Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за Белчин намери 3 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
УРН
UID
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M321 426059 ОБЩИНА САМОКОВ
000776491
4 790 950 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 689 297 лв./BGN)
Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на с.Белчин и с. Доспей и изграждане на I-ВИ ЕТАП на селищна пречиствателна станция за отпадни води в с.Белчин
2020 M7.2 ОБЩИНА САМОКОВ
776491
4 054 312 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 027 326 лв./BGN)
"Реконструкция и рехабилитация на общински пътища "SF02577 /III-822/ – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/", "SF02575 /III-6206/ – Самоков – Доспей", "SF02573 с.Белчин" в община Самоков, област Софийска"
2013 M321 426059 ОБЩИНА САМОКОВ
000776491
2 643 706 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 629 572 лв./BGN)
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Белчин и с. Доспей

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 11 488 968 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More