Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M6.1 намери 3135 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: виж доставчиците
ШАБАН МЕСТАН

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ШАБАН МЕСТАН
ШАБАН МЕСТАН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Анна Даскалова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Анна Даскалова
Анна Даскалова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Недялка Златарева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Недялка Златарева
Недялка Златарева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Янко Донев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Янко Донев
Янко Донев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мелиха Гази

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Мелиха Гази
Мелиха Гази
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Лазар Цветков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Лазар Цветков
Лазар Цветков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕКО ГП
ЕКО ГП ЕООД
ЕИК ID: 201750188
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЕКО ГП ЕКО ГП ЕООД ЕКО ГП ЕКО ГП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.678 3 ЕКО ГП ЕООД Георги Тенев Павлов 62CE812B4A8D[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ГП EKO GP 201750188(ДФЗ|ТР)
ЕКО ГП ЕКО ГП ЕООД ЕКО ГП ЕКО ГП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.678 3 ЕКО ГП ЕООД Георги Тенев Павлов 62CE812B4A8D[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ГП EKO GP 201750188(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Себахтин Ахмед

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Себахтин Ахмед
Себахтин Ахмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ивайло Сибинов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Ивайло Сибинов
Ивайло Сибинов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Бонка Панова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Бонка Панова
Бонка Панова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мирослава Георгиева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Мирослава Георгиева
Мирослава Георгиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Петя Стефанова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Петя Стефанова
Петя Стефанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ОКТАЙ ОСМАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ОКТАЙ ОСМАНОВ
ОКТАЙ ОСМАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Дарина Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Дарина Иванова
Дарина Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
АТАНАСКА ЙОРДАНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
АТАНАСКА ЙОРДАНОВА
АТАНАСКА ЙОРДАНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ана Вехова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Ана Вехова
Ана Вехова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Стоянка Сивова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Стоянка Сивова
Стоянка Сивова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Димитър Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Димитър Иванов
Димитър Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Румен Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Румен Григоров
Румен Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Рамадан Рамадан

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Рамадан Рамадан
Рамадан Рамадан
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мая Николова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Мая Николова
Мая Николова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ивайло Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Ивайло Иванов
Ивайло Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Василка Гелева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Василка Гелева
Василка Гелева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Юлия Червенкова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юлия Червенкова
Юлия Червенкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Антония Кацарова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Антония Кацарова
Антония Кацарова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Силвия Манчева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Силвия Манчева
Силвия Манчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Христина Костадинова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Христина Костадинова
Христина Костадинова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Милен Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Милен Иванов
Милен Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Нурка Тупева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Нурка Тупева
Нурка Тупева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
" ВЕТРЕКС - АГРО " ЕООД
ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД
ЕИК ID: 203561179
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
" ВЕТРЕКС - АГРО " ЕООД ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД ВЕТРЕКС - АГРО ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД СТЕФАН МИНЧЕВ ИВАНОВ 2D923B80F069[..](ДФЗ|ТР)
ВЕТРЕКС - АГРО VETREKS - AGRO 203561179(ДФЗ|ТР)
" ВЕТРЕКС - АГРО " ЕООД ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД ВЕТРЕКС - АГРО ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ветрен 6175 ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД СТЕФАН МИНЧЕВ ИВАНОВ 2D923B80F069[..](ДФЗ|ТР)
ВЕТРЕКС - АГРО VETREKS - AGRO 203561179(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Георги Алексиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Георги Алексиев
Георги Алексиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Теодора Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Теодора Тодорова
Теодора Тодорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Борислав Станоев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Борислав Станоев
Борислав Станоев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Светослава Славова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Светослава Славова
Светослава Славова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Илия Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Илия Иванов
Илия Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Десислава Заимова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Десислава Заимова
Десислава Заимова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Илия Илиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Илия Илиев
Илия Илиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Красимир Величков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Красимир Величков
Красимир Величков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Гергана Долапчиева-Стефанова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Гергана Долапчиева-Стефанова
Гергана Долапчиева-Стефанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Пламен Нешев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Пламен Нешев
Пламен Нешев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Иван Иванов
Иван Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Виолета Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Виолета Иванова
Виолета Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Антон Давидков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Антон Давидков
Антон Давидков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Силвия Дженкова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Силвия Дженкова
Силвия Дженкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Павлина Мидендорф

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Павлина Мидендорф
Павлина Мидендорф
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Веселина Копчева-Атанасова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Веселина Копчева-Атанасова
Веселина Копчева-Атанасова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Анна Драганова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Анна Драганова
Анна Драганова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мирослав Илиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Мирослав Илиев
Мирослав Илиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Паолина Бозукова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Паолина Бозукова
Паолина Бозукова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Яна Петелова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Яна Петелова
Яна Петелова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
"АЛИНА 15" ЕООД
АЛИНА 15 ЕООД
ЕИК ID: 203579145
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
"АЛИНА 15" ЕООД АЛИНА 15 ЕООД АЛИНА 15 АЛИНА 15 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Проф. Д-р Иванка Николаева 5 АЛИНА 15 ЕООД СТОЙКО ДОБРЕВ СТОЙЧЕВ 926A2F17A51D[..](ДФЗ|ТР)
АЛИНА 15 ALINA 15 203579145(ДФЗ|ТР)
"АЛИНА 15" ЕООД АЛИНА 15 ЕООД АЛИНА 15 АЛИНА 15 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Проф. Д-р Иванка Николаева 5 АЛИНА 15 ЕООД СТОЙКО ДОБРЕВ СТОЙЧЕВ 926A2F17A51D[..](ДФЗ|ТР)
АЛИНА 15 ALINA 15 203579145(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мария Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Мария Тодорова
Мария Тодорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Тодор Демирев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Тодор Демирев
Тодор Демирев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Антония Събева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Антония Събева
Антония Събева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Тодоров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Иван Тодоров
Иван Тодоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Даниел Ангелов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Даниел Ангелов
Даниел Ангелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Диана Николова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Диана Николова
Диана Николова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Мирослав Савов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Мирослав Савов
Мирослав Савов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
"НЕМОС 85" ЕООД
НЕМОС 85 ЕООД
ЕИК ID: 203505312
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
"НЕМОС 85" ЕООД НЕМОС 85 ЕООД НЕМОС 85 НЕМОС 85 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Мусала 8 НЕМОС 85 ЕООД НЕМИР ФИЛИПОВ МОЛЛОВ A4498680BB9F[..](ДФЗ|ТР)
НЕМОС 85 NEMOS 85 203505312(ДФЗ|ТР)
"НЕМОС 85" ЕООД НЕМОС 85 ЕООД НЕМОС 85 НЕМОС 85 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Мусала 8 НЕМОС 85 ЕООД НЕМИР ФИЛИПОВ МОЛЛОВ A4498680BB9F[..](ДФЗ|ТР)
НЕМОС 85 NEMOS 85 203505312(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Доника Ненкова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Доника Ненкова
Доника Ненкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Илиян Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Илиян Димитров
Илиян Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Емил Пендаков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Емил Пендаков
Емил Пендаков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЛЪЧЕЗАР МАНОЛЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЛЪЧЕЗАР МАНОЛЕВ
ЛЪЧЕЗАР МАНОЛЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Петко Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Петко Иванов
Петко Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Моника Неделкова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Моника Неделкова
Моника Неделкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Лиляна Колева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Лиляна Колева
Лиляна Колева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Антонио Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Антонио Василев
Антонио Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Цветан Андонов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Цветан Андонов
Цветан Андонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Юлий Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юлий Димитров
Юлий Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Чавдар Кьолов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Чавдар Кьолов
Чавдар Кьолов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ИЛХАН БЕКИР

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ИЛХАН БЕКИР
ИЛХАН БЕКИР
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Ценко Цвятков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Ценко Цвятков
Ценко Цвятков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
" Крайморски градини 2015 "ЕООД
КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД
ЕИК ID: 203617756
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
" Крайморски градини 2015 "ЕООД КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.БЪЛГАРИЯ 69 КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД ЗЛАТАН АСЕНОВ ЗЛАТАНОВ E119553669DB[..](ДФЗ|ТР)
КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 KRAYMORSKI GRADINI 2015 203617756(ДФЗ|ТР)
" Крайморски градини 2015 "ЕООД КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.БЪЛГАРИЯ 69 КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД ЗЛАТАН АСЕНОВ ЗЛАТАНОВ E119553669DB[..](ДФЗ|ТР)
КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 KRAYMORSKI GRADINI 2015 203617756(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Светла Грозева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Светла Грозева
Светла Грозева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Исмет Пашов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Исмет Пашов
Исмет Пашов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Йото Йотов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Йото Йотов
Йото Йотов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
СИМЕОН ДИМИТРОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
СИМЕОН ДИМИТРОВ
СИМЕОН ДИМИТРОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Елена Карапанова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Елена Карапанова
Елена Карапанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Илиан Дойкински

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Илиан Дойкински
Илиан Дойкински
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ИРЕНА КИРЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ИРЕНА КИРЕВА
ИРЕНА КИРЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Светослав Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Светослав Григоров
Светослав Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ИВАЙЛО ЧАЛОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ИВАЙЛО ЧАЛОВ
ИВАЙЛО ЧАЛОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Здравко Тошев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Здравко Тошев
Здравко Тошев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА
ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Айше Бачевска

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Айше Бачевска
Айше Бачевска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ХРИСТО ФУРНАДЖИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ХРИСТО ФУРНАДЖИЕВ
ХРИСТО ФУРНАДЖИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
БИРДЖАН ЕМИН

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
БИРДЖАН ЕМИН
БИРДЖАН ЕМИН
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Милена Михалева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Милена Михалева
Милена Михалева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Юлия Осман

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Юлия Осман
Юлия Осман
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
НИКОЛА ИВАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
НИКОЛА ИВАНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Боряна Михова

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Боряна Михова
Боряна Михова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Господин Илиев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Господин Илиев
Господин Илиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ВАЛЕНТИНА ГОСПОДИНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ВАЛЕНТИНА ГОСПОДИНОВА
ВАЛЕНТИНА ГОСПОДИНОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЯНЧО ВЪЛЧЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЯНЧО ВЪЛЧЕВ
ЯНЧО ВЪЛЧЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Пенко Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Пенко Василев
Пенко Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Весела Гюндерска

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Весела Гюндерска
Весела Гюндерска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Иван Стойков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Иван Стойков
Иван Стойков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
ЛЕМАН КАМИШЛИЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
ЛЕМАН КАМИШЛИЕВА
ЛЕМАН КАМИШЛИЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 75 332 510 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 0 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More