Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Б*" намери 32401 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
297810 БУРДЖАНИ
ЕИК:
CL-394-з Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 81.0
Надвишение:
317998 БАЗАКЕООД
ЕИК:
AA-294-м Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Белоградчик
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
25.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.0
Надвишение: 5.40
330996 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-42-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
21.12.2016
Извоз до:
21.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 89.0
Надвишение: 19.35
331008 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-42-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
21.12.2016
Извоз до:
21.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 48.0
Надвишение: 5.35
336249 БАЗАКЕООД
ЕИК:
AA-169-в Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Рабиша
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 66.0
Надвишение: 15.25
336718 БАЗАКЕООД
ЕИК:
AA-169-ж Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Рабиша
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 189.0
Надвишение: 7.05
337351 БАЗАКЕООД
ЕИК:
AA-169-р Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Рабиша
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 197.0
Надвишение:
346721 БАЗАКЕООД
ЕИК:
AA-130-з Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение: 18.95
347932 БАЗАКЕООД
ЕИК:
AA-129-о1 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 135.0
Надвишение:
352678 БОЙЧЕВЛЕС
ЕИК: 201985332
TE-2023-в Хитрино
ДЛС Паламара
Землище:
Живково (Шн)
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1320.0
Надвишение:
357412 БОРИЕООД
ЕИК:
GL-149-г Кирково
ДГС Кирково
Землище:
Крилатица
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 923.0
Надвишение:
357414 БОРИЕООД
ЕИК:
GL-150-г Кирково
ДГС Кирково
Землище:
Крилатица
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 713.0
Надвишение:
376282 БОБИЛЕС
ЕИК:
HB-397-в Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Голема Фуча
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение:
471366 БАЗАК1ЕООД
ЕИК:
AA-410-н Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Праужда
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 108.0
Надвишение: 1.00
508149 БРЕЗНИКЛЕСЕООД
ЕИК:
HG-315-в Радомир
ДГС Радомир
Землище:
Углярци
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 90.0
Надвишение: 15.50
518311 БУЛОНЕООД
ЕИК:
UM-149-я1 Троян
ДГС Троян
Землище:
Балабанско
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 177.0
Надвишение:
518312 БУЛОНЕООД
ЕИК:
UM-149-ч1 Троян
ДГС Троян
Землище:
Балабанско
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 375.0
Надвишение: 215.35
524184 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-24-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение: 2.95
524186 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-24-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 3.10
526868 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-31-н Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение: 1.00
529660 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-13-б Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лисец (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 48.0
Надвишение: 11.40
532424 БУЛОНЕООД
ЕИК:
UM-149-ч1 Троян
ДГС Троян
Землище:
Балабанско
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 89.0
Надвишение: 15.38
532429 БУЛОНЕООД
ЕИК:
UM-149-я1 Троян
ДГС Троян
Землище:
Балабанско
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 48.0
Надвишение: 4.25
547763 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-32-н1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Ловеч
Сеч до:
31.05.2020
Извоз до:
31.05.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 1.80
552838 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-10-с Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лисец (Лч)
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение: 0.30
552840 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-10-с Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лисец (Лч)
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение: 0.20
552985 БАЗАК1
ЕИК:
AA-408-ш Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Праужда
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 285.0
Надвишение:
554552 БЕТОНЕООД
ЕИК:
BR-93-б Сандански
ДГС Сандански
Землище:
Плоски
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 639.0
Надвишение:
554553 БЕТОНЕООД
ЕИК:
BR-51-д Сандански
ДГС Сандански
Землище:
Плоски
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1350.0
Надвишение:
555913 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-57-е Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 46.0
Надвишение:
558993 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1142-ж Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 350.0
Надвишение: 38.30
561033 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1090-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Каленик (Лч)
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 58.0
Надвишение: 11.85
561037 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1090-л Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Каленик (Лч)
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 1.35
561684 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-460-а2 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 92.0
Надвишение: 10.85
566272 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1145-б Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 1.60
566581 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-460-н2 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
21.12.2020
Извоз до:
21.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 62.0
Надвишение:
566583 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KE-42-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 3.50
566654 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1135-г2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 27.0
Надвишение: 2.70
566656 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1135-я1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение: 2.80
566660 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1135-л Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 1.30
575545 БОНИЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1160-н1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
278212 БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-188-д Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 641.0
Надвишение:
278484 БОРИС ОГНЯНОВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
AA-197-е Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.5
Надвишение:
281190 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-115-б Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 474.0
Надвишение:
281212 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-94-д Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
281272 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-95-д Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
15.10.2016
Извоз до:
15.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 115.0
Надвишение:
281273 БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-165-в1 Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Челюстница
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 18.0
Надвишение: 7.50
281287 БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-68-н Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Чипровци
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 133.0
Надвишение: 19.50
281324 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-95-е Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
14.10.2016
Извоз до:
14.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 106.0
Надвишение:
281342 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-175-и Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Лука
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 210.0
Надвишение:
281355 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-175-л Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Лука
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 239.0
Надвишение:
281362 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-175-н Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Лука
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 174.0
Надвишение:
281773 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-164-т Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Челюстница
Сеч до:
19.07.2016
Извоз до:
19.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 70.0
Надвишение:
281805 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-163-м1 Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Ковачица
Сеч до:
29.07.2016
Извоз до:
29.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 47.0
Надвишение: 0.50
282466 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-138-в Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Митровци
Сеч до:
04.10.2016
Извоз до:
04.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 46.0
Надвишение: 8.65
282469 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-203-к Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Челюстница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 34.0
Надвишение: 11.50
282496 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-203-н Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Челюстница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 2.50
282543 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-203-х Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Челюстница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
282549 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-203-ч Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Челюстница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение: 2.00
282608 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-161-и Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Ковачица
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 49.0
Надвишение: 9.80
282657 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-162-ж Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Ковачица
Сеч до:
15.07.2016
Извоз до:
15.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 131.0
Надвишение: 19.20
282672 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-161-к Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Ковачица
Сеч до:
04.07.2016
Извоз до:
04.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение: 0.00
288501 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
NE-236-в Самуил
ДГС Разград
Землище:
Голям извор (Рз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 288.0
Надвишение: 13.87
288543 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
NE-236-г Самуил
ДГС Разград
Землище:
Голям извор (Рз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 778.0
Надвишение:
288547 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
NE-223-е Разград
ДГС Разград
Землище:
Мортагоново
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 134.0
Надвишение:
289968 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
TL-235-з Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Шумен
Сеч до:
19.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 935.0
Надвишение:
289970 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
TL-235-а Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Шумен
Сеч до:
19.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 665.0
Надвишение:
291872 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-67-ч Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Чипровци
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 83.0
Надвишение: 428.27
300256 БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-187-и Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 299.0
Надвишение:
300257 БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-188-з Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 120.0
Надвишение:
300258 БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-188-ж Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 121.0
Надвишение:
301315 БИСЕР БОРИСОВ НАЧЕВ
ЕИК: 814219058
AC-336-г Макреш
ДГС Видин
Землище:
Макреш
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
302326 БИСЕР БОРИСОВ НАЧЕВ
ЕИК: 814219058
AC-336-г Макреш
ДГС Видин
Землище:
Макреш
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
303643 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
AB-269-н2 Монтана
ДГС Берковица
Землище:
Благово (Мн)
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 12.3
Надвишение:
303957 ,,БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ- ЕООД
ЕИК:
AN-103-я Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 72.0
Надвишение: 153.75
303960 ,,БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ- ЕООД
ЕИК:
AN-105-т Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
306552 БОРИС ТОДОРОВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
AE-308-з2 Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
28.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
306937 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
TL-63-е Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Шумен
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 307.0
Надвишение:
306938 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
TL-57-б Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Шумен
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 115.0
Надвишение: 52.00
308182 БИСЕР БОРИСОВ НАЧЕВ
ЕИК: 814219058
AC-133-щ1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Цар-Петрово
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 46.0
Надвишение: 7.90
308842 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
-206-ш Разград
ОП РАЗГРАДЛЕС
Землище:
Разград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 126.0
Надвишение: 43.00
308844 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
-237-б Разград
ОП РАЗГРАДЛЕС
Землище:
Мортагоново
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1498.0
Надвишение:
308845 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
-333-в Лозница
ОП РАЗГРАДЛЕС
Землище:
Островче
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 180.0
Надвишение:
308847 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
-336-з Лозница
ОП РАЗГРАДЛЕС
Землище:
Островче
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 353.0
Надвишение:
311056 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
TL-220-г Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Шумен
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 961.0
Надвишение:
311765 БОРИС ОГНЯНОВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
AA-197-е Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.5
Надвишение: 4.35
311974 БИСЕР БОРИСОВ НАЧЕВ
ЕИК: 814219058
AC-336-г Макреш
ДГС Видин
Землище:
Макреш
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение:
312396 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-126-е Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Лука
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 442.0
Надвишение:
314428 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-126-а Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Лука
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1287.0
Надвишение:
314430 БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД
ЕИК: 200987608
AN-126-ж Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Горна Лука
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 541.0
Надвишение:
321675 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
-121-б Разград
ОП РАЗГРАДЛЕС
Землище:
Дряновец (Рз)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 155.0
Надвишение:
321714 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
-135-с Разград
ОП РАЗГРАДЛЕС
Землище:
Раковски (Рз)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 146.0
Надвишение:
321788 БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД
ЕИК: 127575364
-140-е Разград
ОП РАЗГРАДЛЕС
Землище:
Раковски (Рз)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 1214.0
Надвишение:
321996 БОРИС КРЪСТЕВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
FH-193-к Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Батошево
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 392.0
Надвишение:
322002 БОРИС КРЪСТЕВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
FH-193-л Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Батошево
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 246.0
Надвишение:
324654 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
AK-269-п1 Монтана
ДГС Монтана
Землище:
Благово (Мн)
Сеч до:
18.12.2016
Извоз до:
18.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.3
Надвишение: 4.15
325432 ,,БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-116-ч Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 97.0
Надвишение: 2.00
325434 ,,БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-116-щ Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 120.0
Надвишение:
326150 БОРИС ОГНЯНОВ БОРИСОВ
ЕИК: 119649594
AA-202-е Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 4.05
328386 ,,БИМБО-БИСЕР ПЕТКОВ-ЕООД
ЕИК:
AN-136-и1 Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Чипровци
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 27.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 1 212,32 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.