ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М331 намери 11 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M41 проекти, М331 НЧ "Пробуда-1897"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 CC
000044783
29 531 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 25 635 лв./BGN)
Организиране на дългосрочни и краткосрочни курсове
2013 M41 проекти, М331 "КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА" ЕООД
Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД
202182297
28 714 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 28 606 лв./BGN)
Предпоставки и перспективи за развитие на селски туризъм в град Доспат, с. Борино, с. Ягодина
2013 M41 проекти, М331 СНЦ МУЛТИ ЕТНО ФОРУМ
175474262
16 820 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 498 лв./BGN)
Повишаване на информираността на младите хора от територията на МИГ "Тракийско - Родопска яка" с цел насърчаване развитието на устойчиви форми на алтернативен туризъм, в т.ч. селски туризъм в общността
2013 M41 проекти, М331 ЦПО "СТИК" ЕООД
СТИК ЕООД
103913366
15 969 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 15 953 лв./BGN)
Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм, в т.ч. селски туризъм
2013 M41 проекти, М331 Сдружение "Инициатива за развитие на селските райони"
175502886
13 461 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 982 лв./BGN)
СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
2013 M41 проекти, М331 "Родопа-Турс"
РОДОПА-ТУРС ЕООД
120522882
8 276 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 963 лв./BGN)
"Изграждане на капацитета на заинтересованите страни от територия Високи Западни Родопи - Борино и Доспат"
2013 M41 проекти, М331 НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908"
000459306
10 920 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 006 лв./BGN)
Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” Организиране на курсове 1.Съхраняване на природните и културно-исторически ресурси. 2.Въвличане на младите хора в процесите на опзване и популяризиране на традиционни местни ценности
2013 M41 проекти, М331 Инициатива за гражданска активност
123764353
10 788 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 10 522 лв./BGN)
"Живите фолклорни традиции - предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово"
2013 M41 проекти, М331 Народно Читалище " Просвета-1862" гр. Перущица
000457127
8 083 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 8 083 лв./BGN)
Тема на информационна дейност "Информиране на младите предприемачи от гр. Перущица, алтернативи и възможности за развитие" - семинар;Тема на курс "Разработване и управление на проекти на бенефициенти по Ос 3 от гр. Перущица".
2013 M41 проекти, М331 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество
175083281
6 686 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 197 лв./BGN)
331 "Професионално обучение и предоставяне на информация за икономически субекти, опериращи в обхвата на приоритетна Ос 3"
2013 M41 проекти, М331 Сдружение България Трейнинг
175186153
4 474 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 914 лв./BGN)
Професионално обучение и предоставяне на информация за икономически субекти, които работят в областите обхванати от ос 3 на ПРСР

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 159 186 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate