Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"А*" намери 27195 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
301132 АГРОЛЕСИНЖЕНЕРИНГ
ЕИК: 202651549
HG-308-ж Радомир
ДГС Радомир
Землище:
Углярци
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 66.0
Надвишение:
309663 АЙРЕДИН1970ЕООД
ЕИК:
LF-141-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 250.0
Надвишение:
334600 АНДИРАЕООД
ЕИК:
-290-и2 Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение: 9.50
334601 АНДИРАЕООД
ЕИК:
-290-ж1 Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
334602 АНДИРАЕООД
ЕИК:
-290-е1 Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
334603 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-п Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 346.0
Надвишение:
334605 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-т Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 105.0
Надвишение:
334607 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-т Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 99.0
Надвишение:
334608 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-б Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 67.0
Надвишение:
334609 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-б Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение:
339199 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-б Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
11.05.2017
Извоз до:
11.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение:
339209 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-б Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
11.05.2017
Извоз до:
11.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 67.0
Надвишение: 3.40
339222 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-п Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
11.05.2017
Извоз до:
11.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 127.0
Надвишение: 31.67
347780 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-т Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 99.0
Надвишение:
347781 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-б Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение:
347783 АКСИОМАЕООД
ЕИК: 115847080
-473-т Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 105.0
Надвишение:
362811 АЛДЕАМЕООД
ЕИК:
SB-450-б Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 401.0
Надвишение: 23.21
392380 ,АНТОВЕООД
ЕИК:
KC-1024-п2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
15.11.2017
Извоз до:
15.11.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 4.00
403623 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-539-р Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 60.0
Надвишение: 2.62
404524 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-539-п Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение:
404529 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-539-о Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 216.0
Надвишение: 21.74
404535 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-539-е Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 53.0
Надвишение: 3.38
404539 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-539-д Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 49.0
Надвишение: 3.75
404545 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-320-а Руен
ДГС Айтос
Землище:
Шиварово
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 521.0
Надвишение:
404560 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-320-б Руен
ДГС Айтос
Землище:
Шиварово
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 844.0
Надвишение:
409751 АЛИСАЛЕООД
ЕИК: 124700859
LF-147-с Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 561.0
Надвишение:
424219 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-496-в Руен
ДГС Айтос
Землище:
Вресово
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 289.0
Надвишение:
424220 АНТОЛА95ЕООД
ЕИК:
CA-496-з Руен
ДГС Айтос
Землище:
Вресово
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 184.0
Надвишение:
491721 АКАЦИЯТРЕЙД
ЕИК:
TE-2039-с Хитрино
ДЛС Паламара
Землище:
Единаковци
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
30.04.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 444.0
Надвишение:
516564 ,,АРБОСЕООД
ЕИК:
-8-г Съединение
Община Съединение
Землище:
Найден Герово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 793.0
Надвишение:
518868 ,,АРБОСЕООД
ЕИК:
-7-ш Съединение
Община Съединение
Землище:
Драгомир
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 83.0
Надвишение:
554100 АНТОВЕООД
ЕИК:
KE-16-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лисец (Лч)
Сеч до:
21.12.2020
Извоз до:
21.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 62.0
Надвишение: 0.60
561027 АНТОВЕООД
ЕИК:
KC-1137-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 280.0
Надвишение: 50.75
573512 АЛАБАК
ЕИК:
LF-237-л Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Цветино
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение:
573513 АЛАБАК
ЕИК:
LF-238-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Цветино
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
573514 АЛАБАК
ЕИК:
LF-239-и Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Цветино
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение:
573515 АЛАБАК
ЕИК:
LF-246-б Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Цветино
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 51.0
Надвишение:
573516 АЛАБАК
ЕИК:
LF-220-н Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Цветино
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение:
573517 АЛАБАК
ЕИК:
LF-219-б Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Враненци
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
573518 АЛАБАК
ЕИК:
LF-219-и Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Враненци
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
573519 АЛАБАК
ЕИК:
LF-218-о Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Биркова
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение:
337229 АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
AE-133-г1 Враца
ДГС Враца
Землище:
Челопек
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение:
337231 АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
AE-133-у Враца
ДГС Враца
Землище:
Челопек
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение:
339733 АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
AE-133-у Враца
ДГС Враца
Землище:
Челопек
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.5
Надвишение: 0.68
339824 АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
AE-133-г1 Враца
ДГС Враца
Землище:
Челопек
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение:
431360 АТАНАС АСЕНОВ АТАНАСОВ
ЕИК: 114609959
HL-424-н Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Ново село (Кн)
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 148.3
Надвишение: 64.01
431362 АТАНАС АСЕНОВ АТАНАСОВ
ЕИК: 114609959
HL-454-с Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Ново село (Кн)
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 30.3
Надвишение: 9.99
441123 АТАНАС АСЕНОВ АТАНАСОВ
ЕИК: 114609959
HL-424-г Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Ново село (Кн)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 120.0
Надвишение:
501995 АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
HF-61-м Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Ветрен (Кн)
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 40.0
Надвишение: 7.85
293487 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ЕИК: 114609959
BQ-223-б Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Разлог
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
305958 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕИК: 831903311
AH-6-л Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Очиндол
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 178.0
Надвишение: 13.50
305959 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕИК: 831903311
AH-6-н Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Очиндол
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 69.0
Надвишение: 10.50
305960 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕИК: 831903311
AH-6-р Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Очиндол
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 125.0
Надвишение:
312578 АСЕН ЙОСИФОВ АНДРЕЕВ
ЕИК:
AH-296-е1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Ослен Криводол
Сеч до:
15.11.2016
Извоз до:
21.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
316283 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
KE-385-ч Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.3
Надвишение:
316287 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
KE-385-ш Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 0.00
316292 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
KE-387-з2 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 0.00
317679 АНГЕЛ КОЛЬОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
AC-36-ж Видин
ДГС Видин
Землище:
Градец (Вд)
Сеч до:
30.10.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение: 4.94
317769 АТАНАС ДАНИСЛАВОВ АТАНАСОВ
ЕИК: 114609959
KE-198-е Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Абланица (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 95.0
Надвишение: 13.50
317773 АТАНАС ДАНИСЛАВОВ АТАНАСОВ
ЕИК: 114609959
KE-197-х Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Абланица (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение: 6.50
318524 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
KE-411-р1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.6
Надвишение:
319572 АНГЕЛ РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
TC-140-х Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Стеврек
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 115.0
Надвишение: 31.80
320192 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ЕИК: 114609959
BQ-223-б Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Разлог
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 133.0
Надвишение:
327987 АНИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЕИК:
AE-165-н Враца
ДГС Враца
Землище:
Власатица
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 3.00
327989 АНИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЕИК:
AE-165-ж1 Враца
ДГС Враца
Землище:
Власатица
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 3.18
329356 АНГЕЛ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
AB-290-х Вършец
ДГС Берковица
Землище:
Горно Озирово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 80.0
Надвишение: 0.95
332904 АСЕН РАЧЕВ АСЕНОВ
ЕИК:
NL-1126-ж Исперих
ДГС Сеслав
Землище:
Белинци
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
334646 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ЕИК: 831903311
AG-20-б Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение: 5.40
358502 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК: 831512615
AE-152-у Криводол
ДГС Враца
Землище:
Краводер
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 1.41
358503 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК: 831512615
AE-160-ж Криводол
ДГС Враца
Землище:
Краводер
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 0.70
359538 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ЕИК: 831903311
AC-338-и1 Видин
ДГС Видин
Землище:
Жеглица
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение: 8.35
359547 АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ
ЕИК:
AC-62-а Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
17.07.2017
Извоз до:
17.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 51.0
Надвишение: 2.35
365508 АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
ЕИК:
QM-234-в Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Сивино
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 110.0
Надвишение:
365788 АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
ЕИК:
QM-234-в Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Сивино
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 110.0
Надвишение:
367246 АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ
ЕИК:
AC-59-з Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
09.09.2017
Извоз до:
09.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 3.00
373627 АЛЕКСАНДЪР ЕВЛОГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕИК: 831903311
AC-43-и Брегово
ДГС Видин
Землище:
Тияновци
Сеч до:
18.10.2017
Извоз до:
18.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 73.0
Надвишение:
383767 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ЕИК: 831903311
AC-344-с2 Видин
ДГС Видин
Землище:
Въртоп
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
383768 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ЕИК: 831903311
AC-345-е1 Видин
ДГС Видин
Землище:
Въртоп
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
389407 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК: 831512615
AH-252-в Роман
ДГС Мездра
Землище:
Средни рът
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 159.0
Надвишение:
392227 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ЕИК: 831903311
AC-344-с2 Видин
ДГС Видин
Землище:
Въртоп
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.8
Надвишение:
395287 АНГЕЛ ВЕЛКОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
AN-28-п Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Чипровци
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 23.0
Надвишение:
397471 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ЕИК: 114609959
AE-238-т Враца
ДГС Враца
Землище:
Костелево
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
28.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 2.39
399168 АНГЕЛ АНГЕЛОВ
ЕИК: 107019050
AB-55-и1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение: 0.50
399210 АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
ЕИК:
AE-162-о Враца
ДГС Враца
Землище:
Бели извор
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
399211 АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
ЕИК:
AE-374-п Враца
ДГС Враца
Землище:
Бели извор
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
399480 АНГЕЛ АНГЕЛОВ
ЕИК: 107019050
AB-55-к1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение: 0.50
399912 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
UM-265-г Троян
ДГС Троян
Землище:
Врабево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
400173 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
UM-419-д Троян
ДГС Троян
Землище:
Врабево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 0.35
401198 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕИК: 831903311
AC-228-м Кула
ДГС Видин
Землище:
Коста Перчево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение: 2.50
401936 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕИК: 831903311
AC-228-ж Кула
ДГС Видин
Землище:
Коста Перчево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 1.35
402509 АНГЕЛ АНГЕЛОВ
ЕИК: 107019050
AB-53-в2 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение: 1.00
408213 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК: 831512615
AH-252-в Роман
ДГС Мездра
Землище:
Средни рът
Сеч до:
15.10.2018
Извоз до:
30.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 66.7
Надвишение: 3.15
414558 АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
ЕИК:
AE-374-ж Враца
ДГС Враца
Землище:
Бели извор
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 2.18
414562 АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
ЕИК:
AE-374-ж Враца
ДГС Враца
Землище:
Бели извор
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
414875 АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
KE-456-м1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 52.0
Надвишение: 5.20
416193 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ЕИК: 831903311
AC-337-ж Видин
ДГС Видин
Землище:
Жеглица
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.3
Надвишение:
416194 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ЕИК: 831903311
AC-337-м Видин
ДГС Видин
Землище:
Жеглица
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 44.0
Надвишение:
424305 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ
ЕИК: 123032499
NB-128-б Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
15.04.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 27.0
Надвишение: 0.62
424308 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ
ЕИК: 123032499
NB-128-в Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
15.04.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 18.0
Надвишение: 1.53
428322 АТАНАС АНДОНОВ
ЕИК: 114609959
BQ-235-у3 Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Разлог
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 367,50 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021