ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М323 намери 92 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М323 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЕКО РАЗЛОГ"
176652209
146 706 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 146 706 лв./BGN)
Екологичен информационен център "Еко Разлог" за устойчиво развитие чрез съхранена природа
2013 M41 проекти, М323 ДЕСТИНАЦИЯ РАЗЛОГ
176406524
139 361 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 138 126 лв./BGN)
Разгледай, чуй и опитай Разлог!
2013 M41 проекти, М323 СНЦ "Долината на Места"
176454818
113 119 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 113 119 лв./BGN)
Проучване и популяризиране на туристическия потенциал на община Разлог
2013 M41 проекти, М323 Народно Читалище П.К.Яворов 1867
000804236
81 301 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 805 лв./BGN)
"Танцов фестивал - конкурс "Надиграване в Чирпан"
2013 M41 проекти, М323 СНЦ "РОК ФЕСТ - ЧИРПАН"
СДРУЖЕНИЕ РОК ФЕСТ - ЧИРПАН ASSOC
176060873
74 044 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 72 776 лв./BGN)
Рок завинаги
2013 M41 проекти, М323 Община Ябланица
000291723
71 399 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 71 399 лв./BGN)
Ежегоден фестивал и базар за народни обичаи и традиции в гр. Ябланица
2013 M41 проекти, М323 Община Разлог
000024948
69 529 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 129 лв./BGN)
Съхраняване и възстановяване на метериални и духовни образци на древното тракийско културно наследство в Разлог
2013 M41 проекти, М323 Община Правец
000776477
67 087 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 356 лв./BGN)
Проектиране и реализация на ново художествено – пространствено оборудване на експозиции на Исторически музей Правец
2013 M41 проекти, М323 Община Ябланица
000291723
66 262 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 262 лв./BGN)
Традициите - живо настояще и богати на възможности бъдеще
2013 M41 проекти, М323 СДРУЖЕНИЕ ЗА СРЕДА И КУЛТУРА "ПОПОВО ХХІ ВЕК"
125033991
61 779 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 245 лв./BGN)
"Златното око" Национален кинофестивал за операторско майсторство в памет на големия български оператор Димо Коларов наш съгражданин
2013 M41 проекти, М323 Община Гълъбово
000817696
57 778 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 57 778 лв./BGN)
Да съхраним културното наследство /традиции/ - мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена
2013 M41 проекти, М323 Община Сандански
000024955
49 930 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 930 лв./BGN)
"Гласа на Южен Пирин с. Петрово"
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Отец Паисий" - 1919
000014498
48 529 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 44 312 лв./BGN)
Опазване на културното наследство на Общиа Сандански
2013 M41 проекти, М323 Община Сандански
000024955
48 100 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 100 лв./BGN)
Фестивал на мелнишкото вино "Златен грозд"
2013 M41 проекти, М323 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
47 511 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 683 лв./BGN)
Благоустрояване на пространството около часовниковата кула в гр. Карнобат
2013 M41 проекти, М323 Община Борино
000614856
47 107 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 587 лв./BGN)
Възстановяване и опазване потенциала на земи с висока природна стойност - възможност за устойчиво развитие на територията на Васоки Западни Родопи
2013 M41 проекти, М323 Община Каспичан
000931511
47 025 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 025 лв./BGN)
„От славно минало към достойно бъдеще”
2013 M41 проекти, М323 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
АД
000351580
46 923 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 923 лв./BGN)
Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско светилище на вр. Острец - Велинград
2013 M41 проекти, М323 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
46 609 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 493 лв./BGN)
Възстановяване и експониране на културно исторически паметник на Часовникова кула - гр.Карнобат
2013 M41 проекти, М323 Община Стражица
000133972
46 418 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 46 418 лв./BGN)
Да съхраним родното за бъдното
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Селски будилник 1906"
000804970
44 776 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 43 660 лв./BGN)
Майски празник на фолклора-Зетьово
2013 M41 проекти, М323 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
42 673 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 42 673 лв./BGN)
"Живата памет - съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край"
2013 M41 проекти, М323 Сдружение "Вяра и Дела"
101670669
41 270 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 41 270 лв./BGN)
Проучвай миналото, усъвършенствай настоящето, подготвяй бъдещето
2013 M41 проекти, М323 Община Сандански
000024955
39 520 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 520 лв./BGN)
"Обогатяване на традиционен панаир в село Склаве с представяне на римски възстановки, свързани с местните легенди за тракиеца Спартак с цел валолизиране на местния фолклор и културно наследство за нуждите на туризма"
2013 M41 проекти, М323 Община Стражица
000133972
38 787 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 591 лв./BGN)
ДЕНДРОЛОГИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК СТРАЖИЦА
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г."
