Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за Невестино намери 9 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M321 Община Бобов дол
000261363
4 898 238 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 797 424 лв./BGN)
"Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово"
2013 M321 Община Невестино
000261541
2 497 312 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 487 212 лв./BGN)
Подобряване мобилността и условията на живот в община Невестино
2013 M322 Община Невестино
000261541
923 796 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 923 435 лв./BGN)
"Подобряване средата на живот в Община Невестино, чрез ремонт на сградният фонд и рехабилитация на инфраструктурата в общинските социални пространства".
2013 M321 Община Невестино
000261541
703 484 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Пречиствателна станция за отпадни води с. Ваксево"
2013 M311 ЕТ "Павел Давулийски - ПИАР"
ПАВЕЛ ДАВУЛИЙСКИ - ПИАР ЕТ
202088887
378 464 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 378 393 лв./BGN)
"Къща за гости / пристрояване и преустройство на съществуваща жилищна сграда в ПИ 51336.209.10" с. Неделкова Гращица, общ. Невестино
2013 M313 Община Невестино
000261541
222 157 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 222 157 лв./BGN)
СЪЗДАВАНЕ НА ИЗЛОЖБА НА ЕТНОГРАФСКО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО С ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ
2020 M7.6 Храм "Света Анна"
176701001
132 275 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 112 954 лв./BGN)
„Ремонт, реставрация и консервация на храм „Света Анна“, село Смоличано, община Невестино”
2020 M4.1 ЕКОФЕРМИ
ЕКОФЕРМИ ЕООД
203385902
74 762 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Изграждане на овощни насаждения от череши и интензивни ябълки в землището на с. Еремия, общ. Невестино
2020 M19.1 Община Невестино
261541
58 675 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 49 978 лв./BGN)
10

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 10 101 203 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More