Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M41 проекти, М331 намери 11 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Организиране на дългосрочни и краткосрочни курсове виж доставчиците
НЧ "Пробуда-1897"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 CC
ЕИК ID: 000044783
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 608663
НЧ "Пробуда-1897" НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 CC НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 CC БЪЛГАРИЯ гр. Средец 8300 пл.България 1 ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ШИВАРОВА DB1C05767DAD[..](ДФЗ|ТР)
КЕТА НИКОЛОВА КЪНЕВА 265A4505A3E0[..](ДФЗ|ТР)
ДИМКА МИШЕВА ИВАНОВА ...
НЧ "Пробуда-1897" НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 CC НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 CC БЪЛГАРИЯ гр. Средец 8300 пл.България 1 ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ШИВАРОВА DB1C05767DAD[..](ДФЗ|ТР)
КЕТА НИКОЛОВА КЪНЕВА 265A4505A3E0[..](ДФЗ|ТР)
ДИМКА МИШЕВА ИВАНОВА 2062A579E074[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА ПЕТРОВА РАЛЕВА 3241A79E0725[..](ДФЗ|ТР)
ЯНА ИВАНОВА БИЮКОВА 69A0F386D3C9[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 8B8A011AA9D3[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДОВА 00051674F9F5[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПЕТКОВ ЖАБОВ A3DB91B12462[..](ДФЗ|ТР)
РАДКА ДЯНКОВА ИВАНОВА 0232A7D90B36[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА 02945F704CA2[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ХАМБАРЛИЕВА AC6D62888B4A[..](ДФЗ|ТР)
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1897 NARODNO CHITALISHTE PROBUDA 1897 000044783(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 531 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 531 лв./BGN
Изплатени / Payed: 25 635 лв./BGN
Проект: Предпоставки и перспективи за развитие на селски туризъм в град Доспат, с. Борино, с. Ягодина виж доставчиците
"КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА" ЕООД
Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД
ЕИК ID: 202182297
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 632812
"КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА" ЕООД Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД Корект-консулт Румяна Петрова 79 Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул.Република 24 Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД РУМЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА AD980DD08475[..](ДФЗ|ТР)
Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул. ...
"КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА" ЕООД Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД Корект-консулт Румяна Петрова 79 Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул.Република 24 Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД РУМЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА AD980DD08475[..](ДФЗ|ТР)
Корект-консулт Румяна Петрова 79 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул.Република 26 А ЙОРДАНКА АНАСТАСОВА АНДРЕЕВА D7190AF5BF44[..](ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 ул.Васил Гаджуров 25 СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА F3DAF96D3F2B[..](ДФЗ|ТР)
КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4831 ул. Дельо Войвода 4 Елица Владимирова Ловчалиева 3EE370B3D817[..](ДФЗ|ТР)
Елица Владимирова Андреева 3EE370B3D817[..](ДФЗ|ТР)
Корект-консулт Румяна Петрова 79 Korekt-konsult Rumyana Petrova 79 202182297(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 28 714 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 714 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 606 лв./BGN
Проект: Повишаване на информираността на младите хора от територията на МИГ "Тракийско - Родопска яка" с цел насърчаване развитието на устойчиви форми на алтернативен туризъм, в т.ч. селски туризъм в общността виж доставчиците
СНЦ МУЛТИ ЕТНО ФОРУМ

ЕИК ID: 175474262
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 632820
СНЦ МУЛТИ ЕТНО ФОРУМ
СНЦ МУЛТИ ЕТНО ФОРУМ
Одобрени разходи / Approved expenses: 16 820 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 16 820 лв./BGN
Изплатени / Payed: 15 498 лв./BGN
Проект: Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм, в т.ч. селски туризъм виж доставчиците
ЦПО "СТИК" ЕООД
СТИК ЕООД
ЕИК ID: 103913366
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 616298
ЦПО "СТИК" ЕООД СТИК ЕООД СТИК СТИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №16 вх.Б ет.2 ап.7 СТИК ЕООД ХРИСТИНА ВЕСКОВА НЕДКОВА FC911D7F8D9B[..](ДФЗ|ТР)
ЕРА БЪЛГАРИЯ 148051151(ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ЖЕЛЕВ ДУШЕВ 486E73376AB1[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ НЕДКОВ НЕДКОВ ...
ЦПО "СТИК" ЕООД СТИК ЕООД СТИК СТИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №16 вх.Б ет.2 ап.7 СТИК ЕООД ХРИСТИНА ВЕСКОВА НЕДКОВА FC911D7F8D9B[..](ДФЗ|ТР)
ЕРА БЪЛГАРИЯ 148051151(ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ЖЕЛЕВ ДУШЕВ 486E73376AB1[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ НЕДКОВ НЕДКОВ 97A94C3B34CF[..](ДФЗ|ТР)
СТИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПАРИЖКА КОМУНА 2 СТИК STIK 103913366(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 15 969 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 15 969 лв./BGN
Изплатени / Payed: 15 953 лв./BGN
Проект: СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" виж доставчиците
Сдружение "Инициатива за развитие на селските райони"

ЕИК ID: 175502886
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 609284
Сдружение "Инициатива за развитие на селските райони"
Сдружение "Инициатива за развитие на селските райони"
Одобрени разходи / Approved expenses: 13 461 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 13 461 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 982 лв./BGN
Проект: "Изграждане на капацитета на заинтересованите страни от територия Високи Западни Родопи - Борино и Доспат" виж доставчиците
"Родопа-Турс"
РОДОПА-ТУРС ЕООД
ЕИК ID: 120522882
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 550567
"Родопа-Турс" РОДОПА-ТУРС ЕООД РОДОПА-ТУРС РОДОПА-ТУРС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 ул.Лале 5 РОДОПА-ТУРС ЕООД ОСМАН МУСТАФА НЕБИ A43474D05AD6[..](ДФЗ|ТР)
ОКТАЙ ОСМАНОВ НЕБИЕВ 99817DB3D162[..](ДФЗ|ТР)
РОДОПА-ТУРС RODOPA-TURS 120522882(ДФЗ|ТР)
"Родопа-Турс" РОДОПА-ТУРС ЕООД РОДОПА-ТУРС РОДОПА-ТУРС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 ул.Лале 5 РОДОПА-ТУРС ЕООД ОСМАН МУСТАФА НЕБИ A43474D05AD6[..](ДФЗ|ТР)
ОКТАЙ ОСМАНОВ НЕБИЕВ 99817DB3D162[..](ДФЗ|ТР)
РОДОПА-ТУРС RODOPA-TURS 120522882(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 11 823 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 8 276 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 963 лв./BGN
Проект: Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” Организиране на курсове 1.Съхраняване на природните и културно-исторически ресурси. 2.Въвличане на младите хора в процесите на опзване и популяризиране на традиционни местни ценности виж доставчиците
НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908"

ЕИК ID: 000459306
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID:
НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908"
НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908"
Одобрени разходи / Approved expenses: 10 920 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 920 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 006 лв./BGN
Проект: "Живите фолклорни традиции - предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово" виж доставчиците
Инициатива за гражданска активност

ЕИК ID: 123764353
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 632771
Инициатива за гражданска активност
Инициатива за гражданска активност
Одобрени разходи / Approved expenses: 10 788 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 788 лв./BGN
Изплатени / Payed: 10 522 лв./BGN
Проект: Тема на информационна дейност "Информиране на младите предприемачи от гр. Перущица, алтернативи и възможности за развитие" - семинар;Тема на курс "Разработване и управление на проекти на бенефициенти по Ос 3 от гр. Перущица". виж доставчиците
Народно Читалище " Просвета-1862" гр. Перущица

ЕИК ID: 000457127
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID:
Народно Читалище " Просвета-1862" гр. Перущица
Народно Читалище " Просвета-1862" гр. Перущица
Одобрени разходи / Approved expenses: 8 083 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 8 083 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 083 лв./BGN
Проект: 331 "Професионално обучение и предоставяне на информация за икономически субекти, опериращи в обхвата на приоритетна Ос 3" виж доставчиците
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

ЕИК ID: 175083281
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 632816
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 686 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 6 686 лв./BGN
Изплатени / Payed: 6 197 лв./BGN
Проект: Професионално обучение и предоставяне на информация за икономически субекти, които работят в областите обхванати от ос 3 на ПРСР виж доставчиците
Сдружение България Трейнинг

ЕИК ID: 175186153
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М331
УРН UID: 608185
Сдружение България Трейнинг
Сдружение България Трейнинг
Одобрени разходи / Approved expenses: 6 391 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 474 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 914 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 144 358 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 159 186 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More