000044720
36 381 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 658 лв./BGN)
Възстановяване и съхранение традициите на любителското кино и фото изкуство-поглед към културното богатство на карнобатския край.
2013 M41 проекти, М323 Община Стражица
000133972
35 635 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 35 635 лв./BGN)
"Музиката на родния край"
2013 M41 проекти, М323 СНЦ "ПАРТНЬОРИ ЗА ЛЯСКОВЕЦ"
176136071
34 925 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 412 лв./BGN)
Опазване на културното наследство на община Лясковец, чрез провеждане на седмица на местното кулинарно разнообразие
2013 M41 проекти, М323 Училищно настоятелство " Обединение"
115745595
29 280 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 400 лв./BGN)
50 години град Раковски
2013 M41 проекти, М323 Народно Читалище Просвета 1911
000804282
27 104 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 27 104 лв./BGN)
Зелена алтернатива за моя град
2013 M41 проекти, М323 Община Лясковец
000133844
26 994 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 285 лв./BGN)
Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка“
2013 M41 проекти, М323 СНЦ "Форум за гражданска солидарност-Чирпан"
123691300
26 036 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 036 лв./BGN)
Зелен е моят град Чирпан.
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Искра-1881" с.Сестримо
112074333
23 300 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 290 лв./BGN)
"хайде на хорото"
2013 M41 проекти, М323 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1907 Г."
000805391
23 272 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 272 лв./BGN)
Ноемврийски празник на фолклора - Мъдрец
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Просвета-1894"
ПРОСВЕТА-1894 CC
000868242
23 265 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 263 лв./BGN)
Жива водица- от Гергьовден до Великден.
2013 M41 проекти, М323 СНЦ "Абракс"
176652547
22 100 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 100 лв./BGN)
Съхраняване и популялизиране на българското фолклорно наследство, чрез възстановка на обичаи и фестивална дейност
2013 M41 проекти, М323 Община Раковски
000471543
21 218 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 218 лв./BGN)
Популяризиране на културното наследство на територията на Община Раковски
2013 M41 проекти, М323 Община Земен
000386662
21 046 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 046 лв./BGN)
"Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Община Земен и достъп чрез дигитализация”
2013 M41 проекти, М323 СНЦ " Съпротивата "
176604545
19 500 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 500 лв./BGN)
"Нематериалното културно наследство в пролетния традиционен календар в община Радомир - Антични реликти - до наши дни"
2013 M41 проекти, М323 Народно Читалище "Просвета - 1947" гр. Сърница
112076170
19 050 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 050 лв./BGN)
"Придобиване на умения и постигане на обществена активност на местната самодейна фолклорна група"
2013 M41 проекти, М323 Община Правец
000776477
18 817 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 817 лв./BGN)
Фолклорното наследство на Правец в музика и звуци
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище " Станчо Станчев 1896"
104065847
18 499 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 499 лв./BGN)
Народните обичаи - мост между минало, настояще и бъдеще
2013 M41 проекти, М323 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1924"
000380129
17 925 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 925 лв./BGN)
Закупуване на оборудване
2013 M41 проекти, М323 СНЦ"Агенция за развитие и образование"
176670901
17 088 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 17 088 лв./BGN)
Създаване на туристическа карта "Културното наследство на община Разлог"
2013 M41 проекти, М323 Сдружение "Шанс за всички"
176335438
16 800 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 698 лв./BGN)
Сдрежение "Шанс за всички-гр. Радомир"
2013 M41 проекти, М323 НЧ"Напредък -1870"
104075371
16 360 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 360 лв./BGN)
"Открита сцена на изкуствата- Лясковец 2013"
2013 M41 проекти, М323 НЧ "Отец Паисий 1893"- гр. Велинград
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ-1893 CC
112080457
15 745 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 040 лв./BGN)
"Популяризиране на Велинград като дестинация за културен туризъм чрез инвестиции в материалната база на НЧ "Отец Паисий 1893."
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище " Самообразование - " 1921
104067378
15 231 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 231 лв./BGN)
"Всички поколения заедно за съхранение и популяризиране на културното наследство"
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Пробуждане - 1896"
104074472
15 098 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 098 лв./BGN)
"Създаване на етнографски арт център" при Народно читалище "Пробуждане-1896" с.Джулюница
2013 M41 проекти, М323 Община Панагюрище
000351743
15 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 000 лв./BGN)
Кампания за популяризиране на биоразнообразието на видовете гъби и фауната в община Панагюрище
2013 M41 проекти, М323 Община Панагюрище
000351743
15 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 000 лв./BGN)
"Популялизиране на местното фолклорно наследство, чрез провеждане на младежки фолклорен фестивал в гр.Панагюрище"
2013 M41 проекти, М323 Сдружение за музикално и танцово изкуство "Беловче"
175905766
14 980 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 980 лв./BGN)
"Да съхраним българското"
2013 M41 проекти, М323 Община Панагюрище
000351743
14 934 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 934 лв./BGN)
"Проучване и почистване на крепостта "Калето" в с. Баня
2013 M41 проекти, М323 ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1925"
112077781
14 811 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 636 лв./BGN)
"ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ"
2013 M41 проекти, М323 Община Панагюрище
000351743
14 578 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 261 лв./BGN)
Кампания за популяризиране и опазване на природата и биоразнообразието на Средна гора
2013 M41 проекти, М323 Народно чиоталище ''Св. св. Кирил и Методи-1912''
112078673
14 340 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 340 лв./BGN)
Съхраняване и популяризиране на местния фолклор обичай - "Рогач"
2013 M41 проекти, М323 Народно Читалище Пробуда - 1872
112078090
14 256 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 256 лв./BGN)
Да съхраним традицията "Заклятието на Оборищенци"
2013 M41 проекти, М323 Община Земен
000386662
14 132 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 132 лв./BGN)
Подкрепа на фестивални дейности на читалища от община Земен
2013 M41 проекти, М323 НЧ "Пробуда-1897"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 CC
000044783
13 795 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 795 лв./BGN)
Неформални способи за предаване на знанията и информацията за културното наследство на Средец
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище"Познай себе си-1893"
000868694
13 662 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 662 лв./BGN)
Подкрепа за дейности към повишаване на обществената активност за запазване на традиционните местни обичаи, чрез ремонт и оборудване на НЧ "Познай себе си - 1893"
2013 M41 проекти, М323 Сдружение с нестопанска цел "Настоятелство към целодневна детска градина Слънце Чирпан"
123671397
13 542 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 542 лв./BGN)
Традициите са живи
2013 M41 проекти, М323 Община Стрелча
000351864
13 072 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 772 лв./BGN)
"Популяризиране на местните традиционни обичаи "Розобер" и "Тодоров ден"
2013 M41 проекти, М323 НЧ "РАЗВИТИЕ - 1902" с.МЕРДАНЯ
104074885
12 950 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 700 лв./BGN)
Да се поклоним пред миналото, за да сме изправени в бъдеще
2013 M41 проекти, М323 НЧ "ИЗГРЕВ - 1930"
000045433
12 926 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 871 лв./BGN)
Драчевското фолклорно наследство - мост за предаване на местната културна идентичност
2013 M41 проекти, М323 НЧ "Просвета-1886"
000045426
12 766 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 421 лв./BGN)
"Да съхраним родното"
2013 M41 проекти, М323 Училищно настоятелство към ТСС Н. Стоянов- гр. Чирпан
123644585
12 425 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 425 лв./BGN)
"ЧИРПАН - минало, настояще, бъдеще"
2013 M41 проекти, М323 Община Попово
000875856
11 959 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 959 лв./BGN)
Oпазване и подобряване на селското наследство, чрез инвестиции в материално и нематериално наследство на територията на община Попово
2013 M41 проекти, М323 Община Стрелча
000351864
11 287 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 287 лв./BGN)
Съхранение и популяризиране на местния фолклор чрез организиране на Етнографски фестивал на Средногорието
2013 M41 проекти, М323 Сдружение "ДЕСИСЛАВА"
112659015
11 192 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 772 лв./BGN)
Фестивал на местните културни обичаи, традиции, песни и танци
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Светлина - 1924"
000046880
10 667 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 468 лв./BGN)
Съхранение и популяризиране на пролетния обичай Лазаруване и зимния обичай Коледуване
2013 M41 проекти, М323 "Училищно настоятелство при основно училище "Петко Рачев Славейков-с. Джулюница"
176315793
10 654 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 654 лв./BGN)
"Изкуството - мост за съхранение на традициите от минало към настояще"
2013 M41 проекти, М323 НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1882" гр. Попово
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1882 CC
000868979
10 365 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 365 лв./BGN)
Кино-зона
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Никола Й. Вапцаров - 2005"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-2005 CC
101724363
10 024 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 875 лв./BGN)
"Да запалим от искрата огънят на народното творчество"
2013 M41 проекти, М323 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
10 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 000 лв./BGN)
Възстановяване на бюст-паметник на Слав Мерджанов
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Просвета-1928"- с. Момина клисура
112048566
9 896 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 896 лв./BGN)
Дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти
2013 M41 проекти, М323 Община Лясковец
000133844
9 694 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 604 лв./BGN)
Лясковкската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност.
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище ''Ванчо Пашов- 1884''
112078029
9 043 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 052 лв./BGN)
"Различни сме но сме заедно"
2013 M41 проекти, М323 Сдружение" Настоятелство към Обединено детско заведение " Първи Юни"
175829966
8 860 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 860 лв./BGN)
Здрави корени - жив дух
2013 M41 проекти, М323 ОБЩИНА КАРНОБАТ
000057026
8 005 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 005 лв./BGN)
"Оборудване и обзавеждане на фондохранилище на Археологически музей-гр.Карнобат"
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Стефан Караджа-1942 година"
000844635
7 780 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 780 лв./BGN)
Съкровищата на село Смолница
2013 M41 проекти, М323 "Народно читалище Искра - 1906"
175516312
6 763 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 763 лв./BGN)
"Запази миналото, за да имаш бъдеще"
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Възраждане-1941г"
000844273
6 514 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 514 лв./BGN)
Зелената хубост на Одринци
2013 M41 проекти, М323 СНЦ " Настоятелство при Обединено детско заведение Щастливо Детство
160078809
6 447 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 447 лв./BGN)
"Да отпием от извора на народните традиции и фолклор"
2013 M41 проекти, М323 Община Раковски
000471543
6 100 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 100 лв./BGN)
„Популяризиране на културното наследство на територията на Община Раковски чрез закупуване на детски тракийски народни костюми”
2013 M41 проекти, М323 СДРУЖЕНИЕ "ЗАГОРОВЧЕ-ГРАД СЕПТЕМВРИ"
112598670
6 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 000 лв./BGN)
"Да съхраним българщината през поколенията"
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище "Светлина - 1906"
000963039
5 944 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 944 лв./BGN)
Съвременните технологии - начин за съхранение и популяризиране следите на живот в Странджа
2013 M41 проекти, М323 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Васил Левски-1904"-гр.Велинград
112074397
5 304 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 304 лв./BGN)
Традиции и местни обичаи - вчера, днес и утре
2013 M41 проекти, М323 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Елин Пелин - 1927"
000963847
5 140 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 140 лв./BGN)
Село Зорница - минало, настояще, бъдеще
2013 M41 проекти, М323 Народно читалище ''Тодор Каблешков 1874"
112048559
5 050 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 000 лв./BGN)
"С възрожденския костюм на баба от миналото- в бъдещето"
2013 M41 проекти, М323 НЧ"Св.св.Кирил и Методий-1927"
112046608
5 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 000 лв./BGN)
Закупуване на озвучителна уредба за опазване и подобряване на селското наследство
2013 M41 проекти, М323 Николай Чапански

3 500 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 500 лв./BGN)
"Живото наследство на община Раковски"
2013 M41 проекти, М323 НЧ "БЛАГОЙ ЗАХАРИЕВ - 1932" - ГР. БЕЛОВО
112048573
5 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 000 лв./BGN)
С магията на танца идвам от древността и отивам в бъдещето

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 2 569 068 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate