ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М322 намери 128 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М322 Община Лъки
000614967
384 286 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 364 303 лв./BGN)
Благоустройство на ул."Дичо Петров" и изграждане на конзолен тротоар на ул. "Хайдушки поляни" между о.т.124 и о.т. 127, от усл.км 0+003 до км 0+152,5 град Лъки
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА ИСПЕРИХ
000505821
373 098 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 318 018 лв./BGN)
Рехабилитация и благоустрояване на градски парк УПИ I, кв. 138 в гр. Исперих, общ. Исперих
2013 M41 проекти, М322 Община Кнежа
000193243
352 164 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 347 923 лв./BGN)
"Основен ремонт и обновяване на православен храм "Свети Архангел Михаил' с. Лазарово, община Кнежа"
2013 M41 проекти, М322 Община Костенец
000776349
344 445 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 337 286 лв./BGN)
„Реконструкция на улици "Луна", „Топола”, „Китка”, „Арда” и „Мургаш”, община. Костенец”
2013 M41 проекти, М322 Община Костенец
000776349
259 733 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 242 961 лв./BGN)
Реконструкция на пътни настилки на улица "Марица" гр. Костенец
2013 M41 проекти, М322 Община Ябланица
000291723
242 046 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 530 лв./BGN)
Благоустрояване на градската среда в гр.Ябланица и с. Златна Панега
2013 M41 проекти, М322 Община Харманли
000903939
233 709 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 218 627 лв./BGN)
"Реконструкция на улицата край училището в с.Българин от о.т.203-о.т.104-о.т.103-о.т.102-о.т.101-о.т.100-о.т.149-о.т.111-о.т.257-о.т.80-о.т.79-о.т.82-о.т.68-о.т.69 до о.т.40 "
2013 M41 проекти, М322 Община Харманли
000903939
217 291 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 207 404 лв./BGN)
Ремонт на читалищните сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли
2013 M41 проекти, М322 Община Ардино
000235750
216 773 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 215 637 лв./BGN)
Благоустрояване на прилежащ терен зад сградата на общинската адмиинистрация- Ардино като паркова зона включваща иплощадка за обществени дейности.
2013 M41 проекти, М322 Община Чепеларе
000615164
200 413 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 188 894 лв./BGN)
Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в общ. Чепеларе
2013 M41 проекти, М322 Община Средец
000056878
182 838 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 182 655 лв./BGN)
Реконструкция и благоустройство на част от площадно пространство, част от имот 2226 кв.46 от които са изключени , УПИ І - за читалище,УПИ ХІ за търговия, услуги и ОДО по плана на гр.Средец
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
182 271 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 161 535 лв./BGN)
Подобряване облика и създаване на достъпна среда за хора с увреждания на площад "Христо Ботев" в гр. Елхово
2013 M41 проекти, М322 Община Лясковец
000133844
164 469 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 161 978 лв./BGN)
Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец
2013 M41 проекти, М322 Община Брезник
000386559
164 033 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 150 250 лв./BGN)
„Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр. Брезник”
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
160 907 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 160 907 лв./BGN)
Реконструкция на улично осветление в населените места под 800 души в община Елхово
2013 M41 проекти, М322 Община Стражица
000133972
159 362 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 139 422 лв./BGN)
Вертикална планировка - централна част
2013 M41 проекти, М322 Община Тервел
000852925
158 577 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 150 609 лв./BGN)
"Реконструкция на учатъци от улична мрежа и на съществуващи зони в площадно пространство на гр. Тервел"
2013 M41 проекти, М322 Храм "Св. Иван Рилски"
176345990
158 393 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 157 241 лв./BGN)
Реконструкция, основен ремонт и вертикална планировка на църква "Св. Иван Рилски", с. Гърло
2013 M41 проекти, М322 Община Средец
000056878
155 679 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 150 058 лв./BGN)
ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО -УПИ II , КВ. 26- ГР. СРЕДЕЦ
2013 M41 проекти, М322 Община Кнежа
000193243
151 721 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 146 825 лв./BGN)
Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа
2013 M41 проекти, М322 Община Септември
000351825
150 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 148 956 лв./BGN)
Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I-парк, кв. 66, гр. Септември
2013 M41 проекти, М322 Община Ковачевци
000386694
149 493 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 147 041 лв./BGN)
"Рехабилитация на обществени зелени площи" с подобекти 1. Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ-І за озеленяване кв. 97, с. Ковачевци; 2. Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ-І за кметство, читалище и КОО кв. 10, с. Калище"
2013 M41 проекти, М322 Община Ардино
000235750
147 139 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 141 124 лв./BGN)
Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение.
2013 M41 проекти, М322 Община Земен
000386662
141 205 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 133 092 лв./BGN)
Реконструкция на градска улична мрежа гр.Земен
2013 M41 проекти, М322 Община Берковица
000320559
140 957 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 139 284 лв./BGN)
"Рехабилитация на парк "СВ. Георги Победоносец" гр. Берковица - Обособяване на зони за спорт и отдих и дeтски полщадки"- Етап 1
2013 M41 проекти, М322 Община Баните, област Смолян
000614952
139 001 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 131 623 лв./BGN)
"Реконструкция на тротоари с. Давидково, община Баните"
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
135 671 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 135 671 лв./BGN)
Реконструкция и благоустрояване на централна градска част - пешеходна зона
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
131 288 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 113 366 лв./BGN)
Тротоарно направление по бул. "Георги Димитров" от парк "Теньо Стоилов" до МБАЛ Чирпан
2013 M41 проекти, М322 Народно читалище "Христо Ботев - 1872"
Народно читалище Христо Ботев - 1872 CC
000923169
129 070 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 128 471 лв./BGN)
Многофункционално градинско пространство
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
115 959 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 115 959 лв./BGN)
Реконструкция и благоустрояване на зелена площ, кв. 88г и пешеходна зона по ул. П.К. Яворов от О.Т. 93 до О.Т. 106 в гр. Чирпан
2013 M41 проекти, М322 Община Средец
000056878
114 345 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 111 596 лв./BGN)
Рехабилитация на зелени площи и монтаж на съоръжения за отдих и свободно време в УПИ І, кв.31 по плана на гр.Средец.
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
112 586 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 107 522 лв./BGN)
Реконструкция на зелени площи с детска площадка в парк, с.Зетьово
2013 M41 проекти, М322 Община Добричка
000852188
106 075 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 103 161 лв./BGN)
Изграждане на детски площадки и ландшафтно оформление на парково пространство в селата - Смолница, Одърци и Дончево на община Добричка
2013 M41 проекти, М322 Община Крушари
000852754
105 473 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 477 лв./BGN)
Ремонт на част от улица "9-ти септември", улица "Христо Смирненски" и улица "Хан Терелиг" общ. Крушари
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
104 396 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 94 715 лв./BGN)
“Рехабилитация на обществени зелени площи на пл. „Ал. Стамболийски”, гр. Карнобат
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
99 123 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 123 лв./BGN)
"Реконструкция, благоустрояване и реноворане на пешеходна връзка между централна градска част и парк "Д-р Теньо Стоилов"
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
99 074 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 074 лв./BGN)
Реконструкция на ул. "Г. Данчов" гр. Чирпан
2013 M41 проекти, М322 Община Сандански
000024955
98 950 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 97 968 лв./BGN)
Изграждане на улица "9-ти май" в с.Левуново, община Сандански
2013 M41 проекти, М322 Община Сандански
000024955
97 043 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 287 лв./BGN)
"Изграждане на улица Иван Козарев в с. Дамяница, общ. Сандански"
2013 M41 проекти, М322 Община Попово
000875856
92 652 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 91 775 лв./BGN)
Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици "П. Хитов", "Ген. Баранов", "Македонска" и "М. Тасева"/
2013 M41 проекти, М322 Община Тетевен
000291698
89 984 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 984 лв./BGN)
Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от северната страна на ул. "Йото Пеев" с о.т. 17до о.т. 34 по регулационен план на махала Асен, с. Гложене, община Тетевен
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
87 985 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 86 972 лв./BGN)
Рехабилитация на четири броя детски площадки на територията на гр. Карнобат
2013 M41 проекти, М322 Община Троян
000291709
87 371 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 797 лв./BGN)
Реконструкция на ул. Букова в град Троян
2013 M41 проекти, М322 Община Добричка
000852188
86 778 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 86 359 лв./BGN)
"Благоустрояване на парковото пространство в селата Ловчанци и Федфебел Дянково "
2013 M41 проекти, М322 Община Тунджа
000970457
85 773 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 423 лв./BGN)
Ремонтно - възстановителни дейности на тротоарни площи
2013 M41 проекти, М322 Община Тетевен
000291698
84 960 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 84 960 лв./BGN)
"РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАР, РАЗПОЛОЖЕН ОТ ЮЖНАТА СТРАНА НА УЛ. „ЙОТО ПЕЕВ” С О.Т. 17 ДО О.Т. 34 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН (РП) НА МАХАЛА АСЕН, С. ГЛОЖЕНЕ ОБЩИНА ТЕТЕВЕН"
2013 M41 проекти, М322 Община Ардино
000235750
79 997 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 805 лв./BGN)
ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДАВ ГР.АРДИНО ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ТРОТОАРИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА, ПАРКОВЕ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
78 397 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 070 лв./BGN)
"Ремонт на покрив на читалище "Никола Вапцаров",с. Екзарх Евтимово, община Карнобат"
2013 M41 проекти, М322 Община Тервел
000852925
78 377 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 412 лв./BGN)
Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населените места от Община Тервел
2013 M41 проекти, М322 Община Сливница
000776517
76 449 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 454 лв./BGN)
Реконструкция и обновяване на централната градска част, площад, кв. 108б
2013 M41 проекти, М322 Община Тунджа
000970457
75 861 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 430 лв./BGN)
Благоустрояване на площад с. Генерал Тошево, община Тунджа
2013 M41 проекти, М322 Община Братя Даскалови
000817568
75 856 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 124 лв./BGN)
„Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в село Партизанин, община Братя Даскалови”
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
74 319 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 73 547 лв./BGN)
Обновяване на детските площадки и съоръженията към тях в град Елхово
2013 M41 проекти, М322 Община Добричка
000852188
72 888 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 72 279 лв./BGN)
ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВОТО ПРОСТРАНСТВО В С. БРАНИЩЕ И С. ВЕДРИНА
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА ИСПЕРИХ
000505821
71 893 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 71 643 лв./BGN)
Рехабилитация на парк "Владимир Друмев" в град Исперих
2013 M41 проекти, М322 Община Добричка
000852188
70 673 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Рехабилитация на парково пространство в селата Бенковски и Плачи дол на община Добричка"
2013 M41 проекти, М322 Община Тервел
000852925
69 356 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 64 594 лв./BGN)
Реконструкция на тротоари в гр. Тервел
2013 M41 проекти, М322 Община Ковачевци
000386694
68 779 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 779 лв./BGN)
Реконструкция на улично осветление в община Ковачевци
2013 M41 проекти, М322 Община Ардино
000235750
68 677 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 67 080 лв./BGN)
Реконструкция и изграждане на тротоари в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино
2013 M41 проекти, М322 Община Троян
000291709
65 546 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 860 лв./BGN)
Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях
2013 M41 проекти, М322 Община Добричка
000852188
64 220 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 282 лв./BGN)
Ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа в населени места от общ. Добричка
2013 M41 проекти, М322 Община Лясковец
000133844
63 954 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 240 лв./BGN)
Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в гр. Лясковец
2013 M41 проекти, М322 Община Добричка
000852188
63 889 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 62 835 лв./BGN)
Изграждане на детски площадки и ландшафтно оформление на парковото пространство в селата Божурово и Стефаново на община Добричка
2013 M41 проекти, М322 Община Стражица
000133972
60 067 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 60 067 лв./BGN)
Довършителни дейности в храм Св.Архангел Михаил с.Горски Сеновец
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
59 974 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 59 659 лв./BGN)
Газифициране и ремонт на отоплителна инсталация на читалище "Димитър Полянов - 1862г.", гр. Карнобат
2013 M41 проекти, М322 Община Добричка
000852188
59 823 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 59 109 лв./BGN)
Благоустрояване на парково пространство в селата Стефан Караджа и Паскалево
2013 M41 проекти, М322 Община Сандански
000024955
57 730 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 730 лв./BGN)
"Да върнем усмивките на жителите на селото ни и най-вече на децата на с. Плоски, община Сандански"
2013 M41 проекти, М322 Община Родопи
000472200
57 489 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 345 лв./BGN)
Рехабилитация на детски площадки
2013 M41 проекти, М322 Община Драгоман
000776235
56 007 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 56 005 лв./BGN)
Реконструкция на съществуваща подпорна стена и изграждане на открит информационен център, площад Г.С.Раковски-предгаров площад, гр. Драгоман,общ. Драгоман
2013 M41 проекти, М322 Община Разлог
000024948
55 966 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 55 672 лв./BGN)
Рехабилитация на детски площадки и съоръжения към тях в населени места на територията на община Разлог
2013 M41 проекти, М322 Община Разлог
000024948
54 386 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 54 386 лв./BGN)
Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система в централния парк на град Разлог
2013 M41 проекти, М322 Община Перущица
115246756
53 918 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 196 лв./BGN)
Рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения
2013 M41 проекти, М322 Община Попово
000875856
53 869 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 53 869 лв./BGN)
"Благоустрояване на централен площад и парк в с.Садина, община Попово"
2013 M41 проекти, М322 Община Перущица
115246756
53 556 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 53 556 лв./BGN)
Рехабилитация на детска площадка и даставка на съоръжения за нея
2013 M41 проекти, М322 Община Костенец
000776349
53 067 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 379 лв./BGN)
Реконструкция и благоустрояване на улица "Здравец"- с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея
2013 M41 проекти, М322 Община Ардино
000235750
52 079 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 50 896 лв./BGN)
Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул.Бреза гр.Ардино.
