929" в село Белащица, община Родопи
2013 M41 проекти, М321 Община Стражица
000133972
73 455 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 73 455 лв./BGN)
Ремонт на кино в гр.Стражица
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
73 078 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 73 078 лв./BGN)
Прилагане на енергийно ефективни мерки по общинска сграда за социални, културни дейности и отдих "Ягъч" в имот № 000323 в землището на град Чирпан
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
68 637 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 637 лв./BGN)
Спортна площадка в УПИ VII, кв. 100, гр. Чирпан
2013 M41 проекти, М321 Община Берковица
000320559
68 373 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 61 933 лв./BGN)
Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция в с. Бистрилица, община Берковица – Етап I
2013 M41 проекти, М321 "Народно Читалище Емануил Васкидович-1886"
000014466
68 199 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 199 лв./BGN)
'Ремонт на сграда на Народни читалище" Емануил Васкидович - 1886"в гр. Мелник, общ. Сандански
2013 M41 проекти, М321 Община Попово
000875856
67 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 67 000 лв./BGN)
Саниране на спортна зала "Тодор Янев", гр. Попово - етап II
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
66 991 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 991 лв./BGN)
Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация при Община Чирпан, град Чирпан
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
66 502 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 65 954 лв./BGN)
"Преустройство на съществуващ кухненски блок и столова в кухня към домашен социолен патронаж Карнобат в УПИ X, кв. 208 гр. Карнобат"
2013 M41 проекти, М321 Община Добричка
000852188
59 552 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 940 лв./BGN)
Подобряване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция
2013 M41 проекти, М321 Футболен клуб "Хаджи Димитър"
175929991
57 063 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 063 лв./BGN)
Обект:"Обновяване на спортен терен за развитие на футбола в с.Хаджи Димитрово" в УПИ ІІ за спортен терен, кв.5, с.Хаджи Димитрово
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
56 633 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 261 лв./BGN)
Ремонт сграда - "Дом на покойника: - гр. Карнобат
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
50 835 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 835 лв./BGN)
"Доставка и монтаж на седалки за трибуни и скамейки за резервни състезатели на градски стадион, гр. Карнобат"
2013 M41 проекти, М321 Община Попово
000875856
49 990 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 990 лв./BGN)
"Закупуване на специализиран превоз за муждите на ПСУ, настанени в звено ДВУИ и ЗЖ"
2013 M41 проекти, М321 Община Радомир
000386776
47 953 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 953 лв./BGN)
Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в Община Радомир, в т.ч.: 1. Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка село Старо село, общ.Радомир.
2013 M41 проекти, М321 СНЦ "Ски Клуб Разлог"
176041770
47 133 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 133 лв./BGN)
Ски клуб Разлог - спорт и топлина за нашите деца
2013 M41 проекти, М321 Община Стрелча
000351864
46 188 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 801 лв./BGN)
"Обособяване на спортно-възстановителен център в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на Градка минерална баня в град Срелча"
2013 M41 проекти, М321 Община Панагюрище
000351743
44 681 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 844 лв./BGN)
Подобряване на материалната база в центрове за предоставяне на културни услуги - читалища - в община Панагюрище
2013 M41 проекти, М321 Община Панагюрище
000351743
38 962 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 910 лв./BGN)
Насърчаване на физическата активност на населението в общ. Панагюрище
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
36 300 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 36 300 лв./BGN)
Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в гр. Тервел - закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в гр. Тервел и села, в които се ползва услугата
2013 M41 проекти, М321 Община Берковица
000320559
35 235 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 775 лв./BGN)
„Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж“, предоставяни на хората в неравностойно положение в община Берковица“
2013 M41 проекти, М321 Община Панагюрище
000351743
35 205 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 31 737 лв./BGN)
Насърчаване на физическата активност на населението и подобряване на базата за отдих чрез реконструкция на панагюрски детски лагер в с. Панагюрски колонии"
2013 M41 проекти, М321 Община Стрелча
000351864
34 044 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 708 лв./BGN)
Насърчаване на физическата активност на населението на Община Стрелча чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча
2013 M41 проекти, М321 Община Септември
000351825
33 113 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 113 лв./BGN)
Подобряване на съществуващ център за отдих, свободно време и спорт – Общински Младежки дом, гр. Септември
2013 M41 проекти, М321 Народно читалище "Христо Ботев - 1872"
Народно читалище Христо Ботев - 1872 CC
000923169
20 916 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 916 лв./BGN)
Доставка и монтаж на ефектно сценично художествено осветление
2013 M41 проекти, М321 Община Добричка
000852188
29 041 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 041 лв./BGN)
Информационни и комуникационни технологии в 32 детски градини на община Добричка
2013 M41 проекти, М321 Спортен клуб "Ояма" - Нови пазар
127638067
19 776 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 690 лв./BGN)
"Оборудване за спортна зала в гр. Нови Пазар"
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
25 121 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 040 лв./BGN)
Дом за стари хора в общ. Тервел - база за трудотерапия и адаптиране
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
24 971 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 287 лв./BGN)
Център за социални услуги за ройона на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий
2013 M41 проекти, М321 Община Костенец
000776349
22 560 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 560 лв./BGN)
Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж чрез закупуване на един автомобил за обслужване на потребителите на услугата в община Костене
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
18 187 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 036 лв./BGN)
Подобряване достъпа на населението до общински услуги, чрез ремонтни дейности на сградите на кметствата в малките населени места на община Елхово
2013 M41 проекти, М321 Община Крушари
000852754
18 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 000 лв./BGN)
Подпомагане на материалната база на допмашен социален патронаж в село Крушари.
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
17 990 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 990 лв./BGN)
„Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и Каблешково”
2013 M41 проекти, М321 Община Братя Даскалови
000817568
16 280 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 280 лв./BGN)
„Доставка на нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж към Общинска администрация с.Братя Даскалови”
2013 M41 проекти, М321 Община Крушари
000852754
15 113 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 113 лв./BGN)
Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна, видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ "Йордан Драгнев - 1894" - с. Крушари; НЧ "Стефан Караджа" - 1936" - с. Телериг; НЧ "Светлина - 1945" - с. Полк. Дяково
2013 M41 проекти, М321 Община Крушари
000852754
10 890 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 890 лв./BGN)
Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефр. Бакалово
2013 M41 проекти, М321 Община Средец
000056878
10 752 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 752 лв./BGN)
Подобряване и разширяване обхвата на "Домашен социален патронаж- гр. Средец" на територията на община Средец
2013 M41 проекти, М321 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
9 476 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 476 лв./BGN)
„Подобряване достъпа на населението на Община Елхово до спортни услуги”
2013 M41 проекти, М321 Народно читалище " Н.Й.Вапцаров - 1928"
000963459
7 374 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 374 лв./BGN)
Читалищната библиотека – традиции с ново бъдеще
2013 M41 проекти, М321 Народно читалище"Зора-1928" , село Ханово
000963320
7 233 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 233 лв./BGN)
Читалището - културно-информационен център
2013 M41 проекти, М321 Община Тервел
000852925
6 700 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 700 лв./BGN)
Подобряване на съществуващ център на културни услуги - обзавеждане на сцена на общинско читалище в гр. Тервел
2013 M41 проекти, М321 Народно читалище "Отец Паисий - 1926" - село Завой
128023422
6 650 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 650 лв./BGN)
Модерна библиотека
2013 M41 проекти, М321 Народно читалище "Изгрев-1928"
000963936
5 180 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 180 лв./BGN)
Създаване на център за приобщаване на всички слоеве на населението за предоставяне на възможност за общуване с изкуството и културата” с кандидат Народно читалище „Изгрев - 1928

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 14 850 479 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate