Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за Малко градище намери 3 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M321 Община Любимец
000903686
1 966 651 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 966 651 лв./BGN)
"Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко Градище, община Любимец"
2020 M7.2 Община Любимец
903686
1 876 077 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 938 039 лв./BGN)
Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец
2013 M322 Община Любимец
000903686
961 080 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 900 496 лв./BGN)
Рехабилитация на улична мрежа гр.Любимец и с. Малко Градище

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 4 803 809 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More