ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M6.3 намери 3135 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2020 M6.1 ШАБАН МЕСТАН

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Анна Даскалова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Недялка Златарева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Янко Донев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Мелиха Гази

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Лазар Цветков

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ЕКО ГП
ЕКО ГП ЕООД
201750188
48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Себахтин Ахмед

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Ивайло Сибинов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Бонка Панова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Мирослава Георгиева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Петя Стефанова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 ОКТАЙ ОСМАНОВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Дарина Иванова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 АТАНАСКА ЙОРДАНОВА

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Ана Вехова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Стоянка Сивова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Димитър Иванов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Румен Григоров

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Рамадан Рамадан

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Мая Николова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Ивайло Иванов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Василка Гелева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Юлия Червенкова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Антония Кацарова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Силвия Манчева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Христина Костадинова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Милен Иванов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Нурка Тупева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 " ВЕТРЕКС - АГРО " ЕООД
ВЕТРЕКС - АГРО ЕООД
203561179
48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Георги Алексиев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Теодора Тодорова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Борислав Станоев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Светослава Славова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Илия Иванов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Десислава Заимова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Илия Илиев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Красимир Величков

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Гергана Долапчиева-Стефанова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Пламен Нешев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Иван Иванов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Виолета Иванова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Антон Давидков

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Силвия Дженкова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Павлина Мидендорф

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Веселина Копчева-Атанасова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Анна Драганова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Мирослав Илиев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Паолина Бозукова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Яна Петелова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 "АЛИНА 15" ЕООД
АЛИНА 15 ЕООД
203579145
48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Мария Тодорова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Тодор Демирев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Антония Събева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Иван Тодоров

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Даниел Ангелов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Диана Николова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Мирослав Савов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 "НЕМОС 85" ЕООД
НЕМОС 85 ЕООД
203505312
48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Доника Ненкова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Илиян Димитров

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Емил Пендаков

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ЛЪЧЕЗАР МАНОЛЕВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Петко Иванов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Моника Неделкова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Лиляна Колева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Антонио Василев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Цветан Андонов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Юлий Димитров

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Чавдар Кьолов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ИЛХАН БЕКИР

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Ценко Цвятков

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 " Крайморски градини 2015 "ЕООД
КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015 ЕООД
203617756
48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Светла Грозева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Исмет Пашов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Йото Йотов

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 СИМЕОН ДИМИТРОВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Елена Карапанова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Илиан Дойкински

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ИРЕНА КИРЕВА

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Светослав Григоров

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ИВАЙЛО ЧАЛОВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Здравко Тошев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Айше Бачевска

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 ХРИСТО ФУРНАДЖИЕВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 БИРДЖАН ЕМИН

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Милена Михалева

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Юлия Осман

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 НИКОЛА ИВАНОВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Боряна Михова

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Господин Илиев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 ВАЛЕНТИНА ГОСПОДИНОВА

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ЯНЧО ВЪЛЧЕВ

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Пенко Василев

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 24 448 лв./BGN)
2020 M6.1 Весела Гюндерска

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 Иван Стойков

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)
2020 M6.1 ЛЕМАН КАМИШЛИЕВА

48 895 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 895 лв./BGN)

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 0 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate