Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за @measure M7.2 намери 685 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан” виж доставчиците
Община Мадан

ЕИК ID: 614984
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Мадан
Община Мадан
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 864 230 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 864 230 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница виж доставчиците
Община Стралджа

ЕИК ID: 970432
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Стралджа
Община Стралджа
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 863 520 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 863 520 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 495 лв./BGN
Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА виж доставчиците
Община Ветрино

ЕИК ID: 93458
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Ветрино
Община Ветрино
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 861 422 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 861 422 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет.Семково”, „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица” виж доставчиците
Община Белица

ЕИК ID: 24688
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Белица
Община Белица
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 849 079 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 849 079 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /ІІІ-141 – Полетковци – Старопатица/" в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.” виж доставчиците
Община Кула

ЕИК ID: 159629
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Кула
Община Кула
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 809 824 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 809 824 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 899 912 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци, 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци, 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“ виж доставчиците
Община Гулянци

ЕИК ID: 413691
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Гулянци
Община Гулянци
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 796 429 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 796 429 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 896 447 лв./BGN
Проект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел” виж доставчиците
Община Котел

ЕИК ID: 590540
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Котел
Община Котел
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 761 906 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 761 906 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 885 лв./BGN
Проект: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад - Община Борован”. виж доставчиците
Община Борован

ЕИК ID: 193065
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Борован
Община Борован
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 740 420 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 711 725 лв./BGN
Изплатени / Payed: 117 858 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км" виж доставчиците
Община Севлиево

ЕИК ID: 215889
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Севлиево
Община Севлиево
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 715 461 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 715 461 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 857 730 лв./BGN
Проект: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Стражица" виж доставчиците
Община Стражица

ЕИК ID: 133972
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 389025
Община Стражица МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 172 МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ A9E9B72B825E[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ 925D7ADFA8D4[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА-КАРАСАЛИ E9ED22FA1DE5[..](ДФЗ|ТР)
...
Община Стражица МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 172 МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ A9E9B72B825E[..](ДФЗ|ТР)
НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ 925D7ADFA8D4[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА-КАРАСАЛИ E9ED22FA1DE5[..](ДФЗ|ТР)
МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Д-р Г.М.ДИМИТРОВ 57 МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ MINSTROY HOLDING 831493848(ДФЗ|ТР)
ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 99 Б А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDB[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕТА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА DBC57A911C1B[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ CEC34B895A13[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 0000 ул. М. ДРУМЕВ 10 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 15 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 25 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Симеоновско шосе 85-З А ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST 814254696(ДФЗ|ТР)
СИ-КОНСУЛТ 2 СИ-КОНСУЛТ 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 68 4 СИ-КОНСУЛТ 2 ЕООД СИЛВИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА FA5F555F7778[..](ДФЗ|ТР)
СИ-КОНСУЛТ 2 SI-KONSULT 2 131168520(ДФЗ|ТР)
МОНИМЕКС МОНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. 656 1 МОНИМЕКС ЕООД СИМЕОН ДРАГАНОВ САВОВ 0B7423C6460A[..](ДФЗ|ТР)
МОНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Ами Буе 33 МОНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ 1606 ул. Ами Буе 33 Монимекс 831768842(ДФЗ|ТР)
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536(ДФЗ|ТР)
МОНИМЕКС MONIMEKS 831768842(ДФЗ|ТР)
ГАРАНТ СТРОЙ ГАРАНТ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 26 ет.4 ап.7 ГАРАНТ СТРОЙ ООД НИКОЛАЙ САНДЕВ ЯНАКИЕВ A38C75A07CEB[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ САНДЕВ ВАСИЛЕВ 61A778D53944[..](ДФЗ|ТР)
ГАРАНТ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 55 МКБ Юнионбанк 831596033(ДФЗ|ТР)
МКБ Юнионбанк АД 831596033(ДФЗ|ТР)
Юнионбанк 831596033(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ШУМЕН 000931721(ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188(ДФЗ|ТР)
АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА ОГНЯНОВА A28E93E2FB6E[..](ДФЗ|ТР)
ГАРАНТ СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 55 ГАРАНТ СТРОЙ GARANT STROY 127588059(ДФЗ|ТР)
СПОНЕЦ СПОНЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ЦАР АСЕН ПЪРВИ 74 СПОНЕЦ ООД ИВАН ЯНКОВ ДИМОВ 0F955181A348[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ЛАЛЕВ АТАНАСОВ C27A7C8E525F[..](ДФЗ|ТР)
СПОНЕЦ SPONETS 104694815(ДФЗ|ТР)
ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.ЕЛИН ПЕЛИН 24 ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ ЕТ ХАСАН ИБРЯМОВ ЮСЕИНОВ 8A60C82FD5EA[..](ДФЗ|ТР)
ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ IDEAL - HASAN YUSEINOV 104027005(ДФЗ|ТР)
РОСА РОСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. НИШ 6 Г РОСА ООД ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ E4D62D3D353F[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ C0F95DC7834C[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 593A7D18DDDB[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА 14AFB9D1AC54[..](ДФЗ|ТР)
РОСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. БЪЛГАРИЯ 25 РОСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 5150 ул. МИХАЛ ДРУМЕВ 10 РАЙЧО КОСТАДИНОВ МИЛЕНКОВ 0837D58630DC[..](ДФЗ|ТР)
РОСА ROSA 040009996(ДФЗ|ТР)
АВИ - Дизайн АВИ - Дизайн ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Вела Благоева 15 АВИ - Дизайн ООД АТАНАС ДИМИТРОВ ДРУМЕВ 3D31CE269D06[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ПЕЙЧЕВ БЕЛЧЕВ 3CD179D1D1F0[..](ДФЗ|ТР)
АВИ - Дизайн AVI - Dizayn 814220142(ДФЗ|ТР)
ЯЗОН КОНСУЛТ ЯЗОН КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 5150 ул.ДОНЧО УЗУНОВ 24 А ЯЗОН КОНСУЛТ ООД РОСЕН ИЛИЕВ РУСЕВ 07FDD3DF75BC[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НОТЕВ ИВАНОВ DC2D6BDA3B21[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕНИ ТОДОРОВА СПИРИДОНОВА 85E895F1D070[..](ДФЗ|ТР)
ЯЗОН КОНСУЛТ YAZON KONSULT 200435937(ДФЗ|ТР)
ЕВРО НОВА-КОНСУЛТ ЕВРО НОВА-КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Отец Паисий 11 ЕВРО НОВА-КОНСУЛТ ЕООД Йорданка Костадинова Петкова 127FC052CCE8[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО НОВА-КОНСУЛТ EVRO NOVA-KONSULT 201987447(ДФЗ|ТР)
ВЕРИГА ДОМИНО ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. СТУДЕНТСКА 13 ет.15 ап.98 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД ПЕТРОМИЛ ИВАНОВ КАРААТАНАСОВ F0A1D11E162F[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРИГА ДОМИНО VERIGA DOMINO 103836699(ДФЗ|ТР)
ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 НИШ 7 ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД РОЗА ГЕОРГИЕВА ГЕЧЕВА 5E50B0D0467B[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЗАР СТЕФАНОВ ГЕЧЕВ FE87720D16B0[..](ДФЗ|ТР)
ТД на НАП Велико Търново D4987764120F[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ HIDROINZHENERING 104637764(ДФЗ|ТР)
СТИМА СТИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 П.К.Яворов 34 офис 3 СТИМА ООД ГЕОРГИ МАЛЧЕВ ЦАНЕВ 87A8D2C0A9BE[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 3A4495264726[..](ДФЗ|ТР)
РАЧО ПЕТРОВ РАЧЕВ 330C829763B0[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ВАНКОВА ЦАНЕВА C51CE0C1E0C8[..](ДФЗ|ТР)
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА 9F5B4B320F1E[..](ДФЗ|ТР)
СТИМА STIMA 104035947(ДФЗ|ТР)
РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 8 РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД КРАСИМИР КИРИЛОВ ПАСКАЛЕВ 42698F82BF4E[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ИВАНОВА ПЕТКОВА 235337475A21[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - РУМЯН ЗАХАРИЕВ 827236730(ДФЗ|ТР)
ИНЖЕНЕРИНГ-П - ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ 030083710(ДФЗ|ТР)
МИТКО ТЕНЕВ ДИМИТРОВ 059C70388799[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ СК 117059470(ДФЗ|ТР)
АЛЕКС - МИЛЕН ГОРАНОВ 827212327(ДФЗ|ТР)
КОЛОР-СК - СТОЯН КАЛИНОВ 020754357(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОМПЛЕКТИНЖЕНЕРИНГ - ООД 827214577(ДФЗ|ТР)
Роан-90 117046474(ДФЗ|ТР)
Стройсвет 117056225(ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА 5585681BFEEA[..](ДФЗ|ТР)
РУСЕПРОЕКТ - 95 117003112(ДФЗ|ТР)
РУМЯНА ПЕТРОВА ЛЕЧЕВА 35381C36419E[..](ДФЗ|ТР)
ГАБРО 107007436(ДФЗ|ТР)
АРХИВОЛТА - ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ 827109494(ДФЗ|ТР)
ВЕНЕТКА ТАБИЯШКА 827229725(ДФЗ|ТР)
ДИАНА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА B253336EA1E5[..](ДФЗ|ТР)
КОЙЧО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ 27DBAF1D5720[..](ДФЗ|ТР)
МИКС - Красимира Петкова 117012595(ДФЗ|ТР)
ПРИСТА БИЛДИНГ 117033903(ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ПЕТКОВ ДОЧЕВ F63C127FC995[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ВЕЛИЗАРОВ E32E02734C08[..](ДФЗ|ТР)
МАЛИНА РУСЕВА КАРАДЖОВА 3858935AE4F1[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ 6F63BDCB1894[..](ДФЗ|ТР)
РЕГЛА - ООД 827213009(ДФЗ|ТР)
РУМЯНА ЦОНЕВА КАЛУГИНА 904799165109[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ КАПАНДЖИЕВ A18C6412EA40[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ 9438DD7D1BFD[..](ДФЗ|ТР)
МОНТАЖИ НА ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ-96 - ООД 117026972(ДФЗ|ТР)
ФАКТОР-ИН - ООД 827228484(ДФЗ|ТР)
ВАЛЕРИ ИГНАТОВ МАТЕЕВ E84A87DE80A9[..](ДФЗ|ТР)
ПГС-96 117015431(ДФЗ|ТР)
САШО ГЕОРГИЕВ СПАСОВ 5F19E0177D11[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ 11383B85251B[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБКА ДИМОВА СИМЕОНОВА 1D3393F1935B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ BA1D78311657[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО КРЪСТЕВ ПЕТКОВ DE6C56C98AFB[..](ДФЗ|ТР)
РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. ДОНДУКОВ - КОРСАКОВ 17 ЕТ АЛЕКС - МИЛЕН ГОРАНОВ 827212327(ДФЗ|ТР)
ЕТ МИКС - Красимира Петкова 117012595(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОНСУЛТ СК ООД 117059470(ДФЗ|ТР)
РУСЕПРОЕКТ - 95 ООД 117003112(ДФЗ|ТР)
МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ ГОРАНОВ 726F6B23CD2E[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙКОМПЛЕКТИНЖЕНЕРИНГ - ООД ООД 827214577(ДФЗ|ТР)
ЕТ КОЛОР-СК - СТОЯН КАЛИНОВ 020754357(ДФЗ|ТР)
ЕТ ВЕНЕТКА ТАБИЯШКА 827229725(ДФЗ|ТР)
Стройсвет ООД 117056225(ДФЗ|ТР)
Роан-90 ООД 117046474(ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЗАР БЛАГОЕВ РАНЕВ 041EA4472835[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ АРХИВОЛТА - ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ 827109494(ДФЗ|ТР)
ПРИСТА БИЛДИНГ ООД 117033903(ДФЗ|ТР)
ФАКТОР - ИН ООД 827228484(ДФЗ|ТР)
ЕТ ИНЖЕНЕРИНГ-П - ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ 030083710(ДФЗ|ТР)
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ 175888562(ДФЗ|ТР)
ГАБРО АД 107007436(ДФЗ|ТР)
РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 бул. ЛИПНИК 123, БИЗНЕС ПАРК РУСЕ-ТЯЛО А РЕГЛА ООД 827213009(ДФЗ|ТР)
ЕТ СТЕФАН СТОЯНОВ - ЕКО КЛИМАТИК 117594900(ДФЗ|ТР)
ПГС-96 ООД 117015431(ДФЗ|ТР)
РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА RUSENSKA STROITELNA BORSA 117113199(ДФЗ|ТР)
ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 4 ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 5A12B5462996[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ E617BEC786FE[..](ДФЗ|ТР)
ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.БАБА МОТА 12 ВТ ИНЖЕНЕРИНГ VT INZHENERING 104112179(ДФЗ|ТР)
МЛАДЕК МЛАДЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. МАРМАРЛИЙСКА 8 МЛАДЕК ЕООД МЛАДЕН ЖЕКОВ КЪРПАЧЕВ 7680812DF544[..](ДФЗ|ТР)
МЛАДЕК MLADEK 104667120(ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.АЛЕН МАК 6 ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД ТАТЯНА ИВАНОВА НЕШКОВА 67B70FD50F9C[..](ДФЗ|ТР)
ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. АЛЕН МАК 6 ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН PROEKTOKONSULT-TN 104697398(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ СС КОНСУЛТ СС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 147 10 КОНСУЛТ СС ЕООД СЛАВЯНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА B0E18BB0AF7E[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ СС KONSULT SS 202599700(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 667 572 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 667 572 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 833 786 лв./BGN
Проект: Реконструкция на водопроводната мрежа в селата с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям Извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева Поляна, Община Стамболово, Област Хасково виж доставчиците
Община Стамболово

ЕИК ID: 904261
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 386154
Община Стамболово СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ПИРИН 9 СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 1 АТНАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 1661E69946CA[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА НАЙДЕНОВА ДУШКОВА F24E53FE6F0F[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ ...
Община Стамболово СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ПИРИН 9 СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 1 АТНАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 1661E69946CA[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА НАЙДЕНОВА ДУШКОВА F24E53FE6F0F[..](ДФЗ|ТР)
КАМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА A7D8EABC5E65[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 1661E69946CA[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНКА ИВАНОВА РАФАИЛОВА A56B1C6AA3B9[..](ДФЗ|ТР)
СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ SAYUZ ZA VAZSTANOVYAVANE I RAZVITIE 126104039(ДФЗ|ТР)
ГЕОландс ГЕОландс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 24-30 В ГЕОландс ЕООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ 6ADA794A6907[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОландс GEOlands 200033237(ДФЗ|ТР)
ТОПЧУ - АХМЕД ХАМДИ ТОПЧУ - АХМЕД ХАМДИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БАДЕМА 3 В ТОПЧУ - АХМЕД ХАМДИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 МЕСТА 10 ТОПЧУ - АХМЕД ХАМДИ ЕТ АХМЕД ХАМДИ ТОПЧУ 1392932FCD3C[..](ДФЗ|ТР)
ТОПЧУ - АХМЕД ХАМДИ TOPCHU - AHMED HAMDI 836152577(ДФЗ|ТР)
ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ГУРГУЛЯТ 10 ет.2 ап.3 ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ООД ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF7525820[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТКА НЕДЯЛКОВА ДЕЛИГИНЕВА C9ABFCCC9C5F[..](ДФЗ|ТР)
ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ TRANSINZHENERING 126731903(ДФЗ|ТР)
СТЕПЕТКОМ СТЕПЕТКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Орфей 17 В СТЕПЕТКОМ ЕООД СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕТРЕЛИЙСКИ C0A0C551F13A[..](ДФЗ|ТР)
СТЕПЕТКОМ STEPETKOM 200782507(ДФЗ|ТР)
СТИЛ - 97 СТИЛ - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ДУНАВ 20 СТИЛ - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. КРИВА 50 СТИЛ - 97 ЕООД СТЕФАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ F841A38CB4C0[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛ - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. 6-ти януари 1 А СТИЛ - 97 STIL - 97 115114085(ДФЗ|ТР)
СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИСКЪР 56 - офис 7 СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС ЕООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ AEF0DFF58A42[..](ДФЗ|ТР)
СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС SENTRAL FAYNENS 175406496(ДФЗ|ТР)
САНО ТРЕЙДИНГ САНО ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. ХАЙДУШКА ГОРА 56 САНО ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИМА АТАНАСОВА СПАСОВА 118F98C103C4[..](ДФЗ|ТР)
ФЕДЯ МАРУАНОВ ГЕОРГИЕВ 65AB22C94B03[..](ДФЗ|ТР)
ДИМА АТАНАСОВА ПЕНЕВА 118F98C103C4[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИВОВ ГЕОРГИЕВ FF117D8881A1[..](ДФЗ|ТР)
САНО ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. Петко Ю Тодоров 3 Б Филип Людмилов Цеков BE8B2B647643[..](ДФЗ|ТР)
САНО ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Лагера ул. Пиърс О`Махони 39-41 61 Б САНО ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Красно село ул. Житница 22а 255 Д Бюлент Ибраимов Хайрушев D2C8D5230C17[..](ДФЗ|ТР)
САНО ТРЕЙДИНГ SANO TREYDING 130927459(ДФЗ|ТР)
СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума бул. Цар Борис ІІІ 89 СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЦАНЕВ 31D2A24CE008[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ПАНИЧКОВ DCAD1D60EC44[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ 4448CF8FA051[..](ДФЗ|ТР)
ИГНАТ ЙОТОВ ИГНАТОВ 8F91EC925BEC[..](ДФЗ|ТР)
КОЛЬО КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ 3EBB1F6C5568[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 21А СТЕФАН ДИМИТРОВ ЦАНЕВ 815392F12BEF[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА КОЛЕВА АЛЕКСИЕВА 95D3EF341A90[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА 54F2F5708886[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 бул. Александър Малинов 85, ет.3, офис 7 СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 бул. Александър Малинов 85, ет. 5, офис 16 СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Незабравка № 25, Парк Хотел Москва СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ STROYEKSPERTKONTROL 130060043(ДФЗ|ТР)
ГЕРА ИНЖЕНЕРИНГ ГЕРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горни Богров 1806 бул. Христо Ботев 54 ГЕРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ВЕЛИН МИЛАНОВ АНДРЕЕВ 5EFD74BA4E4B[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯНА ВЕНЕВА РАЛЧЕВА 0EAF604C3A15[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ БОРИСОВА ЯНЕВА 29E80A1C8611[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТРАНА МИЛАНОВА ИВАНОВА 877C0C613CA9[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ СТОЯНОВ РАЛЧЕВ B20B2A7A9B34[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРА ИНЖЕНЕРИНГ GERA INZHENERING 201953797(ДФЗ|ТР)
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF7525820[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ A10D7F5B903D[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9C[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ E2D863687860[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ 69DBF971228A[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ 3E703A58687D[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ B99E9C9535D2[..](ДФЗ|ТР)
ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA[..](ДФЗ|ТР)
ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ 7F8E152A6ED3[..](ДФЗ|ТР)
ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ F15E9932B424[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 0DD0EB714992[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА CEC321D92E63[..](ДФЗ|ТР)
Расим Фикретов Ферхадов CBFACB3E4285[..](ДФЗ|ТР)
Красен Володя Оханян 395BAD6553ED[..](ДФЗ|ТР)
Георги Христозов Теоргиев E2D863687860[..](ДФЗ|ТР)
Трифон Бонев Трифонов 99CE57CB994A[..](ДФЗ|ТР)
Тенчо Пасков Пасков 4BDA68E47708[..](ДФЗ|ТР)
АБ АД 836014515(ДФЗ|ТР)
Българска банка за развитие АД 121856059(ДФЗ|ТР)
ПСК Детелина ЕООД 126627299(ДФЗ|ТР)
Радостина Йорданова Николова 769ACC59C8CF[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Адриянов Петков 5555110932E0[..](ДФЗ|ТР)
АБ AB 836014515(ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB39[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750(ДФЗ|ТР)
ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 1 А ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД ПЕТЪР ЕЛЕН ПЕТРОВ 4AF9BF99E69D[..](ДФЗ|ТР)
ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА BB42DE29DD40[..](ДФЗ|ТР)
Интеркарт Кредит ЕАД 200739331(ДФЗ|ТР)
ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ 255 Г ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ EVROPROGRAMKONSULT 200821807(ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ бл. 96-104 вх.Б ет.6 ап.45 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД ФАРИЗ КАСИМ СЕРБЕСТ 491DB4470F23[..](ДФЗ|ТР)
МУСТАФА МОХАМЕД ЮСЕИН 4B94F4E68C70[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР АНГЕЛОВ ПЕЙЧЕВ 4F0026C23DCF[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово ИСМЕТ ЕНВЕР РАСИМ 2CF4A9591703[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ СТАЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА 134D2123B05A[..](ДФЗ|ТР)
НЕФИДЕ МЕХМЕТ ШЕВКЕТ 94894EFA541A[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ВИКТОРОВ ПЕЙЧЕВ B4F30B3E3626[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. България 146 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. Цар Освободител 1 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ES PI EM KONSULT 126741712(ДФЗ|ТР)
ГЕРТ ГРУП ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4 ГЕРТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ CF43184E1AB8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ 2659EDAE8E63[..](ДФЗ|ТР)
РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ 694F997DC877[..](ДФЗ|ТР)
ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 115008670(ДФЗ|ТР)
ДИЖО & КО ЕООД 115008705(ДФЗ|ТР)
КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД 115184190(ДФЗ|ТР)
ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ FAE24E32CA80[..](ДФЗ|ТР)
ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670(ДФЗ|ТР)
-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв. 2659EDAE8E63[..](ДФЗ|ТР)
ДИЖО & КО ЕООД 115008705(ДФЗ|ТР)
;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190(ДФЗ|ТР)
-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв. CF43184E1AB8[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 ПРОЕКТИ ХХІ 115184190(ДФЗ|ТР)
ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР FAE24E32CA80[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ E7B62D4DFD66[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34 ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19 ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН 41A26F631F67[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ГЕРТ ГРУП GERT GRUP 115872945(ДФЗ|ТР)
КОМПЮТЪР КОНСУЛТ КОМПЮТЪР КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.АТОН 5 КОМПЮТЪР КОНСУЛТ ЕООД МИНКО ВЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ AFE3465AE7AC[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛЧО ВЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 396905C41130[..](ДФЗ|ТР)
КОМПЮТЪР КОНСУЛТ KOMPYUTAR KONSULT 836163459(ДФЗ|ТР)
АТА-СТРОЙ АТА-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 КАМЕНА 107 АТА-СТРОЙ ЕООД АЙШЕ ФАРАДИН АТАМАН DCA79753BEEA[..](ДФЗ|ТР)
АР-М-АГРО ООД 126648457(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ФЕРТ АД 126180065(ДФЗ|ТР)
АТА-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. БЪЛГАРИЯ, комплекс 21 век 150 запад АТА-СТРОЙ ATA-STROY 126723511(ДФЗ|ТР)
ГРАФИТ КОМЕРС ГРАФИТ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. ПРЕСЛАВ 25 ГРАФИТ КОМЕРС ООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАНДАЖИЕВ A5F046E04E81[..](ДФЗ|ТР)
ПАНАЙОТ НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ E3FEE51C22B8[..](ДФЗ|ТР)
ГРАФИТ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. Вела Пискова 2 ГРАФИТ КОМЕРС GRAFIT KOMERS 108561221(ДФЗ|ТР)
ЛИА ЛИА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА 4 ЛИА ООД ЛЕНА ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА 4C4B53C62741[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ 9ED77F3A1CE1[..](ДФЗ|ТР)
Николай Иванов Ванчев ADA6AF62FC5B[..](ДФЗ|ТР)
Ваня Николаева Кедикова FFF4C1D054E8[..](ДФЗ|ТР)
ЛИА ЕООД ЛИА LIA 126504058(ДФЗ|ТР)
РАДЕВ -06 РАДЕВ -06 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 П.Р.Славейков 3 РАДЕВ -06 ЕООД Сена Атанасова Чилингирова-Радева 9633F497722F[..](ДФЗ|ТР)
РАДЕВ -06 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Г.С.Раковски 8 РАДЕВ -06 RADEV -06 126728558(ДФЗ|ТР)
МАЯ ДИЗАЙН - МАЯ НАЛБАНТОВА МАЯ ДИЗАЙН - МАЯ НАЛБАНТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 бул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ бл. 17 ап.42 МАЯ ДИЗАЙН - МАЯ НАЛБАНТОВА ЕТ МАЯ АТАНАСОВА НАЛБАНТОВА КАРАГЬОЗОВА 3A6DEDE6B0C4[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ДИЗАЙН - МАЯ НАЛБАНТОВА MAYA DIZAYN - MAYA NALBANTOVA 126540983(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 575 958 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 575 958 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ виж доставчиците
Община Павел Баня

ЕИК ID: 817931
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 395978
Община Павел Баня ЕН АР КОНСУЛТ ЕН АР КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ - НАД РЕКАТА 3 ЕН АР КОНСУЛТ ООД НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА 83EC82001948[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИН ХРИСТОВ ХАСЪРДЖИЕВ FE744795317B[..](ДФЗ|ТР)
БОГДАНА ВЛАДИМИРОВА ХАСЪРДЖИЕВА ...
Община Павел Баня ЕН АР КОНСУЛТ ЕН АР КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ - НАД РЕКАТА 3 ЕН АР КОНСУЛТ ООД НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА 83EC82001948[..](ДФЗ|ТР)
РАДОСТИН ХРИСТОВ ХАСЪРДЖИЕВ FE744795317B[..](ДФЗ|ТР)
БОГДАНА ВЛАДИМИРОВА ХАСЪРДЖИЕВА 1BDDCC81B862[..](ДФЗ|ТР)
БОГДАНА ВЛАДИМИРОВА ПАНАЙОТОВА 1BDDCC81B862[..](ДФЗ|ТР)
ЕН АР КОНСУЛТ EN AR KONSULT 126720807(ДФЗ|ТР)
ГЕОДЕТ ГЕОДЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ИВАН МИРЧЕВ 4 ГЕОДЕТ ЕООД АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДАМАСКИНОВА CD629723F88C[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОДЕТ GEODET 123523879(ДФЗ|ТР)
ПЪТПРИБОР ПЪТПРИБОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.ДОЙРАН 9 А ПЪТПРИБОР ООД АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 480BE127AF97[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ 5CE6BFB20805[..](ДФЗ|ТР)
СВОБОДА КОНСТАНТИНОВА НИКОЛОВА 7D73ECA66894[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТПРИБОР PATPRIBOR 831854370(ДФЗ|ТР)
ЛОГ-СИБЕРИЯ ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО 203 Г ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХИНТОЛАРСКИ 2140349815F3[..](ДФЗ|ТР)
ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 10 123 Д ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 10 123 Д офис партер Влади Христов Чамов 98E4E8D7056A[..](ДФЗ|ТР)
ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 10 123 Д офис-партер ЛОГ-СИБЕРИЯ LOG-SIBERIYA 121502690(ДФЗ|ТР)
ТЕКТОС СТИЛ ТЕКТОС СТИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Крумово 4112 ул.Възраждане 5А ТЕКТОС СТИЛ ЕООД КОСТАДИН ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ 8DD7CE89B13D[..](ДФЗ|ТР)
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Брезовско шосе 176, Търговски център ДЕКОМ ТЕКТОС СТИЛ TEKTOS STIL 115769226(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт Т 7 консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ 2 А Т 7 консулт ЕООД ЖИВКО НИКОЛОВ ТЕНЕВ 8C35B76C548B[..](ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Фр. Жолио Кюри 18 РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХОРЕВ 06ECF2FCF829[..](ДФЗ|ТР)
МИКС КОНСУЛТ 040790837(ДФЗ|ТР)
МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ 200449564(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт 200007801(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт T 7 konsult 200007801(ДФЗ|ТР)
ПИ ЕС АЙ ПИ ЕС АЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 190 ПИ ЕС АЙ АД НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ F5EB881DDB7F[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ 6D304DB5A2C0[..](ДФЗ|ТР)
ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ 939AF0C7EBBB[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ A2F6F3D260CC[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ A251BFAFB2A6[..](ДФЗ|ТР)
ПИ ЕС АЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив БУЛ.ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ №37,ПАЛАТА 6,ОФИС 7 на Международен панаир Пловдив ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ 61ED2D7CFE3B[..](ДФЗ|ТР)
ПИ ЕС АЙ 833175762(ДФЗ|ТР)
ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ 6AE80D000BCF[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАТЕРОВА A91AD16FB1ED[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ 907BBE5D74D0[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ АТАНАСОВ E1E0D0B9901F[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ КАЗАНЛЪК 123535664(ДФЗ|ТР)
ЛАТЬО МАНАХИЛОВ ЛАТЕВ 02848205BBE1[..](ДФЗ|ТР)
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА DF1ACFCF3877[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ D112E40ADEAD[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ 200619620(ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА СЛАВОВА ГЮЗЛЕВА 2DA41AF60290[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ C30B64EF7F97[..](ДФЗ|ТР)
АННА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА A9CFD59159B9[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТЕЛИНА ТОШЕВА АНГЕЛОВА F6AA5406E100[..](ДФЗ|ТР)
МАНОЛ ТАНЕВ КАВРЪКОВ 410803E6AEEF[..](ДФЗ|ТР)
ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ”Джеймс Баучер” 71 ГАЛИН СЛАВОМИРОВ ЙОНЕВ 08C90AA4BE58[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D00098D8AFBF[..](ДФЗ|ТР)
ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО 833175762(ДФЗ|ТР)
РОДОПА ТРЕЙС 203126472(ДФЗ|ТР)
ИНФРАСТРОЙ 204312832(ДФЗ|ТР)
ТРЕЙС - БУРГАС 200627706(ДФЗ|ТР)
ПИ ЕС АЙ PI ES AY 833175762(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 535 618 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 535 618 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Мездра“ виж доставчиците
ОБЩИНА МЕЗДРА

ЕИК ID: 193371
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
ОБЩИНА МЕЗДРА
ОБЩИНА МЕЗДРА
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 518 137 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 518 137 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоражения в с.Росен и с.Крушевец, община Созопол виж доставчиците
Община Созопол

ЕИК ID: 57236
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Созопол
Община Созопол
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 920 051 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 920 051 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 000 лв./BGN
Проект: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ В С. ТРОЯНОВО И С. ТРЪСТИКОВО, ОБЩИНА КАМЕНО“ виж доставчиците
Община Камено

ЕИК ID: 57001
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Камено
Община Камено
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 759 701 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 759 701 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия" (включва път № VRC1110, път № VRC2108, път № VRC2111 и път № VRC1109 ) виж доставчиците
Община Мизия

ЕИК ID: 193088
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Мизия
Община Мизия
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 497 389 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 497 389 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 144 536 лв./BGN
Проект: „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин" виж доставчиците
Община Грамада

ЕИК ID: 159531
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Грамада
Община Грамада
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 238 819 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 4 238 819 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 119 410 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на общински път BLG 2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник виж доставчиците
Община Якоруда

ЕИК ID: 25039
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 399895
Община Якоруда ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A7151835[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ ...
Община Якоруда ПЛОВДИВИНВЕСТ ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ 1725A7151835[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 1E6ADFA5AFB4[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ 89B81DF1AEEF[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ CFC0AD0BF73B[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА 5B637B56B7FF[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ F752F99DA272[..](ДФЗ|ТР)
ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15 АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА E8162423BEDC[..](ДФЗ|ТР)
ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST 825240527(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 вх.Б ет.5 ап.22 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА-КАМЕНОВА E006BF9BB75E[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик * ГЕНЕРАЛ ГУРКО 6 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ШАРАНКОВА EF4FC5D6AE55[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 бул. Васил Левски 58 ВАЛЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА 90EC6913B8F3[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 КЕСТЕНОВА ГОРА 2 РОЗАЛИЯ ВИКТОРОВА АСПАРУХОВА 917499564D17[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ ТВЪРДИШКИ ПРОХОД 23 РАДОСТИН ПЕТРОВ КАМЕНОВ 8D36CA6E2073[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Твърдишки проход 23 - - ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 Трети март 78 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Одрин 56 ИНТЕРКОНСУЛТ INTERKONSULT 111560033(ДФЗ|ТР)
ЛОГ-СИБЕРИЯ ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО 203 Г ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХИНТОЛАРСКИ 2140349815F3[..](ДФЗ|ТР)
ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 10 123 Д ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 10 123 Д офис партер Влади Христов Чамов 98E4E8D7056A[..](ДФЗ|ТР)
ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 10 123 Д офис-партер ЛОГ-СИБЕРИЯ LOG-SIBERIYA 121502690(ДФЗ|ТР)
ГИГАКОНСУЛТ ГИГАКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТРЕТИ МАРТ 37 ГИГАКОНСУЛТ ООД АТАНАСКА ЛЮБЕНОВА ГИГОВА 52BCFECF86FD[..](ДФЗ|ТР)
ФИДАНКА ВЛАДИМИРОВА ГИГОВА 9DCA323451D1[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА ГИГОВА 200CF045E0F8[..](ДФЗ|ТР)
ГИГАКОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Евлия Челеби В1 ГИГАКОНСУЛТ GIGAKONSULT 101735139(ДФЗ|ТР)
АЛТЕРНАТИВА-ЕН АЛТЕРНАТИВА-ЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.БИСТРИЦА 12 В АЛТЕРНАТИВА-ЕН ЕООД ЕЛИСАВЕТА САШОВА НИКОЛОВА 63AAFF978762[..](ДФЗ|ТР)
АЛТЕРНАТИВА-ЕН ALTERNATIVA-EN 101773905(ДФЗ|ТР)
ВЛАДИСТРОЙ - ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ВЛАДИСТРОЙ - ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ЕЛЕНОВО 13 Б ВЛАДИСТРОЙ - ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ЕТ ВЛАДИМИР БОЯНОВ ИЛИЕВ 9E3DDDF25718[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИСТРОЙ - ВЛАДИМИР ИЛИЕВ VLADISTROY - VLADIMIR ILIEV 101068701(ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ-ИНВЕСТ КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.БУЛАИР 26 КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД АТАНАС ИВАНОВ АНГЕЛОВ 2F4E1E2F6580[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКО СТОИЛОВ КИРЕВ FBB6DCED030B[..](ДФЗ|ТР)
КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 4 Б КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК УЛ.ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 19 1 КОНТРОЛ-ИНВЕСТ KONTROL-INVEST 115516283(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ 1 бл. 71 вх.А ет.5 ап.16 АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ЕТ АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ БЕЛЬОВ 883992B9272F[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 71 А АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ALEKSANDAR BELYOV - PERFEKT VSD 130022765(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт Т 7 консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ 2 А Т 7 консулт ЕООД ЖИВКО НИКОЛОВ ТЕНЕВ 8C35B76C548B[..](ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Фр. Жолио Кюри 18 РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХОРЕВ 06ECF2FCF829[..](ДФЗ|ТР)
МИКС КОНСУЛТ 040790837(ДФЗ|ТР)
МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ 200449564(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт 200007801(ДФЗ|ТР)
Т 7 консулт T 7 konsult 200007801(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРА -КОНСУЛТ ЕЛЕКТРА -КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мировяне 1289 ул. ВЕТРЕН 4 ЕЛЕКТРА -КОНСУЛТ ЕООД СВЕТОСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА БЛЪСКОВА 5C840C53F5C8[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА 5C840C53F5C8[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРА -КОНСУЛТ ELEKTRA -KONSULT 175253730(ДФЗ|ТР)
ОЛИМП - ИЛИЯ ВЪЛКАНОВ ОЛИМП - ИЛИЯ ВЪЛКАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 23 ОЛИМП - ИЛИЯ ВЪЛКАНОВ ЕТ ИЛИЯ БОЖКОВ ВЪЛКАНОВ B9BB54809AF0[..](ДФЗ|ТР)
ОЛИМП - ИЛИЯ ВЪЛКАНОВ OLIMP - ILIYA VALKANOV 101632040(ДФЗ|ТР)
ПАВЛИНКА НИКОЛОВА - ПС ПАВЛИНКА НИКОЛОВА - ПС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.ХАН АСПАРУХ 7 ПАВЛИНКА НИКОЛОВА - ПС ЕТ ПАВЛИНКА НИКОЛОВА МИЛАНОВА FE024559047A[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЛИНКА НИКОЛОВА - ПС PAVLINKA NIKOLOVA - PS 109501394(ДФЗ|ТР)
ЮНИ ПРОДЖЕКТ ЮНИ ПРОДЖЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА ЛОМСКО ШОСЕ 173 Д ЮНИ ПРОДЖЕКТ ЕООД ХРИСТО АТАНАСОВ ТОДОРОВ C58E03C7ACB3[..](ДФЗ|ТР)
ЮНИ ПРОДЖЕКТ YUNI PRODZHEKT 200084865(ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ГРУП БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 8 БУЛКОНС ГРУП ЕООД СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C[..](ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 КРАСНО СЕЛО БОРОВО 59 БУЛКОНС ГРУП BULKONS GRUP 202210490(ДФЗ|ТР)
АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДЖОВАНИ ГОРИНИ 2 ет.1 АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТКОВ 3CAF342302F5[..](ДФЗ|ТР)
КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023[..](ДФЗ|ТР)
ЕЙ ЕФ ЕС ПАРТНЪРС ООД 131216367(ДФЗ|ТР)
АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Свиленица 15 ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА A0910B3BFC83[..](ДФЗ|ТР)
АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76А АР ЕЛ КЕЙ КОНСУЛТИНГ AR EL KEY KONSULTING 175063026(ДФЗ|ТР)
БУЛМОН 99 БУЛМОН 99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. КОНСТАНТИН ФОТИНОВ 124 БУЛМОН 99 ЕООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ B864D5611922[..](ДФЗ|ТР)
БУЛМОН 99 BULMON 99 130173443(ДФЗ|ТР)
ЯНКУЛА АРХ ЯНКУЛА АРХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛЮЛИН-VІ 613 Д ЯНКУЛА АРХ ЕООД МЛАДЕН ЖЕЧКОВ ЯНКУЛОВ 74AFEB3D3929[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНКУЛОВА 335BB086A1C2[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКУЛА АРХ YANKULA ARH 200365816(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 608 840 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 608 840 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 797 595 лв./BGN
Проект: Реконструкция на общински път MON1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 / виж доставчиците
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЕИК ID: 320865
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 513082
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 96 А ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТЕРЗИРАДЕВ 6F6007662147[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА РОМАНОВА DA4BC5EB0A03[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ EVROKONSULTING INZHENERING 200861068(ДФЗ|ТР)
...
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 96 А ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТЕРЗИРАДЕВ 6F6007662147[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА РОМАНОВА DA4BC5EB0A03[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ EVROKONSULTING INZHENERING 200861068(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Цар Борис III-ти 257 ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН ВЕНЕВ ЗАРЕВ A8EE3A4A75D6[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ 8389004B99DE[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЗДРАВКОВА 2CD687BF9461[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 22B850B06A42[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ 9A9A8F4283D8[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ВЕНЕВ ЗАРЕВ 99013C18B529[..](ДФЗ|ТР)
МАДЛЕНА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА 91326DC18EEE[..](ДФЗ|ТР)
НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА МИТЕВА FA61A44E649A[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ B8692CA19E47[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ PATINVEST-INZHENERING 831643582(ДФЗ|ТР)
П и П КОНСУЛТ П и П КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. ДОЙРАН 12 А П и П КОНСУЛТ ООД ВЕЛИСЛАВА ЮРИЕВА ПЕТРОВА 6B98159FF2D4[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ КРУМОВ ПОПОВ 08C955646000[..](ДФЗ|ТР)
П и П КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Солунска 52 П и П КОНСУЛТ P i P KONSULT 200196266(ДФЗ|ТР)
ПЪТНА КОМПАНИЯ ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ПРЕСЛАВ 275 ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД АТАНАС ПЕТРОВ КУМЧЕВ 075677DDD2CE[..](ДФЗ|ТР)
ЗДРАВКО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 3D0E7AFDAD1A[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ C750BB0A0E7C[..](ДФЗ|ТР)
МАРИНЕР ООД 020445825(ДФЗ|ТР)
ПЪТНА КОМПАНИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Булаир 9 БРОД ХОЛДИНГ АД 102165514(ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 102907182(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059(ДФЗ|ТР)
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 102907182(ДФЗ|ТР)
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 121856059(ДФЗ|ТР)
ПЪТНА КОМПАНИЯ 128515021(ДФЗ|ТР)
Димитър Георгиев Тодоров CAF89721E98B[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТНА КОМПАНИЯ АД Александър Ценков Георгиев 66577F5A811C[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР ЯНКОВ ВАКРИЛОВ D19B2A5D57BB[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТНА КОМПАНИЯ PATNA KOMPANIYA 128515021(ДФЗ|ТР)
АСЕ КОНСУЛТ АСЕ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА 34 АСЕ КОНСУЛТ ООД СЕВДАЛИНКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА 654785CC853E[..](ДФЗ|ТР)
ЕКАТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА 7314CCF233E6[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ A9EA05132CD4[..](ДФЗ|ТР)
МИЛКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА B76EACDE54DB[..](ДФЗ|ТР)
ЙОВЕЛИНА ИЛИЕВА ПОПОВА-АЛЕКСИЕВА 506BE671553E[..](ДФЗ|ТР)
АСЕ КОНСУЛТ ASE KONSULT 131284717(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ.КИЕВСКА 1A ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ E76E55504F5E[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИХАД МУСТАФА МОХД ХАСАУНЕ 275F2BFE87AF[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Девин УЛ.ГИМНАЗИАЛНА 1 ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА УЛ.ГРИГОР НАЧЕВИЧ 11 В БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ FILMAR - INZHENERING 130371140(ДФЗ|ТР)
МЕТАЛСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ МЕТАЛСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ТРЕТИ МАРТ 147А МЕТАЛСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ ООД НАЙДЕН ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ 2699F5316783[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ C5D78B5B20A8[..](ДФЗ|ТР)
НЕЛИ ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА 98F639C54CB0[..](ДФЗ|ТР)
РАЯ РУМЕНОВА НАЙДЕНОВА 76AD0BE1BF4D[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ РУМЕНОВА НАЙДЕНОВА B2D997DA3861[..](ДФЗ|ТР)
НАДЯ РУМЕНОВА НАЙДЕНОВА B2D997DA3861[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ METALSTROY INZHINERING 821166385(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 564 840 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 564 840 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада” виж доставчиците
Община Вършец

ЕИК ID: 320655
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Вършец
Община Вършец
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 280 161 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 280 161 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Нова Камена, община Тервел и в с. Зърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Безмер виж доставчиците
Община Тервел

ЕИК ID: 852925
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 386094
Община Тервел АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 259 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ ЦВЕТИЛИЯН ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ 4A31BCEC7B97[..](ДФЗ|ТР)
АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 54 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ...
Община Тервел АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 259 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ ЦВЕТИЛИЯН ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ 4A31BCEC7B97[..](ДФЗ|ТР)
АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 54 Б АКВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦВЕТИЛИЯН ЙОНЧЕВ AKVA KONSULT INZHENERING - TSVETILIYAN YONCHEV 831303786(ДФЗ|ТР)
ЖСП - СТИЛ ЖСП - СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 57 ЖСП - СТИЛ ООД СТЕФАН НАЧЕВ СТЕФАНОВ 937B54C3BC26[..](ДФЗ|ТР)
ЖАНА ПЕТРОВА МАРКОВА 668044E215A1[..](ДФЗ|ТР)
ЖСП - СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 69 ЖСП СТИЛ ООД ЖСП СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев 140 А ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ НАЧЕВ 52665B5AE4CD[..](ДФЗ|ТР)
ЖСП - СТИЛ ZHSP - STIL 040188026(ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА C74C8D944004[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 682E78D70B4D[..](ДФЗ|ТР)
АННА ПЕТРОВА ЦОНЕВА CCD577AF9B2B[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРГАНА КОЙЧЕВА АТАНАСОВА 12298A815D6B[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ХРИСТО И ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВИ 117 МИЛОШ АЛЕКСАНДРОВ ПОЦКОВ 962E16D075AB[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Константин Фотинов 19 А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BC[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 117 НАЙДЕН ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ 0ABF59BD0310[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Андрей Сахаров 1 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 9173B83AB3D6[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 37C1C519DA21[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 66701860675C[..](ДФЗ|ТР)
МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА 49BC260F2F05[..](ДФЗ|ТР)
Живко Илиев Недев 3723C57A9127[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Сливница 201 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 103029862(ДФЗ|ТР)
ПАРАТЕХ КОНСУЛТ ПАРАТЕХ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО 229 1 ПАРАТЕХ КОНСУЛТ ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ 1D3AA8C77ABB[..](ДФЗ|ТР)
ЙОВКА СТОЯНОВА МАНЕВА A05014E40CD9[..](ДФЗ|ТР)
ПАРАТЕХ КОНСУЛТ PARATEH KONSULT 200430274(ДФЗ|ТР)
КМД-ПРОЕКТ КМД-ПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. ГЕО МИЛЕВ 1 КМД-ПРОЕКТ ЕООД МАРИЯ ДИМИТРОВА ТАБАНЛИЕВА D566331FF625[..](ДФЗ|ТР)
КМД-ПРОЕКТ KMD-PROEKT 200638745(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF290[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232(ДФЗ|ТР)
ИНФРАПРОЕКТ ИНФРАПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 БУЛ. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 27 А ИНФРАПРОЕКТ ООД ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА 8C5299399317[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B85[..](ДФЗ|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ A6CF1D6A0881[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРАПРОЕКТ INFRAPROEKT 200037260(ДФЗ|ТР)
ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 38 ет.7 ап.21 ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД Димитър Тенев Митев 215CD917E673[..](ДФЗ|ТР)
ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Ангел Кънчев 2 Деметра 75 - Димитър Митев 131009030(ДФЗ|ТР)
Ютилитис Сървисис 175164598(ДФЗ|ТР)
ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС YUTILITIS SARVISIS 175164598(ДФЗ|ТР)
АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. 25 СЕПТЕМВРИ 27 вх.А ет.1 ап.3 АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЕТ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ 72BC7B408B85[..](ДФЗ|ТР)
АТИКА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ATIKA - NIKOLAY KOLEV 124115528(ДФЗ|ТР)
ЕСМ ЕСМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВИХЪР 4 ЕСМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Независимост 40 А ЕСМ ЕООД ЕВГЕНИЯ СТАМОВА МАРИНОВА 1D884B9A747D[..](ДФЗ|ТР)
ЕСМ ESM 124141494(ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Добричка епопея 10 Албена-1 РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД САВИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 31763F9AC5BD[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВ СТАНЕВ 798ED31E77B8[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА УРУМОВА 4F07735E6656[..](ДФЗ|ТР)
КРАСЕН ВАЛЕРИЕВ СТАНЕВ 32C4DD74F181[..](ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. 25-ти септември 51 ЖИВКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 0C5E6C2AD43D[..](ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ти септември 51 РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС REKLAMNA KASHTA EOS 124043042(ДФЗ|ТР)
АЛДИ КОМЕРС ГРУП АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 47 магазин АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД ВЕЛКО МАРИНОВ ВЕЛКОВ B90810D7DE2E[..](ДФЗ|ТР)
АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ПЕЙО ЯВОРОВ 46 АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ДОЙРАН 15 Б АЛДИ КОМЕРС ГРУП ALDI KOMERS GRUP 202221469(ДФЗ|ТР)
АКВАСЕРВИЗ АКВАСЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ДОБРИЧ 55 АКВАСЕРВИЗ ЕООД ПЕТКО СТОЯНОВ ГОРБАНОВ A099EDC2FCD6[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛА ЛЮБЕНОВ ЧЕРНЕВ 05B8ED002CA4[..](ДФЗ|ТР)
АКВАСЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 23 НЕВЕНА МАРИНОВА КИРОВА FDFFCCB16D07[..](ДФЗ|ТР)
АКВАЕКСПЕРТ - 12 АКВАСЕРВИЗ AKVASERVIZ 118582420(ДФЗ|ТР)
ДЕОМИД ДЕОМИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КЪНЕВ 11 вх.А ет.2 ап.11 ДЕОМИД ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 48E5B63B4FC6[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 82D249DDF7FD[..](ДФЗ|ТР)
ДЕОМИД DEOMID 103842150(ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДРУЖБА бл. 34 вх.А ет.8 ап.21 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД ПАВЕЛ ГАВРАИЛОВ ПАВЛОВ 773F1E583D83[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ЙОВЧЕВ КИРОВ C495BB9CAD0B[..](ДФЗ|ТР)
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА AB7527EC663B[..](ДФЗ|ТР)
МИГЛЕНА КОЛЕВА КИРОВА FA7103003E2F[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ГАВРАИЛОВ ПАВЛОВ, ВАЛЕНТИН ЙОВЧЕВ КИРОВ C495BB9CAD0B[..](ДФЗ|ТР)
МИГЛЕНА КОЛЕВА КИРОВА, ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА AB7527EC663B[..](ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. Русия 2-Е АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ AVANGARD PERSONAL KONSULTING 124611549(ДФЗ|ТР)
КИМА КОНСУЛТ КИМА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50 КИМА КОНСУЛТ ЕООД МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ 6ED8F30DA321[..](ДФЗ|ТР)
КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT 201425668(ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД ГАНКА АТАНАСОВА КОЛЕЛИЕВА 5251FCBB125D[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН РОСЕНОВ КОЛЕЛИЕВ A86B84253C6E[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. Бриз-юг Д-р Николай Коларов 3 КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ E81BFE2E103F[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Бриз-юг ул. Д-р Николай Коларов 3 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ INZHKONSULTPROEKT 041061430(ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. ВЛАДИСЛАВ 262 БУЛАВТО АД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1AD[..](ДФЗ|ТР)
МИХАЕЛА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА 7E75BCDB30B0[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФКА ГИНЧЕВА ПЕЕВА F04C282D43B8[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. ХРИСТО БОТЕВ 131 СВЕТЛОЗАР ГАНЧЕВ БОЯДЖИЕВ E86C5037F934[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИНА ПАНОВА НОТЕВА 9A1002D82660[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. Околовръстен път 757 БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. Владислав Варненчик 262 БУЛАВТО BULAVTO 813027681(ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД АВТОТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ДОЙРАН 2 АВТОТРЕЙД ООД АГОП КРИКОР КРИКОРЯН 6C7DB59F6FC0[..](ДФЗ|ТР)
ВАХАН ХАЧАДУР АНГЪТЯН 78021E5FC8BA[..](ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ул.МАРКО БОЧАР 2 АВТОТРЕЙД ООД 041066865(ДФЗ|ТР)
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691(ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул.Трети март 59, Фолксваген център Диян Георгиев Иванов 7ED640A7001D[..](ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД AVTOTREYD 041066865(ДФЗ|ТР)
ПАНОВ ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Белослав 9178 ул. ТРЕТИ МАРТ 30 ПАНОВ ЕООД АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ПАНОВ F3695A3F7BCD[..](ДФЗ|ТР)
ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 МЛАДОСТ 144 1 ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ДКС, бул. КНЯЗ БОРИС I 115, ОФИС 324 ПАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЯН ХУНИЯДИ 31 ПАНОВ PANOV 103785856(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 15 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО 42F217BC0231[..](ДФЗ|ТР)
ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ E8FF48D148C5[..](ДФЗ|ТР)
СКАТ - ХОЛДИНГ АД 834072780(ДФЗ|ТР)
ТЕРИН ЕООД 124686587(ДФЗ|ТР)
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Полковник Дрангов 9 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО PATNO STROITELSTVO 124000579(ДФЗ|ТР)
БОРАД КОНСУЛТИНГ БОРАД КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 4 412 Г БОРАД КОНСУЛТИНГ ЕООД Минка Георгиева Андонова 07F9ACA8783B[..](ДФЗ|ТР)
Антония Иванова Бъчварова FF3E31791BB6[..](ДФЗ|ТР)
Женя Атанасова Кутевска CAF0FEA7646B[..](ДФЗ|ТР)
БОРАД КОНСУЛТИНГ BORAD KONSULTING 202406980(ДФЗ|ТР)
НБС - ИНЖЕНЕРИНГ НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРИЛЕП бл. 2 вх.9 ап.2 НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЛАГА ПЕТРОВА ПЕЕВА E4B0CC9439BE[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 744E5F004C64[..](ДФЗ|ТР)
НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Кирил Шиваров 1 А, партер НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕЕВ 1D7F95AC6AC4[..](ДФЗ|ТР)
НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул.Кирил Шиваров 1 А НБС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 ул.Кирил Шиваров 1 A НБС - ИНЖЕНЕРИНГ NBS - INZHENERING 103331490(ДФЗ|ТР)
ИСА 2000 ИСА 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 46 20 1 ИСА 2000 ЕООД ЮЛИЯН СЕДЕФОВ ИНДЖОВ 125D4CBC375F[..](ДФЗ|ТР)
ИСА 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ГЕО МИЛЕВ ул. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 25 ИСА 2000 ISA 2000 831040520(ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 3 ет.4 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ B8CC7347E634[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД 103280334(ДФЗ|ТР)
Славчо Христов Славов E849E3749C88[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БРИЗ ЮГ Др Николай Коларов 3 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ PATISHTA I MOSTOVE 813029821(ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 662188352267[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 011 533 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 011 533 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 475 892 лв./BGN
Проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Нови пазар“ виж доставчиците
Община Нови пазар

ЕИК ID: 931575
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Нови пазар
Община Нови пазар
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 781 980 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 772 017 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт и рехабилитация на общински пътища в община Белоградчик виж доставчиците
Община Белоградчик

ЕИК ID: 159458
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Белоградчик
Община Белоградчик
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 523 220 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 523 220 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 195 458 лв./BGN
Проект: Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция "Свети Йоан Рилски" виж доставчиците
"СВЕТА БОГОРОДИЦА"

ЕИК ID: 176574899
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
"СВЕТА БОГОРОДИЦА"
"СВЕТА БОГОРОДИЦА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 074 053 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 074 053 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли" виж доставчиците
Община Харманли

ЕИК ID: 903939
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 180824
Община Харманли АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Черноризец Храбър 2 1 АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД ОГНЯН ХРИСТОВ ПАВЛОВ DDE3C0BDAD2F[..](ДФЗ|ТР)
АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЯВОРОВ 73 - АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ВИТИНЯ 2 Ж - - АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Витиня 2Ж Прайм ...
Община Харманли АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Черноризец Храбър 2 1 АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД ОГНЯН ХРИСТОВ ПАВЛОВ DDE3C0BDAD2F[..](ДФЗ|ТР)
АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЯВОРОВ 73 - АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ВИТИНЯ 2 Ж - - АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Витиня 2Ж Прайм Корп ООД 201503227(ДФЗ|ТР)
Владимир Христов Павлов 68B1AEE1433C[..](ДФЗ|ТР)
АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ASTRA INTERPROEKT 130574190(ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ бл. 96-104 вх.Б ет.6 ап.45 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД ФАРИЗ КАСИМ СЕРБЕСТ 491DB4470F23[..](ДФЗ|ТР)
МУСТАФА МОХАМЕД ЮСЕИН 4B94F4E68C70[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР АНГЕЛОВ ПЕЙЧЕВ 4F0026C23DCF[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово ИСМЕТ ЕНВЕР РАСИМ 2CF4A9591703[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ СТАЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА 134D2123B05A[..](ДФЗ|ТР)
НЕФИДЕ МЕХМЕТ ШЕВКЕТ 94894EFA541A[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ВИКТОРОВ ПЕЙЧЕВ B4F30B3E3626[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. България 146 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. Цар Освободител 1 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ES PI EM KONSULT 126741712(ДФЗ|ТР)
АКУАРИУСЗ КОНСУЛТ АКУАРИУСЗ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 21 ет.1 ап.2 21 АКУАРИУСЗ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул.Братя Миладинови 21 АКУАРИУСЗ КОНСУЛТ ООД Найчо Атанасов Милтенов 9886F379C26D[..](ДФЗ|ТР)
Даниела Атанасова Загорска 17F3FD6B0976[..](ДФЗ|ТР)
Мустафа Хасанов Ибрямов EE44F123CF74[..](ДФЗ|ТР)
АКУАРИУСЗ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1729 МЛАДОСТ 1 Д-Р СОФИЯ АВРАМОВА 3 ПЕНЧО НИКОЛОВ ЗАГОРСКИ 357910C1963F[..](ДФЗ|ТР)
АКУАРИУСЗ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 2 Г АКУАРИУСЗ КОНСУЛТ AKUARIUSZ KONSULT 175025987(ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ПОКРОВНИШКО ШОСЕ МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД ООД ВАСИЛ ХРИСТОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ 95B0350A3A5A[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАЙКУШЕВ E70073082ADA[..](ДФЗ|ТР)
АЛДАР 923081095DB0[..](ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ПОКРОВНИШКО ШОСЕ 15 Ером Лимитид D77454992B2E[..](ДФЗ|ТР)
МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД MONOLITSTROY - CHORBADZHIYSKI, BAYKUSHEV OOD 101055748(ДФЗ|ТР)
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. САКАР 2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД АТАНАС БЪРЗЕВ СТОЕВ 89A60C555D45[..](ДФЗ|ТР)
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 831661388(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ 68D89DF5ED0C[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР РАЙЧЕВ МАРКОВ 7F9E6E044242[..](ДФЗ|ТР)
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 126004284(ДФЗ|ТР)
ГЕОСТРОЙ ГЕОСТРОЙ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ЛЮЛИН ПЛАНИНА 9 ГЕОСТРОЙ ЕАД ВЛАДИМИР ЦОЛОВ ВУТОВ 520DC0A6D189[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА 71E952D39D6A[..](ДФЗ|ТР)
КЕТИ МАЛИНОВА КИРОВА 633B6D5E760E[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОТЕХМИН ООД 030221428(ДФЗ|ТР)
ГЕОСТРОЙ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ЛЮЛИН ПЛАНИНА 9 ГЕОСТРОЙ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 кв. Манастирски ливади - изток ул. Боянски водопад 106 0 0 ГЕОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ЛЮЛИН ПЛАНИНА 9 ГЕОСТРОЙ АД Доминик К М Хамерс 6801FBBA9284[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОСТРОЙ GEOSTROY 175102326(ДФЗ|ТР)
ДЕЛТА-НИВ-ВЕСЕЛИНА СТОЙКОВА ДЕЛТА-НИВ-ВЕСЕЛИНА СТОЙКОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 9 Б ДЕЛТА-НИВ-ВЕСЕЛИНА СТОЙКОВА ЕТ ВЕСЕЛИНА СЛАВЧЕВА СТОЙКОВА 005A1F95D590[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛТА-НИВ-ВЕСЕЛИНА СТОЙКОВА DELTA-NIV-VESELINA STOYKOVA 126051526(ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ 774782AA9F06[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ 57BE70F1E80A[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ B6B93790AF84[..](ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев (сграда Крит) 22 В КАРО ТРЕЙДИНГ KARO TREYDING 131070485(ДФЗ|ТР)
БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ВИТОША №1, вх.Б, ет.9, ап.39-40 БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЕТ КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ BILD KOMERS - KRASIMIR ANGELOV 126503942(ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА FB521105C396[..](ДФЗ|ТР)
НЕЙКО ТОТЕВ НЕЙКОВ B7126CC65394[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ВЛАДЕВ МАНЕВ 56F9DAE8B513[..](ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 пл. СЪЕДИНЕНИЕ 3 ТОДОР СТОИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ 15300C33B1CB[..](ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ VODOKANALPROEKT 115753670(ДФЗ|ТР)
ЕКИП - МГ ЕКИП - МГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул. РИЛА 12 ЕКИП - МГ ООД ГРОЗДАН МИХАЙЛОВ ГРОЗЕВ B299A0484C15[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕНЕТА ГОЧЕВА ГРОЗЕВА 69A17AA983DC[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА-ВЕЛКОВА 1AA462ED0ECF[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА-ВЕЛКОВА - 1450 лв. 1AA462ED0ECF[..](ДФЗ|ТР)
ГРОЗДАН МИХАЙЛОВ ГРОЗЕВ, - 450 лв., ЖЕНЕТА ГОЧЕВА ГРОЗЕВА - 1000 лв. 69A17AA983DC[..](ДФЗ|ТР)
ЕКИП - МГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 601 4 МИХАИЛ ГРОЗДАНОВ МИХАЙЛОВ 73E1A14C3661[..](ДФЗ|ТР)
ЕКИП - МГ EKIP - MG 126721599(ДФЗ|ТР)
ГЕОСТАР ГЕОСТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. РАЧКА 34 ГЕОСТАР ООД ДИМИТЪР НЕНОВ ОРОЗОВ 2E5B2C624EE1[..](ДФЗ|ТР)
ДИАНА ЦАНЕВА ОРОЗОВА A810DC080910[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОСТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 РОЗОВА ДОЛИНА 2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ОРОЗОВ 2BBB3FF19BF1[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОСТАР GEOSTAR 131038060(ДФЗ|ТР)
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО Г. ДАНОВ 37 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ЩЕФАН ШИШКОВИЦ ADDD8A0D8A8D[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРНЕР ХЕНГСТ AE4CC4CAE7F1[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ТОМОВ 7C1DAF9D19AC[..](ДФЗ|ТР)
ВЕРНЕР КАСАГРАНДЕ F84E404CF165[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЕР ЛАЙР 153E92C47A1E[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НИКОЛОВ САЧКОВ F203113A44EB[..](ДФЗ|ТР)
ЖАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА 395B72895AE3[..](ДФЗ|ТР)
МИХАЕЛ ЛЕНГЛЕ B6D7F5D2784E[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ BFA12FE3EC2A[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР 6BA31ED79259[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЦЪРЦЕВА-ВЛАДИМИРОВА C1EF5ECA7815[..](ДФЗ|ТР)
ВОЛФГАНГ ХУМЕР BF8BF8815575[..](ДФЗ|ТР)
ЙОХАНЕС РАЙНДЛ A4119DE02802[..](ДФЗ|ТР)
ГОЧО ДИМИТРОВ ЧЕМШИРОВ 4C76B9725781[..](ДФЗ|ТР)
КЛАУС КОЛХУБЕР D5AA69D5A3B2[..](ДФЗ|ТР)
РОБЕРТ ДИК 5D78AA3C5A28[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛ ПЕТЕР F3E4D5BF471D[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ 5B494F30BDA4[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН АГ F08C7CBEED09[..](ДФЗ|ТР)
РОНАЛД БРЕХЕЛМАХЕР 8CFC69A82764[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН Мрежов Мениджмънт ЕООД 202520966(ДФЗ|ТР)
Роналд Брехелмахер (дата на раждане 07.05.1969 ), Гочо Чемширов () и Костадин Величков (), като представителството се осъществява от всеки двама от тях заедно CA2BAC735AF1[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН България Щромнетц Холдинг ГмбХ AF4EA913E719[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН Мрежов Мениджмънт 202520966(ДФЗ|ТР)
ЕВН България Бетаилигунгс- унд Мениджмънтхолдинг 21 ГмбХ 73518E943233[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН България Щромнетц Холдинг ГмбХ 12C567294B4A[..](ДФЗ|ТР)
Роналд Брехелмахер 4F82DDCECE16[..](ДФЗ|ТР)
Антон Андонов Граматиков 573FEDCEBAA6[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Карл Денк BB6F3DEF7F19[..](ДФЗ|ТР)
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ EVN BALGARIYA ELEKTRORAZPREDELENIE 115552190(ДФЗ|ТР)
Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец джеймс Баучер 51 Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД Красимира Крумова Тасева C7B30D357EBE[..](ДФЗ|ТР)
Николай Емилов Велинов CFF4E1933885[..](ДФЗ|ТР)
Еко Енергопроект ООД 131160406(ДФЗ|ТР)
Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР, № 51, стая 1813 Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Казбек 51а Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Свети Наум 15 Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД Eko ENERGOPROEKT OOD 131160406(ДФЗ|ТР)
Марица Консулт Марица Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 пл.Общински 1 Марица Консулт ЕООД МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА 41CD546FD4A4[..](ДФЗ|ТР)
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ МАРИЦА 126073800(ДФЗ|ТР)
Марица Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Освободител 4 Райна Господинова Йовчева CFBC5F79C314[..](ДФЗ|ТР)
Марица Консулт Maritsa Konsult 200291807(ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 662188352267[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709(ДФЗ|ТР)
Агроводинвест Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Цар Борис ІІІ 136 Агроводинвест ЕАД Сабахтин Юсуф Юсуф 940072811B83[..](ДФЗ|ТР)
Метин Шабан Кьоюмер - Председател DC5E6CB2A590[..](ДФЗ|ТР)
Министерство на земеделието и храните 831909905(ДФЗ|ТР)
Метин Шабан Кьорюмер DC5E6CB2A590[..](ДФЗ|ТР)
Петя Петрова Симова D65FC9377A32[..](ДФЗ|ТР)
СЛАВИ АНГЕЛОВ БОЖИНОВ 5DE3603E664A[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДРАГОМИРОВ ЧОРБАДЖИЕВ 7948181F1E18[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИСЛАВА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА-АТАНАСОВА 9BBE00F24FA9[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен ул.ДОЙРАН 136 ИВАН ВЪЛОВ ХРИСТОВ 992F434D5D04[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. Ген.Столетов 1 ПЕТЪР СЕРАФИМОВ ТОДОРОВ D47EB5C9AE98[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ФЕРДИНАНДОВА 5 РАЙНА ДИМОВА ДЖАМБАЗОВА 8BEE0EABBC6C[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. РАКОВСКИ 1 ТИНКА КОСТАДИНОВА КИРОВА A159BDE7EECC[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ИЛИЕВ ГИКИНСКИ EF31C936DE8C[..](ДФЗ|ТР)
НИНА ПАВЛОВА ПОСТОЛОВА 4992C931DAF1[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. МАРИЦА 129 ВАСИЛ ДОЙЧИНОВ СТАВРЕВ 7A5813840334[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 10 ГАНЧО ДОБРЕВ ГАНЧЕВ 3BCFA3ECCAE4[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград ул. Крали Марко 2 ИСКРЕН АЛБЕНОВ ШИШКОВ 7A3363B7ADC6[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ АНДОНОВ ПАНАЙОТОВ B36E0662FDDC[..](ДФЗ|ТР)
ПЕПО НИКОЛОВ НИКОЛОВ 1071A074453F[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР СПАСОВ ЦВЕТАНОВ 4884736181B7[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ ПЕЦАНОВ D65C37BE6876[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ НЕЙЧЕВ ХАРИЗАНОВ 6740BCC5A169[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРМАН МАРГАРИТОВ РАЛЕВ 9CBC2802935A[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ FA45781F4E08[..](ДФЗ|ТР)
Борислав Йорданов Стоянов 666ECC65622B[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ 652571B3C1FD[..](ДФЗ|ТР)
Галя Митева Георгиева 0EFC0A51C6DB[..](ДФЗ|ТР)
Любен Петров Татарски DD53C98E7610[..](ДФЗ|ТР)
Людмил Димитров Веселинов 0EFE9C0EC5DA[..](ДФЗ|ТР)
Агроводинвест Agrovodinvest 121758166(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 954 047 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 954 047 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница“ виж доставчиците
ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЕИК ID: 176806228
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
ОБЩИНА СЪРНИЦА
ОБЩИНА СЪРНИЦА
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 926 979 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 926 979 лв./BGN
Изплатени / Payed: 958 088 лв./BGN
Проект: „Реконструкция на улици в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол“ виж доставчиците
Община Вълчи дол

ЕИК ID: 93474
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 181214
Община Вълчи дол КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 РЕДУТА ул. ПЕТЪР БОГДАН 42 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г. БЕНКОВСКИ 10 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ МИТЕВ 3DDCFB42BE9B[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Зона Б -19 Перник 176 Б ...
Община Вълчи дол КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 РЕДУТА ул. ПЕТЪР БОГДАН 42 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г. БЕНКОВСКИ 10 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ МИТЕВ 3DDCFB42BE9B[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Зона Б -19 Перник 176 Б КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.БЕНКОВСКИ 10 КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ KONSULTANTSKA GRUPA SOFIYA 131361010(ДФЗ|ТР)
МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 кв. ЧАЙКА бл. 30 вх.Г ап.95 МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 ЧАЙКА 188 МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ ЕТ МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ B18CDBC5C2EF[..](ДФЗ|ТР)
МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ 103331113(ДФЗ|ТР)
ДЕМА 103760963(ДФЗ|ТР)
МАНБАГ - МАРИН МАРИНОВ MANBAG - MARIN MARINOV 103331113(ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 бул. ЯН ХУНИЯДИ 6 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 8CB0EA0E7897[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БЪЛГАРИЯ 48 В ИВАНИЧКА РУСЕВА РАХНЕВА FE2B0409D1CF[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 9700 УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 4 МИТКО ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ 69772CE7D424[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково м-ст ВАРНЕНСКИ ПЪТ, имот 039002 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. БОРЯНА 48 Ж ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КВ. БОРОВО 213 Б ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 УЛ. ШЕЙНОВО 3 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. ВАРДАР 25 Б ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ТРЕТИ МАРТ 56 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 м-ст ВАРНЕНСКИ ПЪТ, имот 039002 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД ИВАН ИЛИЕВ ВАНГАРОВ 977A7DC3F49F[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 9700 УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 4 ТРАФИККОНСУЛТ БГ TRAFIKKONSULT BG 103882376(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 КОНСУЛТ - 64 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 67 1 КОНСУЛТ - 64 ООД ЖЕНЯ ИВАНОВА МАНЕВА C1C0261DF290[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА AED6B0FC0925[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ - 64 KONSULT - 64 127578232(ДФЗ|ТР)
БОКСЕР БОКСЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Суворово 9170 ул. ШИПКА 6 БОКСЕР ЕООД ЕРДИНЧ РАФЕТОВ БЕКИРОВ 4B2F48B8C301[..](ДФЗ|ТР)
БОКСЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пет могили 9940 Мир 20 БОКСЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 Добруджа 21 БОКСЕР BOKSER 103798921(ДФЗ|ТР)
МЕРОУ МЕРОУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПАРИЖКА КОМУНА 18 Б МЕРОУ ЕООД СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ 0541AFF94AA0[..](ДФЗ|ТР)
МЕРОУ MEROU 200673970(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 м-ст МАНАСТИРСКИ РИД , №29 /БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА/ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ BE9F486BE80A[..](ДФЗ|ТР)
СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672(ДФЗ|ТР)
СТИЛИ РОУД ЕООД 103188672(ДФЗ|ТР)
БУЛБАНК АД, клон Варна 5C8AFADBD396[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31 БИСТРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 29DFB104D934[..](ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
МАВЕЛ 103778324(ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 813103524(ДФЗ|ТР)
МИЛЕН БАНКОВ ГОЧЕВ C875874F5A40[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ INZHSTROYINZHENERING 813103524(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 916 039 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 916 039 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 292 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица виж доставчиците
Община Велики Преслав

ЕИК ID: 931625
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Велики Преслав
Община Велики Преслав
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 910 272 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 910 272 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в Община Любимец, Област Хасково виж доставчиците
Община Любимец

ЕИК ID: 903686
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 386076
Община Любимец БИЛД КОМЕРС БИЛД КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ВИТОША 1 Б БИЛД КОМЕРС ЕООД КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
БИЛД КОМЕРС BILD KOMERS 126655626(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Черни връх 92 ДЖИ ПИ ГРУП ООД ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИТОВ - ЖИТЕНСКИ ...
Община Любимец БИЛД КОМЕРС БИЛД КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ВИТОША 1 Б БИЛД КОМЕРС ЕООД КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
БИЛД КОМЕРС BILD KOMERS 126655626(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Черни връх 92 ДЖИ ПИ ГРУП ООД ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИТОВ - ЖИТЕНСКИ 2FDA50838260[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИМИР СПАСОВ ЛОЗАНОВ 9CDAD8D5CA32[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ХОЛД АД 131115959(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 92 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ - ЖИТЕНСКИ 2FDA50838260[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ФИЛИПОВ ТОТЕВ A1A07CD2BD56[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 121D5B1DB7C1[..](ДФЗ|ТР)
Владимир Георгиев Владимиров-Житенски 2FDA50838260[..](ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 59 А ДЖИ ПИ ГРУП 131124561(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП 204257528(ДФЗ|ТР)
ДЖИ ПИ ГРУП DZHI PI GRUP 131124561(ДФЗ|ТР)
ЛИ КОНСУЛТ ЛИ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 бул. САМОКОВ 11А ЛИ КОНСУЛТ ООД ИВАЙЛО СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ 651F2C119F29[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР АНТОНИЕВ ВЕЛИЧКОВ 43F96FCA7250[..](ДФЗ|ТР)
ЛИ КОНСУЛТ LI KONSULT 175159028(ДФЗ|ТР)
Джи Ем принт Джи Ем принт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. Раковски 24 А Джи Ем принт ЕООД ГЕОРГИ ВЪЛКОВ МАРАШЕВ A7EEDEAA0766[..](ДФЗ|ТР)
Джи Ем принт Dzhi Em print 201055350(ДФЗ|ТР)
ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1641 Маринковица 2В ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД НЕДКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ 49E0878AD15F[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1641 МЛАДОСТ - 3 309 2 ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мрамор 1261 ул. Васил Левски 60 ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ПИЛЧЕВ 9F1C8CAFCD5F[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ INTEGRIRANI STROITELNI SISTEMI 202924485(ДФЗ|ТР)
МАРИЦА ПРЕС МАРИЦА ПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 22А МАРИЦА ПРЕС ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ 6576B3318EAB[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЦА ПРЕС MARITSA PRES 126744833(ДФЗ|ТР)
ДИНОВО ПРОДЖЕКТС ДИНОВО ПРОДЖЕКТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София . БОРОВО БОРОВО 53-55 Б ДИНОВО ПРОДЖЕКТС ЕООД ОЛГА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА AD3363EB2469[..](ДФЗ|ТР)
ДИНОВО ПРОДЖЕКТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Балкан 2А ПОЛЯ АТАНАСОВА ВЪЛКОВА 721F71725BB3[..](ДФЗ|ТР)
ДИНОВО ПРОДЖЕКТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. Филип Македонски 96 ДИНОВО ПРОДЖЕКТС DINOVO PRODZHEKTS 200779151(ДФЗ|ТР)
ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. Д.БЛАГОЕВ 16 ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД Димитър Марков Димитров D72D1260A29B[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ F5EB881DDB7F[..](ДФЗ|ТР)
СТЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА-МАНЕВА EA599A242697[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИНКА ТОДОРОВА МИТЕВА 5D9BEE3B2DE0[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D00098D8AFBF[..](ДФЗ|ТР)
ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ 907BBE5D74D0[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЯ ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА EAF80D8859AD[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАТЕРОВА A91AD16FB1ED[..](ДФЗ|ТР)
Йовко Генчев Жилков 59C52F5ED357[..](ДФЗ|ТР)
Манол Пейчев Денев 71924310FF65[..](ДФЗ|ТР)
ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ 108693778(ДФЗ|ТР)
ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ 128005374(ДФЗ|ТР)
Христина Николаева Ангелова AAF2785FB80F[..](ДФЗ|ТР)
Манол Танев Кавръков 410803E6AEEF[..](ДФЗ|ТР)
Георги Илиев Иванов D112E40ADEAD[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ТРАЙКОВ ЛУКАНОВ AD5588553113[..](ДФЗ|ТР)
ТРЕЙС ЯМБОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 Доктор Петър Брънеков 2 АННА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА A9CFD59159B9[..](ДФЗ|ТР)
Стефан Недков Стефанов DD5F71E77B6A[..](ДФЗ|ТР)
ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ PSF MOSTINZHENERING 128005374(ДФЗ|ТР)
ЛЕТА КОНСУЛТ ЛЕТА КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53Е ЛЕТА КОНСУЛТ ООД КИРИЛ АСЕНОВ ВИКТОРОВ F89260B850AE[..](ДФЗ|ТР)
Т И Л КОНСУЛТ 175382401(ДФЗ|ТР)
ФАНИ ДИМОВА ЦВЕТАНСКА 73831B0166ED[..](ДФЗ|ТР)
Т И Л КОНСУЛТ ЕООД 175382401(ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ДОБРЕВ F70824985D9D[..](ДФЗ|ТР)
АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130193976(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224(ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ ДОБРЕВ 17986E79630E[..](ДФЗ|ТР)
ФАНИ ДИМОВА ГЕНЕВА 73831B0166ED[..](ДФЗ|ТР)
ЛЕТА КОНСУЛТ LETA KONSULT 175400924(ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 СЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА FB521105C396[..](ДФЗ|ТР)
НЕЙКО ТОТЕВ НЕЙКОВ B7126CC65394[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ВЛАДЕВ МАНЕВ 56F9DAE8B513[..](ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 пл. СЪЕДИНЕНИЕ 3 ТОДОР СТОИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ 15300C33B1CB[..](ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ VODOKANALPROEKT 115753670(ДФЗ|ТР)
СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИСКЪР 56 - офис 7 СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС ЕООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ AEF0DFF58A42[..](ДФЗ|ТР)
СЕНТРАЛ ФАЙНЕНС SENTRAL FAYNENS 175406496(ДФЗ|ТР)
ЩРАБАГ ЩРАБАГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 1 ЩРАБАГ ЕАД ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ 3CEE1357BB86[..](ДФЗ|ТР)
ГЕРАЛД ГАЙГЕР F82ADDA580BF[..](ДФЗ|ТР)
ДИТМАР РИМЛ 7F99CEDFAD6C[..](ДФЗ|ТР)
БАУ ХОЛДИНГ БЕТАЙЛИГУНГС АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ, АВСТРИЯ DBC8B5BEBA45[..](ДФЗ|ТР)
ПЕНКО САШЕВ БАЛАБАНОВ 9AFD4B72EFD7[..](ДФЗ|ТР)
Йохен Йенс Фетер 0A05CB0B443E[..](ДФЗ|ТР)
КАЙ ПЕТЕР ШЕФЕР D51F17233C4A[..](ДФЗ|ТР)
ТАМАШ УНГЕР B78BC6C4457A[..](ДФЗ|ТР)
Алекси Георгиев Алексиев 2C0962CF711E[..](ДФЗ|ТР)
ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ 06A3998F0D5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ. ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ C4CBC4F1A778[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ 03A9835FB51F[..](ДФЗ|ТР)
Инж. Маг. МАНФРЕД РОЗЕНАУЕР DA9B1667F240[..](ДФЗ|ТР)
Фиданка Владимирова Гигова 9DCA323451D1[..](ДФЗ|ТР)
ХЕРБЕРТ ФРАНЦ-КСАВИЕ ШУСТЕР 660837240A7A[..](ДФЗ|ТР)
Йохан Андреас Пьолцл E686982EA244[..](ДФЗ|ТР)
Борис Контич 40D4A5FE72ED[..](ДФЗ|ТР)
Йохан Пьолцл 33B60897276C[..](ДФЗ|ТР)
Йоханес Куглер 21E01CBA1442[..](ДФЗ|ТР)
Душан Коцич 85F252D673AF[..](ДФЗ|ТР)
Йохан Пьолцл- изпълнителен директор C66DAB886BC5[..](ДФЗ|ТР)
Златин Павлов Диков 86B519BAADC4[..](ДФЗ|ТР)
ЩРАБАГ SHTRABAG 130463628(ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ ИНФРАКОНСТРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ИЗТОК ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 29 Г ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ИВО ТОНЕВ ГАДЖОВ 8AFC70F82B0C[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВАНА КИРИЛОВА ГАДЖОВА A5B43BA7F0DB[..](ДФЗ|ТР)
ИНФРАКОНСТРУКТ INFRAKONSTRUKT 200580377(ДФЗ|ТР)
ММ - ПРОДЖЕКТС ММ - ПРОДЖЕКТС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул.Димитър Благоев 48 ММ - ПРОДЖЕКТС ООД МИЛЕНА ЯНЕВА СТЕФАНОВА -ГЕОРГИЕВА 06E616FD675B[..](ДФЗ|ТР)
МИМА ДИМИТРОВА ШОМОВА D1B0B664375E[..](ДФЗ|ТР)
ММ - ПРОДЖЕКТС MM - PRODZHEKTS 202356495(ДФЗ|ТР)
СТРИКТ СТРИКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ПОП ГРУЮ 10 СТРИКТ ООД ВЛАДИМИР ДРАГОМИРОВ ДРАГАНОВ EAEE65417CFD[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ ДРАГОМИРОВА ДРАГАНОВА 48ADDDAAF2AD[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ СТРИКТ - ВЛАДИМИР ДРАГАНОВ 102619221(ДФЗ|ТР)
СТРИКТ ООД 102916053(ДФЗ|ТР)
СТРИКТ STRIKT 102916053(ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 АДМ.СГРАДА НА СТР.МЕХАНИЗАЦИЯ ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАЖЕВ DA0FA4B68CAF[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР БОРИСОВ САВОВ 57C959E0996B[..](ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.АТАНАС МОСКОВ 308 СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ 82606D740833[..](ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. АТАНАС МОСКОВ 308 Емил Петров Савов 374C3898B5CE[..](ДФЗ|ТР)
ДЕВНЯ ТРЕЙД DEVNYA TREYD 103290570(ДФЗ|ТР)
НИКОЛ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ НИКОЛ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. АЛ.КОНСТАНТИНОВ 9 НИКОЛ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЕТ НИКОЛАЙ ЦОНЕВ КОЛЕВ 9B008002F7C6[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ NIKOL - NIKOLAY KOLEV 836162414(ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР 14 14 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА 21C21785EB39[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул. ЛЕРМОНТОВ 25 ДОБРИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА BCD7681274DB[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ 2 17 А ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. БУЛАИР No 14, бл. 14, вх. А, ап. 1 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ EKOINZHENERING 108507750(ДФЗ|ТР)
В. В. КОНСУЛТ В. В. КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 23 бл. 1 вх.Е ет.2 ап.4 В. В. КОНСУЛТ ЕООД ЕЛИЗА НИКОЛАЕВА ВЕНКОВА 4B1AF65FD7B7[..](ДФЗ|ТР)
В. В. КОНСУЛТ V. V. KONSULT 131067418(ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ бл. 96-104 вх.Б ет.6 ап.45 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД ФАРИЗ КАСИМ СЕРБЕСТ 491DB4470F23[..](ДФЗ|ТР)
МУСТАФА МОХАМЕД ЮСЕИН 4B94F4E68C70[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОР АНГЕЛОВ ПЕЙЧЕВ 4F0026C23DCF[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово ИСМЕТ ЕНВЕР РАСИМ 2CF4A9591703[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛИЯ СТАЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА 134D2123B05A[..](ДФЗ|ТР)
НЕФИДЕ МЕХМЕТ ШЕВКЕТ 94894EFA541A[..](ДФЗ|ТР)
ДРАГОМИР ВИКТОРОВ ПЕЙЧЕВ B4F30B3E3626[..](ДФЗ|ТР)
ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. България 146 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. Цар Освободител 1 ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ES PI EM KONSULT 126741712(ДФЗ|ТР)
ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 АНГЕЛ КИРЯКОВ 12А ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД ЕТ ТИНКА АСЕНОВА МОСТАНЕВА 6CF74B2183A9[..](ДФЗ|ТР)
ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА ЗЛАТОГРАД TINKA- 47 TINKA MOSTANEVA ZLATOGRAD 200320123(ДФЗ|ТР)
ЕВРОПЪТ 2005 ЕВРОПЪТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ВАСИЛ ДРУМЕВ 13 ет.5 ап.8 ЕВРОПЪТ 2005 ООД АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПАСКАЛЕВ E49256A3333C[..](ДФЗ|ТР)
МАТА ЯНЕВА ПАПРАТИЛОВА 59D66745397E[..](ДФЗ|ТР)
ХИММАШ АД 836143969(ДФЗ|ТР)
ХИММАШ АД 836143969(ДФЗ|ТР)
- 100 лв., АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПАСКАЛЕВ - 700 лв. E49256A3333C[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОПЪТ 2005 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ВАСИЛ ДРУМЕВ 13 ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ EB2B0ABA5E2F[..](ДФЗ|ТР)
КУЗМАН ТОДОРОВ КУЗМАНОВ 7A7C6E05EE9A[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ Марчела 90 - Златко Марчев 040016239(ДФЗ|ТР)
ЕТ Марчела 90 Златко Марчев 040016239(ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ 8F9525CC51E2[..](ДФЗ|ТР)
БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО 836144284(ДФЗ|ТР)
ЕВРОПЪТ 2005 EVROPAT 2005 126658138(ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПИРОТСКА 5 РИЛА КОНСУЛТ ЕООД СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ПОПОВА 95E1C23C6E86[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ E9F771B5DDE0[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДИНЕВА 95E1C23C6E86[..](ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Асен 8 ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ДУНКОВА A6D16309AAF4[..](ДФЗ|ТР)
РИЛА КОНСУЛТ RILA KONSULT 175292784(ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ 774782AA9F06[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ 57BE70F1E80A[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ B6B93790AF84[..](ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев (сграда Крит) 22 В КАРО ТРЕЙДИНГ KARO TREYDING 131070485(ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 37 . Б ПРОИНВЕСТ ЕООД ГАЛИНА КОЛЕВА ТЯНКОВА 662188352267[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Цар Калоян 4 КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
ПРОИНВЕСТ PROINVEST 126690709(ДФЗ|ТР)
РАДЕВ -06 РАДЕВ -06 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 П.Р.Славейков 3 РАДЕВ -06 ЕООД Сена Атанасова Чилингирова-Радева 9633F497722F[..](ДФЗ|ТР)
РАДЕВ -06 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Г.С.Раковски 8 РАДЕВ -06 RADEV -06 126728558(ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 14 ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ АД ВАЛЕНТИН КРУМОВ ГИГОВ DAE48DC493AC[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД 125538552(ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ГОРЧЕВ ДИМИТРОВ 4A78245E55DB[..](ДФЗ|ТР)
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАЛЧЕВА 3A81EA87AEF2[..](ДФЗ|ТР)
ГЕНАДИ РУМЕНОВ ТАБАКОВ 09F4805384E9[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 14 Либерт Петков Явашев ABBC542311E3[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН ГЕНАДИЕВ ТАБАКОВ A3553F3FFC28[..](ДФЗ|ТР)
Малина Атанасова Велева 8B21B8EA1A10[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Дамян Груев 17-19 ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД Теодор Иванов Гарвалов 72F1287A7623[..](ДФЗ|ТР)
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ FINANS INZHENERING ENERDZHI 131366464(ДФЗ|ТР)
БИЛДКОМ БИЛДКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ЦАР КАЛОЯН 4 БИЛДКОМ ЕООД КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
БИЛДКОМ BILDKOM 126710439(ДФЗ|ТР)
АРТСИТИ 2008 АРТСИТИ 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 184 АРТСИТИ 2008 ООД ИСКРА КОЛЕВА КОЛЕВА ADB2840C135E[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАДИСЛАВ ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ CD91357236A2[..](ДФЗ|ТР)
АРТСИТИ 2008 ARTSITI 2008 200475440(ДФЗ|ТР)
БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ВИТОША №1, вх.Б, ет.9, ап.39-40 БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЕТ КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ 2F445A0CBDAE[..](ДФЗ|ТР)
БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ BILD KOMERS - KRASIMIR ANGELOV 126503942(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 857 283 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 857 283 лв./BGN
Изплатени / Payed: 920 014 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина виж доставчиците
Община Бяла Слатина

ЕИК ID: 193058
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Бяла Слатина
Община Бяла Слатина
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 832 365 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 832 365 лв./BGN
Изплатени / Payed: 914 253 лв./BGN
Проект: Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. "Берковица" виж доставчиците
Община Берковица

ЕИК ID: 320559
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Берковица
Община Берковица
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 828 755 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 828 755 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 350 лв./BGN
Проект: Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в община Своге виж доставчиците
Община Своге

ЕИК ID: 776502
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Своге
Община Своге
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 824 154 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 824 154 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 406 лв./BGN
Проект: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик виж доставчиците
Община Септември

ЕИК ID: 351825
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Септември
Община Септември
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 809 189 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 809 189 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград" виж доставчиците
Община Симеоновград

ЕИК ID: 903729
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Симеоновград
Община Симеоновград
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 791 636 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 791 636 лв./BGN
Изплатени / Payed: 894 998 лв./BGN
Проект: Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм виж доставчиците
Община Вълчедръм

ЕИК ID: 320648
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Вълчедръм
Община Вълчедръм
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 785 232 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 785 232 лв./BGN
Изплатени / Payed: 887 239 лв./BGN
Проект: Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево виж доставчиците
Община Раднево

ЕИК ID: 817956
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Раднево
Община Раднево
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 765 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 765 236 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ виж доставчиците
Община Златарица

ЕИК ID: 133778
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 425840
Община Златарица АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ВЕЛА БЛАГОЕВА 5 АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЕЛЧЕВИ 1 АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ЕТ ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЛАЛЕВ 3FDF9C012AFB[..](ДФЗ|ТР)
АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ARHPRO - LACHEZAR LALEV 104061603(ДФЗ|ТР)
ГРАФИТИ ГРАФИТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен ...
Община Златарица АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ВЕЛА БЛАГОЕВА 5 АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЕЛЧЕВИ 1 АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ЕТ ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЛАЛЕВ 3FDF9C012AFB[..](ДФЗ|ТР)
АРХПРО - ЛЪЧЕЗАР ЛАЛЕВ ARHPRO - LACHEZAR LALEV 104061603(ДФЗ|ТР)
ГРАФИТИ ГРАФИТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДРУЖБА 332 Е ГРАФИТИ ООД РУМЕН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 31733B898F4B[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ МИТЕВ FDB99514C68C[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ КИРИЛОВА МИТЕВА 330B4C70599E[..](ДФЗ|ТР)
ГРАФИТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ПОЛТАВА 8 А ГРАФИТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ПОЛТАВА 8А ГРАФИТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ПОЛТАВА 8А ГРАФИТИ GRAFITI 114608558(ДФЗ|ТР)
ПЪБ ПЪБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 2 ПЪБ ЕООД КИРИЛ АСЕНОВ КИРИЛОВ 721890097117[..](ДФЗ|ТР)
ИВАНКА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА F026BFE65377[..](ДФЗ|ТР)
ПЪБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 Съединение 22 Б СИМЕОН ГРИГОРОВ ГАНЕВ AF0309545E22[..](ДФЗ|ТР)
ПЪБ PAB 202197089(ДФЗ|ТР)
Д - МЕДИЯ Д - МЕДИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Колю Гайтанджията 24 Д - МЕДИЯ ООД СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ EA4B04DF2D05[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЛИКОМАНОВА-МУТАФЧИЕВА 6FC622F22FDD[..](ДФЗ|ТР)
СВИЛЕН СЛАВЕЙКОВ ЗАХАРИЕВ E90BECFA8220[..](ДФЗ|ТР)
СВИЛЕН СЛАВЕЙКОВ ЗАХАРИЕВ, - 1600 лв.; ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЛИКОМАНОВА-МУТАФЧИЕВА, -1800 лв. ДЕВОРА СВИЛЕНОВА ЗАХАРИЕВА D51E84881825[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЛИКОМАНОВА - МУТАФЧИЕВА 6FC622F22FDD[..](ДФЗ|ТР)
Д - МЕДИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Христо Ботев 86 ИВАЙЛО ИВАНОВ СТОЯНОВ FDA510231255[..](ДФЗ|ТР)
Д - МЕДИЯ D - MEDIYA 104639352(ДФЗ|ТР)
АСЕН АСЕНОВ - 1 АСЕН АСЕНОВ - 1 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 27 АСЕН АСЕНОВ - 1 ЕТ АСЕН КИРИЛОВ АСЕНОВ F12DAA35E397[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН АСЕНОВ - 1 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Драгижево 5145 МИЗИЯ 26 АСЕН АСЕНОВ - 1 ASEN ASENOV - 1 104595977(ДФЗ|ТР)
КВАДРА - 04 КВАДРА - 04 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ТУЛЧА 7 КВАДРА - 04 ЕООД ЗДРАВКО СИМЕОНОВ ЗДРАВКОВ 70906E15F7FE[..](ДФЗ|ТР)
КВАДРА - 04 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Ангел Кънчев 24 АНАТОЛИ КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ F1471961518E[..](ДФЗ|ТР)
КВАДРА - 04 KVADRA - 04 114628169(ДФЗ|ТР)
КОМОДУМ КОМОДУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 10 А КОМОДУМ ЕООД РАДОСВЕТА МИТКОВА АБАДЖИЕВА F14B014A87F9[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ E4B8CDB981D2[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ 100 E4B8CDB981D2[..](ДФЗ|ТР)
КОМОДУМ KOMODUM 202579726(ДФЗ|ТР)
ВЕКС 1 ВЕКС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. МАКСИМ РАЙКОВИЧ 4 ВЕКС 1 ЕООД ОГНЯН АНИЕВ ВАНЧОВ 401249A98D60[..](ДФЗ|ТР)
ВЕКС 1 VEKS 1 104661822(ДФЗ|ТР)
ЕМДИСОЛ ЕМДИСОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 Яворов 3 ЕМДИСОЛ ООД Михаил Иванов Ангелов 41C653B1FF60[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Ванков Ангелов 7A0D389189D0[..](ДФЗ|ТР)
ЕМДИСОЛ EMDISOL 202771534(ДФЗ|ТР)
АСАНТИ АСАНТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 415 Г АСАНТИ ЕООД ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ КОСТАДИНОВ 5EC036830882[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТАЛ СГ КАПИТАЛ СГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 415 Г ТОМИСЛАВ НАЙДЕНОВ ФИЛИПОВ F90E8ED31D56[..](ДФЗ|ТР)
МАРИО ЕВГЕНИЕВ КОСТАДИНОВ 294C29803C27[..](ДФЗ|ТР)
ТОМИСЛВ НАЙДЕНОВ ФИЛИПОВ F90E8ED31D56[..](ДФЗ|ТР)
КАПИТАЛ СГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 16 Е АСАНТИ ASANTI 201618642(ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 34 СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 ООД ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ЙОВКОВ 377758F3906B[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФЧО БОЯНОВ СТОЙНЕВ 0C492BE4D7B2[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНИО ВУТОВ ЛАКОВ 32B95882197E[..](ДФЗ|ТР)
СТРОЙИНВЕСТ - ВТ 1 STROYINVEST - VT 1 200228098(ДФЗ|ТР)
ВЛАЙЧЕВИ ВЛАЙЧЕВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 УЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ 10 Б ВЛАЙЧЕВИ ЕООД ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВЛАЙЧЕВ 575942FFA0FC[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАЙЧЕВИ VLAYCHEVI 200372675(ДФЗ|ТР)
ЛИЧЕВ ЛИЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. АРХ. ПЕТКО МОМИЛОВ 14 ЛИЧЕВ ЕООД АТАНАС ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ DF48C6912860[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГОРНА СТУДЕНА 63 къща СТЕФАН ЙОСИФОВ АНГЕЛОВ 217A2D465807[..](ДФЗ|ТР)
БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС 130697606(ДФЗ|ТР)
БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД 130697606(ДФЗ|ТР)
ЛИЧЕВ LICHEV 148077071(ДФЗ|ТР)
П.С.-ЕРО П.С.-ЕРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7015 ул. ДОБРИ ВОЙНИКОВ 5 4 П.С.-ЕРО ЕООД ПЛАМЕН АЛЕКОВ КОЧАНОВ 9C5414B4BC9A[..](ДФЗ|ТР)
Милена Йорданова Дякова F4CEE092E4D6[..](ДФЗ|ТР)
П.С.-ЕРО P.S.-ERO 117650270(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. БЪЛГАРИЯ 27 ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ 116CD4E222CE[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ 39593BE98E90[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ 30F15B39C3F1[..](ДФЗ|ТР)
ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ F2BB40E52E13[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ 91E5B4EBE817[..](ДФЗ|ТР)
БУЛСТРОЙ - 21 АД 130596755(ДФЗ|ТР)
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т АД 835009611(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД 104693344(ДФЗ|ТР)
БУЛСТРОЙ - 21 130596755(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 104693344(ДФЗ|ТР)
Румен Колев Михайлов D6C9A9728013[..](ДФЗ|ТР)
Веско Борисов Ганчев A9F8D3BCC179[..](ДФЗ|ТР)
Велико Димитров Желев 37C1C519DA21[..](ДФЗ|ТР)
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД 104693344(ДФЗ|ТР)
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО PATNI STROEZHI - VELIKO TARNOVO 104693344(ДФЗ|ТР)
ПЕТРА-2004 ПЕТРА-2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.КОНСТАНТИН КИСИМОВ 5 ПЕТРА-2004 ЕООД ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПЕТЪРЧЕВ A833779BCDA2[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТРА-2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Константин Кисимов 5 ПЕТРА-2004 PETRA-2004 104614712(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКО СТРОЙКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4579 ул. ПАНИЦА СЕМЕРДЖИЕВ 1 СТРОЙКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4579 Паница Семерджиев 1 СТРОЙКО ЕООД Стойчо Димитров Млечков 9A1FFAFDAABF[..](ДФЗ|ТР)
Стройко ЕООД 112660606(ДФЗ|ТР)
СТРОЙКО STROYKO 112660606(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ФОЛК АКАДЕМИЯ ЕВРО ФОЛК АКАДЕМИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ХАН КРУМ 10 ЕВРО ФОЛК АКАДЕМИЯ ООД ИЛИЯН ДЕНЕВ НИКОЛОВ B55ED648572D[..](ДФЗ|ТР)
КАЛОЯН ИЛИЯНОВ НИКОЛОВ ACEE1868CCD6[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ИЛИЯНОВ НИКОЛОВ A557DA2D9C06[..](ДФЗ|ТР)
Делян Илиянов Николов 40A04B5DB9BD[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ФОЛК АКАДЕМИЯ EVRO FOLK AKADEMIYA 201197570(ДФЗ|ТР)
АПИС 09 АПИС 09 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 НИШ 72 АПИС 09 ООД СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ЦВЕТАНОВ 7EA57D02BE3A[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ДАЧЕВ ИВАНОВ 9E6CFF1F5B8A[..](ДФЗ|ТР)
АПИС 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ИЛ.МАКАРИОПОЛС 7 АПИС 09 APIS 09 200788951(ДФЗ|ТР)
РЕФЛЕКТ СТУДИО РЕФЛЕКТ СТУДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. БЪЛГАРИЯ 41 В РЕФЛЕКТ СТУДИО ЕООД РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ СИДОРКИН 629AEF3AD3E6[..](ДФЗ|ТР)
РЕФЛЕКТ СТУДИО REFLEKT STUDIO 104680783(ДФЗ|ТР)
ЕвроИнвестКонсулт ЕвроИнвестКонсулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 2 Д ЕвроИнвестКонсулт ООД АНЕЛИЯ ПЕНЕВА ХРИСТОВА 15901B2C52EF[..](ДФЗ|ТР)
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА 858DDBECC882[..](ДФЗ|ТР)
ЕвроИнвестКонсулт EvroInvestKonsult 200552100(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 748 457 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 748 457 лв./BGN
Изплатени / Payed: 874 228 лв./BGN
Проект: "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" (гр. Мизия: ул. «Любен Каравелов», ул. «Петко Банков», ул. «Георги Димитров» и ул. «Кузман Янкулов», с. Софрониево: ул. «Дафинка Чергарска», в с. Крушовица: ул. «Лазар Драйчев», ул. «Васил Воденичарски» и ул. «Люлин», в с. Липница: ул. «Александър Стамболийски» и в с. Войводово: ул. «Георги Димитров») виж доставчиците
Община Мизия

ЕИК ID: 193088
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Мизия
Община Мизия
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 624 651 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 624 651 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 225 лв./BGN
Проект: Рехабилитация на улица в гр. Омуртаг виж доставчиците
Община Омуртаг, закон за МСМА

ЕИК ID: 875817
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Омуртаг, закон за МСМА
Община Омуртаг, закон за МСМА
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 546 574 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 546 574 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда" виж доставчиците
Община Средец

ЕИК ID: 56878
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 385454
Община Средец ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Витоша 188 ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД Никола Симеонов Николов 907CCAA22737[..](ДФЗ|ТР)
Христо Симеонов Николов 9CC3CC6BCE5C[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ TEHNO STROY BALGARIYA 175410402(ДФЗ|ТР)
ЙОТА ЙОТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Иван ...
Община Средец ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Витоша 188 ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД Никола Симеонов Николов 907CCAA22737[..](ДФЗ|ТР)
Христо Симеонов Николов 9CC3CC6BCE5C[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ TEHNO STROY BALGARIYA 175410402(ДФЗ|ТР)
ЙОТА ЙОТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Иван Богоров 20 Г ЙОТА ЕООД НИКОЛИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА E2D889AD97B0[..](ДФЗ|ТР)
ЙОТА YOTA 102887723(ДФЗ|ТР)
ДАНИ - 98 ДАНИ - 98 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ШЕЙНОВО 3 ДАНИ - 98 ООД ИВАН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ 880DB7DF9457[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА A98489C785A7[..](ДФЗ|ТР)
СТОЙЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ 0D52D669EC34[..](ДФЗ|ТР)
СТОЙЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ - 2500лв. 0D52D669EC34[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИ - 98 DANI - 98 102661503(ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ВЪЛЧЕВ СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 9 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ СТЕФАН АСЕНОВ ВЪЛЧЕВ FFFBE95A6F88[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ВЪЛЧЕВ 102662410(ДФЗ|ТР)
ЕВРОАНС 202859799(ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ВЪЛЧЕВ STEFAN VALCHEV 102662410(ДФЗ|ТР)
СТОП ФАЙЪР СТОП ФАЙЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Алабин 33А, ет. офис 338 СТОП ФАЙЪР ООД Теодор Димитров Даскалов 4BD7271F9E63[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Тенев Митев 215CD917E673[..](ДФЗ|ТР)
Северино Христов Кожухаров 696436268B1A[..](ДФЗ|ТР)
Димитър Ангелов Белчев 593CD8379821[..](ДФЗ|ТР)
Марин Николов Алексиев A8722437F808[..](ДФЗ|ТР)
СТОП ФАЙЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Алабин 33А СТОП ФАЙЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ангел Кънчев 2 СТОП ФАЙЪР STOP FAYAR 175225816(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ПАРТНЪРС КОНСУЛТ ЕВРО ПАРТНЪРС КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. СКОБЕЛЕВ 67 ЕВРО ПАРТНЪРС КОНСУЛТ ООД КАМЕРХАН АЛИЕВА ФЕЙЗОВА B92ABAE1EB39[..](ДФЗ|ТР)
АХМЕД ИЛЯЗ МУСТАФА 3FB8F8ED2806[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ПАРТНЪРС КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул.ГУРКО 62 А ЕВРО ПАРТНЪРС КОНСУЛТ EVRO PARTNARS KONSULT 200621411(ДФЗ|ТР)
ТАРА СВ ТАРА СВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 9 4 ТАРА СВ ООД ВЕЛИКО КОЛЕВ ПИРЕВ 5BA858F11062[..](ДФЗ|ТР)
РАДКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА-ПИРЕВА 8FDD0C787255[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЖЕКОВ ЖЕКОВ 59A758B9DE89[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ВЕЛИКОВ ПИРЕВ 7E2812498EA2[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ПИРЕВ 8DA7E8348223[..](ДФЗ|ТР)
РАДКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА - ПИРЕВА 8FDD0C787255[..](ДФЗ|ТР)
ТАРА СВ TARA SV 102870307(ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - БУРГАС ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 38-39 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - БУРГАС ЕООД ВАЛЕНТИНА ГАВРАИЛОВА ДРАГОЕВА-БРАТАНОВА 147836581A5D[..](ДФЗ|ТР)
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - БУРГАС VODOKANALPROEKT - BURGAS 102891447(ДФЗ|ТР)
ДС КОНСУЛТИНГ ДС КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 11 ДС КОНСУЛТИНГ ООД СВЕТЛАНА ДОЙНОВА РУСЕВА BE26815210EF[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 2AB28E348007[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС КОСТАДИНОВ САВАКЛИЕВ 98053D866644[..](ДФЗ|ТР)
ЕВМИЛИЯ ХРИСТОВА САВАКЛИЕВА 68BF9FC66996[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ПРОЙКОВ СТАНЧЕВ 7D306E32C79D[..](ДФЗ|ТР)
ДС КОНСУЛТИНГ DS KONSULTING 200809356(ДФЗ|ТР)
ПЪТ 2004 ПЪТ 2004 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ФЕРДИНАНДОВА 5 ПЪТ 2004 ООД ЕМИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ D2364A8158C5[..](ДФЗ|ТР)
СИМЕОНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА 49BDE16CCCCA[..](ДФЗ|ТР)
УНИЛИЗ 130241008(ДФЗ|ТР)
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ 175096193(ДФЗ|ТР)
ПЪТ 2004 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Одрин, Зона за бизнес Аполо ПЪТ 2004 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Транспортна 7 ТРАКИЯ - РМ 115010446(ДФЗ|ТР)
БУРГОС ТРЕЙДИНГ2 ЕООД 147045380(ДФЗ|ТР)
ПЪТ 2004 PAT 2004 102878485(ДФЗ|ТР)
СРЕГИ СРЕГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. СТ. СТАМБОЛОВ 96 СРЕГИ ООД ГЕОРГИ ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ 7F9AA2BFEE82[..](ДФЗ|ТР)
ЖЕЛЬО КОСТОВ ИВАНОВ D50D226E994D[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР ЛИЛЯНОВ ДОНЧЕВ 98841EACEB92[..](ДФЗ|ТР)
СРЕГИ SREGI 102701517(ДФЗ|ТР)
ДЕДАЛ ДЕДАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 МЛАДОСТ 50, партер ДЕДАЛ ЕООД НАДРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА DD1E0477EF9A[..](ДФЗ|ТР)
ДЕДАЛ DEDAL 102612748(ДФЗ|ТР)
КОМФОРТ БГ 2 КОМФОРТ БГ 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР ул.ПЕРУЩИЦА 42, партер КОМФОРТ БГ 2 ЕООД ВИЧО ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ 03ADB31EBE1C[..](ДФЗ|ТР)
КОМФОРТ БГ 102869618(ДФЗ|ТР)
КОМФОРТ БГ ЕООД 102869618(ДФЗ|ТР)
КОМФОРТ БГ 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР ул.ПЕРУЩИЦА 43, партер КОМФОРТ БГ 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Проход 8336 КОМФОРТ БГ 2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур Перущица 43 КОМФОРТ БГ 2 KOMFORT BG 2 201421082(ДФЗ|ТР)
ДИМИТРОВ И САВАКЛИЕВ ДИМИТРОВ И САВАКЛИЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Климент Охридски 11 ДИМИТРОВ И САВАКЛИЕВ ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 2AB28E348007[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИРА ТОДОРОВА САВАКЛИЕВА B0B2E645698B[..](ДФЗ|ТР)
БОРИС КОСТАДИНОВ САВАКЛИЕВ 98053D866644[..](ДФЗ|ТР)
ЕВМИЛИЯ ХРИСТОВА САВАКЛИЕВА 68BF9FC66996[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТРОВ И САВАКЛИЕВ DIMITROV I SAVAKLIEV 102890943(ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 бул. ЯН ХУНИЯДИ 6 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 8CB0EA0E7897[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. БЪЛГАРИЯ 48 В ИВАНИЧКА РУСЕВА РАХНЕВА FE2B0409D1CF[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 9700 УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 4 МИТКО ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ 69772CE7D424[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково м-ст ВАРНЕНСКИ ПЪТ, имот 039002 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. БОРЯНА 48 Ж ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КВ. БОРОВО 213 Б ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 УЛ. ШЕЙНОВО 3 ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. ВАРДАР 25 Б ТРАФИККОНСУЛТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ТРЕТИ МАРТ 56 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 м-ст ВАРНЕНСКИ ПЪТ, имот 039002 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД ИВАН ИЛИЕВ ВАНГАРОВ 977A7DC3F49F[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 9700 УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 4 ТРАФИККОНСУЛТ БГ TRAFIKKONSULT BG 103882376(ДФЗ|ТР)
ДЕСИ - КОНСУЛТ ДЕСИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул.Сан Стефано 61 ДЕСИ - КОНСУЛТ ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА КОДЖАБАШЕВА 192894A9DAEB[..](ДФЗ|ТР)
ДЕСИ - КОНСУЛТ DESI - KONSULT 102865598(ДФЗ|ТР)
СИВАЛ 2000 СИВАЛ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Младост 1 101 Г СИВАЛ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Витоша 188 СИВАЛ 2000 ЕООД Никола Симеонов Николов 907CCAA22737[..](ДФЗ|ТР)
СИВАЛ 2000 SIVAL 2000 130358787(ДФЗ|ТР)
СИМ ПРОЕКТ - КОНСУЛТ СИМ ПРОЕКТ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. В. Левски 64 СИМ ПРОЕКТ - КОНСУЛТ ЕООД Силвия Петрова Дряновска 807C4BD94E53[..](ДФЗ|ТР)
СИМ ПРОЕКТ - КОНСУЛТ SIM PROEKT - KONSULT 201378040(ДФЗ|ТР)
СЛИВЕНСКИ ИМОТИ-2000 СЛИВЕНСКИ ИМОТИ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 16 СЛИВЕНСКИ ИМОТИ-2000 ЕООД ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ХАДЖИИЛИЕВА-ДИМИТРОВА 675B5050171F[..](ДФЗ|ТР)
СЛИВЕНСКИ ИМОТИ-2000 SLIVENSKI IMOTI-2000 119112313(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 406 944 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 406 944 лв./BGN
Изплатени / Payed: 703 472 лв./BGN
Проект: Подобряване инфраструктурата на СУ "Алеко Константинов" - гр. Луковит виж доставчиците
Община Луковит

ЕИК ID: 291602
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Луковит
Община Луковит
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 303 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 303 821 лв./BGN
Изплатени / Payed: 551 036 лв./BGN
Проект: „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след извършени ремонти на канализационната система“ виж доставчиците
Община Кнежа

ЕИК ID: 193243
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Кнежа
Община Кнежа
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 283 829 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 283 829 лв./BGN
Изплатени / Payed: 641 915 лв./BGN
Проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия" виж доставчиците
Община Провадия

ЕИК ID: 93638
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Провадия
Община Провадия
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 229 991 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 229 991 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА гр. УГЪРЧИН виж доставчиците
Община Угърчин

ЕИК ID: 291716
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 386055
Община Угърчин ИНТЕРКОНСУЛТ ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 вх.Б ет.5 ап.22 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА-КАМЕНОВА E006BF9BB75E[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик * ГЕНЕРАЛ ГУРКО 6 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ШАРАНКОВА EF4FC5D6AE55[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД ...
Община Угърчин ИНТЕРКОНСУЛТ ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 14 вх.Б ет.5 ап.22 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА-КАМЕНОВА E006BF9BB75E[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик * ГЕНЕРАЛ ГУРКО 6 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ШАРАНКОВА EF4FC5D6AE55[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 бул. Васил Левски 58 ВАЛЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА 90EC6913B8F3[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 КЕСТЕНОВА ГОРА 2 РОЗАЛИЯ ВИКТОРОВА АСПАРУХОВА 917499564D17[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ ТВЪРДИШКИ ПРОХОД 23 РАДОСТИН ПЕТРОВ КАМЕНОВ 8D36CA6E2073[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Твърдишки проход 23 - - ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 Трети март 78 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Одрин 56 ИНТЕРКОНСУЛТ INTERKONSULT 111560033(ДФЗ|ТР)
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ГЕН . ПАРЕНСОВ 37 Б РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ООД ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА БАМБОВА ECD48C53CC9B[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ ООД 175453916(ДФЗ|ТР)
ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД 200289553(ДФЗ|ТР)
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С.РАКОВСКИ 88 ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОМОВА 3B975C86BED3[..](ДФЗ|ТР)
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ RAZVITIE NA SELSKITE RAYONI 201604557(ДФЗ|ТР)
ПЪТПРОЕКТ 2000 ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ХЕМУС 57 В ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД ЛЮБЕН МАНАСИЕВ СИМЕОНОВ 1221D6C42B7F[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН МИНЧЕВ ПРАШАНОВ 7F5520D1BA91[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА УЗУНОВА 8FB779A23C82[..](ДФЗ|ТР)
ДИЛЕНА ЙОРДАНОВА АНЕВА 9221365AA5BC[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ РУСЕВА ШОПОВА 107D7746BE20[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ A3BA58A2954E[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. КАМЕН АНДРЕЕВ 24 ГЕРГАНА РУСЕВА ШОПОВА 5B28518E78E5[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТПРОЕКТ 2000 PATPROEKT 2000 130227663(ДФЗ|ТР)
ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ХАДЖИ ДИМИТЪР 5 ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЦВЕТАН ХРИСТОВ ВЛАХОВ B074FE2BCDEF[..](ДФЗ|ТР)
ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ VLAHOV INZHENERING 114602231(ДФЗ|ТР)
ЕВРОСТРОЙ РН ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 14 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД НИКИФОР ПЛАМЕНОВ БАНЕВСКИ 64F241084EA1[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН НЕНЧЕВ БАНЕВСКИ EEBD111E6847[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА 0F334273203F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Дружба бул. България 17 ЕВРОСТРОЙ РН EVROSTROY RN 114674768(ДФЗ|ТР)
СВЕТЛИННИ РЕКЛАМИ-НЕОН СВЕТЛИННИ РЕКЛАМИ-НЕОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 11 Б СВЕТЛИННИ РЕКЛАМИ-НЕОН ЕООД КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ E4C632CA437D[..](ДФЗ|ТР)
ПОЛЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА C17FAC4AE555[..](ДФЗ|ТР)
ЕТ ГЕОРГИЕВ - 65 - КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ 114048554(ДФЗ|ТР)
СВЕТЛИННИ РЕКЛАМИ-НЕОН SVETLINNI REKLAMI-NEON 202054900(ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 647 А ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ ТАРАТАРЕВ A9972454F663[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТУРЛАКОВА CD73A60DB17F[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗАРТЕВА 84679DA7ADA6[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА 84679DA7ADA6[..](ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово 59 59 РУМЕН ВЕЛЕВ ХРИСТОВ 16FF1782E69B[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА - СТАТЕВА 84679DA7ADA6[..](ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 51В С ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ЗОРТЕВ 9FB651EDB0BF[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ 323F41A6E5AB[..](ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС LIAN KONSULT SARVISIS 200411352(ДФЗ|ТР)
ВАНКОВ - ДУНЕВ ВАНКОВ - ДУНЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ЖИНЗИФОВ 6 ВАНКОВ - ДУНЕВ ООД ОГНЯН ЦВЕТАНОВ ВАНКОВ 4CC547ADE7FC[..](ДФЗ|ТР)
ОРЛИН ВАСИЛЕВ ДУНЕВ CAE3F652CBAD[..](ДФЗ|ТР)
ВАСИЛ ОРЛИНОВ ДУНЕВ 04FA19F31C76[..](ДФЗ|ТР)
ВАНКОВ - ДУНЕВ VANKOV - DUNEV 114008667(ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 77 АЛФА АДВАЙС ЕООД Бойка Любенова Иванова 9FBC1A107DA4[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 С Бойко Йорданов Иванов 554C4D0EB8FE[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС ALFA ADVAYS 202561265(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТСТРОЙ ИНВЕСТСТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. ТЪРГОВСКА 22 ИНВЕСТСТРОЙ ЕООД ЦЕНКА ХРИСТОВА МЕРДЖАНОВА DEE6EF7DC80C[..](ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТСТРОЙ-99 ООД 110060057(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТСТРОЙ-99 110060057(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТСТРОЙ 820167267(ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА - ЛОВЕЧ 90746614B0B6[..](ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТСТРОЙ INVESTSTROY 820167267(ДФЗ|ТР)
ИМСТИ ИМСТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЕЛЕНА ЯНКОВА 8 ИМСТИ ЕООД ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ EA27BFE236B5[..](ДФЗ|ТР)
ИМСТИ IMSTI 128560059(ДФЗ|ТР)
ПЪТПРИБОР ПЪТПРИБОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.ДОЙРАН 9 А ПЪТПРИБОР ООД АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 480BE127AF97[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ 5CE6BFB20805[..](ДФЗ|ТР)
СВОБОДА КОНСТАНТИНОВА НИКОЛОВА 7D73ECA66894[..](ДФЗ|ТР)
ПЪТПРИБОР PATPRIBOR 831854370(ДФЗ|ТР)
АРХТЕК АРХТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 Търговска 2 АРХТЕК ЕООД АДЕЛ АБДУЛХАФИД ТАХА-АЛАСБАХИ 3750E99A498F[..](ДФЗ|ТР)
АРХТЕК ARHTEK 110569645(ДФЗ|ТР)
АГМ-ЛОВЕЧ АГМ-ЛОВЕЧ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ТЪРГОВСКА 70 АГМ-ЛОВЕЧ ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 6DB6626D8D00[..](ДФЗ|ТР)
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ 4936EB7D802F[..](ДФЗ|ТР)
СТАНКА НАКОВА ДАЧЕВА 33185E90881A[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МАРИНОВ БИКОВ 76E6A2D924AB[..](ДФЗ|ТР)
АГМ-ЛОВЕЧ AGM-LOVECH 110564932(ДФЗ|ТР)
МИСТ ПРОЕКТ МИСТ ПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ж.к. ЛЮЛИН 7 бл. 709 вх.В ап.46 МИСТ ПРОЕКТ ООД СТОЯН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ C2B8921335A2[..](ДФЗ|ТР)
МАРИЯ КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА 1E63394D42E8[..](ДФЗ|ТР)
МИСТ ПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ФЕЛИКС КАНИЦ 20 МИСТ ПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Крива река бул. Пенчо Славейков 4 МИСТ ПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ 1606 Крива река бул. Пенчо Славейков 4 МИСТ ПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Виктор Григорович 5 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ, чрез законния си представител Мария Красимирова Стоянова и в качеството си на наследник на съдружника Стоян Николаев Стоянов C2B8921335A2[..](ДФЗ|ТР)
МИСТ ПРОЕКТ MIST PROEKT 131246346(ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв.ПАВЛОВО-БЪКСТОН ул.ПРЕКИ ПЪТ 16-18,ВХ.Б,ОФИС 2 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ C28CCD5C9FFB[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38 ЕВРО ДЕКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ХРИСТО БОТЕВ 509-ТА 10А ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТОВ E0980AC2EBDC[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО ДЕКРЕТ EVRO DEKRET 175393312(ДФЗ|ТР)
ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Младост 3 375 А ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД ГАВРИЛ СЛАВЧОВ ГАВРИЛОВ 8D9299806A1A[..](ДФЗ|ТР)
ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ TEHNOSTROY - INVESTKONSULT 200907206(ДФЗ|ТР)
ЕКО ЛАЙФ 2011 ЕКО ЛАЙФ 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Долна Градешница 2843 ЧЕТВЪРТА 19 ЕКО ЛАЙФ 2011 ЕООД МЛАДЕН КУЗМАНОВ ГЕОРГИЕВ F69D4FB24D72[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО ЛАЙФ 2011 EKO LAYF 2011 201798635(ДФЗ|ТР)
БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО ИВАН ЙОНЧЕВ 6 БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ 3DC88B3E08D7[..](ДФЗ|ТР)
БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ BILDING INVEST KONSULT 200241195(ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ 774782AA9F06[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ 57BE70F1E80A[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ B6B93790AF84[..](ДФЗ|ТР)
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 217 В КАРО ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев (сграда Крит) 22 В КАРО ТРЕЙДИНГ KARO TREYDING 131070485(ДФЗ|ТР)
НИКА - НИНА ХРИСТОВА НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул.ТЪРГОВСКА 123 Б НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ НИНА ВЪЧКОВА ХРИСТОВА 184CD34DAE12[..](ДФЗ|ТР)
НИКА - НИНА ХРИСТОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 30 НИКА - НИНА ХРИСТОВА NIKA - NINA HRISTOVA 041069982(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 991 140 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 991 140 лв./BGN
Изплатени / Payed: 495 570 лв./BGN
Проект: Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, училище "Христо Ботев" с.Опан виж доставчиците
Община Опан

ЕИК ID: 817917
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Опан
Община Опан
Одобрени разходи / Approved expenses: 908 316 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 908 316 лв./BGN
Изплатени / Payed: 454 158 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Струмяни” виж доставчиците
Община Струмяни

ЕИК ID: 24713
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Струмяни
Община Струмяни
Одобрени разходи / Approved expenses: 890 039 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 890 039 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември виж доставчиците
Община Септември

ЕИК ID: 351825
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Септември
Община Септември
Одобрени разходи / Approved expenses: 853 862 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 853 862 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт на част от южното крило на манастир "Св.Троица", гр.Етрополе виж доставчиците
ЕТРОПОЛСКИ МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА"

ЕИК ID: 175470157
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID: 497584
ЕТРОПОЛСКИ МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА" ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ул. ЛЮЛИН 18 ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ООД ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D88344E06F8A[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ ДОНЧЕВ 07D98BDE0FC3[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРФЕКТА ПРИНТ ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ PERFEKTA PRINT ATS 175088563(ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС ...
ЕТРОПОЛСКИ МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА" ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ул. ЛЮЛИН 18 ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ ООД ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ D88344E06F8A[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ ДОНЧЕВ 07D98BDE0FC3[..](ДФЗ|ТР)
ПЕРФЕКТА ПРИНТ ПЕРФЕКТА ПРИНТ АЦ PERFEKTA PRINT ATS 175088563(ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.ПОЗИТАНО 11а ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС A691AE99E5F8[..](ДФЗ|ТР)
ПАРИС СТЕРГИОС КОКОРОЦИКОС 1C980BBD13D1[..](ДФЗ|ТР)
МИХАИЛ ЕВАНГЕЛОС КЕФАЛОГЯНИС 4BC3E21F248F[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Солунска 27 АНТОНИОС КАПАРАКОС 0A758B235544[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 29 А ГЕОРГИОС КОКАС 59B0FC4C6BE3[..](ДФЗ|ТР)
ФОТИНИ АПОСТОЛОПУЛУ 665D41C3A272[..](ДФЗ|ТР)
ЕВСТАТИОС ТАВРИДИС A80DE40C8ACD[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИЙ РАДОЕВ ИВАНОВ 57314F0B5255[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Витоша 39 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. EVROKONSULTANTS BALGARIYA S.A. 175114503(ДФЗ|ТР)
ВАС МИТ ВАС МИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 917 Д ВАС МИТ ЕООД ВАСИЛ МАРИНОВ НИКОЛОВ D5202B0ABA65[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН НИКОЛОВ ЧИПЕВ 6CAB9B573E3E[..](ДФЗ|ТР)
ВАС МИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София КРАСНО СЕЛО ул.КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 48 ВАС МИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КРАСНО СЕЛО,ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ ул.ПЧЕЛА 3А ВАС МИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София * * ул. Илиенско шосе 2 * * ДОБРИН ЦЕНКОВ МАТЕЕВ F70107F6ABCF[..](ДФЗ|ТР)
ВАС МИТ VAS MIT 175046920(ДФЗ|ТР)
Инвест 99 Инвест 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град 34А Инвест 99 ООД Васил Панайотов Атанасов DE75E3D3A23E[..](ДФЗ|ТР)
Станислав Нойков Вълчев C68B61BFE24F[..](ДФЗ|ТР)
Инвест 99 Invest 99 202479843(ДФЗ|ТР)
СОФИНВЕСТ СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 3 СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Париж 3 СОФИНВЕСТ ЕООД НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ E982224466BB[..](ДФЗ|ТР)
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327(ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА ABDDE456861F[..](ДФЗ|ТР)
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ 5307ADA890BD[..](ДФЗ|ТР)
СОФИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 19 15-16 Б ЧАВДАР НАЙДЕНОВ ГИГОВ 417FC2EC4359[..](ДФЗ|ТР)
СОФИНВЕСТ SOFINVEST 121359317(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 753 832 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 769 421 лв./BGN
Изплатени / Payed: 305 681 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на Жаблянски манастир "Св.Йоан Кръстител" виж доставчиците
Манастир "Св. Йоан Предтеча"

ЕИК ID: 113513712
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Манастир "Св. Йоан Предтеча"
Манастир "Св. Йоан Предтеча"
Одобрени разходи / Approved expenses: 753 619 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 753 619 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Основен ремонт, модернизация и благоустрояване на православен храм ” Св. Св. Кирил и Методий ”, изграждане на масивна ограда с беседка и сервизно помещение в УПИ III-246, кв. 24 по плана на с. Искра, община Карнобат, област Бургас виж доставчиците
Църква "Св.Св. Кирил и Методий"

ЕИК ID: 176985217
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св.Св. Кирил и Методий"
Църква "Св.Св. Кирил и Методий"
Одобрени разходи / Approved expenses: 751 646 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 751 646 лв./BGN
Изплатени / Payed: 751 620 лв./BGN
Проект: СКИТ СВЕТИ НИКОЛА – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИДЕНТ.80981.3.60 – МЕСТН. СВЕТИ НИКОЛА, С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ОБЩ.ТРОЯН, ОБЛ.ЛОВЕЧ – КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ виж доставчиците
Троянска света обител "Успение Богородично"

ЕИК ID: 294872
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Троянска света обител "Успение Богородично"
Троянска света обител "Успение Богородично"
Одобрени разходи / Approved expenses: 747 092 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 747 092 лв./BGN
Изплатени / Payed: 359 663 лв./BGN
Проект: „ Реконструкция, ремонт, изографисване и подобряване на прилежашото пространство, вкл. вертикална планировка на Девически манастир „Покров на Пресвета Богородица“ с. Ресилово“ виж доставчиците
ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР "ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА"

ЕИК ID: 175947886
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID: 513301
ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР "ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА" СИМА СИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сапарева баня 2650 ул.СВ.ИВАН РИЛСКИ 5 СИМА ООД РОСЕН РАЙЧЕВ МИНЧЕВ 63926E3A8B8B[..](ДФЗ|ТР)
МАЛИНКА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА D521006F57D9[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 2C2C079968B6[..](ДФЗ|ТР)
САШО ...
ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР "ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА" СИМА СИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сапарева баня 2650 ул.СВ.ИВАН РИЛСКИ 5 СИМА ООД РОСЕН РАЙЧЕВ МИНЧЕВ 63926E3A8B8B[..](ДФЗ|ТР)
МАЛИНКА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА D521006F57D9[..](ДФЗ|ТР)
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 2C2C079968B6[..](ДФЗ|ТР)
САШО КИРИЛОВ ИВАНОВ 546A507F0D7D[..](ДФЗ|ТР)
СИМА SIMA 109081296(ДФЗ|ТР)
УНИ - АРХ УНИ - АРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.КРИВОЛАК 48 УНИ - АРХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул.Васил Левски 16 УНИ - АРХ ООД СВЕТЛИН НИКИФОРОВ ДИМИТРОВ 5B47EDE57F89[..](ДФЗ|ТР)
РАДКА ЕВТИМОВА ЕВТИМОВА B371D88E690F[..](ДФЗ|ТР)
УНИ - АРХ UNI - ARH 831454069(ДФЗ|ТР)
Пи Ес Спорт Пи Ес Спорт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 255 В Пи Ес Спорт ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТКАНОВ ИЛИЕВ CA5F4914EA48[..](ДФЗ|ТР)
Павлин Йорданов Банков 988DDF7153D1[..](ДФЗ|ТР)
НЮ АЙЛЪНД НЮ АЙЛЪНД ЕООД Пи Ес Спорт Pi Es Sport 201519690(ДФЗ|ТР)
ВИТАРО ВИТАРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ж.к. ЗОНА Б-18 бл. 13 ет.12 ап.67 ВИТАРО ООД ВЕСЕЛИН ДИМЧЕВ ЯНУШЕВ B7A921044251[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНУШЕВА A1D33B710C99[..](ДФЗ|ТР)
ВИТАРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Егълница ДИМО ВЕСЕЛИНОВ ЯНУШЕВ E1DE19EBFB53[..](ДФЗ|ТР)
ВИТАРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Душанци ПЕЙЧО СТАНЧЕВ 20 ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ 42F674F51275[..](ДФЗ|ТР)
ВИТАРО ЕООД ВИТАРО VITARO 175287387(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 738 691 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 738 691 лв./BGN
Изплатени / Payed: 135 000 лв./BGN
Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЕНОРИЙСКИ ХРАМ „РОЖДНИЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ”, - ГР. БЕЛЕНЕ виж доставчиците
Римо - Католическа Енория "Рождение на блажена Дева Мария" - гр. Белене

ЕИК ID: 177021150
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Римо - Католическа Енория "Рождение на блажена Дева Мария" - гр. Белене
Римо - Католическа Енория "Рождение на блажена Дева Мария" - гр. Белене
Одобрени разходи / Approved expenses: 737 197 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 737 197 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И НА ХРАМА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА ЗА ЦЪРКОВНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ И ЦЪРКОВНИ ТЪРЖЕСТВА ПРИ ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. КОВАЧЕВЕЦ, общ. Попово“ виж доставчиците
църква "Св. Архангел Михаил"

ЕИК ID: 176840677
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
църква "Св. Архангел Михаил"
църква "Св. Архангел Михаил"
Одобрени разходи / Approved expenses: 732 277 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 732 277 лв./BGN
Изплатени / Payed: 732 270 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и основен ремонт на църковния храм при манастир „Свето Възнесение Господне” гр.Долна Баня и подобряване на прилежащите пространства” виж доставчиците
МАНАСТИР "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

ЕИК ID: 176036719
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
МАНАСТИР "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"
МАНАСТИР "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 732 046 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 732 046 лв./BGN
Изплатени / Payed: 367 397 лв./BGN
Проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - ДГ "Приятели" в гр.Куклен виж доставчиците
ОБЩИНА КУКЛЕН

ЕИК ID: 115631816
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID: 508144
ОБЩИНА КУКЛЕН НЮ АКАУНТ НЮ АКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 39 НЮ АКАУНТ ЕООД Калинка Иванова Тенкова 0E37F7757072[..](ДФЗ|ТР)
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 121727057(ДФЗ|ТР)
НЮ АКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 3а Ивайло Спасов Загарьов CCD0AC79F1B3[..](ДФЗ|ТР)
СИС ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД ...
ОБЩИНА КУКЛЕН НЮ АКАУНТ НЮ АКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 39 НЮ АКАУНТ ЕООД Калинка Иванова Тенкова 0E37F7757072[..](ДФЗ|ТР)
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 121727057(ДФЗ|ТР)
НЮ АКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 3а Ивайло Спасов Загарьов CCD0AC79F1B3[..](ДФЗ|ТР)
СИС ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61 СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД 131196352(ДФЗ|ТР)
СИС ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140 Иво Петров Петрушев 66289B2E4645[..](ДФЗ|ТР)
НЮ АКАУНТ NYU AKAUNT 131164867(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046[..](ДФЗ|ТР)
Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046[..](ДФЗ|ТР)
Василики Кора 4F440FE7758C[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Георгиев 1BE741C11913[..](ДФЗ|ТР)
Василики Кора 6C6CC649869F[..](ДФЗ|ТР)
МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2[..](ДФЗ|ТР)
МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449(ДФЗ|ТР)
ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD[..](ДФЗ|ТР)
ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC[..](ДФЗ|ТР)
ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065[..](ДФЗ|ТР)
ДАРТЕК DARTEK 827201940(ДФЗ|ТР)
МЕЛИ - М МЕЛИ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.БАДЕМИТЕ 5 МЕЛИ - М ООД МАРИЯНА МИТКОВА ВИКИЕВА A2C6A171B9A8[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВИКИЕВ B4C6B2AE92BD[..](ДФЗ|ТР)
МЕЛИ - М MELI - M 115892855(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 723 257 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 723 257 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт на Манастир „Свети Георги“ и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
Манастир "Свети Георги" гр. Поморие

ЕИК ID: 102191651
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Манастир "Свети Георги" гр. Поморие
Манастир "Свети Георги" гр. Поморие
Одобрени разходи / Approved expenses: 721 362 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 721 362 лв./BGN
Изплатени / Payed: 360 681 лв./BGN
Проект: Реконструиране на храма и възстановяване на сградата за църковно-просветна дейност и църковни тържества и подобряване на прилежащите пространства при църква "Св. Троица", с. Кардам, общ. Попово, кв.36 УПИ-192 по плана на с. Кардам виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"

ЕИК ID: 176812795
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"
ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 698 577 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 698 577 лв./BGN
Изплатени / Payed: 266 398 лв./BGN
Проект: Възстановяване на Манастирски Комплекс "Успение Богородично", с. Искрец, община Своге - I eтап виж доставчиците
Манастир "Успение Богородично" с. Искрец

ЕИК ID: 176557234
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Манастир "Успение Богородично" с. Искрец
Манастир "Успение Богородично" с. Искрец
Одобрени разходи / Approved expenses: 694 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 694 750 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на Горноврабченски манастир " Свето Възнесение Господне - Св. Спас " виж доставчиците
Горноврабченски манастир " Свето Възнесение Господне - Св.Спас"

ЕИК ID: 176666130
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Горноврабченски манастир " Свето Възнесение Господне - Св.Спас"
Горноврабченски манастир " Свето Възнесение Господне - Св.Спас"
Одобрени разходи / Approved expenses: 691 467 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 691 467 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Основен ремонт, възстановяване и благоустрояване на прилежащото пространство на Тържишки манастир "Свети Пророк Илия", с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца виж доставчиците
Тържишки манастир "Св.Пророк Илия"

ЕИК ID: 177027064
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Тържишки манастир "Св.Пророк Илия"
Тържишки манастир "Св.Пророк Илия"
Одобрени разходи / Approved expenses: 677 022 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 677 022 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт, реставрация и вертикална планировка на православен храм в община Котел виж доставчиците
ЦЪРКВА " СВ. НИКОЛАЙ" с. Жеравна

ЕИК ID: 119632096
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА " СВ. НИКОЛАЙ" с. Жеравна
ЦЪРКВА " СВ. НИКОЛАЙ" с. Жеравна
Одобрени разходи / Approved expenses: 661 521 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 661 521 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, ремонт и възстановяване на църква „Света Петка“ в УПИ I -798, кв. 91, ИН 06286.501.1202, гр.Брезник“ виж доставчиците
ХРАМ "СВ.ПЕТКА"- ГР.БРЕЗНИК

ЕИК ID: 175936886
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ХРАМ "СВ.ПЕТКА"- ГР.БРЕЗНИК
ХРАМ "СВ.ПЕТКА"- ГР.БРЕЗНИК
Одобрени разходи / Approved expenses: 655 711 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 655 711 лв./BGN
Изплатени / Payed: 327 855 лв./BGN
Проект: Ремонт на Манастир Възнесение Господне св.Спас виж доставчиците
МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ СВ.СПАС"

ЕИК ID: 177016865
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ СВ.СПАС"
МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ СВ.СПАС"
Одобрени разходи / Approved expenses: 652 556 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 652 556 лв./BGN
Изплатени / Payed: 326 000 лв./BGN
Проект: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ В МАНАСТИР "СВЕТА МАРИНА", с. КАРАН ВЪРБОВКА виж доставчиците
Манастир "Света Марина" с. Каран Върбовка

ЕИК ID: 175941171
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID: 514044
Манастир "Света Марина" с. Каран Върбовка КОНСУЛТ-ДНМ КОНСУЛТ-ДНМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Д-Р МУСТАКОВ 2 КОНСУЛТ-ДНМ ЕООД ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ FCFE475D5EE8[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ ДМ - ДИМИТЪР МАРИНОВ 117677068(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ-ДНМ 200993290(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ-ДНМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ОЛИМПИ ПАНОВ 19 2 САШКО МИТЬОВ ПЕЙКОВ ...
Манастир "Света Марина" с. Каран Върбовка КОНСУЛТ-ДНМ КОНСУЛТ-ДНМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Д-Р МУСТАКОВ 2 КОНСУЛТ-ДНМ ЕООД ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ FCFE475D5EE8[..](ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ ДМ - ДИМИТЪР МАРИНОВ 117677068(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ-ДНМ 200993290(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ-ДНМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ОЛИМПИ ПАНОВ 19 2 САШКО МИТЬОВ ПЕЙКОВ 9EC88A177EE6[..](ДФЗ|ТР)
ВИЛА АНГЕЛ ЕООД 203094811(ДФЗ|ТР)
КОНСУЛТ-ДНМ KONSULT-DNM 200993290(ДФЗ|ТР)
ГЛОБУС ГЛОБУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 АЛЕКСАНДРОВСКА 50 ГЛОБУС ООД СВЕТЛА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА 0F3257FD3417[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ E494A2474345[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 45FF1E2A6891[..](ДФЗ|ТР)
ГЛОБУС GLOBUS 117102039(ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОМ ИНТЕРКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 5А ИНТЕРКОМ ООД ЙОРДАНКА ИВАНОВА БОЗАДЖИЕВА B320366DB2DA[..](ДФЗ|ТР)
ДАРКО ПЕТЕХ 97B1CF77DD2E[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРКОМ INTERKOM 116513450(ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7016 ул.МАТЕЙ ПОПОВ 10 РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе ул. Матей Попов 10 РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА ЕТ Валентин Дамянов Тодоров E1289419C1E5[..](ДФЗ|ТР)
РЕКЛАМНА КЪЩА-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ - РЕКЛАМА REKLAMNA KASHTA-VALENTIN TODOROV - REKLAMA 040021835(ДФЗ|ТР)
МИЛЕНИУМ-СТРОЙ МИЛЕНИУМ-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.НИКОЛА ПЕТКОВ 6 4 МИЛЕНИУМ-СТРОЙ ООД АКСИНИЯ АНТОНОВА БЕШЕВА A2F3EECC92B3[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БЕШЕВ 5A292FEEE795[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНИУМ-СТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ЛИПНИК 106 МИЛЕНИУМ-СТРОЙ MILENIUM-STROY 117655196(ДФЗ|ТР)
НОРД ПЛАН НОРД ПЛАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Раковска 9 НОРД ПЛАН ООД ПЕПКА ПЕТРОВА РУСИНОВА 3A56DCFF3627[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТИ ПЪРВАНОВ РУСИНОВ D9BA4A3BDD4A[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 4314911DA674[..](ДФЗ|ТР)
НОРД ПЛАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 пл. ДОКТОР МУСТАКОВ 2 НОРД ПЛАН NORD PLAN 117001360(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 651 002 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 651 002 лв./BGN
Изплатени / Payed: 181 392 лв./BGN
Проект: проект „Ремонт и реконструкция на Радибошки манастир "Св. Троица" виж доставчиците
Манастир "Св. Троица" с. Радибош

ЕИК ID: 177009504
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Манастир "Св. Троица" с. Радибош
Манастир "Св. Троица" с. Радибош
Одобрени разходи / Approved expenses: 641 217 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 641 217 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Основен ремонт и укрепване на Църква "Св. Димитър", с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца виж доставчиците
Църква " Свети Димитър "

ЕИК ID: 177023361
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква " Свети Димитър "
Църква " Свети Димитър "
Одобрени разходи / Approved expenses: 638 878 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 638 878 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, ремонт и реставрация на "Клисурски манастир - Св. Св. Кирил и Методий“ и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства“ виж доставчиците
Клисурски Манастир "Св. Св. Кирил и Методий"

ЕИК ID: 111583822
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Клисурски Манастир "Св. Св. Кирил и Методий"
Клисурски Манастир "Св. Св. Кирил и Методий"
Одобрени разходи / Approved expenses: 631 446 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 631 446 лв./BGN
Изплатени / Payed: 315 723 лв./BGN
Проект: „Ремонт и реконструкция на Пенкьовски манастир "Св. Петка" виж доставчиците
Пенкьовски манастир ''Св.Петка''

ЕИК ID: 177022398
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Пенкьовски манастир ''Св.Петка''
Пенкьовски манастир ''Св.Петка''
Одобрени разходи / Approved expenses: 622 970 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 622 970 лв./BGN
Изплатени / Payed: 311 485 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, основен ремонт, възстановяване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащите части на терен - Леворечки манастир "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева река, общ. Трън" виж доставчиците
МАНАСТИР "СВ.40 МЪЧЕНИЦИ"

ЕИК ID: 176967920
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
МАНАСТИР "СВ.40 МЪЧЕНИЦИ"
МАНАСТИР "СВ.40 МЪЧЕНИЦИ"
Одобрени разходи / Approved expenses: 611 302 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 611 302 лв./BGN
Изплатени / Payed: 322 241 лв./BGN
Проект: „РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛОЖЕНСКИ МАНАСТИР „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ", ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМОВ КОМПЛЕКС ОТ СГРАДИ НА ОСНОВНО И ПОСТРОЙКИ НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИМОТ 000717 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛОЖЕНЕ С ЕКАТТЕ 15165, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” виж доставчиците
Гложенски манастир " Свети Георги Победоносец

ЕИК ID: 110566439
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Гложенски манастир " Свети Георги Победоносец
Гложенски манастир " Свети Георги Победоносец
Одобрени разходи / Approved expenses: 602 472 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 602 472 лв./BGN
Изплатени / Payed: 274 000 лв./BGN
Проект: Възстановяване, ремонт и реконструкция на църковен храм "Св.Успение Богородично" и прилежащи обекти в Лопушански манастир виж доставчиците
Лопушански манастир-"Св.Йоан Предтеча"

ЕИК ID: 111590845
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Лопушански манастир-"Св.Йоан Предтеча"
Лопушански манастир-"Св.Йоан Предтеча"
Одобрени разходи / Approved expenses: 581 673 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 581 673 лв./BGN
Изплатени / Payed: 331 454 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства на средновековна църква „Св. Никола“, гр. Сапарева баня“ виж доставчиците
Храм "Свети четиридесет мъченици", гр.Сапарева Баня

ЕИК ID: 176514806
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Храм "Свети четиридесет мъченици", гр.Сапарева Баня
Храм "Свети четиридесет мъченици", гр.Сапарева Баня
Одобрени разходи / Approved expenses: 575 705 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 575 705 лв./BGN
Изплатени / Payed: 287 852 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на църква „Св.Архангел Михаил” село Голям Поровец, п.и.№ 15953.65.324, кв. 65“ виж доставчиците
Църква " Св. Архангел Михаил"

ЕИК ID: 176478025
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква " Св. Архангел Михаил"
Църква " Св. Архангел Михаил"
Одобрени разходи / Approved expenses: 573 593 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 573 593 лв./BGN
Изплатени / Payed: 265 282 лв./BGN
Проект: „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“ виж доставчиците
Община Кубрат

ЕИК ID: 505846
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Община Кубрат
Община Кубрат
Одобрени разходи / Approved expenses: 546 575 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 546 575 лв./BGN
Изплатени / Payed: 270 656 лв./BGN
Проект: Ремонт и реконструкция на Билински манастир "Св. Архангел Михаил " виж доставчиците
Манастир "Св.Архангел Михаил" - с. Билинци

ЕИК ID: 175936936
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Манастир "Св.Архангел Михаил" - с. Билинци
Манастир "Св.Архангел Михаил" - с. Билинци
Одобрени разходи / Approved expenses: 546 258 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 546 258 лв./BGN
Изплатени / Payed: 273 129 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реконструкция и консервация на храм и реконструкция на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветан дейност при храм „Св. Георги", ПИ 579 - Църква, кв. 46, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“ виж доставчиците
Църква "Свети Георги" гр. Бяла

ЕИК ID: 175973436
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свети Георги" гр. Бяла
Църква "Свети Георги" гр. Бяла
Одобрени разходи / Approved expenses: 536 170 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 536 170 лв./BGN
Изплатени / Payed: 268 727 лв./BGN
Проект: Ремонт, реставрация и вертикална планировка на Църква "Св. Пророк Илия", с. Тича, общ. Котел виж доставчиците
Църква "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" с. ТИЧА

ЕИК ID: 176234220
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" с. ТИЧА
Църква "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" с. ТИЧА
Одобрени разходи / Approved expenses: 520 342 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 520 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт, реставрация и вертикална планировка на Църква "Св. Пророк Илия", с. Градец, общ. Котел виж доставчиците
Църква "Св.Пророк Илия" с.Градец

ЕИК ID: 176237921
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св.Пророк Илия" с.Градец
Църква "Св.Пророк Илия" с.Градец
Одобрени разходи / Approved expenses: 517 035 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 517 035 лв./BGN
Изплатени / Payed: 517 035 лв./BGN
Проект: “Реконструкция и ремонт на православен храм “Св. Успение Богородично” и прилежащи сгради и пространство” гр. Батак УПИ I и УПИ II кв. 66” виж доставчиците
Църква "Св. Успение Богородично"

ЕИК ID: 112531117
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св. Успение Богородично"
Църква "Св. Успение Богородично"
Одобрени разходи / Approved expenses: 513 967 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 513 967 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЦЪРКВА "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" С. Куделин виж доставчиците
Църква "Свето Възнесение Господне" с.Куделин

ЕИК ID: 105590171
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свето Възнесение Господне" с.Куделин
Църква "Свето Възнесение Господне" с.Куделин
Одобрени разходи / Approved expenses: 475 809 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 475 809 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Инвестиции за поддържане и възстановяване на Църква "Успение Богородично", гр. Лом виж доставчиците
Църква "Успение Богородично"

ЕИК ID: 176071809
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Успение Богородично"
Църква "Успение Богородично"
Одобрени разходи / Approved expenses: 451 395 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 451 395 лв./BGN
Изплатени / Payed: 431 129 лв./BGN
Проект: „ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ И ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА И КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КОРНИЗИ И СТРЕХИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО–ТЪРГОВСКА СТРУКТУРА ИЗТОЧНО ОТ САМОКОВСКА ПОРТА НА РИЛСКИ МАНАСТИР (САМОКОВСКИ ДВОР)” виж доставчиците
РИЛСКА СВЕТА ОБИТEЛ - РИЛСКИ МАНАСТИР

ЕИК ID: 264562
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
РИЛСКА СВЕТА ОБИТEЛ - РИЛСКИ МАНАСТИР
РИЛСКА СВЕТА ОБИТEЛ - РИЛСКИ МАНАСТИР
Одобрени разходи / Approved expenses: 443 419 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 443 419 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт на Манастир „Света Троица“ и подобряване на прилежащото пространство виж доставчиците
МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА"

ЕИК ID: 126017545
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА"
МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 442 824 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 442 824 лв./BGN
Изплатени / Payed: 223 045 лв./BGN
Проект: „Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на Църква “Св. Петка”, гр. Своге” виж доставчиците
Църква "Св.Петка" гр.Своге

ЕИК ID: 176991177
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Св.Петка" гр.Своге
Църква "Св.Петка" гр.Своге
Одобрени разходи / Approved expenses: 396 461 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 396 461 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Ремонт на читалище "Н. Й. Вапцаров - 1895", в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност виж доставчиците
Читалище "Никола Йонков Вапцаров-1895"

ЕИК ID: 559153
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Читалище "Никола Йонков Вапцаров-1895"
Читалище "Никола Йонков Вапцаров-1895"
Одобрени разходи / Approved expenses: 389 960 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 389 960 лв./BGN
Изплатени / Payed: 194 980 лв./BGN
Проект: Ремонт на Храм „св.Димитър“ виж доставчиците
ХРАМ "СВ.ДИМИТЪР"

ЕИК ID: 177015642
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ХРАМ "СВ.ДИМИТЪР"
ХРАМ "СВ.ДИМИТЪР"
Одобрени разходи / Approved expenses: 360 411 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 360 411 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Реконструкция, основен ремонт и възстановяване на църква "Света Параскева" и прилежащия терен в ПИ -341, кв.18, с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА"

ЕИК ID: 176953995
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА"
ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 352 077 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 352 077 лв./BGN
Изплатени / Payed: 176 039 лв./BGN
Проект: Възстановяване на Църква "Св. Йоан Предтеча" виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"

ЕИК ID: 175976329
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"
ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"
Одобрени разходи / Approved expenses: 347 237 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 347 237 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Ремонт на сграда и закупуване на оборуджане за нуждите на НЧ "Просвета 1882", град Кула виж доставчиците
Народно читалище "Просвета - 1882"

ЕИК ID: 152378
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Народно читалище "Просвета - 1882"
Народно читалище "Просвета - 1882"
Одобрени разходи / Approved expenses: 335 243 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 335 243 лв./BGN
Изплатени / Payed: 99 657 лв./BGN
Проект: ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЧ "ХРАМ ПАМЕТНИК ХРИСТО БОТВ 1879 ГР.КОЗЛОДУЙ виж доставчиците
Народно Читалище " Храм Паметник Христо Ботев 1879"гр.Козлодуй

ЕИК ID: 183676
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Народно Читалище " Храм Паметник Христо Ботев 1879"гр.Козлодуй
Народно Читалище " Храм Паметник Христо Ботев 1879"гр.Козлодуй
Одобрени разходи / Approved expenses: 332 989 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 332 989 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Извършване на ремонтно – възстановителни работи, реставрация и консервация на художествените ценности в църквата „Свети Архангел Михаил“, гр. Етрополе виж доставчиците
Храм "Свети Архангел Михаил"

ЕИК ID: 176163531
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Храм "Свети Архангел Михаил"
Храм "Свети Архангел Михаил"
Одобрени разходи / Approved expenses: 303 710 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 303 710 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 680 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане на църква „Св.Димитър „находяща се в с.Охрид, община Бойчиновци, област Монтана и благоустрояване на прилежащите части от терена „ виж доставчиците
ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР"

ЕИК ID: 176892624
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР"
ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР"
Одобрени разходи / Approved expenses: 298 546 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 298 546 лв./BGN
Изплатени / Payed: 215 576 лв./BGN
Проект: „Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Народно Читалище "Развитие 1874", гр.Велики Преслав” виж доставчиците
Народно читалище "Развитие 1874"

ЕИК ID: 923176
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Народно читалище "Развитие 1874"
Народно читалище "Развитие 1874"
Одобрени разходи / Approved expenses: 294 902 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 294 902 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Основен ремонт, реконструкция и възстановяване на Църква "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" град Никопол виж доставчиците
Църква "Успение Богородично" Никопол

ЕИК ID: 176302479
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Успение Богородично" Никопол
Църква "Успение Богородично" Никопол
Одобрени разходи / Approved expenses: 258 987 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 258 987 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НЧ „СВЕТЛИНА – 1939” виж доставчиците
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1939Г."

ЕИК ID: 44751
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1939Г."
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1939Г."
Одобрени разходи / Approved expenses: 246 947 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 246 947 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: „Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане на Църква „Свети Николай”, находяща се в с.Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана и благоустрояване на прилежащите части от терена“ виж доставчиците
Църква "Свети Николай"

ЕИК ID: 175876859
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.6
УРН UID:
Църква "Свети Николай"
Църква "Свети Николай"
Одобрени разходи / Approved expenses: 172 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 172 821 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 555 лв./BGN
Проект: РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЧ "НОВ ЖИВОТ 1926" виж доставчиците
Народно читалище "Нов живот-1926г."

ЕИК ID: 108039383
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Народно читалище "Нов живот-1926г."
Народно читалище "Нов живот-1926г."
Одобрени разходи / Approved expenses: 168 927 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 168 927 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: “Създаване на електронни - интерактивни библиотеки, галерии, музей и културно-информационни афиши в населените места на територията на община Белене“ виж доставчиците
Сдружение"Всички деца могат"

ЕИК ID: 176772710
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Сдружение"Всички деца могат"
Сдружение"Всички деца могат"
Одобрени разходи / Approved expenses: 156 427 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 156 427 лв./BGN
Изплатени / Payed: 153 832 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за дигитално кино за НЧ "Развитие-1870", гр.Севлиево виж доставчиците
Народно читалище "Развитие-1870" гр. Севлиево

ЕИК ID: 210486
Период Period: 2020
Мярка Measure: M7.2
УРН UID:
Народно читалище "Развитие-1870" гр. Севлиево
Народно читалище "Развитие-1870" гр. Севлиево
Одобрени разходи / Approved expenses: 94 248 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 94 248 лв./BGN
Изплатени / Payed: 93 306 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 166 007 233 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 1 057 488 372 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More