2013 M41 проекти, М322 Община Стражица
000133972
51 457 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 51 457 лв./BGN)
Рехабилитация на обществени площи в община Стражица
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
50 446 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 027 лв./BGN)
Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Спасово, общ. Чирпан, УПИ X - за озеленяване, кв. 50
2013 M41 проекти, М322 Община Попово
000875856
48 580 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 580 лв./BGN)
Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. "Земеделски" и детска площадка на ул. "Каломенска", кв. 20, гр. Попово
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
48 164 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 698 лв./BGN)
Благоустрояване на селата Лесово и Малък Манастир, чрез обновяване на детски площадки и съоръжения към тях
2013 M41 проекти, М322 Община Кнежа
000193243
47 985 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 645 лв./BGN)
Рехабилитация на зелени площи и напояване централен парк гр. Кнежа
2013 M41 проекти, М322 Община Тервел
000852925
45 925 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 893 лв./BGN)
Основен ремонт на ул. "Дочо Михайлов" от ОТ 29 до ОТ 78", гр. Тервел
2013 M41 проекти, М322 Община Панагюрище
000351743
42 467 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 346 лв./BGN)
Реконструкция на площад "Пенчо Хаджилуков" в гр.Панагюрище
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
41 159 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 987 лв./BGN)
Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките, общ.Чирпан, УПИ І - за парк, кв.74"
2013 M41 проекти, М322 Община Родопи
000472200
41 046 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 046 лв./BGN)
Рехабилитация на детска площадка в с. Първенец, общ. Родопи
2013 M41 проекти, М322 Община Стрелча
000351864
39 057 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 635 лв./BGN)
Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница-общ. Стрелча
2013 M41 проекти, М322 Община Лясковец
000133844
38 954 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 610 лв./BGN)
Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в гр.Лясковец
2013 M41 проекти, М322 Община Панагюрище
000351743
38 778 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 615 лв./BGN)
Възстановяване на паркови пространства и градини в селата от община Панагюрище
2013 M41 проекти, М322 Община Стрелча
000351864
38 711 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 295 лв./BGN)
Рехабилитация на обществени зелени площи в град Стрелча, кв. 82А
2013 M41 проекти, М322 Община Разлог
000024948
33 525 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 32 055 лв./BGN)
Рехабилитация на квартален парк в град Разлог - детски съоръжения и паркови елементи
2013 M41 проекти, М322 Народно Читалище П.К.Яворов 1867
000804236
30 421 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 129 лв./BGN)
Основен ремонт на покрив на сградата на НЧ "П.К. Яворов 1867", гр. Чирпан - Първи етап, включващ покрив над библютека, читалня и книгохранилища"
2013 M41 проекти, М322 ОБЩИНА ЕЛХОВО
000970165
30 319 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 808 лв./BGN)
Обновяване на тротоарната настилка на уличната мрежа в град Елхово.
2013 M41 проекти, М322 Община Сандански
000024955
29 917 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 639 лв./BGN)
„Ремонт и рехабилитация на 1. Детска площадка в имот 65334.300.3032 по плана на гр. Сандански. 2. Спортно игрище в ж.к. "Спартак"
2013 M41 проекти, М322 Сдружение "Либерални инициативи за развитие - Лира"
175863915
25 290 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 250 лв./BGN)
Рехабилитация на обществено зелени площи-паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч.доставка на съоръжения в с.Борима
2013 M41 проекти, М322 Община Панагюрище
000351743
24 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 418 лв./BGN)
Реконструкция на тротоари по ул. Одрн в гр. Панагюрище
2013 M41 проекти, М322 Община Чепеларе
000615164
21 493 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 147 лв./BGN)
Реконструкция на ул. "Персенк" от о.т. 364 до о.т. 358 + 10м.- пътна част
2013 M41 проекти, М322 Община Драгоман
000776235
20 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 388 лв./BGN)
Ремонт на читалищна сграда на читалище "Самообразование - 1919"
2013 M41 проекти, М322 Община Средец
000056878
18 267 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 227 лв./BGN)
"Доставка и монтаж на съоръжения - комбинирана детска катерушка в УПИ I, кв. 69 по плана на гр. Средец"
2013 M41 проекти, М322 Община Тервел
000852925
15 936 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 936 лв./BGN)
Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община Тервел
2013 M41 проекти, М322 Община Лясковец
000133844
13 341 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 740 лв./BGN)
Осъществяване на СМР на обект: "Ремонт на тротоар, разположен на южната граница на улица "Бузлуджа", от о.т.234 до о.т.43 и отклонение за църква "Св. Васил" по ПУП на гр. Лясковец

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 13 484 961 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate